Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Malý

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav - 1773

oo : Václav Malý + Anna Žáčková - 1.10.1796 Týnec nad Labem / Týnec nad Labem 22 / 19 / Wenceslaus Malý Hradistiensise N 140, 24-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera po neb. Karlovi Žáčkovi, 22-0-0, svob.

ona: hledám Týnec nad Labem 28 / 51-92

hledám děti / Železnice 187-4 matrika N index N 1806-1842 / 395-396 / Žehuň 14 /

Týnec nad Labem 13 / 231-232 82-109 120-121 126-130 136-161

Týnec nad Labem 05 / 141

Týnec nad Labem 06 / 73

Týnec nad Labem 08 / 72


Václav - 1798 asi Týnec nad Labem

oo : Jan Pfeifer + Kateřina Šramarová - 21.1.1816 Třebechovice pod Orebem 121 / 1785-1819 / 38 / Jan Pfeifer soused z tiniště , 21-0-0, svob. nevěsta: kateřina dcera + Jakuba Šramara kramáře z třebechovic, m Kateřina, 18-0-0, svob.

on: 14.8.1817 Třebechovice nebo Chlumec


oo : Václav Malý + Kateřina Šramarová - 8.11.1818 Týnec nad Labem / Týnec nad Labem 22 / 56 / Václav syn Václava Malího souseda a kramáře , 20-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina vdova po + Jan Feifrovy z Tiniště dcera Jakuba Šramana z Třebechovic, 19-0-0, vdova

hledám potomky Chlumec nad Cidlinou Chlumec nad Cidlinou 55-18 index N 1775-1852 / 56P-59 / 55-5 / 137-145 / 55-6 / 97-113 / Železnice 187-5 / 213


Ferdinand Octavian - 22.3.1827 Pražské předměstí 21 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 72 / Václav Malá kramář a domkař z Chlumce, matka: Kateřina dcera po + šramrovi kramáři v Třebechovicích a matky její Kateřiny rozené Fuchsové z Dymokur- vdova po + Janu Faiffrovi kramáři z týniště

Kateřina - 25.10.1828 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 128 / Václav Malý kramář v Chlumci rozený z tejnice, matka: kateřina vdova po + janu Feifrovi kramáři v Tynici dcera po + jakobovi Šremrovi kramáři v Třebechovicích a matky tamtéž rozené

oo : Josef Pita + Kateřina Malá - 23. 2. 1846 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidilinou 55-12 / 168 / Josef Pita manž. syn Josefa Pity kramáře z Lisy N165 téhož pasntív v Boleslavskémkraji a jeho manželky Františky rozneé Š??akové z Grulicha, nar. 1827, 19-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina manž. dcera nebožtíka Václava Malýho kramáře v Chlumci a jeho manželky Kateřiny Šramerové z Třebechovic, 18-0-0,s vob.

on: 28.4.1875 Lysá nad Labem 364 / Lysá nad Labem 52 / 79 Josef Pýta kramář v Lysé 364 v okresu Benátském , 49-0-0

ona: 7.5.1889 Lysá nad Labem 421 / Lysá nad Labem 52 / 174 / Pítová Kateřina vdova po Josefu Pítovi kramáři v Lysé 421, 63-0-0

potomci v rodokmenu Pita


Kateřina - 23.5.1856 Lysá nad Labem 165 / Lysá nad Labem 14 / 12 / Josef Píta katol. kramář a obyvatel v Lysí 165 syn Josefa Píty kramáře a měšťana z Lysí 165 a Františky Suvákové z Grulichu kraje Královéhradeckého,, matka: Kateřina katol. dcera + Václava Malýho kramáře v Chlumci, okresu Jičínského a Kateřiny Sremerové z Vysokého Mejta, kraji Králové Hradeckého


Josefa - 4.1.1831 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 132 / Václav Malý kramář a domkař v Chlumci rozený z Dubské Tejnice katol. matka: Kateřina vdova po + Janu Feifrovi kramáři v třebechovicích rozená po + Jakubovi Šramrovi domakři z Třebechovic

František - 1.5.1833 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 137 / Václav Malý kramář a domkař v Chlumci rozený z Labského Tejnice katol. matka: Kateřina vdova po + Janu Feifrovi kramáři v třebechovicích rozená po + Jakubovi Šramrovi domakři z Třebechovic

František - 29.2.1836 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 182 / Václav Malý katolik kramář v Chlumci 4 syn Václava Malý též kramáře v Labské Tejnici a jeho manželky + Anny(dál se nic neví), matka: Kateřina katolička dcera po + Jakubovi Šramalovi kramáři z Třebechovic a jeho manželky + Kateřiny

oo : František Malý + Františka Sovová - 23.5.1860 Železnice 21 / fol. 97 / Malý František reservník od c.k. 14. batalionu polních myslivců rodilý z Chlumce 4, manželský syn Václava Malého kramáře z Chlumce 4 a jeho manželky Kateřiny rodem Šchramárové z Třebechovic , 24-0-0, svob. nevěsta: Františka Sovová manželksá dcera Jana Sovy kramáře z Železnice 21, okresu Jičínského a jeho manželky anny rodem Mikuláškové z Žitoulic okresu Hradištského, 29-0-0, svob.


Marie - 24.4.1858 Vysoké Veselí 11 / Vysoké Veselí 181-6 matrika N index N 1854-1866 / 51 / František malý katolík, kramář z Chluma 4, manželský syn + Václava Malýho souseda z Chluma 4 a jeho manželky Kateřiny rozneé Šramalové z Třebechovic , oresu Králohradeckého, matka: Františka Sovová katolička manželská dcera Jana Sovy kramáře ze Železnice a jeho manželky Anny rozené Mikoláškové ze Židovic , okresu Libáňského, kraje Jičínského

oo : Josef Brych + Marie Malá - 5.11.1877 Bakov nad Jizerou 103 / Bakov nad Jizerou 14 / 53 / Josef brych kramář a záložní vojín z Bakova narozen v Mladé Boleslavi manželský syn Josefa Brycha kramáře z Bakova 163 a Františky rodem Bezstaentovy? z Mladé Boleslavi, 23-4-0svob. nevěsta: Marie malá narozená ve Vysoké Veselé okresu Novo Bydžovského bytem v Bakově 163, manželská dcera + Františka Malého kramáře z Chlumce 4 a Františky rodem Sovoy ze železnice, 19-1-0, svob.


Emanuel - 25.11.1837 Kolínské předměstí 4 / Chlumec nad Cidlinou 55-6 matrika N 1837-1846 / 97 / Václav Malý katolik kramář i měšťan v Chlumci 4 manž. syn Václava Malý též kramáře v Labské Tenici a jeho zemřelé manželky Anny(nevěděl dál), matka: Kateřina katolička manž. dcera nebožtíka Jakuba Šramala kramáře z Třebechovic a jeho manželky + Kateřiny, křížek u narození

křížek u narození

Hynek - 1839

oo : Hynek Malý + Josefa Halspachová - 10.6.1862 Železnice 234 / folie 101 / Hynek Malý obchodník ze Železnice 106, manž. syn Václava Malého souseda ze Železnice 106 a jeho manželky Anny rozené Šámalovy z Jičína 30, 23-0-0, sovb. nevěsta: Josefa manž. dcera Josefa halspacha obdhonníka a souseda ze Železnice 234 a jeho manželky Karolíny rozneé VOndrákovy ze železnice 78 obou okresu Jičinského , 22-0-0, svob.


Matěj Václav - 22.2.1800 Týnec nad Labem 74 / Týnec nad Labem 13 / 114 / Václav malý kramář, matka: Anna Začková

5.3.1800 Týnec nad Labem 74 / Týnec nad Labem 28 / 64 / Mathias filius wencelsai Malý mercatoris , 0-0-11

Karel - 27.1.1801 Týnec nad Labem 74 / Týnec nad Vltavou 13 / 121 / Václav malý kramář, matka: Anna dcera po neb. karlovi Žačkovy

14.2.1801 Týnec nad Labem 74 / týnec nad Labem 28 / 69 / Carolus filius Wenceslai Maly mercatoris sepultus, 0-0-17

Anna - 19.5.1802 Týnec nad Labem 175 / Týnec nad Vltavou 13 / 130 / Václav malý kramář, matka: Žáčková Anna z Tejnice 7, dcera karla Začka kramáře a mateře Anny

Františka - -


Josef Jan - 21.5.1819 Týnec nad Labem 202 / Týnec nad Labem 14 / 59 / otec nenapsán, matka: Františka dcera Václava Malýho matky Anny Žáčkovy z tejnice


oo : Václav Malý + Františka Kyselová - 27.11.1805 Týnec nad Labem 151 / Týnec nad Labem 22 / 40 / Malý Václav kramář, 33-0-0, vdovec, nevěsta: Františka dcera matěje Kyselého ze Železnice a matky Anny Šrynerové?, 19-0-0, svob.

on: 16.8.1840 Týnec nad Labem 259 / Týnec nad Labem 29 / 74 / Václav Malý soused a kramář z tejnice , 70-0-0

Týnec nad Labem 14 / 207-208


Karel - 23.10.1815 Týnec nad Labem 26 / Týnec nad Labem 14 / 40 / Václav malý kramář, matka: Františka dcera Matěje Kysely matky Anny Z z Železnice Šteinerovi

oo : Karel Malý + Alžběta Pejpová - 15.6.1850 Týnec nad Labem 86 / Týnec nad Labem 23 / 74 / Malý Karel kramář z Tejnice, manž. syn Václava Malýho kramáře z Tejnice 26 a manželky jeho Františky rozené Kyselové z Žehuně 15, okresu Chlumeckého kraje Kolínského, 34-0-0, svob. nevěsta: Alžběta dcera manželská Antonína Pejpy kramáře z Týniště 93 a manželky jeho Marie rozené Radové z Křinče 68 okresu Lipského kr. Kosteleckého, 37-0-0, svob.


František - 19.4.1836 Polička / Týnec nad Labem 15 / 225 / nemanželský otec , Karel malý katolík kramář z Tejnice syn manželský Václava Malýho kramáře z tejnice a manželky jeho Františky rozené Kyselové z Žehuně, okr. Chlumeckého, kraje Kolínského, matka: Alžběta katolička dcera Manž. Antonína Pejpy kramáře z týniště 93, okresu Kosteleckého a manželky jeho Marie rozené Řadové z Křinec 68

Marie -

oo : František Beneš + Marie Malá - -


Karel - 10.3.1879 Hony 33 / Police nad Metují 130-4328 / folie 85 / Benesch Franz kath. gymnastiche künstler in Čičova 1, ehelicher sohn des + Wenzl Benesch gymnasticher künstler in Wild??? N179 Trautener bezirk und dessen eheweibes Theresia geborenen Johan WEisner??? Oplati? N46, matka: Maria kath. eheliche tochter des karl Malý kramers in Elbeteinitz? Čáslauer kreise und dessen eheweibes elsiabeth geb. Anton pejpa aus Křivic bezirks Dobřiska?


Marie - 26.5.1818 Týnec nad Labem 204 / Týnec nad Labem 14 / 52 / Václav malý kramář, matka: Františka dcera Matěje Kysely matky Anny N z Železnice Šteinerovy

oo : Josef Navrátil + Marie Malá - 22.8.1837 Týnec nad Labem 259 / Týnec nad Labem 23 / 27 / Josef Navrátil katolík, kramář z Tuchomi 6, křineckého panství vlastní syn + Jana Navrátila kramáře z Tuchomi 6, a jeho manželky Anny rozené Blažkové ze Staré Hasyny 9, křineckého pasntví, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie kat. vlastní dcera Václava Malýho kramáře a souseda zdejšího N259 a jeho manželky Františky rozneé Kyselové ze Žehuáně 95, chlumeckého panství, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Navrátil


Anna - 31.12.1820 Týnec nad Labem 220 / Týnec nad Labem 14 / 68 / Václav malý soused kramář, matka: Františka dcera Matěje Kysely ze Železnice matky Anny

Ferdinand - 7.3.1823 Týnec nad Labem 220 / Týnec nad Labem 14 / 79 / Václav malý kramář, matka: Františka dcera Matěje Kysely ze Železnice matky Anny Šteinerovy z Železnice

Jenovefa - 17.10.1825 Týnec nad Labem 2 / Týnec nad Labem 14 / 95 / Václav malý kramář, matka: Františka dcera Matěje Kysely ze Železnice matky Anny Šteinerovy z Železnice

Josef - 24.12.1828 Týnec nad Labem 2 / Týnec nad Labem 14 / 118 / Václav malý kramář a soused zdejší, matka: Františka dcera Matěje Kysely ze Žehuně matky Anny Šteinerovy

Anna - 1834

oo : Matěj Blažek + Anna Malá - 15.11.1854 Týnec nad Labem 76 / týnec nad Labem 23 / 92 / Blažek Matěj obchodník kramářský z Rožďalovic 5, nyní přebývajcíí v tejnici Labské , syn nemanželský Anny , dery Vácalva Blažka kramáře z Chroustova 31, okresu Kraluměstského, 24-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera manžel. + Václava Malýho kramáře a souseda z Tejnice Labské 12, okresu Kolínského a jeho manželky Františky rozneé Kyselýho z Žehuně 7, okresu Chlumeckého , 20-0-0, svob.oo : František Malý + Anna Bílá -


Antonín - 4.7.1877 Hobšovice

oo : Antonín Malý + Albína Pánková - 29.1.1901 Velvary


Václav - 16.6.1909 Chabařovice 389 / 11235 / 70 / Malý Anton bergmann in Karbitz 389 ehl. s.d. franz M. ausgedinglers in Bradkowitz 8 und d. Anna geb. Bíly aus Skur , alles bz. Schlau zst. nach Ješín, nar. 4.7.1877 Hobšovec, matka: Albine ehl. t. d. Wenzel Pánek hauslers in Bradkowitz 32 und der barbara geb. martinovský aus bradkowitz, nar. 19.11.1882 Bradkowitze

oo : Václav Malý + Marie Mudrová - 5.7.1936 Hospozín 53 / Kmetiněves 30 / 120 / Václav Malý zemědělský kočí v bratkovicích 53, nar v Chabařovicích 389, přísluš. Ješín okres Velvary, manželský syn Antonína Malého továrního dělníka v bratkovicích 53 a Albíny roz. Pánkové domkaře dcery z Bratkovic 32, okres Velvary, nar. 16.6.1909 fara Chabařovice, 27-0-0, svobodný, nevěsta: Marie Mudrová dámské krejčová v Hospozíně 53, nar. tamtéž 22 dne 3.6.1912, manželská dcera + Václava Mudry okresního cestáře v Hospozíně 53 a Anny roz. Motyčkové dcery dělníka z Křovic 14, okres Slaný, 24-0-0, sovb.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jan Malý + Barbora Tužinská? - -


František - 12.1.1816 železnice 11 / Železnice 187-4 matrika N index N 1806-1842 / 37 / Jan Malý handlíř a soused Žel. matka: Barbora rozená Jiří Yužinský soused želez. N 30

Marie - 9.12.1817 želzenice 11 / Železnice 187-4 matrika N index N 1806-1842 / 45 / Jan malý rolníka handlíř, Barbora roz. Jiří Tužinský handlíře

Františeka - 57 / řezníkmaly jan krupar tynec nad lbaem čp 74

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/103

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/119

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/132

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/149

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/198

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12956/198


umrtí týnec 29

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12971/23

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12971/44


Chlumec nad Cidlinou

oo : matěj Malý + Marie Jelínková - -


Jan - 5.1.1822 Chudeřice 2 / Chlumec nad Cidlinou 55-4 matrika N 1815-1822 / 115 / Matěj malý kovář a baráčník v Chudeřici, matka: Marie dcera MArtina Jelínka kováře z Chudeřic

magdalena - 1.7.1825 Chudeřice 2 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 174


oo : Václav Malý + Anna Kalinová - -


Anna - 29.7.1822 Kladruby 30 / Chlumec nad Cidlinou 55-4 matrika N 1815-1822 / 60 / Václav Malý inwalid z Chlumce bytem v kladrubech kat. matka: Anan dcera po + Jiřím Kalinovi z Kladrub tesařovi kat.


oo : Jan Malý + Kateřina Noslová? - -

Zofie - 24.5.1826 Hr. Předměstí / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 152 / Jan maly mistr ševcovský v Chlumci rozený též, matka: Kateřina dcea matěje Nosla tkadlce v Jindrichuv hradec a matky johanny rozneé tamtéž

Jan - 25.9.1828 Hr. Předměstí / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 156 /

jan - 7.2.1830 Hr. Předměstí 33 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 matrika N 1823-1836 / 159

Josef a Kateřian - 169oo : Václav Malý + Anna Svobodová - -


Anna - 28.11.1827 Nové Město 10 / Chlumec nad Cidlinou 55-5 / 271 / Václavmalý půlsedlák v Novém měste rozneý z Pardubska, amtka: Anna dcera Josefa Svobody půlsedláka z Novém Města 10 a matky Anny rozený Šloyrové? z Kladrub

Václav - 22.5.1829 Nové město 10 / 272

Magdalena - / 280
Týnec nad Labem 14 / 207-208

týnec nad Labem 22 / 101

týnec nad Labem 23 / 102

Týnec nad Labem 29 / 242


hledám 55-20 / 31 nic / Třebechovice 38-42 / index o 1820-1881 / 42-43 /https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14317/49

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu