Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Melka

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav - -

oo : Václav Melka + Kateřina Vibrlová? -


Ondřej - Těšnice nebo Měcholupy Lukavické pasntví

oo : Ondřej Melka + Terezie Janošovská - hledám Klenová/Janovice nad Úhlavou 04 / 52 / Týnec 24 / 23- / Čistá 25 / 10- / Čistá 24 /


Václav - 1794, mohl se narodit jako Janošovský / hledám /TěšnicePředslav 13 / 1-20 / Jelenovrejštejn 04 / 94 / Jelení- Želnava 5 / 80- / Němčice 15 / 67PP / prádlo 01 / Sudoměřice u Bechyně 16 / 19 / Příbram 061 / 68 / Čistá 23 / 10

oo : Václav Melka + Karolína Malečková - 17.2.1817 Pečetín 32 / Němčice 10 / 44 / Václav melka komediant syn Ondřeje Melky a Terezie roz. Janošovský z Jelen, 23-0-0, svob. nevěsta: Karolina dcera po + Antoníninovy Malečkem komediantuoci a Veroniky roz. banovy? z Čistin, 16-0-0, Petr maleček poručník písebně svoluje, svob.


Benigna - 12.5.1817 Osek 26 / Mrtník 03 / 86 / Václav Melka příchozí z Měcholup, matka: karolína dcera + Antonína Malečka komedianta z Peruce matky Veroniky rozneé N


Josef - 27.2.1843 Řevnice 56 / Dobřichovice 10 / 208 / otec nenapsán, matka: Melková Benigna vlastní dcera + Václava melka koňaře z Voseka pod k Hořovicům a matky Karoliny roz. Urbanové z Čistý v plzeňském kraji


oo : František Ševčík + Benigna Melková - nevím jeslti byly oddáni

potomci v rodokmenu Ševčík


Anna - 15.8.1839 Řevnice 10 / Dobřichovice 10 / 202 / nemanželské dítě,otec Ševčík František nádeník z obce Lipence 6 syn + Antonína ševčíka hadrníka z Lipence 5 a matky Anny roz. -- z Olomouce, otec se přihlásil 29.6.1856 z aotce, matka: Melková Benigna vlastní dcera + Václava melka koňaře z Voseka pod k Hořovicům a matky Karoliny roz. Urbanové z Čistý v plzeňském kraji


Alžběta - 29.11.1871 Javor 21 / Týnec 19 / 282 / Anna Melka dcera nemanželská Beliny Mělkové komediantky v ?? světě


Františka - 1846

oo : František Tříska + Františka Ševčíková - 16.8.1882 Lipenec 5 / Zbraslav ZBR O13 / 53 / Tříška František syn jana tišky komedianta z Brandýsa 36 a Terezie melkové z Mněcholup 7, 41-0-0, nevěsta: Františka dcera Františka Ševčíka z Lipenec 5 a Benigny rozneé N-, 36-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Tříška


Václav - 17.10.1818 Pečetín 30 / Němčice 05 / 190 / Václav Melka domkař syn + Ondřeje Mělky a Terezie roz. Janošovský z Jeleního , matka: Karolína dcera + Antonína Malečka z Perucu? a Veroniky roz. Urbanky z Čistý

Antonín -

oo : Antonín Melka + Barbora Ševčíková - nejsou to Pečetín, měcholupy / Říčany 27 / 1-96 nic


Marie - 10.6.1886 Měcholupy 21 / Předslav 15 / 138 / Melka Antonín světem jdoucí komediant z Pečetína 22, okr. Klatovský syn + Václava Melky komedianta z Pečetína a Karoliny rodem Malečkové z Peruce, matka: Barbora Šefčíková dcera Františka Šefčíka řemenáře z Lipan 6 orkes Zbrasvlavký a Marie rodem Januškové z Příbrami


Josefa - 1797 lexikon neví

23.12.1798 Hořehledy 24 / Těnovice 13 / 94 / Josefa dcera Ondřeje Melka příchozího komedianta z Měcholup, 1-6-0

Terezie - 1803-1806 lexikon neví

oo : Jan Tříška + Terezie Melková - 1.3.1832 Brandýs / Brandýs nad Labem 20 / 38 / Jan tříška vdovec a komediant syn + Františka Tříšky komedianta z Martinova 20 a Rozalie matky, 24-0-0, vdovec, nevěstA: Terezie dcera + ondřeje Melka komedianta z Miechlupoech k Lukavického panství v Klatovském kraji a terezie rozený Janoušov., 26-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Tříška


Josefa - 1.3.1810 Petrovice 1 / Němčice 05 / 165 / Ondaři Melka podruh syn po + Václavovi Melkovi domkaři z Těšnice matky Kateřiny rozneé Wibrlovy z Klenový?, matka: Terezie dc. Martina Janošovskýho vojáka z JElení matky Anny rozený ze Starýho Jelení

v roce 1851 vydan kř. list


Marie - lexikon neví / Pečetín / hledám Němčice 15 / 67-69

oo : Jan Winter + Marie Melková - nevím jeslti byli oddáni


František - 29.1.1838 Sedlčánky 12 / Čelákovice 14 / 57 / nemanželské dítě, otec: Jan winter obchodník v koních rodilý a přebývající v městě Radnic kraje plzeňského , katolík syn Františka wintra obchodníka v koních z Radnic a téhož manžlky Josefy rozneé Herflové z Radnic , že se za otce dítka hlasím , matka: Marie dcera Ondřeje Melky komedianta z Měcholup statku měcholupského , kraje Klatovského a téhož manželky Terezie rozneé Janošovské z Uher, dle prok. křtícího listu

Václav - 14.5.1840 Bratronice 63 / Bratronice 01 / 151 / otec nenapsán, matka, angeblich Marie Melka geburtig aus Petjuchtin? Klatover kraises tochter des Andreas Melka vagabunden aus Miecholup Klatauer kresies und der mutter Theresia, dítě zemřelo 25.9.1909 Liběšic u Žatce

oo : Václav Melka + Anna Tříšková - 10.1.1875 Bratronice / Bratronice 12 / 26 / Václav melka komediant v bratronicích 7, příslušný do obce Bratronice , narozený nemanželský syn dle udání MArie Melkovy dcery Ondřeje Melky světemchodicíhjo člověka z Měcholup , Klatovský kraj a matky Terezie , všech katolíků, 34-0-0, svob. nevěsta: Anna Tříšková narozneá v Sašíně 38, okres Sobotka ,příslušná do Martinova , manželská dcera kar. rodičů Františka Třišky kramáře z Kochánku , kraje Benátského a Kateřiny dcery Václava Pity kramáře též z Kochánku , bydlící v Pruhonicích 87, 38-0-0, svob.

on: 25.9.1909 Liběšice


František - 2.10.1865 České Kopisty 3 / 6162 / 106 / nemanželský otec: Melka Václav komediant z bratronic 63, rodilý, syn Marie Melkovy dcery Ondřeje Melky světem jdoucího komedianta z Měcholup a matky Terezie, matka: Tříška Anna , svobodná společnice světem jdoucíh komediantu neb ferauf, marionettenspieler, manž. dcera Tříšky Františka , též světem jdoucího herce s podobyzny a manželky jeho Kateřiny dcery Pita Václava z Kochánek okresu benátského

oo : František Melka + Karolína Tříšková - 19.9.1886 Nymburk / Nymburk 34 / 365 / František Melka loutkoherec , vlastní syn Václava Melky komedianta z bratronic 63, okr. Křivoklátského a jeho manželky Anny roz. Tříškovy z brandýsa n/L, narozen v Českých Kopistech dne 2.10.1865, 20-0-0, svob. , nevěsta: Karolína vlastní dcera + Josefa Tříšky komedianta z Církvice, okr. Kouřim a jeho manželky Kateřiny rodem Leidner z Soušic, okres , nar. 20.7.1864 v Petřinech, okr. Vlašim, 21-11-0,s vob.


Terezie - 7.7.1891 v komediantském voze, Vrbčany / Plaňany 22 / 165 / Melka František komediant z Brantronic, okresu Křivoklát, narozen v Počaplích u Terezína, syn Václava Melky komediatna z Bratronic, hjt. Rakovník a manželky Anny rozené Tříškové z Církvice, matka: Karolína dcera ++ josefa Tříšky komedianta z Církvice , okresu KOuřimského rozená tamtéž a matky Kateřiny rozené Leidnerovy ze Soušic, okr. Vlašim, rodiče oddáni 22.9.1886 Nymburk, dítě oddáno porpvé 10.5.1910 v Kostelci nad Orlicí, podruhé v Ml. Boleslavi s Josefem Bezstarostou dne 20.10.1921

oo : Antonín Bezstarosta + Terezie Melková - 10.5.1910 Kostelec nad Orlicí / Kostelec nad Orlicí 77-8008 matrika O 1894-1930 / 148 / Anton Bezstarosta herec v cirku v Kostelci , narozený v Mladé Boleslavi 84 dne 1.6.1882, manželský syn Jana Bezstarosty, kramáře v Mladé Boleslavi 84 a jeho choti Marie rodem Navrátilovy z Tuchomi, obou katolíku, 27-0-0, svob., matka: Terezie Melková, narozená ve Vrbčanech dne 7.7.1891, okres a hjt. Kolín, manželská dcera Františka Melky, herce s loutkami z Bratronic a jeho choti Karolíny rodem Tříškovy z Církvice, obou katolíků, 18-0-0, svob .


oo : Josef Bezstarosta + Terezie Melková - 20.10.1921 Mladá Boleslav


Karel Antonín - 13.6.1872 Brodec u Citolib / inv.č. 831, sig. 21/69 / 53 / nemanželské dítě leg. svatbou v bratronicích, za otce se hlásí: Melka Václav Komediant z Bratronic 18, nemanželský syn Marie z Pečetína roz. Melkovy dcery Ondřeje Melky světem jdoucího člověka z Mecholup v Klatovsku , matka: Anna Třiška dcera Františka Trišky komedianta z Brandýsa a Labem a matky akteřiny roz Pita z Kochánků

oo : Karel Antonín Melka + Božena Peková - 21.10.1896 Dlažkovice / sig. 29/14 / 66 / Melka Karel kočující loutkář a vojenský záložník tooh času v Podsedicích , leg. syn Václava Melky kočující loutkáře z Bratronic u Rakovníka a matky Anny ddcery Františka Tříšky loutkáře z Brandýsa nad Labem, , narozen v Brodcích u Citolib 13.6.1872, svobodný, nevěsta: Božena Peková manžel dcera Františka Peka kočujícího loutkáře tooh času v Podsedicích hjt. Litoměřice a Anny dcery Františka Štěpánka kramáře z městečka okr rakovnický a Františky rodem Eichingrovy z Velkého Ujezda , nar. vBohušovicích 5.7.1876, svobodná


Vincentie - 8.4.1907 Lhenice, okr. Teplice / Bořislav 11151 / 100 / Karl Melka marionettentheater, matka: Božena roz. Peková

oo : Karel Holzknecht + Vincentie Melková - 25.4.1942 Plzeň / Plzeňokresní úřad 29 / 84 / Karel Holzknecht , nar. Vinař o. Praha venkov, dne 17.9.1901, kočovný trhovec, přísl. do Losiná, o. Plzeň, rozlouč. ř. kat., rodiče: + Josef Holzknecht majitel kolotoče a + Marie Stiebrová , usnesení kraj. soudo v Plzni IV v rozluce manž. ženicha s Alžbětou roz. Šbegergrovou ze dne 20.6.1930, nevěstA: Vincentia Melková, nar. 8.4.1907 Welhenitz, o. Dux, Sudety, sovb. ř. kat. rodiče: Karle Melka maj. záb. podn. v Rakovník a + Božena raz. Peková, svědek: Václav Hozlknecht obchodník Plzeň, u sv. Rocha 2


oo : Karel Melka + Marie Janečková - 16.9.1910 Liběšice u žatce / lexikon ví


Antonín - . 9.9.1876 Klapý 26 / SOA Lit. 3576 / 192 / Václav Melka komediant z Bratronic 6, okres Křivoklát nemanž. syn Marie Melka , tato jest dcera Ondřeje Melky obyvatele z Měcholup v Klatovsku, matka:Anna vl. dcera Františka Tříšky kramáře z Kochánek , okr. Novo benátského a jeho manželky Kateřiny rozené (Píla) kramáře tutéž, sv: Antonn Hefer komediant ze Šánova u Rakovníka , Terezie Kloč komediantka z Cerekvice okres Kouřim

oo : Antonín Melka + Olympie Tojšlová - 13.2.1900 Zadní Chodov / hledám Zadní Chodov 03 / index nic / není online


Vincencie - 20.3.1911 komediantský vůz, Želeč, okr. Žatec / 13083 / Anton melka umferziehender gymnastikerbazt aus reise durch Seltsch bz. Saaz, zustandig u. wohnhaft in Bratronic bz. Strakonitz geb. 9.9.1876 in Klapay bei Libochovitz, bz Raudnitz ehelicher s. des Wenzl Melka komedianten aus Bratroniz 6, bz. Rakovnik u der Anna geb. Tříška aus Kochanek, bz. Jung Bunzlau, matka: olympia Tojšil geb. 12.12.1872 im Nymburk bz. Nymburk ehel. t. d. Franz Tojšil komedianten aus Zivkoritz, kz. Kouřim u d. Alosia Maria geb. Waško aus Klein Brachovy 11, bz. neuBydžov copl. 13.2.1900 im hinterkotten

oo : František Chaloupka + Vincencie Melková - 14.12.1938 Brandýs nad Labem / Brandýs nad Labem 58 / 19 / František Chaloupka trhovec t.č. v brandýse n/L v obývacím voze na tržišti narozený v Rohatcích ve voze na návsi okres Roudnice nad Labem dne 29.4.1914 příslušný do Hracholusk v okresu Rakovnickém mž. syn Ludvíka Chaloupky brusiče a majitele kolotoče světem jdoucího pocházejícího z Vysoké Libině, okres Podbořany a Anny roz. Tříškové z Řenčova , okr. Nové Strašecí , 24-0-0,s vob. , nevěsta: Vincencie melková trhovkyně t.č. v Brandýse n/L na tržišti , v obývacím voze narozená v Selči v komediantském voze u stavení čp. 1. okres Žatce příslušná do Bratronic okresu Rakovnického dne 20.3.1911, mž. dcera Antonínna Melky světem jdoucího majitele loutkového divadla a Olympie rozené Tojšilové z Nymburka, 27-0-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Antonín Melka + Františka Třísková -


Klára - 14.11.1921 Libochovice , okr. Roudnice nad Labem

oo : Eduard Ulm + Klára Melková - 18.4.1942 Plzeň / Plzeňokresní úřad 29 / 83 / Eduard Ulm , nar. Plzeň 4.1.1914, obchodník, v Plzni, svob. bez vyznání, rodiče: Jan Ulm, hostinský a Marie roz. Ptáčková, PLzeň, Rožmberská 26, nevěsta: Klára Melková, nar. Libovchovice, Roudnice nad Lbaem, 14.11.1921, artistka, řím. kat. rodiče: Antonín Melka podom. obchodník a Františka roz. Třísková, Plzeň u Zvonu 6Václav - 1753

oo : Václav Melk + Josefa vdova Richtrová - 28.12.1788 Zahrádka / Kosova Hora 17 / 39 / Václav Melk komediant, 35-0-0,svob. nevěsta: Josefa vdova po + Jakubovi Ruchtrovi ze Stupic, 41-0-0, vdova, sv: Václav richter komediant ex Ceshiz? , František Čermák komediant z Bojenic

duplicitní zápis https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6855/65oo : Josef Melka + Dorota -


Vojtěch - 10.4.1730 Petrovičky / Němčice 02 / 125 / Josef Melka M. Dorota


oo : Havel Melka + Anna-


Magdalena - 18.7.1731 Třebíšov / Němčice 02 / 128 / Havel Melka m. Anna

Kateřina - 18.9.1734 Třebíšov / Němčice 03 / 4 / Havel Melka m. Anna


oo : Ondřej Melka + Kateřina - -


Anna - 19.5.1733 Petrovičky / Němčice 02 / 133 / Ondřej Melka m, kateřina

Tomáš - 16.12.1735 Petrovičky / Němčice 03 / 9 / Ondřej Melka m, kateřina

Jakub - 21.4.1738 Petrovičky / Němčice 03 / 9 / Ondřej Melka m, kateřina

Marie - 27.6.1740 Petrovičky / Němčice 03 / 30 / Ondřej Melka m, kateřina

Judita - 12.10.1743 Petrovičky / Němčice 03 / 43 / Ondřej Melka m, kateřina

Eva - 23.12.1745 Petrovičky / Němčice 03 / 51 / Ondřej Melka m, kateřina

Vojtěch - 31.3.1748 Petrovičky / Němčice 03 / 58 / Ondřej Melka m, kateřina

Marie - 6.5.1750 Petrovičky / Němčice 03 / 67 / Ondřej Melka m, kateřina


oo : Šimon Melka + Ludmila -


Alžběta - 15.11.1735 Pečetín / Němčice 03 / 9 / Šimona Melky z matky Ludmily

Lucie - 10.12.1738 Třebíšov / Němčice 03 / 25 / Šimona Melky z matky Ludmily


oo : Blažej Melka + Ludmila - -


Kateřina - 31.3.1741 Hůrka / Němčice 03 / 34 / Blažeje Melky matky Ludmily


oo : Vojtěch Melka + Ludmila - -


Martin - 10.11.1742 Třebíšov / Němčice 03 / 40 / Vojtěcha Melky matky Ludmily

Marie - 16.3.1745 Třebíšov / Němčice 03 / 48 / Vojtěcha Melky matky Ludmily

Kateřina - 12.10.1847 Třebíšov / Němčice 03 / 56 / Vojtěcha Melky matky Mařeny

Růžena - 2.3.1750 Třebíšov / Němčice 03 / 66 / Vojtěcha Melky matky Mařeny

Anna - 18.4.1759 Třebíšov / Němčice 03 / 100 / Vojtěcha Melky sedláka matky Mařeny

Dorota - 29.5.1761 Třebíšov / Němčice 03 / 112 / Vojtěcha Melky sedláka matky Mařeny


oo : Václav Melka + Marie - -


Dorota Magdalena - 3.2.1760 Petrovičky / Němčice 03 / 103 / Václava Melky chalupníka mat. marie


oo : Vít Melka + Dorota - -


Tomáš - 12.12.1764 Chanovice, panství Vosek / Němčice 03 / 140 / fil. leg. Viti Melka ?? ex Chanovicz et uxoris ejus Dorothea domanio Osekensioo : Martin Melka + Marie Nováčková - 23.10.1781 Měcholupy 3 / Předslav 02 / 127 / Melka martinus gazarius conser 3, maria filia leg. Josphi Nováček textoris utero ex pago mecholup


http://www.portafontium.eu/iipimage/30067637/predslav-02_0700-n?x=-17&y=219&w=739&h=327

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067637/predslav-02_0670-n?x=-79&y=126&w=739&h=327

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0090-n?x=306&y=249&w=874&h=383

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0110-n?x=-5&y=468&w=874&h=383


http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0560-z?x=373&y=225&w=743&h=326

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0600-z?x=-96&y=285&w=892&h=391

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0610-z?x=-71&y=338&w=892&h=391

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0690-z?x=-90&y=399&w=892&h=391

oo : Matěj Melka + Dorota Krátká - Měcholupy

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067637/predslav-02_0610-n?x=368&y=5&w=739&h=327

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067637/predslav-02_0680-n?x=-3&y=57&w=616&h=273

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067637/predslav-02_0650-n?x=-59&y=257&w=739&h=327

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0040-n?x=273&y=62&w=905&h=396

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0070-n?x=301&y=298&w=874&h=383


http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0560-z?x=371&y=494&w=743&h=326

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0590-z?x=374&y=334&w=743&h=326

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0660-z?x=-45&y=460&w=892&h=391

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0690-z?x=291&y=254&w=892&h=391oo : Jan melka + marie Cimická - http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0500-o?x=353&y=83&w=743&h=326


http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0230-n?x=-7&y=154&w=728&h=319

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0250-n?x=427&y=119&w=728&h=319

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0280-n?x=384&y=314&w=728&h=319

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0310-n?x=-20&y=334&w=720&h=315

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0340-n?x=2&y=207&w=720&h=315

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0370-n?x=426&y=149&w=720&h=315


http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0670-z?x=-114&y=194&w=892&h=391
oo : Vavřinec Melka + Dorota - -


Rozálie - -

oo : Filip Flachs + Rozálie Melková - Flachs kolář a Rozina Melková z měcholup

dalsí děti u Flachsu

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061644/habartice-03_0020-n?x=362&y=258&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061644/habartice-03_0060-n?x=36&y=273&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061644/habartice-03_0240-n?x=204&y=113&w=827&h=361on: 24.11.1792 Třebíšov 10 / Němčice 13 / 193 / Vojtěch melka sedlík ze Třebíšova , 75-0-0

ona: 4.12.1793 Třebíšov 10 / Němčice 13 / 194/ Lydmila Melková sedlka z Třebíšova, 72-0-0


Kateřina - -


Marie - 15.9.1793 Třebíšov 10 / Němčice 04 / 157 / Kateřina Melková děvečka ze Třebíšova


Judita - -


Havel - 15.10.1768 Petrovičky / Němčice 03 / 159 / matka Judita Melkain ex Petrovicky comenda Miecholupensis

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066335/nepomuk-28_0310-n?x=65&y=129&w=472&h=209

http://www.portafontium.eu/iipimage/30066306/nemcice-17_1900-o?x=1&y=127&w=1026&h=562

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067650/predslav-15_0720-n?x=-133&y=281&w=1089&h=477

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067650/predslav-15_0650-n?x=18&y=88&w=756&h=331

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067640/predslav-05_0560-z?x=371&y=494&w=743&h=326

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069891/tynec-21_0210-n?x=25&y=133&w=595&h=260

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066325/nepomuk-18_1220-n?x=544&y=550&w=397&h=174

Němčice 15 / 66-69 240P-241L 171P-172L


Předslav 13 / 1-24

Předslav 02 / 53-71 107-128

Předslav 05 / 1-72

Předslav 15 / 1-182

Němčice 17 / 1-232

Říčany 27 / 1-96https://www.portafontium.eu/iipimage/30067574/prusiny-08_0080-o?x=506&y=424&w=422&h=187

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067516/pradlo-08_0130-o?x=-13&y=351&w=674&h=370


https://www.mza.cz/actapublica/matrika/detail/10272?image=216000010-000253-003381-000000-017585-000000-VR-B08457-00040.jp2


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12874/102

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12874/107


https://www.portafontium.eu/iipimage/30072224/plzen-okresni-urad-25_1550-o?x=90&y=101&w=621&h=341


Flachs kolář a Rozina Melková z měcholup

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_0370-n?x=15&y=156&w=937&h=514


https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0410-n?x=239&y=606&w=531&h=232

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0420-n?x=46&y=560&w=638&h=278

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0440-n?x=-58&y=377&w=918&h=401

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0460-n?x=-39&y=130&w=918&h=401

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0480-n?x=-38&y=358&w=918&h=401

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061653/habartice-12_0850-o?x=13&y=-21&w=799&h=349

https://www.portafontium.eu/iipimage/30074133/habartice-13_0740-o?x=47&y=94&w=736&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30074133/habartice-13_1440-o?x=-4&y=116&w=882&h=385


https://www.portafontium.eu/iipimage/30067654/prestice-04_0280-o?x=-28&y=346&w=752&h=328

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu