Rodokmen: Milý

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Mühle + Marie Rubcová - ona z Příbramy 125 / hledam Příbram 043 / 1-40 nic


Josef Jiří - 24.4.1786 Příbram 55 / Príbram 007 / 314 / Johan Kristian Mülle ?? ??? grenadier ???? , matka: maria dcera Pavla Rubetz

Jan - 24.6.1795 Příbram 133 / Příbram 009 / 25 / Jan Mylley invalid od Volfenbytlovského regimentu od Schwalyn? Obryanske? kaupeny?, matka: Marie dcera Pavla Rubecova havíře při královských horach v Příbrami

Anna Kateřina - 20.11.1797 Příbram 84 / Príbram 009 / 44 / Johan Kristian Mühle ?? ??? grenadier, matka: maria dcera Pavla rebec havíře z Luzec


Josef - 22.12.1822 Příbram 125 / Příbram 011 / 126 / otec nenpsán, matka: Anna dc. jana Mýle vysloužilého vojáka hůclovanta? od slav. pluku Wolfenbüttla matky + marie rozené N. Rubon? havíře v ????

oo : Josef Milý + Marie Procházková - 12.1.1842 Všetice 6 / netvořice 39 / 3 / Milý Josef kramář v droném zboží patřící k ouřadu král. svobodníku obce Berounských čtvrti, bydlící na ten čas ve Všeticích 6 syn Anny Milý posleze provdané till poddané ke Kladnu dcery Jana Milý vysloužilého sprostého vojáka od c.k. regimentu Wolfenbüttel a matky amrie rodelé Rubec havířovy dcery z Příbramy 125, 19-0-0, svob. nevěstA: Procházka Marie dcera Josefa Procházky kramáře v drobném zboží bydlícího na ten čaws ve Všeticích 6, svobodníka ze svou berounských čtvrti a amtky Kateřiny rodilé Fiala z Chýšky u Pacova, 19-0-0, svob.


Anna - 4.1.1843 Záborná Lhota 20 / Starý knín 47 / 29 / Miley Josef kramář z Příbrami 24 syn Anny Mily z Lhoti 4 , matka: Marie Procházková dcera Josefa Procházky krmaáře z Konopiště 4 a matky KAteřiny Fiala z Chíšek 15

oo : František Kyttler + Anna Milá -

on: 10.7.1882 Davle / Svatý kilián 29 / 89 / Kytler František světem jdoucí kramář z Libře , okres Vlašim rozm z Libře, 50-0-0, souchotiny


oo : Alexander Rulc + Anna Milá - 31.1.1889 Nová Ves 63 / Mníšek pod Brdy 27 / 192 / Rulc Antonín narozen v Petkově , kramář v Nové Vsi syn + MAtěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli, okres Sobotka, kraj Mladobolsevský a Františky rodem Procházkovy z Dobříše, 56-0-0, vdovec, nevěsta: Kyttlerový Anna narozená v Záborné Lhotě , vodva po + Františky Kyttlerovi kramáři z Nové Vsi dcera Jsoefa Milýho kramáře z Příbrami a Marie roz. Procházkové z Konopiště, 46-0-0,


Jan - 12.5.1853 Liteň 43 / Liteň 11 / 119 / Milý Josef obchodník z Malé Hraštice 11 syn Josefa Malýho obchodníka z Pejřimova a matky Kateřiny N...., byv pans. Dobříš, matka: Procházková Marie dcera Josefa Procházky obchodníka z Benešova a matky Anny N. býv pan. Konopoště

oo : Jan Milý + Marie Pasecká - 31.8.1875 Zaječov 66 / Svatá Dobrotivá 09 / 58 / Milý jan kramář v Zaječově 66, syn Josefa Milého obchodníka z Malé Hraštice 11 a téhož manželky Marie rozené Procházkové z benešova , 22-0-0,s vob. nevěsta: Pasecký Marie ze Zaječova 66 dcera Jilji Paseckýho kramáře ze Zaječova a téhož manželky Kateřiny rozené Šulcové z Vinařic, 24-0-0, svob.


Antonín - 8.11.1875 Zaječov 66 / Svatá Dobrotivá 15 / 77 / Milý Jan kramář v Zaječově 66, syn Josefa Milýho obchodníka z Netvořic a téhož manželky Marie rozené Procházkové z Benešova , matka: Marie dcera jiljího paseckého kramáře ze Zaječova 6 a téhož manželky Kateřiny rozneé Šulcové z Vinařoc.

oo : Jan Dubský + Anna Tylová - 1.10.1912 Lnáře / dohledat není online

on: 23.10.1916 Velký Vír(Poličko) / Staré Sedlo 19 / 264 / Dubský Jan potulný obchodník t.č. vojín s.k.pluku polních mysllivců 6 příslušný do Předmíře manžel Anny rodem Tylové ze Skomelna narozený Náhošín, 30-0-0, nar. 30.5.1886, tubera, byl převezen z vojenské nemocnice z Uher


oo : Antonín Milý + Anna Tylová - 15.3.1927 Příbram III 199 / Příbram 107 / 114 / Antonín milý trhovec v Příbrami III 199, nar. v Zaječově 8.11.1875 Lom Zbrin?? man. syn kat. rod. Jana Milého trhovce v Zaječově a + Marie roz. Pasecké z Zaječova, 51-4-0, vdovec, nevěsta: Anna Dubská trhovkyně v Příbrami III 199 vdova po + Janu Dubském trhovaci přísl do Předmíře nar. v kozárovicích 3 dne 27.1.1889, okr. Mirotický, manž. dcera kat. rod. + Josefa tyla trhovce přísl do Skomelna u radnice a Anny roz.Kůrkové z Jílového , 38-1-0

on: 28.12.1933 Příbram I-14, Příbram 109 / 155 / Antonín Milý trhovec v Sudovicích 23, okr. Dobříš, narozený v Zaječově 8.11.1875, manžel Anny roz. Tylové z Kozárovic 3, oddáni 15.3.1927 ,

Marie - 30.11.1848 Malá Hraštice 17 / Mníšek pod Brdy 11 / 149 / Milý Josef narozen v Příbrami kramář a v Malé Hraštici 17 asyn Anny Milé narozené z Příbrami a otceMilýho invalidy v Přibrami a matkyrozené -, matka: Milá Marie narozená v benešově v Berousnku dcera Josefa Procházky kramáře v Myš?? na Lešanském panství v Berousnku a matky Anny rozené -

oo : František Kůrka + Marie Milá - 7.1.1873 Lešany 36 / Netvořice 18 / 27 / Kůrka František kramář z Lešan 36 a syn Františka Kůrky kramáře z Oujezdce z matky Anny rozneé Dvořaček z Křížkovského Kostelce, 23-0-0, svob. , nevěstA: Milá Marie z Lešan 36 dcera Josefa Milýho kramáře z Lešan 36 z matky Marie rozené Berounské z Benešova, nar. 30.11.1848 fara mníšek, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Kůrka


Josef - 21.2.1851 Malá Hraštice 17 / Mníšek pod Brdy 11 / 159 / Milý Josef narozen v Příbrami kramář a v Malé Hraštici 17 asyn Anny Milé narozené z Příbrami a otceMilýho invalidy v Přibrami a matkyrozené -, matka: Milá Marie narozená v benešově v Berousnku dcera Josefa Procházky kramáře v Myš?? na Lešanském panství v Berousnku a matky Anny rozené -

Václav - 25.12.1858 Velká Hraštice 19 / Stará Knín 49 / 114 / Miley Josef kramář z Velké hraštice 19 syn svobodné Anny Miley rozneé v Příbrami 24 více nebylo k vyšetření, matka: Miley Maria dcera Josefa procházky kramáře v Konopišti 4 a matky Kateřiny Fiala rozneé tamtéž 15

oo : Václav Milý + Josefa Kutová - 7.4.1880 Netvořice 8 / Netvořice 43 / 83 / Milý Václav syn jsoefa Milýho kramáře z Netvořic 8 příslušný do hraštice u Knína a matky Marie rozené Procházkové z Konopoště, 22-0-0, svob. nevěsta: Bartáková Josefa vdova po + Antoníny Bartákovi řezníku z Netvořic 11 a dcera + tomáše Kuta obuvníka z netvořic 9 a matky Josefy rozené Proškovy z netvořic, 30-0-0, vdova, nar. 1.11.1849 Netvořice pag 55


Emílie - 31.3.1879 Netvořice 11 / Netvořice 15 / 342 / nemanželské dítě, otec: Milý Václav kramář z netvořic 11 syn Josefa Milýho kramáře z netvořic 8 a jeho manželky Marie rozené Procházky z Konopiště, matka: Josefa vdova po + Antonínu bartákovi z netvořic 11 dcera + tomáše Kuta obuvnka z Netvořic 9 ajeho manželky Josefy rozené Proškovy z Netvořic


oo : Antonín Tyl + Anna Milá - 5.11.1829 Příbram 140 / Probram 045 / 105 / Antonín Tyll kramář z Kladna 14, podd tamtéž syn + Josefa tehož stavu tamž 14 a + Anny roz. Jana Rese kramáře tamtéž, 50-0-0, vdovec, nevěstA: Anna dc. + Jana Milého(MÜHLE) sprostého vojáka od sl. pluku Kahlenberku a + Marie rozené Jana Rubenhorníka v Příbrami, 30-0-0, svob.


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13163/70

prosle 70


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13113/126