Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Mudra

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef - lexikon neví

oo : Josef Mudra + Kateřina Karásková/Weissová - lexi neví

on: před 1835

hledám děti v Stupno 22 / 69-74 nic /


Josef - 1805 lexi neví

oo : Josef Mudra + Anna Kaufmanová - 12.5.1830 Mikovice 5 / Zeměchy 01 / 14 / Joseph Mudra handlsman aus Bilichov sohn des Joseph Mudra handlsman aus Bilichov 28 der mutter Katharina geb. Karasek aus Prag, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des Anton Kaufman kramer aus Blevitz Swollniveser harrshaft 6 det mutter Anna geboren P?? aus Bleček aus Křowitz, 21-0-0, svob.

ona: 23.9.1839 Černouček 48 / 953 / 23 / Anna eheweib des Joseph Mudra kramers aus Cernoucek unterthans zus herrshaft Zlonitz, 32-0-0


Josef - 31.5.1831 Bilichov 2 / pozdeň 07 / 14 / Josef Mudra kramář syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 2 a matky Kateřiny rozneé Karasek, matka: Anna dcera Antonína Kaufmana kramáře ze Zeměch 7 a matky Anny rozené Klečkovy z Křevíč

oo : Josef Mudra + Marie Stránská - 3.2.1857 Černouček 48 / 947 / 2 / Mudra Josef manž. syn Josefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé Kaufmannové z Zeměch 3, 25-0-0, svob. kř.l. žen. fara Pozdeň, nevěsta: Stránská Marie bytující v Černoučku 29, Hornobeřkovic, manželská dcera Prokopa stranskýhho, kramáře z Libice , Vlašimského a Anny rodilé Sova z eisenstadtlu, 18-0-0, svob. kř.l. nevěs. Žehuň


Anna - 13.2.1859 Černouček 48 / 926 / 87 / Mudra Josef kramář v Černoučku 48, manželský syn Jsoefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé kaufmannovi ze Zeměch 3, matka: Stránská Marie Žehuň 16, panstív Chlumecké, manž. dcera Prokopa Stránksého kramáře z Třebešic nyní v Libici a Anny rodilé Sova z Eisenstadlu

4.5.1860 Černouček 48 / 954 / 20Mudrová Anna , manž. dcera Jsoefa Mudry kramáře z Černoučku 48 a Marie rodilůé Stránské ze Žehuň, 1-2-21


Alžběta - 5.3.1833 Černouček 5 / 925 / 40 / Mudra Joseph kramers aus Černouček 5 zu Zlonicunterthanig ehelicher sohn des + Joseph Mudra kramers zur Bilichov 2 und der mutter Katharina geb. N aus Prag, matka: Anna eheliche tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blovic und der + mutter Anna geb. Klečka aus Křenic

oo : Václav Černý + Alžběta Mudrová - 10.11.1856 Černouček 48 / 947 / 2 / Černý Václav obchodník a měsťan z Českého Brodu 69, manž. syn Martina Černýho obhcodníka z velké Babice 38, okr. Říčanský a Anny rodilé Egatt z Domažlic 48, 35-9-0, vdovec, kř. list ženicha z Mukařova , umrtí první manželky ženicha z Českého Brodu ze dne 5.11.1856, nevěsta: Mudra Alžběta manželksá dcera Josefa Mudry obchodníka a domkaře v Černoučku 48, Hornobeřkovické , Roudnický, Litoměřický a + Anny rodilé Kaufmannové z Blevic, 23-6-0,s ovb.


Anna - 25.2.1837 Černouček 5 / 925 / 46 / Joseph Mudra kramer aus Cernouschek unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra hauslers u kramer aus Bilichov u eheweibes Katharina geboren N aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann schneider aus Blewitz u des eheweibes Anna geborenen Klečka aus Křovitz Theinitzer herrshaft


Josef - 1.11.1859 Černouček 48 / 926 / 92 / otec nenapsán, matka: Mudrová Anna děvečka rodilá v Černoučku, manž. dcera Josefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé Kaufmannovi z Blevic, náb. kat.

5.11.1859 Černouček 48 / 954 / 19 / Mudra Jsoef nemanž. syn Anny Mudrové děvečky manželské dcery Josefa Mudry kramáře a domakře v Černoučku 48 a Anny rodilé Kaufmanové z Blovic, 0-0-5


Marie - 11.2.1839 Černouček 3 / 925 / 49 / Joseph Mudra kramer aus Černouček unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov u der eheweibes Katharina geb. Karasek aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blewitz u der eheweibes Anna geb. Klečka aus Křovitz

12.5.1839 Černouček 5 / 953 / 23 / Marie ehelicher tochter des Joseph Mudra kramer aus Cernouček, 0-3-2

Terezie - 11.2.1839 Černouček 3 / 925 / 49 / Joseph Mudra kramer aus Černouček unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov u der eheweibes Katharina geb. Karasek aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blewitz u der eheweibes Anna geb. Klečka aus Křovitz

10.5.1839 Černouček 5 / 953 / 23 / Theresia ehelicher tochter des Joseph Mudra kramers aus Cernoucek , 0-3-0


oo : Josef Mudra + Alžběta Stožická - 2.2.1840 Černouček 29 / 946 / 12 / Joseph Mudra kramer aus Černouček 48, unterthan zum herrshaft Ober Beřkowitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov 5 u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, 35-0-0,vdovec. nevěstA: Elisabeth eheliche tochter des Joseph Stožický hauslers aus Černouček 29 u des eheweibes Anna geb. Berounsky aus Bříza, 21-0-0, svob.

on: 27.5.1876 Černouček 46 / 955 / 16 / Mudra Josef nájmeník z Černoučku 46, 73-0-0

ona: po roce 1886

hledma umrti 953 / 23-41 / 954 / 100 / 955 / 99-100 / 956 / 136-137

hledam jeslti nemela druhou svatbu 947 / 71-87 /


Marie - 19.11.1840 Černouček 48 / 925 / 53 / Mudra Josef kramers wohnhaft zu Cernausek 48, unterthan zur herrshaft Ober berkowitz ein ehelicher sohn des Josef Mudra kramers zu bilichov 5, hrsft. Zlonice u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, matka: Elisabeth Stožický eine ehelicher tochter des Joseph Stozický hauslers zu Cernoucek 29 u dessen eheweibes Anna geb. Merounsky aus Bříza

25.3.1841 Černouček 48 / 953 / 25 / Maria Mudra eheliche tochter des Joseph Mudra kramers auf der herrshaft Ober berkowitz zu Cernoucek 48, unterthans zum Benautin herrshaft u der eheweibes Elisabeth geborenen Stožický aus Černouček, 0-4-0

Marie - 26.3.1842 Černouček 48 / 925 / 58 / Mudra Josef kramers wohnhaft zu Cernausek 48, unterthan zur herrshaft Ober berkowitz ein ehelicher sohn des Josef Mudra kramers zu bilichov 5, hrsft. Zlonice u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, matka: Elisabeth Stožický eine ehelicher tochter des Joseph Stozický hauslers zu Cernoucek 29 u dessen eheweibes Anna geb. Merounsky aus Bříza

oo : Josef Líbal + Marie Mudrová - 3.9.1867 Černouček 19 / 947 / 16 / Líbal Josef kramář a propuštěný vojín od 36. tému pěchoty a 6.tému četnictva č.hl. 81 bydlící v Libotejnici 25 rodilý z Nového Domu 50, na pastnví a v okresu Křivoklátském, manž. syn Josefa Líbala kramáře v Novém Domě 50 a eleonory Vinické, 34-0-0,svob. , kř.l. z Městečka, nevěsta: Mudrová Marie bydlící a rodilá v černoučku 19, manž. dcera Josefa Mudry kramáře v Černoučku 48 a Alžběty rod. Stožické z Černoučku 29, 26-8-0, svob

potomci v rodokmenu Líbal


František - 7.5.1844 Černouček 48 / 926 / 10 / Mudra Josef kramář v Černoučku 48, panství hornobeřkovické, syn Josefa Mudry kramáře z Bilichova oanství Slonského a manželky jeho Kateřiny rodilé karásek z Prahy, matka: Alžběta dcera Josefa stožického hrobaře v Černoučku 29 panství hornobeřkovické a manželky jeho Anny rodilé berousnký z Břízi

oo : František Mudra + Marie Fenclová - 26.1.1873 evang. chrám Krabčice / 9414 / 20 / František Mudra, dělník z Černoušku 19, manž. syn Josefa Mudry domkaře z Černoušku 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických v Černoušku, nar. 7.5.1844, svob. řím. kat., nevěsta: Marie Fenclova manž. dcera Jana fencla domkaře z Ctinovse 40 a manželky jeho Marie roz. ROusové z Klenče25, nar. 28.7.1852, evangelička

hledám děti 942 / 132

hledám potomky evang. Krabčice 9410 / 53-84 92-397


Antonín - 8.9.1875 Ctiněves 13 / katolická 942 / 109 / Mudra František nádeník ze Ctinovsi 13 narodil se v Černoučku 48, manž. syn Josefa Mudry obchodníka z Černoučku 48 a Alžběty rozené němcovy z Černoučku, katolík, matka: Marie roz. Fenclová ze Ctinovsi 40, okr. Roudnice, manž. dcera Jana Fencla nádeníka ze Ctinovsi 40 a Marie roz. Jandovi z Klenče

25.10.1875 Ctiněves

Antonín - 29.12.1876 Ctiněves 13 / katolická 942 / 112 / kat. Mudra František , dělník ze Stiněvsi 13, narodil se v Černoučku 48, pasntív Horno Beřkovické, manž. syn Josefa Mudry obchodníka z Černoušku 48 a Alžběty rozené Němcovy z černoušku, kaolík, matka: Marie rod. Fenclová ze Stiněvsi 40, manž. dcera Jana Fencla nádeníka ze Stinovsi 40 a Marie rozené Jandovy z Klenče, helvet. vyznání

Božena - 11.2.1879 Ctiněves 59 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 84 / evangelická, František Mudra dělník z Ctinovsi 59, manž. syn Jozefa Mudry domkaře z Černouška 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických z Černouška, matka: Marie Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctinovsi 40 a manželky jeho Marie rozené Rousovy z Klenče 25

oo : Josef Bartoš + Božena Mudrová - 3.12.1901 evang. chrám Krabčice / inv.č.10527, sig. N39/17 / 144 / Josef Bartoš , dělník, katolík, manž. syn Antonína Bartoše domkaře v Ctiněvsi 58 a jeho manželky Alžběty rodem Malé z Vlněvsi, nar. 9.3.1877, svob. ,nevěsta: Božena Mudrová, evangelička, manž. dcera Františka Mudry dělníka v Ctiněvsi 10 a jeho manželky Marie rodem Fenclové z Ctiněvsi 40, nar. 11.2.1879 Ctiněves 59, svob.

předek Bárta


Anna - 4.5.1884 Ctiněves 40 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 175 / František Mudra z Ctiněvsi( nový domek 40) syn manž. Josefa Mudry domkaře z Černoučku 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických z Černoučku, matka: Marie Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctinovsi 40 a manželky jeho marie rozneé Rousovy z klenče 25


Karel - 21.10.1846 Černouček 48 / 926 / 25 / Mudra Josef hausler und kramer aus Cernoucek 48 zur herr. Oberberkowitz unterthanig, ehelicher sohn des + Joseph Mudra kramers aus Bilichov 5 nad der herrshaft Zlonic und der Katharina geborenen Karásek aus Prag, matka: Elisabeth eheliche tochter des Stožický Joseph todtengraber aus Cernousek 14, und des + Anna geboren Beraunský aus Bříza

oo : Karel Mudra + Kateřina Fenclová - 4.7.1886 Ctiněves 40 / evang. Krabčice 8414 / 94 / Karel Mudra nádeník z Ctiněvsi 40, manž. syn po + Josefu Mudrovi býv. domkaři z Černoučku 48 a manželky jeho Alžběty roz. stožických z Čenoučku nar. 21.10.1846, svob. nevěsta: Kateřina Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctiněvsi 40 a po + maželce jeho marie roz. Rousovy z Klenče, nar. 17.1.1848,s vob.


Václav - 29.11.1887 Ctiněves 73 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 241 / evangelík, Karel Mudra nádeník z Ctiněvsi 73, manž. syn po + Josefovi Mudrovi, býv domkaři z Černoučka 48 a manželky Alžběty roz. stožický z černoučku, matka: Kateřina manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctiněvsi 40 a po + manželkce jeho Marie roz. Rousovy z Klenče, kmotra: Marie Mudrová domkařka z Ctiněvsi 83


Rozálie - 15.3.1849 Černouček 48 / 926 / 41 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn + Jsoefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi


Josef - 1870

21.3.1870 Černouček 19 / 955 / 9 / Mudra Josef nemanž. syn Rosalie man. dcery Josefa Mudry Domkaře z Černoučku 19, 0-0-24


Kateřina - 17.9.1851 Černouček 48 / 926 / 53 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn + Jsoefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

Františka - 21.5.1854 Černouček 48 / 926 / 67 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

Václav - 25.9.1857 Černouček 48 / 926 / 81 / Mudra Josef domkař a kramář, syn + Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

oo : Václav Mudra + Eleonora Rittichová - 29.4.1884 Bezděkov 118 / Roudnice nad Labem 6780 / 100 / Mudra Václav obchodník v Roudnici m. syn Josefa Mudry obchodníka v Černoučku 48 a matky Alžběty roz. Stožické z Černoučku 14, 27-0-0,svob., nar. 25.9.1857 fara Černouček, nevěsta: Rittichova Eleonora, m. dcera Josefa Ritticha , mistra pekařského a domkaře na Bezděkově 118 a matky Anny roz. Angrové z ROudnice, 23-0-0, svob., nar. 21.2.1861 v Roudnici, svědek: Karel Mudra obchodník v Roudnici

hledám děti Roudnice nad Labem 10197 / 45-51


Matěj - 9.7.1860 Černouček 48 / 926 / 96 / Mudra Josef domkař a kramář, syn + Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

4.3.1862 Černouček 19 / 954 / 22 / Mudra Matěj , manž. syn jsoefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 19 a Alžběty rodilé Stožické z Černoučku 29, 1-7-23


Matěj - 1807-1809 lexikon neví

oo : Matěj Mudra + Marie Benešová - 21.7.1834 Páleček 7 / Zlonice 12 / 91 / Matěj Mudra mistr krejčovský z Biluchova podaný Zlonický syn Josefa Mudra vysloužilý vojáka z Bilichova a matky kateřiny roz. z Prahy , 27-0-0, svob. nevěsta: Marie pozůstalá vdova po + Martinu Tomanovy domkaři z Malýho Pálečku dcera Josefa Beneše kovářu z Malého Pálečku 36 a mateře Rozálie rodilé Hořejšovi z Břeštan, 38-0-0, vdova

ona: 21.1.1838 Páleček 7 / Zlonice 12 / 73 / Marie manželka Matěje Mudry mistra krejčovského z Malého-Pálče podd. k Zlnicum, 44-0-0


Rozálie - 14.10.1835 Páleček 7 / Zlonice 13 / 8 / Matěj Mudra mistr krejčovský z Malého Palečku podaný Zlonický, syn Josefa Mudry vyslužilého vojáka z bolichova a matky Kateřiny rozneé B z Prahy, matka: Marie dcera + Josefa beneše mistra kovářského z Malého pálečku 36 a matky Rozalie rozené Hořejšové z Břeštan

21.2.1837 Páleček 7 / Zlonice 12 / 72 / Rozalie dcera Matěje Mudry mistra krejčovského z Malýho-Pálce poddanýho zlonického, 1-0-0


oo : Matěj Mudra + Marie -

ona: 19.11.1843 Páleček 40 / Zlonice 13 / 57 / Marie Mudra manželka Matěje Mudry mistra krejčovského z malého Pálče podaná Zlonického, 50-0-0


Augustýn - 1810 lexikon neví / hledám Kvílice 19 / 25-26 / Tochovice 11 / 61P-62L / hledám PrahaMalá strana PMV i1 / 120-124

oo : Augustýn Mudra + Barbora Kaufmanová - lexikon neví / on z Malého Pálce, okr. Slané ona z Blovic

ona: 1.5.1845 Lisovice 8 / Kvílice 18 / 84 / Barbora manželka Mudry Augustina, kramáře z Lisovic 8, pod. Zlonického, 40-0-0


Alžběta - 28.2.1834 Páleček 33 / Zlonice 13 / 6 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Jan Sova + Alžběta Mudrová - 1.10.1867 Kmetiněves / Kmetiněves 21 / 43 / Sova jan kramář na Kladně 34, manž. syn Františka Sovy, kramáře z Rataj 24, okr. Uhlířské janovice v Čáslavsku a matky Barbory rozneé Nikodemové z Rataj, 30-0-0, svob. kř. list z fary Rataj, svobodný, nevěsta: Mudrová Alžběta dcera Augustýna Mudry kramáře v Kmetovsi 42 přísl. do obce Bilichov, panství Zlonic , okresu Nové Strašecía matky Barbory rozené Kaufmanové z Blovic, 33-0-0, kř. list z fary Zlonické, svobodná


Josef - 6.11.1869 Kladno 33 / Kladno 14 / 325 / Sova Jan obchodník na Kladně 33 syn Františka Sovy, kramáře v ratajích 24 a matky Barobry roz. Nikodémovy z rataj, okr. Uhlířské janovice, matka: Alžběta Mudrová dcera Augustína Mudry kramáře z Malého Pálce, okr. Slané a matky Barbory roz. Kaufmannovy z Blovice, okr. Blanského


Anna - 17.1.1836 Páleček 33 / Zlonice 13 / 8 / Augustýn Mudra kramář z malého pálešku podaný Zlonický syn + Josefa Mudry vysloužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé N. z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic a matky Anny rozené z Křovic

Václav - 30.6.1837 Páleček 33 / Zlonice 13 / 9 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Václav Mudra + Františka Rauchová - 28.1.1863 Radnice 84 / Radnice 17 / 110 / Václav Mudra kramář z Bilichova, bydlící v Kmetnovi 53, okr. Velvar syn Augustýna Mudry kramáře v Kmétnovsi a matky + Barbory rozneé Kaufman, nar. 31.6-30.7.1837, 25-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Františka dcera + Tomáše Raucha kramáře v Radnicích 84 a matky Anny rozneé Velcovy, nar. 14.6.1843, 19-0-0, svob.


Jan - 21.8.1874 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 92 / Mudra Václav obchodník v kmetnovsi 26,syn + Augustýna Mudry obchodníka v kmetnovsi 53 a matky + Barbory rozneé kaufman, matka: Františka Rauch manž. dcera Tomáše Raucha obchodníka v Radnicích 84, okr. Rokycany a matky Anny rozneé Velcové z Radnic

7.2.1875


Jan - 23.6.1841 Páleček 33 / Zlonice 13 / 15 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Jan Mudra + Barbora Procházková - 5.11.1867 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 21 / 43 / Mudra Jan havíř v Groupovi 4, syn Augustýna Mudry kramáře v Kmětivsi 41, přísl. do obce Bilichov a matky Barbory rozené Kaufmanové z Blovin, 26-0-0, svob. nevěsta: Procházková Barbora dcera Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetivsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetovsi, 22-0-0, svob.


Barbora - 3.1.1872 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 26 / 79 / Mudra jan kramář v Kmetonovsi 41 přísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichvoa a matky Barbory rozneé Kaufmann z Blevic, matka: Prochazsková Barbora dcera + Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetnovsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetnovsi

18.9.1879

Anna Marie - 31.5.1875 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 26 / 95 / Mudra jan kramář v Kmetonovsi 41 přísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichvoa a matky Barbory rozneé Kaufmann z Blevic, matka: Prochazsková Barbora dcera + Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetnovsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetnovsi

5.7.1875


Josefa - 25.2.1843 Páleček 33 / Zlonice 13 / 18 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozené Vajcovy z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blevic pasntví Zvolenoves a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

Antonín - 1839 Páleček / lexikon ví / Nové Strašecí / hledám Nové Strašecí 09 / 239 / 08 / 230 / 15 / 79 / 16 / 88 / 21 / 120 / 25 / 154 / 26 / 126 / 30 / 116

oo : Antonín Mudra + Anna Kulasová - 12.1.1864 Poštovice 16 / Kmetiněves 24 / 21 / Mudra Anton syn Augustýna Mudry kramáře z Kmetňovsi patřící do Bílé hory kraje Pražského a Barbory dcery Antonína Kaufmana kramáře Blovic, 24-0-0, svob. nevěsta: Kulašová Anna dcera Františka Kulasa slouhy z Poštovic a Marie dcery Antonína Fidlera pumpaře a domkaře z Hospozína, 20-0-0,s vob.


Vojtěch - 30.12.1865 Brandýsek 39 / Vrapice 03 / 147 / Antonín Mudra horník syn Augustýna Mudry kramáře z Kmetńovsi a matky Barbory rodem Kaufmanové z Bratronic narozen v Novém strašecí, matka: Anna Mudrová mž. dcera Františka Kulasa obecního slouhy z Poštovic a matky Marie rodem Fidlerové z Hosposin , nar. v Poštovicích , okres Slaný

oo : Vojtěch Mudra + Josefa Švarcová - 15.7.1890 Kmetiněves 37 / Kmetiněves 21 / 100 / Mudra Vojtěch dělník v Kmetnovsi 37, okr. Velvarský mžl. syn Antonína Mudry obchodníka v jižním zboží v Kmetnovsi 37 a jeho manželky Anny rozené Kulasové z poštovic, okr. Slánský, 24-6-0, nar. 30.12.1865 Brandýsek fara v Rapicích, svobodný, nevěsta: Švarcová Josfa služebná v kmetnovsi 14, ok. Velvarský dcera Antonína Švarce dělníka v klobukách , ok. Slánský a jeho manželky Terezie rozneé Mufové ze Zlonic 88, okr. Slánský, 23-6-0, nar. 28.1.1867 Zlonice, svobodná


Anna - 24.10.1891 Kmetiněves

oo : Josef Trnobranský + Anna Mudrová - 19.4.1921 Hospozín 15 / Kmetiněves 30 / 82 / Josef Trnobranský kočí v Hospozíně 15, narozený v Hospozíně 13 dne 12.6.1877 manž. syn kat. rod. Jana trnobranského rolníka v Hospozíně 13 a Anny rozneé tůmové z Dušník 15, 43-10-0, svob. nevěsta: Anna Mudrová sluižebná v hospozíně 59, dcera dělníka narozená v kmetinevsi 14, manž. dcera kat. rod. Vojtěcha Mudry dělníka v Kmetinovsi 14 a Josefy rozneé Švarcové z Klobuk okr. Slaný, 29-6-0, nar. 24.10.1891 Kmetiněvsi, svobodná


Antonín - 15.2.1895 Kmetiněves

oo : Antonín Mudra + Emílie Richterová - 8.7.1919 Hospozín 39 / Kmetiněves 30 / 72 / Antonín Mudra kočí v Hospozíně 39 narozený v Kmetiněvsi 15.2.1895 manž. syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a jeho manželky Josefy roz. Švarcové z Klobuk, okr. Slaný, 24-4-0, svob.nevěsta: Emilie Richterová dělnice v Hospozíně 1 dcera dělníka narozneá v praze 441-II u sv. Apolináře dne 4.7.1895 legit. dcera Adolfa Richtera čeledína v Hospozíně 1 a jeho manželky Barbory roz. Tejman z Milíkova okr. Stříbroi, 24-0-0, svob.


Miroslav Václav - 29.3.1899 Hospozín 1 / Kmetiněves 22 / 227 /

9.5.1899 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 117 / Mudra Miroslav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-1-11

Miroslav - 1901 Hospozín

27.5.1901 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 123 / Mudra Miroslav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-4-0

Václav - 1902 Hospozín

13.8.1902 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 123 / Mudra Václav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-0-21

Marie - 1903

11.9.1904 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 132 / Mudra Václav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-10-16

Růžena - 11.10.1905 Hospozín

oo : František Richter + Růžena Mudrová - 16.5.1922 Hospozín 1 / Kmetiněves 30 / 87 /


Jaroslav - 6.8.1909 Hospozín

3.4.1911 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 152 / Mudra Jaroslav syn Vojtěcha Mudry čeledína v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-10-16


Anna - 1.6.1869 Poštovice 15 / Kmetiněves 23 / 39 / Mudra Antonín katolík kramář a nájmeník z Poštovic 15, přísl. do obce Bilíchov , býv. panství Zlonic, syn Augustýna Mudry kramáře z Metňovsi 42 a matky Barbory rozené Kečmerový dcery kramáře z Blovic, matka: Kulašova Anna dcera Františka Kulassa obesního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové dcery pumpaře a polodomkaře z Hospozína 5

oo : Josef Malenda + Anna Mudrová - 17.5.1892 Kmetiněves 38 / Kmetiněves 29 / 3 / Malenda Josef čeledín v Kmetnovsi 38, manž. syn Martina Malendy domkaře z Vestec 9 a jeho manželky Josefy roz. Černý z Nčína 13, 29-0-0, svob. nar. 6.4.1863 Vestec, nevěsta: Mudrová Anna mžl. dcera Antonína Mudry obchodníka podomního s jižním zbořím v Kmetnovsi 37 a jeho manželky Anny roz. Kulasové z poštovic 16, 21-0-0,s vob. nar. 1.6.1869 Poštovice


Václav - 11.2.1872 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 80 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

oo : Václav Mudra + Marie Motyčková - 2.8.1897 Hospozín 46 / Kmetiněves 27 / 60 / Mudra Václav čeledín v Hospozíně , narozen v kmetnovsi 11.2.1872 syn Antonína Mudry dělníka v Kmotnovsi 26 a Anny roz. Kulasové z Poštovic, 25-0-0, svob. nevěsta: Motyčková Marie dcera kat. mannž. Josefa Matyčky dělníka v Krovicích ve dvoře a Anny roz. Podskalské z Uh okr. Velvary narozena v Praze u sv. Apolináře 6.8.1877, 20-0-0, svob.


Marie - 1897

6.5.1898 Hospozín 46 / Kmetiněves 28 / 114 / Mudra marie dcera Václava Mudry čeledína v Hospozíně 46 a marie roz. Motyčka z Prahy, 0-7-0

Anastazie - 29.3.1899 Hospozín 46 / Kmetiněves 22 / 227 /

Anna - 24.7.1900 Hospozín

oo : Rudolf Kubů + Anna Mudrová - 13.5.1922 Hospozín 55 / Kmetiněves 30 / 87 /


Helena - 18.8.1902 Brandýsek

oo : Artur Vojtěch Josef Brejcha + Helena Mudrová - 15.5.1927 Hospozín / kmetiněves 30 / 100 /


Marie - 3.6.1912

oo : Václav Malý + Marie Mudrová - 5.7.1936 Hospozín 53 / Kmetiněves 30 / 120 /


Božena - 27.7.1914 Hospozín

oo : Čestmír Václav materna + Božena Mudrová - 29.8.1937 Hospozín 53 / Kmetiněves 30 / 122 /


Marie - 17.1.1875 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 94 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

oo : František Černý + Marie Mudrová - 12.6.1894 Kmetiněves 37 / Kmetiněves 29 / 10 /


Josef - 9.10.1876 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 101 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

Blažena - 20.12.1884 Kmetiněves

oo : Alois Čečrle + Blažena Mudrová - 23.4.1904 Kmetiněves 41 / kmetiněves 29 / 33 /


Marie - hledám Kvílice 22 / 31-32


Augustýn - 15.4.1872 Kmetiněves 42 / Kmetiněves 26 / 80 / otec nenapsán, matka: Mudra Marie dcera + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozneé Kaufmanové z Blovic

27.3.1873


oo : Augustýn Mudra + Marie Králová vdova Zikmundová - 30.6.1846 Uhy 38 / Chržín 13 / 76 / Mudra Augustin kramář z Lišovic 8 , pasntví Wranské? syn + Josefa Mudri kramáře z Prahy 474 a amtky Kateřiny rozneé Karásek z prahy, 36-0-0, vdovec, nevěsta: Sigmund Marie pozůstalá vdova po + Josefovi Sigmundovi domkaři z Uhu 38 dcera + Josefa Krále domkaře z Uhu 38 a matky + Anny rozené Kulka z Mirovic 8, 37-0-0, vdova, on: 13.10.1845 Uhy 38 / Chržín 13 / 90 / Josef Sigmund domkař, 37-0-0


Václav - 1812 hledám Pozdeň 06 / 13- / lex neví

oo : Václav Mudra + Anna Janečková - 24.11.1835 Radnice 138 / Radnice 13 / 58 / Václav Mudra kramář z Podstupna, syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova, Zlovnického? panství a Kateřiny rozené Novák, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Janeček kramáře z Kozojed a matky Alžběty rozené Urban, 21-0-0, svob.


Marie - 3.9.1836 Páleček 7 / Zlonice 13 / 9 / Václav Mudra kramář z podstupna panství Radnického syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé n. z Prahy, matka: Anna dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed pasntví Plaského a matky Alžběty rozené Urbanováz Křtice

Václav - 27.5.1839 Páleček 2 / Zlonice 13 / 12 / Václav Mudra kramář z podstupna panství Radnického syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé n. z Prahy, matka: Anna dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed pasntví Plaského a matky Alžběty rozené Urbanováz Křtice

Kateřina - 29.10.1841 Třtice 23 / Nové Strašecí 30 / 83 / Václav Mudra obchod vedoucí v malém zboží z Dolejšího Stupna, trh ??? ve Třtici přebývající syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka v Bilichově a matky Kateřiny rozneé N. z Prahy, matka: anna vlastní dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed z makty Alžběty rozneé urban ze Třtice

Josef - 21.7.1843 Třtice 23 / Nové Strašecí 30 / 91 / Václav Mudra obchodník ve Třtici přebývající syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka v Bilichově a matky Kateřiny rozneé Karáskovy z Prahy, matka: Anna vlastní dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed z makty Alžběty rozené Urban ze Třtice

Jan Karel - 8.2.1848 Třtice 14 / Nové Strašecí 31 / 4 / Mudra Václav kramář ve Třtici syn + Josefa Mudry nádeníka v Bilichově 17 z matky Kateřiny roz. Karáskové z Prahy 790, matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanové ze Třtice 16

Jan Nep. - 14.5.1850 Třtice 20 / Nové Strašecí 31 / 17 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Třtice Bilichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. ze Třtice

František - 5.6.1851 Třtice 20 / Nové Strašecí 31 / 26 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Bílichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanovy ze Třtice

oo : František Mudra + Anežka Husníková -


Josef - po roce 1883 Třtice 33 / údaj z MH


Anna - 12.7.1856 Třtice 14 / Nové Strašecí 31 / 48 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Bílichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanovy ze Třtice

oo : Emanuel Tyl + Anna Mudrová - 3.11.1875 Třtice 111 / Nové Strašecí 45 / 64 / Till emanuel kramář z Chyňavy , manž syn kat. rodičů Tilla Františka kramáře z Kladna 1 a matky Marie dcery Kořínka Jana chalupníka z Rudolfovec, nar. 8.12.1852 fara Ječovická, 22-0-0 svob., nevěsta: Mudra Anna, manž. dcera kat. rod. Mudry Václava kramáře ze Trtice 14 a matky Anny dcery Janečka Matěje kramáře z Kozojed, nar. 12.7.1856, fara Novostrašecí, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Tyl


Karel - 1817 hledám Lukavec 31 / 44- / lexikon ví

oo : Karel Mudra + Barbora Götzová - 12.7.1842 Kladno 9 / Kladno 16 / 20 / Karel Mudra kramář v Černaušku 48, poddaný k Zlonicům syn + Josefa Mudry kramáře z Grosdorfu pak Bilichov panství Zlonické, matky Kateřiny rozené Karáskovy v Praze, 25-0-0, svob., nevěsta: Barbora Götzová vlastní dcera Václava G'otza kramáře v Kladně 9, tamž podaného matky Johanny rozené Pokorný v Kladně 123, 17-0-0, svob.


Anna - 13.12.1844 Zlonice 28 / Zlonice 17 / 18 / Mudra karel kramář ze Zlonic poddaný zlonický, syn Josefa Mudry kramáře z Bolichvoa a Kateřiny Weisovy z Prahy, matka: Pecová Barbora dcera Václava Jeca? kramáře z Kladna 42 a Johany Pokorný z Kladna

20.12.1844 Zlonice 28 / Zlonice 19 / 77 / Mudrová Anna dcera Karla Mudry kramáře ze Zlonic, a manželky jeho Barbory Gucovy poddaných zlonických, 0-0-8

Antonín - 30.4.1846 Zlonice 28 / Zlonice 17 / 27 / Mudra karel kramář ze Zlonic poddaný zlonický, syn Josefa Mudry kramáře z Bolichvoa a Kateřiny Weisovy z Prahy, matka: Pecová Barbora dcera Václava Jeca? kramáře z Kladna 42 a Johany Pokorný z Kladna

1.5.1846 Zlonice 26 / Zlonice 19 / 82 / Mudra Antonín syn Karla Mudry kramáře ze Zlonic a manželky jeho Barbory Gucovy podaných zlonických, 0-0-2


Kateřina - 1821 lexikon neví

oo : Josef Rais + Kateřina Mudrová - 13.1.1845 Domoušice 25 / 9603 / 42 / Joseph Rais kramer aus Domauschitz 25, Zittolieber unterthen, sohn des Wenzel rais schumacher in Domauschitz 25, Zittolieber unterthan und der mutter Anna tochter des + Johann Schellrich gastwirthin iń Domauschitz 37, Zittolieber unterthan, und der + Elisabeth geb. Hobl aus Hřivitz, 24-0-0,s vob. nevěsta: Catharina eheliche tochter des + Joseph Mudra kramer in Grosdorf 33, herrshaft Zlonitz unterthan und der mutter Katharina tochter des Franz Karasek Obsthandler in Prag zur hauptstadt Prag gehorig 295, 23-0-0, svědek Franz Schultz kramer in Domauschitz


Kateřina - 17.7.1859 Řevničov 26 / Řevničov 05 / 14 / Rais Josef kramář, syn Václava a Anni Rais domkaře v Domašicích 20, b.p. Citolib nyní okr. Lounský, matka: Kateřina dcera Josefa a Kateřiny Mudra kramáře v Bilichově , b.p. ZLonice, nyní okresu Novostrašského

oo : Antonín Suchý + Kateřina Raisová - 18.9.1884 Domoušice / SOA Lit. 9603 / 112 / Suchý Antonín syn Františka Suchýho kramáře z Kornhausu a Marie roz. Štěpánek z Městečka, 23-0-0, nar. Řevničov, svobodný, nevěsta: Kateřina dcera Josefa Raise kramáře z Domoušic 76 a Kateřiny roz. Mudra z Bilichova, 25-0-0, nar. Řevničov, svobodonáNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jiří Mudra + Ludmila - -


Anna Marie - 23.3.1724 Cekov / Mýto 02 / 88 /

Jiří - 10.4.1727 Cekov / Mýto 02 / 105 /

Ludmila - 5.3.1731 Cekov / Mýto 02 / 122 /

Vavřinec - 2.8.1733 Cekov / Mýto 02 / 133 / dvojčata, Jiřík Mudra, Ludmila

Marie - 2.8.1733 Cekov / Mýto 02 / 133 / dvojčata, Jiřík Mudra, Ludmilaoo : Tomáš Mudra + Marie - -


Dorota - 4.1.1720 Cekov / Mýto 02 / 66 /

Kateřina veronika - 17.1.1721 Cekov / Mýto 02 / 73 / ThomasMudra , Eva

Kateřina - 21.8.1724 Cekov / Mýto 02 / 91 / Thomas Mudra et Eva

Josef Jan - 17.3.1727 Cekov / Mýto 02 / 104 /

Martin - 6.11.1728 Cekov / Mýto 02 / 113 /

Anna Marie - 10.7.1730 Cekov / Mýto 02 / 120 /

Eva marie - 17.12.1831 Cekov / Mýto 02 / 126 /

Matěj Jan - 25.6.1733 Cekov / Mýto 02 / 132 / Tomáš Mudra , Mařenaoo : Jan Mudra + Kateřina - -


Jakub Bartoloměj - 15.7.1724 Cekov / Mýto 02 / 90 /

Ludmila - 7.8.1727 Cekov / Mýto 02 / 106 /

Barbora - 8.7.1832 Cekov / Mýto 02 / 129 /


oo : Rudolf Mudra + Kateřina - -


Anna - 7.6.1719 Cekov / Mýto 02 / 64 /

Eva Kateřina - 21.12.1721 cekov / Mýto 02 / 73 /

Jiří Jan - 9.4.1724 Cekov / Mýto 02 / 88 / Rudolphus Mudra Catharina

Jiří - 3.4.1726 Cekov / Mýto 02 / 99 / Rudolf Mudra kateřina

Kateřina - 9.11.1729 Cekov / Mýto 02 / 117 / Rudolf Mudra kateřina


oo : Šimon Mudra + Marie - https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_1991-o?x=474&y=249&w=624&h=272


bartoloměj - 23.8.1722 Cekov / Mýto 02 / 79

Ludmila - 28.1.1727 Cekov / Mýto 02 / 103 /

Marie martina - 15.2.1729 Cekov / Mýto 02 / 114 / Simon Mudra Mařena


oo : Václav Mudra + Anna -


Anna - 12.3.1720 Cekov / Mýto 02 / 67

Václav Vařinec - 29.7.1722 Cekov / Mýto 02 / 79 / Václava Mudry a mateře Annysvatba Mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_2281-o?x=465&y=35&w=629&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_2371-o?x=-37&y=293&w=641&h=280

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2001-o?x=-28&y=219&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2061-o?x=3&y=116&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2091-o?x=421&y=200&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2471-o?x=392&y=461&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2431-o?x=441&y=105&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2421-o?x=396&y=378&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2141-o?x=63&y=537&w=599&h=261

děti mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_0981-n?x=341&y=475&w=701&h=306
Josef -

oo : Josef Mudra + Anna Balá -


Josefa - 1831

oo : Jan Karban + Josefa Mudrová - 7.2.1870 Chaloupky 46 / Mrtník 17 / 191 / Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic, bytem v Chaloupkách 46, syn Antonína Karbana měšťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Šulc z Lužce u Mělníka, 64-0-0, svob. , nevěsta: Mudra Josefa dcera + Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovice a + Anny rozené Balý z Chaloupek, 39-0-0, svob.


Jan - 21.11.1865 Chaloupky 46 / Mrtník 06 / 167 / za otce se přihlásil : Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic syn + Antonína Karban měsťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Krátky z Lužce u Mělníka, matka: Josefa dcera Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovic a + Anny roz. Balý z Chaloupek , narozena v Komárově 102

František - 23.11.1870 Chaloupky 46 / Mrtník 06 / 178 / Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic syn + Antonína Karban měsťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Šulc z Lužce u Mělníka, matka: Josefa dcera Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovic a + Anny roz. Balý? z Chaloupek , narozena v Komárově 102NESVĚTSKÝ

oo : Josef Mudra + Barbora - -


Kateřina - -

oo : Václav Kroc + Kateřina Mudrová - -


Barbora - 2.1.1820 Mostiště 17 / Radnice 08 / 57 / Václav Kroc domakř syn Ondřeje Kroce domkaře z mostiště a Veroniku Klímovy, amtka: Kateřina dcera Josefa Mudry sedláka z Vejvanova a Barboryoo : Antonín Tuček + Anna Mudrová -


Jan - 1816 Terešovská Lhota, okt. RokycanyNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Čeněk Mudra + Božena Humlová - 1912 Poštovice / Kmetiněves / 22 / není online


oo : Jan Mudra + Anna Bernátová - -


Marie -


Václav - 20.1.1878 Lhota pod Radč1878 hledám / Lhota pod Rádčem 08 / 280 / Mudrová Marie dcera Jána Mudry nádeníka ve Lhotě a Anny rozneé bernátové od Sv. Dobrotivé

on: 9.4.1919 Sedlčany 32 / Sedlčany 39 / 157 / Mudra Václav světem jdoucí , narozený ve Lhotě, okres Zbiroh, ostatní neznámé, zápis učiněn dle potvrzení farkm? úřadu v Sepekově 3.9.1916 u něho nalezeného, 41-0-0, nar. 1878, byl nalezen v nepříčetném stavu, dopraven do strážnice a tam ráno nalezen mrtev
oo : Josefa Mudry + Anny Jedličkové -


Vojtěch - -

oo : Vojtěch Mudra + Josefa Smíšková -


Josef - 18.6.1864 Zbiroh 98 / Zbiroh 05 / 262 / Mudra Vojtěch mistr zamečnický ve Zbiroze 98 syn + Jsoefa Mudry rolníka v Tyčk.? a téhož manželky Anny rozené Jedličkové z Tejčka, matka: Josefa dcera Aloise Smíška měšťana ve Zbiroze v téhož manželky Kateřiny roz. Ciplové ze Selčan

Anna - Zbirov / hgledám Zbiroh 05 / 301-


František Josef - 18.7.1882 Bezděkov 83 / 6777 / 191 / Mudra Anna služka z Bezděkova 83, dcera Vojtěcha Mudry mistra zámečníka ve Zbirově 95 a matky Josefy roz. Šmíškové ze Zbirova, katol.


oo : František Bubák + Anan Mudrová -

on:


oo : František Šimral + Anna Mudrová - 26.5.1890 copul III / 13


Františka - 7.8.1889 Bezděkov / Roudncie nad Labem 6778 / 95 / nemanž. otec, leg svatbou 26.5.1890 pag 13, otec: šimral František strojnický dělník na Bezděkově 141, katolík, manž. syn Jana šimrala domkaře z Uhu 8 a matky Anny roz. Neumannovy z Miletic 37, matka: Mudrová Anna, katolička, vdova po + Františku Bubákovi truhláři na bezděkově, manž. dcera Vojtěcha Mudry zámečníka na Bezděkově a matky Josefy roz. Smíškovy u Zbirova narozená ve Zbirověoo : Jan Mudra + Anna Černá - -


Josef -

oo : Josef Mudra + Josefa Srpová? -


Pavel - 15.9.1861 Zbiroh 89 / Zbiroh 05 / 234 / Mudra Josef měšťan syn Jana Mudry sedláka z Tejcka a Anny roz. Černý z Praskoles, matka: Josefa dcera Františka Srp sedláka z Jablečova? a Barbory rozneé Santner z Přisedovic?

Josef - 30.6.1863 Zbiroh 89 / Zbiroh 05 / 252 / Mudra Josef měšťan syn Jana Mudry sedláka z Tejcka a Anny roz. Černý z Praskoles, matka: Josefa dcera Františka Srp sedláka z Jablečova? a Barbory rozneé Santner z Přisedovic?oo : Antonín Mudra + Ludmila Andrísková -


Martin - -

oo : Martin Mudra + Marie Bernášková - -


Josef - 11.6.1859 Zbiroh 68 / Zbiroh 05 / 214 / Mudra Amrtin měšťan, syn + Antona Mudry kováře z Příkosic a Ludmili rozené Budrysek z Kolwina, matka: Marie dcera + Frantšika Bernaška sedláka z Čekova 23 a Anny rozneé Svoboda z Čekova, okres

15.3.1861

Josef - 2.4.1862 Zbiroh 68 / Zbiroh 05 / 239 / Mudra Amrtin měšťan, syn + Antona Mudry kováře z Příkosic a Ludmili rozené Budrisek z Kolovína?, matka: Marie dcera Frantšika Banaška sedláka z Čekova 23 a Anny rozneé Svoboda z Čekova, okres

28.4.1903oo : Matěj Mudra + Anna Kovandová -


Ignác -

oo : Ignác Mudra + Veronika Procházková - -


Ignác - 27.11.1843 Zbiroh 34 / Zbiroh 05 / 32 / Ignac Mudra sedlák z Lišné syn matěje Mudry sedláka z Lišné a Anny roz. Kowandová, matka: Veronika dcera Vojěcha Procházky sedláka z Lišně a Anny roz. hauškovéoo : Jan Mudra + Anna Kovandová -


Jan - 8.2.1833 Týček

oo : Jan Mudra + Marie Kliková - 15.5.1866 Týček 5 / Počaply 10 / 155 / Mudra Jan syn jana Mudry rolníka z tejčka 5 a jeho manželky Anny rozené kovandové z Tejčka, 33-0-0,s vob. nevěsta: Kliková Marie dcera + matěje Kliky rolníka z Bikoše 17 a jeoh manželky Marie roz. Vitáčkové z Hostína, 19-0-0, svob., on nar. 8.2.1833, ona 25.6.1847


hrozně moc Mudrů

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_2300-r?x=40&y=433&w=635&h=274


oo : Václav Mudra + Anna Kovandová -


Anna - 25.6.1802 Týček 5 / Zbiroh 02 / 12 / Wenceslaus Mudra sedlák z Tejčku, matka: Anna rozená Kowandová v Tejčku 14

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0150-n?x=40&y=249&w=904&h=391


oo : Václav Mudra + Kateřina Wihisalová? -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0150-n?x=-27&y=238&w=1085&h=469


oo : Václav Mudra + Veronika Kovandová - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0230-n?x=-50&y=302&w=1085&h=469


oo : František Mudra + Anna lostová? -


Václav - https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0130-n?x=-5&y=120&w=1085&h=469


oo : František Mudra + Anna štaušková - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0240-n?x=13&y=71&w=904&h=391


oo : Vavřinec Mudra + Anna Mudrová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0160-n?x=62&y=456&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0240-n?x=87&y=251&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0290-n?x=34&y=302&w=904&h=391


oo : Vavřinec Mudra + Veronika Opatrná - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0220-n?x=-70&y=231&w=1085&h=469


oo : Antonín Mudra + Rozálie Hříbalová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0190-n?x=0&y=89&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0300-n?x=141&y=257&w=753&h=325


oo : Matěj Mudra + Magdalena jedličková -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0190-n?x=17&y=393&w=904&h=391hledám

Nové Strašecí 29 / 132-166 /

Pozdeň 06 / 1- 68-77

Pozdeň 07 / 1-6

Pozdeň 19 / 9-13 29-

Pozdeň 22 / 15 21

Stupno 08 / 14-29

Stupno 22 / 69-74

Slaný

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/9

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/43


Stupno - nesvestky

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069040/stupno-01_1390-n?x=31&y=408&w=757&h=331

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069042/stupno-03_2310-n?x=396&y=179&w=405&h=177

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069042/stupno-03_2520-n?x=236&y=248&w=599&h=261

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069043/stupno-04_2200-n?x=-54&y=305&w=878&h=383

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3670-n?x=20&y=104&w=716&h=313

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3760-n?x=-95&y=168&w=1031&h=450

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3890-n?x=-3&y=151&w=859&h=375

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4050-n?x=-117&y=320&w=1031&h=450

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4180-n?x=45&y=376&w=859&h=375

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_0880-n?x=108&y=239&w=716&h=312

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4340-n?x=54&y=262&w=716&h=313

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069045/stupno-06_0170-n?x=103&y=283&w=703&h=304

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069045/stupno-06_1130-n?x=55&y=285&w=851&h=368


Pozdeň - nesvěstký

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/51

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/52

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/54

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/55

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/55

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/7

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/6

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/10

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/12

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/13

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/15

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/17

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/19

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/20


Počaply nesvětský - zámečník Antonín + ???

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10168/188


mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_0991-n?x=412&y=322&w=584&h=255

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1001-n?x=268&y=412&w=701&h=306

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1021-n?x=319&y=386&w=701&h=306

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu