Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Mudra

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef - lexikon neví

oo : Josef Mudra + Kateřina Karásková/Weissová - lexi neví on Bílichov ona staré město Praha / Kvílice 20 / 20-21 / hledám Praha TÝN O5 / 253-254 / DUCH O4 / 71-133

on: před 1835

hledám děti v Stupno 22 / 69-74 nic /


Josef - 1805 lexi neví / hledám Pozdeň 19 / 10(mnoho Mudrů) 29(také) / Praha FR i1 / 171-174 / HŠ i1 / 195-197

oo : Josef Mudra + Anna Kaufmanová - 12.5.1830 Mikovice 5 / Zeměchy 01 / 14 / Joseph Mudra handlsman aus Bilichov sohn des Joseph Mudra handlsman aus Bilichov 28 der mutter Katharina geb. Karasek aus Prag, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des Anton Kaufman kramer aus Blevitz Swollniveser harrshaft 6 det mutter Anna geboren P?? aus Bleček aus Křowitz, 21-0-0, svob.

ona: 23.9.1839 Černouček 48 / 953 / 23 / Anna eheweib des Joseph Mudra kramers aus Cernoucek unterthans zus herrshaft Zlonitz, 32-0-0


Josef - 31.5.1831 Bilichov 2 / pozdeň 07 / 14 / Josef Mudra kramář syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 2 a matky Kateřiny rozneé Karasek, matka: Anna dcera Antonína Kaufmana kramáře ze Zeměch 7 a matky Anny rozené Klečkovy z Křevíč

oo : Josef Mudra + Marie Stránská - 3.2.1857 Černouček 48 / 947 / 2 / Mudra Josef manž. syn Josefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé Kaufmannové z Zeměch 3, 25-0-0, svob. kř.l. žen. fara Pozdeň, nevěsta: Stránská Marie bytující v Černoučku 29, Hornobeřkovic, manželská dcera Prokopa stranskýhho, kramáře z Libice , Vlašimského a Anny rodilé Sova z eisenstadtlu, 18-0-0, svob. kř.l. nevěs. Žehuň


Anna - 13.2.1859 Černouček 48 / 926 / 87 / Mudra Josef kramář v Černoučku 48, manželský syn Jsoefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé kaufmannovi ze Zeměch 3, matka: Stránská Marie Žehuň 16, panstív Chlumecké, manž. dcera Prokopa Stránksého kramáře z Třebešic nyní v Libici a Anny rodilé Sova z Eisenstadlu

4.5.1860 Černouček 48 / 954 / 20Mudrová Anna , manž. dcera Jsoefa Mudry kramáře z Černoučku 48 a Marie rodilůé Stránské ze Žehuň, 1-2-21


Alžběta - 5.3.1833 Černouček 5 / 925 / 40 / Mudra Joseph kramers aus Černouček 5 zu Zlonicunterthanig ehelicher sohn des + Joseph Mudra kramers zur Bilichov 2 und der mutter Katharina geb. N aus Prag, matka: Anna eheliche tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blovic und der + mutter Anna geb. Klečka aus Křenic

oo : Václav Černý + Alžběta Mudrová - 10.11.1856 Černouček 48 / 947 / 2 / Černý Václav obchodník a měsťan z Českého Brodu 69, manž. syn Martina Černýho obhcodníka z velké Babice 38, okr. Říčanský a Anny rodilé Egatt z Domažlic 48, 35-9-0, vdovec, kř. list ženicha z Mukařova , umrtí první manželky ženicha z Českého Brodu ze dne 5.11.1856, nevěsta: Mudra Alžběta manželksá dcera Josefa Mudry obchodníka a domkaře v Černoučku 48, Hornobeřkovické , Roudnický, Litoměřický a + Anny rodilé Kaufmannové z Blevic, 23-6-0,s ovb.


Anna - 25.2.1837 Černouček 5 / 925 / 46 / Joseph Mudra kramer aus Cernouschek unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra hauslers u kramer aus Bilichov u eheweibes Katharina geboren N aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann schneider aus Blewitz u des eheweibes Anna geborenen Klečka aus Křovitz Theinitzer herrshaft


Josef - 1.11.1859 Černouček 48 / 926 / 92 / otec nenapsán, matka: Mudrová Anna děvečka rodilá v Černoučku, manž. dcera Josefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé Kaufmannovi z Blevic, náb. kat.

5.11.1859 Černouček 48 / 954 / 19 / Mudra Jsoef nemanž. syn Anny Mudrové děvečky manželské dcery Josefa Mudry kramáře a domakře v Černoučku 48 a Anny rodilé Kaufmanové z Blovic, 0-0-5


Marie - 11.2.1839 Černouček 3 / 925 / 49 / Joseph Mudra kramer aus Černouček unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov u der eheweibes Katharina geb. Karasek aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blewitz u der eheweibes Anna geb. Klečka aus Křovitz

12.5.1839 Černouček 5 / 953 / 23 / Marie ehelicher tochter des Joseph Mudra kramer aus Cernouček, 0-3-2

Terezie - 11.2.1839 Černouček 3 / 925 / 49 / Joseph Mudra kramer aus Černouček unterthan zur herrshaft Zlonitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov u der eheweibes Katharina geb. Karasek aus Prag, matka: Anna ehelicher tochter des Anton Kaufmann kramers aus Blewitz u der eheweibes Anna geb. Klečka aus Křovitz

10.5.1839 Černouček 5 / 953 / 23 / Theresia ehelicher tochter des Joseph Mudra kramers aus Cernoucek , 0-3-0


oo : Josef Mudra + Alžběta Stožická - 2.2.1840 Černouček 29 / 946 / 12 / Joseph Mudra kramer aus Černouček 48, unterthan zum herrshaft Ober Beřkowitz ehelicher sohn des Joseph Mudra kramer aus Bilichov 5 u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, 35-0-0,vdovec. nevěstA: Elisabeth eheliche tochter des Joseph Stožický hauslers aus Černouček 29 u des eheweibes Anna geb. Berounsky aus Bříza, 21-0-0, svob.

on: 27.5.1876 Černouček 46 / 955 / 16 / Mudra Josef nájmeník z Černoučku 46, 73-0-0

ona: po roce 1886

hledma umrti 953 / 23-41 / 954 / 100 / 955 / 99-100 / 956 / 136-137

hledam jeslti nemela druhou svatbu 947 / 71-87 /


Marie - 19.11.1840 Černouček 48 / 925 / 53 / Mudra Josef kramers wohnhaft zu Cernausek 48, unterthan zur herrshaft Ober berkowitz ein ehelicher sohn des Josef Mudra kramers zu bilichov 5, hrsft. Zlonice u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, matka: Elisabeth Stožický eine ehelicher tochter des Joseph Stozický hauslers zu Cernoucek 29 u dessen eheweibes Anna geb. Merounsky aus Bříza

25.3.1841 Černouček 48 / 953 / 25 / Maria Mudra eheliche tochter des Joseph Mudra kramers auf der herrshaft Ober berkowitz zu Cernoucek 48, unterthans zum Benautin herrshaft u der eheweibes Elisabeth geborenen Stožický aus Černouček, 0-4-0

Marie - 26.3.1842 Černouček 48 / 925 / 58 / Mudra Josef kramers wohnhaft zu Cernausek 48, unterthan zur herrshaft Ober berkowitz ein ehelicher sohn des Josef Mudra kramers zu bilichov 5, hrsft. Zlonice u des eheweibes Katharina geborenen Karasek aus Prag, matka: Elisabeth Stožický eine ehelicher tochter des Joseph Stozický hauslers zu Cernoucek 29 u dessen eheweibes Anna geb. Merounsky aus Bříza

oo : Josef Líbal + Marie Mudrová - 3.9.1867 Černouček 19 / 947 / 16 / Líbal Josef kramář a propuštěný vojín od 36. tému pěchoty a 6.tému četnictva č.hl. 81 bydlící v Libotejnici 25 rodilý z Nového Domu 50, na pastnví a v okresu Křivoklátském, manž. syn Josefa Líbala kramáře v Novém Domě 50 a eleonory Vinické, 34-0-0,svob. , kř.l. z Městečka, nevěsta: Mudrová Marie bydlící a rodilá v černoučku 19, manž. dcera Josefa Mudry kramáře v Černoučku 48 a Alžběty rod. Stožické z Černoučku 29, 26-8-0, svob

potomci v rodokmenu Líbal


František - 7.5.1844 Černouček 48 / 926 / 10 / Mudra Josef kramář v Černoučku 48, panství hornobeřkovické, syn Josefa Mudry kramáře z Bilichova oanství Slonského a manželky jeho Kateřiny rodilé karásek z Prahy, matka: Alžběta dcera Josefa stožického hrobaře v Černoučku 29 panství hornobeřkovické a manželky jeho Anny rodilé berousnký z Břízi

oo : František Mudra + Marie Fenclová - 26.1.1873 evang. chrám Krabčice / 9414 / 20 / František Mudra, dělník z Černoušku 19, manž. syn Josefa Mudry domkaře z Černoušku 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických v Černoušku, nar. 7.5.1844, svob. řím. kat., nevěsta: Marie Fenclova manž. dcera Jana fencla domkaře z Ctinovse 40 a manželky jeho Marie roz. ROusové z Klenče25, nar. 28.7.1852, evangelička

hledám děti 942 / 132

hledám potomky evang. Krabčice 9410 / 53-84 92-397


Antonín - 8.9.1875 Ctiněves 13 / katolická 942 / 109 / Mudra František nádeník ze Ctinovsi 13 narodil se v Černoučku 48, manž. syn Josefa Mudry obchodníka z Černoučku 48 a Alžběty rozené němcovy z Černoučku, katolík, matka: Marie roz. Fenclová ze Ctinovsi 40, okr. Roudnice, manž. dcera Jana Fencla nádeníka ze Ctinovsi 40 a Marie roz. Jandovi z Klenče

25.10.1875 Ctiněves

Antonín - 29.12.1876 Ctiněves 13 / katolická 942 / 112 / kat. Mudra František , dělník ze Stiněvsi 13, narodil se v Černoučku 48, pasntív Horno Beřkovické, manž. syn Josefa Mudry obchodníka z Černoušku 48 a Alžběty rozené Němcovy z černoušku, kaolík, matka: Marie rod. Fenclová ze Stiněvsi 40, manž. dcera Jana Fencla nádeníka ze Stinovsi 40 a Marie rozené Jandovy z Klenče, helvet. vyznání

Božena - 11.2.1879 Ctiněves 59 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 84 / evangelická, František Mudra dělník z Ctinovsi 59, manž. syn Jozefa Mudry domkaře z Černouška 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických z Černouška, matka: Marie Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctinovsi 40 a manželky jeho Marie rozené Rousovy z Klenče 25

oo : Josef Bartoš + Božena Mudrová - 3.12.1901 evang. chrám Krabčice / inv.č.10527, sig. N39/17 / 144 / Josef Bartoš , dělník, katolík, manž. syn Antonína Bartoše domkaře v Ctiněvsi 58 a jeho manželky Alžběty rodem Malé z Vlněvsi, nar. 9.3.1877, svob. ,nevěsta: Božena Mudrová, evangelička, manž. dcera Františka Mudry dělníka v Ctiněvsi 10 a jeho manželky Marie rodem Fenclové z Ctiněvsi 40, nar. 11.2.1879 Ctiněves 59, svob.

předek Bárta


Anna - 4.5.1884 Ctiněves 40 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 175 / František Mudra z Ctiněvsi( nový domek 40) syn manž. Josefa Mudry domkaře z Černoučku 19 a manželky jeho Alžběty roz. Stožických z Černoučku, matka: Marie Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctinovsi 40 a manželky jeho marie rozneé Rousovy z klenče 25


Karel - 21.10.1846 Černouček 48 / 926 / 25 / Mudra Josef hausler und kramer aus Cernoucek 48 zur herr. Oberberkowitz unterthanig, ehelicher sohn des + Joseph Mudra kramers aus Bilichov 5 nad der herrshaft Zlonic und der Katharina geborenen Karásek aus Prag, matka: Elisabeth eheliche tochter des Stožický Joseph todtengraber aus Cernousek 14, und des + Anna geboren Beraunský aus Bříza

oo : Karel Mudra + Kateřina Fenclová - 4.7.1886 Ctiněves 40 / evang. Krabčice 8414 / 94 / Karel Mudra nádeník z Ctiněvsi 40, manž. syn po + Josefu Mudrovi býv. domkaři z Černoučku 48 a manželky jeho Alžběty roz. stožických z Čenoučku nar. 21.10.1846, svob. nevěsta: Kateřina Fenclová manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctiněvsi 40 a po + maželce jeho marie roz. Rousovy z Klenče, nar. 17.1.1848,s vob.


Václav - 29.11.1887 Ctiněves 73 / sbor církve českobrat. evang. Krabčice 9410 / 241 / evangelík, Karel Mudra nádeník z Ctiněvsi 73, manž. syn po + Josefovi Mudrovi, býv domkaři z Černoučka 48 a manželky Alžběty roz. stožický z černoučku, matka: Kateřina manž. dcera Jana Fencla domkaře z Ctiněvsi 40 a po + manželkce jeho Marie roz. Rousovy z Klenče, kmotra: Marie Mudrová domkařka z Ctiněvsi 83


Rozálie - 15.3.1849 Černouček 48 / 926 / 41 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn + Jsoefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi


Josef - 1870

21.3.1870 Černouček 19 / 955 / 9 / Mudra Josef nemanž. syn Rosalie man. dcery Josefa Mudry Domkaře z Černoučku 19, 0-0-24


Kateřina - 17.9.1851 Černouček 48 / 926 / 53 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn + Jsoefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

Františka - 21.5.1854 Černouček 48 / 926 / 67 / Mudra Josef domkař v Černoučku 48m panství Hornobeřkovském, manželský syn Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, na panství Zlonickém a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

Václav - 25.9.1857 Černouček 48 / 926 / 81 / Mudra Josef domkař a kramář, syn + Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

oo : Václav Mudra + Eleonora Rittichová - 29.4.1884 Bezděkov 118 / Roudnice nad Labem 6780 / 100 / Mudra Václav obchodník v Roudnici m. syn Josefa Mudry obchodníka v Černoučku 48 a matky Alžběty roz. Stožické z Černoučku 14, 27-0-0,svob., nar. 25.9.1857 fara Černouček, nevěsta: Rittichova Eleonora, m. dcera Josefa Ritticha , mistra pekařského a domkaře na Bezděkově 118 a matky Anny roz. Angrové z ROudnice, 23-0-0, svob., nar. 21.2.1861 v Roudnici, svědek: Karel Mudra obchodník v Roudnici

hledám děti Roudnice nad Labem 10197 / 45-51


Matěj - 9.7.1860 Černouček 48 / 926 / 96 / Mudra Josef domkař a kramář, syn + Josefa Mudry obchodníka z Bilichova 5, a + Manželky jeho Kateřiny rodilé Karásek z Prahy, matka: Alžběta manž. dcera Josefa Stožického hrobníka v Černoučku 14 a + Anny rodilé Berounské z Břízi

4.3.1862 Černouček 19 / 954 / 22 / Mudra Matěj , manž. syn jsoefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 19 a Alžběty rodilé Stožické z Černoučku 29, 1-7-23


Matěj - 1807-1809 lexikon neví

oo : Matěj Mudra + Marie Benešová - 21.7.1834 Páleček 7 / Zlonice 12 / 91 / Matěj Mudra mistr krejčovský z Biluchova podaný Zlonický syn Josefa Mudra vysloužilý vojáka z Bilichova a matky kateřiny roz. z Prahy , 27-0-0, svob. nevěsta: Marie pozůstalá vdova po + Martinu Tomanovy domkaři z Malýho Pálečku dcera Josefa Beneše kovářu z Malého Pálečku 36 a mateře Rozálie rodilé Hořejšovi z Břeštan, 38-0-0, vdova

ona: 21.1.1838 Páleček 7 / Zlonice 12 / 73 / Marie manželka Matěje Mudry mistra krejčovského z Malého-Pálče podd. k Zlnicum, 44-0-0


Rozálie - 14.10.1835 Páleček 7 / Zlonice 13 / 8 / Matěj Mudra mistr krejčovský z Malého Palečku podaný Zlonický, syn Josefa Mudry vyslužilého vojáka z bolichova a matky Kateřiny rozneé B z Prahy, matka: Marie dcera + Josefa beneše mistra kovářského z Malého pálečku 36 a matky Rozalie rozené Hořejšové z Břeštan

21.2.1837 Páleček 7 / Zlonice 12 / 72 / Rozalie dcera Matěje Mudry mistra krejčovského z Malýho-Pálce poddanýho zlonického, 1-0-0


oo : Matěj Mudra + Marie -

ona: 19.11.1843 Páleček 40 / Zlonice 13 / 57 / Marie Mudra manželka Matěje Mudry mistra krejčovského z malého Pálče podaná Zlonického, 50-0-0


oo : Matěj Mudra + Marie Hradecká - 5.9.18434.5.1845 / hledám Ječovice 3011 / 29-35


Václav Hradecký - 5.9.1843 Ječovice 22 / Ječovice 3010 / 98 / otec nenapsán, matka: Marie dcera + Františka hradeckýho domkaře z ječovic 22 a matky Johanny rozneé Šťastný z téhož místa 1

Jan - 4.5.1845 Ječovice 26 / Ječovice 3010 / 98 / Mudra matěj mistr krejčovský v Ječovicích 14, okresu Slánského syn + Mudry Josefa kramáře z Bilichvoa 14 a matky Kateřiny rodem Karlíkovy ze Starého města, matka: Hradecká Marie dcera + Hradeckého Františka domkaře z ječovic 22 okresu Slánksého a matky Johanny rodem Šťastný z Ječovic 22

Martin - 12.11.1850 Ječovice 14 / Ječovice 3010 / 107 / Mudra matěj mistr krejčovský v Ječovicích 14, okresu Slánského syn + Mudry Josefa kramáře z Bilichvoa 14 a matky Kateřiny rodem Karlíkovy ze Starého města, matka: Hradecká Marie dcera + Hradeckého Františka domkaře z ječovic 22 okresu Slánksého a matky Johanny rodem Šťastný z Ječovic 22

oo : Martin Mudra + Marie Markovská - 28.4.1872 Ječovice 24 / Ječovice 3011 / 51 / Mudra Martin syn matěje Mudra krejčího z ječovic 12 a Marie roz. hradecký z ječovic,, 22-0-0,svob. nevěsta: Markovský Marie dcera Václava markovský žebráka z ječovic 24 a Kateřiny roz. Malý z Dolánke 62, 26-0-0,s vob.


Jan - 28.7.1877 Lukov 1 / Vraný 18 / 74 / Mudra Martin nádeník v Lukově 1, příslušný k Pálečku syn Matěje Mudry krejčího v ječovicích 24 a matky Marie rozené hradecké z Ječovic 22, okresu Libochovic, matka: Marie dcera Václava markovského nádeníka z ječovi5 a Kateřiny rodem Malé z ječovic


Augustýn - 1810 lexikon neví / hledám Kvílice 19 / 25-26 / Tochovice 11 / 61P-62L / hledám PrahaMalá strana PMV i1 / 120-124

oo : Augustýn Mudra + Barbora Kaufmanová - lexikon neví / on z Malého Pálce, okr. Slané ona z Blovic

ona: 1.5.1845 Lisovice 8 / Kvílice 18 / 84 / Barbora manželka Mudry Augustina, kramáře z Lisovic 8, pod. Zlonického, 40-0-0


Alžběta - 28.2.1834 Páleček 33 / Zlonice 13 / 6 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Jan Sova + Alžběta Mudrová - 1.10.1867 Kmetiněves / Kmetiněves 21 / 43 / Sova jan kramář na Kladně 34, manž. syn Františka Sovy, kramáře z Rataj 24, okr. Uhlířské janovice v Čáslavsku a matky Barbory rozneé Nikodemové z Rataj, 30-0-0, svob. kř. list z fary Rataj, svobodný, nevěsta: Mudrová Alžběta dcera Augustýna Mudry kramáře v Kmetovsi 42 přísl. do obce Bilichov, panství Zlonic , okresu Nové Strašecía matky Barbory rozené Kaufmanové z Blovic, 33-0-0, kř. list z fary Zlonické, svobodná


Josef - 6.11.1869 Kladno 33 / Kladno 14 / 325 / Sova Jan obchodník na Kladně 33 syn Františka Sovy, kramáře v ratajích 24 a matky Barobry roz. Nikodémovy z rataj, okr. Uhlířské janovice, matka: Alžběta Mudrová dcera Augustína Mudry kramáře z Malého Pálce, okr. Slané a matky Barbory roz. Kaufmannovy z Blovice, okr. Blanského


Anna - 17.1.1836 Páleček 33 / Zlonice 13 / 8 / Augustýn Mudra kramář z malého pálešku podaný Zlonický syn + Josefa Mudry vysloužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé N. z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic a matky Anny rozené z Křovic

Václav - 30.6.1837 Páleček 33 / Zlonice 13 / 9 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Václav Mudra + Františka Rauchová - 28.1.1863 Radnice 84 / Radnice 17 / 110 / Václav Mudra kramář z Bilichova, bydlící v Kmetnovi 53, okr. Velvar syn Augustýna Mudry kramáře v Kmétnovsi a matky + Barbory rozneé Kaufman, nar. 31.6-30.7.1837, 25-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Františka dcera + Tomáše Raucha kramáře v Radnicích 84 a matky Anny rozneé Velcovy, nar. 14.6.1843, 19-0-0, svob.


Jan - 21.8.1874 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 92 / Mudra Václav obchodník v kmetnovsi 26,syn + Augustýna Mudry obchodníka v kmetnovsi 53 a matky + Barbory rozneé kaufman, matka: Františka Rauch manž. dcera Tomáše Raucha obchodníka v Radnicích 84, okr. Rokycany a matky Anny rozneé Velcové z Radnic

7.2.1875


Jan - 23.6.1841 Páleček 33 / Zlonice 13 / 15 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozneé Karásková z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blovic 27 a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

oo : Jan Mudra + Barbora Procházková - 5.11.1867 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 21 / 43 / Mudra Jan havíř v Groupovi 4, syn Augustýna Mudry kramáře v Kmětivsi 41, přísl. do obce Bilichov a matky Barbory rozené Kaufmanové z Blovin, 26-0-0, svob. nevěsta: Procházková Barbora dcera Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetivsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetovsi, 22-0-0, svob.


Barbora - 3.1.1872 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 26 / 79 / Mudra jan kramář v Kmetonovsi 41 přísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichvoa a matky Barbory rozneé Kaufmann z Blevic, matka: Prochazsková Barbora dcera + Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetnovsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetnovsi

18.9.1879

Anna Marie - 31.5.1875 Kmetiněves 41 / Kmetiněves 26 / 95 / Mudra jan kramář v Kmetonovsi 41 přísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichvoa a matky Barbory rozneé Kaufmann z Blevic, matka: Prochazsková Barbora dcera + Jiřího Procházky mistra krejčovského z Kmetnovsi 41 a matky Marie rozené Lukáškové z Kmetnovsi

5.7.1875


Josefa - 25.2.1843 Páleček 33 / Zlonice 13 / 18 / Augustýn Mudra kramář z Pálečku podaný zlonický syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova 21 a matky Kateřiny rozené Vajcovy z Prahy, matka: Barbora dcera Antonína Kaufmana kramáře z Blevic pasntví Zvolenoves a matky Anny rozené Klečkové z Křovic

Antonín - 1839 Páleček / lexikon ví / Nové Strašecí / hledám Nové Strašecí 09 / 239 / 08 / 230 / 15 / 79 / 16 / 88 / 21 / 120 / 25 / 154 / 26 / 126 / 30 / 116

oo : Antonín Mudra + Anna Kulasová - 12.1.1864 Poštovice 16 / Kmetiněves 24 / 21 / Mudra Anton syn Augustýna Mudry kramáře z Kmetňovsi patřící do Bílé hory kraje Pražského a Barbory dcery Antonína Kaufmana kramáře Blovic, 24-0-0, svob. nevěsta: Kulašová Anna dcera Františka Kulasa slouhy z Poštovic a Marie dcery Antonína Fidlera pumpaře a domkaře z Hospozína, 20-0-0,s vob.


Vojtěch - 30.12.1865 Brandýsek 39 / Vrapice 03 / 147 / Antonín Mudra horník syn Augustýna Mudry kramáře z Kmetńovsi a matky Barbory rodem Kaufmanové z Bratronic narozen v Novém strašecí, matka: Anna Mudrová mž. dcera Františka Kulasa obecního slouhy z Poštovic a matky Marie rodem Fidlerové z Hosposin , nar. v Poštovicích , okres Slaný

oo : Vojtěch Mudra + Josefa Švarcová - 15.7.1890 Kmetiněves 37 / Kmetiněves 21 / 100 / Mudra Vojtěch dělník v Kmetnovsi 37, okr. Velvarský mžl. syn Antonína Mudry obchodníka v jižním zboží v Kmetnovsi 37 a jeho manželky Anny rozené Kulasové z poštovic, okr. Slánský, 24-6-0, nar. 30.12.1865 Brandýsek fara v Rapicích, svobodný, nevěsta: Švarcová Josfa služebná v kmetnovsi 14, ok. Velvarský dcera Antonína Švarce dělníka v klobukách , ok. Slánský a jeho manželky Terezie rozneé Mufové ze Zlonic 88, okr. Slánský, 23-6-0, nar. 28.1.1867 Zlonice, svobodná


Anna - 24.10.1891 Kmetiněves

oo : Josef Trnobranský + Anna Mudrová - 19.4.1921 Hospozín 15 / Kmetiněves 30 / 82 / Josef Trnobranský kočí v Hospozíně 15, narozený v Hospozíně 13 dne 12.6.1877 manž. syn kat. rod. Jana trnobranského rolníka v Hospozíně 13 a Anny rozneé tůmové z Dušník 15, 43-10-0, svob. nevěsta: Anna Mudrová sluižebná v hospozíně 59, dcera dělníka narozená v kmetinevsi 14, manž. dcera kat. rod. Vojtěcha Mudry dělníka v Kmetinovsi 14 a Josefy rozneé Švarcové z Klobuk okr. Slaný, 29-6-0, nar. 24.10.1891 Kmetiněvsi, svobodná


Antonín - 15.2.1895 Kmetiněves

oo : Antonín Mudra + Emílie Richterová - 8.7.1919 Hospozín 39 / Kmetiněves 30 / 72 / Antonín Mudra kočí v Hospozíně 39 narozený v Kmetiněvsi 15.2.1895 manž. syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a jeho manželky Josefy roz. Švarcové z Klobuk, okr. Slaný, 24-4-0, svob.nevěsta: Emilie Richterová dělnice v Hospozíně 1 dcera dělníka narozneá v praze 441-II u sv. Apolináře dne 4.7.1895 legit. dcera Adolfa Richtera čeledína v Hospozíně 1 a jeho manželky Barbory roz. Tejman z Milíkova okr. Stříbroi, 24-0-0, svob.


Miroslav Václav - 29.3.1899 Hospozín 1 / Kmetiněves 22 / 227 /

9.5.1899 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 117 / Mudra Miroslav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-1-11

Miroslav - 1901 Hospozín

27.5.1901 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 123 / Mudra Miroslav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-4-0

Václav - 1902 Hospozín

13.8.1902 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 123 / Mudra Václav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-0-21

Marie - 1903

11.9.1904 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 132 / Mudra Václav syn Vojtěcha Mudry dělníka v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-10-16

Růžena - 11.10.1905 Hospozín

oo : František Richter + Růžena Mudrová - 16.5.1922 Hospozín 1 / Kmetiněves 30 / 87 /


Jaroslav - 6.8.1909 Hospozín

3.4.1911 Hospozín 1 / Kmetiněves 28 / 152 / Mudra Jaroslav syn Vojtěcha Mudry čeledína v Hospozíně 1 a Josefy roz. Švarc ze Zlonic, narozen v Hospozíně, 0-10-16


Anna - 1.6.1869 Poštovice 15 / Kmetiněves 23 / 39 / Mudra Antonín katolík kramář a nájmeník z Poštovic 15, přísl. do obce Bilíchov , býv. panství Zlonic, syn Augustýna Mudry kramáře z Metňovsi 42 a matky Barbory rozené Kečmerový dcery kramáře z Blovic, matka: Kulašova Anna dcera Františka Kulassa obesního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové dcery pumpaře a polodomkaře z Hospozína 5

oo : Josef Malenda + Anna Mudrová - 17.5.1892 Kmetiněves 38 / Kmetiněves 29 / 3 / Malenda Josef čeledín v Kmetnovsi 38, manž. syn Martina Malendy domkaře z Vestec 9 a jeho manželky Josefy roz. Černý z Nčína 13, 29-0-0, svob. nar. 6.4.1863 Vestec, nevěsta: Mudrová Anna mžl. dcera Antonína Mudry obchodníka podomního s jižním zbořím v Kmetnovsi 37 a jeho manželky Anny roz. Kulasové z poštovic 16, 21-0-0,s vob. nar. 1.6.1869 Poštovice


Václav - 11.2.1872 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 80 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

oo : Václav Mudra + Marie Motyčková - 2.8.1897 Hospozín 46 / Kmetiněves 27 / 60 / Mudra Václav čeledín v Hospozíně , narozen v kmetnovsi 11.2.1872 syn Antonína Mudry dělníka v Kmotnovsi 26 a Anny roz. Kulasové z Poštovic, 25-0-0, svob. nevěsta: Motyčková Marie dcera kat. mannž. Josefa Matyčky dělníka v Krovicích ve dvoře a Anny roz. Podskalské z Uh okr. Velvary narozena v Praze u sv. Apolináře 6.8.1877, 20-0-0, svob.


Marie - 1897

6.5.1898 Hospozín 46 / Kmetiněves 28 / 114 / Mudra marie dcera Václava Mudry čeledína v Hospozíně 46 a marie roz. Motyčka z Prahy, 0-7-0

Anastazie - 29.3.1899 Hospozín 46 / Kmetiněves 22 / 227 /

Anna - 24.7.1900 Hospozín

oo : Rudolf Kubů + Anna Mudrová - 13.5.1922 Hospozín 55 / Kmetiněves 30 / 87 /


Helena - 18.8.1902 Brandýsek

oo : Artur Vojtěch Josef Brejcha + Helena Mudrová - 15.5.1927 Hospozín / kmetiněves 30 / 100 /


Marie - 3.6.1912

oo : Václav Malý + Marie Mudrová - 5.7.1936 Hospozín 53 / Kmetiněves 30 / 120 /


Božena - 27.7.1914 Hospozín

oo : Čestmír Václav materna + Božena Mudrová - 29.8.1937 Hospozín 53 / Kmetiněves 30 / 122 /


Marie - 17.1.1875 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 94 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

oo : František Černý + Marie Mudrová - 12.6.1894 Kmetiněves 37 / Kmetiněves 29 / 10 /


Josef - 9.10.1876 Kmetiněves 26 / Kmetiněves 26 / 101 / Mudra Antonín kramář v kmetinovsi 26 pčísl. do Bilichova syn + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozené Kaufmanové z Lovic, matka: Kulasová Anna dcera + Františka Kulasa obecního pastýře z Poštovic 16 a matky Marie rozneé Fidlerové z Hospozína

Blažena - 20.12.1884 Kmetiněves

oo : Alois Čečrle + Blažena Mudrová - 23.4.1904 Kmetiněves 41 / kmetiněves 29 / 33 /


Marie - hledám Kvílice 22 / 31-32


Augustýn - 15.4.1872 Kmetiněves 42 / Kmetiněves 26 / 80 / otec nenapsán, matka: Mudra Marie dcera + Augustýna Mudry kramáře z Bilichova a matky Barbory rozneé Kaufmanové z Blovic

27.3.1873


oo : Augustýn Mudra + Marie Králová vdova Zikmundová - 30.6.1846 Uhy 38 / Chržín 13 / 76 / Mudra Augustin kramář z Lišovic 8 , pasntví Wranské? syn + Josefa Mudri kramáře z Prahy 474 a amtky Kateřiny rozneé Karásek z prahy, 36-0-0, vdovec, nevěsta: Sigmund Marie pozůstalá vdova po + Josefovi Sigmundovi domkaři z Uhu 38 dcera + Josefa Krále domkaře z Uhu 38 a matky + Anny rozené Kulka z Mirovic 8, 37-0-0, vdova, on: 13.10.1845 Uhy 38 / Chržín 13 / 90 / Josef Sigmund domkař, 37-0-0


Václav - 1812 hledám Pozdeň 06 / 13- / lex neví

oo : Václav Mudra + Anna Janečková - 24.11.1835 Radnice 138 / Radnice 13 / 58 / Václav Mudra kramář z Podstupna, syn + Josefa Mudry kramáře z Bilichova, Zlovnického? panství a Kateřiny rozené Novák, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Janeček kramáře z Kozojed a matky Alžběty rozené Urban, 21-0-0, svob.


Marie - 3.9.1836 Páleček 7 / Zlonice 13 / 9 / Václav Mudra kramář z podstupna panství Radnického syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé n. z Prahy, matka: Anna dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed pasntví Plaského a matky Alžběty rozené Urbanováz Křtice

Václav - 27.5.1839 Páleček 2 / Zlonice 13 / 12 / Václav Mudra kramář z podstupna panství Radnického syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka z Bilichova a matky Kateřiny rozneé n. z Prahy, matka: Anna dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed pasntví Plaského a matky Alžběty rozené Urbanováz Křtice

Kateřina - 29.10.1841 Třtice 23 / Nové Strašecí 30 / 83 / Václav Mudra obchod vedoucí v malém zboží z Dolejšího Stupna, trh ??? ve Třtici přebývající syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka v Bilichově a matky Kateřiny rozneé N. z Prahy, matka: anna vlastní dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed z makty Alžběty rozneé urban ze Třtice

Josef - 21.7.1843 Třtice 23 / Nové Strašecí 30 / 91 / Václav Mudra obchodník ve Třtici přebývající syn + Josefa Mudry vysoužilého vojáka v Bilichově a matky Kateřiny rozneé Karáskovy z Prahy, matka: Anna vlastní dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed z makty Alžběty rozené Urban ze Třtice

Jan Karel - 8.2.1848 Třtice 14 / Nové Strašecí 31 / 4 / Mudra Václav kramář ve Třtici syn + Josefa Mudry nádeníka v Bilichově 17 z matky Kateřiny roz. Karáskové z Prahy 790, matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanové ze Třtice 16

Jan Nep. - 14.5.1850 Třtice 20 / Nové Strašecí 31 / 17 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Třtice Bilichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. ze Třtice

František - 5.6.1851 Třtice 20 / Nové Strašecí 31 / 26 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Bílichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanovy ze Třtice

Matěj - 1853 lexikon ví

oo : Matěj Mudra + Barbora Suchá - fara Řenčovská / lexikon ví


Antonie - 12.8.1876 Klobuky 23 / Klobuky 13 / 58 / Matěj Mudra kramář kočující příslušný do Třtice, okr. Novo Strašecký, syn Václava Mudry kramáře ze Třtic 111 a matky Anny rodem janečkovy z Kozojed, matka: Barbora dcera Václava Suchýho kramáře z Řenčova 50 a matky Anny rodem Mužíkovy z Hořovic , dle kopulačního listu fary Řenčovské


Anna - 12.7.1856 Třtice 14 / Nové Strašecí 31 / 48 / Mudra Václav kramář ve Třtice 20 syn + Josefa Mudry kramáře ze Bílichova a Kateřiny roz. Karáskové z Prahy , matka: Anna vlastní dcera Matěje kramáře v Kozojedech 11 z matky Alžběty roz. Urbanovy ze Třtice

oo : Emanuel Tyl + Anna Mudrová - 3.11.1875 Třtice 111 / Nové Strašecí 45 / 64 / Till emanuel kramář z Chyňavy , manž syn kat. rodičů Tilla Františka kramáře z Kladna 1 a matky Marie dcery Kořínka Jana chalupníka z Rudolfovec, nar. 8.12.1852 fara Ječovická, 22-0-0 svob., nevěsta: Mudra Anna, manž. dcera kat. rod. Mudry Václava kramáře ze Trtice 14 a matky Anny dcery Janečka Matěje kramáře z Kozojed, nar. 12.7.1856, fara Novostrašecí, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Tyl


Karel - 1817 hledám Lukavec 31 / 44- / lexikon ví

oo : Karel Mudra + Barbora Götzová - 12.7.1842 Kladno 9 / Kladno 16 / 20 / Karel Mudra kramář v Černaušku 48, poddaný k Zlonicům syn + Josefa Mudry kramáře z Grosdorfu pak Bilichov panství Zlonické, matky Kateřiny rozené Karáskovy v Praze, 25-0-0, svob., nevěsta: Barbora Götzová vlastní dcera Václava G'otza kramáře v Kladně 9, tamž podaného matky Johanny rozené Pokorný v Kladně 123, 17-0-0, svob.


Anna - 13.12.1844 Zlonice 28 / Zlonice 17 / 18 / Mudra karel kramář ze Zlonic poddaný zlonický, syn Josefa Mudry kramáře z Bolichvoa a Kateřiny Weisovy z Prahy, matka: Pecová Barbora dcera Václava Jeca? kramáře z Kladna 42 a Johany Pokorný z Kladna

20.12.1844 Zlonice 28 / Zlonice 19 / 77 / Mudrová Anna dcera Karla Mudry kramáře ze Zlonic, a manželky jeho Barbory Gucovy poddaných zlonických, 0-0-8

Antonín - 30.4.1846 Zlonice 28 / Zlonice 17 / 27 / Mudra karel kramář ze Zlonic poddaný zlonický, syn Josefa Mudry kramáře z Bolichvoa a Kateřiny Weisovy z Prahy, matka: Pecová Barbora dcera Václava Jeca? kramáře z Kladna 42 a Johany Pokorný z Kladna

1.5.1846 Zlonice 26 / Zlonice 19 / 82 / Mudra Antonín syn Karla Mudry kramáře ze Zlonic a manželky jeho Barbory Gucovy podaných zlonických, 0-0-2

Antonín - -

oo : Antonín Mudra + Terezie Nejedlá - -


Václav - 2.1.1881 Řevničov 144 / Řevničov 08 / 153 / Mudra Antonín kramář v Řenčově 144 syn Karla Mudry kramáře ve Velvarech 149, pasntví Slánské a matky Barbory dcery Václava Götze kramáře z Kladna, matka: Teresia rozená Nejedlá dcera Josefa Nejedlýho krmaáře z Besedic 32, hjt. Slánské a matky Marie dcery Františka Tylla kramáře z Kladna

oo : Václav Mudra + Anna Nováková - 13.1.1906


Václav - 11.10.1907 Plánská ul. 17, Plzeň / Plzeň 121 / 243 / Mudra Václav obchodník v Plzni , nar. v Řenčově, hj. Slaný syn + Antonína Mudry obchodníka ve Velvarech a Terezie Nejedlý z Řenčova , nar. 2.1.1881, matka: Anna dcera Antonína Nováka mistra obuvnického v Drhotěšici? hj. Třeboň a Anastázie Svobodný z Bukovska, nar. 28.5.1880, rodiče oddáni 13.1.1906, dítě oddáno 3.8.1930 ve Staňkově s Annou Peerovou

oo : Václav Mudra + Anna Peerová - 9.7.1930 Staňkov 182 / Staňkov 40 / 182 / Václav Mudra obchodník, narozený v Plzni , Plánská ul. 17 manželský syn Václava Mudry obchodníka v Plzni luční 15 a Anny rozené Novák z Drahotěšic , oba kat. 22-8-0, svob. nevěsta: Anna Peerová narozená v Kolovči 54, manž. dcera Václava Peera obchodníka v Kolovči Staňkově městysi 182 a Františky rozené Jermanové z Plzence , , 18-8-0, svob. , oba katol. manžlství rozloučeno 12.9.1936 krajským soudem v Plzni

rozvod: 12.9.1936 KS Plzeň


oo : Václav Mudra + Marta Stehlíková - 29.10.1938 OÚ Plzeň / Plzeňokresní uřad 24 / 279 / Václav Mudra, nar Plzeň 11.10.1907, rozvedený obchodník, rodiče: Václav Mudra obchodní. v Plzni Luční 15 a Anna rod. Nováková, nevěsta: Marta Stehlíková narozená Ledce 6.10.1918, or. Plzeň, svob. František Stehlík dozoroce v Ledci se Plzně a Kateřina rod. Ševčíková


Kateřina - 1821 lexikon neví

oo : Josef Rais + Kateřina Mudrová - 13.1.1845 Domoušice 25 / 9603 / 42 / Joseph Rais kramer aus Domauschitz 25, Zittolieber unterthen, sohn des Wenzel rais schumacher in Domauschitz 25, Zittolieber unterthan und der mutter Anna tochter des + Johann Schellrich gastwirthin iń Domauschitz 37, Zittolieber unterthan, und der + Elisabeth geb. Hobl aus Hřivitz, 24-0-0,s vob. nevěsta: Catharina eheliche tochter des + Joseph Mudra kramer in Grosdorf 33, herrshaft Zlonitz unterthan und der mutter Katharina tochter des Franz Karasek Obsthandler in Prag zur hauptstadt Prag gehorig 295, 23-0-0, svědek Franz Schultz kramer in Domauschitz


Kateřina - 17.7.1859 Řevničov 26 / Řevničov 05 / 14 / Rais Josef kramář, syn Václava a Anni Rais domkaře v Domašicích 20, b.p. Citolib nyní okr. Lounský, matka: Kateřina dcera Josefa a Kateřiny Mudra kramáře v Bilichově , b.p. ZLonice, nyní okresu Novostrašského

oo : Antonín Suchý + Kateřina Raisová - 18.9.1884 Domoušice / SOA Lit. 9603 / 112 / Suchý Antonín syn Františka Suchýho kramáře z Kornhausu a Marie roz. Štěpánek z Městečka, 23-0-0, nar. Řevničov, svobodný, nevěsta: Kateřina dcera Josefa Raise kramáře z Domoušic 76 a Kateřiny roz. Mudra z Bilichova, 25-0-0, nar. Řevničov, svobodonáVáclav - -

oo : Václav Mudra + ? - -


Josef -

oo : Josef Mudra + Anna Balejová -


Josefa - 28.6.1830 Mrtník 29 / Mrtník 04 / 11 / později legitimované dítě otec Josef Mudra láterník z Komarova 102 syn + Václava Mudry laterníka z Černína, matka: Anna vlastní dcera Jana Balýho laterníka z Chaloupek a z matky Anny rozneý N z N a N

oo : Jan Karban + Josefa Mudrová - 7.2.1870 Chaloupky 46 / Mrtník 17 / 191 / Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic, bytem v Chaloupkách 46, syn Antonína Karbana měšťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Šulc z Lužce u Mělníka, 64-0-0, svob. , nevěsta: Mudra Josefa dcera + Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovice a + Anny rozené Balý z Chaloupek, 39-0-0, svob.


Jan - 21.11.1865 Chaloupky 46 / Mrtník 06 / 167 / za otce se přihlásil : Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic syn + Antonína Karban měsťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Krátky z Lužce u Mělníka, matka: Josefa dcera Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovic a + Anny roz. Balý z Chaloupek , narozena v Komárově 102

František - 23.11.1870 Chaloupky 46 / Mrtník 06 / 178 / Karban Jan písař při horním úřadu na penzi z Hořovic syn + Antonína Karban měsťana z Hořovic 4 a + Anny roz. Šulc z Lužce u Mělníka, matka: Josefa dcera Josefa Mudra nádeníka z Černína , okr. Hořovic a + Anny roz. Balý? z Chaloupek , narozena v Komárově 102oo : Josef Mudra + Františka Nosková? - -


Josef - 15.8.1923 Praha VII

oo : Josef Mudra + Vincencie Kaiserová - 16.10.1943 Michle, Praha XIV / MCH O47 / 131 / Josef Mudra artista, nar. v Praze VII 863, manž. syn Josefa Mudry Aciatechnika? v Horních Počernicích 70 z Prahy VIII 269 a + Františky roz. Noskové z Proseku u Prahy, , 15.8.1923, svob. nevěsta: Vincencie Kaiserová ?? v Praze VII 863, artistka nar. v Peruci o. Louny dcera Karla Kaisra loutkáře v Lounech a + Josefy roz. kaiserové , nar. 25.2.1919, svob.NESVĚTSKÝ

oo : Josef Mudra + Barbora - -


Kateřina - -

oo : Václav Kroc + Kateřina Mudrová - -


Barbora - 2.1.1820 Mostiště 17 / Radnice 08 / 57 / Václav Kroc domakř syn Ondřeje Kroce domkaře z mostiště a Veroniku Klímovy, amtka: Kateřina dcera Josefa Mudry sedláka z Vejvanova a Barboryoo : Antonín Tuček + Anna Mudrová -


Jan - 1816 Terešovská Lhota, okt. RokycanyNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Pozdeň 04 / 1-19 prosle cele

Pozdeň 06 / 1-

Pozdeň 11 / 7-42

Pozdeň 19 / 10(mnoho Mudrů) 29(zapsáno) 39

Pozdeň 22 / 19-21


Dřetovice 11 / 1-35

Dřetovice 17 / 1-13

Hobšovice 01 / 70

Hobšovice 02 / 158

Hořešovice 08 / 24-25 58

Ječovice 3010 / 97-114

Koleč 01 / 75-82 118-134

Koleč 02 / 258-285

Koleč 03 / 123-130

Koleč 04 / 154-175

Koleč 05 / 121-131

Koleč 06 / 68-79 134-146 177-183

Koleč 07 / 36-40

Koleč 08 / 98-123

Koleč 09 / 43-61

Koleč 10 / 62-80

Koleč 11 / 1-147

Koleč 12 / 80-92

Koleč 13 / 97-117

Koleč 14 / 229-240

Koleč 15 / 99-121

Koleč 16 / 106-128

Koleč 17 / 163-196

Koleč 18 / 201-229

Koleč 19 / 104-125

Koleč 20 / 96-118

Koleč 21 / 69-98

Koleč 22 / 81-102


Klobuky 18 / 44-47

Klobuky 19 / 29-31(na straně 31 jsou 3Mudrovi kteří nejsou online

Kvílice 19 / 25-26

Kvílice 20 / 20-21

Malíkovice 07 / 155

Malíkovice 11 / 19-20

Malíkovice 12 / 13

Mšec 19 / 57 zadny mudra

Panenský týnec 6045 / 27 55 107

Peruc 6119 / 19-21

Pchery 26 / 48-49 106-107

Slaný 09 / hledám 1-135 prosle cele 2021

Smečno 51 / 24-25 61-62

Vraný 15 / 56-

Vraný 16 / 17-19

Tuřany 16 / 35-36 102-104

Zlonice 23 / 36-oo : Jiří Mudra + ? - -


Vojtěch - -

oo : Vojtěch Mudra + Anna Jordánová - 26.2.1743 Bílichov / Pozdeň 01 / 183 / honestum adolesentem Adalbertum Mudra filum Georgi Mudra ex Bilichov et honestam ancillam Annam filiam Nicolai Jordan

oo : Vojtěch Mudra + Anna Tvrdková -


Jan - 1748

oo : Jan Mudra + Marie Veselá - 11.9.1821 Bílichov 14 / Pozdeň 06 / 65 / Jan Mudra domkař, vysloužilý kapitulant z Bilichova, 73-0-0, vdovec, nevěsta: marie roz. dcera po + pavlovi Veselej domkař 16 a doroty manželky jeho rozený, , 37-0-0, svob.


Anna kateřina - 15.10.1822 Bílichov 14 / Pozdeň 06 / 38 / Jan Mudra domkař pod. Zlonický, matka: Marie roz. dcera po + Pavlovi domk. z Bill 16 a Doroty manželky jeho

František - 15.1.1824 Bílichov 14 / Pozdeň 06 / 42 / Jan Mudra domkař z bilichova 14 pod. k Zlonicum a matky Anny,matka: Marie dcera Pavla Veselého domkaře z Bilichova 15 a matky Marie rozené zdrazan z Maleho Palce

Josef - 26.5.1826 Bílichov 14 / Pozdeň 06 / 49 / Jan Mudra domkař v Bilichove 14 syn Vojtěcha Mudry sedláka v Liském 6 a matky Anny rodilé Tvrdkovy z Liského 2, matka: Marie dcera PAvla Veselého domkaře v Bilichov 16 a matky Doroty rodilé Zrakanovy z Pálečkuoo : Jakub Mudra + ? -


Jakub - -

oo : Jakub Mudra + Anna Kladivová - 23.11.1749 Bilíchov / Pozdeň 01 / 194 / Jacobus post def. Jacobum Mudra proprius filius ex Bilichov cum honesta ancilla Anna filia post. def. Webceslau Kladivo ex Bilichov


Barbora - -

oo : Václav Miller + Barbora Mudrová - 23.11.1783 Bílichov / Podeň 02 / 153 / Wenceslaus filius post def. Joem Müller rusticum posneisem cum Barbara filia post def. jacobum Mudra operarium bilichovoo : František Mudra + Anna Waltová - 9.11.1751 Bilíchov / Pozdeň 01 / 197 / poctivý vdovec Frantz Mudra z Bylichova s poctivou děvečkou Annou Wolfovou z Lyskyho , oba pddaní zlonitzoo : Jakub Mudra + Anna Bříšková - hledám Velvary 22 / 116-122 nic Vrbno nad Lesy 8918 / 28 jeden mudra a to jakub nize


mrtvý chlapec - 23.4.1805 Líský 6 / Pozdeň 11 / 7 / Jakub Mudra sedlák, Anna

Josef - 28.2.1806 Líský 6 / Pozdeň 11 / 7 / Jakub Mudra sedlák, Anna, kmotra kramážka Anna Wacrova?

Anna Barbora - 19.10.1808 Líský 6 / Pozdeň 11 / 10 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžizsky sed. z Bradkova, km: Anna Waigrová? kramářka z Pozn.

Jakub - 5.4.1810 Líský 6 / Pozdeň 11 / 12 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžizsky sed. z Bradkovic, km: Anna Waigrová kramářka z Pozn.

František - 7.11.1811 Líský 6 / Pozdeň 11 / 13 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžiška sed. z Bradkovic šafáře, km: Jan syn Josefa Waigr kramáře pozemského

oo : František Mudra + Barbora Suková - on z Líský ona z Buřec okr Louny


František - 14.3.1837 Liský 6 / Pozdeň 12 / 15 / František Mudra sedlák syn + Jakuba Mudry sedláka z Liskýho 6 a matky Anny rozené Řiškovy z Bradkovic, matka: Barbora dcera Josefa Suka sedláka z Auric? 6 a matky Anny rozemé Matějkovy z Perlíče

oo : František Mudra + Anežka Husníková - 18.2.1862 Klobuky 39 / Klobuky 12 / 18 / Mudra František rolník v Třtici 33, rodilý z Liského 14.3.1837, bydlící v Liský, syn Františka Mudry rolníka z Líský 6 a matky Barbory rodem Sukové z Oužic?, 24-0-0, sovb. nevěsta: Husníková Anežka rodilá z hřešic 21, dcera + Františka Husníka rolníka z hřešic 21 a matky Kateřiny rodem Šubertové z Hřešic, 25-0-0, svob .


Josef - po roce 1883 Třtice 33 / údaj z MH


Josef - 1839 Líský

oo : Josef Mudra + Marie Štorková - 7.9.1869 Libovice 14 / Tuřany 14 / 47 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11634/47


Barbora Anna - 10.10.1813 Líský 6 / Pozdeň 11 / 15 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžiska sed. z Bradkovic šafáře, km: Jan Waigr kramář

mrtvě nar. dívka - 29.5.1816 Líský 6 / Pozdeň 11 / 18 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžiska sed. z Bradkovic

Jan - 7.7.1817 Líský 6 / Pozdeň 11 / 19 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžiska sed. z Bradkovic šafáře, km: Jan Waiser kramář z pozdně

mrtvý chlapec - 25.7.1819 Líský 6 / Pozdeň 11 / 22 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Bžiska sed. z Bradkovic šafáře

Antonín Jan - 6.7.1821 Líský 6 / Pozdeň 11 / 25 / Jakub Mudra sedlák, matka: Anna dcera Václava Břiska sed. z Bradkovic a Anny manželky jeho roz. Dundrovy z Černuceoo : Tomáš Mudra + Rozálie Kautská - 8.10.1776 Bílichov 15 / Pozdeň 02 / 147 / Mudra Thomas operarius Bilichovsky cum Rosalie filia post + Caschparum Kauczkey gazasirum ex pago Hořeschovitz

oo : Josef Krahulík + Rozálie vdova Mudrová - 19.9.1784 Bílichov 15 / Pozdeň 04 / 7 / Josef syn Jana Krahulíka podruha ze Zíkovce, 25-0-0, svob. nevěsta: Rozálie vdova po + Tomášovi Mudrovi podruhu z Bilichova , 23-0-0, vdovaoo : Josef Mudra + ? - -


Jakub - -

oo : Jakub Mudra + Marie Paurová - 16.11.1772 Donín / 8902 / 133 / Mudra Jacobus honestus juvenic post def. Josephum rusctium ex pago Lisky 6, cum honesta virgine Maria filia Georgi Paur 1/2rustici ex pago Donin


Martin - 12.11.1786 Líský 6 / Pozdeň 03 / 51 / Jakub Mudra sedlák, matka: marie manž.

oo : Martin Mudra + Marie Paurová - 18.10.1808 Líský 8 / Pozdeň 11 / 51 / Martin Mudra syn jakuba Mudry sedláka msitr ševcovský, 22-0-0, svob. , nevěsta: Marie dcera Jana Paur zedníka, 26-0-0, svob


Josef - 11.5.1809 Líský 8 / Pozdeň 11 / 10 / Martin Mudra švec, matka: Marie dcera Jana Pour zedníka

Jan - 30.5.1811 Líský 8 / Pozdeň 11 / 13 / Martin Mudra švec, matka: Mariemanž. dcera Jana Pour zedníka Liskýho

oo : Jan Mudra + Anna Šreyerová - 1.2.1837 Čerdaice 23 / Klobuky 02 / 13 / Mudra jan syn martina Mudry domkaře v Liským 12 a marie rodilé Paur z Liskýho 8, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Václava Šreyera domkaře v Čeradicích 23 a matky kateřiny rodilé Linhartovy z Čerdaic 19, 22-0-0


František - 8.7.1838 Čeradice 23 / Klobuky 02 / 109 / Mudra Jan domkař v Čeradicích 23 syn martina Mudry domkaře v Liským 12 a matky Marie rodilé Paur z Liskýho 8, matka: Anna dcera Václava Šragla domkaře v Čeradicích 23 a matky Kateřiny rodilé Linhartovy z Čeradic

Anna Rozálie - 19.6.1841 Čeradice 23 / Klobuky 02 / 118 /

Marie - 15.8.1843 Čeradice 23 / Klobuky 02 / 127


Václav - 18.7.1813 Líský 8 / Pozdeň 11 / 15 / Martin Mudra švec, matka: Marie manž. dcera Jana Pour zedníka Liskýho

Jakub - 18.9.1815 Líský 8 / Pozdeň 11 / 15 / Martin Mudra švec, matka: Marie manž. dcera Jana Paur zedníka Liskýho, svědek Jakub Mudra

Josef Jan - 24.11.1817 Líský 8 / Pozdeň 11 / 20 / Martin Mudra švec, matka: Marie manž. dcera Jana Paur zedníka Liskýho 8, svědek manželka Jakub Mudra

Josef - 16.11.1819 Líský 8 / Pozdeň 11 / 23 / Martin Mudra mistr švec, matka: Marie manž. dcera Jana Paur zedníka Liskýho 8, svědek Anna manželka Jakuba Mudra

Antonín - 16.3.1823 Líský 8 / Pozdeň 11 / 28 / Martin švec, vlastní syn Jakuba Mudry vejminkáře z Lyskýho 6 po + matce Marii rozené Kozarové z Danína, matka: Marie vlastní dcera po + janovi Baurovi zedníku a domkaři z Lyskýho 8 a amtce Marii rozené Wolfové z Lyskýho 7

Babora - 10.12.1825 Líský 8 / Pozdeň 11 / 33 / Martin Mudra mistr švec, vlastní syn Jakuba Mudry vejminkáře z Lyskýho 6 po + matce Marii rozené Paur z Donína, matka: Marie vlastní dcera Jana Paura zedníku a domkaři z Lyskýho 8 a amtce Marii rozené Wolfové z Lyskýho 7


Josef - 23.10.1788 Líský 6 / Pozdeň 03 / 52 / Jakub Mudra sedlák, matka: marie manž.

Anna Marie - 3.1.1791 Líský 6 / Pozdeň 03 / 53 / Jakub Mudra sedlák, matka: marie manž.

Marie - 26.4.1792 Líský 6 / Pozdeň 03 / 53 / Jakub Mudra sedlák, matka: marie manž.


Kašpar - 6.1.1824 Lísky 6 / Pozdeň 11 / 29 / Mrie dcera Jakuba Mudry sedláka z liskýho 6 a matky Marie rozené Kozárovi z Donína


Václav - 19.9.1796 Líský 6 / Pozdeň 03 / 55 / Jakub Mudra sedlák, matka: marie manž.


Anna - -


Jan - 6.1.1794 Líský 6 / Pozdeň 03 / 54 / mudrová Anna podruhyně

oo : Jan Mudra + Marie Klostrová/Klossrová/Klassr - 22.5.1816 Pozdeň 23 / Pozdeň 13 / 91 / Jan Mudra havíř syn Anny Mudrovy podruhyně z pozdně, 22-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Frant. Klassr krejčího z N23, 29-0-0, svob.


Františka - 12.10.1817 Pozdeň 23 / Pozdeň 13 / 44 / Jan Mudra havíř pod Vranský, matka: Marie roz. dc. Frant. Klostr krejčího z Pozdně 23

Barbora - 24.12.1819 Pozdeň 23 / Pozdeň 13 / 50 / Jan Mudra havíř pod Vranský, matka: Marie roz. dc. Frant. Klossr krejčího z Pozdně 23

František - 8.10.1821 Pozdeň 23 / Pozdeň 13 / 57 / Jan Mudra havíř pod Vranský, matka: Marie roz. dc. Frant. Klostr krejčího z Pozdně 23 a Marie manželky jeho rozené Bláhovy z Liskyho 13

Anna - 4.1.1823 Pozdeň 23 / Pozdeň 13 / 61 / Jan Mudra havíř pod Vranský, matka: Marie roz. dc. Frant. Klozra krejčího z Pozdně 23 a Marie manželky jeho rozené Bláhovy z Liskyho 13oo : František Mudra + Anna - -


Václav Michal - 16.6.1795 Líský 4 / Pozdeň 03 / 55 / Mudra Franz podruh, matka: Anna manž.oo : František Mudra + Anna Duchoslavová - -


Marie - 28.10.1785 Královice 36 / Kvílice 06 / 135 / Franz Mudra taglohner in Kralovitz angehörig zur herrshaft Vraná, matka: Anna geboren Duchoslavin aus Kralovitz

Matěj - 31.5.1790 Královice 6 / Kvílice 06 / 138 / Franz Mudra inmann alda gehorig zur Vrana, matka: Annaoo : František Mudra + Anna Taušová/Toníčková?-


Václav - 1795 Líský

oo : Václav Mudra + Marie Horníková - 23.8.1825 Kobilník 1 / Klobuky 06 / 8 / Václav mudra služebný v dvoře Kobilnickém za kočího u pána obecního, syn Františka Mudry podruha v Liském a matky Anny dcery Václava toníčka domkaře v Královicích, 30-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Václava Horníka šafáře v Kobilníkách 1 a matky Anny dcery Matěje Vojtěcha domkaře v Velkém Pálči, 21-5-0


Kateřina - 29.12.1825 Kobylníky 1 / Klobuky 06 / 45 / Václav Mudra kočí ve dvoře v Kobilníkách poddany k Vranýmu, pochází z Liskýho, syn Františka Mudry a matky Anny, matka: Marie dcera Václava Horníka šafáře v Kobilníkách a matky Anny rozené Vojtěchovi šafáře nve Velkém Pálči 1

Václav - 31.3.1829 Kobylníky 1 / Klobuky 06 / 51 / Václav Mudra oráč ve dvoře v Kobilníkách poddany k Vranýmu, syn Františka Mudry nádeníka z Liský 6 amatky Anny rozené z Kralovic, matka: Marie dcera Václava Horníka šafáře ve dvoře Moráni a matky Anny rozené Vojtěchové dcery šafáře nve Velkém Pálči 1

oo : Václav Mudra + Rozálie Cíglerová - 22.11.1853 Vraný 1 / Vraný 20 / 8 / Mudra Václav služebný v panském dvoře ve Vraném 10, rodilý ze vsi Kobilník, syn + Václava Mudry a + Marie rozneé Horníkové nádeníka v Kobilníku 1, nar. 31.4.1829 fara Klobuky, 24-0-0, svob. nevěsta: Cíglerová Rozálie, služebná v panském zámku ve Vraném 1, rodilá ve Vrbci 13,s tatku Panenského tejnského, dcera + Jana Cíglera, domakře ve Vrbci 13 a + Barbory rozneé Karbusovy ze vsy Kobilnik, nar. 1824, 29-0-0, svob.


Marie - 17.9.1856 Vraný 10, okr. Kladno / Vraný 08 / 117 / Mudra Vácalv služebný ve Vraným 10 syn + Václava Mudry mušketýra v Kobilníkách a Marie rozené horník z Vranska, matka: Rozalie dcera + Jana Cíglera domkaře ve Vrbně u lesů 13 a rozalie rozneé BradáčJosef - 5.9.1831 Kobylníky 1 / Klobuky 06 / 56 / Václav Mudra oráč ve dvoře, syn Františka Mudry nádeníka z Liskýho 6 a matky Anny rozené z Královic, matka: Marie dcera Václava Horníka šafáře v Kobilníkách a matky Anny rozené Vojtěchovi šafáře nve Velkém Pálči 1

oo : Josef Mudra + Johana Trnková - 13.1.1858 Páleč 1 / Vraný 07 / 308 /


Marie Anna - 1.5.1860 Páleč 1 / Vraný 12 / 38 / Josef Mudra skoták v velkém Pálči 1, syn Václava Mudry sloužícího v dvoře Kobylnickém 1 a matky Marie dcery Václava Horáka šafáře v Mazáni 20, matka: Johanna dcera Vojtěcha Trnky skotáka v pozdni 2 a matky Majdalena dcery Václava Žvachty chalupníka z Červenic 6, okr. Lounského

Anna - 17.1.1862 Páleč 1 / Vraný 12 / 44 / Josef Mudra skoták v velkém Pálči 1, syn Václava Mudry sloužícího v dvoře Kobylnickém 1 a matky Marie dcery Václava Horáka šafáře v Mazáni 20, matka: Johanna dcera Vojtěcha Trnky skotáka v pozdni 2 a matky Majdalena dcery Václava Žvachty chalupníka z Červenic 6, okr. Lounského

Karel - 27.9.1864 Kokovice 1 / Klobuky 15 / 50 / Josef Mudra poklesný z Kokovic 1, rozený v Kobilníkách a syn Václava Mudry mušketýra z Kobilník 1z matky Marie rozené Horníkové z Kobílník, matka: johanna dcera Vojtěcha Trnky čeledína z Kokovic 1 rozená v Kobilníkách a matky magdaleny rozneé Vynáhlovské z Červenic 27


Antonín - 17.10.1834 Kobylníky 1 / Klobuky 06 / 63 / Václav Mudra mušketýř v panským dvoře Kobilník 1, syn Františka Mudry nádeníka v Liským 6 a matky Anny rodilé Zunsovy? z Kralovic, matka: Marie dcera Václava Horníka šafáře v Vráni 20 a matky Anny rodilé Vojtěchové z Velkého Palce 1

Jan - 1.7.1837 Kobylníky 1 / Klobuky 06 / 67 / Václav Mudra mušketýř v panským dvoře Kobilník 1, syn Františka Mudry nádeníka v Liským 6 a matky Anny rodilé Taušovy? z Kralovic, matka: Marie dcera Václava Horníka šafáře v Vráni 20 a matky Anny rodilé Vojtěchové z Velkého Palce 1

oo : Jan Mudra + Anna Štumfová - 7.2.1865 Kobilníky 1 / Klobuky 14 / 3 / Jan Mudra čeledín z Kobilník 1, tamtéž rozený , syn + Václava Mudry mušketýra v Kobilníkách 1 na vranovsku, z matky Marie rozené Horníkové z Moráně 20, 28-0-0, sovb. nevěsta: Anna Štumfová dcera Martina Štumfa mistra kováře z Klobuk 43, tamtéž rozená, z matky Marie rozené Frolíkové z Holešovic 16, 30-0-0,s vob.


Josef - 14.1.1869 Kobílníky 1 / Klobuky 14 / 44 / Jan Mudra čeledín z Kobylník 1, tamtéž rozený syn Václava Mudry mušketýra z Kobylník 1 z matky marie rozneé Horníkové z Čeradic 20, matka: Anna dcera Martina Štumfa mistra kovářského z Klobuk 43 tamtéž rozené z matky Marie rozené Frolíkové z Holešovic 16

Božena - 21.10.1871 Kobílníky 10 / Klobuky 14 / 54 /

Marie - 23.5.1874 Kobílníky 10 / Klobuky 14 / 58 /NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Čeněk Mudra + Božena Humlová - 1912 Poštovice / Kmetiněves / 22 / není online


oo : Jan Mudra + Anna Bernátová - -


Marie -


Václav - 20.1.1878 Lhota pod Radč1878 hledám / Lhota pod Rádčem 08 / 280 / Mudrová Marie dcera Jána Mudry nádeníka ve Lhotě a Anny rozneé bernátové od Sv. Dobrotivé

on: 9.4.1919 Sedlčany 32 / Sedlčany 39 / 157 / Mudra Václav světem jdoucí , narozený ve Lhotě, okres Zbiroh, ostatní neznámé, zápis učiněn dle potvrzení farkm? úřadu v Sepekově 3.9.1916 u něho nalezeného, 41-0-0, nar. 1878, byl nalezen v nepříčetném stavu, dopraven do strážnice a tam ráno nalezen mrtev
oo : Josefa Mudry + Anny Jedličkové -


Vojtěch - -

oo : Vojtěch Mudra + Josefa Smíšková -


Josef - 18.6.1864 Zbiroh 98 / Zbiroh 05 / 262 / Mudra Vojtěch mistr zamečnický ve Zbiroze 98 syn + Jsoefa Mudry rolníka v Tyčk.? a téhož manželky Anny rozené Jedličkové z Tejčka, matka: Josefa dcera Aloise Smíška měšťana ve Zbiroze v téhož manželky Kateřiny roz. Ciplové ze Selčan

Anna - Zbirov / hgledám Zbiroh 05 / 301-


František Josef - 18.7.1882 Bezděkov 83 / 6777 / 191 / Mudra Anna služka z Bezděkova 83, dcera Vojtěcha Mudry mistra zámečníka ve Zbirově 95 a matky Josefy roz. Šmíškové ze Zbirova, katol.


oo : František Bubák + Anan Mudrová -

on:


oo : František Šimral + Anna Mudrová - 26.5.1890 copul III / 13


Františka - 7.8.1889 Bezděkov / Roudncie nad Labem 6778 / 95 / nemanž. otec, leg svatbou 26.5.1890 pag 13, otec: šimral František strojnický dělník na Bezděkově 141, katolík, manž. syn Jana šimrala domkaře z Uhu 8 a matky Anny roz. Neumannovy z Miletic 37, matka: Mudrová Anna, katolička, vdova po + Františku Bubákovi truhláři na bezděkově, manž. dcera Vojtěcha Mudry zámečníka na Bezděkově a matky Josefy roz. Smíškovy u Zbirova narozená ve Zbirověoo : Jan Mudra + Anna Černá - -


Josef -

oo : Josef Mudra + Josefa Srpová? -


Pavel - 15.9.1861 Zbiroh 89 / Zbiroh 05 / 234 / Mudra Josef měšťan syn Jana Mudry sedláka z Tejcka a Anny roz. Černý z Praskoles, matka: Josefa dcera Františka Srp sedláka z Jablečova? a Barbory rozneé Santner z Přisedovic?

Josef - 30.6.1863 Zbiroh 89 / Zbiroh 05 / 252 / Mudra Josef měšťan syn Jana Mudry sedláka z Tejcka a Anny roz. Černý z Praskoles, matka: Josefa dcera Františka Srp sedláka z Jablečova? a Barbory rozneé Santner z Přisedovic?oo : Antonín Mudra + Ludmila Andrísková -


Martin - -

oo : Martin Mudra + Marie Bernášková - -


Josef - 11.6.1859 Zbiroh 68 / Zbiroh 05 / 214 / Mudra Amrtin měšťan, syn + Antona Mudry kováře z Příkosic a Ludmili rozené Budrysek z Kolwina, matka: Marie dcera + Frantšika Bernaška sedláka z Čekova 23 a Anny rozneé Svoboda z Čekova, okres

15.3.1861

Josef - 2.4.1862 Zbiroh 68 / Zbiroh 05 / 239 / Mudra Amrtin měšťan, syn + Antona Mudry kováře z Příkosic a Ludmili rozené Budrisek z Kolovína?, matka: Marie dcera Frantšika Banaška sedláka z Čekova 23 a Anny rozneé Svoboda z Čekova, okres

28.4.1903oo : Matěj Mudra + Anna Kovandová -


Ignác -

oo : Ignác Mudra + Veronika Procházková - -


Ignác - 27.11.1843 Zbiroh 34 / Zbiroh 05 / 32 / Ignac Mudra sedlák z Lišné syn matěje Mudry sedláka z Lišné a Anny roz. Kowandová, matka: Veronika dcera Vojěcha Procházky sedláka z Lišně a Anny roz. hauškovéoo : Jan Mudra + Anna Kovandová -


Jan - 8.2.1833 Týček

oo : Jan Mudra + Marie Kliková - 15.5.1866 Týček 5 / Počaply 10 / 155 / Mudra Jan syn jana Mudry rolníka z tejčka 5 a jeho manželky Anny rozené kovandové z Tejčka, 33-0-0,s vob. nevěsta: Kliková Marie dcera + matěje Kliky rolníka z Bikoše 17 a jeoh manželky Marie roz. Vitáčkové z Hostína, 19-0-0, svob., on nar. 8.2.1833, ona 25.6.1847


hrozně moc Mudrů

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_2300-r?x=40&y=433&w=635&h=274


oo : Václav Mudra + Anna Kovandová -


Anna - 25.6.1802 Týček 5 / Zbiroh 02 / 12 / Wenceslaus Mudra sedlák z Tejčku, matka: Anna rozená Kowandová v Tejčku 14

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0150-n?x=40&y=249&w=904&h=391


oo : Václav Mudra + Kateřina Wihisalová? -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0150-n?x=-27&y=238&w=1085&h=469


oo : Václav Mudra + Veronika Kovandová - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0230-n?x=-50&y=302&w=1085&h=469


oo : František Mudra + Anna lostová? -


Václav - https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0130-n?x=-5&y=120&w=1085&h=469


oo : František Mudra + Anna štaušková - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0240-n?x=13&y=71&w=904&h=391


oo : Vavřinec Mudra + Anna Mudrová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0160-n?x=62&y=456&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0240-n?x=87&y=251&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0290-n?x=34&y=302&w=904&h=391


oo : Vavřinec Mudra + Veronika Opatrná - -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0220-n?x=-70&y=231&w=1085&h=469


oo : Antonín Mudra + Rozálie Hříbalová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0190-n?x=0&y=89&w=904&h=391

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0300-n?x=141&y=257&w=753&h=325


oo : Matěj Mudra + Magdalena jedličková -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30070456/zbiroh-02_0190-n?x=17&y=393&w=904&h=391hledám

Nové Strašecí 29 / 132-166 /

Pozdeň 06 / 1- 68-77

Pozdeň 07 / 1-6

Pozdeň 19 / 9-13 29-

Pozdeň 22 / 15 21

Stupno 08 / 14-29

Stupno 22 / 69-74

Slaný

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/9

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/43


Stupno - nesvestky

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069040/stupno-01_1390-n?x=31&y=408&w=757&h=331

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069042/stupno-03_2310-n?x=396&y=179&w=405&h=177

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069042/stupno-03_2520-n?x=236&y=248&w=599&h=261

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069043/stupno-04_2200-n?x=-54&y=305&w=878&h=383

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3670-n?x=20&y=104&w=716&h=313

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3760-n?x=-95&y=168&w=1031&h=450

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_3890-n?x=-3&y=151&w=859&h=375

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4050-n?x=-117&y=320&w=1031&h=450

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4180-n?x=45&y=376&w=859&h=375

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_0880-n?x=108&y=239&w=716&h=312

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069044/stupno-05_4340-n?x=54&y=262&w=716&h=313

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069045/stupno-06_0170-n?x=103&y=283&w=703&h=304

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069045/stupno-06_1130-n?x=55&y=285&w=851&h=368


Pozdeň - nesvěstký

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/51

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/52

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/54

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/55

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/55

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12928/53

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/7

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/6

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/10

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/12

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/13

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/15

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/17

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/19

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12936/20


Počaply nesvětský - zámečník Antonín + ???

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10168/188


mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_0991-n?x=412&y=322&w=584&h=255

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1001-n?x=268&y=412&w=701&h=306

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1021-n?x=319&y=386&w=701&h=306MÝTO

oo : Jiří Mudra + Ludmila - -


Anna Marie - 23.3.1724 Cekov / Mýto 02 / 88 /

Jiří - 10.4.1727 Cekov / Mýto 02 / 105 /

Ludmila - 5.3.1731 Cekov / Mýto 02 / 122 /

Vavřinec - 2.8.1733 Cekov / Mýto 02 / 133 / dvojčata, Jiřík Mudra, Ludmila

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9098/23Marie - 2.8.1733 Cekov / Mýto 02 / 133 / dvojčata, Jiřík Mudra, Ludmilaoo : Tomáš Mudra + Marie - -


Dorota - 4.1.1720 Cekov / Mýto 02 / 66 /

Kateřina veronika - 17.1.1721 Cekov / Mýto 02 / 73 / ThomasMudra , Eva

Kateřina - 21.8.1724 Cekov / Mýto 02 / 91 / Thomas Mudra et Eva

Josef Jan - 17.3.1727 Cekov / Mýto 02 / 104 /

Martin - 6.11.1728 Cekov / Mýto 02 / 113 /

Anna Marie - 10.7.1730 Cekov / Mýto 02 / 120 /

Eva marie - 17.12.1831 Cekov / Mýto 02 / 126 /

Matěj Jan - 25.6.1733 Cekov / Mýto 02 / 132 / Tomáš Mudra , Mařenaoo : Jan Mudra + Kateřina - -


Jakub Bartoloměj - 15.7.1724 Cekov / Mýto 02 / 90 /

Ludmila - 7.8.1727 Cekov / Mýto 02 / 106 /

Barbora - 8.7.1832 Cekov / Mýto 02 / 129 /


oo : Rudolf Mudra + Kateřina - -


Anna - 7.6.1719 Cekov / Mýto 02 / 64 /

Eva Kateřina - 21.12.1721 cekov / Mýto 02 / 73 /

Jiří Jan - 9.4.1724 Cekov / Mýto 02 / 88 / Rudolphus Mudra Catharina

Jiří - 3.4.1726 Cekov / Mýto 02 / 99 / Rudolf Mudra kateřina

Kateřina - 9.11.1729 Cekov / Mýto 02 / 117 / Rudolf Mudra kateřina


oo : Šimon Mudra + Marie - https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_1991-o?x=474&y=249&w=624&h=272


bartoloměj - 23.8.1722 Cekov / Mýto 02 / 79

Ludmila - 28.1.1727 Cekov / Mýto 02 / 103 /

Marie martina - 15.2.1729 Cekov / Mýto 02 / 114 / Simon Mudra Mařena


oo : Václav Mudra + Anna -


Anna - 12.3.1720 Cekov / Mýto 02 / 67

Václav Vařinec - 29.7.1722 Cekov / Mýto 02 / 79 / Václava Mudry a mateře Annysvatba Mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_2281-o?x=465&y=35&w=629&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066050/myto-02_2371-o?x=-37&y=293&w=641&h=280

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2001-o?x=-28&y=219&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2061-o?x=3&y=116&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066053/myto-05_2091-o?x=421&y=200&w=676&h=295

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2471-o?x=392&y=461&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2431-o?x=441&y=105&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2421-o?x=396&y=378&w=735&h=321

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066052/myto-04_2141-o?x=63&y=537&w=599&h=261

děti mýto

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_0981-n?x=341&y=475&w=701&h=306


Liblín 01

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065085/liblin-01_0060-n?x=-18&y=95&w=958&h=418

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065085/liblin-01_0120-n?x=28&y=153&w=1149&h=631Velíz

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13438/28

hodne mudru nesvetskych https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13431/33Žebrák 20 jsou tam mudrovi

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9749/45


Zdice

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9098/146Starý bezděkov

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=4e396597f415e99c:-58d683b9:1600ba9fc31:-7f7c&scan=eee919673d114436be2b64d105a75bd0

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=4e396597f415e99c:-58d683b9:1600ba9fc31:-7f7c&scan=bc54411361404ca2a873ef85e463176c


Liboc

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=77F3D778EBC54720B7CCF1B08BF71082&scan=179#scan179


Olešná

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12674/52

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12674/69

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12674/160

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/49

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/61

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/66

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12673/76

binderstrašice svatby

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/25


zajecov naroeni

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/62

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/76

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/92


zajecov svatby

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/8


kvan svatby

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12677/9


olesna svatby

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12677/44

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/113

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/120

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/134

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/171

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/222

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/227

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/89

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/91

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/92

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/97

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/281


Jivina svatba

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12677/112

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12677/115

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12675/163


Nová Ves u Zaječova

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12676/127

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/328


Olešná narození

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/195

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/218

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12678/244

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/4

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/10

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/39

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/59

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/80

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/115

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/128

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/160

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/176

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/200

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/236

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/277

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/297

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/300

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/166

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/169

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12680/178

binderSkořice - nesvětský

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1440-n?x=264&y=286&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1450-n?x=344&y=124&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_0960-n?x=371&y=167&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2070-n?x=376&y=519&w=723&h=316

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1470-n?x=372&y=229&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1880-n?x=393&y=485&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1500-n?x=150&y=323&w=1055&h=461

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2090-n?x=-96&y=360&w=868&h=379

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1030-n?x=36&y=552&w=610&h=266

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2090-n?x=-26&y=390&w=868&h=379

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1500-n?x=239&y=319&w=1055&h=461

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1510-n?x=-85&y=44&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1530-n?x=-5&y=437&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2110-n?x=-36&y=310&w=868&h=379

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1910-n?x=246&y=363&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1590-n?x=246&y=118&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2130-n?x=-32&y=408&w=868&h=379

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1610-n?x=328&y=302&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1170-n?x=300&y=104&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2150-n?x=371&y=457&w=723&h=316

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1700-n?x=357&y=240&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1700-n?x=341&y=228&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1710-n?x=312&y=86&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2180-n?x=275&y=447&w=868&h=379

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1730-n?x=229&y=302&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1740-n?x=-109&y=17&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2200-n?x=300&y=509&w=723&h=316

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1380-n?x=-84&y=100&w=879&h=384

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1820-n?x=-200&y=329&w=1055&h=461

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_2040-n?x=328&y=237&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1420-n?x=0&y=410&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068283/skorice-02_1840-n?x=-5&y=359&w=733&h=320

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_0210-n?x=118&y=214&w=1062&h=583

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_0930-n?x=118&y=214&w=1062&h=583

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1020-n?x=118&y=214&w=1062&h=583

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1160-n?x=118&y=214&w=1062&h=583

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1310-n?x=21&y=230&w=1035&h=568

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1400-n?x=21&y=230&w=1035&h=568

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1410-n?x=21&y=230&w=1035&h=568

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1440-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1490-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1500-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1590-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1600-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1650-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1660-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1670-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1680-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1720-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1750-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1780-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1800-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1840-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1850-n?x=22&y=228&w=1030&h=517

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1980-n?x=0&y=233&w=1078&h=592

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068284/skorice-03_1990-n?x=0&y=233&w=1078&h=592

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0620-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0630-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0640-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0680-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0780-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0790-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0800-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0830-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0850-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0940-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721

https://www.portafontium.eu/iipimage/30068285/skorice-04_0970-n?x=-105&y=81&w=1313&h=721Příkosice

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_0960-z?x=260&y=127&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065731/mesno-08_1020-o?x=436&y=187&w=610&h=266

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_0990-z?x=13&y=55&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1000-z?x=354&y=165&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1010-z?x=312&y=388&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1030-z?x=358&y=375&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1120-z?x=5&y=437&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1100-z?x=363&y=295&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1110-z?x=82&y=271&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065727/mesno-04_1110-z?x=71&y=451&w=689&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065735/mesno-12_2080-z?x=92&y=393&w=572&h=250

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065735/mesno-12_2210-z?x=52&y=504&w=687&h=300

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu