Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Náhlovský

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav - 1753 lexikon neví

oo : Václav Náhlovský + Anna Samková - lexikon neví


Václav - 10.1.1775 Zámostí 1 / Rožďalovice 03 / 138 / Wenceslaus Nachlovsky nundinator: Anna uxor

Anna - 18.5.1776 Zámostí 1 / Rožďalovice 03 / 143 / Wenceslaus Nachlovsky nundinator: Anna uxor

oo : Jan Sova + Anna Nahlovská - 5.11.1798 Železnice 153 / 187-8 / 11 / Jan Sova kramář, 20-0-0, svobl. envěsta: Anna Nahlovská z N 153, 21-0-0, svob

potomci v rodokmenu Sova


Josef - 14.6.1780 Železnice 28 / Železnice 187-2 / 87 / Nahlovsky Wenceslaus mercator nundialis uxor Anna sub. Harachiani

Václav - 17.11.1782 Železnice 18 / Železnice 187-2 / 101 / Nahlovsky Wenceslaus inquilinio uxor Anna

Václav - 21.4.1785 Železnice 49 / Železnice 187-2 / 115 / Náhlovský Václav, Anna

oo : Václav Náhlovský + Johana Líbalová - 3.6.1808 Zámostí 17 / Rožďalovice 10 / 168 / Václav Nahlovský kramář, syn Václava Nahlovskýho kramáře z Železnice, 23-0-0, svob., nevěsta: Johana dcera po + Václalvi Libalovi podruhovy ze Zámostí, 21-0-0


Marie Anna - 26.2.1809 Zámostí 3 / Rožďalovice 05 / 60 / Václav náhlovský kramář rodilý ze Železnice, matka: Johana dcera po + Václ. Líbalovy kramý z Zámostí

27.12.1810 Tuchom 6 / Rožďalovice 14 / 102 / Marie dcera Václava Nahlouského kramáře rodilého ze Železnice, 1-9-0

Marie - 14.1.1812 Zámostí 5 / Rožďalovice 05 / 62 / Václav náhlovský kramář rodilý ze Železnice rodilý, matka: Johana dcera po + Václ. Líbalovy kramý z Zámostí

oo : Antonín Brych + Marie Náhlovská - před rokem 1835 / hledám Dolní Bousov 04 / 55-57 153-157

potomci v rodokmenu Brych


Matěj - 11.2.1816 Železnice 165 / 187-4 / 37 / Václav náhlovský saus?, JOhanna rozená Václav Líbla panství Rož´dalovic

Františka Barbora - 26.5.1821 Železnice 239 / 187-4 / 59 / Václav Náhlovský knihař, Johana roz. Václav Lyvola kramáře z Zámosti, panství Rož´dálovovský

Františka - 4.1.1823 Železnice 33 / 187-4 / 65 / Václav Náhlovský kramers, Johana dcera po + Václavu Líbalovykramáři z Rožďálovic


Jan - 24.6.1843 Železnice 33 / Železnice sig. 187-5 / 111 / otec nenapsán, Františka kat. manž. dcera Václava Nahlovskýho knihaře ze železnice 164 a jeho manželky Johany rozený Líbal z Roždálovic 5


oo : František Louma + Františka Náhlovská - 3.2.1847 Železnice 183 / Železnice 187-3382 / 39 / Franz Lauma, kramář z Drškova 5, manželský syn Josefa Lauma podruha z Držkova a jeho manželky Alžběty rozneý Fischer z Držkova 5, 31-0-0, svob. nevěsta: Františka manželská dcera po zemřelem Václavu Náhlovsky knihař ze %Zeleznice 33a jeho manželky Johanny rozený Lybalovi z Rožďálovic 16, 24-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Louma


Anna - 19.1.1828 Železnice 186 / 187-4 / 82 / Václav Náhlovský kramář, Johana dcera po + Václavu Líbalovy kramáři z Rožďálovic

Matěj - 22.6.1831 Železnice 156 / 187-4 / 96 / Václav Náhlovský kramář ze Železnice, Johana dcera po + Václavu Líbalovy kramáři z Rožďálovic a matky Johanny

Kateřina -


Josef - 1833

oo : Josef Náhlovský + Marie Kozáková - 4.2.1863 Železnice 21 / 187-3382 / 107 / Jsoef náhlovský kramář ze železnice 21,nemanželský syn Kateřiny Náhlovský dcery Václava Náhlovského kramáře ze železnic 166, 30-0-0, svob. nevěsta: Marie manželská dcera Jana Kozáka šlifíře z Černých Budic 52 a jeho manželky Marie rozený Buličkovy z černých Budeč 52 okresu Uhelno Janovického, 29-0-0, svob.


Marie - 9.2.1865 Ohařice 8 / fara Samšín 3479 / 162 / Josef Náhlovský kat. kramář v Ohařicích na čas zde nemanželksý syn + Kateřiny Náhlovské podruhyně ze %Zeleznice 158, manž. dcery + Václav Náhlovského kramáře ze Železnice a jeho manželky Johanny rodem Líbalové ze Železnice, kraje Jičínksého, matka: Marie kat. manželská dcera Jana Kozáka potuluícího šlejfíře a jeho manželky Marie rodem Buličkové z Budčic 52, okres. Uhlířsko Janovického , kraje Čáslavského

Barbora -

oo : František Brož + Barbora Náhlovská - hledám Železnice 187-3382 / -180


Anna - 29.9.1879 Josefov u Jaroměře / 71-4194 / 237 / Brož František kat. kramářský z Rasošek 5 nemanž. syn Anny vlastní dcery Anežky Brožovy z Jablonce katolíci , hjt. Jilemnického, matka: Barbara kat. manž. dcera Josefa Náhlovského kramáře z Železnice 196 a maky Marie roz. Kozákovy ze Sázavy , hjt. Kutnohorské

oo : Jan Louma + Anna Brožová - 19.7.1900 Blata 17 / Mělník 41 / 133 / Louma Jan obchodník na Blatech 17, narozen ve Klech 77 dne 7.9.187, manž. syn + Jana Loumy obchodníka na Blatech 17 a Františky rodem Zuzánek z Vodolky 12, příslušný do Držkova, okres Žlezný Brod, 22-10-0,s vob. nevěsta: Brožová Anna na Blatech 17, narozená v Josefově 37 dne 29.9.1879 příslušná do Vilantic, okres Jaroměr, Dvůr Králové, manž. dcera Františka Brože obchodníka v Nové Libni 18, okr. Karlín a barobry rodem Náhlovský ze železnic, okr. Jičín, 20-9-0, svob .


František - 1839

oo : František Náhlovský + Barbora Sovovová vdova Zuzánková - 8.2.1872 Železnice 54 / 187-3382 / 149 / František Náhlovský kramář ze železnice 54, nemanželský syn Kateřiny dcery Václava Náhlovský kramáře ze Železnice, 35-0-0,svob. nevěsta: Barbora vdova po Vojtěchu Zuzánkovi podruhu ze železnice dříve kramáře z Domousnic 13 dle úmrtního listu v PRaze v nemocnici 29.6.1866 zemřelém , manželská dcera Jana Sova kramáře ze železnice 54 a Anny rodem Soukupové ze Slouče, 38-0-0, vdova


Antonie - 18.4.1841 Železnice 192 / Železnice sig. 187-5 / 86 / otec nenpsán , matka: Kateřina katolička dcera manželská Václava Nahlovského kramáře ze Železnice 164, Jičínského magistrátu a jeho manželky Johany rozený Líbalovy z Rož´dálovic


oo : Jan Riedl + Antonie Náhlovská - 1885 Vršovice


Františka - 26.3.1866 Konojedy

oo : Vojtěch Bayer + Františka Riedlová/Náhlovská - 15.7.1890 Liboc


Josef Vendelín - 14.11.1883 Horní Krč 20, Praha / MCH N44 / 317 / Bajer Vojtěch kočující obchodník v Košířích 194, okr. Smíchov příslušný do Kotelska, hjt. Semily syn Františka Bajera kramáře z Kotelska a Anny rozené Pluhařové z Nové Kdyně, dom. list Kotelsko, nar. 22.4.1862, matka: Františka Riedlová rodilá z Konojed 62, okr. Český Brod dcera manž. Jana Riedla cestujícího kramáře z Prahy 793-II a Antonie roz. Náhlovské ze Železnice u Jičína nar. 26.3.1866, dítě oddáno v Košířích s Barb. Horáčkovou 6.2.1910


Marie - 27.1.1843 Železnice 186 / Železnice sig. 187-5 / 106 / otec nenapsán , matka: Kateřina katolička dcera manželská Václava Nahlovského kramáře ze Železnice 164, Jičínského magistrátu a jeho manželky Johany rozený Líbalovy z Rož´dálovic


Kateřina - 21.3.1787 Železnice 48 / Železnice 187-2 / 121 / Náhlovský Václav, Anna

Barbora - 22.2.1791 Železnice 48 / Železnice 187-2 / 132 / Náhlovský Václav, Anna Samková

oo : Václav Kalfus + Barbora Náhlovská - 28.4.1809 Železnice 165 / 187-8 / 21 / Václav kalfus kramář z Kostomlat pasntví Ly???, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora rozená Nahlávksá z Želez. k ??? podaní, 19-0-0, svob.


Františka - 4.4.1793 Železnice 139 / Železnice 187-2 / 139 / Náhlovský Václav knihař, Anna Samková

oo : Jan Buder? + Františka Náhlovská -


Jan - 27.5.1821 Železnice 33 / 187-4 / 59 / nemanželské dítě za otce se přihlásil Johan buer? matka: Františka dcera po + Václavu Náhlovskym kramář matky Anny


František Xav. - 5.2.1795 Železnice 153 / Železnice 187-2 / 147 / Náhlovský Václav comtyl?, Anna po rod. Samková z Hořic panst. Invalid

oo : František Náhlovský + Kateřina Chramostilová - 1830 lexikon ví


Marie - 1831 lexikon neví

oo : Josef Hampl + Marie Náhlovská - 1851 lexikon ví

potomci v rodokmenu Hampl


Marie -

oo : Antonín Podzimek + Marie Náhlovská -


František - 18.7.1820 Železnice 33 / 187-4 / 56 / nemanželské dítě, otec: Antonín Podzimek krejčí , matka: Marie dcera Václava Náhlovského kramáře z N33 matky marieNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Železnice 187-3382 / 67, 86, 90, 179, 150železnice 187-2 / 52-102-147

Želenice 187-3

Náhlovský 36, 48, 64


Železnice 187-4 prosle cele N

Železnice 187-7 / 8-28

Železnice 187-8 prosle cele N

Železnice 187-9 - 1-


http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=CAD42C53857845DD87C1B9210F22A480&scan=76#scan76

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu