Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Nedvěd

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : František Nedvěd + Františka -


Josef -

oo : Josef Nedvěd + Anna Biedermannová - oba ze Strašic


Alžběta Marie - 15.4.1813 Nové Strašecí 73 / Nové Strašeí 08 / 14 / Joseph Nedvěd burger sohn des Franz und Franziska Nedvěd von Rauholetz , matka: Anna tochter des herrn Franz und Barbara Biedermann aus Neustraseci 71

Václav Vít - 11.6.1820 Nové Strašecí 10 7 / Nové Strašecí 08 / 69 / Joseph Nedvěd burger sohn des Franz Nedvěd schenkers con Rinholetz 10 und der mutter Franziska von Rinholetz, matka: Anna tochter des Franz Pittermann burger con Straseci und der mutter Barbara geboren Hanuka?

oo : Václav Nedvěd + Marie Chaloupková - 2.7.1850 Lhota 33 u Družce / Družec 20 / 185 / Nedvěd Václav tovaryš řeznický ze Lhoty 33 okresu Křivoklátského syn Josefa Nedvěda měšťana z Nového Strašecí 107 a matky Anny roz. Biedermanové z Nového Strašecí 191, 30-0-0, svob, kř. l. Nové Strašecí, nevěsta: Chaloupková Marie dcera + Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 24 okresu Křivoklátského a matky Terezie rozené Ryšlavé z Křivoklátu, 21-0-0, svob.

on: 17.12.1872 Mšec 53 / Mšec 18 / 93 / Nedvěd Václav řemínkář z Nového Strašecí , 52-0-0


Antonie - 3.8.1847 Řevničov 19 / Řevničov 04 / 67 / nemanželské dítě , za otce : Nedvěd Václav vysloužilý kpitulant ze Strašecího 42 syn Jsoefa Nedvěda mistra řemínkáře v Rinholci a matky Anni rozneé Biederman ze Strašiecího, matka: Marie dcera po + Matějovi Chaloupkovi handlíři v řemínkách z hracholusk 24 a matky Terezie rozneé Ryšlavý z Městečka


František - 1869

23.1.1873 Kopidlo 10 / Kralovice 35 / 125 / Nedvěd František syn Antonie Nedvědové světem jdoucí osoby dcery Václava Nedvěda nájemníka v Strašecím a Marie roz. Chaloupek z hracholusk, 3-8-0


oo : Václav Eichinger + Antonie Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 91 / Aichinger Václav řemínkář z Panošího Újezda syn Jana Aichingera pohodného z Panošího Újeda 25 a Rosalie Chaloupkvé z Hracholusk 24, nar. 23.8.1838 zde fol. 66, 39-0-0, svob. , nevěstA: Nedvědová Antonie dcera + Václava Nedvěda řemínkáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 3.8.1847 v Řenčově, 30-0-0, svob.


Vincencie - 24.6.1849 Roudnice / hledám 6760 / 148-158 165-169 / Radnice 25 / 24-25

oo : Jan Majer + Vincencie Nedvědová - 3.9.1878 Tachlovice / Tachlovice 33 / 6 / Jan Majer obchodník v řemenech přísl. do Prašno Újezda syn + Jakuba Majera řemenáře v Skelné Huti u Rakovníka a matky Rosalie rodem Alterové z Lužné , okres Rakovník, 31-0-0, svob. nar. 7.1.1847 Rakovník, nevěsta: Vincencie Nedvědová dcera + Václava nedvěda vysloužilého vojína z Nového Strašecí a matky Marie rozené Chaloupkové z Hracholusk okres Rakovník, 29-0-0, svob. nar. 24.6.1849 Roudnice

potomci v rodokmenu Maier


Josef - 15.1.1851 Lhota 16 u Družce / Družec 14 / 158 / Nedvěd Václav obchodník řemenářský z Nového Strašecího okres Rakovník, syn + Josefa Nedvěda měšťana z Nového Strašecího 107 a matky Anny rozen Biedermann z Nového Strašecího 107, matka: Marie dcera + Matěje Chaloupky pohodného z Chracholusk 24, pasntví Křivoklát a matky terezie rozené Ryšlavé z Křivoklátu

oo : Josef Nedvěd + Vincencie Jungová - 27.11.1882 Sloup 12 / Svatý Kilián 28 / 257 / Nedvěd Josef dělník od Sloupu 12 syn nedvěda Václava obchodníka v řemenkach z Nového Srašecího 24 a matky Marie rozené Chaloupek z Hracholusk 24, 31-0-0, svob. on nar. 15.1.1851 fara "Družec", nevěsta: Jungová Vincencie dělnice od Sloupu 12 dcera + Junga Antonína komedianta z Vonoklas a matky Kateřiny rozené Beck z Nových Hradů, 30-0-0, svob. nar. 18.7.1856 z fara Vranské


Emílie - 16.12.1884 Dobrošov 8 / Kovářov 11A / 88 / nemanželské dítě, otec: Nedvěd Josef dělník cestující syn Václava Nedvěda obchodníka v řemenkách z Nového Strašecího 24 a Marie rod. Chaloupek z Hracholusk 24, okr. Rakovník, prokázal se matr. výtahem z fary sv. Kiliána, 5.1.1885, matka: dle udání Vincencie dcera Antonína Junka komedianta z Vonoklas okres Smíchov a Kateřiny rod. Beck z Nových Hradů okr Louny, dítě oddáno v košířích 19.2.1911 s Jsoefem Veslým

oo : Josef Veselý + Emílie Nedvědová - 19.2.1911 Košíře


Antonín - 23.3.1893 Velká Buková 12 / Městečko 16 / 216 / Nedvěd Josef řemenář cestující syn Nedvěda Václava obchodníka v řemínkách z Nov. Strašecí a matky Marie rozneé Chaloupkové z Hracholusk, matka: Vincence rozená Jungová dcera Junga Antonína komedianta z Vonoklas a matky Kateřiny rozneé Bekové z Nových Hradů, rodiče oddáni 27.11.1882 Nové Strašecí

oo : Antonín Nedvěd + Marie Kamenická - 16.6.1917 Košíře 30 / KOŠ O7 / 105 / Nedvěd Antonín dělník t.č. vojín pl. 73, nar. ve Velké Bukové 12 o Křivoklát, mž. syn kat. rod. + Josefa nedvěda řemenáře kočujícího a Vincencie r. Jungové rod. neznámého, 24-2-0, nar. 23.3.1893 Městečko, svobodný, nevěsta: Kamenická Marie dělnice rod. z Hobšovic 10 o Slaný mž. dcera kat. rod. Václava Kamenického dělníka v Hobšovicích a Josefy r. Šlosarové rodiště neznámého, 22-7-0, svob. nar. 9.11.1894 Hobšovice, sv: Frant. Vintr brusič

mám 7 potomků na MH


Anna - 20.4.1857 Horní Bříza 17 / Ledce 24 / 134 / Nedvěd Václav řemenář ze Strašic , panství Křivoklátské vlastní syn Josefa nedvěda mistra řeznického v Strašici 43 a po matce + Anně rozené Piedermann ze Strašic 26, matka: Marie rozneé Chaloupková pozůstalá vlastní dcera po + Matouši Chaloupka mistru řemenářském v Hracholusku 50 a matky Terezie rozené N. Černý z městečka 26

oo : Jan Šulc + Anna Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 92 / Šulc Jan záložník 24 praporu myslivce a herec s loutkami ze Zhoře u Sedlčan v Panoším Ujezzdě syn Marie dcery Tomáše Šulce řemenáře ze Zhoře a terezie Čandové z Chlumec, nar. 15.15.1849 v Nové vsi u brloh v ledci, 28-0-0,s vob. , nevěsta: Nedvědová Anna dcera + Václava nevdvěda řemenáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 20.4.1857 Hořejší Březí


Antonín - 1859 lexikon ví

oo : Antonín Nedvěd + Josefa Vocásková - 1886 lexikon ví


Marie - 2.2.1887 Řevničov

oo : František Janeček + Marie Nedvědová - 27.5.1916 Vrapice / lexikon ví

potomci v rodokmenu Janeček
NESVĚTŠTÍ

oo : Jan Nedvěď + ? -


Anna -

oo : Tomáš Salač + Anna Nedvěd - 15.9.1751 Dolánky nad Ohří / Sig. L28/6 / 6 / honestus sponhus Thomas Mathia Salacz leg. filius cum honesta sponsa Anna leg. filia Joanis Nedvěd ez pago dolanek

potomci na MHoo : Jan Nedvěd + Barbora Toušová -


Marie -

oo : Josef Cígner + Marie Nedvědová -


František - 9.1.1883 Horní Láz 10, okr. Příbram / Bohutín 11 / 120 / Josef Cígner horník ve Vysoké 58 syn josefa Cígnera horníka z Vysoké 58 a jeoh manželky Barbory rod. Palka z Višňové, matka: marie manž. dcera Jana Nedvěda havíře a domakře z Horního Lazu 20 a jeoh manželky Braobry roz. Touš rolníka dcery z Věšína 92

oo : František Cigner + Marie Novotná - 11.5.1907 Skorotín 34, okr. Trhové Dušníky / Příbram 096 / 107 / František Cígner kolovrátkář(podomní obchodník) v Sádku 26 nar. v Horním Lázu 20, o. Březnice, h. Blatná 9.1.1883, manž. syn kat. rod. Josefa Cígnera horníka v provisi v Sádku 26 a + Mrie dcery Jana Nedvěda, horníka v Horním Lázu 20, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie Novotná , prodavačka cukroví v Trhových Dušníkách 34, nar. v Zvíkovci 37, okr. Zbirov 2.12.1889, manž. dcera kat. rod. Josefa Novotného kramáře z trhových Dušníkách 34 a Marie dcery Antonína Čecha kramáře z Borku 4, okres Beroun, 17-0-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Václav Nedvěd + Karolína Andrášková -


Karel - 1871

18.12.1872 Mšec 53 / Mšec 18 / 93 / Nedvěd Karel manž. syn Václava Nedvěda řemínkáře z Nového Strašecí , okres. Slánský a matky Karolíny rozené Andrášek z Nového Strašecí 70, 1-3-0hledám Nové strašecí 09 / 240 nic / Svatý kilián 31 / 29-30 / 13 / 279 nic /

Družec / Družec 40 / 81-82 / Družec 14 / 23-27 57-60 80-86 92-104 110-126 142-158


pohodní

https://www.portafontium.eu/iipimage/30064180/kozojedy-14_1770-z?x=-68&y=212&w=848&h=465https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/82

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/94

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12020/105

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu