Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Němec

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav - -

oo : Václav Němec + ? - Kladiny 15 oba na pardubsku


Anna -

Anna - 20.7.1816 Kladina / sig. 1551 / 131 / Anna dc. + Václava Němce chalupníka z Kladiny

Josef - 1817 Kladina / hledám 1551 / 123-134

oo : Josef Němec + Růžena Malečková - 6.2.1842 Sezemice 58, okr. Pardubice / sign. 1556 / 58 / Josef němec komediant s panačkama v Sezemicích 58 nemanželský syn Anny dcery Václava Němce chalupníka ze Vsy Kladiny 15 oba na pardubsku, 25-0-0, svob. nevěsta: Rozálie vlastní dcera po + Josefovi Malečkovi komediantu s panačkama ze vsii Zvoleneves 9 a jeho manželky Marie rozené Eichinger ze vsi Pawšova oba ponství Labský kostelec v kraji litoměřickém, 18-0-0, svob.


Klára - 1847

oo : Karel Němeček + Klára Němcová -


Antonie - 19.4.1848 Chýnov 57 / Chyýnov 9 / 66 / Josef němec komediant z Kladiny? panství pardubice syn Anny Němec dcery Václava němce chalupbíka z Kladiny, matka: Rozalia dcera manželská Josefa Malečka komedianta z Maleňovsi 9 pasntví elbe kostelec a matlky marie rozené Eichinger z Maleňovsi

oo : František Kaiser + Antonie Němcová - 4.6.1868 Břevnov, kostel sv. Markety / BŘV 07 / 9 / František kaiser tělocvicný herec z Aulovic 1, rozený z Doln. Ročova panst. Liš´tan, okres Lounský , vlastní syn Matěje Kaisra komedianta z Anlovic a + matky Anny roz. Beckové z Vymlín ze Sezemi nar. v Chejnově 57, 21.4.1844, 24-0-0, svob. nevěsta: Antonie Němcová herečka vlasntí dcera Josefa němce , komedianta z Kladna narozená v Chejnově okr Tábor a matky Rosalie roz. malečkové z Malendorfu, nar. 19.4.1848, 20-0-0, svob.

ona: 31.1.1930 Chlustina u Hořovic

potomci v rodokmneu Kaiser


Johana - 16.5.1852 Vysočany 10, Praha / PRO N15 / 153 / Němec Josef gymnastischer künstler geb. in Kladina 8, kreis Pardubice, unehel. sohn der Anna ??? eine ehl. tochter des + WEnzl Němec chalupner, matka: Rosalie geborenen Maleček geb. in Svolneves 9 Prager kreis, ehl tochter des + Josef Maleček und ihr mutter Maria geb. Eichinger marionettenspiler

oo : Matěj Landkaš + Johana Němcová -

ona: 1900


Emanuel - 8.6.1854 Veltrusy 2 / Veltrusy 06 / 223 / Němetz Joseph katholisch. marionettenspieler u gymnasticher künstler in Sezemitz 58 auf der Staats herrshaft Pardubitz unehelicher sohn des Anna ehelicher tochter nach dem verstorbenen Wenzl Němetz chalupner im dorfe Kladina 13, matka: Rosalia katholische eheliche tochter dnach der verstornenen Josef Maleček marionetten spieler in dem dorfe Zvoleves 9 hft. Elbek kostelec, bz Brandejs eheweib Marie geborenen eichinger aus weitere is unbekant, oddáni 7.2.1842 fara Sezemice

oo : Emanuel Němec + Josefa Kaiserová - 8.11.1881 Hořín, okr. Mělník / Hořín 03 / 102 / Němec Emanuel marionetář ze Sezenic okres pardubický syn Jsoefa němce marionetáře ze Sezenic a matky Rozalie rodem Malečkovy z Zvoleňovsi, nar. 8.6.1854 fara Veltruská, nevěsta: Kaiserová Josefa manželská dcera matěje Kaisra marionetáře z Úlovic a Anny rodem beckovy z Imlingu , nar. 18.5.1861 v Linzi

on: 25.8.1886 v Krakově neob Hrakově


Klára - 1.3.1886 ve Výkodě, farnost WEldzirz, okres Dolina v Haliči

oo : František Kaiser + Klára Němcová - 2.3.1908 Liboc / LBC O34 / 32 / František Kaiser artista cirkusu t.č. v Dolní Liboci rozený v Prexu v Bavorsku dne 4.4.1879, mž. syn kat. od. Jana Kaisra loutkoherce z Oulovic okr. Louny a MArie roz. Landgrafovy z H., 28-9-0,s vob. nevěsta: Němcová Klára jezdkyně cirkusu t.č. v Dolní Liboci rozená ve Wygodě v haliči dne 1.3.1886, mž. dcera kat. rod. Emanuela Němce gymnastika ze Sezemic okr Pardubice a Josefy Kaisrovy z H., 22-0-0,s vob.

potomci v roodkmenu Kaiser


Josef - 28.12.1862 Jesenčánky 67 / Pardubice sig. 1515 / 205 / Josef Němec katolík herrec s panáčkami nemalžsnský syn Anny rozené Václav Němce chalupníka z Kladiny 15, okres pardubice, matka: Rozalie katolička manželská dcera Josefa Malečka omedianta ze Zmoleňovse 9, okres Labsko kostelecký a Marie rozneé Eichinger

oo : Josef Němec + ? -


oo : Josef Němec + Vilemína Ladmanová - 22.11.1889 Vratimov, okr. Ostrava / Vratimov inv.č. 8827, sig. SO VI 5 / 70 / Josef Němec witwer akrobat dazt. in Rattimau sohn des Josef němec marionettenspieler in Pardubitz u der Rosalia geb. Maleček, 27-0-0, vdovec, nevěsta: Wilhelmine ledig. tochter des Karl Latmann akrobat aus O. Slivna bei Jung Bunzlau u der Marie geb. Hromádka Emma uneehl. 17-6-0, svob.


Josefa Pavlína - 14.5.1895 v cirku, Hradec Králové / sig. 51-6655 / 431 / Němec Josef katolík, narozen 28.12.1862 v Pardubicích , spolumajitel cirku t.č. v Hradci Králové manželský syn Josefa Němce majitele loutkového divadla příslušného do Koloděj u Pardubic a jeho manželky Rosalie dcery Jana Malečka z ? všichni katolíci, matka: Vilhelmina katolička nar. 1.6.1871 v Horním Slivně manželksá dcera Karla Ladmanna akrobata z Horního Slivn av Čechách a jego manželky ? dcery Emanuele Hromádky

oo : Josef Tříška + Josefa Němcová - 25.1.1919 Liboc / LBC O34 / 109 / Josef Tříška majitel houpačky kočující nar. v Šopce 84, okr. Mělník dne 20.10.1885 mž. syn kat. rodičů Josefa Tříšky loutkáře z Brandýsa N/L a Marie toz. Kellnerovy z Hluboše okr Příbram, 33-3-0, svob. nevěsta: Josefa němcová kočující narozená v Hradci Králové dne 14.5.1895, mž. dcera katol. rodičů Josefa Němce majitele cirkusu z Kolodj hjt. Pardubice a Vilemíny roz. Ladmanovy z Horního Slivna, 23-8-0
NESVĚTŠTÍ

oo : Jan Němec + Kateřina Výchová -


Jan - 1.5.1891 Starý plzenec / http://www.portafontium.eu/iipimage/30068747/stary-plzenec-28_1760-n?x=224&y=380&w=690&h=302

oo : Jan Němec + Barbora Draská - 14.7.1919 Losiná / Chválenice 33 / 188 / Jan Němec dělník v Plzenci 258 nar. v Plzenci 145, manž. syn kat. rod. Němce Jana dělníka v Plzenci 145 a Kateřiny Výchové z Plzence 124 , nar. 1.5.1891 Plzenec, 28-2-0, svob. nevěsta: Barbora Draská bytem v Losině , nar. v Losině 48 dne 17.2.1899 , manž. dcera kat. rod. Dráskýho Jana brusiče v Losině 48 a KAteřiny r. Stiebrová z Roupova , okr. Klatovy, 20-4-0, svob.oo : Josef Němec + Kateřina Šmolíková - -


Jan - 29.10.1892 Mokrouše

oo : Jan Němec + Anna Kašáková - 9.6.1923 Mokrouše 2 / Starý plzenec 42 / 102 / Němec Jan bednář na Mokrouších 2 narozený na Mokrouších 2 manželksý syn kat rod. Josefa němce rolníka na Mokrouších 2 a Kateřiny rozneé Šmolíkové z Mokrouš 4, 30-6-0, svob. nar. 29.10.1892, nevěsta: Kašáková Anna bytem na Mokrouších 1 narozená na Mokrouších 1 dne 6.8.1901 manž. dcera kat. Františka Kašáka rolníka na Mokrouších 1 a Anny rozneé Kozlíkové z Mokrouše, 21-10-0, svoboo : František Němec + Kateřina Kozová -


František - 26.5.1878 Milenovice, okr. Vodňany

oo : František Němec + Antonie Zemanová - 30.6.1915 Kestřany 65 / Kestřany 14 / 301 / Frnatišek němec, narozen v Milenovicích 5 okr Vodňany, dne 26.5.1878, domkař v Milenovicích 34 manž. syn Františka němce domkaře v Milenovicích 34 a jeho manželky Kateřiny rodem Koza z Milenovic 32, 37-1-0, svob. nevěsta: Antonie Zemanová narozna v Starých kestřanech 47, dne 31.5.1889, manž. dcera Františka Zemana nájemníka v Straých Kestřanewch 65 a jeho manželky Marie rodem Trčka z Lhoty 18, 26-6-0, svob.oo : Matěj Němec + ? -


Martin - -

oo : Martin Němec + Markéta Auterská - 21.10.1753 Kříše / Radnice 06 / 16P / Martinum leg. filium Mathia Niemejec, cum honesta Margaretha leg. filia Caroli Auterský ex pago Kříšeoo : Václav Rott + Kateřina Němcová - -


Bohuslav - 13.1.1893 Plzeň

oo : Bohuslav Rott + Marie Kašáková - 11.4.1925 OÚ Rokycany / Rokycany OÚ 03 / 57 / Rott Bohuslav , nar. v Plzni 13.1.1893, strojvůdce státní drah, svobodný. rodiče: Václav Rott průvodčí vlaku v Plzni a Kateřina roz. němcová z Plzně, nevěsta: Kašáková marie , nar. ve Stupně 6.6.1902, svob. , rodiče: Jan Kašák horník ve Stupně a Aloisie roz. Záhrobská ze Stupnaoo : Václav Němec + Zuzana Agáta Auterská - 18.10.1767 Darová / Radnice 06 / 45 / Wenceslaus Němec ex pago Darov cum hoensta sponsa Zuzana supertite filia defuncti Martini Auterský ez pago kříš


oo : František Němec + Jarmila Řabková -

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu