Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Netáhlík

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Řehoř Netáhlík + Anna -


Václav - 2.10.1752 Křince / Křince 03 / 37 / řehoře netahlíka matky Anny svobodníVáclav - 1749-1756

oo : Václav Netáhlík + Anna Fuchsová - hledám Křinec 04 / 72-83 / Bošín 03 / 201 nic

ona: 22.2.1815 Seletice 81 / Mcely 10 / 40 / Anna manželka Václava netáhlíka kramáře v Seleticích , 57-0-0

on: před 1826


Josef - 1774

oo : Josef Netáhlík + Barbora Sovová vdova Homolková - 1.5.1798 Seletice 22 / Mcely 11 / 7 / Josef vlastní syn Václava Netahlika kramáře ze Seletic matky Anny, 24-0-0, svob. nevěsta: Barbora vdova po neb. Josefovi Homolkovi kramáři ze Sleetic, 28-0-0, vdova

on: 24.8.1820 Seletice 81 / Mcely 10 / 43 / Josef Netahlík kramář ze Seletic, manžel Barbory , 42-0-0


Vincent - 1801

oo : Vincent Netáhlík + Anna Líbalová - 1.2.1823 Seletice 81 / Mcely 11 / 16 / Vincenc netáhlík kramář a syn Jsoefa netáhlíka kramáře ze Seletic, 22-0-0, svob. , nevěsta: Anna dcera Václava Líbala kramáře z Boleslavi? 18-0-0, svob.


Josef - 17.8.1824 Brodce 5 / Horky nad Jizerou 09 / 96 / Vincenc netalik příchozí kramář ze Seletic , matka: Anna dcera ?? ??? Václava Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a matky Františky rozené Trvandlivé z Mladé Boleslavi

Václav - 2.4.1826 Brodce 21 / Horky nad Jizerou 09 / 107 / Vincenc netalik příchozí kramář ze Seletic , matka: Anna dcera po rodi.Václava Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a matky Františky rozené Trvandlivé z Mladé Boleslavi, kmotr Václav brich kramář z panství Koseckyho?


oo : Vincent Netáhlík + Anna Soukupová - Zdislavice 14 / 17-18 / Mcely 11 / 16-17 nic


Mariana - 8.9.1828 Zdislavice 39 / Zdislavice 03 / 37 / Vincentius syn Josefa netáhlíka kramáře z Křinče 81 a Barbory Sovoovy z Kladna, matka: Anna dcera Václava Saukupa kramáře z Zdislavského 25 a Marianay kelnerovy z Zidslavic 26

Františka - 10.6.1830 Zdislavice 39 / Zdislavice 03 / 46 / Vincenc Netahlík kramář pod. kr. Křince syn Josefa Netáhlíka kramáře ze Seletic 81, pnaství Křinec , m: Barbory roz. Sovovoy z Kladna , statku téhož, matka: Anna dc. po + Václavovoi Soukupovi kramáři z Zdislavic 45, pan. Vlašim m: Marie roz. kelnerovy ze Zdislavic

Anna - 2.11.1832 Tuchom 29 / Rožďalovice 08 / 90 / Vincenc Netáhlík kramář z Tuchomě syn + Josefa kramáře ze Seletic a matky Barbory rozneé Sova z Kladna, matka: Anna dcera + Františka Soukupa kramáře z Zdislavic panství Vlašim a matky Marie rozené též z Zdislavic


Anna - 1.4.1803 Studce 26 / Mcely 06 / 15 / Netahlik Joseph kramář, matka: Barbora dcera po + Sovoi kramáři

oo : Karel Nikodém + Anna Netáhlíková - 17.11.1822 Seletice 6 / Mcely 11 / 15 / Karel Nikodim syn Jana Nikodema kramáře z Rataj, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera jsoefa Netáhlika kramáře ze Seletic, 18-0-0, svob.


František - 28.1.1805 Seletice 43 / Mcely 03 / 37 / Netahlik Joseph kramář svobodný, matka: Barbora dcera po + Sovi kramáři

Kateřina - 7.4.1807 Mcely 51 / Mcely 02 / 42 / Netahlik Joseph kramář , matka: Barbora dcera Martina Sovy z Vranýho

oo : František Procházka + Kateřina Netahlíková - -


Josef - 13.8.1844 Bratřejov 4 / Nechvalice 05 / 41 / Prochazka František kramář ze Zahradky 4 u Vojkova syn po + Františku Procházkovi též kramáři ze té samé vsi Zahradky 4, kraje Beroun a jeho manželky Josefi rozneé Truhlář z Voseku , matka: Kateřina dcera + Josefa netahlíka kramáře ze Sletic a jeho manželky Barbory rozené Sova z Vranýho za Prahou


Magdalena - 18.1.1810 Mcely 51 / Mcely 02 / 47 / Netahlik Joseph kramář , matka: Barbora dcera po + Martina Sovy z Vranýho

24.1.1812 Seletice 22 / Mcely 10 / 36 / Magdalena dcera Josefa Netahlika kramáře matky Barobry, 2-0-0

Marie - 1812

23.3.1816 Seletice 81 / Mcely 10 / 41 / Marie dcera Josef nethalíka kramáře ze Seletic matky Barbory , 3-4-0

Františka - 3.4.1814 Seletice 81 / Mcely 03 / 54 / Josef Netáhlik kramář, matka: Barbora rozená Sovoová z Vraného

oo : Josef Soukup + Františka Netáhlíková - 24.7.1832 Zdislavice 45 / Zdislavice 07 / 31 / Josef syn po + Václavovi Soukupovi kramáři ze Zdislavic 45 pasnt. Vlašim m, Marie roz. Kelnerová ze Zdislavic, 19-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera po + Josefa Netáhlíka kramáře ze Seletic 70 panst. Křinec a Barbory roz. Sovoovy, 18-0-0, svob. nsv: Vincenc Netahlik kramar z Zdislavic

potomci v rodokmenu Soukup


Barbora - 14.12.1816 Seletice 81 / Mcely 03 / 57 / Josef Netáhlik kramář v Seleticích, matka: Barbora dcera MArtina Sova kramáře z mestečka Vranýho

28.1.1817 Seletice 81 / Mcely 10 / 42 / Marie dcera Josef nethalíka kramáře ze Seletic matky Barbory , 0-0-49

Josefa - 26.10.1818 Seletice 81 / Mcely 03 / 59 / Josef Netáhlik kramář ze Seletic, matka: Barbora dcera MArtina Sova kramáře z mestečka Vranýho


Anna - 15.9.1777 Sovenice / Křince 03 / 184 / netahlik Wenc. fabernarius et Anna uxor liberi

Jan - 1779-1786 Sovenice by to měli být hledám Křinec 03 / -273 / Bošín 07 / 158 / Bošín 01 / 189 / Bošín 02 / 155 / Bošín 04 / 153 /

oo : Jan Netáhlík + Anna Marie Königstätrová - 1.2.1803 Seletice 14 / Mcely 11 / 8 / Jan syn Václava netahlika kramáře ze Seletic matky Anny, 20-0-0, svob. nevěsta: poctivá nevěsta Anna Marie dcera po + Janovy de oniqsaufer? caprala od reg. Michael Walis matky Anny, 17-0-0, svob.

ona: 18.1.1836 Kouřim 14 / Kouřim 29 / 86 / Maria Netahlik ehegattin des kramers Johan netahlik, 50-0-0


Marie Magdalena Františka - 18.7.1808 Kladno 4 / Kladno 05 / 22 / Jan Netáhlík kramář v Kladně pod ochranou, matka: Marie dcera Jana Königsstatter corpolapun legionem Archidutis Deinert a matky Anny

Josef Jiří - 17.11.1820 Řepin 30 / Kouřim 06 / 364 / Jan Netahlík měšťan a spolu kramář zdejšího města, matka: Marie dcera po + Janovi Konigstadtlu corporala ?? ? ? regi. E.H. Rainen N 10 matky Anny rozený Černá z Vyšehradu Pražského

18.2.1821 Tuchom 7 / Rožďalovice 14 / 105 / Josef syn Jana Netahlika kramáře rodilýho z Sovenic, 0-0-91

Barbora - -


Barbora - 30.11.1842 Seletice 11 / Mcely 03 / 106 / otec nenepsán, matka: Barbora dcera Jana Netáhlika kramáře z Selletic 14 matky Anny rozené Černý


Emanuel - 4.7.1826 Kouřim 128 / kouřim 07 / 8 / Jan Netáhlík kramář a zdejší měsťan syn po + Václavovi Netahlíkovi kramáři a Anny rozené Fuxovi narození v Sovenicích 16,matka: Marie dcera Jana Kynigstätra kaprala od slavného říš. kral. exherzog Reiner pěšího regimentu nro 11 a Anny rozené černý narozená v Praze na Vyšehraddě


oo : Jan Netáhlík + Ludmila Bartlová - 19.2.1838 Kouřim 131 / Kouřim 24 / 9 / Jan Netáhlík vdovec a měš´tan zdejší kramář N 131 syn Václava netahlíka kramáře z Seletic Křineckého panství 80 a matky Anny roz. Fluxova ze Seletic 81, 52-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera tomáše Bartla obyvatele z N 279 a matky Barbory roz. Vysušil z Chrastan 20, 27-0-0, svob.

on: 16.2.1845 Kouřim 128 / Kouřim 29 / 111 / Netahlík Jan kramář a měš´tan, 66-0-0


Alois - 23.1.1833 Kouřim 131 / Kouřim 07 / 101 / nemanželské dítě leg. svatbou 19.2.1838 pag 8, otec: Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé

oo : Alois Netáhlík + Barbora Cibulková - 14.9.1858 Český Brod 138 / Český Brod 14 / 224 / Netáhlík Alois mistr klempířský z KOuříma syn Jana netáhlíka měšťana v Kouřímě 131 a matky Ludmily rozneé bartlové z Chrášťan, 25-0-0, sovb. nevěsta: Cibulka Barbora dcera + Václava Cibulky gruntovníka ve Vikáni okres Českobrodský matky Kateřiny rozneé Novák ze Štolmíře 22, 27-0-0, ona nar. fara Višerovice 15.4.1831, on nar. fara Kouřim dne 23.1.1833

ona: 1865-1867 Kouřim


František - 23.7.1860 Kouřim 5 / kouřim 09 / 184 / Netáhlík Alois mistr klempíř v Kouřimě 5 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimě 131 a matka Ludmily rozneé bartl z OKuřima 52, matka: Cibulka barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikáně a Brache? a matky Kateřiny rozneé Novák ze Stolmíře

22.12.1861

Marie - 23.7.1860 Kouřim 5 / kouřim 09 / 184 / Netáhlík Alois mistr klempíř v Kouřimě 5 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimě 131 a matka Ludmily rozneé bartl z OKuřima 52, matka: Cibulka barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikáně a Brache? a matky Kateřiny rozneé Novák ze Stolmíře

František Xaverius - 24.9.1861 Kouřim 6 / Kouřim 09 / 205 / Netáhlík Alois mistr klempíř v Kouřimě 5 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimě 131 a matka Ludmily rozneé bartl z OKuřima 52, matka: Cibulka barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikáně a Brache? a matky Kateřiny rozneé Novák ze Stolmíře

Mrtvý chlapeček - 24.9.1861 Kouřim 6 / Kouřim 09 / 205 / Netáhlík Alois mistr klempíř v Kouřimě 5 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimě 131 a matka Ludmily rozneé bartl z OKuřima 52, matka: Cibulka barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikáně a Brache? a matky Kateřiny rozneé Novák ze Stolmíře

24.9.1861

Anna - 18.7.1863 Kouřim 16 / Kouřim 35 / 5 / Netáhlík Alois mistr klempířský v Kouřimi 6 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimi 131 matky Ludmily rozneé Bartlové z KOuřimi,matka: Barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikaně u Českého Brodu a matky Kateřiny rozené Novákové ze Štolmíře

Anna - 29.5.1865 Kouřim 6 / Kouřim 35 / 515 / Netáhlík Alois mistr klempířský v Kouřimi 6 syn Jana Netáhlíka kramáře a měšťana v Kouřimi 131 matky Ludmily rozneé Bartlové z KOuřimi,matka: Barbora dcera Jana Cibulky gruntovníka z Vikaně u Českého Brodu a matky Kateřiny rozené Novákové ze Štolmíře


oo : Alois Netáhlík + Anna Steinová - 12.2.1867 Český Brod 13 / Český Brod 14 / 309 / alois Netáhlík klempíř a měšťan v Kouřimi syn Jana Netáhlíka kramáře v Kouřimi a matky Lidmily rodem Bártlové z Kouřimi, 34-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Steinová dcera Josefa Steina pekaře a měšťana z Č. Brodu a matky + Marie rodem Svobodové z Č. Brodu, 24-0-0, svo.

ona: 19.12.1873 / 173


Alois - 28.3.1868 Kouřim 6 / Kouřim 35 / 116 / Netáhlík Alois, mistr klempířský v Kouřimi 146, syn jana netáhlíka měšťana a kramáře v KOuřimi 131 a Ludmily rozené bartlové z Kouřimi, matka: Anna dcera jos. Steina pekaře v Čes. brodě 84 a marie Svobodové z Českého Brodu

Václav - 18.11.1871 Kouřim 146 / Kouřim 35 / 217 / Netáhlík Alois, mistr klempířský v Kouřimi 146, syn jana netáhlíka měšťana a kramáře v KOuřimi 131 a Ludmily rozené bartlové z Kouřimi, matka: Anna dcera jos. Steina pekaře v Čes. brodě 84 a marie Svobodové z Českého Brodu

6.1.1885


oo : Alois Netáhlík + Terezie Marešová - 26.1.1875 Kouřím 146 / Kouřim 37 / 162 / Netáhlík Alois měšťan a mistr klempířský v KOuřimi 146 syn Jana Netáhlíka měšťana a obchodníka v Kouřimi 131 a Ludmily rozené Bártlové z Kouřimi, 41-0-0, vdovec, nevěsta: Terezie dcera + Josefa Mareše krejčího v Praze 1038II a Kateřiny rozneé Viškové z Čelína, okr. Berounský, bytem KOuřim, 31-0-0, svob. nev. nar. faar sv. Vojtěcha , Praha 3.5.1843


Damian - 19.9.1835 Kouřim 131 / Kouřim 07 / 135 / nemanželské dítě leg. svatbou 19.2.1838 pag 8, otec: Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé

oo : Damian Netáhlík + Františka Stošková -


Čeněk - 22.11.1874 Kouřim / Kouřim 35 / 295 / Netáhlík Damian krejčí v Kouřimi syn Jana Netáhlíka syn Jana Netáhlíka kramáře v Kouřimi a Ludmily rodem Bartlovy z Kouřimi, matka: Františka dcera bartoloměje Stoška podruha z Loštic a Veroniky rodem Blechtovy z Loštic na Moravě u Olomouce

Jan - 16.5.1876 Kouřim 16 / Kouřim 35 / 330 / Netáhlík Damian krejčí v Kouřimi 16 syn Jana Netáhlíka syn Jana Netáhlíka kramáře v Kouřimi a Ludmily rodem Bartlovy z Kouřimi, matka: Františka dcera bartoloměje Stoška podruha z Loštic a Veroniky rodem Blechtovy z Loštic na Moravě u Olomouce

30.3.1881


Františka - 4.10.1837 Kouřim 131 / Kouřim 07 / 161 / nemanželské dítě leg. svatbou 19.2.1838 pag 8, otec: Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé


Jan - 12.4.1861 Kouřim 5 / Kouřim 09 / 197 / Netáhlík Františka dcea Jana netáhlíka kramáře a měš´tana z Kouřima a matky Ludmily roz. bartl z Kuřimi

12.4.1861


Jan Nepomucký - 9.10.1839 Kouřim 138 / Kouřim 07 / 186 / Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé Sadilové z Klučova

Václav - 3.9.1841 Kouřim 138 / Kouřim 08 / 22 / Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé Vysušilová z Krastan 130

7.2.1842 Kouřim 133 / Kouřim 29 / 102 / Václav syn Jana Netáhlíka kramáře a jeho manželky Ludmily roz. Bartlové, 0-6-0

Marie - 13.11.1842 Kouřim 138 / Kouřim 08 / 40 / Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fux téz z Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé Vysušilová z Krastan 130

9.8.1843 Kouřim 133 / Kouřim 29 / 106 / Marie dcera Jana Netahlíka kramáře a měš%tana zdejšího a manželky jeho Ludmily roz. Bartlové, 0-10-0

František - 15.8.1844 Kouřim 138 / Kouřim 08 / 66 / Jan netáhlík měš´tan zdejší a kramář syn Václava Netahlíka kramáře ze Sleetic 80 a matky Anny roz. Fuksové ze Seletic, matka: Ludmila dcera Tomáše Bartla tovaryše zednického a KOuřim 52 a matky Barbory rozneé Vysušilová z Krastan 130

oo : František Netáhlík + Anna Hnátková -


Hedvika - 14.12.1872 kouřim 10 / Kouřim 35 / 243 / Netáhlík František cukář v Kouřimi 10, syn Jana Netáhlíka měšťan v Kouřim 31 a Ludmily roz. bartlové z KOuřimi, matka: Anna dcera Jana Hnatka řídícího učitele v Ratajích a Kateřiny roz. Bílinské z Mnichovic

4.2.1877

Rudolf Vincenc - 31.8.1874 Kouřim 10 / Kouřim 35 / 289 / Netáhlík František cukář v Kouřimi 10, syn Jana Netáhlíka měšťan v Kouřim 31 a Ludmily roz. bartlové z KOuřimi, matka: Anna dcera Jana Hnatka řídícího učitele v Ratajích a Kateřiny roz. Bílinské z Mnichovic

on: 9.6.1952 Krakovská 7/1392, Praha 1


Ladislav František Slaský - 21.1.1877 Kouřim 12 / Kouřim 35 / 345 / Netáhlík František cukář v Kouřimi 10, syn Jana Netáhlíka měšťan v Kouřim 31 a Ludmily roz. bartlové z KOuřimi, matka: Anna dcera Jana Hnatka řídícího učitele v Ratajích a Kateřiny roz. Bílinské z Mnichovic

Hedvika - 14.3.1880 Kouřim 12 / Kouřim 35 / 407 / Netáhlík František cukář v Kouřimi 10, syn Jana Netáhlíka měšťan v Kouřim 31 a Ludmily roz. bartlové z KOuřimi, matka: Anna dcera Jana Hnatka řídícího učitele v Ratajích a Kateřiny roz. Bílinské z Mnichovic

oo : Josef Pilař + Hadvika Netáhlíková - 27.7.1919

ona: 7.12.1931


Antonín Jan - 30.6.1881 Kouřim 12 / Kouřim 35 / 435 / Netáhlík František cukář v Kouřimi 10, syn Jana Netáhlíka měšťan v Kouřim 31 a Ludmily roz. bartlové z KOuřimi, matka: Anna dcera Jana Hnatka řídícího učitele v Ratajích a Kateřiny roz. Bílinovy z Mnichovic


Barbora - 1786

oo : František Urban + Barbora Netáhlíková - 28.8.1804 Seletice 61 / Mcely 11 / 9 / poctivý mládenec Franz vlastní syn Františka Urbana comedianta ze Seletic, 20-0-0, svob. nevěsta: poctivá nevěsta Barbora vlastní dcera Václava netáhlíka kramáře, , 18-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Urban


Marie - 14.11.1787 Sovenice 1 / Křinec 03 / 244 / Václav netáhlík kramář, Anna

oo : Josef Navrátil + Marie Netáhliková - on z tuchom ona ze Seletic / hledám Rožďalovice 22 / Mcely 11 / 1-17 / Brandýs nad Labem 57 / -40 / Rožďalovice 10 / 169-189

potomci v rodokmenu Navrátil


Kateřina - 21.11.1791 Seletice 14 / Mcely 03 / 13 / Václav Netahlík , Anna , liberis nulli subditi

Kateřina - 1794

17.11.1804 Seletice 14 / Mcely 10 / 24 / Kateřina dcera Václava Netáhlíka kramáře matky Anny, 10-0-0

Antonín - 21.2.1794 Seletice 14 / Mcely 03 / 17 / Václav Netahlík kramář , Anna

14.3.1794 Seletice 14 / Mcely 10 / 12 / Antonín syn Václava netahlíka kramáře , matky Anny, 0-0-22oo : Václav Netahlík + Kateřina vdova Sýkorová - 26.7.1815 Seletice 61 / Mcely 11 / 12 / Václav Netahlik kramář v Seleticích, 59-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina pozůstalá vdova po + Tomáši Sýkorovy, 55-0-0, vdova

ona: 18.12.1822 Seletice 81 / Mcely 10 / 45 / Kateřina manželka Václava Netáhlíka z Seletic kramáře , žebračka, 72-0-0

on: 1.5.1824 Seletice 81 / Mcely 10 / 46 / Václav Netáhlík kramář ze Seletic, žebrák, 75-0-0oo : Jan Netáhlík + ? -


Magdalena - 1791

oo : Jan Navrátil + Magdalena Netáhliková - 4.9.1811 Seletice 6 / Mcely 11 / 11 / poctivý mládenec Jan Navrátil kramář z ?? Tuchomi, 20-0-0,s vob. nevěsta: Magdalena dcera Jana Netáhlíka kramáře ze Seletic , 20-0-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

ona: 15.3.1828 Seletice 81 / Mcely 10 / 48 / Barbora manželka + Václava netáhlíka žebračka z Seletic, 51-0-0

Mcely 11 /

Mcely 12 / 70-75


Křinec 03 / 271-272 zaspani vsichni

Křinec 06 / 299

Křinec 07 / 217

Křinec 08 / 179

Křinec 09 / 163

Křinec 10 / 116

Křinec 12 / 140

Křinec 13 / 115

Křinec 14 / 153

Křinec 15 / 92 nic

Křinec 16 / 134

Křinec 17 / 297

Křinec 18 / 158

Křinec 19 / 124

Křinec 20 / 100

Křinec 21 / 105

Bošín 03 / 2-32 201

Chleby 14 / 30-32

Nymburk 40 / 40-44

Benátky nad Jizerou 06 / 260-261

Mladá Boleslav 11 / 214

Mladá Boleslav 12 / 207

Dolní Bousov 01 / 293-295 186-192


Řepín 23 / 62-63

Předměřice nad Jizerou 25 / 165-166

Kouřim 06 / 446

kouřim 24 / 126

Kouřim 29 / 201-202

Kouřim 31 / 47-49

Kouřim 32 / 22-23

Kouřim 35 / 471-472

český Brod 14 / 399

Zdislavice 13 / 29-

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu