Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Novotný

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jakub - 1769-1774

oo : Jakub Novotný + Marie Sklenářová - 24.2.1794 Dluhoště 13 / Benešov nad Černou 15 / 2 / Jakob Novotný , 20-0-0, svob. nevěstA: Maria Glaserin, 22-0-0, svob.

1808 - KestřanySoupisy poddanýchVelkostatek Protivín 187 / 286-299 / 299 je zmíněn Jakub Novotný , ale asi jiný

1811 - Nové Kestřany čp.13 / Soupis podannýchVelkostatek Protivín 189 / 249 / Jakub Novotný 43, žena Maria 33, děti Matěj 15, Jan 8 , Amrtin 4, Rosalia 11, Marie 9, Barbora 3

ona: 17.12.1817 Nové Kestřany 13 / Kestřany 16 / 22 / Marie Anna manželka Jakuba Novotnýho kni plavci, 38-0-0


Josef - 26.1.1794 Dluhoště 26 / Benešov nad Černou 13 / 5 / Jakob Novotný inwohner, Maria Glaserin

Matěj - 1796

Martin - 24.10.1800 Staré Kestřany 25 / Kestřany 5 / 49 / Jakub Novotný plavec, Amria Glaserova z Odrssloku 7

oo : Martin Novotný + Anna Tesaříková - 22.9.1825 Nové Kestřany 13 / Kestřany 12 / 52 / Martin syn Jakuba Novotny plavce z Nových Kestřan N 13 a Marie Sklenářů z Tlůhosse , pans. Novohradske, 25-0-0t, svob, nevěstA: Anna dcera Matěje Tesařik plavce z Nových Kestřan N 28 a Veroniky Stědroňské z Břehu panství Varvacvio? 20-0-0, svob.

on: před 1866


Marie - 8.2.1826 Nové Kestřany 28 / Kestřany 7 / 124 / Martin Novotný plavec k protivínu poddaný, matka: Anna dcera Matěje Tesaříka plavci z Nových kestřan 28 a Veroniky rozneé Stiedronský z Břehů panství Vorlík

oo : František Novotný + Marie Novotná -

ona: 25.9.1859 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 212 / Marie Novotná manželka Františka Novotnéh oplavce z Nových kestřan 28 vlastní dcera Mart. Novotného též plavce z Nov. kestřan 8 a Anny roz. tesařík z N Kestřan 28, 33-0-0

potomci jsou psaní níže u Františka Novotného


Anna - 17.8.1828 Nové Kestřany 8 / Kestřany 8 / 23 / Martin Novotný plavec syn Jakuba Novotnýho plavce z Nových Kestřan 13 panství Protivín a jeho manželky Mariany rozené Sklenář z Buhoště panství Novohradské, matka: vlastní Anna dcera Matěje Tesaříka plavce z Nových kestřan 28 panství protivin a jeho manželky Veroniky rozneé Stiedronska z Břehu 1, panství Vorlík

oo : Václav Charvát + Anna Novotná - 5.2.1866 Nové kestřany 3 / Kestřany 14 / 60 / Václav Charvát, patentalní invalid z Nových Kestřan 3, vlastní syn Jakuba Charváta, plavce z Nových Kestřan 3, a matky Anny vlastní dcery Jakuba Pavlíka plavce z Nových Kestřan, 33-0-0, svob. nevěsta: Anna Novotná, vlastní dcera + Martina Novotnýho plavce z Nových kestřan 13 a matky Anny vlastní ddcery Matěje Tesaříka plavce z Nov. Kestřan 28, 38-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Charvát


Alžběta - 9.4.1831 Nové Kestřany 8 / Kestřany 8 / 69 / Martin Novotný plavec vlastní syn Jakuba Novotnýho knížecího plavce z Nových Kestřan 13 panství Protivín a jeho manželky Mariany rozené Sklenář z Luhoště 14 panství Novohradské, matka: Anna vlastní dcera Matěje Tesaříka knížecího plavce z Nových kestřan 28 panství protivin a jeho manželky Veroniky rozené Stiedronska z Břehu 1, panství Vorlík

26.4.1831 Nové Kestřany 7 / Kestřany 17 / 32 / Alžběta vlastní dcera Martina Novotnýho knížecího pachtíře, 0-0-14

Kateřina - 9.8.1837 Nové Kestřany 8 / Kestřany 8 / 10 / Martin Novotný knížencí plavec vlastní syn Jakuba Novotnýho též knížecího plavce z Nových Kestřan 13 panství Protivín a jeho manželky Mariany rozené Sklenář domkař z Luhošti 22 panství Novohradské, matka: Anna vlastní dcera Matěje Tesaříka knížecího plavce z Nových kestřan 28 panství protivin a jeho manželky Veroniky rozené Stiedronska z Kostelických Břehu 1, panství Vorlík

oo : Jan Majer + Kateřina Novotná - 24.9.1867 Nové Kestřany 8 / Kestřany 14 / 67 / Jan majer zednický tovaryš z Nových kestřan 5 vlastní syn Vojtěcha Majera plavce z Nových Kestřan 5 a matky Alžběty vlastní dcery Antonína Jareše kníž. baštíře ze Sudoměře 17, přes 33-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Novotná vlastní dcera Martina Novotnýho plavce z Nových Kestřan 8 a matky Anny vlastní dcery Matěje Tesaříka plavce z Nových kestřan 28, přes 30-0-0, sovb. on nar. 4.8.1834, ona nar. 9.8.1837


Růžena - 1801


Havel - 16.10.1824 Nové Kestřany 13 / Kestřany 7 / 101 / nemanželský otec nenapsán, matka: Rozalie dcera Jakuba Novotnýho plavce z Nových kestřan 13 a matky Ludmily Židek z Přeborovice (Čejetice) panství Štěken


Mariana - 15.3.1803 Nové Kestřany 13 / Kestřany 6 / 16 / Jakub Novotný plavec, Marie Klasova Dlouhoste 7


Martin - 5.2.1826 Nové Kestřany 13 / Kestřany 7 / 124 / nemanželský otec nenapsán, matka: Marie dcera Jakuba Novotnýho plavece z Nových kestřan 13 a Marie Sklenář z Dubu panství Novohrad

3.4.1827 Nové Kestřany 13 / Kestřany 17 / 2 / Martin Novotný syn Marie Novoný , 1-0-0


Jan - 23.6.1805 Nové Kestřany 13 / Kestřany 6 / 24 / Jakub Novotný plavec, Marie Klasova z Dlouhosti 7

Barbora - 17.4.1808 Nové Kestřany 13 / Kestřany 6 / 34 / Jakub Novotný knížecí plavec, Marie Klazova z Bohošti 8


oo : Jakub Novotný + Ludmila Žídek? - 1820-1826

1820-1821 Nové Kestřany čp. 13 / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 196 / 358 / Jakob Nvootný 52 fluser, weib Ludmila 42, kind Mathias 24 soldat gnenae. b Devaux, Martin 23 zimmermann wandert, Rozalia 20 ,, Maria 18, Barbora 12, její děti Barbora 1

1824-1825 Nové Kestřany / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 198 / 347 / Jakub Novotný 56, weib Ludmila 46, děti martin , Rosalie 24, mariana 22, Barbora 17, ?? 5m Havel 1824, její dítě Barbora 5

on: před 1850

ona: 17.2.1850 Nové Kestřany 13 / Kestřany 17 / 163 / Ludmila Novotná vdova + Jakuba Novotnýho knizeciho plavce z Novýžch Kestřan 13, 70-0-0


Barbora - 1820


Matěj -

oo : Matěj Novotný + ? -

on: před 1803


Josef - 1773

oo : Josef Novotný + Anna Hlavínová - 22.11.1803 Jickovice 14 / Kostelec nad Vltavou 5 / 62 / Josef pozůstalí syn po + Matějovi Novotnim sedl. z Jickovic 14, 30-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Hlavína podruha z Vusí 9, 20-0-0, svob.


František - 14.8.1810 Jickovice 17 / Kostelec nad Vltavou 1 / 168 / Josef Novotný domkař , Anna roz. Matěj Hlavína podruha z Vusího a rozalie N 9

oo : František Novotný + Marie Novotná - Jickovice nic 10 / 25 nic

ona: 25.9.1859 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 212 / Marie Novotná manželka Františka Novotnéh oplavce z Nových kestřan 28 vlastní dcera Mart. Novotného též plavce z Nov. kestřan 8 a Anny roz. tesařík z N Kestřan 28, 33-0-0


Josefa - 21.2.1856 Nové Kestřany 28 / Kestřany 10 / 86 / František Novotný plavec a vlastní syn Josefa Novotnýho bývalého domakře Jekovic 17 a manželky jeho Anny rozené Hlavín z Nových kestřan 20, matka: marie vlastní dcera Martina Novotnýho plavec z Nových kestřan 8 a manželky jeho Anny rozené Tesařík z Nových kestřan 32


Alžběta - 20.12.1880

6.3.1882 Nové Kestřany 28 / Kestřany 18 / 66 / Alžběta Novotný nemanželská dcera Josefy Novotný manželské dcery Františka Novotnýho plavce z Nových kestřan 28 a jeho manželky Marie rodem Novotný z Nových kestřan 8 , 1-4-16


oo : František Sosna + Josefa Novotná - 8.6.1898 Nové Kestřany 55 / Kestřany 14 / 228 / František Sosna rolník z Čestic 16, manželský syn Františka Sosny chalupníka z Čejtic 16 a manželky jeho Petronilly rodem Roháčové z Přeborovic 3, nar. 9.8.1840 Štěkeň, umrtní list dřívější manželky 27.5.1898, vodovec, nevěsta: Josefa Novotná manželská dcera Františka Novotnýho domakře z Nových kestřan 28 a manželky jeho Marie rodem Novotné z Nových kestřan 5, nar. 21.2.1856, svobodnáVáclav - 25.9.1859 Nové Kestřany 28 / Kestřany 10 / 95 / František Novotný plavec z Nových kestřan 28 syn Josefa Novotného domkaře z Jekovic 17, býv. panství Orlík a matky Anny roz. Hlavínové z Vusy pans. Orlik, matka: Marie Novotná z Nových kestřan 8 vlastníí cdera Martina Novotného plave z Nových Kestřan 8 a Anny dcery matěje tesaříka též plavce z Nových Kestřan 28

4.11.1859 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 213 / Václav Novotný vlastní syn Františka Novotného plavce z Nov. kestřan 28 a + Marie roz. novotné z Nových kestřan 28, 0-1-0


oo : František Novotný + Barbora -

ona: 16.7.1865 Nové Kestřany 28 / Kestřany 17 / 245 / Barbora Novotná manželka Františka Novotnýho knížecího plavce z Nových kestřan , 32-0-0, na těžký porod


oo : František Novotný + Marie Kodadová - 16.1.1866 Nové Kestřany 28 / Kestřany 14 / 58 / František Novotný plavec z Nových Kestřan 28 vlastní syn Josefa Novotnýho domakře z Pokovic 17 a matky Anny rozené Hlavín domkaře z Vusí , přes 49-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Kodad vlastní dcera Josefa Kodada domakře ze Zátavy 3 a matky Alžběty dcery VOjtěcha Lovčího sedláka z Pohorovic 7, okres Vodňany, 35-0-0, svob., on nar. 14.8.1816, ona nar. 16.12.1830

on: 6.2.1876 Nové Kestřany 28 / Kestřany 18 / 31 / František Novotný domkař z Nových kestřan 28, ženat 10 let, 62-0-0NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Martin Novotný + Dorota -

1750 Kestřany / Soupis podanných - Velkostatek Protivín 92 / 200 /


Vojtěch - 1731

Jakub - 1733

Mariana - 1740

Vojtěch - 1749oo : Jan Novotný + Anna Ševcová -


Barbora - 6.11.1803 Nové Kestřany 32 / Kestřany 6 / 18 / Jan Novotný plavec, matka: Anna rozená Švecová z Jištový? 14

mimo Kestřany

https://digi.ceskearchivy.cz/2663/94/1692/2090/62/0

https://digi.ceskearchivy.cz/2220/120/2505/843/67/0

https://digi.ceskearchivy.cz/3762/108/1720/1957/76/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu