Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Novotný

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Matěj - -

oo : Matěj Novotný + Růžena Trnková -


Josefa - 1800

oo : Josef Čech + Josefa Novotná - 10.5.1830 Borek 4 u Suchomast / Borek 06 / 90 / Čech Josef nádeník, syn Prokopa Čecha domkaře na Borků a podaný Rokicanský, ze Selčan rozený, matky Evy rozené Koliharovi z Blotín?, 33-0-0, svob. nevěsta: Josefa , vlastní dcera Matěje Novotnýho chalupníka z ??, z Frevnic rozená N 25 a matky Roziny rozené Trnkovi z Dřevnic panství Zbraslavského , 30-0-0 ,svobo.Jakub - 1786

oo : Jakub Novotný + Marie Šurainová - 9.10.1810 Příbram 213 / Příbram 045 / 25 / Jakub Novotný krejčovský tovaryš, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jana Schuray z Příbrami svob., 26-0-0, svobodná


Jan - 27.6.1823 Příbram 104 / Příbram 011 / 139 / Jakub Novotný měšťan a mistr krejčovský, matka: Marie dc.Jana Šurayna kramáře v Příbrami; matky + Rozálie rozené Karla? Blasny mistra krejč a měšť.

oo : Jan Novotný + Barbora Trdlová - 9.11.1856 Příbram 24 / Příbram 047 / 24 / Novotný Jan vysloužilý voják a kramář v Příbrami 24 syn Jakuba Novotnýho mistra krejčovského a měšťana v Příbrami 104 a matky + Marie dcery Jana Šureina kramáře v Příbrami, nar. 27.6.1823 zde , 33-0-0, svob. nevěsta: Trdlová Berbora dcera Josefa Trdly podruha ze Zásady 15 a matky + Alžběty dcy Václava Boučka chalupník ze Zásady 16, nar. 19.10.1825 v Zásadě, fara Držkov, 31-0-0, svob.

hledám děti Příbram 1856-1885


František - 21.9.1853 nemá stálého obydlí / Slaný 12 / 158 / níže psaný otec hlasil se u přítomnosti dvou svědkůů za otce tohoto nemanž. dítka, nemanželské dítě, otec: Novotný Jan kramář z Příbrami syn Jakuba Novotnýho krejčí v Příbrami a matky Marie rozené Šurainové z Příbrami, matka: barbora dcera Josefa Trdlo kramáře ze Zásady bývalého panství Navarovského nyní okresu Železný Broda matky Alžběty rozené Bouček, dítě legitimováno 9.11.1856 v Příbrami sňatkem

oo : František Novotný + Františka Češková - 16.8.1876 Příbram 222 / Příbram 078 / 52 / Novotný František fíkař v Příbrami syn Jana Kramáře v Příbrami a Barobry dcery Jsefa Trdlo kramáře ze Zásady u Žlezného Brodu, nar. 21.9.1853 ve SLaném, 23-0-0, svob. , nevěsta: Češková Františka dcera + Františka Češky horníka v Příbrami 322 a Anny dcery Jana Tkadlce horníka v Příbrami, nar. 14.9.1855 zde, 20-0-0, svob.


František - 11.10.1876 Příbram 347 / Příbram 066 / 176 / Novotný František fíkař v Příbrami syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami a Barbory rod. Trdlový ze Zásady u Želz. Brodu, matka: Františka dcecra + Františka Češky horníka v Příbrami a matky Anny rodilé Tkadlcovy z Příbrami, ačkoliv zákonitý čas od oddavek dne 16.8.1876 slavených neuplynul, otec se přec k dítku tomuto hlásí a za své před svědky prohalšuje

11.10.1886

Marie - 3.4.1879 Příbram 7 / Příbram 067 / 5 / Novotný František fíkař v Příbrami syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami a Barbory rod. Trdlový ze Zásady u Želz. Brodu, matka: Františka dcecra + Františka Češky horníka v Příbrami a matky Anny rodilé Tkadlcovy z Příbrami

vydán kř.l. 1940

Anna Františka - 27.4.1881 Příbram 358 / Příbram 067 / 126 / Novotný František fíkař v Příbrami syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami a Barbory rod. Trdlový ze Zásady u Želz. Brodu, matka: Františka dcecra + Františka Češky horníka v Příbrami a matky Anny rodilé Tkadlcovy z Příbrami

odána v M. Ostravě 31.5.1905-1906

Růžena - 26.8.1883 Příbram 358 / Příbram 067 / 270 / Novotný František fíkař v Příbrami syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami a Barbory rod. Trdlový ze Zásady u Želz. Brodu, matka: Františka dcecra + Františka Češky horníka v Příbrami a matky Anny rodilé Tkadlcovy z Příbrami

vydán kř.l. 1942


Jan - 1858 lexikon ví

oo : Jan Novotný + Marie Očenášková - 1883 lexikon ví


Růžena - 1885 lexikon ví

oo : Václav Gruber + Růžena Novotná - 1910 lexikon ví

potomci v rodokmenu Gruber


Alois - 5.8.1887 Dolní Láz, okr. Příbram / není online

oo : Alois Novotný + Antonie Knittichová - 2.2.1914 / 2.6.1914


Antonie Josefa - 18.5.1921 Příbram III-13 / Příbram 114 / 246 / Alois Novotný obchodník v Příbrami III-13, narozen v Dolním Lázu 2, okr. Příbram, manž. syn kat. rod. Jana Novotného kočujícího trhovce v Trhových Dušníkách 40 a Marie roz.Očenášek z Hor. Lázu 41, nar. 5.8.1887, matka: Antonie roz. Knittichová nar. v Lužnici 26, okr. Lomnice nad Labem, hjt. Třeboň dne 31.12.1896, manž. dcera kat. rod. Matěje Knitticha síťaře na Horách Ratibořských 122 a Terezie roz. Štanglové ze Včelnice, rodiče oddáni 2.6.1914, oddána 2.3.1943 s Jaromírem Flachsem zde fol 165

oo : Jaromír Flachs + Antonie Novotná - 2.3.1943 Příbram III-199 / Příbram 115 / 208 / Jaromír Flachs zaměstnanec dráhy č.s.d. v Příbrami III-199, nar. v Příbrami III-199, 14.1.1920 syn + Josefa Flachse trhovce v Příbrami III-199 a Josefy roz. týlové z Bělčic 140 o. Blatná, 23-1-0, svob. nevěsta: Antonie Novotná, v rodné domáctnosti v Příbrami I-50, naroz. v Příbrami III-13, mžl. dcera kat. rod. Aloise Novotného, trhovce v Příbrami I-50 a Antonie roz. Knittichové v Lužnici 26 o. Třeboň, nar. 18.5.1921Příbram, 21-9-0, svob.


Josefa - 17.3.1897 Horní Láz, okr. Příbram / není online

oo : Josef Vobejda + Josefa Novotná - 23.10.1918 Příbram


Josef Alois - 25.2.1919 Příbram I-50 / Příbram 114 / 169 / Josef Vobejda pekař v Příbrami I-50, man. syn Antonína Vobejdy živnostníka v Chocni 327 a Marie rodem Koutné ze Záboří u Proseče, nar. v Chocni , p. Vysoké Mýto, dne 19.3.1890, matka: Josefa rodem Novotná manž. dcera Jana Novotného obchodníka v Příbrami I-50 a Marie rodem Očenáškové z Hor. Lázu nar. 17.3.1897, rodiče oddáni 23.10.1918 Příbram, dítě oddáno 17.6.1947 s Vlastou Černou Příbram

oo : Josef Vobejda + Vlasta Černá - 27.16.1947 Příbram


Josef - 7.6.1860 Charvatce 23, okr. Litoměřice / inv.č. 2529, sig. L47/15 / 48 / Novotný Jan kat. světem jdoucí kramář z Příbrami 104 syn Jakuba novotnýho mistra krejčovského v Příbrami 104 a Marie rozené Sureinovy z příbrami, matka: Trdlo barbora kat. dcera Josefa Trdla obyvatele ze Zásady 15, okr. Železno Brodsku , kr. Mlado Boleslavský a Alžběty rozené Bouček

oo : Josef Novotný + Marie Čechová - 28.7.1885 Měchenice / Svatý kilián 28 / 222 / Ženich Josef Novotný, kramář roz. z Příbrami 104, syn Jana Novotného kramáře světem jdoucího z Příbrami 104 a Barbory roz. Trdlo ze Zásady 15, 25-0-0,svob., nar. 7.6.1860 fara Charvátecká; Nevěsta Marie dcera Antonína Čecha, kramáře z Borku 4 a Terezie roz. Pasovské z Volešny, 24-0-0, svobo. nar. Borek (Suchomasty) 17.7.1861


Jan - 17.8.1885 Nezabudice / Nezabudice 12 / 111 / Novotný josef kramář syn Jana Novotného kramáře z Příbrami 104, hjt. Příbramské a Barbory rozneé Trdlové ze Zásady 15, matka: Aloysia rozená Čechová dcera Antonína Čecha kramáře z Borku 4, hjt. hořovické a Terezie rozené pasovské z Volešné 26, dítě oddáno 7.7.1908 v chrámu páně sv. Dobrotivé s Barborou Milou, nar. v Zaječově 22.3.1884

oo : Jan Novotný + Barbora Milá - 7.7.1908 Zaječov 90 / Svatá Dobrotivá 25 / 25 / Novotný Jan, kramář v Zaječově 90, nar. v nezabudicích , htj. Rakovník syn kat. rod. Josefa Novonýho kramáře z Příbrami 104 a Aloisie roz. Čech z Borku u Rokycan, nar. 17.8.1885, 22-0-0, svob. nevěsta: Milý Barbora v Zaječově 90, tamtéž narozená kat. rod. Jana Milýho kramáře v Zaječově 90 a + Marie roz. Pasecký ze Zaječova 2, nar. 22.3.1884, 24-0-0, svob.


František Jan - 28.11.1913 Příbram II-64 / Příbram 114 / 16 / Jan Novotný obchodník v Příbrami II-64, nar. v Nezabuducích v okresu Rakovnickém , manž. syn akt. rod. Josefa Novotného kramáře v Trhových Dušníkách 40 a Aloisie rod. Čechové z Borku u Rokycan, nar. 17.8.1885, matka: Barbora rozená Milá nar. v Zaječově 90 23.3.1883 okresu Zbirovského, hjt. Rokycany, manž. dcera kat. rod. Jana Milého kramáře v Zaječově 90 a Marie rod. Pasecké ze Zaječova, rodiče dodáni 7.8.1908 sv. Dobrotivá

25.1.1914

Božena - 13.1.1915 Příbram I 64 / Příbram 114 / 68 / Jan Novotný kramář v Příbrami II-64, nar. v Nezabuducích v okresu Rakovnickém , manž. syn akt. rod. Josefa Novotného kramáře v Trhových Dušníkách 40 a Aloisie rod. Čechové z Borku u Rokycan, nar. 17.8.1885, matka: Barbora rozená Milá nar. v Zaječově 90 23.3.1883 okresu Zbirovského, hjt. Rokycany, manž. dcera kat. rod. Jana Milého kramáře v Zaječově 90 a Marie rod. Pasecké ze Zaječova, rodiče dodáni 7.8.1908 sv. Dobrotivá

Jan - 22.8.1918 Příbram I-64 / Příbram 114 / 159 / Jan Novotný obchodník v Příbrami I-64, nar. v Nezabuducích v okresu Rakovnickém , manž. syn kat. rod. Josefa Novotného kramáře v Trhových Dušníkách 40 a Aloisie rod. Čechové z Borku u Rokycan, nar. 17.8.1885, matka: Barbora rozená Milá nar. v Zaječově 90 23.3.1883 okresu Zbirovského, hjt. Rokycany, manž. dcera kat. rod. Jana Milého kramáře v Zaječově 90 a Marie rod. Pasecké ze Zaječova, rodiče dodáni 7.8.1908 sv. Dobrotivá

on: 4.1.1937 Lešetice / napsáno u narození


Marie - 2.12.1889 Zvíkovec 37 / Zvíkovec 08 / 195 / Novotný Josef , kramář ve Zvikovci 37 syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami 104 a + barbory Trdlové ze Zásady , příslušný do Příbrami, matka: Čechová Marie dcera Antonína Čecha kramáře z borku 4, okre. Beroun a Terezie rod. Pasecký z Volešné 26, martin a Marie Štěpánková kramář a jeho žena ve Zvikovci

oo : František Cigner + Marie Novotná - 11.5.1907 Skorotín 34, okr. Trhové Dušníky / Příbram 096 / 107 / František Cígner kolovrátkář(podomní obchodník) v Sádku 26 nar. v Horním Lázu 20, o. Březnice, h. Blatná 9.1.1883, manž. syn kat. rod. Josefa Cígnera horníka v provisi v Sádku 26 a + Mrie dcery Jana Nedvěda, horníka v Horním Lázu 20, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie Novotná , prodavačka cukroví v Trhových Dušníkách 34, nar. v Zvíkovci 37, okr. Zbirov 2.12.1889, manž. dcera kat. rod. Josefa Novotného kramáře z trhových Dušníkách 34 a Marie dcery Antonína Čecha kramáře z Borku 4, okres Beroun, 17-0-0, svob.


Josef - 12.1.1892 Zvíkovec 37 / Zvíkovec 08 / 222 / Novotný josef kramář na Zvíkovci 37 narozen v Charvátcích v okr. Roudnickém syn jana Novotnýho kramáře z Příbrami 104 a + Barbory rod. Trdlo ze Zásady, přisl. do Příbrami, matka: Čechová Marie dcera Antonína Čecha kramáře z Borku 4, okr. Berounském a Terezie rod. Pasecké z Volešné 26, narozena na Makové u příbrami

oo : Josef Novotný + Františka Janečková - 1.6.1916 Obořiště / Svaté Pole 21 / 250 / Josef Novotný dělník v Trhových Dušníkách 14, narozený v Zvíkovci 37 okresu Zbiroh, hjt. hořovice, manž. syn kat rod. Josefa Novotného kramáře v Zvíkovci 37 a Marie rozené Čechové z Borku 4, 24-4-0, sov. nar. 12.1.1892 fara Zvíkovec, nevěsta: Františka Janečková, dcera živnostníkova, narozená v Bořicích 27m okr. Domažlice, manž. dcera kat. rod. Václava Janečka majitele kolotoče t.č. v Drhovech a Anny rozené Holzknechtové z Zbenic, 25-4-0, svob. nar.- 8.1.1890 fara Domažlice


Jan - 25.2.1917 Příbram III-135 / Příbram 114 / 129 / Josef Novotný obchodník nyní vojín, narozený ve Zvíkovci 37 v okresu Zbirovském nar. 12.1.1892, manž. syn kat. rod. Josefa Novotného kramáře ve Zvíkovci 37 a Marie rozneé Čechové z Borku 14 v okreus Rokycanském, matka: Františka rozená Janečková, narozená v Bořicích 27, okr. Domažlický nar. 8.1.1890, manž. dcera kat. rod. Václava Janečka, majitele kolotoče a Anny rozené Holzknechtové ze Zbenic, rodiče oddáni ve Sv. Poli. 1.6.1916, dítě oddáno 25.11.1939 s Pavlonou Kopeckou zde fol 75

oo : Jan Novotný + Pavlína Kopecká - 25.11.1939 Příbram / Příbram 115 / 90 / Jan Novotný dělník při zábavním podniku(střellnice a houpačky) v Příbrami, narozen v Příbrami III-135, 25.2.1917, mžl. syn kat. rod. Josefa Novotného dělníka při zábavním podniku v Přibrami II ( U marešova mlýna) a Františky roz. Janečkové v Bořicích 28, o. DOmažlice, 22-9-0, svob. nevěsta: Paulina Kopecká, v rodné domáctnosti v Příbrami (ve voze), naroz. u Mezöbereny(okres Békéš) v Jugoslívii dne 4.11.1919, přísl. do Stěže u Hradce Králové II, mžl dcera katol rod. Antonína Kopeckého varhanáře , majitele zábavních podniků v Příbrami a + Olympie roz. Kočkové v Dobei?/Doci? v Bosně, 20-0--0


Josef - 11.2.1920 Příbram I-31 / Příbram 114 / 198 / Josef Novotný obchodník, narozený ve Zvíkovci 37 v okresu Zbirovském nar. 12.1.1892, manž. syn kat. rod. Josefa Novotného kramáře ve Zvíkovci 37 a Marie rozené Čechové z Borku 14, matka: Františka rozená Janečková, narozená v Bořicích 27, okr. Domažlický nar. 8.1.1890, manž. dcera kat. rod. Václava Janečka, majitele kolotoče a Anny rozené Holzknechtové ze Zbenic, rodiče oddáni ve Sv. Poli. 1.6.1916, dítě zemřelo 7.2.1921

7.2.1921

Barbora - 21.11.1925 Potvorov / není online

oo : Miroslav Bojar + Barbora Novotná - 31.12.1943 Příbram I 91 / Příbram 115 / 254 / Miloslav Bojar trhovec v Příbrami I 31, t.č. tovární dělník v Komotau, Poldi hütte, nar. v Příbrami II 94, manž. syn Lazara Bojara obchodníka v Příbrami I 91(pravoslavného) a Marie roz. Kilianové v Čičově, o. Blovice, 21-10-0, svob. nar. 24.2.1922 Příbram fol .269, nevěsta: Barbora Novotná, tovární dělnice v Příbrami I, Podskalí, barák 3, t.č. ve VlašimiObora 94, nar. v Potvorově(kočovný vůz), mžl. dcera katol. rodičů Josefa Novotného býv. dělníka v Příbrami I Podskal, barák 3 a Františky roz. Janečkové v Bořicích , p. DOmažlice, 18-1-0, svob. , nar. 21.11.1925 Potvorov, podle výnosu manželství civilně rozloučeno 2.12.1947, Krajský civilní soud Praha


Rudolf - 22.3.1931 Příbram 84 / rodný list / str 5 / Josef Nvootný dělník v Příbrami III 49, nar. ve Zvíkovci 37, okr. Rokycany 12.1.1892, syn Josefa Novotného obchodníka ve Zvíkovci 37 a Marie roz. Čechové z Borku 14, okr. Rokycany, matka: Františka roz. Janečková nar. 8.1.1890 v Bořicích u Domažlic dcera Václava janečka majitele kolotoče , tehdy v Bořicích a Anny roz. Holzknechtové ze Zbenic

oo : Rudolf Novotný + Rosálie Lorencová -

on: 7.2017


Ignác - 21.1.1894 Zvíkovec 37 / Zvíkovec 08 / 245 / Novotný Josef , kramář ve Zvikovci 37, narozen v Charvátcích v pol. okr. Roudnickém , syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami 104 a + barbory Trdlové ze Zásady , příslušný do Příbrami, matka: Čechová Marie dcera Antonína Čecha kramáře z borku 4, okre. Beroun a Terezie rod. Pasecký z Volešné 26, sv: Ignac Honig svobodný syn Josefa Honiga obchodníka střižným zbožím v Prašno Oujezde

Terezie - 18.4.1896 Prašný Újezd 5 / podle MH / není online

oo : Jaroslav Gruber + Terezie Novotná -

on: 5.4.1941

ona: 18.2.1971 Praha

potomci v rodokmenu Gruber


Marie - 13.6.1862 Chloumek 24 / Mělník 16 / 95 / Jan Novotný kramář z Příbrami 24, manželský syn Jakuba Novotného krejčího a měšťana v Příbrami 104 a Marie rodem Sureinové z Příbrami 98, matka: Barbara manželská dcera Josefa Trdlo příslušníka ze Zásady 15, Semilský okres a Alžběty rodem neznámo Boučkové neznámo odkud

oo : Emanuel Rys + Marie Novotná - 3.11.1886 Dolní Láz 41 / Bohutín 17 / 6 / Emanuel Rys reservní vojín od c.č. 11 pěšího pluku prince Jiřího Saského 1 setniny a kramář v DOlním Lázu 41 mnaželský syn + Josefa Rysa kramáře v Nové Vsi, okres Dobrříš a jeho manželky Anny rozené PRocházka z Nové Vsi 63, nar. 6.4.1861 v Nové Vsi u Mnisku okres ODbříš, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie Novotný manž. dcera Jana Novotnýho kramáře v DOlním Lázu 41 a jeoh manželky Barbory roz.Trdlová ze Zásady 15, okr. Železný Brod, nar. 13.6.1862 v Chlomku u Mělníka, svobd. Svědek Jan Novotný obchodník v Jižním Ovoci


Vojtěch - 23.4.1864 Kloušov / Merklín 25 / 15 / otec Jan Novotný kramář z Příbrami 36 syn Jakuba Novotnýho, krejčího z Příbrami 36 manželky jeho Marie Schürein? z Příbramy, matka: Barbora Trdlo, dcera Jozefa Trdlo kramáře ze Zásady 9 a manželky jeho Marie

oo : Vojtěch Novotný + Barbora Kiliánová - 16.10.1902 Zaječov 36 / Svatá Dobrotivá 18 / 278 / Novotný VOjtěch kramář bytem v Zaječově, narozený v kloušově dne 28.4.1864, okr. Přeštice, syn Jana Novotnýho kramáře z Příbrami a téhož manželky Barbory roz. Trdlové ze Zásady 9, svob. nevěsta: Kilianová Barbora bytem v Zaječově 36 narozená v Malé Hraštici dne 6.2.1877 , okr. příbram , dcera + Viléma Kiliána kramáře ze Zaječova a téhož manželky Marie roz. Střížek z Brandýsa, svob.


Václav - 12.8.1894 Komárov 17 / Mrtník 16 / 77 / nemanželský, leg. svatbou 1920 Sv. Dobrotivá, otec: Novotný Vojtěch kramář v Příbrami Skortín obecní dům narozen 23.4.1864, syn Jana Novotnýho krmaáře v městském chudobinci v Příbrami a + Barbory rodem Trdlové ze Zásady u Železného Brodu, matka: Kiliánová Barbora kočujcíí kramářka dera + Vilemá Kiliana kramáře ze Zaječova a Marie roz. Třížkový z Brandýsa, narozena v Raštici, okr. N. Knín

Emilie - 15.6.1896 Příbram III-79

oo : Bohumil Pata + Emilie Novotná - 12.5.1920 Příbram


Josef - 3.3.1921 Příbram I-50 / Příbram 114 / 236 / Bohumil Pata obuvník v Příbrami V-11, narozen v Příbrami II-102 7.11.1891, manž. syn kat. rod. Josefa Paty cestáře v P5íbrami V-4 a Anny rodem Pešalové z Kosobud, matka: Emilie rozená Novotná v Příbrami I-50, narozená v Příbrami III-79 dne 15.6.1896, dcera kat. rod. VOjtěcha Novotného obchodníka v Příbrami I-50 a Barbory rod. Kiliánové ze Zaječova, rodiče oddáni 12.5.1920 Příbram, dítě oddáno 29.6.1948 s Annou Urbanovou Příbram sv. 106 fol 6, dítě zemřelo 17.1.1952 strakonice

oo : Josef Pata + Anna Urbanová - 29.6.1948 Příbram / sv 106 fol 6

on: 17.1.1952 Strakonice


Marie - 7.11.1898 Třebotov / Třebotov 41 / 21 / Vojtěch Novotný kramář z Zaješova 36 syn Jana Novotného kramáře z Příbrai a Barbory roz. Trdlové z Zásady 9, matka: Barbora dcera Viléma Kyliána kramáře v Malé Hraštici 12(syn Antonína kyliana kramaře ze Zaječova 22 a Anny roz. Tylové ze Zaječova) a matky Marie Kylianové d. Antonína Stříška komedianta z brandýsa a Anny roz. Točné matka dítěte narozená 6.2.1874 , kmotři Václav Pasecký

oo : Antonín Kubal + Marie Novotná -


Růžena - 9.9.1900 Hluboš(ve voze) / Hluboš 13 / 130 / nemanželské dítě, Vojtěcha Novotného , kramář ve Skorotíně 40, okres Příbram narozený v Kloušově 16(fara merklín) okres Přeštice, syn Jana Novotného kramáře z Příbrami 36 a Barbory roz. Trdlové ze Zásady, nar. 23.4.1864 , dle přípisu farn. uradu v Bohutíně ze dne 16.1.1900 Kilianova Barbora v horním Lazu bytem neni, matka: kiliánová Barbora kočující obchodnice cukrovým zbožím(bytem v Horním lazu 86 soudni okres Březnice,pol okr. Blatná ), dcera Viléma Kiliána v Malé Hraštici 12 a MArie rozené Střížek-ovy z Tochovic hajt. Píseckého narozené 6.2.1874 V Malé Hraštici, hejt. Příbramské, oddáni 16.8.1902 ve Sv. Dobrotivé

Antonie - 27.10.1902 Velká Mořina / fol. 40 / není online

oo : Tomáš Vávra + Antonie Novotná - 21.2.1939 Příbram II-156 / Příbram 115 / 61 / Tomáš Vávra, dělník při stavbě v Příbrami IV-92, vdovec po + Božena roz. Reiterové v Podlesí 44, nar. an Březových Horách 19, 19.12.1901, ovdověl kniha příbram 101 fol 50, s Boženou Vávrovou + 6.6.1938, mžl. syn kat. rod. + Tomáše Vávry, horníka na Březových Horách 19 a Antonie roz. Cihlářové z Podlesí, 37-2-0, vdovec, nevěsta: Antonie Novotná, v domáctnosti v Příbrami II-156, nar. ve Velké Mořině 17, dne 27.10.1902, mžl. dcera kat. rod. + Vojtěcha Novotného dělníka v Příbrami II-20 a + Barbory roz. Kiliánové v Zaječově, 36-3-0, svob.


Jiřina - 7.9.1916 Příbram II 218 / Příbram 114 / 120 / manželské, Vojtěch Novotný obchodník v Trhových Dušníkách naroz. v Merklíně 23.4.1864, manž. syn Jana Novotného kramáře v Příbrami 36 a Barbory rozené trdlové ze Zásady 9, matka: Barbora roz. Kilianová naroz. v Malé Hraštici dne 6.2.1874 , manž. dcera + Viléma Kiliana, kramáře z malé hraštice 12 rod. ze Zaječova a Marie rod. Střížkovy z Tochovic, sv. dobrotivé 16.10.1902Jan -

oo : Jan Novotný + Marie Petrová -


Josef - 5.10.1823 Barchov 73 / Zámrsk sign. 1-2 / 68 / Jan Novotný familiant, Anna dcera po Václavu petru z barchova

oo : Josef Novotný + Josefa Pochvalová vdova Vocásková, Endrsová - 3.2.1850 Babice 11 / Zámrsk sign. 1-3565 / 19 / Josef Nvootný obývající v babicích , anželský syn Jana Novotnýho obyvatele ve Velkym Barchově 76 a jeoh manželky Anny rodem Peter z Velkýho Barchova, 27-0-0, svob. nevěsta: Josefa vdova po zemřeleém ferdinandu enders umělci tělocviku z Auštic 8 v Berounskym kraji na čas v Babicich 11 obývajicí v Jičinském kraji manželská dcera po zemřeleém Antonín pochval panáčkoherec z Jílovýho 15 a jeoh manželky Marie rodem Ševčík z Braslavi 30, kouřimmského kraje, 39-0-0, svob.


Jan -

oo : Jan Novotný + Emílie Dvořáková - on z babic ona z bělé / hledám Bělá pod bezdězem 25 / 151-153


Karolína - 18.1.1887 Hrabyně 9, Opava, Slezsko / inv.č. 661, sig. Hr III 14 / 31 / Novotný Jan komediant syn Josefa Novotnýho domkaře v Babicích a jeho ženy Josefy rozené Antonína Pochvála hofer v Jilově v Čechách, matka: emilia dcera Jana Dvořáka gymnasty z Bělé v Čechách a jeho ženy Anny rozené Dominik Langer hospodský ve Vorbergu

oo : Alois Jan Jung + Karolína Novotná - 7.11.1911 Janovice nad Úhlavou 55 / Janovice nad Úhlavou 29 / 62 / Jung Alois Jan gymnastik naroz. v Ruda osada Mukařov dne 10.3.1887, okr. soudní Kostelec n Černými lesy , manželský syn Junga Františka gymnastika příslušný do Vonoklas a Vincencie roz. Tomeček, svob. nevěsta: Karolína Novotná nar. v Hrabýně, Opava, Slezsko, manželské dcera Jana Novotnýho gymnastika přísl. do babic v Čechách a Amálie roz. Dvořákové z Bělé v Čechách , nar. 18.1.1887, svob.Josef - -

oo : Josef Novotný + Kateřina Musilová - -


Kateřina - 1816

oo : Jan Navrátil + Kateřina Novotná vdova Urbanová - 7.1.1852 Seletice 13 / Mcely 11 / 30 / Jan navrátil syn Marie Navratil kramář z TUchomi 6, 30-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vdova po + Františkovi Urbanovi vlastní dcera Josefa Novotnýho kramaře z Boleslavi a matky Kateřiny roz. Musilové z Turnova, 36-0-0 vdova


Anna - 8.4.1853 Žantov 11 / Kněžmost 01 / 218 / Jan Navrátil kramář z Tuchomi 6, syn Marie rozené Navrátilové kramářky z Tuchomi 6, matka: Kateřina vdova po + Františkovi Urbonovi kramáři ze Seletic okresu Libáň a dcera Josefa Novotného kramáře z Mladé Boleslavi a matky Kateřiny rozneé Musilové z Turnova,svatba rod. 7.1.1852 fara Mcely


Anna - 1821

oo : Michal Horáček + Anna Novotná - 18.8.1846 Svobodín 2 / Všeborsko 06 / 65 / Michal Horáček kramář z Vonoklas vlastní syn Jana Horáčka kramáře z Labouně militšovského panství a matky Marie rozené narvrátilové z Tuchomě křineckého panství , 27-0-0, svob. nevěsta:Anna Novotná vlastní dcera Josefa Novotného kramáře z Mladé Boleslavi a matky Kateřiny rozneé Musilové z Turnova , 25-0-0, svob.


František - 7.10.1851 Žantov 10 / Kněžmost 01 / 218 / Michal Horáček kramář z Vonoklas 11, okres Zbraslav ,hjt. Smíchov, Pražský kraj syn + Jana Horáčka kramáře z Laboun, okres Libáň, hjt. a kraj Jičín a Marie rodem Navrátilové z Tuchoměřic,okres Libáň, matka: Anna dcera josefa Novotného kramáře z Mladéboleslavě a Kateřiny rodem Musilové z Turnova

Marie - -

oo : Antonín Zuzánek + Marie Horáčková - -


Václav - 10.5.1874 Lázně Toušeň / Brandýs nad Labem 43 / 232 / Zuzánek Antonín cestující kramář z Rabakova 13, okr. sobotecký syn jsoefa Zuzánka kramáře z Rabakova 13 a Marie rozené Davidkovy z Břežan 36, matka: Marie dcera Michala Horáčka kramáře ve frajdorfe 13, okres Soboteký a Anny rozené Novotné z Mladé Boleslavi,


Jan - 31.10.1825 Úlibice / Lužany 94-14 matrika NOZ 1784-1837 / 68 / Josef Novotný ?? kramář z Boleslavi Mladý, matka: Kateřina dcera po + Janovi musilovi ševcovi z Turnova

oo : Jan Novotný + Anna Tylová - 4.11.1851 Turnov 58 / 5267 matrika O index O 1801-1860 / 167 / Jan Novotný kramář v Aulibicích v kolatuře Lažanské narozen syn + Josefa Novotnýho kramáře z Turnova 101 a kateřiny musilovy z Turnova , 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dc. Viktorina Tyll kramáře z Třebešic , kraje pražského a MArie Kyselovy z Labské Tejnice, 28-0-0,s vob.

ona: hledám 70-3356 / 494 / možná ona 21.8.1885 nemocnice, Jičín / 70-3356 / 241 / Novotný Anna manželka Jana Nvotného z Lužan, rodem Fumova z Zbyslavy, okr. Čáslav, 64-0-0


František - 1.1.1848 Štít 14 / Vápno 1891 matrika N 1846-1861 / 276 / nemanž. dítě, otec: Novotný jan kat. manž. , matka: Tylová Anna katolička dcera + Viktorína tyla kramáře z Třebešic , kraje Kouřimského v vsy Bučicích v kolatoře Zbislav, kraji Čáslavském narozená a manželky jeho Marie rozené z Matěj Kyseli kramáře z Kaňku městečka kraje Čáslav

František - 6.5.1853 Chýšť 24 / Vápno 1891 matrika N 1846-1861 / 69 / Jan Novotný kat. kramář z turnova , manž. syn nebožtíka Josefa Novotnýho kramáře z Oulibic , okresu Jičínského a jeho manželky nebožky Kateřiny rodem Musily z turnova, matka: Anna kat. manž. dcera neb. Viktorína Tyla kramáře z Třebivic, podkraje Benešov a jeho manželky Marie rodem Kiselovy z žehunic, okresu kralovehradec

Magdalena - 17.11.1855 Kolesa 15 / Vápno 1891 matrika N 1846-1861 / 248 / Jan Novotný katolík, kramář z turnova , amanž. syn neb. Josefa Novotného kramáře z Oulibic, okresu Jičín a jeho manželky neb. Kateřiny rodem Musilovi z Turnova, matka: Anna kat. manž. dcera neb. Viktorína Tilla kramáře z Třebešic pokraje Benešov a jeho manželky Marie rodem Kyselovy ze Žehuně, okresu Králověměstec


oo : Jan Novotný + Marie Vlasáková - 22.1.1891 Seletice 4 / Mcely 11 / Jan Novotný brusič a deštníkář v Seleticích 4, okreus Libánského vlastní syn Josefa Novotnýho obuvníka z Mladé Boleslavi a matky Kateřiny rodem Musilovy z Turnova, nar. 31.9.1825 fara Lužany, 66-0-0-, vdovec, nevěsta: Marie vdova po + Antonínu Rocherovi dcera Anny Vlasákové z Kamenné Lhoty okres Janovský hjt. KutnoHorské, nar. 5.1.1836, fara Sudějov, 55-0-0, vodva, umrtí list Anny Novotné z děkanství Jičínsského ze dne 23.12.1890, umrtí list Antonína Rochera z fary na Mělníce 17.4.1888oo : Karel Josef Novotný + Anna Slavíková -


Václav -

oo : Václav Novotný + Marie Šindelářová -


František Adolf - 8.9.1886 Mladá Boleslav 41 / Mladá Boleslav 59 / 393 / Novotný Václav obuvník v Ml. Boleslavi 41, manž. syn + Karla Josefoviče Noovotného dělníka v Libani 32 a Anny Slavíkovy z Drahorázce, okr. Libáňský, matka: marie Šindelářová manž. dcera Jana Šindeláře tiskaře v Dalovicích a Anny Seidlovy z Dalovic , rodiče oddáni 1873 fol 125 Mladá Boleslalv

oo : František Adolf Novotný + Kristýna Janečková - 9.8.1913 Pchery / Pchery 59 / 46 / František Adolf Novotný cestující loutkohercec, t.č. ve Pcherách , okr. Slaný, předtím na Tuřanech , narozneý v Mladý Boleslavy 41, manž. syn kat. rod. + Václava Novotnýho obuvníka později potulného obchodníka v Mladé boleslavi a matky marie rodem Šindelářové z Dalovic u Mladé Boleslavi, nar. 8.9.1886, 26-11-0, svob. nevěsta: Kristina janečková ve Pcherách cestující vůz světem jdoucí , okr. Slaný narozená na Vitince 10, okr. Rokycany manž. dcera kat. rod. Františka Janečka kočujícho loutkoherce a matky Rosalie rozneé Aichingrové z Panošova Újezda 24 u Rakovníka , nar. 25.2.1895, 18-5-0, svob.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : František Berousek + Karolína Novotná - 9.1.1937 Nitrianske Pravno, Slovenskooo : ? Novotný + Marie Kludská -

ona: Bukovník / psáno u narození / narozena 1880 /hledám Bukovník 31 / 1-417 prosle cele nicoo : Josef Novotný + - 1854 Bratříkov / 150 / hledám L13/22 / 7-10 / hledam Nechvalice 15 / 1-230 nichttps://www.portafontium.eu/iipimage/30065864/mlecice-08_0831-n?x=64&y=117&w=843&h=368

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065864/mlecice-08_0871-n?x=8&y=404&w=843&h=368


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13147/59

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13147/36

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13121/318Bukovník 33

hledam -238 -
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12081/98

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu