Rodokmen: Pasecký

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Jakub - 1731 nar. asi v Praze dohledat

oo : Jakub Pasecký + Klára Kulhanková - praha? , svatba pred 1769

nebyl to bezděkov sig. L134/10 - hledam 20-50 zadny pasecky, bezděkov to asi nebyl L134/C 6 neni psaný, 134/A hledam index P -32

TÝN i7 • 1771-1784 - hledam -19 TÝN i4 • 1673-1770 hledam 147-150 nic JAK N5 • 1726-1765hledam 51-64 PML N5 • 1686-1734hledam 750-800 DUCH I 11722-1814hledam P 130 nic 83 25 DUCH N2O2Z2351-352 nic FR i11636-1828index P 199-200 HŠ i1228-230 HV N3777

on : 9.4.1796 Bezděkov 40 / sig. L134/24 / 14 / Jakub Pasecký kramář, 65-0-0, raka v tváři

prohledat to okolo Roudnice - Libochovice, Budyně...


Anna - 1759 nebyl to bezděkov dohledam hledam L134/8/ 50-70 sig. L134/7 44-51 nic

24.10.1772 Bezděkov 44 / sig. L134/11 / 60 / Anna filia Jacobi Paseczky inquilini, 13-0-0

Ludmila - 1770 nebyl to bezděkov dohledat

6.2.1772 Bezděkov 44 / sig. L134/11 / 55 / Ludmilla legitima filia jacobi Pasetzski inquilini, 1-3-0

Matěj - 22.2.1775 Bezděkov 44, okr. Roudnice n/L / sig. L134/8 / 129 / Pahsetzky Jacobus inquitinus et Stitor et uxor Clara ambo liberi, levavit alte shatum? 9.11.1791, levavit alte shatum? 9.11.1791

oo : Matěj Pasecký + Rozálie Kilianová - 14.2.1797 Zaječov 45 / Svatá Dobrotivá 07 / 70 / Matěj Pasetský kramář syn Jakuba Pasetskýho kramáře z Prahy, mateři Klary rozené Kulhankovi, 24-0-0, svob. nevěsta: Rozalia dcera Zigmunda Kiliana z obce Cheinova?(Cheznovice) kramar a mater Katerina Velinská rozena z města Městečka, 23-0-0 svob

http://home.tiscali.cz/klika/Liber_promulg/Sv_Dobrotiva/1797.htm

Roku 1797 dne 5. února přihlásili se přede mnou níže jmenovaným. Svědci ze strany ženicha: Matyáš Pasecký obchodník, syn otce Jakuba Paseckého obchodníka, rozený v Praze, matky Kláry Kulhánkové: Martin Velvarský krejčí z obce Zaječov č.___, svého věku 38 let, ze strany nevěsty: Rosalie Kiliánová dcera Zikmunda Kiliána, obchodníka z obce Zaječov a matky Kateřiny rozené Velínské z Mýta: Matyáš Vodrážka, pekař č.___, svého věku 36 let. Snoubenci podstoupili otázky ve věci překážek pro pokrevní příbuznost, příbuzenství a obecní počestnost až po posouzení překážek mezi výše jmenovanými. Odpověděli: negativně, proto též přísahou stvrdit ochotni jsou. Tak svědčím, otec Jan Evangelista Rauch toho času převor a administrátor farnosti


Anna - 2.3.1799 Zaječov 44 / Svatá Dobrotivá 02 / 104 / Matěj Pasecký kramář syn + Jakuba Pasetský kramáře z Prahy, mateře Klary manžellky rozene Kulhankovi, matka: Rozalie dcera Zikmunda Kiliana kramaře z obce Zajecov a mateře Kateriny manzelky rozene Welinské z mejta

oo : Antonín Maik + Anna Pasecká - 3.5.1831 Bezděkov 37 / sig. L134/23 / 23 /Anton Maika, ein ausgedienter Soldat, und Inmann in Bezdekow, zum Herzogthume Raudnitz unterthänig, ein ehelich hinterbliebener Sohn nach dem + Bartholomaeus Maika, Müllermeister aus Drencjn in Polen, und der Mutter Katharina, gebornen Reizkowskyn aus Drencjn (?TrenčínTrzęsin?), 34-0-0, svob. nevěsta: Anna eine eheliche tochter des mathias Pasecký , kramář aus Zaječov ??? Inwohnerin in Bezdekov , zum herzogthe?, Roudnitz unterthänig und der mutter Rosaria geboren Kilian aus Zaječov , 30-0-0, svob.

on: před 1873


Václav - 1831 Zaječov

oo : Václav Májka + Marie Borovičková - 18.2.1873 Bojov / Mníšek pod brdy 26 / 335 / Májka Václav narozen v Zaječově kramář z Bojov syn + Antonína Májky kramáře z Roudnice a matky Anny rozené Pasecké ze Zaječova, 42-0-0, svob. nevěsta: Borovičková Marie narozená v Praze dcera Josefa Borovičky , mistra hrnčíře v Davli a matky Kateřiny rozené Dufkovi z Davle, 49-0-0, svob.


Barbora - 4.2.1864 Bojov 21 / Mníšek pod Brdy 24 / 150 / Májka Václav narozen v Zaječově, kramář z Bojov syn + Atnonína Májky kramáře z Roudnice a matky Anny rodem Pasecké ze Zaječova, matka: Borovičková Marie narozená v Davly dcera + Josefa Borovičky mistra hrnčíře v Davli 4 mateře Kateřiny rozené Dufkové z Davle


Anastázie - 30.3.1835 Řevničov 1 / Řevničov 03 / 43 / Anton Maina kramář aus Bezděkov vorstadt Raudnitz in der Elbe ein eheliche sohn nach dem + Bartholomeus Maika müllermeister aus Zřencin in Polen und katharina geboren Lučkowiktz? schuhmacherin aus Zrencin ??? , Anna tochter des mathias Pasecky kramař aus Zaječov zbirova herrschaft und der Rosalia geboren Kilian Kramers , ad santam Benignam na Stat?? genant herrschaft Zbirow Beraun kreissen, oddáni asi 6.3.1831 Roudnice ?

oo : Florián Kilián + Anastázie Majková - 31.8.1869 Zaječov 40 / Sv. Dobrotivá 09 / Kylian Florián kramář ze Zaječova 40, syn Antonína Kylian kramáře ze Zaječova a téhož manželky Anny dcery Antonína Tylle kramáře z Kladna a matky Marie Machulkové z Lhotky svinařské, 38-0-0, nar. 30.8.1831 v Březnici, nevěsta: Maika Anastasia Bydlící v Zaječově 40 , dcera Antonína Maika kramáře z Třebotova téhož + manželky Anny dcery kramáře Matěje a Rosalie Pasecký ze Zaječova , 35-0-0, svob. nar. 30.3.1835 v Renči 9

jejeich děti u rodokmenu Kilián


Barbora - 15.2.1801 Zaječov 44 / 12682 / 113 / Matěj Pasetsky kramář syn + jakuba Pasetskýho kramáře z Prahy, matera Klara rozena Kulhankova, matka: Rozalia dcera zikmunda Kiliana kramaře z obce zaječové mater: kateřina mazelka rozena Velinské

26.6.1803 Zaječov 44 / Svatá Dobrotivá 11 / 3 / Barbora Pasecka vlastní dcera Matěje Pasecky kramáře z Melníka, materi Rozálie rozena Kilianova z Zaječova byla pohřbena na farní krchov, 2 leta , na neštovice

Jiljí - 15.8.1803 Zaječov 44 / Svatá Dobrotivá 02 / 128 / Matej Pasecky syn Jakuba Paseckyho Mater Klary z Raudnice mesta, matka: Rozalia dcera + Zikmunda Kiliana mater Kateřiny Welinský? z Mýta

oo : Jiljí Pasecký + Kateřina Šulcová - 5.2.1828 Vinařice 37 / Všeradice 08 / 32 / jiljí Pasecký kramář a syn Matěje Paseckýho kramáře z bezděkova mesta Raudnice a matky , Rosarie rozený Kilian ad Sv. Dobrotivá , 25-0-0, svob. nevěsta:Kateřina dcera po + Matěji Schultz kramari z Vinaric 30 a matky Barbory rozený Hess z Vinařic , 23-0-0, svob.


Anna - 15.1.1828 Vinařice 30 / Vinařice 30 / 121 / otec nenapsán, Kateřina dcera matěje Šultze kramáře z Vinařic a Matky Barbory roz Hess z Vinaric

21.1.1828 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 48 / Anna dcera Kateřiny Šulc padle osoby, 0-0-6, psotník

Josef - 22.2.1829 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 123 / Jilji Pasecký kramář z Vinařic syn Matěje Paseckýho kramaře z Raudnice 34 matky Rosarie roz. Kilian od Sv. Dobrotivé 43, matka: Kateřina dcera Matěje šulze kramáře z Vinařic 33a matky barbory roz. hess z Vinarřic 30

František Serafín - 19.7.1830 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 130 / Jilji Pasecký kramář z Vinařic syn Matěje Paseckýho kramaře z Raudnice 37 matky Rosarie roz. Kilian od Sv. Dobrotivé 43, matka: Kateřina dcera Matěje šulze kramáře z Vinařic 33a matky barbory roz. hess z Vinarřic 30

František - 1832 možna to je ten výše dohledat

21.3.1834 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 50 / František Psecký syn Jiljího kramáře ve Vinařicích , 1-6-0,

Matěj - 1834 dohledat mozna všeradice

22.8.1835 Vinařice 30 / Všeradice 13 / 21 / Matěj Pasecky dítě Jilího Paseckýho kramáře z Vinařic 0-0-10, přirozená slabost

František - 1837-38 dohledat

oo : František Pasecký + Marie Sovová - 7.1.1869 Vinařice 30 / Všeradice 10 / 101 / Pasecký František , kramář z Vinařic 30 syn Jiljího Paseckého , kramáře z vinařic 30 a Kateřiny šulcové z vinařic 30, 31-0-0, svob. , nevěsta: Sova Marie , dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 26 a Anny rodem Zvěřinové ze Straé Boleslavi 80, 28-0-0, svob.


František - 4.12.1866 Nový Knín 93 / Starý Knín 50 / 32 / nemanželské dítě, Pasecký František kramář z Vinařic 43 syn Jiljího Paseckýho knihaře z Vinařic 43 a Kateřiny rozené Hessové z Vinařic, matka: Sob Marie dcera + Františka Soba , kramáře z Praskoles 46 a Anny rozené Procházka z Mladé Boleslai


Terezie - 18.6.1842 Volešná 26 / Svatá Dobrotivá 05 / 207 / Pasecký Aegyd handelmann des Mathias Psaecký handelmanns aus Vinaric suchomast hetes 30 und der mutter Rosalia geb. Klilian aus Zajetčov , matka: Katharina des Mathias Schulz buchbinders aus Vinaric suchomast gute 30 und der mutter Barbara geb. Hess aus Dobřichovitz

oo : Antonín Čech + Terezie Pasecká - 20.9.1860 Borek 14 / Borek 13 / 51 / Čech Antonín kramář, manželksý syn Jana Čecha, domkaře z Dožic 63 a matky Anny rozené Králové též z Dořic okresu Blatenského, 24-0-0, nar. v fa. Čížkov, svob. nevěsta: Pasecká Terezie manžl. dcera Jílího Paseckého kramáře z Volešné 26 pri panství nyní okresu Zbirovského a matky Kateřiny Šulcové z Vinařic, 18-0-0, nar. v fa. Sv. Dobrotivá , svob.,podpis Jiljí pasecký

potomci v rodokmenu Čech


Václav - 20.2.1847 Těškov 26 / Mýto 12 / Pasecký Jilí kramář z Winařic 30 panství Suchomast syn + Matěje Pasecký kramáře z Roudnice a tehož manželky Rozálie rozené Kilian od Sv. Dobrotivé, Šulc Kateřina , dcera + Matěje šulce kramáře z Vinařic 30 a tehož manželky Barbory rozené hes z Vinařic

oo : Václav Pasecký + Antonie Šátková - 12.10.1871 Vinařice 30 / Všeradice 10 / 118 / Pasecký Václav , kramář z vinařic 30 syn jiljího Paseckého kramáře z Vinařic 30 a Kateřiny roz. Šulcové z Vinařic 30, 24-9-0, svob., nevěsta: Šátková Antonie , dcera + jana Šátka kramáře z Plaňan 52 a Antonie rozené Líška z Lounovic 12, 24-11-0, svob.


Josef - 3.3.1878 Nová Ves 50 / Mníšek pod brdy 24 / 435 / Pasecký Václav kramář z Vinařic syn Jiljího Paseckého kramáře z Vinařic a matky Kateřiny Hessovy z Vinařic, matka: Antonie Šátková dcera Jana Šátka kramáře z Plaňan a matky Marie rodem Liškové z Plaňan

Marie - 23.6.1880 Štěchovice 12 / Svatý Kilián 27 / 51 / Pasecký Václav světem jdoucí kramář z Vinařic 30 hejtmanství smíchovské syn Paseckýho Jiljího kramáře z Vinařic 30 a amtky Kateřiny rozené Šulcovy z Vinařioc, matka: Antonie dcera + Šátka Jana kramáře z Plaňan 52 a matky Antonie rozené Liška z Louňovic 12, oddáni 12.10.1871 ve Všeradicích

oo : Václav Liška + Marie Pasecká - 3.2.1903 dohledat 2018


Marie - 9.12.1904 Heřmanův Měšteč / fol 798 / Liška Václav katolík narozen ve Velké Skalici okres Králove Hradec , kramář t.č. v Heřmanově Měštci příslušný do Třebešic, manž. syn Františka Lisšky kramáře v Novém Městě a Františky rodem Tylovy z Chlumce, nar. 9.10.1878, matka: Pasecká Marie katolička narozena ve Štěchovicích , kres Smíchov, manž. dcera Václava Paseckého kramáře ve Štěchovicích 12 a Antonie rodem Šátkovi z Plaňana 52, nar. 24.6.1880, svatba 3.2.1903


František - 10.5.1891 Poboři(v povoze komediantově) / Svojšice 34 / 35 / Pasecký Václav , kramář z Vinařic 30 , manž. syn Jiljího Paseckýho kramáře z Vinařic 30 a KAteřiny rodem šulc z Vinařic 30, matka: Šátková Antonie dcera + Jana Šátka kramáře z Plaňan 52, hejtm. Kolín a Antonie rodem Liška z Louňovic 12, kmotrové: František Vrba loutkář toho času v Poboři, oddáni v Všeradicích fol. 67 , 13.5.1891

oo : František Pasecký + Marie Brychová - 2.10.1920 Brandýs nad Labem 310 / Brandýs nad Labem 50 / 265 / František Psaecký , obchodník v Brandýse n Lab 310, nar. v Poboři(povoz kramářský)(o. Kouřim, h. Kolín) přísl do Vinařic'o. Hořovice) mžl. syn katol. rodičů + Václava Paseckého obchodníka ve Vinařicích 30 a Antonie šátkové z Plaňan(o. Kolín), nar. 10.5.1891 Poboře, okr. Kouřim, 29-5-0, svob. nevěsta? Marie Brychová bytem u rodičů v Brandýse nad Labem 310, nar. v Proseku 51, (o. Karlín) manžl. dcera katl. rodičů Václava brycha obchodníka v Brandýse 310 a Marie roz. Brychovy z Loukova 30 (o. Mnichovo hradiště), nar. 20.10.1898 Prosek N24 / 173 / , 21-11-0, dvob.

rozvod: 26.6.1925 Pardubice / od stolu a lože

on: 5.1.1934 Semily, nemocnice


oo : Václav Malinovský + Marie Pasecká - 9.4.1934 Brandýs nad Labem 9 / Brandýs nad Labem 55 / 94 / Václav Malinovský, obchodník střížním a galanterním zbožím v brandýse 9, narozený na Kladně 751 dne 26.3.1906, příslušný do Tahonína okres Vlašim, mž. syn + Jana Malinovského obchodníka padlého ve světové válce a Marie rozené Pokorné, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie Pasecká rodem Brychová narozená v Proseku v Praze dne 30.10.1898, mž. dcera + Václava Brycha obchodníka v Randýse 310 a Marie rozené Brychové v Loukova 30, 35-0-0, vdova, Nevěsta ovdověla dle úmrtního listu od děkan. )řadu v Semilech , František Pasecký zemřel v Smeilech v nemocnici dne 5.1.1934


Antonín - 23.7.1893 Skalka 3 / Mníšek pod Brdy 25 / 246 / 23.7.1893 Skalka fara Mníšek narození Pasecký Antonín otec Václav Pasecký nar. v Těškově okr. Zbirov, kramář z Vinařic syn Jiljího Paseckého kramáře z Vinařic a Kateřiny roz. Hessové z Vinařic matka Antonie Šátková nar. v Plaňanech, dcera Jana Šátka, kramáře z Plaňan a marie roz. Liškové

22.11.1893 Strádonice 58 / Nižbor 31 / 48 / Antonín Pasecký , manž. syn Václava Pseckého kramáře v Strádonicích a Antonie rozneé Šátkovy, 0-4-0, katar plic


Marie - 7.4.1851 Zaječov 2 / Svatá Dobrotivá 06 / 32 / Pasecký Jiljí kramář ze Zaječova 2 manželský syn + Matěje Paseckýho kramáře z Raudnice 57 a jehož manželky + Rozálie Kiliánové ze Zaječova N33 podd: k o ;matka: Kateřina, manželská dcera+ Matěje Šulce knihař z Vinařic Suchomastkýho panství a + manželky barobory rozené Hesová z Vinařic

oo : Jan Milý + Marie Pasecká -

potomci v rodokmenu Milý


František Serafín - 4.2.1807 Zaječov 44 / 12682 / 170 / Pasecký Matěj kramář syn + Jakuba Paseckýky kramare z Prahy Matere Klary rozene Kulhankové, Rosalie dcera + Zikmunda Kiliana kramare ze Zajeova Matere Kateriny rozene Velinský z Mesta


Jan - 27.3.1778 Bezděkov 44 / sig. L134/8 / 188 / Paseczki jacobus mater Clara liberi

Marie Anna - 25.6.1781 Vraný 16, okr. Kladno / Vraný 03 / 96 / dvojčata , otec: Pasecký Jacobus nundenator incola Rudnicinsisi uxor ejus Clara liberi

Josef - 25.6.1781 Vraný 16, okr. Kladno / Vraný 03 / 96 / dvojčata , otec: Pasecký Jacobus nundenator incola Rudnicinsisi uxor ejus Clara liberi

16.12.1781 Bezděkov 39 / sig. L134/11 / 104 / Josephus filius Pahsecký Jacobi nundinalis mekatoris? 0-6-0NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Maxmilián -

oo : Maxmilián Pasecký + ?? - Votice

on : pred 1764


Maxmilián - -

oo : Maxmilián Pasecký + Anna Babická - 6.11.1763 Votice / Votice 14 / hoenstus adolehcens maxmilianus orinudus et civitate Vottic defuncti Maxmiliani Pasecky civis legitimus filius cun honesta virgine spounsa sua Anna oriunda ex civitate Milym defuncti Joannis Babinsky civis Milzinenhis legitima filia


Jan - 1.3.1770 Votice / Votice 03 / 355 / Joannes filius legitimus Maxmilian Pasecky et Anna uxoris ejus

oo : Jan Pasecký + Anna Kamenská nebo Cenerová -


Vojtěch - -

oo : Vojtěch Pasecký + Josefa Chotovinskym - -


Františka - 13.2.1842 Votice 42/ Votice 09 / 130 / Vojtěch Pasecký mistr řeznický z města Votic 42 syn Jana Paseckýho rezníka z mesta Votic 36 matky + Anny dcery po + Vojtěchovi Cenerovy pekařovy a sousedovi z města Votic 152, matka: Josefa dcera po + Václavovi Choutovinskym řezníkovi ze vsy Chotovin 7 matky Anny dcery po + Beranovy tesařovy ze vsy Záhoří 6

František - 24.7.1843 Votice 49 / Votice 09 / 130 / Vojtěch Pasecký mistr řeznický z města Votic 49 syn Jana Paseckýho rezníka a souseda z mesta Votic 36 matky + Anny dcery po + Kamenskym sousedovy z mesta Votic 152, amtka: Josefa dcera po + Václavovi Choutovinskym řezníkovi ze vsy Chotovin 3 ?? ?? matky Anny dcery po + Lišovy sedlaku ze vsy Zahoří

Josef - 28.9.1845 Votice 36 / Votice 09 / 239 / Vojtěch Pasecký mistr řeznický z města Votic 49 syn Jana Paseckýho rezníka a souseda z mesta Votic 36 matky + Anny dcery po + Kamenskym sousedovy z mesta Votic 152, amtka: Josefa dcera po + Václavovi Choutovinskym řezníkovi ze vsy Chotovin 3 ?? ?? matky Anny dcery po + Lisovy sedlaku ze vsy Zahoří


Marie - 12.1.1848 Votice 36 / Votice 09 / 368 / Vojtěch Pasecký mistr řeznický a soused z města Votic 36 syn + Jana Paseckýho rezníka a souseda z mesta Votic 36 matky + + Anny Kamensky z Votic 152, matka: Josefa dcera po + Václavovi Choutovinskym řezníkovi ze vsy Chotovin 2 matky Anny rozené Lys ze vsy Chotoovin

Anna - 3.8.1849 Votice 36 / Votice 09 / 416 / Vojtěch Pasecký mistr řeznický a soused z města Votic 36 syn + Jana Paseckýho rezníka a souseda z mesta Votic 36 matky + Anny Kamensky z Votic 152, matka: Josefa dcera po + Václavovi Choutovinskym řezníkovi ze vsy Chotovin 2 matky Anny rozené Lisové ze vsy Chotoovin

Antonie - 15.1.1852 Votice 36 / Votice 09 / 416 / Vojtěch Pasecký nájemník řezník z Votic 36 syn Jana Paseckýho rezníka z Votic 36 matky Anny rozené Kamenské z Votic, matka: Chotovisnký Josefa dcera Václava Chotovinskýho řezníka z Chotovin 2a matky Anny rozené Lisové

Marie - 9.9.1853 Votice 36 / Votice 09 / 561 / Vojtěch Pasecký nájemník z Votic 36 syn Jana Paseckýho rezníka z Votic 36 matky Anny rozené Kamenské, matka: Chotovinský Josefa dcera Václava Chotovinskýho řezníka z Chotovin 2 a matky Anny rozené Lisové

Vojtěch - 25.12.1854 Votice 36 / Votice 09 / 601 / Vojtěch Pasecký nájemník řezník z Votic 36 syn Jana Paseckýho rezníka z Votic 36 matky Anny rozené Kamenské z Votic, matka: Chotovisnký Josefa dcera Václava Chotovinskýho řezníka z Chotovin 2a matky Anny rozené Lisové


Jan -

oo : Jan Pasecký + Kateřina Řezníčková - -


Jan - 26.1.1838 Votice 145 / Votice 09 / 24 / Jan Pasecký mistr řeznický a soused Votický 145 syn Jana Paseckýho řezníka z Votic 36 a matky + Anny Cenerovy? z Votic 152, matka: Kateřina dcera Josefa řezníčka ševce a souseda z Votic 85 a matky Marie Magdal. Březovský z Votiv 51

oo : Jan Pasecký + Marie Černohlávek - 25.11.1862 Roudnice 190 / sig. L134/54 / 28 / Pasecký Jan mydlář v Roudnice 190 patřící k obci Benešovské syn Jana Paseckého mistra řeznického z Votic 145 a matky kateřiny rodem Řezníčkovi z Votic , 24-0-0, sovb., nešvěsta: Černohlávek Marie dcera Václava Černohlávka měštana a mistra pekařského z Roudnice 190 a matky Anny rodem Heinzingrové z Litoměřic, 22-0-0, svob.oo : Jan Pasecký + Anna Pohořelá - 9.1.1833 Chotoviny 34 / Chotoviny 14 / 4 / Ján Pasecký mistr řeznický a vdovec , syn Maxmiliána Paseckýho mistra řeznickýho z města Votic a Anny ženy jeho rozené Babické z Milčína? , nar. 1.3.1770 Votice), vdovec, nevěsta: Anna dcera po + Vítu Pohořelým sedláku z Zahoří a magdaleny rozené Krejčovy?, namr. 5.3.1785oo : Josef Pasecký(*1886 Olešnice, okr Turnov) + Anežka Chlupatá(1890) - -oo : Josef Pasecký + Anna Domácí -


Václav - 30.8.1861 Pelešany, fara Turnov / nebo Volešnice okr Turnov

oo : Václav Pasecký + Anna Svobodová - 13.9.1885 U Svatého Vojtěcha, Praha / VO O12 / 282 / Pasecký Václav kovář pomocník rodem z Pelešan 3 příslušný do Pohoří okres turnov, manž. syn + Josefa Paseckýho nádeníka tamtéž a + Anny roz. Domácí z Pelešan, nar. v Pelešanech fara Trunov 30.8.1861, 24-0-0, svob. , nevěsta: Svobodová Anna rodem z Syra 4, okres hořovice dcera Josefa Svobodové táž dcera Josefa Svobodoy domkař v Sýře 11 a veroniky roz. Hříbalové, nar. v Sýra fara Mýto 25.6.1858, 27-0-0, svob.oo : Matěj Pasecký + Ludmila Kroupová - 20.5.1731 od Býlího jelínka / Kostel Matky Boží před Týnem, Praha / TÝN O3 / 164 / ženich poctivý mládenec Matěj Pasecký nevěsta poctivá panna Lydmilla Kroupová oba poddani