Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Peer/Beer

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : František Peer + ? -


František - 1766 Seč / hledamá seč 07 4P- 26P-27

oo : František Peer + Barbora Růžičková - 20.10.1789 Horní Stupno 07 / 3 / Franz hinderbliebener sohn nach dem S?leg. Frantz Per geburtig von Setz?, 23-0-0, svob. nevěstA: Barbara des Adalbert Ružička tocher, 20-0-0, svob.


Václav - 7.12.1792 Dolní Stupno 13 / Stupno 02 / 78 / Frantz Per, Barbara Ružičková

oo : Václav Peer + Antonie Janečková - 4.11.1822 Horní Stupno 3 / Stupno 07 / 13 / Václav Per měšťan a knihař města Radnic, 29-0-0, svob. nevěstA: Antonia dcera Matěje Janečka kramáře ze Střebenic Dalešovického panství , kraje ?? v Moravě a Alžběty Urbanovy, 24-0-0, svob.


Marie - 6.4.1820 Újezdec 1 / Slabce 22 / 19 / nemanželská dítě, leg. svatbou , otec: Václav beer měš´tan a kramář z Radnic, matka: Antonie tochter des Matheus Janeček kramář in Kozojed mutter elisabeth

František - 4.11.1824 Újezdec 1 / Slabce 23 / 10 / Wenzl Bär handlíř knihař a měšťan v Radnicích 100 syn Frant. Bära kramáře knihaře ze Všenic v města Radnic a mateře Barbory Růžičkové ze vsy Mlatce na plaském panství, matka: Anna Janečková dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed 16 a mateře Alžběty Urbanové z Křtic u Kornhausu

duplicitni zaznam narozeni Radnice 100 / Radnice 11 / 27 / Václav Bär kniha a měšťan z radnic, matka: Antonie dcera Matěje Janeček kramáře z Kozojed plaskyho panst. a Elisabethy roz. urbanové

oo : František Peer + Anna Rauchová - 27.11.1848 Radnice 189 / Radnice 17 / 35 / Beer František kramář z Radnic 100, syn Václava Bära knihaře a měš´tana Radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, 24-0-0, sovb. nevěsta: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha měš´tana z Radnic 189 a matky Anny rozený Welcovy z Radnic 70, 25-0-0, svob.


Jan - 20.2.1847 Radnice 138 / Radnice 16 / 85 / nemanželské dítě otec se svobodně dostavil a za otce toho dítěte se nechal zapsat, Peer František kramář z Radnic , syn Václava Peera kramáře a měšťana z Radnic a matky Antonie rozené Janečková z kzoojed, matka: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha kramáře a měšťana z Radnic 138 a matky Anny rozneé Welcové rozené v neustadlu 189

oo : Jan Peer + Josefa Mužíková - nebylo to v Řevničově, ani Zbiroh, ani Radnice, ani Stupno


Marie - 28.7.1873 Zvíkovec 5 / Zvíkovec 08 / 38 / Per jan obchodník z Radnic 71 syn Františka Pera obchodníka z radnic a Františky Rauchovy z radnic, matka: Josefka dcera Josefa Mužíka obchodníka z Pavlíkova a Anny rUrbanovy z Seletic

Františka - 26.11.1874 Řevničov 150 / Řevničov 08 / 90 / Peer Jan kramář v Řenčově 150 syn Františka Peera kramáře z Radnic 82a matky Anny dcery Tomáše Raucha kramáře z Radnic 138, matka: Josefa dcera Jsoefa Mužíka kramáře v Řenčově 116 hjt. Slanské a matky Anny dcery jana Urbana kramáře z Seletic

oo : Josef Kůrka + Františka Pérová - 28.1.1902 Koloveč 157 / Koloveč 23 / 256 / Josef Kůrka obchodník (kramář) v Kolovči 137, nar. v Bělčicích 140, manž. syn Františka Kůrky kramáře v Bělčicích 140 a jeho manželky Marie rod. Milý z Lešan , okr Neveklov, 22-0-0, svob. nevěstA: Františka Peerová nar. v Renčově 150, manž. dcera Jana Peera kramáře v Řenčově a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova 146, okr Slaný, 27-1-0, sov.b , on nar. 10.1.1880 Bělčice, ona nar. 26.11.1874 Řenčov , okr Slaný

potomci v rodokmenu Kůrka


Antonín - 9.10.1876 Kralovice 14 / Kralovice 28 / 94 / Peer Jan obchodník z Radnic syn Františka Peera opbchodníka z radnic a matky Anny rozneé Rauchové, matka: Josefa dcera Josefa Mužíka obchodníka z Pavlíkova a matky Anny rozené Urbanové ze Seltic

oo : Antonín Peer + Terezie Schusterová - 10.2.1903 Švihov 17 / Švihov 21 / 61 / Antonín Peer , nar. 9.10.1876 v Kralovicích 14, obchodník ve Švihově 17, manž. syn Jana Peera obchodníka z Radnic a Josefy roz. Mužík z Pavlíkova 4, náb. kat. 26-4-0, svob. něvěsta: Terezie Schusterová nar. 29.8.1885 v KOutě , okr. Domažlice, manž. dcera Jana Schustera obchodníka ve Švihově 17 a Barbory roz. Štěpánek z Vyšov(Přetín), okr. Přeštice, náb. kat. 17-5-0, svob .


Václav - 2.11.1878 Řevničov 116 / Řevničov 08 / 129 / Peer Jan kramář v Řenčově 150 syn Františka Peera kramáře z Radnic 82 a matky Anny dcery Tomáše Raucha kramáře z Radnic 138, matka: Josefa dcera Jsoefa Mužíka kramáře v Řenčově 116 hjt. Slanské a matky Anny dcery jana Urbana kramáře z Seletic

oo : Václav Peer + Františka Jermanová - 2.7.1903 Seč 51, okr. Blovice / Seč 10 / 113 / Peer Václav kočující obchodník(kramář) z Kolovče syn Jana Peera obchodníka v kolovči , dříve v Radnicích 82 a matky Josefy Mužíkovy dcery Josefa Mužíka obchodníka v řenčově 116, nar. 2.11.1878 Řenčově, 24-8-0, svob. nevěsta: Jermanová Františka dcera Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51 a matky Anastazie Karfiolovy dcery Václava Karfiola kramáře z Plzence , nar. 22.3.1889 v Plzenci, 14-3-0


Alžběta - 17.2.1904 Starý Plzenec 160 / Starý Plzenec 40 / 146 / Peer Václav obchodník v Plzenci 160 syn Jana Peera ocbhodníka v Kolovči a Josefy ro.z v Řenčově , okr. Nově Sstrašecí, nar. 2.11.1877, matka: Jermanová Františka dcera Viktorína Jermana obchodníka v Seči a Anastazie roz. karfiolové z Plzence 52 narv. v Pzlenci, 22.2.1889, rodiče oddáni 3.7.1903, dítě oddáno ve Staňkově 26.7.1936 s Fr. Vebrem z Merklína

oo : František Veber + Alžběta Peerová - 26.7.1936 Staňkov 182 / Staňkov 44 / 77 / František Veber, šofer narozen v Merklíně 187, okr. Přeštice dne 17.11.1907, manž. syn Františka Vebera horníka v provisi v Kolínci u Klatov a + Josefy rozneé Pezlové z Merklína 187, oba rod. katol. 28-8-0, svob. nevěsta: Alžběta Peerová narozneá v Plzenci 160, okr. Plzeň dne 17.2.1904, manž. dcera Václava peera ocbhodníka ve Staňkově městysi 182 a Františky rozneé Jermanové ze Seče, oba rod., kat. , 32-5-0, svob.


Josef - 26.3.1905 Hrnčířská ulice 2, Plzeň / Koloveč 23 / 163 / Václav Peer obchodník v Kolovči , manž. syn Jana Peera obchodníka v Kolovči a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova, okr. Přeštice, matka: Františka manž. dcera Viktorína Jirmana kramáře v Seči 51, okr Blovcie a ejho manželky Anastazie rodem karfiolovy z Plzence

Marie - 27.1.1908 Koloveč 204 / Koloveč 23 / 191 / Václav Peer kočující obchodník v Kolovči 204 narozen v Renčově příslušný do Radnic manželksý syn Jana Peera obchodníka v Kolovči 63 a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova 116, matka: Františka manž. dcea Viktorina Jermana kramáře z Plzence 52 a jeoh manželky Anastazie rodem Karfiol z Plzence 52

oo : František Mansfeld + Marie Peerová - 27.4.1930 Staňkov 182, okr. Domažlice / Staňkov 40 / 180 / František Mansfels kovolitec v Lounech Husova 1068 narozen tamtéž dne 14.12.1906 manž. syn Františka Mansfelda dílenského podúředníka státní dráhy r.v. Lounech 1068 a Leontíny rozneé Porcálovvé z Lán 29, oba rodiče bez vyznání, 23-4-0, svob. nevěsta: Marie Peerová narozená v Kolovči okres Kdyně dne 27.1.1908 manželksá dcera Václava Peera obchodníka v Staňkově městysy 182 a Františky rozneé Jermanové ze Seče u Blovic, oba rod. kat. , 22-3-0


Františka - 2.3.1910 Koloveč / dohledat / není online do roku 2046

Anna - 22.10.1911 Koloveč / dohledat / není online do roku 2046

oo : Václav Mudra + Anna Peerová - 9.7.1930 Staňkov 182 / Staňkov 40 / 182 / Václav Mudra obchodník, narozený v Plzni , Plánská ul. 17 manželský syn Václava Mudry obchodníka v Plzni luční 15 a Anny rozené Novák z Drahotěšic , oba kat. 22-8-0, svob. nevěsta: Anna Peerová narozená v Kolovči 54, manž. dcera Václava Peera obchodníka v Kolovči Staňkově městysi 182 a Františky rozené Jermanové z Plzence , , 18-8-0, svob. , oba katol. manžlství rozloučeno 12.9.1936 krajským soudem v Plzni

rozvod: 12.9.1936 KS Plzeň


Antonín - 28.5.1913 Plánice 4 / Plánice 32 / 462 / dvojčata, otec: Peer Václav kočující obchodník z Kolovče 15 syn + Jana Peera obchodníka v Kolovči a matky Josefy rodem Mužík z Řenčov okres Nové Strašecí , nar. 2.11.1878 v Řenčově, matka: Františka dcera + Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51, okres Blovice a matky Anastízie rodem Karfiol z Plzence 52

20.7.1913 Koloveč / není online

Václav - 28.5.1913 Plánice 4 / Plánice 32 / 462 / dvojčata, otec: Peer Václav kočující obchodník z Kolovče 15 syn + Jana Peera obchodníka v Kolovči a matky Josefy rodem Mužík z Řenčov okres Nové Strašecí , nar. 2.11.1878 v Řenčově, matka: Františka dcera + Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51, okres Blovice a matky Anastízie rodem Karfiol z Plzence 52


Josef - 26.6.1883 Roztoky / Křivoklát 09 / 24 / Peer Jan kramář z Nouzova v hejt. Rakovnickém rodem z Radnic syn Františka Peera kramáře z Radnic a Anny roz. Rauchové z Radnic, matka: Josefa dcera Josefa Mužíka kramáře z Řenčova 116, hjt. Slánském a Anny roz. Urbanové ze Seletic kraj. Boleslavsky

oo : Josef Peer + Růžena Kiliánová - 8.2.1908 Janovice nad Úhlavou 151 / Janovice nad Úhlavou 29 / 56 / Josef Peer narozen v Rozotokách okr Rakovník syn Jana Peera kramáře z Nouzova a Josefy rodilé Mužíkové z Řenčova , nar. 26.6.1883, 24-6-0, svob. nevěsta: Růžena Kilianova naroz. v Pocínovicích manž. dcera Václava Kiliana kramáře v Janovicích 151 a KAteřiny roz. Kabourkové z Domažlic , nar. 19.5.1886, 21-9-0, svob.


Josefa - 12.3.1905 Janovice nad Úhlavou 136 / Janovice nad Úhlavou 29 / 189 / nemanželská dcera , leg. svatbou 8.2.1908 tom VIII pag. 110, za otce: Josef Peer kočující obchodník nar. v rozotkcáh , manž. syn Jana Peera kramáře V Nouzově , or. rakovník a Josefy Mužíkové z Renčova 116, okr. Slanský, matka: Růžena Kiliánová kramářka v janovicích 136 manž. dcera Václava Kiliana kramáře z Pocinovic 123 a Kateřiny rodilé Kabourkové z Domažlic, nar. v Pocínoviích

Terezie - 22.6.1908 Koloveč 54 / Koloveč 23 / 195 / Josef Peer obchodník v Kolovči 54, nar. v Roztokách , okr. Rakovník, manž. syn Františka Peera obchodníka z Radnic? a jeho manže. Annt roz. Rauch z radnic, okr Rakovník, matka: Růžena manž. dcera Václava Kiliana obchodníka v Pocínovicích 151 a jeho manželky Kateřiny rodem Kobarek z DOmažlic 75

Josef - 20.7.1909 Klatovy 26 / Klatovy 86 / 106 / Peer Josef obchodník v Janovicích n/Úhl. manž. syn Františka Peera kočujícího obchdoníka v kolovči a Anny rozené Rauchovy z Radnic, nar. 26.6.1883 v Roztokách, matka: Růžena Kyliánová manž. dcera Václava Kyliana kramáře v Janovicích 151 a Kateřiny roz. Kozubkové z Domažlic, nar. 19.5.1886 Pocínovice, oddáni 8.2.1980 v janovicích

12.10.1909 Janovice nad Úhlavou 43 / Janovice nad Úhlavou 29 / 318 / Josef Peer nar. v Klatovech syn Josefa Peera kramáře v Janovicích 43 a Růženy roz. Kilián z Janovic 151, nar. 23.7.1909, 0-3-0

Růžena - 5.10.1910 Janovice nad Úhlavou 34 / Janovice nad Úhlavou 29 / 209 / Josef Peer obchodník v janovicích 34 manželský syn Františka Peera kramáře a Radnic a anny rodem Rauch z Radnic , narozen v Roztokách dne 26.6.1883, matka: Růžena manž. dcera Václava Kiliána kramáře v Janovicích 151 a Kateřiny rodem Kabourek z Domažlic 75, narozená v Pocínovicích dne 19.5.1886, oddáni 8.2.1908

oo : ?? Scheinosta + Růžena Peerová -


Antonín - 26.3.1912 Koloveč, okr. Nová Kdyně / není online / uvedeno u sčítání Klatovy 1921 Město / Nr 136 / 2 /

Josef - 29.6.1913 Janovice nad Úhlavou 131 / Janovice nad Úhlavou 29 / 226 / Josef Peer kočující obchodník v janovicích 131 manželský syn Františka Peera kočující obchodník v Radnicích a anny rodem Rauch z Radnic , narozen v Roztokách dne 26.6.1883, matka: Růžena manž. dcera Václava Kiliána kočující obchdoníka v Janovicích 151 a Kateřiny rodem Kabourek z Domažlic 75, narozená v Pocínovicích dne 19.5.1886

oo : Josef Peer + Marie Prosická - 28.9.1940 Klatovy / dohledat


Anna - 3.8.1894 Koloveč 187 / Kolvoeč 23 / 65 / Jan Peer kramář v Kolovči 187 syn Františka Peera kramáře z Radnic a jeho manželky Anny rozené z radnic , matka: Josefa dcera josefa Mužíka kramáře z Pavlíkova okrres Rakovnický a jeho manželky Anny rozené Urban ze Seletic , okres Jičín

oo : Jaroslav Kůrka + Anna Peerová - 24.5.1913 Koloveč / není online

potomci v rodokmenu Kůrka


Barbora - 19.1.1849 Radnice 138 / Radnice 16 / 136 / Peer František kramář z Radnic 32 syn Václava Peera kramáře a měšťana z Radnic 82 a matky Antonie rozené janečkovy z Kozojed, matka: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha kramáře z Radnic 138 matky Anny rozneé Welcovy z Neustatu u Manetína

oo : Josef Vyhnis + Barbora Pérová - 24.2.1870 Radnice 114 / Radnice 17 / 146 / Vyhnis Josef dovolenec od. c.k. pluku 75, obchodník v Radnicích 114, do obce Křtěnov příslušný rozený Týn na Malé Straně 108syn + Františka Vyhnise kramáře a mat. Anny Holzapfel, Budějovicích, nar. 8.1.1845, 24-0-0, svob. nevěsta: Peerová Barbora dcera Františka Peera obchodníka v Radnicích 114 a matky Anny roz. Rauchovy z Radnic, nar. 19.1.1849, svob.

potomci v rodokmenu Vyhnis


Josef - 1.1.1851 Radnice 90 / Radnice 18 / 22 / Beer František kramář v Radnicích 90 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic 70, kmotři: Emanuel Keller obchodník z radnic

Karel - 24.10.1852 Zvíkovec 5 / Zíkovec 04 / 27 / Beer Frant. kramář z radnic 16 syn Václava beera kramáře z radnic 16 a Antonie janečkovy z Kozojed, matka: Anna dcera + Tomáše raucha kramáře z Krani? a Anny roz. Melsovy z Radnic

Anna Marie - 6.9.1854 Roztoky 31 / Křivoklát 02 / 128 / František beer kramář pocestný z města Radnice syn Václava beera kramáře z Radnic a Antonie rozneé Janečkové z Kozojed, matka: Anna rozená Rauchová dcera + Tomáše raucha kramáře v Krainsku a Anny rozené Welcové z Radnic , místo jejího narození Radnice 32

Vojtěch - 19.12.1855 Radnice 52 / Radnice 18 / 114 / Beer František čd52 obchodník z Radnic 120 syn Václava Beera knihaře z Radnic 120 a matky Anny roz. Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera tomáše Raucha měš´tana z radnic 189 a matky Anny roz. Velčovy z Radnic 70

oo : Vojtěch Peer + Anna Suchá - 5.2.1879 Řevničov 152 / Řevničov 11 / 177 / Peer Vojtěch kramář v Řenčově 152, syn katol. rodičů Františka Beera kramáře v Radnicích 120 a atky Anny dcery Tomáše raucha kramáře z Radnic, nar. 19.12.1855 , 230-0-0, svobodný , nevěsta: Suchá Anna dcera katol. rodičů Josefa Suchýho kramáře v Rančově 152 a matky Františky dcery Josefa Vyhnise domkaře z Vorasicích 8, nar. 15.8.1858, 21-0-0, svob.

http://www.portafontium.eu/iipimage/34705064/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp286_0020.tif?x=-11&y=225&w=515&h=247


Josef - 28.8.1881 Hřešihlavy 4 / Hřešihlavy 11 / 22 / Vojtěch Peer kramář v Řenčově,syn Farntiška Peera kramáře z Radnic a manž. anny roz. rauchovy z Radnic, matka: Anna dcera Josefa Suchýho kramáře v Řenčově 54 a manželky + Františky roz. Vyhnisovy z Vorasic, okr. Slané , dítě oddáno 30.4.1910 ve Švihově s Barborou Tilleovou

oo : Josef Peer + Barbora Tylová - 30.4.1910 Švihov 77 / Švihov 21 / 84 / Josef Peer, nar. 28.8.1881 v Hřešihlavech 4, hjt. Rokycany, obchodník v Radnicích 286, manž. syn Vojtěcha Peera obchodníka v radnicích 286 a Anny roz. suché z Řenčova 54, kr. Nové Strašecí, 28-80, svob. nevěsta: Barbora tille , nar. 23.10.1888 v Přešticích 106, manž. dcera Augustýna Tille obchodníka ve Švihově 77 a Terezie ovdsovělé Urban roz. Kilian ze Sedlice 39, okr. Blatná, 21-6-0, svob .


Václav - 10.12.1888 Hořovice 54 / Kožlany 15 / 88 / Per Vojtěch obchodník v Kožlanech 85 příslušnék obce Radnické, manž. syn Františka Péra obchodníka v Radnicích 45 v okresu rokycanském a Anny rodem Rauchové z Radnic 60, matka: Anna dcera Joefa Suchého obchodníka v Řenčově 75 v okresu Novostrašecíém a Františky rodem Vyhnisové z Vorasic? u Loun

Františka - 31.10.1890 Kožlany 113 / Kožlany 15 / 103 / dvojčata, otec: Per Vojtěch obchodník v Kožlanech 113 příslušník obce Radnické, manž. syn Františka Péra obchodníka v Radnicích 45 v okresu rokycanském a Anny rodem Rauchové z Radnic 60, matka: Anna dcera Joefa Suchého obchodníka v Řenčově 75 v okresu Novostrašecíém a Františky rodem Vyhnisové z Vorasic u Loun

Josefa - 31.10.1890 Kožlany 113 / Kožlany 15 / 103 / dvojčata, otec: Per Vojtěch obchodník v Kožlanech 113 příslušník obce Radnické, manž. syn Františka Péra obchodníka v Radnicích 45 v okresu rokycanském a Anny rodem Rauchové z Radnic 60, matka: Anna dcera Joefa Suchého obchodníka v Řenčově 75 v okresu Novostrašecíém a Františky rodem Vyhnisové z Vorasic u Loun

oo : Emanuel Mec + Josefa Peerová - 26.4.1913 Radnice / dohledat není online


Karel - 15.6.1893 Kolešovice 107, okr. Rakovník / Kolešovice 13 / 168 / Adalbert Peer handler(krämer) aus u in Radnic ehl sohn der Franz Peer hausler in Radnitz 120 u der Anna Rauch händlers tochter aus Radnic, matka: Anna Suchý aus Renč tochter des Josef Suchý händlers aus Renč 152 udn der Franziska geb. vyhnis händlers tocher aus Vorasic, oddáni 5.2.1879 Řevničov

oo : Karel Peer + ? -


Blažena - 23.7.1903 Radnice / není online


Emanuel - 28.12.1857 Radnice 52 / Radnice 18 / 155 / Beer František obchodník v Radnicích 52 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic 70, kmotři: Emanuel Keller obchodník z radnic

oo : Emanuel Peer + Anna Urbanová - 23.2.1881 Kralovice 228 / Kralovice 28 / 245 / Beer Emanuel kramář z Kralovci 228 syn Frantška Beera obchodníka z Radnic 52 a matky Anny rozený Rauch z radnic 189, 23-0-0, svob. far Radnice, nevěsta: Urbanová Anna dcera Josefa Urbana kramáře ze Seletic 21 okr. Linaňského a matky Marie rozneé Sova ze Železnice, 21-0-0, svob. fara Rožďálovice

ona: 8.6.1883 nemocnice, Rakovník / Rakovník 30 / 182 / Bérová Anna roz. Urbanová z Rož´dálovic manželka Emanuela Béra kočujícího kramáře z Radnic, 22-0-0. tubera


Františka - 11.3.1883 Kněževes 30 / Kněževes 23 / 20 / Beer Emanuel kramář kočující z Kralovic 228 syn Františka Beera obchodníka z Radnic 52 a matky Any rozneé Rauchové z radnic 189, matka: Anna rozená urbanová dcea Josefa urbana kramáře ze Sletic 21, okr. Libanský a matky Amrie rozneé Sova z železnice orkes Libanský,

24.9.1883 Kožlany


oo : Emanuel Peer + Rozálie Kraftová - 10.11.1883 Lipenec 34 / Opočno inv.č. 5929, sig. 130/30 / 152 / Beer Emanuel kramář v Lipenci 34 manželksý syn katolických rodičů Františka Béra obchodníka v Radnicích 52 a Any dcery Tomáše Raucha měsťana v Radnicích 52, 25-0-0, vdovec, nar. 28.12.1857 Radnice, nevěsta: Kraftová Rosalie manželská dcera katol. rod. Václava Krafta kramáře v Domanšicích 24 okres Louny a Františký dcery Antonína Schwarze obchdoníka z Domanšicích , 18-0-0, sov.b nar. 13.4.1865 v Lounech 145

http://www.portafontium.cz/iipimage/34704894/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp108_0020.tif?x=-68&y=204&w=771&h=341


Adolf - 13.8.1888 Kralovice / Kralovice 29 / 31 / Beer emanuel kramář , dřívě v Radnicích, v Kralovicích syn Františka Beera obchodníka v Radnicích 52 a Anny dcery Tomáše Raucha měšťana v Radnicích , matka: Kroftová Rozálie dcera Václava Krofta kramáře z DOmaušic 24, okres Louny a františky dcery Antonína Schwarze obchdoníka z Domaušic , rozhodnutí zemského prezidenta v Praze změna příjmení na Peer

oo : Adolf Peer + Jana Janoušková - 30.9.1922 Plzeň / Plzeň 112 / 13 / Peer Adolf obchodník v radnicích 108 naroz. v kralovicích dne 13.8.1887hjt. Kralovice manž. syn kat. rod. Emanuela Beera obchodníka v kralovicích a rosalie roz. Krofta z Domaušic 24, 35-1-0, svob. , nevěsta: Janoušková Jana v Plzni na Roudné 16 roz. Straková naroz. v Plzni dne 27.4.1891 v Plzni pag292, manž. dcera kat. rod. Antonína Straky pekaře v Plzni a Anny roz. Valenta z Radnic,


Marie - 1.5.1891 Mašťov 92 / inv.č. 11382, sig. L97/29 / 62 / Beer Emanuel kramer in Maschau 92 zustandig nach Radnic sohn des Franz Beer gesch§aftsmannes in Radnic 52 und der Anna geboren Thomas Rauch burgers im Radnic 189, matka: Krofta rosalia tochter des Wenzl Krofta kramers in Domachin 24 und der Franziska geb. Anton Schwarz geschaftsmanns in Domauschitz 24, bz. Loun

15.10.1891 Kralovice 301 / Kralovice 29 / 271 / Pérová Maria mž.dcera Emanuela Péra kramáře v kralovicích a matky Rosalie rozneé Kraftové z Domaušic, narozená v maštově, fara podbořany, 0-5-0

Bohumil - 11.3.1894 Podmokly 5 / Zvíkovec 08 / 246 / Peer Emanuel obchodník v Podmoklech 5, narozne v Radnicích 52 manž. syn Františka Peera obchdoníka z radnic 52 a anny roz. Rauchové z radnic 189, matka: Kraftová Rosalie narozená v Lounech dcera Václava Krafta krejčího z Domaušic 10a Františky roz. Švarcové z Oseku okr Duchcov

oo : Bohumil Peer + Ludmila Šlágová - 2.8.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 89 / Peer Bohumil , dělník v radnicích 274, narozen Podmokle 11.3.1894, svob. pravoslav. rodiče: Peer Emanuel obchodník v Podmoklech a Rosalie roz. Kraftová z Loun, nevěsta: Šlágová Ludmila , nar. Genrichovka okr. Újezd BitomírskýRusko, nar. 8.4.1900, svob. pravosl. , Šlág Bohumil a Vilemína roz. Šlagová


Emanuel - 11.5.1895 Podmokly 5 / Zvíkovec 08 / 262 / Peer Emanuel obchodník v Podmoklech 5, narozne v Radnicích 52 manž. syn Františka Peera obchdoníka z radnic 52 a anny roz. Rauchové z radnic 189, nar. 28.12.1857, matka: Kraftová Rosalie narozená v Lounech dcera Václava Krafta krejčího z Domaušic 10a Františky roz. Švarcové z Oseku okr Duchcov, nar. 13.4.1865, oddáni 6.11.1883

16.9.1895 Rakovník

Emanuel - 20.9.1900 Kryry 159 / inv.č. 3983, sig. L77/9 / 290 / Beer Emanuel handelsmann in ?? bezirk Podersam geburtig aus radnitz bezirk Rokycan des Franz Beer kaufman in Rdnitz 52 aus der Anna geboren Rauch burgers ?? aus Radnitz 158, nar. 28.12.1857, matka: Rosalia tochter des Wenzl Kroft ??? in Domanšin 24 und der Franziska geboren Schwarz? ??? ?? aus Domaušic bezrik Loun, nar. 13.4.1865, oddáni 6.11.1883

Emílie - 21.11.1901 Mukodely, okr. Podbořany / není online

Rozálie Františka - 16.6.1906 Vroutek, okr. Podbořany / inv.č. 11041, sig, L184/13 / 277 / Beer Emanuel katolish krämer in Budij? 166 ein sohn des Franz Beer kaufmann in Radnitz 52, gb. rokycan udn der Anna geboren Raus aus Radnitz geboren in Domanšice bz. Laun am 18.12.1857 zustandig nach Radnitz, matka: Kraft rosalia katolisch eine tochter des Wenzl Kraft krämers in Domanšice 24 udnd er Franziska geboren Scharz aus Domanšice vz. Laun , geboren in Laun 13.4.1865

oo : Jan Kroc + Františka Beerová - 10.4.1926 Radnice / dohledat není online


Anna - 15.2.1860 Radnice 138 / Radnice 19 / 46 / Beer František obchdoník v radnicích 138 syn Václava Beera , knihaře z radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měšťana v Radnicích 189 a matky Anny rozené Velčovy z radnic

František - 15.2.1862 Radnice 230 / Radnice 19 / 86/ Beer(Per) František obchodník v radnicích 138 syn Václava Beera , knihaře z radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měšťana v Radnicích 189 a matky Anny rozené Velčovy z radnic

Václav - 1864

28.7.1864 Všehrdy 3 / Kozojedy 14 / 175 / Beer Václav syn Františka Beera kramáře z Radnic 82 a matky Anny roz. Rauchové z Radnic, 0-4-0

Terezie - 18.1.1866 Radnice 74 / Radnice 29 / 18 / Peer František obchdoník v Radnicích 74 syn Václava Peera, knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic, kmotři: Terezie Kellerová manželka kmotro Emanuel Keller obchodník z radnic

Karolína - 1.5.1867 Radnice 230 / Radnice 29 / 46 / Beer(Per) František obchodník v Radnicích 230 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic, kmotři: Kunc Karolina Emanuel Keller obchodník z radnic


Josef - 15.10.1896 Kralovice 159 / Kralovice 29 / 136 / Beerová Karolína , nar. 1.5.1867, dcera Františka Beera kramáře cestujícího z radnic a matky Anny rozené Rauchové z Radnic169, rodem z radnic

26.4.1897 fara Mlečice


oo : Josef Flachs + Karolína Beerová - 9.8.1897 Kožlany / není online bude až 2030

potomci v rodokmenu Flachs


Barbora - 1830

oo : Jan Drexler + Barbora Peerová - 31.5.1853 Domoušice 6 / 9603 / 49 / Drexler Johann taglohner in Domauschitz 6 Launner bezirk, ehelicher sohn des + Johann Drexler zimmermann in Domouschitz udn der mutter Katharina geb. Schell in Domauschitz 25, 38-0-0, svob. nevěsta: Barbara eheliche tochter des Wenzel Peer buchbinder in Radnitz und der mutter Antonia geb. Janeček aus Kozojed 16, plasser herrshaft, 23-0-0, svob.


Terezie - 13.3.1832 Kněževes 152 / Kněževes 07 / 129 / Václav Peer knihař z radnic syn + Františka peer knihaře ve Všenicích pasntví Radnic N16 a + Barbory rozené Růžička ze vsy Stupno , maktA: Antonie dcera matěje janečka kramáře z Kozojed 18, pasntví Plas a Alžběty rozené Urban ze vsy Křtic 30, panství Krušovic

Josef - 30.10.1833 Holovousy 19 / Chříče 06 / 35 / Václav Peer knihař a měšťan z radnic 152 syn + Františka Peer knihaře a handlíře ze Stupna 10 a matky ABrbory rozené Růžička ze Stupna 13, matka: Antonie dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed a matky Alžběty Urban rozneé z Křtice

oo : Josef Peer + Kateřina Marešová - 28.4.1863 Mýto 56 / Mýto 17 / 71 / Peer Josef záložník v c.k. praporu polních myslivců z Radnic 152, syn Václava peera knihaře a měš´tana v radnici 152 a jeho manželky Antonie rozené Janouškové z Kozojed , okresu Kralovického , 29-0-0, sovb. nevěsta: Marešová Kateřina kramářka z Mýta 56 dcera + Františka Mareše kramáře v Mýtě 56 a jeho manželky Marie roz. Kellnerové z Lochovic , okresu Hořovického

on: 5.12.1876 Švihov 63 / Švihov 09 / 373 / Josef Peer měšťan a obchodník ze Švihova 63, manžel Kateřiny rodem Mareš kramáře z Mýta 56, 44-0-0, zánět průdušnice


Emanuel - 17.7.1860 Klatovy 68 / Klatovy 24 / 89 / nemanželské dítě, Josef Per kramář z Radnic syn Václava pera kramáře v Radnicích a Antonie rozené Janeček ze Křtice u Rakovníka, matka: kateřina dcera + Josefa Mareše kramáře v Mejttě a + MArie rozneé kellner z mejta, kmotr: Emanuel kellner kramář z Radnic a Terezie manželka

Marie - 29.12.1869 Švihov 37 / Švihov 09 / 184 / Josef Peer kramář syn Václava Peera knihaře v radnicích 152 a jeho manželky Antonie rozneé janeček z KOnojed, matka: Kateřina dcera Františka mareš kramáře v Mýtě 56 a jeho manželky Marie rozneé Köllner z Lochovic

Jan - 25.1.1872 Švihov 37 / Švihov 09 / 194 / Josef Peer kramář syn Václava Peera knihaře v radnicích 152 a jeho manželky Antonie rozneé janeček z KOnojed, matka: Kateřina dcera Františka mareš kramáře v Mýtě 56 a jeho manželky Marie rozneé Köllner z Zochovic

František - 22.2.1874 Švihov 63, okr. Klatovy / Švihov 09 / 206 / Josef Peer kramář a syn Václava Peera knihaře v Radnicích 152 a jeho manželky Antonie rozené Janeček z Kozojed, matka: Kateřina dcera Františka Mareše kramáře v Mýtě 56 a jeoh manželky Marie roz. Köllner z Zochovic, svědek emanuel Keohler kramar z Radnic

oo : František Peer + Marie Nováková - 19.2.1903 Plzeň / Plzeň 094 / 127 / Peer František obchodník v Nýřanech z radnic syn + Josefa Peera kramáře z radnic 152 a KAteřiny roz. Mareš z Mýta, nar. 22.2.1873, svob. nevěsta: Novák marie dcera + Antonína Noiváka obuvníka v Bukovsku 161, hjt., Třeboň a Anastazie roz. Svobodová z Bukovska 47, nar. 29.9.1884 svob., svedci: František a Alois Šmídek obchdoníci v Plzni


Jaroslav Antonín - 9.6.1907 Truhlářská ul. 6, Plzeň / Plzeň 121 / 139 / Peer František obchodník v Plzni nar. ve Švihově , okr. Klatovy syn + Josefa Peera kramáře v Radnicích 152 a Kateřiny roz. Mareš z Mýta 56, nar. 22.2.1873, matka: Marie dcera + Antonína Nováka obuvníka v Bukovsku 164, kr. Třeboň a Anastazie roz. Svoboda z Bukovska 47, nar. 29.5.1884

oo : Jaroslav Antonín Peer + Anna Keslová - 18.8.1930 Plzeň / Plzeň 119 / 240 / Jaroslav Antonín peer obchodník-trhovec v Plzeni 444-IV pod všemi svatými 13, narozen v Plzeni 37-IV 9.6.1907, m.s.k.r. + Františka Peera obchodníka v Plzni 444-IV a Marie roz. Novákové z Bukovská 164, okr. Třeboň , 23-2-0, svob. , nevěsta: Anna Keslová v Plzni 43-I, Malá ul. 6, naroz. v Plzni 41-I dne 18.6.1913, dc. Vojtěcha Kesla lakýrníka st. drah v Plzni 43-I a Anny roz. Šmídkové z Plzně, 17-2-0, sovb.


Terezie - 5.3.1836 Kněževes 102 / Kněževes 07 / 153 / Wenzl Peer kramer aus Radnic 16 sohn des Franz Peer kramers aus Stupna 24 und der Barbora geborenen Ružička aus Stupna 24, matka: Antonia tochter des Mathias Janeček kramers aus Kozojed 16 und der mutter Elisabeth geborenen Urban aus Kříž

oo : Šimon Rauch + Terezie Peerová - 18.5.1858 Radnice 82 / Radnice 17 / 86 / Rauch šimon obchodník v drobném zboží v Radnicích 74 syn + Tomáše Raucha obchodníka v Radnicích a matky Anny roz. Velcovy, nar. 30.7.1833, 24-0-0, svob. nevěsta: Peerová Terezie dcera Václava Peera obchodníka v Radnicích 82 a matky Antonie Javurkovy(dle kř. listu Janečkovy), nar. 5.3.1836, 22-0-0, svob.


Anna - 24.12.1841 Radnice 82 / Radnice 12 / 143 / Václav Peer měšťan a kramář z radnic 81 syn + Františka Peer kramáře z Stupna a matky Barbory roz. Růžička ze Stupna, matka: Antonie dcera Matějej janeček kramář z Kozojed a matky Alžběty roz. Urban z Krtice pství Křivoklád

oo : Jan Kilián + Anna Pérová - 2.7.1861 Radnice 133 / Radnice 17 / 101 / Killian jan vysloužilý vojín a kramář z Nepomuku 224 syn Vojtěcha kiliana a matky Anny roz. Hospodský , 26-0-0, nar. 7.4.1835, nevěsta: Peerová Anna dcera Vácalva Peera měšťana a kramáře v Radnicích 133 a matky Antonie Jeneček?, 20-0-0, nar. 27.4.1841


Josefa - 6.4.1845 Mirošov 23 / Mirošov 10 / 79 / Peer Václav knihař a měš´tan Radnický 85 syn po + Františkovi Peerovi kramáři ze Stupna 16 na pastnví radnickém po + matce Barboře rozené Růžičkové ze Stupna, matka: Antonie dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed 22 na pastnví Plaském , matky Alžběty rozneé Urban ze Křtice na panství Křivoklátském


Anna - 1793

27.12.1794 Dolní Stupno 12 / Stupno 11 / 25 / Anna leibl. tochter des Frantz Per kramer, 1-0-0

Josef - 4.11.1796 Horní Stupno / Stupno 02 / 10 / Frantz Per hausler, Barbara Ružička

5.11.1796 Horní Stupno 26 / Stupno 11 / 6 / Joseph leibl. sohn des Frantz Per hausler, 0-0-1

František - 11.11.1804 Horní Stupno 22 / Stupno 02 / 19 / Franz Per knihař, Barbora Ružičkova

oo : František Peer + Kateřina Janečková - 21.1.1834 Horní Stupno 2 / Stupno 08 / 6 / František beer podruh, kramář podaný k panství Radnickému , vlastní pozůstalý syn po + Franzovy beeroivi domkaři a kramáři z Horního Stupna 6 a matky Barbory dcery + Vojtěcha Růžičky domkaře a kramáře z Horního stupna 18, 28-0-0, svob. nevěsta: Kateřina janečková vlastní dcera Matěje Janečka podruha a kramáře z vsy Plas 7 a matky Alžběty dcery + Josefa Urbana školního učitele z vsy Kritz 2, pasntív křivoklátské, 21-0-0, svob.

on: před 1838


Anna -


František - 30.11.1858 Radnice 133 / Radnice 19 / 21 / oec nenapsán, matka: Perova Anna dcera + Františka Pera kramáře v Radnicích 133 a matky Kateřiny rozneé Janečkovy z Kozojed 27


oo : Alois Kopkáně + Anna Beerová - hledám Příbram 090 / 19-20 / Příbram 063 / 30P-33 / Stupno 10 / 199

na MH ve shodách další děti

další děti hledám Skořice 15 / 208-209 / Stupno 23 / 28-37 / Stupno 24 / 17-21 / Stupno 18 / 312-315 / Plzeň 091 / 163-165


Barbora - 3.12.1871 Příbram 352 / Příbram 065 / 165 / Kopkáně Alois kramář v Příbrami 352 syn Aloise Kopkáně pekaře v Příbrami a matky Anny rodem Podhrázské z Plzně, matka: Anna dcera Františka Beera kramáře ze Všenic panstív Radnické a Kateřiny Janeček z Kozojed

Regina - 29.1.1877 Skořice 27 / Skořice 16 / 52 / Kopkáně Alois kramář z Příbrami bytem v Kořici 27, syn Aloise Kopáně, tovaryše pekařského z Příbrami 3 a matky Anny rozené Podhradských z Plzně, matka: Anna dcera Františka Beera kramáře z Všenic 16 a matky Kateřiny rozené janeček z Kozojed

ona: 1956 Plzeň / údaj z MH


oo : Josef Chvátal + Kateřina Janečková vdova Peerová - 26.2.1838 Radnice 232 / Radnice 13 / 66 / Josef Chvátal měšť. Radnický syn Františka Chvátala měšťana a mistra řeznického z Radnic a Anny rozené Kovařík, 22-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vdova po + Františkovi Beer handlíři z Horno Stupna roz. janeček, 23-0-0


Matěj - 16.4.1808 Všenice 25 / Stupno 02 / 65 / Frantz Peer kramář , matka: Barbora dcera Vojtěcha Růžičky kramáře z Horního stupna matky marie svobodonýách rodičů

oo : Matěj Peer + Anna Růžanská - 20.2.1832 Všenice 20 / Stupno 08 / 38 / Matěj peer kramář podruh podaný k Radnicum, vlastní syn + Františka Perra kramáře a podruha z vsy Všenic 25 a matky Barbory dcery + Vojtěcha růžičky kramáře a podruha z vsy Horní stupno 7, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna ružánská vlastní dcera Václava růžanského kramáře a podruha z vsy Vejvanova 30 a matky Anny dcery + Antonína Karbana kramáře z vsy Řesohlav 28, 14-0-0, svob.


Jan - 31.10.1834 Němčovice 16 / Radnice 11 / 336 / Matěj Peer kramář z Podstupna syn + Františka Peera knihovazače z Všenic a + matky Barbory roz. Růžička z Stupna, matka: Anna dcera Václava Ružanský kramáře z Zvikowetz a matky Anny roz. Karban

Jan - 9.10.1838 Radnice 52 / Radnice 12 / 81 / matěj Peer kramář z Stupna syn + Františka Peer kramáře z Stupna a + barbory roz. Růžičkové, matka: Anna dcera + Václava Růženského kramáře ze Městečka pství křivoklát a Anny roz. Karbánek

25.10.1838 Radnice 52 / Radnice 14 / 125 / Jan syn Matěje Peer kramáře z Radnic a Barbory roz. Ruženský , 0-0-21


Kateřina - 10.3.1813 Všenice 25 / Stupno 2 / 68 / František Peer kramars, Barbora dcera Vojtěcha ružičky , kramáře z Stupna matky Marie svobodny oba z Stupna

oo : František Filausek + Kateřina Peerová - 9.2.1858 Radnice 99 / Radnice 17 / 85 / Filausek František řešetář v Radnicích 99 syn + Josefa Filauska podruha v Uhlířských Janovivích , p. Rataj okres Janovic kraj Čáslav a matky majdaleny Vaněk, nar. 15.8.1810, 47-0-0, svob. nevěsta: Peerová Kateřina dcera + Františka Peera kramáře v Radnicích 137 a matky + Barbory Růžičkovy, nar. 10.3.1813, 44-0-0, svob.oo : Jiří Beer + ? -


Štěpán - 1696 Příbram

oo : Štěpán Beer + Františka Kuchařová - 26.7.1722 Příbram


Martin Baltazar - 8.11.1728 Příbram

oo : Martin Baltazar Beer + Ludmila Kleinová - 14.10.1753 Příbram


Josef -

oo : Josef Beer + Alžběta Podleská - 20.9.1778 Příbram


Anna Marie - 1.7.1779 Příbram 54 / Příbram 007 / 241 / Beer Josephus civis elisabeth uxor liberi

Filip Jakub - 2.5.1780 Březové Hory 31 / Příbram 007 / 252 / Beer Josephus civis Příbramensio uxor elsiabetha liberi

Jan - 2.5.1787 Příbram 99 / Příbram 007 / 324 / Josephus beer civis, matka: Elisabetha filia Joan POdleski

oo : Jan Beer + Kateřina Karbanová - 4.2.1809 Zaječov 47 / Svatá Dobrotivá 07 / 87 / Ber Jan zedník syn Josefa bera mistra ševcovského z kral. horního města Příbrami, mateře Alžběty rozené Podleský z Příbram, 22-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Jana Karbana kramáře ze Zaječov mateře Benigny rozneé Kilianovy ze Zaječova, 18-0-0, svob.


Jan - 12.1.1810 Příbram 147 / Příbram 010 / 138 / Jan Beer měšťan tovaryš zednický, matka: Kateřina dcera Jana Karbana kramáře od. Sv. Dobrotivý podanného k ZbirohuNEZAŘAZENÍ

oo : Peregrin Lier / Bier + Magdalena ? -


Josef -

oo : Josef Lier / Bier + Marie Wainerová - mezi 1835-1838


Františka - 2.8. Jivina 10 / Svatá Dobrotivá 05 / 127 / nemanželské, otec se přiznal, Joseph Bier bünder und gemeiner bei k.k. infantie ?? Tatum des Peregrin Bier kramers in Zbyroh N 97 und der Magdalena geb. unbewust aus AZbyroh ehl. sohn, matka: Maria der Katharina geb. Wainer bauers tochter in Iwina 10, unehel. tochter

Peregrin - 9.2.1838 Jivina 10 / Svatá Dobrotivá 05 / 127 / Joseph Bier bünder in Iwina des Peregrin Bier tichelhandler? in Zbyroh N 97 und der Magdalena geb. unbewust aus AZbyroh ehl. sohn, matka: Maria der Katharina geb. Wainer bauers tochter in Iwina 10, unehel. tochter


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12679/84


oo : Jan Drexler + Barbora Peerová - ona před 1857oo : Josef Peer + Terezie Bejčková -


Jan - 8.5.1808 Dolní Stupno 11 / Stupno 02 / 91 / Johan Peer horník z stolzen?? pasntví Radnice, matka: Therezie dcera Jana Bejčka krejčího z Podstupna matka magdalenaoo : František Peer + Kateřina Janečková - radnice nabo Kozojedy

on: před 1858


Anna -

František - 30.11.1858 Radnice 133 / Radnice 19 / 21 / otec nenapsán Perova Anna dcera + Františka Pera kramáře v Radnicích 133 a matky Kateřiny rozené Janečkovy z Kozojed, kmotři: Antonín Koželuh obchodník z Skomelna, Anna Perová dcera Josefa obchodníka z radnic

15.3.1859 Radnice 206 / Radnice 15 / 167 / Peer František syn Anny Peerovy dcery + Františka kramáře v Radnicích a matky Kateřiny rozené Janečkovy z Kozojed, 0-3-21


oo : Josef Peer + ? - -


Anna - dcera obchodníka z Radnic, psaná u narození Františka 30.11.1858oo : František Šmídek + Marie Kopkaně? - 7.5.1887 Plzeň / Plzeň 081 / 108 / Šmídek Frantiek obchodník v Plzni syn Josefa Šmídka obchodníka v Plzni a Anny rozené Marešovy z Mýta, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Kopkáně-ova Marie dcera + Aloise Kopkáně deštníkaře v Plzni a Anny rozneé Beerovy z roudnice, 23-0-0


oo : Jan peer + ? - -


Jakub - -

oo : jakub Per + Marie Škopková - 20.9.1772 Volešná / Radnice 06 / 64 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30067792/radnice-ro-06_0641-o?x=448&y=399&w=521&h=227
Příbram

Ignác beer + Anežka

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/167

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/179

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/194


Martin Beer + Ludmila

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/168

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13109/192https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10166/136HLEDAM

Radnice 07

index nar. b 122-123 P 138 nic

index odd b 198 P 204 nic

index zem b 291-292 P 306-307 nic


Radnice 09

Por - 112, 113


Radnice 17

index P - 355-356 nic

index B - 33-34 jeden zapsany


Radnice 17

index P - 355-356 nic

index B - 33-34 jeden zapsany


Radnice 18 / 353-354 nic 323-


Radnice 19

index P - 354-355 dva zapsany

index B - 329-330 dva zpasniRadnice 22

index oddaných Pa B - 34 47 nic

index nar Pa B 4 22-23 nic

index zem 70 54 nic


Radnice 23

index P - 24-25 jeden zapsany

index B - 4-


Radnice 24

index P - 24-25 jeden zapsany

index B - 4-5 nic


Radnice 26

index P - 31-33 nic

index B - 4-5 nic


Radnice 27

index P - 26-27 jedne zapsan

index B - 4-5 nic


Radnice 28

index P - 38-40 jeden

index B - 5-7 nic


Radnice 29

index P - 507-509 dva zapsany

index B - 482-484 nic


hledám Radnice 26 / 4-5 31-33 nic / Radnice 07 / 198 204 / Kozojedy 05 / 21 nic / Němčice 15 / 245 214-215Stupno 10

hledam B 195 nic

hledma P 202 nic


Stupno 15

index je podle jmen hledam frantiska 25- a b a P

hledma P 202 nicStupno 22

5-13 85-87

Jan - syn Jana PeraDolní Stupno / II 31


Svatá Dobrotivá 08

iundex P 257 nic

index B 244 nic


Svatá Dobrotivá 09

iundex P 301 nic

index B 287 nicKozojedy 05

iundex P 64 nic

index B 58 nicPlzeň 094 / 96-127https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13879/17

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12076/261


Vranovice

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069050/stupno-11_1561-z?x=286&y=256&w=927&h=405https://www.portafontium.eu/iipimage/30066007/mysliv-03_2880-o?x=437&y=257&w=576&h=316

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu