Rodokmen: Peer/Beer

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

oo : František Peer + ? -


František - 1766 Seč / hledamá seč 07 4P- 26P-27

oo : František Peer + Barbora Růžičková - 20.10.1789 Horní Stupno 07 / 3 / Franz hinderbliebener sohn nach dem S?leg. Frantz Per geburtig von Setz?, 23-0-0, svob. nevěstA: Barbara des Adalbert Ružička tocher, 20-0-0, svob.


Václav - 7.12.1792 Dolní Stupno 13 / Stupno 02 / 78 / Frantz Per, Barbara Ružičková

oo : Václav Peer + Antonie Janečková - 4.11.1822 Horní Stupno 3 / Stupno 07 / 13 / Václav Per měšťan a knihař města Radnic, 29-0-0, svob. nevěstA: Antonia dcera Matěje Janečka kramáře ze Střebenic Dalešovického panství , kraje ?? v Moravě a Alžběty Urbanovy, 24-0-0, svob.


František - 4.11.1824 Radnice 100 / Radnice 11 / 27 / Václav Bär kniha a měšťan z radnic, matka: Antonie dcera Matěje Janeček kramáře z Kozojed plaskyho panst. a Elisabethy roz. urbanové

oo : František Peer + Anna Rauchová - 27.11.1848 Radnice 189 / Radnice 17 / 35 / Beer František kramář z Radnic 100, syn Václava Bära knihaře a měš´tana Radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, 24-0-0, sovb. nevěsta: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha měš´tana z Radnic 189 a matky Anny rozený Welcovy z Radnic 70, 25-0-0, svob.


Josef - 1.1.1851 Radnice 90 / Radnice 18 / 22 / Beer František kramář v Radnicích 90 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic 70, kmotři: Emanuel Keller obchodník z radnic

oo : Josef Peer + Růžena Kiliánová -


Terezie - 22.6.1908 Koloveč 54 / Koloveč 23 / 195 / Josef Peer obchodník v Kolovči 54, nar. v Roztokách , okr. Rakovník, manž. syn Františka Peera obchodníka z Radnic? a jeho manže. Annt roz. Rauch z radnic, okr Rakovník, matka: Růžena manž. dcera Václava Kiliana obchodníka v Pocínovicích 151 a jeho manželky Kateřiny rodem Kobarek z DOmažlic 75


Karel - 24.10.1852 Zvíkovec 5 / Zíkovec 04 / 27 / Beer Frant. kramář z radnic 16 syn Václava beera kramáře z radnic 16 a Antonie janečkovy z Kozojed, matka: Anna dcera + Tomáše raucha kramáře z Krani? a Anny roz. Melsovy z Radnic

Anna Marie - 6.9.1854 Roztoky 31 / Křivoklát 02 / 128 / František beer kramář pocestný z města Radnice syn Václava beera kramáře z Radnic a Antonie rozneé Janečkové z Kozojed, matka: Anna rozená Rauchová dcera + Tomáše raucha kramáře v Krainsku a Anny rozené Welcové z Radnic , místo jejího narození Radnice 32

Vojtěch - 19.12.1855 Radnice 52 / Radnice 18 / 114 / Beer František čd52 obchodník z Radnic 120 syn Václava Beera knihaře z Radnic 120 a matky Anny roz. Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera tomáše Raucha měš´tana z radnic 189 a matky Anny roz. Velčovy z Radnic 70

oo : Vojtěch Peer + Anna Suchá - 5.2.1879 Řevničov 152 / Řevničov 11 / 177 / Peer Vojtěch kramář v Řenčově 152, syn katol. rodičů Františka Beera kramáře v Radnicích 120 a atky Anny dcery Tomáše raucha kramáře z Radnic, nar. 19.12.1855 , 230-0-0, svobodný , nevěsta: Suchá Anna dcera katol. rodičů Josefa Suchýho kramáře v Rančově 152 a matky Františky dcery Josefa Vyhnise domkaře z Vorasicích 8, nar. 15.8.1858, 21-0-0, svob.

http://www.portafontium.eu/iipimage/34705064/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp286_0020.tif?x=-11&y=225&w=515&h=247


Karel - 15.6.1893 Kolešovice 107, okr. Rakovník / Kolešovice 13 / 168 / Adalbert Peer handler(krämer) aus u in Radnic ehl sohn der Franz Peer hausler in Radnitz 120 u der Anna Rauch händlers tochter aus Radnic, matka: Anna Suchý aus Renč tochter des Josef Suchý händlers aus Renč 152 udn der Franziska geb. vyhnis händlers tocher aus Vorasic, oddáni 5.2.1879 Řevničov

oo : Karel Peer + ? -


Blažena - 23.7.1903 Radnice / není online


Emanuel - 28.12.1857 Radnice 52 / Radnice 18 / 155 / Beer František obchodník v Radnicích 52 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic 70, kmotři: Emanuel Keller obchodník z radnic

oo : Emanuel Peer + Anna Urbanová - 23.2.1881 Kralovice 228 / Kralovice 28 / 245 / Beer Emanuel kramář z Kralovci 228 syn Frantška Beera obchodníka z Radnic 52 a matky Anny rozený Rauch z radnic 189, 23-0-0, svob. far Radnice, nevěsta: Urbanová Anna dcera Josefa Urbana kramáře ze Seletic 21 okr. Linaňského a matky Marie rozneé Sova ze Železnice, 21-0-0, svob. fara Rožďálovice

ona: 8.6.1883 nemocnice, Rakovník / Rakovník 30 / 182 / Bérová Anna roz. Urbanová z Rož´dálovic manželka Emanuela Béra kočujícího kramáře z Radnic, 22-0-0. tubera


oo : Emanuel Peer + Rozálie Kraftová - 10.11.1883 Lipenec 34 / Opočno inv.č. 5929, sig. 130/30 / 152 / Beer Emanuel kramář v Lipenci 34 manželksý syn katolických rodičů Františka Béra obchodníka v Radnicích 52 a Any dcery Tomáše Raucha měsťana v Radnicích 52, 25-0-0, vdovec, nar. 28.12.1857 Radnice, nevěsta: Kraftová Rosalie manželská dcera katol. rod. Václava Krafta kramáře v Domanšicích 24 okres Louny a Františký dcery Antonína Schwarze obchdoníka z Domanšicích , 18-0-0, sov.b nar. 13.4.1865 v Lounech 145

http://www.portafontium.cz/iipimage/34704894/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp108_0020.tif?x=-68&y=204&w=771&h=341


Adolf - 13.8.1888 Kralovice / Kralovice 29 / 31 / Beer emanuel kramář , dřívě v Radnicích, v Kralovicích syn Františka Beera obchodníka v Radnicích 52 a Anny dcery Tomáše Raucha měšťana v Radnicích , matka: Kroftová Rozálie dcera Václava Krofta kramáře z DOmaušic 24, okres Louny a františky dcery Antonína Schwarze obchdoníka z Domaušic , rozhodnutí zemského prezidenta v Praze změna příjmení na Peer

oo : Adolf Peer + Jana Janoušková - 30.9.1922 Plzeň / Plzeň 112 / 13 / Peer Adolf obchodník v radnicích 108 naroz. v kralovicích dne 13.8.1887hjt. Kralovice manž. syn kat. rod. Emanuela Beera obchodníka v kralovicích a rosalie roz. Krofta z Domaušic 24, 35-1-0, svob. , nevěsta: Janoušková Jana v Plzni na Roudné 16 roz. Straková naroz. v Plzni dne 27.4.1891 v Plzni pag292, manž. dcera kat. rod. Antonína Straky pekaře v Plzni a Anny roz. Valenta z Radnic,


Bohumil - 11.3.1894 Podmokly 5 / Zvíkovec 08 / 246 / Peer Emanuel obchodník v Podmoklech 5, narozne v Radnicích 52 manž. syn Františka Peera obchdoníka z radnic 52 a anny roz. Rauchové z radnic 189, matka: Kraftová Rosalie narozená v Lounech dcera Václava Krafta krejčího z Domaušic 10a Františky roz. Švarcové z Oseku okr Duchcov

Emanuel - 11.5.1895 Podmokly 5 / Zvíkovec 08 / 262 / Peer Emanuel obchodník v Podmoklech 5, narozne v Radnicích 52 manž. syn Františka Peera obchdoníka z radnic 52 a anny roz. Rauchové z radnic 189, nar. 28.12.1857, matka: Kraftová Rosalie narozená v Lounech dcera Václava Krafta krejčího z Domaušic 10a Františky roz. Švarcové z Oseku okr Duchcov, nar. 13.4.1865, oddáni 6.11.1883

16.9.1895 Rakovník

Emanuel - 20.9.1900 Kryry 159 / inv.č. 3983, sig. L77/9 / 290 / Beer Emanuel handelsmann in ?? bezirk Podersam geburtig aus radnitz bezirk Rokycan des Franz Beer kaufman in Rdnitz 52 aus der Anna geboren Rauch burgers ?? aus Radnitz 158, nar. 28.12.1857, matka: Rosalia tochter des Wenzl Kroft ??? in Domanšin 24 und der Franziska geboren Schwarz? ??? ?? aus Domaušic bezrik Loun, nar. 13.4.1865, oddáni 6.11.1883

Emílie - 21.11.1901 Mukodely, okr. Podbořany / není online

Rozálie Františka - 16.6.1906 Vroutek, okr. Podbořany / inv.č. 11041, sig, L184/13 / 277 / Beer Emanuel katolish krämer in Budij? 166 ein sohn des Franz Beer kaufmann in Radnitz 52, gb. rokycan udn der Anna geboren Raus aus Radnitz geboren in Domanšice bz. Laun am 18.12.1857 zustandig nach Radnitz, matka: Kraft rosalia katolisch eine tochter des Wenzl Kraft krämers in Domanšice 24 udnd er Franziska geboren Scharz aus Domanšice vz. Laun , geboren in Laun 13.4.1865

oo : Jan Kroc + Františka Beerová - 10.4.1926 Radnice / dohledat není online


Anna - 15.2.1860 Radnice 138 / Radnice 19 / 46 / Beer František obchdoník v radnicích 138 syn Václava Beera , knihaře z radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měšťana v Radnicích 189 a matky Anny rozené Velčovy z radnic

František - 15.2.1862 Radnice 230 / Radnice 19 / 86/ Beer(Per) František obchodník v radnicích 138 syn Václava Beera , knihaře z radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, matka: Rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měšťana v Radnicích 189 a matky Anny rozené Velčovy z radnic

Terezie - 18.1.1866 Radnice 74 / Radnice 29 / 18 / Peer František obchdoník v Radnicích 74 syn Václava Peera, knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic, kmotři: Terezie Kellerová manželka kmotro Emanuel Keller obchodník z radnic

Karolína - 1.5.1867 Radnice 230 / Radnice 29 / 46 / Beer(Per) František obchodník v Radnicích 230 syn Václava Beera knihaře v Radnicích 120 a matky Anny rozené Janečkové z Kozojed 16, Plaské pnaství, matka: rauchová Anna dcera Tomáše Raucha měš´tana v Radnicích 189 a matky Anny roz. Velčové z Radnic, kmotři: Kunc Karolina Emanuel Keller obchodník z radnic

oo : Josef Flachs + Karolína Beerová - 9.8.1897 Kožlany / není online bude až 2030

potomci v roodkmenu Flachs


Jan - Nouzov, okr. Rakovník

oo : Jan Peer + Josefa Mužíková - nebylo to v Řevničově, ani Zbiroh, ani Radnice, ani Stupno


Marie - 28.7.1873 Zvíkovec 5 / Zvíkovec 08 / 38 / Per jan obchodník z Radnic 71 syn Františka Pera obchodníka z radnic a Františky Rauchovy z radnic, matka: Josefka dcera Josefa Mužíka obchodníka z Pavlíkova a Anny rUrbanovy z Seletic

Františka - 26.11.1874 Řevničov 150 / Řevničov 08 / 90 / Peer Jan kramář v Řenčově 150 syn Františka Peera kramáře z Radnic 82a matky Anny dcery Tomáše Raucha kramáře z Radnic 138, matka: Josefa dcera Jsoefa Mužíka kramáře v Řenčově 116 hjt. Slanské a matky Anny dcery jana Urbana kramáře z Seletic

oo : Josef Kůrka + Františka Pérová - 28.1.1902 Koloveč 157 / Koloveč 23 / 256 / Josef Kůrka obchodník (kramář) v Kolovči 137, nar. v Bělčicích 140, manž. syn Františka Kůrky kramáře v Bělčicích 140 a jeho manželky Marie rod. Milý z Lešan , okr Neveklov, 22-0-0, svob. nevěstA: Františka Peerová nar. v Renčově 150, manž. dcera Jana Peera kramáře v Řenčově a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova 146, okr Slaný, 27-1-0, sov.b , on nar. 10.1.1880 Bělčice, ona nar. 26.11.1874 Řenčov , okr Slaný

potomci v rodokmenu Kůrka


Václav - 2.11.1878 Řevničov 116 / Řevničov 08 / 129 / Peer Jan kramář v Řenčově 150 syn Františka Peera kramáře z Radnic 82 a matky Anny dcery Tomáše Raucha kramáře z Radnic 138, matka: Josefa dcera Jsoefa Mužíka kramáře v Řenčově 116 hjt. Slanské a matky Anny dcery jana Urbana kramáře z Seletic

oo : Václav Peer + Františka Jermanová - 2.7.1903 Se 51č, okr. Blovice / Seč 10 / 113 / Peer Václav kočující obchodník(kramář) z Kolovče syn Jana Peera obchodníka v kolovči , dříve v Radnicích 82 a matky Josefy Mužíkovy dcery Josefa Mužíka obchodníka v řenčově 116, nar. 2.11.1878 Řenčově, 24-8-0, svob. nevěsta: Jermanová Františka dcera Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51 a matky Anastazie Karfiolovy dcery Václava Karfiola kramáře z Plzence , nar. 22.3.1889 v Plzenci, 14-3-0


Josef - 26.3.1905 Hrnčířská ulice 2, Plzeň / Kolvoeč 23 / 163 / Václav Peer obchodník v Kolovči , manž. syn Jana Peera obchodníka v Kolovči a jeho manželky Josefy rodem Mužík z Řenčova, okr. Přeštice, matka: Františka manž. dcera Viktorína Jirmana kramáře v Seči 51, okr Blovcie a ejho manželky Anastazie rodem karfiolovy z Plzence

Antonín - 28.5.1913 Plánice 4 / Plánice 32 / 462 / dvojčata, otec: Peer Václav kočující obchodník z Kolovče 15 syn + Jana Peera obchodníka v Kolovči a matky Josefy rodem Mužík z Řenčov okres Nové Strašecí , nar. 2.11.1878 v Řenčově, matka: Františka dcera + Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51, okres Blovice a matky Anastízie rodem Karfiol z Plzence 52

20.7.1913 Koloveč

Václav - 28.5.1913 Plánice 4 / Plánice 32 / 462 / dvojčata, otec: Peer Václav kočující obchodník z Kolovče 15 syn + Jana Peera obchodníka v Kolovči a matky Josefy rodem Mužík z Řenčov okres Nové Strašecí , nar. 2.11.1878 v Řenčově, matka: Františka dcera + Viktorína Jermana kramáře ze Seče 51, okres Blovice a matky Anastízie rodem Karfiol z Plzence 52


Josef - 26.6.1883 Roztoky / Křivoklát 09 / 24 / Peer Jan kramář z Nouzova v hejt. Rakovnickém rodem z Radnic syn Františka Peera kramáře z Radnic a Anny roz. Rauchové z Radnic, matka: Josefa dcera Josefa Mužíka kramáře z Řenčova 116, hjt. Slánském a Anny roz. Urbanové ze Seletic kraj. Boleslavsky


Josef - 30.10.1833 Holovousy 19 / Chříče 06 / 35 / Václav Peer knihař a měšťan z radnic 152 syn + Františka Peer knihaře a handlíře ze Stupna 10 a matky ABrbory rozené Růžička ze Stupna 13, matka: Antonie dcera Matěje Janečka kramáře z Kozojed a matky Alžběty Urban rozneé z Křtice

oo : Josef Peer + Kateřina Marešová - 28.4.1863 Mýto 56 / Mýto 17 / 71 / Peer Josef záložník v c.k. praporu polních myslivců z Radnic 152, syn Václava peera knihaře a měš´tana v radnici 152 a jeho manželky Antonie rozené Janouškové z Kozojed , okresu Kralovického , 29-0-0, sovb. nevěsta: Marešová Kateřina kramářka z Mýta 56 dcera + Františka Mareše kramáře v Mýtě 56 a jeho manželky Marie roz. Kellnerové z Lochovic , okresu Hořovického


Emanuel - 17.7.1860 Klatovy 68 / Klatovy 24 / 89 / nemanželské dítě, Josef Per kramář z Radnic syn Václava pera kramáře v Radnicích a Antonie rozené Janeček ze Křtice u Rakovníka, matka: kateřina dcera + Josefa Mareše kramáře v Mejttě a + MArie rozneé kellner z mejta, kmotr: Emanuel kellner kramář z Radnic a Terezie manželka

František - 22.2.1874 Švihov 63, okr. Klatovy / Švihov 09 / 206 / Josef Peer kramář a syn Václava Peera knihaře v Radnicích 152 a jeho manželky Antonie rozené Janeček z Kozojed, matka: Kateřina dcera Františka Mareše kramáře v Mýtě 56 a jeoh manželky Marie roz. Köllner z Zochovic, svědek emanuel Keohler kramar z Radnic

oo : František Peer + Marie Nováková - 19.2.1903 Plzeň / Plzeň 094 / 127 / Peer František obchodník v Nýřanech z radnic syn + Josefa Peera kramáře z radnic 152 a KAteřiny roz. Mareš z Mýta, nar. 22.2.1873, svob. nevěsta: Novák marie dcera + Antonína Noiváka obuvníka v Bukovsku 161, hjt., Třeboň a Anastazie roz. Svobodová z Bukovska 47, nar. 29.9.1884 svob., svedci: František a Alois Šmídek obchdoníci v Plzni


Jaroslav Antonín - 9.6.1907 Truhlářská ul. 6, Plzeň / Plzeň 121 / 139 / Peer František obchodník v Plzni nar. ve Švihově , okr. Klatovy syn + Josefa Peera kramáře v Radnicích 152 a Kateřiny roz. Mareš z Mýta 56, nar. 22.2.1873, matka: Marie dcera + Antonína Nováka obuvníka v Bukovsku 164, kr. Třeboň a Anastazie roz. Svoboda z Bukovska 47, nar. 29.5.1884

oo : Jaroslav Antonín Peer + Anna Keslová - 18.8.1930 Plzeň / Plzeň 119 / 240 / Jaroslav Antonín peer obchodník-trhovec v Plzeni 444-IV pod všemi svatými 13, narozen v Plzeni 37-IV 9.6.1907, m.s.k.r. + Františka Peera obchodníka v Plzni 444-IV a Marie roz. Novákové z Bukovská 164, okr. Třeboň , 23-2-0, svob. , nevěsta: Anna Keslová v Plzni 43-I, Malá ul. 6, naroz. v Plzni 41-I dne 18.6.1913, dc. Vojtěcha Kesla lakýrníka st. drah v Plzni 43-I a Anny roz. Šmídkové z Plzně, 17-2-0, sovb.


Anna - 27.12.1841 Radnice 82 / Radnice 12 / 143 / Václav Peer měšťan a kramář z radnic 81 syn + Františka Peer kramáře z Stupna a matky Barbory roz. Růžička ze Stupna, matka: Antonie dcera Matějej janeček kramář z Kozojed a matky Alžběty roz. Urban z Krtice pství Křivoklád

oo : Jan Kilián + Anna Pérová - 2.7.1861 Radnice 133 / Radnice 17 / 101 / Killian jan vysloužilý vojín a kramář z Nepomuku 224 syn Vojtěcha kiliana a matky Anny roz. Hospodský , 26-0-0, nar. 7.4.1835, nevěsta: Peerová Anna dcera Vácalva Peera měšťana a kramáře v Radnicích 133 a matky Antonie Jeneček?, 20-0-0, nar. 27.4.1841


Josef - 4.11.1796 Horní Stupno / Stupno 02 / 10 / Frantz Per hausler, Barbara Ružička

František - 11.11.1804 Horní Stupno 22 / Stupno 02 / 19 / Franz Per knihař, Barbora Ružičkova

Kateřina - 10.3.1813 Všenice 25 / Stupno 2 / 68 / František Peer kramars, Barbora dcera Vojtěcha ružičky , kramáře z Stupna matky Marie svobodny oba z StupnaNEZAŘAZENÍ

oo : Matěj Peer + Barbora Růženská -


Jan - 1.10.1838

25.10.1838 Radnice 52 / Radnice 14 / 125 / Jan syn Matěje Peer kramáře z Radnic a Barbory roz. Ruženský , 0-0-21oo : František Peer + Kateřina Janečková - radnice nabo Kozojedy

on: před 1858


Anna -

František - 30.11.1858 Radnice 133 / Radnice 19 / 21 / otec nenapsán Perova Anna dcera + Františka Pera kramáře v Radnicích 133 a matky Kateřiny rozené Janečkovy z Kozojed, kmotři: Antonín Koželuh obchodník z Skomelna, Anna Perová dcera Josefa obchodníka z radnic

15.3.1859 Radnice 206 / Radnice 15 / 167 / Peer František syn Anny Peerovy dcery + Františka kramáře v Radnicích a matky Kateřiny rozené Janečkovy z Kozojed, 0-3-21


oo : Josef Peer + ? - -


Anna - dcera obchodníka z Radnic, psaná u narození Františka 30.11.1858oo : František Šmídek + Marie Kopkaně? - 7.5.1887 Plzeň / Plzeň 081 / 108 / Šmídek Frantiek obchodník v Plzni synJosefa Šmídka obchodníka v Plzni a Anny rozené Marešovy z Mýta, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Kopkáně-ova Marie dcera + Aloise Kopkáně deštníkaře v Plzni a Anny rozneé Beerovy z roudnice, 23-0-0


HLEDAM

Radnice 07

index nar. b 122-123 P 138 nic

index odd b 198 P 204 nic

index zem b 291-292 P 306-307 nic


Radnice 09

Por - 112, 113


Radnice 17

index P - 355-356 nic

index B - 33-34 jeden zapsany


Radnice 17

index P - 355-356 nic

index B - 33-34 jeden zapsany


Radnice 18 / 353-354 nic 323-


Radnice 19

index P - 354-355 dva zapsany

index B - 329-330 dva zpasniRadnice 22

index oddaných Pa B - 34 47 nic

index nar Pa B 4 22-23 nic

index zem 70 54 nic


Radnice 23

index P - 24-25 jeden zapsany

index B - 4-


Radnice 24

index P - 24-25 jeden zapsany

index B - 4-5 nic


Radnice 26

index P - 31-33 nic

index B - 4-5 nic


Radnice 27

index P - 26-27 jedne zapsan

index B - 4-5 nic


Radnice 28

index P - 38-40 jeden

index B - 5-7 nic


Radnice 29

index P - 507-509 dva zapsany

index B - 482-484 nic


hledám Radnice 26 / 4-5 31-33 nic / Radnice 07 / 198 204 / Kozojedy 05 / 21 nic / Němčice 15 / 245 214-215Stupno 10

hledam B 195 nic

hledma P 202 nic


Stupno 15

index je podle jmen hledam frantiska 25- a b a P

hledma P 202 nicStupno 22

5-13 85-87

Jan - syn Jana PeraDolní Stupno / II 31


Svatá Dobrotivá 08

iundex P 257 nic

index B 244 nic


Svatá Dobrotivá 09

iundex P 301 nic

index B 287 nicKozojedy 05

iundex P 64 nic

index B 58 nicPlzeň 094 / 96-127