Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Pícha

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Matěj Pícha - 1623 Vlastiboř / neexistují matriky

oo : Matěj Pícha řečený Vrkoč + Kristýna Vkočová - / neexistují Želče matriky / zkouším Soběslav 1 / 234-235 nic

ona: 29.1.1694 Želeč / Planá nad Lužnicí 2 / 96 / pochovana Krystyna Vrkocka ze Zelce mši zadusni hlawateczken

on: 21.10.1709 Želeč / Planá nad Lužnicí 4 / 194 / umřel Matěj Vrkoč ze Zelče starý 86-0-0

Pozemková kniha - ŽelečVelkostatek Zeleč 361664 / 4 / Grunt Ondřeje Vrkoče někdy VondrušovskýLéta 1654 při času hlavní komise visitationis byl na tum gruntu pod Rubrikou za osedlého rolníka položen a nalezen nebol. Ondřej Vrkoč, a seděl tehdáž v zaplaceným gruntě. Léta 1674 dne 3.3. při drženém soudu vynašlo se to že se tu přiženil ze vsy Vlastiboře Matěj Pícha nyní Vrkoč a byl mu týž grunt v létě 1668 mimo věna co komu dáti měl prošacován za 200 grošů. Přítom drženém soudu prokázal, že jest se náležitě v věno s nápadníky urovnal. K tomu že jest dal neb. Anně vdově jakožto tchýni své, něco peněz a 1. krávu za 33 grošů 20, též Vedelíně sestře své do města Veselý propuštěné, něco peněz a 1. krávu za 33 grošů 20. Též Jiříkovy Janovskýmu do Dobřejiny něco peněz 1. kravů a 1. bejče za 33 gr. 20, též Václavovi Vrkočovi do nechyně něco peněz 1. krávu a 1,5 kamene za 33 gr 20. On pak Matěj Pícha, porazil sobě sám v závdavku podil Krystyny manželky své 33 gr 20. Item? prokazál že jest nebol. Pavlovi Korbelovi, ze vsy Hodětína dal 4 gr. A tak pozůstává ještě ročně po 3 gr doplatiti jenž Pavel Korbel odkázal, totiž. P. děkanovy Bechyňskému na mše svaté 2 gr, k záduši Sudoměřickému, kdežto on leží 5 gr, k záduši Hlavatskému, kdežto jeho rodiče leží 5 gr. Též syrotkům potom nebož. Pavlovi Korbelovi , Ondřejovi na gruntu ve vsy Hodětíně 2,5 gr, Kateřině 2,5, Jiříkovi 2,5, Adamovi 2,5, Marianě 2,5, Aničce 2,5, Jakubovi 2,5. A tak vychází dobře podíl totiž 33 gr 20 potomž nebož. Pavlovi Korbelovi, též z summa 200 gr.

potomci v rodokmenu Vrkoč, první narozen 1665Václav - -

oo : Václav Pícha + Ludmila -

on: asi 1767

ona: po 1766


Matěj - -

oo : Matěj Pícha + Ludmila - hledám Soběslav 51 / 81

Soupisy poddaných 1744 - Skalice32Matěj Pícha, Ludmila manželka děti Vojtěch 2

Soupisy poddaných 1764 - Skalice33Václav Pícha Ludmila manželka děti Matěj Pícha Ludmila manželak děti Josef16, Mariana 12

Soupisy poddaných 1766 - Skalice33Václav Pícha Ludmila manželka děti + Matěj Pícha Ludmila manželak děti Josef 18, Mariana 14

Soupisy poddaných 1767 - Skalice32+ Václav Pícha Ludmila manželka děti

on: před 1766 /

ona: 28.11.1774 Skalice 18 / Soběslav 6 / 27 / Ludmila vidna po + Mathia Picha gazari Skalice 18, 46-0-0


Vojtěch - 12.4.1742 Skalice / Soběslav 3 / 45 / Mathias Picha casarius Ludmilla sub. civitate

Josef - 26.1.1748 Skalice / Soběslav 3 / 97 / Mathias Picha casry a Ludmila sub. Sobiesl.

Marie Magdalena - 7.4.1752 Skalice / Soběslav 3 / 140 / Mathai Picha casarius et Ludmilla subd. Sobiesl.

oo : Martin Chalupský + Marie Anna Píchová - 9.6.1772 Nedvědice 8 / Soběslav 5 / 6 / Chalupský Martinus vidnus rustici ex Niedviediece, Maria Anna filia post defuntum Matham Pícha gazarium ex Skkalice Avus Wenceslaus Avia Anna

potomci v rodokmenu ChalupskýNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jakub Pícha + Dorota - -

ona: po 1645-1650


Dorota -

Alžběta - podle pozemkové knihy Vlastiboř 1582-1682 / 39 /

měla dětioo : Adam na Píchově gruntu + Kateřina - -

pozemková kniha Vlastiboř 1673-1706 / 47 / https://digi.ceskearchivy.cz/118354/47 / Grunt Píchovský Adama Píchy, 4.2.1628 aby drunt zpustnutí předešel, pustila vrchnost grunt Adamovi na Píchovic za sumu 220 grošů míšeňských. V létě při posudcích skláddáti až do zaplacení pocinen bude po 8 gr. míšenských a to náležeti bude + Dorotě a + Alžbětě, která přišla z vojny. 9.1.1636 pustěno Dorotě Chromej syrotků Pychovskýmu na spravedlnost její 2 gr., Dorotě na spravedlnost ejejí po neb. jakubovi Píchovi, manželu jejím naní připadlou ?? se všeho nachází 18 gr. míš. puštěný též 2 gr vostatní jsou přijaty, k důchodu obecnímu 2gr.

1651 Vlastiboř - 1582-1682 / 38 / syrotkům po Dorota Píchová do Skalice, Havlovi, Lukášovi a Ondřejovi

1651 Vlastiboř - 1673-1706 / 49 / grunt má připadnou Alžbětě dceři Jakuba Píchy

1656 Vlastiboř - 1673-1706 / 49 / grunt přenechývý Adamovi

1673 Vlastiboř - 1673-1706 / 50 / po srmti v roce 1664, se ujal gruntu syn Jiří podle starého šasungu 220 grošů, jeho podíll 42 gr. ostatní nápadníkům a bratřím ročně po 3 gr vypláceti povinen bude po Dorotě Chromý, již Janovi Chledkovi? , po Adamovi PíchovyDorotě, matějovi, evě , Voršil, nadepsaný Jiří nemoha na??? ??? způsobiti , prodal jej Matoušovi syn Hruškovému osenim na zimu, s párem kobyl, špatnýho půl vozu kovářského s branami ,p odle starého šacunku ze sumu úhlavní 220 gr.

on: 1664

pozemková kniha Vlastiboř 1673-1706 / 47 / https://digi.ceskearchivy.cz/118354/47

pozemková kniha Vlastiboř 1582-1682 / 37 / https://digi.ceskearchivy.cz/116291/37/3881/2871/53/0


Jiří - 15.3.1640 Vlastiboř / Soběslav 1 / 10 / Adama Píchy, Kateřina matka

Vít - 29.5.1644 Vlastiboř / Soběslav 1 / 29 / Adama Píchy, Kateřina matka

Martin - 7.11.1646 Vlastiboř / Soběslav 1 / 38 / Adama Píchy, kateřina matka

Dorota - -

Matěj - -

Eva - -

Uršula -
oo : Jiří Pícha + Kateřina -

posle soupisu poddaných Vlastiboř 1674 / https://digi.ceskearchivy.cz/51211/41/1133/1396/63/0


Barbora - 1653 Vlastiboř

Ludmila - 1655 Vlastiboř

Tomáš - 1659 Vlastiboř

Jan - 1663 Vlastiboř

Žofie - 1665 Vlastiboř

Mikuláš - 1668 Vlastibořoo : Bartoloměj Pícha + Dorota - -


Jan - 25.12.1702 Skalice / Soběslav 2 / 12 / ditě Jan Bartoloměje Pýchy a Doroty

Šimon - 18.10.1708 / Soběslav 2 / 40 / dite Simon bartolomeje Píchy a Doroty

oo : Šimon Pícha + Alžběta Věchová - 23.11.1734 on Skalice ona Debrník / 145


Kateřina - 5.11.1736 Skalice / Soběslav 2 / 249 / Simon Picha Elisabetha sub. Sobesl., km: Anna Cojus Joannes Libra, Terezia Joannis Rab, Fr. Weismann

Marie Anna - 13.3.1739 Skalice / Soběslav 3 / 10 / Simon Picha casariusa Elisabetha sub Sobisl


Kateřina - 30.9.1712 Skalice / Soběslav 2 / 61 / Katerina Bartolomeje Pichy a Dorotyoo : Jiří Pícha + Ludmila - -


Růžena - 25.2.1714 Lhota / Soběslav 2 / 67 / Eosina Jiříka Píchy a Ludmilyoo : Tomáš Picha + Alžběta - / Vlastiboř


Tomáš - 4.11.1711 Vlastiboř/ Soběslav 2 / 56 / Tomáš Tomáše Píchy a Alžběty

Kateřina - 25.2.1714 Vlastiboř / Soběslav 2 / 128 / Katerina Tomase Pichy Aljeti

Růžena - 2.3.1717 Vlastiboř / Soběslav 2 / 88 /

Matheus - 11.9.1719 Vlastiboř/ Soběslav 2 / 105 / Tomas Picha a Alzbeta , sv: Bartolomej Fera

Mathias - 21.2.1721 Vlastiboř / Soběslav 2 / 115 / Tomas Picha Alzbeta, Bartolomej fera

Jakub - 7.7.1723 Vlastiboř / Soběslav 2 / 133 / tomas Picha Alzbeta, Bartolomej Fera

Vojtěch - 7.4.1726 Vlastiboř / Soběslav 2 / 158 / Tomas Picha a Alzbeta podani Trebone, Bartolomej Fera


oo : Tomáš Picha + Kateřina Kulová - 2.2.1728 Vlastiboř / Soběslav 2 / 329 / Tomáš Pícha vdovec z Vlastiboře s Kateřinou dceorou neb. Matějej Kulowýho z Debrníku


Marie Anna - 14.10.1730 Vlastiboř / Soběslav 2 / 194 / Thomas picha et Catharina, km: Sophia Lustig, Zacharia Hofmann, Cathraina ferova

František - 2.10.1732 Vlastiboř / Soběslav 2 / 210 / Thomas Picha Cathar., km: Zahcarias Hofmann, bart. Fera , Sophia Lustig

Matheus - 8.9.1736 Vlastiboř / Soběslav 2 / 247 / Thomas Picha Catharina subditi trebone

Anna - 1739 Vlastibor Soběslav 3 / 16 / Catharina superster vidna defunctum Thomam Picha Casarium Subdita Trebenensisoo : Jakub Pícha + Žofie - -


Matěj - 8.2.1724 ????? / Soběslav 2 / 139 / Jakub Pýcha a Žofie

Jakub - 4.7.1728 ????? / Soběslav 2 / 174 / Jakub Pícha ????????oo : Jakub Pícha + Marianna - -

Jakub - 30.4.1724 Vlastiboř / Soběslav 2 / 141 / Jakub Pýcha Mariana podani Treboneoo : Václav Pícha + Anna - -


Matěj - 23.2.1724 Vlastiboř / Soběslav 2 / 140 / Waclav Pýcha a Anna , Zacharias Waisman, Matous Fresl a Dorota Brezinova

Anna - 24.5.1726 Vlastiboř / Soběslav 2 / 158 / Valclav Pýcha a Anna, Juliana Waismanova, Dorota brezinova , matej Fresl

Jakub - 10.10.1729 Vlastiboř / Soběslav 2 / 183 / Wenceslaus Picha et Anna sub. trebonen, Zacharias Waisman, Mathias fresl , Barbora hoffmanova

Ludmila - 29.7.1731 Vlastiboř / Soběslav 2 / 201 / Wenceslaus Picha et Anna, km: Jualianna Weismann , ludmila Hoffmann, Mathia Fresl

Josef - 2.3.1733 Vlastiboř / Soběslav 2 / 213 / Wences. Picha et Anna sub. Sobisl, km: Zachari Glos, Franc Hofmann, Juliana Weismann

Alžběta - 10.6.1735 Vlastiboř / Soběslav 2 / 235 / Wenceslaus Picha Anna sub. Trebon

Bartoloměj - 14.8.1737 Vlastiboř/ Soběslav 2 / 256 / Wemc. Picha rust. Anna sub. trebonoo : Jan Pícha + Anna - -


Josef - 18.3.1717 z Předměstí / Soběslav 2 / 89 / Jan Pýcha a Anna ,km: Jakub Feraoo : Jan Pícha + Barbora - -


Václav - 15.9.1717 Soběslav / Soběslav 2 / 92 / Jan Pýcha a Barbora, km_: Václav Daníček

Tomáš - 1719 Soběslav / Soběslav 2 / 107 / Jan Pýcha a Barbora, km: Karel Březovej

Jan - 20.6.1723 Soběslav / Soběslav 2 / 133 / Jann Picha a barbora

Ludmila - 16.9.1725 soběslav / Soběslav 2 / 153 / jan Pícha a barbora, Polexina Pernclova

Adam - 1727 / Soběslav 2 / 332 sken

Jan - 26.2.1730 Soběslav / Soběslav 2 / 188 / Joannes Picha civit. et Barbara, km: frantisek Budisinsky, georgius gregr, Sophia huranin

Marie Anna - 30.5.1734 Soběslav / Soběslav 2 / 225 /oo : Matěj Pícha + Marianna - -


Tomáš - 11.12.1721 Vlastiboř / Soběslav 2 / 120 / Matiej Pícha ?????????? a Marianna ,km : Matiej Frestloo : Matěj Pícha + Mariana -


František - 14.11.1746 Vlastiboř / Soběslav 3 / 88 / Matěj Pícha rust. a Mariana sub. Trebon.

Růžena - 17.4.1749 Vlastiboř / Soběslav 3 / 112 / Mathias Picha rust: Marianna uxot. sub. Trebon.

Anna - 16.4.1751 Vlastiboř / Soběslav 3 / 131 / Mathias Picha rust. Mariana sub. Trebon.

Vojtěch - 1756 Vlastiboř / Soběslav 3 / 173 / Mathias Picha rustic. et Maria Anna sub. Trebones.oo : Řehoř Pícha + Kateřina - -


Vojtěch - 3.4.1730 Lhotka / Soběslav 2 / 189 / Gregorius Picha et Catharina subdit. Rzines, Zacharius Waisman

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu