Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Pluhař

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

František -

oo : František Pluhař + Markéta Suková -

on: před 1832


Bedřich - 1785

oo : Bedřich Pluhař + Kateřina Horáčková recte Viletalková - 28.4.1812 Šlapánov 3 / Šlapánov 12 / 97 / Fridrich Pluhař bývalý??? proviantník pekař z ?? ?? rozneý z N 108, 27-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vlastní dcera po + Janovi Wile?nalkovy sousedu a kramáři z Kutné Hory 240, 20-0-0, svob.

ona: 7.7.1834 Kdyně 102 / Kdyně 09 / 210 / Pluharšek Katharina eheweib des Fridrich Pluharsch inmanns, 43-0-0


Kateřina - 28.2.1813 Šlapánov 3 / Šlapánov 07 / 165 / Fridrich Pluhař inwalid od Prošiantu svobodný, matka: Kateřina vlastní dcera po Janovy Wiletialovy kramáři svobodnym z Kutné Hory 312


František - 10.6.1844 Budy 26 / Křivoklát 01 / 125 / Pluhař Katharina tochter des Pluhař Fridrich kramers aus Neugedin Klattauer kreis und der Katharina geborenen Wyleťak aus Šlapanov taboren kreise

oo : František Pluhař + Marie Mužíková - 14.2.1870 Skomelno 61 / Radnice 17 / 224 / Hříbal, recte Pluhař, František sprostý reservník 28 pluku rozený Budy okres Křivoklát 10.6.1844 syn Kateřiny Pluhařové kramářky z Kdyně , klatovksého kraje dcera Bedřicha Pluhaře kramáře z Kdyně a m. Kateřiny Viletákové ze Šlapanova, okr. Tábor, 25-0-0, svob. envěsta: Mužíková Marie bydlící ve Skomelně 61 dcera + Barbory Mužíkové kramářky z Oseka u Hořoovic , rozené v příbrami 30.1.1846, dcera + Jos. Mužíka hutníka z Hořoovic a Kateřiny Ružanské z Hořoovic, 24-0-0, svob.


Karel - 18.2.1879 Stašov 72 / Lochovice 23 / 221 / Hřibal recte Pluhař, František kramář světem jdoucí příslušný do Stašova 26 syn KAteřiny Pluhařové z Kdyně, později oddaná s Hříbalem, matka: Marie Mužík dcera Barbory Mužík kramářky z Oseka, okre. Hořovice

oo : Karel Pluhař + Anna Milá - 19.5.1904 Zaječov 82 / Svatá Dobrotivá 18 / 310 / Pluhař Karel, kramář v Zaječova 82, narozen ve Stašově dne 18.2.1879 , okr. Hořovice syn Františka Pluhaře kramáře ze Stašova 26 a téhož manželky + Marie roz. Mužíkové z Voseka, svobodný, nevěsta: Milý Anna v Zaječově 82 narozena ve Zduchovicích 14.5.1881, okr. Příbram, dcera Jana Milýho kramáře ze Sudovic a téhož manželky Marie roz. Pasecký ze Zaječova, svob.

ona: 27.11.1904 Zaječov 82 / Svaté Dobrotivá 23 / 154 / Pluhařová Anna, žena Karla Pluhaře kramáře v Zaječově 82, narozena ve Zduchovicích (okr. Příbram) dne 14.5.1881, dcera Jana Milýho kramáře ze Sudovic a téhož manželky Marie roz. Pasecký ze Zaječova, 23-6-13, souchotiny


oo : Karel Pluhař + Anastázie Karfiolová - 21.10.1905 Radnice 197 / Radnice 31 / 137 / Pluhař Karel kočující obchodník v Radnicích 197, nar. ve Stašově 18.2.1879, vdovec po + Anně Pluhařové roz. Milé ze Sudovic, syn kat. rod. Františka Pluhaře kramáře ze Stašova 26 a + Marie roz. Mužíkové z Voseka, vdovec, nevěsta: Karfiolova Anastázie nar. ve Skomelně 37 ,dne 22.10.1886 dcera kat. rod. Antonína Karfiola kočujícího obchodníka z radnic 197 a matky Anny roz. Koželuh ze Skomelna, 51, svobodná


Marie - 22.12.1907 Hudlice 195 / Hudlice 27 / 135 /


oo : Karel Pluhař + Františka Pytlíková - 15.6.1912 Železná / dohledat


Kateřina řečená Františka - 13.4.1834 Stašov 17 / Lochvoice 09 / 159 / nemanželská dítě, za otce se přihlásil: Jiří Hříbal tovaryě kovářský ze Stašova syn Františka Hříbala bývalého šenkýře ze Stašova a matky + Marie rozené Čumdová z Černína, matka: Kateřina dcera Fridricha Pluhaře kramáře z Kdyně? v klat. kraji a matky Kateřiny rozneé Wiletalekové ze vsy Šlapanov

děti v rodokmenu Hříbal


oo : Jiří Hříbal + Kateřina Pluhařová - 1.2.1848 Stašov 34 / Lochovice 15 / 103 / Hříbal Jiří kramář v Stašově syn + Františka Hříbala kovářského mistra v Stašově 12 a matky Marie rozené stehlík z Černína , kr. berounského , 40-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Pluhař dcera Bedřicha Pluhaře bývalého vojenského pekaře a kramáře v Kdyni, Klatovvského kraje a matky + Kateřiny rozené Wiletálek z Kutné Hory, 34-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hříbal


Barbora - 2.11.1814 Šlapánov 2 / Šlapánov 07 / 166 / Fridrich Pluhař invalid od Prostiantu kramář, matka: Kateřina vlastní dcera Jana Wiletialka kramáře svobodného z Kutné Hory 312

Václav - 17.7.1816 Šlapanov, okr. Kouřim / Chýnov 7 / 96 / Fridrich Pluhař kramář v Šlapanově, matka: Kateřina France? Vyletálka z Holic kramáře dcera

oo : Václav Pluhař + Anna Svobodová - 2.5.1848 Kdyně 98 / Kdyně 19 / 30 / Pluhař Václav kramer aus Neugedin eh. sohn des Freidrich Pluhař kramers aus neugedin 98 udn der + Katharina geb. Weletinak(Viletelek) v Gutenberg st. 123 aus halič , Kouřimr kreise, 35-0-0, svob. nevěsta: Svoboda Anna eh. tochter des + Mathias Svoboda kramers aus Neugedin?? udn de + Anna geb. Janoušek aus Welkovic(oprava Bílkovice okr. Vlašim) 30 Chotěšoau herrshaft, nar. 7.2.1821 Čeliv, okr. Benešov, fara PostupiceFrantišek - 14.12.1840 Čelivo 4 / Postupice 22 / 5 / nemanželské dítě, za otce se přihlásil Václav Pluhař sprostý voják od c.k. pěšího regimentu Baron Fleischer N 35 komp 16, Štafíř syn Bedřicha Plluhaře domkaře , kramáře z Nové Kdyně v Klat kr N 35 syb Kauth a matky Kateřiny rozneé Horáčkové z Kutné Hory, reccte Wiletinkové z Holic , kouřimský kraj, matka: Anna Svobodová sub Chotěšan dcera Matěje Svobody kramáře , podruha z ˇv Celivě sub Chotěšany a matky Anny rozené Janouškové z Bilkovic

oo : František Pluhař + Marie Kiliánová - 31.1.1871 Kdyně 111 / Kdyně 25 / 41 / Pluhař Franz refereman beide landwahre kramer ehl sohn des Pluhař Wenzl , stafirars aus Neugedeni u dessen ehegattin Anna geboren svoboda aus Čelív im Vlaschimer bezirk, 30-0-0, svob. nar. fara Postupice pg 6 14.12.1840 , nevěsta: Kilian Maria ehl. tochter des + Josef klian kramers aus Sv. benigna u dessen ehegattin Therezie geboren Melicahr aus Rosenthal(Rožmitál), 30-0-0, svob. nar. 13.6.1840 Nová Bystřice

on: před 1864


Matěj - 21.1.1873 Kdyně 78 / Kdyně 25 / 219 / Pluhař Franz kramer aus neugedein 78 ehel. sohn des Pluhař Wenzel kramers aus neugedein und dessen ehegattin Anna geboren Svoboda aus Čeliv Vlašimer bezirk, matka: maria ehl. tochter des + Josef Kilian kramerrs asu St. Benigna u dessne ehegattin Theresia geboren Melichar aus Rosenthal, sv: Mathias Kilian u rosalia dessen ehegattin kramers ??? aus Klatau

8.6.1892

Rozálie - 29.10.1874 Janovice nad Úhlavou 74 / Janovice nad Úhlavou 23 / 152 / František Pluhař kramář z Nové Kdyně 147 syn + Václav Pluhaře kramáře tamtéž a Anny roz. Svobodové z Postupic, matka: Maria m. dcera Josefa Kiliana obchodníka v Hořovicích a Terezie roz. karfiol ze Strašic


Anna - 25.12.1842 Chyšky 4 / Chyšky 8 / 59 / nemanželské dítě, otec: Václav Pluhař tovaryš knihařský z Kdyně , sprostý voják syn po + Bedřichovi Pluhař kramař z Kdyně 45 též a matky Kateřiny Horáček z Ratiborských hor , , matka: Anna Svoboodvá dcera po + Matějovi Svoboda dcera po + Matějovi Svobooda kramáře z Bilkovic kouřimského kraje a z matky Anny Janoušek z bilkovic

oo : Václav Bešta + Anna Pluhařová - 16.1.1871 Kdyně 111 / Kdyně 25 / 41 / Bešta Wenzl buchbindergessele inwohner aus Lukavic 36 ehl sohn des Adalbert Bešta kramers im Unter Lukavic 15 und dessen ehegattin Maria geborenen Hubený aus Ledenic, 33-0-0, 3.8.1838 fara Dejšín pag 42 , svob. nevěsta: Pluhař Anna ehl. tochter des Wenzl Pluhař kramers aus Neugedyn 98 und dessen ehegattin Annay geborenne Svoboda aus neustupost, 28-0-0, nar. 3.8.1842 Malá Chýška pag 52


Josef - 13.3.1845 Třebýcinka 2 / Švihov 15 / 45 / nemanželský syn, otcem vyznal se býti a žádal a jako takový byl zapsán Václav Pluhař kramář z Kdyně, matka: Anna rozená dcera Matěje Svobody zedníka a matky Anny Janouškové rozené z Celica

oo : Josef Pluhař + Anna Prechtlová - 26.4.1869 Kdyně 111 / Kdyně 25 / 36 / Pluhař Josef ??? ubtr korphal im k.k. 2 st. ?? infanterie regiment ehel. sohn des Wenzl Pluhař kramers in Kdyně, kramers und inwohner in Kdyně 111 und dessen eheweib Anna geboren Svoboda aus Neustupov kreis Tabor, 24-0-0, svob. , nevěsta: Prechtl Ann aehl. tochter des akrl prechtl kramers und inwohners in Althoh bei Bautl? 4 und ddessen eheweib Katharina geborenene Pfleger aus Seltschan kreis tabor, 20-0-0, svědek: Jakub Pfleger marionetenspieler aus Seltcan , on fara švihov, ona fara Staňkov, 20-0-0, svob.


Marie - 16.2.1870 Trhanov 11 / Trhanov 13 / 203 / Josef Pluhař kramer aus Neugegein, eh. sohn des Wenzl Pluhař kramers aus Neugedein und der mutter Anna geboren Svoboda aus Celiwa, bz. Vlašim, matka: Anna Prechtl eh. tochter des Karl Prechtl kramers und inwohners in Althof 4, bei Kauth und der mutter Katharina geboenen Pfleger aus Seltchan, krais Tabor

Marie - 23.11.1873 Koloveč 131 / Koloveč 18 / 37 / Josef Pluhař kramář z Kdyně 111 syn Václava Pluhaře kramáře z Kdyně 111 a matky Anny rozneé Svoboda z Benešova v Čáslavsku, matka: Anna dcera Karla Prechtla hrnčíře z Kouta a matky Kateřiny rozneé Pflégrové ze Selčan v Táborsku, sv: Marie a František Štěpánek kramáři z Jílového

Antonín - 2.8.1888 Křenovy, okr. Horšův Týn / dohledat / fara Staňkov není online až do roku 2049

oo : Antonín Pluhař + Barbora Hubená - 17.5.1920 Liběň 810, Praha / LBŇ O11 / 187 / Antonín Pluhař tov. děl. v Libni 810, nar. v Křenově dne 2.8.1888 mž. syn k.r. + jsoefa Pluhaře obchod. z N. Kdyně 1111 a Anny Prechlové z Koutů, 31-9-0, svob. nevěsta: Barbora Hubená v Libni 810, nar. v Rukávči 8 2.11.1894 fara Milevsko , manž. dcera kat. rod. + Františka HUbeného řezbáře v Rukávči 8 a Any roz. Šmídové z Nezdědic, 25-5-0, svob.


Josef - 31.5.1890 Hluboká 10 / Kdyně 42 / 77 / Josef Pluhař kramář v Hluboké 10, manželksý syn Václava Pluhaře kramáře v Nové Kdyni a matky Any rodem Svobodové z neustupova , okres Tábor, nevěsta: Anna manželská dcera Karla Prechtla kramáře ze Starého Svora a Kouta 4 a matky Kateřiny rodem Pflegrová ze Sedlčan okres tábor

oo : Josef Pluhař + Františka Fialová - 14.8.1919 Duchcov 50 / Duchcov 11200 / 10 / Pluhař Josef bergmann in Dux 10 d.z. im Heeksdienste in Pilsen gb. in Hluboka 31.5.1890,zust. n Neugedein beide orte Taus ehel sohn des + Josef Pluhař kaufmannes in Hluboká 10 u der + Anna gb. Prechtl kaufmannstochter aus Altenhof bei Kouty alle kath. 29-2-0, svob. nevěsta: Fiala Franziska in Dux 50, gb. in Ladowitz 50 1.12.1893, ehel tochter des + Franz Fiala Bergmannes in ladowitz 130 u der akrolina gb. KOmpert dann verehl Baroch aus Ladowtiz 130 bz Dux , alle kath. , 25-8-0, svob.

on: 7.12.1940 Gollnov?


Václav František - 31.3.1856 Kdyně 147 / Kdyně 25 / 63 / Wenzel Pluhař inwohner con da el. sohn des Fridrich Pluhař inqohner v da und dessen eheweib der kateřiny geb. Willetinek z Holiv okr. Kouřim


Josef - 27.2.1819 Kdyně 130 / Kdyně 09 / 51 / Fridrich Pluharsch burger, Aktharina tochter des Johan Wiletialek kramers von Holic des mutter Katharina geborenen Wančura z Holliz, viz str 123

Kryštof - 16.1.1830 Kdyně 85 / Kdyně 09 / 112 / Fridrich Pluharsch inmann von da, matka: Katharina eheliche tochter des+ Johan Wiletalek von Gutenberg und des mutter Katharina geborenen horatschek von Gutenberg

oo : Kryštof Pluhař + Anna Čechová -


Anna - 7.11.1874 Koloveč 12 / Koloveč 18 / 49 / Krištof Pluhař kramář syn Bedřicha Pluhaře kramáře z Kdyně 85 a Kateřiny rozené Vyletálek z Kutné Hory , matka: Anna dcera Jana Čecha nádeníka z Borku 12 a Anny rozené Králové z Dožic 20, okresu berousnkého , sv: Matěj šmíd kramíž z Plzně Anna šmídoví jeho manželka

Matěj - 18.4.1877 Koloveč 12 / Koloveč 18 / 75 / Krištof Pluhař kramář syn Bedřicha Pluhaře kramáře z Kdyně 85 a Kateřiny rozené Vyletálek z Kutné Hory , matka: Anna manž. dcera Jana Čecha nádeníka z Borku 12 a Anny rozené Králové z Dožic 20, okresu berousnkého , sv: Matěj šmíd kramíž z Plzně Anna šmídoví jeho manželka

Josef - 21.12.1879 Koloveč 65 / Koloveč 18 / 112 / Kristoč Pluhař kramář manželský syn Bedřicha Pluhaře kramáře z Kdyně 85 a Kateřiny rozené Vyletálek z Kutné Hory , matka: Anna manž. dcera Jana Čecha nádeníka z Borku 12 a Anny rozené Králové z Dožic 20, okresu berousnkého , sv: Matěj šmíd kramíž z Plzně Anna šmídoví jeho manželka

1.4.1882 Domažlice


Jan - 24.6.1832 Svatý Jan pdo Skalou 3 / Svatý jan pod Skalou 05 / 217 / Fridrich Pluhař verabschiedeten Perzflegbacker? aus Neugedin sohn + des Franz Pluhař schmiedmeister aus neugedein unterthanig zum herrshaft Kauth und mutter margaritha geborenen Sukin aus Neugedin aus N 205, matka: Katharina tochter des + Franz Viletenka kramers von Kuthenberg aus N 25 und mutter Katharina geborene Horaček aus Kutenberg N15, kmotr: Franz Kehelner 25-0-0 starý gymnastický hunštýř z Hluboše 36

Anna - lexikon neví

oo : František Bayer + Anna Pluhařová - lexikon neví

potomci v rodokmenu Bayeroo : Josef Dušek + Kateřina Pluhařová - před rokem 1807


Matěj -

oo : Matěj Pluhař + Anna Šulcová -

on: 22.12.1900 Plzeň / hledám Plzeň 101 350-354 / Plzeň 109 / 231-236 / Domažlice 86 / 9-12


oo : František Vydra + Anna Šulcová - 23.1.1909 Domažlice 21 / Domažlice 84 / 290 / František Vydra nar. v Mirošově 77, okres. Rokycany majitel houpačky v Domažlicích 21, bezděkovské předměstí, manž. syn Martina Vydry hudebníka v Chválenicích u Blovic, ajeho manželky Marie rodem Horný z březí u Králova Hradce, 30-10-0, nar. 9.2.1878 fara Mirošov, nevěsta: Anna Pluhařová nar. Šulc z Řeteč vdova po + Matěji Pluhaři zámečníku v Plánici bydlící v Domažlicích 21 bezděkovské před. manž. dcera + Čenka Šulce cestujícího pomocníka s loutkami v Řeteči 8 a jeho manželky Marrie rodem Holzknecht ze Zbenic, 35-8-0,vdova, nar. fara Chraštice, ovdovělá v Plzni 22.12.1900
NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : František Pluhař + Markéta -

ona: 28.2.1818 Kdyně 108 / Kdyně 09 / 163 / Margaretha wittwe des + Franz Pluharsch burgers von da, 67-0-0


oo : Jan Pluhář + antonie Bázlová -


Josef - -

oo : Josef Pluhař + Kateřina Vrbová -

http://www.portafontium.cz/iipimage/30069383/svihov-14_0740-n?x=18&y=253&w=577&h=257

http://www.portafontium.cz/iipimage/30069383/svihov-14_0690-n?x=-23&y=391&w=831&h=371
oo : Ondřej Pluhař + Barbora Staňková -


Kateřina - 23.7.1804 Štěpánovice 21 / Klatovy 37 / 21 / Adnreas Pluhař krejčí, Barbora d. Barthi Stanek sedlaka

Rozálie - 9.10.1805 Štěpánovice 21 / Klatovy 37 / 22 / Adnreas Pluhař krejčí, Barbora d. Barthi Stanek sedlaka

Kateřina - 4.8.1809 Štěpánovice 21 / Klatovy 37 / 24 / Adnreas Pluhař sedlák, Barbora d. Barthi Stanek sedlaka

Václav - 24.10.1810 Štěpánovice 21 / Klatovy 37 / 24 / Adnreas Pluhař krejčí, Barbora d. Barthi Stanek sedlaka

on: 22.5.1874 Všehrdy 22 / Kozojedy 14 / 181 / Pluhař Václav knihař vulgo linduškář? rodilý z Klatov, bytem v Všehrdech 22, 65-0-0on ze Stašova ona z Voseka / hledám Lochovice 16 111 a 108 nic / Lochovice 15 201 197


Antonín Pluhař + Kateřina Procházková - 1756 Grünfdorf, Pardubice / 31

Šlapánov 07 / 163-


hledám Švihov 08 / 88-121 / švihov 07 / 83-87 Švihov 10 84-89 / Švihov 11 / 79-85 / Švihov 12 / 74-80 / Švihov 13 / 81-89 / Švihov 14 / 68-76 / Švihov 15 / 1-138-178

Kdyně 09 / 259-261

zapsanniKdyně 35

hledam 33-34


Želznice 187-3 / 29, 43, 58, narození Antonína pluhařehttp://www.portafontium.cz/iipimage/30070317/vreskovice-09_1241-o?x=25&y=51&w=859&h=383


http://www.portafontium.cz/iipimage/30061244/dolni-lukavice-13_0260-o?x=-8&y=92&w=564&h=251https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5646/220

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8469/151


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7216/3

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu