Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Rais

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Václav - 1793

oo : Václav Rais + Anna Šerlichová - 9.1.1825 Domoušice 28 / 9603 / 11 / Wenzl Rais gemeiner des k.k. herrzog Wellington 42 Linien infanterie regimenth, sohn des WEnzl Rais kirch??? zu Domauschit, 32-0-0,s vob. nevěsta: Anna tochter nach dem + Johann Schellrich gewesenen mauers in Launova kornhauser herrshaft und der mutter Elisaberh geb. Habl aus Hrziwitz, 27-0-0, sv: Joseph Rais schneider meister in Domaschitz


Josef - 1820 lexikon neví

oo : Josef Rais + Kateřina Mudrová - 13.1.1845 Domoušice 25 / 9603 / 42 / Joseph Rais kramer aus Domauschitz 25, Zittolieber unterthen, sohn des Wenzel rais schumacher in Domauschitz 25, Zittolieber unterthan und der mutter Anna tochter des + Johann Schellrich gastwirthin iń Domauschitz 37, Zittolieber unterthan, und der + Elisabeth geb. Hobl aus Hřivitz, 24-0-0,s vob. nevěsta: Catharina eheliche tochter des + Joseph Mudra kramer in Grosdorf 33, herrshaft Zlonitz unterthan und der mutter Katharina tochter des Franz Karasek Obsthandler in Prag zur hauptstadt Prag gehorig 295, 23-0-0, svědek Franz Schultz kramer in Domauschitz


Josef - 26.8.1848 Bílichov 9 / Srbeč 02 / 74 / Rais Jsoef kramář z Bdína 16, syn Václava Raise nádeníka z Domoušic 33, pasntív Citolibského , matky Anny rozené Špelrich z Kaunova, Kateřina dcera Josefa Mudry podruha z Bilichvoa 15, pasntív Zlonického matky Kateřiny rozneé karasek z Prahy

oo : Josef Rais + Anna Kellnerová - 18.11.1873 Domoušice 75 / 9603 / 90 / Josef Rais kramář v Domoušicích 75, syn manž. Josefa Raise, kramáře v Damoušicích 75 a KAteřiny rozneé Mudra z Bylichvoa 15, nar. 26.8.1848 v Kdině, fara Srbce, 25-0-0-, svob. , nevěsta: Anna Kelner manž. dcera + Alexandra Kelnera kramáře z Žebráka 41 a Anny rodem Šťastné z Benešova, nar. 21.10.1854 fara Radnice, 19-0-0,s vob.


Františka - 1.1.1885 Domoušice 75 / 1586 / 121 / Rais Josef kramář z Domoušic 75, syn Josefa Raise kramáře z Domoušic 75 a Kateřiny rozneé Mudra z Bilichova 15, hjt. Slané, matka: Anna, dcera Alexandra Kelnera kramáře ze Žebráka 41, hjt. hořovice a Anny roz. Šťastné z Benešova, kmotr: Františka Mudra z Roudnice

oo : ? König + Františka Raisová - lexikon neví

on: před 1911


oo : Matěj Urban + Františka Raisová vdova Königová - 12.1.1911 Domoušice / lexikon ví

on: 21.11.1923 čes. zem. ústav pro choromyslné, Praha / Švihov 21 / 307 / Matěj Urban , nar. 18.4.1881 v Sedlici 65, trhový obchodník bytem v Plzni Plackého nám. 6, manžel Františky Königovi roz. Rajsové manž. syn Josefa urbana kramáře v Sedlici 65 a Terezie roz. Kylian ze Sedlice 45, odd. v Domousiích 12.1.1911, okr. Blatná, 42-7-3, paralysis progressiva


oo : Antonín Tille + Františka Raisová vdova Urbanová - 4.3.1924 Plzeň 331 / Plzeň 112 / 184 / Antonín Tille obchodník v pLzni , palackého 6, narozen ve Švihově 13 , dne 17.1.1893, okres Klatovy, m.s.k.r. Augustina Tille obchodníka v Plzni 331 a + Tereize urbanové recte Procházkové roz. kiliánové ze Sedlce 39, 31-1-0, svob. nevěsta: Františka Urbanová roz. Raisrová z Domoučic 109, okr. Louny v Plzni Palackého 6, ovdovělé Hönigová, vdova po + Matějovi Urbanovi obchondíku v Plzni m.dc.k.r. + Josefa Raise obchodníka v Domoušicích 109 a Anny roz. Kelnerové ze Žebráka 41, 39-2-0, vdova, ona nar. 1.1.1885 Domoušice, nevěsta vdova : matěj Urban + v praze 21.11.1923 a pohřben ve švihově, dispenz od švagrovství I st. linear


Anna - 9.7.1850 Bdín 16 / Srbeč 02 / 76 / Rais Josef kramář z Bdína 16, syn Václava Raise nádeníka z Domoušic 23, matky Anny rozené Šelrich z Kounova, matka: Kateřina dcera Josefa Mudry nádeníka z Bilichova 76 matky Kateřiny rozneé Karásek z Prahy

oo : František Vitner + Anna Raisová -


Antonín Otto - 15.1.1891 Jimlín 20 / Opočno 5922 / 57 / Vitner František kramář v jimlíně 20 syn Jana Vitnera hotovitele harmonik z Řenčova 30, okr. Nové Strašecí a Kateřiny rozené Müllerové z Kalivod 30, okr. Nové Strašecí, matka: Anna dcera Jsoefa Raise obchodníka z Domoušic 75, okr. Louny a Kateřiny rozené Mudra z BGilichova 15, okr. Nové Strašecí

8.8.1891 Domoušice


Alois - 5.10.1852 Bdín 16 / Srbeč 02 / 78 / Rais Josef kramář z Bdína 16, syn Václava Raise nádeníka z Domoušic 23, matky Anny rozené Šelrich z Kounova, matka: Kateřina dcera Josefa Mudry nádeníka z Bilichova 76 matky Kateřiny rozneé Karásek z Prahy

oo : Alois Rais + Rozálie Drexlerová - 16.11.1875 Doumoušice 27 / 9603 / 96 / Rais Alois syn Jsoefa Raise kramáře z Domousic 75 a Kateřiny rozneé Mudra z Bilichvoa, kř.l. ženicha ze Srbeč, 23-0-0,svob. , nevěstA: Rozálie dcera Jana Drexlera kramáře z Domoušic 27 a Barbory roz. Pero z Radnic, zdejší fara , 18-0-0, sovb


Anna - 30.9.1885 Hřivice

oo : Karel Kehrman + Anna Raisová - 22.2.1908


Josef Karel - 1.8.1911 Zeměchy / 10939 / 120 / Kehrman Karel , mlynářský v Zeměchách 92, legit. syn Karla Kehrmana krejčího v Podbořanech 106 a jsoefy Balounové z Bušovic 8, okr. Rokycany, nar. v Bušovicích 8, 20.9.1878, matka: Anna mžl. dcera Aloise Raise obchodníka ve Hřivicích 42 a Rosalie rodem Drexlerové z Domoušic 26 , narozena v Hřivicích 77, hjt. Louny 30.9.1885, ordiče oddáni 22.2.1908


Antonie - 15.1.1855 Bdín 16 / Srbeč 02 / 81 / Rais Josef kramář z Bdína 16, syn Václava Raise nádeníka z Domoušic 23, matky Anny rozené Šelrich z Kounova, matka: Kateřina dcera Josefa Mudry nádeníka z Bilichova 76 matky Kateřiny rozneé Karásek z Prahy

Marie - 30.6.1857 Velké Horešovice / Hořešovice 04 / 45 / Jozef Rais kramář v Domaušicích 23, pasntív Citolib, syn Václava Raisa ševce v Domaušicích 23, býv panství Citolib a matky Anny rozené Šerlich z Kannova, okres Rakovník, matka: Kateřina dcera Jsoefa Mudry kramáře z Bilichvoa 14, panství Zlonic a matky Kateřiny rozneé Karásek z Prahy v Starém městě, pres Pražský

oo : František Mužík + Marie Raisová - 18.9.1879 Domoušice 75 / 9603 / 104 / Mužík František kramář z Pavlíkova , hjt. Rakovník syn Jsoefa Mužíka kramáře z Pavlíkova a Barbory roz. netáhlík ze Sleetic, nar. 1.3.1857 v Nové Vsi okr. Velvary, fara Vepřek, svob. nevěsta: Marie dcera Josefa Raise kramáře z Domoušic 75 a Kateřiny roz. Mudra z Bilíchova 19, nar. 30.6.1857 ve Velkých Hořešovic, 22-3-0,s vob.


Kateřina - 17.7.1859 Řevničov 26 / Řevničov 05 / 14 / Rais Josef kramář, syn Václava a Anni Rais domkaře v Domašicích 20, b.p. Citolib nyníokr. Lounský, matka: Kateřina dcera Josefa a Kateřiny Mudra kramáře v Bilichvoě , b.p. ZLonice, nyní okresu Novostrašského

oo : Antonín Suchý + Kateřina Raisová - 18.9.1884 Domoušice / SOA Lit. 9603 / 112 / Suchý Antonín syn Františka Suchýho kramáře z Kornhausu a Marie roz. Štěpánek z Městečka, 23-0-0, nar. Řevničov, svobodný, nevěsta: Kateřina dcera Josefa Raise kramáře z Domoušic 76 a Kateřiny roz. Mudra z Bilichova, 25-0-0, nar. Řevničov, svobodoná


Václav - 28.9.1823 lexikon neví

oo : Václav Rais + Crescencie Šemová - -


Kateřina - 5.6.1858 Domoušice 18 / 1585 / 37 / Rais Václav nádeník v Domoušicích 18, vlastní syn Václava Raise mistra ševcovského v Domoušicích 25 a matky Anny dcery Jana Šellricha bývalého hospodského v Domoušicích 37 a Alžběty rozneé Šmíd z Hřivic, matka: Crascenscie vlastní dcera Josefa šema chalupníka v nečemicích a matky Kateřiny rozneé Grün z Nečenic okresu Žateckého5.6.1858 Domoušice 18 / 1585 / 37 / Rais Václav nádeník v Domoušicích 18, vlastní syn Václava Raise mistra ševcovského v Domoušicích 25 a matky Anny dcery Jana Šellricha bývalého hospodského v Domoušicích 37 a Alžběty rozneé Šmíd z Hřivic, matka: Crascenscie vlastní dcera Josefa šema chalupníka v nečemicích a matky Kateřiny rozneé Grün z Nečenic okresu Žateckého


oo : Václav Rais + Anna Křížová - 4.2.1874 Domoušice 79 / 9603 / 93 / Rais Václav domkař z Domoušic 79 syn + Václava Raise mistra obuvnického z Domousic a Anny roz. Šelrich z Domoušic, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Anna dcera + Jsoefa Kříže nádeníka z Domousic 53 a Marie roz. Vilner z Třeboně , okr. Lounské, kraj Žatecký, 35-0-0, svob.


Václav - 12.9.1875 Domoušice

oo : Václav Rais + Barbora Prokopová - 10.1.1899 Domoušice 80 / 9603 / 139 / http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=739be2ed75684932bc59747216919d11


František - 4.10.1834 lexikon neví

oo : František Rais + Marie Pavelková - 4.11.1872 Domoušice 42 / 9603 / 87 / Reis František nádeník a nájmeník v Damoušicích 58, manž. syn + Václava raise domkaře a nádeníka v Damoušicích 58 a matky Anny rozené Šelrychové z Vranova, nar. 4.10.1834, 38-1-0, sovb. nevěsta: Marie Pavelková nádeníce a nájemnice v Domaušicích 42, manž. dcera Antonína Pavelky, domkaře a nádeníka v Pecinově a matky Rozalie rozneé Neubatové v Pecine, hjt Slánského, nar. 14.4.1835, 37-6-0, svob.


Jan - 3.4.1840 lexikon neví

oo : Jan Rais + Eleonora Malerová - 25.10.1869 Domoušice 44 / 9603 / 80 / Jan Rais domkař a nádeník v Domaušicích 55, manž. syn + Václava Raise domkaře v Domaušicích , okresu Lounského kraje Žateckého a mateře Anny rozené Šellrychovy z Kounova 8, okresu Rakovnického, 29-6-0, nar. 3.4.1840 naro., svobodný, nevěsta: Eleonora Malerova manž. dcera + Josefa Malera domkaře v Domaušicích 44 a matky Kateřiny rozneé raisovy z Damaušic 30, nar 25.7.1846, 23-3-0, svob.


Františka - lexikon neví


Petr - 29.6.1868

oo : Petr Rais + Antonie Dvořáková - 2.5.1899 Domoušice 75 / 9603 / 141 / http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=91371d221a864cb9b8ec0dfb4340045e


oo : ?? Kříž + Františka Raisová - lexikon nevínesvětský

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=ca6cc8c8ba27410bb1ba471a8525cf96

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=d048301039ee4d14be340e64ca2a3389

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=69fda9c283f0434ebbf03d27cb2b4ab2Domoušice 9603 / 143-149

Srbecč 07 / 1-5 / Srbeč 06 / 109-112 / Srbeč 03 / 43-47 / Srbeč 02 / 66-76 / Srbeč 05 / 82-88 / Srbeč 08 / 22-38

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu