Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Řapek, Řabek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan - 1649

oo : Jan Řapek + Dorota???(1658-1732) -

ona: 18.12.1732 Chválenice / Chválenice 04 / 67 / Dorota řapková, sousedka Chválenickáá stáří okolo 76 let

on: 16.11.1734 Chválenice / Chválenice 04 / 71 / Jan Řapek, soused Chválenický, stáří okolo 85 let


Václav - 1684 že byl synem Jana je můj odhad

oo : Václav Řapek + Dorota(*1690) - ?? hledma Blovice 19,20 nic, asi v chválenicích

on: 12.8.1748 Zdemyslice / Blovice 20 / 148 / v pánu usnul Waclaw řapek? zaopatřený 64-0-0

ona: 13.1.1735 Zdemyslice / Blovice 20 / 105 / umřel v pánu Dorota řabková, vysky sveho veku kolo 45 let stari,


Dorota - 2.9.1717 Chválenice / Chválenice 01 / 3 / Dorota otce Václava Řapka podruha Chválenického, a manželky jeho Doroty

Marie Anna - 27.12.1719 Chválenice / Chválenice 01 / 28 / Maria Anna, otec: Václav Řapek podruha Chvalenickyho a Doroty manyelky jeho

Jan - okolo 1725 bud ve chválenicích(19.6.1723 Chválenice podle Longauera, 20.6 se narodil Ranec nikliv Řapek) nebo v zdemyslicich dohledat, prochazim Blovice 03 / 15-20-30 nic, hledam Chválenice 01 / 66-73 78-79 88-91

oo : Jan Řapek + Uršula Rožanová - 5.11.1741 Louňová / Blovice 04 / 89 / mladenec Jan řapek z domislic s nevěstou pannou Uršullou Rožanovou, druzbna nic zajimaveho

umřel patrně okolo 1755 - Žalobcem zde byl Matěj Levý, který, jak vypověděl, byl v roce 1755 dosazen jako pacholek na statek ve Zdemyslicích, kde po smrti Jana Řapka zůstala vdova s pěti dětmi. Po čase ţádal, aby byl propuštěn na panství Hradiště. Jeho ţádosti nebylo vyhověno, naopak byl podle svých slov přinucen oţenit se s dotyčnou vdovou a statek převzít. Matěj Levý však nebyl dobrým hospodářem, proto byl vrchností hospodaření zbaven a odveden na vojnu. Na statek byl dosazen Jan Šimek.

on: 25.4.1754 Zdemyslice / Blovice 05 / 169/7 / usnul jan maxmilián Řapek zaopatřený, 29 let

on: 22.4.1754 Zdemyslice / Blovice 20 / 175 / v pánu usnul Max řapek zaopatřen svátostí , 29 let


Kateřina - 26.10.1742 Zdemyslice / Blovice 03 / 109 / otec: Jan řapka, matky Voršily, poddani Šťáhlavský

oo : Matouš Kovařík + Kateřina Řapková - 4.2.1776 Chocenice 12 / Blovice 07 / 158 / Honestus Vidnus Kowarzik Mathaus inquilinus cum honesta spousa Catharina supertite ligitima filia post + řapka Joanum ambo subditi Koczenium

ona: 8.2.1777 Chocenice 12 / Blovice 07 / Catharina legitima uxor Kowarzik Matthai inqilini, 32-0-0


oo : Matouš Kovařík + Magdalena Matoušek - 10.6.1777 Chocenice 12 / Blovice 07 / 164 / honestus vidnus Kowarzik Matthaus cum honesta sponsa magdalena legitima relicta filia + post Matouschek Paulum rusticum


Marie - 7.12.1744 Zdemyslice / Blovice 03 / 115 / Otec: Jan řapka, mat: Voršila , podd. Šťáhlavští

Matěj - 13.2.1747 Zdemyslice / Blovice 03 / 126 / Otec: Jan řapek, mat: Voršila , testes: Bartoloměj Řapek ze žákawy

Zuzana - 6.8.1749 Zdemyslice / Blovice 03 / 140 / Otec: Jan řapek, mat: Voršila , adstantes: Anna Řapková ze žákawy

Antonín - 22.1.1751 Zdemyslice / 324 / 149 / otec: Jan řapek, mateř Voršila, poddani Šťáhlavští

7.3.1751 Zdemyslice / Blovice 20 / 162 / umřelo dítě jmenem Antonín otce Jana řapka 0-1-16

Vojtěch - 18.4.1754 Zdemyslice / Blovice 03 / 173 / otec: Jan Maxa Řapek, mat: Voršily, poddani Šťáhlavští

oo : Vojtěch Řapek + Anna Růžičková - 20.11.1784 Mirošov 66 / Mirošov 05 / 119 / Vojtěch řapek z domislicm 30 let svob. , nevěsta: Anna Růžičková, 20 let ,s vob.


Josef - 21.8.1786 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 168 / Vojtěch Řapek chalupník, Anna Ružičková

Martin - 9.11.1788 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 170 / Adalbert Řapek inwohner, Anna ružička

Kateřina - 12.11.1790 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 171 / Adalbert Rapek inwohner, Anna Ružičková

Anna - 21.1.1793 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 173 / Adalbert Rapek inwohner, Anna ružičkin

Josef - 22.2.1795 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 175 / Adalbert Řapek taglohner, Anna ružička

Marie - 17.3.1796 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 176 / Adalbert Řapek hausler, Anna ružičkin

Vojtěch - 18.4.1798 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 177 / Adalbert Řapek hausler, Anna Ružičkin

Prokop - 3.7.1801 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 180 / Adalbert řapek hausler, Anna ružičkin


oo : Vojtěch Řapek + Marie Tenglerová - 23.2.1808 Mirošov 66 / Mirošov 05 / 124 / Vojtěch Řapek baracznik podany Mirošovský, 50 let vdovec, nevěsta: Marie Tenglerova Mirošov ?? podana, 28 let, svob.

on: 4.12.1813 Mirošov 66 / Mirošov 17 / 7 / Vojtěch Řapek domkař, 56-0-0 na horkou nemoc

ona: 21.3.1835 Mirošov 66 / Mirošov 18 / 12 / Marie řapek nádenice a manželka po + Vojtěchovi Řapkovi nádeníku z Mrošova 66, 63-0-0 lungenhaft


Martin - 11.11.1809 Mirošov 66 / Mirošov 06 / 194 / Vojtěch řapek baráčník podany Mirošovský, Marie dcera Josefa Tenglera matky KAteřiny šlapakovy?, extradita 9 Febr 1848 zu Vereheligung.

oo : Martin Řapek + ?? - 9.2.1848 / nevim kde, jen datum vim z narození / hledam Mirošov 14 / ale v indexu to tam neni


Františka - 2.4.1812 Mirošov 66 / Mirošov 08 / 7 / Vojtěch řapek baračník podany Mirošovský, Marie dcera Josefa Tenglera uhlíře z Mirošov mat: Kateřiny Zúzankovy deto z Mirošov


Josef - okolo 1744 nebo 1752 Dohledat Domyslice 5,

oo : Josef Řapek + Anna ???? - byl vdovec u druhe svatby Dohledat

ona: 4.8.1813 - Zahrádka 28 / Vrčeň 15 / 38 / Anna manželka Josefa Řabka domakře , 72 let , věkem


oo : Josef Řapek + Marie Bešťáková - 18.1.1814 Vrčeň / Vrčeň 11 / 43 / Josef řapek domkař syn Jana řapka sedláka z domyslic 5 a Matky Voršily Baskovi z Bařinovic? 15 , 62 let vdovec, nevěsta: Marie dcera Martina Bestiaka kovaře ze ˇVmelina 14 a matky Terezie Bestovi ze zahradky 7

on: 10.3.1824 Zahrádka 28 / Vrčeň 15 / 40 / čp28, Josef Řapek domkař, 80 let, věkem

ona : 17.11.1858 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 100 / Marie, vdova Josefa řapka domkaře, 75-0-0, věkem sešlá


Josef - 30.3.1816 Zahrádka 28 / Vrčeň 09 / 170 / otec: Josef řapek domkař syn Jana Řapka sedlaka z domyslicz 5 a matky Voršily Báskovy z Bařiovic? 15, matka Marie dcera Martina Bešťáka kováře z Čmelína 14 a matky Terezie beštovi ze zahrádky 7


oo : Josef Řapek + Anna Hrochová - 7.11.1837 Vrčeň / Vrčeň 19 / 22 / Josef syn Josefa řapka domkaře ze zahrady 28 a Marie BeŠŤakovy ze zahrady 7, 21 let svobodny, Anna dcera Václava Hrocha vejminkáře z Vrtšeně 63 a Barbory Voblizovy z Vrtšene 28, 23 let svob.

on: 4.3.1879 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 106 / Josef Řapek, domkař manžel + Anny rod. Hroch z Vrčně, 64-0-0, žaludeční rakovina

ona: 14.9.1871 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 103 / Anna Řapková manželka Josefa domakře - rozená Hrochová z Vrčně, 56-0-0, vodnatelnost


Václav - 28.10.1838 Zahrádka 28 / Vrčeň 09 / 187 / otec: Josef řapek domkař syn Josefa domk ze vsy zahradky a Marie Bastikovy ze zahradky 7, matka: Anna dcera Václava Hrocha chalupnika z Vrcne a Barbory Woblizovy z Vrcne

18.4.1863 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 101 / Václav, syn Josefa Řapka domkaře, 25-0-0, na hornkou nemoc

Barbora - 14.4.1841 Zahrádka 28 / Vrčeň 09 / 190 / otec: Josef řapek domkař, syn Josefa domkaře ze zahradky 28 a marie Besťakovi ze zahradky 7, matka: Anna dcera Hrocha chalupnika z Vrčeň 63 a barbory Voblizovi? z Vrčně 28

Marie - 18.10.1843 Zahrádka 28 / Vrčeň 09 / 119 / otec: Josef řapek domkař, syn Josefa domkaře ze zahradky 28 a Marie BeŠťákovi ze zahradky7, matka: Anna dcera Václava Hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbory Vobliový z Vrčně 28

Anna - 18.6.1845 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 3 / Josef řapek havíř syn Josefa řapka domkaře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

25.6.1845 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 96 / Anna dcera josefa Řapka, horníka ze zahradky 28, 0-0-8, psotník

Anna - 12.9.1846 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 5 / Josef řapek havíř syn Josefa řapka domkaře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

19.10.1846 Zahrádka 28 / Vrčeň 16 / 96 / Anna dcera josefa Řapka, domkaře a havíře, 5 neděl, psotník

Josef - 19.1.1848 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 7 / Josef řapek havíř a domkař syn Josefa řapka domkaře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

12.5.1874 Plzeň 21 / Plzeň 044 / 105 / Řapek Josef tesař rod. ze Zahradky okr. soud Nepomucký, 25-0-0, apoplexia

Anna - 9.9.1850 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 12 / Josef řapek domkař syn Josefa řapka domkaře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

oo : Josef Havlík + Anna Řapková - 24.9.1878 Vrčeň dohledathledam Vrčeň 1978-80 nic


Josef - 30.8.1877 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 57 / nemanželksé, Josef havlík nádeník ze Zahrádky 28 syn Jana Havlíka kováře v Kladrubech 14 a jeho manželky Marie rodem J???dové z Kladrub 17, matka : Řapková Anna dcera Josefa řapka domakře v Zahrádkách 28a jeho manželky Anna roz. Hrochovy z Vrčně 63, otec dle přípisu fary v Reinchenbachu(možná Rejštejn) ze dne 22.11.1911(smíšené manželství ) odpadl dne 22.11.1911 od církve

24.9.1878 lib 18 pag 91 dohledat / hledam Vrčeň 16 / 106 nic


Kateřina - 31.1.1857 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 22 / Josef řapek domkař syn Josefa řapka domkaře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

oo : Josef Smrček + Kateřina Řapková - 14.2.1881 Zahrádka 28 / Vrčeň 20 / 93 / Josef Smrčka tesař z metly syn Tomáše Smrčky najemníka z metlý č1 a jeho manželky Barbory rodilé Pekárkové z Bujič 55 , sovb , 23 3/4 leta, nevěsta: Kateřina Řapková ., dcera + Josefa Řapka domkaře ze Zahrádky 28 a jeho mnaželky Anny rodem Hrochové z Vrčně 65, svob. 24 let

ona: 12.8.1914 Zahrádka 28 Dohledat

zde je potomek Karel Bláha majitel roodkmenu


Terezie - 13.10.1859 Zahrádka 28 / Vrčeň 25 / 25 / Josef řapek domkař syn Josefa řapka domakře ze zahrádky 28 a Marie Beštakové ze Zahrádky 7, Anna dcera Václava hrocha chalupníka z Vrčně 63 a Barbary Voblizové z Vrčně 28

oo : Jan Kohout + Teresie Řapková - 15.2.1898 Zahrádka 28 / Vrčeň 20 / 105 / Jan Kohout, domkař z Maňovic 44 syn Tomáše Kohouta dělníka z Maňovic 15 a jeho manželky Anny rodem Hudečkové z Kramolína 35 , vodovec 44 7/12 roku, nevěsta: Terezie Rabková ze zahrádky 28 dcera Josefa Rabka , domkaře ze Zahrádky 28 a manželky jeho Anny rodem Hrochové z Vrčně 63, svob. 38 let , on anzrozen, 24.6.1853 a je vdovec ode dne 15.12.1897

ona: 23.2.1930 Maňovice 44, okr. Klatovy, Česká republika Dohledat


Petr - 26.2.1818 Zahrádka 28 / Vrčeň 9 / 172 / otec: Josef Řapek domkař syn Jana Řapka sedlaka z Domyslic 5 a matky Voršily Baškovi z Lounové 15, matka: Marie dcera Martina BaŠtiaka kováře ze Čmelin 14 a matky Terezie Bestovi ze zahrádky 7

oo : Petr Řapek + Terezie Potřebová - 4.11.1851 Zahrádka 28 / Vrčeň 20 / 81 / Petr Řapek, vysloužilý kapitulant a syn Josefa řapka domkaře ze zahradky 28 a Marie Beštakové ze zahradek 7, svob. 33 let, nevěsta: Terezie , dcera Jána Potřeby domkaře ze Zahradky 11 a Marie Hlínové z Radošic, svob. 28 let

on: 8.7.1853 Kladno /patrně KLAdno 20 - není online 2018 / vindexu Kladno 25 psáno folie 116 Dohledat


Marie - 22.7.1851 Zahrádka 39 / Vrčeň 25 / 13 / Peter řapek se přiznáva za otce dítka, syn + Josefa řapka domkaře ze Zahradky 28 a matky Marie Beztákové ze Zahrádky 7 , matka: Terezie dcera Jana Potřeby domkaře ze Zahradky 11 a Marie Hlínové z Radošic


Vojtěch - 23.4.1873 Zahrádka 39 / Vrčeň 25 / 49 / otec neuveden, Řapková Marie dcera Petra Řapka somkaře ze Zahrádky 39 a jeho manželky Teresie roz. Potřebovy ze Zahrádky 11

22.6. 1873 Zahrádka 39 / Vrčeň 16 / 105 / Vojtěch nem. syn Marie Řapkové dcery domakřské, 0-2-0, psotník


Jakub - 26.2.1818 Zahrádka 28 / Vrčeň 9 / 172 / dvojče Petra, umřel napsáno u narození, otec: Josef Řapek domkař syn Jana Řapka sedlaka z Domyslic 5 a matky Voršily Baškovi z Lounové 15, matka: Marie dcera Martina BaŠtiaka kováře ze Čmelin 14 a matky Terezie Bestovi ze zahrádky 7

5.4.1824 Zahrádka 28 / Vrčeň 15 / 40 / Jakub syn po + Josefovi řapkovi , 6 let baule?

Mrtvě narozená dcera - 6.4.1820 Zahrádka 28 / není zápis

6.4.1820 Zahrádka 28 / Vrčeň 15 / 40 / Josefovi řabkovi narodila se mrtva dcera


Anna - 12.2.1725 Zdemyslice / 324 / 15 / otec: Václav Řapek, Doroty matky, rodicu stahlavum pdodanych

Marianna - 19.6.1728 Zdemyslice / Blovice 03 / 30 / otec: Václav řapka, Doroty matky, rodicum Štiahlavskemu podannych, jemuz dano jest jmeno Mariana

Kateřina - 24.2.1732 Zdemyslice / 324 / 42 / otec: Václav řabka, Dorota manželka, Nebylovum poddany

17.8.1733 Zdemyslice / Blovice 20 / 101 / umřelo dítě Mandalena Kateřina 1 1/2 leta staří Václava Řabka


Karel - okolo 1692, byl to 100% bratr Jana, byl mu na svatbe za svedka a je tam psáno, že to byl jeho bratr

oo : Karel Řapek + Kateřina Sojková ? - 11.5.1721 Chválenice / Chválenice 03 / 14 / Karel Řapek, vlastní syn Jana řapka, souseda z Chval z z ovdovělou Kateřinou po nebož Antonínovi Sojkovy?, vojaka v mestis Blowicz

on: 26.12.1732 Chválenice / Chválenice 04 / 67 / Karel Řapek , podruch Chvalenický stáří okolo 40 let.


Anna - 15.6.1722 Chválenice / Chválenice 01 / 55 / Anna, otec Karel řapek podruch z chval. a Kateřiny manželky jeho

oo : Václav Stroher + ? Řapková - 17.1.1741 Šťáhlavy / Starý Plzenec 05 / 262 / honestus sponsus WEnceslaus def. Bartoloměj Stroher hon. sponsa filia def. Caroli Řapek ex Stiahl.


Kateřina - 1.5.1725 Chválenice / Chválenice 01 / 88 / Kateřina, otec: Karel řapek podruch z chval., a Kateřina manželky jeho


Kateřina - ???

oo : Petr Zytek + Kateřina Řapková - 15.9.1726 Chválenice / Chválenice 03 / 23 / Petr Zytek, vlastní syn Šimona Zytka, souseda chvalenickyho, s Kateřinou , vlastní dcerou Jana Rapka, tež souseda chval., factor: Karel Řapek podruch chvalenický


Jan - 1703 podle umrti

oo : Jan Řapek + Marianna Šimková -1.10.1726 Chválenice / Chválenice 03 / 22 / Jan Řapek, vlastní syn Jana řapka, souseda chval s Mariannou Šimkovou, vlastní dcerou Michala Šimka, souseda Chval, factor: Karel Řapek bratr ženicha z Chválenic -

on : 25.2.1773 Chválenice 28 / Chválenice 07 / 77 / Řapek Joannes rusticus, 70 let

ona: 19.2.1783 Chválenice 28 / Chválenice 07 / 85 / Marie vidna post + fetum? Joannem Řapek, 82-0-0


Vavřinec - 3.8.1727 Chválenice / Chválenice 01 / 109 / Vavřinec, otec: Jan řapek, soused z chvalenic a Mariana manželka

Bartoloměj - 6.8.1728 Chválenice / Chválenice 01 / 121 / Bartoloměj, otec: Jan řapek soused chvalenicky a Mariany manzelky jeho


oo : Bartoloměj Řapek + Dorota Bendová - 3.11.1750 Nebílovy / Prusiny 05 / 35 / Bartoloměj vlastní syn Jana řapka ze vsy Chválenic s Dorotou vlastní dcerou Danihele Bendy ze vsy nebilov, svědci nazajímaví

on: 16.3.1766 Nebílovy / Prusiny 07 / 44 / Bartolomeus Rzappek subditus Stiahlavensis etates 38-0-0


Kateřina - 13.11.1751 Nebílovy / Prusiny 04 / 143 / Kateřina pochazi z poct. manž. otce bartoloměje Řapka,a doroty manželky, jeho na rukach nosila Kateřina žežulová z nebilov, svedkove: anna kašparová z Chválenic,Antonin Wezinkr ze žákavy, matej pribik z cvhválenic

oo : Jan Konfrant + Kateřina Řapková - 30.4.1782 Nebílovy 31 / Prusiny 08 / 3 / Konfrant Joannes honestus sponsus famulus filius legitimus Konfrant Caroli inquilini in pago Nebilov 31 uxor defunctum Dorothea cum honesta spousa Catharina filia legitima defuncti Řapek Bartoloměj rustici in pago Chvalenic uxor defuntum Dorothea


Martin - 5.11.1753 Nebílovy / Prusiny 04 / 153 / Martin pochazi z poct. manž. otce bartoloměje Řapka,a doroty manželky, jeho na rukach nosil Martin kašpar z Chválenic, Svědkové byly: Matěj Pribyl z Chválenic, Kateřina žežulová z nebilov

oo : Vojtěch Kilperger + Dorota Šimková - 21.7.1781 Nezbavětice 5 / Chválenice 11 / 16 / Adalbertus filius Caroli Kilpergt cum spousa Dorothea filia Joannis Schimek č.1 Volešna, on Nezbavětice čp.-4, ona Volešná 1

on: 23.9.1785 Nezbavětice 5 / Chválenice 07 / 105 / Adalbertus Kipeger inquil, 28-0-0


Marie Anna - 30.8.1781 Nezbavětice 5 / Chválenice 09 / 133 / Adalbertus Kilpergr inq. uxor Dorotha Schimkova

František - 3.11.1784 Nezbavětice 5 / Chválenice 09 / 161 / Adalbertus Kilpergr inq. uxor Dorotha Schimkova

nenašel jsem ani umrtí ani svatbu techto dětí v Nezbavěticích, Rakové ani Radnicích


oo : Martin Řapek + Dorota Šimková(Kilperová) - 1.5.1787 Nezbavětice 5 / Chválenice 03 / 133 / Martinus filius defuncti Bartolomej Řapek sub Stahlavic, 30-0-0, svob. Dorota vidna post defunctum Adalbertum Kilperyn,30-0-0, vdova, za svedka sel Antonín Řapek pacholek, Martin Hornik sedlak z nezbavetic

ona: 20.12.1799 Radnice 124 / Radnice 07 / 230 / Dorotta Řabkin taglehners weib, 39-0-0, na bludsturtz


Anna - 18.7.1788 Nezbavětice 1 / Chválenice 09 / 163 / Anna Řapkin, otec: Martin Řapekh inwohner, Dorota Šimkin

oo : František Wildmann + Anna Řapková - 10.2.1817 Radnice 84 / Radnice 07 (7793) / 187 / František Wiltmon, měšťan zdejší a mistr provaznický, vlastní syn po + Jánovi Wiltmonovy, mě%s%tanu zdejším a mistru provaznickým a Efrozyny Prantlovy manželky jeho, 22 let, svob, nevesta: Anna vlastní dcera po + Martinovy řapkovi, obyvateli zdejším a Doroty manželky jeho


Terezie Wildmanová - 15.10.1818 Radnice 124 / Radnice 10 / 32 / Franřišek Wildmon mistr provaznický radn. syn Jána Wildmona měšťana a mistra provaznického zdejšího z N84 a Eurozyny rozené Prantlovy, matka: Anna dcera Martina Řabka, zdejšího obyvatele a Doroty manželky

oo : Jan Fenčl + Terezie Wiltmannová - 30.7.1844 Radnice 175 / Radnice 17 / 8 / Fenčl Jan mistr tkadlovský z městečka Kožlan 107, manž. syn Dominika Fenčla mistra kovářského z Kožlan107 a matky + Kateřiny roz. Plednerové z Plzence, 21-0-0,s vob. nevěsta: Wiltmannová Terezie manželská dcera Františka Wiltmanna mistra provaznického a měšťana z Radnic 175 a matky Anny rozené Hřábek z Radnic 175, 26-0-0, svob.


Kateřina Wildmanová - 16.5.1828 Radnice 124 / Radnice 11 / 65 / Franz Wildmann provaznik z Radnic syn Jan Wildman provznik z Radnic a marky Efrozyna Pranthlová, matka: Anna dcera Martina Řabek obyvatel Radnicy a Doroty

Barbara Wildmanová - 15.9.1830 Radnnice 124 / Radnice 11 / 99 /Franz Wildman(Mildmann) mist provaznicky syn + Jana Wildmanna mistra provaznickyho z Radnic a Matky Evrosyna rozena Prautlová,matka: Anna dcera + Martina Řapek obyvatele z Radnic a matky Doroty rozené Zahradníková

matka : Anna dcera + martina Řapek, obyvatele z Radnic a matky Doroty rozené Zahradníková


Josef - 27.2.1791 Raková 4 / Rokycany 06 / 193 / Jakob Řapek , Dorothea , svedci: Šefan Herníček

11.3.1791 Raková 4 / Rokycany 28 / 126 / Josef Řapek, 0-0-10 , frais

Marie - 18.6.1792 Raková 9 / Rokycany 06 / 194 / Martin Řapek chalupner, Dorothea, sved: Marie Herejková selka, Franz Pokorny

oo : Václav Prantl + Marie Řapková - 13.11.1827 Radnice 108 / Radnice 13 / 13 / Václav Prantl punčochář z Radnic syn Leopolda Prantla punčocháře z Radnic a Matky Anny, 40-0-0, svob, nevěsta: Marie dcera Martina Řapek nádenika z Radnic a matky KAteřiny, svob , 30-0-0


Františka - 5.1.1830 Radnice 108 / Radnice 11 / 86 / Václav Prantl, punčochář a měšťan z Rad. syn Leopolda Prantl, punčocháře z Rad. a Anny roz: Wlvařské, matka: Marie dcera + Martina Řabky obyvatele z Radnic a matky Doroty roz: N


Josef - 5.4.1795 Raková 4 / Rokycany 07 / 392 / Martin Řapek podruch, Dorota, svedci: anton hastner mestan, marie vošnová selka

oo : Josef Řapek + Magdalena Vejvodová - 16.2.1835 Radnice 206 / Radnice 13 / 53 / Josef Řapek vysloužilí kapitulant od slavného ck. battalionu Latour, syn + Martina Řapek nádeíka z Radnic a + matky Doroty roz. Kozák, svob.39-0-0, nevěsta: Magdalena dcera Františka Vejvody domkaře od sv. Barbory a Ludmilli roz. Perk?, 25-0-0 svob,

on: 26.4.1856 Radnice 270 / Radnice 15 / 140 / Řábek Josef, nádeník, 62-0-0, ochrnutí plic, pohrbeny v Sv. Barbora

ona: 15.1.1870 Radnice 104 / Radnice 20 / 89 / Řabková Magdalena, vdova po + Josefu Řabkovi, pomahači v Radnicích , 70-0-0, zápal plic

Pozemková kniha Sv. Dobrotivá 1832-1856 / 187 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086751/soap-pn_20181-vs-radnice_sig217_1880?x=-13&y=176&w=572&h=251


Magdalena - 25.10.1835 Radnice 36 / Radnice 12 / 28 / Josef Řapek nádenik z Radnic syn + Martin Řapek nadenika z Radnic a + matky Doroty rozené, matka: Magdalena dcera františka Vejvody domkaře od sv.barbory a matky Lidmilli roz. Perk

oo : Jan Kremer + Magdalena Řapková - 23.2.1857 Radnice 270 / Radnice 17 / 78 / Kremer Jan nadeník z Radnic 249, syn Václava Kremra mestana z Radnic a matky+ Markety Vesely, nar. 13.5.1831, 25-0-0, svob., nevěsta. Řapková Magdalena dcera + Josefa Řapka, pomotáře z Radnic 270 a matky Majdaleny Veyvodovy, nar. 25.10.1835, 22-0-0, svob.


Anna - 4.2.1867 Radnice 49 / Radnice 29 / 41 / Kremr Jan , krejčí v Radnicích 49, syn Václava Kremra měšťana v Radnicích 249 a matky + Markety rozené Veselé z Radnic 79, matka: Řabková Magdalena dcera + Josefa Řabka obývatele z Radnic 143 a matky rozené Magdaleny Vejvodové ze Svaté Barbory 1

31.5.1867 nmapsáno u naro.


Josef - 22.4.1838 Radnice 179 / Radnice 12 / 74 / Josef Řapek nadenik z Radnic, syn + Martina Řapek obyvatele z Radnic, a Doroty roz. Červenka, matka: Magdalena dcera František Vejvody domkař od s. Barbory, a Lidmily roz. Perk

oo : Josef Řapek + Barbora Šrajlová(Schreilová) - 1.9.1864 Radnice 114 / Radnice 17 / 118 / Řapek Josef, zedník Z Radnic 114, syn + Josefa Řapka nádeníka z Radnic 170 a matky Marie rozené Vejvodovy, nar. 22.4.1838, 26-0-0, svob., nevěsta: Schreilova barbora , dcera Vojtěcha Schreila horolezce ve Vranovicích 10 a matky marie rozene Krhounkovy nevesta bydlici v Radnicich 114, 12.4.1841, 23-0-0,svob.

ona: 17.9.1890 Vranovice(Hůrka) / Stupno 21 / 262 / Řabková Barbora, manželka Řabka Josefa, horníka z Vranovic roz. Šreilová z Vranovic, 50-0-0, morbus brighthiqus


František - 27.11.1863 Radnice 114 / Radnice 19 / 128 / otec nemanželský se přihlásil před dvěma svědky, spolus kmotry s vé jméno zapsal(vlastnoruční podpis) Řabek josef zedník v Radnicích 116, syn + josefa Řabka, pomahače v Radnickém pivovaře 60 a matky Majdaleny rozené Wejvodovy od Sv. Barbory 10. matka: Šrailová Barbora dcera Vojtěcha Šraila horoloezce ve Vranovicích 10 a matky Marie rozené Krhounkové z Vranovic 10

30.11.1863 Radnice 114 / Radnice 20 / 32 / Šrail František, syn Barbory šrailovy dcery Vojtěcha Šraila horolezce z Vranovic , a matky Marie rozené Krhounkovy z Vranovic, 0-0-3, slabost

Kateřina - 3.12.1864 Radnice 114 / Radnice 19 / 149/ Řabek Josef , obyvatel z Radnic syn + Josefa Řabky, obyvatele z Radnic 114 a matky Magdaleny roz. Vejvodové od Sv. Barboary 10, matka: Schrailová Barbora, cdera Vojtěcha Schraila, horolezce ve Vranovicích 10 a matky rozené Krhounkové z Vranovic 10

9.5.1866 Vranovice 49 / Stupno 14 / 102 / Řabek KAteřina dcera Josefa Řabka zedníka z Radnic, a matky Barbory roz. Šreilové z Vranovic, 1-6-0, haltbraune

František - 13.2.1867 Vranovice 79 / Stupno 06 / 576 / Řapek Josef tovaryš zednický z Radnic, syn + Josefa Řapka, pomahače při pivovarr v Radnicich č.6 a matky Magdaleny rozené Vejvodové v Podhuti; matka: Barbora dcera Vojtěcha Šraila horolezce ve Vranovicch a a matky Marie Krhounkové ve Vranovicích

5.1.1869 Vranovice 79 / Stupno 14 / 134 / Řapek František syn Josefa Rapka tovaryše zednickýho z Radnic a matky barboary rodilé Šrailové ve Vranovicích ,1-10-20 plicní katar

František - 24.12.1869 Vranovice 49 / Stupno 16 / 91 / Řapek Josef zedník z Radnic, syn + Josefa Řapka, pomahače při pivovaře v Radnicich a matky Magdaleny rozené Vejvodové v Podhuti č6; matka: Barbora dcera Vojtěcha Šraila horolezce ve Vranovicch 44 a a matky Marie Krhounkové ve Vranovicích

1.3.1871 Vranovice 13 / Stupno 21 / 17 / Řapek František syn Josefa Řapka zedníka z Radnic a matky Barbory rodilé Šrailové ve Vranovicích 44, 1-2-7, schlarlach?

František - 30.5.1872 Vranovice 78 / Stupno 16 / 209 / Řapek Josef zednik z Radnic, syn + Josefa Řapka, pomahače při pivovarr v Radnicich a matky Magdaleny rozené Vejvodové v Podhuti č6; matka: Šrailová Barbora dcera Vojtěcha Šraila horolezce ve Vranovicch 44 a a matky Marie Krhounkové ve Vranovicích

oo : František Řapek + Františka Zeithamlová - 27.2.1897 Vranovice 49 / Stupno 26 / 34 / Řapek František , horník ve Vranovicích 49 nar. ve Vranovicích 78, syn Josefa Řapka, zedníka z Radnic a Barbory roz. Šrajlové z Vranovic 44, 24-0-0, svob. , nar. 30.5.1872 Vranovice 78 / VII 207, nevesta: Zeithamlová Františka, narozená ve Vran. 62, dcera Vojtěcha Zeithamla, rolníka z Vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z Vranovic 8, 25-0-0, svob. nar. 20.1.1872 Vranovice 62 / VII / 186, František Řapek zemřel 11.3.1952 V nemocnici v Klatovech

on : 11.3.1952 v nemocnici v Klatovech , u svatby psáno DOHLEDAT neni online

1921 - VranoviceSčítání lidu / čp. 14 / 2 / všichni řím.kat.í, cvokař, bydleli u něj 5 dětí Jan, František , Anna, Božena


Václav - 7.11.1897 Vranovice 19 / Stupno 25 / 136 / Řapek František horník ve Vranovicích 49 nar. 30.5.1872 tamtez č78 syn Josefa Řapka zedníka z Radnic a Barbory Šrajlové z Vranovic 44, matka: Cajthamlová Františka nar ve Vranovicích 62 dne 20.1.1872, dcera Vojtěcha Zeithamla rolníka z vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z vranovic, oddán s Alžbětou Vitovcovou 21.1.1933 v Rokycanech, rodiče oddáni 27.2.1897

oo : Václav Řapek + Alžběta Vitovcová - 21.1.1933 Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 244 / Řapek Václav, Vranovice , horníík, nar.7.11.1897. svob, syn Františka řapka, horník ve Vranovicích a Františky roz. Zeithamlové z Vranovic, , nevěsta: Vitorcová Alžběta, nar. Kvašetice 26.9.1901 , svob., zije v Nadryby 17, dcera Matěje Vítovec obuvníka z Kvaseticích a Marie roz. Jíkalová z Kvasetic, svedci Řapek František pensista Vranovice 14- okresní úřad 05 a


Jan - 13.6.1899 Vranovice 34 / Stupno 25 / 194/ Řapek František horník ve Vranovicích 34 syn Josefa Řapka zedníka z Radnic a Barbory Šrajlové z Vranovic 44, matka: Ziethamlová Františka, dcera Vojtěcha Zeithamla rolníka z vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z vranovic 8, otec nar. 30.5.1872, matka 20.1.1872, rodiče oddáni 27.2.1897

František - 31.12.1901 Vranovice 14 / Stupno 25 / 292 / Řapek František horník ve Vranovicích 14 syn Josefa Řapka zedníka ve Vranovicích 78 a Barbory Šrajlové z Vranovic 44, matka: Ziethamlová Františka, dcera Vojtěcha Zeithamla rolníka z vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z vranovic 8, otec nar. 30.5.1872, matka 20.1.1872, rodiče oddáni 27.2.1897

oo : František Řapek + Marie Fišerová - 28.6.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 83 / Řapek František , slévač , přísl do Vranovice, narozen Vranovice 31.12.1901, svob. b.v. rodiče: František Řapek horník ve Vranovicích a Františka roz. Zeithamlová z Vranovic, nevěsta: Fišerová Marie, nar. Sv. Kříž 18.2.1907, svob. b.v., rodiče: Antonín Fišer horník ve Sv. Kříži a Josefa roz. Košťálová ze Sv. Kříže

v 1933 byl jako svedek bratrovi Václavovi , psaný jako pensista z Vranovic


Anna - 27.6.1905 Vranovice 14 / Stupno 30 / 111 / Řapek František horník ve Vranovicích 14 syn Josefa Řapka zedníka ve Vranovicích 78 a Barbory Šrailové z Vranovic 44, matka: Ziethamlová Františka, dcera Vojtěcha Zeithamla rolníka z vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z vranovic 8, otec nar. 30.5.1872, matka 20.1.1872, rodiče oddáni 27.2.1897

Božena - 11.11.1908 Vranovice 14 / Stupno 30 / 223 / Řapek František horník ve Vranovicích 14 syn Josefa Řapka zedníka ve Vranovicích 78 a Barbory Šrailové z Vranovic 44, matka: Ziethamlová Františka, dcera Vojtěcha Zeithamla rolníka z vranovic 62 a Barbory roz. Hirmanové z vranovic 8, otec nar. 30.5.1872, matka 20.1.1872, rodiče oddáni 27.2.1897

oo : Josef Mertl + Božena Řapková - 28.2.1931 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 135 / Mertl Josef , dělník, nar. Bezděkov 16 dne 24.10.1900, svob. b.v., rodiče: František Mertl horník z Bezděkova a Marie roz. Nová z Chomle, nevěsta: Řapková Božena , nar. Vranovice 14 dne 11.11.1908, sovb. ř.k. rodiče: František Řapek horník ve Vranoviícch a Františka roz. Zeithmalová z Vranovice


Josef - 16.7.1874 Vranovice 49 / Stupno 17 / 25 / Řapek Josef, zedník z Radnic , syn + Josefa Řapka, pomahače v radnicích a Majdaleny roz. Vejvodové z Podhutí 6, matka: Brbara Šrajlová dcera Vojtěcha Šrajla horolezce v Vranovicích 44 a Marie roz. Krhounkové z Vranovic

oo : Josef Řapek + Barbora Solnařová - 23.10.1899 Vranovice 6 / Stupno 26 / 72 / Řapek Josef, horník v Hostomicích 70, nar. 16.7.1874 ve Vranovicích 49, syn katolíků: Josefa Řapka, zedníka ve Vranovicích 49 a Barbory rozené Šrajlové z Vranovic 44, 25-0-0, svob, nevěsta: Solnářová Barbora, narozena 31.1.1875 ve Vranovicích 6, dcera katolíků: Jana Solnáře , havíře z Vranovic 6 a Anny rozené Fuxové z Vranovic, 24-0-0, svob., podpid František Řapek horník ve Vranovicích

on: 17.2.1902 Hostomice 145 / 160/25 / 219 / Řapek Josef, bergmana, gatte der Barbara geb. Solnař geb. aus. Vranovic, geb 16.7.1874 cop. 17.10.1899, 27-7-0 zertrümmerung des Schädels( demolice lebky)


oo : Josef Šmaus + Barbora Solnařová(vdova řapková) - 27.4.1903 Vranovice / Stupno 26 / 127 / Šmaus Josef, horník ve veanovicích 75 narozen v Březině 23, syn kat. Františka Šmause, horníka v Březině 3 a Anny rozené Procházkové z Kříš 4, 33-0-0, vdovec, nar. dle zdej. matriky 8.11.1869 VII / 82 nevesta: Řapková Barbora, vdova po Josefu Řapkovi , horníku v Hostomicích 145, okres. Bílina hejt. Duchcov, dcera kat. Jana Solnáře, havíře z Vranovic 6 a Anny rozené Fuxové, 28-0-0, vdova, nar. 31.1.1875 dle zdejší matriky VII / 45, předešlá manželka ženichova zemřela ve Vranovicích 75 dne 20.9.1902 matr. VII / 144, Předešlý manžel něvesti zemřel v Hostomicích č.145 dne 17.2.1902 dle umrtiho listu z fary ve Světci


Aloisie - 4.12.1876 Vranovice 49 / Stupno 17 / 129 / Řapek Josef, zedník z Vranovic, syn + Josefa Řapka dělníka z Radnic a matky Magdaleny rozené Vejvodové z Podhutí 6, matka: Šrajlová Barbora dcera Šrajla Vojtěcha, důlného z Vranovic 44 a matky Marie, rozené Krhounkovy z Vranovic

7.7.1879 Vranovice 49 / Stupno 21 / 106 / Řabek Aloisie dcera Josefa Řabka, zedníka z Vranovic 49 a matky Barboary roz. Šrajlové z Vranovic 44, 2-7-3, psotník, následkem zánětu mozku

Rudolf - 4.12.1879 Vranovice 24 / Stupno 17 / 262 / Řapek Josef, zedník z Vranovic, syn + Josefa Řapka dělníka z Radnic a matky Magdaleny rozené Vejvodovy z Podhutí 6,matka: Šrajlová Barbora dcera Šrajla Vojtěcha, horolezce z Vranovic 44 a matky Marie, rozené Krhounkovy z Vranovic

patrně měl děti , ja tam datum kontroly 1931

Anna - 6.11.1882 Vranovice 49 / Stupno 18 / 55 / Řapek Josef, zedník z Vranovic 49, syn Josefa Řapka dělníka z Radnic a matky Magdaleny rozené Vejvodovy z Podhutí 6, matka: Šrajlová Barbora dcera Šrajla Vojtěcha, horolezce z Vranovic 44 a matky Marie rozené Krhounkovy z Vranovic

oo : Martin Kulle + Anna Řapková - 23.4.1904 Vranovice 43 / Stupno 26 / 144 / Kulle Martin, dělník při CK státn dráze v Újezdě 101, narozen v Střížovicíh č.7 okres, blovice, syn kat. Jana Kulle, domkaře ve Střížovicích 7 a BArbory roz. Hrubé ze Stříž., 26-0-0, svob., nar. 1.12.1877 fara Prusiny , Řapková Annanaroená ve Vranovicíh 49, dcera kat. Josefa Řapka, zedníka ve Vranovicích 49 a Barbory roz. Šrajlové z Vranovic 44, 21-0-0, svob. nar. 6.11.1882 zde, za svedky sli dva bratři František a Vojtěch, podpis otec Josef

on: 7.12.1929, Duchcov 754 / 10592 / 85 / Martin Kulle průvodčí u dráhy v Duchcově 754, ženat 23.4.1904 Stupno , manželka Anna Kulle roz. řapková , příslušný do Střížovic okr Plzeň, nar. 1.12.1877 Střížovice, bez vyznání

ona: 11.5.1974, Praha


Neznámé jméno -

oo :? Ryant + ? Kulová -

v roce 1910 bydlel v Bílíně 69

pozn: zila v roce 1920 v Duchcově, l.o.č. 394 dne 14.2.1939


Jiří Ryant - -


Vojtěch - 23.4.1886 Vranovice 49 / Stupno 18 / 188 / Řapek Josef, zedník z Vranovic, syn Josefa Řapka dělníka z Radnic a matky Magdaleny rozené Vejvodovy z Podhutí 6, matka: Šreijlová Barbora dcera Šrajla Vojtěcha, důlného z Vranovic 44 a matky Marie, rozené Krhounkovy z Vranovic, odd 2.5.1910 V Duchcově s Bertou Doubkovou, zemřel 29.4.1952 v Potůčkách , okr. KV, dle osnámení MNV v Perminku

oo : Vojtěch Řapek + Berta Doubková - 2.5.1910 Zabrušany 26, okr. Duchcov / O, I-O • 185/10 / sn.38 / Řapek Adalbert in freier in Zobrusan 26, geboren in Vranovice 49 , ehel. sohn des Řapek Josef manner in Vranovitc 49 der + Barbarra geb. Šreil staierstohter aus Vranovic 44, nra. 23.4.1886, nevesta: Doubek Berta in Sobrusan 26 geboren / 24.10.1890 in Sobrusan , eehl . tochter des Doubek WEnzl, taglochner in Sobruusan 37, und Bernardina geb. Kovařík hauslerstochter aus Střebomyslic 26 , bz Strakonic

on : 29.4.1952 Potůčky, okr. Karlovy Vary DOHLEDAT neni online


Marie - 21.5.1840 Radnice 198 / Radnice 12 / 110 / Josef Řabek nadeník z Radnic patrici k městu, syn + Martina Řabka nadeníka z Radnic 60 a matky doroty rozené ze vsy Raková , matka: Magdalena dcera františka Vejvody domkaře od sv. barbory 6 a matky Ludmily rozené Perk z Weisgrunu panstvi Liblinska

oo : Josef Svoboda + Marie Řabková - 30.10.1865 Radnice 114 / Radnice 17 / 126 / Svoboda Josef tovaryš cvokařský v Radnicích 273, syn Josefa Svobody cvokaře v Zbirove a matky Frant. Matousek, nar 13.9.1837, 28-0-0, svob.nevěsta: Řabková Marie dcera + Josefa Řabka pomahače v Radnicich 114 a matky Majdaleny vejvodove, 21.5.1840, 25-0-0, svob.

ona: 23.5.1877 Radnice 116 / Radnice 20 / 147 / Svobodová Marie manželka Josefa Svobody , chudého cvokaře roz. Řabková z radnic, 36-0-0, souchotě


Klement - legit. neman. 15.11.1864 Radnice 114 / Radnice 19 / 148 / otec nemanželský se přihlásil před dvěma svědky, spolus kmotry s vé jméno zapsal(vlastnoruční podpis) Svoboda Josef , cvokař syn Josefa Svobody, cvokaře ve Zbirově 162 a matky + Františky, rozené Matuškové ze Zbiroha , matka: Řabková Marie, dcera + Josefa Řabky, obyvatele z Radnic 114 a matky Magdaleny rozené Vejvodové ze Svaté Barbory 1, mat.lit. legitomo pag 123

8.1.1878 Radnice 254 / Radnice 20 / 153 / Svobodda Klement syn Josefa Svobody chudého cvokaře a m. + Marie Řabkovy, 13-0-0 spála

Marie - 9.7.1866 Radnice 116 / Radnice 29 / 29 / Svoboda josef , tovaryš cvokařský v Radniích 116 syn Josefa Svobody cvokaře ve Zbirohu 162 a matky Františky rozené Matuškové ze Zbirova , matka: Řabková Marie dcera + Josefa řabky obyvatele z Radnic 114 a matky Magdaleny rozené Vejvodové ze Sv. Barbory 1

24.7.1866 Radnice 167 / Radnice 20 / 56 / Svobodová Marie dcera Josefa Svobody chudého cvokaře a matky rozené Řabkové z radnic, 0-0-14, plicní katar

Marie - 4.1.1868 Radnice 116 / Radnice 29 / 57 / Svoboda josef , tovaryš cvokařský v Radniích 116 syn Josefa Svobody cvokaře ve Zbirohu 162 a matky + Františky rozené Matuškové ze Zbirova , matka: Řabková Marie dcera + Josefa řabky obyvatele z Radnic 114 a matky Magdaleny rozené Vejvodové ze Sv. Barbory 1

16.6.1869 Radnice 174 / Radnice 20 / 83 / Svobodová Marie dcera Josefa Svobody cvokaře a matky Marie Řabkovy, 1-3-0, záškrt

Marie - ?.10.1773 Radnice

14.2.1875 Radnice 112 / Radnice 20 / 132 / Svobodová Mari dcera Josefa Svobody chudého cvokaře a Marie Řabkovy, 1-4-0, plicní katar


Anna - 3.6.1843 Sv. Barbora 6 / Radnice 16 / 267 / Josef Řabek nádeník pod V. Barborou z Nč.6 Rad. Panství syn + Martin Řabka nádeníka z radnic 193 a Matky + doroty rozená N. z rakovi z N.3, Magdalena Vejvodová dcera Františka Veyvody nádeníka pod Sv. Barborou N6 a matky + Ludmily roz Prantlová z Volešný

29.9.1843 Sv. Barbory 6 / Radnice 15 / 297 / Anna Řabková, dcera Josefa Řabka, domkaře a pomahače v Radnickém panském pivovaře z N6 a matky Magdaleny roz. Vejvodovy od Sv. Barbory 6, 0-4-0, souchotiny


Kašpar Jan - 5.1.1798 Radnice 124 / Radnice 07 / 36 / Kašpar Johann, vlastní syn, otec: Martin Řapek ein taglocher, matka : Dorota Schimkin

oo : Kašpar Jan Řapek + Dorota Vacková - 20.6.1826 Radnice 218 / Radnice 13 / 13 / sponsa dihpcehata pub No. exh 157 ??, Kašpar Řapek tovaryš cvokařský, kat.,29-0-0, svob, nevěsta: Dorota dcera (přeškrtlé:Veroniky Vackovy tak rozené z Radnic) Bartoloměje Vacek obyvatele z Radnic a Veroniky manželky jeho rozené Dušek, kat, 23-0-0, svob

ona: 25.11.1841 Radnice 95 / Radnice 14 / 215 / Dorota manželka Kašpara Řapek, tovaryše cvokařskýho z Radnic 95, rozená Verus Bartoloměje Kubina, mestana z Radnic, 39 let, Bauchwassersucht


Alžběta - 31.3.1822 Radnice 280 / Radnice 11 / 5 / nemanželská, Otec nemažel se přihlásil a zapsal své jméno u přítomnosti svědka zadal Kašpar Řapek tovaryš cvokařský z Radnic syna Martina Rapka nádeníka z Nebylova a Matky + Doroty Honziček, matka: Dorota dcera Veroniky Vackovy jenž jest dcera Kateřiny Vackovy


Anna - 9.11.1845 Lhotka 12 / Radnice 16 / 284 / nemanželská, otec nenapsán, matka: řapková Alžběta, dcera kašpara řapka, tovaryše cvokařskýho z radnic a matky + Doroty rozené Wackovy z Radnic


oo : Václav Janota + Alžběta Řapková - 15.1.1857 Radnice 130 / Radnice 17 / 77 / Janota Václav, obuvnícký tovar. z Čisty 194 panst. Kric, okres Kralovic v Plzensku, syn + Václava Janoty rukavičkáře z Čisty 194 amatky Anny Zemanovy 8.9.1823, 33-0-0, svob., ona: Řápková Alžběta dcera Kašpara Řapka cvokaře z Radnic 130 a matky + Doroty Vackovy, nar. 31.3.1822, 34-0-0, svob.

v Radniciích nejsou zadni potomci

hledám Čistá 27 / 16-17 nic


Marie - 19.4.1824 Vranovice 3 / Stupno 01 / 130 / otec nenapsán, matka: Dorota dcera Josefa Vacka kramáře z Radnic a Veroniky Bartový manželky jeho

Anna - 2.7.1829 Radnice 235 / Radnice 11 / 80 / Kašpar Řapek svokařský tovaryš z Radnic syn + Martina Řapek nádeníka z Nebylova Šťáhlavskýho p. a + Doroty roz. Honziček, matka: Dorota dcera Veronika Vacek dcery Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

oo : František Beck + Anna Řapková - 28.1.1845 Jimlín 2 / sig. 130/27 • O • 17841892 • Jimlín / 43 / Franz Beck wittner Marionetenspiler aus Imling 2 herrschaft Neuschloß ehel Sohn des Anton Beck Komedianten aus Imling herrschaft Neuschloß und der Mutter Josefa geborene Dubský aus Blatna herrschaft Blattna, 34 1/2 roku, nevěsta Anna ehel tochter des Kaspar Řapek Nagelschmidgesell aus Radnic 23 herrschaft Radnitz und der + Mutter Dorothea geborene Wa?c?ek aus Radnitc herrschaft Radnicz, svob. 15 1/2 roku

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Beck


Kateřina - 25.9.1832 Radnice 235 / Radnice 11 / 139 / Kašpar Řapek, tovaryš cvokařský, syn + Martin Řapek, nadeníka z Nebilova Stahlav panstvi a matky Doroty Honzýček, matka: Dorota dcera Veroniky dcery + Bartolomeje Kubina obyvatele z města Radnic

22.11.1832 Radnice 192 / Radnice 14 / 62 / Kateřina dcera Kašpara Řabek tovaryše cvokařskýho z města Radnic a matky Doroty rozené Kubinové z Radnic, 0-2-0, fräuse

Josef - 21.3.1834 Radnice 235 / Radnice 11 / 169/ Kašpar Řapek tovaryš cvokařský syn + Martina Řapek nádeníka z Nebilova a matky Doroty roz. Honzyček, matka: Dorota, dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic, Kmotři: Jozef Zacharda, Benigna Zachardova manželé z Radnic

Voják mezi 1854-1856 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TT-YW8Q?i=974

oo : Josef Řapek + Cecílie Berková - 18.5.1863 Starý Rožmitál 11 / Starý Rožmitál 19 / 38 / on z Nepomuk čp.16, Josef Řapek cvokař, syn+ Kašpara cvokaře z Radnic a Doroty Kubinové z Radnic, 29-0-0.svob, nevěsta: Cecilie, dcera Matěje Berky řezníka z města č.6 a Marie Vodičkové z Města 4, 21-0-0, svob.


Josef - 16.3.1864 Rožmitál pod Třemšínem 11 / Starý Rožmitál 29 / 36 / Josef Řapek, cvokař syn + Kašpara cvokaře z Radnic a Doroty Kubínové z Radnic, matka: Cecilie dcera matěje Berky řezníka z města 6 a Marie Vodičkové z města č.11

26.2.1866 Radnice 125 / Radnice 20 / 53 / Řabek Josef, syn Josefa řabka cvokaře a matky cecilie, rozené Berkové z Rožmitálu, 2-0-0, záškrt

Bohumil - 27.3.1866 Vrážné 3 / Křečov 18 / 52 / Řábek Josef geboren und heimatberechtigt in Radnic reisender Dreholgerspieler, Sohn des + Kaspar Řábek , Nagelschmides zu Radnic , und der + Dorota geboren Kubín aus Radnic , herrschaft Radnic , amtsbezirk Rokitzan Kreis Pilsen, versehen mit der Legitimationskarte vom Löbl.k. k. Bezirksamte Rokitcan de dato 6.10.1865 Nro. 2 R und mit hoch statthalterischen Bewilligung de dato 5. Jänner 1866 Zahl 71560 zur Ausübung des Dreholgelspieles im Pilsener und Piseker Kreises auf die Dauer des Jahres 1866, matka: Berka Cecilia, Tochter des + Mathias Berka Fleischhauers zu Alt-Rozmital und der Maria geboren Vodička aus Alt-Rozmital, Herrschaft Rožmitál, amtsbezirk Březnic, Kreis Pisek, napsáno pod jménem: Laut Traunungsscheines vom Hochw. Seelsorgeramte in Alt-Rožmitál de dato 22. Sept.1879 Numero Exhibitionis 245 sind die Eltern dieses kindes Gottlieb Řápek am 18. Mai1863 mit einander getraut worden

oo : Bohumil Rabek + Veronika Perlíková - 8.6.1889 Cleveland, Ohio, USA


Frank - 25.12.1889 Brooker St. 42, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 23-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Sara Rabek, 23-0-0, white, nativity Bohemia

oo : Frank Rabek + Mary Elizabeth Stukbauer - 22.7.1914, Cleveland

on: 25.7.1973 Garfield Heights, Cuyahoga, Ohio, USA


Verna Amelia - 16.7.1915 Cleveland

oo : Jerry F. Cervenka + Verna Amelia Rabek - 31.5.1937 Cuyahoga, Ohio, USA

potomky mám na MH


Frank John - 31.5.1918 Cleveland

oo : Frank J. Rabek + Erline Pudzinki - ??

potomky mám na MH


oo : Frank J. Rabek + Mary Ann ??? - ???

potomky mám na MH


Mary Catherine - 4.8.1922 Defiance, Ohio

oo : Joseph Frank Zronek + Mary Catherine Rabek - mezi 1941-43

potomky mám na MH


Lilian Geraldine - 1931

oo : Joseph james Urban + Lilian Geraldine Rabek - 13.7.1951 byla prý dloho vdovou

potomky mám na MH


James - 15.9.1891 Brooker St. 42, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 29-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Theresa Rabek, 28-0-0, white, nativity Bohemia

28.11.1945 Cleveland, Ohio, USA- svobodný, byl to voják

neměl děti


Benjamin - 25.11.1893 Mooney St. 26, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Řabek, 30-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Verunka Řabek, 28-0-0, white, nativity Bohemia

2.12.1969 Cleveland - klempíř, svobodný bydlel u sestry Helen

neměl děti


Joseph - 21.2.1896 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 30-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Veronika Perlikova, 32-0-0, white, nativity Bohemia

?.2.1896 dohledat

Edward - 16.2.1897 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 31-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Veronika Perlikova, 33-0-0, white, nativity Bohemia

25.12.1898 Cleveland, Ohio, USA

Edward - 9.5.1899 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 33-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Veronika Rabek, 35-0-0, white, nativity Bohemia

oo : Edward Rabek + Cecelia M. Jankowsky - po roce 1920, asi neměli děti

on: 15.10.1966 Cleveland - ženatý, 67 let, automechanik

neměli děti


Helen K. - 6.2.1901 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 34-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Veronika Perlikova, 36-0-0, white, nativity Bohemia

oo : Arthur Charles Bailey + Helen K. Rabek - 2.3.1922 Cleveland


Helen M. - 10.3.1924 nebo 10.9.1924

oo : Paul Robinson + Helen M. Bailey - 1947

potomky mám na MH


Patricia M. - 6.9.1930

oo : Ernest J. Yuhasz + Patricia M. Bailey - 14.11.1946

potomky mám na MH


Louis C. - 3.11.1902 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 36-0-0, white, nativity Bohemia, mother : maiden name Veronika Perlikova, name of mother at date of birth of vchild Veronika Rabek, 38-0-0, white, nativity Bohemia

oo : Louis C. Rabek + Olive Dvorak - strojník vypadá to , že neměli děti, v

neměli děti


Ladislav - 29.7.1905 Minnie St. 1, Cleveland, Ohio, USA / Father: Bohumil Rabek, 38-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Veronika Perlikova, 40-0-0, white, nativity Bohemia

31.8.1905


František Serafín - 27.4.1869 Rybnice 1 / Obora 16 / 215 / Řábek Josef světem jdoucí kolovrátkář z Radnic , syn + Kašpara Řabka cvočkaře z Radnic a manželky jeho + Doroty , rozené Kubínové cvočkařské dcery z Radnic , narozen v Radnicích , matka: Berková Cecilie ,dcera + Františka Berky řezníka z Rožmitála a matky Marie, rozené nenapsáno

29.6.1869 Radnice 107 / Radnice 20 / 84 / Řabek František, syn Josefa řabka flašinetáře a matky cecilie rozené Bergové,0-2-0, psotník

František - 30.6.1870 Hromnice 50 / Radnice 29 / 96 / Řabka Josef, flašinetář z Radnic 109 syn + Kašpara Řabky cvokaře z Radnic 267 a Matky Doroty Roz. Kubínovy z Radnic 15, matka: Perkova cecílie, dcera Matěje Perka, mistra řeznického z Rožmitálu 21 a matky Marie , rozené Vodičkovy z rožmitálu 130

oo : Frank Rabek + Marie Mulačová - 11.2.1890 Cleveland, Ohio, USA /


Emil Bohumil - 8.8.1888 Cleveland , Ohio, USA

oo: Emil Bohumil Rabek + Alma Havlicek - 19.8.1911 Cleveland, Ohio, USA / Emil B Rabek, 23-0-0, residence 2841 East 110th st., birth: Cleveland, occupation lore maker, father Frank , mother Mary Mulac, bride: Alma havlicek, 22-0-0, res. 11770 Union Avenue, birth: Cleveland, father Joseph, mother Stella Volf


Violet Rose - 1.8.1912 Newburg, Ohio, USA

oo : Laddie Francis Rabek + Voilet Rose Rabek - okolo roku 1932 , Laddie byl její strýc

oo : Hiram B Alderman + Violet Rose Rabek - 23.12.1953 Charlotte, Florida, USA

nikdy neměla děti


Clarence - 3.9.1914 Cleveland, Ohio, USA

14.10.1920 Cleveland, Ohio, USA

Lilian May - 21.7.1919 Cleveland, Ohio, USA

oo : John Joseph Kovach + Lilian May Rabek - 10.8.1940 Cuyahoga County, Ohio, USA

potomky mám na MH


Norman James - 18.12.1921 Cleveland, Ohio, USA

oo : Norman James Rabek + Grace Barlass McClurg - 1949-1950

potomky mám na MH


Elmer Edwin - 15.7.1924 Cleveland, Ohio, USA

oo : Elmer Edwin Rabek + Hazel Vivian Seidel - 6.11.1948 Cuyahoga County, Ohio, USA

potomky mám na MH


Dívka - 10.11.1890 Brooker St. 45, Cleveland, Ohio, USA / Father: Frank Rabek, 22-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Mari Rabek, 20-0-0, white, nativity Bohemia


Joseph Frank - 27.8.1894 Brooker St. 52, Cleveland, Ohio, USA / Father: Frank Rabek, 25-0-0, white, nativity Bohemia, mother : Mary Rabek, 24-0-0, white, nativity Bohemia

oo : James Frank Rabeck + Mae Frances Bizon -


Evelyn - 1917 Ohio, USA

oo : Joseph Nagy + Evelyn Rabeck -

potomky mám na MH


Lawrence Joseph - 5.1.1918 Ohio, USA

oo : Lawrence Joseph Rabeck + Edna Elene Lackey - 18.6.1945 Sherman, Garyson, Texas, USA

potomky mám na MH


Leroy Frank - 25.7.1921 Cleveland, Ohio, USA

oo : Leroy Frank Rabeck + Thea ? - -

asi neměl děti


James Mike - 13.9.1896 Cleveland, Ohio, USA

oo : James Mike Rabeck + Dagmar R. Kremser - 20.9.1919 Cuyahoga co., Ohio, USA

oo : James Mike Rabeck + Bertha Cermak - 31.3.1928 Cleveland, Ohio, USA


Virginia Frances - -


Frank Joseph - 15.8.1898 Cleveland, Ohio, USA

oo : Frank Joseph Rabek + Veronika Frantiska Vesela - 14.5.1921 Cuyahoga co., Ohio, USA


Mildred Marie - 1.4.1922 Highland Heights, Ohio, USA

oo : Robert V. Wollen + Mildred Marie Rabek - 5.9.1940 Cuyahoga co., Ohio, USA

potomky mám na MH


oo : George Robert Camp + Mildred Marie Rabek - 19.2.1981 Pasco county, Florida, USA

potomky mám na MH


Erwin John - 10.8.1923 Cleveland, Ohio, USA

oo : Erwin John Rabek + Mary Ann Viconti -

potomky mám na MH


Vera Ann - 18.8.1926 Highland Heights, Ohio, USA

oo : Edward Monroe Nichols + Vera Anna Rabek - 14.6.1946 Gates Mills, Ohio, USA

potomky mám na MH


Anthony John - 3.2.1901 Cleveland, Ohio, USA

oo : Anthony John Rabeck + Anna Marie Plantner - 6.6.1922 Cuyahoga co., Ohio, USA


DorothyAnn - 13.12.1922 Cleveland, Ohio, USA

oo : Edward Joseph Roy Hudec + DorothyAnn Rabeck - 9.5.1942 Cuyahoga co., Ohio, USA

potomky mám na MH


Tillie - 3.5.1903 Cleveland, Ohio, USA

oo : Charles Swartz + Tillie Rabek - 12.11.1923 Cuyahoga co., Ohio, USA


Loretta Jane - 1926

oo : Robert Gilbert + Loretta Jane Swartz -

oo : Joseph W. Kacel + Loretta Jane Rabek - 1.6.1976 Las Vegas, Clark county, Nevada, USA

potomky mám na MH


Mary - 16.12.1906 Cleveland, Ohio, USA

oo : Anton Joseph Pem + Mary Rabek - 28.5.1928 Cuyahoga co., Ohio, USA


Dolores Mae - 27.1.1932

oo : Paul J. Mihlack + Dolores Mae Pem - 17.1.1953

potomky mám na MH

Laddie Francis - 21.12.1909 Cleveland, Ohio, USA

oo : Laddie Francis Rabek + Voilet Rose Rabek - okolo roku 1932 , Laddie byl její strýc

nikdy neměla děti


Josef - 1.12.1872 Radnice 109 / Radnice 29 / 143 / Řabka Josef(recta Řabek vide matr. odd P 47), flašinetář z Radnic 109 syn + Kašpara Řabky cvokaře z Radnic 267 a Matky Doroty Roz. Kubíkovy z Radnic 15, Perková cecílie, dcera + Matěje Perka,řezníka z Rožmitálu 21 a matky Marie , rozené Vodičkovy z rožmitálu 130

oo : Josef Řabek + Anežka Čechová - 18.6.1895 Plzeň / Plzeň 083 / 90 / Řabka Josef, majitel kolotoče z Radnic, syn Josefa Řabky cvokaře z Radnic 109 a Cecílie roz. Perkovy z Rožmitálu 31, 23-5-0, svob. nevěsta: Čechová Anežka dcera Antonína čecha kramáře z Dožic okres Blatná a Terezie roz. Pasecké z Volešné 26 okres Hořovice, 23-11-0, svob. podpis Josef Řaek, Antonín Čech

ona: 25.9.1907 Radnice / folie 362 není online

vzpomínka Marie Řabkové(manžel. Ladislava): prý nechtěli rodiče Anežky dovolit tento sňatek, nýbrž byla z lepší rodiny, zřejmě proto byl praděda nemanželský.


Bohumil - 9.5.1893 Mořina 2, okr. Beroun / Budňany-Karlštejn 26 / 185 / nemanželský syn Řabka Josefa majitel kolotoče z Radnic rozený v Radnicích, syn Josefa Řabky cvokaře z Radnic 109 a matky Cecilie rozené Perkové z Rožmitálu, matka: Anežka dcera Antonína Čecha kramáře ze Suchomast a j.m. Terezie Pasecké z Sv.Dobrotivé, Josef Řabek se přihlašuje za otce tohoto dítka???bába: Josefa Vaňková, zkoum. z Mořiny katolické, nemanželské

oo : Bohumil Řabek + Jana Kašáková - 5.8.1922 Papín, okr. Humenné, Slovensko / notář. úř. bež.č.13 / Rabek Bohumil strmistr. pohr. stráži, otec Rabek Josef matka: anežka Čechová, nar. 9.5.1893. bydliště Telepovce, nevěsta: Kašáková Johana, otec VOjtěch kašák, matka: Jana Vicherková, nar. 22.5.1898, bydliště Telepovce

ona: 24.12.1975 Roudnice nad Labem

on: 2.7.1976 Plzeň


Stanislav - 7.5.1922 Radnice

oo : Stanislav Řabek + Věra Kuncová/Zemanová - 11.6.1949 Soběslav / Soběslav svazek od roku 1949 / Stanislav Řábek nar. Radnice , okr. Rokycany dne 7.5.1922, svobodný, poštovní úředník bytem Vejprty pohraniční ul. 5, rodiče: Bohumil Řabek respicient fin. stráže v Jirkově okres Chomutov a Jana roz. Kašáková v Jirkově, nevěsta: Věra Kuncová , nar. Soběslav 19.12.1927, svob. řím. kat. poštovní úřednice bytem Kadaň , Mánesova ul. 835, svobodná, rodiče: Karel Zeman poštovní úředník v Soběslavi okres Soběslav a Marie roz. Staňková adoptovaná Antonínem Kuncem vrch. čet. strážmistrem v .v. v Soběslavi, svědci: ženicha Antonín Kunc vrch. čet. strážmistr v Soběslavi , nevěsty : Bohuml Řabek resp. fin. stráže v Jirkov 531/50

ona: 16.2.1959 Most / urna na hřbitově Soběslav


potomky mám na MH


oo : Stanislav Řabek + Hana Polesná - 21.4.1973 Děčín

on: 5.11.2004 Děčín

ona: 14.4.2005 Brno - Bohunice 340


potomky mám na MH


Jarmila - 10.12.1923 Telepovce, okr. Sniná, Slovensko

oo : Zdeněk Vohánka + Jarmila Řabková -

potomky mám na MH


Josefa Cecilie - 23.8.1895 Radnice 114 / Radnice 32 / 353 / Řabka Josef majitel kolotoče z Radnic 114, syn Josefa Řabky cvokaře z Radnic 144 amatky cecilie rozené Perkovy z Rožmitálu21, matka : Čechová Anežka dcera Antonína Čehca, kramáře z Dožiz, okr Blatná a matky Teresie , rozené Pasecké z Volešné okr Hořovice, otec nar. 1.12.1872, matka nar. 5.12.1872, oddáni 18.6.1895

11.9.1895 , napsano u narození, dohledat neni online do roku 2049

Antonín - 22.9.1896 Radnice 118 / Radnice 32 / 369 / Řabka Josef, cvokař z Radnic 85, syn Josefa řabky cvokaře z Radnic 114 a m. cecelie rozené Perkovy z Rožmitálu21, matka : Čechová Anežka dcera Antonína Čehca, kramáře z Dožiz, okr Blatná a matky Teresie , rozené Pasecké z Volešné okr Hořovice, on nar. 1.12.1872, ona nar. 5.12.1872, svatba v plzni 18.6.1895

oo : Antonín Řabek + Terezie Marie Kašáková - 16.4.1921 Podbořany / O • 18741922 • C20 / 1 • matriční obvod Podbořany / 13 / Antonín Řabka(*22.9.1896, Radnice) ++ Terezie Marie Kašáková(*3.9.1900 Bílina)on bytem Proboštov, ona Krýry, oba bez vyznání, svobodní, otec zenicha: Kašák Vojtěch a Jana roz. Wicherková horník v Bílině otec nevěsty: řabka Josef a Anežka roz. Čechová cvokař z Radnic 118 Vojtěch Kašák v Krýrechsklář Josef Braunstein v Krýrechsklář

on: 1944-1947 Praha, infarkt při heidrichiadě údajně

ona: 15.11.1990


Bohumila - 18.11.1921 Radnice

oo : František Klaban + Bohumila Řabková -

potomky mám na MH


Marie - 4.4.1924 Lučenec, Slovensko

oo : Jaroslav Veleta + Marie Řabková -

potomky mám na MH


Josefa - 22.1.1899 Radnice 85 / Radnice 32 / 398 / Řabka Josef, cvokař z Radnic 85, syn Josefa Řabky cvokaře z Radnic 114 a m. Cecelie rozené Perkovy z Rožmitálu21, matka : Čechová Anežka dcera Antonína Čecha, kramáře z Dožiz, okr Blatná a matky Teresie , rozené Pasecké z Volešné okr Hořovice, on nar. 1.12.1872, ona nar. 5.12.1872, svatba v plzni 18.6.1895

2.7.1899 Petrovice u Rakovníka / Petrovice-RA 19 / 164 / Řabková Josefa, manželské dítě Josefa řabky obchodníka v Radnicích 98 a matky Anežky roz. Čechovy z Dožic, 0-5-11, enterritis catarehelis

Václav - 25.2.1900 Radnice 85 / Radnice 32 / 451 / Řabka Josef, cvokař z Radnic 85 syn Josefa Řabky, cvokař z Radnice 1144 a m. Cecelie roz . Perkovy z Rožmitálu 21, matka: Čechová Anežka dcera Antonína čecha kramáře z Dožic , okr . Blatná a Terezie rodem Pasecké z Volešné okr. Hořovický, on nar. 1.12.1872, ona nar. 5.12.1872, svatba v plzni 18.6.1895

21.2.1902 asi radnice nebo Plasy dohledat

Václav - 15.8.1902 Plasy dohledat není online

2.8.1903 Plzeň 5 / Plzeň 102 / 194 / Řábek Václav, syn Josefa Řábka, kamnáře z Radnic a Anežky roz. Čechové(15/8 1902 v Plasích), 0-11-18 Catarch


oo : Josef Řabek + Anna Picková - 13.5.1908 Radnice 254 / Radnice 31 / 143 / Josef Řabka, kočující obchodník v Radniccích 254, manželský syn katol. rodičů: Josefa Řabky, cvokaře v Radnicích 109 a Cecilie roz. Perkovy z Rožmitálu 21, nar. v Radniích 109, vdovec 35 4/12,nar. 1.12.1872, ovdověl dle zdejší knihy zmeřel. fom B dol. 362 Anežka, roz. Čechová + 25.9.1907 nevesta: Anna Picková, bytem v Radnicích 254 rozená v Chanovicích č.19, man. dcera katol. rod. Martina Picky, dělníka v Radnicích 2 a Marie Piklovy z Chanovic 19, 22 1/12 svobodná, nar. 12.4.1886 v Chánovicích

on: 1.6.1949 Plzeň - v nemocnici v červnu nebo červenci

1921 - RadniceSčítání lidu / čp. 254 / 8 / všichni bez vzvnání, cvokař, bydleli u něj 4 děti Františka , Anežka, Karel a Otilie


Josef - 7.2.1909 Radnice 254 / dohledat neni online

1.11.1909 Radnice / dohledat neni online

Františka - 17.3.1914 Radnice 99 / dohledat neni online

oo : Josef Mašek + Františka Řabková - 5.1.1935 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 351 / Josef mašek , nar. 4.2.1910 Přívětice, cihlář, byd. Stupno 128, svob. ř.k., rodiče: Václav mašek zemědělský dělník v Suvěticích 43 a Akteřiny roz. Novákové z Bušovic, nevěsta: Františka řabková, nar. Radncie 17.3.1914, svob. ř.k. rodiče: Josef řabek cvokař v Radnicích 99 a Anny rozneé Pickové z Chanovice 19,

rozvod: 28.12.1936 krajský soud Plzeň

třikrát provdaná Brabec, Rybář, Danz, Česal

neměla děti


Anežka - 16.5.1916 Radnice 100 / dohledat neni online

oo : Josef Brabec + Anežka Řabková - -


Josef - ? dohledat

Markéta - ? dohledat

oo : ? Tauber + Makéta Brabcová -

potomky mám na MH


Karel - 27.4.1918 Radnice 100 / dohledat neni online

oo : Karel Řabek + Libuše - ?


Karel - 1951


Otýlie - 22.11.1920 Radnice 254 / dohledat neni online

28.5.1928 Radnice 24 / Rokycany - českobratrské evangelická 02 / 19 / Otilie Řábková dcera podomního obchodníka Josefa Řabka v Radnicích, nar. v Radnicích dne 22.11.1920, zánět ledvin

Ladislav - 28.5.1922 Radnice / dohledat neni online

oo : Ladislav Řabek + Vlasta Zvonečková - Plzeň?


Marie -

oo : Antonín Řabek + Marie Řabková - -

potomky mám na MH


oo : Ladislav Řabek + Marie Jirásková - 30.12.1958 Děčín


Ladislav -

oo : Ladislav Řabek + Olga Dittrichová -

potomky mám na MH


oo : Ladislav Řabek + Ivana Sloupová - -

potomky mám na MH


Rudolf -

oo : Rudolf Řabek + Marie Nováková -

potomky mám na MH


Antonín - 12.3.1875 Radnice 109 / Radnice 29 / 389 / Řabka Josef, flašinetář z Radnic 109 syn + Kašpara Řabky cvokaře z Radnic 267 a Matky Doroty Roz. Kubíkovy z Radnic 15, Perkova cecílie, dcera + Matěje Perka, mistra řeznického z Rožmitálu 21 a matky Marie , rozené Vodičkovy z rožmitálu 130, zemřel 11.4.1875

11.4.1875 Radnice 107 / Radnice 20 / 134 / Řabka Antonín, syn Josefa Řabky, flašinetáře , a Cecílie Perkovy z Rožmitálu, 0-1-0, slabost

Antonín - 22.3.1876 Radnice 109 / Radnice 29 / 366 / Řabka Josef, kolovrátkář z Radnic 109 syn + Kašpara Řabky cvokaře z Radnic 267 a Matky + Doroty Roz. Kubíkovy z Radnic 15, Perkova Cecilie, dcera + Matěje Perka, mistra řeznického z Rožmitálu 21 a matky Marie , rozené Vodičkovy z rožmitálu 130

oo : Antonín Řabek + Františka Hudešíková - 1.8.1899 Radnice 271 / Radnice 31 / 109 / Řabka Antonín cvokař z Radnic č.79 nar. v Radnicích, syn kat. rodičů + Josefa Řabky, majitele kolotoče z Radnic č.79 a matky Cecílie Perkovy z Rožmitálu 21, nar. 22.3.1876, nevěsta: Hudešíková Františka, nar. v Salcberku dcera katol. rod. + Martina Hudešíka dělníka ze Salcberku 25 a Barbory Auředníkovy ze Salcberku 25, nar. 12.11.1876, oba svobodní

on: 10.6.1939 Plzeň nemocnice / Plzeň 136 / 119 / 63 Antonín Řábek , majitel kolotoče v Radnicích, obytný koč. vůz, okr. Rokycany, naroz v Radnicích, vdovec po + Františce roz. Hudešíkové, vdovec, 63-2-18, nar. 22.3.1876, oddán 12.11.1899, hřbitov u sv. Václava v Plzni, Arteriosclerosis arter. celebri

ona: před rokem 1939

1921 - RadniceSčítání lidu / čp. 87 / 4 / řabek Antonín nar. 22.3.1870 Radnice, řím. kat. , majitel Kolotoče, manželka: Františka nar. 12.11.1876 Salzberk, okr. Zbiroh, řím.kat. vede domáctnost, děti Julienar. 2.8.1901 Tymákov, pomáhá v domáctnosti, Antonín nar. 24.4.1911 Horní Bříza


Josef - 15.3.1900 Radnice 114 / Radnice 32 / 451 / Řabka Antonín cvokař z Radnic 114 syn + Josefa Řabky majitele kolotoče z Radnic 79 a m . Cecilie Perkovy z Rožmitálu, otec nat. 22.3.1876 , matka: Hudešíková Františka dcera + martina hudešíka dělníka ze Salcberku 25 a Barbory Auředníkovy ze Salzberku 25, matka nar. 12.11.1876, svatba 1.8.1899

1.8.1900 Ledkov / St. Plezenec 43 / 47 / Řabek josef , dítě Antonína Řábka dělníka při kolotoči t.č. v Ledkově a Františky roz. Klučíkovy z narozeno dne 15 3 1900 v Radnicích1.8.1900 Ledkov přípisu faráře v Plzenci 3.8.1900, napsano u narozeni

Julie - 2.8.1901 Tymákov 56 / Starý Plzenec 41 / 133 / Řabka Antonín majitel kolotoče z Radnic, syn + Josefa řabky, cvokaře z Radnic a Cecílie rpz. Perkovy z Rožmitálu 21 nar. v Radnicích 22.3.1876 matka: Hudešíková Františka dcera+ Martina Hudešíka dělínika v Salcberku 25 a Barbory roz AUředníkovy ze Salcberku 25 narozená v Salcberku u Lohovic 12.11. 1876, svatba 1.8.1899, Julie vstoupila do církve českobratrské, okr. pol správa v rokycanech 2.7.1924

oo : František Čermák + Julie Řabková - 31.12.1921 OÚ Rokycany / Rokycany OÚ 02 / 97 / Čermák František , nar. 6.8.1896 Radnice, svob. dělník, rod: Václav Čermák dělník z Radnic a Antonie roz. Zachardová , nevěsta: Řabková Julie, nar. 2.10.1901 Tymákov , bytem Radnice, dcera Antonín Řabek maj. kolotoče v Radnicích a Františky Hudešíkové, sv: Antonín Řabek maj. kolotoče v Radnicích


Josefa - 17.3.1903 Radnice DOHLEDAT neni online

30.4.1906 Plzeň / Plzeň 103 / 67 / řabek Josefa, dítě Františka Rabeka majitele kolotoče z Radnic a Františky rod. Hudešík ze Salcberku, 3-0-0, laryngitis eroup

Antonín - 24.4.1911 Horní Bříza nebo 27.4.1912 dohledat není online do roku 2034

oo : Antonín Řabek + Marie Šafránková - asipred rokem 1938


František -

Květoslava -

Antonín -

oo : Antonín Řabek + Marie Řabková - -

potomky mám na MH

Josef -

oo : Josef Řabek + Marie Fridrichová -

potomky mám na MH

Jiří -

Stanislav -

oo : Stanislav Řábek + Věra Hvězdová -

potomky mám na MH

Marie -

oo : Jaroslav Šauer + Marie Řabková -

potomky mám na MH

Miluška - -

oo : Karel Heimlich + Miluška Řabková -

potomky mám na MH

Anna -

oo: Pavel Cipra + Anna Řabková -

potomky mám na MH


oo : Václav Kindl + Anna Řabková -

potomky mám na MH

Dagmar -

oo : Vlastimil Kvasnička + Dagmar Řabková -

potomky mám na MH


Vincenc - 21.1.1879 Radnice 109 / Radnice 30 / 48 / Řabka Josef , flašinetář v Radnicích 107, syn + Kašpara Řabky, cvokaře z Radnic 267 a matky Doroty Kubíkovy z Rdnic 15, matka: Perková cecilie , dcera + Matěje Perka řezníka v Rozmitálu 21 a matky Marie Vodičkovy z Rožmitálu 130, kmotři Antonín Hrách cvokař a Marie Zachardová manželka Josefa Zachardy cvokaře z Radnic

25.6.1886 Kamenný Újezd / Úherce 44 / 16 / Řabek Vincenc, ehel sohn des Josef Řabek Ringelszi?l besitzer aus Radnic udn das Cecelia Berka aus Rožmitál, 8-0-0

Marie - 15.12.1883 Radnice 107 / Radnice 30 / 128 / Řabka Josef, flašinetář v Radnicích 107, syn + Kašpara Řabky, cvokaře z Radnic 267 a matky Doroty Kubíkové z Rdnic 15, matka: Perková cecilie , dcera + Matěje Perka řezníka v Rozmitálu 21 a matky Marie Vodičkovy z Rožmitálu 130, kmotři Antonín Hrách cvokař a Kateřina Zachardová manželka Františka Zachardy cvokaře z Radnic

žila přešla v roce 1924 k církvy Českobratrské, neměla svatbu Rokycany - českobratrská evangelická 01 1923-1939


František - 19.11.1836 Radnice 235 / Radnice 12 / 46 / Kašpar řapek tovaryš cvokařský z Radnic, syn+ Martina řapek nádeníka z Nebílova psti Štahlavy a Dorota rozena Honzyček, matka: Dorota ,dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Rubína? obyvatele z mesta Radnic

14.5.1837 Radnice 235 / Radnice 14 / 114 / František syn Kašpara Řapek , tovaryš cvokařskýho z Rad: a matky Doroty rozené Vacek, 0-3-0, fräusen

Benigna - 11.1.1840 Radnice 114 / Radnice 12 / 103 / manž, otec: Kašpar Řapek tovaryš cvokařský, podd. k městu Radnic, syn+ Martina Řapka nádeníka z Chválenic panství Šťáhlavského a matky + Dorota rozená Honziček z Volešný panství Štahlav, matka: Dorota dcera (je tam přeškrnuté + Veroniky Bartouškové podruhyně z Radnic) France Wintra obyvatele z Radnic a tovaryše řeznického a Veroniky rozená Bartoloměje Kubína tiskaře z Radnic 14,

25.4.1844 Radnice 248 / Radnice 15 / 19 / Řapková Ludmilla, dcera Kašpara Řapka, tovaryše cvokařskýho z Radnic 248k magistratu a matky Doroty rozené Vackovi z Radnic 178, 4-0-0, dušlivý kašel


oo : Kašpar Jan Řapek + Barbora Kovaříková - 26.2.1851 Radnice 63 / Radnice 17 / 51 / Řabek Kašpar, tovaryš ccokařský z Radnic 109 syn + Martina Řabka nádeníka z Radnic 172 a matky Kateřiny Vorlíkovy z Kříš N, 53-0-0, vdovec, nevěsta: Kovaříková Barbora, dcera Hynka Kovaříka mistra krejčovskýho z Radnic 63, a matky Josefy rozené Pechmanovy z Radnic N,43-0-0, svob. svedek: Anton Vacek obchodník z Radnic

on: 25.2.1858 Radnice 133 / Radnice 15 / 157 / Řabek Kašpar, žebrák, 65-0-0, Radnice 133, souchotě

ona: 8.12.1874 Radnice 37 / Radnice 20 / 130 / Řabková Barbora, žebračka, vdova po + Kašparovi Řabkovi , cvokaři, rozená Kovaříková z Radnic, 78-0-0, vodnatelnost


oo : Martin Řapek + Kateřina Vorlíková(*1775) - 18.2.1800 Rokycany (pražské předměstí (Pátek) 1 / 7904 / 46 / Martin Řapek berger von Radnic, 40 let, vdov., Katharina tochter des + Wenzl Vorlik aus der dorf Kříž , 25 let svob. , sved: Florian schnidler, berger, Martin Jakob, berger

on : 2.11.1815 Radnice 130 / Radnice 07 / 276 / Martin Řepka obyvatel radnicky ,60-0-0, souchotiny


Jan Nep. - 27.11.1800 Radnice 6 / Radnice 07 / 42 / Martin Řapek taglochner, Katharina Vorlin

28.11.1800 Radncie 124 / / 7793 / 231 / Johan řabeiknin kind das Martin Rabek, 2 dny, ander frais

Kateřina - 7.3.1803 Radnice 104 / Radnice 07 / 48 / Martin Řapek burger , Katharina Vorlickin

28.11.1819 Radnice 108 / 7793 / 286 / Kateřina, dcera Martina Řápky obyvatele radnickýho a Kateřiny Vorličkový manželky jeho, 17 let, umrela na: hlawejeka


oo : Jan Černý + Kateřina Řabková - 3.2.1818 Radnice 149 / Radnice 07 / 190 / Ján Černý, vlastní syn po + Josefu černém, podruhu Privetickem a nekdejsim spitalniku zdejsim a Evi Košařovi manželky jeho , svob. 48-0-0, nevěsta: Radnice 124, Kateřina, po + Martinu Řabkovi, obyvateli zdejším pozůstaála vdova, 50-0-0

ona: 1.4.1839 Radnice 175 / Radnice 14 / 128 / Kateřina, poprvé vdova po + Martinu Řabkovi, cvokaři, vdova po + Janu černym obyvateli a olejniku z Rad. roz Vorlík z Kříš, 70-0-0, alůtenschwäche


Barbora - 30.11.1755 Nebílovy / Prusiny 04 / 163 / Barbora otce bartoloměje Řapka,a doroty kmotra Anna Kašparová z Chválenic , svědkové Anna Šp??, ze žákavi, Matěj Přibík z Nebílov jeho na rukach nosila Kateřina žežulová z nebilov, svedkove: anna kašparová z Chválenic,Antonin Wezinkr ze žákavy, matej pribik z cvhválenic

Antonín - 13.6.1757 Nebílovy / Prusiny 04 / 170 / Anton , otec: bartoloměj Řapek, matka Dorota, Kmotr Anton Šplepnger?, svedkové Matej Žežul oba z nebílov, Dorota Přibilová, Anna Kašparová oba z Chválenic doroty kmotra Anna Kašparová z Chválenic , svědkové Anna Šp??, ze žákavi, Matěj Přibík z Nebílov jeho na rukach nosila Kateřina žežulová z nebilov, svedkove: anna kašparová z Chválenic,Antonin Wezinkr ze žákavy, matej pribik z cvhválenic

oo : Antonín Řapek + Kateřina Reidlová - 2.2.1791 Střížovice 15 / Prusiny 08 / 44 / Anton eheleibl sohn das + Bartoloměj Řapek von Nebilou 33, 34-0-0, svob. nevěsta: Catharina eheleibl tochter des + Josef Reidl bauer von Střížovic 15, 24-0-0, svob.


Jan - 22.10.1791 Střížovice 15 / Prusiny 06 / 151 / Anton Řapek taglohner, Catharina Rejdlin

30.5.1792 Střížovice 15 / Prusiny 07 / 139 / Johann ehel. sohn das Antoni Řapek taglohner, 0-7-0, frass

Václav - 6.4.1793 Střížovice 15 / Prusiny 06 / 153 / Anton Řapek taglöhner , Catharina Reidlin

Kateřina - 31.12.1796 Střížovice 10 / Prusiny 06 / 159 / Anton Řapek taglohner, Catharina tochter nach + Josef Reidl von Strizovic

27.1.1797 Střížovice 10 / Prusiny 07 / 142 / Catharina ehel. tochter des Anton Řapek taglohner, 0-0-28, frass

Bartoloměj - 24.8.1798 Střížovice 10 / Prusiny 06 / 162 / Anton Řapek taglohner, Catharina eheleibl tochter das + Josef Reidl bauer von Střížovic lukavitz herrschaft

21.7.1799 Střížovice 10 / Prusiny 07 / 144 / Bartolomeus ehel. sohn des Anton Řapek taglohner, 0-11-0, blattern

Jan - 19.4.1801 Střížovice 10 / Prusiny 06 / 167 / Antonn Řapek taglohner, Catharina eheleibe tochter das + Josef Reidl bauer von Střižovic 15 Lukavitzer herrshaft

oo : Jan Řapek + Johanna Rumlová - 10.2.1824 Plzeň / Plzeň 026 / 48 / Joannes Rzapek podruch a poddany v Plzni a vlasni syn Antonina Řzapka zednika v Čížovic panství Lukavické a matky Kateřiny rozené Reigel z Čížovic, 23-0-0, svob. nevěsta: Johanna vlastni dcera Martian Rumla podruha v Plzni a matky Barbary rozené Seyerfeilové z Hradku,26-0-0, svob.

on pred rokem 1865 dohledat

ona: 4.12.1868 Plzeň 85 / Plzeň 043 / 75 / Řapek-ová Johanna , nádenice v Plzni - vdova , 65-0-0, vodnatelnost


Matěj - 31.5.1828 Plzeň 62 / Plzeň 010 / 207 / Jan Řapek podruch v Plzni syn Antonína Řapka podruha z Střížovic Lukavského panství a matky Kateřiny rozené Fišerové z Střížovic, matka: Johana dcera Martina Rumla podruha v Plzni a matky Evy rozené Spapková z dejsiný

oo : Matěj Řapek + Eva Marie Rumlová - 13.7.1858 Plzeň 62 / 7269/ 274 / Řapek Matěj c.k. paternální invalida a spolukočí??? v Plzni manžl. syn Jana řapka nadeníka v Plzni 62 a př. matky Johanny vlastní dcery Martina Rumla nádeníka v PLzni 109 a matky Evy roz. Šaškové v Dejšíně 9,on:30 let svob, ona:24, svob, skvrnany 6

on: 28.6.1875 Plzeň 85 / Plzeň 044 / 182 / Řapek Matěj nádeník patentální invalida v Plzni , 47-0-0, vysílení

ona: 11.6.1903 v Plzni , jako vdova


Mrtvě nar. syn - 13.12.1858 Říšské před. 4 Plzeň / Plzeň 052 / 238 / dvojčata, druhé mrtvě naroz. Řapek Matěj c.k. pat. invalida nyní kočí v Plzni, manželský syn Jana Řapka nádeníka v Plzni 62 a a matky Johanny rozené Rumlové nádenické dcery z Plzně 104, matka: Eva Marie , manželská dcera Bartoloměje Rumla chalupníka ve Skvrňanech 6 a manželky jeho Anny rozené Mašek chalupníka dcery ze Sence 7

13.12.1858 Plzeň 4 / Plzeň 041 / 371 / Řapek-ová Eva, roz. Rumlová ze Skurňan 6, manželka Matěje rumla patent, invalidy a kočího v Plzni porodila mrtvé dítě mužsk pohlaví, 0-0-0

Bartoloměj - 13.12.1858 Říšské před. 4 Plzeň / Plzeň 052 / 238 / dvojčata, druhé mrtvě naroz. Řapek Matěj c.k. pat. invalida nyní kočí v Plzni, manželský syn Jana Řapka nádeníka v Plzni 62 a a matky Johanny rozené Rumlové nádenické dcery z Plzně 104, matka: Eva Marie , manželská dcera Bartoloměje Rumla chalupníka ve Skvrňanech 6 a manželky jeho Anny rozené Mašek chalupníka dcery ze Sence 7

3.3.1859 Plzeň 4 / Plzeň 041 / 383 / Řapek Bartoloměj, syn Matěje řapka kočího v Plzni a matky Evy Marie Rumlové ze skurnan 6, 0-2-21, psotník

Josef - 20.3.1860 Plzen / Plzeň 053 / 48 / Řapek Matěj kočí v Plzni syn Jana Řapka nádeníka z Plzně 26 a Johanny roz. Rumlové z Hrádku, matka: Eva, dcera Bartoloměje Rumla , nadenika ze Skvrňan 12 a Anny roz. Maškové ze Šenče 24

oo : Josef Řapek + Eva Schneck - 17.2.1885 Plzeň 64 / Plzeň 080 / 358 / Řapek Josef truhlář v Plzni, syn Mateje Řapka kočího v Plzni 4 a Evy roz Ruml z Skurňan 12, 24-6-0, svob. nevěsta: Schneck-ová Eva dcera Josefa Schnecka invalidy v Plzni 67 a Antonie roz. Ballay z Plzně, 24-0-0, svob.

ona: 6.4.1887 Plzeň , Lochotínská ulice 6 / Plzeň 086 / 252 / Řapeková Eva roz. Schneck-ova manželka Jozefa řapka, truhláře v Plzni, 26-0-0 , souchotě


Jan - 12.2.1885 Plzen 297 / Plzeň 065 / 235 / nemanželský syn, otec Řapek Josef truhlář v Plzni syn Matěje Řapka kočího v Plzni 4 a Evy roz. Rumlovy ze Skurňan 12, matka: Schneckova Eva dcera Josefa Schnecka invalidy v Plzni a Antonie roze Ballayjovy z Plzne

on 28.5.1908 Všeob. nemocnice, Plzeň / Plzeň 103 / 272 / Řapek Jan , truhlářský dělník, nar. v Plzni manž. syn Josefa Řapka, truhláře v Plzni a Anny roz. Hurt z Střížovic, nar. 12.2.1885, tubera, svobodný, 23-3-16

Anna Josefa - 15.3.1887 Saské předměstí 31, Plzeň / Plzeň 066 / 399 / Řapek Josef, truhlář v Plzni, syn Matěje Řapka kočího v Plzni 4 a Evy roz. Ruml ze Skurňan 12, matka: Eva dcera Josefa Schneka invalidy v Plzni 69 a Antonie roz. ballayovy z Plzně

8.4.1887 Plzeň , Lochotínská ulice 6 / Plzeň 086 / 252 / Řapeková Anna , dcera josefa Řapka truhláře v Plzni a Evy roz. Schneckovy z Plzně, 0-0-23, slabost


oo : Josef Řapek + Anna Hurtová - 25.6.1888 Plzen 64 / Plzeň 081 / 211 / Řapek Josef truhlář v Plzni vdovec po + Evě roz. Schneckově syn Matěje Řapka kočího v Plznič4 a Evy roz Rumlovy z Skurňan., 28-0-0,vdovec nevesta: Hurtová Anna , dcera Václava Hurta dělníka v Plzni č. 64 a Barbory roz. Komorousovy z Nechanic 10, 22-0-0, svob,


Josef Jan Nep.- 14.5.1889 Saské před. 252, Plzeň / Plzeň 068 / 163 / Řapek Josef , truhlář v Plzni, syn Matěje Řapek, kočího v Plzni č8, a Evy roz. Ruml z Skurňan, matka: Anna dcera václava Hurta, dělníka v Plzni č69, a Barbory roz. Komorousovy z Nechanic 20

11.8.1889 Plzeň č.19 / Plzeň 087 / 81 / Řapek Josef, syn Josefa řapka, truhláře v Plzni a Anny roz. Hurtovy? z Střížovic, 0-2-27 ,

Marie - 10.8.1890 Saské před. 395, Plzeň / Plzeň 069 / 90 / Řapek Josef , truhlář v Plzni, syn Matěje Řapek, kočího v Plzni, a Evy roz. Rumlovy z Skurňan, matka: Anna dcera Václava Hurta, dělníka v Plzni, a Barbory roz. Komorousovy z Nechanic, svědek Matěj Řapek kočí v plzni

Václav - 4.12.1893 Sasské 395, Plzeň / Plzeň 071 / 312 / Rapek Josef , truhlář v Plzni syn Matěje Řapek, kočího v Plzni a Evy Ruml z Skurňan 12, matka: Anna dcera Václava Hurta, dělníka v Plzni a barbory roz. Komorous z Nechanic 10, svedek Václav Hurt delnikv Plzni

-1914-1920 byl v 1.sv.v.

oo : Václav Řapek + Františka Wniterová - 15.12.1923 Plzeň / Plzeň OU 07 / 174 / Václav, dílenský, byd: České Velenice 95, nar. 4.12.1893 plzeň, svob, otec Josef Řapek truhlář v Plzni a Anna Hurtová, nevěsta: Františka , nar. Úsilov 25.8.1898, svob. otec: Václav Wniter rolník v Úsilově a Marie roz. Chrastová


Bohumila - 22.9.1895 Říš. před. 965, Plzeň / Plzeň 073 / 91 / Řapek Josef, oprávněný truhlář v Plzni, syn Matěje Řapka, kočho v Plzni 4 a Evy roz. Rumlovy ze Skvrňan 12, matka: Anna dcera Václava Hyrta Dělníka v Plzni 64 a Brbory roz. Komorous z Nechanic 10

12.2.1897 Plachého ulice 33, Plzeň / Plzeň 088 / 385 / Řapek Bohumila, dcera Josefa Řapek, truhláře z Plzně a Anny roz. Hurtové z Plzně, 1-4-20, gastro...?

Anastazie - 26.4.1900 Luční ulice 25, Plzeň / Plzeň 110 / 115 / Řapek Josef, truhlář v Plzni, syn Matěje Řapka, kočího v Plzni a Evy roz. Rumlové ze Skvrňan 12, matka: anna dcera Václava Hurta dělníka v Plzni 64 a Barbory roz. Komorous z Nechanic 10

2.2.1901 Luční ulice 25, Plzeň / Plzeň 101 / 362 / Řapek Antonie dcera Josefa Řapka, a Anny Hurta z Příšovic, 0-9-6, meningityda


Kateřina Albína - 16.12.1862 Plzen 4 / Plzeň 054 (7238) / 150 / Řapek Matěj, kočí v Plzni syn Jana Řapka nádeníka v plzni 6 a Johanny Romlové z Plzně 104, matka: Eva dcera Bartoloměje Rumla chalupníka v Skurňanech a Anny Maškovy ze Senec 7

23.4.1864 Plzeň 10 / Plzeň 042 / 187 / řapková kateřina, dítě Matěje řapka nádeníka v Plzni a Evy Rumlové ze Skurňan, 1-5-0 psotník

Matěj - 4.4.1865 Plzeň 4 / Plzen 55 / 85 / Rapek Matěj kočí z Plzni syn + Jana Řapka nádeníka v Plzni 62 a Johanny roz. Krumlové v Plzni 16, matka Eva Marie dcera Bartoloměje Rumla , chalupnika v Skvrňanech 54 a Anny roz. Mašek z Sence 6

20.8.1865 Plzeň 4 / Plzeň 042 / 241 / řapek Matěj , dítě Matěje řapka, nadeníka v Plzni, a evy rumlové ze Skurňan, 0-4-16, ochrnutí mozku

Matěj - 26.7.1866 Plzeň 139 / Plzen 55 / 260 / Rapek Matěj , kočí z Plzni syn Jana Řapka nádeníka v Plzni 62 a Johanny roz. Rumlovy v Plzni 104, matka Eva dcera + Bartoloměje Rumla , chalupnika v Skvrňanech 6 a Anny roz. Mašek z Sence 7

oo : Matěj Řapek + ??? - lev. lit. bpsm.? 28.12.188 Hevald.? 28.12.1888 u narození psáno patrně v Plzni DOHLEDAT 081 / 258-259 chybí prosinecPlzen okr.urad 0210-11 nic

v roce 1890 byl jako svědek u anrození Marie, dcery jeho bratra Josefa


Marie - 1835 Plzeň dohledat

oo : Václav Hahn + Marie Řapková - 6.2.1865 Plzen 171 / Plzeň 028 / 196 / Hahn Václav, cihlář v Plzni, příslušný do Stříbra, manž. syn + Krištofa Hahna horního lezce ze Střibra a matky marie roz. Randnličkovy v Plasích 13, 25-0-0 svob., nevěsta: Řapek Marie z Plzně manž. dcera + jana řapka, nádeníka v Plzni a matky Johanny roz. rumlovy z Plzně, 30-0-0 svob.


Václav Josef - 31.1.1863 Plzen 271 / Plzeň 054 / 171 / nemn. syn, otec: Hahn Václav, cihlář v Plzni syn+ Krištofa Hahna, horolezce ve střibře a Marie roz. Kanduličovy z Plas č.d.13, matka: Řapková Marie dcera + Jana Řapka nádeníka v Plzni č.d.297 a Johanny roz. Ruml z Plzne 67

17.2.1892 u narození napsano dohledat


Kateřina - 26.4.1805 Střížovice 10 ? / Prusiny 06 / 173/ Anton Řapek taglohner, Catharina eheleibe tochter das Josef Reidl bauer von Střížovic 15 Lukawitzer herrshaft

oo : Vojtěch Forejt + Kateřina Řapková - 12.2.1828 Střížovice 40 / Prusiny 08 / 62 / Adalbert Forejt hausler in Schnapautz? 23 Lukawitzer hr. und ehel sohn des + Andreas Forejt inmann in Schnapautzer und der Katharina geborenen Bayer von Nebillau., 30-0-0, svob. matka: Katharina ehel. tochter des Anton Řapek taglohners von Střížovitz 40 und der + mutter Katharina geborenen Reidl von Střížovic Lukawitz herrshaft , 23-0-0, svob.


Dorota - 17.8.1759 Nebílovy / Prusiny 04 / 179 / Dorota otec Bartoloměj Řapek , matka Dorota , Kmotra dorota Přibilová z Chválenic, Svědkové Anna Šlesingerová z nebílov Matěj Žezul z Žákavi, Martin Kašpar z Chválenic

Magdalena - 21.7.1761 Nebílovy / Prusiny 06 / 10 / Magdalena filia leg. patris. Bartolomej Řapek , matris Dorothea


Martin - 1.8.1800 Šťáhlavice 2 / Chválenice 10 / 80 / otec není psán, matka: Magdalena Řapková z Nebylov rozená


Blažej - 3.2.1764 Nebílovy / Prusiny 06 / 18 / Blahius filius Bartolomai Řapek, matris Dorota sub. Stahlavy ex nebilov

oo : Blažej Řapek + Dorota Kamenová - 9.5.1796 Chlum 22 / Seč 05 / 29 / Blažej Řapek z nebílov, 36-0-0, svob, nevěsta: Dorota Kamenová z Chlumu 22, 20-0-0, svob, svědek. Anton Řapek podruch ze Střížovic

on: 11.4.1826 Chlum 22 / Seč 06 / 55 / Řapek Blažej , domakř z Chlumu, 55-0-0, na souchotě

ona: 20.7.1828 Chlum 22 / Seč 11 / 62 / Dorota Řapek , domkřka a vdova z Chlumu , 57-0-0, na hornkou nemoc


Václav - 10.2.1797 Chlum 22 / Seč 03 / 50 / otec: Blažej Řapek podruch, matka: Dorota rozená Kamenová z Chlumu 22

3.4.1811 Chlum 22 / Seč 06 / 44 / Václav syn Blažeje Řapka domakře , 14-0-0 na píchání u srdce

Anna - 14.12.1798 Chlum 22 / Seč 03 / 52 / otec: Blažej Řapek podruch z Chlumu , matka: Dorota rozena Kamenova z Chlumu 22

oo : Pavel Šindelář + Anna Řapková - 27.5.1828 Chlum 41 / Seč 05 / 40 / Pavel Šindelář vdovec a domkař z Chluma 41,36-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Řapek vlastní dcera po+ Blažejovi Řapek domkaři z Chlumu 22 a matky Doroty rozené Kamenové

ona: mezi 1841-1843 podle dalšího dítěte manžela s jinou

potomky mám na MH


Matěj - 4.2.1801 Chlum 22 / Seč 03 / 56 / otec: Blažej Řapek podruch, matka: Dorota rozena Kamenova z Chlumu 22

oo : Matěj Řapek + Kateřina Čibera - 6.5.1834 Chlum 22 / Seč 05 / 43 / Matěj Řapek syn + Blažeje Řapka domkaře z Chlumu 22 a matky, 34-0-0, svob, nevěsta: Kateřina Čybera vlastní dcera Jana Cybera domakre z Chlumu 10 a matky, 33-0-0, svob

on: 27.8.1848 Chlum 7 / Seč 11 / 77 / Matěj řapek obecní pastýř z Chlumu 7, 51-0-0, píchání na prsou

hledám další děti Seč 04 / 66-82


Václav - 1.1.1838 Chlum 10 / Seč 04 / 78 / Matěj Řapek lesní hajný z Chlumu, matka. Kateřina dcera Jana Čybery domkaře z Chlumu 10 a matky Anny rozené Matějka z Chlumu 20

16.2.1838 Chlum 10 / Seč 11 / 69 / Václav Řapek syn Mateje Řapek najemnika z Chlumu a matky Kateřiny rozené Cybera z Chlumu, 0-0-49, psotník


Martin - 27.9.1804 Chlum 22 / Seč 03 / 61 / otec: Blažej Řapek domkař , matka: Dorota rozena Kamenova z Chlumu 22

on: 6.1.1805 Chlum 22 / Seč 06 / 40 / Martin Řapek syn Blažeje řapka domakře , 0-0-98 , psotník

Adam - 24.12.1805 Chlum 22 / Seč 03 / 62 / otec: Blažej Řapek domkař , matka: Dorota rozena Kamenova z Chlumu 22

on: 3.6.1809 Chlum 7 / Seč 06 / 43 / Adam Řapek syn Blažeje Řapka domakře , 3-6-0, neštovice

Jan Nepomucký - 4.2.1808 Chlum 22 / Seč 03 / 65 / otec: Blažej Řapek domkař , matka: Dorota rozena Kamenova dcera po + jakubovi Kamenovi domkari z Chlumu 22a matky Marie Janečkovy

oo : Jan Řapek + Anna Krysmann - 14.2.1832 Seč 22 / Seč 05 / 24 / Jan Řapek domkař z Chlumu syn Blažeje Řapka, 24-0-0, svob. neves: Anna Krysmann dcera Vojtěcha Krysman kováře z Reneč a matky Ludmili rozené Blažek z Renče, 18-0-0, svob

on : 23.10.1842 Chlum 22 / Seč 11 / 71 / Jan Řapek domkař z Chlumu 22 syn Blažeje řapka z chlumu , 32-0-0, na otok


Anna - 22.2.1833 Chlum 22 / Seč 04 / 72 / Jan Řapek domakař z Chlumu, matka: Anna dcera Vojtěch Krysmann kováře z Renče 12 a matky Ludmili rozené Pašek z Renče N12


Josef - 18.2.1855 Chlum 22 / Seč 08 / 105 / otec nenapsán, matka: Anna dcera Jana Řapka domkaře z Chlumu 22 a manželky Anny rozený Krismanový z Reneč

22.5.1855 Chlum 22 / Seč 11 / 80 / Josef Řapek, syn Anny Řapkovy služebné dcery Jana Řapka domkaře z Chlumu 23, 0-0-3 spála

Vojtěch - 23.7.1861 Plzeň 325 / Plzeň 053 / 223 / otec nenapsán, Řapková Anna služebná v Plzni , dcera Jana Řapka , chalupníka v Chlumu 27 a Anny roz Grieszmanové z Chlumu 39

28.7.1861 Plzeň 325 / Plzeň 042 / 79 / Řapek Vojtěch, dítě Anny Řapkové služebné v Plzni , dcery Jana Řapka chalupníka v Chlumu 27 a Anny roz. Griesmanovém, 0-0-5, psotník

Vojtěch - 22.12.1863 Plzen 139 / Plzeň 054 / 287 / otec nenapsán, Řapková Anna podruhyně v Plzni dcera Jana řapek nadenika z Outušec 22 a Anny roz Krišman z Chlumu

24.12.1863 Plzeň 139 / Plzeň 042 / 170 / Řapek Vojtěch, dítě Anny Řapkové podruhyně v Plzni , dcery + Jana Řapka nádeníka z Ontušic a Anny Krysmanovém 0-0-2, slabost


oo : Vojtěch Šnep + Anna Řapková - 9.1.1871 Plzeň / Plzeň 029 / 156 / Šnep Vojtěch majtel domku v Plzni vdovec po + Terezii Šnepové roz Vacek-ové(zemřela 11.2.1870 v Plzni) z Ejpovic, syn Šebestiána Šnepa chalupníka s Hrádku 14 a Barbory roz. Říhanek z Doublevec, 50-0-0, vdovec, nevěsta: Řapek Anna bytem v Plzni dcera + Jana řapek domkaře s Chlumu a Anny roz. Krýsmann z Reneč u Přeštic 12, 36-0-0, svob.


Marie - 3.8.1834 Chlum 21 / Seč 04 / 75 / Jan Řapek domkař z Chlumu, matka: Anna dcera Vojtěch Krysmann kováře z Renče 12 a matky Ludmili rozené Pašek N12

on :12.1.1893 Chlum 26 / Seč 11 / 98 / Marie Řapková podruhyně v Chlumu 26 dcera Jana Řapka domkaře v Chlumu 21 a jeho manželky Anny roz. Krysmanová z Renče 12, 62-0-0, svobodná, zánět plic


Martin - 2.7.1857 Chlum 22 / Seč 08 / 120 / otec nenapsán, matka: Marie Řápková dcera + Jana Řápka , domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12

12.10.1858 Chlum 22 / Seč 11 / 83 / Martin Řápek syn Marie Řápkové dcery + Jana Řápka domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krýsmanové z Renče, 0-16-0, úbytě

Josef - 6.5.1862 Chlum 22 / Seč 08 / 145 / otec nenapsán, matka: Marie dcera + Jana Řápka domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmannové z Řenče

oo : Josef Řapek + Josefa Tolarová - 21.6.1886 Starý Plzenec 123 / Starý Plzenec 20 / 224 / Řapek Josef, dělník v Plzenci 123, syn Marie, dcery Jana Řapka domkaře z Chlumu 22 a Anny rozené Krysmanovy z Řenec, okr. Přeštického, 24-0-0, svob. nevesta: Tolarová Josefa dcera po + Matěji Tolarovi mistru ovčácskym ze Žákavy 3 a Rosalie rozené Herejkovy ze Lhotky 3, 22-0-0, svob.ona nar. fara Chválenice

ona: 1.11.1908 Starý Plzenec 123 / Starý Plzenec 37 / 71 / Řapková Josefa, rodem Tolarová ze Žákavy 3, žena Josefa Řapka, kočího v Plzenci 123, nar. 7.9.1846, odd. 21.6.1886, 45-3-4 tubera


Václav - 17.8.1890 Starý Plzenec 82 / Starý Plzenec 28 / 169 / Řapek Josef dělník v Plzenci 82 syn Marie, dcery Jana Řapka domkaře z Chlumu č.22 a Anny roz. Krysmanové z Reneč, okr. Přeštice, matka: Tolarová Josefa dcera po + Matejovi Tollarovi mistru ovčáckim ze Žákavy 3 a Rozalie roz. Herejkové ze Lhotky 3, obě okr. Blovice

17.6.1892 Plzenec 82 / Starý Plzenec 34 / 134 / Václav , syn Josefa řapka kočího v Plzenci 82 a Josefy roz. tolarové ze Žákavy 3 narozen v Plzenci 82, 1-10-0, katar plic

Marie - 21.8.1893 Starý Plzenec 82 / Starý Plzenec 40 / 9 / Řapek Josef, kočí v Plzenci 82, syn Marie, dcery Jana Řapka, domkaře v Chlumu 22, a Anny roz. Krysmanové z Řeneč, okr. Přeeštice, matka: Tolarová Josefa ,dcera po + Matěji Tolarovi, mistru ovčackém ze Žákavy

21.1.1904 Starý Plzenec 91 / Starý Plzenec 37 / 54 / Řapková Marie dítě Josefa řapka, povozníka v Plzenci 91 a josefy roz. tolarové , 9-5-0 tubera

Josef - 3.11.1895 Starý Plzenec 50 / Starý Plzenec 40 / 33 / Řapek Josef, kočí v Plzenci č.50 syn Marie, dcery Jana Řapka, domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Řeneč, nar. .6.5.1862 , matka: Tollarová Josefa dcera post Matěji Tolarovi mistra ovčáckém ze Žákavy 3 a Rosálie roz. Herejkové z Lhotky 3, nar. 5.8.1863 , oddani 21.6.1886

oo : Josef Řapek + Barbora Poppová - 30.7.1921 Čížkov / 10864 / 170 / Josef Řapek, malíř pokojů z Zbuchu u Nýřan, nar. v Plzenci 50, manž. syn kat. rodičů Josefa řapka, kočího v Plzenci 30 a a Josefy roz. Tollarové ze Žákavy 3,nar. 3.11.1895 v plzenci, nevesta: Barbora Poppová v Želez. Újezd 6 tamtéž nar. nabž. dcera katol. rodičů Františka Poppa, rolníka v Želez Ujezde 6 a BArbory roz. Bohmové z Drahova 16 okr. Blovice, nar. 7.7.1894 fol.259


Václav - 17.7.1897 Starý Plzenec 50 / Starý Plzenec 40 / 54 / Řapek Josef, kočí v Plzenci č.50, syn Marie, dcery Jana Řapka, domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Řeneč, n.6.5.1862, matka: Tollarová Josefa, dcera Matěje Tolarova, mistra ovčáckého ze Žákavy 3 a Rosálie roz. Herejkové z Lhotky 3, nar. 5.8.1863 , oddani 21.6.1886

17.7.1897 Starý Plzenec 50 / Starý Plzenec 37 / 15 / Václav , syn Josefa Řapka, kočího v Plzenci 50 a Josefy roz. tolarovy ze Žákavy 3, nar. 17.7.1897, 1 hodina slabost

Václav - 21.9.1905 Starý Plzenec 46 / Starý Plzenec 40 / 166 / Řapek Josef, kočí v Plzenci č.46, nar. v Chlumu 22, syn Marie, dcery Jana Řapka, domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Řeneč, n.6.5.1862, matka: Tollarová Josefa, nar. Žákavě 3, dcera Matěje Tolarova, mistra ovčáckého ze Žákavy 3 a Rosálie roz. Herejkové z Lhotky 3, nar. 5.8.1863 , oddani 21.6.1886

oo : Václav Řapek + Anna Černá - 10.11.1928 OÚ rokycany / Rokycanyokresní úřad 03 / 370 / Řapek Václav , nar. Plzenec 21.9.1905, klempíř, svob. ř.k., rodiče: Josef řapek kočí v Plzenci a Josefa roz. tolarová ze Žákavy, nevěsta: černá Anna , nar. Lhůta 21.4.1909, svob. ř.k., ordiče: Vojtěch Černý rolník ve Lhůtě a Anežka roz. Wohlmutová z Kam. Ujezdu, svědek: Josef řapek malíř pokojů Plzenec 53, rozvedeni v Plzni 27.6.1836 od lože a stolu

rozvod: 5.4.1937 Plzeň / soudem v Praze


oo : Václav Řapek + Gabriela Kovaříková - 24.8.1940 Chválenice DOHLEDAT neni online

on: 11.8.1977 Kadaň

on: 17.10.1985 Kadaň


Magdalena Jaroslava - 8.2.1933

oo : ?Kovařík + Magdalena Řapková -

oo : Ladislav Klouček + Magdalena Řapková -

potomky mám na MH


Mužský syn -

oo : ? Řapek + ? Peroutková -


Jan - 22.6.1865 Chlum 22 / Seč 08 / 161 / otec nenapsán, matka: Marie dcera + jana Řápka , domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12

11.9.1865 Chlumm 22 / Seč 11 / 86 / Jan Řápek syn Marie Řápkové dcery + Jana Řápka domkaře z Chlumu 22 a Anny roz Krýsmanové z Renče 12, 0-3-0, psotník


Barbora - 3.12.1836 Chlum 12 / Seč 04 / 77 / Jan Řapek domkař z Chlumu 12 matka: Anna dcera Vojtěch Krysmann mistra kováře z Renče 12 a matky Ludmili rozené Pašek N12

1.11.1891 Plzeň / Plzeň 087 / 270 / Řapeková Barbora, nádenice z Chlumu okres Blovice svobodná, 55-0-0, pneumonie


Josef - 26.2.1857 Chlum 22 / Seč 08 / 118 / otec nenapsán, matka: Barbora Řápková dcera + Jana Řápka domakře z Chlumu 22 a Anny roz. Krýsmanové z Řenče 12

oo : Josef Řapek + Anna Baumruková- 15.6.1891 Plzeň , sedlackova ul. 11 / Plzeň 082 / 80 / Řapek Josef , kočí v Plzni z Chlumu, syn Barbory řapek, dcery Jana Řapek, domkaře z Chlumu 22, 34-4-0,svob. neves: Baumruk Anna , dcera Matěje Baumruka domkaře ze Skašova 67 okr. Přeštice a Marie roz. Křesťan ze Skašova 67, 27-3-0,svob. ona nar. (25.3.1864)

on: 6.8.1899 Divadelní ulice 17, Plzeň / Plzeň 101 (7285) / 218 / Řapek Josef, kočí z Chlumu okres Blovice, manžel Anny roz. Baumruk z Chlumu, 42-0-0, tubera


Karel - 21.8.1893 Divadelní ul 17, Plzeň / Plzeň 071 / 223 / Řapek Josef, drožkař v Plzni z Chlumu , okr. . Plzěň syn barbory Řapkové, dcery Jana Řapka doomkaře z Chlumu 22, matka: Anna dcera Matěje baumruka, domkařeze Skašova 67, okr. Přeštice a Marie roz. Křesťanové ze Skašova 67

4.12.1893 Divadelní ulice 17, Plzeň / Plzeň 088 (7272) / 101 / Řapek Karelm syn Josefa Řapka, kočího z Chlumu a Anny roz. Baumruk ze Skašova, 0-3-13, eclampsio

Josef Karel - 21.1.1895 Divadelní ul 17, Plzeň / Plzeň 072 / 258 / Řapek Josef, kočí v Plzni z chlumu okr. Plzenec, syn Barbory Řapkovy dcery Jana řapka domakře v Chlumu, matka: Anna dcera Matěje baumruka domkaře ve Stašově 67 a Marie ros. Křesťan z Stašova 67

13.12.1912 Riegerova 17, Plzeň / Plzeň 104 / 254 / Řapej Josef, studující v Plzni, nar. v Plzni 21.1.1895, syn Josefa Řapka, kočího v Plzni a Anny Baumruk ze Skašova 67,svob, 17-10-22, tubera let

Anna Marie - 16.5.1896 Divadelní ul 17, Plzeň / Plzeň 073 / 310 / Řapek Josef drožkař v Plzni z Chlumu syn Barbory Řapekovy dcery Jana Řapeka domkaře v Chlumu, nar. 26.2.1857, matka: Anna dcera Matěje Baumruka domkaře v Skašově a MArie roz. Křesťan z Skašova, narozena 25.3.1864

17.11.1897 Divadelní ulice 17, Plzeň / Plzeň 101 (7285) / 57 / Řapek Anna, dcera Josefa Řapka, kočího z Chlumu a Anny r. Baumruk ze Skašova nar.

Růžena - 29.7.1898 divadelní ul 17, Plzeň / Plzeň 075 / 295 / Řapek Josef, drožkař v Plzni z Chlumu syn Barbory Řapek dcery Jana řapka domkaře z Chlumu a Anny roz. Krysmann z Rence 12?, nar. 26.2.57, matka: Anna dcera Matěje Baumruka domakře ze Skašova 67 a Marie roz. Křesťan z Skašova , okr Přeštice, nar. 25.3.1864

29.4.1899 Divadelní ulice 17, Plzeň / Plzeň 101 (7285) / 187 / Řapek Růžena dcera Josefa Řapka kočího z Chlumu a Anny roz. Baumrukkové z Skašova narozený, 0-8-23 , bronchitida


Anna - 26.9.1858 Chlum 22 / Seč 08 / 127 / otec nenapsán, matka: Barbora dcera + Jana Řápka , domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12

oo : Blažej Navara + Anna Řapková - 8.11.1881 Seč 16 / Seč 10 / 70 / Blažej navara čeledín ze Seče, syn Alžběty Navarové dcery + Tomáše Navary domkaře ze Seče 16 a manželky jeho Evy roz. Zomek ze Seče 16, 27-0-0, , nevěsta: Anna Řápek dcera Barbory Řápek dcery + Jana řapka domkaře z Chlumu 22 a manželky jeho Anny roz. Krysman z Renče 12, 23-0-0, svob


Marie Navarová - 15.9.1894 Radnice 1 / Radnice 32 / 340 / Navara Blažej, dělník ve dvoře z Radnic 1 , syn Alžběty Navarovy, dcery tomáše Navary, domkaře v Seči 16 a matky Evy rozené Zomkové ze Seče matka: Řapková Anna, dcera Barbory Řapkové , dcery Jana Řapka, domkaře z Chlumu 22 a matky Anny, rozené Krysmanové z Řanče 12

oo : František Gerl + Marie Navarová - 1.2.1914 Radnice nebo Praskolesi


Marie - 8.7.1864 Chlum 22 / Seč 08 / 157 / otec nenapsán, matka: Barbora dcera + jana Řápka , domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12

4.12.1865 Chlum 22 / Seč 11 / 86 / Marie Řápková dcera Barbory Řápkové dcery + Jana Řapka domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12, 1-6-0, záškrt

Karel - 8.11.1867 Chlumu 22 / Seč 08 / 172 / otec nenapsán: Barbora dcera + Jana Řápka dpmkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysman z Renče 12

oo : Karel Řapek + Magdalena Volková - 22.2.1892 Plzeň / Plzeň 082 / 144 / Řapek Karel nádeník v Plzni z Chlumu 22 , nemaž syn barbory řapkovy dcery Jana řapka domkaře z Chlumu č.22 a Anny roz Krysman z Řeneč,25-0-0, svob. nevěsta:Jílek Majdalena vdoda po + v plzni 12.21890 Janu Jílkovi nádeníku dcera Bartoloměje Volka , chalupníka v Roupově a Marie roz Zoubek z Biřkova, 26-0-0, vdova

on: 23.2.1894 Plzeň / Plzeň 088 / 121 / Řapek Karel kočí z Chlumu okr. Blovice, vdovec po + Majdaleně roz. Volkové z Roupova narozen v Chlumu 8.11.1867 , 26-0-0, tubera

ona: před 7.3.1893 Přeštice 35 / Přeštice 43 / 318 / Magdalena Řapková manželka Karla řapky tovaryše kamenického v Přešticích 35 rozená Volek z Roupova 31, 37-0-0


Magdalena - 25.5.1840 Chlum 22 / Seč 04 / 82 / Jan Řapek syn + Blažeje Řapka domkaře z Chlumu 22 a matky Doroty rozené Kámen N22, matka: Anna dcera Vojtěch Krysmann kováře z Renče 12 a matky Ludmili rozené Pašek N12


Marie - 25.3.1864 Chlum 22 / Seč 08 / 155 / otec nenapsán, matka: Majdalena Řapková dcera + Jana Řapka domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Reneč

17.7.1864 Chlum 22 / Seč 11 / 86 / Marie Řápková, dcera Majdaleny Řápkové dcey + Jana Řápka domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krýsmanové z Renče,0-0-112, psotník


oo : Josef Sokol + Magdalena Řapková - 19.10.1868 Lučíště 18 / Seč 10 / 49 / Josef Sokol obuvník z Lučiště, syn Jana Sokola obuvníka z Lučiště 18 a Kateřiny roz. Burianové z Vohřeled 30 , 26-0-0, svob, nevěsta: Majdalena dcera + Jana Řápka domkaře z Chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Řenče 12, 28-0-0, svob.


Jan Sokol - 17.10.1869 Chlum 22 / Seč 08 / 181 / Josef Sokol obuvník z Chlumu , syn Jana Sokola obuvníka z Lučiště 29 a Kateřiny roz. Burianové z Vohřeled 30, matka: Majdalena dcera + jana řápka domkaře z chlumu 22 a Anny roz. Krysmanové z Renče 12


Kateřina - 6.9.1842 Chlum 22 / Seč 08 / 16 / Jan Řapek domkař z chlumu syn + Blažeje Řapka domkaře z Chlumu 22 a mat. Doroty rozené Kámen, matka: Anna dcera Vojtěcha Kryssmann kováře z Renče 12 a matky Ludmily rozneé Pašek z Renče 12

25.9.1843 Chlum 22 / Seč 11 / 72 / Kateřina Řapek dcera rodile po + Janovi Řapek domkaři z Chlumu 22 a manželce Anne rozené Kryssman z Renčé 12?, 1-0-0, psotník


Martin - 9.11.1810 Chlum 22 / Seč 03 / 71 / otec: Blažej Řapek domkař , matka: Dorota vlastní dcera po + jakubovi Kamen podruha z Chluma 22 a matky Marie Budkový z Chlumu

oo : Martin Řapek + Marie Keslová - 31.1.1837 Blovice 6 / Blovice 24 / 105 / Řapek Martin pacholek z Blovic syn + Blažeje Řapa domkaře z Chulma 22 a matky Doroty Kamenovy z Chlumu 6, 26-0-0, svob., nevěsta: Marie dcera bartoloměje Kesla domkaře z Nebílova 20 a matky Kateřiny Kiberkrovy z Netonic N33, 23-0-0, svobodna

ona: 23.8.1876 Blovice 108 / Blovice 31 / 252 / Marie Řápek, manželka Martina Rápka, nádeníka v Blovicích. roz. Černý, manželé 42 let, věk: 62-0-0, Vnitřní uskřinutí střev

on: 14.4.1884 Blovice 108 / Blovice 36 / 43 / Martin Řapek, nádeník v Blovicích 4.118, vdovec po + Marii rodem Černé z Blovic č.14, věk 76-0-0, Zánět plic


Matěj - 18.12.1837 Blovice 93 / Blovice 16 / 31 / Martin Řapek pacholek v blovicch syn + Blažeje Řapka domakře z Chlumu 22 matky Doroty Kamenovy z Nebilov 20, matka: Marie dcera Bartoloměje Kesla domkaře z Nebilov 26, matky Kateriny Novákovy z Netonic 6

oo : Matěj Řapek + Marie Koubová - 12.11.1862 Blovice 120 / Blovice 25 / 238 / Matěj řapek, čeledín a syn Martina řapka, čeledína z Blovic 120 a amtky Marie Černé tutéž, 26-0-0, svob, ona: Marei ,dcera Jana Kouby domkaře z Myti 20 a matky Marie Vyletovy ze Stauhast 3, 24-0-0, svob

ona: 8.5.1907 Blovice 114 / Blovice 41 / 149 Marie řapková, manželka Matěje řapka, dělníka v Blovicích č.114 rodem Kouba-ová z Myti š.20, věk 68-0-0, zánět plic

on: 7.9.1915 Blovice 78 / Blovice 41 / 291 / dělník v blovicích č.78, vdovec po + Marii rodem Kouba-ové z Myti, nar. v Chlumu 20.2.1836, odd zde 1862, věk 79-6-16, příčina Katarrh plic


Martin - 20.11.1862 Blovice 120 / Blovice 18 / 164 / Matěj Řapek čeledín a syn Martina řapka čeledínaz Blovic 120 a matky Marie Černé tamtéž, matka: Marie dcera Jana Kouby, domkaře z Mytí 20 a matky Marie Vyletovy z tamtez 6

2.3.1865 Blovice 108 / Blovice 31 / 115 / Martin, syn Matěje řapka podruha a matky Marie, 2-4-0 psotník

František - 3.11.1864 Blovice 17 / Blovice 18 / 232 / Matěj řapek nádeník Blovic 17 syn Martina řapka rodáka z Blovic 176 a matky Marie Černé tutéž 16, matka Marie , dcera Jana Kouby , domkaře z Myti 20 a Matky Marie Vyletovy ze Struhař 3, okr Blovice

25.1.1865 Blovice 108 / Blovice 31 / 113 / František , syn Matěje Rabka podruha z Blovice, 0-2-14, psotník

Marie - 10.1.1866 Blovice 17 / Blovice 32 / 7 / Matěj Řapek , náděník z Blovic 17, syn Martina řapka , nádeníka z Blovic 120 a jeho manželky Marie roz. Černé tutéz č.14, matka Marie dcera Jana Kouby domkaře z Myti č.20 okres, Blovice a matky Marie roz. Viletovi ze Struhař 3, okres Blovice

24.12.1868 Blovice 108 / Blovice 31 / 165 / Marie dcera Matěje řapka nadeníka z Blovic 108, 3-0-0, záškrt

Barbora - 14.12.1867 Blovice 17 / Blovice 32 / 60 / Matěj Řapek nádeník z Blovic 37 syn Martina řapka nádeníka tutéž 120 a matky Marie roz. Černé tutéž 14, matka: Marie dcera Jana Kouby domkaře z Myti 20 a Matky Marie Vyletové ze Struhař 3

19.12.1868 Blovice 108 / Blovice 31 / 165 / Barbora dcera Matěje řapka nadeníka z Blovic 108, 1-0-0, záškrt

Josef - 29.10.1869 Blovice 112 / Blovice 32 / 115 / Matěj Řapek nájemník z Blovic 112 syn Martina řapka nádeníka tutéž 120 a matky Marie roz. Černé tutéž 14, matka: Marie dcera Jana Kouby domkaře z Myti 20 a Matky Marie Vyletové ze Strahař 3

30.5.1870 Blovice 108 / Blovice 31 / 182 / Josef řapek, syn Matěje řapka nadeníka z Blovic 108 a manželky Marie rozené Koubovy z Myti 12, 0-8-0, záškrt

Václav - 3.2.1872 Blovice 27 / Blovice 32 / 179 / Matěj Řapek , nádeník z Blovic 27, syn Martina řapka , nádeníka z Blovic 120 a jeho manželky Marie roz. Červených z Blovic 14 , matka: Marie dcera Jana Kouby domkaře z Myti č.20 okres, Blovice a jeho manželky Marie roz. Výletovy ze Struhař 3, okres Blovice

oo : Václav Řapek + Marie Procházková - 15.5.1899 Nepomucká tř. 259, Plzeň / Plzeň 084 / 285 / Řapek Václav, zřízenec C.K.H.dráhy v Plzni z Chlumu okr Vlovice syn Matěje Řápek dělníka v Blovicích 27 a Marie roz Koubová z Myti č.20, 3.2.1872 nar., nevěsta: Procházková Marie , dcera Vojtěcha Procházky dělníka v Piettově továrně v Plzni a Magdaleny roz. Ženíšek z Koterova, 27.11.1877, oba svobodní

ona: 8.5.1900 Nepomuckého 11, Plzeň / Plzeň 101 / 289 / Řapeka Marie roz. Procházková z Plzně, manželka Vácalva Řapka, konduktéra z Chlumu u Blovic(nar. 28.11.1877, 22-0-0, tubera


Jaroslav - 7.4.1900 Nepomucká třída 259, Plzeň / Plzeň 110 / 86 / Řápek Václav, zřízenec ck státní dráhy v Plzni z Chlumu okr., Blovice syn matěje Řápka dělníka v Blovicích 27 a marie roz. Koubové z Mýti 20, nar 3.2.1872, matka: Marie dcera Vojtěcha Procházky dělníka v Plzni a Majdaleny roz Ženíškové z Koterova nar 27.11.1877, oddáni 15.5.1899

17.6.1900 Nepomucká třída 259, Plzeň / Plzeň 101 / 303/ Řapek Jaroslav, syn Václava Řapka konduktera z Blovic a Marie Procházkové z Plzně, nar. 7.4.1900 v Plzni, 0-2-10,


oo : Václav Řapek + Anna Ovsová - 12.11.1900 Nepomucká třida 259, Plzeň / Plzeň 093 / 155 / Řapek Václav, konduktér c.k. dráhy v Plzni z Chlumu 22, hejtm. Plzen, syn Mateje řapka , dělníka v Blovicích 27 a Marie roz. Kouba z Myti č.20, vdovec, nar. 3.2.1872, nevěsta: Ovesová Anna ,služka v Plznidcera Tomáše Ovsa, domkaře z Přívětic 69 a Terezie roz. Peregrin z Přívětic 28 , nar. 15.3.1876, svob

ona: 21.9.1917 Táborská ul. 16, Plzeň / Plzeň - U Panny Marie Růžencové 03 / 447 / Anna Řapková rozená Vovsová z Přívětic manželka Václava Řapka, konduktéra ck st. dr. v Plzni, 41-0-0, nar. 1876, odd 12.11.1901, Tubera plic


Julie - 6.1.1902 Nepomucká třida 439, Plzeň / Plzeň 111 / 326 / Řapek Václav kondukter v Plzni z chlumu hejtm. Plzen, syn Mateje řapka delnika v Blovicich 29 a Marie kouba z Mytí 20,nar. 8.2.1872 matka: Anna dcera + Tomáše Ovesa domkaře z Přívětic 69 a Terezie Peregrínové z Přívětc 23, nar. 15.3.1876

31.12.1941 Strakonice

Helena Marie - 17.4.1903 Nepomuckého tř. 439, Plzeň / Plzeň 114 / 402 / Řapek Václav konduktér v Plzni z Chlumu , syn Matěje Řapka, děllíka v Blovicích 27 a Marie roz. Kouba roz. Mytí ,nar. 3.2.1872 , matka: Anna dcera + Tomáše Oves domkaře v Přívěticích 69 a terezie Peregrin z Přivětic 23 , nar. 15/3 76, oddáni 12.11.1900

1.4.1979 Plzeň / stále je to na úřadě, Vojta tam byl a ma ten zaznam / Helena řapková , nar. 17.4.1903 Plzeň, stav svobodná, povolání: modistka důchodkyně, otrava kysličníkem uhelnatým, otec: Václav Řapek, matka Anna Ovsová

Marie Anna - 25.9.1906 Nepomuckého tř. 39, Plzeň / Plzeň 117 / 325 / Řapek Václav , zřízenec ck dráhy v Plzni z Chlumu, syn Matěje řapek, dělníka v Blovicích 27 a Marie roz. Kouba z Myti 2, nar. 3/2/72, matka : Anna dcera + Tomáše Oves, domkaře z Přívětic 69 a Terezie roz Peregrin z Přívětic, nar. 15/1/76

9.6.1967 Plzeň

Václav - 29.5.1909 Plzeň / Plzeň 125 / 251 / Řapek Václav, konduktér ck st. dráhy v Plzni, nar. v Blovicích , manž. syn Matěje řapka, dělínka v Blovicích 27 a MArie roz. KOubové z Myti 20. nar. 3.2.1872, matka: Anna roz. Ovesová z Přívětic manž. dcera + Tomáše Ovsa domkaře z Přívětic 69 a Terezie roz. Peregrinové z Přívětic 23, nar. 15.3.1876, oddáni 12.11.1900

oo : Václav Řapek + Anna Szabó - 14.1.1933 Plzeň / Táborská 16, Plzeň / 11113 / 238 / on obchodní příručí nar. 29.5.1909 svob, otec: Václav řapek pruvodčí vlaku v Plzni, Táborská ulice 16 + Anna roz. Ovsová, ona: obchodní prodavačka, nar.10.3.1910 svob. matka: Helena Szabó-ová, tovární dělnice provdana Plochlová bytem v Plzni Robezská ? čp.12/ adopt. otec Josef Plőchl, dílenský pra? učedník stát? a pak Plzeň Roberzksá 12, svědek Václav Řapek průvodčí vlaků D.r. Plzeň, Táborská 16, Emil Karásek, instalatér

on: 19.4.1978 Šťáhlavy

ona: 24.9.1994 Plzeň


Květa - 14.12.1933 Starý Plzenec není online

oo: Václav Černý + Květa Řapková - -

on: 15.6.1997 Plzeň

ona: 21.8.2014 Plzeň

potomky mám na MH


Helena - 16.11.1942 Plzeň není online

9.6.1943 není online

Václav - -

oo : Václav Řapek + Vladimíra Štancová -

ona: 2.7.2011 Dobřany

potomky mám na MH


oo : Václav Řapek + Terezie Krčmová - 8.1.1920 Táborská ul.16, Plzeň / PlzeňU Panny Marie Růžencové 02 / 131 / Václav Řapek, průvodčí vlaků čs. dr. v Plzni, Táborská ul. 16,narozený v Blovicích 27, manželský syn kat. rodičů + Matěje řapka dělníka v Blovicích a + Marie rozené Koubové z Myti 20 , 47 11/12 vdovec, nar. 3.2.1872 v Blovicích, ovdověl dle záp. zemřelích fol 444, Anna rozená Vovsová z Přívětic + 27.9.1917 v Plzni , nevěsta: Terezie VáChalová, bytem v Plzni, Masarykova nám 9 vdova po Matěji Váchalovi , dělníku dr. v Koutě 112, narozená V Koutě 58, okr. Nová kdyně, manž. dcera kat. rodičů + jakuba Krčmy, rolníka v Koutě 58 a + Kateřiny rozené Kohelové z Kouta 58, 48 11/12, vodva, nar. 22.2.1871 v koutě, ovdovělá dle úmrt. listu od děk. úř. v Nové Kdyni , Matěj Váchal 19.1.1901 v Koutě

on: 2.4.1933 Táborská ul. 16, Plzeň / stále je to na úřadě, Vojta tam byl a ma ten zaznam / Václav řapek průvodčí vlaku st. dráhy v Plzni , Táborské ul. 16 , manžel Terezie řapkvé rozené Krřmové z Kouta, 61-2-0, nar. 3.2.1872, oddán 8.1.1920, rakovina žaludku


Josef - 30.5.1874 Blovice 127 / Blovice 32 / 252 / Matěj Řapek , náděník z Blovic 27, syn Martina řapka , nádeníka z Blovic 120 a jeho manželky Marie roz. Černých z Blovic 14 , matka: Marie dcera Jana Kouby domkaře z Myti č.20 okres, Blovice a jeho manželky Marie roz. Výletovy ze Struhař 3, okres Blovice

15.7.1874 Blovice 127 / Blovice 31 / 230 / Josef řapek, dítě Matěje řapka nájemníka v Blovicích 127 a marie roz. Kouba z myti 20, 0-1-21 vrozená slabost

František - 26.4.1876 Blovice 124 / Blovice 33 / 53 / Matěj Řapek nádeník v Blovicích č124 syn Martina Řapka , nádeníka v Blovicích 120 a téhož manželky Marie, Roz. Černý z Blovic 14, matka: Marie , dcera Jana Kouby somkaře z Myti 20 a téhož manželky Marie, roz. Výletové ze Struhař 3

oo : František Řapek + Marie Sekalová - 5.11.1901 Blovice 115 / Blovice 35 / 320 / ženich: František Řapek mlynářský z blovic 115, manž. syn kat. rodičů Matěje Řapka dělníka z Blovic 124 a Marie rodem Koubové z Myti 20, nar 26.4.1876, svob, 25-6-0, svobodný, nevěsta: Marie Sekalová manž. dcera kat. rodičů Václava Sekala domkaře z Vlčic 24 a Anny rodem Zimové z boušova 24, nar. 16.7.1877, 24-3-0, svobodná

on: 25.2.1919 Rusko, zemřel v 1. sv. válce

ona: 14.10.1966 Blovice


František Filip - 1.5.1902 Blovice 78 / Blovice 42 / 70 / František Řapek, mlynářský v Blovicích 78, katolík, manž. syn Matěje Řapka, dělníka z blovic 124 a Marie rodem Koubové z Mýti 20, nar. 26.4.1876 , matka: Marie kat. manželská dcera Václava Sekala , domkaře z Vlčic 24 a Anny rodem Zimové z Boušova 24, nar. 16.7.1877, oddáni 5.11.1901

on: 13.12.1962 Plzeň

Anna - 20.8.1903 Blovice 87 / Blovice 42 / 121 / František Řapek, mlynářský v Blovicích 78, katolík, manž. syn Matěje Řapka, dělníka z blovic 124 a Marie rodem Koubové z Mýti 20, nar. 26.4.1876 , matka: Marie kat. manželská dcera Václava Sekala , domkaře z Vlčic 24 a Anny rodem Zimové z Boušova 24, nar. ve Vlčicích 16.7.1877, oddáni 5.11.1901

oo : Václav Šlechta + Anna Řapková - 31.12.1949 Plzeň není online

ona: 25.10.1982 Zemřela v domově důchodců Zálezly, okres Tachov, Česká republika


Josef - 18.12.1904 Blovice 78 / Blovice 42 / 169 / František Řapek, mlynářský v Blovicích 78, katolík, manž. syn Matěje Řapka, dělníka z blovic 124 a Marie rodem Koubové z Mýti 20, nar. 26.4.1876 , matka: Marie kat. manželská dcera Václava Sekala , domkaře z Vlčic 24 a Anny rodem Zimové z Boušova 24, nar. ve Vlčicích 16.7.1877, oddáni 5.11.1901

oo : Josef Řapek + Anna Podlednová - dohledat není online

on: 5.1.1963 Blovice / úraz na stavbě

ona: 17.5.2004 Blovice


Věra - 7.6.1942 Stříbro, Tachov

oo : Jiří Čunát + Věra Řapková - Jiří si vzal příjmení Řapek

on: 24.5.2007 Stříbro, Tachov

ona: 10.5.2009 Stříbro, Tachov

potomky mám na MH


Slavoj - 7.12.1953 Stříbro, Tachov / není online udaj doplneny Vojtou

oo : Slavoj Řapek + Alena Laštovičková -

on: 2.7.2006 Stříbro, Tachov

potomky mám na MH


Václav - 6.6.1907 Blovice 78 / Blovice 42 / 259 / František Řapek, mlynářský v Blovicích 78, katolík, manž. syn Matěje Řapka, nádeníka z blovic 124 a Marie rodem Koubové z Mýti 20, nar. 26.4.1874 , matka: Marie Sekalová manželská dcera kat. rodičů Václava Sekala , domkaře z Vlčic 24 a Anny rodem Zimové z Boušova 24, nar. ve Vlčicích 26.7.1877, oddáni 5.11.1901 v blovicích

on: 14.12.1986 Stříbro, Tachov

Jan - 24.12.1914 Blovice 17 / dohledat není online

oo : Jan Řapek + Marie Nádražská - dohledat není online

on: 1.8.1987 Blovice 17

ona: 4.3.1998 Blovice


Jaroslav -

oo : Jaroslav Řapek + Jana Vlachová -

potomka mám na MH


Anna - 7.7.1880 Blovice 114 / Blovice 33 / 216 / Matěj řapek, nádeník z Blovic 114 manželský syn Marrtina Řapka nádeníka z Blovic 120 a Marie rodem Černé z Blovic 14, matka: Marie Koubová manželská dcera Jana KOuby domkaře z Myti 20 a Marie rodem Vyletové ze Struhař 3


Marie - ?.6.1905 Vídeň, Rakousko, otec neznamy, matka anna

3.2.1906 Blovice 114 / Blovice 41 / 123 / Marie Řapek-ová narozená v nalezinci ve Vídni nemanželská dcera Anny řapkové dcery Matěje Řapka dělníka v Blovicích 114 a Marie rodem Kouba z Myti 20, 0-8-0 Trubicový katar


Magdalena - 11.4.1843 Blovice 13 / Blovice 16 / 157 / Martin Řapek pacholek z Blovic syn + Blažeje Řapka domkaře z Chlumu 22 matky Doroty Kamenovy z Chlumu 13, matka: Marie dcera Bartoloměje Kesla domkaře z Nebilov 33, matky barbory Novákovy z Netonic 6

Anna - 25.3.1849 Blovice 79 / Blovice 17 / 11 / Martin Řapek pacholek v Blovicích, syn + Blažeje Řapka, domkaře z Chluma + matky Doroty rozené Kamenovy z Chluma 22 , matka. Marie dcera + Bartoloměje Kesla, domkaře z Nebilov a + matky Barbory rozené Novákovy z Netonic 6


Jan - 13.2.1871 Blovice 7 / Blovice 32 / 149 / nemanželský syn Anny, dcera Martina řapka z Blovic 7 a manželky jeho Marie, rozené Keslovy z Nebílov

9.3.1871 Blovice 12 / Blovice 31 / 189 / Jan řapek nemanželský syn Anny dcery Martina řapka nádeníka z Blovic a manželky Marie rozené Keslovy z Nebylov, 0-1-0, psotník


oo : Jan Sedláček + Anna Řapková - 16.1.1872 Blovice 78 / Blovice 35 / 55 / ženich Jan sedláček, tesařský pmocník , syn Barbory Sedláčkové dcery Jana sdláčka, dělníka z Rokycan 15, 23-0-0, svob., nevěsta: Anna dcera Martina Řápka podruha z Blovic 78 a Marie rozené keslové z nebylov , 23-0-0, svob


Marie - 16.1.1853 Blovice 78 / Blovice 17 / 136 / Martin Řapek pacholek v Blovicích, syn + Blažeje Řapka, domkaře z Chluma + matky Doroty rozené Kamenovy z Chluma 22 , matka. Marie dcera + Bartoloměje Kesla, domkaře z Nebilov a + matky Barbory rozené Novákovy z Netonic 6

Josef - 3.1.1855 Blovice 78 / Blovice 17 / 204 / Martin Řapek pacholek v Blovicích, syn + Blažeje Řapka, domkaře z Chluma cp22 a matky + Doroty rodilé Kamenovy z Chluma 22 , matka. Marie dcera + Bartoloměje Kesla, domkaře z Nebilov a + matky Barbory rozené Novákovy z Netonic 6

oo : Josef Řapek + Kateřina Řebecová (*1856, Přeštice) - dohledat nebylo to v radnicich / ZPřeštice 53 / 45

nar. Kateřina Řebec - 16.2.1856 Přeštice 144 / Přeštice 36 / 15 / Matěj Řebec zahradník z Přeštic 144, syn + Jana Řebce chalupníka z Jína 7 a jeho manželky Marie roz. Maršálkové z Elhovic 21, matka: Terezie dcera + bartoloměje Fornouze zahradníka z Přeštic 14 a manželky jeho Kateřiny rozené Smolové ze Záleší 9


Josef - 10.2.1881 Žižkov 167, Praha / ŽKR N21 • 1880-1881 / 296 / řapek Josef, obuvník, rodem z Blovic, téhož okresu, m. syn Martina Řapka,čeledína v blovivích a Marie rozené Keslovy z Nebylov, matka: Rebecova Kateřina rodem z Přeštic 144 m. dcera Matěje Rebec, zahradníka z Přeštic 144 a Terezie rozené Fornovy? z Přeštic

10.2.1882 Žižkov 167 / ŽKR Z9 • 1880-1884 / 109 / Řápek Josef syn Josefa řapka obuvníka a AKteřiny roz. Rebecovy zde roz. přísl. do blovic, 0-8-0, roz. 1881, zánět blan mozkových


oo : Martin Řapek + Marie Hrubá - patrně to byla ta samá osoba DOHLEDAT


Martin - 18.11.1839 Rokycany / Rokycany 13 / 143 / manželský syn, Martina Řapek služebný, syn + Blažeje Řapek domkaře z Chlumu 22 a + Doroty rozené Kamenová z Nebílov 25, matka: Marie , dcera Bartoloměje Hrubého domkaře z Nebílov 23 a + Kateřiny rozené Motejkové z Netunic 27


Marie - 16.9.1813 Chlum 7 / Seč 04 / 41 / Blažej Řapek obecní pastýř z Chlumu, matka: Dorota vlastní dcera po + Jakubu Kámenpastýři v Chlumu 22 a matky Marie rozené Budek z Chlumu

29.10.1813 Chlum 7 / Seč 06 / 46 / Marie vlastní dcera Blažeje Řapek pastýře z Chlumu a matky DOroti , 0-0-42, psotník


Anna - 22.6.1766 Nebílovy / Prusiny 06 / 30 / Anna filia Bartoloměj řappek Dorothea matris ex Nebilov

28.5.1772 Nebílovy 33 / Prusiny 07 / 68 / Marie Anna filia post + Bartoloměj řapek et Dorothea , 6-0-0


oo : Jan Poustka + Dorota Řapek - 8.10.1768 Nebílovy / Prusiny 05 / 61 / Joannes Paustka ex Lohsin cun sponsa Dorothea vidna post. def. Bartoloměj řapek ex nebilov

ona: 19.5.1772 Nebílov 33/ Prusiny 07 / 68 / Dorothea sua Joannis Paustka rust nebilow, 40-0-0


Matouš - 19.8.1729 Chválenice / Chválenice 01 / 134 / otec: Jan Řapka souseda chwal. a Mariany manželky jeho jemuž jmeno dano jest Matouš

15.8.1730 Chválenice / Chválenice 04 / 57 / Matouš staří 1 rok otce Jana Řapka souseda z chval., 1-0-0

Štěpán - 26.7.1732 Chválenice / Chválenice 05 / 4 / Štěpán, otec: Jana Řapek soused z Chvalenic, a Mariana manželka

oo : Štěpán Řapek + Kateřina Dvořáková NECZIANA(vdova Molačková) - 10.6.1760 Sedlec / Starý Plzenec 05 / 296 / štěpán z Chválenic rozený vlastní syn Jana Řapka z Chvalenic s nevěstou svou Kateřinou pozůstalou vdovou po neb. Martinovi Molačkovi ze Sedlce

ona: 25.9.1771 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 305 / Řapková Catharina uxor řapek Stephani rustici, 39-0-0


František - 12.5.1761 Sedlec / Starý Plzenec 05 / 226 / Franciscus filius legit. Stephanus Rapek et uxoris ejus dem Catharina

oo : František Řapek + Magdalena Palečková(vdova Štěpánová) - 20.7.1784 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 229 / Franciscus Rzapek filius judicis 25-0-0 svob, nevěsta: Magdalena Stepanova, 26-0-0, vdova

ona: 16.5.1788 Sedlec 2 / Starý Plzenec 21 / 277 / Magdalena manželka Františka Řapka chalupníka, 30-0-0, po porodu


Matěj - 27.10.1785 Sedlec 2 / Starý Plzenec 07 / 353 / František Řapek gasarius, Magdalena Palečková

28.5.1789 Sedlec 2 / Starý Plzenec 21 / 278 / matouš syn Františka řapka chalupníka a matky Madleny, 3-0-0, neštovice

Kateřina - 9.5.1788 Sedlec 2 / Starý Plzenec 07 / 355 / František Řapek chalupnik,, Magdalena Palečková

30.6.1788 Sedlec 2 / Starý Plzenec 21 / 277 / Kateřina dcera františka řapka a matky magdaleny, 0-0-49, psotník


oo : František Řapek + Josefa Tollarová - 19.10.1788 Chválenice 6 / Chválenice 03 / 121 / Franz Řapek bauer von Sedlecz untertha Stahl, 26-0-0, vdovec, nevěsta: Josefa tochter das Josef Tollar von Chval. unterth Stahl, 19-0-0,svob, svědek Adalbert Řapek bauers sohn

ona: 26.2.1815 Sedlec 2 / Starý Plzenec 21 / 293 / Josefa Řapek podruhyně, 40-0-0, dušnost

on: 23.4.1822 Sedlec 13 / Starý Plzenec 21 / 297 / Franc řapek, podruch , 64-0-0, trefil ho šlag


Marie - 1.9.1789 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 357 / František Řapek pololanik, Josefa Tollarová

oo : František Bláha + Marie Řapková - 7.10.1816 Sedlec / Starý Plzenec 16 / 163 / Franz Blaha vdovec zednický tovarys sedlec 13, 30-0-0, vdovec, něvěsta: Marie dcera France Řapka podruha z Sedlec 17 a matky Josefy rozený tollarova z Chválenic, 21-0-0, svob.

ona: 23.11.1848 Sedlec 13 / Starý Plzenec 35 / 17 / Bláha Marie, vdova po + Františku Bláhovi pecaři ze Sedlce 13 , dcera + Františka Řapka nadenika ze Sedlce 25 a + Matky Josefi rozené Skalové z Chválenic, 58-0-0


Anna Bláhová - 25.9.1831 Sedlec 13 / Starý Plzenec 12 / 29 / manželské, František Bláha domkař ze Sedlec syn Matouše Bláhy domkaře z Sedlec, matky + Ludmili Machové z ?????, matka: Marie + Františka Řapka ze Sedlec 25 matky Josefy Tollar z Chválenic


Kateřina - 31.1.1792 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 360 / František Řapek sedlak, Josefa Tollarová

23.2.1792 Sedlec 25 / Starý Plzenec 21 / 279 / Kateřina dcera františka řapka sedláka a matky Jozefky, 0-0-21 psotník

Anna - 13.11.1793 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 363 / František Řapek sedlák, Josefa Tollarin

24.4.1795 Sedlec 24 / Starý Plzenec 21 / 282 / Anna dcera Františka Řabka sedláka a matky Josefky, 1-0-0, psotník

Anna - 31.3.1796 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 366 / František Řapek sedlák, Josefa dcera + Josefa Tollara sedláka z Chválenitz

13.3.1799 Sedlec 26 / Starý Plzenec 21 / 286 / Anna dcera France řapka a Josefy , 3-0-0

Josef - 17.7.1798 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 370 / František Řapek sedlák, Josefa rozená Tollarová

15.2.1810 Sedlec 18 / Starý Plzenec 21 / 291 / Josef syn France řappka podruha matky Josefy , 11-0-0, horkou

Barbora - 28.11.1800 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 372 / František Řapek sedlak, Josefa rozená Tollarová

25.11.1837 Sedlec 13 / Starý Plzenec 21 / 308 / Barbara řappek děvečka z Sedlec dcera + Františka řappka nadeníka z Sedlec 13, 30-0-0, Nerenfieber


Marie - 2.9.1828 Sedlec 13 / Starý Plzenec 12 / 24 / otec nepsánam, Barbara, dcera Františka Řapka podruha N27 a Matky Josefy rozené Tollarovi z Chválenic 6

11.3.1840 Sedlec 13 / Starý Plzenec 21 / 309 / Marya řapek, nemanželská dcera Barbory Ržapek, podruhyně ze Sedlce 13 , manželská dcera Františka Ržapka, podruha ze Sedlce 13 a Josefy rozené Tolar z Chválenic, 11-0-0, freisen

Václav - 7.11.1831 Sedlec 13 / Starý Plzenec 12 / 29 / otec nepsán, Barbora dcera + Františka Řapka podruha v Sedlec 27 matky Josefy Tollar z Chválenic 6

oo : Václav Řapek + Anna Petrová - 9.2.1858 Sedlec 13 / Starý Plzenec 18 / 95 / Řapek Václav, slévač ze Sedlece 13,, syn Barbory dcery + Františka Řapka podruha ze Sedlce 13, 26-0-0 svob, nevesta: Petr Anna dcera + Václava Petra kupce z Plzence 23 a matky Marie rozené Šmolíkové ze Sedlce, 21-0-0 svob

ona: 9.2.1863 Sedlec 13 / Starý Plzenec 35 / 42 / Řapek Anna, manželka Václava Řapka sleváče ze Sedlce, 26-0-0 vodnatelnost mozku


Jan - 21.10.1858 Sedlec 13 / Starý Plzenec 32 / 29 / řapek Václav, sleváč ze Sedlce 13, syn Barbory , dcery + Františka Řapka, podruha Sedlec 13, matka: Petr Anna, dcera + Vaclava Petra kupce z Plzenci 23 a matky Marie roz. Šmalíkové ze Sedlce

Emauel Václav - 23.12.1860 Sedlec 13 / Starý Plzenec 32 / 57 / řapek Václav, sleeváč ze Sedlce 13, syn Barbory , dcery + Františka Řapka, podruha Sedlec 13,matka: Petr Anna, dcera + Vaclava Petra kupce z Plzence a matky Marie roz. Šmalíkové(Smolíkové?) ze Sedlce

oo : Emanuel Václav Řapek + Eva Krásná - 28.6.1887 Starý Plzenec 72 / Starý Plzenec 20 / 239/ Emanuel Václav Řapek mistr řeznický v Plzenci 72, syn Václava Řapka slevače ze Sedlc 27 a Anny rozené Petrovy z Plzence, 26-0-0,svob. , nevěsta: Krásná Eva dcera po + Jakubu Krásnym rolníku z Koterova 6 a Anny rozené Huclovy z Koterova 28, 18-0-0, svob.


Marie Kateřina - 12.1.1889 Plzenec 53 / Starý Plzenec 28 / 152 / Řapek Emanule Václav mistr řeznický v Plzenci č.53, syn Václava Řapka slevače ze Sedlce č.47 a Anny roz. Petrové z Plzence, matka: Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného , rolníka z Koterova č.6 a Anny roz. Huclové z Koterova č.28

oo : František Doubek + Marie Kateřina Řapková - 27.9.1919 Skrýšov / Křečovice 13 / dohledat není online


Emilie Anna - 8.10.1890 Starý Plzenec 53 / Starý Plzenec 28 / 171 / Řapek Emanule Václav mistr řeznický v Plzenci č.53, syn Václava Řapka slevače ze Sedlce č.47 a Anny roz. Petrové z Plzence, matka: Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného , rolníka z Koterova č.6 a Anny roz. Huclové z Koterova č.28

10.4.1892 Plzenec 53 / Starý Plzenec 34 / 133 / emilie , dcera Emanuela Václava Řapka, řezníka v Plzenci 53 a evy roz. Krásné z Koterova 6 , 1-6-2 katar střev

Vilém Václav - 21.5.1892 Starý Plzenec 53 / Starý Plzenec 28 / 186 / Řapek Emanule Václav mistr řeznický v Plzenci č.53, syn Václava Řapka slevače ze Sedlce č.47 a Anny roz. Petrové z Plzence, matka: Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného , rolníka z Koterova č.6 a Anny roz. Huclové z Koterova č.28 ,

29.10.1921 v Praze, bez vyznanání

Václav - 31.3.1894 Plzenec 53 / Starý Plzenec 40 / 17 / Řapek emanuel Václav, mistr řeznický v Plzenci 53 syn, Václava řapka, slevače ze Sedlce 47 a Anny roz. Petrové z Plzence, matka: Krásná Eva, dcera Jakuba Krásného rolníka z Koterova 6 a Anny roz. Huclové z Koterova 28

25.12.1894 Starý Plzenec 53 / Starý Plzenec 34 / 145 / Václav , syn emanuele Václava řapka mistra řeznickýho z Plzence 53 a Evy roz. Krásné z Koterova 6 narozen v Plzenci 53, 0-8-25 zánět plen mozku

Miroslava Anna - 30.11.1895 Plzenec 53 / Starý Plzenec 40 / 34 / Řapek Emanuel Václav, mistr řeznický v Plzenci 53, syn Václava Řapka, sleváče ze Sedlce 47 a Anny roz. Petrové z Plzence, nar. 23.12.1860, matka Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného rolníka z Koterova 6 a Anny roz Huclové z Koterova 28, nar. 5.9.1868, oddani 28.6.1887

oo : Vojtěch Šašek + Miroslava Anna Řapková - 20.6.1917 Plzenec 53 / Starý Plzenec 36 / 238 / Šašek Vojtěch , zásobovací oficiál c.k. ve Lvově, narozen v Koterově 12, manž. syn kat. rodičů Josefa Šaška rolníka v Koterově 12 a Marie rozené Ottové z Hradiště, 27-1-0, svobodný, nar. v koterově 2.5.1890 pag 122, nevěsta: řapková Miroslava , narozená v Plzenci 53 , manželská dcera kat. rodičů Emanuele Václava Řapka, řezníka v Plzenci 53 a Evy rozené Krásné z Koterova, 21-6-0, svobodná , nar. v Plzenci 30.11.1895/ pag 32


Jaroslav Josef - 4.3.1898 Plzenec 53 / Starý Plzenec 40 / 61 / Řapek Emanuel Václav, mistr řeznický v Plzenci 53, syn Václava Řapka, sleváče ze Sedlce 47 a Anny roz. Petrové z Plzence, nar. 23.12.1860, matka Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného rolníka z Koterova 6 a Anny roz Huclové z Koterova 28, nar. 5.9.1868, oddani 28.6.1887

odpadl k bezvyz kezměn pag.28

oo : Jaroslav Řapek + Františka Sedláčková - dohledat


Květa - 1.9.1947 Praha

oo : ?? Martan + Květa Řapková -

:um: ona: 30.11.2003

potomka mám na MH


Neznámý syn - dohledat Martan


Václav - 7.9.1903 Plzenec 38 / Starý Plzenec 40 / 138 / Řapek emanuel Václav , mistr řeznický v Plzenci 38, syn Václava Řapka slevače v Sedleci 47 a Anny roz. Petrové ze Sedlce, nar. 23.12.1860 matka: Krásná Eva , dcera Jakuba Krásného rolníka v Kotěrově 6a aAnny roz. Kuclové z Koterova 8, nar. 5.9.1868, oddáni 28.6.1887

okr. pol. spr. v Praze d. 16.4.1928 d. IV l.1434/27


oo : Václav Řapek + Františka Hrušková - 19.5.1863 Sedlec 13 / Starý Plzenec 19 / 24 / Řapek Václav vdovec a slévač ze Sedlce 13, syn Barbory dcery + Františka Řapka podruha ze Sedlce, 31-0-0, vdovec, nevěsta: Hruhska Františka, dcera Františka Hruhsky domkaře a mistra tesaře ze sedlce 18 a + matky Marie rozené Bláhové ze Sedlce,27-0-0, svob.


František - 31.10.1864 Sedlec 46 / Starý Plzenec 32 / 99 / řapek Václav slevač ze Sedlce 46 syn Barbory Řapkové dcery + Františka řapka podruha ze sedlce, matka: Hruška Františka dcera Františka Hrušky domkaře a mistra tesařského ze Sedlce 18 a matky + Marie roz. Bláhové ze Sedlce

oo : František Řapek + Marie Nováková - 11.7.1892 Šťáhlavy 38 / Šťáhlavy 10 / 85 / řapek František, vojín c.k. zemské obrany č 35, slévač v Sedlci 47, narozený v Sedlci 46, syn kat. rodičů Václava řapka, slévače v Sedlci 47 a matky Františky rodem Houškovy ze Sedlce 18, 27-0-0 svobodný, nevěsta: Nováková Marie, rozená a bydlící v Š´táhlavech 38, dcera Vojtěcha Nováka, tesaře a domkaře ze Šťáhlav 38 a matky Barbory rodem Šilhánkovy z volešný 5, okr. Blovice, 19-0-0 svobodná, nar. 23.5.1873


Václav - 14.9.1893 Sedlec u St. Plzence / dohledat není online až po 2035

oo : Václav Řapek + Štěpánka Grigarová - 15.10.1921 Sedlec 47 / Starý Plzenec 42 / 83 / Řapek Václav, slévač v Sedleci 48 narozený v Sedlec 47, manž. syn kat. Františka řapka , slévače v Sedleci 47 a Marie, rozené Novákové ze Šťáhlav 38, 28-1-0, svob. nar. 14.9.1893 nevěsta. Grigarová Štěpánka, bytem v Plzenci 192 narození v Plzenci 192, manžl dcera Petra Grigara, vařiče v pivovaře v Plzenci 192 a Marie rozené Trefné v Plzeni 118, 23-4-0, svob. nar. 31.5.1898


Marie - 26.3.1900 Sedlec / pag. 67 dohledat není online až po 2035

oo : Josef Šlouf + Marie Řapková - 8.7.1922 Milínov 26 / Starý Plzenec 42 / 93 / Šlouf Josef , tesař v Milínově 26, narozený v Milinově 26, manželský syn katolíku Josefa Šloufa delníka v Milínově 26 a Barbory rozené Hřebíkovi z Milínova 6 ,26-5-0,svob, nar. 5.2.1896 Milínov, nevěsta: Řapková Marie, bytem v Sedleci 66, narozené v Sedleci 47, man. dcera katolíku Františka Řapka , slévače v Sedleci 47 a Marie rozené Novákové z Šťáhlav 38, 22-3-0, svob. 26.3.1900 Sedlec pag 67, svědek : Řapek Václav slevač v Sedleci 47,


Karel - 15.9.1903 Sedlec u St. Plzence / udáj ze sčítání 1921 / Sedlec čp.47 / dohledat ale není online Starý Plzenec / Sedlec

oo : Karel Řapek + Matylda Drnková - 28.6.1930 Mladá Boleslav / Mladá Boleslav 86 / 239 / Karel Řapek soustružník kovu ve Škodových závodech zde bytem v Dobrovského 349 nar. v Sedlci 47 dne 15.9.1903 okr. Rokycany a tamtéž příslušný, syn + Františka Řapka slévače v Sedlci 47 a MArie dcery + Vojtěcha Nováka tesaře ze Šťáhlav 38, 26-0-0, svobodný ; nevěsta: Matylda Drnková pomocnice v domáctnosti v Ml. boleslavi 154 Podolec, nar. v Halánkách 4 okr Třeboň dne 31.12.1906 dcera + Ignáce Drnka nájemníka v Halámkách 4 a + Anny dcery Antonína Martínka tesaře v Dobroni, okr. Tábor, 23-0-0, svob.Alžběta - 3.10.1867 Sedlec 43 / Starý Plzenec 32 / 131 / Řapek Václav slevač ze Sedlce 46 syn Barbory Řapkové dcery + Františka řapka podruha ze sedlce 42, matka: Hrušková Františka dcera Františka Hrušky domkaře a mistra tesařského ze Sedlce 18 a matky + Marie roz. Bláhové ze Sedlce

oo : Václav Petr + Alžběta Řapková - 13.4.1891 Sedlec 46 / Starý Plzenec 33 / 57 / Petr václav zámečník v Plzenci 120, tutéž narozen, syn Dominika Petra výminkáře z Plzence 120 a Alžbety rodem Zoufalíkové z Plzence 13, 25-0-0, svob, ; nevesta: Řapek Alžběta narozená v Sedleci 46, dcera Václava Řapka slévače ze Sedlce 46 a Františky rozené Hruškové z Sedlce 18, 23-0-0, svob.


Anna - 28.9.1837 Sedlec 13 / Starý Plzenec 12 / 42 / otec nepsán, Barbora dcera + Františka Řapka nádeníka v Sedlec 13 a matky + Anny roz. Tollar z Chválenic 19

23.12.1837 Sedlec 13 / Starý Plzenec 21 / 308 / Anna dcera nemanželská + barbory řappek děvečky z Sedlce 13, 0-0-84, psotník


František Serafín - 11.10.1803 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 375 / František Řapek sedlák, Josefa rozená Tollarová

25.5.1808 Sedlec 10 / Starý Plzenec 21 / 289 / Franz syn France řapka podruha matky Josefy , 5 let psotník

Anna - 8.4.1806 Selčany 16 / Chválenice 16 / 76 / Řapek Franz sedlak, matka: Josefa dcera Josefa Tolara a manželky Kateřiny


Mariana - 2.8.1765 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 35 / Marie Anna filia legirima Stephani Řapek et uxoris ejus Catharina paren. sub. Stahlavensis

oo : Martin Herejk + Mariana Řapková - 16.11.1783 Nezbavětice 1 / Starý Plzenec 06 / 227 / Horejk Martinus filius leg. def. Josephi Herejk rustici Nezbavěticio 1 et uxoris def. uncta Catharina nata Kulin cum sponsa sua Mariana filia leg. Stephani řapek judicis Sedlecio 25 et def uxor Catharina nata Dvořakin , svědek Antonius Řapek famulus Nebilovio


Václav - 3.12.1766 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 47 / Wenceslaus filius Legitimus Stephani Řapek et uxoris ejus Catharina parentum ex pago Sedlecz

28.12.1766 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 269 / Wenceslaus filius leg. Stephani Řapek et uxoris Catharina, 0-0-24

Terezie - 7.12.1767 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 56 / Theresia filia legitima Stephani Řapek, et uxoris ejus Catharina

oo : Jan Vokoun + Terezie Řapkova - 28.10.1787 Losyny / Starý Plzenec 16 / 153 / Jan Wokon sedlák 23-0-0, svob, Terezie Rapkova 23-0-0, svob


Anna - -

oo : Jan Polívka + Anna Vokounová -


Václav - 24.9.1817 Střížovice 44 / Prusiny 09 / 97 / Johan Polivka schmied, matka: Anna eheleibl tochter des Johann Vokoun bauer von Losina 24 und mutter Theresia geborene Řapek ze Selce


Kateřina - 13.11.1769 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 76 / Catharina filia Stephani řapek, et uxoris eju s Catharina nata Necziana? parentum ex page Sedlecz

4.12.1769 Sedlec / Starý Plzenec 06 / 293 / Catharina filia leg. Stephani Řapek , et uxor ejus Catharina 0-0-20


oo : Štěpán Řapek + Kateřina Krňoulová - 3.11.1771 Sedlec 25 / Chválenice 03 / 110 / Stiephanus Rapek vidnus rusticus ex Sedlec cum sponsa sua Catharina filia Georgy Krnoul fabri ex Selcan

on: 5.4.1793 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 280 / Štepan řapek bejwalý hospodář, 64-0-0, krk srazil

ona: 22.3.1829 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 301 / Kateřina řapková domkařka ze Sedlce, 80-0-0


Kateřina - 11.3.1773 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 98 / Řapek Stephanus rusticus uxor Catharina nata Krnoulova sub. Stahlavensky

oo : Josef Molaček + Kateřina Řapkova - 23.10.1791 Nezbavetice 4 / Starý Plzenec 16 / 153 / Josef Molaček 24-0-0, svob, Katerina Rapkova 22-0-0,s vob


Tomáš - 13.12.1774 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 112 / Řapek Stephanus rusticus, uxor Catharina nata Krnoulova

Barbora - 26.11.1776 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 125 / Řapek Stephanus rusticus uxor Catharina nata Krnaulin sub. Stahalv.

oo : Václav Kozák + Barbora Řapková - 9.11.1800 Sedlec 29 / Starý Plzenec 16 / 156 / Wenzl Kozak podruch z Stiahlav, 48-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora dcera po neb. Štěpánovi řapkovi ze Sedlce, 22-0-0, svob.


Anna - 6.5.1779 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 142 / Řapek Stephanus rusticus uxor Catharina Krnaulin sub Stiahlavensky

oo : Matěj Kuchyňka + Anna Řapková - 16.8.1817 Sedlec / Starý Plzenec 16 / 164 / Mattej Kuchinka vdovec z podruch ze Sedlec 5, 47-0-0, vdovec, nevěsta: Anna dcera po + Štěpánovi řapkovy sedlaku ze sedlce 29 a matky Kateřiny rozený Krnaulovy z Zelčan, 36-0-0, za svedka Vavřinec Řapek


Vavřinec - 8.8.1781 Sedlec 25 / Starý Plzenec 06 / 160 / Řapek Stephanus, rusticus uxor Catharina nata Krnaulin sub. stahlavensis

oo : Vavřinec Řapek + Mariana Holubová - 16.1.1816 Šťáhlavy / Šťáhlavy 04 / 5 / Vavrynec Rappek hutnicky tovariš z Sedlce N29 pod. Šťahlavsky, 31-0-0,svob, nevěsta: Mariana vlastní dcera + Josefa Holuba mistra sedlářského z Stiahlav 15, matky Barbory, 22-0-0, svob

on: 21.12.1851 Sedlec 29 / Starý Plzenec 35 / 21 / Řapek Vavřinec hutník ze Sedlce 29, 76-0-0, sešlost věkem

ona: 18.1.1853 Sedlec 29 / Starý Plzenec 35 / 23 / Řapek Marie vdova po + Vavřincovi Řapkovi hutníku ze Sedlce 29 dcera + Josefa Holuba sedláře ze Stahlav 29 a matky + Matky Barbory rozené Mikšové ze Stahlav, 59-0-0


František - 25.10.1816 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 7 / Laurentius Řapek hutník, Marie dcera Jozefa Holuba sedlare ze stahlav 25 matky barbory rozené Miksovy podruhyne ze stahlav 25

26.6.1819 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 296 / franc syn Vavřince Řapka hutníka a matky Marie, 2-8-0 neštovice

Anna - 10.3.1819 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 9 / Laurentius Řapek hutnik, marie dcera Jozefa Holuba sedlaře ze Stahlav 25 matky Barbory rozene Miksovy podruhyne ze stahlav 25

oo : Jan Suchý + Anna Řapková - 23.7.1844 Sedlec u Tkadlcu 31 / Starý Plzenec 18 / 86 / Suchý Jan , mistr kovářský ze Sedlece 31, syn + Josefa Suchýho tkadlce ze Sedlce 31 a matky Marie rozené Brejchové ze Sedlce, 37-0-0, svob, nevěsta: Řapek Anna, dcera Vavřince řapka hutníka ze Sedlce 29 a Matky + Marie roz. Holubové ze Štahlav, 25-0-0, svob


Marie Gabriela Suchá - 16.12.1847 Sedlec 31 / Starý Plzenec 12 / 72 / Suchy jan , kovář ze Sedlce 31 syn + Josefa Suchýho tkadlec ze Sedlec 31 a matky + Marie rozené Breichové ze Sedlce, matka: řapek Anna , dcera Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Štiahlav

oo : Josef Skála + Marie Suchá - ? nezajímá


Jaroslav, Karel - 7.1.1875 Šťáhlavy 110 / Šťáhlavy 09 / 168 / Skála Josef, mistr kovářský , syn Josefa Skály, rolníka z Nezvěstic 6 a Anny rod. Šedivcové ze Sedlce 8, matka: Suchá Marie , dcera Jana suchýho kováře v Sedlci 24 a Anny Řapkové ze Sedlce 28

Anna - 15.1.1877 Šťáhlavy 110 / Šťáhlavy 09 / 183 / Skála Josef, mistr kovářský , syn Josefa Skály, rolníka z Nezvěstic 6 a Anny rod. Šedivcové ze Sedlce 8, matka: Suchá Marie , dcera Jana suchýho kováře v Sedlci 24 a Anny Řapkové ze Sedlce 28

oo : Karel Čada? + Anna Suchá - 12.7.1913 Šťáhlavy nezajímá

ona: 7.10.1951 nezajímá


Barbora Antonie - 14.2.1850 Sedlec 31 / Starý Plzenec 12 / 76 / Suchy jan , kovář ze Sedlce 31 syn + Josefa Suchýho tkadlec ze Sedlec 31 a matky + Marie rozené Breichové ze Sedlce, matka: řapek Anna , dcera Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Štiahlav


oo : Václav Raizl + Anna Řapková - nezajímá


Alois Raizl - 23.8.1858 Sedlec 31 / Starý Plzenec 32 / 27 / Raizl Václav, Hutník ze Sedlece 31, syn + Vojtěcha Raizla hutníka ze Sedlce 31 a + matky Anny rozené Kozákové ze Šťáhlav, matka: Řapek Anna , dcera + Vavřince Řapka, hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Šťáhlav

Anna Kristýna - 22.7.1861 Sedlec 31 / Starý Plzenec 32 / 63 / Raizl Václav, Hutník ze Sedlece 31, syn + Vojtěcha Raizla hutníka ze Sedlce a matky Anny rozené Kozákové ze Stahav, matka: Řapek Anna , dcera + Vavřince Řapka, hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Šťáhlav


František Vavřinec - 9.8.1821 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 13 / laurentius Řapek feisar pri huti, Marie dcera Josefa Holuba ze Stahlav N29 matky barbory rozene Misovy ze stahlav

4.12.1823 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 298 / Franz Vavřinec syn, Vavřince řapka, hutníka a domkaře ze Sedlce matky Marie rozené Holubovi ze Stahlav 29, 2-6-0, schlein fieber

Josef - 28.2.1824 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 17 / Vavřine řapek hutník, domkař, matka: Marie dcera Josefa Holuba sedlař ze Stahlav 29, a Barbary rozene Miksovi ze Stahlav 29

13.2.1825 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21/ 298 / Joseff, syn Lorence řapka hutníka ze Sedlce , matky Marie rozené Holubovi ze stahlav 29, 1-0-0, schleinfieber

Václav - 28.2.1824 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 17 / Vavřine řapek hutník, domkař, matka: Marie dcera Josefa Holuba sedlař ze Stahlav 29, a Barbary rozene Miksovi ze Stahlav 29

byl na vojně https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TT-Y6QN?i=999

on: 24.3.1872 Plzeň 85 / Plzeň 043 / 236 / Řabek Václav kovář rodem za Selce, svodobný, 48-0-0, tubera


Josef - 15.7.1826 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 20 / vavřinec Řapek domkař hutník syn Štěpána Vavřince sedláka z Chválenic 28, matky Kateřiny rozené Krňoulovi ze Selčan 4, matka: Marie dcea Josefa Holuba sedláře ze Stahlav 29, matky Barbory rozené Mikšovi ze Stahlav 29

7.9.1826 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 299 / Josef syn Vavřince řapka hutníka a domkaře ze Sedlin matky Marie rozene holubovi ze Šťáhlav 29, 0-0-56, ?? fieber

Petr - 19.10.1827 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 22 / Vavřinec Řapek hutník domkař z Sedlin. Stepana Řabka sedlaka ze sedlin 25, matky kateřiny rozené Krnaolouvi ze Seltčan 4; Matka: Marie dcera Josefa Holuba sedláře ze Stahlav 29, matky barbory rozené Mikšová ze Šťáhlav

oo : Petr Řapek + Anna Haberle - 10.1.1860 Plzeň 19 / Plzeň 028 / 6 / řapek Petr, tovarys bednarsky v Plzni syn Vavrřnce Řapka , mistra kovářského a domkare v Sedlci č.d.29 a Marie roz. Holubová ze Štáhlav, 32-0-0, svob. nevěsta:: Habrlová Anna dcera Martina Habrla měšťana a mistra tkadlcovského v Domažlicích 23 a Kateřiny roz. Moosové z Domažlic 66, 36-0-0, svob.

on: 17.11.1871 Sedlec 43 / Starý Plzenec 35 / 71 / řapek Petr, mistr bednářský v Sedlci 43, ženatý, 44-0-0 souchotě

ona: 1.9.1881 Sedlec 43 / Starý Plzenec 35 / 93 / Řapková Anna vdova po + Petru Řapkovi bednáři v Nových Dvorcích rodem Habrlová z Domažlic, vdova, 55-0-0, Rozmíšením krve


Josef - 5.9.1859 Plzen 19 / Plzeň 052 / 327 / nemanž. dítě, otec: Řapek Petr tovaryš bednářský v Plzni syn Vavřince Řapka hutnického mistra ze Sedlce 14, a Marie Anny roz. Holubové ze Šťáhlav 24, matka: Haberle Anna služebná v Plzni , dcera Martina Haberle tkadlce z Domažlic 113 a Kateřiny roz. Moosové z Domažlic 53

oo : Josef Řapek + Aloisie Fuchsová - 21.1.1884 Plzeň 18 Karlova tř. 18 / Plzeň 080 / 256 / slévač v Plzni ze Selce u Plzence syn Petra Řapka bednáře v Plzenci 19 a Anny roz. Haberle z Domažlic 113, 25-0-0, svob., nevěsta: Fuchs-ová Alosie dcera Gustava Fucha mestana a masaznika v Plzni 544 a Veroniky Řezáčové z Kosmanos, 21-0-0, svob.

on: 6.9.1885 Plzeň 39 / Plzeň 086 / 131 / Řapek Josef, slévač v Plzni, manžel Aloisie Fuchsovy z Plzně, 26-0-0, nemoc astiglická?


Jaroslav Jan - 19.11.1884 Plzeň 39 Mollárova ul. / Plzeň 065 / 187 / Řapek Josef, slévač v Plzni az Sedlec u Plzence syn Petra Řapek, bednář v Plzenci 19 a Anny roz haberle z Domazlic 118, matka: Alosie dcera Gustava Fuchse městana a mosázníka v Plzni 544 a + Veroniky Řezáčovy z Kosmonos

10.8.1885 Plzeň 39 / Plzeň 086 / 125 / Řapek Jaroslav , syn Adolfa Řapka, slévače v Plzni a Marie roz Fuchsovy z Plzně 0-8-21, zánět plic


Emanuel - 25.12.1860 Plzen 78 pražské ul./ Plzeň 053 / 144 / Řapek Petr tovaryš bednářský v Plzni syn Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 19, a Marie Anny roz. Holubové ze Šťáhlav 32, Anna , dcera Joachima Haberle mistra koželužského z DOmažlic 130 a matky Kateřiny roz. Moserové z Domažlic


Václav - 14.1.1863Rokycany 30 / Rokycany 17 / 224 / Petr Řapek tovaryč bednářský z Plzně, syn Václava Řapka, mistra kovářského ze Sedlece 29 a Marie roz. Holubové ze Šťáhlav , matka, Anna , dcera Martina Habrle, měšťana a mistra tkadlcovského z Domažlic 23 a Kateřiny roz. Moosové z Domažlic 66

20.1.1863 Rokycany 30 / Rokycany 33 / 211 / Václav syn Petra řapka, tovaryše bednářskýho z Rokycan a Anny roz Haberle z Domažlic, 0-0-6, kopffresisen

Alois Bernard - 20.8.1864 Pakoměřice 10 / Líbeznice 15 / 175 / Řapek Petr mistr bednářský z Pakoměřic 10, syn Vavřince řapka hutníka ze Selce 29 a amtky Marie rozené Holubové ze Šťáhlav narozen v Selci , panství Šťáhlavy, matka: Anna rozené Haberlové dcera Joachima Haberle tkalce z Domažlic 23 a matky KAteřiny rozneé Mozové z Domažlic narozená v Domažlicích

oo : Alois Řapek + Antonie Chvátalová (*13.6.1863) - 17.11.1889 Smíchov 337 / SM O13 / 245 / řapek Alois pomocník zamečnický v Smíchově roz. v Pakoměřicích syn Petra Řapka mistra tesaře z Pakoměřic a Anny Hebrlovy, 25-0-0, svob. nar. 20.8.1864, nevěsta: Chvátalová Antonie naroz. v Radnicích orkes Rokycany manž. dcera Josefa Chvátala mistra cvokaře z radnic a Markéty Vávrovy, 26-0-0, svob. nar. 13.6.1863


Marie - 2.3.1830 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 26 / Vavřinec Řapek domkař a hutník ze Sedlce, syn + Štěpána Řabka sedlaka z Chválenic 28, matky kateřiny rozené Krnaolouvi ze Seltčan 4; Matka: Marie dcera Josefa Holuba sedláře ze Stahlav 29, matky barbory rozené Mikšovy ze Šťáhlav 29

21.7.1871 Sedlec 29 / Starý Plzenec 35 / 70 / řapková marie svobodná, dcera Vavřince Řapka, hamerníka v Sedlci a Marie holubové, 42-0-0 , dyskrasie

Ferdinand - 11.12.1832 Rokycany 103 / Rokycany 11 / 257 / Vavřinec Řapek mistr hutnický syn + Štěpána sedlaka z Sedlčan 25 + Kateřiny Krnaulové ze Selčan 4, matka: Marie dcera + Josefa Holuba mistra sedlařského(invalid) v Stahlavech 15 a Brbory Mikšová tez ze Stahlav 15

oo : Ferdinand Řapek + Anna Rybářová - 21.2.1854 Šťáhlavy 73 / Šťáhlavy 04 / 85 / Řapek Ferdinand, tovaryš soustružnický při železním stroji v Sedlce 29, syn Vavřince Řapka mistra hutnického z Rokycan 103 a Marie rodem Holubovy z ŠŤáhlav 15, 22-0-0 sovb. nevěsta: Rybářová Anna , dcera Františka Rybáře podruha z Milinova 31, a Anny rodem Strakovy ze Šťáhlav 34, 22-0-0 svob.

ona: 14.9.1893 Kleisslova ulice 14, Plzeň / Plzeň 088 / 86 / Řapek-ová Anna roz. Rybářová z Milínova okres. Blovice, manželka Ferdinanda Řapka soustružníka ze Sedlece okres Rokycany, 62-0-0, Nephritis chron.

on: 5.3.1899 Karlova ulice 14, Plzeň / Plzeň 101 / 175 / Řapek Ferdinand , soustružník z Sedlece okr. Rokycany, vdovec po + Anně roz. Rybař ze Sedlec, 68-0-0, Emphysemo puh.


Ferdinand Jan - 23.3.1855 Sedlec 29 / Starý Plzenec 12 / 93 / Řapek Ferdinand soustružník ze Sedlce 29 syn + Vavřince Řapek hutníka ze Sedlce 29 a maytky Marie roz. Holubové ze Šťahlav, matka: Ribář Anna dcera Františka Ribáře hajného ze Swíetní u Štahlav, matky Anny rozené Straka ze Stahlav

oo : Ferdinand Řapek + Marie Květoňová - 9.2.1880 Kladno 240 / Kladno 50 / 121 / Řapek Ferdinand soustružník na Kladně 754, mž. syn Ferdinanda Řapka soustružníka v Sedlec 29 a Anny Rybářové ze Svinny 12, okres Rokycany , nar. 23.3.1855, 24-0-0,s vob. nevěstA: Květonová Marie manž. dcera Matěje Květona soustružníka na Kladně a Marie roz. Landovi z Humen 21, okres Slanáskéno , nar. 9.5.1858, 21-0-0, svob.

ženatý ve Vídni / Přihláška k pobytu / Archiv města Plzeň26 • Ro - Sa • [1870][1898] • kar 26 / 462 / hledám 21.

hledám Raasdorf u Vídně - Marchfelder strase / Raasdorf 01-04/ index 16 / 02-03 / index 18

hledam St. Florian matzleinsdorf / 02-24 / i17


Barbora - 4.6.1857 Sedlec 29 / Starý Plzenec 32 / 12 / Řapek Ferdinand soustruznik ze Sedlce 29 syn + Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holub ze Šťáhlav, matka : Ribář Anna dcera Františka Ribare hajného ze Svídni u Stahlav a matky Anny rozené Straka ze Štahlav

púozn: k cirkvy ceskobr. evg. v Plzni 16.4.1921

Antonín Alois - 2.5.1859 Sedlec 29 / Starý Plzenec 32 / 37 / Řapek Ferdinand soustruznik ze Sedlce 29 syn + Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holub ze Šťáhlav, matka : Rybář Anna dcera Františka Ribare hajného ze Svídni u Stahlav a matky Anny rozené Straka ze Štahlav

oo : Antonín Řapek + Kateřina Budíková vdova Procházková - 27.11.1888 Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 02-16 / 170 / Řapek Anton eisenfraher hier sohn des Ferdinand Řapek eisenfraher zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybář beide kath am Lebem, nar. 2.5.1859 Alt Plzeenec , 29-0-0, svob. nevěsta: Katharina Prochaska witwe nach Jakob Procházka prir ate hier lachker? des Thomas Budík kleinhausler zu Kastlnersdorf pf. Ratten schlafen nost? u der elisabetha geb. macha beide kath. am Lebem, nar. 2.11.1856 pf Rottenschafen, vdova po 20.5.1888, 32-0-0, vdova

on: 24.10.1912 Alterdorf, Wien IX / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 03-21 / Rapek Anton verh. eisendenher geb. am 1.5.1859 im Sedltez Böhmen zust nach Mödling, 53-0-0

ona: 5.12.1936 Theresia??? 17 Wien IV / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 03-25 / 111 / Rapek katharina geb. Budik private geb. am 27.11.1856 in Kösslersdorf , zust nach Hodling, 80-0-0


hledám děti Mödlign A-01 / 270-277 vsichni zapsani

svatby Mödling St. Othmar B-01 / 239- / prosle cele

hledám děti Mödlign C-01 / 277-286 vsichni zapsani

Grossjedlersdorf Wien B-01 / 96-99 /

21. Grossjedlersdorf A-01 / 234-242-dal zacerneni

Stammersdorf - 02-06 / index 11 / 02-07 / 25-26 nic

16., Altottakring - 03-41 / 10 jedne zapsasny

17., Hernals - 03-55 / -008


tyhel pujdou najit az po roce 2023-2025 https://www.ancestry.de/search/collections/60541/?name=_rapek


Rosa - 14.1.1884 Alserdorfstadt

oo : Josef Schinko + Rosa Rapek - 9.5.1911 Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 02-24 / 2 / Schinko Josef KK sicherfeitberachmann geb. 26.2.1884 im Ločenic Böhmen zust. nach ??? ehel sohn des Maties? Schinko u d. Theresia ge.b Kosiček, 27-0-0, svob., nevěsta: Rapek Rosa pri?? geb. 14.1.1884 im Wien pfr. Alserderstadt zust nach Sedletc böhmen ehel. tochter des Rapek Anton u d. Katharina deg. Budik, 27-0-0, svob.


Leo Alois - 9.10.1889 Mödling 26 / Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 01-22 / 34 / Řapek Anton kath. eisendreher hier sohn des Ferdinand řapek eisendrehers zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybař, matka: Katharina Prochaska kath. witwa nach Jakob PRochaska prirate? hier tochter des Thomas Budík kleinhauslers zu Röht??dorf pf. Rottenschafen u der Elisabeth geb. Macho.

oo : Leo Alois Rapek + Barbara Hahn - 2.4.1923 Kirche zum Heiligen Blut, Graz, Rakousko / Graz-Hl. Blut 641 / 140 / Loe alois řapek privat beamter, nar. 19.10.1889 geboren und zustandig im Mödling ehelicher sohn des kath. ehegatten des verstorbenen eisendrehers Anton Rapek und der lebenden Katharina geb. Prochaska, 33-0-0.,s vob. zemřel 17.10.1953 Wien St. Amt Wien, nevěsta: Barbara hahn bundesbramtin, georen in WEisenbach an der Triesting pf. Neuhaus bz. Baden zustanding in Liesing, bz. Hietzing ?? eheliche tochter kath. lebenden ehegatten des Werkmeisters Matthias Hahn und der fra Johanna geb. WEnzelis, 30-0-0, nar. 8.10.1892

on: 17.10.1953 Wien St. Amt Wien


Max Alois - 1.9.1890 Mödling 26 / Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 01-22 / 160 / Řapek Anton kath. eisendreher hier sohn des Ferdinand řapek eisendrehers zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybař, matka: Katharina kath. verwitwete Prochaska tochter des Thomas Budík kleinhauslers zu Röthlersdorf pfarr Rottenschachen M.O. u der elisabeth geb. Macho

Alois Ferdinand Anton - 28.12.1892 Mödling 26 / Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 01-23 / 119 / Řapek Anton kath. eisendreher hier sohn des Ferdinand řapek eisendrehers zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybař, matka: Katharina kath. verwitwete Prochaska tochter des Thomas Budík kleinhauslers zu Röthlersdorf pfarr Rottenschacken M.O. u der elisabeth geb. Macho

7.3.1896 Urfahr, Linz / Linz - Stadtpfarre Urfahr 306/1896 / 394 / Rapek Alois ehel markführers kind von Mödling bei Wien , geb. 23.12.1893, 3-3-0

Helena Anna - 17.8.1896 Demel-gasse 26, Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 01-24 / 236 / Řapek Anton kath. eisendreher hier sohn des Ferdinand řapek eisendrehers zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybař, matka: Katharina kath. verwitwete Prochaska tochter des Thomas Budík kleinhauslers zu Röthlersdorf pfarr Rottenschacken M.O. u der elisabeth geb. Macho, on nar. 2.5.1859, ona 2.11.1856, oddáni 27.11.1888

ona: 29.9.1983 Favoriten Vídeň / Friedhof Mödling


Hertha - 21.7.1901 Demel-gasse 26, Mödling / Mödling, Rakousko / Moedling St. Othmar / 01-27 / 81 / Řapek Anton kath. eisendreher hier sohn des Ferdinand řapek eisendrehers zu Plzenec in Böhmen u der Anna geb. Rybař, matka: Katharina kath. verwitwete Prochaska tochter des Thomas Budík kleinhauslers zu Röthlersdorf pfarr Rottenschachen M.O. u der elisabeth geb. Macho, on nar. 2.5.1859, ona 2.11.1856 Köstlersdorf, oddáni 27.11.1888

ona: 2.9.1981 Favoriten, Vídeň / Friedhof Mödling


Josefa - 1.9.1861 Plzeň 129 saske pred. / Plzeň 053 / 236 / Řapek Ferdinand , soustružník v Plzni syn vavrince rapka hutnika v Sedlci 43 a Marie roz. Molaček z Nezbavetic 11, matka: Anna dcera Františka Řibáře hajnýho ze Šťáhlav 1 a Josefy roz. Straka ze Šťahlavic 17

Františka - 21.8.1864 Nýřany / Úherce 16 / 73 / Ferdinand Řzabek drechler am westbohmischer kohlenwerkr bz. Mirsow ehl. sohn + Laurenz Řabek huttenarbeiter im Rokycan und + Maria Rabek aus Nezpowedicz bez. Blovic, matka: Anna geb. Ribarz ehl, tochter des Franz ribar waldjager in Stiahlaw und der Anna ribar aus Staiahlavitz bez. Blovice

Václav - 4.9.1868 Plzen 266 ris. pred. / Plzeň 056 / 146 / Řapek Ferdinand soustruznik v plzni syn Vavrince Rapka hutnika v sedlci 43 a marie roz Moláček z Nezbavetic 11, matka: Anna dcera Františka Rybáře hajného ze Šťáhlav 1 a Josefy roz. Straka ze Šťáhlavic 17

26.11.1870 Plzeň 280 / Plzeň 043 / 159 / Řapek Václav dítě manželské Ferdinanda Řapka zámečníka v Plzni a Anny roz. rybařovy ze Šťáhlav, 2-2-22, záškrt

Martin - 30.9.1870 Plzen 280 riš. před. / Plzeň 057 / 85 / Řapek ferdinand soustružník v Plzni z Sedlce okresu rokyc. syn + Vavřince řapka hutnika v Selci 29 a Marie roz. Holub ze Selce, matka: Anna Dcera Františka Rybaře hajného ve Lhotě 14 a Anny roz. Straka ze Štahlavic

oo : Martin Řapek + Karolína Kudrnová - 3.2.1900 Plzen 14 / Plzeň 084 / 412 / Řapek Martin montér ve škodově továrně v Plzni ze Sedlce hejtm. Rokycany, syn + Ferdinanda řapka soustružníka v Plzni 280 a Anny rybář ze Lhoty 14, nar. 30.9.1870 svob, nevěsta: Kudrnová Karolína dcera + Václava Kudrny revisora c.k.státní dráhy v Plzni a Markéty roz Bärenreiter z Chebu, nar.5.2.1873 svob

ona: 16.5.1901 Harantova ulice 12, Plzeň / Plzeň 101 / 392 / Řapek Karolína r. Kudrnová ze Žandavy, manželka Martin Řapka, strojníka z Rokycan, nar. 6.2.1872, 28-0-0, tubera


oo : Martin Řapek + Anna Ježková - 7.9.1902 Karlova ul 14, Plzeň / Plzeň 094 / 49 / Řapek Martin, vdovec, monter u Škodů v Plzni ze sedlce syn + Ferdinanda Řapek soustružníka v Plzni č 230 a Anny roz. rybář ze Lhoty, vdovec, nar. 30.9.1870, nevěsta: Ježek Anna, dcera Františka Ježka zedníka v Plzni a Anny roz. eberle roz. Třemošná, nar. 9.6.1879 svobodná


Ferdinand - 20.10.1902, Rybářská ulice 23, Plzeň / Plzeň 114 / 229 / Řapek Martin, monter z Plzne ze Sedlce syn + Ferdinand řapek soustružník v Plzni 230 a Anny roz. Rybář z Lhoty, nar. 30.9.1870, matka Anna dcera Františka Ježka zedníka v Plzni + Anny Roz. Eberle z Třemošné, nar. 3.6.1879

6.10.1918 Železniční ul.28, Plzeň / Plzeň - U Panny Marie Růžencové 03 / 515 / Ferdinand řapek, studující II české reálky v Plzni, Božkovská ul.36 narozený v Plzni, m. syn Martina řapka strojníka v Plzni a Anny roz. Ježkové z Plzně, nar. 20.10.1902 15-11-16, Pneumonia influenza, svobodný

Anna Božena - 26.6.1904 Božkovská 23, Plzeň / Plzeň 115 / 399 / Řapek Martin, strojník v Plzni z Sedlec, syn + Ferdinanda řapka soustružníka v Plzni 230 a Anny roz Rybář ze Lhoty, nar. 30.9.1870 matka: Anna dcera Františka Ježka, zedníka v Plzni 4 a Anny roz. Eberle z Třemošné, nar. 9.4.1879, oddáni 7.9.1902, Anna Božena oddána 10.4.1933 s Františkem Ronclem? v Ml. Boleslavi

oo : František Roncl? + Anna Božena Řapková - 10.4.1933 Mladá Boleslav / dohledat není online


František Alexander - 5.9.1905 Božkovská 23, Plzeň / Plzeň 116 / 394 / Řapek Martin, strojník v Plzni z Sedlec, syn + Ferdinanda řapka soustružníka v Plzni a Anny roz Rybář ze Lhoty č14., nar. 30.9.1870 matka: Anna dcera Františka Ježka, zedníka v Plzni 4 a + Anny roz. Eberle z Třemošné, nar. 9.6.1879, oddáni, 7.9.1902

8.5.1906 Božkovská ul. 23, Plzeň / Plzeň 103 / 69 / řapek František , dítě Martina řapka strojníka ze sedlece hjtm. rokycany a anny roz. ježek z Plzně, 0-8-0, gastroenteritis

Marie Helena - 6.1.1907 Božkovská 23, Plzeň / Plzeň 121 / 14 / Řapek Martin, strojník v Plzni z Sedlec, syn + Ferdinanda řapka soustružníka v Plzni 230 a Anny roz Rybář ze Lhoty č14. nar. 30.9.1870, matka: Anna dcera Františka Ježka, zedníka v Plzni 4 a + Anny roz. Eberle z Třemošné, nar. 9.6.1879, oddáni 7.2.1902

5.11.1909 Božkovská ul. 23, Plzeň / Plzeň 104 / 6 / Řapková Marie nar. v Plzni 6.1.1907, mž. dcera Martina Řapka, montéra u Škodů v PLzni a Anny Ježek z Plzně, 2-10-0, pneumonia post morbillos

Václav - 29.5.1909 Božkovská ul. 29 / Plzeň 125 / 252 / Řapek Martin , strojník v Plzni nar V plzni, manž. syn + Ferdinanda řapka, soustružníka v Plzni a Anny roz. Rybařové ze Lhoty 14, nar. 30.9.1870, nevěsta: Anna roz. ježková z Plzně manž. dcera Františka ježka zedníka v Plzni a + Anny roz. Eberlové z Třemošné, nar. 9.6.1879, oddáni 7.9.1902

oo : Václav Řapek + Emilie Bílková - 27.7.1940 Krakovská ul 14, Plzeň / Plzeň 135 / 209 / Václav řapek, polic. strážník v Praze II Krahovská 14, nar. v Plzni V 564 m.s.k.r. Martina řapka montéra ve Škod záv. v Plzni V 230 a + Anny roz. Ježkové z Plzně, přísl. do Sedlce, 31 1/12, nar. 29.5.1909 v plzni dle matr 48 f.241, svoobodný, nevěsta: emilie Bílková v Plzni XII 194, nar. tamtéž m.dc.k.r. +Václava Bílka slévače ve škod. záv. v Plzni XII194 a růženy roz. Rážové z Plzně XXII, 26 11/12, nar. 3.8.1913 v Doubravce XI, f.283


Anna - 14.11.1872 Plzen 415 říš. před. / Plzeň 058 / 98 / Řapek ferdinand soustruznik v plzni ze Selce syn + Vavřince Řapka hutnika v Selci 29 a + Marie roz. Holub z Selce, matka: Anna dcera Františka Rybáře hajného ve Lhotě 14 a Anny roz. Strakovy ze Stahlavic

15.7.1873 Plzen 415 říš. před. / Plzeň 044 / 41 / řapeková Anna dcera Ferdinanda řapka, soustružníka v Plzni a Anny roz. Rybářovi ze Stahlav 0-9-0, neštovice

Anna Antonie - 16.6.1874 Plzen říš. před. 415 / Plzeň 059 / 113 / Řapek Ferdinand, soustružník ocele v Plzni, z Sedlec syn + Vavřince Řapeka hutníka v Sedlci 29 a Marie roz. Holubovy z Sedlec, matka: Anna dcera Františka Rybáře hajného v Lhotě 14 a Anny roz. Strakovy z ŠŤáhlavic


Antonie - 12.10.1835 Rokycany 103 / Rokycany 13 /285 / Vavřinec řapek mistr hutnický pod Starou Hutí(Patek 103) syn + Stiepan Řapka sedlak v Sedlec 24 a Kateřiny Krnoul z Selčan 4, matka: Marie dcera + josefa Holuba sedláře ze Stahlav 29 + Barbory rozené Mikeš ze Stahlav 29

14.9.1838 Sedlec 29 / Starý Plzenec 21 / 309 / Antonia dcera Vavřince Řapka hutníka a domkaře ze Sedlce a Marie Holub z ŠŤáhlav, 2-6-0 psotník


Vojtěch - 13.4.1784 Sedlec 25 / Starý Plzenc 07 / 16 / Řapek Stephanus judex uxor Catharina nata Krnaulova

oo : Vojtěch Řapek + Marie Kilpergrová - 11.1.1812 Sedlec / Starý Plzenec 16 / 160 / Vojtěch syn po + Štěpánovy Řapkovy sedlaku ze Sedlec 29 a matky Kateřiny rozené Krnaulova ze Zelcan, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera po + bartolomějovi Kilpergerovy ze Sedlce 11 a matky Kateřiny rozené Wilhelmovy ze Sedlce, 40-0-0, svob

ona: 22.12.1731 Sedlec 11 / Starý Plzenec 21 / 301 / Marie manželka Vojtěcha Řapka domkaře z Sedlce, 73-0-0, slabost


oo : Vojtěch Řapek + Magdalena Synáčová - 31.1.1832 Šťáhlavy / Šťáhlavy 04 / 34 / Vojtěch Řapek vdovec přidavač při peci Sedlecké a domkař v Sedlci 11, syn + Štěpána řapka domkaře v Sedlci 29 a matky + Kateřiny rozené Krnaulovy ze Selcan z obecni kovarny, 46-0-0, vdovec, nevěsta: Magdalena Synáčová dcera + Tomáše Synáče sedláka v Chlumánku 4 a matky + Anny rozené Trikarovy z domislic 9 , 24-0-0, svob.

on: 4.5.1863 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 43 / Řapek Vojtěch, bývalý hutník ze Sedlce 11, 83-0-0, marasmus

ona: 12.6.1866 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 53 / Řapková Magdalena vdova po + Vojtěchovi Řapkovi domkaři , nádeníku v Sedlci 11 dcera + Antonína Synáče, rolníka z Chlumánek , okres blovický a + Marie Hejskovy z Domyslic , 60-0-0, souchotiny


Ján - 29.10.1832 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 31 / Vojtěch Řapek přidavač u pece z Sedlče syn + Štěpána Řapka domakře ze Sedlče 29, matky + Kateřiny Krnoul z Zelčan 4, matka : Magdalena dcera + Tomáše Synáča z Chlumánek Sedláka N4 matky Anny Trykarová z Domislic 4

31.10.1832 Sedlec 11 / Starý Plzenec 21 / 302 / Jan syn Vojtěcha řappka přidavače v sedleci a domkaře a matky Magdaleny synáč z Chlumánek 4, 0-0-1, slabost

František - 31.1.1834 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 (8731) / 33 / Vojtěch Řapek přidavač u pece a domkař z Sedlece + Štěpána Řappka domkaře z Sedlec 29 a matky + Kateřiny Krňoul z Seltčan, matka : Magdlaena dcera + Tomáše Synac sedláka z Chlumu 4 a matky Anny Trykary domislav 4

oo : František Řapek + Barbora Šedivcová - 30.1.1855 Sedlec 11 / Starý Plzenec 18 / 94 / Řapek františek , slévač ze Sedlce 11, syn Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlce 11 a matky Magdaleny Sináč z Chlumánku, 20-0-0, svob, nevěsta: Šedicec Barbora, dcera Jána Šedivce sedláka ze Sedlce 25 a matky Anny roz. Zitkové z Sťahlav, 23-0-0, svob


Terezie - 15.2.1855 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 92 / Řapek František sleváč ze Sedlce 11 syn Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlce 11 a matky Majdaleny rozené Synáč z Chlumánku, matka Šedivec Barbora, dcera Jana šedivec sedláka ze Sedlce 25, a matky Anny rozené Kocové ze Šťáhlav

Antonie - 8.4.1857 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 11 / Řapek František slévač ze Sedlce 11, syn Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlece 11 a matky Majdaleny rozené Synač z Chlumének, matka: Šedivec Barbora dcera Jana Šedivce sedláka ze Sedlce 25 matky Anny rozené Kocové ze Šťáhlav

Karel Boroměj - 4.6.1859 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 39 / Řapek František slévač ze Sedlce 11, syn Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlece 11 a matky Majdaleny rozené Synač z Chlumének, matka: Šedivec Barbora dcera Jana Šedivce sedláka ze Sedlce 25 matky Anny rozené Kocové ze Šťáhlav

Anna - 20.7.1861 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 63 / Řapek František slévač ze Sedlce 11, syn Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlece 11 a matky Majdaleny Synačové z Chlumének, matka: Šedivec Barbora dcera Jana Šedivce sedláka ze Sedlce 25 matky Anny rozené Kočové ze Šťáhlav

28.9.1861 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 39 / řapek Anna, dcera Františka řapka, sleváče ze Sedlce a matky Barbory rozené Šedivcové ze Sedlce, 0-2-14 psotník

Václav - 30.8.1872 Kladno 701 / Kladno 26 / 259 / Řapek František slevač v Kladně 701 syn Vojhtěcha řapka domkaře ze Sedlce 11 a Majdaleny roz. Synaček z Chlumánku , obou okr. ROkycanského v Plzeňsku, matka: Barbora Šedivec dcera Jana Šedivce rolníka ze Sedlce 25 a Anny roz. Zitekovy ze Šťáhlav

oo : Václav Řapek(30.8.1872, Klatno, okr. Rokycany možná Sedlec) + Aloisie Kašparová(27.6.1875, Slané)- 16.2.1897 Kyjev, Ukrajina nebo (26.1.1897)


Václav - 1897 Kyjev, Ukrajinaúdaje z přihlášek v praze dohledat

Aloisie Terezie - 10.7.1899 Žebrák 49 / Žebrák 23 / 397 / řapek Václav strojnický pomocník v Žebráce 49 rodilý v Kladně, syn Františka řapka slévače v Kladně 701 a Barbory roz. šdivcové ze Sedlce, naroz. 30.8.1872, matka: Aloisie Řapkové rodilá ve Slaném dcera Antonína Kašpara, slévače ve Slaném 415 a Marie roz. OVčárské ze Slaného , nar. 27.6.1875, oddáni v Kijevě na Rusi 26.1.1897

Helena - 1901 Smíchov dohledat

Jaroslav Roman - 26.7.1903 Skvrňany 139 / Plzeň 128 / 73 / řapek Václav , tovární dělník ve Skvrnanech , syn Františka Řapeka slévače na Kladně a Barbory roz. Šedivec ze Sedlece, nar. 30.8.1872, matka: Aloisie dcera Antonína Kašpara Slévače ve Slaném a Marie roz. Ovčárský ze Slaného, nar. 27.6.1875

26.4.1906 Kollárova ul. 39, Plzeň / Plzeň 103 (7287) / 65 / dítě Václava řapka soustruznika ze Sedlece, hejtm. Rokycany a Aloisie roz Kašpar ze Slaneho, nar. 26.7.1903 v Skurňanech, 2-9-0

Miloslava - 14.3.1905 Litická ul. 40, Plzeň / Plzeň 116 / 230 / řapek Václav , tovární dělník v Plzni, syn Františka Řapeka slévače na Kladně a Barbory roz. Šedivec ze Selce, nar. 30.8.1872, matka: Aloisie dcera Antonína Kašpara Slévače ve Slaném a Marie roz. Ovčárský ze Slaného, nar. 27.6.1875

Růžena - 15.6.1906, Kolárová ul. Plzeň / Plzeň 117 / 229 / řapek Václav, soustružník v Plzni, syn Františka řapka, slévače na Kladně a Barbory roz. Šedivec ze Sedlce, nar.30.8.1872 matka: Aloisie dcera Antonína kašpara slévača ve Slaném a Marie Ovčárský ve Slaném, 27.6.1875

oo : Karel Talafant + Růžena Řapková - 5.10.1930 Vídeň, Floridadorf / bez vyznání 8.2.1938 far. uř. Leopold Vídeň XXI


Marie - 31.1.1837 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 41 / Vojtěch Řapek přidavač u pece z Sedlece + Štěpána Řapka domkaře z Sedlec 29 a matky + Kateřiny Krňoul z Seltčan 4, matka : Magdalena dcera + Tomáše Synáče sedláka z Chlumu 4 a matky Anny Trykar z domislav 4

22.7.1837 Sedlec 11 / Starý Plzenec 21 / 308 / Marie řapek, dcera Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlce a Magdaleny rozené Synáč z Chlumánek, 0-0-154, freissen

Marie - 14.8.1838 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 44 / Vojtěch Řapek domkař z Sedlece syn + Štěpána Řapka domkaře z Sedlec 29 a matky + Kateřiny Krňoul z Seltčan 4, matka : Magdalena dcera + Tomáše Synáče sedláka z Chlumu 4 a matky Anny Trykar z domislav 4

7.2.1840 Sedlec 11 / Starý Plzenec 21 / 309 / Maria řapek, dcera Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlce, Magdaleny Synáč z Chlumánek 4, 1-3-0, freisen

Anna - 10.5.1842 Sedlec (U Kočů) 11 / Starý Plzenec 12 / 57 / Vojtěch Řapek domkař z Sedlece syn Štěpána Řapka domkaře z Sedlec 29 a matky Kateřiny Krniaul z Seltčan 4, matka : Magdalena dcera Tomáše Synáče sedláka z Chlumu 4 a matky Anny Trykar z domislav 4

2.4.1843 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 9 / Anna řapek , dcera Vojtěcha Řapka, domkaře ze Sedlce 11 a magdaleny synáč z chlumánek 4 , 0-10-11, fraisen

Kateřina - 19.11.1844 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 65 / Vojtěch Řapek domkař z Sedlece syn Štěpána Řapka domkaře z Sedlec 29 a matky Kateřiny Krniaul z Seltčan 4, matka : Magdalena dcera Tomáše Sináče sedláka z Chlumánku, panství Hradišstké 4 a matky Anny Trykar z domislav 4

oo : Václav Levec + Kateřina Řapková - 15.7.1862 Sedlec 11 / Starý Plzenec 19 / 18 / Levec Václav, truhlář ze Sušice v Sedlci 11, syn Antonína Levce domakře a zedníka ze Sušice 89, kraj Písecký a matky Marie rozené Pendlové z Chmelny. 28-0-0, svob. nevěsta: Řapek Kateřina dcera Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlce 11 a matky Majdaleny rozené Sináčové z chlumánkum 17-0-0, svob.


Karel Levec - 6.10.1866 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 122 / Levec Václav , truhlář ze Sedlce 11 syn Antonína Levece domkaře a zedníka ze Sušice 89 okres. Sušice a matky Marie Pendlové z Chmelny, matka: Řapková Kateřina dcera Vojtěcha Řapka domkaře ze Sedlec 11, a Majdaleny Synačové z Chlumánku


Anna - 20.11.1847 Sedlec 11 / Starý Plzenec 12 / 72 / Vojtěch Řapek domkař z Sedlece 11 syn Štěpána Řapka domkaře z Sedlec 29 a matky Kateřiny Krňoulové z Selčan, matka : Magdalena dcera Tomáše Sináče sedláka z Chlumánku, panství Hradišstké 4 a matky Anny Trykar z domislav 4

26.9.1848 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 17 / řapek Anna, dcera Vojtěcha Řapka domakře ze sedlce 11 a matky magdaleny rozené Sináč z Chlumánku , 0-10-0, fraisen


Ludmila - 20.8.1786 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 353 / Stephanus Rapek judex, Catharina krnoulova

21.5.1791 Sedlec 25 / Starý Plzenec 21 / 278 / Lidmila dcera Štěpána Řapka rychtáře a matky Kateřiny, 4-0-0, na krahnutí

Václav - 31.8.1789 Sedlec 25 / Starý Plzenec 07 / 357 / Štepan řapek Pololanik, Kateřina Krnoulová

8.11.1790 Sedlec 25 / Starý Plzenec 21 / 278 / Václav syn štěpána řapka rychtáře a matky Kateřiny, 1-0-0 , psotník


Tomáš - 29.12.1733 Chválenice / Chválenice 05 / 16 / Tomáš, otec: jan ŕabka soused chwlenického a Marie Magd. manželky eho

3.5.1738 Chválenice / Chválenice 04 / 81 / Tomáš , stáří 3 léta 19 neděl, otec Jan Řapka soused Chvalenická, 3-0-133

Mariana - 23.2.1736 Chválenice / Chválenice 05 / 31 / Mariana , otec: Jan řapek souseda Chvalenic, a Marianny manzelky jeho , dano jmeno Mariana

5.8.1739 Chválenice / Chválenice 04 / 83 / Marie Anna, stáří 3 leta otec jan Řapka, soused chval.3-0-0

Josef - 23.3.1737 Chválenice / Chválenice 05 / 40 / Josef, otec: Jan řapek, soused chvalenicky a Marianna manzelky jeho

Dorota - 25.3.1739 Chválenice / Chválenice 05 / 53 / Dorota, otec: Jan Řapek souseda chvalkovskýho a Marianny manželky jeho

Barbora - 29.11.1740 Chválenice / Chválenice 05 / 67 / Barbora, otec: Jan Řapek soused z Chválenic a Marianny manželky jeho I 126

oo : Jan Rundt + Barbora Řapková - 22.7.1764 Chválenice / Chválenice 03 / 106 / Joannes fil.leg. defu. Martini Rundt ex Rakova cum spousa sua Barbora fil. leg. Joannis Rapek ex chvalenic


Kateřina - 1741 dohledat / hledám Chválenice 05 / 44-48 51-53 60-63 73-82 88-96 nic

oo : Matěj Kozák + Kateřina Řapková - 28.10.1759 Chválenice / Chválenice 03 / 102 / púoctivý mládenec Matěj , vlastní pozustalý syn po + Matejovy Kozákovy ze Nebavetic nevěsta: Kateřinou vlastní dcerou Jana Řapka ze vsy Chválanice


oo : Ondřej Herejk + Kateřina Řapková - 18.1.1763 Nezbavětice / Chválenice 03 / 105 / sponsus Andreas filius leg. Josephi Hereik ex nezbavetic cum sponsa Catharina vidna post def. Mathiam Kozak ex nezbavetic utery

ona: 5.1.1813 Nezbavětice 26 / Chválenice 15 / 64 / Kateřina vdova po + Ondřeji Herejk sedláku , 72-0-0, stáří


Jan Nep. - 10.5.1743 Chválenice / Chválenice 05 / 85 / Jan Nep., otec: Jan Řapka, souseda z Chavlenickyho a Marianny, svědci Anna Řapková šafarka z Zinkovy

oo : Jan Nep. Řapek + Barbara Vichin - dohledat SVATBU hledam chválenice 03 / 104-110 nic --- Chválenice 06 5-9 nic / Chválenice 116-11 / prusiny 05 49-63, spálené Poříčí 1169-87, Litice 03 / 398-411, Seč 02 76-83

on: 6.1.1812 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 16 / Jan řapek sedlák, 68-0-0 abyerey

ona: 5.2.1810 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 15 / Barbora manželka Jana Řapka sedláka , 68-0-0, stářím


Vojtěch - 10.4.1769 Chválenice / Chválenice 09 / 110 / Adalbertus, filius legitimus Joannis Řapek et uxori ejus Barbara parentum ex Chvalenic II 215

Matěj - 19.1.1773 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 115 / Mathias, otec: Řapek Joannes rusticus Barbara subditi Stiahlavienes

Jan - 15.1.1775 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 119 / Joannes, otec: Ržapek Joannes , uxor Barbora

oo : Jan Řapek + Anna Tomanová - 3.5.1796 Chválenice 28 / Chválenice 03 / 131 / Jan syn Jana řapka sedlaka z Chválenic, 18-0-0, svob.,nevěsta: Anna dcera Jana Tomana domakře z Chouzov, 15-0-0, svob.

on: 3.10.1846 Chválenice 34 / 3129 / 69 / domkař z chválenic č. 34 podddaný Stahlavský, 73-0-0


Kateřina - 29.4.1799 Chouzovy 12 / Chválenice 16 / 83 / Kateřina, otec: řapek Jan domkař, Anna Tomanová

Jan - 9.1.1802 Chouzovy 12 / Chválenice 16 / 84 / Jan, otec: Řapek Jan domkař, Anna Tomanová

oo : Jan Řapek + Marie Rabská - 3.11.1846 Šťáhlavy 13 / Šťáhlavy 04 / 67 / Řapek Jan , čeledin v Stahlavech 25 syn + jana řapka domkaře z Chouzov 12 a Anny Tomanovy z Chouzova 12, 44-0-0 , svob. nar. 9.1.1802, nevěsta: Rabská Marie dcera jana Rabského podruha v Stahlavech 13 a Marie Rausovy ze stahlav 17, 32 let, svob . nar. 7.1.1814 ve stahlavech


Františka - 10.2.1840 Šťáhlavy 86 / Šťáhlavy 01 / 129 / nemanželská dcera Jana řapka, čeledín v Stahlavech syn + Jana Řapka domkaře z Chouzova 11 a Anny tomanovy z Chouzov 17 , matka: Maria Rabska dcera jana Rabskýho nadenika z Stahlav 86 a matky Marie rozené Rausovy ze Stahlav 17

oo : Martin Špillar + Františka Řapková - 27.9.1864 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 10 / 10 / Špillar Martin tovaryš zednický ze Šťáhlav 51, syn Františka Špillara mistra pekařského ze Š´táhlav 51 a Barbory rodem Kocvy ze Šťáhlav 33, 30-0-0 svobodný, nevěsta: Řapková Františka dcera Jana Řapka podruha ze Šťáhlav 53 a Marie rodem Rabský ze Šťáhlav 56, 24-0-0 svob.


František - 19.6.1863 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 75 / nemanželksy syn Martina Špillar, sprostý voják od c.k. pěšího pluiku benex č.28, syn Františka Špillara mistra pekařskýho ze Štáhlav 33 a Barbory rodem Kocovy ze Šťáhlav 33, matka : Řapková Františka dcera Jana Řapka, podruha ze Šťáhlav 53 a Marie rodem Rabský ze Štahlavv 86

29.7.1863 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 06 / 109 / Řapek František nemanž. syn Františky Řapkovi dcery jana řapka nadeníka ze Š´táhlav 53 a MArie Rabský, 0-1-0

Alois - 19.6.1863 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 75 / nemanželksy syn Martina Špillar, sprostý voják od c.k. pěšího pluiku benex č.28, syn Františka Špillara mistra pekařskýho ze Štáhlav 33 a Barbory rodem Kocovy ze Šťáhlav 33, matka : Řapková Františka dcera Jana Řapka, podruha ze Šťáhlav 53 a Marie rodem Rabský ze Štahlavv 86

27.7.1863 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 06 / 109 / Řapek Alois nemanž. syn Františky Řapkovi dcery jana řapka nadeníka ze Š´táhlav 53 a MArie Rabský, 0-1-0

Alois - 5.7.1864 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 83 / nemanželksy syn Martina Špillar, tovaryš zednický ze Šťáhlav 51, syn Františka Špillara mistra pekařskýho ze Štáhlav 51 a Barbory rodem Kocovy ze Šťáhlav 33, matka : Řapeková Františka dcera Jana Řapka, podruha ze Šťáhlav 53 a Marie rodem Rabský ze Štahlavv 86

16.4.1889 napsáno u narození

Johanna - 26.5.1866 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 95 / manželská dcera Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 51 a BArboary rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

žila v roce 1921 , bez vyvnání podle hejt v Rokycanech

František - 9.5.1868 Štahlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 111 / manželský syn Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 51 a BArboary rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

10.5.1868 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 06 / 120 / Špilar František syn martina Špilara zedníka ze Šťáhlav 53 a Františky Rapkové ze Sˇˇtáhlav 53, 0-0-1

Barbora - 5.11.1869 Štahlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 123 / manželská dcera Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 51 a BArboary rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

1.5.1872 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 06 / 130 / Špilar Barbora dcera martina Špilara zedníka ze Šťáhlav 53 a Františky Rapkové ze Šťáhlav 53, 2-6-0

Anna - 24.12.1872 Šťáhlavy 53 / Šťáhlavy 09 / 147 / manželská dcera Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 51 a Barbory rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

oo : Pavel Sluka? + Anna Špillarová - 27.2.1911 Praha Holešoviceu narození pssáno podruhé provdaná v Praze Holešovicích dne 27.2.1911 za Pavla Sluku číšníka


František - 22.10.1874 Šťáhlavy 51 / Šťáhlavy 09 / 166 / Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 51 a Barbory rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

13.1.1893 napsáno u narození

Františka - 2.3.1877 Šťáhlavy 51 / Šťáhlavy 09 / 185 / Špilar Martin, tovaryš zednický ze Stahlav 53, syn + Františka Špilara, mistra pekařského ze Šťáhlav 33 a Barbory rodem Kocové ze Stahlav 33, matka: Františka Řapková dcera Jana Řapka podruha ze Štahlav 53 a Marie rodem Rabské ze Stahlav 86

odpadla od vyznání 12.5.1921


Kateřina - 26.11.1850 Šťáhlavy 78 / Šťáhlavy 02 / 86 / Řapek Jan nádeník v Stahlavech 78 syn + Jana řapka, domkaře z Chouzova 11 a Anny Tomanovy z chouzova 17, matka: Marie dcera jána Rábského nadeníka vč.56 a Marie rousovy ze Stahlav

krizek u narození


František - 27.10.1806 Chválenice 34 / Chválenice 16 / 11 / otec: Řapek Jan domkař, Anna dcera Jana Tomana a manželky Marie z Chouzov

oo : František Řapek + Barbora Ernestová - 29.7.1828 Nezbavětice 15 / Chválenice 14(3126) / 50 / Franz řapek služěbný pacholek z Chválenic 34 pod. ŠŤ. syn Jana Řapka domkaře z Chvál.34 a matky Anny Tomanové z Chouzovy 10, 22-0-0, svob, nevesta: Barbora , dcera Mateje Ernesta obecního pastýře z Nezbavětic N15 Matky Marie Šilhánkovi z Nebílova 29, 18-0-0, svob

on: 9.5.1898 Chválenice 34 / Chválenice 28 / 47 / Řapek František, cestář ve výslužbě ve Chválenicích 34, narozen ve Chválenicéch 34 dne 27.10.1806, manželský stav, 91-7-13, sešlost


Jan - 19.12.1828 Nezbavětice 15 / Chválenice 21 / 116 / Franc Řapek pacholek pastýřský z Nezbavětic N15 poddaný k Stahlavum, syn Jana Řapka domkaře z Chválenic 34, matky Anny Tomanový z Chouzov 10, matka: Barbora dcera Matěje Ernesta obecního pastýře z Nezbavětic N15, matky Marie Silhankový z Nebylov 29

František - 30.5.1831 Nezbavětice 15 / Chválenice 21 / 119 / Řapek František nádeník z nezbavětic syn Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny roz. Tomanovy z Chouzov, matka: Barbora dcera Matěje Ernesta obecního pastýře z nezbavětic 15 a matky Marie Šilhankovy z Nezbavětic 29

4.2.1849 Chválenice 34 / Chválenice 17 / 73 / svobodný Řapek František švec, syn Františka Rapka domkaře a cestáře z Chválenic 34 a matky barbory rozeny Ernest z Nezbavětic 15, 18-0-0

Marie - 12.1.1834 Chválenice 34 / Chválenice 21 / 27 / Řapek František podruh a cestář z Chválenic 34 syn Jana Řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Toman z Chouzova, matka: Barbara dcera matěje Ernesta obecniho slouhy z Nezbavetic 15 a matky Marie rozneé Spilhankovy z Nezbavetic

6.4.1849 Chválenice 34 / Chválenice 17 / 73 / Řapek Marie , dcera Františka Řapka , domakře z Chválenic 34, a matky Barbory rozené Ernest z nezbavětic 15, 15-0-0

Josef - 27.1.1837 Chválenice 34 / Chválenice 21 / 33 / řapek františek , podruch a cestář z Chválenic 34 podanny , syn jana Řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené toman z Chouzov 12, matka: Barbora , dcera Matěje Ernesta obecního slouhy z Nezbavětic 15 a + matky Marie rozené Šilhanek z nebylov 29

oo : Josef Řapek + Anna Šedivcová - 10.7.1865 Sedlec 25 / Starý Plzenec 19 / 39 / Řapek Josef dělník bytem v Plzni v továrně hraběte z Vladsteina k obci Chválenické patřící, rozený v Chválenicích 34 dne 27.1.1837, syn Františka řapka, domkaře v Chválenicích 34 a Barbory ernestovy z Nezbavětic , vojín na dovolenou od c.k. 35 pěšího pluku hr. Khevenhuter Met. seh., 28-0-0,svob. nevěsta: Šedivcová Anna ze Sedlce dcera jana šedivce , sedláka ze Sedlce 25 a Anny Zilkovy z Š´táhlav 47, 27-0-0, sovb

ona: 11.1.1875 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 79 / Řapková Anna, manželka Josefa řapka, dělníka v emailérně Sedlecké rozené šedivcová ze Sedlce 27, 38-0-0, na raka


Josef - 27.11.1858 Sedlec 25 / Starý Plzenec 32 / 30 / nemanželské dítě , otec: Patre petente coram testibus: Josef Řapek dělník v emailérně ve Sedlce 11 syn Františka Řapka, domakře v Chválenicích 34 a Barbory ernestovy z Nezbavětic , matka: šedivcová Anna dcera Jana Šedivce sedláka z Sedlce 25 a matky Anny rozené Zítkové z Šťáhlav 47, svatba 10.7.1865 IV pag 37

oo : Josef Řapek + Marie Zítková - 22.10.1883 Sedlec 25 / Plzeň 080 / 237 / Řapek Josef slévač v Sedlci, syn Josefa řapka, dělníka v Sedlci a Anny rozené Šedivec ze Sedlce 25, 25-0-0, nevesta: Zíteková Marie, dcera Vojtěcha Zítka rolníka z Chválenic 9 a Anny rozené Kule ze Střížovic 17, 26-0-0, oba svobodni

ona: 21.6.1927 nemocnice Plzeň / Plzeň 120 / 150 / řapková Marie, roz. Zítková, nar. ve Chválenicích 13.1.1854, vdova po + Josefa řapkovi, dělníku ck.drahi v Plzni, 74-5-8, endocardilismud


Vojtěch - 21.4.1879 Chválenice 60 / Chválenice 26 / 44 / nemanž. Dne 26 dubna 1886 za ??? řapek Josef, slevač z Plzně 28 syn Josefa řapka dělníka, ze Sche. 125 Anny rozené Šedivcové z Plzně 25 matka, Zítková Marie , dcera Vojtěcha Zítka , sedláka z Chválenic 9 a Anny Kulovy sedlaka dcery z Střížovic 17

oo : Vojtěch Řapek + Marie Keslová - 6.3.1905 Božkovská ul. čp.1, Plzeň / Plzeň 095 / 65 / řapek Vojtěch , slevač v emailovně v Plzni z Chválenic syn Josefa řapka topiče při dráze v Plzni a Marie Zítek z Chválenic , nar. 21.4.1879, sovb; nevěsta: Kesl Marie dcera josfa kesla kováře v Plzni a Marie jeník z Radochov 23, hejt. Přeštice, nar. 4.9.1879, sovb.


Josef - 11.4.1906 Jablonského 216, Plzeň / Plzeň 117 / 171 / Řapek Vojtěch, slevač v Plzni, z Chválenic, syn Josefa řapka topiče dráhy v Plzni a Marie Zítek z Chválenic, nar. 21.4.1879 matka: Marie , dcera Josefa Kesla, kováře v Plzni a Marie Jeník z Radochov 23, okr. Přeštice, narozená 4.9.1879, oddání 6.3.1905

oo : Josef Řapek + Jarmila Plaňková - 21.2.1931 Chrám M. J. Husi / Plzeň-východčeskobratrská evangelická 01 / 169 / Josef Řapek zámečník v Plzni syn Vojtěcha Řapka slévače v Plzni a Marie roz. Keslové z Plzně, nar. 11.4.1906 Plzeň, nevěsta: Jarmila Plaňková dámská krejčová v Plzni , dcera Karla Plaňka průvodčího vlaků v Plzni a Marie roz. Sojkové z Kouta, nar.. 19.8.1906 , svědek Bohumil řapk zámečník v Plzni

potomky mám na MH


Josef - 27.12.1887 Říš. před. 585, Plzeň / Plzeň 067 / 218 / Řapek Josef , slévač v Plzni rzný. ze Sedlec u Plzence syn + josefa Řapka slévače v Sedlci a + Anny roz. Šedivec z Chválenic, matka: Marie dcera Vojtěcha Zítka, chalupníka v Chválenicích a Anny roz. Kule ze Střížovic

17.9.1893 Krejčího ulice 5, Plzen / Plzeň 088 / 87 / řapek Josef, syn Josefa řapka dělníka na dráze v Plzni a Marie roz. Zítek z Chválenic, 1-8-20 nestovic

Václav - 19.9.1891 Doudlevecká tř. 18, Plzeň / Plzeň 070 / 21 / Řapek Josef,dělník v Plzni ze Selce u Plzence , syn Josefa Řapek slévače v Chválenicích a Anny roz. Šedivec ze Selce 25,; matka: Marie dcera + Vojtěcha Zítek, rolníka ve Chválenicích č.9 a Anny roz. Kule ze Střížovic 17, svědek Josef Řaepk slévač v Chválenicícha jeho manželka

Bohuslav Josef - 25.8.1894 Praž. před. 28, Plzeň / Plzeň 072 / 123 / Řapek Josef, nádeník v Plzni ze Sedlce, syn Josefa řapka, dělníka v Sedleci 25 a Anny roz. Šedivec ze Sedlce 25, matka: Marie , dcera Vojtěcha Zítek , rolníka z chválenic 9 a aAnny roz. Kule ze Střížovic 17

25.11.1952 v nemocnici v Plzni, hledam plzen 124 / 226-241

Josef - 27.1.1892 odhad z umrti asi Plzeň


Josefa Ružena - 30.8.1865 Plzen 264 ris. pred. / Plzeň 055 / 138 / Řapek Josef nádeník v Plzni , syn Františka Řapek , silničáře v Chválenicích 34 a + Barbory roz. Ernest z HErbavetuc 14 okr. Blovický, Anna dcera Jann Šedivec , výmynkáře Sedlce 9 a Anny roz. Zítek ze Šťáhlev

oo : 2.2.1890 u narození psáno dohledat 123-128 / neni v indexu Plzen 109/ 247


Františka - 10.10.1867 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 131 / Řapek Josef, dělník v továrně Sedlecké 11, syn Františka Řapka domkaře z CHválenich 34 a Barbory Ernestové z Nezbavětic, matka: Šedivcová Anna dcera Jana Šedivce sedláka na výmiku v Sedleci 25 a Anny roz. Žitkové ze Sťáhlav 47

8.4.1889 Sedlec 41 / Starý Plzenec 35 / 111 / řapková františka dcera josefa řapka emailníka ze Sedlce 9 a Anny rozené Šedivcovy ze Sdlce 25, 22-0-0, zánět omladnic


Marie - 1.4.1889 Sedlec / dohledat není online

31.8.1889 Sedlec 9 / Starý Plzenec 35 / 113 / řapková Marie dcera Františky dcery Josefa řapka dělníka v emailirně v Sedlci 9 a Anny rozené šedivcové ze Sedlce 9, 0-4-0, psotník


Anna - 27.8.1870 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 172 / Řapek Josef, dělník v továrně, Sedlec 11, syn Františka Řapka domkaře z CHválenich 34 a Barbory Ernestové z Nezbavětic, matka: Šedivcová Anna dcera Jana Šedivce rolníka ze Sedlece 25 a Anny roz. Žitkové ze Sťáhlav 47

oo : Alois Krákora + Anna Řapková - 23.4.1894 Sedlec 24 / Starý Plzenec 33 (8752) / 102 / Alois Krákora narozen a bytem v Sedlci 24 , syn + Janu Krákorovi dělníku v Sedleci 50 a Marie rodem Chlandové ze Sledce 11, 25 let, svob; nevesta : Anna řapek , narozená a bytem v Sedlci 9, dcera Josefa Řapka emailera ze Sedlce 9 a Anny rodem Šedivcové ze Sedlce 25, 23 let, svob.


František - 26.8.1872 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 198 / Řapek Josef, dělník v továrně, Sedlec 11, syn Františka Řapka domkaře z CHválenich 34 a Barbory Ernestové z Nezbavětic, matka: Šedivcová Anna dcera Jana Šedivce rolníka ze Sedlece 25 a Anny roz. Žitkové ze Sťáhlav 47

pozn: vrátil se k církvi Ř.k. ve St. Boleslavi 15.4.1931

oo : František Řapek + Anna Veselá - 23.11.1896 Stará Boleslav 71 / Stará Boleslav 42 / 192 / řapek František , slévač ve Staré Boleslavi 71, syn Josefa řapka, dělníka v Sedlci 11 a+ Anny rozené šedivcové ze Sedlce 25, 27-2-27,nar. 26.8.1872 v Sedlci svob., nevěsta: Veselá Anna dcera + Josefa Veselého nádeníka ze Staré Boleslavi 187 a + Kateřiny rozené Macháčkové ze Staré Boleslavi 54, 19-9-8, svob. nar. 15.2.1877 ve Straé Boleslavi, fol. 150


Františka - 24.12.1896 Stará Boleslav 75 / Stará Boleslav 41 / 59 / řapek František slévač ve Staré Bolesalvi 75 syn Josfa řapka dělnníka v Sedlci 11 a + Anny rozené šedivcové ze Sedlce 25, nar. 26.8.1872 v Sedlci 11, matka: Anna , dcera + Josefa veselého nádeníka ve Staré Boleslavi 187 a + Kateřiny rozené Macháčkové ze Staré Boleslavi 54 nar. ve Staré Boelslavi 187, 15.2.1877, dddáni v St. boelslavi 23.11.1896

29.4.1897 Staré Boleslav 75 / Stará Boleslav 43 / 155 / řapková Františka dcera Františka řapka slevače ve Staré Boleslavi 75 a Anny rozené Veselé ze Staré Boleslavi 187, 0-4-5

František - 24.3.1898 Sedlec, fara Plzenec dohledat není online

oo : František Řapek + Rozálie Křenová - 28.2.1922 Stará Boleslav 96 / Stará Boleslav 46 / 17 / František řapek , dělník v Staré Boleslavi 96, nar. v Sedlci 9, manž. syn kat. rodičů Františka řapka dělníka v Staré Boleslavi 96 a Anny roz. Veselé ze Staré Boleslavi 187, 23-0-0, nar. 24.3.1898 v Sedlci , fara Starý Plzenec , nevěsta: Rosalie Křenová , v Staré Boleslavi 213, nar. v St. boleslavi 52, manž. dcera kat. rodičů + Antonína Křena kartáčníka ze St. boleslavi 52 a Kateřiny roz. Dlouhé z brandýsa č 113, 20-0-0, svob. nar. 2.9.1901 fol 174 ve Straé Boleslavi


Jaroslav - 2.9.1899 Skvrňany 161 / Plzeň 118 / 470 / Řapek František nádeník ve Skvrňanech ze Sedlece, syn Josefa řapka nádeníka ze Sedleci a + Františky Šedivec ze Sedlece, matka: Anna dcera Josefa Veselýho nádeníka v Staré Boleslavi a Kateřiny ČErný ze Staré Boleslavi

oo : Jaroslav Řapek + Marie Vyhnalovská - 11.3.1923 Brandýs nad Labem / Brandýs and Labem 55 / 5 / Jaroslav řapek kovář ve Staré Boleslavi 69, anarozen ve Skvrňanech mžl. syn kat. rodičů Františka Řapeka slevače ve St. Boleslavi 69 a Anny roz. Veselé ze Staré boleslavi , 23-6-0, svbobodný, nar. 2.9.1899, nevěsta: Marie Vyhnalovská bytem u rodičů v brandýse n-L 538 narozena tamtéž , dcera kat. rodičů Josefa Vyhnalovského dělníka v brandýse 538 a Marie roz. kalcové ze Zadní Střítěže(o. Tábor), 20-11-0, svobodná, nar. 7.4.1902

Rosudkem lid. soudu v brandýse ze dne 30.7.1956 tyto manželství zrušeno rozvodem , nabyl pravni moci 20.8.1956

tenhle MOŽNÁ emigroval do USA zemřel, ale spíš to byl jiný Jaroslav

ona: 2.11.1965 Salem, Essex, Massachusetts napsano na family serach

on: Říjen 1968 Essex, Massachusetts napsano na family serach


Josef - 13.9.1901 Skvrňany / sn13 / dohledat / NEMUZU NAJIT heldam plzen 128 / 1-10-14-16 nic , plzen 126 /13-15 taky nic

20.9.1901 Skvrňany 110 / Plzeň 108 / 59 / Řapek Josef , syn Františka Řapka slévače ve Skvrnanech a Anny Veselé, 0-0-8, debilitas

Ludvík - 19.8.1904 Doubravka 137 / Plzeň 133 / 70 / řapek František , nádeník v Doubravce ze Sedlce, syn Josefa řapka nádeník v Sedlci a Františky Šedivec ze sedlc, otec nar. 1872, matka: Anna dcera Josefa Veselého nádeníka v Staré boleslavi a Kateřiny roz. Černé ze Staré Boleslavi, narozena 1874

27.12.1909 Doubravka 3 158 / Plzeň 108 / 266 / Řapek Ludvík, nar. V Doubravce mž. syn Františka Řapka, dělníka v Doubravce a Anny Veselé ze St.Boleslavi, nar. 19.8.1904, laryngityda, 5-4-8


Rudolf - 29.11.1873 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 212 / Řapek Josef, dělník v továrně v Sedlci 11, syn Františka Řapka domkaře z CHválenich 34 a Barbory Ernestové z Nezbavětic, matka: Šedivcová Anna dcera Jana Šedivce rolníka ze Sedlece 25 a Anny roz. Žitkové ze Sťáhlav 47

5.4.1874 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 77 / Řapek Rudolf, manž. syn Josefa Řapka slévače v Sedlci 11 a Anny šedivcové ze Sedlce, 18 neděl, psotník


oo : Josef Řapek + Marie Havlíčková - 10.5.1875 Netunice / Prusiny 22 / 30 / řapek Josef, vdovec , dělník v emailérně v Sedlci 11 syn Františka řapka cestáře z Chválenic 34 a matky Barbory rozené Ernestovy z Nezbavětic, 38-0-0, vdovoec, nevěsta: Havlíčková Marie, dcera Martina Havlíčka domkaře z netonic 7 a matky Kateřiny rozené Šimek z Chválenic, 23-0-0, svoob.


Alois Vojtěch - 22.4.1876 Sedlec 11 / Starý Plzenec 32 / 234 / Řapek Josef, dělník v továrně v Sedlci 11, syn Františka Řapka domkaře z CHválenich 34 a Barbory Ernestové z Nezbavětic, Havlíčková Marie dcera Martina Havlíčka domkaře z Netonic a matky Kateřiny Šimkovi z Chválenic 4

Eduard - 14.9.1878, Sedlec 43 dohledat není online

oo : Eduard Řapek + Anna Hejzková - 14.2.1903 Sedlec 9 / Starý Plzenec 33 / 248 / Eduard Řapek, zámečník v Sedleci 9 tutéž narozen, syn po + Josefu řapkovi domakři ze Sedlce 9 a Marie rozené Havlíčkové z Netonic, nar. 14.9.1878, svob. nevesta: Anna Hejzková narozená v Plzenci 48, dcera Josefa Hejzka havíře z Plzence 48 a Anny rozené Kunciterové z Plzence 28, nar. 12.10.1882, svob.


Helena - 8.11.1903, Sedlec pag.81 dohledat není online

oo : František Lopatář + Helena Řapková - 29.7.1922 Šťáhlavy 55 / Starý Plzenec 42 (11283) / 91 / Lopatář František, Waldsteinský lesní adjunkt v Šťáhlavech 55 narozený v Čes. Dubě 6, Trunov, manželský syn kat. Stanislava Lopatáře, Rohanského nasdlesního v Jičíně 37 a Marie roz. Rajnové z Lomnice nad Popelkou, *22.12.1889, Čes. Dub , okr Turnov , nevesta: Řapková Helena bytem Sedlec 43, narozená Sedlec 9 *8.11.1903, Sedlec pag.81, manželská dcera katolíků Eduarda Řapka , zámečníka v Sedleci 43 a Anny rozené Hejzkové v Plzenci 48, oba svoboodní


Eduard - 28.7.1907 Starý Plzenec 52 / Starý Plzenec 40 / 191 / Řapek Eduard zámečník v Plzenci 52 narozen v Sedlci syn + Josefa řapka domakře v Sedlci 11 a Marie roz. Havlíčkové z netonic 7, nar. 14.9.1878, matka: Hejzková Anna narozena v Plzenci dcera Josefa Hejzka havíře v Plzenci 48 a Anny roz. Kunzendörfové z Plzence 29, nar. 12.10.1882 odd. 14.2.1903

2.9.1922 nemocnice Plzeň / Plzeň 107 / 376 / Řapek Eduard, učeň zámečnický ze Sedlčic 43, nar. v Plzni 28.7.1907,svob, syn Eduarda řapka, zámečníka v sedlci 43 a Anny Hejzekové z Plzence 15-1-5, zánět pobřišnice


Ferdinand - 1.5.1880 odhad dohledat není online

27.8.1880 Sedlec 11 / Starý Plzenec 35 / 90 / řapek Ferdinand manž. syn Josefa řapka, slévače ze Sedlce 11 a Marie Havlíčkové z netonic 7, 0-3-0 psotník

Božena - 2.10.1881 Sedlec fara Plzenec dohledat není online / hledam St.P. 28 / 80-97 nic / St.P. 2981-88 / St.P. 30 89-92 / St.P. 39 40-45 / St.P. 41 12-29

oo : Josef Gregor + Božena Řapková - 25.11.1907 Sedlec 11 / Starý Plzenec 36 / 90 / Gregor Josef, soustružník železa ve w. Hypolite, august Haraskstrasse 13 narozen v Dolním štěpánově 182 na Moravě, poli. okres Stemberk, syn Karla Gregora, dělníka v žlezárně v D. Štěpánově 182 a Anny rodem Opletalovy z D. štěpánová, 25-0-0 svobodný , nar. 24.9.1882, nevěsta: řapková Božena , narozena v Sedlci 11 šička tamtéž, dcera + Josefa Řapka, domkaře z Sedlce 11 a marie rodem havlíčkovy z Netonic 7 , 26-0-0, svobodná, nar. 2.10.1881


Václav - 18.7.1840 Chválenice 34 / Chválenice 22 / 10 / řapek Františěk podruch a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Barbara dcera Matějě Ernesta obecního slouhy z Nezbavětic 15 pod. ŠŤ. a + matky Maria rozená šilhánek z nezbaětic

oo : Václav Řapek + Kateřina Čermáková - 12.1.1869 Šťáhlavy 100 / Šťáhlavy 10 / 22 / Řapek Václav, tovaryš soustružnický z Plzně 25 rodem z Chválenic, manž. syn Františka rapka, domkaře a cestáře z Chválenic 34 a Barbory rodem Ernestové z nezbavětic 15.27-0-0, svob, nevěsta: Kateřina Čermáková, dcera Vojtěcha Čermáka chalupníka v Šťáhlavech 25 a Kateřiny rodilé Kalašové ze Šťáhlavic, 29-0-0, svob.

ona: 19.12.1908 Jíkalka 7, Plzeň / Plzeň 103 / 319 / Řapková Kateřina, roz. Čermáková, nar. v Šťáhlavech hejt. Rokycany, manželka Václava Řapka , soustružníka v plzni, nar.1839, 69-0-0, marasmus

on: 7.6.1912 Tylova 44, Plzeň / Plzeň 104 / 213 / Řapek Václav, býv. soustružník v Plzni nar. v Chválenicích 18.7.1840, vdovec po Kateřině roz. Čermák ze Šťáhlav, 71-10-20


Bohumil - 14.5.1869 Plzen 25 prazske pred / Plzeň 056 / 256 / Řapek Václav soustruznik v Plzni z Chválenic , syn Františka řapka, nádeníka v Chválenicích 4 a + Barbory roz. Ernest z Nezbavetic, matka: Kateřina dcera Bojtěcha Čermáka sleváče v Selci 8 a + Kateřiny roz. Kalašovy ze Šťáhlavic

9.7.1870 Plzeň 25 / Plzeň 042 / 143 / řapek Bohumil, dítě manž. Václava řapka soustružníka z Plzně v továrně v Plzni a Kateřiny roz. Čermákové z Sedlic, 1-1-25 nebo 0-0-25, ochrnutí plic

Marie - 25.5.1871 Plzen 25 praz. pred. / Plzeň 057 / 208 / Řapek Václav soustruznik železa v Plzni z Chválenic , syn Františka řapka, nádeníka v Chválenicích 35 a + Barbory roz. Ernest z Nezbavetic, matka: Kateřina, dcera Vojtěcha Čermáka slévače z Šťáhlav a Kateřiny roz. Gallasovy z Šťáhlavic

oo : Josef Basák + Marie Řapková - 15.6.1895 Plzeň / Plzeň 083 / 88 / basák Josef, malíř pokojů dělník v Plzni z Oseka okres. Rokycany syn + Václava basáka krejčího v Rokycanech a Anny roz. Vaníkovy z Rokycan, 23 2/3 svobo., Řapek Marie dcera Václava Řapka, soustružníka železa v Plzni z Chválenic a Kateřiny roz. Čermák ze Šťáhlav 24, svob


Anna - 21.8.1873 Plzen 509 říš. před. / Plzeň 058 / 286 / Řapek Václav soustruznik železa v Plzni z Chválenic , syn Františka řapka, nádeníka v Chválenicích 35 a + Barbory roz. Ernest z Nezbavetic, matka: Kateřina, dcera Vojtěcha Čermáka slévače z Sedleci, bytem v Písku a + Kateřiny roz. Gallasovy z Šťáhlavic

oo : František Kašpar + Anna Řapková - 17.2.1900 Skvrňany 162 / Plzeň 093 / 14 / Kašpar František slevač v Škodově továrně v Plzni z Chválenic syn Františka Kašpara zedníka z Chválenic 46 a marie roz. Soukupové z Nezvěstic , nar. 6.3.1873, svob. nevěsta: Řapek Anna dcera Václava Řapka soustružníka v Plzni 509a Kateřiny roz. Čermákové z Písku, nar. 21.8.1873, svob.

pět jejích dětí mám v myheritage


Rudolf Matěj - 21.3.1876 říš. před 235 / Plzeň 060 / 67 / Řapek Václav soustruzv Plzni , z Chválenic , syn Františka řapek nádenníka z Chválenic 35 a + barbory rod. Ernest z Nezbavetic, matka: Katerina dcera Vojtecha Čermáka slevace v Písku a + Marie roz. Kalaš z Štahlavic

oo : Rudolf Řapek + Jůlie Rábová - 11.2.1906 Plzeň / Plzeň 095 / 232 / Řapek Rudolf, soustružník v Plzni syn Václava Řapka soustružníka ocele v Plzni z Chválenic a Kateřiny roz. Čermák z Písku, 21.2.1876, svob, Skvrňany 162, nevesta: Raba Julie dcera Jakuba Raba z mistra obuvnickýhého ze Strakonic a Marie roz. Hladík z Nových Strakonic, nar. 10.5.1881, svob., Doudlevecká tř4; svedek Jaromír řapek, soustružník v Plzni

on: 15.1.1953 napsáno u narození

ona: 22.6.1909 Krátká ul. 2, Plzeň / Plzeň 103 / 371 / Řapková Julie , roz. Babová ze Strakonic, manželka Rudolfa Řapka, soustružníka v Plzni, nar.10.5.1881, oddaná: 11.2.1906, 28-0-0, tubera


Anna - 29.3.1906 Keplerova 6, Plzeň / Plzeň 117 / 161/ Řapek Rudolf soustružník v Plzni, syn Václava Řapka soustružníka v Plzni z Chválenic a Kateřiny roz. Čermák z Písku, nar. 21.2.1876 matka: Julie dcera Jakuba Raba z mistra obuvnickyho v Strakonicich a Marie roz Hladik z Nových strakonic, nar. 10.3.1881

Eliška Marie - 12.4.1909 Jíkalka 1137, Plzeň / Plzeň 125 / 212 / Řapek Rudolf soustružník v Plzni, nar. v plzni 21.2.1876, syn Václava Řapka soustružníka v Plzni a Kateřiny roz. Čermák z Písku, matka: Rabová Julie nar. 10.5.1881 ve Strakonicích, dcera Jakuba Raby z mistra obuvníkao v Strakonicich a Marie roz Hladik z Nových strakonic, oddáni 11.2.1906

5.8.1909 Skvrňany 234 / Plzeň 108 / 255 / řapková eliška, nar. v Plzni ž, dcera Rudolfa řapka, soustružníkave Škorňanech a Julie Rába ze Strakonic, nar. 12.4.1909 0-3-23, tubera


Jaromír Antonín - 12.7.1878 Přaž. před 7, Plzeň / Plzeň 061 / 243 / 12.7.1878 Přaž. před 7, Plzeň / Plzeň 061 / 243 / Řapek Václav , soustružník v Plzni z Chválenic, syn Františka řapeka nádeníka v Chválenicích 35 a Barbory roz. Ernestovy z Nezbavětic 15, matka: Kateřina, dcera Vojtěcha Čermáka , slévače v Písku 25, a + Kateřiny roz. Kallašovy ze Šťáhlavic

oo : Jaromír Řapek + Anna Synková - 18.6.1904 Skvrňany 162 / Plzeň 094 / Blovice 17 (338) / řapek Jaromír, soustružník železa u škodů v Plzni , přísl. do Chválenic, syn václava řapka, soustružníka železa ve Skvrňanech a Kateřiny Čermák ze Šťáhlav, nar. 12.7.1878, svob., nevěsta: Sznek Anna dcera farntiška Sznka, kotláře v Plyni a Antonie Drda ye Srbska, nar. 20.12.1883, sovb.

ona: 27.7.1919 nemocnice Praha / Plzeň 107 / 8 / Řapková Anna roz. Synková bytem Skvrňany nar. Hýsce u Berouna 8.5.1884, oddáni 10.9.1904, převoz mrtvoly povolen Plzeň, Anaemia, manželka Jaroslava Řapka úředníka ve Skvrňanech, 35-2-19, anaemia


oo : Jaromír Řapek + Anna Vítková - 3.12.1921 Plzeň / Plzen OU 05 / 351 / Jaromír syn Václava Řapka soustružníka v Plzni a Kateřiny roz. Čermákovy, vdovec, 12.7.1878 Skvrňany, Anna dcera Jana Vítka hospodskýho ve Štítově a Marie roz. Rimdová ?, nar. 25.7.1892, svob


Růžena - 13.2.1881 Plzen 421 říš. př. / Plzeň 063 / 98 / Řapek Václav soustruznik v Plzni , z Chválenic , syn Františka řapek nádenníka z Chválenic 35 a + barbory rod. Ernest z Nezbavetic, Katerina dcera Vojtecha Čermáka nádeníka z Klabavic a Kateřiny roz. kalaš Štahlavic

Bohumil - 9.10.1883 Plzen 465 ř.p. / Plzeň 064 / 167 / Řapek Václav soustružník v plzni (z Chválenic) syn Františka řapka nádeníka z Chválenic 18 a Barbory roz. Ernest z Nezbavětic, matka: Kateřenia dcera Vojtěcha Čermáka nadenika ze Stahlalv a a Kateřiny roz Kalš. z Štahlavic

14.3.1885 Chválenice 36 / Chválenice 28 / 33 / řapek Bohumil , syn václava řapka soustružníka z Chválenic 36 a matky Kateřiny roz. Čermákovy ze Šťáhlav, 2-0-0, psotník


Kateřina - 24.11.1842 Chválenice 34 / Chválenice 22 / 91 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Barbara dcera Matějě Ernesta obecního slouhy z Nezbavětic 15 pod. ŠŤ. a + matky Maria rozená šilhánek z nezbaětic

oo : František Hrubý(*1847 Althutten, okr. Dobříš) + Kateřina Řapek - 6.3.1869 All Hutte ? patrně Dobříš 022 není digitalizováno http://ebadatelna.soapraha.cz/

on: 11.1.1892 dohledat


Josef - 10.3.1867 Plzeň 47 / Plzen 55 / 350 / Řapeková Kateřina z Chválenic, služebná v Plzni, dcera Františka řapka , cestáře z Chválenic a + Barbory rozené Ernest z nezbavětic

oo : Josef Řapek vulgo Hrubý + Petronela Foust - okolo 25.3.1886 u svatby psano heirated dohledat

2 děti mám v MH


František Hrubý - *1877 Plzeň? dohledat

14.12.1897


Martin - 5.8.1845 Chválenice 34 / Chválenice 22 / 135 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Barbara dcera Matějě Ernesta obecního slouhy z Nezbavětic 15 pod. ŠŤ. a + matky Maria rozená šilhánek z nezbaětic

18.3.1848 Chválenice 34 / Chválenice 17 / 72 / řapek MArtin syn Františka řapka domakře a cestáře z Chválenic 34 a matky Barbory rozené Ernest z nezbavětic 15, 2-6-0

Marie - 25.7.1849 Chválenice 34 / Chválenice 22 / 149 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Barbara dcera Matějě Ernesta obecního slouhy z Nezbavětic 15 pod. ŠŤ. a + matky Maria rozená šilhánek z nezbaětic


Barbora - 15.5.1869 Chválenice 34 / Chválenice 26 / 9 / otec není psán, Řapek Marie dcera Františeka Řapka domkaře z Chvla. 34 a matky ABrbary Ernestovy pastýře dcery z nezbavětic 15

16.9.1869 Chválenice 34 / Chválenice 28 / 14 / řapková barbora, dcera Marie řapkový domkaře dcery z Chválenic 34, 0-4-0 , tubera


oo : Vavřinec Rozum + Marie Řapková - 25.4.1871 Chválenice 34 / Chválenice 33 / 4 / Rozum Vavřinec, vdovec a horník ze Sence 17 syn Josefa Rozuma nádeníka v Senci 17 a Marie rozené Klaibovy chalupníka dcery ze Sence 19, 27-0-0, vdovec,nevěsta: řapková Marie dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a Barbory rozené ernestovy pastýře z Nezbavětic 15, stáří nepsáno

on: 13.10.1879 Plzeň 265 / Plzeň 045 / 126 / Rozum Vavřinec havíř v Plzni ze Zruč, manžel Marie roz. Řapkové, 37-0-0


Bohumil Rozum - 12.7.1875 napsano jen datum nar, manželka a dcera v myheritage

oo : Bohumil Rozum + Anna Burešová -

jedno dítě a vnouče na MH


oo : Jan Jindra + Marie Řapková - 10.2.1885 Plzeň / Plzeň 080 / 352 / Jindra Jan cihlář v německéh Bříze vdovec po 22.4.1883 + Anně roz. Strejček syn Kateřiny Jindrovy dcera Jakoba JIndry rolníka v Mrtníku 1, okr. Manětínský, 49-0-0, vdovec, nevěsta: Rozumová Marie vdova po + 13.10.1879 Vavřinci Rozumovi havíři dcera Františka řapka domkaře v Chválenicích 21 a Barbory roz. Ernestovy z Nezbavětic 15, 35-0-0

on: 23.12.1890 Německá Bříza - cihelna / Druztová 16 / 21 / Jindra Jan cihlář z Německé Břízy manžel Marie rodem Řapkovy z Chválenic 34, 52-0-0


Barbora - 6.7.1885 Německá Břízacihelna / Druztová 13 / 236 / Jindra Jan obecní cihlář v německ Bříze nemanželský syn Kateřiny Jindrovy dcery Jakuba Jidry půlsedláka z Mrtnika 7, a manželky jeho Anny Prantlovy z Krašovic, matka: Marie předtím vdova po + Vavřinci Rozum havíře v Plzni dcera Františka řapka domkaře z Chvalenic 34 a manželky jeho Barbory rodem Ernetovy z nezbavětic 15,

Magdalena - 27.7.1887 Německá Břízacihelna / Druztová 14 / 45 / Jindra Jan obecní cihlář v německ Bříze nemanželský syn Kateřiny Jindrovy dcery Jakuba Jidry půlsedláka z Mrtnika 7, a manželky jeho Anny Prantlovy z Krašovic, matka: Marie dcera Františka řapka domkaře z Chvalenic 34 a manželky jeho Barbory rodem Ernetovy z nezbavětic 15,

pravnučka Vera Modráčková

Alžběta - 10.2.1889 Německá Břízacihelna / Druztová 14 / 80 / Jindra Jan cihlář v německ Bříze nemanželský syn Kateřiny Jindrovy dcery Jakuba Jidry půlsedláka z Mrtnika 7, a manželky jeho Anny Prantlovy z Krašovic, matka: Marie dcera Františka řapka domkaře z Chvalenic 34 a manželky jeho Barbory rodem Ernetovy z nezbavětic 15,


oo : Tomáš Petr + Marie Řapková - 24.11.1891 Německá Břízacihelna / Druztová 15 / 214 / Petr Tomáš cihlář z Třemošné 1 vdovec po + Kateřině rodem Andrlové z Volduych syn Karla Petra domkaře z Vitinky 258 a mnaželky jeho Anny rodem Klainovy z Vitinky 28, 65-0-0, kř.l. fara v Oseku, umrtí manž. Ledce, nevěsta: Jindrová Marie vdova po + Janu Jindrovi cihláři z něm. Břízy dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 amanželky jeho Barbory rodem Ernestové z nezbavětic, 42-0-0, nar. 25.7.1849 Chválenice


oo : František Řapek + Anna Böhmová - 11.11.1856 Zhůř 5 / Prádlo 08 / 163 / ženich Řapek František, vdovec, domkař c.k. cestář z Chválenic 34 manž. syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a jeho + manželky Anny rodemToman z Chouzov , 50-0-0 vodovec, nevěsta: Bohmová Anna dcera po + Jakub Bohmovi domkaře ze Zhůře 5 a jeho manželky Lidmily rozené Anděl z Oujezda , 26-0-0 svob.


František - 25.9.1857 Chválenice 34 / Chválenice 23 / 24 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky +Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Anna dcera + jakuba Pejma? domkaře z Zhůře 5 pans blovín a Ludmily rod. Švorc domkařovi dcery z Oujezda 10 pans. blovín

oo : František Řapek + Barbora Somolíková - 27.10.1884 Plzeň / Plzeň 080 / 321 / Řabek František obuvník v Plzni z Chválenic syn Františka Řapeka domakře v Chválenicích 34 a Anny rozené Pejna ze Zhuří 5, 26-0-0, svobo. nevěsta: Somolíková Barbora dcera Václava Somolíka , obyvatele v Plzni a Anny rozené Pípplovy z Mitrovic, 18-6-0, svob.

on: 3.1.1934 Plánská 2, Plzeň / Plzeň 129 / 40 / František Řapek, topič u drah v.v. v Plzni, narozen ve Chválenicích 25.9.1857, oddán 27.10.1884, manžel Barbory roz Somolíkové 76-3-8


Václav - 15.10.1885 Saské před. 210, Plzeň / Plzeň 066 / 5 / otec: řapek František , obuvník v plzni z Chválenic syn Františka řapka nádeníka z Chválenic a Anny roz. Bohma z Zhůře, matka Barbora dcera Václava Somolíka, nádeníka v Plzni a Anny roz. Pippl z Mitrovic

oo : Václav Řapek + Marie Kacovská - 7.7.1910 Plzeň / Plzeň 097 / 96 / řapek Václav zámečník dráhy v Plzni nar. v Plzni 15.10.1885 manž. syn kat. rodičů Františka Řapka topiše u hráhy v Plzni a Barbory Somolík z Plzně, 24-8-0, svob. nevěsta: Kacovský Marie nar. v Strakonicích 24.5.1888 služebná v Plzni manž. dcera katol. rodičů Roberta Kacovského truhláře v Strakonicích a Katřiny Uhlík ze Strakonic 184, 22-4-0, svob.


Anna - 25.2.1889 Roudná 21, Plzeň / Plzeň 068 / 98 / otec: řapek František , obuvník v plzni z Chválenic syn Františka řapka nádeníka z Chválenic a Anny roz. Bohm z Zhůře, matka Barbora dcera Václava Somolíka, nádeníka v Plzni a Anny roz. Pippl z Mitrovic

Marie - 2.4.1896 Roudná 21, Plzeň / Plzeň 073 / 276 / otec: Řapek František, obuvník v Plzniz chválenic syn Františka řapka domakře v Chválenicích 34 a Anny roz. Pejnaze Zhůří 5,nar. 25.9.1857, matka: Barbora dcera Václava Somolíka obyvatele v Plzni a Anny roz Pippl z Mitrovic 15, nar. 1.12.1865, oddáni 27.10.1884

oo : Jan Dlesk + Marie Řapková - 16.11.1940 v Plzni V u P.Marie / dohledat není online


Martin - 3.10.1859 Chválenice 34 / Chválenice 23 / 35 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky +Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Anna dcera + jakuba Bohma domkaře z Zhůře 5 pans blovín a Ludmily rod. Švorc domkařovi dcery z Oujezda 10 pans. blovín

oo : Martin Řapek + Marie Nosilová - 2.8.1886 Kostel Sv. Ducha, Praha / DUCH O12 / 40 / řapek Martin obuvnický a záložník syn Františka řapka domakře v Chválenicích 34 a Anny rozené Bém dcery domkaře ze Zhůře, 26-0-0, svob.nar. 3.10.1859 v Chválenicích nevěstA: Nosilová Marie služka mžl. dcera Karla Nosila nájemníka v Čermné, okr. Horšův Týn a matky marie rodem Žáček dcery domkaře z Čermné 6, 32-0-0, svob., nar. 1.4.1854 Čermná kř. list ze Staňkova

on: 13.6.1901


Josef Nosil - *1880

Františka Řapková - *??


Anna - 1.6.1863 Chválenice 34 / Chválenice 23 / 50 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky +Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Anna dcera + jakuba Bohma domkaře z Zhůře 5 pans blovín a Ludmily rod. Švorcovy domkařovi dcery z Oujezda 10 pans. blovín

oo : Jan Šťastný + Anna Řapková - 21.1.1884 Chválenice 34 / Chválenice 33 / 19 / Šťastný jan tesař z Chválenic 34 syn Jana ŠŤastnýho domkaře z Borku 17 a matky Marie rozené Kvíderovy z Krašavic 2, 24-0-0, sovb, nevěsta: Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3, 20-00 svob.


František Šťastný - 16.6.1884 Chválenice 34 / Chválenice 26 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3

oo : František Šťastný + Anna Kašparová - 22.1.1910 Chválenice


Jan Šťastný - 31.12.1886 Chválenice 34 / Chválenice 32 / 4 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3

oo : Jan Šťastný + Marie Maštaličová - 16.5.1914 Mělník


Josef Šťastný - 9.6.1889 Chválenice 34 / Chválenice 32 / 11 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3

oo : Josef Šťastný + Marie Lejdová - 28.9.1919 Plzeň


Barbora Šťastná - 24.2.1892 Chválenice 34 / Chválenice 32 / 18 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3

oo : Václav Hejl + Barbora Šťastná - 19.8.1911 Chválenice


Marie Šťastná - 19.12.1895 Chválenice 34 / Chválenice 32 / 27 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3

oo : Eduard Ježek + Marie Šťastná - 5.8.1918 Chválenice


Karel Šťastný - 21.5.1899 Chválenice 34 / Chválenice 32 / 33 / Šťastný jan , tesař z Chválenic 34 , syn Jana šťastného domkaře z borku nebílovského 17 a matky Marie roz. Kvíderovy z Krašavec 2, Řapková Anna dcera Františka řapka domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Bémovy ze Zhůře 3, on nar. 2.7.1859 v borku, ona 1.6.1863 ve Chválenicích, oddání 21.1.1884 ve Chválenicích

oo : Karel Šťastný + Růžena Hošková - Chválenice 34


Marie - 26.7.1925 Chválenice

oo : Jan Tafat + Marie Šťástná -


Eduard - 1828 Chválenice 34

oo : Eduard Šťastný + Zdeňka Bendlová -


Barbora - 21.1.1866 Chválenice 34 / Chválenice 23 / 193 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky +Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Anna dcera + jakuba Béma domkaře z Zhůře 5 pans blovín a Ludmily rod. Švarc domkařovi dcery z Oujezda 10 pans. blovín

23.6.1872 Chválenice 34 / Chválenice 28 / 19 / řapeková barbora , dcera Františka řapka, domkaře z Chválenic 34 a Anny Bémovy ze zhůře 3, 6-0-0

Vojtěch - 24.3.1870 Chválenice 34 / Chválenice 26 / 12 / řapek Františěk domkař a cestář z Chválenic 34 pod. Šťáh., syn + Jana řapka domkaře z Chválenic 34 a matky +Anna rozená Toman z Chouuzvoy 12, matka : Anna dcera + jakuba Béma domkaře z Zhůře 5 pans blovín a Ludmily rod. Švarc domkařovi dcery z Oujezda 10 pans. blovín

30.5.1872 Chválenice 34 / Chválenice 28 / 19 / řapek Vojtěch , syn Františka řapka, domkaře z Chválenic 34 a Anny Bémovy ze zhůře 3, 2-2-0, psotník


Josef - 1.10.1809 Chválenice 34 / Chválenice 16 / 13 / Jan Řapek domkař, Anna dcera Jana Tomana pod. z Chouzov Marie manž.

oo : Josef Řapek + Marie Fialová - 12.11.1850 Šťáhlavy 4 / Šťáhlavy 04 / 75 / řapek Josef , pomocný zámecký na Kozlu 68 v Šťáhlavech, syn Jána Řapka domkaře z Chválenic 34 a Anny Tomanovy z Chouzova m 41-0-0 , svob, nevěsta: Marie dcera Josefa Fialy chalupníka ze Š´táhlav 9 a Anny Hofreitrovy z Milinova, 38-0-0 svob


Josef - 25.5.1841 Šťáhlavy 9 / Šťáhlavy 01 / 139 / nemanželské dítě Josefa řapka, pacholek v panským dvoře v Stahlavech syn Jána Řapka domkaře v Chválenicích 50, a matky Anny rozené Tomanovy z Chouzov, matka: marie Fialová dcera Josefa Fialy chalupnika v Stahavech 9 a matky Anny rozené hofreiterovy z Vesely 12

17.1.1846 Šťáhlavy 9 / Šťáhlavy 06 / 73 / Fiala Josef, syn Marie Fialovy, dcery Josefa Fialy chalupnika z Stahlav 9 a Anny hofreiterovy z Vesely , 4-6-0


Václav - 27.9.1812 Chválenice 34 / Chválenice 16 / 17 / Jan řapek domkař, Anna dcera Jana tomana z Chouzov a marie manželky rozené Balvín z Chouzov

oo : Václav Řapek + Anna Šimková - 11.9.1839 Chválenice 29 / Chválenice 14 / 17 / Václav Řapek tovaryš krejčovský a nájemník z Chválenic 29 pod. SŤ. syn Jana Řapka domkaře z Chv.34 a matky Anny ozené Toman z Chouzovy 12, 24-0-0, svob, nevesta: Anna dcera Josefa Šimka zednika a podruha z Chvál. 1í poddaní Šť. a matky Anny rozené Řežábek z Miti panství Hradišts, 18-0-0, svob

ona: 12.11.1874 Chválenice 49 / Chválenice 28 / 21 / řapková Anna, vdova po + Václavu řapkovi , krejčím z Chválenic 34 rozená Šimková domkaře z Chválenic 49, 53-0-0, ??? nemc


Josef - 7.3.1840 Chválenice / Chválenice 21 / 40 / vlastní, Řapek Václav, tovaryš krejčovský v chváleniccích 34 poddaný Sťáhlavský syn Jana Řapka , domkaře z Chválenic 34 a matky Anny rozené Toman z Chouzovy, matka: Anna dcera Josefa Sinka zednika a podruha z Chválenic 19 pod. Šť. a matky Anny rozené Řeřábek z Mitii Hradištského panství

křízek u narození


Matěj - 9.1.1816 Chválenice 34 / Chválenice 21 / 3 / Jan řapek domkař pod. Stahlavum, matka: Anna dcera Jana tomana domkaře z Chouzov matky Marie rozené Balvín z Wildsteinu podana k Hradisti

Martin - 27.1.1819 Chválenice 34 / Chválenice 21 / 9 / Jan řapek domkař, matka: Anna dcera Jana tomana domkaře z Chouzov matky Marie rozené Balvín z Wildsteinu podana k Hradisti

7.6.1835 Chválenice 34 / Chválenice 15 / 29 / Martin syn Jána Řapka domkaře z Chválennic 34 a matky Anny Toman z Chouzov 12, 16-6-0

Antonín - 19.6.1824 Chválencie 34 / Chválenice 21 / 13 / Jan řapek domkař z Chválenic, Anna dcera Jana tomana domkaře z Chouzov 16 matky Marie balvin z Wildstejna? 17

5.5.1897 Chválenice 34 / Chválenice 28 / 46 / řapek Antonín , nádvorník ve Chváleniccíh 34, narozen ve Chválenicch dne 19.6.1824, 72-10-14, sešlost, svobodnýJosef - 4.6.1777 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 124 / Řapek Joannes Rustici, uxor Barbara

oo : Josef Řapek + Marie Sobotová - 25.11.1801 Chválenice 28 / Chválenice 14 / 3 / Řapek Josef syn Jana sedlaka chvalenicz, 22-0-0,svobodný , nevěsta: Marie Ana Mateje So... richtáře Losinského, 18-0-0, svob.

dcera Matěje Sobota sedláka z Losin č1 Marie manžl rozené Liškovi

on: 23.8.1818 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 19 / Josef Řapek sedlák poddaný stahlavský, 39-0-0, souchotiny


Anna - 22.12.1803 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 9 / Řapek Josef sedlák, Mariana Soboková


Josef - 8.3.1837 Chválenice 3 / Chválenice 21 / 34 / mrtve narozene, Řapek Anna, dcera + Josefa Řapka sedláka z Chválenic 28 a matky Kateřiny rozené Sobota z Losyny 1

8.3.1837 Chválenice 3 / Chválenice 15 / 30 / Neznámý -syn Anny Řapkovy, padlé osoby a podruhyne z Chválenice 3 dcery + Josefa Řapka sedlaka z Chvalenic 28 Kateriny rozena Sobotova z losiny, 0-0-0 -


oo : Václav Šmíd + Anna Řapková - 20.10.1846 Chválenice 28 / Chválenice 18 / 41 / Šmíd Václav cvokařský tovaryš a vdovec ze Strašic 159 , syn + Vaclava Šmída tež cvokaře ze Strašic 159 a + matky Ludmily rozené Feierweich? ze Strašic 56, 44-0-0, vdovec, navěsta: řapek Anna , dcera + Josefa řapka, sedláka z Chválenic 28 a matky Marie rozené Sobota polosedláka dcery z Losiny 1, 42-0-0, svob.


Marie - 30.10.1806 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 11 / Řapek Josef sedl. Maria dcera Matěje Soboty a Marie manželky

ona: 23.1.1877 Chválenice 55 / Chválenice 28 / 25 / řapková Marie nádenice z Chválenic 55, 70-0-0, sešlost


Marie - 26.6.1830 Chválenice 28 / Chválenice 21 / 20 / otec nenpsán, matka: Marie dcera + josefa řapka sedlaka z Chvalenic N28 matky Kateřiny Sobotovy z Losyny


Marie - 19.1.1853 Chválenice 41 / Chválenice 23 / 4 / otec neni, matka: Marie řapek dcera Marie Řapek podruhyně z Chválenic 41


Josef Řapek - 14.3.1876 Nezbavětice 44 / Chválenice 26 / 187 / nemanželské, škala Václav horník z Čizic 7 , syn Václava Škaly pololáníka z Čizic 7 a Kateřiny Vokounovy z Předenic 26, matka: Řapková marie, dcera Řapkové marie podruhyně z nezbavětic 44


oo : Václav Škala + Marie Řapková - 17.9.1877 Nezbavětice 0 / Chválenice 33 / 198 / Škala Václav , horník z Čžic 7 (*Prusiny) , syn Václava Škaly pololáníka z Čižic 7 a kateřiny Vokounovy z Předenic 26, 22-0-0, svob, nevěsta: řapková Marie , dcera Marie Řapkovy podruhyně z Chválenic 41, 24-0-0, svob.


Barbora - 14.1.1855 Chváleniec 22 / Chválenice 23 / 11 / otec neni, matka: Marie řapek dcera Marie Řapek podruhyně z Chválenic 22

1.2.1857 Chválenice 22 / Chválenice 17 / 84 / Řapek barbora, dcera Marie řapek, podruhyně z Chválenic 22, dcery Marie řapkové též podruhyně z Chválenic č.22, 2-0-0,


oo : Vincenc Huml + Marie Řapková - 3.11.1868 Chválenice 36 / Chválenice 18 / 187 / Huml Vincenc truhlář z Nezbavětic 26 syn Františka Humla, truhláře ze Stahlav 19 a matky Kateřiny rozené Fialovi ze Stahlav 19, 57-0-0, vdovec, nevěsta: Řapková Marie dcera Marie řapkové sedláka dcery z Chválenic 28, 38-0-0, svob


Jan - 3.9.1809 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 13 / Josef řapek sedlák, Marie dcera matěje Sobota sedl z Losyni Marie manžel.

oo : Jan Řapek + Marie Tardovská - 4.7.1842 Bělice 45 / Bělice 07 / 12 / řapek jan tovaryš hrnčířský ze Žatce, vlastní syn po + Josefovi Řapek sedláku z Chvalenic 28 panstív Šťáhlav, plzeňského kraje a matky Marie rozené Sobora z Lossina panstív Stahlavské, 33-0-0, svob. nevěsta: Marie Anna služebná vlastní pozůstalá dcera po + Vojtěchovi Tardovský c.k. vyslouženci pak bývalém vrátným v Jabloni rodem z Polska a makty Alžběty rozené Fořt z Divišova 11, pasntví Štemberg, Kouřimský kraj, 26-0-0, svob.

on: 5.4.1854 u sv. apolináře Praha / AP Z13 / 154 / Řapek Johann geburtig aus Chvalenice bz. Rokycan taglohners, 42-0-0


Josef - 23.5.1812 Chválencie 28 / Chválenice 16 / 15 / Josef řapek sedlák, Marie dcera Matěje Soboty sedláka z Losyni Marie manželky rozené Liškovy z Losyni

31.9.1812 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 16 / Josef syn Josefa řapek sedlák Marie matky, 0-3-0 psotník

Josef - 22.5.1814 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 20 / Josef řapek sedlák, Marie dcera Matěje Soboty sedláka z Losyni matky Marie rozené Liška z Losyni

Kateřina - 29.1.1818 Chválenice 28 / Chválenice 21 / 4 / Josef řapek sedlák, Marie dcera Matěje Soboty sedláka z Losyny 1, matky Marie rozené Lyškovi z Losyny 1

oo : Mikuláš Tichý + Kateřina Řapková - 12.7.1847 Chválenice 28 / Chválenice 18 / 41 / Tichý Mikuláš, hutník ze Spaleného poříčí 86, syn + Jana tichýho mistra krejčovskýho v Pořičí 86 a matky Magdaleny rozené Fisser, šewcovské dcery z Pořičí 95, 28-0-0,svobodný, nevěsta: řapek Kateřina , dcera + Josefa řapka, sedláka z Chválenic 28 a matky + Marie rozené Sobota polosedláka dcery z Losiny 1, 29-0-0, svob.


Marie - 5.1.1848 Spálená Poříčí 86 / Spálené Poříčí 19 / 74 / Mikoláš Tichý mistr krejčovský syn + Jana Tichyho krejčího z Poříčí 86 a matky Magdaleny rozené Fišerové z Poříčí 20, matka: Kateřina dcera Josefa Řapka sedláka z Chvalenic 28 a matky Kateřiny rozené Sobotové z Losiny


Ondřej - 6.2.1782 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 133 / Joannes Řapek rust, uxor Barbara

Marianna - 24.4.1783 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 135 / Joannes Řapek uxor Barbara

Dorota - 28.7.1784 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 142 / Joannes Řapek rusticus, Barbara Wichin

Bartoloměj - 24.8.1785 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 142 / Joannes Řapek rust., Barbara Wichin

Barbora - 7.5.1787 Chválenice 28 / Chválenice 09 / 144 / Řapek Joannes rust, Barbara Vichin


oo : Jan Řapek + Marie Hrabě - 12.2.1811 Střížovice 15 / Prusiny 08 / 53 / Johan Řapek bauer von chvalenice, 65-0-0, vdovec, nevěsta:: Mariana hinterblieben wittib nach dem verstorbenen Rochus Wolf bauer von Střížovic 15 prislusny lukavitcz, 38-0-0, vdova

Chválenice 14 / 14 / vpravo snatek Anny dcery Marie Wolfové a Rocha

ona: 28.10.1811 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 16 / Marie Řapková selka, 38-0-0 po porodu


Šimon - 28.10.1811 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 15 / Jan řapek sedlák , Marie vdova po + Rochu Wolfovi sedláku ze Střížovic

28.10.1811 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 16 / dvojčata Šimon a Jan, Jana Řapka Marie Manželky

Jan - 28.10.1811 Chválenice 28 / Chválenice 16 / 15 / Jan řapek sedlák , Marie vdova po + Rochu Wolfovi sedláku ze Střížovic

28.10.1811 Chválenice 28 / Chválenice 15 / 16 / dvojčata Šimon a Jan, Jana Řapka Marie Manželky


Mariana - 6.8.1745 Chválenice / Chválenice 09 / 7 / Mariana, otec: Jan řapka, matera Mariana

oo : Jan Vícha + Mariana Řapková - 23.11.1767 Chválenice / Chválenice 03 / 108 / Joannis filius lef. defunc. Joannis Wicha ex Vesela cum spousa Mariana filia leg. Joannis Řapek ex Chvalenic


Dorota - 27.2.1747 Chválenice / Chválenice 09 / 17 / Dorota, otce Jana Řapka, matery Mariany, kmotra Anna Řapková ze zakavy šafářka

oo : Martin Šimek + Dorota Řapková - 26.8.1770 Chválenice / Chválenice 03 / 109 / vidnus Martinus Šimek ex Volešná cum spousa dua Dorothea filia legitima Joannis Řapek ex Chválenic

3 potomci v rodokmenu Šimek
Barbora řapková - 7.5.1862 Radnice / hledám Radnice 19 / 82-111 343-344

je zmíněná ve sčítání 1880 jako děvečka u krav svobodná v Lhotce u Radnic čp. 8 / https://www.portafontium.eu/iipimage/34306407?x=32&y=287&w=717&h=314Černíkov, Klínovice, Mnichov

Adam -

oo : Adam Řapek + ? -

Berní Rula 1654 - Adam ŘapekČerníkov 3/4


Kateřina - -

oo : Jan Jelen + Kateřina Řapková - 26.10.1676 Černíkov / Radomyšl 1 / 153 / Jan Jelen ze vsy Domanice s Kateřinou dcerou Adama řapka ze vsy Černíkova


Jan - on před 1660 / hledám Radomyšl 1 / podle Štěpánové 1-60

oo : Jan Řapek + Kateřina - hledám Radomyšl 1 / podle Štěpánové / -169

Berní Rula 1676 - Jan ŘapekČerníkov

on: před 1707


Mariana - 13.1.1675 Černíkov / Radomyšl 1 / 93 / Jan Řapek, matka Kateřina

oo : Václav Klecan + Mariana Řapková - 13.1.1707 Černíkov / Radomyšl 2 / 227 / Václav Klecan ze vsy Aunic s amrianou dcerou po neb + Janovi řapkovi ze vsi Černíkova


Petr - 26.6.1678 Černíkov / Radomyšl 1 / 106 / Jana Řapka z Černikova matky Kateřiny

oo : Petr Řapek + Ludmila Holmanová - 13.11.1702 Černíkov / Radomyšl 2 / 221 / Petr syn jana řapka z Černíkvoa s poctivou dcerou Lydmilou pozůstalou po neb. řehořovi Holmanovi z Domanic


Anna - 18.6.1680 Černíkov / Radomyšl 1 / 114 / Jan Řapek ze vsy Černikova matky markety

oo : Jan Slavík + Anna Řapková - 16.5.1701 Černíkov / Radomyšl 2 / 219 / Jan Slavík syn Václava Slavíka z města radomyšl s Annou dcerou vlastní Jana řapka z Černíkova


Vít - 14.6.1687 Černíkov / Radomyšl 1 / 129 / Jana Řapka a Kateřiny

on: 14.2.1760 Černíkov / radomyšl 3 / 279 / Vít řapek z Černíkova, 76-0-0


Václav - 26.9.1689 Černíkov / Radomyšl 1 / 138 / Jana Řapek a matka Kateřina

oo : Václav Řapek + Anna - hledám Radomyšl 2 / 238-239

on: 28.5.1764 Černíkov / Radomyšl 3 / 283 / usnul v pánu Václav řapek stáří 76 let , 76-0-0


Veronika - 5.2.1716 Černíkov / Radomyšl 2 / 49 / Václav Řapka matky Anny

oo : Josef Kříž + Veronika Řapková - 16.9.1742 Černíkov / Radomyšl 3 / 210 / poctivý mládenec Josef vlastní syn Jana Kříže s poctivou sěvečkou Veronikou vlastní dcerou Václava řapka z černikova


Dorota - 11.1.1718 Černíkov / Radomyšl 2 / 49 / Václav Řapka matky Anny

oo : Jakub Vávra + Dorota Řapková - 6.10.1737 Černíkov / Radomyšl 3 / 206 / poctivý mládenec Jakub syn po neb. Jiříkovy Vávrovy z Měčichova s poctivou děvečkou Dorotou dcerou Václava řapka z Černíkova


Marie - 2.8.1719 Černíkov / Radomyšl 2 / 49 / Václav Řapka matky Anny

oo : Jan Aunický + Mariana Řapková - 9.10.1746 Černíkov / Radomyšl 3 / 216 / poct. mládenec Jan vlastní syn matěje Aunického z Aunic, s poctivou děvečkou Veronikou vlasntí dcerou Václava řapka z Černíkova- Jan Aunický (otec Matěj, Aunice) a Veronika (správně Mariana) Rzapek (otec Václav, Černíkov)https://digi.ceskearchivy.cz/6861/217/2221/1682/24/0


Anna - 29.6.1721 Černíkov / Radomyšl 2 / 50 / Václav Řapka matky Doroty

Anna - 25.3.1723 Černíkov / Radomyšl 2 / 50 / Václav Řapka matky Anny

oo : Jan Slavík + Anna Řapková - 9.10.1740 Černíkov / Radomyšl 3 / 209 / poct. mládenec Jan pozůstalý po neb + Šimonovi Slavíkovy z Domanic s poctivou děvečkou Annou vlastní dcerou Václava řapka z Černíkova


Vojtěch - 22.4.1725 Černíkov / Radomyšl 2 / 50 / Václav Řapka Ani manželky jeho

Matěj - 21.2.1728 Černíkov / Radomyšl 2 / 51 / Václav Řapka Anny manželky jeho

oo : Matěj Řapek + Kateřina - hledám Radomyšl 3 / 214-220

on: 5.8.1787 Černíkov 1 / Radomyšl 21 / 36 / Matěj Řapek sedlák , 63-0-0

hledám děti - Radomyšl 3 / -51


Dorota - 27.1.1751 Černíkov / Radobytce 3 / 48 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina, Černíkov

Jan - 14.5.1752 Černíkov / Radobytce 3 / 48 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina, Černíkov

oo : Jan Řabek + Antonie - hledám Horažďovice 24 / 43-44

ona: 23.2.1801 Horažďovice / Horažďovice 15 / 50 / Antonie manželka Jana Řabka kuchaře z kláštera zdejšího, 65-0-0

on: 11.9.1820 Černíkov 1 / Radomyšl 22 / 26 / Jan Řápek bývalý kuchař v Klášteře Horažďovyským a bratr Františka Řapka, 68-0-0


František Matěj - 6.12.1784 předměstí 2, Horažďovice / Horažďovice 11 / 42 / Jan Řabek kuchař klatovský, Antonia

18.7.1785 předměstí 2, Horažďovice / Horažďovice 13 / 25 / František syn jana Řabka kuchaře Klášterského, 0-7-0


Josef - 19.3.1754 Černíkov / Radobytce 3 / 49 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina

oo : Josef Řapek + Anna Jirsová - 21.11.1779 Klínovice 1 / Radomyšl 14 / 23 / Honestus adolescenc Josephus legit. filius Mathias Rzapek rust ex pago Černikov 1 cum honesta sponsa Anna supertite filia post Jacobum Jirsa rust ex pago Klinovitz ambo subditi

ona: 16.1.1805 Klínovice 1 / Radomyšl 21 / 69 / Anna manželka Josefa Řapka sedláka podaného k Strakonicum, 43-0-0

on: 6.2.1819 Klínovice 1 / Radomyšl 22 / 58 / Josef Řápek sedlák pod. Strakonicum, 63-0-0

Pozemková kniha Klínovice 1 / https://digi.ceskearchivy.cz/116852/9/3673/3237/43/0

Soupis poddaných Velkostatek Strakonice 5 sig. A-XXVI-1 - https://digi.ceskearchivy.cz/53505/129/1496/1464/68/01800Josef řabek 46 bauer, weib Anna 51. kinder, Anna 16, Joseph 13, MAria 12, Elisabeth 6, Mariana 4, Frantika 3, Rosina 1


Kateřina - 25.11.1781 Klínovice 1 / Radomyšl 4 / 47 / Josephus Řapek rust. mater Anna

Anna - 18.12.1783 Klínovice 1 / Radomyšl 4 / 48 / Josephus Řapek rust. mater Anna

oo : Jan Kvěš + Anna Řápková - 9.7.1807 Klínovice 1 / Radomyšl 16 / 37 / Jan Kwieš sedlák z Muchova vdovec , 24-0-0,vdovec, nevěsta: Anna Řapková dcera Josefa Řapka sedláka pod k Strakonicum, 22-0-0, svob.


Josef - 10.3.1786 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 88 / Josef řapek sedlák , amtka: Anna jirsová

oo : Josef Řápek + Anna Voldánová - 30.10.1821 Klínovice 1 / Radomyšl 16 / 103 / Josef pozůstalý syn po + Josefovi Řapkovi sedlákovy a matky + Anny rod. Jirsovi, 35-0-0, sovb. nevěsta: Anna vlastní dcera Františka Voldána sedláka i matky Anny rozené Topkolor?, 16-0-0, svob.

on: 30.10.1848 Klínovice 1 / Radomyšl 23 / 102 / Josef Řápek rolník, 62-0-0


Josef - 17.6.1823 Klínovice 1 / Radomyšll 6 / 79 / Josef Řápek sedlak padany k Strakonicum, matka Anna dcera Františka Voldána sedlaka z Voseka a matky Anny rozené Topkové z Petrovic

oo : Josef Řápek + Marie Janová - -


Josefa Antonie - 14.6.1856 Osek 3 / Radomyšl 9 / 423 / řapek Josef sedlák z Voseka 3, okres Strakonice syn + Josefa řápka sedláka z Klinovice 1, okr. Strakonice a matky Anny rozené + Františka Voldana sedláka z Voseka 3, matka: Marie dcera Františka Jana chalupníka z Klinovic 12 a matky Anny rozené + Matěje Kochana chalupníka z Zborovic zadních 15, okr. Strakonice

Josef - 2.2.1859 Osek 3 / Radomyšl 9 / 430 / řapek Josef sedlák z Voseka 3, okres Strakonice syn + Josefa řápka sedláka z Klinovice 1, okr. Strakonice a matky Anny rozené + Františka Voldana sedláka z Voseka 3, matka: Marie dcera Františka Jana chalupníka z Klinovic 12 a matky Anny rozené + Matěje Kochana chalupníka z Zborovic zadních 15, okr. Strakonice

18.10.1861


Mariana - 16.9.1825 Klínovice 1 / Radomyšll 7 / 129 / Josef Řápek sedlak padany k Strakonicum, matka Anna dcera Františka Voldána sedlaka z Voseka a matky Anny rozeno topka? z Petrovic?

František - 15.7.1828 Klínovice 1 / Radomyšll 7 / 131 / Josef Řápek sedlak padany k Strakonicum, matka Anna dcera Františka Voldána sedlaka z Voseka a matky Anny rozeno topka? z Petrovic?

oo : František Řápek + Barbora Varausová - 17.1.1859 Klínovice 1 / Katovice 14 / 68 / František Řápek, vysloužilý voják z Klínovic 1 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 atéhož manželky Anny dcery + Františka Voldána sedláka z voseka 3, okr. Strakonický 30 1/2 léta,svobodný; nevěsta: Barbora dcera + Josefa Varause, sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy dcery Jána Kopáčka domkaře z Michova 76 , 18 1/2 roku, svob


Alžběta - 27.4.1860 Mnichov 14 / Katovice 10 / 53 / František Řápek sedlák z Michova 14 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan Řápek Alžběta řápek dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1

František - 16.7.1862 Mnichov 14 / Katovice 10 / 84 / František Řápek sedlák z Michova 14 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan a Alžběta dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1

Tomáš - 12.12.1864 Mnichov 14 / Katovice 10 / 123 / František Řápek sedlák z Michova 14 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan a kateřina dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1

14.1.1866 Mnichov 11 / Katovice 19 / 160 / Tomáš syn Františka Řápka sedláka z Michova 11 a jeho manželky Barbory rozené Varausové z Michova 14, 1-0-25

Josef - 1.2.1867 Mnichov 14 / Katovice 10 / 163 / František Řápek sedlák z Michova 14 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan a kateřina dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1

oo : Josef Řapek + Albertine Nitschová (*1869) - 13.7.1897 sv. Mikulas, Malá strana, Praha III / MIK O15 • 1897-1904 / 17 / řápek Josef strážník c.k. stráže bezpečnosti v Praze čp.7II, nar. 1.2.1867 v Míchově 14, fara Katovice, okres Strakonice, manž. syn Františka Řápka, rolníka z Míchově 14 a Barbory , roz. Varaus-ové z Míchova 14, svob. 30 5/12 roku, nevěsta: Nitsch-ová Albertina Johanna, v Praze čp.313- II nar. 6.6.1869 v bennisch 183, týž okres, v Rak. Slezsku, dcera Františka Nitsch-e dělníka v Bennisch a Johanny roz. Watzner z bennisch 28 1/12 roku , svob.


Anna - 3.5.1902 Praha / dohledat

oo : Leopold Halamásek + Anna Řápková -


Jan - 5.6.1869 Mnichov 24 / Katovice 10 / 207 / František Řápek sedlák z Michova 14 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan a kateřina dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1

Kateřina - 25.11.1871 Mnichov 9 / Katovice 10 / 246 / František Řápek nájemník z Michova 9 syn + Josefa Řápka sedláka z Klínovic 1 a téhož manželky Anny rozené Voldán z Voseka 3, okres Strakonice, matka: Barbora dcea + Josefa Varansa sedláka z Míchova 14 a téhož manželky Josefy rozené Kopíček z Michova 76, svědci Jan a kateřina dítka + Josefa Řápka sedláka z Klínkovic 1


Barbora - 12.1.1831 Klínovice 1 / Radomyšl 7 / 132 / Josef Řápek sedlak padany k Strakonicum, matka Anna dcera Františka Voldána sedlaka z Voseka a matky Anny rozeno topka? z Petrovic?

oo : Václav Kabát + Barbora Řapek -


František Kabát - 27.11.1859


Anna - 12.3.1834 Klínovice 1 / Radomyšl 7 / 134 / Josef řapek sedlák podaný k Strakonicum, matka: Anna dcera františka Woldán sedláka z voseka a matky Anny rozené Topka z Petrovic

Alžběta - 16.11.1836 Klínovice 1 / Radomyšl 7 / 138 / Josef řapek sedlák odtud N1, panství strakonickyho , syn + Josefa Řapka sedláka odtud a matky + Anny rozené + Jakuba Jirsy sedláka odtud, matka Anna dcera Františka Voldána sedláka z Voseka a matky Anny rozené + Jana Topky? Sedláka z Patrovic 11 statku woseskyho

Jan - 20.7.1839 Klínovice 1 / Radomyšl 7 / 142 / Josef Řapek sedlák z Klínovic syn + Josefa Řapka sedláka z Klínovic , panství Strakonický a matky Anny rozené Jirsové sedláka z Klínovic 1, matka: Anna dcera Františka Woldana sedláka z Voseka statku Voseckého a matky Anny rozené + Jana Topky sedláka Petrovic statku Voseckého

Kateřina - 5.12.1842 Klínovice 1 / Radomyšl 8 / 29 / / Josef Řapek sedlák z Klínovic syn + Josefa Řapka sedláka z Klínovic , panství Strakonický a matky Anny rozené Matěje Jirsy sedláka z Klínovic 1, matka: Anna dcera Františka Woldana sedláka z Voseka statku Voseckého a matky Anny rozené + Jana Topky sedláka Petrovic statku Voseckého

Václav - 29.5.1845 Klínovice 1 / Radomyšl 8 / 152 / / Josef Řapek sedlák z Klínovic syn + Josefa Řapka sedláka z Klínovic , panství Strakonický a matky Anny rozené Matěje Jirsy sedláka z Klínovic 1, matka: Anna dcera Františka Woldana sedláka z Voseka statku Voseckého a matky Anny rozené + Jana Topky sedláka Petrovic statku Voseckého

oo : Václav Řápek + Josefa Měsíčková - možná Krašovice


Václav - 23.12.1874 Klínovice 1 / Radomyšl 10 / 158 / Řápek Václav sedlák v Klínovicích 1 syn Josefa Řápka sedláka tamtéž a Anny dcery Františka Voldána sedláka z Voseku 3, matka: Josefa dcera Josefa Měsíčka sedláka z Krašovic 1 a Marie rodem Pavelkovy z Holušic, svědek: Jan řapek syn + Josefa řapka sedla z Klínkovic 1

24.12.1874 / napsáno u narození

Barbora - 19.10.1876 Klínovice 1 / Radomyšl 10 / 159 / Řápek Václav sedlák v Klínovicích 1 syn Josefa Řápka sedláka tamtéž a Anny dcery Františka Voldána sedláka z Voseku 3, matka: Josefa dcera Josefa Měsíčka sedláka z Krašovic 1 a Marie rodem Pavelkovy z Holušic, svědek: Jan řapek syn + Josefa řapka sedla z Klínkovic 1

Josef - 8.2.1878 Klínovice 1 / Radomyšl 10 / 161 / Řápek Václav sedlák v Klínovicích 1 syn Josefa Řápka sedláka tamtéž a Anny dcery Františka Voldána sedláka z Voseku 3, matka: Josefa dcera Josefa Měsíčka sedláka z Krašovic 1 a Marie rodem Pavelkovy z Holušic, svědek: Jan řapek syn + Josefa řapka sedla z Klínkovic 1

12.3.1878 / napsáno u narození


Marie - 22.2.1788 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 89 / Josephus řapek rust. matka: Anna Jirsová

Matěj - 13.2.1792 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 91 / Joseph řabek sedlak , matka: Anna Jirsová

16.2.1792 Klínovice 1 / Radomyšl 21 / 65 / Matěj dítě Josefa Řapka, 0-0-2

František - 13.2.1792 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 91 / Joseph řabek sedlak , matka: Anna Jirsová

7.12.1794 Klínovice 1 / Radomyšl 21 / 66 / František syn Josefa Řapka, 3-0-0

Alžběta - 9.5.1794 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 92 / Josef řapek sedlák, Anna rozená Jirsová

oo : František Levý + Alžběta Řápková - 20.7.1813 Klínovice 1 / Radomyšl 16 / 37 / Franz syn Jakuba Lewyho sedláka z Petrovic a + matky Veroniky žebro pod. k Voseku, 17-0-0, svob. nevěsta: Alžběta dcera Josefa řapka sedláka z Klínovic a + matky Anny Jirsovy po d. Strakonicum, 17-0-0, svob.


oo : Václav Sulka + Alžběta Řápková - 9.5.1815 Klínovice 1 / Radomyšl 16 / 37 / Václav Sulka vdovec po + Josefě Strouha a syn Václav Sulka sedláka z Chlazovic 3, 32-0-0, vdovec, nevěsta: Alžběta dcera Josefa Řapka sedláka z Klínovic a matky Anny rozneé Jirsové, 21-0-0, vdova


Mariana - 1796

Františka - 20.10.1796 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 93 / Josef řapek sedlák, Anna rozená Jirsová

oo : Josef Šindelář + Františka Řápková - 26.2.1827 Klínovice 1 / Radomyšl 16 / 38 / Josef Šindelář syn Josefa Šindeláře ze Sedlikovy a Kateřiny rozené Poklop z Velký Turny, 34-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera + Josefa Řapka sedláka z Klínovic a + Anny rozené Jirsa z Klínovic, 28-0-0, svob.


Růžena - 2.10.1799 Klínovice 1 / Radomyšl 5 / 94 / Josef řapek sedlák, matka: Anna rozená Jirsová z Klinovic

oo : František Fiala + Růžena Řapková -


Josefa - 3.5.1825 Radomyšl 8 / Radomyšl 7 / 5 / František Fiala soused patřící k Strakonicum, matka: Rosalie dcera + Josef řapek sedláka z Klínovic a matky + Anny rozené Jirsa z Klínovic

Terezie - 29.12.1827 Radomyšl 8 / Radomyšl 7 / 10 / František Fiala soused patřící k Strakonicum, matka: Rosalie dcera + Josef řapek sedláka z Klínovic a matky + Anny rozené Jirsa z Klínovic

František - 28.7.1830 Radomyšl 8 / Radomyšl 7 / 17 / František Fiala soused patřící k Strakonicum, matka: Rosalie dcera + Josef řapek sedláka z Klínovic a matky + Anny rozené Jirsa z Klínovic

Václav - 16.9.1832 Radomyšl 8 / Radomyšl 7 / 24 / František Fiala soused patřící k Strakonicum, matka: Rosalie dcera + Josef řapek sedláka z Klínovic a matky + Anny rozené Jirsa z Klínovic

Anna - 5.10.1834 Radomyšl 8 / Radomyšl 7 / 31 / František Fiala zdejší hospodář syn + Víta Fialy též potužnýho hospodáře a matky + Kateřiny rozené Jelen z Rohozny?, matka: , matka: Rosalie dcera + Josef řapek sedláka z Klínovic a matky + Anny rozené Jirsa z Klínovic


Anna - 3.4.1756 Černíkov / Radobytce 3 / 49 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina

oo : Jan Rokycan? + Anna Řapková - 23.11.1772 Radomyšl 7 / Radomyšl 14 / 11 / Rakyzan Wenceslaus hoenstus adolehcens filius + Josephi Rakyzan aus radomysl cum honesta sponsa Anna legitima filia Rzapek Mathia rustici ex pago Cernekov ambo sub.


Mariana - 24.1.1758 Černíkov / Radobytce 3 / 49 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina

26.1.1758 Černíkov / Radomyšl 3 / 277 / Mariana Matěje Řapka z Černíkova,0-0-5

František - 15.1.1759 Černíkov / Radobytce 3 / 49 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina

oo : František Řapek + Ludmila Klásková - hledám Radomyšl 14 / 22-29 / Radomyšl 15 / 1-7 18 26 30 34-36 38 42 50 56 62 66 68 72 74 80 84 88 92 / horažďovice 09 / 8-18 / Horažďovice 12 / 1-35

ona: 26.5.1825 Černíkov 1 / Radomyšl 22 / 26 / Ludmila manželka Františka řapka sedláka, 72-0-0

on: 23.10.1827 Černíkov 1 / Radomyšl 22 / 26 / František Řapek sedlák, 67-0-0


Kateřina - 30.10.1780 Černíkov 1 / Radomyšl 4 / 29 / Franciscus Rapek rusticus Ludmilla mater

Marie - 15.8.1784 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 48 / Franz řapek sedlák a Ludmila Klaskova, sv: Kateřina řapková selka z Droužetic

7.4.1788 Veřechov 1 / Horažďovice 13 / 59 / Marina dcera Františka řapka sedláka z černíkova, 3-0-0

František - 26.11.1786 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 48 / František řapek sedlák, matka: Ludmila Klaskova

on: 1.3.1843 Černíkov 1 / Radomyšl 23 / 52 / František Řapek služebný pacholek, 58-0-0


Josef - 29.12.1788 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 49 / František řapek sedlák, matka: Ludmila Klaskova

29.5.1790 Černíkov 1 / Radomyšl 21 / 36 / Josef dítě Františka řapka sedláka, 1-6-0

Josef - 23.1.1791 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 49 / František řapek sedlák, matka: Ludmila Klaskova, dvedek Martin řapek sedlák z Drouzic

oo : Josef Řapek + Marie Šilhavá - 5.2.1822 Rovná 26 / Štěkeň 12 / 64 / Josef řapek sedlák z Černíkov 1, 28-0-0, svob. nevěsta: Mariana Šilhavá dcera Matěje šilhavéého sedláka z rovná 26, 16-0-0, svob.

on: 18.2.1853 Černíkov 1 / Radomyšl 23 / 53 / Josef řapek sedlák z Černíkova 1, 66-0-0

ona: 17.1.1878 Černíkov 1 / Radomyšl 24 / 68 / Marie vdova po + Josefu Řápkovi sedláku rozené Šilhavý z Rovné, 80-0-0


Anna - 30.6.1823 Černíkov 1 / Radomyšl 6 / 36 / Josef Řapek sedlák k Štěkni poddaný, matka: Marie dcera matěje Šilhavýho sedláka z rovný a matky Rozalie rozneé Babor z Černíkova 4, svědek Barbora manželka Josef řapek sedláka z Doužetic

Barbora - 16.6.1825 Černíkov 1 / Radomyšl 7 / 65 / Josef řapek sedlák podd. k Štěkni, matka: Marie dcera Matěje Šilhavý sedláka v Rovný a atky Rosalia rozneé Babor z Černikovic 47, svědek Josef řapek rychtář Droužetický

oo : Václav Babor + Barbora Řapková - 25.11.1845 Černíkov 4 / Radomyšl 17 / 35 / Václav syn Václava Babora sedláka z Černíkova 4 panství Štěkeň a matky Kateřiny rozené Václava Hájskýho sedláka z Hájský 9, panství Strakonice, 23-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Josefa Řápka sedláka z Černikova 1 a matky Marie rozené Matěje Šilhavého sedláka z Rovný? 29 panství Štěkeň, 19-0-0, svob.

mám originál svatební smlouvy z roku 1845


Josef - 25.8.1846 Černíkov 4 / Radomyšl 8 / 100 / Babor Václav sedlák z Černěkova 4, okr. Strakonického syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a matky Kateřiny rozené + Václava Hajského sedláka z Hajské 2, matka: Barbora dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1, okr. Strakonickéo makty Marie rozené + Matěje šilhavého sedláka z rovny 6

oo : Josef Babor + Anna Balounová -


Anna Aloisie - 4.10.1873 Černíkov 4 / Radomyšl 10 / 83 / Babor Josef rolník v Černěkově 4 syn Václava Babora rolníka v Černěkově 4 a matky Barbory rozneé Řápkové z Černěkově 4, matka: Anna dcera Josefa Balouna rolníka v Hněvkově 9 a matky Barbory rozneé Kadlecovy z mačkova 8

Václav Karel - 15.1.1876 Černíkov 4 / Radomyšl 10 / 83 / Babor Josef rolník v Černěkově 4 syn Václava Babora rolníka v Černěkově 4 a matky Barbory rozneé Řápkové z Černěkově 4, matka: Anna dcera Josefa Balouna rolníka v Hněvkově 9 a matky Barbory rozneé Kadlecovy z mačkova 8

Božena Barbora - 26.6.1878 Černíkov 4 / Radomyšl 10 / 84 / Babor Josef rolník v Černěkově 4 syn Václava Babora rolníka v Černěkově 4 a matky Barbory rozneé Řápkové z Černěkově 4, matka: Anna dcera Josefa Balouna rolníka v Hněvkově 9 a matky Barbory rozneé Kadlecovy z mačkova 8

22.12.1878


Karel - 7.3.1849 Černíkov 4 / Radomyšl 8 / 102 / Babor Václav sedlák z Černěkova 4, okr. Strakonického syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a matky Kateřiny rozené + Václava Hajského sedláka z Hajské 2, matka: Barbora dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1, okr. Strakonickéo makty Marie rozené + Matěje šilhavého sedláka z rovny 6

Anna - 10.1.1854 Černíkov 4 / Radomyšl 9 / 81 / Babor Václav sedlák z Černěkova 4, okr. Strakonického syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a matky Kateřiny rozené + Václava Hajského sedláka z Hajské 2, matka: Barbora dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1, okr. Strakonickéo makty Marie rozené + Matěje šilhavého sedláka z rovny 6

Václav - 2.3.1856 Černíkov 4 / Radomyšl 9 / 82 / Babor Václav sedlák z Černěkova 4, okr. Strakonického syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a matky Kateřiny rozené + Václava Hajského sedláka z Hajské 2, matka: Barbora dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1, okr. Strakonickéo makty Marie rozené + Matěje šilhavého sedláka z rovny 6

16.6.1857 Černíkov

Václav - 30.7.1860 Černíkov 4 / Radomyšl 9 / 83 / Babor Václav sedlák z Černěkova 4, okr. Strakonického syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a matky Kateřiny rozené + Václava Hajského sedláka z Hajské 2, matka: Barbora dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1, okr. Strakonickéo makty Marie rozené + Matěje šilhavého sedláka z rovny 6

8.12.1860 Černíkov


Marie - 11.9.1827 Černíkov 1 / Radomyšl 7 / 66 / Josef řapek sedlík podaný k Stekni, matka: Marie Anna dcera Matěje Šilhavý sedláka z Rovný a matky Rozálie rozené Babor z Černíkova 4, svedek Josef řapek rychtář Draužetický

oo : František Babor + Marie Řápková - 25.11.1845 Černíkov 4 / Radomyšl 17 / 36 / František syn Václava Babora sedláka z Černíkovu 4 panství Štěkenského a matky Kateřiny rozneé Václava Hajskýho sedláka z Hnisty? pasntví Strakonice, 21-0-0, svob. nevěsta: Maie dcera Josefa Řápka sedláka z %Černíkova 1 pasntví Štěkenské a matky Marie rozené Matěje Šilhavého sedláka z Rovný 29, pasntví Štěkeňské, 17-0-0

on: 8.11.1892 Černíkov 1 / Radomyšl 24 / 70 / František babor výměnkář z Černěkova 1 vdovec po + Marii rodem Řápek z Černěkova , 68-0-0


Anna - 29.4.1847 Černíkov 1 / Radomyšl 8 / 101 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny rozené Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie rozené Šilhavý z Rovný 26

Josef - 5.4.1850 Černíkov 1 / Radomyšl 8 / 102 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny dcery + Václava Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie dcery + Matěje Šilhavý z Rovný 26

oo : Josef Babor + Anna Lebedová - 14.2.1882 Záboří 32, okr. Strakonice / Záboří 14 / 26 / Babor Josef rolník v Černěkově 1. manž. syn Františka Babora rolníka z Černěkova 1 a jeho choti Marie rod. Řápek z Černěkova č.t. hjt. Strakonice, 31-0-0, nar. v Radomyšli, svob. nevěsta: Anna manž. dcera + Josefa Lebedy hostinského ze Záboří a jeoh choti Anny rod. Cittrbart ze Záboří 32, 18-0-0, svob.

ona: 3.1.1885 Dobřany / Dobřany 32 / 188 / Babor Anna ??? gattin, geb. aus Černíkov, 20-0-0

hledám potomky Dobřany 36 / 3-4 nic


Marie Anna - 14.10.1883 Černíkov 1 / Radomyšl 12 / 86 / Babor Josef sedlák v Černíkově 1 syn Františka Babora sedláka tamtéž 1 a choti jeho Marie rodem Řápek z Černěkova 1, matka: Anna dcera + Josefa Lebedy hostinského ze Záboří 32 a jeho Anny rodem Zitterbart ze Zaboří 32

15.10.1883 Černíkov 1


oo : Josef Babor + Marie Slaninová - 20.7.1886 Bořice 2 / Radobytce 15 / 168 / Josef Babor rolník v Černěkově 1, manželksý syn Františka Babora selskéhho výminkáře z Černěkova 1 a Marie rodem Řápek z Černěkova 1, 36-0-0, vdovec, nar. 5.4.1850 černíkov, nevěsta: Marie Slaninová manž. dcera Františka Slaniny rolníka z Bořic 2 a Anny rodem Karvan z Křešic 5, 21-7-0, svob. nar. 21.11.1864 fara Radomyšl


Marie Anastázie - 5.9.1887 Černíkov 1 / Radomyšl 12 / 87 / Babor Jsoef sedlák v Černíkvoě 1 syn Františka Babora seldáka tamtéž a choti jeho Marie rodem Řápek z Černíkova 1, matka: Marie dcera Františka Slaniny sedláka z Bořic 2 a choti Ajeho Anny rodem Karvan z Křešic 5

oo : Antonín Šamšula + Marie Baborová - 27.5.1905 Černíkov 1 / Radomyšl 18A / 62 / Šamšula Antonín narozen v hubenově 8, rolník v Hubenově 8, manž. syn Vojtěcha Šamšuly rolníka v Hubenově a Marie rodem Pán z Klinovic 14, 33-0-0, svob. nar. 2.5.1872 zde list 127, nevěsta: Baborová Marie narozená v Černíkově 1, manželksá dcera Josefa Babora rolníka v Černíkově 1 a Marie rodem Slanina z Bořic 2, 17-0-0, svob. nar. 8.11.1887 zde list 89


Josef František - 7.2.1889 Černíkov 1 / Radomyšl 12 / 87 / Babor Josef sedlák v Černěkově 1 syn Františka Babora sedláka tamtéž a choti jeho Marie rodem Řápek z Černěkova 1, matka: Marie dcera Františka SLaniny sedláka z Bořic 2 a choti jeho anny rodem Karvan z Křešic 5

Stanislav Josef - 15.7.1898 Černíkov 1 / Radomyšl 12 / 89 / Babor Josef nar. 5.4.1850 v Černíkově sedlák v Černěkově 1 syn Františka Babora sedláka tamtéž a choti jeho Marie rodem Řápek z Černěkova 1, matka: Marie nar. 25.11.1864 v Bořicích dcera Františka SLaniny sedláka z Bořic 2 a choti jeho anny rodem Karvan z Křešic 5

oo : Stanislav Babor + Marie Ševcová - 19.11.1927 Čížová


František - 5.3.1855 Černíkov 1 / Radomyšl 9 / 81 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny rozené Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie rozené Šilhavý z Rovný 26

19.6.1857 Černíkov

Marie Kateřina - 9.6.1858 Černíkov 1 / Radomyšl 9 / 81 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny rozené Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie rozené Šilhavý z Rovný 26

Kateřina -11.8.1860 Černíkov 1 / Radomyšl 9 / 83 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny dcery + Václava Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie dcery + Matěje Šilhavý z Rovný 26 -

Josefa - 2.9.1862 Černíkov 1 / Radomyšl 9 / 85 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny dcery + Václava Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie dcery + Matěje Šilhavý z Rovný 26

Václav - 11.9.1866 Černíkov 1 / Radomyšl 9 / 87 / Babor František sedlák z Černěkova 1 syn Václava Babora sedláka z Černěkova 4 a Kateřiny dcery + Václava Hajský ze vsi Hajská , matka: Marie dcera + Josefa Řapka sedláka z Černěkova 1 a Marie dcery + Matěje Šilhavý z Rovný 26

oo : Václav Babor + Josefa - ona nar. 24.5.1878 Chrášťovice


Anna - 26.7.1903 Chrášťovice

Václav - 24.10.1904 Černíkov

Marie - 24.8.1906 Černíkov


Kateřina - 6.3.1832 Černíkov 1 / Radomyšl 7 / 67 / Josef řapek sedlák podaný k Štekni. matka Marie dcera Matěje Šilhavy sedláka z Rowny a matky Rozalie rozneé Babor z Černíkova 4, za svědka Josef řapek rychtář Droužetický

oo : Václav Hajský + Kateřina Řapková - 25.9.1849 Černíkov 1 / Radomyšl 17 / 36 / Václav hajský sedlák z Modlešovic 16, syn Václava Hajského sedláka z Modlešovic 15 a matky Kateřiny rozené Vokáčová z Modlešovic 15, 26-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Josefa řapka sedláka z Černěkova 1 a matky Marie rozené + Matěji Šilhavého sedláka z Rovný 29, 17-0-0,s vob.


Martin - 8.11.1792 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 50 / František řapek sedlák, matka: Ludmila Klaskova, dvedek Martin řapek sedlák z Drouzetic

14.12.1795 Černíkov 1 / Radomyšl 21 / 37 / Martin syn Františka Řápka, 3-0-0

Marie - 6.3.1795 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 50 / František řapek sedlák, matka: Ludmila Klaskova rozená, dvedek Martin řapek sedlák z Drouzetic

oo : Josef Konopka + Marie Řapková - 17.10.1815 Černíkov 1 / Radomyšl 16 / 20 / Josef vlastní syn + Matěje Konopky mlynáře z Malý Turný a matky Kateřiny rozený Voldan z Voseka, 22-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Františka Řapka sedláka z černíkova a matky Ludmily rozený Klassek z Vořechova, 19-0-0, svob.


Kateřina - 16.1.1797 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 51 / František řapek sedlák, matka: Ludmila rozená Klaskova, dvedek Martin řapek sedlák z Drouzetic

24.6.1800 Černíkov 1 / Radomyšl 21 / 37 / Kateřina dítě Františka řapka sedláka, 0-10-0

Jan - 23.5.1800 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 52 / František řapek sedlák, matka: Ludmila rozená Klaskova, dvedek Martin řapek sedlák z Drouzetic

oo : Josef Řápek + Alžběta - hledám Sedlice 14 / 50-116 / Sedlice 15 / 1-108

hledam Sedlice 23 / 106-109 nic / Sedlice 10 / 64-219 / Sedlice 11 / 1-34

pozemková kniha - https://digi.ceskearchivy.cz/129026/268

on: 5.5.1862 Sedlice 71 / Sedlice 20 / 35 / Jan Řápek nájemník rodilý z Černěkova, 62-0-0


Kateřina - 7.12.1802 Černíkov 1 / Radomyšl 5 / 52 / František řapek sedlák podaný k Stekni, matka: Ludmila dcera Vojtěcha Kláska sedláka z m(v)uřechova? , svedek Martin řapek sedlák z Drouzetic

7.11.1804 Černíkov 1 / Radomyšl 21 / 38 / Kateřina dcera Františka řapka sedláka , 2-0-0


Václav - 10.5.1761 Černíkov / Radobytce 3 / 49 / otec Matěj Ržapka, matka Kateřina

19.2.1762 Černíkov / Radomyšl 3 / 281 / Václav otce Matěje Řapka z Černíkova, 0-9-0

Václav - 24.1.1763 Černíkov / Radomyšl 3 / 50 / Matěje řapka mat. Kateřiny

21.10.1763 Černíkov / Radomyšl 3 / 282 / Václav otce Matěje Řapka z Černíkova, 0-9-0

Martin - 16.10.1764 Černíkov / Radomyšl 3 / 50 / Matěje řapka mat. Kateřiny

1.11.1764 Černíkov / Radomyšl 3 / 283 / Martin otce Matěje Řapka z Černíkova, 0-0-17

Anna Marie - 25.7.1766 Černíkov / Radomyšl 3 / 50 / Matěje řapka mat. Kateřiny


František - 1.1.1732 Černíkov / Radomyšl 2 / 51 / Václav Řapka Anny manželky jeho

16.1.1732 Černíkov / Radomyšl 19 / 23 / František Václava z Černíkvoa 0-0-14

Markéta -

oo : Vojtěch Vávra + Markéta Řapková - 12.10.1738 Černíkov / Radomyšl 3 / 207 / poct. mládenec Véjtěch vlastní syn Jiříka Vavry z Měčichova s Marketou vlastní dcerou Václava řapka z Černíkova


Ludmila - 12.8.1691 Černíkov / Radomyšl 1 / 148 / Jana řapka manželka Kateřina

Bartoloměj - 1.8.1692 Černíkov / Radomyšl 2 / 46 / otec Jan Rzapek, matka Kateřina

Ludmila - 1.8.1692 Černíkov / Radomyšl 2 / 46 / otec Jan Rzapek, matka Kateřina

Kateřina - 2.4.1695 Černíkov / Radomyšl 2 / 47 / Jan Rzapek, matka Kateřina, Černíkov

Vojtěch - -

oo : Vojtěch Řapek + Kateřina Koutková - 18.10.1716 Černíkov / Radomyšl 2 / 239 / Vojtěch syn po neb. + Janovi Řapkovi z Černíkova s Kateřinou dcerou Matěje Koutka z Hubenova řezníkRadomyšl 3

hledma zemreli podle zapisu Štěpánové

2.6.1757 Anna Ržapkova, 76 let, Černíkov - https://digi.ceskearchivy.cz/6861/277/2221/1682/24/0


soupis 1754 https://digi.ceskearchivy.cz/53526/22/2304/2008/48/0

pozemková Droužetice 1709-1788 - http://portafontium.cz/iipimage/30085349/soap-pn_20169_vs-steken-k103_0930?x=390&y=340&w=693&h=317oddaní

20.11.1785 Jan Žahour, mlynář (Krty 21) a Mariana Ržapkova (Černíkov 1) - https://digi.ceskearchivy.cz/6873/22/1829/1438/51/0


https://digi.ceskearchivy.cz/4758/91/1600/2210/83/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4758/92/2022/1071/83/0

https://digi.ceskearchivy.cz/4758/93/1665/1090/83/0


18.2.1715 Řehoř Frejmatßy (Radomyšl) a Lydmila Rzabkova (Černíkov) - https://digi.ceskearchivy.cz/6860/237

4.9.1712 Matěj Dluhoš (Slaník) a Kateřina Ržabkova (Černíkov) - https://digi.ceskearchivy.cz/6860/234/2221/1682/24/0


6.11.1707 Vavřinec Novák (Domanice) a Markéta Rzapek (otec +Václav, Černíkov)


26.11.1704 Jiří Ržapek (Domanice) a Maryana Mráz (otec Pavel, Černíkov - https://digi.ceskearchivy.cz/6860/223/2221/1682/24/0

16.2.1665 Václav Řapek a Mariana / https://digi.ceskearchivy.cz/6859/151/2860/2325/69/0
zemřelí

7.4.1718 Kateřina Rzapkova, Černíkov - https://digi.ceskearchivy.cz/6877/13/1315/1417/69/0

13.7.1731 Kateřina Rzapkova, 95 let, Černíkov - https://digi.ceskearchivy.cz/6877/23/1906/1452/27/0NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Černíkov u Droužetic, , okr. Strakonice

Mariana - 1764

oo : Jan Žafour + Mariana Řapková - 20.11.1784 Černíkov 1 / Radomyšl 15 / 22 / Jan Žafour? mlynář z Krt 21, 25-0-0, vdovec, nevěsta: Mariana řapková , 20-0-0, svob.Droužetice, okr. Strakonice

oo : Václav Řapek + Mariana - -


Václav - 2.9.1677 Droužetice / Strakonice 1 / 180 / Václav Řapek matka Mariana

Ludmila - 9.9.1680 Droužetice / Strakonice 1 / 181 / Václav Řapek matka Mariana

Žofie - 5.5.1683 Droužetice / Strakonice 1 / 182 / Václav Řapek matka Mariana

Řehoř - 16.2.1686 Droužetice / Strakonice 1 / 182 / Václav Řapek matka MarianaJiří - 1679

oo : Jiří Řapek + Mariana -

on: 13.9.1731 Droužetice / Strakonice 35 / 133 / pochovan poctivý poddaný myž Jiřík řapek sedlák z Droužetic maje věku svého 52-0-0


Dorota - 7.12.1705 Droužetice / Strakonice 2 / 142 / Jiřík Řapek matka mariana

Vojtěch - 11.4.1708 Droužetice / Strakonice 2 / 143 / Jiřík Řapek matka mariana

oo : Vojtěch Řapek + Magdalena Pařízková - 15.11.1733 Droužetice / Strakonice 22 / 141 / poctiví podaný mládenec Vojtěch pozůstalý vlastní syn po neb. Jiříkovy řapkovi ze vsy Droužetic s postivou děvečkou Magdalenou vlastní dceoru Matěje Pařízka ze vsy Račovic

on: 18.3. 1743 Droužetice / Strakonice 35 / 135 / nabozný muž VOjtěch řapek věku svého maje 35-0-0


Bartoloměj - 22.8.1734 Droužetice / Strakonice 3 / 226 / Vojtěch Řapek matka Rosina

24.11.1734 Droužetice / Strakonice 35 / 134 / pohřbeno dítě Bartoloměj otce Vojtěcha řapka ??? ?? půl ???

Petr - 28.6.1736 Droužetice / Strakonice 3 / 227 / Vojtěcha řapka sedláka matky amriany

6.10.1736 Drachkov / Strakonice 35 / 125 / pohřbeno dítě Petr otce Vojtěcha řapka zvonilo se na půl kopy

Martin - 4.11.1737 Droužetice / Strakonice 3 / 227 / Vojtěcha Řapka sedláka a matky mariany

Dorota - 14.12.1739 Droužetice / Strakonice 3 / 228 / Vojtěcha Řapka a matky mariany

Jan - 17.6.1742 Droužetice / Strakonice 3 / 229 / Vojtěcha Řapka a matky mariany


Barbora - 1.12.1710 Droužetice / Strakonice 2 / 143 / Jiřík řapek matka mariana

Markéta - 5.6.1718 Droužetice / Strakonice 2 / 145 / Jiřík řapek matka marianaoo : Matěj Řapek + Dorota -


Vavřinec - 2.8.1697 Droužetice / Strakonice 1 / 185 / Matěj Řapek matka Dorota

oo : Vavřinec Řapek + Kateřina - -


Mariana - 5.11.1727 Droužetice / Strakonice 3 / 225 / Vavřince Řapka sedláka Droužetického mat: Kateřiny

Mariana - 17.8.1730 Droužetice / Strakonice 3 / 225 / Vavřince Řapka sedláka Droužetického mat: Kateřiny

Eva - 24.12.1731 Droužetice / Strakonice 3 / 225 / Vavřince Řapka sedláka Droužetického mat: Kateřiny

Jakub - 15.7.1734 Droužetice / Strakonice 3 / 226 / Vavřince Řapka chalupníka mat: Kateřiny

Dorota - 18.1.1738 Droužetice / Strakonice 3 / 228 / Vavřince Řapka mat: Kateřiny

29.10.1739 Droužetice / Strakonice 35 / 134 / pohřbeno dítě Dorota

Matouš Šimon - 11.9.1746 Droužetice / Strakonice 3 / 230 / Vavřince Řapka chalupník mat: Kateřiny

7.12.1746 Droužetice / Strakonice 35 / 136 / zvonilo se na půl kopyoo : Vavřinec Řapek + Barbora - -


Petr - 28.6.1744 Droužetice / Strakonice 3 / 229 / Vavřince Řapka chalupnika mat: Barbory

oo : Petr Řapek + Barbora Mrázová - 11.11.1775 Droužetice 12 / Strakonice 23 / 34 / Řapeck Petrus legitimus superstes filius post + Laurentium Řapeck ex pago Drauzeticz, cum honesta ancilla Barbara legitima superstite filia post + Simonem Mraz ex eodem pago , svědek, Martinus Řapeck


Kateřina - 26.2.1777 Droužetice 12 / Strakonice 4 / 81 / Petrus Řapek casarius Stiekensisi sub. uxor Barbora nata Mrazin

Vojtěch - 5.4.1781 Droužetice 12 / Strakonice 4 / 82 / Řabek Petrus inquilinus Drauzeticensisi sub. domini Stekencis uxor Barbara nata mrazin

Jakub - 7.7.1784 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 188 / Petr řabek , Barbora roz. Mrázová

Matěj - 29.1.1786 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 188 / Petr řabek , Barbora roz. Mrázová

Jakub - 9.7.1787 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 188 / Petr řabek šenkýř , Barbora roz. Mrázová


oo : Petr Řapek + Mariana Vrbová - 5.5.1789 Drouužetice 12 / Strakonice 24 / 59 / Petr řapek šenkýř, 43-0-0, vdovec, evěsta: Maria Anna Vrbová rozená z Drachkova, 18-0-0, svob.


Marie - 6.3.1790 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 193 / Petr řapke šenkýř, marie roz. Vrbová

Anna - 16.5.1792 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 195 / Petr Rapek podruch, MAriana rozená Vrbocá

Veronika - 9.1.1797 Droužetice 12 / Strakonice 5 / 200 / Petr Rapek domkař, Mariana dcera Jakuba Vrby z Drachova

oo : František Hollmann + Veronika Řapková - 10.2.1824 Droužetice 12 / Strakonice 27 / 132 / https://digi.ceskearchivy.cz/7444/132/1186/2011/82/0


Dorota - 30.12.1701 Droužetice / Strakonice 2 / 141 / Matěj řapek matka Dorota

Mariana - 3.3.1702 Droužetice / Strakonice 2 / 141 / Matěj řapek matka Dorota

Bartoloměj - 10.8.1704 Droužetice / Strakonice 2 / 142 / Matěj řapek matka Dorota

František - 2.10.1707 Droužetice / Strakonice 2 / 142 / Matěj řapek matka Dorota

oo : František Řapek + Ludmila Kwmišová - 26.10.1732 Černíkov / Radomyšl 2 / 261 / František vlastní syn Matěje řapka ze vsy Droužetic s Ludmilou vlastní dcerou poneb. Pavlovi Kemišovi z Černikova, svedkové Vojtěch řapek ze vsy Droužetic


Josef - 25.2.1733 Droužetice / Strakonice 3 / 226 / Františeka řapka matky Ludmily

Dorota - 13.4.1737 Droužetice / Strakonice 3 / 227 / Františka řapka chalupníka matky Ludmily

30.10.1739 Droužetice / Strakonice 35 / 134

Mariana - 24.1.1740 Droužetice / Strakonice 3 / 228 / Františka řapka chalupníka matky Ludmily

Magdalena -

7.2.1741 Droužetice / Strakonice 35 / 134

Anna - 22.7.1744 Droužetice / Strakonice 3 / 229 / Františka řapka chalupníka matky Ludmily

Jakub - 13.7.1748 Droužetice / Strakonice 3 / 230 / František řapek chalupník mateř Ludmila


Anna - 22.2.1710 Droužetice / Strakonice 2 / 143 / Matěj řapek matka Dorotaoo : Jan Řapek + Mariana - -


Vojtěch - 11.4.1745 Droužetice / Strakonice 3 / 230 / Jana řapka sedláka mateře Mariany

9.5.1746 Droužetice / Strakonice 35 / 136 / zvonilo s ena půl kopy

Vojtěch - 31.3.1747 Droužetice / Strakonice 3 / 230 / Jana řapka sedláka mateře Magdaleny

Vavřinec - 5.8.1751 Droužetice / Strakonice 3 / 231 / Jana řapka sedláka mateře Marianyoo : Jan Řapek + Veronika - -


Růžena - 11.12.1755 Droužetice / Strakonice 3 / 232 / Jana řapka podruha mateře Veroniky

Jakub - 22.7.1757 Droužetice / Strakonice 3 / 232 / Jana řapka podruha mateře Veroniky

Martin - 6.11.1758 Droužetice / Strakonice 3 / 232 / Jan řapek chalupník matka Veornika, svedek Martin řapek z Doružetic

oo : Martin Řapek + Kateřina Mrázová - 11.2.1787 Droužetice 17 / Strakonice 24 / 58 / Martin Řabek , 26-0-0, svob. nevěsta: Kateřina mrázová , 30-0-0, vdova


Antonín - 31.5.1762 Droužetice / Strakonice 3 / 233 / Jana řapka podruha mateře Veroniky svedek Martin řapek z DoružeticMartin - 1728

oo : Martin Řapek + Anna - -


Martin - 6.11.1758 Droužetice / Strakonice 3 / 232 / Martina řapka sedláka matky Anny, svědek Matěj Řapek z Černíkova

Šimon -

7.10.1761 Droužetice / Strakonice 35 / 138 / Martina Rapka sedláka , 0-0-1

Václav - 31.8.1763 Droužetice / Strakonice 3 / 233 / Martina řapka matky Anny, svědek Matěj Řapekoo : Martin Řapek + Kateřina Němcová - 20.10.1765 Modlešovice / Jinín 7 / 155 / poctivý vdovec Martin řapek z Droužetic s poctivou Kateřinou vlastní dcerou Matějej Němce z Modlešovic

on: 5.10.1813 Droužetice 16 / Strakonice 39 / 120 / Martin Řapek bauer, 85-0-0

ona: 17.3.1828 Droužetice 16 / Strakonice 40 / 198 / Katharina Řabek verwittwete bauerin allda, 84-0-0


Kateřina - 7.11.1768 Droužetice / Strakonice 3 / 234 / Martina řapka matky Kateřiny, lev: Kateřina řapek ex pago Černíkov

Mariana - 25.8.1770 Droužetice / Strakonice 4 / 79 / martini řapek rustici et uxoris ejus Mariana nata Niemeczin , svěd: Vojtěch řapek x Černíkova

20.5.1772 Droužetice 16 / Strakonice 36 / 57 / Maria Anna filia Martini Řapek rustici , 2-0-0

Anna - 16.10.1773 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 80 / Martinus Řapke rustici subditus Stekensis uxor Catharina nata Neimecin ex pago Modletice

Mariana - 4.11.1775 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 81 / Martinus Řapke rustici subditus Stekensis uxor Catharina nata Neimecin, svědek Matěj řapek z Černíkova

Tomáš - 24.11.1777 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 81 / Martinus Řapke rustici subditus Stekensis uxor Catharina nata Neimecin, svědek Matěj řapek rusitci z Černíkova

František - 24.11.1777 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 81 / Martinus Řapke rustici subditus Stekensis uxor Catharina nata Neimecin, svědek Matěj řapek rusitci z Černíkova

oo : František Řapek + Kateřina Čížková - 8.5.1809 Droužetice 16 / Strakonice 26 / 85 / Franz sohn des Martin Rapek bauers der mutter Katharina Nemcu aus Modleschovitz, 30-0-0, svob. nevěsta: Katharina witwe nach dem + WEnzl Swoyshe bauers aus Drouzetic 18, 30-0-0, vdova

ona: 24.4.1827 Droužetice 18 / Strakonice 40 / 197 / Katharina eheweib des Farnz řabek bauers allda, 48-0-0


Josef - 18.7.1811 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 283 / Franz Řapek bauer Stieken herrshaft unterthan, matka: Katharina tochter

31.11.1813 Droužetice 18 / Strakonice 39 / 121 / Joseph sohn des Franz Řapek bauer, 2-0-0

Kateřina - 2.7.1813 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 286 / Franz Řapek aus Droužetic, matka: Katharina tochter des Bartoloměj Čížek bauers aus dem dorfe Kojitschin Netolizer herrshaft

7.7.1813 Droužetice 18 / Strakonice 39 / 120 / Katharina tochter des Franz Řapek bauers, 0-0-5

Marie - 31.8.1814 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 288 / Franz Řapek bauer, matka: Katharina wittwe nach den + Wenzl Swoische aus Drouzetitz

Josef - 28.2.1817 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 291 / Franz Řapek bauer, matka: Katharina wittwe nach den + Wenzl Swoische aus Drouzetitz

7.5.1817 Droužetice 18 / Strakonice 39 / 122 / Joseph sohn des Franz Řapek bauer, 0-0-77

Barbora - 11.2.1818 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 292 / Franz Řapek bauer, matka: Katharina wittwe nach den + Wenzl Swoische bauers aus Drouzetitz tochter des Bertolomei Čížek bauers aus Koichin? zu und der mutter Maria geb.

Josef - 31.1.1820 Droužetice 18 / Strakonice 7 / 296 / Franz Řapek bauer, matka: Katharina wittwe nach den + Wenzl Swoische bauers aus Drouzetitz tochter des Bertolomei Čížek bauers aus Koichin? zu und der mutter Maria geb.

Jan - 10.7.1822 Droužetice 18 / Strakonice 8 / 289 / Franz Rapek bauer von Drouzetic, matka: Katharina tochter des + Bartolomej Čížek bauers aus dem dorfe Kojecin Netoliczer kreise mutter + Maria

František - 2.2.1825 Droužetice 18 / Strakonice 8 / 296 / Franz Rapek bauer von Drouzetic, matka: Katharina tochter des + Bartolomej Čížek bauers aus dem dorfe Kojecin Netoliczer kreise mutter + Maria Čapek aus Bohonitz

oo : František Řápek + Marie Soukupová - 24.5.1869 Droužetice 10 / Strakonice 30 / 48 / František Řápek domkař v Droužeticích 10 syn Františka Řápeka gruntovníka v Droužeticích 18 matky Kateřiny dcery bartoloměje Čížek gruntovníka z Kojčína , panství Netolice a Marie rozneé Čapek z Bohonic panství Vlachobřezí, 44-0-0, svob. nar. 2.2.1825 Droužetice , nevěsta: Marie dcera Matěje Soukupa domkaře a krejčího v Droužetiícch 26 matky Barbory dcery Matěje Pařízka mistra mlynářského v Račovicích 3 a téhož Marie rozené Zelenka z Řepice 17, okr. Strakonice, 26-0-0, svob. nar. 6.8.1842 zde fol 135


Barbora - 23.11.1779 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 82 / Řabek Martinus rusticus ex pago Drouzitic sub. ad dominium Stiekense uxor Catharina nata Niemetcin, , sved: Mathias řabek rusitici ex pago Černíkov

Veronika - 23.1.1782 Droužetice 16 / Strakonice 4 / 83 / řabek Martinus rusticus sub. ad dominium Stiknanse uxor Catharina nata Niemejczova, sved: Matěj řabek rusticus ex pago Černikov

26.8.1783 Droužetice 14 / Strakonice 36 / 59 / Veronica filia martini Řapka rusticus, 1-0-0

Josef - 8.3.1784 Droužetice 15 / Strakonice 4 / 83 / řabek Amrtinus rusticus subditus ad dominium Stiekense uxor Catharina nata Niemčková, sved: Ludmilla uxor Francisi Řapek rustici ex Černíkov

oo : Josef Řapek + Barbora Baborová - 25.2.1810 Černíkov 4 / Radomyšl 16 / 20 / Josef syn martina Rapka sedláka a matky Kateřiny Niemecovi pod Stek. 26-0-0-, svob. , nevěsta: Barbora dcera + matouše Babora sedláka a matky Ludmily Plechlový? rozeni, 18-0-0, svob.


František - 26.6.1811 Droužetice 16 / Strakonice 7 / 283 / Josef Řapek bauer, matka: Barbora tochter des Mathaus Babor bauer aus černikov udn der mutter Ludmilla, sv: Franz Bauer aus Černíkov

17.7.1811 Droužetice 16 / Strakonice 39 / 119 / Franz sohn des Joseph řapek, 0-0-21

Barbora - 27.11.1816 Droužetice 16 / Strakonice 7 / 289 / Joseph Řabek burger udn dorfrichter in Droužetic 16 sohn des Martin ???? dorfe Katharina fgeb. Babor aus Černekov, matka: Barbora des Abrtolomeus Babor aus Cernikov bauers und der Ludmila ??? tochte aus Cernikov


Marie - 17.4.1786 Droužetice 15 / Strakonice 5 / 189 / Martin řabek, Kateřina rozená Němcová, kmotr: Ludmila řabková selka Černíkov

Veronika - 26.4.1788 Droužetice 16 / Strakonice 5 / 191 / Martin řapek sedlák, Kateřina Němcová orozená, sv: Franz Řapek sedlák z Černíkova


Martin - 1757

oo : Martin Řapek + Kateřina Miková -

ona: 28.3.1819 Droužetice 22 / Strakonice 39 / 123 / Katharina weib des chalupners Martin Řapek, 75-0-0

on: 12.1.1822 Droužetice 22 / Strakonice 39 / 196 / Martin Řapek chalupner, 65-0-0


Anna - 23.4.1788 Droužetice 22 / Strakonice 5 / 191 / Martin řapek, Kateřina rozená Miková

Anna - 13.7.1789 Droužetice 21 / Strakonice 5 / 192 / Martin řapek chalupník, Kateřina rozená Miková

Alžběta - 22.7.1792 Droužetice 22 / Strakonice 5 / 196 / Martin řabek chalupník, Kateřina rozená Miková


Anna - 11.5.1825 Strakonice 36 / Strakonice 8 / 98 / elisabeth eine tochter nach dem verstorbenen Martin řapek hausler aus dem dorfe Drouzetic und mutter + Katharina Mikova z N 22

22.9.1825 Strakonice 186 / Strakonice 40 / 22 / Anna kind der Elisabeth Řapek taglohnerin allda, 0-6-0oo : Jan Řapek + Marie Magdalena - -


Anna - 6.6.1769 Droužetice / Strakonice 4 / 79 / Joannis řapek rustici et uxoris ejus Maria AMgdalena

Václav - 12.8.1771 Droužetice 10 / Strakonice 4 / 80 / Joannes řapek casarius MAgd. uxor nata Koschskin?

22.8.1771 Droužetice 10 / Strakonice 36 / 56 / Wenceslaus filius Joannis řapek , 0-0-10oo : Jakub Řapek + ? -


Jan - 1782

oo : Jan Řapek + Kateřina Císařová - 23.6.1799 Droužetice 24 / Strakonice 25 / 51 / Johann sohn des Jakob řapek bauers von Drauzetic, 17-0-0, svob. nevěsta: Katharina tochter des Adalbert Císař bauers von Drauzetic 17, 17-0-0, svob.Kateřina - 22.11.1769 Droužetice / Strakonice 4 / 79 / otec nenapsán, matka: Maria Magdalena řapkinDorota - 9.12.1733 Droužetice / Strakonice 35 / 133 / pohřběna jest nabožná žena Dorota Řapková 64-0-0

Marie Anna - 21.11.1756 Droužetice / Strakonice 35 / 138 / pochovana žena Mariana Rapkova selka 40-0-0

Anna - 29.5.1765 Droužetice / Strakonice 35 / 139 / pochovana žena Anna Rapkova 28-0-0

Kateřina - 2.1.1768 Droužetice / Strakonice 35 / 140 / pochovana žena Kateřina řapkova 52-0-0


Strakonice 3 / 19-

Strakonice 47 procházim R do 87 pokracuje dal

Strakonice 48 / prochazim R 69

Strakonice 49 / 58-62 vsichni zapsani


nar:

oo : Tomáš Řapek + Amálie Minibergerová - hledám Strakonice 49 / 58


Anna - 6.5.1807 Strakonice 153 / Strakonice 7 / 13 / Thomas Rapek bürgl Lebzelter? , matka: Amalie tochter nach dem + Joachim Miniberger rathman in Wollni

František - 14.2.1809 Strakonice 153 / Strakonice 7 / 29 / Thomas Rapek bürgl Lebzelter? , matka: Amalie tochter nach dem + Joachim Miniberger burg Weisgurbe von Vollin

Marie - 11.12.1810 Strakonice 153 / Strakonice 7 / 44 / Thomas Rapek bürger und Pfessenbuchlav? , matka: Anna tochter des Joachim Miniberger burg Weisgerbers udn der mutter Anna geboren Borin

Klára - 13.7.1813 Strakonice 153 / Strakonice 7 / 74 / Thomas Rapek bürger und Lebzelde?? , matka: Anna tochter des + Joachim Miniberger aus Vollin und der mutter Anna geboren Lom?

Josefa Frederika - 5.3.1816 Strakonice 153 / Strakonice 7 / 107 / Rabek Thomas hierzerlicher? Pfesserbuchler aus Droužetic, matka: Anna Amalie des Joachym Miniberger ??? und der Anna Bohm ehel tochter aus Volinoo : Vojtěch Řapek + Mariana Nováková -


Anna - 24.7.1807 Droužetice 7 / Strakonice 7 / 280 / Adalbert řapek schmidt von Drauzetic, matka: mariana tochter des MAthias Novak Schenkwirth zu Čeititz

Barbora -


Jakub - 14.2.1843 Domanice 13 / Radomyšl 8 / 106 / otec nenpsán, matka: Řápková Barbora dcera + Vojtěcha Řápka sedláka z Domanic 9 a + matky Marie Anny rozené + Matěje Nováka šenkýře z Domanic 8


https://digi.ceskearchivy.cz/7424/298/1823/1630/70/0

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/4373/146


zem:

Marie - 1837 / 154 / https://digi.ceskearchivy.cz/7457/83/3338/1984/94/0

marie - 1840 / 187 https://digi.ceskearchivy.cz/7457/95/1602/2063/104/0OStatní

Marie - -


Blažena - 7.2.1904 u sv. Apolináře, Praha / AP N70 / 404 / Řapek Marie fi. Chlum o. Blovice

18.6.1904 Jablonná 6, okr Příbram / Dolní Hbity 19 / 67 / Řápková Božena nar. v praž. porodnici 17.2.1904 u pěstounů Příhodových Františka a Josefy Jabloná 6, 0-5-0oo : František Řapek + ? - z Vranovic


Jaroslava - 11.10.1937 Plzeň

14.12.1937 Vranovice 14 / Rokycany OÚ 07 / 305 / Jaroslava řapková dcera Františka řapka slevače v Plzni Sladovnická 41, příslušná do Vranovic , nar. 11.10.1937 Plzeň, pohřbená ve Stupněnebyl synem Havla, možná bratr mého Jana2, napsal jsem ho do heritage

Bartoloměj - patrně 1679 nebo 1670 Chválenice

oo : Bartoloměj Řapek + Dorota??? - byli svoji již v roce 1717 byl vdovec při druhém sňatku

ona: 19.10.1737 Žákava / 3116 / 77 / Dorota Řapkova, šafařka ze Žákavy stářím 52 let


oo : Bartoloměj Řapek + Anna Přibíková - 7.1.1738 Chvalenice / Chválenice 03 / 55 / potvrzen jest Bartoloměj Řapek vdovec , s Annou pozustalou dcerou po neb. Tomášovi Přibikovy, družba z Chválenic

on: 13.9.1749 Žákava / Chválenice 07 / 29 / Bartolomej Řapek starý 70-0-0, pochovan jest v Žákavě


oo : Antonín Šlesingr + Anna Řapková - 4.11.1749 Chválenice č.21 / Chválenice 03 / 85 / Antonín vlastní syn Jana Šlesingra ze vsy Lhoty s Annou pozustalou poctivou vdovou po neb Bartolomeji Rapkovi ze vsy ChvalenicHavel - před rokem 1670 Chválenice

oo : Havel Řapek + Eva Tomášová - 10.10.1685 Nebílovy / Prusiny 03 / 157 / zenich Havel Řapek z chválenic , nevesta eva dcera po n. Tomášovi z nebílov, svědkové nezajima

v nebílovech měli jen svatbu, dál nevim kam zmizil

on: pred 1720


Marie Anna - Chválenice

oo : Matěj Pyrna + Marie Anna - 6.10.1720 Chválenice / Chválenice 03 / 12 / Matěj Pyrna, vlastní syn , Michala Pyrny, pastyře ze vsy vesely z Marie Annou Řapkovou, po neboštíkovi Hawlovy Řapkovy z ChvalenicAnna - ?

Helena - 27.4.1787 Březnice 23 / Bubovice 07 / 108 / matka: Anna řapkin geburstig aus Nebilov geheorig Stahlavensi herrshaftOndřej Řapek - -

1678 - v revidované Berní rule z roku 1678, psán jako sedlák z Chválenic, v Kronice 19271969 / strana 20 / https://www.scribd.com/document/317697265/Kronika-obce-Chvalenice-1926-1969#fullscreen&from_embed

1679 - uveden roku 1679 jako svědek ze Žakavy na svatbě Prusiny 02 / 36 /- Žákava -

oo : Jan Řapek + ?? - možná to je muj Rapek

:um: před 28.4.1733


Dorota - 1716

30.11.1719 Žákava / Chválenice 04 / 11 / Dorota , otce Jana řapka chalupnika zakavského, 3 leta


Anna - ??? možná to byla dcera nějakého Jana řapka ze Žákavi, protože Jan zemřel 1734, a u její svatby v roce 1733 je psán jao mrtvý

oo : Pavel Němec + Anna Řapková - 28.4.1733 Volešná / Chválenice 03 / 39 / Pavel Němec ze vsy Volesny?, s Annou pozustalou dcerou po nebo. Janovi Řapkovi ze vsi ŽákavyJakub Řapek - 1688

on: 1.4.1728 Žákava / Chválenice 04 (3116) / 46 / Jakub řapek chalupník zákavský staří okolo 40 let
Jan - 29.6.1860 Plzeň 206 / Plzeň 042 / 39 / Řapek Jan , nádeník z Plzně, 80 let, sešlost věkempatrně je to Jan narozený 1802 v Chouzovech

Jan - 2.7.1885 Plzenec / Starý Plzenec 34 / 96 / Řapek Jan, žebrák v Plzenci, 82-0-0, sešlost


Trokavec + Praha

oo : Vojtěch Řapek + Marie Magdalena - 4.1.1731 Trokavec / Mirošov 02 / 88 LD / je zmýněná ja kmotra Mařena manželka Vojtěcha Rabky z Trokavce

zil v roce 1735


Anna - ?

Dorota - ?

oo : Jan Maulys + Dorota Rabková - 21.9.1731 Příkosice / Mirošov 02 / 188 / Jan vlastní syn Matěje Maulysa ze vsy Příkosic s dorotou vlastní dcerou Vojtěcha Řabka ze vsy Trokavec


Jiří - 6.4.1718 Trokavec / 5817 / 135 / Otec Vojtěch Řapek, M: Marie Magdalena

Marie - 5.9.1720 Trokavec / 5818 / 17 / otec Vojtěch Řapek, M: Marie magdalenaOndřej Rapek*1656 - 11.2.1696 Trokavec / 5817 / 185 / umřel Ondřej Rapek veku svého okolo 40 let

Markéta Rapková*1643 - 30.6.1714 Z ?? / 5817 / 213 / umrela pani Markyta Rapkova, stari 71

Kateřina Rabkova*1648 - 6.11.1728 Víska / 5818 / 237 / usnusla v pánu na hlavni Kateřina Rabkova, majice věku sveho 80 let

Alžběta - 29.6.1659 Koclov / Volenice 1 / 73 / Matouš řapek krejčí a Anna žiena rodičové dítě Alžbětaoo : Matěj Řapek(šenkýř) + ?? - podle berní ruly


Kryštof - ?, že je syn Matěje odhaduju, musel by být bratr mého nejstaršího Jana

žil v roce 1715, i po roce 1719, i v roce 1724

oo : Kryštof Rapek + Anežka*1659 - svatbu asi nedohledam byla před 1686

ona: 29.3.1733 Trokavec / 5818 / 253 / usnula v pánu Aniška rabkova, asi 74 let staří, zaopatřna


Jiří - 20.4.1687 Trokavec / 5817 / 6 / okrteno dite Jiřík. otec Kryštoff Rapek. Matka Aneižka tennes: pavel smid z morisova2. jakub Muzika trokavec 3 anna drnawa z trokavce

je mozny ze je uvedenej v Chválenice 03 nebo zdemysliccicí jako Kabel

Anna - 9.3.1690 Trokavec / 5817 / 16 / okrteno dite Anna otec Krystof RAKEK matka Anežka

oo : Bartoloměj Dolanský + Anna Řapka - 20.10.1715 Příkošice / 5817 / 165 / Bartol. Dolansky synek Kašparovic, s Annou vlastní dcerou Kryštofa řapka z Trokavce, v pritomnosti druzby, Tomase Laukoty???, Jana Jedličky,


Matěj - 3.2.1692 Trokavec / 5817 / 23 / okrteno dite Matej , otecz krystoff Rapek, matka Anižka

Dorota - 7.1.1694 Trokavec / 5817 / 27 / otec Krystof Rapek, matka Anna

Barbora - 5.6.1696 Trokavec / 5817 / 34 / dítě Barbara, otec jeho Kryštof Rapek, Matka Anježka

30.8.1697 Trokavec / 5817 / 186 / umřelo dítě Barbora, dcera Kryštofa Rapka, stari jeden rok,

Vít - 24.5.1698 Trokavec / 5817 / 42 / otec Kryštof Rapek matka Anežka

8.6.1698 Trokavec / 5817 / 187 / umřelo dítě Vít syn Kryštofa Rapka, staří 2 neděle

Magdalena - 17.5.1699 Trokavec / 5817 / 46 / otec Kryštof Rapek matka Anežka

16.5.1713 Trokavec / 5817 / 210 / umrela dcera Kryštofa Rapkovy jmenem marie magd. stari 14

Alžběta - 14.3.1702 Trokavec / 5817 / 57 / otec Kryštof Rapek, matera Anežka

oo : Václav Chalupný + Alžběta Řapková - 19.11.1724 Trokavec / Mirošov 02 / 177 / Václav syn Jakuba Chalupnýho s Alžbětou dcerou Krystofa Řapka ze vsy Trokavec , z apritomnosti druzby: Franze Bořika?, svedci: Petr Pauska Anna Baulovy?


Jan - 21.6.1704 Trokavec / 5817 / 64 / otec Kryštof Řapek, M Anežka

Josef - 15.3.1707 Trokavec / 5817 / 72 / otec Kryštof Řapek, M Anežka

oo : Josef Řapek + Ludmila Řesková? - 21.4.1731 Bořanovice / 7642 / 182 / z trokavce po trojím ohlášení v chrámě paně březiněvském v stav svatého manželstva potvrzeny byly , Josef syn Kryštofa Rapka s Lydmilou vlastní dcerou Daniela Řesky? z bořanovic

on: po roce 1745

ona: 28.10.1772 Bořanovice 8 / Líbeznice 04 / 182 / Ludmila superster vidna post def. Josephum Rapek incola, 72-0-0


Matěj - 7.2.1732 Bořanovice / 7642 / 9 / pokřtěno dítě jménem Matěj , otce Josefa řapka obyvatlele a matky Lydmily

oo : Matěj Řapek + Terezie - DOHLEDAT hledma boranovice 1748-1757, ale neni tam

ona: mezi 1768-1774 hledam Líbeznice 04 / 180-184


Martin - 19.10.1755 Bořanovice / 7642 / 111 / otce Matěje Rapka obytnýho týž vsy , matky Terezie

Tomáš - 21.12.1756 Bořanovice / 7642 / 115 / otce Matěje Rapka obytnýho týž vsy , matky Terezie, poddaní k Břežanum

Anna - 23.9.1759 Bořanovice / 7642 / 124 / otce Matěja Rapka obytnyho týž vsy, Matky Terezie

Václav Stanislav - 15.11.1761 Bořanovice / 7642 / 133 / syn otce Matěje Rapka obytnýho tyž vsy, Matky Terezie

Kateřina - 18.9.1764 Bořanovice / 7642 / 142 / Mathia Rapek inquilini ??? papi, matris Theresia

oo : Martin Vesely + Kateřina Řapková - 10.12.1785 Bořanovice 21 / Líbeznice 08 / 36 / Veselý martin polní mistr z Velkýho Baště, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Rapková Kateřina po neboštíkov Matějovy kotrbovy baračníkovy vlastní dcera , 20-0-0

on: fol.364


Anna - 21.3.1768 Bořanovice / 7642 / 154 / Mathia Rapek inquilini loci, matris : Theresia


oo : Matěj Řapek + Kateřina vdova Šiktancová - DOHLEDAT mezi 1768-1774 boranovice nebyla asi teda Ouholice / vEPŘEK 37 3-

on: 9.12.1785 Bořanovice 8 / Líbeznice 08 / 107 / řapek matěj baráčník, 55-0-0, na žloutenici


Josef - 8.3.1774 Bořanovice 8 / 7643 / 9 / Mathias Rapek incola, mater: Catharina sub. domini partheno Březanevic

Ludmila - 13.1.1776 Bořanovice 11 / 7643 / 16 / Mathias Rapek incola, mater Catharina sub. domini Břežanciz

ona: 18.2.1848 Bořanovice 8 / Líbeznice 11 / 72 / Rapek Lidmila žebračka rození z Bořanovic 8, 70-0-0


Václav - 1.11.1824 Bořanovice 8 / 7645 / 223 / nemanželský , matka: Lidmila Rapek dienstmajd ungeblich?


Matěj - 30.1.1778 Bořanovice 8 / 7643 / 25 / Mathias Rapek incolas? , mater Catharina sub. domini Borezanovic

on: 3.7.1806 Bořanovice 8 / Líbeznice 08 / 112 / řapek Matěj domkař, 28-0-0 , na Apostrunů,


Jan - 29.8.1780 Bořanovice 8 / 7643 / 36 / Mathias Rappek inquillinus et Bořanovicz, Mater Catharina sub. bono Brřezan ad S. Georgium

oo : Jan Řapek + Anna Bartová - 16.2.1808 Bořanovice 23 / Líbeznice 08 / 39 / řapek Jan po + Matějovi Rapkovy domkařovi z Bořanovic 12syn, 28 let svob., bartewa Anna po + Vaclavovy barbartevy domkařovi z Bořanovic dcear, 28, scob

ona: 18.1.1817 Bořanovice 23 / Líbeznice 08 / 115 / Anna, gattin des Johann Rapek, hausler, 36-0-0, poporodní horečka


Růžena - 19.4.1811 Bořanovice 23 / líbeznice 05 / 117 / Jan Rapek domkař z březancum patřící, Anna + Vaclava Bata: domkař ????

ona: 30.1.1831 Bořanovice 23 / Líbeznice 11 / 67 / rosalie Rapková dcera Jana rapka domkaře, 20-0-0

Josef - 19.11.1813 Bořanovice 23 / líbeznice 05 / 119 / Rapek Jan podruch k Stadolín? patřící, Anna + Václava bartla dcera podruha

oo : Josef Řapek + Marie Švehlová - ona z Panenské Břežany

ona: 23.5.1864 Bořanovice 23 / Líbeznice 12 / 201 / rapková Marie vdova po + Josefovi rapkovi domkaři z Bořanovic 49, 49-0-0

on: 13.10.1874 Bořanovice 23 / Líbeznice 12 / 211 / Rapek Josef domkař z bořanovic 23, 61-0-0, vysílení


Václav - 7.8.1842 Bořanovice 23 / Líbeznice 07 / 343 / Rapek Josef domkař podaný k Vodolce, syn Jana Rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky Anny roz. Bartovy z Bořanovic 23, matka: Marie dcera Josefa Švehly sedláka z Břežan 29 a matky Anny rozené Šulcovy z Bořanovic 15

oo : Václav Rapek + Alžběta Jeřábková - ona z Holešovic / dohledat

on: před 1908


Václav - 26.6.1875 Bořanovice 23 / Líbeznice 15 / Rapek Václav mistr krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

oo : Václav Rapek + Leopoldína Houdková - 15.2.1908 Mladá Boleslav / dohledat


Václav - 24.12.1908 Bořanovice 23 / Líbeznice 22 / 217 / Rapek Václav mistr krejčovský nar. v Bořanovicích dne 26.6.1875 syn + Václava Rapka krejčího v Bořanovicích 23 a Alžběty rozené Jeřábkovy z Holešovic, matka: Leoppoldina roz. Houdková z Bystřice nad Perštýnem okres., Nové město na Moravě dcera + Františka Houdka obuvníka z Bystřice nad Perštýnem a Josefy roz. Pelikanovy , nar. 15.11.1882, oddáni 15.2.1908 v Mladé Boleslavi

oo : Václav Rapek + Božena Poulová - 27.9.1938 chrám nej. srdce Král. Vinohrady, ona nar v Čes. mezi 28.7.1909 fara ZámekŽďár na Moravě


Kristýna - 30.11.1909 Bořanovice 23 / Líbeznice 22 / 242 / Rapek Václav mistr krejčovský nar. v Bořanovicích dne 26.6.1875 syn + Václava Rapka krejčího v Bořanovicích 23 a Alžběty rozené Jeřábkovy z Holešovic, matka: Leoppoldina roz. Houdková z Bystřice nad Perštýnem okres., Nové město na Moravě dcera + Františka Houdka obuvníka z Bystřice nad Perštýnem a Josefy roz. Pelikanovy , nar. 15.11.1882, oddáni 15.2.1908 v Mladé Boleslavi

oo : Josef Vávra + Kristýna Rapková - 20.8.1933 Bořanovice / dohledat


Anna - 10.3.1877 Bořanovice 23 / Líbeznice 16 / 9 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

Karolína - 24.5.1879 Bořanovice 23 / Líbeznice 16 / 70 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

Josef - 20.2.1881 Bořanovice 23 / Líbeznice 16 / 126 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

František - 15.4.1882 Bořanovice 23 / Líbeznice 16 / 163 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

oo : František Rapek + Antonie Krejzová - 31.1.1921 Bořanovice 3 / Líbeznice 23 / 90 / Rapek František mistr krejčí nar. v Bořanovicích 15.4.1882 m. syn kat. rodičů Václava Rapka mistra krejčího v Bořanovicích 23 a Alžběty roz. jeřábkovy z Holešovic, 38-9-0, svob. nevěsta: Krejzová Antonie nar. v Bořanovicích 3 dne 24.9.1885 dcera + Josefa Krejzy rolníka v bořanovicích 3 a Anny roz. Holcovy? z Ďáblic, 35-4-0, svob.

on:17.1.1938


Marie - 19.1.1884 Bořanovice 23 / Líbeznice 16 / 217 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

31.5.1887

Růžena - 16.2.1886 Bořanovice 33 / Líbeznice 16 / 287 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn rapka Josefa domkaře z Bořanovic 23 a makty Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

2.2.1889

Antonín - 1.4.1888 Bořanovice 23 / Líbeznice 17 / 360 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn Josefa domkaře z Bořanovic 23 a matky Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic

18.9.1888

Antonín - 28.12.1889 Bořanovice 23 / Líbeznice 17 / 43 / Rapek Václav krejčí z Bořanivc 23 syn Josefa domkaře z Bořanovic 23 a matky Marie Švehlové z břežan, matka: Jeřábková Alžběta dcera Josefa, palíra z holešovic z matky Anny Bukovské z Holešovic


Josef - 29.12.1847 Bořanovice 23 / Líbeznice 07 / 360 / Rapek Josef domkař podaný k Vodolce, syn Jana Rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky Anny roz. Bartovy z Bořanovic 23, matka: Marie dcera Josefa Švehly sedláka z Břežan 29 a matky Anny rozené Šulcovy z Bořanovic 15

24.8.1850 Bořanovice 23 / Líbeznice 12 / 188 / Rapek Josef syn Josefa rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky Marie rozený Švehlovy z břežan , 2-6-0

Marie - 14.1.1853 Bořanovice 23 / Líbeznice 07 / 372 / Rapek Josef domkař podaný k Vodolce, syn Jana Rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky Anny roz. Bartovy z Bořanovic 23, matka: Marie dcera Josefa Švehly sedláka z Břežan 29 a matky Anny rozené Šulcovy z Bořanovic 15

Josef - 18.4.1857 Bořanovice 23 / Líbeznice 15 / 4 / Rapek Josef domkař z Bořanovic 23 syn Jana Rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky AAnny roz. Bartovy z Bořanovic 23, matka: Švehlová Marie dcera Josefa Švehly sedláka z Panenských břežan 29 a matky Anny rozené šulcovy z Bořanovic 15

oo : Josef Rapek + ? - hledam oddani v Přerov ě9931 / 122-125 nic

on: 23.12.1913 Komenského třída 378, Přerov na Moravě / inv.č. 9927, sig. Př I 43 / 147 / Rapek Josef ženatý, spilečný v akc. pivovaře v Přerově syn Joseffa Rapeka domkaře v Bořanoviích a jeho manželky Marie Švehla, nar. 18.4.1857, diabetes, 56-0-0

hledma potomky 9930 / 358-366 zadny rapek do roku 1902

hledam umrti 9932 / 169-172 zadny rapek


Jan - 13.1.1817 Bořanovice 23 / líbeznice 05 / 121 / Jan rapek domkař k Břžanum potřící, Anna + Václava Barty domkaře z Bořanovic

14.4.1817 Bořanovice 23 / Líbeznice 08 / 115 / Johann sohn des Johan rapek haussler, 0-6-0 Auszelmung?


oo : Jan Řapek + Dorota Cyrková - nebyla v Bořanovicích ani v Hovorčovice aniv odoleně Vodě

on: 29.11.1841 Bořanovice 23 / Líbeznice 11 / 70 / Jan rapek vejminkář podaný k Stodulce, 60-0-0

on: 8.1.1857 Máslovice 26 / Odolena Voda 12 / 313 / Dorota vdova po + Janovi Rapek domaři z Bořanovic rozneé Cirek z Hovoršovic, 75-0-0


Václav - 17.6.1818 Bořanovice 23 / Líbeznice 05 / 122 / Jan Rapek, domkař k břežanum patřící, Dorothea + martina Cyrka domkaře z Hovorčovice dcera

29.3.1826 Bořanovice 23 / Líbeznice 11 / 66 / Václav Rappek syn Jana rappka domkaře a Doroty Cyrkovi matku z Hovoršic, 8-0-0

Marianna - 23.9.1820 Bořanovice 23 / Líbeznice 05 / 123 / Jan Rapek domkař k Břežanum patřící, matka: Dorota + Martina Cyrka domkaře z Hovoršic dcera

oo : František Lidický + Marie Řapková - 27.1.1846 Bořanovice 23 / Líbeznice 10 / 215 / Lidický František mistr ??? velký z Mašlovci 10, syn Jana Lidického domkaře z Mašlovic 10 a matky Magdaleny rozené Rohan z Miletic, 27-0-0, svob. nevěsta: Řapek Marie dcera Jana Rapka domkaře z Bořanovic 23 a matky Doroty rozneý Čýrek z Hovoršovic? , 25-0-0, sovb


Kateřina - 4.10.1822 Bořanovice 23 / Líbeznice 06 / 218 / Jan Rapek domkař k Břežanum patrici, Doroota + Martinka Cynka? nadenika z hovorčovic dcera

5.5.1824 Bořanovice 23 / Líbeznice 11 / 65 / Kateřina Jana rapka domkaře a manželky Doroty Cyrkové z Hovoršovic, 1-6-0

Antonín - 13.3.1824 Bořanovice 23 / Líbeznice 06 / 224 / jan Rappek domkař po + matějovi Rappkovi domari v bořanovicich 23 a Kateřiny manželky vlastní syn ro. z Bořanovic k Stodolie patrici, matka: Dorota po + martinovi Zinkovi misstru zednickym z Hovařovic a Marie Kratkovy manželky vlastní dcera ro. z Horoomeritz

27.9.1841 Bořanovice 23 / Líbeznice 11 / 70 / Antonín syn Jana rapka výminkíře a matky Doroty rozené Čyrek z Hovoršovic, 17-0-0

Anna - 27.11.1828 Bořanovice 23 / Líbeznice 06 / 234 / jan Rapek, domkař, syn po +Matějovi Rapkovi domkaři z Bořanovic 23 a matky manželky jeho + Kateřiny Šitkaucový z Ouholiček, matka: Dorota dcera po + Martinovi Cynkowi zedniku v howoršovicich a matky + Marie Kratochvilovy. rozená v hovoršicích


Václav - 29.8.1780 Bořanovice 8 / 7643 / 36 / Mathias Rappek inquillinus et Bořanovicz, Mater Catharina sub. bono Brřezan ad S. Georgium

oo : Václav Řapek + Kateřina Sládková - 26.1.1807 Mratín 19 / Sluhy 05 / 53 / Vaclav Rapka soused z Bořanovic , 26-0-0,s vob. nevěsta: Kateřina vlastní dcera po neb. Josefu Sladkovy sousedu, 25-0-0, svob.

ona: 11.12.1825 Bořanovice 8 / Líbeznice 11 / 66 / Kateřina žena Václava řapka domkaře, 37-0-0

on psán 1838 jako domkař z Čimic


Marie - 9.4.1808 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 115 / Rapek Václav domkař k Břežanům patřící, matka: Kateřina Sladkova

oo : Václav Křechnáč? + Marie Řapková - 17.11.1829 Bořanovice 8 / Líbeznice 09 / 43 / Václav Křechnáč domkař a řeznický tovaryš syn po + jsoefovi Křechnáčovi domkaři v Líbeznicích 75 a matky Kateřiny Myslíkovy? z Líbenzic rozený v Líbenzicích 29.10.1806, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie Rapková dcera Václava Rapka chalupníka v Čimicích 10 a matky Kateřiny Tichvoský z Bořanovic rozena v Bořanovicích 8.4.1808, 21-0-0, svob.


Kateřina - 13.10.1810 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 117 / Rapek Václav domkař k Vodolce patřící, matka: Kateřina po + Matěje Sladka sedláka z Mratina dcera

Anna - 3.10.1812 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 118 / Rapek Václav domkař k Břežanům patřící, matka: Kateřina + Matěje Sladka sedláka dcera roz. Mratina


František - 27.3.1838 Bořanovice 30 / Líbeznice 07 / 334 / otec nenapsán, matka: Anna dcera Václava Rapka domkaře z Čimic , a mateře + Kateřiny rodilé N z Mratina


Růžena - 16.4.1815 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 119 / Rapek Václav familiant k Břežanům patřící, matka: Kateřina + Josefa Sládka sedláka z Mratína

zila v roce 1850 v praze u Franz Tichowsky

oo : František Tichovský (*1814 Čimice) + Rozálie Řapková - 1851 ?


František Tich. - *1851 Praha


Václav - 9.1.1817 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 120 / Rapek Václav familiant k Břežanům patřící, matka: Kateřina + Josefa Sládka sedláka z Mratína

21.1.1819 Bořanovice 8 / Líbeznice 08 / 116 / Václav Václava rapka familianta a KAteřiny manželky jeho, 2-0-0

Václav - 16.9.1819 Bořanovice 8 / Líbeznice 05 / 122 / Rapek Václav familiant k Břežanům patřící, matka: Kateřina + Josefa Sládka sedláka z Mratína

20.4.1824 Bořanovice 8 / Líbeznice 11 / 65 / Václav , Václava Rapka familianta a manželky Kateřiny Sladkové z Mratina, 5-0-0

Ludmila - 8.1.1822 Bořanovice 8 / Líbeznice 06 / 217 / Václav Rapek domkař Vedelov?(Vodochod?) patřící, matka: Kateřina po + Josefa Sládka sedláka a Anna manželky dcera roz. z Libeznic? N37

20.1.1822 Bořanovice 8 / Líbeznice 11 / 64 / Ludmila Václava Rapka domkaře a Kateřiny manželky jeho, 0-0-14

Josef - 26.2.1824 Bořanovice 8 / Líbeznice 06 / 222 / Vaclav Rapek domkar k brezanum patrici , Kateřina, +Josefa Sládka sedlaka z Mratína a Magdaleny manželky jeho dcera

oo : Josef Řapek + Josefa Páleník(Polenka)(*1829, příbram) - 22.7.1867 Bořanovice nebo Tynsky chram 1857


Anna - 1862 Vyšehrad

Josef - 1864 Vyšehrad

25.3.1871 nap. v prihlaskach


Veronika - 14.5.1783 Bořanovice 8 / 7643 / 47 / Mathias rapek inquilinus ex Mněšicz, mater: catharina sub. Bono camerali Bržežan

ona: 27.9.1810 Bořanovice 8 / Líbeznice 08 / 113 / Veronika po + Matěje Řapka domkaře a Kateřiny dcera , 23-0-0


oo : Josef Šiktanc + Kateřina Řapková - 6.6.1786 Bořanovice 8 / Líbeznice 08 / 36 / šiktanc josef z Kozomynov 12, 29-0-0, sovb. nevěsta: Rapková Kateřina po neb. Matějovi Rapkovi baráčníku vdova 36-0-0, vdova


Dorota - 24.12.1733 Bořanovice / 7642 / 19 / otce Josefa Rapka, obyvatele a matky Ludmili

Václav - 26.9.1736 Bořanovice / 7642 / 31 / otce Josefa Rapka, obyvatele a matky Ludmili

Marie Magdalena - 14.1.1739 Bořanovice / 7642 / 40 / otce Josefa Rapka obyvatele tez vsy a matky Ludmily

Anna - 9.4.1741 Bořanovice / 7642 / 50 / otce Josefa Rapka obyvatele tez vsy a matky Ludmily

Ludmila - 28.3.1745 Bořanovice / 7642 / 67 / otce Josefa Rapka obyvatele tez vsy a matky Ludmilyoo : Ferdinand Rabek + Anna Hutová -


Josef - 15.3.1775 Breznice, okr Příbram / březnice 25 / 4 / Ferdinandus Rabek miles decario pyrobolaris a rejimine Türheims a centuria capitanei Orsi Anna uxor nata Hutovaoo : Martin Řapek + Kateřina Benis? - 8.11.1772 Hoštice 8 / Klecany 04 / 59 / Martinus Rapek vidnus ex Bořanovic Catharina filia Mathia Benis? vilici Hošticeoo : Jan Řapek + Magdalena -


Matěj - 7.1.1775 Husinec 10 / Klecany 04 / 15 / Joannes řapka pastor gregis Magdalena uxor

Alžběta - 15.5.1778 Předboj 18 / Kojetice 01 / 277 / Joannes řapek pastor??? et Magdalena

Magdalena - 26.9.1783 Předboj 18 / Kojeice 01 / 287 / Joannes řapek pastor et Magdalena


Matěj - 1770

oo : Matěj Řapek + Magdalena Veselá - ona z Obříství(Koryčan) / hledam Obříství 07 / 1-4 / Obříství 17 / 54-

on: 7.9.1850 Bořanovice 9 / Líbeznice 12 / 188 / řapek Matěj domkař z Bořanovic 9, 80-0-0

ona: před 1833


Jan - 1.2.1795 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 111 / řapek matěj slouha , magdalena roz. Veselá oba příslušní k bořanovicim

21.4.1798 Bořanovice 11 / 322

Ludmila - 14.10.1796 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 111 / řapek matěj slouha , magdalena Veselá

oo : František Eim + Ludmila Řápková - 3.6.1823 Hovorčovice 26 / Líbeznice 09 / 29 / František Eim domkař z Pakoměřic , 28-0-0, vdovec, nevěsta: Ludmila Matěje Řápka domkaře z Bořanovic 9, 25-0-0, svob.


Josef - 9.2.1798 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 112 / řapek Matiej slouha, magdalena Veselá k bčřežanum pddaní

Jan - 28.12.1799 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 112 / Řapek Matěj slouha, magdalena Veselá k bčřežanum pddaní

oo : Jan Řapek + Marie Papežová - odhad mozna treti zena, a mel i 4


Rozálie - 16.4.1822 Bořanovice 2 / Líbeznice 06 / 217 / Jan Rapek tesařský tovaryš k břežanům patřicí, Marie dcera Jana Papeže mistra ševcovskýho a + Alžběty manželky dcera


oo : Jan Řápek + Magdalena Bubeníčková - ona z Předboje / Kojetice 03 61-67 / Líbeznice 09 prošlé celé nic / Líbeznice 08 nic / Unětice 33 nic

svatba rodičů Bubeníčkové http://ebadatelna.soapraha.cz/d/6631/61


Václav - 18.10.1825 Bořanovice 9 / Líbeznice 06 / 227 / Jan Rzapek domkař, Mateje Rapka domkaře a Magdaleny Veselý z Břístva manžel. syn roz. z Bořanovit, Magdalena , Vaclaa bubenička chalupnika z Probor 47 a Rozarie Prizrny?

oo : Václav Řapek + Kateřina Horová - 9.2.1857 Bořanovice 3 / Líbeznice 10 / 225 / Řapek Václav nádeník z Bořanovic 9, syn Jana řapka domkaře z Bořanovic 9 a matky Majdaleny rozené Bubeníček z Předboje 17, 31-0-0, svob. nevěsta: Hora Kateřina děvečka z Bořanovic 3, dcera Václava Hory domkaře z Klecan 15, a matky Anny rozené Halek z Klecan


Marie - 7.6.1857 Pakoměřice 3 / Líbeznice 15 / 172 / řapek Václav čeledín z Pakoměřic 3 syn Jana řapka domakře z Bořanovic 9 a matky Majdaleny rozené Bubeníček z Předboje, matka: Hora Kateřina dcera Václava Hory domkaře z Klecan 15 a matky Anny rozené Halek z Klecan

Antonie - 7.6.1858 Bořanovice 29 / Líbeznice 15 / 7 / Řápek Václav slouha ve dvoře Pakoměřickém syn Jana Řápka domkaře z Bořanoivic 9 a matky magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, matka: Kateřina dcera Václava hory vyěnkáře v Klecanech 19 a matky Anny roz. Válkové z Klecan

Václav - 31.8.1860 Bořanovice 29 / Líbeznice 15 / 11 / Řápek Václav slouha ve dvoře Pakoměřickém syn Jana Řápka domkaře z Bořanoivic 9 a matky magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, matka: Kateřina dcera Václava hory vyěnkáře v Klecanech 19 a matky Anny roz. Válkové z Klecan

1.2.1861 Bořanovice 29 / Líbeznice 12 / 197 / Řápek Václav manželský syn Václava Řápka dvorního čeledína z Pakoměřic 1 a matky Kateřiny rozneé Horové z Klecan , 0-5-14

Mrtvě nar. dcera - 30.3.1862

30.3.1862 Bořanovice 29 / Líbeznice 12 / 197 / Mrtvě nar. dcera manželská Václava Řápka nádeníka z Bořanovic 29, 0-0-0

Marie - 27.8.1863 Bořanovice 36 / Líbeznice 15 / 16 / Řápek Václav čeledín z Bořanovic 36, syn Jana Řápka domkaře z Bořanoivic 9 a matky magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, matka: Kateřina dcera Václava hory vyěnkáře v Klecanech 19 a matky Anny roz. Válkové z Klecan

29.8.1863 Bořanovice 36 / Líbeznice 12 / 199 / Marie dcera manželská Václava Řápka nádeníka z Bořanovic 36, 0-0-1,5

Alžběta - ?.8.1855

8.1.1864 Bořanovice 36 / Líbeznice 12 / 200 / Řápková Alžběta dcera Václava řapka nádeníka z Bořanovic 36 a matky Katřiny rozneé Horové z Klecan, 8-6-0

Jan - 18.11.1864 Bášť 20 / Líbeznice 15 / 127 / Řápek Václav poklasný z Velkého Báště 20 syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, nar. v Bořanoivích , matka: Kateřina rozená Horová dcera Václava hory nádeíka z Klecan 19 a matky Anny rozené Válkové z Klecan, narozená v klecanech 19

oo : Jan Řápek + Marie Ulrichová - 10.1.1891 Podháj 26 / Sluhy 13 / 17 / Řápek Jan zedník a záložník ve Veleni 35 narozen ve Velkém Bášti 20 dne 18.11.1864 str. 106, syn Václav Řápka poklasného ve Veleni 35 a jeoh manželky Kateřiny rozené Hora z Klecan19, 26-3-0, svob. nevěsta: Ulrychový Marie narozená ve Sluhách dne 13.9.1869 str 106, manž. dcera Vácalva Ulrycha komorníka v měšicích a jeoh manželky Rozalie roz. Rejkuba ze Sluh 60, 21-9-0, svob.


Albína(Běla) Anna - 10.9.1896 Báštěk 1 / Líbeznice 17 / 294 / Řápek Jan hajný narozen ve VElkém Bášti 18.11.1864 syn Václava Řápka poklasného ve Veleni 35 a KAteřiny Horovy z Klecan 19, matka: Ulrichová marie nar. ve Sluhách 13.3.1869 dcera Václava Ulrycha k??níka v měšicích a Rosalie Rejkubovy ze Sluh

oo : Václav Teska + Albína Řápková - 12.9.1920 Líbeznice


Václav - 17.9.1898 Báštěk 1 / Líbeznice 17 / 358 / Řápek Jan hajný narozen ve VElkém Bášti 18.11.1864 syn Václava Řápka poklasného ve Veleni 35 a KAteřiny Horovy z Klecan 19, matka: Ulrichová marie nar. ve Sluhách 13.3.1869 dcera Václava Ulrycha klíčníka v Měšicích a Rosalie Rejkubovy ze Sluh

oo : Václav Řápek + Marie Janatková - 3.6.1923 Čakovice / dohledat


František - 18.4.1901 Baštěk 1 / Líbeznice 22 / 10 / Řápek Jan hajný narozen ve Velkém Bášti 18.11.1864 syn Václava Řápka poklasného ve Veleni 35 a KAteřiny Horovy z Klecan 19, matka: Ulrichová marie nar. ve Sluhách 13.3.1869 dcera Václava Ulrycha klíčníka v Měšicích a Rosalie Rejkubovy ze Sluh

oo : František Řápek + Marie Kouřímská - 6.2.1926 Líbeznice 167 / Líbeznice 23 / 183 / Řápek František městský pražský zahradník pomocník nar. v Báštěku 1 dne 18.4.1901 manž. syn Jana řápka hajného ?? ???? v Líbezniccéh 167 a MArie roz. Ulrychové ze Sluh, 24-9-0,s vob. nevěsta: Kouřímská Marie nar. v Měšicích 16 dne 10.8.1903 m. dcera Antonína Kouřímského šafáře ve výslužbě v měšicích 90 a + Marie roz. Štěpánové z Panenských Břežan,. 22-5-0, svob.


Karel Jan - 16.1.1903 Baštěk 1 / Líbeznice 22 / 59 / Řápek Jan hajný narozen ve VElkém Bášti 18.11.1864 syn Václava Řápka poklasného ve Veleni 35 a KAteřiny Horovy z Klecan 19, matka: Ulrichová marie nar. ve Sluhách 13.3.1869 dcera Václava Ulrycha klíčníka v Měšicích a Rosalie Rejkubovy ze Sluh 60

Josef - 16.8.1905 Baštěk 1 / Líbeznice 22 / 127 / Řápek Jan hajný narozen ve VElkém Bášti 18.11.1864 syn Václava Řápka poklasného ve Veleni 35 a KAteřiny Horovy z Klecan 19, matka: Ulrichová marie nar. ve Sluhách 13.3.1869 dcera Václava Ulrycha klíčníka v Měšicích a Rosalie Rejkubovy ze Sluh

6.7.1923


František - 30.11.1866 Bášť 20 / Líbeznice 15 / 133 / Řápek Václav poklasný z Velkého Báště 20 syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, nar. v Bořanoivích , matka: Kateřina rozená Horová dcera Václava hory nádeíka z Klecan 19 a matky Anny rozené Válkové z Klecan, narozená v klecanech 19

3.4.1867

Josef - 3.3.1868 Bášť 20 / Líbeznice 15 / 136 / Řápek Václav poklasný z Velkého Báště 20 syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, nar. v Bořanoivích , matka: Kateřina rozená Horová dcera Václava hory nádeíka z Klecan 19 a matky Anny rozené Válkové z Klecan, narozená v klecanech 19

František - 17.6.1870 Bášť 20 / Líbeznice 15 / 143 / dvojčata, otec:Řápek Václav poklasný z Velkého Báště 20 syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje 17, nar. v Bořanoivích , matka: Kateřina rozená Horová dcera Václava hory nádeíka z Klecan 19 a matky Anny rozené Válkové z Klecan, narozená v klecanech 19

17.6.1870

Františka - 17.6.1870 Bášť 20 / Líbeznice 15 / 143 / dvojčata, otec: Řápek Václav poklasný z Velkého Báště 20 syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje 17, nar. v Bořanoivích , matka: Kateřina rozená Horová dcera Václava hory nádeíka z Klecan 19 a matky Anny rozené Válkové z Klecan, narozená v klecanech 19

oo : Václav Srba + Františka Řapková - 10.6.1888 Klecánky 14 / Klecany 37 / 76 /


František - 10.11.1872 Veleň 35 / TŘR N4 / 377 / Řápek Václav poklasný z Veleně 35 rodem z Bořanovci , syn Jana Řápka domkaře z Bořanoivic 9 a matky magdaleny rozené Bubeníčkové z Předboje, matka: Kateřina dcera Václava hory vyěnkáře v Klecanech a matky + Anny roz. Válkové z Klecan

oo : František Řapek + Anna Řápková - 9.1.1898 Bořanovice 9 / Líbeznice 19 / 340 / Řápek František hospodářský příručí ve Kbelích 1, nar. ve Veleni okres Karlín syn Václava poklasného ve Veleni a KAteřiny rozené Horové z Klecan , nar. 10.11.1872, 25-0-0, svob. nevěsta: Řápek Anna nar. v Bořanoviích okres Karlín dcera Jana chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Kopanin, 19-0-0, nar. 3.5.1878, svob.


Mrtvě nar. dívka - 17.11.1899 Kbely 5 / VNŘ N18 / 188 / Řápek František hospodářský dozorce ve Kbelích 5, rodem z Veleně okres Brandejs syn Václava Řápka , poklasného z Veleně a KAteřiny rozené Horové z Klecan, nar. 10.11.1872, matka: Řápková Anna rodem z Bořanovic dcera Jana Řápka chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily rozené Plesnivé z Kopanin, nar. 3.5.1878

Václav - 18.2.1901 Kbely 5 / VNŘ N18 / 237 / Řápek František hospodářský dozorce ve Kbelích 5, rodem z Veleně okres Brandejs syn Václava Řápka , poklasného z Veleně a KAteřiny rozené Horové z Klecan, nar. 10.11.1871, matka: Řápková Anna rodem z Bořanovic dcera Jana Řápka chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily rozené Plesnivé z Kopanin, nar. 3.5.1878

oo : Václav Řápek + Marie Bečvářová - 28.11.1931 Kvílice, okr. Kladno /


Drahomíra - datum uvedeno v SEO

Vladimír - datum uvedeno v SEO

oo : Vladimír Řápek + ? -


Jitka - datum uvedeno v SEO

Pavel - datum uvedeno v SEO


Václav - datum uvedeno v SEO

oo : Václav Řápek + ? - -


Václav - datum uvedeno v SEO

oo : Václav Řápek + ? - -


Ondřej - datum uvedeno v SEO

Tereza - datum uvedeno v SEO

Jakub - datum uvedeno v SEO


Vladimíra - datum uvedeno v SEO


Mrtvě nar. dívka - 5.6.1903 Kbely 5 / VNŘ N18 / 321 / Řápek František hospodářský dozorce ve Kbelích 5, rodem z Veleně okres Brandejs syn Václava Řápka , poklasného z Veleně a KAteřiny rozené Horové z Klecan, nar. 10.11.1871, matka: Řápková Anna rodem z Bořanovic dcera Jana Řápka chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily rozené Plesnivé z Kopanin, nar. 3.5.1878

11.6.1903

Josef - 6.3.1905 Kbely 5 / VNŘ N18 / 379 / Řápek František poklasný v Kbelích 5, rodem z Veleně okres Brandejs syn Václava Řápka , poklasného z Veleně a KAteřiny rozené Horové z Klecan, nar. 10.11.1871, matka: Řápková Anna rodem z Bořanovic dcera Jana Řápka chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily rozené Plesnivé z Kopanin, nar. 3.5.1878

oo : Josef Řápek + ? - -


Josef - datum uvedeno v SEO

oo : Josef Řápek + ? -


Josef - ? manžel Ivany Řápkové z chomutov

2 syn - ?


Milena - datum uvedeno v SEO


František - ?

oo : František Řápek + Stanislava Majerová -Růžena - 3.11.1827 Bořanovice 9 / Líbeznice 06 / 232 / Jan Řápek domakř, syn Matěje Řápka domkař a Magdaleny Veselý z Obříství manželky , rozenýz Bořanovic, matka: Magdalena dcera Václava Bubenička? chalupnika z Phebey N17 a matky Rozálie Přímý? manžel, rozená Rřibejich?

Josef - 13.11.1829 Bořanovice 9 / Líbeznice 06 / 236 / Jan Řápek domkař, syn Matěje Řápka domkaře a Magdaleny Veselý z Obříství manželky , rozený z Bořanovic, matka: Magdalena dcera Václava Bubenička? chalupnika z Předboj N17 a matky Rozálie Pečený manželky, rozená Přebojích

2.3.1834 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 68 / Josef syn Jana Řápka domkaře, 4-0-0

Jan - 1.2.1832 Bořanovice 9 / Líbeznice 06 / 240 / Jan Řápek domkař, syn Matěje Řápka domkaře a Magdaleny Veselý z Obříství manželky , rozený z Bořanovic, matka: Magdalena dcera Václava Bubenička? chalupnika z Předboj N17 a matky Rozálie Pečený manželky, rozená Přebojích

oo : Jan Řápek + Ludmila Plesnivá - 16.7.1861 Přední Kopanina 32 / Tuchoměřice 15 / 115 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9, syn Jana Řápka domkaře z Bořanovic 9 a matky Majdaleny rozené Bubeníček z Předboje 17, 29-0-0, sovb. nevěsta: Plesnivý Lidmila dcera Jana Plesnivého chalupníka z Kopaniny 32 a matky Majdaleny rozneé Stříbrný z Kněžovsi 37, 21-0-0, svob.

tohle mi napsal Libor_RAPEK@seznam.cz

Rod Řápků - Bořanovice.pdf


František - 7.5.1862 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 14 / Řápek Jan nádeník z Bořanovic 9, syn Řápka Jana nádeníka z Bořanovic 9 a matky Magdaleny rozneé Bubeníčkové z Předboje 17, narozen v Bořanovicích 9, matka: Ludmila rozené Plesnivá dcera Plesnivého Jana nádeníka z Přední Kopaniny 32 a matky Magdaleny rozneé Stříbrné z Kněževsi 9, narozená v Předních Kopaninách 32

oo : František Řápek + Marie Krčková - 20.8.1895 Bořanovice 9 / Líbeznice 19 / 300 / Řápek František zedník z Bořanovic 9, syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Přední Kopaniny, narozen v Bořanovicích 7.5.1862 pag. 351, svobodný, nevěsta: Krček-ová Marie dcera Jana koláře z Bořanovic 4 a MArie Černé z Čimic vdova po + Josefu Hradeckém , domkaři ve Sluhách 42, nar. v Bořanovicích 25.3.1868 pag 367,


Marie - 26.11.1863 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 19 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana nádeníka z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, narozen v Bořanovicích , matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi, nar. v Přední Kopanině

Anna - 16.12.1865 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 24 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, narozen v Bořanovicích , matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi, nar. v Přední Kopanině

Josef - 21.2.1868 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 29 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi

19.8.1868 Bořanovice 9 / Líbeznice 12 / 205 / Řápek Josef syn Řápka Jana domkaře z bořanovic 9 a manž. Ludmily Plesnivé z Kopanin 32, 0-6-0

Antonín - 20.8.1869 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 33 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi

15.11.1871 Bořanovice 9 / Líbeznice 12 / 207 / Řápek Antonín syn řapka Jana domkaře z Bořanovic 9 az makty Ludmily Plesnivé z Přední Kopaniny, 2-6-0

Václav - 7.9.1871 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 37 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 1 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi

oo : Václav Řápek + Terezie Pasovská - 13.9.1897 Bořanovice 9 / Líbeznice 19 / 335 / Řápek Václav zedník z bořanovic , syn Jana domkaře z bořanovic 9 a lUdily Plesnivé z Přední kopaniny, 26-0-0, nar. 7.9.1871 pag 374, svob. nevěsta: Pasovská Terezie dcera Františka kočího v Pakoměřicích 1 a Anny Novákovy z ratina naroz. ve Sluhách okres karlínský, 21-0-0, dne 7.6.1876, svob.


František - 15.12.1898 Bořanovice 9 / Líbeznice 17 / 370 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího v Pakoměřicích a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

24.3.1918

Marie - 28.8.1900 Bořanovice 9 / Líbeznice 17 / 423 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího v Pakoměřicích a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

oo : Antonín Rath + Marie Řápková - 8.1.1922 Bořanovice 47 / Líbeznice 23 / 111 / Rath Antonín poštovní zřízenec nar. v Holubicích 70 dne 19.7.1895, okres Smichov manž. syn + Antonína ratha kočího v kobylisísch 2 a Antonie roz. Šafránkové z Horoměřic, 26-6-0, svob. nevěstA: Řápková Marie švadlena nar. v Bořanovicích 9 dne 28.8.1900 manž. dcera Václava Řápka zedníka v Bořnaovicích 47 a terezie roz. Pasovské ze Sluh, 21-4-0


Jaroslav - 27.4.1903 Bořanovice 9 / Líbeznice 22 / 66 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího v Pakoměřicích a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

oo : Jaroslav Řápek + Zdena Kučerová - ?


Anna - 1.8.1905 Bořanovice 9 / Líbeznice 22 / 127 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

oo : Václav Turek + Anna Řápková - 5.6.1927 Bořanovice 47 / Líbeznice 23 / 212 / Turek Václav pilníkář ??? nar. v Bořanovicích 25 dne 5.5.1904 str 90, man. syn Josefa Turka dělníka v Pakoměřicch 15 a + Anny roz. Svobodové z Buše?, 23-1-0, svob. nevěsta: Řápková Anna nar. v Bořanovicíh 41 dne 1.8.1905 m. dcera Josefa Řápka zedníka v Bořanovicích 47 a terezie roz. Pasovské ze Sluh, 21-10-0, svob.


Božena - 4.4.1907 Bořanovice 9 / Líbeznice 22 / 170 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího v Pakoměřicích a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

oo : Vilém Kučera + Božena Řápková - ?


Emilie - 22.3.1909 Bořanovice 9 / Líbeznice 22 / 225 / Řápek Václav zedník z Bořanovic 9, nar. V Bořanovicích dne 7.9.1871 syn Jana domkaře z Bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Předních Kopanin, matka: Pasovská Terezie nar. ve SLuhách dne 7.6.1876, dcera Františka kočího v Pakoměřicích a Anny Novákovy z Mratína, oddáni 13.9.1897

oo : Bohuslav Zita + Emilie Řápková - ?

oo : Semelka + Emilie Řápková -

oo : Nebužel + Emilie Řápková -


Václav - 31.12.1910

oo : Václav Řápek + Marie Kalašová - ?


Jaroslav - ?

oo : Jaroslav Řápek + Jarka Husníková - ?


Emil - 16.10.1912

oo : Emil Řápek + Miluše Reichová - ?


Miluše - datum uvedeno v SEO

Miloslav - datum uvedeno v SEO

oo : Miloslav Řápek + Marie Kráčmerová - ?


Miloslav - ?

oo : Miloslav Řápek + Jana - ?


Alena - datum uvedeno v SEO

Stanislav - 8.11.1914

oo : Stanislav Řápek + Miroslava Bulvasová - ?


Stanislav - datum uvedeno v SEO

oo : Stanislav Řápek + Drahomíra Bicanová - ?


Drahomír - datum uvedeno v SEO

on: 15.8.1977


Libor - datum uvedeno v SEO

oo : Libor Řápek + Jitka Štěpánová - ?


Zdeněk - datum uvedeno v SEO

oo : Zdeněk Řápek + Alena Metličková - ?


Zdeněk - datum uvedeno v SEO

Zbyněk - datum uvedeno v SEO

oo : Zbyněk Řápek + Liběna Nedvědová - ?


Jan - 18.5.1874 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 45 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 1 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi

oo : Jan Řápek + Josefa Ublová - 29.11.1906 Bořanovice 9 / Líbeznice 21 / 108 / Řápek Jan tesař v Bořanovicích 9 nar,. též tam 18.5.1874 syn Jana Řápka rolníka v Bořanovicích 9 a Ludmily Plesnivé , 32-0-0, svob. nevěsstA: Ublová Josefa nar v Měšicích 12 orkes Brandýs dne 2.3.1878 dcera Antonína rolníka v Měšicích 12 a + Anny Zalabákovy z nedomic , 28-0-0, svob.


Jana Marie - 3.1.1908 Bořanovice 9 / Líbeznice 22 / 190 / Řápek Jan tesař nar. v Bořanovicích 9 dne 18.5.1874 syn Jana Řápka rolníka v Bořanoivích 9 a Ludmily Plesnivé, matka: Ublová Josefa nar. v měšicích 12 dne 2.3.1878 dcera Antonína rolníka v Měšicích 12a + Anna Zalabákovy z Nedomic

oo : Václav Křapáček + Jana Řápková - ?


Antonie - 22.6.1876 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 50 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 1 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněžovsi

17.3.1877

Anna - 3.5.1878 Bořanovice 9 / Líbeznice 16 / 39 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněževsi

oo : František Řapek + Anna Řápková - 9.1.1898 Bořanovice 9 / Líbeznice 19 / 340 / Řápek František hospodářský příručí ve Kbelích 1, nar. ve Veleni okres Karlín syn Václava poklasného ve Veleni a KAteřiny rozené Horové z Klecan , nar. 10.11.1872, 25-0-0, svob. nevěsta: Řápek Anna nar. v Bořanoviích okres Karlín dcera Jana chalupníka z bořanovic 9 a Ludmily Plesnivé z Kopanin, 19-0-0, nar. 3.5.1878, svob.

potomci uvedeni u Františka


Josef - 21.2.1880 Bořanovice Líbeznice 16 / 90 / Řápek Jan domkař z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Plesnivá Ludmila dcera Plesnivého Jana dělníka z Předního Kopanin 32 a matky Majdaleny Stříbrné z Kněževsi

oo : Josef Řápek + Viktorie Úblová - 26.11.1908 Bořanovice 9 / Líbenzice 21 / Řápek Josef malíř pokojů v Bořanovicích 9 nar. v Bořanovicíh 21.2.1880 manž. syn Jana řápka rolníka v Bořanovicích 9 a Ludmily Plesnivé, 28-9-0, svob. nevěsta: Úblová Viktorie naro v měšicích 12 dne 26.11.1882 dcera Antonína Úbla rolníka v měšicích 12 a + Anny Zalabákovy z Nedomice, 26-0-0, svob.


Marie - 5.1.1834 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 328 / Jan řapek domkař zde syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka domkaře z Předboje a matky Rozalie rozený Pečená z Předboje k Vodolic patřící

23.2.1834 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 68 / Marie dcera Jana Řápka domkaře , 0-0-49

Josef - 15.1.1835 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 329 / Jan řapek domkař vlastní syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

oo : Josef Řapek + Anna Strnadová - 4.2.1868 Březiněves 16 / Líbeznice 10 / 210 / Řápek Josef tovaryš zednický z Bořanovic 9, syn Řápka Jna domkaře z Bořanovic 9 a matky Majdaleny Bubeníčkovy z Předboje , 32-0-0, nar. 15.1.1835 pag 666, svob. nevěsta: Strnadová Anna dcera Strnada Františka krejčího v Březiněvsi 16 a matky Ludmily Šarouchovy? z Ovence? 166, 22-0-0, nar. 28.6.1842 pag 823

zili v roce 1901, ? žili v Bořanovicích do 1914 a asi měli jen tři děti


Antonie - 2.2.1869 Březiněves 16 / 7653 / Řápek Josef, zedník z Březinvsi 16 syn Řapka Jana, nádeníka v Bořanovicích 9, a matky Ludmily Bubeníčkovy z Předboje?, matka: Strnadová Anna dcera Františka strnada krejčího v Březinovsi 16 a makty Ludmily Šarashovy z Troje

Josef(Jan) - 1876

Václav - 1878

oo : Václav Řápek + Anna Čapková - ?? psaní z Prahy


Jiří - 1909

Václav - 1910

Helena - 1912


Antonín - 7.2.1837 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 332 / Jan Řapek domkař podaný k Vodolec syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic 9 a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje 17 a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

oo : Antonín Řápek + Anna Růžičková - 9.9.1862 Klecany / Klecany 32 / 47 / Řápek Antonín tesař z Bořanivc syn Jana Řapka domakře z Bořaniv okresu Karlínského a mati Majdaleny rodem Bubeníčkové z Příboje, 25-0-0, svob. nar far. Líbeznice, nevěsta: Růžičková Anna dcera + Josefa Ružičky domkaře z Klecan a mati Kateřiny rodem Požárské z Klecan, 23-0-0, svob.


František - 21.6.1839 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 336 / Jan řapek domkař podaný k Vodolec syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic 9 a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje 17 a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

oo : František Řápek + Kateřina Bemova - 3.10.1869 Měšice 9 / Líbeznice 10 / 152 / Řápek František zedník z Bořanovic 9, syn Řápka Jana domkaře z Bořanovic 9 z matky Majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, 30-0-0, nar. 21.6.1839 pag 680, svob. nevěsta:Bemová Kateřina dcera Bemovy Ludmily dcery Bemovy Anny domkařky z měšic , 21-0-0, nar. 28.1.1848 pag 204, svob.

ona : 1903 asi


Antonín - 8.7.1870 Bořanovice91 / Líbeznice 15 / 34 / Řápek František zedník z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Boehmová Kateřina dcera Ludmily dcery Anny Boehmovy domkařky z Mněšic, kmotři:Řapek Václav poklasný z Pakoměřic, Ludmila manželka Řápka Václava poklasného z Pakoměřic

12.8.1870 Bořanovice 1 / Líbeznice 12 / 207 / Řápek Antonín syn řapka Františka zedníka z Bořanovci 1 z matky KAteřiny bemové z Líbeznic, 0-1-7

Václav - 17.8.1871 Bořanovice 9 / Líbeznice 15 / 37 / Řápek František zedník z Bořanovic 9 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Boehmová Kateřina dcera Ludmily dcery Anny Boehmovy domkařky z Mněšic, kmotři: Ludmila manželka Jana řápka dělníka z Bořanivic, Antonie dcera Řápka Vácalva poklasného z Veleni

13.9.1871 Bořanovice 19 / Líbeznice 12 / 207 / Řápek Václav syn řapka Františka zedníka z Bořanovci 1 z matky KAteřiny bemové z Měšic, 0-1-0

Josef - 8.10.1872 Bořanovice 1 / Líbeznice 15 / 40 / Řápek František zedník z Bořanovic 1 syn Řápka Jana domkaře z Bořanovci 9 a matky majdaleny Bubeníčkové z Předboje 17, matka: Boehmová Kateřina dcera Ludmily dcery Anny Boehmovy domkařky z Mněšic, kmotři: Ludmila manželka Jana řápka dělníka z Bořanivic, Antonie dcera Řápka Vácalva poklasného z Veleni

oo : Josef Řápek + Božena Mrázková - 21.11.1898 Libeň / 48 / Řápek Josef, barvíř z Bořenovic, rozený tamtéž, o Karlín, syn Františka Řápka zedníka a Kateřiny Bochmanové,ženich nar. 8.10.1872, nevesta: Mrázek Božena , vulgo Kaňka rozená v Kolodějích o. UBrod dcera Karla Mrázka krejčího a Antonie Hozmanové z Koloděj, nar. 4.10.1872 , oba svodoní

v roce 1899 bydleli v čp.186 oblast V,


Barbora - *1899

Antonie - *1902

Josef - *1909


Matěj - 1.3.1842 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 342 / Jan řapek domkař podaný k Vodolec syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic 9 a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje 17 a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

2.3.1842 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 71 / matěj syn Jana řapka domkaře a matky magdaleny rozené Bubeníček z Předboje 17, 0-0-1

Karel - 3.1.1845 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 351 / dvojčata, otec: Jan řapek domkař podaný k Vodolec syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic 9 a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje 17 a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

13.1.1845 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 71/ řapek Karel syn Jana řapka nádeníka a matky magdaleny rozené Bubeníček z Předboje 17, 0-0-11

Matěj - 3.1.1845 Bořanovice 9 / Líbeznice 07 / 351 / dvojčata, otec: Jan řapek domkař podaný k Vodolec syn Matěje Řapka domkaře z Boranovic 9 a matky Magdaleny rozené Veselá z Koryčan, matka: Magdalena dcera Václava Bubeníčka vejminkáře z Předboje 17 a matky Rozarie rozený Pečená z Předboje

24.8.1845 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 72 / řapek matěj syn Jana řapka domkaře N 9 a matky magdaleny rozené Bubeníček z Předboje 17, 0-0-196


Kateřina - 11.2.1802 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 113 / Řápek Matiej hauser, Magdalena Veselá

oo : Václav Klejcar + Kateřina Řapková - 13.5.1828 Bořanovice 19 / Líbeznice 09 / 43 / Václav Klejcar domakř v Bořanovicích 19 syn + po Jiřím Krejcaru sousedu v Líbeznicích 42 a matky manželky Rosalie Bučkovy z Lobkovic rozneý vLíbenzicích , 29-0-0, svob. nevěsta: Kateřina rapková dcera MAtěje Rapka výminkáře v Bořanovicích 11 a matky manželky Magdaleny Veselý z Obříství , rozená v Bořanovicích, 26-0-0, svob.


Magdalena - 12.3.1804 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 113 / Řapek Matěj slouha, magdalena Veselá

Václav - 5.2.1807 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 114 / Řapek matěj, slouha, Magdalena Veselá

oo : Václav Řapek + Marie Štemberová - 5.2.1833 Líbeznice 49 / Líbeznice 09 / 14 / Václav řapke mistr ševcovský syn AMtěje Řapka domkaře z bořanovic a matky Magdaleny rozneé z Obřístva, 27-0-0, svob. nevěsta: Marie vlastní dcera Jana Štembery mistra krejčovského z Líbenzic a matky Anny rozený Veselá z Líbeznic k Pakoměřicum patřicí , 28-0-0, svob.

ona: 13.12.1872 Bořanovice 29 / Líbeznice 12 / 208 / Řápková Marie manželka Řápka Václava domkaře z Bořanovci 29, rozená Štemberová z Líbeznic, 70-0-0

on: 5.10.1874 Bořanovice 29 / Líbeznice 12 / 209 / Řápek Václav výminkář z boranovic 29, 72-0-0


Anna - 15.11.1833 Bořanovice 3 / Líbeznice 06 / 242 / řabek Wencl mistr ševcovský zde syn matěje řabka domkaře v Bořanovicích a mateře + Magdaleny rodilé Veselé z Obříství, matka: Marie dcera Jana Stembery mistra krejčovského z Líbeznic a matky + Anny rodilé Veselá z Líbeznic

Anna - 14.6.1839 Bořanovice 30 / Líbeznice 06 / 336 / Václav Řapek mistr ševcovský syn matěje Řapky vejminkáře z Bořanovicích a mateře + Magdaleny rodilé Veselé z Koryčan, matka: Marie dcera Jana Stembery mistra krejčovského z Líbeznic 49 a matky + Anny rodilé Veselá z Líbeznic

Růžena - 18.5.1841 Bořanovice 29 / Líbeznice 07 / 341 / Václav Řapek mistr ševcovský, domkař syn matěje Řapky vejminkáře z Bořanovicích a mateře + Magdaleny rodilé Veselé z Koryčan, matka: Marie dcera Jana Štembery mistra krejčovského z Líbeznic 49 a matky + Anny rodilé Veselá z Líbeznic

Barbora - 1.12.1844 Bořanovice 29 / Líbeznice 07 / 350 / Václav Řapek mistr ševcovský, domkař syn matěje Řapky vejminkáře z Bořanovicích a mateře + Magdaleny rodilé Veselé z Koryčan, matka: Marie dcera Jana Štembery mistra krejčovského z Líbeznic 49 a matky + Anny rodilé Veselá z Líbeznic 2


Anna - 8.1.1809 Bořanovice 11 / líbeznice 05 / 115 / Matěj Řapek rozený z ??? slouha , Magdalena rozená Veselová

ona: 31.5.1870 Bořanovice 19 / Líbeznice 12 / 206 / Řápková Anna nádenice z Bořanovic 19 dcera Řápka Matěje slouhy z bořřanovic 19 z makty Ludmily Veselé z Obříství, 62-0-0, vysílení


František - 30.11.1830 Bořanovice 11 / Líbeznice 06 / 238 / Anna řápková dcea matěje řapka slouhy Bořanovicíkkýho 11 a matky Magdaleny Veselé rozená v Bořanoivíchsvatby:

oo : Štefan Heiveisch + Anna Řapková - 8.1.1793 Bořanovice 18 / / 120

ona 24.10.1803 / 239


oo : Josef Řapek(1881, Bořanovice, zedník) + Josefa ??? (1888) - ??zemreli:

Dorota Řapková - +um: 1.4.1800 Pakoměřice 1 / 272

Magdalena - 30.3.1824 Bořanovice 9 / Líbeznice 11 / 65 / Magdalena řápková vdova, 90-0-0Jan - 1781

oo : Jan Řabek + Anna Špičková - 11.1.1818 Panenské Břežany 14 / Odolena Voda 09 / 37 / Jan Rzapek slouha podaný k Vodolce, 37-0-0, svob. nevěsta: Anna pozůs. dcera + Janoa Špičky z Březov, 26-0-0, svob


Marie - 9.5.1819 Panenské Břežany 27 / Odolena Voda 05 / 81 / Jann řabek slouha podaný k Vodoles?, matka: Anna rozená Špičková z neratovicDomanice

oo : Vojtěch Řápek + Marie Nováková - on z Domanic 7, okr Písek ona z Kojetic(Cejtic)

on : před rokem 1858


Josef - 1811 / Radomyšl 6 hledam Domanice 37-46 nic

oo : Josef Řápek + Josefa Pavlíková - 10.10.1848 Katovsko 5 / Záboří 14 / 118 / Josef Řápek panský pasák syn Vojtěcha Řápka sedláka z Domanic 7 a Marie Novákové z Kojetic , pnaství Štěkna, 37-0-0, svob. nevěsta: Josefa dcera Jakuba Pavlíka sedláka ze Záboří 29 a MArie Brejchvoé z Záboří 29, 32-0-0, svob.


Václav - 8.11.1839 Záboří 29 / Záboří 8 / 7 / nemanželské díétě, za otec se nechal zapsat Josef řápek čeledín z Bratronic ma zámku syn Vojtěcha Řápka sedláka z Domanic a Marie Novákové, matka: Josefa dcera Jakuba Pavlíka 1/2 sedláka ze Záboří 29 z mateře Marie roz. Brejchová ze Zaboří 29

oo : Václav Řápek + Marie Levá - 27.6.1870 Strakonice 25 / Strakonice 30 / 65 / Václav Řápek čeledín služebný ve Lhotě Kapsově 1, narozen v Záboří 29 strana 5, syn Josefa Řápeka čeledína ve dvoře v bratronicích a matky Josefy dcery Jakuba Pavlíka rolníka z Bratronic a matky Josefy dcery Jakuba Pavlíka rolníka z bratronic a Marie roz. Brejchavé ze Záboří 29, okr. Blatenský, 30-0-0, svob. nar. 8.11.1839 Zaboří , nevěsta: Marie Levá služebná v Strakonicích 25 narozen Třebohostice 7 dcera Marie rozené Levé dcery Matěje Levýho chalupníka ze Třebohostic 7 a téhož manželky Anny dcery Václava Kuty rolníka ze Třebohostic, 27-0-0, svob. , nar. 12.7.1842 v Radomyšli 11


Josef - 23.2.1867 Třebohostice 7 / Radomyšl 11 / 66 / nemanželský syn, Václav Řápek čeledín z Lhoty Kapsovy 1 narozen v Záboří 29 syn Josefa Řápka čeledína v Bratronicích matky Josefy roz. Pavlíkové z Bratronic, matka: Levý Marie dcera Marie Levý dcery Matěje Levýho chalupníka ze Třebohostice 7 a matky Anny dcery + Václava kuty sedláka ze Třebohostic 6

Václav - 13.8.1876 Bratronice 1 / Záboří 9 / 73 / Václav Řápek nádeník manž. syn Josefa Řápka vrchnostenského služebníka z Bratronic 1 a ejho manželky Josefy rodem Pavlík ze Záboří 29, okres Blatenský, matka: Marie nemanž. dcera amrie Levé manž. dcery Matěje Levého chalupníka ze Třebohostic 7 a jeho manželky Anny rodem Kuta ze Třebohostic

2.2.1879 Řepice 1 / Štěkeň 18 / 161 / Václav Řápek manž. syn Václava Řápka kočího z Řepice 1 a jeho manželky Marie rodem Levý z Třebohostic, okr. Strakonice, 2-6-0


oo : Václav Řápek + Marie Šavrdová - Krty nebo Třebohostice


Anna - 19.7.1872 Krty-Hradec 20 / Katovice 10 / 258 / Václav Řápek čeledín z Krtského dvora 20, syn Josefa Řápka čeledína z Bratronic 1 a matky Josefy rozené Pavlíkové ze Záboří 29, matka: marie dcera Františka šavrdy nájmníka ze Třebohostic 26 a matky amrie rozené Vokrojové ze Třebohostic


Antonín - 18.9.1850 Katovsko 5 / Záboří 8 / Josef řápek pacholek z Katoviska syn + Véjtěcha Řapka sedláka z Domanic, okres Písecký, z mateře + Marie Novákové z Kojetic, kraj Písecký, matka: Josefa dcera Jakuba Pavlíka výminkáře ze Zaboří 29 a mateře + Marie Brejchvoé ze Zaboří 29

on: 4,1,1920 altottakring , Vídeň / 16, Altottakring 03-41 / 003 / rapek Anton tischer ?? ?? Schönen?? gb. 18.9.1850 im ?? bz. Pisek ?? in Wien, 69-0-0


Barbora - 26.5.1853 Záboří 9 / Záboří 8 / 26 / Josef Řápek podruh syn + Vojtěcha Řápka sedláka z Domanic 7 a + Marie Novákové z Kojetic 6, matka: Josefa dcera Jakuba Pavlíka sedláka ze Záboří 29 a + MArie Brejchové ze Záboří 29

Růžena - 29.3.1857 Bratronice 37 / Záboří 9 / 45 / Josef řápek čeledín p. Barona Talacko? syn + Véjtěcha Řapka sedláka z Domanic 7, okres Písecký, z amteře Marie Novákové z Kojetic(cestic) kraj Písecký, matka: Josefa dcera Jakuba Pavlíka výminkáře ze Zaboří 29 a mateře + Marie Brejchvoé ze Zaboří 29

Antonie - 9.1.1861 Bratronice 37 / Záboří 9 / 51 / Josef řápek čeledín panský na Chvalovech, vlastní syn + Véjtěcha Řapka sedláka z Domanic 7, okres Písecký, z mateře + Marie Novákové z Kojetic(cestic) kraj Písecký, matka: Josefa dcera Jakuba Pavlíka výminkáře ze Zaboří 29 a mateře + Marie Brejchvoé ze Zaboří 29

Marie -


Josef - 23.10.1878 Bratronice 23

23.10.1878 Bratronice 23 / Záboří 19 / 50 / Josef nemanž. syn Marie Řápkové služebné manž. dcery Josefa řapka vrchnostenského čeledína v Bratronicích 1 a Josefy r. Pavlík ze Záboří 29, 0-0-0

Mrtvý syn - 10.11.1881 Bratronice 1 / Záboří 10 / 49 / Marie manž. dcera Josefa řapka panského čeledína v Bratronicích 1 a Josefy r. Pavlík ze Záboří

10.11.1881 Bratronice 1 / Záboří 19 / 51 / mrtvě nar. dítko muž. pohlaví nemanž. Marie manž. dcery Josefa Řápky panského čeledína v bratronicích 1 a Josefy rod. Pavlika ze Záboří 29, 0-0-0oo : Jan Řapek + Alžběta Zelenková -


Jan - Sedlice

oo : Jan Řápek + Anna Roučková - 5.2.1853 Žihobce pag 62 / hledam Žihobce 05 / 55-70 nic / Sedlice 15 / 69-72


Jan - 1.9.1850 Žihobce 24 / Žihobce 06 / 164 / Jan Rápek bednář z Sellice? syn Jána Rapek sudo majitela a souseda v Sedlici 56 a mateře Alžběty rozené Zelenka od Strakonic , matka: Anna dcera Anna Roučka dcery Bartoloměje Roučky domakře z Žihobec 24 a matky Ludmily rozené Podino? z Viskova?

oo : Jan Řápek + Johanna Brušáková - 20.8.1878 Strakonice 96 / Strakonice 31 / 70 / Řápek Jan bednář v Strakonicích 96 syn kat. rodičů Jana Řápka mistra bednářského v Strakonicích 96 a manželky jeho Anny rozené Roučkové dcery Anny Roučkové dcery Bartoloměje Roučka domkaře z Zihobci 24 a Ludmily rozené Mín z Podmor. okres Sušický, 28-0-0, svob. nar. 1.9.1850 Zihobec, nevěsta: Johanna Brušáková manželksá dcera Josefa Brušáka mistra obuvnického v Strakonicích a jeho manželky Anny rozené Baborové dcery Filipa Babora občana z Radomyšle a Anny rozené Měchura z Strakonic, 23-0-0, svob.nar. 18.9.1854 fol 143oo : Jan Řabek + ? -


Jan - -

oo : Jan Řabek + Anna Štětkovská -


Alžběta - 21.6.1812 Lobkovice 18 / Kostelec nad Labem 12 / 9 / Jan řabek nádeník syn po + Janovi Řabek, matka: Anna dcera po + Josefovi Štětkovský nádeníku z Neratovic rozneé z matky Anny Špičkovy

Kateřina - 24.12.1823 Neratovice 18 / Kostelec nad Labem 12 / 33 / Jan Rábek slouha, Anna dcera po + Josefovi Štěpkovským nádeníku

Anna - 22.6.1825 Neratovice 20 / Kostelec nad Labem 12 / 35 / Jan Rábek slouha, Anna dcera po + Josefovi Štěpkovským domkaři rozená z matky Anny Špičkovyhttps://digi.ceskearchivy.cz/5367/41/1234/2191/103/0Plzeň 046 / 203-209


Vídeň

Marie - 4.1.1848 Rojitz , Strakonice / hledám Radomyšl 8 / 262-270

24.11.1908 Hernals, Vídeň / 17., Hernals 03-55 / 233 / rapek Maria Magd. ladig geb. 4.1.1848 Rojitz Strakonitz in Böhmen,m 60-0-0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu