Rodokmen: Rauch

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu


oo : Šimon Rauch + Magdalena Schmidová -

on: před 1825


Tomáš - 1797

oo : Tomáš Rauch + Anna Velčová - 7.6.1825 Radnice 218 / Radnice 13 / 11 / Tomáš syn + Šimona Raucha sedláka z Deluče? pasntví Brod v Gransku a Magdaleny roz. SChmidová , 28-0-0, sovb. nevěsta: Anna dcera Josefa Welz měšťana z Radnic a Marie roz. hermannové z Plzně, 18-0-0, sovb.

on: 28.12.1845 Radnice 184 / Radnice 15 / 34 / Rauch Tomáš kramář přebývající v radnicích 184, 45-0-0


Anna - 5.11.1823 Radnice 218 / Radnice 11 / 17 / nemanželské, per subregi matrimonium tete libro copulationis , pag 8, otec: Tomáš syn + šimona Rauch a matky AMgdaleny rozené Šmidové sedláka z Deluže pasntví Brodské v Gram?, matka: Anna Welčová dcera Josefa Velče měšťana z Radnic a Marie roz. Hermannové

oo : František Peer + Anna Rauchová - 27.11.1848 Radnice 189 / Radnice 17 / 35 / Beer František kramář z Radnic 100, syn Václava Bära knihaře a měš´tana Radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, 24-0-0, sovb. nevěsta: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha měš´tana z Radnic 189 a matky Anny rozený Welcovy z Radnic 70, 25-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Peer


Josef - 11.3.1826 Radnice 49 / Radnice 11 / 40 / Tomáš Rauch měšťan z Radnic, matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

Barbora - 4.5.1828 Radnice 238 / Radnice 11 / 64 / Tomáš Rauch měšťan z Radnic syn Simona raucha sedláka z Delusse panství Brod w x, matka: , matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

Josefa - 6.5.1831 Radnice 62 / Radnice 11 / 111 / Tomáš Rauch měšťan a kramář z Radnic, syn Simona Rauch sedláka z Deluče panství Brodské v Gransku a Magdaleny roz. Schmidové, matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře a měšťana z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

oo : Alexander Rulc + Josefa Rauchová - 4.10.1853 Radnice 84 / Radnice 17 / 64 / Rulc Alexander kramář z Vyššího pole 3, panství Kostelec soudu Sobotského kraje Jičín syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky Procházkovy z Dobříse?, nar. 7.3.1833, 20-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Josefa dcera + Tomáše raucha měšťana a kramáře z Radnic 84 a amtky Anny Velcovy z radnic, nar. 6.5.1831, 22-0-0, sovb.

ona: 28.5.1857 Liteň 62 / Liteň 21 / 7 / Rulcová Josefa chot Alexandra Rulce kramáře cestující Žebr, 26-0-0, ochrnutí mozku


Theodora - 6.9.1853 Liblín 54 / Radnice 18 / 75 / nem. oec svobodni se přihlásil a o zapsání jména svého u přítomnosti kmotrů a spolusvědků řádal , kramář z Vyššího Pole 3 syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky roz. Procházka, matka: rauchová Josefa dcera + Josefa Raucha kramáře z Radnic a matky Anny Velsové z Radnic, následně oddavků pag 61 lin 10/12/16 jes ttoto dítě legitimováé

Marie - 1855 / hledam Radnice 18 / 354- nic

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.


Šimon - 30.7.1833 Městys Staňkov 36 / Staňkov 20 / 75 / Thomas Rauch krämer bürger aus Radnitz 50, matka: Anna tochter des Joseph Weltz krämers aus Radnic 50 und Maria geboren ??tzem asu Pilsen