Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Rauch

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu


oo : Šimon Rauch + Magdalena Schmidová -

on: před 1825


Tomáš - 1797

oo : Tomáš Rauch + Anna Velčová - 7.6.1825 Radnice 218 / Radnice 13 / 11 / Tomáš syn + Šimona Raucha sedláka z Deluče? pasntví Brod v Gransku a Magdaleny roz. SChmidová , 28-0-0, sovb. nevěsta: Anna dcera Josefa Welz měšťana z Radnic a Marie roz. hermannové z Plzně, 18-0-0, sovb.

on: 28.12.1845 Radnice 184 / Radnice 15 / 34 / Rauch Tomáš kramář přebývající v radnicích 184, 45-0-0

ona: mezi 1874-1878


Anna - 5.11.1823 Radnice 218 / Radnice 11 / 17 / nemanželské, per subregi matrimonium tete libro copulationis , pag 8, otec: Tomáš syn + šimona Rauch a matky AMgdaleny rozené Šmidové sedláka z Deluže pasntví Brodské v Gram?, matka: Anna Welčová dcera Josefa Velče měšťana z Radnic a Marie roz. Hermannové

oo : František Peer + Anna Rauchová - 27.11.1848 Radnice 189 / Radnice 17 / 35 / Beer František kramář z Radnic 100, syn Václava Bära knihaře a měš´tana Radnic 120 a matky Anny rozené Janečkovy z Kozojed 16, 24-0-0, sovb. nevěsta: Rauchová Anna dcera + Tomáše Raucha měš´tana z Radnic 189 a matky Anny rozený Welcovy z Radnic 70, 25-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Peer


Josef - 11.3.1826 Radnice 49 / Radnice 11 / 40 / Tomáš Rauch měšťan z Radnic, matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

Barbora - 4.5.1828 Radnice 238 / Radnice 11 / 64 / Tomáš Rauch měšťan z Radnic syn Simona raucha sedláka z Delusse panství Brod w x, matka: , matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

Josefa - 6.5.1831 Radnice 62 / Radnice 11 / 111 / Tomáš Rauch měšťan a kramář z Radnic, syn Simona Rauch sedláka z Deluče panství Brodské v Gransku a Magdaleny roz. Schmidové, matka: Anna dcera Josefa Welče kramáře a měšťana z Radnic a Marie roz. Hermannové z Pzlně

oo : Alexander Rulc + Josefa Rauchová - 4.10.1853 Radnice 84 / Radnice 17 / 64 / Rulc Alexander kramář z Vyššího pole 3, panství Kostelec soudu Sobotského kraje Jičín syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky Procházkovy z Dobříse?, nar. 7.3.1833, 20-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Josefa dcera + Tomáše raucha měšťana a kramáře z Radnic 84 a amtky Anny Velcovy z radnic, nar. 6.5.1831, 22-0-0, sovb.

ona: 28.5.1857 Liteň 62 / Liteň 21 / 7 / Rulcová Josefa chot Alexandra Rulce kramáře cestující Žebr, 26-0-0, ochrnutí mozku


Theodora - 6.9.1853 Liblín 54 / Radnice 18 / 75 / nem. oec svobodni se přihlásil a o zapsání jména svého u přítomnosti kmotrů a spolusvědků řádal , kramář z Vyššího Pole 3 syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky roz. Procházka, matka: rauchová Josefa dcera + Josefa Raucha kramáře z Radnic a matky Anny Velsové z Radnic, následně oddavků pag 61 lin 10/12/16 jes ttoto dítě legitimováé

Marie - 1855 / hledam Radnice 18 / 354- nic

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic84, 27-0-0, svob.


Šimon - 30.7.1833 Městys Staňkov 36 / Staňkov 20 / 75 / Thomas Rauch krämer bürger aus Radnitz 50, matka: Anna tochter des Joseph Weltz krämers aus Radnic 50 und Maria geboren ??tzem asu Pilsen

oo : Šimon Rauch + Terezie Peerová - 18.5.1858 Radnice 82 / Radnice 17 / 86 / Rauch šimon obchodník v drobném zboží v Radnicích 74 syn + Tomáše Raucha obchodníka v Radnicích a matky Anny roz. Velcovy, nar. 30.7.1833, 24-0-0, svob. nevěsta: Peerová Terezie dcera Václava Peera obchodníka v Radnicích 82 a matky Antonie Javurkovy(dle kř. listu Janečkovy), nar. 5.3.1836, 22-0-0, svob.


Antonín - 30.6.1861 fara Radnice

oo : Antonín Rauch + Anna Dítětová - 22.8.1883 Kralovice 157 / Kralovice 203 / Rauch Antonín obchodník v kralovicích, syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 76 a Terezie Pér z radnic 1533, 22-0-0, svob. , nevěsta: Dítě Anna dcera + Josefa Dítě měšťana z kralovic 218 a Barbory roz. Vagner z rkalovic 154, nar. 12.7.1861 Kralovice, 21-0-0, svob.

ona: 11.1.1896 Kralovice 6 / Kralovice 29 / 291 / Rauchová Anna manželka Antonína Raucha obchodníka v Kraloviícch 6, rozená Dítě z Kralovic nar. 12.7.1861, oddáni 22.8.1883, 34-5-20


Anna - 19.7.1882 Kralovice 161 / Kralovice 28 / 180 / nemanželské dítě, leg. sv. 22.8.1883, Rauch Antonín obchodník z Kralovic 7 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozené Peerové z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

7.3.1884 Kralovice 159 / Kralovice 28 / 342 / Rauchová Anna dcera manželů Antonína Raucha kramáře v Kralovicích 159 a Anny rozené Dítětové z Královice 161, 1-7-17

František - 22.7.1884 Kralvoice 161 / Kralovice 29 / 7 / Rauch Antonín obchodník z Kralovic 161 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 76 a matky Terezie rozené Pér z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

Josef - 21.2.1886 Kralovice 32 / Kralovice 29 / 20 / Rauch Antonín obchodník z Kralovic 7 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozené Peerové z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

17.11.1886 Kralovice 32 / Kralovice 29 / 245 / rauch Josef syn Raucha Antonína obchodníka v kralovicích 32 a manželky Anny rozené dcery + Josefa Dítěte měš´tana z Kralovic 161, 0-8-26

Anna - 1.11.1888 Kralovice 32 / Kralovice 29 / 41 / Rauch Antonín obchodník z Kralovic 7 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozené Peerové z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

oo : ?? ?? + Anna Rauchová -


oo : Jaroslav Vitner + Anna Rauchová - 10.2.1914 Kralovice / 243


Terezie - 30.6.1891 Kralovice / Kralovice 29 / 76 / Rauch Antonín obchodník z Kralovic 7 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozené Peerové z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

Antonie - 12.6.1893 Kralovice 7 / Kralovice 29 / 98 / Rauch Antonín obchodník z Kralovic 7 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozené Peerové z radnic, matka: Anna dcera + Josefa Dítěte měšťana z Kralovic 161 a matky Barbory rozené Wagnerové z Kralovic

2.7.1893 Kralovice 7 / Kralovice 29 / 281 / Rauchová Antonie dcera Antonína raucha obchodníka z kralovic 7 a matky Anny rozneé Dítětové z kralovic, nar. 12.6.1893, 0-0-20

Josefa - 3.10.1895 Kralovice 6 / Kralovice 29 / 127 / Rauch Antonín, nar. 30.6.1861, obchodník z Kralovic 6 syn Šimona Raucha obchodníka z Radnic 78 a matky Terezie rozneé peerové z Radnic, matka: DítěAnna nar. 12.7.1861 dcera + josefa Dítěte měš´tana z Kralovic 161 a matky Barbory rozneé Vágnerové z Kralovic

18.2.1896 Kralovice 6 / Kralovice 29 / 292 / Rauchová Josefa dcera Antonína raucha kramáře v kraloivíchc 6 a matky Anny rozené Dítě z Kralovic, nar. 3.10.1895, oddaní 22.8.1883, 0-3-4


oo : Antonín Rauch + Albína Kraftová - 2.6.1896 Vroutek / inv.č. 8928, sig. L184/9 / 95 / Rauch Anton versitweler? Scheittewarrenhändler in Kralovitz 6 ehelicher sohn des Simon Rauch händler in Radnic 76 und der Theresia geborenen Per aus Radnic 133, bz. Rokycan , nar. 30.6.1861, 34-0-0, vdovec, nevěsta: Kraft Albina ehelicher tochter des Wenzl Kraft kramers in Domaušic 27, bez. Loun, derzeit in Rudig 178 und der + Franziska geb. Švarc aus Řičan kreis Leitmeric, nar. 27.1.1877, 19-4-0, svobodná

ona: 14.4.1917 Mariánský týnec 4 / Kralovice 29 / 314 / Rauchová Albína, rozená z Domaušic 27 Kraftová manželka Antonína raucha obchodníka z tynice 4, nar. 27.1.1877, oddáni 1.6.1896, 40-2-18


Emílie - 4.2.1897 Kralovice 6 / Kralovice 29 / 139 / Rauch Antonín nar. 30.6.1861, obchodník v Kralovicích 6, syn šimona Raucha obchodníka z Radnic 76 a matky Terezie rozneé Peer z radnic 133, matka: Kraft Albina , nar. 27.1.1877, dcera Václava krafta obchodníka z Rudigu? hjt. Podbořany a + Františky rozneé Švarc z Ričan, okr. Litoměřic

Emanuel - 24.3.1898 Kralovice 165 / Kralovice 29 / 150 / Rauch Antonín nar. 30.6.1861, obchodník v Kralovicích 6, syn šimona Raucha obchodníka z Radnic 76 a matky Terezie rozneé Peer z radnic 133, matka: Kraft Albina , nar. 27.1.1877, dcera Václava krafta obchodníka z Rudigu? hjt. Podbořany a + Františky rozneé Švarc z Ričan, okr. Litoměřic

18.9.1898 Kralovice 50 / Kralovice 29 / 302 / Rauch Emanuel syn Antonína raucha kramáře v Kralovicích 50 a Albíny Krafta z Rudigu, nar. 24.3.1898, 0-5-25

Julie - 12.4.1900 Radnice / Radnice 32 / 452 / Rauch Antonín obchodník v Kralovicích 6, syn šimona Raucha obchodníka z Radnic 75 a matky Terezie roz. Perové z Radnic 133.,nar. 30.6.1861, matka: Kraftová Albina dcera Václava Krafty obchodníka z Vroutku 178, hjt. podbořany a matky +Františky roz. Švarcové z Řičan okr. Litoměřice, nar. 24.1.1877, rodiče oddáni 2.6.1896 Vroutek

Josef - 28.6.1901 Kralovice 21 / Kralovice 29 / 181 / Rauch Antonín obchodník v Kralovicích 21, syn šimona Raucha obchodníka z Radnic 75 a matky Terezie roz. Peer z Radnic.,nar. 30.6.1861, matka: Kraftová Albina dcera Václava Krafta obchodníka z Rudigu(Vroutek) hjt. pOdbořany a matky Františky roz. Švarcové z Řičan okr. Litoměřice, nar. 24.1.1877

Jaroslav - 23.3.1917 Mariánský Týnec

1.10.1917 Mariánský týnec 4 / Kralovice 29 / 315 / Jaroslav rauch narozená v mariánském týnci 4, manželský syn Antonína raucha kramáře v Mar. Týnci 4 a + Albíny rozneé kraftové z Domaušic, nar. 23.3.1917, 0-6-7


Leopold - 7.4.1838

oo : Leopold Rauch + Kateřina Kellerová -

ona: před 1871


Terezie - 18.8.1870 Radnice 20 / Radnice 29 / 101 / Rauch leopold obchodník v Radnicích 20, syn + Tomáše Raucha obchodníka z Radnic 83 a matky Anny rozené Velcové z Radnic 211, matka: Kellerová Kateřina dcera Václava kellera obchodníka z Radnic 7 a matky Barbory rozneé Kelnerový ze žebráka 97

ona: 13.12.1946 Radnice / v roce 1921 byla sovobdná podle sčítání 1921 Radnice čp. 68


oo : Leopold Rauch + Marie Ježková - 25.1.1871 Radnice 40 / Radnice 17 / 153 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 13 syn + Tomáše Raucha obchodníka a matky Anny Velzové, nar. 7.4.1838, 32-0-0, vdovec. nevěsta: Ježková Marie dcera Josefa Ježka mistra obuvnického z Radnic 40 a matky + Anny rozené Tomcové, nar. 14.12.1850, 20-0-0, svob.

ona: před 1875


Jan - 14.12.1871 Cerhovice 9 / Cerhovice 24 / 148 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 13 syn Tomáše Raucha obdhoníka z Radnic 111 a Anny rozené velzové z Radnic 47, matka: Marie dcera Josefa ježka mistra obuvnického z Radnic 40 a + Anny rozené Tomec z Vránovic 9

František - 11.1.1874 Radnice 257 / Radnice 29 / 168 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn Tomáše Raucha obdhoníka z Radnic 111 a Anny rozené velzové z Radnic 47, matka: Marie dcera Josefa ježka mistra obuvnického z Radnic 40 a + Anny rozené Tomec z Vránovic 9

21.2.1874 Plzeň


oo : Leopold Rauch + Anna Pechmanová - 26.5.1874 Radnice 49 / Radnice 13 / 114 / Rauch leopold měšťan a obchodník z Radnic 49 syn + tomáše Raucha obchodníka z Radnic 62 amatky Anny Vlzovy z Radnic 62, nar. 7.4.1838, 36-0-0, vdovec, nevěsta: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmanna měšťana a mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie Finglovy z Radnic 172, nar. 13.7.1856, 17-0-0, svob.


František - 23.3.1875 Radnice 257 / Radnice 29 / 390 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky Anny rozené Vlzovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

Josefa - 19.3.1877 Radnice 257 / Radnice 30 / 18 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky Anny rozené Vlzovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

2.5.1879

Alois - 22.3.1879 Radnice 257 / Radnice 30 / 51 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky Anny rozené Vlzovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

Josef - 4.1.1881 Radnice 257 / Radnice 30 / 81 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

Josefa - 7.1.1883 Radnice 257 / Radnice 30 / 111 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

bez vyvnání 15.2.1921 Plzeň

Marie - 17.3.1885 Radnice 257 / Radnice 30 / 147 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

oo : ? Kundrát + Marie Rauchová -


Rudolf Jan - 6.3.1887 Radnice 257 / Radnice 30 / 181 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

oo : Rudolf Jan Rauch + Božena Koželuhová - 5.10.1918/1913 Radnice / dohledat / není online

sčítání 1921 - Radnice čp. 257ovdovělá ona nar 29.6.1892 Radnice https://www.portafontium.eu/iipimage/34705035/soap-ro_00002_census-1921-radnice-cp257_0020.tif?x=-83&y=166&w=782&h=341

ona: 27.2.1931 nemocnice, Plzeň - nar Božena28.6.1892 Skomelno 75 / Radnice 32 / 415 / Koželuh František havíř ze Skomelna 75 syn Václava Koželuha havíře ze Skomelna 68 a matky Terezie Vychlovy? ze Skomelna 15, matka: Sinkulová jsoefa dcera Jsoefa Sinkule havíře ze Skomelna 26 a matky Marie rozené Batí??vy z Dobříše 18


Alois - 31.7.1914 Radnice


Antonín - 9.1.1891 Radnice 257 / Radnice 32 / 284 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

on: 4.7.1916

Václav - 11.3.1893 Radnice 257 / Radnice 32 / 317 / Rauch Leopold obchodník z Radnic 257 syn + Tomáše Raucha z Radnic 62 a matky + Anny rozené Velcovy z Radnic 62, matka: Pechmannová Anna dcera Josefa Pechmana mistra kovářského z Radnic 49 a matky Marie rozneé Finglovy z Radnic 172

oo : Václav Rauch + Marie Kučetová - 13.7.1918 Oujezd


Marie Magdalena - 8.12.1840

oo : Václav Tyl + Marie Magdalena Rauchová - 11.6.1862 Radnice 124 / Radnce 17 / 106 / Till Václav kramář z Vonoklas 12 syn Jana tilla kramáře ve Vonoklasech 12 panst. okr. Zbiroh v Pražsku a matky Marie Fialovy, nar. 4.10.1840, 21-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Marie Magdalena dcera + tomáše Raucha měšťana a kramáře v Radnicích 124 a matky Anny rozneé Welzovy, nar. 8.12.1840, 21-0-0, svob.


Františka - 14.6.1843

oo : Václav Mudra + Františka Rauchová - 28.1.1863 Radnice 84 / Radnice 17 / 110 / Václav Mudra kramář z Bilichova, bydlící v Kmetnovi 53, okr. Velvar syn Augustýna Mudry kramáře v Kmétnovsi a matky + Barbory rozneé Kaufman, nar. 31.6-30.7.1837, 25-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Františka dcera + Tomáše Raucha kramáře v Radnicích 84 a matky Anny rozneé Velcovy, nar. 14.6.1843, 19-0-0, svob.Svetsti

https://www.portafontium.eu/iipimage/30064264/kralovice-29_1500-n?x=126&y=89&w=824&h=435

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu