Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Rulc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Matěj -

oo : Matěj Rulc + Kateřina -


Anna - 25.8.1786 Vlčí Pole 3 / Dolní Bousov 02 / 169 / Matěj Rulc chalupník, Kateřina

Matěj - 28.2.1788 Vlčí Pole 3 / Dolní Bousov 02 / 172 / Matěj Rulc baráčník , kateřina

oo : Matěj Rulc + Františka Procházková - hledám Dolní Bousov 04 / hledam 1-50-212 nic / Řitonice 03 107 NIC / Dobříš 20 / 1-68 nic / Mníšek pod Brdy 20 / 18


Marie - 1823 hledám Lišnice 21 / 155-156 / Manětín 19 / 66

oo : Josef Lorenc + Marie Procházková - 15.7.1843 Všeradice 61 / Všeradice 09 / 15 / Josef Lorenz brousíř z Všeradic vlastní pozůstalý syn po + Františku Lorencovi brousiři ve Všeradicích 19 a matky Kateřiny rozené Dvořák ze vsi Trubin 13, pasntív Králův Dvůr, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie Prochazka nemanželská svobodná dcera Františky rom.? Procházky natožto vlastní dcery Františka Procházky knihaře ze vsi Byšiuc(Lišnic) a matky Klary rozené Ružička toho času bydlicích ve vsi Plaského panství Rakolaus? , 20-0-0, svob


František - 14.7.1846 Hvozdnice 27 / Svatý Kilián 14 / 130 / Josef Lorenc pocetný šlejfíř z Všeradic 19 syn + Františka Lorence téz šlejfíře z Kamenice , pnaství toho jména a + mateře Kateřiny rozené Dvořákové z vsi Trubína 13, matka: Maria Rulc dcera + Matěje Rulce invalid a kramáře v Kosti kraje Boleslavskýho rodila v Kozojedech p. Plas a mateře Františky rozené Procházkové z Nový vsi p. Dobříš


Alexander - 7.3.1833 Petkovy 31 / Řitonice 01 / 205 / Matěj Rulc kramář z Vyšího Pole syn Matěje Rulce baračníka z Vyšího Pole a Kateřiny, matka: Františka dcera Josefa Procházky z Dobříše a Kateřiny rodem Růžičkové z Radnic

oo : Alexander Rulc + Josefa Rauchová - 4.10.1853 Radnice 84 / Radnice 17 / 64 / Rulc Alexander kramář z Vyššího pole 3, panství Kostelec soudu Sobotského kraje Jičín syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky Procházkovy z Dobříse?, nar. 7.3.1833, 20-0-0, svob. nevěsta: Rauchová Josefa dcera + Tomáše raucha měšťana a kramáře z Radnic 84 a amtky Anny Velcovy z radnic, nar. 6.5.1831, 22-0-0, sovb.

ona: 28.5.1857 Liteň 62 / Liteň 21 / 7 / Rulcová Josefa chot Alexandra Rulce kramáře cestující Žebr, 26-0-0, ochrnutí mozku


Theodora - 6.9.1853 Liblín 54 / Radnice 18 / 75 / nem. oec svobodni se přihlásil a o zapsání jména svého u přítomnosti kmotrů a spolusvědků řádal , kramář z Vyššího Pole 3 syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli a matky Františky roz. Procházka, matka: rauchová Josefa dcera + Josefa Raucha kramáře z Radnic a matky Anny Velsové z Radnic, následně oddavků pag 61 lin 10/12/16 jes ttoto dítě legitimováé

Marie - 5.4.1855 Nesvačily asi / dohledat / / hledam Radnice 18 / 354- nic / Bystřice 22 / 94-95 / Všeradice 17 / 90-93

oo : Josef Gruber + Marie Rulcová - 3.10.1882 Nesvačily 19 / Všeradice 10 / 163 / Gruber Josef kramář z nesvačil 19, syn Grubra Jana kramáře v Rožmitáli 295 a matky Marie rozené Mothejlové z Plavska, 22-0-0, svob. nevěsta: Rulčová Marie dcera Alexandra Rulče kramáře v nesvačilech 19 a matky Josefy roz. rauchové z Radnic 84, 27-0-0, svob.

ona: 1.2.1915 Řitka-Veselka 10 / Líšnice 27 / 173 / Marie gruberová rozená Rulcová z nesvačil 19, okr. Hořovický , amnželka Josefa Grubera kočujícího obchodníka v Řidce 10, nar. 5.4.1855. odd 3.10.1882 v Všeradicích, 59-9-27, carcinoma ventriculum

on: 21.10.1920 Řitka-Veselka 10 / Líšnice 27 / 178 / Josef Gruber bývalý kočující obchodník v Řidce Veselce 10, narozený ve Strašicích , okr. Zbiroh, hjt. ROokycany dne 25.2.1860 , oddán 3.10.1882 ve Všeradicích, vdovec po + Marii roz. Rulcové z Nesvačil 19, 60-7-26 , ochrnutí srdce


oo : Alexander Rulc + Filipa Tylová(Koželuhová) - 6.2.1860 Kytín 73 / Mníšek pod Brdy 26 / 131 / Rulc Alexander kramář v Kytine narozen na Vytlim Poli , panství Sobotka , syn Matěje Rulce kramáře na Vytlim Poli mateře, Františka rodem Procházkovy, 28-0-0, vdovec, nevěsta: Tilová Filipina vdova + Františka tila kramáře v Kytině narozené v Tuřanech okres Slaný, dcera Mgdaleny Koželuhové zrozené z Skomelna , 42-0-0, vdova

ona: 3.11.1888 fara Bousov


Anna - 13.3.1860 na cestě u továrny, Lochovice / Lochovice 12 / 108 / Rulc Alexandr obchodník v kramářském zboží z Kytín, rozený z Vyšího Pole , okres Sobotka, kraj Boleslavský a matky Františky dcery + Františka Procházky kramáře z Mníšku , matka: Rulcová Filipina vdova po + Franiškovi Tylovi kramáři z Kytín a tozenáho z Tuřan , okre. Slaný dcera Magdaleny Koželuhové dcery + Víta Koželuha mistra zednického ze Skomelna a matky Anny

oo : Jan Kocour + Anna Rulcová - 7.10.1879 Kytín 10 / 239 / Kocour Jan narozen a tesař v Mníšku syn Václava kocoura nádeníka v Mníšku a Antonie Vinopalovy z Bukové 18, 26-0-0, svob. nevěsta: Rulcová Anna narozená v Lochovicích , dcera Alexandra Rulce kramáře v kytíně 10 a Filipiny rozené Koželuhovy ze Skomelna, 19-0-0,s vob.


František - 29.12.1882 Kytín 36 / Mníšek pod Brdy 25 / 58 / Kocour Jan narozen v Mníšku kramář v Kytíně 36 syn Václava Kocoura nádeníka v Mníšku a Anny roz. Vinopalovy z Bukové 18, matka: Anna narozená v Lochovicích dcera Alexandra Rulce kramáře v Kytíně 10 a Filipíny rozené Koželuhovy ze Skomelna , okr Rokycany

oo : František Kocour + Anna Čechová - 13.6.1905 Svaté Pole 7 / Svaté Pole 21 / 4 / Kocour František obchdoník v Dušníkách u Prahy narozený v Kytíně 29.12.1882, otec Jan Kocour obchodník v Kytíně 36, matka Anna rodem Rulc z Kytína 10 oba kat. , 23-0-0, svob. nevěsta: Čechová Anna narozená ve Sv. Poli 4.3.1886, otec František Čech obchodník ve Sv. Poli 7 matka Františka rodem Sova z Praskoles , oba kat. , 19-0-0, svob.


Josef - 6.2.1900 Dušníky 78 / Hořelice 16 / 66 / Jan Kocour obchodník v Dušníkách 78, narozen dne 3.1.1854 v Mníšku 156, syn Václava Kocoura dělníka v Mníšku a manželky jeho Anny rodem Vinopalové z Buckova 19, matka: Anna Rulcová narozená 13.3.1860v Lochovicích , dcera Alexandra Rulce kramáře v Kytíně a jeho manželky Filipíny rodem Koželuhové ze Skomelna, rodiče oddáni 7.10.1879, dítě oddáno 8.2.1921 v mníšku s Olgou Jungovou ze Suchdola nad Lužnicí

oo : Josef Kocour + Olga Jungová - 8.2.1921 Mníšek pod Brdy 36 / Mníšek pod Brdy 33 / 154 / Josef Kocour , autořidič v Mníšku 36, narozený v Dušníkách 78, okr. Unhoštském, hjt. Kladesnkém, manž. syn Josefa Kocoura obchodníka v Mníšku 24 a Anny rozené Rulcové z Lochovic, 21-0-0, svob. nar. 6.2.1900 fara Hořelice, nevěsta: Olga Jungová, umělkyně v cirku v Mníšku 99, narozená v Suchdole nad Lužnicí(šmelcovna) v okr. Třeboňskym , manž. dcera BOhumila Junga majitele cirku v Mníšku 99 a Marie rozené Vávrové z Volyně, 18-0-0, svob. nar. 9.5.1902, toto manželství rozvedeno zemským civilním soudem v Praze 27.1.1926 pro nepřekonatelný odpor rozloučeno

rozvod: 27.1.1926 Zemský civilní soud Praha


oo : Alexander Rulc + Anna Milá - 31.1.1889 Nová Ves 63 / Mníšek pod Brdy 27 / 192 / Rulc Antonín narozen v Petkově , kramář v Nové Vsi syn + MAtěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli, okres Sobotka, kraj Mladobolsevský a Františky rodem Procházkovy z Dobříše, 56-0-0, vdovec, nevěsta: Kyttlerový Anna narozená v Záborné Lhotě , vodva po + Františky Kyttlerovi kramáři z Nové Vsi dcera Jsoefa Milýho kramáře z Příbrami a Marie roz. Procházkové z Konopiště, 46-0-0,


František Josef - 4.9.1889 Nesvačily 1 / Všeradice 15 / 339 / Rulc Alexander katolík kramář (pocházející z Petkova ) syn + Matěje Rulce kramáře ve Vyšším Poli okr. Sobotka a matky Františky roz. Procházkové z Dobříše, matka: Anna katolička manž. dcera Josefa Milého kramáře z Příbrami a matky Marie rod. Procházkové z Konopiště, dle zaslených nacionále z Mníšku, dítě oddáno jako vdovec po Františce roz. Švarcové s Annou Stýblovou dne 19.5.1917 v Boršově , oddán 5.12.1942 s Josefou Tallačkovou v Dol. Bousově

oo : František Rulc + Františka Švarcová -


oo : František Rulc + Anna Stýblová - 19.5.1917 Boršov nad Vltavou 7 / 122 / dohledat není online do orku 2024


oo : František Rulc + Josefa Tallačková? - 5.12.1942 Dolní Bousov
oo : Jan Kocour + Anna Rulcová - hledat Kytín před 1882

oo : Josef Lorenc + Anna Rulcová - před 1846


HLEDÁM

Dolní Bousov 04 / hledam 120-135 nic

Starý Rožmitál 38 / 65-67

Všeradice 17/ 90-NEZAŘAZENÍ

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/11442/6

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/27


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14056/369

Dolní Bousov 16

2.10.1852 Dolní Bousov 45 / Dolní Bousov 16 / 6 / František Rulc nemanž. syn Anny Rulcovy dcery Josefa Rulce tesaře z Dol. Bousova, 0-0-0

Terezie - 27.12.1852 Dolní Bousov 45 / Dolní Bousov 16 / 6 / Terezie Rulcová dcera Jana Rulce obyvatele z Doleního bousova, 0-0-1

František - 19.3.1854 Dolní Bousov 45 / Dolní Bousov 16 / 9 / František syn Anny Rulcovy děvečky z Dol. Bousova, 0-0-1

Františka - 24.2.1857 Dolní Bousov 45 / Dolní Bousov 16 / 18

Jan - 1.2.1859 Dolní Bousov 45 / Dolní Bousov 16 / 24

Terezie - 9.1.1860 / 46

Kateřina - 4.10.1864 / 86

Jan - 15.4.1865 / 92

Václav - 8.8.1866 / 104

Václav - 9.10.1868 / 120

Anna - 29.8.1873 / 182

Václav - 21.8.1878 / 234

Josef - 15.11.1880 / 253

Kateřina - 23.11.1881 / 260

Anna - 12.11.1882 / Dolní Bousov 16 / 269

Josef - 22.3.1883 / Dolní Bousov 16 / 273

Terezie - 2.9.1884 / Dolní Bousov 16 / 289

rudolf - 8.8.1887 / Dolní Bousov 16 / 318

Václav - 13.11.1890 / Dolní Bousov 16 / 349

Terezie - 26.6.1893 / Dolní Bousov 16 / 371

Barbora - 12.11.1904 / Dolní Bousov 16 / 516

Františka - 26.3.1905 / Dolní Bousov 16 / 534

Václav - 16.9.1921 / Dolní Bousov 16 / 630

Jan - 26.11.1921 / Dolní Bousov 16 / 630

Aloisie - 13.3.1927 / Dolní Bousov 16 / 649


Josef - 16.7.1891 / Dolní Bousov 16 / 351Anna -

František -
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/154

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/188

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/77

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/65

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5112/27Dolní Bousov 14

hledam index vlčí pole - 224-

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu