Rodokmen: Rys

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Martin -

oo : Martin Rys + Anna Levitanová? -


Matěj -

oo : Matěj Rys + Kateřina Poláčková - hledam Mnísek pod Brdy 12 46-59 72-85 139-146 nic

on: před 1859


Josef - 15.8.1829 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 142 / Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domakře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Lemtanky? z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořan

oo : Josef Rys + Anna Procházková - 22.2.1859 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 26 / 175 / Ris Josef reservní sprostý muž c.k. zásobnictví dělostřelectva ženys artillerie narozen v Nové Vsi syn + Matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 mateře Kateřiny rozené Poláčkové ze Záhořan 13, 29-0-0, svobodný, nevěsta: Procházková Anna narozená v Malé Hraštici , okr. Dobříš, dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi mateře rosalie rozené Fabianové z města Pacova, 23-0-0,s vob.


Jan - 22.6.1858 Stodůlky 51 / STD N4 / 187 / nemanželské dítě, otec: Rys Josef reservní sprostý muž zásobnictví dělostřelectva, narozen v Nové Vsi syn matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 a Kateřiny rozené Poláčkovi ze záhořan, matka: Anna Procházková kramářka z Nové Vsi světem jdoucí dcera + Václava Procházky kováře z Dobříše a matky, narozena v malé Hraštici okr. Dobříš dcera václava Procházky kramáře v Nvoé Vsi a Rosalie rozené Fabiánovi z pacova

oo : Jan Rys + Anna Čechová - 16.9.1884 Nová huť 18 / Nižbor 25 / 114 / Rys Jan, kramář v Nové Huti 18, syn po + Josefa Rysovi, tesaři v Nové Vsi 12 v okrese Dobříš, a Anny roz. Procházkové z Dobříše, nar . 22.6.1858 , svob. matka: Čechová Anna, dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječov 2,, ona nar. 27.3.1865, 19-0-0, svob.


Josef - 9.3.1891 Nová Ves pdo Pleší 61 / Mníšek pod Brdy 25 / 208 / Rys Jan kramář syn + Josefa Rysa, tesaře v Nové vsi 12 a Anny Procházkové z Dobříše narozen v Nové Vsi , okres Dobříš, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie rozené Pasecké ze Zaječova narozené v Sv. Dobrotivé

oo : Josef Rys + Marie Kozová - 13.11.1920 Nová Ves pod Pleší / Příbram-oú 2 / 14 / josef bez vyznanání, svobodný, otec: Jan rys obchodník v Nové vsi 61, syn Josefa Rysa tesaře v Nové vsi 12 a Anny rod. Procházkové, Anna rozená Čechová ze Svaté Dobrotivé dcera Antonína Čecha obchod. v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječova 2


František Serafín - 29.5.1893 Dobříš 291 / Dobříš 33 / 201 / Rys Jan cestující kramář bytem ve Stradonicích okres Křivoklát rozneý z Nové Vsi v Okresu Dobříš syn + Josefa Rysa tesaře v Nové Vsi 12, okres DObříš a Anny rozené Procházkovy z Dobříše, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18, okres Křivoklát a Terezie rozneé Pasecké ze Zaječova, oddáni 16.9.1884, dítě oddáno 10.9.1917 s Marii Kreisingrovou v Radnicích

oo : František Rys + Marie Kreisingerová - 10.9.1917 Radnice / dohledat / není online


Emanuel - 6.4.1861 Nová Ves pod Pleší 42 / Mníšek pod Brdy 24 / 80 / Rys Josef kramář narozen v Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny rodem Poláčkové ze Zahořan , matka Rysová Anna z malé Hraštice bývalého panství Mníšek nyní okresu DObříš dcera + Váíclava Procházky kramáře v Nové Vsi 63 a matky Rosalie rodem Fabiánové

Barbora - 17.10.1862 Nová Ves pod Pleší 60 / Mníšek pod Brdy 24 / 120 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : Josef Hříbal + Barbora Rysová - 18.7.1888 Liboc 1 / LBC O31 / 71 / Hříbal Josef kočující kramář ze Stašova nyní v Liboci Dolní č1(Hvězda) nemanžel. syn Františky dcery Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a Kateřiny roz. Pluhařovy z Kdyně, 27-0-0, svob. nar. 26.8.1861 Stašov , nevěsta: Rysova Barbora dcera Josefa Rysa kramáře z Nové Vsi 66 a Anny roz. Procházkovy z Nové Vsi 63, 26-0-0, svob., nar. 17.10.1862 Nová Ves


Františka - 8.3.1887 Stašov 45 / Lochovice 24 / 88 / nemanželské dítě, otec Hříbal Josef kramář v řeporzjích 24 szn Františkz Hříbalovz dcerz Jiřího Hříbala kramáře ye Stašova a matkz Kateřinz roy. ?ukač y Kdzně, nar. 26.8.1861, oddáni 18.7.1888, matka: Barbora Rzsová dcera Josefa Rzsa obchníka y Nové Vsi u Dobříše a matkz Annz roy. Procháykové y Nové Vsi


Marie - 9.2.1865 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 174 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

František Josef - 7.1.1867 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 207 / Rys Josef ??? a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : František Rys + Božena Vrňáková - 8.2.1897


Josef - 2.3.1897 Jílové u Prahy 40 / Jílové u Prahy 21 / 158 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

oo : Josef Rys + Marie Šmídová - 5.11.1922 Velké Popovice / č 375 / není online


Božena - 21.9.1898 Jílové u Prahy 41 / Jílové u Prahy 21 / 175 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

František Josef - 1.11.1899 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 190 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Jiří - 18.4.1902 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 219 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Terezie Marie - 4.9.1904 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 244 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

21.6.1905

Terezie - 3.10.1906 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 262 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Marie - 28.4.1908 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 279 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

10.2.1909


Václav - 17.11.1869 dohledat

oo : Václav Rys + Marie Hříbalová - 11.2.1895 dohledat


Josef - 6.4.1895 Stašov 49 / Lochovice 24 / 288 / Václav Rys kramář ve Stašově 49, syn Josefa Ryse, nar. 12.2.1869 kramáře z Nové Vsi okr. Příbram a Anny roz. Procházkové z Nové Vsi oo 11.2.1895, matka: Marie, dcera Františky Hříbalovy dcery Jiřího Hříbala, kramáře v Stašově a matky Kateřiny roz. Pluhařové ze Kdyně, nar. 1.7.1863

oo : Josef Rys + Barborou Dolejšovou - 18.3.1918 Příbram / Příbram 100 / dohledat / není online / ona nar. 24.4.1893 z Nepomuku


František - 4.6.1899 fara Křivoklát / dohledat / není online

oo : František Rys + Anna Dolejšová - 24.8.1920 Hněvkov 36 / Blatná 23A / 142 / František Rys kočující obchodník v Hněvkově 36 narozen v křivoklátu 49 manž. syn Václava Rysa kočujícího obchodníka ve Stašově 31 a MArie rozneé hříbalové ze Stašova 88, 21-0-0, svobodný , nar. 4.6.1899 nevěsta: Anna Dolejšová z Hněvkova 16 narozená v Bělčicích 64, okr Blatná , dne 10.2.1902 manž. dcera Václava Dolejše obchodníka v hněvkově a MArie rozené Kyliánové z Nepomuku 69, 18-0-0, svobodná


Marie - 8.9.1873 Červený Újezd u Svárova / Svárov 08 / 135 / dle cestovního listu od c.k. okresního hejt. v Přímbrami od 26..61872 čiš. 72 manželský otec Josef Rys kramář cestující z Nové Vsi 12 okr Příbram, k Nové vsi patřící podle domovského listu od 4.10.1867 č 12 syn + Matěje Rys nádeníka z Nové Vsi 12 matky KAteřiny rozené Potáčkové , matka: dle téhož listu matka Anna dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi a matky Rozalie rozneé Fabiánové


Božena - 24.10.1897 Jílové u Prahy 160 / Jílové u Prahy 21 / 165/ otec nenapsán , matka: Rysová Marie naroz. v Nové Vsi manž. dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

oo : Václav Smetana + Božena Rysová - 15.8.1918 Mnichovo Hradiště / není v Mn. Hradiště 33 / 250-255


Josef - 6.4.1901 Jílové u Prahy 18 / Jílové u Prahy 21 / 207 / otec nenapsán , matka: Rysová Marie rod. z Červeného Újezda u Svářova dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

18.12.1901


oo : Karel Štěrba + Marie Rysová - 30.7.1911 Nusle 466 / NUS O2 / 204 / Štěrba Karel kočí rozený z KOmšíně 28, okr Horažďovice syn Anny Štěrbové dcery Václava Štěrby nájemníka z Komšína nyní vprodané ze Františka Štětina kočího na Strážišti u Březnice, 25-0-0, svob. nar. 31.8.1885 Vel. Boru VIII178 , nevěsta: Rysová marie služebná narozená v Čer. Újezdě 7, okr. Unhošť dcera Josefa Rysa obchodníka z Nové Vsi a Anny rod. Procházková z N. Vsi, 37-0-0, svobodná, nar. 8.9.1873 Svárov


František - 1.1.1832 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 151/ Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domkaře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Levitanové z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořan