Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Rys

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Martin -

oo : Martin Rys + Anna Levitanová? -


Matěj -

oo : Matěj Rys + Kateřina Poláčková - hledam Mnísek pod Brdy 12 46-59 72-85 139-146 nic / Dolní Jirčany 12 / 1-57

on: před 1859


Josef - 15.8.1829 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 142 / Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domakře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Lemtanky? z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořan

oo : Josef Rys + Anna Procházková - 22.2.1859 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 26 / 175 / Ris Josef reservní sprostý muž c.k. zásobnictví dělostřelectva ženys artillerie narozen v Nové Vsi syn + Matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 mateře Kateřiny rozené Poláčkové ze Záhořan 13, 29-0-0, svobodný, nevěsta: Procházková Anna narozená v Malé Hraštici , okr. Dobříš, dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi mateře rosalie rozené Fabianové z města Pacova, 23-0-0,s vob.


Jan - 22.6.1858 Stodůlky 51 / STD N4 / 187 / nemanželské dítě, otec: Rys Josef reservní sprostý muž zásobnictví dělostřelectva, narozen v Nové Vsi syn matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 a Kateřiny rozené Poláčkovi ze záhořan, matka: Anna Procházková kramářka z Nové Vsi světem jdoucí dcera + Václava Procházky kováře z Dobříše a matky, narozena v malé Hraštici okr. Dobříš dcera václava Procházky kramáře v Nvoé Vsi a Rosalie rozené Fabiánovi z pacova

oo : Jan Rys + Anna Čechová - 16.9.1884 Nová huť 18 / Nižbor 25 / 114 / Rys Jan, kramář v Nové Huti 18, syn po + Josefa Rysovi, tesaři v Nové Vsi 12 v okrese Dobříš, a Anny roz. Procházkové z Dobříše, nar . 22.6.1858 , svob. matka: Čechová Anna, dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječov 2,, ona nar. 27.3.1865, 19-0-0, svob.

ona: 24.9.1895 nemocnice, Příbram / Příbram 085 / 32 / Rysová Anna manželka Jana Rysa kramáře v Stradonicích , nar. u Sv. Dobrotivé přísl. do Nové Vsi o Příbramského, 30-0-0, tubera


Josef - 9.3.1891 Nová Ves pdo Pleší 61 / Mníšek pod Brdy 25 / 208 / Rys Jan kramář syn + Josefa Rysa, tesaře v Nové vsi 12 a Anny Procházkové z Dobříše narozen v Nové Vsi , okres Dobříš, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie rozené Pasecké ze Zaječova narozené v Sv. Dobrotivé

oo : Josef Rys + Marie Kozová - 13.11.1920 Nová Ves pod Pleší / Příbram-oú 2 / 14 / josef bez vyznanání, svobodný, otec: Jan rys obchodník v Nové vsi 61, syn Josefa Rysa tesaře v Nové vsi 12 a Anny rod. Procházkové, Anna rozená Čechová ze Svaté Dobrotivé dcera Antonína Čecha obchod. v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječova 2


František Serafín - 29.5.1893 Dobříš 291 / Dobříš 33 / 201 / Rys Jan cestující kramář bytem ve Stradonicích okres Křivoklát rozneý z Nové Vsi v Okresu Dobříš syn + Josefa Rysa tesaře v Nové Vsi 12, okres DObříš a Anny rozené Procházkovy z Dobříše, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18, okres Křivoklát a Terezie rozneé Pasecké ze Zaječova, oddáni 16.9.1884, dítě oddáno 10.9.1917 s Marii Kreisingrovou v Radnicích

oo : František Rys + Marie Kreisingerová - 10.9.1917 Radnice / dohledat / není online


oo : Jan Rys + Marie Kyttlerová - 18.11.1905 Řitka 82 / Lišnice 26 / 167 / Rys Jan narozen ve Stod§lkách 51, okres Smíchov dne 22.6.1858 obecní polní hlídač v Nové Vsi 49 syn + Josefa Rysa tesaře v Nové Vsi a + Anny rozené Procházkové z Nové Vsi vdovec po + Anne rozneé Čechové, 47-0-0, vdovec, umrtni list 8.11.1905 z Příbrami, nevěsta: Kyttlerová Marie narozena v Nové Vsi 61 okres Dobříš dne 13.9.1873 fara Mníšek bytem v Řidce 82 dcera +Františka Kyttlera kramáře z Nové Vsi 61 a + Anny rozneé Milé z Malé Hraštice , všichni katolíci, 32-0-0,s vob.


Emanuel - 6.4.1861 Nová Ves pod Pleší 42 / Mníšek pod Brdy 24 / 80 / Rys Josef kramář narozen v Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny rodem Poláčkové ze Zahořan , matka Rysová Anna z malé Hraštice bývalého panství Mníšek nyní okresu DObříš dcera + Váíclava Procházky kramáře v Nové Vsi 63 a matky Rosalie rodem Fabiánové

oo : Emanuel Rys + Marie Novotná - 3.11.1886 Dolní Láz 41 / Bohutín 17 / 6 / Emanuel Rys reservní vojín od c.č. 11 pěšího pluku prince Jiřího Saského 1 setniny a kramář v DOlním Lázu 41 mnaželský syn + Josefa Rysa kramáře v Nové Vsi, okres Dobrříš a jeho manželky Anny rozené PRocházka z Nové Vsi 63, nar. 6.4.1861 v Nové Vsi u Mnisku okres ODbříš, 28-0-0, svob. nevěsta: Marie Novotný manž. dcera Jana Novotnýho kramáře v DOlním Lázu 41 a jeoh manželky Barbory roz.Trdlová ze Zásady 15, okr. Železný Brod, nar. 13.6.1862 v Chlomku u Mělníka, svobd. Svědek Jan Novotný obchodník v Jižním Ovoci


Barbora - 17.10.1862 Nová Ves pod Pleší 60 / Mníšek pod Brdy 24 / 120 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : Josef Hříbal + Barbora Rysová - 18.7.1888 Liboc 1 / LBC O31 / 71 / Hříbal Josef kočující kramář ze Stašova nyní v Liboci Dolní č1(Hvězda) nemanžel. syn Františky dcery Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a Kateřiny roz. Pluhařovy z Kdyně, 27-0-0, svob. nar. 26.8.1861 Stašov , nevěsta: Rysova Barbora dcera Josefa Rysa kramáře z Nové Vsi 66 a Anny roz. Procházkovy z Nové Vsi 63, 26-0-0, svob., nar. 17.10.1862 Nová Ves

potomci v rodokmenu Hříbal


Marie - 9.2.1865 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 174 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

František Josef - 7.1.1867 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 207 / Rys Josef ??? a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : František Rys + Božena Vrňáková - 8.2.1897


Josef - 2.3.1897 Jílové u Prahy 40 / Jílové u Prahy 21 / 158 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

oo : Josef Rys + Marie Šmídová - 5.11.1922 Velké Popovice / č 375 / není online


Božena - 21.9.1898 Jílové u Prahy 41 / Jílové u Prahy 21 / 175 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

František Josef - 1.11.1899 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 190 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Jiří - 18.4.1902 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 219 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Terezie Marie - 4.9.1904 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 244 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

21.6.1905

Terezie - 3.10.1906 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 262 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Marie - 28.4.1908 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 279 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

10.2.1909


Václav - 12.2.1869 Nová Ves pod Pleší 53 / Mníšek pod Brdy 22 / 248 / Rys Josef narozen a kramář v Nové vsi 53 syn + Matěje Rysa domkaře v Novévsi 12 a KAteřiny rozneé POláčkové ze Záhořan, matka: Anna dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi 63 a matky Rosalie rozneé fabiánové

oo : Václav Rys + Marie Hříbalová - 11.2.1895 Stašov 72 / Lochovice 25 / 104 / Rys Václav kramář v Stašově 72 syn Josefa Rysa kramáře Nové Vsi 53, okr. Příbram amatky Anny rozneé Procházka z Nové Vsi 63, 26-0-0, svob. fara Mníšek, nevěsta: Hříbalová Marie dcera Františky Hříbalovy dcery Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a matky Kateřiny rozneé Pluhař ze Kdyně, 31-7-0, svob.


Josef - 6.4.1895 Stašov 49 / Lochovice 24 / 288 / Václav Rys kramář ve Stašově 49, syn Josefa Ryse, nar. 12.2.1869 kramáře z Nové Vsi okr. Příbram a Anny roz. Procházkové z Nové Vsi oo 11.2.1895, matka: Marie, dcera Františky Hříbalovy dcery Jiřího Hříbala, kramáře v Stašově a matky Kateřiny roz. Pluhařové ze Kdyně, nar. 1.7.1863

oo : Josef Rys + Barborou Dolejšovou - 18.3.1918 Příbram 147 / Příbram 095 / 129 / Josef Rys obchodník galantérním zbožím v Příbrami I147, narozený ve Stašově 49 okresu i hejt Hořovickém dne 6.4.1895 manžslký syn kat. rod. Václava Rysa obchodníka ve Stašově 88 a MArie rozneé Hříbalové ze Stašova, 22-11-0, svob. nevěsta: Barbora Dolejšová obchodnice galanternim zbozim v Příbrami I147 narozená v Nepomuku dne 24.4.1893 manž. dcera kat. rod. Václava Dolejšího obchodníka ve Hněvkově 15 v okresu i hejt. Blatenském a Marie rozneé Kilianové z Nepomuku 69, 24-11-0, svob.


Václav - 2.10.1922 Příbram I147 / Příbram 114 / 306 / Josef Rys, obchodník glaanterním zbožím v Prábrami I147, narozený ve Štašově 49, v okresu i hejtmanství Hořoovickém, manželský syn katol. rodičů Václava Ryse obchodníka ve Stašově 88 a Marie rozneé hříbalové ze Stašova, nar. 6.4.1895, matka: Barbora rozená Dolejšová, obchodníice galantérním zbožím v Příbrami I147, narozená v Nepomuku 26, dne 24.4.1893 v okresu Nepomuk, manž. dcera katol. rodičů Václava Dolejše obchodníka ve Hněvkově 15 v okresu blatenském a Marie rozené Kilianové z nepomuku, odd v příbrami 18.3.1918

27.11.1922 Příbram I-147


František - 4.6.1899 fara Křivoklát / dohledat / není online

oo : František Rys + Anna Dolejšová - 24.8.1920 Hněvkov 36 / Blatná 23A / 142 / František Rys kočující obchodník v Hněvkově 36 narozen v křivoklátu 49 manž. syn Václava Rysa kočujícího obchodníka ve Stašově 31 a MArie rozneé hříbalové ze Stašova 88, 21-0-0, svobodný , nar. 4.6.1899 nevěsta: Anna Dolejšová z Hněvkova 16 narozená v Bělčicích 64, okr Blatná , dne 10.2.1902 manž. dcera Václava Dolejše obchodníka v hněvkově a MArie rozené Kyliánové z Nepomuku 69, 18-0-0, svobodná


Marie - 8.9.1873 Červený Újezd u Svárova / Svárov 08 / 135 / dle cestovního listu od c.k. okresního hejt. v Přímbrami od 26..61872 čiš. 72 manželský otec Josef Rys kramář cestující z Nové Vsi 12 okr Příbram, k Nové vsi patřící podle domovského listu od 4.10.1867 č 12 syn + Matěje Rys nádeníka z Nové Vsi 12 matky KAteřiny rozené Potáčkové , matka: dle téhož listu matka Anna dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi a matky Rozalie rozneé Fabiánové


Božena - 24.10.1897 Jílové u Prahy 160 / Jílové u Prahy 21 / 165/ otec nenapsán , matka: Rysová Marie naroz. v Nové Vsi manž. dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

oo : Václav Smetana + Božena Rysová - 15.8.1918 Mnichovo Hradiště / není v Mn. Hradiště 33 / 250-255


Josef - 6.4.1901 Jílové u Prahy 18 / Jílové u Prahy 21 / 207 / otec nenapsán , matka: Rysová Marie rod. z Červeného Újezda u Svářova dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

18.12.1901


oo : Karel Štěrba + Marie Rysová - 30.7.1911 Nusle 466 / NUS O2 / 204 / Štěrba Karel kočí rozený z KOmšíně 28, okr Horažďovice syn Anny Štěrbové dcery Václava Štěrby nájemníka z Komšína nyní vprodané ze Františka Štětina kočího na Strážišti u Březnice, 25-0-0, svob. nar. 31.8.1885 Vel. Boru VIII178 , nevěsta: Rysová marie služebná narozená v Čer. Újezdě 7, okr. Unhošť dcera Josefa Rysa obchodníka z Nové Vsi a Anny rod. Procházková z N. Vsi, 37-0-0, svobodná, nar. 8.9.1873 Svárov


František - 1.1.1832 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 151/ Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domkaře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Levitanové z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořanoo : Rudolf Čech + Anna Rysová - 26.12.1931 Dobříš / dohledat / není onlineoo : Jakub Rys + Anna Hradlová - -


Marie -

oo : Jan Langmayer + Marie Rysová -


Jan - 15.10.1874 Nová Ves 34 / Kbel 12 / 31 / Jan Langmajer, zedník v Nové Vsi syn + Matěje Langmajera podruha v Nové Vsi a manželky jeho + Barbory r. Hrdličkové z Kucín, matka: Marie dcera + Jakoba Rysa domkaře v Příchoicích a manželky jeho Anny rodem Hradlové z Výtůně


https://www.portafontium.eu/iipimage/30071902/svihov-21_2570-z?x=36&y=479&w=667&h=291

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu