Rodokmen: Rys

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Martin -

oo : Martin Rys + Anna Levitanová? -


Matěj -

oo : Matěj Rys + Kateřina Poláčková - hledam Mnísek pod Brdy 12 46-59 72-85 139-146 nic

on: před 1859


Josef - 15.8.1829 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 142 / Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domakře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Lemtanky? z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořan

oo : Josef Rys + Anna Procházková - 22.2.1859 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 26 / 175 / Ris Josef reservní sprostý muž c.k. zásobnictví dělostřelectva ženys artillerie narozen v Nové Vsi syn + Matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 mateře Kateřiny rozené Poláčkové ze Záhořan 13, 29-0-0, svobodný, nevěsta: Procházková Anna narozená v Malé Hraštici , okr. Dobříš, dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi mateře rosalie rozené Fabianové z města Pacova, 23-0-0,s vob.


Jan - 22.6.1858 Stodůlky 51 / STD N4 / 187 / nemanželské dítě, otec: Rys Josef reservní sprostý muž zásobnictví dělostřelectva, narozen v Nové Vsi syn matěje Rysa domakře v Nové Vsi 12 a Kateřiny rozené Poláčkovi ze záhořan, matka: Anna Procházková kramářka z Nové Vsi světem jdoucí dcera + Václava Procházky kováře z Dobříše a matky, narozena v malé Hraštici okr. Dobříš dcera václava Procházky kramáře v Nvoé Vsi a Rosalie rozené Fabiánovi z pacova

oo : Jan Rys + Anna Čechová - 16.9.1884 Nová huť 18 / Nižbor 25 / 114 / Rys Jan, kramář v Nové Huti 18, syn po + Josefa Rysovi, tesaři v Nové Vsi 12 v okrese Dobříš, a Anny roz. Procházkové z Dobříše, nar . 22.6.1858 , svob. matka: Čechová Anna, dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječov 2,, ona nar. 27.3.1865, 19-0-0, svob.


Josef - 9.3.1891 Nová Ves pdo Pleší 61 / Mníšek pod Brdy 25 / 208 / Rys Jan kramář syn + Josefa Rysa, tesaře v Nové vsi 12 a Anny Procházkové z Dobříše narozen v Nové Vsi , okres Dobříš, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18 a Terezie rozené Pasecké ze Zaječova narozené v Sv. Dobrotivé

oo : Josef Rys + Marie Kozová - 13.11.1920 Nová Ves pod Pleší / Příbram-oú 2 / 14 / josef bez vyznanání, svobodný, otec: Jan rys obchodník v Nové vsi 61, syn Josefa Rysa tesaře v Nové vsi 12 a Anny rod. Procházkové, Anna rozená Čechová ze Svaté Dobrotivé dcera Antonína Čecha obchod. v Nové Huti 18 a Terezie roz. Pasecké ze Zaječova 2


František Serafín - 29.5.1893 Dobříš 291 / Dobříš 33 / 201 / Rys Jan cestující kramář bytem ve Stradonicích okres Křivoklát rozneý z Nové Vsi v Okresu Dobříš syn + Josefa Rysa tesaře v Nové Vsi 12, okres DObříš a Anny rozené Procházkovy z Dobříše, matka: Anna dcera Antonína Čecha kramáře v Nové Huti 18, okres Křivoklát a Terezie rozneé Pasecké ze Zaječova, oddáni 16.9.1884, dítě oddáno 10.9.1917 s Marii Kreisingrovou v Radnicích

oo : František Rys + Marie Kreisingerová - 10.9.1917 Radnice / dohledat / není online


Emanuel - 6.4.1861 Nová Ves pod Pleší 42 / Mníšek pod Brdy 24 / 80 / Rys Josef kramář narozen v Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny rodem Poláčkové ze Zahořan , matka Rysová Anna z malé Hraštice bývalého panství Mníšek nyní okresu DObříš dcera + Váíclava Procházky kramáře v Nové Vsi 63 a matky Rosalie rodem Fabiánové

Barbora - 17.10.1862 Nová Ves pod Pleší 60 / Mníšek pod Brdy 24 / 120 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : Josef Hříbal + Barbora Rysová - 18.7.1888 Liboc 1 / LBC O31 / 71 / Hříbal Josef kočující kramář ze Stašova nyní v Liboci Dolní č1(Hvězda) nemanžel. syn Františky dcery Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a Kateřiny roz. Pluhařovy z Kdyně, 27-0-0, svob. nar. 26.8.1861 Stašov , nevěsta: Rysova Barbora dcera Josefa Rysa kramáře z Nové Vsi 66 a Anny roz. Procházkovy z Nové Vsi 63, 26-0-0, svob., nar. 17.10.1862 Nová Ves


Františka - 8.3.1887 Stašov 45 / Lochovice 24 / 88 / nemanželské dítě, otec Hříbal Josef kramář v řeporzjích 24 szn Františkz Hříbalovz dcerz Jiřího Hříbala kramáře ye Stašova a matkz Kateřinz roy. ?ukač y Kdzně, nar. 26.8.1861, oddáni 18.7.1888, matka: Barbora Rzsová dcera Josefa Rzsa obchníka y Nové Vsi u Dobříše a matkz Annz roy. Procháykové y Nové Vsi


Marie - 9.2.1865 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 174 / Rys Josef narozen a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

František Josef - 7.1.1867 Nová Ves pod Pleší 8 / Mníšek pod Brdy 24 / 207 / Rys Josef ??? a kramář z Nové Vsi syn + matěje Rysa nádeníka v Nové Vsi 12 a matky kateřiny Poláčkové ze Záhořan, okr. Dobříš, matka: Anna narozená v Malé Hraštici okres Dobříš dcera + Václava Procházky kramáře v Nové Vsi a matky Rozalie rozené Fabianové

oo : František Rys + Božena Vrňáková - 8.2.1897


Josef - 2.3.1897 Jílové u Prahy 40 / Jílové u Prahy 21 / 158 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

oo : Josef Rys + Marie Šmídová - 5.11.1922 Velké Popovice / č 375 / není online


Božena - 21.9.1898 Jílové u Prahy 41 / Jílové u Prahy 21 / 175 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

František Josef - 1.11.1899 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 190 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Jiří - 18.4.1902 Jílové u Prahy 54 / Jílové u Prahy 21 / 219 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Terezie Marie - 4.9.1904 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 244 / Rys František nádeník v Jílovém roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

21.6.1905

Terezie - 3.10.1906 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 262 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

Marie - 28.4.1908 Jílové u Prahy 166 / Jílové u Prahy 21 / 279 / Rys František dělník roz. z Nové Vsi syn Josefa Ryse kramáře z Nové Vsi a Anny Procházkovy z Nové Vsi nar. 7.1.1867, matka: Vrňáková Božena rod. z Jílové dcera Marie dcery Atnonína Vrňáka c.k. okresního sluhy v Jílovém a Jany Taxové z Petrovic , nar. 5.4.1877 , oddáni 8.2.1897

10.2.1909


Václav - 17.11.1869 dohledat

oo : Václav Rys + Marie Hříbalová - 11.2.1895 dohledat


Josef - 6.4.1895 Stašov 49 / Lochovice 24 / 288 / Václav Rys kramář ve Stašově 49, syn Josefa Ryse, nar. 12.2.1869 kramáře z Nové Vsi okr. Příbram a Anny roz. Procházkové z Nové Vsi oo 11.2.1895, matka: Marie, dcera Františky Hříbalovy dcery Jiřího Hříbala, kramáře v Stašově a matky Kateřiny roz. Pluhařové ze Kdyně, nar. 1.7.1863

oo : Josef Rys + Barborou Dolejšovou - 18.3.1918 Příbram / Příbram 100 / dohledat / není online / ona nar. 24.4.1893 z Nepomuku


František - 4.6.1899 fara Křivoklát / dohledat / není online

oo : František Rys + Anna Dolejšová - 24.8.1920 Hněvkov 36 / Blatná 23A / 142 / František Rys kočující obchodník v Hněvkově 36 narozen v křivoklátu 49 manž. syn Václava Rysa kočujícího obchodníka ve Stašově 31 a MArie rozneé hříbalové ze Stašova 88, 21-0-0, svobodný , nar. 4.6.1899 nevěsta: Anna Dolejšová z Hněvkova 16 narozená v Bělčicích 64, okr Blatná , dne 10.2.1902 manž. dcera Václava Dolejše obchodníka v hněvkově a MArie rozené Kyliánové z Nepomuku 69, 18-0-0, svobodná


Marie - 8.9.1873 Červený Újezd u Svárova / Svárov 08 / 135 / dle cestovního listu od c.k. okresního hejt. v Přímbrami od 26..61872 čiš. 72 manželský otec Josef Rys kramář cestující z Nové Vsi 12 okr Příbram, k Nové vsi patřící podle domovského listu od 4.10.1867 č 12 syn + Matěje Rys nádeníka z Nové Vsi 12 matky KAteřiny rozené Potáčkové , matka: dle téhož listu matka Anna dcera + Václava Procházky kramáře z Nové Vsi a matky Rozalie rozneé Fabiánové


Božena - 24.10.1897 Jílové u Prahy 160 / Jílové u Prahy 21 / 165/ otec nenapsán , matka: Rysová Marie naroz. v Nové Vsi manž. dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

oo : Václav Smetana + Božena Rysová - 15.8.1918 Mnichovo Hradiště / není v Mn. Hradiště 33 / 250-255


Josef - 6.4.1901 Jílové u Prahy 18 / Jílové u Prahy 21 / 207 / otec nenapsán , matka: Rysová Marie rod. z Červeného Újezda u Svářova dcera Josefa Ryse kramáře v Nové Vsi a matky Anny Procházkové z Nové Vsi , nar. 8.9.1873

18.12.1901


oo : Karel Štěrba + Marie Rysová - 30.7.1911 Nusle 466 / NUS O2 / 204 / Štěrba Karel kočí rozený z KOmšíně 28, okr Horažďovice syn Anny Štěrbové dcery Václava Štěrby nájemníka z Komšína nyní vprodané ze Františka Štětina kočího na Strážišti u Březnice, 25-0-0, svob. nar. 31.8.1885 Vel. Boru VIII178 , nevěsta: Rysová marie služebná narozená v Čer. Újezdě 7, okr. Unhošť dcera Josefa Rysa obchodníka z Nové Vsi a Anny rod. Procházková z N. Vsi, 37-0-0, svobodná, nar. 8.9.1873 Svárov


František - 1.1.1832 Nová Ves pod Pleší 12 / Mníšek pod brdy 08 / 151/ Matěj Ris domkař z Nové Vsi 12 syn + Martina domkaře z Nové Vsi a mateře + Anny rozené Levitanové z Čišovic, matka: Kateřina dcera + Jana Poláčka sedláka z Zahoran 13 a mateře Anny Polackove rozene Plavcové z Zahořan