Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Ryšlavý

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jakub - 1763

oo : Jakub Ryšlavý + Anna Černá - on z Městečka ona z Čistý / hledám Čistá 08 / 29- / ona z Velký Újezd, okr. Křivoklát

on: 19.10.1813 Městečko 19 / Městečko 08 / 38 / Jakob Ryšlavý taglohner, 50-0-0


Anna - 26.9.1799 Tuřany 5 / Tuřany 01 / 11 / Jakub ryšlavý knihař z Bauc?, Anna

oo : ?? Hubač + Anna Ryšlavá - všechny děti narozené jako nemanželské, bez otce, že je provdaná za Hubače uvedeno u svatby syna Františka


Terezie - 22.3.1822 Městečko 9 / Městečko 02 / 78 / otec ennepsán, matka: Anna tocht. des jakob Ryschlavy buchbinder aus mestecko u Anna Cerna aus Křitz

František - 27.10.1825 Novosedly 2 / Slabce 14 / 7 / otec nenpsán, matka: Anna Ryšlavá její rodičové Jakub Ryšlavý knihař ze vsy Městečka na Křivoklátsku a Anny Černý z města Čistý

oo : František Ryšlavý + Josefa Hovorková - 26.11.1849 Družec 36 / Družec 20 / 39 / Ryšlavý František obchodník v řemínkách z Dokes, panství smečenského nemanželský syn Anny Ryšlavé provdané Hubačové z Dokes dcery Jakuba Ryšlavého knihaře ze vsi Městečko na Křivoklátsku narozen ve Vsi Newosedl 2, 24-0-0, svob. nevěsta: Howorková Josefa, dcera + Václava Howorky kramáře z Dechtař 4, pnst. Červená Řečice a matky Doroty rozneé Týle z Kladna, 22-0-0, svob.


Jan - 11.6.1833 Divice(Vinařice, /Stecký kraj) / Městečko 02 / 104 / otec nenapsán, matka: Anna tochter nach + jakob Ryšlavý buchbinder und mutter Anna geboren Černa aus Čistý

oo : Jan Ryšlavý + Kateřina Dragounová - 19.10.1858 Doksy 50 / Družec 37 / 182 / Jan ryšlavý nádeník z Dokes 50, praj Pražský, nemanželský syn Anny Ryšlavý dcery jakuba Ryšlavého knihaře z Městečka 16, a matky Anny rozneé černé z Čisté, 25-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Dragounová dcera + Václava Dragouna domkaře z Dokes 50, okres Unhošť a matky Josefy rozneé Černý z Lhoty , 28-0-0, svob. nar. fara unhošť

ona: 8.2.1865 fara městečko


Marie - 13.8.1855 Pochvalov 20 / SOA Lito. 1567 / 19 / nemanželské dítě , otec Johan Ryšlavý ehelicher sohn des + Franz Rychlavý buchbinder in Městecko , und der mutter Ann ageboren Rybáček buchbinder tochter aus mestecko, matka: Kateřina geborener Dragoun eheliche hiertenbliebene tochter nach dem verstorbenen Wenzl Dragoun taglöhner in Dolan , okr Rakovník udn der + mutter Josefa geboernen Černý ?? tochter

Václav - 28.11.1859 Krušovice / lexikon ví

oo : Václav Ryšlavý + Rozálie Leitnerová - 2.4.1883 v hradišti / Okrouhlé Hradiště 10 / 57-60 81-83 95-99 112-116 není online / hledám Krásná Hora nad Vltavou 25 / 26 nic / Rokycany 25 / 356


Alois - 12.11.1883 Všeruby, okres Plzeň

oo : Alois Ryšlavý + Marie Palušková - 27.2.1906 lexikon ví


Václav Josef - 13.12.1906 Skřivaň 46 / Panoší Újezd 30 / 126 / Ryšlavý Alois kramář ve Skřivani 46, narozený ve Všerubech 144, okr. Plzeň dne 12.11.1883, syn Ryšlavého Václava kramáře , přísl. do Doks u Kladna a Rosalie rozneé Laitnerové z rokycan 127, matka: Marie rozená Palušková z brandýsa N/L 258, okres Brandýs dcera Palušky Antonína brusiče z Čechtic a Marie rozené Francové z Počápl 15, nar. 15.2.1884, rodiče oddáni 27.2.1906, kmotra Josefa Ryšlavá dcera Ryšlavého Václava kramáře z neutonic, dítě oddáno 28.5.1928 fara senomaty s Františkou Ryšlavou z Plaňan


Vincencie - 18.2.1887 Vladměřice 3 / Manětín 29 / 29 / Ryšlavý Václav kramář z Dojec? 7, okr. soudu Vonoklaského , manž. syn Jana Ryšlavýho hardníka v Dojec? a kateřiny rodem Dragoun z Dojec? , matka: Lajtner Rozálie dcera Johanny vdovy + Antonína Kraffta kramáře z Rokycan , manželské cery Viktorína Lajtnera kramáře z rokycan 127 a Barory rodem Vavrouškovy z Rokycan, rodiče ododdáni 2.4.1883 v hradišti

Josef - 21.4.1889 Tursko 9 / Tursko 11 / 259 / otec: Ryšlavý Václav kramář syn Jana ryšlavého kramáře z Krašovic 42, ok. Rakovnický a Kateřiny roz. Dragousové? z Doješ?. matka: Rosalie dcera nem. Johanny vdovy po + Antonínu Kresflovi kramáři z rokycan dcery Viktorína Leitnera kramáře z Rokycan 127 a Barbory rpz- Vavrouškovi z rokycan

Františka - 12.6.1899 v kamýku u Noutonic

13.4.1901 na navsí Koleč / Koleč 19 / 60 / Františka Ryšlavá dcera Václava Ryšlavého kramáře z Doksů a matky Rosálie ovdovělé Kraftové roz. Lajtnerové, nar. 12.6.1899 v Kamýku u Noutonic, 1-10-1

Václav - 15.10.1901 vůz na návsi u čp.13, Skřivaň / Panoší Újezd 30 / 105 / Ryšlavý Václav kramář z Doges , okres Kladno, narozen v Krušovicích 28.11.1859, manž. syn Jana Ryšlavého kramáře z Doges 2, a Kateřiny roz. Dragounovy z Doges, matka: Rozalie roz. lajtnerová narozená v Chaloupkách 28 dne 2.5.1864, nemanž. dcera Johanny vdovy po Antonínu Kraftovi kramáři z Rokycan , dcery Viktorína Lajtnera kramáře z Rokycan 127 a Barbory roz. Vavrouškovy z Rokycan, rodiče oddáni 3.4.1883, dítě oddáno 16.3.1927 s Aloisí Kolbek ve Skřivani

oo : Václav Ryšlavý + Aloisie Kolbeková - 16.3.1927 Skřivaň


Josefa - -


František Ferdinand - 15.9.1862 Holubice / Minice 13 / 288 / Ryšlavý Jan náb. kat. hadrník z Doges 2, okr. Unhoštského, kraj Pražský manželský syn + Jsoefa Ryšlavého nádeníka z Doges 2 a matky Anny roz. Černý z městečka u Křivoklátu, matka: Dragoun Kateřina náb. kat. manžl. dcera + Václava Dragouna slouhy z Doges 31 a matky Josefy rozneé Černý z Želeněm, kmotr: Jan Tyl obchodník z Vonoklas

Václav - 27.11.1864 Pustověty 23 / Městečko 10 / 105 / Ryšlavý Jan nádeník(hardník) syn Anny Ryšlavý kteráž jest dcera + Jakuba Ryšlavýho knihaře z Městečka 16 a matky Anny rozneé Černé, narozen v Divicích , pasntví Citolibské, okres Lounský, matka: Kateřina rozneá Dragounová dcera + Václava Dragouna domkaře z Dokes? 50 a matky Josefy rozneé Černé ze Lhoty 18, narozena v Přítočné , okres Unhošť, praj Praha

29.12.1864 Městečko 25 / Městečko 08 / 129 / Ryšlavý Václav manželský syn Jana Ryšlavýho darníka z Doges a matky Kateřiny rozené Dragounové , 0-1-2


oo : Jan Ryšlavý + Terezie Jarošová - 16.10.1868 Doksy 35 / Družec 37 / 197 / Jan Ryšlavý nádeník v Doksích 35 syn Anny Ryšlavý dcery Jakoba Ryšlavého knihaře z Městečka 16, okr. Křivoklát a matky Anny rozneé Černé z Čisté, 35-0-0, vdovec, nar. fara Vinařice, nevěsta: Terezie jarošová, nádenice v Doksích 35 dcera amrie jarošovy dcery Františka jaroše nádeníka z Terešova 14 a matky Anny rozneé Henelovy z Oujezda, 23-0-0, svob. nar. fara v Katci


František - 22.4.1878 Holubice 4 / Minice 27 / 68 / Ryšlavý Jan, náb. katol. cestující kramář, bytem v Holubicích 4, příslušný do Dokes, hjt. Smíchov syn Anny dcery Jakuba Ryšlavého knihaře z Městečka u Křivoklátu, matka: Jarošova Teresie náb. kat. dcera amrie dcery Václava Jaroše nádeníka z Terešova

oo : František Ryšlavý + Anna Vršková - 21.10.1901 Libotejnice


Jan - 29.11.1902 Pustověty 13 / Městečko 17 / 69 / Ryšlavý František syn Jana Ryšlavého kramáře a Terezie rozené Jarošovy narozneý v Holubicích hjt. Smíchov dne 22.4.1878, matka: Anna rozená Vršková dcera Antonína Vrškova dělníka ze Slatiny a Marie rozené Veselé narozená ve Slatině hjt. Smíchov 15.1.1875, oddáni 21.10.1901 Libotejnice

oo : Jan Ryšlavý + Štěpánka Králová - 13.4.1925 Veltrusi / ona z Všesrud / Veltrusy 21 / 100-127


Marie - 4.3.1880 Nouzov 7 / Senomaty 12 / 85 / Ryšlavý Jan kramář na Nouzově 7, nemanželský syn Anny Ryšlavé kramářky v Doksích 35 dcera + Jakuba Ryšlavého knihaře v Městečku a Alžběty rod. z Čisté, matka: Terezie nemanželská dcera Marie Jarošové hadrážky z Terešova 14 dcery + Václava AJroše nádeníka v Terešově a N rodem Černé z Lohovic

oo : Tomáš Janeček + Marie Ryšlavá - 8.1.1898


Marie - 2.1.1900 Pustověty 9 / Městečko 17 / 62 / Janeček tomáš kramář syn Jana Janečka loutkoherce z Vonoklas a Anny rozené Finkové z Týniště, nar. 7.3.1874 ,matka: Maria rozená Ryšlavá dcera jana ryšlavého kramáře z Nouzova 7, hejt. Rakovnické a teresie rozené Jarošové z Terešova, nar. 4.3.1880, oddáni 8.1.1898, dcera oddaná s Ryšlavým Ferdinandem z Nouzova u Rakovníka zde dne 6.1.1920v Hostec? Tom II pag 195, odddána podruhé s Tichý Frant z Braškova v Budňanech 6.8.1920

oo : Ferdinand Ryšlavý + Marie Janečková - 6.1.1920 Nouzov u Rakovníka viz matrika oddaných tom II pag 125 / není online


oo : František Tichý + Marie Janečková - 6.8.1920 Mořina / Budňany-Karlštejn 29 / 175 / František Tichý cestující obchodník a nyní vojín 111 pěš. pluku v Hustu na dvolené v mořině(ve voze cestujícíh na návsi rozený v braškově 17, okres Kladno, manželský syn kat. rodičů Františka Tichého děštníkáře v Braškově 17 a Marie rozneé Vyzinové ze Lhoty ve Křivoklátu 40, 25-4-0, nar. 6.4.1895 Braškov fara unhošť, svobodný, nevěsta: Marie Ryšlavá cestující s houpačkama t.č. v Mořině naves rozená v Pustovětech 9, okres Křivoklát manželská dcera kat. rod. Tomáše Janečka kramáře z Pustovět 9 a MArie rozneé ryšlavé z Nouzova 7, dova po Ferdinanu Ryšlavém obchodním příručímposledně pěšáku čs. peš pluku č.1 z Břevnova 351, 20-7-0, nar. 2.1.1900 v Pustovětech fara městečko, manžel nevěstin Ferdinand Ryšlavý první manžel nevěstin zemřel v Břevnově dle úmrtního listu od duchovní správy posádkové nemocnice v Praze , ze dne 2.8.1920

potomci na MH


Jan - 10.10.1885 Malé Číčovice 34 / Středokluky 08 / 316 / Ryšlavý Jan kramář světem jdoucí, který se naposled zdržoval v Malých Číčovicích 34, příslušný do Doksy okr. Smíchovský syn Anny dcery Jakuba ršlavého knihaře z městečka, matka: Terezie jarošová dcera MArie dcery Františka Jaroše nádeníka z Terešova 14 a Anny rod. hencl z Újezda, dítě oddáno 24.11.1908 Vepřek s Rosalií FFialovou z Lomnice nad Luž.

oo : Jan Ryšlavý + Rozálie Fialová - 24.11.1908 Nová Ves 14 / Vepřek 33 / 112 / Ryšlavý Jan kramář t.č. v Nové Vsi 14, předtím v Čížkovicích u Lovosic naroz. v Malých Číčovicích okres Smíchov, manžl. syn katol. rodičů Jana Ryšlavýho kramáře z Doks hjt. Kladno a Terezie rodem Jarošovy z Terešova, 23-0-0, nar. 10.10.1885 Malé Číčovice, fara Středokluky, svob. nevěsta: Rosálie Fialová naroz. v Drahotěšicích , hjt. Třeboňské t.č. v Nové Vsi 14, předtím v Čížkovicích u Lovosic manž. dcera kat. rod. + Františka Fialy parapláře v Lomnici nad Luž. hjt. Třeboň a + Kateřiny roz. Muselovi z Kratovic u Tábora, 25-0-0, nar. 23.5.1883 Drahotěšice, fara Sevětíně, svob.

ona: 29.9.1954 nemocnice, žatec


Rozálie -


František - 28.4.1854 Kamenné Žehrovice 1 / Tuchlovice 04 / 151 / otec nenpsán, matka: Rozarie Ryšlavá nemanželská dcera Anny Ryšlavé rozené Jakuba Ryšlavého z městečka


Terezie - 1799 hledám Rakovník 05 / 207-

oo : Matěj Chaloupka + Terezie Ryšlavá - 7.6.1817 Městečko 30 / Městečko 05 / 21 / Mathias Chalupa trucker von hracholusk, 35-0-0, vdovec, nevěstA: Terrezia tochter des Jakobus Anna? ryšlavý taglohners, 18-0-0, svob.


Matěj - 17.7.1824 Městečko 23 / Městečko 02 / 84 / Mathias Chaloupka kramer sohn des Jakub und Veronika Chaloupka aus Lužná, matka: Terezie tochter nach + Jakub Ryšlavý buchbinder aus Stadtl und Anna geborenen Černá aus Tschistay

Marie - 1829 Hracholusky / hledám nezabudice 04 / 97 nic / Křivoklát 01 / 3 10

oo : Václav Nedvěd + Marie Chaloupková - 2.7.1850 Lhota 33 u Družce / Družec 20 / 185 / Nedvěd Václav tovaryš řeznický ze Lhoty 33 okresu Křivoklátského syn Josefa Nedvěda měšťana z Nového Strašecí 107 a matky Anny roz. Biedermanové z Nového Strašecí 191, 30-0-0, svob, kř. l. Nové Strašecí, nevěsta: Chaloupková Marie dcera + Matěje Chaloupky pohodného z Hracholusk 24 okresu Křivoklátského a matky Terezie rozené Ryšlavé z Křivoklátu, 21-0-0, svob.


Antonie - 3.8.1847 Řevničov 19 / Řevničov 04 / 67 / nemanželské dítě , za otce : Nedvěd Václav vysloužilý kpitulant ze Strašecího 42 syn Jsoefa Nedvěda mistra řemínkáře v Rinholci a matky Anni rozneé Biederman ze Strašiecího, matka: Marie dcera po + Matějovi Chaloupkovi handlíři v řemínkách z hracholusk 24 a matky Terezie rozneé Ryšlavý z Městečka


Barbora -

ona: před 1852


Josef - 1814

oo : Josef Ryšlavý + Terezie Veinerová - hledám KrušoviceHředle 08 / 55


Antonín - 1832 Městečko / hledám Městečko 02 / Městečko 04 / 125 / 09 / 106 / 10 / KrušoviceHředle 05 / 106 / Hředle 04 / 109-110 / Hředle 02 /

oo : Antonín Ryšlavý + Barbora Eisenhammerová - 7.1.1863 Milíčov 6 / Kožlany 07 / 104 / Ryšlavý Antonín patentní vysloužilec z Městečka 13 okresu Křivklátského syn Josefa ryšlavého obchodníka v mestečku a terezie rozneé Veinerka z..., 31-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera + Jana eisenhamra nádeníka z Velbovic a matky Anny rozené Fleger z Prasnoujezda, 19-0-0, svob.


František - 21.5.1861 Prašný Újezd 31 / Mlečice 07 / 206 / nemanželské dítě leg. svatbou 7.1.1863 Kožlany, otec: Ryšlavý Anton patentel invalida z městečka 13, okr. Křivoklát syn josefa Ryšlavého řemenkáře z městečka 14 a Terezie rozn Veinerové , hlásil se za otce , matka: Eisenhamrová barbora dcera Jana eisenhamra nádeníka z Prašnoújezda a matky Anny rod. Pflegrové z Hříškova

oo : František Ryšlavý + Bohumila Janečková - 25.8.1885 Malkovice


František - 30.5.1887 Prosetice / sig. 162/31 / 208 / Ryšlavý Franz schleifer ehel sohn der Anton Ryšlavý sattler in Hvězda bz. ??lan u der Barbara geb. Eisenhammer aus Prašno-Újezd in Bohmen, matka: Bohumila witwa nach dem Komedaint Josef Vocásek egel tochter des Anton Janeček komedianten aus Církovic bei Kouřim u der katharina geb. Tříška aus brandejs

oo : František Ryšlavý + Marie Zuzánková - 6.10.19112 Liboc / LBC O34 / 69 / Františsek Ryšlavý kočující obchodník střízným zbožím, přísl. do městečka okr. rakovník narozená v Praseticích . hjt.- Teplice ,mž. syn kat. rod. Františka Ryšlavého brusiče z Hvězdy , okr. Slaný a Bohumily. roz. janečkovy z Církvice okr. Kolín, 25-0-0,s vob., nar. 30.5.1887 Prosatice, hjt. Teplice, nevěsta: Marie Zuzánková kočující narozena ve Škvorci , hjt. Č. Brod mž. dcera kat. rod. Antonína Zuzánka obchodníka z Domousnice , okr. Sobotka a Marie roz. horáčkovy z Freiburgu okr. Sobotka, 29-0-0, svob. nar. 28.8.1883 Škvorec


Antonín - 1905 Hatín, Hostýn u Kralup / Pražské přihlášky

Božena - 1907 Zbečno u Křivoklátu / Pražské přihlášky / není online

Marie - 1910 Nusle / Pražské přihlášky / hledám NUS N4 / 47-236


Jan - 11.1.1890 Senomaty 122 / Senomaty 11 / 361 / Ryšlavý František brusič pčísl. do Městečka u Křivoklátu, narozen na Skoupým, okr. Zbiroh syn Antonína ryšlavého řemínkáře na SKoupým přísl do městečka a Barbory rod. eisenhammr z Velbovic u Čisté okres Kralovice, matka: Bohumila dcera antonína Janečka loutkářského herce z Církvice okr Kolín a akteřiny rod. Tříškovy z Brandýsa, oddáni 27.8.1885 Malkovice


Josef - 11.10.1867 Pochvalov 4 / SOA Litoměřice inv.č. 1567 / 94 / Anton Ryšlavý vysloužilý vojín patentální invalida, naŕ. V Městečku 13, manž. syn Josefa Ryšlavého řemenáře v městečku a matky terezie rozzené Wainerovy dcery nádeníka z Krušovic , matka: Barbora rozená Eisenhamer manž. dcera Jana eisenhamra nádeníka ve ???elbový okresu kralovice kraj plzenský a matky Anny rozené Flegerové dcery řemenáře zPrasno ujezda

oo : Josef Ryšlavý + Marie Vavrová - -


Johana - / Pražské přihlášky

Jůlie - / Pražské přihlášky


oo : Josef Ryšlavý + Barbora Wisingerová - 21.10.1907 Lom 342 / SOA Lit. fara Mariánské Radčice 9991 / 163 / Ryšlavý Josef Maurer in Bruch 342 zust n. Městečko bz. Rakonitz geb. in Pochvalov 14.10.1867 , bzs Loun ehel sohn des Anton Ryšlavý Riemer in Městečko 13 u der barbara geb. Eisenstein aus Velbov , 40-0-0, vdovec, nevěsta: Wisinger Barbara dazeit in Bruch 342 geb. in Senec(im riegenen wagen) 4.12.1888 bz. Pilsen ehel tochter des Amrtin Wisinger Riemer aus Štipoklas 26, bz. Planic u der Anna geb. Eishamer aus bělbožic, sv: Ant. Ryšlavý bergmann in Schlau

on: 1938 Rakovník /


Josef - 7.2.1912 obydelní vůz, Městečko / Městečko 15 / 276 / Ryšlavý Josef kočující obchodník t.č. v městečku rozené v Pochvalově 11.10.1867, okr Louny mž. syn Antonína Ryšlavého řemenáře v městečku 13 a Barbory rozené Eisensteinové z Bělbožic, matka: Barbora rozená Wisingerová ze Sence, okr. Plzeň mř. dcera Martina Wisingera řemenáře ze Štipoklas 26 a Anny rozené Eisenhammer z Bělbožic, nar. 4.12.1888

oo : Josef Ryšlavý + Karolína Franzová - 19.1.1935 Stříbrné Hory / ona z Předslavic

on: 20.5.1936 Mnichov Hradiště / hledám Mnichovo Hradiště-oú 06 / 123-127 nic


oo : Josef Ryšlavý + Marie Kaiserová - 11.5.1852 Kříše 32 / Stupno 09 / 41 / Ryšlavý josef obchodník v řemínkách z Městečka 9 podkraj Rakovnický, okresní soud Křivoklátský syn + Barbory Ryšlavé padlé z Městečka , 38-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Kaiserová dcera + Matěje kaisera drnomistra z břas 32 a matky Anny rozené Kaiser z Lnář, 31-0-0, svob.


František - 8.10.1857 fara Peruc

oo : František Ryšlavý + Marie Krausová - 10.6.1879 Slatina 59 / Zvoleněves 41 / 8 / František Ryšlavý dělník bytem v Slatině 59, přísl. obce Městečko okres Novostrašecí, manž. syn + Josefa Ryšlavého řemenkáře z Městečka 30 a matky Marie rodem Kaisrovy z Břas v Plzeňsku, nar. 8.10.1857 fara peruc svob. nevěsta: Marie Krausová manž. dcera Františka Krause domkaře ze Slatiny 59 a matky kateiny rodem Kettnerovy z Slatiny 31, nar. 14.2.1857 zdejší fara, svob.


František - 30.4.1880 Slatina 54 / Zvoleněves 23 / 91 / Ryšlavý František dělník bytem ve Slatině přísl. do obce Městečko, okr. Novostrašecí manž. syn + Josefa Ryšlavého řemenkáře z Městečka 30 a matky Marie rodem Kaiserovi z Břas v Plzeňsku, matka: Marie manž. dcera Františka Krause domkaře ze Slatiny 59 a matky Kateřiny rodem Kettnerovy z Slatiny 51


Matěj - 24.4.1816 Vysoký Újezd 42 / Tachlovice 08 / 51 / otec nenapsán, matka: Barbora dcera Jakuba Rešlavá města Městečka a matky Anny rozené Černé z velkého Oujezda, podaní Křivoklát

František - 5.1.1824 Městečko / Městečko 02 / 83 / otec enepsán, matka: Barbora Ryšlavá tochter nach + jakob Ryšlavý buchbinder aus rakonitz und Anna Černá aus KritzNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jan - 1799

on: 21.1.1834 Městečko 24 / Městečko 08 / 65 / Johann Ryšlavý bettler, 35-0-0


Anna - 1845

26.9.1845 Městečko 62 / Městečko 08 / 82 / Ryšlavý Anna dítě zůstavů rodičích z Prahy, 0-2-0Městečko 08 /Mlečice 07 / Prašný Újezd

hledam -349 -


Senomaty 04 / 41 nic

Senomaty 05 / 45

Senomaty 10 / 289-290 297 295

Senomaty 11 / 422-428

Senomaty 12 / 103

Senomaty 13 / 93

Senomaty 15 / 98

Senomaty 16 / 334


Městečko 02 / 150-151L

Městečko 03 / 220-222

Městečko 04 / 125
Městečko 09 / 105-106

Městečko 10 / 152-153

Městečko 11 / 316-317

Městečko 15 / 305-306

Městečko 16 / 316-317

Městečko 17 / 112-113hledám Pochvalov 1570 / 76 nic / městečko 05 / 104 nic / Hostouň 27 / 86-87nesvetsky

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8502/82

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8502/88

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5039/245https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5798/5

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu