Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Šafránek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan - -

oo : Jan Šafránek + Anna Klundrová/Lundrová - on z Nymbruka ona z Poděbrad

on: před 1846

Josef -

oo : Josef Šafránek + Ludmila Urbanová - hledám Nymburk 41 / 52-53

hledám děti Nymbruk 44 / 25-26


František - 8.10.1850 Nymburk 333 / Nymburk 14 / 94 / Josef Šafránek obyvatel nymburský, náb. katolického syn vlastní + Jana šafránka podomka z Nymburku 160 a matky Anny rozneé Klundrovy z Poděbrad, matka: Ludmila náb. kat. dcera vlastní + Václava urbana gymnastiky provozovatele (komedianta) z Kaňku , okr. Čáslavského a matky Terezie rozneé Kočkovy ze Slabce, kmotr: František vlastní syn Františka Vinického komedianta z Hříškova , podkraje Rakovnického a Matěj kaiser gymnastiky provozovatel z Aulovic , kraje pražského , podkraje Rakovnického

oo : František Šafránek + Anna Floriánová - 7.10.1872 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 37 / František Šafránek světem jdoucí komediant syn Josefa Šafránka komedianta z Nymburka 3333 a matky Ludmili dcery Václava Urbana komedianta z Gangu a Terezie rozneé Hochové ze Slabce, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna floriánová dcera Václava Floriána světen jdoucího komedianta rodem z Černého Kostelce amatky Marie dcery Františka Urbana šátkáře z Vysokého Chlumce a Doroty rozneé Betnický z Německého Brodu, 20-0-0, svob.


Antonín - 26.2.1877 Božkovice 6, okr. Votice / Bystřice 26 / 164 / Šafránek František tělocvičný umělec(komediantú světem jdoucí syn Jsoefa Šafránka tělocvičného umělce z Nymburku 333, hjt. Poděbrady a matky Ludmily dcery Václava Urbana koemdianta z Kaňku a terezie rozenéHochové ze Slabce, matka: Anna dcera Václava Floriana komedianta světem jdoucího z Červeného Oujezda a makty Marie dcery Františka Urbana šatkaře z Vysokého Chlumce a Doroty rozneé Brtničky z Německoho Brodu, kr. Čáslav

oo : Antonín Šafránek + Karolína Chotětická - 5.10.1902 Liboc, Praha / LBC O31 / Šafránek Antonín kočující gymnastik přísl do Nymburka nar. v Božkoviích 6, okr. Votice dne 26.2.1877 syn Františka Šafránka komedianta z Nymburka 333 a Anny roz. Floriánovy z Červeného Oujezda, 25-6-0, svob. nevěsta: Chotětická Karolína kočující , nar. v Táboře 216 dne 28.2.1875, mž. dcera Františka Chtoětického šlejfíře ze Sudoměřic, okr. Tábor a Anny roz. Zikmundové z Popovic, okr. benešov, 27-6-0,s vob.


Karolína - 10.4.1912 komedianstký vůz, Kanina / Mšeno 32 / 234 / Antonín šafránek kočující gymnastik přísl. do Nymburka, nar. v Božkovicích 6 dne 26.2.1877, okr. Votice a syn Františka Šafránka komedianta z Nymbruak 333 a Anny rod. Floriánovy z ˇˇCerv. Újezda, matka: Karolína dcera Frnatiška Chotětického šljfíře ze Sudoměře okr. Tábor a Anny rod. Zikmundovy z Popovic okr. Benešov. nar. 28.2.1875, rodiče oddáni v Liboci 5.10.1902, dítě oddáno s Jaroslavem Chaloupkou v kralupech nad Vlt. dne 24.12.1932 , on nar. 6.11.1910

oo : Jaroslav Chaloupka + Karolína Šafránková - 24.12.1932 Kralupy nad Vltavou 193 / Kralupy nad Vltavou 13 / 50 / Jaroslav Chaloupka kočuj. živnostník v Kralupech n/Vl. nar. ve Zlosyni 6.11.1910, okr. Kralupy, mžl. syn Jana Chaloupky, majitel kolotoče v Kralupech 193 a Františky roz. Janečkové ze Zeměch, 22-2-0, svob. nevěsta: Karolína Šafránková nar. v Kanině10.4.1912 okr. Mělník mžl. dcera + Antonína Šafránka, kučujícího gymnastika přísl do Nymburka a Karolíny roz. Chotětické ze Sudoměře, okr. Tábor, 20-8-0,s vob.


Cecílie -

oo : Jan Vávra + Cecilie Šafránková - 3.11.1852 Nymburk


Anna - 19.2.1846 Nymbruk 333 / Nymburk 13 / 157 / nemanželské dítě, Jan Vavra tovaryš mlynářský v Nymburce a vlastní syn Jana Vavry koláře z Hořic 130 v Jičínsku a jeho manželky Anny rodilé Zapadlovy z hořic, matka: Cecilie nábož. kat. po + Janu Šafránkovi obyvateli v nymburku 333 a matky Anny rozneé Klundrové z Poděbrad, rodiče oddáni 3.11.1852 Nymburk

Vilhelmína - 10.6.1849 Nymbruk 335 / Nymburk 14 / 83 / otec nenpsán, matka: Cecílie nábož. kat. po + Janu Šafránkovi obyvateli v nymburku 333 a matky Anny rozneé Klundrové z Poděbrad, rodiče oddáni 3.11.1852 Nymburk


Anna -


Jindřich - 6.9.1848 Nymbruk 335 / Nymburk 14 / 30 / otec nenpsán, matka: Anna nábož. kat. po + Janu Šafránkovi obyvateli v nymburku 333 a matky Anny rozneé Klundrové z Poděbrad, rodiče oddáni 3.11.1852 Nymburk


Jan - -

oo : Jan Šafránek + Marie Řípová - -


Anna - 12.9.1849 Nymbruk 335 / Nymburk 14 / 62 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10413/62

Marie - https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10413/142

oo : Ladislav Šafránek + Františka Kozlerová - hledám Census 1921 /


Marie - 9.11.1910 Radnice

oo : Antonín Řabek + Marie Šafránková - 1936


Julie - -


oo : Ladislav Šafránek + Marie -oo : Ladislav Šafránek + Terezie Čechová - 26.6.1922 Radnice

napsáno u jejího narození Terezie, oddána jakožto vdova po Josefu Kočkovi po II s Ladislavem Šafránken oddána v Radnicích 26/6 22 dle č.612 v k.u. v Radnicích ze dne 26/6 /1922oo : František Pelikán + Anna Šafránková -


další děti

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067797/radnice-ro-11_1380-n?x=68&y=27&w=690&h=301

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067797/radnice-ro-11_0830-n?x=62&y=389&w=695&h=303


Josefa - 29.10.1827 Radnice 90 / Radnice 11 / 58 / František Pelikan, narozen ve Švihově 6.9.1802, sedlář z Radnic syn karla Pelikána sedláře z Švihova a Markéty roz. Rosypal , matka: Anan dcera Jana Šafránka ševce z radnic a Marie roz. Landšak v Rad.

oo : Jan Hospodský + Josefa Pelikánová - 15.5.1850 Radnice 124 / Radnice 17 / 47 / Hospodský jan měšťan z Radnic 241 syn + Josefa Hospodského obchodíka z Radnic a matky Anny rozené Kellerovy z Radnic , 23-0-0, svob. , nevěsta: Pelikánová Josefa dcera Františka Pelikána mešťana a mistra sedlářského z radnic a matky Anny roz. šafránkovy z Radnic 84, nar. 29.10.1827, 23-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Hospodský

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu