Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Schallmann

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef Schallmann + Karolína ??? - on z Boží Dar 04 / 276


Josef - 1812 / hledam Boží dar 02 / 350- nic

oo : Josef Schallmann + Anna Kaiserová - 29.7.1834 Klecany 34 / Klecany 21 / 8 / Joseph Schallmann gymnastischer künstler und komediant und sohn des Joseph Schallmann gymnastischer künstler ays dorf Gottengab im Ellbogen kresie und der muuter Karolina geboren Tanatnin von Tebles, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna Kaiser eheliche tochter des Wilhelm Kaiser gymnastischer künstler und komedianten aus dem dorf Kystry herrshaft Vrschenitz und der mutter Thereis ageboren Krohin , 24-0-0, svob.


Marie Anna - 22.7.1833 Mšec 53 / Mšec 12 / 134 / nemanž. dítě za otce s epřihlásil, Josef Šellmann komedianten , gymanstichse kunstler, syn + Františka Šallmanna též komedianta z Bathdalu? Gottesgabi loketského kraje mateře jeho Karolina rozena Domerova z Petšova v Loektském kraji , matka: Anna Marie vlastní dcera Vilima Kaisra komedianta z mestyse Krigern pasntví Pomajslavské kraje Žateckého mateře její Terezie rozená Krohová(Krohini) z Podersamu

oo : Antonín Tyl + Anna Marie Schallmanová - 28.5.1860 Klecany / Klecany 32 / 35 / Till Antonín vysloužilý vojín příslušník obce Petrovické okr. Kičanského syn Jana Tilla komedianta z Novévsi okresu Lounského a mati Marie rodem Toušlové z Krnska kraje Boleslavského , 32-0-0, svob. nevěsta: Josefa Šallmana komedianta a příslušníka obce Klecan a mati Anny Marie dcery Vilíma Kaisera komedianta z městyse Kriegern býv. pan. Pomejsl okr. a kraje Žateckého a máli Terezie rodem Krohové z Podrzam, 25-0-0, sovb.


Marie - 9.7.1836 Chříče 28 / Chříč 04 / 56 / Josef Schallmann gymnastický umělec z Klecan panství Klecan kraje Kouřimského syn Josefa Šallmana umělce gymnastického z Gottengab panství , kraje Loketského matky + Karoliny ???? z Pečavic, Petschau, pantsví téhož, matka: Anna dcerea Vilima Kaisra umělce gymnastického ze vsy Kystry panství Vršovic kraje Žateckého a matky + Terezie Hrohove z Krýru , kraje Žateckého

oo : Josef Tříška + Marie Schallmannová - 3.11.1858 Brandýs 54 / Brandýs nad Labem 21 / 162 / Tříška Josef s.k. reservník od28 pliku pěšího v Brandejse 54 bydlící syn + Antonína Tříšky komedianta z Martinova 1 a Anny rodem Růžičkové z Mladé 25, okres Benátský, 28-0-0, svob. 16.8.1830 zde, nevěstA: Schallmann Marie dcera Josefa SChallmanna komedianta z Klecan 5, okres Karlínský a Anny rozené Kaiserové z Kystry okresu Lounského, 22-0-0, svob. , nar. fara Kric

potomci v rodokmenu Tříška


Josef - 20.11.1839 Klecany 46 / Klecany 11 / 51 / Josef Schallmann komediant z Viskovy syn + Josefa Schallmann též komediant z Gottegabu a matky Karoliny rozené Peca??? Dommrt panství Pacovský, matka: Anna dcera + Vilima Kaisera komedianta z Krygovy a matky Therezie rozené Kroin ze Žače? ??? Žatecka

oo : Josef Schallmann + Karolína Janečková - 25.10.1863 Klecany / Klecany 32 / 50 / Šallman Josef komediant příslušník obce Klecany syn Josefa Šalmana komedianta a příslušníka k obci Klecanské a máti Anny rodem Kaiserovi z Krigrova, 23-0-0, svob. nevěsta: Karolína dcera Jana Janečka kramáře a komedianta z Vonoklas okresu Zbiroh a mati Anny ??? MArie rodilé Homolkové z Křini v Táborsku, 21-0-0-, fara Zbečno

on: 4.10.1867 u Sv. Apolináře Praha / AP Z20 / 395 / Schalman Josef rodilý z Klecan okres Smichovského ženatý tělosvičný scvičitel komediant, 27-0-0


Jan Karel - 7.1.1866 Pila 40 / Stanovice 26 / 112 / Josef Schallmann komediant aus Klecan Karolinenthaler bez. kreis Prag ehel sohn des Josef SChallmann komediant aus Kletzan un der Anna geb. Kaiser aus Kriegen, matka: Karolina geboren Janeček aus Vonoklas, Königfaber bez. Prager kreis ehel. tochter des Johann Janeček marionettenspieler daselbst und der Maria geb. Homolka aus Křimen!? Tabor kreis

oo : Jan Schallmann + Antonie Vocásková - 9.6.1890 Andělka, okr. Smíchov / Střešovice STŘ O10 / 179 / Schallmann Jan Karel kočuijící loutkoherec t.č. ve V. Hřešovicích přísl. do Klecan manželský syn Josefa SChallmanna kočujícího loutkoherce z Klecan a jeho manželky Karolíny rodem Janeček z Vonokals , nnar., 7.1.1866, fara Donavice, svobodný, nevěsta: Vocásková Antonie kočující loutkohercečka t.č. ve Střešovicích manželksá dcera Vincence Vocáska kočujícího loutkoherce z Hostouně a jeho manželky Terezie rodem Herrrgott ze Hříškova , okres Lunský, nar. 15.4.1871 v Michli, 19-1-0,

ona: před 1929

on: 29.1.1929 Byškovice / Kojetice 10 / 145 / Karel Šalman, majitel kolotoče t.č. v Byškovicích (sv. Vojtěch) naroz. v Stanovicích okre. Kar. Vary přísl do Klecan okr. Smíchov vdovec + po Antonii roz. Vocáskové, nar. 26.2.1866, 62-11-3


František - 17.3.1891 Štěpánov, okr Kladno

oo : František Schallmann + Karolína Štaubert - 20.1.1916 Liboc / LBC O34 / 94 / František Schallmann kočující loutkoherec přísl do Klecan okr. Karlín narozený ve Štěpánově hejt Kaldno dne 17.3.1891 syn kat. rodičů Jana Schallmana loutkoherce z Klecan a Antonie roz. Vocáskovy z Hostouně hejt. Kladno, 24-9-0, svob. nevěsta: Karolína Štaubertová kočující narozená v Petrovicích 13.2.1884 mž. dcera kat. rod. Jana Štauberta loutkoherce ze Zahrádky okr. Sedlčany a Kritiny rozneé Toušilovy z Podčap, 31-9-0, svob.


Růžena Karolína Františka Flora - 15.12. 1895 Načetín 20 / sig. 71/30 / 137 / Schallmann Johan AKrl kath. ??? marionettenspieler zust. nach Klecan bz. Karolinenthal geb. in Donawitz b. Karlsbad am 7.1.1866 und coop im Andělka bzr. Smíchov am 9.6.1890 ehel. sohn des Josef Schallmann, marionettenspieler im Klecan u der Caroline g. Janeček aus Vonoklas bzl. Zbraslau, matka: Vocásková Antonie geb. in Michle b Prag am 15.4.1971 ehel., tochter des Vinzenz Vocásek marionettenspieler in Hostoun un der Theresia geb. herrgott aus Hříškov vz. Laun, oddána, 25.5.1914 Liboc s Konrádem Musilek, a 24.8.1925 Praha Hlubětín s Franzem Piroutek

oo : Konrád Musílek + Růžena Schallmannová - 25.5.1914 Liboc / LBC O34 / 83 / Konrád Musílek kočující loutkoherec narozený v prostějově 41 dne 25.11.1889, Morava mž. syn katol. rodičů Rudolfa Musílka ??itníkaře v Prostějově 41 a Františky rozené Kellerovy z Vyškova, 24-6-0, svob. nevěsta: Růžena Schallmanová kočující narozená v natschungu 20, hjtm Chomutov , mž. dcera katol. rodičů KArla Schallmanna loutkoherce z Klecan hejt. karlín a Antonie rozneá Vocáskové z Hostouně


oo : František Piroutek + Ružena Schallmanová - 24.8.1925 Hloubětín Praha / HLB O9 • 1916-1930 / 111 / Piroutek František invalida, podomní obchodník , vagus nar. 20.5.1887 v Kadlíně s a pol. okres Mělník příslušný do Jikve po o Poděbrady , manž. syn + Piroutka Josefa dělníka v Kadlíně 10 a Františky bezalkové ze Záhornic 12 o. Kral. Měštec, vdovec po + Marii rod. Čmolíkové zemřelé v Hloubětíně r´30.5.1917, matr. def. VII fol 103), vdovec, nevěsta: Schallmanová Růžena nar. 15.12.1898 v Načetíně o Chomutov, mž. dc. Karla SSchallmana loutkáře z Klecan , o.o. Karlín a Antonie rod. Vocáskové z hostouně p.o. Kladno, vdova po KOnrádu Musílkovi prohl. za mrtvého zem. soudem civil odd v praze X ze dne 24.7.1925


Jan - 12.10.1897 Chlumčany, okr. Louny / Citoliby 797 / 51 / Schallmann Jan, kočující loutkoherec t.č. v Chlumčanech přísl. do Klecan, okrs Karlín, syn Jsoefa Schallmanna kočujícho loutkoherce z Klecan a Karolíny rodem janeček z Vinoklas, okres Zbraslav, nar. 7.1.1866, matka: Antonie dcera Vicence Vocáska kočujícího loutkoherce z Hostouně a amtky terezie rodem herrgott ze Hříškova okres Louny, nar. 19.4.1871, svatba rodičů 9.6.1890 na Andělce, dítě oddáno 6.5.1919 v Jičíně s Karolínou Janečkovou

oo : Jan Schallmann + Karolína Alžběta Janečková - 6.5.1919 Jičín / 070-06251 / 478 / Schallmann Jan, katol. naroz. v Chlumčanech, okr. Louny dne 12.10.1897, hudebník kočující v Jičíně n.m.č.116, syn Karla Schallmanna, majitele kolotoče v Kobylicích u Prahy a Antonie dcery Vincence Vocáska kač. loutkáře z Hostouně, kř. l. ženicha fara Citoliby, 21-0-0, svob. nevěsta: Janečková Karolína, kat. naroz. v šestajovicích dne 1.12.1897 , okr. Brandýs n/L, dcera + Vincence janečka kočujcíího hudebníka a Anny dcery Vincence Vocáska loutkáře z Hostouni, fara Jirny, 21-0-0,s vob.


Anastázie - 5.10.1908 Bezděz

27.12.1910 Unhošť / Unhošť 35 / 165 / Schallmannová Anastazie naroz. v NBezdězi(SChloss Bösig, okr DOuba, manž. dcera Jana Karla SChallmanna komedianta t.č. v Unhošti a Antonie roz. Vocásek, 2-2-21, nar. 5.10.1908


František - 20.11.1839 Klecany 46 / Klecany 11 / 51 / Josef Schallmann komediant z Viskovy syn + Josefa Schallmann též komediant z Gottegabu a matky Karoliny rozené Peca??? Dommrt panství Pacovský, matka: Anna dcera + Vilima Kaisera komedianta z Krygovy a matky Therezie rozené Kroin ze Žače? ??? ŽateckaNESVĚTŠTÍ

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3775/26?fbclid=IwAR2JXeViVienQWHLAJ4Fzc0qPTKzwElkQQD6psjrX2OaiQeDNqRXhMcbezA

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu