Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Šikal

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Václav Šikal + Anna Pitová -

on: před 1837


Jan Florian - 29.9.1810 Vlkava 24 / Všejany 07 / 218 / Václav Šikal kramář , matka: Anna dcera po neb. Antonínovi Pitovi měšťanovi z Labskýho kostelce 30

Josef - 1813

oo : Josef Šikal + Johana Líbalová - 24.9.1837 Vlkava 28 / Všejany 15 / 8 / Josef Šikal kramář z Vlkavi syn po + Václavavovi Šikalovi kramáři z Vlkavi a matky Anny rozneé Pitové z Labského Kostelce, 24-0-0, svob. nevěsta: Johana dcera Václava Líbala kramáře ze Zámostí blíž Rožďalovic 3 a matky Františky rozneé Trwanlivé z Mladé Boleslalvi, 24-0-0, svob. , sv: Franz Fink kramář z Českýho brodu

ona: 7.3.1877 Lipník 4 / Všejany 18 / 31 / Johanna šikalová manželka Josefa šikala kramáře z Lipníka 4, rozená Líbalová z Mladé Boleslavi, 60-0-0, 42 let vdaná


František - 1838 Mladá Boleslav / Mladá Boleslav 19 / 361-362 / 18 / 303- / 17/265 / mb 41 / 92 / mb 44 / 109 / mb 46 / 93 / mb 48 / 92 / mb 50 / 84 / mb 55 / 101

oo : František Šikal + Barbora Sýkorová - 4.2.1861 Sovolusky 3 / Rožďálovice 12 / 164 / František Šokal syn Josefa šikala kramáře z Lipnika 36, orkesu benátského a matky Johany rozneé Libalové z Mladé Boleslavi 115, 23-0-0 fara Ml. Boleslav, svob. nevěsta:Barbora dcera po + Václavu Sýkorovy kramáři ze Sovolusk 3 okresu Libanského a matky Kateřiny rozené černý z tuchomě 27, 23-0-0, sovb.


Marie - 15.4.1862 Lipník 37 / Všejany 17 / 35 / Šíkal František katolík, kramář z Lipníka 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a matky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora rozené Sýkorová katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 8, okr. Libáňského a matky kateřiny rodem Černé ze Sleetic, rozené v Bozni

oo : Josef Hampl + Marie Šikalová - 30.6.1883 Stará Boleslav


Marie - 11.4.1884 Lipník 30 / Všejany 17 / 142 / Josef Hampl katolík kramář z Lipníka 30, narozen v Kostelním Hlavně , okr. Karlín syn + Josefa Hampla kramáře z Divišova 32 okr. Benešov a téhož manželky Marie rodem Náhlovské ze Železnice 32, matka: Marie kat. dcera Františka Šíkala kramáře z Lipníka 30 okr. MladáBoleslav a téhož manželky Barbory rodem Sýkorovy ze Svoolusk 8, ok


Josef - 29.11.1864 Lipník 37 / Všejany 17 / 48 / Šíkal František katolík, nájemník z Lipníka 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a matky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora rozené Sýkorová katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 8, okr. Libáňského a matky kateřiny rodem Černé ze Sleetic, rozené v Bozni

1866 Kostomlaty

Václav - 20.2.1866 Lipník 56 / Všejany 17 / 54 / Šíkal František katolík, nájemník z Lipníka 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a matky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora rozené Sýkorová katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 8, okr. Libáňského a matky kateřiny rodem Černé ze Sleetic, rozené v Bozni

Anna - 20.1.1869 Lipník 54 / Všejany 17 / 68 / Šikal František katolík, kramář a podruh z Lipníka 54 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a matky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora rozené Sýkorová katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 8, okr. Libáňského a matky kateřiny rodem Černé ze Seletic, rozené v Bozni

oo : Vít Hampl + Anna Šikalová - před 1894

potomci v rodokmenu Hampl


Jan - 28.12.1875 Lipník 89 / Všejany 17 / 101 / Šikal František katolík, kramář a podruh z Lipníka 89 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a matky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 18, okr. Libáňského a téhož manželky + Kateřiny rodem Černé ze Seletic, rozené v Bozni

9.1.1876 Lipník 89 / Všejany 18 / 30 / Jan šikal syn františka Šikala kramáře z Lipníka 89 a téhož manželky Barobry rodem Sýkorovy ze Svoolusk 18, 0-0-11

František - 21.6.1879 Lipník 81 / Všejany 17 / 118 / Šikal František katolík, kramář a podruh z Lipníka 81, nar. v Mladá Boleslavi, syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 37 a téhož manželky + Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavy , matka: Barbora katolička dcera + Václava Sikory kramáře ze Sovolusk 18, okr. Libáňského a téhož manželky + Kateřiny rodem Černé ze Seletic, rozené v Bosni, okr. mnichovo hradiště

26.7.1880 Předměřice nad Jizerou 42 / Předměřice nad Jizerou 44 / 31 / Šikal František syn Františka Šikala cestujícího kramáře z Lipníka 81 a Barbory Sýkorovy ze Sovolusk okres Libáňský, 1-1-0


Josef - 19.4.1840 Mladá Boleslav 58 / Mladá Boleslav 18 / 142 / Josef šikal kramář a obyvatel zdejší syn + Václava Šikala kramáře z Laučeně a matky Anny rozené Pitakové z českého Brodu podaný laučenský, matka: Johana dcera Václava Líbala kramáře zdejšího a matky Farntišky rozneé Trvandlivé též zdejší

Václav - 30.6.1841 Velká Bučina 1 / Velvary 08 / 48 / Josef šikal kramář ze vsi zvané Vlkava 25, poddán do Loužina okres Mladoboleslavký syn + Václava šikala kramáře z Vlkavy pasntví Loužinského a + matky Anny Pita z Českého Brodu, matka: Johana Libal dcera + Václava Libala kramáře z Mladé Boleslavi a amtky Františky rozneé Trvanlivé z Mladé Boleslavi

oo : Václav Šikal + Františka Blažková - 12.7.1865 Tuchom 6 / Rožďalovice 20 / 131 / Václav Šikal syn Josefa šikala nájmeníka z Lipníka 58 amatky Johanny rodem líbalové z Mladé Bolealvi 30.6.1841, 24-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Josefa balžka kramáře z Tuchomi 6 okresu Libánského kraje Jičín a makty Anny rodem Navrátilové z Tuchomi , nar. 8.2.1842, 23-0-0, sovb.

on: 6.8.1880 Lipník 4 / Všejany 18 / 35 / Václav Šikal kramář z Lipníka 4, 39-0-0, 15 let ženatý


Kateřina - 27.2.1866 Lipník 56 / Všejany 17 / 54 /šíkal václav kat. kramář z Lipníku 56 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 56 a amtky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Františka rozená Blažek , katol. dcera Jsoefa Blažka kramáře z Tuchomě 6 a matky Anny rozené Navrátiilové z tuchomě

Johana - 8.2.1868 Lipník 69 / Všejany 17 / 65 / šíkal václav kat. kramář z Lipníku 69 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 56 a téhož manželky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Františka rozená Blažek , katol. dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomě 6 a matky Anny rozené Navrátiilové z tuchomě

oo : Jan Brych + Johana Šíkalová - 2.11.1892 Mladá- Milovice

potomci v rodokmenu Brych


Josef - 7.1.1871 Lipník 37 / Všejany 17 / 77 / šíkal václav kat. kramář a podruh z Lipníku 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 56 a téhož manželky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Františka rozená Blažek , katol. dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomě 6 a matky Anny rozené Navrátiilové z tuchomě

Marie - 22.11.1872 Lipník 37 / Všejany 17 / 85 / šíkal václav kat. kramář a podruh z Lipníku 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 56 a téhož manželky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Františka rozená Blažek , katol. dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomě 6 a matky Anny rozené Navrátiilové z tuchomě

Anna - 20.2.1875 Lipník 39 / Všejany 17 / 97 / šíkal václav kat. kramář a podruh z Lipníku 37 syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 4 a téhož manželky Johanny rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Františka rozená Blažek , katol. dcera Josefa Blažka kramáře z Tuchomě 6 a matky Anny rozené Navrátiilové z tuchomě


Alžběta - 1842

6.2.1849 Lipník 36 / Milovice 04 / 247 / Alžběta dcera Josefa šikala kramáře , 6-0-0

Alois - 15.7.1847 Břevnov, Praha / BŘV N9 / 61 / Šikla Josef kramář ze vsy Vlkava 25k panství Laučin, syn + Václava Šikala kramáře z Vlkavy a manželky jeho Anny Pity z českéího Brodu, matka: Johanna dcera + Václava Líbala kramáře z Mladé Boleslavi a manželky jeho Františky rozneé Trvanlové z Mladé Boleslavi

oo : Alois Šikal + Anna Navrátilová - 31.5.1876 Lipník 4 / MIlovice 10 / 74 / Alois Šíkal, kramář a vojín zemské obrany z Lipníka 4, nar v tejnce 15.6.1847 okr Smíchov, syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 4 a téhož manželky Johanny rodem Líbalovy z Mladé boleslavi , 28-0-0, svob. nevěsta: Anna Navrátilová dcera Jana NAvrátila kramáře z Tuchomi 6, okr. Jičín a téhož manželky Kateřiny rodem Novotné z Mladé Boleslavi , , v Žantově , mNich hradiště 8.4.1853, 23-0-0, svob.


Anna - 1877

21.11.1877 Lipník 4 / Všejany 18 / 32 / Anna šíkalová dcera Aloise šíkala kramáře z Lipníka 4, a téhož manželky Anny rodem Navrátilovy z Tuchomi , 0-0-56


Jan - 9.12.1849 Lipník 36 / Milovice 04 / 230 / Josef šikal kramář z Vlkavi syn po + Václavovi šikal kramáři z Vlkavi 25 a matky Anny rozené Pit z Českého brodu, matka: Johanna dcera po + Václavovoi Líbal kramáři z Mladé Boleslavi 95 a matky Františky rozené Trvanliva, poznámka křížek Mortus

4.4.1851 Lipník 36 / Milovice 04 / 248 / Jan syn Josefa šikala kramáře, 1-3-0

Jan - 29.11.1852 Mělnická Vrutice 1 / Mělník 15 / 104 / Josef šikal kramář z Lipníka podkraj Nymb, okres benatek 36, vlasntí syn Václava šikala kramáře na Vlkavě a Anyn rodem Pitové z českéh oBrodu, matka: Johana vlastní dcera Václava Líbala kramáře z Mladé boleslavy a Anny rodem trvanlivé z Mladé Boleslavy

oo : Jan Šikal + Marie Blažková - 26.8.1874 Stará Hasina 8 / Rožďalovice 20 / 186 / Jan šikal syn josefa Šikala kramáře z Lipníka 4, a matky Johany rozneé Líbalové z Mladé Bolaslavi 123, nar. 29.11.1852,s ov.b nevěsta: Marie dcera + Josefa Blažka kramáře z Tuchome 7, okr. Liban a matky Anny rozneé Navrátilové z Tuchomě 7 bydlicí na Staré hasině 8 okres Liban , nar. 15.4.1852, 22-0-0, svob.


Františka - 28.1.1875 Stará Hasina 7 / Rož´dalovice 18 / 272 / Šikal Jan kramář na Staré Hosině 7, okr. Libaňskýho syn Josefa Šikala kramáře z Vlkavy 7, okr. Nymburk a matky Johany rozneé Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Marie dcera Josefa Blažka kramáře na Tuchomi 6 a amtky Anny rozneé navrátilovi z Tuchomi 6

oo : František Brych + Františka Šikalová - 22.6.1897 lexikon ví

potomci v rodokmenu Brych


Jan - 1877

oo : Jan Šikal + Anna Blažková - lexikon ví


Marie - 15.5.1887 Rejšice 7 / Rejšice 17 / 96 / Šikal Jan katolík kramář na Lipníku 46, okr. Benátky syn Josefa Šikala kramáře na Lipníku 46 a matky Johanny rodem Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Blažková Marie kat. dcera + Josefa Blažka kramáře v tuchomi okr. Libáň a matky Anny roz. Navrátilovy z Tuchomi

Eleonora - 8.3.1889 Mladá 65 / Milovice 06 / 7 / jan Šikal kat. kramář z Maldé 65, narozen ve Vrutici , okr. Mělník, syn Josefa Šíkala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanny rodem Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Marie kat. dcera + Josefa Blažka kramáře z Tuchomi , okr. Jičín, a téhož manželky Johanny rodem navrátilovy z Tuchomi obou katolíku narozna v tuchomi


Vojtěch - 17.4.1855 Lipník 30 / Všejany 17 / 17 / Josef šikal kramář z Lipníka 30 rodilý z Vlkavi syn po + Václavu Šikalovi kramáři z Vlkavy 4 a matky Anny rozené Pitové z českého Brodu, matka: Johanna Libalová rodilá z Mladé Bolslavi 97 dcera po + Václavovi Libalovi kramáři z Mladé Boleslalvi a matky Františky rozneé Trvanlivé z Mladé Boleslavi

oo : Vojtěch Šikal + Kateřina Pešáková - hledám Kněžmost 05 / 108-109


Anna - 25.5.1882 fara Újezd / Všejany 17 / 132 / Vojtěch šikal katolík , kramář z Lipníka 30, narozen v lipníku 30 syn Jsoefa šikala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanky rodem Líbalovy z Mladé Bolelsavi 97, matka: Kateřin akatolička dcera Josefa Pešáka kramáře z Kněžmosti 61, okr. Mnich hrad. a téhož manželky Anny rodem Kamenické ze Solnice , okr. Hradišť, narozena v kněžmosti

Josef - 3.2.1884 Lipník 4 / Všejany 17 / 141 / Vojtěch Šikal katolík, kramář z Lipníka 4, narozen v Lipníku 30 syn Jsoefa Šikala kramáře z Lipníka a téhož + manželky JOhanky rodem Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Kateřina kat. dcera Josefa Pešáka kramáře z Kněžmosta 61, okr. hejt. Mnichovo hradiště a téhož manželky Anny rodem Malířovy z Libáně, narozena v Kněžmostě

oo : Josef Šikal + Marie Lišková - 20.4.1914 Třebosice


Marie - 26.11.1885 Lipník 4 / Všejany 17 / 150 / Vojtěch šikal katolík , kramář z Lipníka 30, narozen v lipníku 30 syn Jsoefa šikala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanky rodem Líbalovy z Mladé Bolelsavi 97, matka: Kateřin akatolička dcera Josefa Pešáka kramáře z Kněžmosti 61, okr. Mnich hrad. a téhož manželky Anny rodem Kamenické ze Solnice , okr. Hradišť, narozena v kněžmosti

28.12.1885 Lipník 4 / Všejany 18 / 40 / Marie Šikalová dcea Vojtěcha Šikala kramáře z Lipníka 4 a téhož manželky Kateřiny rodem Pešákovy z Kněžmostu 61, 0-1-0

Marie - 23.3.1887 Lipník 4 / Všejany 17 / 157 / Vojtěch šikal katolík , kramář z Lipníka 30, narozen v lipníku 30 syn Jsoefa šikala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanky rodem Líbalovy z Mladé Bolelsavi 97, matka: Kateřin akatolička dcera Josefa Pešáka kramáře z Kněžmosti 61, okr. Mnich hrad. a téhož manželky Anny rodem Kamenické ze Solnice , okr. Hradišť, narozena v kněžmosti

23.4.1887 Jenišovice

Stanislav - 11.1.1893 Lipník 69 / Všejany 17 / 179 / Vojtěch šikal katolík , kramář z Lipníka 30, narozen v lipníku 30 syn + Josefa šikala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanky rodem Líbalovy z Mladé Bolelsavi 97, matka: Kateřin akatolička dcera Josefa Pašáka kramáře z Kněžmosti 61, okr. Mnich hrad. a téhož manželky Anny rodem malířovy? z Libáně okresu Jičínského, narozena v kněžmostě

25.1.1893 Lipník 69 / Všejany 18 / 46 / Stanislav šikal syn Vojtěcha šikala kramáře z Lipníka 69a téhož manželky Kateřiny rodem Pešákovy z Kněžmostu , narozen v Lipníku, 0-0-14

Johana - 7.10.1890 Mladá 65 / Milovice 06 / 14 / VOjtěch Šikal kat. kramář z Lipníka 4, narozen v Lipníku 30 syn Josefa šikala kramáře z Lipníku a téhož manželky Johanky rodem Líbalové z Mladé Boleslavi , matka: Kateřina kat. dcera Josfa Pešáka kramáře z Kněžmosta 61, okr. Maladá Bolesalv, a téhož manželky Anny ordem Malířovy z Libáně okr. Jičínské

24.10.1892 Lipník 69 / Všejany 18 / 46 / Johana šikalová dcera Vojtěcha šikala kramáře z Lipníka 69a téhož manželky Kateřiny rodem Pešákovy z Kněžmostu , anrozená v Mladé , okres benátsky, 2-0-14

Václav - 23.3.1894 Lipník 47 / Všejany 17 / 186 / Vojtěch šikal katolík , kramář z Lipníka 47, narozen v lipníku 30 syn + Josefa šikala kramáře z Lipníka 30 a téhož manželky + Johanky rodem Líbalovy z Mladé Bolelsavi 97, matka: Kateřin akatolička dcera Josefa Pešáka kramáře z Kněžmosti 61, okr. Mnich hrad. a téhož manželky Anny rodem malířovy? z Libáně okresu Jičínského, narozena v kněžmostě

oo : Václav Šikal + Antonie Novotná - 4.10.1919 Domoušín


Ferdinand - 1.10.1858 Lipník 36 / Všejany 17 / 26 / Josef šikal kramář z Lipníka 30 rodilý z Vlkavi syn po + Václavu Šikalovi kramáři z Vlkavy 4 a matky Anny rozené Pitové z českého Brodu, matka: Johanna Libalová rodilá z Mladé Bolslavi 97 dcera po + Václavovi Libalovi kramáři z Mladé Boleslalvi a matky Františky rozneé Trvanlivé z Mladé Boleslavi

Anna - 17.4.1863 Lipník 56 / Všejany 17 / 40 / Josef šikal kramář z Lipníka 30 rodilý z Vlkavi syn po + Václavu Šikalovi kramáři z Vlkavy 4 a matky Anny rozené Pitové z českého Brodu, matka: Johanna Libalová rodilá z Mladé Bolslavi 97 dcera po + Václavovi Libalovi kramáři z Mladé Boleslalvi a matky Františky rozneé Trvanlivé z Mladé Boleslavi

Karel - 23.5.1864 Chloumek 8 / Mělník 37 / 8 / Josef Šikal kramář z Lipníka , syn Václava Šikala kramáře na Vlkavě 14 a Anny rodem Pítové z Českého Brodu , matka: Johana manželksá dcera Václava Líbala kramáře z Maldé Boleslavi a Anny rodem Trvanlivé z Maldé Boleslavi

oo : Karel Šikal + Marie Suchá - 30.7.1889 Řevničov 92 / Řevničov 14 / 22 / Šikal Karel kramář v Řenčově 92, manž. syn Josefa šikala kramáře v Lipníku 5, okr. Mladá Boleslav a Johany rodem Líbalové z Mladé Boleslavi, 24-0-0. fara Mlěnická, nevěsta: Marie Suchá manželská dcera Antonína Suchého kramáře v řenčově 92 hjt. Slánské a Marie rodem Zuzánkové z Domousic, 23-0-0, fara Řevničov


Mrtvé děvčátko - 22.2.1890 Lipník 50 / Všejany 17 / 169 / Karel šikal kat. kramář z řenčova 92, narozne na Chloumku, okr. Mělník, syn + Josefa šikala kramáře z Lipníku 5, a téhož manželky + Johany rodem Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Marie kat. dcera + Antonína Suchého kramáře z řenčova 97 a téhož manželky + Marie rodem Zuzánkovy z Domoousnic, okr. jičín

Františka - 8.3.1891 Lipník 50 / Všejany 17 / 173 / Karel šikal kat. kramář z řenčova 92, narozne na Chloumku, okr. Mělník, syn + Josefa šikala kramáře z Lipníku 5, a téhož manželky + Johany rodem Líbalovy z Mladé Boleslavi, matka: Marie kat. dcera + Antonína Suchého kramáře z řenčova 97 a téhož manželky + Marie rodem Zuzánkovy z Domoousnic, okr. jičín


Ludmila -

oo : Václav Brych + Ludmila Šikalová - pokud byli oddáni, tak až po roce 1842 / z Raje okr Karlín / Skalsko 09 / 120-124


Marie - 3.7.1832 Malý Břevnov 1 / BŘV N7 / 12 / Václav Brych kramář vlastní syn Antonína Brycha kramáře z Brandejsa a Anny manželky dcery + N Semeráda, matka: Lydmila vlastní dcera Václava Šikala kramáře z Vlkovy pasntví loučinského a + Anny manželky dcery + Václava Pity

Anna - 28.2.1836 Lipník 36 / Milovice 04 / 209 / nemanželské dítě, nemanželský otec se k dítěti přiznal a zapsat jeho jména povolil?, otec: Václav Brich kramář syn po + Antonínovi Brich kramáři z Dolního Bousova a matky Anny rozené Semerad ze Strak, matka: Ludmila dcera po + Václav šikal kramáři na Vlkavi a matky Anny rozneé Pit z Labskýho kostelce

oo : Jan Posselt + Anna Šikalová - 14.8.1876 Blata 15 / Mělník 41 / 80 / Jan Poselt kramář z Pinčova, okresu Železno Brodského manž. syn Ignáce Poselta kramáře z Pinčova a Anny rod. Trlovy ze Zásady 30, hjt. Semily, 28-0-0, matrika E fol. 72, svob. nevěsta: Anna Šikalová nemanž. dcera Ludmily Šikalovy manž. dcera Václava Šikala kramáře z Vlkavy a Anny rod. Pítovy z Lab.. Kostelce hjt. Karlín, 40-0-0, křestní list dto Mladá 7.8.1816, svob.


Václav Jan - 4.7.1872 Velvary / Velvary 35 / 125 / nemanželské dítě leg svatbou 14.8.1876 Mělník, za otce se příhlasil Jan Poslt katolík, kramář z Sku??sova okres Želežný Brod, syn Ignáce Poslta kramáře z Zásady 30, okr. Železný Brod, matka: Anna katolička recte Šikalová nemanželské dcera Ludmily šikalové dcery Václava šikala kramáře z Vlavi okres Mladoboleslavský a manželky jeho Johanny kramářky z Libotejnic, okres ROudnice


Václav - 9.9.1842 Skalsko 50, okr. Mladá Boleslav / Skalsko 06 / 42 / dle udání manželské, otec: Brych Václav cestující kramář z Břežan pasntví Pražské syn Antonína brycha a matky kateřiny rozneé Semerádové, matka: Ludmila dcera Václava Šikala kramáře z rataj a matky Anny rozené Pitové z Labského Kostelece, katolík

oo : Václav Šikal + Františka Vokurková - ona nar 1848 / hledám Hořovice 26 / 358-360


Václav - 11.3.1873 Mělník 71 / Mělník 30 / 184 / Václav Šikal kramář z řepína 67, nemanž. syn Ludmily manž. dcery Václava Šikala kramáře z Raje hjt. Karlín, matka: Františka manž. dcera Hynka Vokurky kováře z Hořovic 288 a MArie rod. Jungmanové z Hudlic , hjt. Křivoklátsv: Anna Zuzánková z Blat

Jan - 15.5.1877 Rejšice 7 / Rejšice 17 / 70 / Šikal Václav cestující kramář (deštníkář) z Vlkavy 19, okresu Nymburksého syn + Václava SChikala kramáře na Vlkavě 19 a matky + Lidmily rozneé Brichovy z Vlkavy, matka: Vokurka Františka dcera Ignáce Vokurky obchodníka v ???? nádobí v Hořovicích a matky Marie rozené Jungmannovy z Hudlic

Marie - 14.6.1879 Zbečno 100 / Zbečno 19 / 76 / Václav šikal světem jdoucí brusič z Vlkavy katolickýho náboženství syn Václava Šikala obchodníka z Vlkavy v Poděbradsku a Lidmily rozené Brychovy z Vlkavy narozený v Skalsku Mladoboleslavského hejt. matka: Františka rozená Vokurková katolického náboženství dcera Ignáce Vokurky obchodníka z Horojic a Marie dcery Františka Jungmann z Hudlic narozená v Hudlicích , rakovnického hjt.


oo : Josef Rozum + Františka Vokurková vdova Šikalová - 23.12.1884 Zruč

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/?session=d21027362be862b9d8b6d7f4c87047e5a99a8706849d768380a0e28cfb3b0824&action=image&record=1


Aloisie - 1885


Marie -

oo : Jan Růžička + Marie Šikalová -


Josef - 18.12.1829 Lipník 6 / Milovice 04 / 202 / Johann růžička kramář syn po + Josefu Růžičkovi kramáři z Bubence, matka: marie dcera Václava šikala kramáře z Vlkavy ?? panství a matky Anny rozené Pit z Labského kostelce

oo : Josef Růžička + Alžběta Langerová -


Josef - 24.10.1864 Bakov nad Jizerou 9 / Bakov nad Jizerou 08 / 185 / dvojčata, Růžička Josef cestující komediant roz. v Lipníku 6, syn Jana růžičky komedianta z Lipniku 6 okr. Benátském a Marie rod. Šikalovy z Vlkavy okr. Nymburk, matka: Langrová Alžběta roz. v Přepeřích u Turnova 8 dcera Jana Langra komedianta z Přepeř 8, okr. Turnov a Marie roz. Široké z Doleního Bousova, okr. SoboteckýNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Antonín Šikal + Marie -


Marie - 1872

7.5.1873 náves, Rejšice / Rejšice 17 / 134 / Šikalová Marie dcera Antonína Šikala kramáře z Lipníka, okresu Benátského a matky Marie rozené , 0-7-17, neštoviceBenátky nad Jizerou 06 / 242-243 S 266-269


Hořovice 24 / 262 265-266

Hořovice 26 / 358-360


Mělník 39 / -71L 114-123 154-156 -


Milovice 01 / 160-161 nic

Milovice 04 / 291-292L 293P, 294-295

MIlovice 02 / 195-108

Milovice 10 / 201


Mladá Bolesalv 18 / 303-305


Mšeno 18 / 62-68 73-86


Rejšice 17 / 166-169


Řevničov 10 / 139Skalsko 06 / 187 200 203

Skalsko 09 / 120-124


Všejany 15 / 59-až S

Všejany 17 / 195-

Josef - 1887 / 189 hledám 150-191


Všejany 15 / 59

Všejany 18 / 55-

Všejany 21 / 260-261-264-265

Všejany 25 / 163

Všejany 27 / 40-43 50P-52Zbečno 19 / 216-


Mladá Boleslav 17 / 126-181 264 245 / MB 41 /78 95 / MB 43 / 78 94 / MB 44 / 96 112-113 / MB 46 / 80 96 / MB 48 / 82 93 / MB 50 / 75 86 / MB 55 / 88 104

Milovice 04 / 23-37 95-108 157-161 191-231 232-249(jen čp.6 a 36) 291-292

Všejany 17 / 195 všichni zapsaníRůžena Pitová - 153

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu