Rodokmen: Šmíd, Schmied, Šmidt

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Jakub - 1724

oo : Jakub Šmíd + Johana Kotvová? - Radnice 06 / 1-19-21-26

on: 27.1.1799 Všenice 20 / Stupno 11 / 90 / Jakob Schmit hausler, 75-0-0


Kateřina - 6.8.1755 Mostiště / radnice 03 / 47 / Jacobus Scmidt Mr Johanna

oo : Josef Strejček + Kateřina Šmídová - 2.2.1785 Všenice 8 / Stupno 01 / 175 / Stejček Josef nach Matěj? aus Moštic? 8, 24 let, svob. nevěsta: Katharina tochter des Jakob Schmurck??? aus Všenic 20, 24 let , svob ?

potomci v rodokmenu Strejček


Anna - 16.12.1757 Mostiště / Radnice 03 / 53 / Jacobus Schmidt Mr Johanna

Václav - 30.5.1760 Kříše / Radnice 03 / 63 / Wenceslaus leg filius Jacobi Schmidt et Johanna exor ejus ex pago Krise parentum sub.

Ludmila - 26.3.1762 Vranovice / Radnice 03 / 68 / ludmila filia Jacobi Schmidt et johanna uxor ej. ex pago Vejvanov, kmotra: Kateřina , patrně je to tato ludmila, jeji kmotra byla Kateřina a Jakub Šmíd daval vzdy jmeno podle kmotra

14.4.1762 Vranovice / Radnice 04 / 39 / Ludmila filia Jacobi Schmidt ex pago Vranovic, 3 sept, 0-0-21

Ludmila - 23.9.1763 Vranovice / Radnice 03 / 81 / Ludmila filia leg. Jacobi Smid ex uxoris ejus Anna parentum doinio Radnice subditorium, kmotra Ludmila

Barbora - 24.1.1766 Vranovice / Radnice 03 / 112 / Barbara filia jacobi Smid et uxoris ejus Joanna parentum dominio Radnicensi sub. levans fuit Barbora tomcová

Josef - 11.9.1768 Vranovice / Radnice 03 / 147 / Josephus et filia Anna patris Jacobi Smid et uxoris ejus Johana Kotvova nata parentum dominio Radnice sub. , kmotři Josefa a Anna

Anna - 11.9.1768 Vranovice / Radnice 03 / 147 / Josephus et filia Anna patris Jacobi Smid et uxoris ejus Johana Kotvova nata parentum dominio Radnice sub. , kmotři Josefa a Anna

Josef - 30.10.1771 Stupno 11 / Radnice 03 / 187 / Jacobus SChmid pastor et uxor ejus Johanna , kmotr: Josef TomecAnna Marie - 1687 Chudenice, okres Domažlice / hledám Chudenice 01 / 27-35 nic

oo : Jan Šimon Flieger + Anna Marie Schmiedová - 22.11.1713 Koloveč, okr. Domažlice / Koloveč 03 / 242 / Jan Simon Flegera z dolejšího falcu, z děvečkou Annou Schmidtovou dcerou pohodného Chudenického,druzba: Kristian Westhager pravni posel ze Svihova, druzka: Anna Marie z Duberova, sestra posla pravniho z Kolovce


Anna Marie - 8.12.1717 Koloveč / Koloveč 02 / 82 / Simone Fleger et Anna, kmotri:Anna Marie manzelka Jana Michaela Pikla pohodneho z Horsovskeho Tyna a Jan Michael Pikl jeji manzel

oo : Jan Maier + Anna Marie Fliegerová - 3.5.1735 Nebílovy / Prusiny 05 / 8 / Joannes Majer excorcator ex Lhota cum Anna MAria Simonis Fliegl filia ex pago Koloutchen, Svedci: Matej Maier, Katerina Fliegrova, Ondrej Wollmut

potomci v rodokmenu MaierMartin -

oo : Martin Šmíd + ? -


Josef - 1774 Plzeň asi / hledam Plzeň 046 / 217 -

oo : Josef Schmid + Barbora Verberová - 21.2.1797 Plzeň / Plzeň 024 / 69 / Josef pozůstalý syn po neb. Martinovi Šmídu bývalým obyvateli zdejšim, 23-0-0, svob. nevěsta: Barbara pozůstalá dcera po neb. Václavovci Verberovy bejvalym měsť Plzenskym, 19-0-0, svob.


Josef - 25.3.1797 Plzeň 12 / Plzeň 006 / 96 / Joseph Schmidt tovaryš krejčovský svobodný, matka: Barbora roz. Werblová, svedci: Josef Werber mistr švec, Roza kunovská mistr. mydlářka

oo : Josef Schmid + Josefa Kellnerová - 27.10.1822 Plzeň 12 / Plzeň 025 / 148 / Josef Schmidt kramář v Plzni vlastní syn Josefa SChmida mistra krejčovskýho a matky Barbory rozené Berberové z Plzně, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa vlastní dcera po + Viktorínu Kellnerovi kramáři ze vsy Hluboš a matky Marie rozené Versákové? z Pocepič, 22-0-0, svob.


Josef Antonín - 2.9.1822 Příbram 12 / Příbram 061 / 119 / nemanželské dítě, otec : Josef Schmid kramář rozený z Plzně ??? voják při gentean?, matka: Josefa dc. + Viktorína Kellnera kotláře v Hluboši matky + Marie Urban v Hluboši, svědci: šebestián Hojda z Domažlic handlíř, Anna ??? dsvobodná z Radnic, Josef Schmid upraven za me pravé dítě, svěd: Josef Suchý handlíř z Řenčova,

oo : Josef Šmíd + Anna Marešová - 5.10.1848 Plzeň / Plzeň 027 / 103 / SChmid Josef měšťan v Plzni 250 syn Josefa SChida měšťana v Plzni 141 a matky Josefy Kellnerová z Hluboše, téhož panství , narozen Příbram 16, 26-0-0,s vob. nevěsta: Marešová Anna služebná v Plzni 141, dcera Františka mareše kramáře v Mějtě kraje Berousnkého 10 a matky marie rozené Kellnerové z Lochovic 5, kraje Berounského, nar. v Kozojedy panství Plůaské, 24-6-0, svob.


Josef - 1846

oo : Josef Schmied + Kateřina Kilianová - 29.7.1869 Plzeň 164 / Plzeň 029 / 79 / Schmied Josef obchodník v Plzni syn Josefa Schmieda obchdoníka v Plzni a Anny roz. Marešovy z Plzně, 23-0-0, svob., nevěsta: Kilianová Kateřina dcera + Josefa kiliana obchodníka v Zajíčově okres, Přibramský a Terezie Melicharové z Kvanovic?, 27-0-0, svob.


Alois - 1851 Plzeň nebo Klatovy

oo : Alois Šmíd + Barbora Kiliánová - 22.4.1875 Kadov 17 / Kadov 12 / 4 / Šmíd Alois obchodník v ozdobném zboží a ck reservní vojín v kadově 17 syn Josefa Šmída obchodníka v Plzni a manželky Anny rozené Marešové z Mýta , 24-0-0 Klatovy newob Plzeň, svob. nevěsta: Barbora dcera Jana Kiliána obchdoníka v ozdobným zboží v kadově 17 a matky Josefy rozené Růžičkové z Mirotic , 22-0-0 asi Prádlo, svob.


Marie Antonie - 30.1.1876 Kadov 17 / Kadov 8 / 25 / Alois Šmíd obchodník v ozdobnémn zboží v Kádově 17 syn Josefa Šmída obchdoníka v Plzni a matky Anny rozené Marešové z Mýta, matka: Barbora dcera Jana Kiliána obchodníka v ozdobném zboží v Kádově 17 a matky Josefy rozené Růžičkové z Radnic

Kateřina - 8.12.1893 Plzeň 164 / Plzeň 071 / 311 / Šmídek Alois obchodník v Plzni syn Jsoefa Šmídek obchodníka v Plzni a Anny roz. marešovi z Mýta, matka: Barbora dcera jana Kiliána kramáře v Plzni z Kadova a Josefy rozneé Růžička z Radnic


Barbora - 23.10.1915 na Rychtářce 9, Plzeň / Plzeň 138 / 491 / otece nezapsán, matka: Šmídková Kateřina v pLzni na rychtářce 9, narozená v Plzni, dcera Aloise Šmídek obchodníka v Plzni a Barbory rozené Kiliánové z Plzně

13.4.1916 Plzeň

Růžena - 23.10.1915 na Rychtářce 9, Plzeň / Plzeň 138 / 491 / otece nezapsán, matka: Šmídková Kateřina v pLzni na rychtářce 9, narozená v Plzni, dcera Aloise Šmídek obchodníka v Plzni a Barbory rozené Kiliánové z Plzně

8.6.1916 Plzeň


oo : Engelbert Kilián + Kateřina Šmídková - 8.12.1916 Brno Zábrdovice / BrnoZábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 17297 / 23 / Kilián Engelbert majitel houpaček aál. 14. ?? pl. syn Anny Kiliánové majitelky panoráma v Brně manž. dcery Václava kiliána majitele panorámy v Nepomuku a Josefy Mergl , nar 7.9.1890 , matka kat. a žioje v Prostějově, 26-3-0, svob. nevěsta: Šmídek Kalteřina soukromnice manž. dcera Aloise Šmídka obchodníka v Plzni a Barbory rozené Jan Kilian , nar. 8.12.1893 , rodiče oba kat. žijí v Plzni


Jan - 24.5.1885 Chudenice 115 / Chudenice 18 / 138 / Šmíd Alois obchodník kramářský t.č. v Chuděnicích 115, manž. syn Josefa Šmída kramáře v Plzni 7 a Anny rodem Marešovy z Hýtak?, matka: Barbora manželská dcera Jana Kiliána obchodníka v Kádově 17 u Blatné a + Josefy rodem Růžičkovy z Radnic u Rokycan

oo : Jan Šmíd + Antonie Davidová - 22.11.1908 Plzeň 9 / Plzeň 096 / 339 / Šmíd Jan malíř pokojů v Plzni nar. 24.5.1885 v Chudenicích hhj. Klatovy mž. syn kat. rod. Aloise Šmída obchodníka v Plzni a Barbory roz. kilian z Kadova, 24-5-0, svob. nevěsta: David Antonie služebná v Plzni nar. 19.1.1885 v Táboře , mž. dcera kat. arod. Rudolfa Davida krejčího v Táboře a Terezie roz. Kolář na Horkách 372, Tábor, 23-10-0, svob. svědek: Josef Šmíd galvanger v Plzni


oo : Alois Šmíd + Josefa Kiliánová - -


Alois - 14.4.1880 Plánice 7 / Plánice 32 / 106 / Alois Šmídek obchodníkk v kramářském zboží z Plzně 164, syn Josefa Šmídka obchodníka v kramářském zboží z Plznně 164 a Anny roz. marešové z mýta, matka: Josefa dcera Jana Kiliana obchodníka v kramářském zboží z kadova 13 a Josefy roz. Růžičkové z Radnic

oo : Alois Šmídek + Alžběta Šimandlová - 1.2.1910 Štěkeň / podle indeuxu je to folie 86


Vojtěch Alois - 29.12.1911 Na rychtářce 9, Plzeň / Plzeň 131 / 370 / Šmídek Alois ochodník v Plzni nar. v Planici ok Klatovy syn Aloise Šmídka obchodníka v Plzni 164 a Josefy kilian z Kadova 13, nar. 14.4.1880, matka: Alžběta roz. Šimandl z Jemnic h. Krakonice dcera + Matěje šimandla domakře z Brus 14 h. Strakonice a Anny Hesoun z Křešic, nar. 19.11.1887

Marie - 21.11.1914 Truhlářská ulice 16, Plzeň / Plzeň 138 / 358 / Šmídek Alois , dělník v Plzni nar. v Plánici syn Aloise Šmídek obchodníka v Plzni 164 a josefy roz. Klilianové z Kadova 13, matka: Alžběta roz. Šimandlová nar. v Jemnicích , okr. Strakonice, dcera + Matěje Šimandla domkaře z Brus 19, okr. Strakonice, a Anny roz. Hesounové z Křešic 7


oo : Alois Šmíd + Anna Kiliánová -


Marie - 25.8.1888 hrnčířská ul. 15, Plzeň / Plzeň 067 / 412 / Šmídek Alois kramář v Plzni syn Josefa Šmídka , kramáře v Plzni a Anny rozené Mareš z Plzně, matka: Anna dcera Františka Kiliana, rkamáře z Kádova a + Josefy rozené Hurt z Kádova

oo : Josef Kučera + Marie Šmídková - 20.1.1909 Plzeň 096 / 359 / Kučera Josef cestující herec v Plozni nar. v Nepomuk hejt. Přeštice 27.11.1882 manž. syn kat. rod. + Václava kučery obuvníka v nepomuku 247 a Marie Kilian z Hořovic, 26-1-0, svobodná, mevěsta: Šmídek Marie nar. v Plzni 25.8.1888 manž. dcera kat. rod. Aloise Šmídka kramáře v Plzni a Anny Kilian z kadova, 20-4-0, svob.


Barbora - 22.6.1853 Plzeň /eni to plzeň

oo : Josef Kellner + Barbora Šmídková -

on: 27.11.1886 Plzeň / Plzeň 086 / 225 / Keller Josef obchodník v Plzni z Radnic , manžel Barbory roz. Šmídek z Plzně, 41-0-0, tubera


oo : Josef Kilián + Barbora Šmídková - 7.5.1887 Plzeň 15 / Plzeň 081 / 108 / Kilian Josef obchodník v Plzni ze Zaječova syn Josefa Kiliána kramáře v Zaječově 33 a Terezie melicharové z Vranovic, 36-0-0,svobodný , nevěsta: Kellerová Barbora vdova po + 27.11.1886 Josefu kellerovi obchodníku v Plzni dcera Josefa Šmídka obchodníka v Plzni 15 a Anny rozené Mareš z Mýta, 34-0-0, vdova


Jan - 1.6.1855

oo : Jan Schmid + Františka Hes - 14.10.1880 Plzeň / Plzeň 080 / 28 / Schmied Jan kramář v Plzni syn Josefa SChmieda kramáře v Plzni 118 a Anny roz. Mareš z Mýta 22, 25-4-0, svob., nevěsta: Hesová Františka dcera + Petra Hesa kramáře v Miroticích 7 a Anny Bábovka-ovy z Kutné Hory, 21-9-0, svob.


Emanuel - 1861 Plzeň

oo : Emanuel Šmídek + Marie Krejza - 25.6.1883 Plzeň / Plzeň 080 / 214 / Schmidek Emanuel obchodník v Plzni syn Josefa Schmidka obchodníka v Plzni 37 a Anny roz. mareš z Mýta 44, 22-0-0, svob. nevěsta: Krejza Marie dcera Marie Krejzovy dcery Antonína Krejzy kramáře v Oužicích okrese uhlířsko-janovického, 22-0-0, svob.


František - 1864 Plzeň

oo : František Šmídek + Marie Kopkaně? - 7.5.1887 Plzeň / Plzeň 081 / 108 / Šmídek Frantiek obchodník v Plzni synJosefa Šmídka obchodníka v Plzni a Anny rozené Marešovy z Mýta, 23-0-0, svobodný, nevěsta: Kopkáně-ova Marie dcera + Aloise Kopkáně deštníkaře v Plzni a Anny rozneé Beerovy z roudnice, 23-0-0


Anna - 1824 možná Plzeň nebo Hluboš /* nebyla to příbram

oo : Jan Kopecký + Anna Šmídová - 16.9.1851 Mirotice 73 / Mirotice 14 / 55 / jan Kopecký domediant z marionetami z Mirotic a syn Matěje KOpeckého komedianta z marionetami z Mirotice 73 a matky Rozalie rozneé holceptel z Mirotic , 47-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Šmíd dcera Josefa Šmída měšťana z Pilsen 115 a matky Josefky rozené Kettner z Hluboše, 27-0-0, svob.oo : Julius Šmídek + Josefa Jindrová -


Františka - 30.9.1883 Brno-Zábrdovice 22 / Hledam BrnoZábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 17243 / 150-160

oo : Antonín Kilián + Františka Šmídková - 2.2.1909 Zábrdovice 22,Brno / BrnoZábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 17296 / 69 / Kilian Antonín natěračský pomocník , zál. 88 pěš. pl. manž. syn Václava Kiliana knihařského pomocníka na Smíchově a Josefy roz. Merkl, rodiče oba kath. a žijí, nar. 4.5.1878, 30-9-0,svobo. nevěsta: Šmídek Františka tov. dělnice , dcra Julia Šmídka hudebníka v Brně a Josefy roz. Jindra , rodiče oba kato. otec +, nar. 30.9.1883 , 25-3-0, sovb.oo : Václav Šmíd + ? -

1763 - 192 212 1765263 1767317

Václav - 7.3.1765 Strašice / Mýto 04 / 100 / filius leg. Wenceslai Schmidt rustici uxoris ejus M Magdalena

oo : Václav Šmíd + Ludmila Feirzl(Feierweich) - 22.1.1799 Strašice 112 / Strašice 03 / 38 / Václav syn + Vcálava Schmidovi kovář , 34-0-0, svob. , manželka Ludmila dcera po + Kristiánovy Feirzlovy Strašic, 23-0-0, svob.


Václav - 1802 Strašice 159

oo : Václav Šmíd + ? - -


oo : Václav Šmíd + Anna Řapková - 20.10.1846 Chválenice 28 / Chválenice 18 / 41 / Šmíd Václav cvokařský tovaryš a vdovec ze Strašic 159 , syn + Vaclava Šmída tež cvokaře ze Strašic 159 a + matky Ludmily rozené Feierweich? ze Strašic 56, 44-0-0, vdovec, navěsta: řapek Anna , dcera + Josefa řapka, sedláka z Chválenic 28 a matky Marie rozené Sobota polosedláka dcery z Losiny 1, 42-0-0, svob.oo : Šimon Šmíd + Veronika - -


Barbora -

oo : Antonín Ditrt + Barbora Šmídová - -


Josefa - 27.12.1844 Dehtáře 9 / Pištín 8 / 111 / Anton Dietrt schuhmacher geselli, ehel sohn des + Franz Dietrt schuhmacher aus římaň 31 das gutt Riman u der + mutter Dorota geboren Gindrin? aus řiman 31, matka: Barbara ehel. tochter des Simon Schmidt bäckermeister aus Dobřísch u der + mutter Veronika

oo : František Kočka + Josefa Ditrtová - 26.4.1866 Nestanice 47 / Lomec 15 / 88 / František Kočka dovolenec ck 13 praporu polních myslivců, herec s loutkami příslušný do Jindřichovic, okr. Klatovského syn Františka Kočky herce s loutkami z Jindřichvoic 34 a + Kateřiny , dcery Vácalva Dubskýho kramáře z Březnice, 28-0-0, svob. nar. 17.12.1837 Lomnice, nevěsta: Josefa dcera Antonína Ditrta obuvnického tovaryše příslušného do němčic okr. Newtolického a + Barbory dcery Šimona Šmída pekaře v Dobrji, 21-0-0, svob., nar. 27.12.1844 PištínJohan -

oo : Johan Schmied + Margarete Miller - 25.7.1697


Jan - 24.1.1702 Stachesried, Bayern, Germany

oo : Jan Jiří Schmied + Anna Marie -

on: 1.12.1774 Bělýšov u Chudenice 07 snimek 145


Anna Marie - 2.2.1726 Bělýšov / Chudenice 01 / 108 / Jiříka Šmida pohodnýho a Amrie manželky

oo : Leonard Kaiser + Anna Marie Schmiedová - 25.9.1746 Mezno, okr, Benešov / Chudenice 02 / 64 / Lynhard Kayser phodný z Mariji vlastní dcerou Jiřího Šmida pohodnýho Bělešovského družba Karel Holzhausser z Furtu druzba Albeta Kralova z Stauhes? Rejdu?


Jan Michael - 26.2.1735 Bělýšov / Chudenice 01 / 141 / Jiříka Šmída a Anny manželky , oba svobodní, svědci pohodní

oo : Jan Michael Schmied + Barbora Schlehoferová - 19.5.1767 Srbice, okr. Klatovy / Zdebořice 01 / 249 / Michael Schmid declubitor ex Velischow vidnus cum sua rspve? hon. sponsa Barara legl. Josephi SChlehoffer declubitoris filia ex Srbic ambo liberi


Václav - 9.8.1776 Chudenice / Chudenice 01 / 298 / Michael SChmid carpophorus ex Bielejshov 54 Barbara uxor ejus parentum liberoroum

oo : Václav Šmíd + Rozálie Holzknechtová - 19.1.1801 Kamenná 8 u Holušic okr. Pribram / Chraštice 06 / 14 / Václav syn Michala Šmída z chudenic? N19 naten ??? v ??? ??, paholek pohodný svobodný, 25-0-0, svob. nevěsta: Rosalia dcera Jiřího Holzknechta pohodneho ??? ??? ??? v Kašový lhotě, 26-0-0, svob.oo : Jan Schmied + Walburga -


Jan - -

oo : Jan Schmied + Barbora Maierová - 25.10.1762 Lhůta / Stary Plzenec 06 / 172 / honestus sponsus Joannes filius legitimus Joannis Schmid excoriatoris ad pagum Jinecz? et uxoris ejus Valpurga parentum , cum honesta sponsa Barbara filia legitima parentum defuncti Joannis Mayer excoriatoris ad pagum lhota et uxoris ejus defuncta Maria liberorumJiří - 1770 na MH psáno Vrhaveč, panství Tejnské

oo : Jiří Schmied + Markéta Tomrlová - on psán z Nezdic ona z Vrhaveč / hledam Horní Sekyřany 13 / 1- / hledam PlzeN 047 / 244L / Týnec 24 32 nic / Týnec 10 50-54 / Klatovy 61 / -71

on : 19.10.1825 Horní Nezdice 27 / Vřeskovice 10 / 113 / Georg Schmidt inwohner, 55-0-0


Jan - 31.8.1797 Plzeň 64 / Plzeň 006 / 104 / Jiří SChmid ze vsi Vrkavec pasntví Tejnické svodobný kramář, matka: marketa roz. Tomrlova

oo : Jan Schmied + Rozálie Dubská - 14.11.1831 Horní Nezdice 27 / Vřeskovice 10 / 87 / Johann Schmied ausgedinten kapitulant u marionettenspieler aus Obernezdic sohn nach dem + Georg Schmied hausler und komediant n Obernezditz 27 und der mutter Margaretha geb. ....von Vrhavec, hrft Teinitzl?,35-0-0,svob. matka: Rosalia Diubský tochter nach dem + Joseph Dubský inwohner in Hradek nämlichen hfst bei SChüttenhofen und dem mutter Barbara geb. Hetlerin von Chvalenitz, 33-0-0, svob.


Jakub - 2.4.1828 Štěpánovice 7 / Klatovy 48 / 16 / Johann Schmid krämer von Nezditz Kron=Poritsch herrschaft und der + Margaretha geboren Hetler Schmied tochter von Wrhawetzs Teinitzler herrschaft, amtka: Rosalia tochter des + Josef Richter pferdhandler von Březnitz und der Barbara geboren Stýbl wasenmeisters tochter von Hradek Defours bey SChüttenhofen

oo : Jakub Schmied + Barbora Richterová - 23.4.1855 Nezdice 3, okr. Plzeň / Nezdice 01 / 50 / Jakob Šmíd(Schmied) obchodník v řemínkách a nájemník v D. nezdicích 3 syn Jana Schmidt kramáře z D. nezdic a manželky jeho Rozálie rozené richter na Hrádku v Sušickém okresu, 27-0-21, svob. nevěsta: Barbora Richter recte Serynek dcera eleonory Serynek dcery + Václava Serynek nádeníka v Pravoníně , Čáslavského kraje, 22-0-0, svob., kř list ženicích v z fary Klatovské, nevěstin z fary Hermanschlag, Brněnského kraje

ona: 8.4.1861 Netvořice 16 / Netvořice 22 / 116 / Schmiedová Barbora manželka Jakoba SChmieda světem jDoucího komedianta rodilého z Nezdic , okresu Přeštického , dcera Františka Richtera koňského obchodníka z Bonkovic , okresu Sedleckého a matky Eleonory Seling z Ravonína, 27-0-0, na raka v dásních


Anna - 29.7.1857 Hradiště / Kasejovice 22 / 215 / Jakob Šmíd obchodník v řemenech z Dolejších Nezdic 3, okres Přeštice syn Jana %Smída kejklíře v Dolejších Nezdicích 3 a Rosalie rozené rychterové v Hrádku defours od okres Sušice, matka: Barbora dcera + Františka Rychtra domakře a v koních obchodníka v Benkovicích 27 okr. Milísko kraj Berounský a + Eleonory rozené Serínek z Pravonína kraj Čáslavský

oo : František Hubený + Anna Schmiedová - 27.11.1877 Skořice 1 / Škořice 18 / 68 / Hubený František provozovatel tělocviku z Ledenic soudního okresu Lišovského hejt. Budějovické syn + Tomáše Hubenýho kočujícího komedianta z Ledenic a matky Barbory rozené Kellnerovy z Hluboše, 21-3-0, svob. , nar. 22.8.1856 fara netolice, nevěsta: Achmiedová Anna dcera Jakuba Schmieda provozovatele tělocviku z Nezdic 3 a matky Barebory rozené Richterovy z Bouckovic Nezdiv soud. okr. i hejt. Přeštického, 20-3-0, svob. na.r 29.7.1857 fara Kasejovice


oo : Jakub Schmied + Josefa Šulcová - 4.11.1862 Zhoř / Šmied Jakub pomocník v tělocviku /komediatn/ z Nezdic syn Jana Šmieda kramáře z Nezdic a matky Rozálie rodem Richterovy z Březnice narozený v Štěpánovicích , příslušný k obci Nezdice , okr Přeštice, 37-0-0, vdovec, nar. 1825 dle kř. l. v Klatovech, vdovství dokryje úmrtní list z Netvořic dto: 20.4.1861, nevěsta: Šulcová Josefa dcera + Tomáše Šulce tiskaře ze Zhoře 4 a matky Terezie rodem Čandavy z Hostovnice narozená v Malé Chýšce příslušná do Zhoři(Zhoř u Tábora), okr. Selčan, okr. Táborský, 23-0-0, svob., nar. 1839 Malé Chýšky


František - 22.6.1831 Horní Nezdice 27 / Vřeskovice 10 / 32 / nemanželský syn, otec Johann Schmid ausgedinter kapitulant und komediant ehel sohn nadch dem + Georg SChmid hausler aus ObernezdicN 27, matka: Rosalia ehel. Tochter des Joseph Dubský pferd handler zuvor in Defour hroudek u itzt in Březnitz u der mutter Barbara geb. Hetter zu Hradek bei SChuttenhofe, svedci Franz Kočka komediant aus Jindřichovic , Apolonia Kočka, sein eheweib

František - 9.4.1837 Malá Víska 1 / Týnec 16 / 352 / Johan Schmid reisender komediant der zeit in Maloweska 1, ein ehel sohn des + Georg SChmid gleichefalle komediant und der + mutter Margareta geboren Hetlerka aus Wrhmostsch? , matka: Rosaria eine eheliche tocher des + Josef Richter reisender komediante und der Barbara geboren Zuterhof? aus Hradek

oo : František Šmíd + Anna Štěpánková - 3.6.1868 Býšov 4 / Chudenice 13 / 80 / František Šmíd reservník od 35 pěš. pluku , syn Jana Šmída komedianta v nezdicích a jeho manželky Rosalie rodem Richterové , 31-0-0, svob. , nevěsta: Marie dcera Václava Štěpánka kramáře z Jílové u Slavíkovic a jeho manželky Barbory rozneé Kyliánové z Dobrotivé, 33-0-0, svob. , ženich narozen 9.4.1837 Týnec a nevěssta: 9.8.1834 Plzeň


Marie - 11.12.1863 Býšov 4 / Chudenice 13 / 64 / nevlastní dítě ,, za otce se přihlásil a následně snatkem potvrdil, František SChmied kramář z nezdic vyznal se býti otcem tohoto nemanželského dítěte a ??? tockovy? u mé a těchto mě známých svědku v přítomnosti takových zapsán býti , matka: Marie dcera Václava Štěpánek kramáře z Jilové? a jeho manželky Barbory rozené Kilian z Plzence

oo : Matěj Hozlknecht + Marie Šmídová - 8.5.1926 Těchařovice / fara Chraštice / není online

ona: 10.4.1932 Příbram I 84 / Příbram 109 / 87 / Marie Holzknechtová manželka Matěje Holzknechta deštníkáře ve Zbenicích, roz. z Výšové okr Přeštice, nar. 11.12.11863, oddána 8.5.1926 Chraštice, 68-4-0


Josef - 16.2.1866 Byšov 4 / Chudenice 13 / 68 / František Schmied kramář z Nezdic vyznal se býti otcem toho dítěte a žadal se takový zapsat, matka: Marie dcera Václava Štěpánka kramáře v Jílové a jeho manželky Barbory roz. Kilián z Plzence

oo : Josef Šmíd + Barbora Kouřilová - 31.10.1892 Úžice, okr. Uhlířské Janovice / Úžice 15 / 78 / Schmied Josef kramář z Zemeticích bytem v Oužicích narozen v Býšově 16.2.1866 man. syn Františka SChmieda kramáře ve Vyšově a matky Marie roz. Štěpánkové z Jilové, svob. nevěstA: Barbora Kouřilová dcera Josefa Kouřila domkaře ve Skvrňově 34 a matky MArie rozené kolářové z Čekanova, nar. 14.4.1866, svob.


Antonín - 12.6.1896 Lhotka 14, okr. Mělník / Nebužely 15 / 130 / Josef Šmíd kramář v Zeměticích syn Františka Šmída kramáře ve Vyšově a Marie rodem Štěpán z Jílové narozen ve Vyšově 16.2.1866, nevěsta: Barbora Kouřilová dcera Josefa Kouřila domkaře ve Skrňově 34 a Marie rodem Kolářové z Očkanova naronz ve Skvrňově 14.4.1866

oo : Antonín Šmíd + Johana Drasková - 5.3.1923 Přešín / Čižkov 21 / 180 / Antonín Šmíd dělník v Přešín nar. v Lhotce 14, okres Mělník, manž. syn kat. rod. Josefa Šmída kramáře ze Zemětic okr. Přeštice a Barbory roz. KOuřilové ze Skorňova 34, 26-8-0, svob. , nevěstA: Johanna Draská v Přešíně nar. v Losině 48 manž. dcera Katol. rod. Jana Draského brusiče v Losině 48 a Kateřiny roz. Stiebrové z roupova, 20-3-0, svob.


Bohumil - 1.6.1873 Nezdice 8 / Přeštice 42 / 93 / František Šmíd kramář z nezdic 8 syn Jana Šmída kramáře z nezdic a jeho manželky Rozalie roz. Richterové z Tábora, matka: Anna dcera Václava Štěpánka kramáře z Jílové a manželky jeho Barbory roz. kiliánové z Dobrotivé


Antonín -

oo : Antonín Šmíd + Anna Richterová - mezi 18521854 podle dcery Josefy, psáno u Richterů

on: 1864 podle narození Vincenta, vdově Anně, psáno u Richterů


Jan - 20.11.1854 Štěnovický Borek 21 / Prusiny 18 / 13 / Anton Smidt kramář z nezdic 18, okres Přeštice , nemanželský syn Jana Smidta komedianta z nezdic a matky Rosalie Dubský kramářské dcery Z Rabí , matka: Anna Richterová dcera Ignáce Richtra domkaře ze Čunkova 12 Budějovického kraje a matky Josefy rozené Malík z Buče , Znojemského kraje na Moravě

oo : Jan Šmíd + Marie Serinková - 27.4.1880 Nezdice 01 / 167 / Jan Šmíd komediant , manž. syn Antonna Šmída kramáře z nezdic 18 a matky Anny rodem Richtrovy z Čunkova, nar. 20.11.1854 fara Prusiny, 26-0-0, svob. nevěsta: Marie Serinková nem. dcera Marie Srinkovy kat. cikánky , dcery Jiřího Šubrta a Kateřiny žijící s Antonínem Serinkem cikanem ze Milčic u Poděbrad, nar. 14.1.1860 v Poděbradech, 20-0-0, svob.


Ignác Blažej - 2.2.1861 Protivec 17 / Strunkovice nad Blanicí 9 / 15 / Anton Šmid kramář z Nezdic , okres Přeštice, syn Jana Šmida komedianta z Nezdic a mateře Rozálie roz. Dubský, matka : Anna dc. Ignáce Richtera handlíře v Koních z Čukova okr. Selc. kraj Tábor mateře Josefy roz. Malík z Budče

oo : Ignác Šmíd + Františka Richterová - 14.11.1891 Svatý Kilián / Svatý Kilián 28 / 204 / Šmíd Ignác res. vojín konský handlíř narozen v Protivec 17 okres Netolický syn Šmída Antonína kramáře z Nezdic u Přeštic a matky Anny rozené Richter z Cunkova , 30-10-0, nar. 2.2.1861 fara Strunkovice, svob. nevěsta: Richterová Františka nar. v Dolním Borku okres Mladovožický nem. dcera Barbory Richterovy dcery + Richtera Františka komedianta z Milostic okres Sedlecký a jkeho manželky Eleonory rozené N z N z Uher , 37-2-0, nar. 18.8.1854 fara Milčín


Jan - 18.1.1819 Nezdice / udaj z MH / / hledam Vřeskovice 10 / 21 56 / nezdice to nebyli

oo : Jan Schmied + Marie Melisová(Velisová) - 7.10.1845 Včeskovice


Josefa - 1845

oo : Silas Berousek + Josefa Schmiedová - 12.11.1868 Dolní Nezdice 3 / Nezdice 1 / 56 / Silas Berousek manž. syn Ignáce Berouska loutkáře z Vlásenic gymnastik sovobodný a jeho matky Josefy roz. Holzknechtové z kamené , zmíněný ženich je vojenský dovolenec a gymnastik světem jdoucí, 24-0-0, svob. nevěsta: Josefa Schmiedová dcera jana Schmieda loutkáře z Horo Nezdic 8, okr Přeštice, a matky marie dcera roz. Josefy Velisové? z Dobrovic, 23-0-0, svob.


Tomáš - 30.11.1848 Klec 6 u Třeboně / Lomnice nad Lužnicí 7 / 351 / Jan Schmied marionettenspieler vlastní syn Jana Schmieda marionettenspielera z horní Nezdic 27, kraj Klatovsky a matky Rozalie rozené dubský z Hradku , matka: Marie Melis dcera Josefa Melise podruha ze vsy Dobronic panství Kopirau? a matky Anny rozneé Bartovy ze Vsy Dobronic

oo : Tomáš Schmied + Františka Štaubertová - 12.1.1875 Přeštice 252 / Přeštice 43 / 37 / Tomáš Schmied kočující loutkář z nezdic , syn Jana Schmieda loutkáře z Nezdic 11 a jeho manželky Marie Melisové z Dobronic, 26-0-0,svob., nar. 30.11.1848 Klec, okr. Třeboň, nevěsta: Františka dcera Josefa Stauberta kočujícího gymnastika z Mladotové Zahrádky okres Sedlčanský a jeho manželky Marie roz. beckové z Nových hradů. 21-0-0, nar. 8.9.1853 Liblin, okres Královice


Františka - 30.8.1887 Želeč, okr. Žatec / sig. 190/4 / 157 / Thomas Schmied kath. selig. reisender Puppenspieler aus Nezdic sohn des Johann Schmied Puppenspieler aus nezdic und der maria Anna geb. Melisch aus Dobronic, matka: Františka Staubert kath. selig. tochter des Josef Staubert heriunzinhemler gymnastiskers aus Mladotová Zahradradka kresi Selčan und der Maria Beckové/Becek/ aus Novy Hradu, Saaz, oddáni 30.1.1875 Přeštice

oo : Ignác Köppl + Františka Schmidtová -


Josef - 21.7.1854 Stod 169, okres Plzeň-jih, Česká republika / Stod 08 / 105 / Schmied Johann gymnastiker aus nezdic dorf hft Kronpovitschen zum bezirk Přeštic kreis Pilsen, sohn des Schmied Johann marionettenspiler oben aus Nezdic und dem Rozalia Dubský aus Hradek, bz. SChüttenhofen kreis Pilsen, matka: Maria tochter des Josef melis inwohners in Dobronic dor hrft Vopořan bezirk, Mühlhausen kreis Budveis und der Anna geb. Barta oben aus Dobronitz

oo : Josef Schmied + Františka Holzknechtová - 30.10.1877 Skořice 15 / Skořice 18 / 67 / Schmied Josef provozovatel tělocviku z nezdic syn Jana Schmieda provozovatele tělocviku z Nezdci a Marie Melišovy z Dobronic, 23-3-0, svobodný , nar. 21.7.1854 fara Stod, nevěsta: Holzknechtová Františka dcera Jana Holzknechta provozovatele tělocviku ze Zbenic a matky Anny rozené Verderberovy(Kazil) ze Škudry, 20-7-0, svob. nar. 26.3.1857 fara Torhovice


Josef - 20.10.1884 Kozlany 176 / Kožlany 15 / 51 / Schmied Josef provozovatel tělocviku komediant z nezdic 11 tam příslušný v okr. Přeštickém syn Jana Schmieda provozovatele tělocviku z nezdic 11 a Marie rozené Melisové z Doborovic , okr. tábor., matka: Františka dcera Jana Holzknechta provozovatele tělocviku ze Zbenic 15, okres Písek a Anny rodem Verdeber/Kazil/ ze Škndry

oo : Josef Schmied + Markéta Schmiedová - 15.2.1911 Dolní Lukavice / není online až do roku 2019


Arnošt Josef - 12.5.1914 Bezděkov (na voze), okres Klatovy, Česká republika


oo : Josef Schmied + Karolína Flachsová - 22.3.1922 Staňkova Ves

on: řijen 1935 Stříbro, nehoda, zabil ho kůň


Anna - 20.10.1884 Kozlany 176 / Kožlany 15 / 51 / Schmied Josef provozovatel tělocviku komediant z nezdic 11 tam příslušný v okr. Přeštickém syn Jana Schmieda provozovatele tělocviku z nezdic 11 a Marie rozené Melisové z Doborovic , okr. tábor., matka: Františka dcera Jana Holzknechta provozovatele tělocviku ze Zbenic 15, okres Písek a Anny rodem Verdeber/Kazil/ ze Škndry

oo : ?? Franz + Anna Schmiedová - -

ona: 23.3.1967 Goessel, Kansas, USA


Františka - 24.10.1894 Koloveč / Koloveč 23 / 66 / Josef Schmied kočjící koněčkář? z Nezdic 14, manž. syn Jana Schmieda loutkáře z Nezdic 14 a ejho manželky Marie rodem Melis z Dobronic okres. Bechyň , okr Milevsko, matka: Františka manželská dcera Jana Holzkenchta koníčkáře ze Zbenic , okresu mirovnického a jeho manželky Anny rodem Kazil ze Škůdry , okr Strakonický,

oo : Antonín Holzknecht + Františka Schmiedová - 27.12.1917 Švihov


Božena Magdalena - 6.4.1900 Koloveč 194 / Koloveč 23 / 114 / Josef Schmied kočjící koněčkář? z Nezdic 14, manž. syn Jana Schmieda loutkáře z Nezdic 14 a ejho manželky Marie rodem Helis z Dobronic okres. Bechyň , okr Milevsko, matka: Františka manželská dcera Jana Holzkenchta koníčkáře ze Zbenic , okresu mirovnického a jeho manželky Anny rodem Kazil ze Škůdry , okr Strakonický,

oo : Vít Peroutka + Božena Magdalena Schmiedová - 21.2.1925 Plzeň V


Magdalena - 27.7.1897 Brod nad Tichou / Brod na Tichou 40 / 109 / Schmied Josef ringelspieler z Nezdic, in Bruck geb. ehel sohn. des Joh. Schmied gymnastiker v Nezdic in Staab 17, Marie geb. Melis ??? aus Dobrovic nar. 21.7.1854, matka: Franziska geb. ehel. tochter des Joh. Holzknecht ?? in Zbenic u der Anna geb. Kazil/ Verdeber aus škudra, nar. 16.3.1857 , oddáni 30.10.1877 in Skořice

oo : Josef Berousek + Magdalena Schmiedová - 26.1.1921 Staňkov / Staňkov 34 / 87 / Berousek Josef provazochodec narozen v Osové Bytyšce ve voze soud Velké meziříčí manž. syn + Josefa Berouska majitele cirkusu z Jindřichova Hradce, příslušný do Vlásenic u Tábora nar v Kacejcově? u Rokycan 22.2.1870 , a + Anny roz. Karfiolové z Vranovic, nar. v Bukové u Blatné dne 2.2.1876, 22-10-0, svob. ženich narozen 16.3.1898 Osovoa Bytyška, nevěsta: SChmiedová Magdalena narozena v Brucku ve voze okres Planá, dcera + josefa SChmieda majitele kolotoče v Brucku a Františky rozneé Holzknechtové ze Zbenic, 23-6-0, svob., nevěsta nar. 27.7.1897 Brod


Václav - 24.10.1865 Dobronice

oo : Václav Schmied + Anna Duchoňová - 14.11.1893 Staňkov / http://www.portafontium.eu/iipimage/30068531/stankov-29_1730-o?x=-76&y=275&w=703&h=253


Marie - 7.6.1898(1896) Petrovice u Sušice / dohledat

oo : Vilém Holzknecht + Marie Schmiedová - 5.5.1920 tržište, Soběslav / Soběslav 16 / 184 / Vilém Holzknecht , majitel kolotoče a válečný invalida narozený v Malšicích 37, okr. Tábor, příslušný do Zbenic , farnost Chraštice, manželský syn Antonína Holzknechta majitele kolotoče ze Zbenic 13 a Anastazie rodem Šmíd(Schmied) z nezdic 27, fara DOlní Nezdice, 24-0-0, nar. 11.4.1896 Malšice, nevěsta: Marie rodem SChmied(Šmíd) narozená v Petrovicích okr. Sušice, manželksá dcera Vácalva SChmieda majitele kolotoče z nezdic u Přeštic a Anny rodem Duchoň ze Hlohovic , farnsot Staňkova Ves, okres Horšův Týn, 21-10-0, nar. 7.6.1898 Petrovice u Sušice, oba svobodní

potomci v rodokmenu Holzknecht


Jan -

oo : Jan Schmied + Marie Štaubertová -


Josef - 28.11.1866 Nevolice 5, okres Domažlice / Domažlice 78 / 60 / JOhann Schmid gymnastischer und marionettenspieler aus dem dorfe Unter Nezdic ehelicher sohn des Johann Schmid gymnastischers und Marionettenspieler aus Unter Nezdoc 11 und der mutter Maria geboren Melis aus dem dorfe Dobronic, matka: Maria geb. Staubert aus dem dorf Mladotova Zahrádka 10 ehelicher tocher des Josef Staubert gmnstischer und marionettenspieler aus Mladotova Zahradka, Sedlčan bezirk, und dem mutter Maria geboren Pek aus dem dorf Nové hrady , 10, Saaren kreis

on 7.4.1934 Louny


Markéta - 4.2.1889 Semošice 2, okres Domažlice / Horšovský Týn 80 / 42 / Johan Schmied gymnastischer und MArionetten spieler aus Nezdic , ehelicher sohn des Johann SChmied gymnasticher und marionetten spieler aus Nezdic u der maria geboren Meliss aus Dobronitz , matka: Maria ehelicher tochter des Josef Stauber gymnasticher und marionetten spieler aus Mladotova Zahradka amts, Sedlčan und Maria geboren Dubský aus Kornoun, bei Rakovník

oo : Josef Schmied + Markéta Schmiedová - 15.2.1911 Dolní Lukavice / není online až do roku 2019

potomci níže u Josefa - 1884


Karolína -


Antonie - 30.4.1864 Roupov / hledam Vřeskovice 19 / 49-52 nic

oo : Josef Kahovec + Antonie Schmiedová - 11.2.1904 Nezdice u Přeštic


Josef - 31.1.1882 Obory 9 / Hříměždice 09 / 143 / nevlastní otec, Kahovec Josef světem jdoucí dělník , který s enaposled zdržoval ve Voborách 9, patřící do obce Javornice , okres Vodňanský syn Tomáše Kahovce rolníka z Javornice 11 a Anny rod. havlovy z Čepřovic 4, okr. Vodňany, nar. v Javornici 12.4.1848, matka: Schmiedová Antonie svobodná nádenice patřící do obce Nezdic okresu Přeštického , nemž. dcera Karolíny dcery Jana Šmída loutkáře z Nezdic a Rosalie Dubské z Hrádku , nar. v Roupově 13, vše o Přeštice, dne 30.4.1864

oo : Josef Schmied + Aloisie Francová - 8.10.1908 Beroun 278 / Beroun 47 / 74 / %Smíd Jsoef dělník nádeník v hutích Králodvorských bytem v berouně 278 narozen v Oboře 9, okr Příbram příslušný do Nezdic syn Antonie Šmídové , služené nyní v Javornici okrs Vodňany , m dcery Jakuba Šmída nádeníka z Nezdic a Karly roz. N. z N. , správně Schmiedová a nikloiv Šmídová tato jest správně Karolíny SChmiedové mž. dcery Jana Schmieda komedianta z Nezdi, poznamenal 18.8.1832, 26-8-0 svob. nar. 31.1.1882 Obora, nevěsta: Francová Aloisie služebné vg Berouně 278 narozená v Pučerách 16, okr Kouřim manž. dcera Františka France koláře nyní v berouně 278 přísl. do Pučer a Aloysie roz. Mašínové z Rašovic 29, okr. uhlířské Janoviuce


Emanuel Šmíd - 10.5.1884 Statenice 22 / Noutonice 23 / 116 / 1924 se přihlásil za otce Josef kahovec světem jdoucí dělník, manž. syn Tomáše Kahovce sedláka v jaroměři a Anny roz. havelové z Čepřovic z aotce tohoto dítěte, matka: Antonie Šmíd osoba světem jdoucí rozná a příslušná do Nezdic, nemanželská dcera Karolíny Schmiedové manž dcery Jana Schmieda komediatna z nezdic, , oddáni v Nezdicích 11.2.1904

oo : Emanuel Šmíd + Kateřina Nejdlová - 25.5.1914 Koloveč / není online


oo : Jiří Schmied + Alžběta Cinterhofová - 27.10.1811 Nezdice 27 / Vřeskovice 10 / 83 / Georg CShmied kramers von Malloweska N29 Teinitzen herrshaft, 39-0-0, vdovec, mnevěsta: Elisabetha Cinterhofin ??? lerin von Obernezdic N27 hinterbleiben wittwe nach + WEnzl Cinterhof hausle von N13, 38-0-0, vdovaMatěj -

oo : Matěj Schmid + Amálie Chlupová - tkadlce v jevíčku 22 ona Osvětimany


Kristýna -


Matylda - 14.1.1881 předměstí Jevíčko, M6-5425 / 323 / matka: Kristina svobodná dcera amtějej Šmída tkadlce v jevičku a jeho manželky Amalie dcery Magdaleny rozené Martin Chlup čtvrtláník z Osvětiman

oo : Jan Procházka + Matylda Schmidová - 29.5.1905 Liboc / LBC O34 / 13 / Procjázka Jan kočující člen cirkusu , přísl do Libušína , okr. Slaný nar. ve Swarzwasser, okr. Trutnov dne 25.3.1870 mž. syn Jana Procházky obyvatele z Libušína okres Slaný a Johanny rozneé Ludwigovy z Krausendorfu v Pruském Slezsku , 35-0-0, vodovec, nevěstA: Schmidová Matilda kočující nar. v jevíčku 22, okr. Mor. Třebová dne 11.1.1881 dcera kristiny dcery Matěje Schmida tkadlce v jevíčku 22 a Amalie roz. Chlupovy z Osvietiman, 24-3-0, manželka ženicha Karolína Kellnerová zemřela 5.12.1899 v Praze II, fara Sv. Michal


oo : ?? Světlík + Matylda Šmídová -


Stanislav - 14.1.1881 předměstí Jevíčko, M6-5425 / 323 / matka: Kristina svobodná dcera amtějej Šmída tkadlce v jevičku a jeho manželky Amalie dcery Magdaleny rozené Martin Chlup čtvrtláník z Osvětiman

1.3.1881Bohumil -

oo : Bohumil Šmíd + Františka Dražská -


Anna - 4.11.1899 Zemětice, okr. Přeštice

oo : Václav Šlehofer + Anna Šmídová - 11.2.1920 Nýřany 203 / Nýřany 09 / 68 / Šlehofer Václav řemenář nar. v Losině 65, okr. Blovice přísl do Balkova okr Klatovy mž. syn Františka Šlehofra řemenáře v Mímově 22 a Anastázie r. Stiebroví z Roupova , nar. 25.11.1896 v Losině , 23-0-0, svob. nevěsta: SChmiedová Anna nar. v Zeměticích 41 dne 4.11.1899 okr Přeštice, mž. dcera Bohumila Schmieda obchodníka v Nýřaneh 203 a Františky r. Dražské z Přešína, 20-0-0, svob.oo : ? Šmíd + Emilie Flachsová - -

oo : Jan Kolinger + Anna Marie Schmidová -NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matěj Šmíd + Markéta Longmaier -


Martin -

oo : Martin Šmíd + Marie Kaiserová -


Václav - 21.9.1858 Skoupý 12 / Mlečice 07 / 169 / Šmid Martin nádeník ze Skoupýho 12 syn matěje Šmída vymínkáře z Rydooky 24 pasntví Zvíkovec okres Zbiroh a matky Markyty roz. Longmaier z Merklína, okres Přeeštice, matka: Šmídová Maria dcera Anny kaisrové dcery + Josefa kaisra drnomistra z Prašnoujezda 9 a matky Magdalena roz. Longmaier z Prašnoujezda

oo : Václav Šmíd + Anna Eichingrová - 4.5.1885 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 95 / Šmíd Václav chawsník ve dvoře v Panoším Újezdě syn akt. rodičů Šmída Martina nádeníka ve Skoupym 13 a matky Marie roz. Kaisrové z PrašnoÚjezda, nar. 21.9.1858, 26-0-0, svob. nevěsta: Eichingrova Anna dera kat. rodičů Eichingra Františka nádeníka z Vel. Újezda 33 a matky Josefy roz. Sladké z panoší ujezda, nar. 3.8.1862, 22-0-0, svob.oo : František Šmíd + Anna Ernigr - -


Josef -

oo : Josef Šmíd + Anna Turková -


Marie - 16.11.1854 Bonkovice 20 / Střezimíř 08 / 128 / Schmid Josef syn Františka Schmida drnomistra ze Bopnkovic 20 a Anny rozneé Ernigra z Zvěstowa okresu Votického, matka: turek Anna dcera Josefa Turka drnomistra z Stráže 124 a terezie rozené Turek z Stráže(Platzú 124oo : Bohumil Šmied + Františka Dražská - on z nezdic ona z Přešína


Václav - 10.10.1901 Krchleby, okr. Domažlice / dohledat není online do roku 2043

oo : Václav Šmied + Anna Šlehoferová - 5.5.1925 Mimov 22 / Osvračín 16 / 99 / Václav Šmied cukrář v Chotiměři 26, narozen ve Škrchlebech 39, okres Horšovský týn dne 20.10.1901 manž. syn Bohumila Šmieda kramáře z Nezdic a Františky rodem Dražské z Přesína, 24-0-0, svob., nevěsta: Anna Šlehofrová z Minova 22 narozená v Losině 62 dne 29.3.1895 okres Blovice manž. dcera Františka Šlehofera kočujícího řemenáře v Losině 65 a Anastázie rodem Stiebrové z Roupova, 29-0-0, svob.oo : Václav Schmied + Johana Nováková -


Marie -

oo : Václav Posejpal + Marie Schmiedová -


Julius Řehoř - 12.3.1867 Votice 8 / Votice 10 / 185 / Poseipal Václav divadelní herec pochodily z Chlumce Jičinského kraje syn čenka Poseipala rukavičkáře z Přebejšova 4 a jeho manželky Marie Staněk z Žiželic, matka: SChmiedová Marie dcera Václava SChmieda divvadelního herce z Králova Hradce a manželky jeho Johanny rodem Novákové z Prahyoo: Matěj Šmid + ? - -


Jakub - -

oo : Jakub Schmidt + Marie Lehká - 19.10.1745 Svinná / Radnice 06 / 6 / honestum Jacobum leg. filium Mathia Schmidt cum honesta Maria leg. filia Petri Lehký lohovicio


Šimon - -

oo : Šimon Šmid + Marie Černochová - 11.2.1749 Němčovice / Radnice 06 / 11 / Simonem filium Mathie Schmidt cum marie supertite filia def. Martini Černoch ex Kladrub


Ludmila - 9.7.1756 Němčovice / Radnice 03 / 50 / Simon Schmidt Mr Maria

Kateřina - 16.12.1759 Němčovice / Radnice 03 / 60 / Simon Schmidt Mr Anna

15.5.1763 Němčovice / Radnice 04 / 44 / Catharina filia Simonis Schmid ex apgo Nemcovice , atatis sua trium annorum, 3-0-0

Marie Anna - 15.10.1762 Němčovice / Radnice 03 / 70 / leg. filia Simonis Schmid et maria uxoris ejus parentum sub.oo : Jan Šmíd + Kateřina Fišerová - -


Jan - 24.6.1767 Kladruby / Radnice 03 / 132 / Joannis Smid et uxoris ejus Catharina

Dorota - 2.2.1770 Kladruby / Radnice 03 / 167 / Joannis Smid et uxoris ejus Catharina nata Fišerovaoo : Antonín Schmidt + ? -


Matěj -

oo : Matěj Schmidt + Dorota Čermáková - 28.10.1761 Mostiště / Radnice 06 / 25 / Mathai filis Antony Schmidt ex pago Mostiste oriundus cum sua sponsa Dorothea filia Simonis Cermak ex pago Skomelno ???oo : Michael Schmidt + ? - -


Jiří - -

oo : Jiří Schmidt + Magdalena Nová - 17.8.1745 Radnice / Radnice 06 / 6 / Georgi leg. fil. Michaelis SChmidt cum mariana leg. filia Wenceslai Novej ex pago chomle


Ludmila - 13.9.1755 Chomle / Radncie 03 / 47 / Georgius Schmidt mater Magdalenahttp://ebadatelna.soapraha.cz/d/9742/160


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9741/24

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9741/36

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9741/49

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9741/85


http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10472/23

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10472/28

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12506/287http://www.portafontium.eu/iipimage/30062241/horni-sekyrany-13_0260-o?x=487&y=381&w=544&h=225

http://www.portafontium.eu/iipimage/30062241/horni-sekyrany-13_0170-o?x=-68&y=581&w=604&h=250
http://www.portafontium.eu/iipimage/30067209/plzen-025_3170-o?x=97&y=326&w=681&h=301


http://www.portafontium.eu/iipimage/30063809/klatovy-13_0130-o?x=58&y=100&w=421&h=188


http://www.portafontium.eu/iipimage/30070338/vseruby-do-11_0100-n?x=476&y=364&w=409&h=180


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12430/102