Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Smítka

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : František Smítka + Voršila Nešvarová -


František - 1809 lexi neví

oo : František Smítka + Anna Gruberová - 11.1.1831 Milín 83 / Slivice 18 / 17 / František Smitka nádeník z Milína poddaný k Milínu, syn + Františka Smitky souseda z Milína 32 a matky Voršily rozneé nešvara ze škvoretic pasntív Blatna, 22-0-0, sov.b nevěsta: Anna Gruber(hubin) manželská dcera Jakuba Grubera šlejfíře z Milína tamtž poddaného a mantky Anny rozené Peyer z panství Kudenic, klatovského kraje z městečka Kolauvin?, 19-0-0, svob


Josef - 1841 Milín / hledám Slivice 11 / 23-25 / lexi neví

oo : Josef Smitka + Barbora Hollerová/Navrátilová - 28.10.1868 Blatiny 24 / Cetoraz 12 / 112 / Josef Smitka brusíř z Milína syn Františka Smitky brusiče z Milína a Anny roz. Grubrové z Milína, 27-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera Terezie roz. Františka hollera drnomistra z rovné , 23-0-0, svob.


Jan - 26.11.1876 Milín 10 / Slivice 29 / 417 / Smitka josef brusič z Milína 10 syn Františka Smitky brusiče z Milína 34 a Anny rozené Hubinger z Milína, matka: barbara Hollerová dcera Terezie Hollerovy drnomistra z Rovné, dcera Jana Hollera drmistra z Rovné 10 a terezie rozené ...

13.7.1885 Popovičky

Václav - 1879 lexikon ví

oo : Václav Smítka + Marie Vrbová - lexikon ví


Karolína - 12.6.1917 Zámostí, okr. Mladá Boleslav / není online

26.6.1917 Sedlčánky / Čelákovice 34 / 257 / karolína Smítková, narozená v Zámostí v okrese i hjt. Mladoboleslavském, manž. dcera Václava smítky kočujícího brusiče ze Zdislavic 45, přísl. do Milína v Příbrami a Marie rodem vrbové ze Solopisk, u Kutné Hory, nar. 12.6.1917, 0-0-14


František - 10.10.1883 Kleneč 23 / Roudnice 6795 / 21 / Smitka Josef světem jdoucí brusič a deštníkář v Klenči 23 roz. v Milíně, okr. Příbramském, syn Františka Smitka brusiče z Milína 39 a matky Anny roz. Hubingerové z Milína, Navrátilová Barbora, dcera Antonína Navrátila brusiče z Blatin, okr. Pacovský a matky Terezie roz. Hollerovy z Rovné, rodiče oddáni 29.10.1868 v Cetorazi, dítě oddáno 23.11.1908 v Slivice

oo : František Smítka + Marie Smítková - 23.11.1908 Milín / Slivice 33 / 133 / Smitka František světem jdoucí brusič nyní v milíně, narozený v klenčí 23, okr. Příbmraského, mž. syn kat. rod. Smitky Josefa brusiče z Klenče 23 u Roudnice a Barbory dcery navrátila Antonína brusiče z Blatin, okresu Pacovského, nar. 10.10.1883 fara Roudnice, 25-1-0, svob. nevěsta: Smitková Marie narozená v bedřichově, okr. Pacov, nemanž. dc. Smítkové kateřiny dcery Smitky Josefa brusiče z Milína a Gruberové Anny z Milína, nar. 1.8.1882 Cetoraz, 26-3-0, svob.


Marie - 15.12.1903 ve voze, Říčany / Říčany 25 / 287 / Smítka František brusič světem , narozený 10.10.1883 v Klenči 23, okr. Roudnice, ,manž. syn kat rod. Josefa Smitky brusiče z klenče 23 a Barbory rozené navrátilové z Blatin u Pacova, matka: Smitková Marie dcera Kateřiny Smitkovy tulačky z Milína dcery jsoefa Smitky brusiče z Milína , okr. Příbram a Anny orz. Grubrové z milína nar. v Cetorazi 1.8.1882

oo : Josef Gruber + Marie Smitková - 16.2.1926 Milín 126 / Slivice 33 / 375 / Josef Gruber trhovec v Milíně 126 narozen 13.3.1904 v Zalužanech 77, okres Mirovice syn kat. rodičů Bernarda Grubra brusiče z jezera okres Benešov a Rosalie rodem Dubské z Mlak 27, 21-0-0, svobo., nevěsta: Marie Smitkova naroz. 15.12.1903 Říčany týž okres, dcera kat. rod. Františka Smitky brusiče v Milíně 126 a Marie rodem Smitkové z Milía, 22-0-0, svob.


Barbora - lexi neví


Anna - 30.8.1876 Obory 23 / Hřiměždice 09 / 127 / otec nenapsán, matka: Smítková Barbora, dcera Františka Smítka brusiče z Milína a matky Anny rozený Grubrové od České Lípy

Marie -

oo : Václav Jung + Marie Smítková -

potomci v rodokmenu Jung


Anna - 2.10.1890 Lukov 8 / Vraný 18 / 105 / Jung Václav dělník v Lukově příslušný do Vonoklas okres Smíchov, syn Frantiky Jungové dcery Antonína junga z Vonoklas 15a Kateřiny rozneé Boeckové z Nového Hradu u Loun, katolíků, matka: marie dcera + Barbory Smítkové dcery Františka Smítky šlejfíře z Milína 14, okres příbram a Anny rozené Krublové z Milína 36, km: Anton Jung brusič a opravce děštníků z Vonoklas Anna Jungové manželka jeho


Kateřina - lexi neví


Anna - 25.5.1876 Buřenice 23, okr. Pelhřimov / fara Košetice není online / duplikát zapsaný Slivice 29 / 396 / otec nenapsán, matka: Kateřina kočovnice dcera Františka Smitky brusiče z milína 83 a Anny rozené Gruberovy tamtéž 65

Marie - 1.8.1882 Bedřichov 4 / Cetoraz 9 / 235 / otec nenapsán, matka: Kateřina Smitková tulačka z Milína dcera Josefa Smitky šlejfíře z Milína , okr. Příbram a Anny rodem Krugrové z Milína, oddána s Františkem Smítkou brusičem na Slivici 23.11.1908

oo : František Smítka + Marie Smítková - 23.11.1908 Milín / Slivice 33 / 133 / Smitka František světem jdoucí brusič nyní v milíně, narozený v klenčí 23, okr. Příbmraského, mž. syn kat. rod. Smitky Josefa brusiče z Klenče 23 u Roudnice a Barbory dcery navrátila Antonína brusiče z Blatin, okresu Pacovského, nar. 10.10.1883 fara Roudnice, 25-1-0, svob. nevěsta: Smitková Marie narozená v bedřichově, okr. Pacov, nemanž. dc. Smítkové kateřiny dcery Smitky Josefa brusiče z Milína a Gruberové Anny z Milína, nar. 1.8.1882 Cetoraz, 26-3-0, svob.


Marie - 18.12.1903 ve voze, Říčany / Říčany 25 / 287 / Smítka František brusič světem , narozený 10.10.1883 v Klenči 23, okr. Roudnice, ,manž. syn kat rod. Josefa Smitky brusiče z klenče 23 a Barbory rozené navrátilové z Blatin u Pacova, matka: Smitková Marie dcera Kateřiny Smitkovy tulačky z Milína dcery jsoefa Smitky brusiče z Milína , okr. Příbram a Anny orz. Grubrové z milína nar. v Cetorazi 1.8.1882


František - lexi neví

oo : František Smítka + Kateřina Fürstová - nevím jeslti byli manželé


Františka - 1.12.1868 Dobrš 15 / Dobrš 5 / 111 / nemanželské dítě, otec: František Smitka šlejfíř kočující z milína 14, okr. Příbramský, syn + Františka Smitky šlejfíře z Milína 14 a matky + Anny roz. Hubený ze Stříbra, matka: Kateřina dcera + Jana Fürsta z Bousova drnomistra z Blovic 9 a matky Rozálie roz. Strosz ze Sedlice, dítě oddáno v Počaplech, okr. beroun dne 16.8.1921 s Karlem Michalem, dítě zemřelo 14.3.1950 v Kolvině

potomek v roodkmenu Fürst


Anna - lexi neví

oo : Karel Fišer + Anna Smítková - hledám Dobříš 31 / 73 / lexi neví


Růžena - 14.5.1879 Pukňov, okr. Písek / Staré Sedlo 11 / 150 / Karel Fischer cestující obchodník v kuchyňském zboží z Dobříše 48 syn + Františka Fischera obchodníka v plechovém nádobí z Dobříše 48 a Marie rod. Seplové z Hranice obec Drhová, matka: Anna dcera + Františka Smítky brusiče z Milína a Anny rod. ___ zMílínaoo : Tomáš Wagner/Wainer + Alžběta Smítková -


Magdalena - 1802

oo : Karel Mareš + Magdalena Wagnerová? - 5.2.1822 Mýto 56 / Mýto 15 / 31 / Karel Mareš soused Mýtský a handlíř, 24-0-0, svob, nevěsta: Magdalena dcera Tomáše Wagnar mistra bednářskýho z Mýta 45 a matky Alžběty rozené Smitka, 20-0-0, svob.
oo : František Lorenc + Pavla Smítková - po roce 1920NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Matěj Smítka + Kateřina Zelenková/Krchlebová - -


František -

oo : František Smítka + Marie Šilingrová - 11.2.1840 Rtišovice 31 / Slivice 18 / 50 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12086/50


Josef - 31.6.1841 Rtišovice 14 / Slivice 11 / 184 / Šmitka František nádeník z Rtišovic, syn + Matěje Smítky tkadlce z Milína 40, tamtéž poddaného a matky + Kateřiny roz. Zelenkové ze Řeče 8, podaný k Vorlíku, matka: Marie dcera Tomáše šilingra domkaře z Rtišovic 14 a matky Anny rozené Holingrové z Rtišovic 14

Marie - 9.2.1844 Rtišovice 14 / Slivice 11 / 191 / Šmitka František nádeník z Rtišovic, syn + Matěje Smítky tkadlce z Milína 40, tamtéž poddaného a matky + Kateřiny roz. Zelenkové ze Řeče 8, podaný k Vorlíku, matka: Marie dcera Tomáše šilingra domkaře z Rtišovic 14 a matky Anny rozené Holingrové z Rtišovic 14

František - 5.12.1846 Rtišovice 14 / Slivice 11 / 195 / Šmitka František nádeník z Rtišovic, syn + Matěje Smítky tkadlce z Milína 40, tamtéž poddaného a matky + Kateřiny roz. Zelenkové ze Řeče 8, podaný k Vorlíku, matka: Marie dcera Tomáše šilingra domkaře z Rtišovic 14 a matky Anny rozené Holingrové z Rtišovic 14oo : Antonín Smítka + Antonie Hartmanová -


Antonín - 2.7.1922 Obyčtov, okr. Nové Město na Moravě

26.1.1923 Káciň 32 / Dolní Hbity 19 / 182 / Antonín Smitka manželský syn Antonína Smitky brusiče v Kácini 32 a Antonie rod. hartman z Holešova, nar. v Obyčtově, o. Nové město na Moravě, nar. 2.7.1922, 0-6-24
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12092/360

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12092/364

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu