Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Sova

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef - 1722 Vraná asi Vraňany / nebyla ta Vraná, Vrané nad Vltavou neexistuje pred datum 1787

oo : Josef Sova + Kateřina Štinglová - 14.6.1764 Praskolesy / Praskolesy 01 / 350 / honestus sponsus Josephus Sova ex oppido Vrana ex subditela legitime Dimihsus(z poddanství řádně propuštěn) cum sua sponsa Catharina filia Joannis Stincel? pariter libera ex Praskoles

on: 28.4.1789 Praskolesy 8 / Praskolesy 10 / 6 / Josephus Sova nundinarius inquilinus , 67-0-0

ona: 10.10.1789 Praskolesy 8 / Praskolesy 10 / 6 / umřela v panu Kateřina vdova po neb. Josefovi Sova kramari , 41-0-0, z vozu spadla a od toho padu hradla

hledám děti Praskolesy 01 / 231-291 425-426


František - podle první svatby 1765 , podle druhé 1874 / hledám Nové Strašecí 04 / 226-230

oo : František Sova + Anna Černá - 18.5.1790 Přívětice 24 / Radnice 06 / 105 / Frantz Sova kramer, 25-0-0, svob., nevěsta: Anna Černin, 18-0-0, svob., svědek Franz Richter handlmann

ona: 7.8.1813 Úhonice 61 / Úhonice 08 / 180 / Anna Sovová manželka France Sova kramáře ze vsy Praskoles, 42-0-0, při porodu


Jan - 13.4.1791 Přívětice 24 / Radnice 06 / 72 / Frantz Sova kramer, Anna Cernin

František - 8.4.1793 Přívětice / Radnice 06 / 73 / Frantz Sova krammers, Anna Cernin

24.9.1794 Praskolesy 18 / Praskolesy 10 / 10 / umřelo dítě jmenem František syn Františka Sovy kramaře z Praskoles, 2-0-0, neštovice

František - 25.4.1795 Hostomice 139 / Bezdědice-BE 05 / 74 / František Sova z Praskoles kramář N 18, matka: Anna dcera Jana Černýho z Přívětic 146

oo : František Sova + Anna Zvěřinová - nebylo to napsane v Brandýs nad Labem 57 hledam index S-56 / Mladá Boleslav 28 / 208-209 nic


Jan - 2.5.1833 Velká Hraštice 6 / Mníšek pod Brdy 08 / 280 / nemanželské dítě, později leg. sňatkem rodičů, otec: Sova Frant. narozen v Bezdědicích , kramář v Velké Hraštici syn + Frant. Sovy kramáře z Praskolesích, matka: Anna dcera Václava Zvěřiny domkaře z Boleslavy , kraj kouřim a mateře Anny rozené ?lirové z Bolesalvi

oo : Jan Sova + Josefa Kiliánová - nevím jeslti byli oddaní


Josefa - 20.12.1872 Hněvšín 7 / Živohošť 03 / 412 / nemanželksé dítě, otec: Sova Jan kramář rodilý z Praskoles syn Františka Sovy kramáře a Anna rozené Zvěřinec, matka: Kilian Josefa rodila v Zajičí okres Hořovice?, dcera Antonína Kiliána kramáře a Anny roz. Tilové

oo : František Mareš + Josefa Kiliánová - 10.11.1908 Žižkov, Praha / ŽKP O6 • 1906-1910 / 223 / Mareš František strojník nar. v Hájku 11 , jtm. Žižkov přísl. do Koloděj hjtm. Žižkov m.syn.katol. + Josefa Mareše tesaře z Koloděj a + Kateřiny rod. Stoklasové z Nedvěze vdovec po + Karolině Telecové , nar. 21.2.1868 fara Uhřiněves, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Kiliánová Josefa nar. v Hněvšíně 7, hjtm. Příbram ., dcera kat. matky + Josefy Kilianové obchodnice ze Zaječí dcery Antonína Kiliana kramáře a Anny rodem Tílové , nar. 20.12.1871, 36-0-0, svob., umrt. list + Karoliny Marešové z Olšan 20.10.1908


oo : Jan Sova + Marie Tříšková - 27.2.1876 Sv. Kilian 2 / Svatý kilián 28 / 193 / Sova Jan, kramář světem jdoucí bytem u Sv. kiliana 2 syn + Sovy Františka kramáře z Velké Chrastice 6 a matky + Anny rozené Zvěřina ze Staré Boleslavy, 42-9-0, nar. 2.5.1833 svob. nevěsta: Kilianová marie vdova po + Kilianovi Vilemovi kramáři ze zaječova dcera Třísky Antonína kejklíře z Brandýsa a matky Anny rozené Šťastné z Prahy, 37-0-0, vdova, nar. 9.11.1838


Antonín - 2.10.1879 Hatě 9, okr. Beroun / Liteň 23 / 300 / Sova Jan kramář z Hatí 9 syn + Františka Sovy kramáře z Velké Chráštice 6 a + matky Anny rozené Zvěřinovy ze Staré Boleslavi, matka: Marie vdova po + Vilému kiliánovi kramáři ze Zaječova dcera Antonína Tříšky komedianta z Brandýsa a Matky Anny rozené Šťastné z Prahy

oo : Antonín Sova + Marie Tylová - 15.4.1907 Nové Dvory, okr. Slapy / Slapy 30 / 186 / Sova Antonín kramář v Nových Dvorech 29, přísl. do Praskoles, okr. Hořovice narozený 2.10.1879 v Hatích 9, okr. beroun , manž. syn Jana Sovy kramáře tamtéž a Marie rodem Tříska z brandýsa, 27-0-0, svob., nevěsta: tylová Marie bytem v Nových Dvorcích 29 narozená v Zahrdáce , okr. Milevsko dne 5.11.1886, dcera Josefa Tyla kramáře ze Skomelna 6 a Anny roz. Kurkovi z Jílového, 20-0-0, svob.

on : 29.7.1912 Trnová

Sčítání 1921 Zaječov čp.36 / 8 / vdova Marie provdaná podruhé Kiliánová 1886, děti Sova Václav 1907 Nové Dvory, Antonín 1909 Loděnice, Josefa 1910 Lipany, Farntišek 1911 Slapy, Kiliánová Terezie 1919 Přestavlky


Václav - 4.2.1907 Nové Dvory / podle Sčítání

Antonín - 15.9.1908 Loděnice 58 / Loděnice 15 / 164 / Sova Antonín kramář v Nových Dvorech 29, rozený v hatích 9, okres beroun u Hořovice, syn jana Sovy kramáře z Hatí a MArie Třískovy z Brandýsa, matka: Marie Tylová rozneé v Zahrádce 6, okr. Milevsko , nar. 5.11.86 dcera Josefa tyla kramáře ze Skomelan 6 a Anny Kurkovy z Jílového, rodiče oddáni ve Slapech 15.4.1907, dítě oddáno 15.9.1932 s Marií Sádlovou ze Sirmice v kostele v OBerlohmě u Františkových Lázní

oo : Antonín Sova + Marie Sádlová - 15.9.1932 Žírovice / Sirmice v kostele v Oberlohmě u Františkových Lázní


Josefa - 24.7.1910 Lipany, okr. Zbraslav / ZbraslavKostel sv. Jakuba Většího / 240- 243

oo : Josef Dubský + Josefa Sovová - 5.7.1938 Příbram III-199 / Příbram 115 / 43 / Josef Dubský, trhovec galnt zbožím v Příbrami III-199, naroze v Čimelicích 24, okr. Mirovice 6.9.1912, mžl. syn kat. rod. + Jana Dubského, trhovec v Horažďovicích 18 a Anny roz. Tylové v Kozarovicíh 3, okr. Mirovice, podruhé provdané Milé a ovdovělé, 25-10-0, svob. nevěsta: Josefa Sova trhovkyně v Příbrami III-199, nar. v Lipanech 26, okr. Zbraslav Praha venkov, mžl. dcera kat. rod. + Antonína Sovy trhovce v praskolesích a marie roz. tylové v Zahradce 6, okr. Milevsko, 27-11-0, nar. 24.7.1910 Lipany fara Zbraslav


František - 22.12.1911 Slapy / fol. 101

oo : František Sova + Josefa Flachsová - 5.11.1935 Příbram III-199 / Příbram 107 / 296 / František Sova, trhovec v Příbrami III-199 narozený ve Slapech 12, o. Zbraslav, manž. syn kat. rod. + Antonína Sovy, obchodníka v Slapech 12 a Marie roz. Tylové v Zahrádce v Milevsku, 23-10-0, nar. 22.12.1911 Slapy fara Slapy, nevěsta: Josefa Flachsová, trhovkyně v Příbrami III-199, narozená v Čimelicích 14, o. Mirovice, manž. dc. k. r. + Josefa Flachse trhovec v Příbrmai III-199 a Josefy rozneé Tylové v bělčicích 140, 23-5-0, nar. 1.6.1912 Čimelice 14


Václav - 5.9.1881 Hatě 1 / Všeradice 15 / 247 / Sova Jan kramář světem jdoucí v Hatích teď bytem , syn + Františka Sovy kramáře z Velké Chrastice 6 a matky + Anny rozené Zvěřina ze Staré Boleslavi, matka: Marie vdova po + Vilému Kilianovi kramáři ze Zaječova u Příbrami , dcera Anny rozené Šťastné z Prahy


oo : František Sova + Anna Steyman? - 30.11.1837 Praskolesy 47 / Praskolesy 08 / 41 / František Sova handlíř vlastní syn + Františka Sovy handlíře z Praskoles 47 a + mateře Anny rozené Černé z Přívětic , panství Radnice, 40-0-0, svob. nevěsta: Anna Steyman vlastní dcera + Kateřiny Steymanovy podruhyně z Vohrašenic? panství Gros rohosek, čáslavský kraj , 30-0-0, svob.


Marie - 1841 Praskolesy / dohledat / hledam Praskolesy 05 / 172-211 nic

oo : František Pasecký + Marie Sovová - 7.1.1869 Vinařice 30 / Všeradice 10 / 101 / Pasecký František , kramář z Vinařic 30 syn Jiljího Paseckého , kramáře z vinařic 30 a Kateřiny šulcové z vinařic 30, 31-0-0, svob. , nevěsta: Sova Marie , dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 26 a Anny rodem Zvěřinové ze Straé Boleslavi 80, 28-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Pasecký


Františka - 23.7.1842 Skalka 1, fara Mníšek pod Brdy / Mníšek pod Brdy 10 / 173 / otec: František Sova narozen v Praskolesech 26 kramář z Praskoles syn + Františka Sovy kramáře v Praskolech 26 a matky + Anny rozené Černé z Radnic, matka: Anna Zvěřinová narozená v Auštici: Seailského? panství v Boleslavsku dcera + Jana Zvěřiny pekaře vojenského z Brandejsa a matky + anny rozené N ze staré Boleslavy

oo : František Čech + Františka Sova - 24.2.1867 Bikoš 58 / Borek 13 / 84 / Čech František pomocník kramářský z Borku , syn Jana Čecha drnomistra z Borku 4 a matky Anny rozené Králové z Dožic 3 v Plzensku, 23-0-0, svob. nar. 21.3.1843 V Mokrsko 4 fara Borotice, manželka: Františka Sova dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 26 a matky Anny rozené Zvěřinové z Brandejsa, 24-0-0, svob. nar. 23.7.1842 Skalka, fa Mníšek pod Brdy

potomci v rodokmenu Čech


Anna - -

Anna - 16.1.1869 Kozolupy 32 / Svatý Jan pod Skalou 23 / 127 / Sova Anna kramářka z Kozolup 32 dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 47, hjt. Hořovické a jeho manželky Anny rozneé Hejmanové(Nejmanové) z Vohraženic


Jan - 14.3.1797 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 26 / František Sova kramář Praskoleský, Anna, rodičové svobodní

oo : Jan Sova + Anna Jedličková - 10.4.1815 Lochovice 54 / Lochovice 14 / 30 / Jan Sova vlastní syn Františka Sovy kramáře ze vsy Praskoles 47 a mateře Anny rozené Černý ze vsy Přívětic, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna pozůstala dcera po + panu Antonnovy Jedličkovi mistru bednářském a měšťanu z č.6 hlavního města Prahy a mateře Marie rozené Eklové z města Prahy, 21-0-0, svob


Marie - -

9.5.1815 Řevničov / Řevničov 01 / 230 / Marie dceeruška Jana Sova kramáře z Lochovic, 0-3-0

Jan - 1816

2.6.1824 Lochovice 41 / Lochovice 19 / 15 / Jan syn jana Sovy kramáře z Lochovice , 8-0-0

Josef - 5.7.1818 Lochovice 41 / Lochovice 08 / 86 / Jan Sova kramář podaný Lochovický, matka: Anna dcera Antonína jedličky bednářského mistra z Prahy a mateře Marie rozené Eklové z Prahy

oo : Josef Sova + Veronika Kotliková/Gottliebová - 22.11.1842 Dražeň / Dolní Bělá 11 / 29 / Joseph Sova kramer aus Strašic 41, Lochowitzer unterthan ehe. sohn des Johann Sova kramer aus dem stadtel Lochovitz und der mutter Anna geborenen jedlička aus Prag, 24-0-0, svob. nevěsta: Veronika Gottlieb unehel. tochter der katharina Gottlieb einer tochter des Johann Gottlieb Sagenschmied aus Skscherau?, 26-0-0, svob.


Anna - 29.10.1843 Strašice 1 / Strašice 14 / 74 / Sova Josef kramář po. k. Lochovicům syn Jana kramáře v strašicích 7 pod. k Lochcovicům , Berousnký kraj v Čechách a matky Anny rozneé Jedlička mistra bednářskýho, matka: Veronika dcera Josefa Kotlika kramáře z Neustadlu 14 pod. k Všerubum berounskýho kraje a matky Kateřiny rozené


Antonín - 7.7.1821 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 62 / Jan Sova kramář příchozí z Lochovic syn Františka Sovy kramáře z Praskoles 47 a mateře Anny rozený Černý z Přívětic, matka: Anna dcera + Antonína Jedličky bednářskýho mistra z Prahy svobodného a Mateře Marie rozené Eklovy

oo : Antonín Sova + Anna Štokrová - 30.1.1843 strašice 39 / Strašice 11 / 21 / Sova Antonín kramář z Strašic 7 podaný k Lochcovicům rozený manž. syn Jána Sovy kramáře z Strašic 7 pod. k Lochovicům a matky Anny rozneé Antonína Jedličky bečváře z Prahy , 23-0-0,svob. , nevěsta: Štokrová Anna dcera Václava Štokra uhlíře z Medooujezda 4 pod k Zbiroha a matky Berbory Štokrovy rozené Švejkovské chalupníka z Švejkovic, 21-0-0, svob.


Josef - 20.10.1844 Strašice 41 / Strašice 14 / 91 / Sova Antonín kramář v Strašicích 139 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, podd. k Lochovic, matka: Anna dcera Václava Stogr proviz. uhlíře Medoújezdě a matky Barbory rozené N. z medoujezda

16.1.1859

Marie - 14.5.1846 Strašice 127 / Strašice 14 / 137 / Sova Antonín kramář v Strašicích 139 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, podd. k Lochovic, matka: Anna dcera Václava Stogra proviz. uhlíře ze Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejkovské ze Swejkovic , panství Zbiroh

Barbora - 29.9.1848 Strašice 139 / Strašice 14 / 229 / Sova Antonín kramář v Strašicích 139 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, podd. k Lochovic, matka: Anna dcera Václava Stogra proviz. uhlíře ze Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejkovské ze Swejkovic , panství Zbiroh

Anna - 29.3.1850 Strašice 139 / Strašice 15 / 21 / Sova Antonín kramář v Strašicích 139 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, matka: Anna dcera + Václava Štoger uhlíře ze Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejkovský ze Swejkovic , panství Zbiroh

oo : František Žána + Anna Sovová - 12.9.1871


http://www.portafontium.cz/iipimage/30068821/strasice-21_2480-n?x=-2&y=108&w=580&h=254

http://www.portafontium.cz/iipimage/30068823/strasice-23_1720-n?x=19&y=422&w=822&h=360


Eva - 23.12.1852 Strašice 4 / Strašice 15 / 132 / Sova Antonín kramář v Strašicích 139 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozené Jedlička z Prahy, matka: Sova Anna dcera + Václava Štokr uhlíře ze Strašic 107 a matky + Barbory rozené Swejkovský ze Swejkovic , panství Zbiroh

Josefa - 3.1.1855 Strašice 166 / Strašice 15 / 217 / Sova Antonín kramář v Strašicích syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, matka: Sova Anna dcera + Štoker Václava uhlíře ze Strašic 107 a matky + Barbory rozené Swejhovský ze Swejkovic , pabnství Zborih

16.11.1859 Strašice 177 / Strašice 12 / 196 / Sova Josefa dítko Antonína Sovy kramáře v Straš. 177 a matky Anny rozneé Steken? ze Straš., 4-10-0

Antonie - 13.5.1857 Strašice 166 / Strašice 16 / 8 / Sova Antonín kramář v Strašicích 166 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, , matka: Anna dcera Václava Štoker. uhlíře z Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejhowský ze Švejhowic

Otýlie - 6.9.1859 Strašice 177 / Strašice 16 / 111 / Sova Antonín kramář v Strašicích 166 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, , matka: Anna dcera Václava Štoker. uhlíře z Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejhowský ze Švejhowic

Antonín - 6.10.1863 Strašice 177 / Strašice 16 / 281 / Sova Antonín kramář v Strašicích 166 syn Jána Sovy kramáře v Strašicích 38 a matky + Anny rozneé Jedlička z Prahy, , matka: Anna dcera Václava Štoker. uhlíře z Strašic 107 a matky Barbory rozené Swejhowský ze Švejhowic

oo: Antonín Sova + Marie Kuncová - 13.8.1888 Strašice 175 / Strašice 25 / 137 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn + Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokrovy ze Strašic , nar. 6.10.1863, 24-10-0, svob. nevěsta: Kuncová Marie dcera KArla Kunce přidavače u pece v Strašicích 50 a Barbory rodem Davídkovy ze Strašic 95, nar. 8.9.1865, 22-11-0


Marie - 28.11.1884 Strašice 50 / Strašice 23 / 76 / nemanželské dítě, svatba 13.8.1888, za otce se přihlásil Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Mitrovic 59

Václav - 4.12.1888 Strašice 50 / Strašice 23 / 173 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Mitrovic 59

oo : Václav Sova + Růžena Nová - 10.8.1912 Starý Plzenec


Antonie - 25.4.1891 Strašice 50 / Strašice 23 / 226 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Strašic 45

27.2.1892

Antonín - 13.2.1893 Strašice 50 / Strašice 23 / 263 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Strašic 45

František Xaverius - 19.12.1895 Strašice 50 / Strašice 23 / 319 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Strašic 45, on nar. 6.10.1863, ona 8.9.1865, oddáni 13.8.1888

Karel - 18.6.1898 Strašice 77 / Strašice 23 / 380 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Strašic 45, on nar. 6.10.1863, ona 8.9.1865, oddáni 13.8.1888

10.4.1900

Antonie - 14.2.1901 Strašice 74 / Strašice 23 / 433 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 175 syn Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 177 a Anny rodem Štokr ze Strašic, matka: Kuncová Marie dcera Karla Kunce chalupníka ze Strašic 50 a Barbory rodem Davídkovy z Strašic 45, on nar. 6.10.1863, ona 8.9.1865, oddáni 13.8.1888


oo: Antonín Sova + Johana Vainarová - 31.10.1904 Strašice 47 / Strašice 25 / 227 / Sova Antonín zámečník v Strašicích 77, nar. ve Strašicích 6.10.1863, syn + Antonína Sovy obchodníka ze Strašic 77 a + Anny Štokrovy ze Strašic , nar. 6.10.1863, 41-0-0, vdovec, nevěsta: Johana Vainarová narozená ve Strašicích 2.2.1873 dcera Karla Vainara uhlíře ze Strašic a + Barbory roz. Modr ze Strašic , 31-6-0,s vob.


mrtvé dítko - 27.2.1866 Strašice 177 / Strašice 21 / 82 / Sova Antonín kramář v Strašicích 177, matka: Sovoá Anna rozená Štokrová z Straš. 167


Florian - 1825

2.4.1825 Lochovice 41 / Lochovice 19 / 18 / Florian syn jana Sovy kramáře z Lochovice , 0-6-0


Anna - 5.2.1799 Příbram 6 / Příbram 009 / 55 / František Sova kramář praskoleský svobodný, matka: Anna dcera Jana Černýho kramáře z Přívětic patřící k Radnicícm

Marie Anna - 25.3.1804 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 39 / František Sova kramář, Anna

Josef Jan - 27.12.1806 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 45 / František Sova kramář Praskoleský, Anna

Matěj - 13.4.1810 Praskolesy 47 / Praskolesy 02 / 53 / František Sova kramář, Anna


oo : František Sova + Barbora Nová - 7.6.1814 Praskolesy 2 / Praskolesy 08 / 6 / František Sova kramář z Praskoles, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora dcera po + Tomášovi Novym sousedu ze Selic a matky Anny rozené Panek z Bzovy?, 25-0-0, svob.

on: 23.10.1827 Praskolesy 47 / Praskolesy 11 / 39 / František Sova domkař, 65-0-0


Josef - 22.3.1815 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 24 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

23.3.1815 Praskolesy 47 / Praskolesy 12 / 12 / Josef syn Františka Sovy kramáře, 0-0-3

Marie - 31.8.1816 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 34 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

Kateřina - 15.6.1818 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 44 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny rozené Črkovy? ze bzovi

napsáno u narození

Kateřina - 9.6.1819 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 49 / František Sova kramář svobodný matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

napsáno u narození

Johanna - 7.8.1821 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 63 / František Sova kramář syn + josefa Sovy kramáře z Praskoles svobodní a mateře Kateřiny rozené Šinglovy? z Praskoles 4, matka: Barbora dcera + Tomáše Novýho sedláka ze Selče 1 et int pag. 39


Josef - 24.10.1766 Praskolesy / Praskolesy 01 / 150 / leg. fil. patris Josephi Sova inquilini et uxoris ejus Catharina parentum liberorum ex Praskoles

Jan Vojtěch - 3.4.1768 Praskolesy / Praskolesy 01 / 165 / leg. fil. patris Josephi Sova inquilini et uxoris ejus Catharina parentum liberorum ex Praskoles

Veronika - 22.1.1770 Praskolesy / Praskolesy 01 / 180 / legitima filia patris Josephi Sova inquilini et uxoris ejus Catharina parentum liberorum ex Praskoles

Barbora - 28.8.1775 Nové Strašecí 20 / Nové Strašecí 04 / 146 / Barbara libera parentes Josephus Sova et Catharina

Jan - 16.5.1778 Praskolesy 18 / Praskolesy 01 / 235 / dvojčata, Joseph Sova inquilinus uxor Catharina homines liberi

Josef - 16.5.1778 Praskolesy 18 / Praskolesy 01 / 235 / dvojčata, Joseph Sova inquilinus uxor Catharina homines liberi

Barbora - 10.4.1780 Praskolesy 6 / Praskolesy 01 / 252 / Joseph Sova inquilinus Praskolesensis et uxor ejus Catharina homines liberi, negotiatores mercum? sen nundiry

Matěj - 28.12.1783 Praskolesy 6 / Praskolesy 01 / 283 / dvojčata, Joseph Sova miles ex authoraty modo nundinarius uxor ejus Catharina inquilini prahsoles liberi

Anna - 28.12.1783 Praskolesy 6 / Praskolesy 01 / 283 / dvojčata, Joseph Sova miles ex authoraty modo nundinarius uxor ejus Catharina inquilini prahsoles liberi

Josef - 11.12.1786 Chlustina / Praskolesy 02 / 62 / Josef Sova nundinarius inquilinus Chlustinateus, Catharina, homines liberiJan - 1778

oo : Jan/Vincent Sova + Anna Nahlovská - 5.11.1798 Železnice 153 / 187-8 / 11 / Jan Sova kramář, 20-0-0, svobl. envěsta: Anna Nahlovská z N 153, 21-0-0, svob.


Jan - 31.10.1802 Železnice 153 / 187-3 / 47 / Vincenc Sova kramář, Anna rozneá Náhlovská z Železnice 153

oo : Jan Sova + Anna Soukupová - 10.2.1823 Železnice 21 / 187-9 / 6 / Jan syn Vincence Sovy kramáře ze železnice 21 podruha, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Kateřiny Soukupové ze Slautše panstv domkař kramářsky, 17-0-0, svob.


Josef - 21.10.1823 Všeň 8 / Zámrsk sign. 5289 / 193 / Jan Sova kramář ze Železnice?, amtka: Anna dcera matky Kateřiny svobodné dcery Jana Košaka ze vsy Stavců

Barbora - 1824


Františka -

oo : Václav Brych + Františka Sovová - lexikon neví

potomci v rodokmenu Brych


oo : Vojtěch Zuzánek + Barbora Sovová -

on: 29.6.1866 nemocnice, Praha / hledám u sv. apolináře / AP Z20 / 396-404


oo : František Náhlovský + Barbora Sovovová vdova Zuzánková - 8.2.1872 Železnice 54 / 187-3382 / 149 / František Náhlovský kramář ze železnice 54, nemanželský syn Kateřiny dcery Václava Náhlovský kramáře ze Železnice, 35-0-0,svob. nevěsta: Barbora vdova po Vojtěchu Zuzánkovi podruhu ze železnice dříve kramáře z Domousnic 13 dle úmrtního listu v PRaze v nemocnici 29.6.1866 zemřelém , manželská dcera Jana Sova kramáře ze železnice 54 a Anny rodem Soukupové ze Slouče, 38-0-0, vdova


Marie - 3.7.1825 Dolní Bousov 142 / Dolní Bousov 03 / 84 / Jan Sova kramář ze Železnic, matka: Anna dcera Václava Mikuláška kramáře a matky Akteřiny rozneé Soukupovy

oo : Josef Urban + Marie Sovová - 22.11.1852 Seletice 81 / Mcely 11 / 32 / Jozef Urban kramář ze Sletic syn Barbory vdovy po + Václavovi Urbanovi komediantu ze Sleetic 81, nar. 4.3.1822 v Puchoni(Rožďálovice V 187), 30-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jána Sovy kramáře ze Železnice 21 matky Anny dcery Václava Mikuláška kramáře ze želenice, nar. 3.7.1825 Dolní Bousov, 27-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Urban


Františka - 1831

oo : František Malý + Františka Sovová - 23.5.1860 Železnice 21 / fol. 97 / Malý František reservník od c.k. 14. batalionu polních myslivců rodilý z Chlumce 4, manželský syn Václava Malého kramáře z Chlumce 4 a jeho manželky Kateřiny rodem Šchramárové z Třebechovic , 24-0-0, svob. nevěsta: Františka Sovová manželksá dcera Jana Sovy kramáře z Železnice 21, okresu Jičínského a jeho manželky anny rodem Mikuláškové z Žitoulic okresu Hradištského, 29-0-0, svob.


Marie - 24.4.1858 Vysoké Veselí 11 / Vysoké Veselí 181-6 matrika N index N 1854-1866 / 51 / František malý katolík, kramář z Chluma 4, manželský syn + Václava Malýho souseda z Chluma 4 a jeho manželky Kateřiny rozneé Šramalové z Třebechovic , oresu Králohradeckého, matka: Františka Sovová katolička manželská dcera Jana Sovy kramáře ze Železnice a jeho manželky Anny rozené Mikoláškové ze Židovic , okresu Libáňského, kraje Jičínského


Anna - 17.9.1805 Železnice 165 / 187-3 / 67 / Vincenc Sova kramář, Anna rozneá Náhlovská z Železnice 165

oo: Prokop Stránský + Anna Sovová - hledám Žehuň 14 / 33

potomci v rodokmenu Stránský


Marie - 4.10.1838 Žehuň 6 / Žehuň 03 / 48 / Prokop Stranský katolík, kramář z Třebešic pasntví Kouřimského vlastní syn Václava Stránskýho kramáře z Radimi , pasntví Radim a jeho manželky Josefky rozené Křovákové ze Škvorně? pasntví Černý Kostelec, matka: Anna katolička vlastní dcera Vincence Sovy kramáře z města železnice a jeho manželky Anny rozené Nahlovský ze železnice


Josef - 19.3.1811 Nymburk 30 / Nymburk 09 / 81 / Vincens Sova kramář ze Železnice patřící k Jilšínu, matka: Anna dc. Václava Nahlovskýho kramáře ze železnice, km: Josef Štědrý kramář z Rožďalovic, Jan Navratil kramář z Tuchomil

oo : Josef Sova + Barbora Tylová - 14.2.1831 Kouřim 121 / Kouřim 23 / 225 / Josef Sova kramář poddaný k ouřadu Třebauletskému, syn Vincence Sovy ze Železnice Jičínského pasntví 21 a matky Anny roz. nahlovsky ze Železnice, 20-0-0,s vob. envěsta: Barbora vlastní dcera Viktorína Till kramáře z Třebešic 1 a amatky Marie roz. Kiselovy z Kaňku, 22-0-0


Jan - 27.2.1839 Zámostí 2 / Rožďalovice 06 / 177 / Josef Sova kramář z Třebaule, syn Vincence Sovy kramáře ze Železnice 21 amatky Anny rozené Nahlovské ze Železnice, matka: Barbora dcera + Viktorína Tyla kramáře z Třebaule 1 a matky Marie rozené Kysela z Třebešic

oo : Jan Sova + Františka Šulcová - 25.2.1873 Smidary 192 / 148-3628 / 28 / Sova Jan kramář bytem v Smidarech 192, vlastní syn Josefa Sovy kramáře z Třeboule a jeho manželky Barbory rozené Tylovy z Třeboule , nar. 27.2.1839 Zámostí u Rožďálovic , 34-0-0, svob. nevěsta: Františka Šulcová bytem v smidarech 192, manželská dcera + Františka Šulce obyvatele v Hořicích a jeho manželky Anny rozené Listerovy , kramáře z Hořic, nar. 13.10.1837 Hořice, 35-0-0, svob.


Anna - 22.11.1847 Chýšť 42 / Vápno 1891 matrika N 1846-1861 / 56 / Sova jsoef katolík příchozí kramář z z vsy Třebaul statek Lhota a kraje Krouřimského , manželský syn + Vincence Sovi kramáře z železnice mestěčka , kraje Bydžovského v Limbursku narozeý , a manželky jeho + Anny rozené Náhlowskýho kramáře z Železnice, poddaný k statku Lhotta a Třebaul , kopulovan v Kouřimi, matka: Barbora katolička dcera + Viktorína Tyla kramáře z Třebešic pasntví Smaus? kraje Kouřimského rozená v Hlavečníku na panstív Chloumeckém a matky marie rozené z Matějej Kysely kramáře z Kautu městečka kraje Časlav

oo : Josef Horáček + Anna Sovová - 14.4.1869 Smidary 122 / 148-3628 / 10 / Josef Horáček kramář ve Frajdorfě 2 legitimovaný syn Michala Horáčka kramáře z Vonoklas soudu Sobotského a jeho manželky Anny rozené Novotnýho z Mladé Boleslavi, nar. 17.10.1845, 23-0-0, svob. nevěstA: Anna Sova manželská dcera Josefa Sovy kramáře z Třeboul nyní bytem v Smidarech 122 a jeho manželky Barbory rozené Tyl z Třeešic kraje Kouřim, nar. 22.11.1847 mozná Všeborsko nebo Smidary, 22-0-0, svob. , svědek: Josef Líbal kramář z Ml. Boleslavi

potomci v rodokmenu Horáček


František -

oo : František Sova + Barbora Nikodémová - hledám Rataje 24 / 40-43


Jan - 29.3.1837 Rataje nad Sázavou 24 / Rataje nad Sázavou 07 / 51 / František Sova kramář syn Vincence Sovy kramáře z Železnice 21 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 31 a Marie Hampl z Divišova

oo : Jan Sova + Alžběta Mudrová - 1.10.1867 Kmetiněves / Kmetiněves 21 / 43 / Sova jan kramář na Kladně 34, manž. syn Františka Sovy, kramáře z Rataj 24, okr. Uhlířské janovice v Čáslavsku a matky Barbory rozneé Nikodemové z Rataj, 30-0-0, svob. kř. list z fary Rataj, svobodný, nevěsta: Mudrová Alžběta dcera Augustýna Mudry kramáře v Kmetovsi 42 přísl. do obce Bilichov, panství Zlonic , okresu Nové Strašecía matky Barbory rozené Kaufmanové z Blovic, 33-0-0, kř. list z fary Zlonické, svobodná


Rozálie - 3.4.1865 Kmetiněves 53 / Kmetiněves 26 / 50 / nemanž. dítě leg. svatbou, otce: Sova Jan kramář na Kladně syn Františka Sovy kramáře z Rataj okr. Uhlářské janovice a matky Barbory rozené Nikodémové, matka: Mudrová Alžběta dcera augustýna Mudry kramáře a nájemníka v Kmetňovsi 53 a manželky jeho Barbory rozené kaufmanové dcery kramáře z Blevic

Josef - 6.11.1869 Kladno 33 / Kladno 14 / 325 / Sova Jan obchodník na Kladně 33 syn Františka Sovy, kramáře v ratajích 24 a matky Barobry roz. Nikodémovy z rataj, okr. Uhlířské janovice, matka: Alžběta Mudrová dcera Augustína Mudry kramáře z Malého Pálce, okr. Slané a matky Barbory roz. Kaufmannovy z Blovice, okr. Blanského

oo : Josef Sova + Kateřina Pokorná - 8.8.1895 Kladno 5 / Kladno 52 / 86 / Sova Josef obchodník ve Mšeci nar. na Kladně , syn Jana Sovy obchodníka nyní v Mšeci a Alžběty roz. Mudrovy, 6.11.1869 Kladno, svob. nevěsta: Pokorná Kateřina nar. v Rakovníku bytem na Kladně , dcera + Josefa Pokorného obchondíka v kramářském zboží a Marie roz. Šulc z Domaušic, nar. 7.11.1873 Rakovník, svob.


Božena - 26.4.1904 Loděnice 58 / Loděnice 15 / 71 / Sova Josef obchodník v střižném zboží v Ročově Hořejším, okr. Louny přísl do Rataj Hračených, okr. Uhlířské Janovice hjt. Kutná Hora , nar. na Kladně , syn Jana Sovy obchodníka na Kladně a matky Alžběty roz. Mudrové nar. 6.11.1869, matka: Pokorná Kateřina nar. v Rakovníku okr. a hjt. tamtéž dcera + Josefa Pokorného kamnáře v Rakovníku a matky Marie roz. Šulcovy z Domažlic, nar. 7.11.1863, rodiče oddáni 8.8.1895 na Kladně, svědci: Alois Sova obchodník ve Vinařicích , Božena brůhová dcera + Václava Brůhy obuvníka v Loděnici 58

Oldřich - 26.4.1904 Loděnice 58 / Loděnice 15 / 71 / Sova Josef obchodník v střižném zboží v Ročově Hořejším, okr. Louny přísl do Rataj Hračených, okr. Uhlířské Janovice hjt. Kutná Hora , nar. na Kladně , syn Jana Sovy obchodníka na Kladně a matky Alžběty roz. Mudrové nar. 6.11.1869, matka: Pokorná Kateřina nar. v Rakovníku okr. a hjt. tamtéž dcera + Josefa Pokorného kamnáře v Rakovníku a matky Marie roz. Šulcovy z Domažlic, nar. 7.11.1863, rodiče oddáni 8.8.1895 na Kladně, svědci: Alois Sova obchodník ve Vinařicích , Božena brůhová dcera + Václava Brůhy obuvníka v Loděnici 58

13.5.1904 Hořejší Ročov


Václav - 2.5.1839 Radošovice / Rataje nad Sázavou 07 / 62 / František Sova kramář z Rataj 12 syn Vincence Sovy kramáře z Železnice a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

Karel - 25.1.1844 Rataje nad Sázavou 12 / Rataje nad Sázavou 07 / 85 / František Sova kramář syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora Nikodémová dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

oo : Karel Sova + Marie Neprašová - 14.1.1868 Sázava 69 / Sázava 07 / 35 / Sova Karel kramář syn Františka Sovy kramáře z Rataj 12 a matky Barbory roz. Nikodem též z Rataj, kraj Čáslav, 23-0-0, sovb. nar. fara Rataje, nevěsta: Nepraš Marie dcera Jiří Nepraše šlejfíře ze Sázavy 69 a matky Terezie orz. Dobiášové ze Skotelska okresu Zlezno Brod v kraji Jičínském, 16-0-0, nar. fara Sázava VII pag 52


Josef - 6.10.1868 Votice / Votice 10 / 207 / Sova Karel cestující kramář ze Sázavy 69 okres Uhlířské Janovice syn Františka Sovy kramáře z Rataj Hraženejch a téhož manželky Barbory Nikodemové, matka: Neprašová Maria dcera Jiřího Nepraše šlejfíře ze Sázavy a téhož manželky Terezie bajerové


Kateřina - 1846 Rataje

oo : František Tyl + Kateřina Sovová - 8.2.1869 Domoušice 37 / SOA Lit. 9603 / 79 / František Tyl kramář bytem v Domoušicích 37 manželský syn Jana tyla kramáře z Vonoklas , hjt. Smíchovské a matky Terezie dcery + Prokopa Kazla ovčáka ze Zlečova u DObříše a matky Barbory rozené Houdekovy ze Lhoty u DObříše , nar. 8.7.1842, 26-6-0, svobodný, nevěsta: Kateřina Sova manželská dcera františka Sovy kramáře z Rataje 100 a matky Barbory rozené Nikodemovy z Rataje 32, kraje Čáslavského okres Uhelné Janovice, nar. 10.5.1846, 22-8-0, svob.


Anna - 9.11.1848 Rataje nad Sázavou 12 / Rataje nad Sázavou 08 / 76 / Sova Frantšiek kramář v ratajích 12 syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny rozené Náhlovské z Železnice manželky jeho, matka: Nikodémová Barbora dcera + Jana Nikodéma z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišovia manželky jeho

Josef - 20.1.1852 Rataje nad Sázavou 10 / Rataje nad Sázavou 08 / 150 / Sova Frantšiek kramář v ratajích 10 syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny rozené Náhlovské z Železnice manželky jeho, matka: Nikodémová Barbora dcera + Jana Nikodéma z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišovia manželky jeho

Mrtvá dívka - 27.11.1855 Rataje nad Sázavou 10 / Rataje nad Sázavou 08 / 223 / František Sova kramář v Ratajích 10 syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora Nikodémová dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

Marie -


František - 15.9.1870 Radošovice 14 / Říčany 20 / 123 / otec nenpsán matka: Anna Sova dcera Františka Sovy nádeníka v Ratajích , okre. Český Brod a + Barbory rozneé Nikodým z ???

oo : František Sova + Františka Brychová - 22.6.1895 Bakov nad Jizerou 168 / Bakov nad Jizerou 14 / 110 / Sova František kramář z Mukařova narozen 15.7.1870 u Říčan , příslušný do Rataj , okres Český Brod nemanž. syn Anny Sovoovi dcery Františka Sovy nádeníka v Ratajích a matky Barbory rodem Nikodým, 24-9-0,s vob. nevěsta: Pfeiferová Františka kramářka vdova po + Ferdinandu PFeiferovi kramáři z Týniště nad Orlicí manž. dcera Josefa Brycha kramáře z Bakova 168 rozená v Kozmicích 11 29.8.1858 okres Mor. hradiště a Františky dcery Jana Bezstarosty kramáře z Mladé boleslavi 14, 36-9-0, vdova


Josef - 23.3.1896 Mukařov 7 / Mukařov-PH 13 / 291 / Sova František kramář v Mukařově 7 nar. 15.9.1870 v Radošovicích u říčan syn Anny Sovové dcery Františka Sovy nádeníka v Ratajích a Barbory roz. nykodým , matka: Františka ovdovělá Pfeiferová manžel. dcera Josefa brycha kramáře z Bakova 168 a Františky rod. bezstarosta z Mladé Boleslavi nar. 29.8.1858 v Kozmicích u Mnichova hradiště, oddáni 22.6.1895 v Bakově

oo : Josef Sova + Růžena Karfiolová - 26.4.1930 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 71 / Sova Josef , trhove, nar. Mukařov, orkes Český Brod dne 23.3.1896, rozvedený dne 28.3.1928 v Praze , bytem Brandýs círk. českosl. rodiče: František Sova kramář v Mukařově a Františka roz. Brychová z Kozmic, nevvěsta: Karfiolová Růžena , trhovkyně , nar. 12.10.1898 Cerhovice, svob. ř.k. rodiče: František Karfiol trhovec v Cerhovicích a Karolína roz. Milá z Netvořic


oo : Vincenc Sova + Marie Radová - 31.10.1826 Železnice 22 / 187-9 / 9 / Vinzenz Sova kramář a podruch ze Železnice 22, 48-0-0, vdovec, nevěsta: Marie dcera po + Matěji radovi kramáři ze Zajetče pství Křineckého matky Anny roz. Novák ovdovělé po + Anton Peipovi kramáři z Tuchone 12 pství Křineckého, 35-0-0, vdovaoo : Martin Sova + Barbora - -


Františka Barbora - 28.10.1769 Vraná / Zvoleněves 05 / 78 / filia leg. martini Sova nundinatoris propola? et uxoris ejus Barbara parentum subditorum dominio Vrannsi ex pago Vrana advenarum Voslochovium

oo : Josef Homolka + Barbora Sovová -


oo : Josef Netáhlík + Barbora Sovová vdova Homolková - 1.5.1798 Seletice 22 / Mcely 11 / 7 / Josef vlastní syn Václava Netahlika kramáře ze Seletic matky Anny, 24-0-0, svob. nevěsta: Barbora vdova po neb. Josefovi Homolkovi kramáři ze Sleetic, 28-0-0, vdova

on: 24.8.1820 Seletice 81 / Mcely 10 / 43 / Josef Netahlík kramář ze Seletic, manžel Barbory , 42-0-0


Marie Magdalena - 30.10.1772 Dolní Kamenice 1 / Velvary 04 / 157 / Sova Amrtinus civis Vranensis mater Barbara sub dominoi Vrananoo : Josef Sova + ? -


Josefa -

oo : Josef Horáček + Josefa Sovová -


František - 20.9.1872 Pševes / fara kopidlnoje online jen do roku 1870

oo : František Horáček + Mariana Lišková - 29.5.1897 Smidary 164 / 148-6644 / 90 / Horáček František kat. rodem z Psoves , kočující kramář ve Smidarech 164, manž. syn zemř. Josefa Horáčka kramáře ve Smidarech 164 a jeho manželky Anny rodem Josefa Sovy kramáře ze Smidar , nar. 20.9.1872 fara Kopidlno, sovb. nevěsta: Mariana Lišková kar. rodem ze Želiva okres Německý brod manželská dcera Josefa Lišky kramáře v Hlavěšíně 45 a jeho manželky Josefy rodem Františka Hovorky kramáře z Benešova, ona nar. 16.7.1872 fara želivská

NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Josef - -

oo : Josef Sova + Marie -

ona: 5.7.1784 Řevničov 59 / Řevničov 01 / 170 / Marie manželka Josefa Sovy kramáře, 28-0-0oo : Josef Horáček + Josefa Sovová - před 1872, dcera Josefa Sovy kramáře v Smidarech


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14694/75


NESVĚTŠTÍ

oo : Karel Sova + Alžběta Hrubá - -


František - 17.2.1902 Heřmaničky / fara Arnoštovice

oo : František Sova + Anežka Procházková - 18.1.1930 Heřmaničky 7 / Červený Újezd 16 / 170 / František Sova zřízenec dráhy v heřmanicích 7, tamtéž narozený dne 17.2.1902 syn Karla Sovy výměnkáře v heřmaničkách 7 a Alžběty rozneé Hrubé z Heřmanic 8, 29-11-0, svob. nevěsta: Anežka rpocházkové z Nových Dvorů narozená 29.12.1908 v Měšticích fara Sedlec, dcera + Atnonína Procházky rolníka v měšticích 21 a Jsoefy rozené Stěhulové ze Záluží, provdané CHržové z Nových Dvorů, 21-1-0, svob. svě: Jaroslav Sova obchdoník v Berehově
http://www.portafontium.eu/iipimage/30068812/strasice-12_1960-z?x=47&y=364&w=695&h=318


Lužec nad Vltavou 02 / 130-132https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7582/305


https://digi.ceskearchivy.cz/7439/51/1555/2353/89/0

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu