Rodokmen: Sova

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Josef - 1722 Vraná / nebyla ta Vraná, Vrané nad Vltavou neexistuje pred datum 1787

oo : Josef Sova + Kateřina Štinclová - 14.6.1764 Praskolesy / Praskolesy 01 / 350 / honestus sponsus Josephus Sova ex oppido Vrana ex subditela legitime Dimihsus(z poddanství řádně propuštěn) cum sua sponsa Catharina filia Joannis Stincel? pariter libera ex Praskoles

on: 28.4.1789 Praskolesy 8 / Praskolesy 10 / 6 / Josephus Sova nundinarius inquilinus , 67-0-0

ona: 10.10.1789 Praskolesy 8 / Praskolesy 10 / 6 / umřela v panu Kateřina vdova po neb. Josefovi Sova kramari , 41-0-0, z vozu spadla a od toho padu hradla


František - podle první svatby 1765 , podle druhé 1874

oo : František Sova + Anna Černá - 18.5.1790 Přívětice 24 / Radnice 06 / 105 / Frantz Sova kramer, 25-0-0, svob., nevěsta: Anna Černin, 18-0-0, svob., svědek Franz Richter handlmann

on: před 1837


Jan - 13.4.1791 Přívětice 24 / Radnice 06 / 72 / Frantz Sova kramer, Anna Cernin

František - 8.4.1793 Přívětice / Radnice 06 / 73 / Frantz Sova krammers, Anna Cernin

24.9.1794 Praskolesy 18 / Praskolesy 10 / 10 / umřelo dítě jmenem František syn Františka Sovy kramaře z Praskoles, 2-0-0, neštovice

František - 25.4.1795 Hostomice 139 / Bezdědice-BE 05 / 74 / František Sova z Praskoles kramář N 18, matka: Anna dcera Jana Černýho z Přívětic 146

oo : František Sova + Anna Zvěřinová - nebylo to napsane v Brandýs nad Labem 57 hledam index S-56


Jan - 2.5.1833 Velká Hraštice 6 / Mníšek pod Brdy 08 / 280 / nemanželské dítě, později leg. sňatkem rodičů, otec: Sova Frant. narozen v Bezdědicích , kramář v Velké Hraštici syn + Frant. Sovy kramáře z Praskolesích, matka: Anna dcera Václava Zvěřiny domkaře z Boleslavy , kraj kouřim a mateře Anny rozené ?lirové z Bolesalvi

oo : Jan Sova + Josefa Kiliánová - nevím jeslti byli oddaní


Josefa - 20.12.1872 Hněvšín 7 / Živohošť 03 / 412 / nemanželksé dítě, otec: Sova Jan kramář rodilý z Praskoles syn Františka Sovy kramáře a Anna rozené Zvěřinec, matka: Kilian Josefa rodila v Zajičí okres Hořovice?, dcera Antonína Kiliána kramáře a Anny roz. Tilové

oo : František Mareš + Josefa Kiliánová - 10.11.1908 Žižkov, Praha / ŽKP O6 • 1906-1910 / 223 / Mareš František strojník nar. v Hájku 11 , jtm. Žižkov přísl. do Koloděj hjtm. Žižkov m.syn.katol. + Josefa Mareše tesaře z Koloděj a + Kateřiny rod. Stoklasové z Nedvěze vdovec po + Karolině Telecové , nar. 21.2.1868 fara Uhřiněves, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Kiliánová Josefa nar. v Hněvšíně 7, hjtm. Příbram ., dcera kat. matky + Josefy Kilianové obchodnice ze Zaječí dcery Antonína Kiliana kramáře a Anny rodem Tílové , nar. 20.12.1871, 36-0-0, svob., umrt. list + Karoliny Marešové z Olšan 20.10.1908


oo : Jan Sova + Marie Tříšková - 27.2.1876 Sv. Kilian 2 / Svatý kilián 28 / 193 / Sova Jan, kramář světem jdoucí bytem u Sv. kiliana 2 syn + Sovy Františka kramáře z Velké Chrastice 6 a matky + Anny rozené Zvěřina ze Staré Boleslavy, 42-9-0, nar. 2.5.1833 svob. nevěsta: Kilianová marie vdova po + Kilianovi Vilemovi kramáři ze zaječova dcera Třísky Antonína kejklíře z Brandýsa a matky Anny rozené Šťastné z Prahy, 37-0-0, vdova, nar. 9.11.1838


Antonín - 2.10.1879 Hatě 9, okr. Beroun / Liteň 23 / 300 / Sova Jan kramář z Hatí 9 syn + Františka Sovy kramáře z Velké Chráštice 6 a + matky Anny rozené Zvěřinovy ze Staré Boleslavi, matka: Marie vdova po + Vilému kiliánovi kramáři ze Zaječova dcera Antonína Tříšky komedianta z Brandýsa a Matky Anny rozené Šťastné z Prahy

oo : Antonín Sova + Marie Tylová - 15.4.1907 Nové Dvory, okr. Slapy / Slapy 30 / 186 / Sova Antonín kramář v Nových Dvorech 29, přísl. do Praskoles, okr. Hořovice narozený 2.10.1879 v Hatích 9, okr. beroun , manž. syn Jana Sovy kramáře tamtéž a Marie rodem Tříska z brandýsa, 27-0-0, svob., nevěsta: tylová Marie bytem v Nových Dvorcích 29 narozená v Zahrdáce , okr. Milevsko dne 5.11.1886, dcera Josefa Tyla kramáře ze Skomelna 6 a Anny roz. Kurkovi z Jílového, 20-0-0, svob.

on : 29.7.1912 Trnová


oo : František Sova + Anna Steyman? - 30.11.1837 Praskolesy 47 / Praskolesy 08 / 41 / František Sova handlíř vlastní syn + Františka Sovy handlíře z Praskoles 47 a + mateře Anny rozené Černé z Přívětic , panství Radnice, 40-0-0, svob. nevěsta: Anna Steyman vlastní dcera + Kateřiny Steymanovy podruhyně z Vohrašenic? panství Gros rohosek, čáslavský kraj , 30-0-0, svob.


Marie - 1841 Praskolesy / dohledat / hledam Praskolesy 05 / 172-211 nic

oo : František Pasecký + Marie Sovová - 7.1.1869 Vinařice 30 / Všeradice 10 / 101 / Pasecký František , kramář z Vinařic 30 syn Jiljího Paseckého , kramáře z vinařic 30 a Kateřiny šulcové z vinařic 30, 31-0-0, svob. , nevěsta: Sova Marie , dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 26 a Anny rodem Zvěřinové ze Straé Boleslavi 80, 28-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Pasecký


Františka - 23.7.1842 Skalka 1, fara Mníšek pod Brdy / Mníšek pod Brdy 10 / 173 / otec: František Sova narozen v Praskolesech 26 kramář z Praskoles syn + Františka Sovy kramáře v Praskolech 26 a matky + Anny rozené Černé z Radnic, matka: Anna Zvěřinová narozená v Auštici: Seailského? panství v Boleslavsku dcera + Jana Zvěřiny pekaře vojenského z Brandejsa a matky + anny rozené N ze staré Boleslavy

oo : František Čech + Františka Sova - 24.2.1867 Bikoš 58 / Borek 13 / 84 / Čech František pomocník kramářský z Borku , syn Jana Čecha drnomistra z Borku 4 a matky Anny rozené Králové z Dožic 3 v Plzensku, 23-0-0, svob. nar. 21.3.1843 V Mokrsko 4 fara Borotice, manželka: Františka Sova dcera Františka Sovy kramáře z Praskoles 26 a matky Anny rozené Zvěřinové z Brandejsa, 24-0-0, svob. nar. 23.7.1842 Skalka, fa Mníšek pod Brdy

potomci v rodokmenu Čech


Jan - 14.3.1797 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 26 / František Sova kramář Praskoleský, Anna, rodičové svobodní

oo : Jan Sova + Anna Jedličková -


Antonín - 7.7.1821 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 62 / Jan Sova kramář příchozí z Lochovic syn Františka Sovy kramáře z Praskoles 47 a mateře Anny rozený Černý z Přívětic, matka: Anna dcera + Antonína Jedličky bednářskýho mistra z Prahy svobodného a Mateře Marie rozené Eklovy


Anna - 5.2.1799 Příbram 6 / Příbram 009 / 55 / František Sova kramář praskoleský svobodný, matka: Anna dcera Jana Černýho kramáře z Přívětic patřící k Radnicícm

Marie Anna - 25.3.1804 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 39 / František Sova kramář, Anna

Josef Jan - 27.12.1806 Praskolesy 18 / Praskolesy 02 / 45 / František Sova kramář Praskoleský, Anna

Matěj - 13.4.1810 Praskolesy 47 / Praskolesy 02 / 53 / František Sova kramář, Anna


oo : František Sova + Barbora Nová - 7.6.1814 Praskolesy 2 / Praskolesy 08 / 6 / František Sova kramář z Praskoles, 40-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora dcera po + Tomášovi Novym sousedu ze Selic a matky Anny rozené Panek z Bzovy?, 25-0-0, svob.

on: 23.10.1827 Praskolesy 47 / Praskolesy 11 / 39 / František Sova domkař, 65-0-0


Josef - 22.3.1815 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 24 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

23.3.1815 Praskolesy 47 / Praskolesy 12 / 12 / Josef syn Františka Sovy kramáře, 0-0-3

Marie - 31.8.1816 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 34 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

Kateřina - 15.6.1818 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 44 / František Sova kramář. matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny rozené Črkovy? ze bzovi

napsáno u narození

Kateřina - 9.6.1819 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 49 / František Sova kramář svobodný matka: Barbora dcera po + tomášovy Nový sedláku ze Selic matky Anny

napsáno u narození

Johanna - 7.8.1821 Praskolesy 47 / Praskolesy 03 / 63 / František Sova kramář syn + josefa Sovy kramáře z Praskoles svobodní a mateře Kateřiny rozené Šinglovy? z Praskoles 4, matka: Barbora dcera + Tomáše Novýho sedláka ze Selče 1 et int pag. 39


Josef - 11.12.1786 Chlustina / Praskolesy 02 / 62 / Josef Sova nundinarius inquilinus Chlustinateus, Catharina, homines liberiJan - 1778

oo : Jan/Vincent Sova + Anna Nahlovská - 5.11.1798 Železnice 153 / 187-8 / 11 / Jan Sova kramář, 20-0-0, svobl. envěsta: Anna Nahlovská z N 153, 21-0-0, svob.


Jan - 31.10.1802 Železnice 153 / 187-3 / 47 / Vincenc Sova kramář, Anna rozneá Náhlovská z Železnice 153

oo : Jan Sova + Kateřina Soukupová - 10.2.1823 Železnice 21 / 187-9 / 6 / Jan syn Vincence Sopvy kramáře ze železnice 21 podruha, 20-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Kateřiny Soukupové ze Slautše panstv domkař kramářsky, 17-0-0, svob.


Barbora - 1823

oo : František Náhlovský + Barbora Sovovová vdova Zuzánková - 8.2.1872 Železnice 54 / 187-3382 / 149 / František Náhlovský kramář ze železnice 54, nemanželský syn Kateřiny dcery Václava Náhlovský kramáře ze Železnice, 35-0-0,svob. nevěsta: Barbora vdova po Vojtěchu Zuzánkovi podruhu ze železnice dříve kramáře z Domousnic 13 dle úmrtního listu v PRaze v nemocnici 29.6.1866 zemřelém , manželská dcera Jana Sova kramáře ze železnice 54 a Anny rodem Soukupové ze Slouče, 38-0-0, vdova


Anna - 17.9.1805 Železnice 165 / 187-3 / 67 / Vincenc Sova kramář, Anna rozneá Náhlovská z Železnice 165

František -

oo : František Sova + Barbora Nikodémová -


Jan - 29.3.1837 Rataje nad Sázavou 24 / Rataje nad Sázavou 07 / 51 / František Sova kramář syn Vincence Sovy kramáře z Železnice 21 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 31 a Marie Hampl z Divišova

Václav - 2.5.1839 Radošovice / Rataje nad Sázavou 07 / 62 / František Sova kramář z Rataj 12 syn Vincence Sovy kramáře z Železnice a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

Karel - 25.1.1844 Rataje nad Sázavou 12 / Rataje nad Sázavou 07 / 85 / František Sova kramář syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora Nikodémová dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

oo : Karel Sova + Marie Neprašová - 14.1.1868 Sázava 69 / Sázava 07 / 35 / Sova Karel kramář syn Františka Sovy kramáře z Rataj 12 a matky Barbory roz. Nikodem též z Rataj, kraj Čáslav, 23-0-0, sovb. nar. fara Rataje, nevěsta: Nepraš Marie dcera Jiří Nepraše šlejfíře ze Sázavy 69 a matky Terezie orz. Dobiášové ze Skotelska okresu Zlezno Brod v kraji Jičínském, 16-0-0, nar. fara Sázava VII pag 52


Josef - 6.10.1868 Votice / Votice 10 / 207 / Sova Karel cestující kramář ze Sázavy 69 okres Uhlířské Janovice syn Františka Sovy kramáře z Rataj Hraženejch a téhož manželky Barbory Nikodemové, matka: Neprašová Maria dcera Jiřího Nepraše šlejfíře ze Sázavy a téhož manželky Terezie bajerové


Mrtvá dívka - 27.11.1855 Rataje nad Sázavou 10 / Rataje nad Sázavou 08 / 223 / František Sova kramář v Ratajích 10 syn + Vincence Sovy kramáře z Železnice 11 a Anny Náhlovské z Železnice, matka: Barbora Nikodémová dcera + Jána Nikodéma kramáře z Rataj 12 a Marie Hampl z Divišova

Kateřina - Rataje

oo : František Tyl + Kateřina Sovová -Jan -

oo : Jan Sova + Anna Mikulášková - hledám Železnice 187-8 /


Marie - 3.7.1825 Dolní Bousov 142 / Dolní Bousov 03 / 84 / Jan Sova kramář ze Železnic, matka: Anna dcera Václava Mikuláška kramáře a matky Akteřiny rozneé Soukupovy

oo : Josef Urban + Marie Sovová - 22.11.1852 Seletice 81 / Mcely 11 / 32 / Jozef Urban kramář ze Sletic syn Barbory vdovy po + Václavovi Urbanovi komediantu ze Sleetic 81, nar. 4.3.1822 v Puchoni(Rožďálovice V 187), 30-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Jána Sovy kramáře ze Železnice 21 matky Anny dcery Václava Mikuláška kramáře ze želenice, nar. 3.7.1825 Dolní Bousov, 27-0-0, svob.

potomci v rodokmenu UrbanNEZAŘAZENO DO RODOKMENU


Jan - -

oo : Jan Sova + Anna Košáková? -


Josef - 21.10.1823 Všeň 8 / Zámrsk sign. 5289 / 193 / Jan Sova kramář ze Železnice?, amtka: Anna dcera matky Kateřiny svobodné dcery Jana Košaka ze vsy Stavců


oo : Antonín Sova + Anna Šteken? - -


Josefa - ?.1.1855

16.11.1859 Strašice 177 / Strašice 12 / 196 / Sova Josefa dítko Antonína Sovy kramáře v Straš. 177 a matky Anny rozneé Steken? ze Straš., 4-10-0NESVĚTŠTÍ

oo : Karel Sova + Alžběta Hrubá - -


František - 17.2.1902 Heřmaničky / fara Arnoštovice

oo : František Sova + Anežka Procházková - 18.1.1930 Heřmaničky 7 / Červený Újezd 16 / 170 / František Sova zřízenec dráhy v heřmanicích 7, tamtéž narozený dne 17.2.1902 syn Karla Sovy výměnkáře v heřmaničkách 7 a Alžběty rozneé Hrubé z Heřmanic 8, 29-11-0, svob. nevěsta: Anežka rpocházkové z Nových Dvorů narozená 29.12.1908 v Měšticích fara Sedlec, dcera + Atnonína Procházky rolníka v měšticích 21 a Jsoefy rozené Stěhulové ze Záluží, provdané CHržové z Nových Dvorů, 21-1-0, svob. svě: Jaroslav Sova obchdoník v Berehově
http://www.portafontium.eu/iipimage/30068812/strasice-12_1960-z?x=47&y=364&w=695&h=318