Rodokmen: Štaubert, Staubert

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

oo : Jan Štaubert + Terezie Kaiserová - psáni z Dobřan, Pomajzl


Josef - 1805

oo : Josef Štaubert + Barbora Becková - 22.10.1831 Jimlín 32 / sig. 130/27 / 27 / Joseph Šaubert shauspieler unterthan nach Hříškov zum N2 hohn des Johan Saubert schauspieler aus Dobřan und der Mutter Therezia geboren kaiser aus Kriegern Saaren Kreiss, 26-0-0, nevěsta: Barbora tochter der Mathias Beck Schauspiller aus Imling herrshaft Neuschlossen unterthan und der mutter Maria tochter des Johan Jakš schauspieler aus Čerivictz(Černikovic) Plzen Kreiss, 19-0-0, svob.


František -

oo : František Štaubert + Karolína Kellnerová - -


Mrtvě nar. dívka - 6.7.1877 porod stal se ve voze cestou na náměstí v Dobříši / František Štaubert tělocvičný cestující syn Josefa Štauberta kejklíře ze Zahrádky okres Sedlčanský kraj Táborskýa matky Barbory rozené Bekovy z Vilímova, matka: Karolína dcera Františka Kelnera kejklíře z Hluboše okresu Příbramského a matky Kateřiny rozené KOčkovy z Krásalova

6.7.1877 mrtvě narozené


oo : Josef Štaubert + Marie Becková -


Františka Romana - 8.9.1853 Liblin, okres Královice / Liblín 04 / 11 / Štaubert Josef gymnastischer künstler aus Zahrdka ??,? gutes ?? an Berauner kreiser, ehel sohn des Johann Staubert komedianten von Pomaisl , okr Saaz , und der mutter Terezia geboren kaiser von Kriegern, matka: Beck Mria ehel tochter des Anton Beck komedianten von Neuschloss ,okr Saaz und der mitter Josefa geboren Dubský von breznic

oo : Tomáš Schmied + Františka Štaubertová - 12.1.1875 Přeštice 252 / Přeštice 43 / Tomáš Schmied kočující loutkář z nezdic , syn Jana Schmieda loutkáře z Nezdic 11 a jeho manželky Marie Melisové z Dobronic, 26-0-0,svob., nar. 30.11.1848 Klec, okr. Třeboň, nevěsta: Františka dcera Josefa Stauberta kočujícího gymnastika z Mladotové Zahrádky okres Sedlčanský a jeho manželky Marie roz. beckové z Nových hradů. 21-0-0, nar. 8.9.1853 Liblin, okres Královice

potomci v rodokmenu Šmíd


Marie -

oo : Jan Schmied + Marie Štaubertová -

potomci v rodokmenu Šmíd


Josef -

oo : Josef Staubert + Josefa Peková -


Marie - 15.8.1872 Dobříň / není online

oo : Jan Pek + Marie Staubertová - 22.8.1893 Hříškov / Smolnice

potomci v rodokmenu Beck


Vilemína - 16.2.1892 Mstišov 79, okr. Teplice / sig. 128/31 / 274 / Josef Staubert komediant in Tischau 79 ehel. sohn des Josef Staubert komediant au sPomaisel 6, brz. saaz und der Maria geb. Beck aus Pomaisl, matka: Josefa geb. pek ehel tochter des Josef Pek komedianten in Hřiškov 11 und der Katharina geb. Flaks aus Vlasenic bzr. tabor

oo : ?? Chaloupka + Vilemína Staubertová -


Jan - 1855

oo : Jan Štaubert + Kristýna Toušilová - 15.9.1879 Plzeń / Plzeň 030 / 341 / Štaubert Jan loutkář v Plzni z Zahrádky okr.. Milevský syn Josefa Štauberta loutkáře v Pomyšli a Marie roz. Beck z Nových Hradů, 24-0-0, svob. nevěsta: Toušilová Kristina dcera Jana Toušila komedainta v Podčapech 80, okr Roudnice a Kritiny roz. Staněk z Malého Barchova, 26-0-0, svo.b


Karolína - 13.2.1884 Petrovice / Petrovice-PB 25 / 55 / Staubert Jan loutkář ze Zahrádky syn Josefa Stauberta loutkáře ze Zahrádky a matky Marie roz. Beckovy z Nových Hradů, matka: Kristina dcera Jana Toušila komedianta z Podčáp 8 a matky Kristiny roz. Staněk z Malého Barchova

oo : František Schallmann + Karolína Štaubert - 20.1.1916 Liboc / LBC O34 / 94 / František Schallmann kočující loutkoherec přísl do Klecan okr. Karlín narozený ve Štěpánově hejt Kaldno dne 17.3.1891 syn kat. rodičů Jana Schallmana loutkoherce z Klecan a Antonie roz. Vocáskovy z Hostouně hejt. Kladno, 24-9-0, svob. nevěsta: Karolína Štaubertová kočující narozená v Petrovicích 13.2.1884 mž. dcera kat. rod. Jana Štauberta loutkoherce ze Zahrádky okr. Sedlčany a Kritiny rozneé Toušilovy z Podčap, 31-9-0, svob.


Jaroslav - 25.2.1886 ve voze, Osov / Osov 28 / 20 / Jan Štaubert světem jdoucí loutkář ze zahrádky Mladotovy okres Selčany, manž. syn + josefa Štauberta loutkáře v Pomyšli a jeho manželky Marie rozené beckovy z Nových Hradů u Loun, matka: Kristina Staubertová manž. dcera + Jana Toušila loutkáře v Podčaápech 80, okr. Roudnice a jeho manž. Kristýny rozené štaňkovy z Malého BArchova okr Nový Bydžov, oddán s Růženou Navrátilovou v Liboci 3.4.1917

oo : Jaroslav Štaubert + Růžena Navrátilová - 3.4.1917 Liboc / LBC O34 / 97 / Jaroslav Štaubert vojín. náhr. ?? 1. setnina c.a .k. peš pluku č. 102 na dovolené z Békésaby v uhřich akrobat přísl. do Petrovic, hejtm Sedlčany nar. ve Vosově hejt. Hořovice, mž. syn kat. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z Mladotovy Zahrdáky hejt. Sedlčany a Kristiny roz. toušilovy z Podčap 80, okr . Roudnice, 31-0-0, svobodný , nar. 25.2.1886 Vosov, nevěsta: Růžena Navrátilová kočující narozená ve Vokřínku 33, okr. Poděbrady nemanž. dcera matky Albiny Navrátilovy z Přelouče hejt. Pardubice dcery Josefa Navrátila loutkáře z Přelouče 300 a Kristiny roz. Janečkové z Církovi?, 22-0-0,s vob. nar. 14.1.1895 Vokřínek fara ve Vrbici


Františka - 7.6.1890 Pláně / Planá (TC) 40 / 30 / Staubert Johann durchziehender Marionettenspieler geb. usheunats zu mandig nach Zahradka bzk. Selcan sohn der ehelaute Josef Staubert marionettenspoerler in Pomeisl u MAria geb. Beck aus neuburg, matka: Staubert Katharina tochter der ehelaute JOhann Toužil komedianten in Podčapy 80, bzk. Roudnice u Cristina geb. Staněk aus Klein Barchov, vzala si Rudolfa Janečka v Liboci 7.11.1912

oo : Rudolf Janeček + Františka Štaubertová - 5.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / Rudolf Janeček kočující gymnastik narozený v Újezdě 8, or. Královice dne 2.1.1890 fara Manětín mž. syn katol. rodičů Antonína Janečka , komedianta z N a Barbory rozené Chaloupkovy z Hracholusk 27, okr. Rakovník, 22-9-0, svob. nevěsta: Františka Štaubertová kočující nar. v Planu hejt. Plan v Čechách mž.dcera katol. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z H. a Kristiny roz. Toušilovy z Podčápel 10, okr. Litoměřice, 22-3-0, nar. 7.6.1890 Plán


Johana - 1856

oo : Jan Janeček + Johana Staubertová - 26.1.1881 Plzeň 228 / Plzeň 080 / 45 / Janeček Jan umělec a loutkář v Plzni z Vonoklas syn Václava janečka gymnastického umělce v Vonokalsech a Anny roz. Holzknechtový ze Zbenic, 32-0-0, svob., nevěsta: Stauebrtova JOhanna dcera Josefa Stauberta gymnastického umělce z Zahradce okr. Sedlčanského a MArie roz. Beckovy z Neushclosu, 24-1-0, svob.


oo : Josef Štaubert + Anežka Karolína Žižková -


Barbora - 4.4.1859 Sedlec

oo : František Chotětický + Barbora Štaubertová -


Josefa - 18.8.1861 Libíň 1 / Sedlčany 26 / 162 / Staubert Josef šlejfíř z Dešavy? 22 okres Klatov, syn + Josefa Staberte šlejfíře z Desavy 22 a matky Terezie rozené .... z Desavy, matka Anežka dcera Karolíny Žižkové podruhyně z Netolic

oo : František Nachtigal + Josefa Štaubertová - -


František - 12.3.1867 Jamný 30 / Horní Záhoří 9 / 304 / Josef Staubert světem jdoucí brusíř ze Selce 109, b.p. Vysoký Chlumec ores Selc, kr. tábor manž. syn + Josefa štauberta brusíře z Desové? okr Sušický a matky + Creligna ignorantur, amtka: Anežka Karolina dcera Karoliny Žiškové obývatelkyně z Netolic (reliqua planeignorantur)

Josef - 28.4.1871 Čichtice 55 / Bavorov 23 / 75 / Josef Stauber brusíř světem jdoucí z Sedlce , hjtm. Selčany, rodem z Strážova(drassau) syn Jána Staubera brusíře z Strážova a Terezie rozené .... z Strážova, matka: Anežka Žižková dcera karolíny Žižkove nájmenice z Netolicoo : Václav Štaubert + ? -


Terezie - z Pomajzlu

oo : Vilém Kaiser + Terezie Štaubertová - před 1810

potomci v rodokmenu Kaiseroo : František Štaubert + ? Kaisrová - napsán u svatby Františka kaisera a Němcová jako "švagr ženichův"oo : Josef Štaubert + Alžběta Vocásková-


Jana - 2.12.1913 možná Praha nebo Opatov, okr. Lïtomyšl, Česká republika / dohledat není online

oo : František Kludský + Jana Štaubertová - ona nar. 1912NEZAŘAZENO DO RODOKMENU


oo : Zikmund Stauber + Veronika -


Dorota -


Josef -

oo : Josef Stauber + Terezie Zeithamerová -


Matěj - http://www.portafontium.eu/iipimage/30069931/uherce-06_0360-n?x=349&y=214&w=473&h=211oo : Jan Štauber + ?? Schmiedová -


Anna -

oo : Josef Gruber + Anna Štaubertová -


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj