Rodokmen: Štaubert, Staubert

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Jan Štaubert + Terezie Kaiserová - psáni z Dobřan, Pomajzl


Josef - 1805

oo : Josef Štaubert + Barbora Becková - 22.10.1831 Jimlín 32 / sig. 130/27 / 27 / Joseph Šaubert shauspieler unterthan nach Hříškov zum N2 hohn des Johan Saubert schauspieler aus Dobřan und der Mutter Therezia geboren kaiser aus Kriegern Saaren Kreiss, 26-0-0, nevěsta: Barbora tochter der Mathias Beck Schauspiller aus Imling herrshaft Neuschlossen unterthan und der mutter Maria tochter des Johan Jakš schauspieler aus Čerivictz(Černikovic) Plzen Kreiss, 19-0-0, svob.


František -

oo : František Štaubert + Karolína Kellnerová - -


Mrtvě nar. dívka - 6.7.1877 porod stal se ve voze cestou na náměstí v Dobříši / František Štaubert tělocvičný cestující syn Josefa Štauberta kejklíře ze Zahrádky okres Sedlčanský kraj Táborskýa matky Barbory rozené Bekovy z Vilímova, matka: Karolína dcera Františka Kelnera kejklíře z Hluboše okresu Příbramského a matky Kateřiny rozené KOčkovy z Krásalova

6.7.1877 mrtvě narozené


oo : Josef Štaubert + Marie Becková -


Františka Romana - 8.9.1853 Liblin, okres Královice / Liblín 04 / 11 / Štaubert Josef gymnastischer künstler aus Zahrdka ??,? gutes ?? an Berauner kreiser, ehel sohn des Johann Staubert komedianten von Pomaisl , okr Saaz , und der mutter Terezia geboren kaiser von Kriegern, matka: Beck Mria ehel tochter des Anton Beck komedianten von Neuschloss ,okr Saaz und der mitter Josefa geboren Dubský von breznic

oo : Tomáš Schmied + Františka Štaubertová - 12.1.1875 Přeštice 252 / Přeštice 43 / Tomáš Schmied kočující loutkář z nezdic , syn Jana Schmieda loutkáře z Nezdic 11 a jeho manželky Marie Melisové z Dobronic, 26-0-0,svob., nar. 30.11.1848 Klec, okr. Třeboň, nevěsta: Františka dcera Josefa Stauberta kočujícího gymnastika z Mladotové Zahrádky okres Sedlčanský a jeho manželky Marie roz. beckové z Nových hradů. 21-0-0, nar. 8.9.1853 Liblin, okres Královice

potomci v rodokmenu Šmíd


Marie -

oo : Jan Schmied + Marie Štaubertová -

potomci v rodokmenu Šmíd


Josef -

oo : Josef Staubert + Josefa Peková -


Marie - 15.8.1872 Dobříň / není online

oo : Jan Pek + Marie Staubertová - 22.8.1893 Hříškov / Smolnice

potomci v rodokmenu Beck


Vilemína - 16.2.1892 Mstišov 79, okr. Teplice / sig. 128/31 / 274 / Josef Staubert komediant in Tischau 79 ehel. sohn des Josef Staubert komediant au sPomaisel 6, brz. saaz und der Maria geb. Beck aus Pomaisl, matka: Josefa geb. pek ehel tochter des Josef Pek komedianten in Hřiškov 11 und der Katharina geb. Flaks aus Vlasenic bzr. tabor

oo : ?? Chaloupka + Vilemína Staubertová -


Jan - 1855

oo : Jan Štaubert + Kristýna Toušilová - 15.9.1879 Plzeń / Plzeň 030 / 341 / Štaubert Jan loutkář v Plzni z Zahrádky okr.. Milevský syn Josefa Štauberta loutkáře v Pomyšli a Marie roz. Beck z Nových Hradů, 24-0-0, svob. nevěsta: Toušilová Kristina dcera Jana Toušila komedainta v Podčapech 80, okr Roudnice a Kritiny roz. Staněk z Malého Barchova, 26-0-0, svo.b


Karolína - 13.2.1884 Petrovice / Petrovice-PB 25 / 55 / Staubert Jan loutkář ze Zahrádky syn Josefa Stauberta loutkáře ze Zahrádky a matky Marie roz. Beckovy z Nových Hradů, matka: Kristina dcera Jana Toušila komedianta z Podčáp 8 a matky Kristiny roz. Staněk z Malého Barchova

oo : František Schallmann + Karolína Štaubert - 20.1.1916 Liboc / LBC O34 / 94 / František Schallmann kočující loutkoherec přísl do Klecan okr. Karlín narozený ve Štěpánově hejt Kaldno dne 17.3.1891 syn kat. rodičů Jana Schallmana loutkoherce z Klecan a Antonie roz. Vocáskovy z Hostouně hejt. Kladno, 24-9-0, svob. nevěsta: Karolína Štaubertová kočující narozená v Petrovicích 13.2.1884 mž. dcera kat. rod. Jana Štauberta loutkoherce ze Zahrádky okr. Sedlčany a Kritiny rozneé Toušilovy z Podčap, 31-9-0, svob.


Jaroslav - 25.2.1886 ve voze, Osov / Osov 28 / 20 / Jan Štaubert světem jdoucí loutkář ze zahrádky Mladotovy okres Selčany, manž. syn + josefa Štauberta loutkáře v Pomyšli a jeho manželky Marie rozené beckovy z Nových Hradů u Loun, matka: Kristina Staubertová manž. dcera + Jana Toušila loutkáře v Podčaápech 80, okr. Roudnice a jeho manž. Kristýny rozené štaňkovy z Malého BArchova okr Nový Bydžov, oddán s Růženou Navrátilovou v Liboci 3.4.1917

oo : Jaroslav Štaubert + Růžena Navrátilová - 3.4.1917 Liboc / LBC O34 / 97 / Jaroslav Štaubert vojín. náhr. ?? 1. setnina c.a .k. peš pluku č. 102 na dovolené z Békésaby v uhřich akrobat přísl. do Petrovic, hejtm Sedlčany nar. ve Vosově hejt. Hořovice, mž. syn kat. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z Mladotovy Zahrdáky hejt. Sedlčany a Kristiny roz. toušilovy z Podčap 80, okr . Roudnice, 31-0-0, svobodný , nar. 25.2.1886 Vosov, nevěsta: Růžena Navrátilová kočující narozená ve Vokřínku 33, okr. Poděbrady nemanž. dcera matky Albiny Navrátilovy z Přelouče hejt. Pardubice dcery Josefa Navrátila loutkáře z Přelouče 300 a Kristiny roz. Janečkové z Církovi?, 22-0-0,s vob. nar. 14.1.1895 Vokřínek fara ve Vrbici


Františka - 7.6.1890 Pláně / Planá (TC) 40 / 30 / Staubert Johann durchziehender Marionettenspieler geb. usheunats zu mandig nach Zahradka bzk. Selcan sohn der ehelaute Josef Staubert marionettenspoerler in Pomeisl u MAria geb. Beck aus neuburg, matka: Staubert Katharina tochter der ehelaute JOhann Toužil komedianten in Podčapy 80, bzk. Roudnice u Cristina geb. Staněk aus Klein Barchov, vzala si Rudolfa Janečka v Liboci 7.11.1912

oo : Rudolf Janeček + Františka Štaubertová - 5.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / Rudolf Janeček kočující gymnastik narozený v Újezdě 8, or. Královice dne 2.1.1890 fara Manětín mž. syn katol. rodičů Antonína Janečka , komedianta z N a Barbory rozené Chaloupkovy z Hracholusk 27, okr. Rakovník, 22-9-0, svob. nevěsta: Františka Štaubertová kočující nar. v Planu hejt. Plan v Čechách mž.dcera katol. rodičů Jana Štauberta loutkoherce z H. a Kristiny roz. Toušilovy z Podčápel 10, okr. Litoměřice, 22-3-0, nar. 7.6.1890 Plán


Johana - 1856

oo : Jan Janeček + Johana Staubertová - 26.1.1881 Plzeň 228 / Plzeň 080 / 45 / Janeček Jan umělec a loutkář v Plzni z Vonoklas syn Václava janečka gymnastického umělce v Vonokalsech a Anny roz. Holzknechtový ze Zbenic, 32-0-0, svob., nevěsta: Stauebrtova JOhanna dcera Josefa Stauberta gymnastického umělce z Zahradce okr. Sedlčanského a MArie roz. Beckovy z Neushclosu, 24-1-0, svob.


oo : Josef Štaubert + Anežka Karolína Žižková -


Barbora - 4.4.1859 Sedlec

oo : František Chotětický + Barbora Štaubertová -


Josefa - 18.8.1861 Libíň 1 / Sedlčany 26 / 162 / Staubert Josef šlejfíř z Dešavy? 22 okres Klatov, syn + Josefa Staberte šlejfíře z Desavy 22 a matky Terezie rozené .... z Desavy, matka Anežka dcera Karolíny Žižkové podruhyně z Netolic

oo : František Nachtigal + Josefa Štaubertová - -


František - 12.3.1867 Jamný 30 / Horní Záhoří 9 / 304 / Josef Staubert světem jdoucí brusíř ze Selce 109, b.p. Vysoký Chlumec ores Selc, kr. tábor manž. syn + Josefa štauberta brusíře z Desové? okr Sušický a matky + Creligna ignorantur, amtka: Anežka Karolina dcera Karoliny Žiškové obývatelkyně z Netolic (reliqua planeignorantur)

Josef - 28.4.1871 Čichtice 55 / Bavorov 23 / 75 / Josef Stauber brusíř světem jdoucí z Sedlce , hjtm. Selčany, rodem z Strážova(drassau) syn Jána Staubera brusíře z Strážova a Terezie rozené .... z Strážova, matka: Anežka Žižková dcera karolíny Žižkove nájmenice z Netolicoo : Václav Štaubert + ? -


Terezie - z Pomajzlu

oo : Vilém Kaiser + Terezie Štaubertová - před 1810

potomci v rodokmenu Kaiseroo : František Štaubert + ? Kaisrová - napsán u svatby Františka kaisera a Němcová jako "švagr ženichův"oo : Josef Štaubert + Alžběta Vocásková-


Jana - 2.12.1913 možná Praha nebo Opatov, okr. Lïtomyšl, Česká republika / dohledat není online

oo : František Kludský + Jana Štaubertová - ona nar. 1912NEZAŘAZENO DO RODOKMENU


oo : Zikmund Stauber + Veronika -


Dorota -


Josef -

oo : Josef Stauber + Terezie Zeithamerová -


Matěj - http://www.portafontium.eu/iipimage/30069931/uherce-06_0360-n?x=349&y=214&w=473&h=211oo : Jan Štauber + ?? Schmiedová -


Anna -

oo : Josef Gruber + Anna Štaubertová -


Václav - 24.9.1843 Křečovice 11 / Křečovice 04 / 19 / Josef Gruber , schleifer, šlejfíř z vsy Ouštic . N.C. ignoto pewe? k jurisdikcy svobodnické 1,2,4 berousnkého kraje patřící nyní k statku Střížkov poddaný a zdržující se v vsy Autenhbit!M 28, syn Jakuba Grubera domakře z Kamenitz, panství SChittnahofen a matky Anny kensatz, matka: Anna Štauber z vsu Ouštic dcera Jana Štaubera seitář? z Lochovitz NIgnoto Lochovské Korisdiction od matky její SChmied z Staab N , ignota téz nyní bydlící v vsy Unter-?bitach a oba podani k jurisdicti statků Střížkov Berounský kraj