Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Štěpánek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jan Štěpánek + Kateřina Čanfelová? -

on: 1751-1768 / Žebnice 04 / hledám 264-310


Josef - 1746 podívat se Mladotice / hledám Žebnice 04 / 1-47 51-55 58-84 / Plasy 01 / 119-120

oo : Josef Štěpánek + Marie Anna Hrušková - 6.2.1769 Starý Plzenec / Starý Plzenec 06 / 192 / honestus sponsus Josephus filius legitimus def. Joannis Stiepanek et uxoris ejus Catharina liberorum in pago Mlacze in dominio Plasensi cum honesta sponsa libera virgine Maria Anna filia legitima Josephi Hruschka et uxoris ejus Maria Anna parentum vetero Plsna

ona: 20.7.1802 Starý Plzenec 93 / Starý Plzenec 21 / 191 / Marie manželka Jsoefa Štěpánka kramáře, 56-0-0


Barbora - 28.6.1770 Mladotice / Žebnice 04 / 128 / legitima filia Josphi stiepanek hominus liberi Negotiatoris et . ?.?. inquilini in Mlacz et uxoris ejus Mariana nata hruschkova ex Vetero Plsenecz parites libera

Josef - 1773

6.1.1776 Starý Plzenec 20 / Starý Plzenec 06 / 328 / Schtiepanek Josephus filius leg. Stiepanek Josephi marcatori in pago Mlatecz in dominio Plahsensi 3, uxoris Maria Anna parentum liberorum, 2-2-0

František - 7.7.1776 Starý Plzenec 20 / Starý Plzenec 06 / 123 / Stiepanek Josephus negotiatorex pago Mlatecz in dominio Plasensi Nro 3 uxor Maria Anna nata Hruskiana liberi

5.8.1776 Starý Plzenec 20 / Starý Plzenec 06 / 330 / Franciscus filius Josephi Stiepanek negotiatoris ex pago Mlatetcz in domniio Plasensi N 3 et uxoris Maria Anna lierororum, 0-1-0

Kateřina - 8.8.1779 Starý Plzenec 17 / Starý Plzenec 06 / 144 / Stiepanek Josephus necotiator uxor Marianna nata Hruskin liberi

Josefa - 9.12.1784 Starý Plzenec 93 / Starý Plzenec 07 / 23 / Josephus Stepanek negotiator, matka: mariana nata Hruskiana


oo : František Steiner + Terezie Jeřábková - 26.10.1802 Klatovy / Klatovy 17 / 20 / Franz Steiner vojak od regimentu Modena, 38-0-0, svob. nevěsta: Theresia dc. Elisabeth Jeřabek podruhyně, 22-0-0,s vob.

oo : Josef Štěpánek + Terezie Jeřábková vdova Stainerová - 29.7.1806 Starý Plzenec 17 / Starý Plzenec 16 / 117 / Josef Stěpánek kramář z Plzence, 60-0-0, vdovec, nevěsta: Terezie vdova po + Francovy Stainerovy sprostim vojaku od slavneho reg. Modena, 30-0-0, vdova

on: před 1832 / nejsou to Mladotice - Strážiště 01 / Jílové u Prahy 16 / 107-108L / starý Plzenec 46 / 214P-233

mozna jeho umrti on: 27.1.1826 Starý Plzenec 93 / Starý Plzenec 21 / 223 / Josef Štěpánek domkař z Plzence, 99-0-0


Václav - 1809 Jílové u Prahy / hledám Jílové u Prahy 16 / 50-51 nic / Slavíkovice 14 / 49

oo : Václav Štěpánek + Barbora Kiliánová - 8.10.1832 Zaječov 33 / Svatá Dobrotivá 08 / 29 / Štěpánek Wenzel kramměr aus Eile(jílové) 16 sohn nach + Josef Štěpánek kramměr aus Plass der mutter Theresia geb. Jeřábek in Rattau, 23-0-0, svob. nevěsta: Barbara eheliche tochter des Joseph Kilian Krammer aus Zajetschou der mutter Marie geb. Holzapfel aus mirotic, 23-0-0, svob.

on: 23.4.1865 Býšov 4 / Chudenice 13 / 112 / Václav štěpánek ženatý kramář na Výšově, 59-0-0


Anna Marie - 9.8.1834 Plzeň 27 / hledám Plzeň 012 / 237 / Václav štěpánek měšťan a kramář z horný Jílový berousnkého kraje syn + Josefa Štěpánka kramáře z Plzence a matky Marie rozené Steinerové z Klatov, matka: Barbora dcera Josefa Kiliana kramáře v Sv. Dobrotivý a matky Marie rozené Hulcepfl z Mirotic

oo : František Šmíd + Anna Štěpánková - 3.6.1868 Býšov 4 / Chudenice 13 / 80 / František Šmíd reservník od 35 pěš. pluku , syn Jana Šmída komedianta v nezdicích a jeho manželky Rosalie rodem Richterové , 31-0-0, svob. , nevěsta: Marie dcera Václava Štěpánka kramáře z Jílové u Slavíkovic a jeho manželky Barbory rozneé Kyliánové z Dobrotivé, 33-0-0, svob. , ženich narozen 9.4.1837 Týnec a nevěssta: 9.8.1834 Plzeň

potomci v rodokmenu Šmíd


Matěj - 3.9.1841 Kasejovice 85 / Kasejovice 19 / 79 / Václav Štěpánek kramář z Jílový(eule) syn + Václava štěpánka handlíře z Jílový 166 Kouřimského kraje a mateře + Terezie Jeřabkové z Klatov 66, matka: Barbora dcera Josefa Kiliána kramáře ze Zbirova 16 a mateře Marie rozené Holzäpflovy z Mirotic 28, sv: Matěj Kilian z Zbirova a marie melichar kramářka ze Stach

oo : Matěj Štěpánek + Kateřina Zahradníková - 3.7.1871 Lomec / dohledat


Vojtěch - 1847-1848 hledám Chudenice 17 / 102-106 nic

oo : Vojtěch Štěpánek + Terezie Mužíková - 25.1.1872 Chudenice 104 / Chudenice 14 / 220 / Vojtěch Štěpánek kramář v Chudenicích 104 syn Václava Štěpánka kramáře na Výšově a jeho manželky Barbory rozneé Kilianové z Mirotic, 24-0-0, svob. nevěsta Terezie dcera Josefa Mužíka kramáře z Voseka u Hořovic a jeho manželky Anny rozené Urbanoé ze Sleetic 28 u Křinec, 23-0-0

on: 1.10.1893 Koloveč 166 / Kolvoeč 23 / 310 / Vojtěch Štěpánek obchodník v Kolovči 166, manž. Terezie rozneé Mužíkovi z Voseku, okr. hořovice, 46-0-0


Antonín - 25.1.1873 Chudenice 99 / Chudenice 14 / 129 / Vojtěch Štěpánek kramář v Chudenicích 99 syn Václava Štěpánka kramáře na Výšově a jeho manželky Barbory rozneé Kilianové z Mirotic, matka: Terezie dcera Josefa Mužíka kramáře ve Voseku u Hořovic a jeho manželky Anny rozneé Urbanové ze seletic 28

oo : Antonín Štěpánek + Marie Kamenická - 15.7.1900 Bělčice, okr. Blatná / nebo Bělčice / online po roce 2024

on: 12.3.1915 Horažďovice 160 / Horažďovice 36 / 84 / Štěpánek Antonín obchodník v horaž´dovicích 160, narozen 25.1.1873 v Chuděnicích , okr. Klatovy manžel marie rodem Kamenské z Nových Mitrovic , oddáni 15.7.1900 v bělčicích ,


Anna - 27.12.1874 Chudenice 99 / Chudenice 14 / 192 / Vojtěch Štěpánek kočujcí kramář syn Václava Štěpánka kramáře na Výšově a jeho manželky Barbory rozneé Kilianové z Mirotic, matka: Terezie dcera Josefa Mužíka kramáře ve Voseku u Hořovic a jeho manželky Anny rozneé Urbanové ze seletic 28

oo : Vojtěch Kilián + Anna Štěpánková - 6.7.1892 Koloveč 164 / Koloveč 23 / 232 / Vojtěch Kilian kočující kramář v kolovci 164, nemaž. syn Marie Kiliánové , kramářky ze Zaječova dcery to Josefa Kiliana kramáře v Zaječově a jeho manželky Terezie rozneé Melicharové z Vaňovic u Rožmitálu, 24-9-0 Čížov, svob. , nevěsta: Anna Štěpánková manž. dcera VOjtěcha Štěpánka kramáře z Kolovče 164 a jeho manželky Terezie rozené Mužíkovi z Voseku u Hořovic, 17-6-0 Chušenicích?, svob.

potomci v rodokmenu Kilián


Barbora - 28.12.1876 Koloveč 176 / Koloveč 18 / 72 / Vojtěch Štěpánek kramář syn Václava Štěpánka kramáře na Výšové 4 a matky Barbory rozneé Kilianové z Mirotic, matka: Terezie dcera Josefa Mužíka kramáře z Voseka a matky Anny rozené Urbanové ze Seletic okresu rakovnického

oo : Václav Zuzánek + Barbora Štěpánková - 9.2.1901 Nezdice na Šumavě 104 / Strašín 23 / 182 / Václav Zuzánek kramář z Hostineč okres Velvarský, hjt. Slánské manž. syn Antonína Zuzánky kramáře z ??? 13 okresu Soboteckého hjt. jičínského a manželky jeho Marie rodem Horáček z Freidorfu okresu Sobotecký, 26-7-0, nar. 10.11.1874 fara brandýs nad LAbme, svobodný, nevěsta: Barbora Štěpánková manželská dcera Vojtěcha štěpánka kramáře z Výšové 34 okres jílové hjt. Karlínské a manželky jeho Terezie rodem Mužík z Voseka okres Rakovník, 24-1-0, nar. 28.12.1876 Koloveč


oo : Matěj Václavík + Terezie Mužíková - 9.2.1897 Koloveč 199 / Koloveč 23 / 241 / Matěj Václavík vdovec po + Marii urbanové ze Sedlice kramář v Kolovci 199, manž. syn Josefa Václavíka krmaáře z nezdic a jeho manželky + terezie kobrzec vdovy po + Josefu Kobrzci kramáři z Malovec u Tábora roz. Fiala z bavoroova okr. Vodňany , hjt. Písek, 41-11-0, vdovec, fara skočice 13.2.1855, vdovec fara Strašecí 5.1.97, nevěsta: Terezie Štěpánková vdova po + Vojtěchu Štěpánkovi kramáři v Kolovci 16, manž. dcera + Josefa Mužíka kramáře z Voseka 12 a jeho manželky + Anny rodem Urban ze Seletic, 48-1-0, vdova, nar 29.11.1848 fara hořovice, vdova fara Koloveč IX l 302

ona: před rokem 1918 vdovec fara Strašín / mort VIII pg 139 / není online


František - 8.6.1854 Spálené Poříčí 106 / Spálené Poříčí 19 / 148 / Václav Štěpánek kramář z Jílové 11 okr. Pražského syn + Josefa Štěpánka kramáře z Plzence 28 a matky + terezie rozené Jeřábek z Klatov, matka: Barbora decra + Josefa Kiliana kramáře ze Zbirova okresu Hořovice a matky Marie rozneé Holcapfel z Mirotic

oo : František Štěpánek + Marie Mužíková - 6.2.1877 Koloveč 116 / koloveč 18 / 231 / František Štěpánek kramář syn Václava Štěpánka kramáře z Jílové 11, okresu Jílovského a matky Barbory rozneé Kilian ze Zbiroha, 23-0-0, svob. nar. v Spáleném Poříčí, nevěsta: Maria Mužíková dcera Josefa Mužíka kramáře z Pavlíkova , okres Rakovnice a matky Anny rozené Urbanové ze Seletic okres Jičínský, 22-0-0,s vob.


Vojtěch - 20.12.1877 Koloveč 7 / Koloveč 18 / 86 / František Štěpánek kramář manželský syn Václava Štěpánka kramáře z Jílové 11, okres jílovský a Barbory rozené kilián ze Zbirova, okresu Hořovického v Pražsku, matka: Marie manželská dcera Josefa Mužíka kramáře z Pavlíkova 4, okresu Rakovník a Anny rozené Urbanové ze Seletic

oo : Vojtěch Štěpánek + Marie Palečková - 19.10.1909 nebo 1929 Plzeň / hledám Plzeň 096 / 496-503 / Plzeň 119 / 146-150


Terezie - 12.10.1879 Koloveč 7 / Koloveč 18 / 111 / František Štěpánek kramář manželský syn Václava Štěpánka kramáře z Jílové 11, okres jílovský a Barbory rozené kilián ze Zbirova, okresu Hořovického v Pražsku, matka: Marie manželská dcera Josefa Mužíka kramáře z Pavlíkova 4, okresu Rakovník a Anny rozené Urbanové ze Seletic


Václav -

oo : Václav Štěpánek + Marie Kabourková - hledám Domažlice 50 / 259-374 / Domažlice 71 / 45-46


Emanuel - 10.1.1872 Chudenice 104 / Chudenice 14 / 126 / Václav Štěpánek kramář v Chudenicích 104 syn Václava Štěpánka kramáře ba Výšově 4 ajeho manželky Barbory rozené Kylianové ze Zaječova U Dobříše, matka: Marie dcera matěje Kabourka kramáře z Domažlic 35 a jeho manželky Kateřiny rozneé tiché z Radonic u Milavče

on: 5.6.1903 Staňkov 123 / Staňkov 45 / 12 / Štěpánek emanuel dělník z městyse Staňkova 126 mžl. syn + Václava Štěpánka kramáře z Jílové, hjt. Vinohrady a Marie roz. Kabourek z Domažlic, 27-0-0

Antonín - 25.6.1886 Koloveč / Koloveč 18 / 201 / Václav štěpánek kramář do Jílové Přísl. manž. syn Václava štěpánka kramře z Jílové a jeho manželky Barbory rozené Kilián z Zaječova, okr. Hořovického, matka: Marie manž. dcera Matějej Kaburka kramáře z Domažlic a jeho manželky Kateřiny rozené Tichý z radonic, okr. Domažlický, sv: Josef Štěpánek kramář z Jílové a Anna štěpánková jeho manželka

14.7.1886 Klatovy

Josef -

oo : Josef Štěpánek + Kateřina Chrudimská -


Jaroslav - 25.4.1903 Staňkov 66 / Staňkov 39 / 106 / Štěpánek Josef kramář ve vsi Staňkově 66, manž. syn Václava Štěpánka kramáře v Nové kdyni okres Nová Kdyně , hjt Domažlice a Marie rozené Kabourek z Domažlic, matka: Kateřina manž. dcera Matěje Chrudimského nájmeníka v Chlumci nad Cidlinou a Marie rozneé Drahokoupové z Lukova okr. Bydžov

3.4.1924


Terezie - 27.7.1905 Staňkov 66 / Staňkov 39 / 134 / Štěpánek Josef kramář ve vsi Staňkově 66, manž. syn Václava Štěpánka kramáře v Nové kdyni okres Nová Kdyně , hjt Domažlice a Marie rozené Kabourek z Domažlic, matka: Kateřina manž. dcera Matěje Chrudimského nájmeníka v Chlumci nad Cidlinou a Marie rozneé Drahokoupové z Lukova okr. Bydžov

oo : Martin Mikuta + Terezie Štěpánková - 12.3.1933 Staňkov


Josef -

oo : Josef Štěpánek + Anna Nejedlá - on Koloveč ona Plaňany / Plaňany 29 / 43-44 nic / Koloveč 18 / 208-225


Antonie - 23.2.1874 Chudenice 99 / Chudenice 14 / 188 / Josef Štěpnák kramář syn Václava Štěpánka kramáře z Jílové 16 a jeho manželky Barbory Kiliánové ze zaječova, matka: Anna dcera Josfa nejedlýho kramáře z Plaňan 16 a jeho manželky Marie rozené Týlové z Kladno

Terezie - 27.1.1879 Koloveč / Koloveč 18 / 99 / Josef Štěpánek, cestující kramář, syn Václava, kramáře z Jílové 16 u Prahy a Barbory, roz. Kilian ze Zaječova, okr. Jílové u Prahy, okr. Praha-západ , matka: Anna, dcera Josefa Nejedlého, kramáře z Plaňan 16 a Marie roz. Tylové z Kladna, v Pražsku

oo : František Urban + Terezie Štěpánková - 12.2.1895 Koloveč 11 / Koloveč 23 / 238 / František Urban obchodník z Kolovče 11, manž. syn Josefa Urbana obchodníka ze Sedlice 140 a jeho manželky Terezie roz. Kilian ze Sedlice 144, okr Blatná, 26-3-0, svob. nevěsta: Terezie Štěpánková manželská dcera Jsoefa Štěpánka kramáře , obchodníka z Kolovče 11 a jeoh manželky Anny roz. nejedlý z Plaňan hjt. Hlinsko, 16-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Urban


Růžena - 1884

19.9.1884 Řevničov 154 / Řevničov 12 / 48 / Štěpánek Růžena manželská dcera Josefa Štěpánka kramáře z Jílového bydlícího v řenčově 154 a matky Anny dcery Josefa Nejedlého kramáře z Plaňan, 0-6-0


Anna - 3.4.1749 Mladotice / Žebnice 04 / 47 / Joane Stiepanek hoc vago Pragie nato, matka: Catharina

oo : Jakub Leitner + Anna Štěpánková - 2.8.1768 Mladotice / Žebnice 04 / 227 / honestus et probus juvenis Jacobus Leitner negotiator in Divesch homoliber et vagus , legitimus filius honesti et probi viri Bartoloměi Leitner parites negotiatoris et liberi cum honesta et devota virgine Anna Stiepenakova relicta filia legitima post defunctum honestum dominum Joannem Stiepanek quondam civem Neo-Pragensem et negotiatorem liberum et nunquam alicni ??? subsectra in ecclesia parochiali S. Jacobi i Ziebnicz, prahente, svedci: Josepho Stiepanek fratra sponse, virginibus Catharina Stiepankova sorore sponhe

potomci v rodokmenu Leitner


Kateřina - 16.7.1751 Mladotice / Žebnice 04 / 55 / Joanne Stiepanek pragensi antiquo urbensi hominibus vagis, matre Catharina nata Czanfelova Kuttenbergensi, inffanti impostum est nomen CatharinaŠimon -

oo : Šimon Štěpánek + Ludmila Bašíková-


Jan - 16.7.1774 Hlohovice 18 / Radnice (RO) 04 / 124 / Stiepanek Simon gazarius M. Ludmilasub. Perglitium

oo : Jan Štěpánek + Anna Karbanová - 18.11.1800 Hlohovice 18 / Hlohovice 06 / 4 / Johan štěpánek heisler, 25-0-0, svob. nevšsta: Anna Karbanová tochter Antoni Karban von Přívětic, 20-0-0, sv: Simon Littner tischler


Marie - 31.8.1801 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 8 / Johan Štěpánek chalupner Anna Karbanin

Barbora - 13.11.1803 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 11 / Johan Štěpánek , Anna Karban

Josefa - 19.2.1806 Hlohovice 35 / Hlohovice 02 / 11 / Johan Štěpánek heisler, Anna Karban

Josefa - 18.9.1808 Hlohovice 39 / Hlohovice 02 / 19 / Johan Štěpánek hausler, Anna tochter der Anton Karban

František - 28.4.1811 Hlohovice 36 / Hlohovice 02 / 24 / Johan Štěpánek hausler Purglitz gehörig, Anna tochter Johan Karban , rodný list vydaný 1846

oo : František Štěpánek + Františka Eichingerová - 26.1.1846 Městečko 5, okr. Rakovník / Městečko 05 / 48 / Štěpánek František vysloužilý capitulant v městečku syn + Jana Štěpánka dmkaře z Velko Lohovic a Anny roz. karban z Velko Lohovic 23, 35-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera + Karla Eichingera řemenáře z Velkeho Aujezda a Rozalie Černý z Velkého Oujzeda 45. 39-0-0, svob. sv: Václav Růžanský kramář


Antonín - 27.7.1830 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 19 / otec nenpsán, matka: Františka tochter des Karl Eichinger wasenmeister Aujezd Panoschuv unde der + Rosalia geboren Cerny aus Aujezd Panoschuv 25

19.5.1832 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 132 / Anton sohn des Francisca Eichinger ??, u tocher des akrl eichinger wasenmeiseter aus Aujezd Panoschuv, 1-3-0

Marie - 28.10.1835 Panoší Újezd 25 / Panoší Újezd 42 / 25 / nemanželské dítě , Franz Štěpánek ausgedienter capitulant, matka: Frnatiška tochter des Karl Eichinger wasenmeister aus Auj. PAnos. u der + Rosalia geb. Cerny aus Auj. Panos 26

oo : František Suchý + Marie Štěpánková - 23.6.1857 Městečko 5 / Městečko 05 / 65 / Suchý František kramář v Řenčově 40, pasntví krnáčovské okres Strašecký syn Františka Suchégho kramáře a matky Barbory rozené Hunkovéze Strašecího, 24-0-0, svob. nevěsta: Štěpánková Maria dcera Františka štěpánka kramáře v městečku 5, okr. Křivoklát a matky Františky rozneé Eichingrové , 22-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Suchý


Anna - 13.3.1842 Kněževes 102 , okr. Rakovník / Kněževes 08 / 23 / nemanželksé dítě , za otce se přihlásil František Štěpánek grenadier v temu Latour 13té corpagnie 3tího batalionu, syn + Jana Štěpánka domkaře z Volkých Lohovic a matky Anny rozené Karbánkové z Řesohlav a kramář z Městečka 13, matka: Františka eichingrová dcera + Karla eichingra mistra řemenářského z Velkého Oujezda a matky + raozálie N. z Kozlan

oo : František Pek + Anna Štěpánková - 7.2.1861 Městečko 5 / Městečko 05 / 72 / Pek František loutkář a znalec v tělocviku manž. syn kat. rodičl Josefa Peka loutkáře z Hřiškova, okr. Lunského narození na Baně u Zbraslavi , kraj Pražský a matky Kateřiny Flachsa z Vlasenic U tabora, 22-0-0, svob. nevěsta: Štěpánková Anna dcera kat. rodičů Štěpánka Františka kramáře z Městečka 13(narozená v kněžovsi 102, bývalé panství Krušovské , praj Pražský a matky Františky rozené eichingrové z Velkéhho újezda, 18-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Beck


Kateřina - 1847 / hledám Panoší Újezd 40 /

oo : Čeněk Líbal + Kateřina Štěpánková - 24.10.1865 Městečko 5 / Městečko 05 / 90 / Líbal Čeněk kramář z Libotenic okresu Roudnického syn kat. rodičů Josefa Líbala kramáře z Boleslavy narozen v Zirkvicích(Církivce) číslo domu 1 Litoměřiého okresu a kraji a matky Eleonory rozené Vinický z Pardubic , panství Holic, 22-0-0, svob., Štěpánková Kateřina dcera kat. rod. Františka Štěpánka kramáře v Městečku z Pavlína 7, okresu rakovnický kraj Pražský a matky Františky rozené eichingrové z Velkého Oujezda, 18-0-0, svob.


Josef - 30.1.1852 Městečko 18 / Městečko 03 / 69 / štěpánek František kramář v městečku syn + Jana Štěpánka domkaře z Velko Lohovic a Anny rozené Karban z VelkoLohovic 23, matka: Františka dcera + Karla Eichingera řemenáře z Velkého Oujzeda a Rosalie rozneé Černý z Velko Oujezda 45

Antonie -

oo : Jan Prášek + Antonie Štěpánková -


Josef - 23.2.1875 Všehrdy, okr. Plzeň

oo : Josef Prášek + Růžena Peková - 14.11.1900 Opočno(bydleli oba ve voze na návsi) / sig. 130/22 / 109 / Prášek Josef, kočující kramář a herec bez stáleho bydliště, příslušný do Malého Barchova , okres Novobydžovský, rodem ze Všehrd u Kralovic, manž. syn Jana Práška, kramáře z Mal. barchova , okr, Nový Bydžov a matky + Antonie dcery Františka štěpánka kramáře z Městečka , hejt, Rakovnické, nar. 23.2.1875 ve Všehrdech , 25-0-0, sovb. nevěsta: Pekova Růženaa, člen kočující společnosti bez stáleho bydliště, manžl dcera Františka Peka gymnastika z Petrovic 10, okr. Rakovník a matky Anny manž. dcery dcery Františka štěpánka kováře z Městečka, nar. 4.5.1882 v Petrovicích , 18-0-0, svob.


Josef - 4.12.1813 Hlohovice 39 / Hlohovice 02 / 31 / Johan Štěpánek hausler u Purglitz gehörig, sein vatter Simon, matka: Anna tochter Anton Karban geborenen Thomasch Auředník

oo : Josef Štěpánek + Veronika Jesená -


Bohumil - 7.9.1863 Broumy 6 / Velíz 10 / 67 / Štěpánek Josef kramář z Novéhutě 105, syn + Jana štěpánka z Lohovic 15, pasntví Křivoklát , matky Anny rozneé Karbanové ze Řešohlav, matka: Veronika rozneá Jesenová dcera Jana Jesená kováře z Otročinovse 19, okres křivoklát a Kateřiny rozneé leiskové z malkova


Anna - 19.6.1778 Hlohovice 18 / Radnice (RO) 04 / 126 / Stiepanek Simon subrusticus M. Ludmilasub. Perglitium?

Josef - 2.4.1781 Hlohovice 18 / Radnice (RO) 04 / 126 / Stiepanek Simon subrusticus M. Ludmilasub. Perglitium?

oo : Josef Štěpánek + Marie Treibalová -


Jan - 8.10.1808 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 19 / Joseph Štěpánek chalupner, Amaria tochter des Joseph Treibal?, sv: Johan Štěpánek

Anna - 20.6.1811 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 25 / Joseph Štěpánek chalupner, Amaria tochter des Joseph Treibal

Barbora - 7.8.1815 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 34 / Joseph Štěpánek chalupner zu Purglitz gehorig sein vater Simon, matka: Maria tochter Joseph Treibal geborenen Martin Maschik?

Marie - 22.1.1818 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 40 / Joseph Štěpánek chalupner und zu Purglitz gehorig sein vater Simon, matka: Maria tochter Joseph Treibal mihlern von Libstein und der Lidmila Baschikin

Josef - 23.12.1819 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 44 / Joseph Štěpánek chalupner und zu Purglitz gehorig, matka: Maria tochter Joseph Treibal mihlern von Libstein und der Lidmila Baschikin

Josefa - 2.3.1823 Hlohovice 18 / Hlohovice 02 / 51 / Joseph Štěpánek chalupner und zu Purglitz gehorig, matka: Maria tochter Joseph Treibal müller von Liblin und der Lidmila Baschikin


Ludmila - 17.9.1783 Hlohovice 18 / Radnice (RO) 04 / 126 / Stiepanek Simon gazarius M. Ludmila nata Basik?Marie -


Antonín - 1853 fara Uhřiněves / UH N12 / -378

oo : Antonín Štěpánek + Anna Hříbalová - 3.2.1879 Běštín 10 / Hostomice 03 / 23 / Štěpánek Antonín kramář z Klokočova okr. Chotěboř, bytem v Běštíně 10 syn marie štěpánkové z Lobetina ovdovělé Zajíčkové, 26-0-0, fara Uhřiněves, svob. nevěsta: Hříbalová Anna kramářka ze Stašova bytem v běchčíně 10 dcera Jiřího Hříbala kramáře ze Stašova a matky Kateřiny rod. Pluhařové ze Kdyně, 23-0-0, svob


Marie - 10.4.1874 Veleslavín 16, Praha / LBC N37 / 53 / nemanželské dítě leg. svatbou 3.2.1879 Běštín, otec: Štěpánek Antonín kramář z Bechčína přísl. do Klokočova okresu Chotěborském nemanž. syn Marie Štěpánkové z Lohotína?, matka: Hříbalová Anna kramářka nemanž. dcera Kateřiny Hříbalové kramářky ze Stašova okresu benešovském

Anna - 6.8.1878 Bránov 9 / Nezabudice 10 / 138 / nemanželksé dítě leg. svatbou 3.2.1879 Hostomice, otec: Štěpánek Antonín krasnář syn marie Štěpánkové z Lobetina ovdovělé Zajíčkové , okr. Hořovický, matka: hříbalová Anna kramářka dcera Jiřího Hříbala kováře ze Stašova 70, hjt. Hořovické a matky Kateřiny rozneé Pluhaře z KdyněNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Jan - 1782 / hledám Zvíkovec 02 / 18-31 nic

on: 26.2.1817 Zvíkovec 19 / Zvíkovec 05 / 71 / Jan Štěpánek kramář a domkař podaný Zvíkovský, 35-0-0, šlakem poraženýNESVĚTŠTÍ

oo : František Štěpánek + ? -


Salomena -

oo : Jakub Kroc + Salomena Štěpánková - 1.6.1751 Březina / Radnice 06 / 13 / honestus Jacobus leg. fil Wencelsai Kroc cum honesta Salomena leg. fil. Francihci Stepanek ex pago Skomelno

ona: 1.9.1772 Skomelno 26 / Radnice 04 / 122 / Salomena uxor Jacobus Kroc gazary , 45-0-0

on: 26.5.1795 Skomelno 26 / Radnice 08 / 127 / Jakob Krotz ein haus, 64-0-0

potomci v rodokmenu Krocoo : Bohumil Štěpánek + Anežka Pitrmanová - -


Bohumil - 23.2.1913 Vejvanov

oo : Bohumil Štěpánek + Aloisie Kašáková - 13.7.1935 OÚ Rokycany / Rokycanyokresní úřad 05 / 378 / Bohumil Štěpánek , nar. Vejvanocv 23.2.1913, zámečník, svobodný, b.v. rodiče: Bohumil Štěpánek horník ve Vejvanově 68 a Anežka rozneé Pitrmanová z Vejvanova 26, nevěsta: Aloisie Kašáková , nar. Vranov 10.11.1915, svobodná, b.-v. rodiče: Rudolf Kašák horník ve Vranově 50 a Anny roz. Elšlégrové ze Všenicoo : Jan Štěpánek + ? - -


Kateřina - 1795

oo : Karel Páleníček + Kateřina Štěpánková - 30.10.1820 Přílepy 33 / Holešov 7612 / 8 /Karl nach Franz Paleniček hausler in Martinic, 24-0-0, svob. envěsta: Katharina nach Johan štěpánek hausler da, 25-0-0

potomci SovadinoviKoloveč 18 / 1-301

nesvetsti Stepanek - 11


Chudenice 17 / 33-34 100-107

Chudenice 18 / 70-81

Jílové u Prahy 16 / -50P -

Plasy 07 - 1-13

Plasy 05 / 1-32

Městečko 03 / 223-

Zdislavice 14 / 24-26 nic

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9120/22Žebnice 04 / 1-47 51-55 58-84 124-171 209-245 305-310

Štěpánek - 239


Žebnice 06 / hledám 35-58


hledam Hlohovice / Radnice 04 / 124-127


Hlohovice 02 / 103

oo : Jan Štěpánek + Anna Bendllová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0040-n?x=433&y=355&w=596&h=261

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0070-n?x=-30&y=140&w=716&h=314

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0090-n?x=347&y=256&w=716&h=314

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0130-n?x=-47&y=359&w=716&h=314

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0190-n?x=51&y=408&w=596&h=261

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061809/hlohovice-02_0240-n?x=460&y=210&w=596&h=261


Starý Plzenec 44 / 212-218

Strážiště 01 / 114 (L) 115 117 119 121

Domažlice 71 / 45-46

Domažlice 87 / 31-36

Panoší Újezd 22 / 45-


Jílové u Prahy 11 /

štěpánek - 164


Jílové u Prahy 09

stepanek - 158, 156, 134, 157,

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu