Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Stránský

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu


oo : Josef Stránský + Marie Kolomazníková - -


Josef - 1844

oo : Josef Stránský + Marie Černá - 11.2.1868 Městec Králové 17 / Městec Králové 24 / 116 / Josef Stránský kramář manž. syn Josefa Stránskýho kramáře z Kr. Městec a amtky Marie rodem Kolomazník ze Zámostí, 23-0-0, svob. nevěsta: Marie manželská dcera Václava Černýho kramáři v Českém Brodě amatky Anny rodem Píta z Lysé, 23-0-0, svob.oo : Jan Stránský + Anna Horáčková -


Karel - 29.12.1892 Ohařice , okr. Jičín / není online

oo : Karel Stránský + Růžena Horáčková - 30.12.1918 Smidary / 148-6644 / 335 / Karel Stránský obchodník ve Vys. Veselí 67, zál. vojín pl. drag. čís. 8 manželksý syn + Jana Stránskýho obchodníka v Ohařicích 20 a jeho manželky + Anna dcery Michala Horáčka kočujícího kramáře z Freudorfu , narozen v Ohařicích 20 okres sobotka , hjt. Jičín, 29.12.1892, 26-0-0, svob. nevěsta: Růžena Horáčková bytem ve Smidarech 226, manželská dcera Františka horáčka obchodníka ve Smidarech 226 a jeho manželky Mariany dcery Josefa lišky obchodníka v Hlavěšíně 45, nar. v Smidarech 170, 10.1.1901 fol 188, 17-11-0, svoboo : Václav Stránský + Josefa Křováková - on z Radimi a ona Škvorec / hledám Hradešín 10 / 19 / Hradešín 18 / 45

hledám Radim 137-10 index NOZ 1784-1844 / 137-156

hledám Hradešín 10 / 99 66

hledám Hradešín 18 / 200


Prokop - -

oo: Prokop Stránský + Anna Sovová - hledám Žehuň 14 / 33 / hledám Radim 137-8 matrika Z 1810-1849 / 140-156

hledám děti Žehuň 14 / 115


Marie - 4.10.1838 Žehuň 6 / Žehuň 03 / 48 / Prokop Stranský katolík, kramář z Třebešic pasntví Kouřimského vlastní syn Václava Stránskýho kramáře z Radimi , pasntví Radim a jeho manželky Josefky rozené Křovákové ze Škvorce pasntví Černý Kostelec, matka: Anna katolička vlastní dcera Vincence Sovy kramáře z města železnice a jeho manželky Anny rozené Nahlovský ze železnice

oo : Josef Mudra + Marie Stránská - 1857


Anna - 13.2.1859 Černouček 48 / 926 / 87 / Mudra Josef kramář v Černoučku 48, manželský syn Jsoefa Mudry kramáře a domkaře v Černoučku 48 a + Anny rodilé kaufmannovi ze Zeměch 3, matka: Stránská Marie Žehuň 16, panstív Chlumecké, manž. dcera Prokopa Stránksého kramáře z Třebešic nyní v Libici a Anny rodilé Sova z Eisenstadluoo : Václav Stránský + ? - Lužany, okr. Jičín


Františka - -

oo : Josef Rudyš + Františka Stránská - -


Anna - 1830

oo : Jan Vinický + Anna Rudyšová - 12.1.1863 Holice 213 / sign. 4371 matrika O 1862-1880 ukn 2418 / 13 / Jan Vinický sprostý vojín v záloze od c.k. batalionu polních myslivců, obytný v Nových Holic 213, nemanželkský syn Anny manželksé dcery Matěje Vinického obytného z Holic 6, rozen z dymokne, okresu Královoměstského a manželky jeho Anny rozené Fest z Holic, 30-0-0, svob. nevěsta: Anna , manželská dcera + Josefa Rudyše rolníka z Radimi 56 a manželky jeho + Františky dcery Václava Stránského obytného z Lužan , okres Jičínský, 33-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Vinickýoo : Václav Stránský + Magdalena Splavcová? - -


Marie - 5.2.1802 Nepoměřice 32 / Košice 05 / 16 / Václav Stransky invalid Planau? od slavného regimentu ?? Vallis, matka: Magdalena roz. Splavec černého kostelce

oo : Jan Hampl + Marie Stránská - 19.1.1819 Třebešice 7, okr. Benešov / Třebešice 04 / 11 / Jan syn + Jana hampl kramáře z třebešic, 19-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Václava Stranského patentálního invalidy z Černého Kostelce , 17-0-0, svob.


Josef - 1839

oo : Josef Hampl + Kateřina Lišková - 14.1.1863 Zbraslavice 79 / Zbraslavice 10 / 51 / Josef Hampl kramář zrozen tutéž v Zbraslavicích 66 a zde také nejvíce se zdržující, manž. syn Jana hampla kramáře z Třebešic oreksu Vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho + Marie dcery Václava Stránskýho invalidy z Obříství , okreus Mělnickho , 23-11-0, svob. nevěsta: Kateřina Liška, katol zrozená v Bohdanči u Pardubic , manž. dcera Prokopa Lišky kramáře z třebešic okresu vlašimského a kraje Táborského a manželky jeho Barbory dcery Jiřího Müllera šlejfíře z Mičova, okresu a kraje Čáslavského , 23-9-0, svobnesvetsky

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/9860/521839 hledám Žehuň / Žehuň 14 / 203 115


Radim 137-8 matrika Z 1810-1849

stransky - 19, 12x2,


oo : Václav Stránský + Anna Adámková - 6.2.1785 Dřevěnice / Radim 137-6 matrika O 1784-1836 / 65 / Wentzl Stransky , 30-0-0, vdovec, matka: Anna Adamkin, 21-0-0, svob.


oo : Václav Stránský + Kateřina Kocourková -


Vojtěch Augustýn - 21.5.1780 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 109 / Wentzl Stransky, Katharina Kotzourek aus Rostok?

Václav - 11.7.1787 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 111 / Wentzl Stransky schmied, Kath.

Václav Augustýn - 25.9.1788 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 113 / Wentzl Stransky schmied, Katharina Kotzourkin


oo : Václav Stránský + Anna Schwarzin -


Filipa Antonie Anna - 14.6.1790 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 115 / ewenzl Stransky schmied, Anna Schwarzin


oo : Jan Stránský + Kateřina Vávrová - -


Filipa Anna Alžběta - 31.3.1800 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 130 / Johann Stransky schmied, Katha Vavra von Mlasowitz

František Václav - 2.8.1801 Dřevěnice 5 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 131 / Johann Stransky schmied, Katha Vavra von Mlasowitz

Františka - 11.1.1806 Dřevěnice 6 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 138 / Johann Stransky schmied, Katha Vavra von Mlasowitz


oo : František Stránský + Kateřina Ševčíková - -


Josef Dominik - 6.8..1810 Dřevěnice 28 / Radim 137-2 matrika N 1784-1814 / 143 / Franz Stranksy mauerer gesel , matka: katharina tochter des Wenzl Schevčík taglohner ??? N31Václav - 1812 Dřevěnice / 40

Václav - Valdice / 3


zemreli

Dorota - Dřevěnice /1

Vojtěch - Dřevěnice / 1

Václav - Dřevěnice / 2

Apolonie - Dřevěnice / 2

Kateřina - Dřevěnice / 2

František - Valdice / 2

Rozálie vdova - Valdice / 3

Marie - 1797 Tužín / 5

Anna - 1798 Dřevěnice / 9

Jan - 1812 Dřevěnice / 6

Filipa - Dřevěnice / 10

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu