Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Strejček

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Jakub Strejček + Maxmiliána? -


Matěj - hledam Radnice 02 / 1-10 nic / patrně to nenajdu protože neni matrika 1700-1720

oo : Matěj Strejček + Barbora Turková - 18.7.1751 Mostiště / Radnice 06 / 13 / Mathaum leg. filium jacobi strejček cum Barbora leg. filia Wenceslai Turek ex vejvanov


Vojtěch - 9.12.1753 Mostiště / Radnice 03 / 42LD / Mathias Strejček Mr Barbara

Petr - 29.6.1756 Mostiště / Radnice 03 / 50L / Mathais Strejček Mr Barbora

Václav - 21.9.1758 Mostiště 8 / Radnice 03 / 56 / Wenceslaus ot. Mathias Strejček M Barbara

Josef - 1.5.1762 Mostiště 8 / Radnice 03 / 69L / josephus filis Mathais Strejček et Barbora ux: ex pago Mostiste: svedci Adam Zajthaml z Privětic

oo : Josef Strejček + Kateřina Šmídová - 2.2.1785 Všenice 8 / Stupno 01 / 175 / Stejček Josef nach Matěj? aus Moštic? 8, 24 let, svob. nevěsta: Katharina tochter des Jakob Sch??? aus Všenic 20, 24 let , svob ?

Pozemková kniha - Všenice 1761-1839(-1861) / 51 / zápis na chalupu Jos. Strejčka ve vsi Všenice / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086746/soap-pn_20181-vs-radnice_sig209_0530 Léta páně 1784 dne 29.Ambru předstoupil na kancelář vrchnostenský Mařena po neb. Jakubovi Novým nyní provdaná za Jakuba Šmída, tet? Jan pozůstalý syn po neb. Jakubovy Novým nyní u slav. čís. král. Ollivier Walliského regimentu voják, přednášeje kterak jemu přináležející chalupa docela spustla a tudy kdyby tak dělá bez stravy zanechana byla docela v skázu by přišla a v žádni podil po svém neb. oci by neobržel pročeš tuto zvou chalupu Kateřině nevlastní sestře Josefovi Strejčkovi manželi jejímu za summu dvanacte zlatých s tým dalším závazkem přenechává. ?? manžele v nich 12 f jakožto capidal pod obyčejný ourok, tak dlouho zasebou ??? až on voják, slav. regimentu takových nevyhnutelně potřebovati bude , kdyby ale on oněch 12 nepotřebovval po smrti jeho , matce připadnou též kdyby mateř dříve nežli on zemřeti měla po smrti onouch na mši svatou odevzdané býti mají . Mateři a otci pokojný byt v té chalupě, též kdyby Jan z vojny se navratil měl s ninějším držitelem stim způsobem pro sebe zanechavají Držitel té chalupy povinen jest a bude dle oneho od slav.?? gubernium schváleného vyměření od sv. jana až do sv. Václava týhodně jeden den ves?? ale ??? ??? dni stat?? a ?? pra?? schopnou osoobu , bez odpovědí vykonati a jakékoliv ??? kral. se vyskytnout mohou?? poplatky držitel té chalupy sam zapravovati zavázan jest ....


Anna - 31.5.1786 Všenice 20 / Stupno 1 / 164P / Strejček Josef snejdr, Katharina Schmid

17.10.1786 Všenice 20 / 9040 / 176 / Anna tochter der Joseph Srejček. 0-1-0 an der disentid

Kateřina - 13.8.1787 Všenice 20 / Stupno 1 / 165 / Joseph Strejček schnaider, Katharina

Anna - 12.3.1790 Všenice 20 / Stupno 02 / 50 / Josef Strejček schnaidr, Katharina Schmidin

Josef - 2.7.1792 Všenice 20 / Stupno 02 / 51 / Josef Strejček schnaider, Katharina Schmidin

Barbora - 10.6.1795 Všenice 20 / Stupno 02 / 54 / Josef strejček schnaider, Katharina Schnaidin

oo : Antonín Kašák + Barbora Strejčková - 6.1.1816 Všenice 20 / Stupno 07 / 24 / Antonín syn Jana kašáka havíře matky anny panství zbiroh, svob, 20 let, ona: Barbora dcera Josefa Stiejcka krejciho z všenitc a matky katřiny panství radnic, svob, 20 let


Josefa - 25.9.1798 Všenice 20 / Stupno 02 / 56 / Josef strejček schnaider, Katharina Schmidin

Veronika - 29.6.1800 Všenice 20 / Stupno 02 / 58 / Joseph strejček hausler, Katharina Schmidin

Marie - 19.5.1804 Všenice 20 / Stupno 02 / 61 / Josef Strejček krejčí, Kateřina dcera SChmidova z Všenic


Matěj(Václav) - 6.2.1765 Mostiště / Radnice 03 / 100L / Mathia Strejček et uxoris ejus Barbora


Karel - 18.9.1735 Mostiště / Radnice 02 / 8L / filium Carolum Pr. Jacobus Strejček Mr Maxmiliana

oo : Karel Strejček + Veronika Vyčichlová - 7.11.1762 Mostiště / Radnice 06 / 27 P / Carolus superte. filius Jacobi Strejček cum sua sponsa Veronice filia Pauli Vičichl ambo bur ex pago Mostic

Pozemková kniha - Mostiště 12 / 1783-1809 / 234 / https://www.portafontium.eu/iipimage/30086425/soap-pn_20071-vs-liblin_sigr306_2340


František - 18.12.1764 Mostiště / Radnice 03 / 97P / leg. fil. Caroli Strejček et uxoris ejus Veronica

Václav - 11.11.1765 Mostiště / Radnice 03 / 111L / leg. fil. Caroli Strejček et uxoris ejus Veronica

Vojtěch - 6.8.1768 Mostiště / Radnice 03 / 146L / Caroli Strejček et uxoris ejus Veronica nata Vičichlová?

převzal v roce 1791 přebírá usedlost v Mostišti po otci Karlovi


Josef - 9.1.1738 Mostiště / Radnice 02 / 21L / filium Josephum Pr Jacobus Strejček Mr Maxmiliana

Anna - 5.3.1746 Mostiště / Radnice 03 / 11 / Jacobus Strejček Mr Maxmilianaoo : Jan Strejček + Barbora Perková -


Josef - 22.2.1884 Vranov / dohledat

oo : Josef Strejček + Růžena Kašáková - 23.9.1907 Kříše 58 / Stupno 26 / 195 / Strejček josef dělník v kříšek 58 narozen ve Vranově 80 syn katolíku Jana Strejčka havíře ve Vranově 80 aBarobry rozneé perkové z Liblína, 23-0-0, svob. nar. 22.2.1884 / 95) nevěsta: tycarová Růžena rozené kašáková narozená v březině 38, vdova po Františu Tycarovi slévači z Litohlav 72, dcera Václava Kašáka havíře v březině 38 a MArie rozené Jandové v březině 38, 33-0-0,vdovaVáclav - -

oo : Václav Strejček + Anna -


Jakub - 28.6.1778 Kytín 18 / Mníšek pod brdy 03 / 72 / Strejček Wenceslaus inquiliny uxor ejus Anna

oo : Jakub Strejček + Ludmila Strnadová - 13.11.1810 Kytín 18 / Mníšek pod Brdy 12 / 39 / jakub Strejček syn Václava Strejčka domakře, 30-0-0, svob. nevěsta: Ludmila dcera Martina Strnada chalupníka N 17, 20-0-0, svob.


Matěj - 20.2.1822 Kytín 18 / Mníšek pod Brdy 07 / 90 / Jakub Strejček domkař v Kytině, matka: Ludmila nar. Strnadová dcera po + martinovi Strnadovi chalupníku v kytině 17 po + matce Dorotě

oo : Matěj Strejček + Marie Fouknerová - 2.8.1852 Kytín 18 / Mníšek pod Brdy 26 / 121 / Strejček matěj narozen v Kytine, nádeník v kytíne, syn Jakuba Strejčka nádeníka v Kytine 18, mateře Lidmili rozené Strnadové z Kytina 17, 30-0-0, svob. nevěsta: Foukner marie narozená v Záborné Lhotě, bývalý statek Staroknín, dcera Václava Fouknera chalupníka v Záborný Lhotě 11, mateře Veroniky rozené Pletkové z Čimi, panství Slapy, 25-0-0, svob.


Jan - 23.3.1855 Mníšek pod Brdy 170 / Mníšek pod Brdy 22 / 94 / Strejček Matěj nádeník v Mníšku, narozen v Krtini? bývalém pasntví Mníšek syn Jakuba Strejčka nádeníka v Kytině 18 mateře Lidmily rozené Strnadové z Kytina 17, matka: strejček marie narozená v Záborné lhotě, býv. statek Staroknín, dcera Václava Fouknera nádeníka v záborné lhotě 11, mateře Veroniky rozené Pletkové z Čirný? pasntví Slapy

oo : Jan Strejček + Barbora Kimplová - 3.10.1880 Libeň 235 / LBŇ O4 / 36 / Strejček Jan truhlář v Libni 235, okr. Karlínského v Pražsku, m. syn Matěje Strejčka, nádeníka v Mníšku, okr Smíchovského v pražsku a matky Marie roz. Touknerová ze Záborné Lhuty 11, 25-0-0, nar. 23.3.1855 Mníšek, svobodný, nevěstA: Kimplová Barbora bytem v Libni 235, m. dcera Jana Kimpla kameníka v karlíně teď v Libni 235 a makty barbory roz. Novák z Karlína, 24-0-0, nar. 12.9.1856 Karlín, svoobodná


Josef Vilém - 28.1.1881 Liběň 235, Praha / LBŇ N7 / 16 / Strejček Jan truhlář m. syn Matějej Strejčka nádeníka v Mníšku, okr. Mnichovského v Pražsku a matky marie roz. Touknarový ze Záborné Lhoty, matka: Kimplová Barbora m. dcera Jana Kimpla kameníka v Karlíně v Libni 235 a matky Barobry roz. Novákovy z karlína

oo : Josef Strejček + Albína Dubská - 21.2.1905 Sedlice 140 / Sedlice 16 / 197 / Strejček Josef kočující umělec v Žižkově na Vackově 104, hjt Žižkov narozený v St. Libni, okr. Žižkov, hjt. Karlín manž. syn Jana Strejčka truhláře v St. Libni 235, a Barbory rodem Kimplové z Karlína , nar. 28.1.1881 Praha Liběň, 24-0-0, svob. nevěsta: Albína Dubská v Sedlici 140 bydlící narozena v Třebkově 12, okr. Písek manželská dcera Františka Dubského loutkáře z Obory 6, osada Radobice, okres MIrovice, okr. Písek v Sedlici 140a matky Marie rodem KOpecké z Mirotic 150, nar. 4.6.1886 fara Čížová, 18-7-0, svob


Marie - 28.11.1905 Písek / Písek 26A / 126 / Josef strejček kočující umělec v Žižkově na Vackově 104, nar. ve St. Libni, hjt. Karlín, syn Jana Strejčka truhláře ve St. Libni 235 a jeho manželky Barbory roz. Kimplové z karlína, matka: Albína nar. v Třebkově 12 okr. hejt. Písek ,d cera Františka Dubského loutkáře z Obory 6 osada Radolice, okr. Mirovice a jeho manželky Marie roz. Kopecké z Mirotic 150

oo : Jan Jung + Marie Strejčková - 1.2.1927 Krč u Písku / není online do roku 2024 / hledám MCH O43 / 294-300 / Protivín 16A / 392-398

on: 17.2.1953 st. fak. nem. Praha 12

ona: 28.11.1988 Praha

potomci v rodokmenu JungNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Adam Strejček + Maxmiliána Chvojková - 5.11.1723 Lhotka / Radnice 02 / 84P / Adamou Strejček ?? cum Maximillana Schvojkova in ???

oo : Pavel Strejček + Markéta Kandesová - 25.11.1726 Bujesili / Radnice 02 / 94 / Paulum Strejcek cum MArgaretha Kandesova

oo : Jan Strejček + Magdalena matějková - 26.10.1728 Kladruby / Radnice 02 / 97PN / Joannem Strejcek cum vidna Magdalena Matejkova

oo : Václav Strejček + Růžena Hoffmonová - 1.11.1729 Kladruby / Radnice 02 / 99LC / Wenceslaum Strejcek z Kladrub cum Rosina Hoffmonova z Jibitz?


oo : Jan Strejček + ? -


Vojtěch -

oo : Vojtěch Strejček + Magdalena Fajtová - 21.1.1744 Kladruby / Radnice 02 / 131P / Adalbertum superhtitem filium post def: JOannem Strejcek ex Kladrub cum Mgdalena superhtite filia post def. Adalbertum Fajt ex Volesna


Josef - 10.8.1745 Volešná / Radnice 03 / 8PC / Adalbertus Strejček Mr Magdalena

Matyáš - 31.5.1748 Volešná / Radnice 03 / 22LC / Adalbertus Strejček Mr Magdalena

Dorota - 5.8.1756 Vranov / Radnice 03 / 50PC / Adalbertus Strejček Mr Magdalena


Václav -

oo : Václav Strejček + Růžena Achterling - 5.10.1738 Kladruby / Radnice 02 / 117L / Wenceslaum supertitem leg. filium post ?? in Dno defuncti Joannem Strejcek ex pago Kladrub cum hoensta ancilla Rosina supertite leg. filia post ? in Dno def: Bartolomonn Achterling ex pagello VranuvkoStrejcek z Kladrub cum Rosina Hoffmonova z Jibitz?


Vavřinec - 8.8.1739 Kladruby / Radnice 02 / 31P / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Tomáš - 24.1.1742 Kladruby / Radnice 02 / 47P / Weceslaus Strejček Mr Rosina

Martin - 5.11.1744 Kladruby / Radnice 02 / 69PD / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Ludmila - 27.8.1847 Kladruby / Radnice 03 / 19LC / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Matyáš - 15.11.1849 Kladruby / Radnice 03 / 28PC / Wenceslai Strejcek Mr Rosalia

Matyáš - 27.12.1750 Kladruby / Radnice 03 / 32PC / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Růžena - 2.5.1753 Kladruby / Radnice 03 / 40PN / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Josefa - 6.8.1755 Kladruby / Radnice 03 / 47PN / Wenceslai Strejcek Mr Rosina

Josef - 14.12.1758 Kladruby / Radnice 03 / 56PC / Wenceslai Strejcek Mr Rosina


Josef -

oo : Josef Strejček + Kateřina Klímová - 2.11.1751 Kladruby / Radnice 06 / 14LN / Josephum super. leg. filium def: Joannes Strejček cum honesta Catharina leg. filia Bartolomej Klima ex Mostiste


Anna - 29.10.1752 Mostiště / Radnice 03 / 38 PD / Josephus Strejček Mr. Catharina

Kateřina - 15.3.1754 Mostiště / Radnice 03 / 43 L / Josephus Strejček Mr. Catharina

Vavřinec - 5.8.1755 Mostiště / Radnice 03 / 47 L / Josephus Strejček Mr Catharina

Jan - 23.3.1759 Mostiště / Radnice 03 / 58LN / Josephus Strejček Mr Catharina

Martin - 18.8.1761 Mostiště / Radnice 03 / 67LN / Josephus Strejček Mr Catharinaoo : Matěj Strejček + Magdalena - -


Apolonie - 10.2.1751 Volešná / Radnice 03 / 33 / Mathias Strejček M Magdalenaoo : Martin Strejček + Anna Paklová - 12.10.1727 Kladruby / Radnice 02 / 95PN / honestum adolescentum Martinum Strejček kladrubio cum honesta Virgine Anna filia WEnceslai Pakl z Laubi?


Magdalena - 1.12.1744 Kladruby / Radnice 02 / 70P / Martinus Strejcek Mr Anna

Magdalena - 20.5.1750 Kladruby / Radnice 03 / 30 PN / Martinus Strejček Mr Annaoo : Josef Strejček + Alžběta Wirková? - 6.9.1750 Kladruby / Radnice 06 / 12 / Josephum Strejček cum Elisabetha Wirková? ex Bujesil


Václav - 11.7.1751 Svinná / Radnice 03 / 34PN / Josephus Strejček Mr Elisabetha

Ludmila - 19.3.1753 Svinná / Radnice 03 / 40LN / Josephus Strejček Mr Elisabetha

Jan - 26.4.1755 Svinná / Radnice 03 / 46LD / Josephus Strejček Mr elisabetha

Anna - 13.4.1757 Svinná / Radnice 03 / 52PN / Josephus Strejček Mr elisabetha

Josef - 13.1.1760 Svinná / Radnice 03 / 61PN / Josephus Strejček Mr elisabetha

Matyáš - 12.2.1762 Svinná / Radnice 03 / 68LD / Josephus Strejček et Elisabetha

Jakub - 14.8.1763 Svinná / Radnice 03 / 79P / filius leg. Josephi Strejček et uxoris ejus Elisabetha

František - 11.1.1765 Kladruby / Radnice 03 / 98P / filius leg. Josephi Strejček et uxoris ejus Elisabetha

Jiří - 14.3.1768 Kladruby / Radnice 03 / 141P / Josephi Strejček et uxoris ejus Elisabethaoo : Vavřinec Strejček + Anna Smetáková -


Vít - 28.9.1767 Kladruby / Radnice 03 / 135L / Laurenty Strejček et uxoris ejus Anna

Eva - 17.12.1768 Kladruby / Radnice 03 / 151L / Laurenty Strejček et uxoris ejus Anna nata Smetakova

Josef - 16.3.1771 Kladruby / Radnice 03 / 182P / Laurentius Strejček subrusticus et uxoris ejus Annaoo : Tomáš Strejček + Rosina -


Václav - 29.8.1771 Kladruby 7 / Radnice 03 / 186L / Thomas Strejček inquilinus et uxor ejus Rosinaoo : Karel Strejček + Terezie Stulicková? -


Antonín -

oo : Antonín Strejček + Kateřina Nováková -


Anna - 5.5.1822 Vranůvka / Stupno 01 / 199 / Antonín Strejček štainer syn karla St. štainera z Civic a Terezie Stulickovy , amtka: Kateřina dcera Bernarda Nováka mistra krejčovskýho z Radnic 110 a barbory ?iatrovy

Jan - 17.6.1824 Vranůvka / Stupno 01 / 203 / Antonín Strejček štainer syn karla St. štaigra z Čivic a Terezie Nulickovy , amtka: Kateřina dcera Bernarda Nováka mistra krejčovskýho z Radnic 110 a barbory Wintrovyoo : Václav Strejček + Kateřina -


Václav - https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_1400-n?x=-14&y=386&w=853&h=377

oo : Václav strejček + Kateřina Hájková -


Josef - 23.2.1824 Vranůvka 4 / Stupno 01 / 202 / Václav Strejček havíř syn Václava Strejčka domakře z Vranuvky a Kateřiny, matka: Kateřina dcera Josef hájka domkaře ze vsy Mokrouš a Anny manželky


oo : Václav Strejček + Barbora Nepeřinová -


Václav - 20.1.1826 Vranůvka 20 / Stupno 01 / 204 / Václav Strejček havíř syn Václava Str. domakře z Vranuvky a Kateřiny, matka: Barbora dcera Petra Nepeřiny chalupníka z Lohoviček a Barbory Královy


Anna -

Jan - 16.12.1824 Vranůvka 6 / Stupno 01 / 203 / otec ennapsán, matka: Anna dcera Václava Strejčka krejčího z Vranuvky a katerinyoo : Václav Strejček + ? -


Josef - 1745

14.3.1747 Volešná / Radnice 04 / 10PC / Josephus infans filiy Wenceslai Strejček , 0-20-0

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1180-n?x=485&y=251&w=646&h=286

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1250-n?x=80&y=49&w=646&h=286

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1280-n?x=418&y=367&w=646&h=286

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1320-n?x=95&y=63&w=646&h=286

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1410-n?x=490&y=77&w=646&h=286

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067787/radnice-ro-01_1500-n?x=478&y=-7&w=646&h=286

Vranuvka

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_1470-n?x=368&y=85&w=710&h=314

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_1450-n?x=443&y=213&w=592&h=262

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069041/stupno-02_1440-n?x=28&y=470&w=853&h=377https://www.portafontium.eu/iipimage/30064173/kozojedy-07_1320-z?x=-85&y=228&w=1294&h=573

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu