Rodokmen: Střelba

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef Střelba + Anna Javůrková - hledam Michle MCH O31 / 31-60 nic zadny strelba


Terezie - 16.10.1785 Vršovice 19 / kn.7 sn.1 /

Josefa - 24.10.1789 Nusle 19 / fara Michle MCH N16O12Z12 / 21 / Josef Strelba vinař, matka: Anna oba svobodní

Hynek(Ignác) - 29.10.1791 Nusle 19 / fara Michle MCH N16O12Z12 / 27 / Josef Střelba vinař, Anna oba svobodní

oo : Hynek Střelba + Anna Kohoutová - 21.5.1816 Předměřice nad Jizerou 62 / Předměřice nad Jizerou 21 / 16 / Ignác Střelba po + Josefovi Střelbovi vinář z Nuslí, 24-0-0, svob, ona: Anna dcera po+ Anna Kohoutové obyvatelky z Předměřic, 28-0-0, svob.

ona: 13.7.1822 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 36 / 3 / Anna mnaželka Ignace Střelba mistra sklenářskýho , 35-0-0


Růžena - 12.2.1817 Předměřice nad Jizerou 35 / Předměřice nad Jizerou 06 / 3 / Itnac Strelba obyvatel v Předměřicích , matka: Anna dcera po + Anně Kohoutové obyvatelky Předměřické

Jan - 30.4.1818 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 06 / 5 / Ignatius Střelba obyvatel, matka: Anna rozená Kohoutová

Marie - 28.8.1819 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 06 / 6 / Ignatius Střelba mistr sklenářský, matka: Anna dcera po + Anně Kohoutové podruhyně z Předměřic

Josefa - 20.4.1821 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 18 / 6 / Ignác Střelba domkař a spolu mistr sklenářský z Tuřic, makta: Anna dcera + Anny Kohout obyvatelky z Předměřic


Josefa -

Josef - 3.7.1866 Předměřice nad Jizerou 22 / Předměřice nad Jizerou 33 / 45 / otec nenapsán, matka: Střelbová Josefa dcera Josefy Střelbovy dcery Ignáce Střelby baráčníka a zvoníka z Předměřic


oo : Hynek Střelba + Kateřina Benešová - 8.1.1823 Předměřice nad Jizerou 45 / Předměřice nad Jizerou 21 / 21 / Iknac Střelba vdovec mistr sklenářský z Tuřic, 30-0-0, vdovec, nevěstA: Kateřina dcera po + Jsoefu benešovi baracniku z Předměřic matky rozené Jana Prochazky familiant z Podbruch, 26-0-0

ona: 20.2.1851 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 27 / 33 / Střelbova Kateřina manželka Ignáce Střelby sklenáře a baráčníka z Predmeric 32 rozená Benešova z Předměřic 45, 53-0-0

on: 11.12.1866 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 27 / 93 / Střelba Ignác výminkář a domkař z Předměřic 32, 75-0-0


Karel - 19.12.1824 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 18 / 8 / Hynek Střelba sklenář, matka: kateřina dcera + Jsoefa Beneš chalupníka z Předměřic

oo : Karel Střelba + Anna Němečková - 8.7.1866 Předměřice nad Jizerou 33 / Předměřice nad Jizerou 35 / 41 / Střelba Karel domakř z Předměřic 90 syn Ignáce Střelby domakře z Předměřic 32 a amtky Kateřiny rozené benešové z Předměřic, 42-0-0, vdovec, nevěsta: Němečková Anna nemž. dcera Alžběty Němečkové švadleny z Předměřic 33 dcery Františka Němečka edomakře z Předměřic 33 a Anny rozené Kolářové z Předměřic, 22-7-0, svob.

on: 1.9.1874 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 44 / 17 / Střelba Karel domkař z Předměřic 90, 52-0-0


Marie - 15.9.1867 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 52 / Střelba karel domkař z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a AKteiřny rozneé Benešovy z předměic, matka: Anna dcera Alžběty Němečkové nádenice z Předměřic 33 dcery Františka Němečka nádeníka z Předměřic a matky Anny rozené Kolaříkové z Předměřic

2.10.1868 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 27 / 101 / Střelbová Marie dcera Karla Střelby domakře z Předměřic 90, 1-0-18

Anežka - 27.4.1870 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 65 / Střelba karel domkař z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a AKteiřny rozneé Benešovy z předměic, matka: Anna dcera Alžběty Němečkové nádenice z Předměřic 33 dcery Františka Němečka nádeníka z Předměřic a matky Anny rozené Kolaříkové z Předměřic

Antonie - 22.1.1873 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 82 / Střelba karel domkař z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a AKteiřny rozneé Benešovy z předměic, matka: Anna dcera Alžběty Němečkové nádenice z Předměřic 33 dcery Františka Němečka nádeníka z Předměřic a matky Anny rozené Kolaříkové z Předměřic

10.3.1875 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 44 / 19 / Střelbová Antonie vlastní dcera po + karlu Střelbovi domakři z předměřic 90 a téhož manželky Anny rodem Němečkovy z Předměřic, 2-1-15


Alžběta - 13.2.1827 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 18 / 9 / Ignatz Strelba sklenar, matka:, Kateřina dcera po + Josefovi Benešovi chalupníku z Předměřic

Josef - 26.10.1829 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 18 / 12 / Ignatz Strelba sklenar syn + Josefa Strelby z Nusle matky Anni rozená Jabůrek? z Nusle, matka: Kateřina dcera po + Josefovi Benešo chalupníku z Předměřic matky Alžběty roz.Procházkové z Podmich?

oo : Josef Střelba + Anna Hlásná - 28.2.1859 Stará Boleslav 12 / Stará Boleslav 30 / 71 / Střelba Josef c.k. eskadroní trubač u c.k. 3 pluku dragounů císaře Františka Josefa pocházející z Tuřice 23, kraj MladoBoleslavský syn Ignáce Střelby sklenáře z Tuřice 23 a téhož manželky Kateřiny rozneé Benešové z Předměřic, 29-0-0, svob. nevěsta: Hlásna Anna ze Staré boleslavi 12 dcera + Václava Hlásného souseda ze Staré Boleslavi 9 a téhož manželky + Anny rozené Šarochové z Letňan, 26-0-0, svob.

on: 2.11.1902 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 44 / 117 / Josef Střelba výměnkář v Předměřicích 32, narodil se v Tuřici 23, 73-0-7, katart měchýře močového

on: Predm 44 / 118-194 nezemřela do rodku 1923 neob zemřela jinak než Střelbová


Antonín - 21.12.1859 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 07 / 121 / Střelba josef zedmík v Předměřicích 32 syn Hynka Střelby sklenáře v Předměřicích 32 a matky AKteřiny roz. Benešové z Předměřic, matka: Hlásná Anan dcera + Václava Hlásnýho Chlaupníko ze Staré Boleslavi 9 a matky Anny rozené Šarochové z Letňan

oo : Antonín Střelba + Kateřina Kočí - 1.7.1890 Lipník 26 / Milovice 10 / 117 / Antonín Střelba rolník z Předměřic 32 syn Jsoefa Střelby výminkáře z Předměřic 32 a téhož + manželky Anny rodem Hlásné ze Staré Boleslavi 9, nar. 31.12.1859 Předměřice, 30-0-0, svob. , nevěsta: Kateřina Kočová dcera + Václava Kočího chalupníka z Lipníku 26, okr. Mladoboleslavský a téhož manželky Anny rodem Šáfrovy z Maldé 28, hjt. Maldoboleslavské , nar. 1.5.1870 v Lipníku

on: 20.12.1917 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 44 / 173 / Antonín Střelba domakř v Předměřicích 32, narozený tamtéž 32 oddán s kateřinou roz. Kočí z Lipníka 26, nar. 21.12.1859 , oddán 30.6.1890 , 57-11-29, tubera


Antonín - 12.6.1891 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 50 / Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32 , syn Josefa Střelby výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásných ze Staré boleslavi 9, nar. v Předměřicích 32, matka: Kateřina dcera + Václava Kočího rolníka v Lipníku 26 a matky kateřiny rod. šafrovy z Mladé 28, narozen v Lipníku 26

oo : Antonín Střelba + Božena Nejedlá - 31.8.1920 , ona z Ropsochatce


Růžena - 2.3.1894 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 75 / Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32 , syn Josefa Střelby výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásné ze Staré boleslavi 9, nar. v Předměřicích 32, matka: Kateřina dcera + Václava Kočího rolníka v Lipníku 26 a matky Kateřiny rod. Šáfrovy z Mladé 28, narozen v Lipníku 26

Josef - 1.11.1895 Předměřice nad Jizerou / Předměřice nad Jizerou 39 / 87 / Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32 narozen tamtéž, syn Jsoefa Střelby domakře výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlášné ze Staré boleslavi 9, nar. 28.12.1859, matka: Kateřina Kočí narozena v Lipníku 26 dcerra + Václava Kočího rolníka v Lipníku 26, okres benátky a matky kateřiny rod. šafrovy z Mladé 28

oo : Josef Střelba + Marie Jakubová -

on :před 1968

on :před 1968


Hana - 13.7.1925 Předměřice nad Jizerou / dohledat / není online

oo : Pavel Pavlov + Hana Střelbová - 14.11.1968 MNV , Benátky nad Jizerou

potomci v rodokmenu Pavlov


Ladislav - 1.5.1927

on: září 1998 Předměřice nad Jizerou / zemřel svobodný a bezdětnýMarie - 6.7.1897 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 98/ Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32 narozený v Předměřicích, syn Jsoefa Střelby domakře výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásných ze Staré boleslavi 9, nar. 21.12.1859, matka: Kateřina Kočí narozena v Lipníku 26 dcerra + Václava Kočího rolníka z Lipníku 26, okres benátky a matky kateřiny rod. šafrovy z Mladé 28, nar . 1.5.1870, oddáni 30.6.1890, dítě oddáno s Josefem Noučem zde 22.4.1919 fol 328

oo : Josef Nouč + Marie Střelbová - 22.4.1919 Předměřice nad Jizerou


oo : Bohumil Hláska + Marie Střelbová - 18.12.1834 Libeň , Praha 8


Anna - 21.7.1899 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 114 / Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32 narozený v Předměřicích, syn Jsoefa Střelby domakře výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásné ze Staré boleslavi 9, nar. 21.12.1859, matka: Kateřina Kočí narozena v Lipníku 26 dcerra + Václava Kočího rolníka z Lipníku 26, okres benátky a matky kateřiny rod. šafrovy z Mladé 28, nar . 1.5.1870, oddáni 30.6.1890, dítě oddáno s Ant. Mezerou v Podbrali ?

oo : Antonín Mezera + Anna Střelbová - 1.6.1929 Podbrali?


Antonie - 21.10.1901 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 127 / Antonín Střelba rolnický domkař v Předměřicích 32, syn Jsoefa Střelby domakře výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásné ze Staré boleslavi 9, nar. v předměřicích 21.12.1859, matka: Kateřina Kočí narozena v Lipníku 26 dcera + Václava Kočího rolníka z Lipníku 26, okres benátky a matky kateřiny rod. Šáfrovy z Mladé 28, nar. v Lipníku 26 1.5.1870, oddáni 30.6.1890, dítě oddáno zde s Jindřichem Růžičkou ze Světlé na Sázavou dne 4.1.1925 , jako vdova oddána zde s Jos. urbanem z Předměřic dne 24.9.1932

oo : Jindřich Růžička + Antonie Střelbová - 4.1.1928 Předměřice nad Jizerou / on ze Světlé nad Sázavou


oo : Josef Urban + Antonie Střelbová - 24.9.1932 Předměřice nad Jizerou / dohledat není online


Božena - 19.9.1903 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 139 / Antonín Střelba domkař v Předměřicích 32, syn Josefa Střelby výměnkáře v Předměřicích 32 a matky Anny rodem Hlásné ze Staré boleslavi 9, nar. v předměřicích 21.12.1859, matka: Kateřina Kočí narozena v Lipníku 26 dcera + Václava Kočího rolníka z Lipníku 26, okres benátky a matky kateřiny rod. Šáfrovy z Mladé 28, nar. v Lipníku 26 1.5.1870, oddáni 30.6.1890, dítě oddáno zde s Pavlem Verzichem z Dobrovice dne 4.11.1924

oo : Pavel Verzich + Božena Střelbová - 4.11.1924 Předměřice nad Jizerou / dohledat není online


Josef - 14.8.1861 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 15 / Střelba Josef domkař z Předměřic 32 syn Hynka Střelby , sklenáře z Předměřic 32 a mateře kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Hlásná Anna dcera Václava Hlásnýho chalupníka z Staré Bolesalvy 9 a mateře Annt rozené Šarechové? z Letnan

Václav - 30.12.1863 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 30 / Střelba Josef domkař z Předměřic 32 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a mateře kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Hlásná Anna dcera Václava Hlásnýho chalupníka z Staré Bolesalvy 9 a mateře Annt rozené Šarochové z Letnan

oo : Václav Střelba + Josefa Lukešová - 9.2.1887 Král Vinohrady , Praha

on: 10.1.1914 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 44 / 159 / Václav Střelba obuvník a domkař v Předměřicích 123, nar. tamtéž oddaný s Josefou rozenou Lukešovou z Cerhonic 78, nar. 30.2.1863, odddn 8.2.1887 , 50-10-10 tubera


Josef - 14.4.1887 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 9 / nemanželské dítě, otec: Střelba Václav obuvník z Předměřic 32 syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic , narodila se v Cerhovicích 78,oddáni 9.2.1887 na Král. Vinohradech v Praze

oo : Josef Střelba + Marie Krouzová - 10.11.1919 Předměřice nad Jizerou


Marie - 23.10.1888 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 24 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 32 syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic , narodila se v Cerhovicích 78,oddáni 9.2.1887 na Král. Vinohradech v Praze

17.11.1888 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 44 / 72 / Střelbová Marie dcera Václva Střelby obuvníka z Předměřic 32 a Josefy Lukšovy z Cerhonic ,hjt. Hořovice, narozena v Předměřicch 32, 0-9-0

Václav - 28.9.1889 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 39 / 35 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 32 syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic , narodila se v Cerhovicích 78,oddán v Lyse(Tisá)? nad labem s Marii Šulcovou 10.4.1928 ze Staré tysé?

oo : Václav Střelba + Marie Šulcová - 10.4.1928 Lysá nad Labem


Marie - 12.12.1890 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 39 / 45 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 32 syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic , narodila se v Cerhovicích 78

27.12.1890 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 44 / 84 / Střelbová Marie dcera Václva Střelby obuvníka z Předměřic 69a Josefy Lukšovy z Cerhonic ,hjt. Hořovice, narozena v Předměřicch 69, 0-0-16

Anna - 26.6.1892 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 39 / 61 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 32 syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic , narodila se v Cerhovicích 78, oddána zde 17.1920 s Josefem Boreckým z Předměřic

oo : Josef Borecký + Anna Střelbová - 17.1.1920 Předměřice nad Jizerou


Karolína - 15.3.1894 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 39 / 76 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 69syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel

oo : Josef Kubánek + Karolína Střelbová - 18.1.1921 Předměřice nad Jizerou / s josefem Kubánkem z Čihadel


Karel - 7.9.1896 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 39 / 91 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 69syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel, on nar. 30.12.1863 Předměrice 32, ona : 31.8.1864 Cerhovice, okr. Hořovice, oddáni 8.2.1887, dítě oddáno s Bohuslavou Stárkovou z Mnichova hradiště v Praze I u sv. Haštala 4.8.1920

oo : Karel Střelba + Bohuslava Stárková - 4.8.1920 U sv. Haštala, Praha I / ona z Mnichova hradiště


Hynek - 24.10.1897 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 39 / 102 / Střelba Václav obuvník z Předměřic 69syn Josefa Střelby domkaře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi narodil se v Předměřicích 32, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel, on nar. 30.12.1863 Předměrice 32, ona : 31.8.1864 Cerhovice, okr. Hořovice, oddáni 8.2.1887, dítě oddáno zde 22.2.1930 s Annou Dovřákovou z Předměřic

oo : Hynek Střelba + Anna Dvořáková - 2.2.21930 Předměřice nad Jizerou/ ona z Předměřic


Marie - 20.11.1900 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 39 / 121 / Střelba Václav mist obuvnický z Předměřic 123, narozen v Předměřicích 32, m. syn Josefa Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a Anny Hlásný ze Staré Boleslavi, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezíkovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel, on nar. 30.12.1863 Předměrice 32, ona : 31.8.1864 Cerhovice, okr. Hořovice, oddáni 8.2.1887, dítě oddáno 6.6.1922 na Král Vinohradech s Jos. Brázdou ze Staré L???

oo : Josef Brázda + Marie Střelbová - 6.6.1922 Král. Vinohrady , Praha


František - 15.1.1904 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 39 / 141 / dvojčata, Střelba Václav domakř a mist obuvnický z Předměřic 123, narozen v Předměřicích 32, m. syn + Josefa Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a + Anny Hlásný ze Staré Boleslavi, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezákovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel, on nar. 30.12.1863 Předměrice 32, ona : 31.8.1864 Cerhovice, okr. Hořovice, oddáni 8.2.1887,

14.4.1904 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 44 / 121 / Střelba František m. syn Václava Střelby obucníka z Předměřeci 123 a Josefy Lukešovy z cerhovic, nar. v předměř. 0-3-0

Antonín - 15.1.1904 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 39 / 141 / dvojčata, Střelba Václav domakř a mist obuvnický z Předměřic 123, narozen v Předměřicích 32, m. syn + Josefa Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a + Anny Hlásný ze Staré Boleslavi, matka: Josefa dcera + Václava Lukše mistra truhhhlářského v Cerhovicích 78, hjtm. Hořovice a Karolíny Slezákovy z Cerhovic, oddána 18.1.1921 zde s josefem Kubánkem z Čihadel, on nar. 30.12.1863 Předměrice 32, ona : 31.8.1864 Cerhovice, okr. Hořovice, oddáni 8.2.1887,

10.2.1904 Předměřice nad Jizerou 123 / Předměřice nad Jizerou 44 / 120 / Střelba Antonín m. syn Václava Střelby obucníka z Předměřeci 123 a Josefy Lukešovy z cerhovic, nar. v předměř. 0-0-26


Anna - 5.8.1866 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 47 / Střelba Josef domkař z Předměřic 32 syn Ignáce Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a mateře kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Hlásná Anna dcera Václava Hlásnýho chalupníka z Staré Bolesalvy 9 a mateře Annt rozené Šarochové z Letnan

František - 8.12.1871 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 75 / Střelba josef domkař z Předměřic 32 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozneé benešové z Předměřic, matka: Anna dcera Vácava hlásnýho chalupníka ze Staré Boleslavi 9 a matky Anny rozneé Sarochové z Letňan

kř. l. 27.2.1895 k soudo Benátky

Karel - 3.10.1873 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 86 / Střelba josef domkař z Předměřic 32 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozneé benešové z Předměřic, matka: Anna dcera Vácava hlásnýho chalupníka ze Staré Boleslavi 9 a matky Anny rozneé Sarochové z Letňan

23.2.1877 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 44 / 23 / Střelba Karel syn Josefa Střelby domakře ze ˇředměřic 32 a Anny Hlásný ch ze Staré Boleslavi, 3-4-0

Ignác - 21.10.1876 Předměřice nad Jizerou Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 33 / 104 / Střelba josef domkař z Předměřic 32 syn Hynka Střelby domkaře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozneé benešové z Předměřic, narodil se v Tučici 9, matka: Anna dcera Vácava Hlásnýho chalupníka ze Staré Boleslavi 9 a matky Anny rozené Sarochové z Letňan, narozdila se ve Staré Boleslavi

26.2.1877 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 44 / 24 / Střelba Ignác syn Josefa Střelby domakře ze ˇředměřic 32 a Anny Hlásný ch ze Staré Boleslavi, 0-4-0


Anna - 1.7.1832 Tuřice 23 / Předměřice nad Jizerou 18 / 16 / Ignatz Střelba sklenář syn + Josefa Střelby z Nusle a matky Anny rozené Jabůrek též z Nusle, matka: Kateřina dcera + josefa Beneše chalupníka z Předměřic a matky Alžběty rod. Procházka z Podbrach

Antonín - 24.4.1835 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 06 / 44 / Ignatz Střelba mistr sklenářský z Předměřic syn Josefa Střelby vinaře z Nuslich a matky Anny rozené Javůrek též z Nusle, matka: Kateřina dcera + josefa Beneše baráčníka z Předměřic a matky Alžběty rod. Procházka z Podbrach

Václav - 2.5.1840 Předměřice nad Jizerou 32 / Předměřice nad Jizerou 06 / 58 / Ignatz Střelba mistr sklenářský z Předměřic syn Josefa Střelby vinaře z Nuslich a matky Anny rozené Javůrek též z Nusle, matka: Kateřina dcera Josefa Beneše baráčníka z Předměřic a matky Alžběty rod. Procházka z Podbrach

oo : Václav Střelba + Rozálie Boháčová - 1862 buď Předměřice, Tuřice nebo Stránka okr brandýs

ona: 22.10.1879 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 36 / 66 / Střelbová Rosalie manželka Václva Střelby domakře v Tuřici 26 rozené Boháčová ze Stránky 32, okres brandýs, 17 let v manželství , 39-0-0, nemoc po porodu


Václav - 23.2.1864 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 31 / Střelba Václav pleták z Předměřic syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Boháčová Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , onres Brandejský a matky KAteřiny rozené Smolíkové z Ostrova

24.2.1864 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 27 / 79 / Střelba Václav syn Václava Střelby nájemníka z Předměřic a matky Rozalie rozneé Boháčové 0-0-1

Karel - 30.12.1864 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 38 / Střelba Václav pleták z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Boháčová Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , onres Brandejský a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova

18.2.1865 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 27 / 83 / Střelba Karelsyn Václava Střelby pletařez Předměřic a matky Rozalie rozené Boháčové,

Ignác - 29.7.1866 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 33 / 46 / Střelba Václav pleták z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Boháčová Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , onres Brandejský a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova

9.3.1867 Předměřice nad Jizerou 90 / Předměřice nad Jizerou 27 / 95 / Střelba Ignác syn Václava Střelby pletaře z Předměřic a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-4-0

Františka - 4.10.1868 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 33 / 56 / Střelba Václav pleták z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Boháčová Rosalie dcera Václava Boháče domkaře ze Stránky , onres Brandejský a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova

14.8.1869 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 44 / 3 / Střelbová Františka dcera Václava Střelby pletaka z Předměřic a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-10-0

Cecílie - 17.11.1870 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 33 / 69 / Střelba Václav pleták z Předměřic 90 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic 32 a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Boháčová Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , onres Brandejský a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova, hjt. Karlínské

26.12.1870 Předměřice nad Jizerou 69 / Předměřice nad Jizerou 44 / 7 / Střelbová Cecílie dcera Václava Střelby domakře z Tuřice 26 a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-1-8

Marie - 3.1.1872 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 42 / 37 / Střelba Václav domkař a pleták z Tuřice 26 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , hjt. Karlínské a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova, hjt. Karlínské

19.1.1872 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 36 / 55 / Střelbová Marie dcera Václava Střelby domakře z Tuřice 26 a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-0-15

Antonín - 17.5.1873 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 42 / 42 / Střelba Václav domkař z Tuřice 26 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , hjt. Karlínské a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova, hjt. Karlínské

7.6.1873 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 36 / 58 / Střelba Antonín syn Václava Střelby domakře z Tuřice 26 a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-0-21

Václav - 6.6.1873 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 42 / 46 / Střelba Václav domkař z Tuřice 26 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , hjt. Karlínské a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova, hjt. Karlínské

6.5.1874 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 36 / 60 / Střelba Václav syn Václava Střelby domakře z Tuřice 26 a matky Rozalie rozené Boháčové, 0-0-1

Anna - 30.5.1875 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 42 / 50 / Střelba Václav domkař z Tuřice 26 syn Hynka Střelby domkaře a sklenáře z Předměřic a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Rosalie dcera Václava Boháče domakře ze Stránky , hjt. Karlínské a matky Kateřiny rozené Smolíkové z Ostrova, hjt. Karlínské


oo : Václav Střelba + Anna Vojáčková - 24.11.1879 Kochánky 92 / Předměřice nad Jizerou 35 / 217 / Střelba Václav domakř a košikář v tuřici 26 syn + Ignáce Střelby mistra sklenářského z Předměřic a AKteřiny Benešovy z Předměřic narodil se v Předměřicích 32, 39-6-0, vdovec, nevěsta: Vojáčková Anna dcera Josefa Vojáčka hajného v Kochánku 92 a AMrie Bradáčovi ze Všetat narodila se v liblicích 14, okr .mělník, 27-0-0,s vob.

on: 28.10.1896 Tuřice 26 / 13 / domkař a košíkář / dohledat není online

ona: 1903 Tuřice 26 / 18 / vdova po Václavovi / dohledat není online


Karel - 21.1.1896 Tuřice 26 / Předměřice nad Jizerou 42 / 116 / Střelba Václav domkař a košíkář z Tuřice 26, nar. v Předměřicíchh 32 2.5.1840 syn Ignáta Střelby mistra sklenářského z Předměřic a matky Kateřiny rozené Benešové z Předměřic, matka: Anna Vojáčková narozená v Liblicích 14, okres mělník 28.10.1852 dcera Jsoefa Vojáčka hajného v Kochánku 92 a MArie rodem Bradáčovy ze Všetat, oddáni 24.11.1879

10.2.1896 Tuřice 28 / 13 / dohledat není online


oo : Hynek Střelba + Barbora Benešová - 5.7.1853 Tuřice 9 / Předměřice nad Jizerou 24 / 164 / Střelba Hynek vdovec a domakř z Předměřic 32, syn Josefa Střelby vinaře ???drašín, 19, blíž Nusle a amtky Anny rozené avůrekové , 62-0-0, vdovec, nevěstA: Benešová Barbora pozůstalá vdova po + Josefu Benešovy domakři z Tuřic 9 dcera Jana Svobody rolníka v Dřevinich 8 a mateře Anny rozené Lafkové z Dřevic? , 51-0-0Předměřice nad Jizerou 39 / 50-61 75-77 PROSLE

NEZAŘAZENO DO RODOKMENU