Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Suchý

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Václav Suchý + Anna Zelenková -


Františka - 1835

oo : František Vyhnis + Františka Suchá - 19.5.1863 Řevničov 11 / 90 / Wyhnis František vdovec a kramář ve Vorašicích 12, 41-0-0, vdovec, nevěsta: Sychý Františka dcera václava a Anny suchý kramářů v Řevničově 91, 27-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Vyhnis


Josef -

oo : Josef Suchý + Františka Vyhnisová -

ona: 16.11.1878 Řevničov 152 / Řevničov 12 / 27 / Suchá Františka manželka Josefa Suchýho kramáře v Řenčově 152 dcera Jsoefa Vyhnise pláteníka ve Vorasicích , žila v manželství 24 let, 49-0-0


Josef - 17.4.1802 Senomaty 105 / Senomaty 07 / 46 / martin Suchý kramer da sohnd es Martin Suchy inmann zu Hředl, mutter katharina geborenen Mathias Bešta von hředl, matka: Barbora tochter des Jakob Schleger inmann zu Linhorez? mutter elisabeth geboernen zu příbram

Anna - 29.5.1856 Orasice 1 / Chožov 2680 / 79 / u příležitosti návštěvy rodičů matka tuto dceru porodila, Suchý Josef kramář z Renšova 87, panství Krušovice , manž. syn Václava Suchýho kramáře z Řenčova 8 a Anny rozené Zelenka z Hořovic , matka: Františka dcera Jana Vyhnis domkaře z Voravic ,okresu Lounského a Terezie rozené Říha z Vorasic 12

Marie - 1857

23.2.1857 Řevničov 37 / Řevničov 07 / 12 / Suchý Marie dítě Josefa Suchýho kramáře, 1-0-0

Anna - 15.3.1858 Řevničov 37 / Řevničov 05 / 3 / Suchý Josef kramář syn Václava a Anny Suchý kramáře z Daušova 37, p. Krušovice , Novostrašsko, matka: Františka dcera Josefa a terezie Wihnis domkaře ve Vorašicích 8, p. Pátek kraj Lounský

oo : Vojtěch Peer + Anna Suchá - 5.2.1879 Řevničov 152 / Řevničov 11 / 177 / Peer Vojtěch kramář v Řenčově 152, syn katol. rodičů Františka Beera kramáře v Radnicích 120 a atky Anny dcery Tomáše raucha kramáře z Radnic, nar. 19.12.1855 , 230-0-0, svobodný , nevěsta: Suchá Anna dcera katol. rodičů Josefa Suchýho kramáře v Rančově 152 a matky Františky dcery Josefa Vyhnise domkaře z Vorasicích 8, nar. 15.8.1858, 21-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Peer
Martin -

oo : Martin Suchý + Kateřina Beštová - -


Martin - 1744 hledám Rakovník 03 / 343-399

oo : Martin Suchý + Barbora Šlégrová - on z Hředl / hledám Hředle 01 / 108 /

on: 20.2.1814 Řevničov 54 / Řevničov 01 / 225 / Martin Suchý kramář, 70-0-0, souchotiny

ona: 8.3.1814 Řevničov 49 / Řevničov 01 / 226 / Barbora Suchá vdova, 72-0-0


Anna - 3.9.1786 Hředle 30 / Hředle 02 / 6 / martin Suchý krämer, matka: Barbara bey? d unterthänig nach Kruschovic

Anna Marie - 5.8.1789 Hředle 48 / Hředle 02 / 10 / Suchá Martin innmann, Barbora beide unterthanich nacher Kruschovitz

Martin - 19.9.1792 Hředle14 / Hředle 02 / 14 / Suchý martin innmann, Barbara beide unterthanig nach kruschotiz

František - 1791-1797

oo : František Suchý + Anna Prasková - 8.11.1820 Domoušice 15 / SOA Lit. 9603 / 10 / Franz sohn des + Martin Suchý hausler in Rentsch purklitzer herrshaft, 23-0-0, svob. nevěsta: Anna tochter des Mathes Prask auzügers in Domaschitz N15 zitoliber herrshaft, 24-0-0, svob.


Terezie - 18.12.1825 Řevničov 68 / Řevničov 02 / 72 / Franz shon des + Martin et Barbora Suchý kramer vom Rentsch 112, matka: Anna tochter des Matheus Prask bauer in Domaschitz mutter Marie geborenen Mraz von Lhotta 14

oo : Václav Vacek + Terezie Suchá - 21.6.1854 Řevničov 57 / Řevničov 11 / 56 / Vacek Wenzl kramer sohn des Wenzl Vacek kramers in radnitz und der mutter Barbara geboren Weck? aus Radnitz, 31-0-0, svob. nevěsta: Suchý Theresia tochter des Franz Suchý kramers in Rentsch 57 und der mutter Anna geboren Parsk?, 29-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Vacek


oo : František Suchý + Barbora Hunková - / hledámNové Strašecí 11 / 146 / NS 07 / 212-236

on: 13.3.1866 Řevničov 111 / Řevničov 07 / 28 / Suchý František kramář, 75-0-0

ona: 7.11.1868 Řevničov 111 / Řevničov 07 / 37 / Suchý Barbara vdova po + Františkovi Suchým kramáři v Řenčově 111 dcera Václava a Marie Hunky bednáře v Strašic, 65-0-0


František - 8.3.1833 Řevničov 100 / řevničov 03 / 25 / Franz Suchý kramer von Rentsch 40 sun der + Martin Suchý 1/2bauer von Hředl und der + barbara tochter des Jakob Schleger kramer von Rinseletz? 17 Smetschner herrshaft, matka: Barbara tochter des + Wenzl hurka schneidermeister von Straschitz 53 und der + Maria tochter des + Mathias Loza bindners von Strašic 40

oo : František Suchý + Marie Štěpánková - 23.6.1857 Městečko 5 / Městečko 05 / 65 / Suchý František kramář v Řenčově 40, pasntví krnáčovské okres Strašecký syn Františka Suchégho kramáře a matky Barbory rozené Hunkovéze Strašecího, 24-0-0, svob. nevěsta: Štěpánková Maria dcera Františka štěpánka kramáře v městečku 5, okr. Křivoklát a matky Františky rozneé Eichingrové , 22-0-0, svob.


Anna - 7.7.1858 Řevničov 33 / Řevničov 05 / 6 / Suchý František kramář syn Františka a barbori Suchý kramáře v Řenčově 44, matka: Marie dcera Františka a Františky Štěpánek kramáře z městačka , okr. Krřivoklát

Anna - 18.9.1860

25.9.1860 Řevničov 33 / Řevničov 07 / 18 / Suchý Anna dítě Františka Suchýho kramáře, 0-0-7

Antonín - 28.11.1861 Řevničov 29 / Řevničov 05 / 36 / Suchý František kramář syn Františka a barbori Suchý kramáře v Řenčově 44, matka: Marie dcera Františka a Františky Štěpánek kramáře z městačka , okr. Krřivoklát

oo : Antonín Suchý + Kateřina Raisová - 18.9.1884 Domoušice / SOA Lit. 9603 / 112 / Suchý Antonín syn Františka Suchýho kramáře z Kornhausu a Marie roz. Štěpánek z Městečka, 23-0-0, nar. Řevničov, svobodný, nevěsta: Kateřina dcera Josefa Raise kramáře z Domoušic 76 a Kateřiny roz. Mudra z Bilichova, 25-0-0, nar. Řevničov, svobodoná


František - 15.9.1863 Rakovník 58 / Řevničov 05 / 54 / Suchý František kramář syn Františka a Barbory Suchý kramáře v Řenčově 10, matka: Marie dcera Františka a Františky Stěpánek kramáře u městečka , okr. Křivoklát

27.11.1863 Řevničov 70 / Řevničov 07 / 24 / Suchý František dítě Františka Suchý kramáře, 0-2-0

Marie - 3.10.1864 Řevničov 39 / Řevničov 05 / 67 / Suchý František kramáře syn Františka Suchýho kramáře v Řenči 1111 a matky Barbory dcery VVáclava a Marie Hrušky bednáře v Strašici, matka: Marie dcera františka Štěpánka kramáře v městečku , okr. Křivoklát a matky Františky dcery Vojtěcha a Marie eichinger ovčáka v VelkýmOujzedě

Karel - 27.8.1866 Řevničov 39 / Řevničov 05 / 92 / Suchý František kramáře syn Františka Suchýho kramáře v Řenči 1111 a matky Barbory dcery VVáclava a Marie Hrušky bednáře v Strašici, matka: Marie dcera františka Štěpánka kramáře v městečku , okr. Křivoklát a matky Františky dcery Vojtěcha a Marie eichinger ovčáka v VelkýmOujzedě

10.9.1866 Lišany / Řevničov 07 / 31 / Suchý Karel sítě Františka a Marie Suchýho kramáře, 0-0-14

Božena - 8.10.1867 Řevničov / Řevničov 08 / 11 / Suchý František domkař a kramář syn Františka Suchýho kramáře v Řenčově 1111, bz. Krušovice nyn kraje Pražského a matky Barbory dcery Václava a Marie Hánky? bednáře v Struš?ám, matka: Marie dcera Františka štěpánka kramáře v Městečku, pantví Křivoklát nyní téhož okresu , kraje Pražského a matky Františky dcery Vojtěcha a Marie Eichingerovy ovčdáka ve velkém Oujezdci

25.10.1867 Řevničov / Řevničov 07 / 33 / Suchá Božena manželská dcera Františka Suchého kramáře a matky Marie dcery františka a františky Štěpánka kramáře, 0-0-14

František - 10.7.1871 Řevničov / Řevničov 08 / 56 / Suchý František domkař a kramář syn Františka Suchýho kramáře v Řenčově 111, bz. Krušovice nyn kraje Pražského a matky Barbory dcery Václava a Marie Hunky? bednáře v strašecím, matka: Marie dcera Františka štěpánka kramáře v Městečku, pantví Křivoklát nyní téhož okresu , kraje Pražského a matky Františky dcery Vojtěcha a Marie Eichingerovy ovčáka ve velkém Oujezdě

17.5.1873 Řevničov 87 / Řevničov 12 / 8 / Suchý František manželský syn Františka suchýho kramáře v Řenčově 87, okres Novostrašecí a Marie dcery Františka a františky štěpánka kramáře v Městečku okres Křivoklátský, 2-0-0

Bohumil - 11.1.1873 Řevničov 157 / Řevničov 08 / 72 / Suchý František domkař v řevničově 157, syn Františka Suchýho kramáře v Řenčově 111 a Barbory rozené Hunkové ze Strašecího, matka: Marie dcera Františka štěpánka kramáře v městečku , okres Křivoklát a Františky rozené eichingrové z velkého Oujezda, okresu Rakovnického

1.5.1878 na Kornouze


Josef - 1.2.1835 Řevničov 8 / Řevničov 03 / 42 / Franz Suchý kramer von Rentsch 8 sohn des + martin Suchý 1/2bauer von hředl 1 und der + Barbara tochter des + jakob Schleger handlers von Rynholetz Smetschen herrshaft, matka: Barbara tochter des + Wenzal Hunka schmidmeister von Straschitz 37 und der + marioa tochter des + Mathias Loje? bindermeisters von Strašic

1.12.1840 Řevničov 111 / Řevničov 06 / 22 / Suchý josef ehelicher sohn des Franz und Barbara Suchý kramers von Rentsch 111, 6-0-0

Jan - 10.4.1838 Řevničov 16 / Řevničov 03 / 68 / Franz Suchý kramer von Rentsch 168 sohn des martin Suchý 1/2bauer von hředl 1 und der + Barbara tochter des + jakob Schleger handlers von Rynholetz Smetschen herrshaft, matka: Barbara tochter des Wenzal Hunka schmidlmeister von Straschitz 37 und der + marioa tochter des + Mathias Louju? bindermeisters von Strašic

24.12.1841 Řevničov 111 / Řevničov 06 / 23 / Suchý Johann ehelicher sohn des Franz Suchý kramers von Rentsch 111 und der Barbara seiner ehegattin, 3-0-0

Antonín - 8.2.1840 Řevničov 111 / Řevničov 03 / 85 / Franz Suchý kramer von Rentsch 111 sohn des + martin Suchý 1/2bauer von hředl 1 und der + Barbara tochter des + jakob Schleger handlers von Rynholetz Smetschen herrshaft, matka: Barbara tochter des Wenzal Hunka schmidlmeister von Straschitz 37 und der + marioa tochter des + Mathias Lonin? bindermeisters von Strašic

22.2.1840 Řevničov 111 / Řevničov 06 / 20 / Anton Suchý ehelicher sohn des Franz Suchý kramer von Rentsch 111, 0-0-14


Josef - 17.4.1802 Senomaty 105 / Senomaty 07 / 46 / martin Suchý kramer da sohnd es Martin Suchy inmann zu Hředl, mutter katharina geborenen Mathias Bešta von hředl, matka: Barbora tochter des Jakob Schleger inmann zu Linhorez? mutter elisabeth geboernen zu příbram

Josefa - 20.3.1805 Řevničov 72 / Řevničov 01 / 48 / Martin Suchý kramář, Barbora dc. Schlegrova

Václav - 2.7.1808 Řevničov 57 / Řevničov 01 / 64 / Martin Suchý kramář, Barbora dcera Schlegrova N57

oo : Václav Suchý + Anna Mužíková - 10.8.1829 Řevničov 78 / Řevničov 01 / 140 / Wenzl Suchy kramer sohn der + Martin et Barbora Suchy kramer geborenen Brož, 29-0-0, svob. , nevěsta: Anna tochter des + Joseph et Katharina Mužík kramer N 18 geboren Raubal, 24-0-0, svob.

on: 23.2.1872 Řevničov 170 / Řevničov 07 / 47 / Suchý Václav kramář(žebrák) v Řenčově 170, žil v manželství 40 let, 64-0-0

ona: 28.4.1883 Řevničov 116 / Řevničov 12 / 44 / Suchá Anna žebračka v Řenčově vdova po + Václavovi Suchém kramáři v řenčově 41, dcera Josefa Mužíka hutníka v Hořovicích, 72-0-0


Františka - 9.3.1836 Kněževes 22 / Kněževes 07 / 153 / Wentzl Suchý kramer aus Renčov 72 sohn des Martin Suchy kramers aus Rencov 72 und der mutter Barbora geborenen Schläger asu Rimholz , matka: Anna tochter des Josph Mužík hüttenmannes aus Hořovic 37 und der mutter Katharina geboenene Ružanský aus Mirošov , km: Barbora Staubert komedianten aus Zahradka, Anna Peer kramerin aus Radnic

Antonín - 6.6.1838 Řevničov 4 / Řevničov 03 / 71 Wenzl Suchy kramer von Rentsch sohn des + martin Suchy kramers von Rentsch und der + mutter Barbara geobern Schlegr von Rynholec Smetscher herrrshaft, matka: Anna tochter des Joseph Muzik hammerschneider von Tlusitz und der mutter Katharina geborenen Zelenka von Mirošovitz Hořovitzer herrshaft

Leopold - 16.10.1839 Buštěhrad 133 / Buštěhrad 04 / 7 / Václav Suchý kramář z Řevničova syn + Martina Suchýho kramáře z Renčova a + matky Barbory rozneé Šplegrovy z Linhorce u Smečna, matka: Anna dcera + Josefa Mužíka hutníka z Hořovic a matky Kateřiny rozzené Zelenkovy z Tluštic paství Hořovic

oo : Leopold Suchý + Anna Wildová -


Václav - 22.9.1868 Řevničov / Řevničov 08 / 23 / Suchý Leopold kramář syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41, p. Krušovice, okr. Slánského, kraje Pražského a matky Anny dcera Jsofa a Kateřiny Mužíka hutníka v Hořovicích, matka: Anan dcera Josefa Wilda havíře v Hůrkách 6, p okresu Hořovického a matky Barbory dcery matěje a Marie Hlinky zedníka ve Vejvańově

oo : Václav Suchý + Kateřina Urbanová - 25.10.1904 Řevničov 25 / Řevničov 14 / 91 / Suchý Václav kramář v Řenčově 25 syn kat. rod. Leopolda Suchýho obchodníka v Řenčově 25 a Anny roz. Wildové z Hůrek 6, okr. Hořovice, nar. 22.9.1868 Řevničov, 36-0-0, svob. nevěsta: Urbanová Kateřina dcera kat. rod. + Josefa Urbana obchodníka v Lipenci 32, okres Postoloprty a Marie roz. nejedlé z třeboce 39, okr. Louny, nar. 7.6.1885 Lipenec fara opočno, 19-0-0, svob.


Josefa - 29.10.1870 Řevničov / Řevničov 08 / 49 / Suchý Leopold kramář syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41, p. Krušovice, okr. Slánského, kraje Pražského a matky Anny dcera Josefa a Kateřiny Mužíka hutníka v Hořovicích, matka: Anna dcera Josefa Wilda havíře v Hůrkách 6, p okresu Hořovického a matky Barbory dcery matěje a Marie Hlinky zedníka ve Vejvańově


Růžena Aloisie - 12.10.1896 Řevničov 42 / Řevničov 10 / 28 / otec nenpsán, matka: Suchá Jsoefa dcera Leopolda Suchýho kramáře v Řenčově 42 a matky Anny rozené Vildové z Hůrek okres Hořovický, nar. 29.10.1870

oo : Robert Klein + Růžena Suchá - 5.6.1920 Ústí nad Labem

Dle sdělení Landratu vystoupila 16.8.19?9 v Ústí nad Labem z církve řím. katolické a zůstává gott gläubig


Růžena - 30.9.1872 Řevničov 92 / Řevničov 08 / 70 / Suchý Leopold kramář v řenčově 92, syn Václav Suchého kramáře v Řenčově 41 a Anny rozené Mužíkové z Hořovic, matka: Anna dcera Josefa Wilda havíře v hůrkách okres Hořovický a Barbory rozené Hlinkové

oo : Karel Tyl + Růžena Suchá - -


Josef - 2.11.1874 Řevničov / Řevničov 08 / 89 / Suchý leopold kramář v Řenčově syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41 a matky Anny dcery Josefa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Anna dcera Josefa Vilda havíře v Hurkách , hjt. Hořovice a matky Barbory dcery Matěje Hlinky zedníka na Vejvanově

oo : Josef Suchý + Terezie Kršková - 17.12.1927 Budyně nad Ohří / dohledat


Karel - 19.12.1876 Řevničov 144 / Řevničov 08 / 109 / Suchý leopold kramář v Řenčově 144 syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41 a matky Anny dcery Josefa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Anna dcera Josefa Wilda havíře v Hurkách , hjt. Hořovice a matky Barbory dcery Matěje Hlinky zedníka na Vejvanově

on: 31.5.1958 Praha 16

Anna - 12.2.1879 Řevničov 144 / Řevničov 08 / 131 / Suchý leopold kramář v Řenčově 144 syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41 a matky Anny dcery Josefa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Anna dcera Josefa Wilda havíře v Hurkách , hjt. Hořovice a matky Barbory dcery Matěje Hlinky zedníka na Vejvanově

25.10.1882 Řevničov 116 / Řevničov 12 / 42 / Suchá Anna manželská dcera Leopolda Suchýho kramáře v řenčově 116 a matky Anny roz. Josefa Wilda kramáře v hůrkách , 3-9-0

Stefanie - 11.5.1881 Řevničov 116 / Řevničov 08 / 158 / Suchý leopold kramář v Řenčově 144 syn Václava Suchýho kramáře v řenčově 41 a matky Anny dcery Josefa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Anna dcera Josefa Wilda havíře v Hurkách , hjt. Hořovice a matky Barbory dcery Matěje Hlinky zedníka na Vejvanově


Antonín - 19.4.1842 Řevničov 41 / Řevničov 04 / 14 / Suchý Václav kramář z Renčova 41 syn + martina Suchýho kramář z Renčova a matky + Barbory dcery + Jakuba Sflegra kramář z Renholce, matka: anna dcera + Josefa Mužíka hutníka z Hořovic a matky Kateřiny rozneé Růženský havářovi dcery z Mirošova

oo : Antonín Suchý + Marie Zuzánková - 12.2.1866 Řevničov 48 / Řevničov 11 / 108 / Suchý Antonín kramář syn Václava Suchýho kramáře v ??? 211 k.p. Krušowic? akt: neuschlose kraje Pražského a matky anny dcery Josefa a Kateřiny Mužíka hutníka z Harkruc?, 23-0-0, svob. nevěsta: Zuzánek Marie dcera Josefa Zuzánka kramáře z damkusnic? kraje Soboteckého , Mladá Boleslav a matky marie dcery Josefa a Anny Piky obchodníka v krajkách v Kunikách? vv Dolním Bouzově, 21-0-0, svob.

ona: 2.4.1888 Řevničov 4 / Řevničov 12 / 60 / Suchá Marie manželka Antonína Suchého kramáře v řenčově 4, žila v manželství 22 let, 44-0-0

on: 12.7.1897 Řevničov 170 / Řevničov 12 / 97 / Suchý Antonín kramář v řenčově 170, 54-0-0


Marie - 23.2.1866 Řevničov 48 / Řevničov 05 / 86 / Suchý Antonín kramář syn Václava Suchého kramáře v Řevničově 41 a matky Anny dcery Josefa a Kateřiny Mužíka hutníka z Hořovic, matka: Marie dcera josfa Zuzánka kramáře z Domaušic kraje Mlado Boleslavského a matky Marie dcery Josefa a Anny Pity obchodníka v Dolním Bouzově

oo : Karel Šikal + Marie Suchá - 30.7.1889 Řevničov 92 / Řevničov 14 / 22 / Šikal Karel kramář v Řenčově 92, manž. syn Josefa šikala kramáře v Lipníku 5, okr. Mladá Boleslav a Johany rodem Líbalové z Mladé Boleslavi, 24-0-0. fara Mlěnická, nevěsta: Marie Suchá manželská dcera Antonína Suchého kramáře v řenčově 92 hjt. Slánské a Marie rodem Zuzánkové z Domousic, 23-0-0, fara Řevničov

potomci v rodokmenu Šikal


Antonín - 19.10.1867 Řevničov 131 / Řevničov 08 / 11 / Suchý Antonín kramář syn Václava Suchého kramáře v Řevničově 41 a matky Anny dcery Josefa a Kateřiny Mužíka hutníka z Hořovic, matka: Marie dcera josfa Zuzánka kramáře z Domaušic kraje Mlado Boleslavského a matky Marie dcery Josefa a Anny Piky obchodníka v Dolním Bouzově

oo : Antonín Suchý + Anna Dolejšová - 3.11.1889 / 29.10.1889 ona z Nouzova

Sčítání lidu 1900: Okres Slaný - obec Řevničov, čp. 151-200 / 61 / https://ebadatelna.soapraha.cz/a/3867/61


Josef - 1892

7.12.1893 Řevničov 42 / Řevničov 12 / 80 / Suchý Jsoef syn Antonína Suchýho obchodníka z řenčova a Anny roz. Dolejšovy z Nouzova , okr. Rakovník, 1-0-0

Karel - 8.9.1894 Horní? Roč??

Antonín - 15.5.1896 Žatec 196 / Řevničov 10 / 25 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 170, syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 92 a + Marie rozené Zuzánkové z Domounice, okres. Sobotka, nar. 13.12.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzově 7 a Marie rozené Kořínkové z Nouzova okres Rakovník

Václav - 24.10.1897 Řevničov 170 / Řevničov 10 / 40 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 170, syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 92 a + Marie rozené Zuzánkové z Domounice, okres. Sobotka, nar. 13.12.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzově 7 a Marie rozené Kořínkové z Nouzova okres Rakovník, nar. 11.12.1871, oddáni 29.10.1889

oo : Václav Suchý + Vlasta Posltová - 24.8.1920 Černoušek / dohledat / není online


Anna - 1.8.1899 Řevničov / lexikon ví

Marie - 21.2.1901 Řevničov 170 / Řevničov 10 / 82 / Suchý Antonín kramář v Řenčovvě 170 v Řenčově rozený syn + Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 170 a + Marie rozené Zuzánkové z Domousnic 4, okr. SObotka, nar. 19.10.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzvě okres Rakovník a Marie rodem KOřínkové z Nouzova, nar. 11.12.1871, odddáni 29.10.1889

oo : Alfred Vettermann + Marie Suchá - 13.5.1920 Strojetice 93 / inv.č. 10989 / 105 / Vettermann Alfred, wirtshaftgehilfe in Strojetitz 69, daselbst , ehel sohn des Karl Vettermann hauslers in Strojetiz u der Emilie geb. Guhl aus Strojetitz, bz. Podersam, nar. 22.1.1898 Strojetice, 22-4-0, svob. nevěsta: Suchý Marie wohnhaft in Strojetic 93 ehel. tochter des + Suchý Anton wirtshaftsbesitzers in Strojetitz 93 u der Anna geb. DOlejší handelsmanns tochter aus Horschowitz 54, nar. 21.2.1901 Rentsch, 19-3-0, svob.


Emanuela - 11.1.1903 Řevničov 67 / Řevničov 10 / 103 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 170, syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 92 a + Marie rozené Zuzánkové z Domounice, okres. Sobotka, nar. 13.12.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzově 7 a Marie rozené Kořínkové z Nouzova okres Rakovník, nar. 11.12.1871, oddáni 29.10.1889

Milada - 31.3.1904 Řevničov 170 / Řevničov 10 / 118 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 170, syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 92 a + Marie rozené Zuzánkové z Domounice, okres. Sobotka, nar. 13.12.1867, matka: Anna rozená Dolejšová dcera Františka Dolejše kramáře v Nouzově 7 a Marie rozené Kořínkové z Nouzova okres Rakovník, nar. 11.12.1871, oddáni 29.10.1889

oo : Josef Setzer + Milada Suchá - 1.2.1930 Strojetice u Krýr / dohledat / není online


Josef - 1905 Řevničov

25.4.1906 Řevničov 170 / Řevničov 12 / 129 / Suchý Josef syn kat. rod. Antonína Suchýho kupce v Řenčově 170 a Anny roz. Dolejšové z Nouzova , v řenčově nar. 0-6-3


Josef - 1869

13.12.1872 Řevničov 52 / Řevničov 12 / 3 / Suchý Josef manželský syn Antonína Suchýho kramáře v řenčově 52 a matky Marie rozené Zuzánkové z Domacnic okres Sobotka, 3-0-0

Karel - 1871

2.1.1873 Řevničov 34 / Řevničov 12 / 4 / Suchý karel manželský syn Antonína Suchýho obchodníka v Řenčově 34 a matky Marie rozneé Zuzánkové z Damonenic okres Sobotka, 1-6-0

Anna - 27.12.1873 Řevničov 43 / Řevničov 08 / 80 / Suchý Antonín kramář v řenčově 43 hjt. Slánské, kraj Pražský syn kat. rod. Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a Anny dcery Josefa a kateřiny Mužíka hutníka z Hořovice, matka: Marie rozená Zuzánková dcera kat. rod. Josfa Zuzánka kramáře z Domousnic okresu Sobotský , kraje Maldoboleslavský a Marie dcery Josefa a Anny Pity obchodníka z Dolního bouzova

Josefa - 2.12.1875 Řevničov 186 / Řevničov 08 / 98 / Suchý Antonín kramář v řenčově 186 syn Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a matky Marie dcery Jsofa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Marie dcera Zuzánková dcera Josefa Zuzánka kramáře z Domoušovic 21, hjt. Sobotka kraj Maldoboleslavcký a matky Marie dcery Josefa Pity obchodníka z Dolního Bouzova

Karel - 7.11.1877 Řevničov 186 / Řevničov 08 / 118 / Suchý Antonín kramář v řenčově 186 syn Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a matky Marie dcery Jsofa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Marie dcera Zuzánková dcera Josefa Zuzánka kramáře z Domoušovic 21, hjt. Sobotka kraj Maldoboleslavcký a matky Marie dcery Josefa Pity obchodníka z Dolního Bouzova

2.11.1879 Řevničov 186 / Řevničov 12 / 31 / Suchý karel manželský syn Antonína Suchýho kramáře v Řenčově 186 a matky Marie dcery Josefa Zuzánka kramáře z Domaušína, 2-0-0

Josefa - 5.8.1879 Řevničov 100 / Řevničov 08 / 138 / Suchý Antonín kramář v řenčově 100 syn Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a matky Marie dcery Jsofa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Marie dcera Zuzánková dcera Josefa Zuzánka kramáře z Domoušovic 21, hjt. Sobotka kraj Maldoboleslavcký a matky Marie dcery Josefa Pity obchodníka z Dolního Bouzova

Josef - 29.7.1881 Kačice 17, okr. Slaný / Stochov 12 / 132 / Suchý Antonín obchodník z řenčova 30, okr. Slané, syn + Václava Suchýho obchodníka z Řenčova 30 a mateře Anny dcery + Josefa Mužíka, hutníka z Hošovic, matka: Zuzánek Maria dcera + Josefa Zuzánka obchodníka z Domousnic, hjt. Sobotka a mateře Marie rozneé brejcha z břežan

oo : Josef Suchý + Anna Šebková - 6.9.1906 Řevničov 170 / Řevničov 14 / 104 / Suchý Josef obchodní příručí v Řenčově 170 nar. v Kačici okr. Nové Strašecí 29.7.1881, rozený syn kat. rodičů Antonína Suchého obchodníka v Řenčově 30 a Marie rozené Zuzánkové z Domousnic , hjt. Sobotka, 25-0-0, svob. nevěsta: šebková Anna v Řenčově rozená 14.2.1882 dcera kat. rod. + Antonína Šebka mistra kováře v Řenčově 214 a Josefy rozené Bušekové z Řenčově 87, 24-6-0, svob.


Karel - 7.8.1883 Slavětín / SOA Litoměřice Slavětín 7210 / 180 / Suchý Antonín obchodník z Řevnova 53, hjt. Rakovnícké syn Suchého Václava obchodníka z Řenčova a matky Anny roz. Muzikovy z Hořovic , amtka: Marie roz. Zuzánková dcera Zuznka Josefa obchodníka z Rebalkova hjt. Jičínské a matky Marie roz. Brychovy z Břežan , dítě oddané 3.3.1919 v Předměřicích s Marií Šubrtovou ze Starých benátek, nar. 12.6.1895

oo : Karel Suchý + Marie Šubrtová - 3.3.1919 Předměřice nad Jizerou / Předměřice nad Jizerou 47 / 330 / Karel Suchý listonoš v Předměřicích 108, narozený v Slavětíně , okr. Luny , manželský syn katol. rod + Antonína Suchého obchodníka z Řenčova 53, hjt. Rakovnické a + Marie rozené Zuzánkové z Rebakova ,m hjt. Jičín, 35-6-26, svob. nevěstA: Marie Šubrtová bytem v Předměřicích 132, narozená v Starých Benátkáícch 50, okr. Nové benátky hjt. Ml. Boelslav leg. dcera katol. rodičů Josefa Šubrta listonoše v Předměřicích 132 a KAteřiny roz. Horákové z Starých benátek 98, 23-8-21, svob. ona nar 7.8.1883 fara Slavětín, ona 12.6.1895 Staré Benátky


Václav - 19.3.1886 Řevničov 4 / Řevničov 09 / 14 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 4 syn Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a matky Marie dcery Jsofa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Marie rozená Zuzánková dcera Josefa Zuzánka kramáře z Domaušovic 21, hjt. Sobotka a matky Marie dcery Josefa Pity obchodníka z Dolního Bouzova

oo : Václav Suchý + Aurelia Bell - 6.4.1919 u sv. Filipa, Paříž


Františka - 25.3.1888 Řevničov 4 / Řevničov 09 / 30 / Suchý Antonín kramář v Řenčově 4 syn Václava Suchýho kramáře v Řenčově 41 a matky Marie dcery Jsofa Mužíka hutníka v hořovicích, matka: Marie rozená Zuzánková dcera Josefa Zuzánka kramáře z Domaušovic 21, hjt. Sobotka a matky Marie rodem Pita , narozna v Sobotce

17.6.1888 Řevničov 4 / Řevničov 12 / 60 / Suchá Františka manželská dcera Antonína Suchého kramáře v řenčově 4 a MArie rodem Zuzánkové ze Sobotky, 0-2-22


Terezie - 7.10.1845 Blšany 94 / Řevničov 04 / 49 / Suchý Václav kramář v Renšovi 87 syn + martina Suchýho kramáře v Renčově a + matky Barbory dcery + Jakuba Splegra kramáře z Rinholce panstcví Smečenského, matka: Anna dcera + Josefa Mužíka hutníka z Hořovic a matky Kateřiny rozené Ruženský havířové dcery z Mirošova stejného panství

Anna - 9.2.1848 řevničov 87 / Řevničov 04 / 73 / Suchý Václav kramář v Renšově 87 syn martina Suchýho kramáře v Renčově a matky Barbory Sleger z Rinholce, matka: Anna dcera Josefa Mužíka hutníka v Hořovicích a matky Kateřiny rozené Ruženské z Mirošova

Barbora - 25.10.1850 Řevničov 50 / Řevničov 04 / 107 / Suchý Václav kramář v Renšově 87 syn martina Suchýho kramáře v Renčově a matky Barbory Sleger z Rinholce, matka: Anna dcera Josefa Mužíka hutníka v Hořovicích a matky Kateřiny rozené Ruženské z Mirošova

oo : Matěj Mudra + Barbora Suchá - fara Řenčovská

potomci v rodokmenu Mudra


Marie -


Josefa - 24.5.1811 Řevničov 86 / Řevničov 01 / 79 / Marie dcera Martina Suchýho kramářeNESVĚTŠTÍ

Jan -

oo : Jan Suchý + Kateřina Puštavá -


Veronika - -

oo : Josef Pecka + Veronika Suchá - 19.2.1832 Mirotice 1 / Mirotice 13 / 72 / Josef Petzka měšťan a tovaryš tesařský syn Vojtěcha Petzky tesaře a měšťana z Mirotic 1 a matky Barobry roz. Turečkové ze Starýho sedla, 24-0-0,s vob. nevěsta: Veronika vlastní dcera Jana Suchýho domkaře z Vavažova 47 a matky akteřiny roz. Puštavá z Vostrawec, 20-0-0, svob.


Barbora - 20.4.1833 / hledám Mirotice 22 /

oo : Petr Hes + Barbora Pecková - 19.8.1867 Mirotice 7 / Mirotice 15 / 27 / Petr Hes vdovec a kramář v Miroticích 7 syn + marie Hes kramářky v Miroticích , dle křestního listu jest Petr Hes syn Františka Valek kramáře z Nepomuku bylo to nepravé udání do matriky nebo matky Maria hes nebyla dle výpovědi syna Petra nikdy provdaná, 63-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora Pečka dcera Josefa Pečky tesařše a občana v Miroticích 1 a + matky Veroniky roz. Suchý z Varvažova? 34-0-0, svob.oo : Antonín Suchý + Františka Vlčková - 10.11.1867 Padochov, okr. Brnooo : Matěj Suchý + Kateřina -


Josef - 20.3.1763 sedlec

oo : Josef Suchý + Marie Brejchová -


Kateřina - 24.6.1797 Sedlec 20

oo : Václav Ungr + Kateřina Suchá - 15.5.1827 sedlec 15
Jan - 1807 Sedlec, okr. Plzeň-jih

oo : Jan Suchý + Anna Řapková - 23.7.1844 Sedlec u Tkadlcu 31 / Starý Plzenec 18 / 86 / Suchý Jan , mistr kovářský ze Sedlece 31, syn + Josefa Suchýho tkadlce ze Sedlce 31 a matky Marie rozené Brejchové ze Sedlce, 37-0-0, svob, nevěsta: Řapek Anna, dcera Vavřince řapka hutníka ze Sedlce 29 a Matky + Marie roz. Holubové ze Štahlav, 25-0-0, svob


Marie Gabriela - 16.12.1847 Sedlec 31 / Starý Plzenec 12 / 72 / Suchy jan , kovář ze Sedlce 31 syn + Josefa Suchýho tkadlec ze Sedlec 31 a matky + Marie rozené Breichové ze Sedlce, matka: řapek Anna , dcera Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Štiahlav

oo : Josef Skála + Marie Gabriela Suchá -


Barbora Antonie - 14.2.1850 Sedlec 31 / Starý Plzenec 12 / 76 / Suchy jan , kovář ze Sedlce 31 syn + Josefa Suchýho tkadlec ze Sedlec 31 a matky + Marie rozené Breichové ze Sedlce, matka: řapek Anna , dcera Vavřince Řapka hutníka ze Sedlce 29 a matky Marie rozené Holubové ze Štiahlavona: 24.4.1828 Řevničov 78 / Řevničov 01 / 262 / Anna Suchá krammerin, 25-0-0
Nové Strašecí 05

hledám -82 -

Řevničov 01

stepanek zemreli ostatni - 248


řevničov 02

ostatni stepankovi - 48


řevničov 04

hledam index S 196


řevničov 05

hledam index S 108-109


Řevničov 08 / 202P-203P

nesvetsky Suchý - 24,


řevničov 09

hledam index S 119

ostatni suchý- 4, 31,


řevničov 10

hledam index S 139řevničov 11

nesvetsky Suchý - 199


řevničov 13 / 21-23 44 48 70-72 78

ostantí suchý - 52


Hředle 02 / 108-110

Hředle 01 / 172-


oo : Jan Suchý + Marie -


František - 6.5.1754 Lišany / Hředle 01 / 3 /

František - 15.1.1759 Lišany / Hředle 01 / 9 /


oo : Jan Suchý + Kateřina -


Terezie - 17.4.1764 Lišany / Hředle 01 / 23


oo : Martin Suchý + Anna -


Jan - 30.6.1769 Lišany / Hředle 01 / 37 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/37


oo : Martin Suchý + Kateřina -


Václav - 6.1.1755 Hředle / Hředle 01 / 4 / Martin Suchž podruh matka KAteřina

Matěj - 23.1.1757 Hředle / Hředle 01 / 7 / Martin Suchý podruh,matka Kateřina

Anna Maria - 23.1.1767 Lišany / Hředle 01 / 30 /

Barbora - 2.2.1772 Lišany 5 / Hředle 01 / 45 / Martinus Suchey rustici et Catharina uxor

Ludmila - 6.4.1773 Lišany 5 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/46

Barbora - 14.6.1775 Lišany 5 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/55

Josef - 12.12.1777 Lišany 5 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/61

Marie - 3.4.1780 Lišany / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/67

Veronika - 18.11.1782 Lišany / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/73oo : Martin Suchý + Ludmila -


Marie - 17.5.1783 Krupá 5 / Hředle 01 / 75 / Suchey Martinus inquilinus mater Lidmilaooo : Josef Suchý + Kateřina - -


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/60

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5751/68


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10264/38

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10264/53


Domoušice 9603 O IO / 1784-1930 / -63 -http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7948&scan=71bdb1cfda9d45349e7943cc5e6a5beb


Rakovník

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11047/353

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu