Rodokmen: Šulc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Matěj - -

oo : Matěj Schultzer + ?? - -


Matěj - 1765-1769 dohledat

oo : Matěj Schultz + Barbora Hessová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

on: 12.3.1821 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 46 / Matěj Šulc kramář 56-0-0, otok

ona: po roce 1842 je psaná u narození Antonína Šulce syna Peregrína, že ho porodila / hledam Všeradice 19 / 83-


Matěj - 25.8.1792 Vinařice 40 / Všeradice 02 / 39 / Matiej Šulce kramář svobodný, barbora rozená hesová svobodná

František - 27.3.1796 Vinařice 30 / Všeradice 02 / 42 / Matiej Šultz kramář, barbora dcera františka hese kramáře z Vinařic 30

oo : František Šulc + Anna Kautská - 5.2.1828 Všeradice 08 / 13 / franz Šultz kramář a syn po Matějovi Schultzovi kramáři z Vinařic a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, 32-0-0, svob. nevěsta:Anna dcera po † Ignaci rautskim mistru ševcovském ze Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Hostomic, 36-0-0, svob.

on: 25.5.1839 Všeradice 45 / Všeradice 13 / 10 / František Šulc kramář z Vinařic pocházející z Vinařic 30, 48-0-0, an abcehrung

ona: 11.6.1856 Všeradice 2 / Všeradice 14 / 61 / Schulz Anna vdova po † Františkovi Schultzovi kramáři z Všeradic, špitální 75-0-0,


Anna - 27.12.1829 Všeradice 58 / Všeradice 02 / 53 / Franz šultz kramář syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbora roz hess z Vinařic 30, matka: Anna dcera Ignace Kautskýho mistra ševcovského z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber ze Stachovitz


Magdalena - 12.9.1859 Všeradice 25 / Všeradice 06 / 194 / otec nenapsán, matka: šulcová Anna dcera + Františka Šulce kramáře ze Vinařic 30 a Anny roz. Koutský z Všeradic 38, zemřela 2.2.1860

2.2.1860 Všeradice 25 / Všeradice 14 / 79 / Šulcová MAgdalena nemanž. dcera Anny Šulcové dcery po + Františku Šulci kramáři z Vinařic 30, 0-5-14, freisen

Josef - 5.8.1864 Všeradice 25 / Všeradice 15 / 35 / otec nenapsán, matka: Anna šulcová dcera + Františka šulce kramáře z Všeradic 25 a Anny roz. Koucké z Všeradic

21.11.1864 Všeradice 1 / Všeradice 14 / 106 / Šulc Josef nemanž. syn Anny šulcové služky z Všeradic 1 dcery Frantika šulce handlíře z Vinařic, 0-3-7


oo : Jiří Jungman + Anna Šulcová - 17.11.1868 Všeradice 58 / Všeradice 10 / 99 / Jungman Jiří nádeník z Podbrd 2, nemaž. syn Barbory Jungman dcery Marie Jungman z Všeradic 5 jenž byla dcera Jana Jungmana truhláře z Všeradic 17, 25-0-0, svob., nevěsta: Šulcová Anna , dcera + Františka Šulce(SChulz) kramáře ze Všeradic 58 a matky Anny rodem OKucké ze Všeradic 38, 39-0-0, svob.Antonín - 1.6.1835 Všeradice 16 / Všeradice 05 / 5 / Franz šulc kramář z Všeradic syn po Matěji domkaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, matka: Anna dcera Ignáce Kaucký sšvce z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Stiechovic


Peregrin - 23.7.1798 Vinařice 22 / Všeradice 02 / 43 / Matiej Šultz kramář svobodný, barbora dcera františka hese kramáře Vinařického swobodný N22

oo : Peregrin Šultz + Kateřina Prošková - 11.6.1833 Vinařice 11 / Všeradice 08 / 33 / Peregrin Šultz domkař syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbory roz. Hes z Vinařic 30, 31-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Václava Proška ševce z Vinačic 11 a matky Kateřiny roz Wichtik? z Vinařic 13, 27-0-0, svob.

ona: 25.12.1869 Všeradice 4 / Všeradice 14 / 134 / Šulcová Kateřina vdova po † peregrinovi Šulcovi , kramáři z Vinařic 11, rozená Prošková z Vinařic, 63-3-0, marasmus


Anna - 10.4.1832 Vinařice 11 / Všeradice 04 / 129 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic 30 syn Matěje domakře z Vinařic 30 a Barbory rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Proška mistra ševcovského z Vinařic11 a matky Kateřiny roz. Vechtík? z Vinaritz 13

Marie - 3.7.1834 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 135 / Peregrin Šulc domakř z Vinařic 30 syn Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barboy rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic a matky Kateřiny rozené Wechtík

28.7.1835 Vinařice 30 / Všeradice 13 / 21 / Marie dítě Peregrína Šulce knihaře a domkaře z Vinařic , 1-2-0, ??? ??? z opařeniny

Marie - 14.7.1837 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 59 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic syn + Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barbory rozené Hes z Vinařic, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Wechtík z Vinařic 11

Veronika - 29.1.1840 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 64 / Peregrin domkař z Vinařic syn po + Matěji domakři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 11


Anna - 10.7.1860 Vinařice 30 / Všeradice 06 / 211 / otec neuveden, matka: Šulcová Veronika dcera + Peregrina Šulce domakře z Vinařic 30 a + Barbory roz. Hes téz z Vinařic

oo : Antonín Koláček + Anna Šulcová - 11.6.1883 Borek / dohledat / není online


Bohumil Blažej - 29.1.1883 Bykoš 30 / Borek 17 / 10 / nemanželské dítě, Kolaček antonín tovaryš pokrývačský z Bikoše 30, syn Antonína Kolačka domakře z Bikoše 30 a matky karolíny rozené šarové? z Bikoše 30, amtka: Šulcová Anna dcera Šulcové Veroniky , dcery + Peregrina šulce domakře z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z vinařic 30, matrimonium 11.6.1883 pag 136

Emilie Cecílie - 19.11.1884 Bykoš 36 / Borek 17 / 30 / Koláček Antonín tovaryš pokrývačský z Bykoše 36 syn Antonína Koláčka domakře z Bykoše 30 a matky Karoliny rozené Šircové z Bykoše, matka: Anna nemanž. dcera Veroniky Šulcové nyní ovdovělé Jakoubkové dcery + Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a matky + Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Antonie - 25.3.1898 Bykoš 9 / Borek 17 / 167 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 9 narozený v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře z bykoše 30 a Karolíny roz. Šircové z Bykoše 30, amtka: %Sulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera Veroniky šulcové dcery Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Josef - 3.5.1900 Bykoš 7 / Borek 17 / 190 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 7 narozen v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře v Bykoši 30 a Karolíny rozené Šircové z bykoše 30, matka: šulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera vEroniky Šulcová dcery Perregrína Šulce domkaře z Vinařic a Barbory rozené hesové z Vinařic 30 , oddán s Anežkou Císařovou ze Rpet dne 7.6.1924 na Smíchově

oo : Josef Koláček + Anežka Císařová - 7.6.1924 na Smíchově , ona ze Rpet


oo : ?? Jakoubek + Veronika Šulcová - psáno u emilie, ze je nyni ovdovela Jakoubková

on: před 1885


Antonín - 17.11.1842 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 68 / Peregrin knihař z Vinařic 30 vlastní syn po + Matěji Šulci knihaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina vlastní dcera Václava Prošek ševce a domkaře z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 27,porodila vlastní bába Barbora Šulc


Kateřina - 2.11.1801 Vinařice 22 / Všeradice 03 / 71 / Matěj Schultz knihař poddani wojowy, Barbara rozená Hesová z Vinařic

11.6.1803 Vinařice 22 / Všeradice 11 / 31 / Catharina dcera Mateje Schultze knihaře , 2-0-0 psotník

Kateřina - 7.8.1805 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 76 / Matěj Schultz knihař poddani wojowský, Barbara dcera Franze Hessa z Vinařic 30

oo : Jiljí Pasecký + Kateřina Šulcová - 5.2.1828 Vinařice 37 / Všeradice 08 / 32 / jiljí Pasecký kramář a syn Matěje Paseckýho kramáře z bezděkova mesta Raudnice a matky , Rosarie rozený Kilian ad Sv. Dobrotivá , 25-0-0, svob. nevěsta:Kateřina dcera po Matěji Schultz kramari z Vinaric 30 a matky Barbory rozený Hess z Vinařic , 23-0-0, svob.

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Pasecký


Marie - 7.12.1807 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 80 / Matěj Schultz podruch, Barbara dcera France hessa z Vinaritza matky Katerini

19.4.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Maria dcera matěje Šulce, 1-6-0, psotník

Marie - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30


Anna - 18.5.1833 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 132 / nemanželská, otec nenapsán, matka: Marie dcera Matěje Šulce kramáře z Vinařic 30 a matky Barbory roz. hes z Vinařitc 30


oo : Josef Kocman + Marie Šulcová - 1.2.1842 Vinařice 30 / Všeradice 09 / 29 / Josef Kocmann recte Chottsmann domkař ve Vižině 34 syn po + Josefu domkaři ve Vižimě 34 a po mmatce Anne rozené , 50-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Ssulz vlasntí dcera po + Matějovi Šulc knihaři a domakři ve Vinařicích 30 a matky BArbory rozneé hes ze vsi Letky, 32-0-0, svob

hledam děti Všeradice 17 / 48P-50L nic 10-11

OSOv 31 - index K54P-56L


František - 18.7.1843 Vižina 34 / Osov 11 / 55 / Josef kocman domkař z Vižim 34 syn + josefa Kocmana z Lažovic domakře 18 a matky Anny Stibalovi z Vosova 51, matka: Marie Šulcová dcera + Matěje %Sulce domakře z Vinařic 31 a matky Brbory N.


Barbora - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30

31.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Barbara dcera Matěje Schultze, 0-0-4, psotníkoo : Jan Šulc + Marie Macháčková - možná Miřejov, okr Trutnov


Josef -

oo : Josef Šulc + Anna Kopecká -


Anna Marie - 7.5.1890 Písek / Písek 24 / 25 / Josef Šulc kočující majitel panoramy t.č. v Písku syn Jana šulce tkadlce v Doubravicích a jeho manželky Marie rozené macháčkové z Miřejova, okres Kralove Dvur, matka: Anna dcera. Tomáše Kopeckého kočujícího majitele panoramy z Mirotci a jeho manželky Josefy rozené Dubské z Vobůrky okres Písecký, svědek František Dubský ka jeho žena Marie

oo : Josef Andre + Anna Marie Šulcová - 6.2.1911 Chrást?


oo : Jan Šulc + Marie Rybáková - milevsko

on: před 1835


Tomáš - 1797 hledam Milevsko 7 / 181-182 / Milevsko 06 / 148-149 nic

oo : Tomáš Šulc + Terezie Čandová - 27.1.1834 Zhoř 2 / Krásná Hora nad Vltavou 09 / 53 / Šulc Tomáš tiskař pod k Zhoři syn po + Janovi Šulc švci z Milevska a matky Marie Rybak z Milisku, 37-0-0, svobodný, nevěsta: Čanda Terezie dcera Jana Čandy komedianta z hostovnic a matky Barbory roz. Richter z Uher?, 30-0-0, svob,

on: před 1863 / hledam Milevsko 34 index S - 372-373 nic / Milevsko 33 hledam index S330-332 / Milevsko 32 hledam index S226-228

ona: 1.11.1888 Zhoř 22, okers Sedlčanský / Krásná Hora nad Vltavou 27 / 203 / Šulcová Terezie žebračka vdova po + Tomáši Šulcovi tiskaři ve Zhoři rozená Čandová z Hostovnice, 84-0-0, sešlost věkem


Josef - 27.8.1836 Žemličkova Lhota 9 / Obděnice 06 / 73 / Tomáš Šulc tiskař plátna v Záhoří N3 syn + Jana Šulce mistra ševcovského z Milewska 64 a + matky Magdalney rozneé Rybákové z Okrauhlé 6, matka: Terezie dcera Jna Čandy komedianta z Hostownice a Barbory matky rozené N z N v Uhřích

on: 16.10.1894 Šebířov, okr. Tábor / Šebířov 13 / 44 / Šulc Josef světem jdoucí komediant narozen v Žemličkově lhotě a příslušný do Zhoř. okres Selčany, ostatní neznámo, 58-0-0, svobodný, rakovina žaludku

Josefa - 6.4.1839 Chýšky 13 / Chýšky 8 / 25 / Tomáš Šulc tiskař z Zhoř blíž ??, matka: Terezie dcera Jána Čanda z Hostownice panství Chlumeckého

oo : Jakub Schmied + Josefa Šulcová - 4.11.1862 Zhoř / Šmied Jakub pomocník v tělocviku /komediatn/ z Nezdic syn Jana Šmieda kramáře z Nezdic a matky Rozálie rodem Richterovy z Březnice narozený v Štěpánovicích , příslušný k obci Nezdice , okr Přeštice, 37-0-0, vdovec, nar. 1825 dle kř. l. v Klatovech, vdovství dokryje úmrtní list z Netvořic dto: 20.4.1861, nevěsta: Šulcová Josefa dcera + Tomáše Šulce tiskaře ze Zhoře 4 a matky Terezie rodem Čandavy z Hostovnice narozená v Malé Chýšce příslušná do Zhoři(Zhoř u Tábora), okr. Selčan, okr. Táborský, 23-0-0, svob., nar. 1839 Malé Chýšky


Jan -

oo : Jan Šulc + Josefa Tříšková -


Vincenc - 13.11.1865 Oříkov / Sedlčany 26 / 52 / Jan Šulc komediant ze Zhoře nyní ve Voříkově 7 se zdržující syn + Tomáše Šulce komedianta ze Zhoře a matky Terezie rozené Čandovy z Hoštornice?, matka: tříšková Josefa dcera + Antonína Tříšky komedianta z Mělníka a matky Alžběty rozneé Ševčíkovy


oo : Jan Šulc + Josefa Fialová - -


Mikuláš - 1.9.1867 Zhoř / Krásná Hora nad Vltavou 19 / 231 / Šulc Jan světem jdoucí m. syn Tomáše Šulce obyvatele ve Zhoři 4 a matky Terezzie roz. Čandové z Hostovnice přísl. do Zhoře ,matka: Josefa Fialová m. dcera Jan Fialy kramáře(obchodníka v koních) z Jistebnice a matky Kateřiny roz N.


Marie -

Jan - 15.5.1849 Nová Ves-Brloh

oo : Jan Šulc + Anna Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 92 / Šulc Jan záložník 24 praporu myslivce a herec s loutkami ze Zhoře u Sedlčan v Panoším Ujezzdě syn Marie dcery Tomáše Šulce řemenáře ze Zhoře a terezie Čandové z Chlumec, nar. 15.15.1849 v Nové vsi u brloh v ledci, 28-0-0,s vob. , nevěsta: Nedvědová Anna dcera + Václava nevdvěda řemenáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 20.4.1857 Hořejší Březí


Václav -Josef -

oo : Josef Šulc + Uršula Vondráčková - 16.9.1779 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 03 / 298 / Schultz Josephus z Kněževes, Ursula Vondracek vidna

ona: 12.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 05 / 69 / Susanna uxor Josephi Schultz nundinatoris, 29-0-0


Jan - 6.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / 94 / Schultz Josephus nundinator Ursula mater

8.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / Joannes filius Josephi Schulz nundinatoris, 0-0-3


oo : Josef Šulc + Anna Krátká - z Lušce , ona z Kožlan Kožlany 05 / hledam 134-143 nic


Anna - 1783 / hledam Svatý Jan pod Skalou 02 /90 -99 117-118

oo : Antonín Karban + Anna Šulcová - 15.11.1802 Zaječov 47 / Svatá Dobrotivá 07 / 78 / Antonín Karban, kramář syn otce Jana Karbana kramáře z Zaječova a mateře Benigny Kilianové rozené Z Zaječova, 20-0-0, svob., nevěsta: Anna Šulcová dcera Josefa šulce kramáře z Locker? mater † Anna Kratká z Kozlan rozená z Lusce ze vsy, 19-0-0, svob.


Barbora - 16.12.1784 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 37 / Josef SChultz kramář, Anna Krátka

Josef - 11.3.1787 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 41 / Josef Schultz kramář svobodný, Anna Krátka

Marie - 16.11.1789 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 47 / Josef SChultz kramář, Anna KrátkaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Karel Šulc + Zdeňka Tichá -


Marie - 12.10.1886 Velvary / dohledat není online 8.12.2018

ona: 14.9.1905 Mlěník 55 / Mělník 47 / 290 / Šulcová MArie bytem na Mělníku 55, narozená ve Velvarech 63 dne 12.10.1886, svobodná manž. dcera + Karla Šulce kupce ve Velvarech 63 a Zdeňky rodem Tichý z Citova, 18-11-0oo : Josef Šulc + Alžběta Ryšavá -

ona: 12.9.1927 Tábor 926 / Tábor 55A / 234 / Alžběta Šulcová vdova po + Josefu šulcovi obchodníku t.č. v Táboře 926, rodem Ryšavá z Vídně XIV, 50-11-4, nar. ve Vídni XIV 8.10.1876, pohřbena ve Vídni
oo : Antonín Sedlmaier + ? -


Jan - 1761 Zdeslavice

oo : Jan Sedelmayer + Anna Holzhauserová - 11.1.1786 Sklenka 4 / Jažlovice 01 / 10 / Jan syn po + Antonínovi Sedelmajer pohodném z řadovic svobodný, 25-0-0, svobodoný, nevěsta: Anna dcea Václava Holzhauser pohodného z Solopysk svobodná, 25-0-0, vdova


Alžběta - 1797

oo : Jan Krazl + Alžběta Sedlmaier - 14.11.1826 Veselíčko 34, okr. Písek / Veselíčko 5 / Jan Krasl domakř a vojak od 54 sís. kratenců? Baron Salini domakř z Veselíčka syn + Jana Krasl drahniho mistra ted odsusd a matky Marie Hamen, 26-0-0, svob. nevěsta: Alžběta dcera + Jana Sedlmaier drahniho mistra z Zdeslavic a mat: Anny roz. Holzhauser, 29-0-0, svob.

potomci zde http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/fp1.htm


Marie -


Vojtěch - 1814, jeoh otec byl patrně Schulz / nebylo to Nová Ves u Mladé Vožice 18

oo : Vojtěch Sedlmaier(vulgo Schulz) + Thekla Šoupová- 10.5.1842 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 108 / Vojtěch Settelmayer / obyčejmi Šulc nazvaný / svobodník z II čtvrni? Táborské bývalý nájemník v Malovicích herec čili přecházející komediant syn Marie Settelmayer dcery + Jána Settelmayera trávního mistra z Červených Janoviček a matky Anny rozené Holzhausrovy z Sklecky? , 28-0-0, svob. nevěsta: Thekla Spaub dcera ??? v Reicha Spauba nájmeníka z Trhových sviní 255 a matky Doroty rozené Radwonowsky z Lippova 19, 32-0-0, svob.

ona: 8.8.1890 Mutice 21 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 140 / Tekla šulcová světem se potulující komediantka vdova po + NB šulcovi komediantu z Mutic 3 rozená N?. z N?. Šoupová, 78-0-0, ženatá


Jan Šoupa - 8.9.1835 Tábor / tábor 13 / 335 / otec nenpsán, matka: Thekla ehel., tochter des + Adalbert Schoupa schuhmachermister zu Swinitz Gratzner hrscht Budweiser kreis u der mutter Dorotea geb. Radvanovský aus Lischau

oo : Jan Šulc + Františka Holzknechtová? -

on: 22.12.1885 Milínov 1 / Nový rychnov 21 / 101 / Ján šoupa vulgo Šulc komediant z Mutic , ženat, 45-0-0


Emanuel Holzknecht - 6.12.1867 Hrejkovice 9 / Milevsko 13 / 341 / nemaželské dítě, otec:šulc Jan komediant z Mutic 4 syn Vojtěcha šulce komedianta z Mutic 4 a Tekly rozené Šaub obecního posla z Trhových svin , matka: Františka dcera Josefa Holzknechta koemdianta ze Zbenic a Anny rozené Toral? šafáře na Karlově okresu blovského


oo : Jan Šoupa(vulgo Schulz) + Marie Blümlová - 26.6.1876 Zachotín 13 / Zachotín 7 / 29 / Jan Schaupa (vulgo Schulz) kočující tělocviční pomocník příslušný bydlištěm v Muticích t.č. v Zachotíně 13, nemanželský syn + Thekly dcery + Vojtěcha Schaupa mistra obuvnického v Trhových Svinech, 40-0-0, svobodný, nar. 8.9.1835 v Táboře, nevěsta: Marie Blümel příslušná v březí okres VltavoTýn t.č. v Zachotíně 13, manželská dcera Jakoba Blümel kočujícího herce s lutkami příslusná v březí a matky Kateřiny dcery + Jana Winklera kramáře v Trhových svinech , 20-0-0, svobodná , nar. 14.9.1855 v Lipnici fara Jílovice


Josef Šoup - 9.3.1886 Buková 18 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 83 / Jan SChoup vulgo Schulz herec s loutkami příslušný do Mutic nemanž. syn thekly , manž. dcery Vojtěcha Schoupa mistra obuvnického z trhových Svin, matka: Marie manž. dcera Jakoba Blümla kočájícího herce s loutkami příslušný do Březí okres VlatavoTýn a ejho manželky Kateřiny rozneé Winkler kramáře z Trhových Svin


Vincenc - 1838 Malovice / Mutice fara Nová Ves to podle indexu neni

oo : Vincenc Settelmayer(vulgo Schulz) + Marie Holzknechtová - 30.5.1865 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 117 / Schulz Vincenc / recte Vincenc Settelmayer vulgo Schulz/ kočující loutkoherec , komediant příslušný u mistni obce Novovísky z z Mutic okresu Mlado-Vožického kraje Taborského manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo SChulz kočujícího loutkáře z Mutic 4(syn Jána Settelmayera drnomistra z Červených Janodic? manž. dcery Thekly dcery Vojtěcha Soupa krejčího z Trhových Svin, 27-0-0, svob. matka: Marie Holzknechtová rodem ze Zbenic okresu Mirovského kraje Píseckého manž. dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic a Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tašnovic Taschlowitz a Anny rozené Jirkovské z Hradisti, 20-0-0, svob.


Marie - 11.9.1868 Sepekov 64 / Sepekov 7 / 163 / Schulz Vincenc komediant světem jdoucí z Mutic 4 syn Vojtěcha Schulze komedianta a Mutic a a matky Thekly rozené Schalb z Trhových svinů, matka: Holzknechtová Marie dcera Jána Holzknechta komedianta z Kaniče? Mirovický okres, a matky Anny rozené Frtelblové ze Škůdry okres Strakonice

oo : ?? Vořech + Marie Schulzová - napsáno u jejího narození


Anna - 6.4.1873 Reteč 8 / Chraštice 18 / Čeněk Šulc cestující pomocník herecký s loutkami a tělocvik provozující /Marionetttenspieler udn gymnaster/ v Reteč 8 do Mutic přináležející č4 syn Voojtěcha Šulce komedianta v Muticích a manželky jeho Thekly rozená Šoupová ze Svinů Trhových , matka: Marie Holzknecht manželská dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic 17 a téhož manželky Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tažovic

oo : František Vydra + Anna Šulcová - 23.1.1909 Domažlice


Marie Magdalena - 21.7.1878 Nova Ves 11 / Nová Ves u Mladé Vožice 6 / 244 / Vincec Schulz auch Settelmayer loutkář a gymnastiker v Muticích 4 syn Vojtěcha SChulze komedianta v Muticích 4 a jeho manželky Thekly dcery Vojtěcha šoupa krejčího z Trhových Svinu, matka: Marie manž. dcera Jana Holzknechta komedianta z Zbenic a Anny dcery Jana Verderber plechare z Taškovic/Taschlowitz/

Františka - 31.1.1882 Oprechtice 11 / Stanětice 12 / 87 / Vincenc SChulz kočující loutkář z Mutic fara Nová Ves , opkres Táborský, manž syn Vojtěcha Schulze komedianta z Mutic a jeho manželky Karoliny rozneé Šoup z Trhových Svin, matka: Marie manželská dcera Jana Holzknechta komedianta z Vorlických Zbenic fara Kraastice a jeho manželky Anny roz. Verderbel z Tažovic

druhý zápis jejím narození : 31.1.1882 Oprechtice 11, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 79 / Vincenc Settelmayer vulgo Schulz kočující loutkář v Mutějiíéch manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo Schulze kočujícího loutkáře z Mutějic a jeho manželky Karolíny dcery Vojtěcha Šoupa krejčího z thových Svin 255, matka: Marie manž. dcera Jána Holzknechta komedianta ze Zbenic u Vorlíka a Anny dcery Jána Verderber plechaře z taskovič Tachlowitz okres strakonický

oo : František Kellner + Františka Schulzová - 12.2.1903 Staňkov, okr. Horšovský týn / Staňkov 34 / 10 / Kellner František narozen v Grafenschlag 36, hejt. Pëggstall v Dolních Rakousích akrobat manž. syn + Václava Kellnera akrobata z Hluboše a Anny roz. Jung z Vonoklas , 27-8-0, nar. 26.5.1875, svobodný, nevěsta: Schulzová Františka narozená v Oprechticích 11 okres Nová Kdyně manž. dcera + Vincence SChulze akrobata z Mutic , okr Nová Vožice a MArie rodem Holzknechtové z Vorlických Zbenic, okr. Písek, 21-0-0, svob

potomci v rodokmenu Kellner


oo : Čeněk Schulz + Terezie Buřičová -


Wilhelm - 22.4.1889 Samšín u Pacova, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 85 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samšíně se zdržující nemanželský syn Marie dcery Vojtěcha Schulze majitele loutkového divadla z Mutic, matka: terezie dcera josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a jeho manželky Anny rodem Richter cetera ignota

druhý záznam o jeho narození: Vilhem Schulz - 22.3.1889 Samšín 3 / Pacov 30 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samčině 3 příslušný do Nové Vsi u Vožice nemanž. syn Marie Dcery Vojtěcha Šulce majitele loutkového divadla z Nové Vsi, , Terezie dcera Josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a Anny rodem Richter

oo : Vilém Schultz + Anna Studená - 28.2.1921 Mladá Boleslav / Mladá boleslav 86 / 91 / Vilém Schulz brusič v Ml. boleslavi ve voze narozen Samšín 3 okr. Pelhřimov přísl do Nové Vsi okres tábor syn + čenka Schulze brusiče z Lužanech a terezie dcery josefa Buřiče obchodníka v Kamenici n Lípou, nar. 22.3.1889, 31-0-0 svob. nevěstA: Anna Studená brusička v ml.- boleslavi ve vozu naroz. v Pobistrajci 1 okr Pelhřimov, přisl. do Splavka fara Kr. hradec, dcera + Vojt. Studenýh obrusiče ve Stráži a Františky dc. Josefa Buřiče podruha ve Vlčetíně, nar. 24.5.1889, 31-0-0, svob.


Jan - 24.3.1886 Lhotice, okr. humpolec / Jiřice 30 / 28 / Schulz Vincenc kat. loutkář z Nové Vsi u Mladé Vožice syn Marie Schulzvoá komediantky z Nové Vsy dcery Vojtěcha Schulze loutkáře z Mladé Vožice 4 a Tekly rodem SChoupovy z Trhových svin, matka, Terezie Buřičova kat. manžel. dcera Josefa Buřiče šleifíře z Kamenice nad Lipou a Anny rozené Richter z Mezilesí

oo : Jan Schulz + Marie Šteinová - 2.11.1909 Liboc / LBC O34 / 47 / Jan Schultz kočující brusič přísl do Nové Vsi , okr. Ol. Vožice nar. ve Lhotici okre. Humpolec, dne 24.3.1886 syn kat. rodičů Vincence Schulze loutkáře z Nové Vsi okr. Ul. Vožice a terezie roz. Buřičovy z Kamenice nad Lipou, 23-6-0, svobodný, nevěsta: Marie Šteinová narozená v Srbech 33, hejt. Slaný dne. 22.1.1888 fara Tuchlovice, mž. dcera katol. rodičů Václava Šteina nádeníka z Ledců hejt. Slaný a Marie roz. Studené z Kardašovy Řečice, 21-9-0, svob.Marie *1843, Zárybniční Lhota

Anna - 29.3.1850 Nová Olešná 7 / Strmilov 24 / 25 / Vojtěch Šulc komediant z Malé Mutice, bývaly ouřad swobodníku 11, vlastní syn Jana Šulce komedianta z Božetic panství Milisko a AMrie rozené Ján Setlmajer panskýho hjnýho z Čáslavského kraje u Červených Jalowičkách, Tekla dcera Vojtěcha Šoupa posla v Trhových Svinách a Doroty rozené Josef Radbanovský policista v Lišově panství Třeboňoo : Jakub Schulz + Anna Havránková - 5.8.1794 Zhoř 4 / Červené Janovice 13 / 54 / Schultz Jakub z panství Richnovského podaný do Janovitz, 23-0-0, svob. Anna Havrankova dcera Janna harvranka ze Zhoře, 17-0-0, svob.


Jan - 6.5.1795 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 98 / Jakub Schultz, Anna ?? Hawrankova

oo : Jan Schulz + Kateřina Štáfková? - 29.8.1816 Zhoř 27 / Červené Janovice 13 / 58 / Johan ehelicher sohn des Jakob Schulz weber zu Zhor, 21-0-0, svob. nevěsta: Katharina eheliche tochter des Franz Stafek? Schneider zu Zhor, 26-0-0, svob.


Jan - 14.3.1817 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 198 / Jan Schulz baráčník, Kateřina dcera Františka Štastka baračníka ze Zhoře

Josefa- 16.10.1819 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 203 / Jan Schulz tkadlec, Kateřina dcera Františka Štadek? baračníka ze Zhoře

Václav - 1.9.1822 Zhoř 4 / Červené Janovice 08 / 173 / Jan Schulc tkadlec, Kateřina dcera po + Františku Štasek? baracniku v Zhoři z matky Anny rozený Pebezcky?


Anna - 4.3.1798 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 101 / Jakub Schultz tkadlec, Anna Hawranek

Marie - 29.7.1807 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 184 / Jakub Schulz familiant, Anna dcera + Janovi Hawrankovi

František - 30.5.1811 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 188 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ze Zhoři

Kateřina - 27.2.1814 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 193 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ve Zhoři

Václav - 12.6.1818 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 200 / Jakub Schulz familiant a tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi ševci ve ZhořiFrantišek Sedlmayer + Marie Fialová - 10.11.1844 Zadní 3 / červené Janovice 15 / 108 / Sedlmayer franz inwohner u wasenmister in Senetín 21 ehelicher sohn des Josef Sedlmayer wasenmeister in Slawau 4 herrshaft Lange? Lhota u der mutter Magdalena geborene Franz nemec wasenmister in Bukova 3 , 25-0-0, svob. Mria eheliche tocher des Johan Fiala familianten in Zadni 3, u der mutter Anna geboren Wenzel Sova bauer in Opatowitz 8, 25-0-0, svob., svědci: Mathias kaiser wasenmistr in Klein Banicher? 53

Jan Setrmayer + Marie Šteblíková(vdova Tvrdíková)- 25.11.1845 Vilémovice 16 / Červené Janovice 15 / 159 / Setrmayer Johann inwohner in Villimovitz eheliche sohn des Johann Setrmayer lathen? in ? Janovitz 167herrrschaft Rataj und der mutter Maria geboren Maruščák aus Buzeschawitz gut Juditz, 20-0-0, svob. , nevěsta: Maria wittwa nach dem 12.11.1843 ?? larbeuea? Josef Tvrdík mauer gesellen in Hradistin 13 herrschaft Sedletz ein eheliche tocher des Johan Šteblik bauer in Vilimovitz 16 u der mutter Anna geboren Adametz aus Pabenitz herrshaft Kriselitz?, 42-0-0, vdovaBarbora - umrtí 15.1.1889 Všeradice 44 / 1 / 52-0-0 / není online


Bohumil - umrti 30.5.1861 Krtěnovice / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 85 / Bohumil SChulz pnáže znamky číslo 24733 u Františky Ledvinové domkaře ze Krtenovic 27, 0-4-0oo : Jan Šulc + Magdalena - -


Jiří Jiljí - 1.9.1750 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 24 / dítě Jana Šulce budoucího hospodáře a Maří magdalena manželka

Kateřina - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Alžběta - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Anna Kateřina - 18.1.1755 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 34 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Jan - 28.5.1757 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 38 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželkaoo : Jan Šulc + Alžběta - -


Magdalena - 1.10.1765 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 57 / Joannis Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Jan - 7.3.1768 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 62 / Joannis Nepomuceni Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Antonín - 9.3.1770 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 66 / Jois Schultz prodiani et Elisabetha materoo : Jiří Šulc + Magdalena - -


Kateřina Anna - 6.1.1775 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 77 / Schultz Georgius pradianus Elisabetha mater

Jiří Jan - 18.12.1777 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 86 / Schultz Georgius puldianus mater Magdalena

Kateřina - 3.7.1779 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 91 / Schultz Georgius rusticus Magdalena uxor subditi Roudnic