Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Šulc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Matěj - -

oo : Matěj Štulcr + ?? - -


Matěj - 1765-1769 dohledat zkusim Dobříš 30 / 43 nic

oo : Matěj Štulcr + Barbora Hessová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

on: 12.3.1821 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 46 / Matěj Šulc kramář 56-0-0, otok

ona: po roce 1842 je psaná u narození Antonína Šulce syna Peregrína, že ho porodila / hledam Všeradice 19 / 83-

hledám jeslti neměla druhou svatbu Všeradice 08 / 9-14 16-19 24-28 31-35 38-41 42-46-52


Matěj - 25.8.1792 Vinařice 40 / Všeradice 02 / 39 / Matiej Šulce kramář svobodný, barbora rozená hesová svobodná

František - 27.3.1796 Vinařice 30 / Všeradice 02 / 42 / Matiej Šultz kramář, barbora dcera františka hese kramáře z Vinařic 30

oo : František Šulc + Anna Kautská - 5.2.1828 Všeradice 08 / 13 / franz Šultz kramář a syn po Matějovi Schultzovi kramáři z Vinařic a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, 32-0-0, svob. nevěsta:Anna dcera po † Ignaci rautskim mistru ševcovském ze Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Hostomic, 36-0-0, svob.

on: 25.5.1839 Všeradice 45 / Všeradice 13 / 10 / František Šulc kramář z Vinařic pocházející z Vinařic 30, 48-0-0, an abcehrung

ona: 11.6.1856 Všeradice 2 / Všeradice 14 / 61 / Schulz Anna vdova po † Františkovi Schultzovi kramáři z Všeradic, špitální 75-0-0,


Anna - 27.12.1829 Všeradice 58 / Všeradice 02 / 53 / Franz šultz kramář syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbora roz hess z Vinařic 30, matka: Anna dcera Ignace Kautskýho mistra ševcovského z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber ze Stachovitz


Magdalena - 12.9.1859 Všeradice 25 / Všeradice 06 / 194 / otec nenapsán, matka: šulcová Anna dcera + Františka Šulce kramáře ze Vinařic 30 a Anny roz. Koutský z Všeradic 38, zemřela 2.2.1860

2.2.1860 Všeradice 25 / Všeradice 14 / 79 / Šulcová MAgdalena nemanž. dcera Anny Šulcové dcery po + Františku Šulci kramáři z Vinařic 30, 0-5-14, freisen

Josef - 5.8.1864 Všeradice 25 / Všeradice 15 / 35 / otec nenapsán, matka: Anna šulcová dcera + Františka šulce kramáře z Všeradic 25 a Anny roz. Koucké z Všeradic

21.11.1864 Všeradice 1 / Všeradice 14 / 106 / Šulc Josef nemanž. syn Anny šulcové služky z Všeradic 1 dcery Frantika šulce handlíře z Vinařic, 0-3-7


oo : Jiří Jungman + Anna Šulcová - 17.11.1868 Všeradice 58 / Všeradice 10 / 99 / Jungman Jiří nádeník z Podbrd 2, nemaž. syn Barbory Jungman dcery Marie Jungman z Všeradic 5 jenž byla dcera Jana Jungmana truhláře z Všeradic 17, 25-0-0, svob., nevěsta: Šulcová Anna , dcera + Františka Šulce(SChulz) kramáře ze Všeradic 58 a matky Anny rodem OKucké ze Všeradic 38, 39-0-0, svob.


Barbora - 8.6.1832 Všeradice 37 / Všeradice 04 / 62 / Franz Šultz kramář a podruch syn Matěje Šulcz kramáře z Vinařic 30 a matky Barbory roz. Hes z Vinařic 30, matka: Anna dcera Ignáce Kautskýho mistra ševcovského ze Všeradic 38 a matky Barbory roz. Weber z Střichovitz

Antonín - 1.6.1835 Všeradice 16 / Všeradice 05 / 5 / Franz šulc kramář z Všeradic syn po Matěji domkaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, matka: Anna dcera Ignáce Kaucký sšvce z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Stiechovic


Peregrin - 23.7.1798 Vinařice 22 / Všeradice 02 / 43 / Matiej Šultz kramář svobodný, barbora dcera františka hese kramáře Vinařického swobodný N22

oo : Peregrin Šulc + Kateřina Prošková - 11.6.1833 Vinařice 11 / Všeradice 08 / 33 / Peregrin Šultz domkař syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbory roz. Hes z Vinařic 30, 31-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Václava Proška ševce z Vinačic 11 a matky Kateřiny roz Wichtik? z Vinařic 13, 27-0-0, svob.

ona: 25.12.1869 Všeradice 4 / Všeradice 14 / 134 / Šulcová Kateřina vdova po † peregrinovi Šulcovi , kramáři z Vinařic 11, rozená Prošková z Vinařic, 63-3-0, marasmus

on: před 1863


Anna - 10.4.1832 Vinařice 11 / Všeradice 04 / 129 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic 30 syn Matěje domakře z Vinařic 30 a Barbory rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Proška mistra ševcovského z Vinařic11 a matky Kateřiny roz. Vechtík? z Vinaritz 13

Marie - 3.7.1834 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 135 / Peregrin Šulc domakř z Vinařic 30 syn Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barboy rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic a matky Kateřiny rozené Wechtík

28.7.1835 Vinařice 30 / Všeradice 13 / 21 / Marie dítě Peregrína Šulce knihaře a domkaře z Vinařic , 1-2-0, ??? ??? z opařeniny

Marie - 14.7.1837 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 59 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic syn + Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barbory rozené Hes z Vinařic, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Wechtík z Vinařic 11

oo : Matěj John + Marie Šulcová - 23.11.1863 Bykoš 11 / Borek 13 / 72 / John Matěj nádeník z Nesvačil pro panství Vosovského nyní okresu Hořovického syn Antonína Johna kovíře dřívě v nesvačilech 3 nyní ve Všeradidích 33 a matky Marie rodem Augustové z Všeradic 56, 24-0-0, svob. nar. 20.1.1838 fara Všeradice, nevěsta: Šulc Marie dcera + Peregrina Šulce domkaře z Vinařic 30, okresu Berounského a matky Kateřiny rozené Proškové z Vinařic 11, 25-0-0,


František - 22.10.1864 Nesvačili 13 / Všeradice 15 / 38 / John matěj domakř z Nesvačil 13 syn Antoně Johna kováře z všeradic 33 a mjarie roz. Augusta z Všeradic ,matka: Marie roz. Šulcová dcera + Peregrina Šulce knihaře z Vinařic 20 a Kateřiny Jezdík z Vinařic


Veronika - 29.1.1840 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 64 / Peregrin domkař z Vinařic syn po + Matěji domakři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 11


Anna - 10.7.1860 Vinařice 30 / Všeradice 06 / 211 / otec neuveden, matka: Šulcová Veronika dcera + Peregrina Šulce domakře z Vinařic 30 a + Barbory roz. Hes téz z Vinařic

oo : Antonín Koláček + Anna Šulcová - 11.6.1883 Borek / dohledat / není online


Bohumil Blažej - 29.1.1883 Bykoš 30 / Borek 17 / 10 / nemanželské dítě, Kolaček antonín tovaryš pokrývačský z Bikoše 30, syn Antonína Kolačka domakře z Bikoše 30 a matky karolíny rozené šarové? z Bikoše 30, amtka: Šulcová Anna dcera Šulcové Veroniky , dcery + Peregrina šulce domakře z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z vinařic 30, matrimonium 11.6.1883 pag 136

Emilie Cecílie - 19.11.1884 Bykoš 36 / Borek 17 / 30 / Koláček Antonín tovaryš pokrývačský z Bykoše 36 syn Antonína Koláčka domakře z Bykoše 30 a matky Karoliny rozené Šircové z Bykoše, matka: Anna nemanž. dcera Veroniky Šulcové nyní ovdovělé Jakoubkové dcery + Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a matky + Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Antonie - 25.3.1898 Bykoš 9 / Borek 17 / 167 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 9 narozený v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře z bykoše 30 a Karolíny roz. Šircové z Bykoše 30, amtka: %Sulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera Veroniky šulcové dcery Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Josef - 3.5.1900 Bykoš 7 / Borek 17 / 190 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 7 narozen v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře v Bykoši 30 a Karolíny rozené Šircové z bykoše 30, matka: šulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera vEroniky Šulcová dcery Perregrína Šulce domkaře z Vinařic a Barbory rozené hesové z Vinařic 30 , oddán s Anežkou Císařovou ze Rpet dne 7.6.1924 na Smíchově

oo : Josef Koláček + Anežka Císařová - 7.6.1924 na Smíchově , ona ze Rpet


oo : Jan Jakoubek + Veronika Šulcová - 15.7.1867 Bykoš 25 / Borek 13 / 88 / Jakoubek Jan vysloužilý c.k. vojín od 28 pluku Benedek nyní nádeník z Bikoše , nemanželský syn Marie Jakoubkové podruhyně z Suchomast , nemaželská dcera Anny Jakoubkové dcery Vavřince Jakoubka šafáře z Borku 2, 35-0-0, nar. 2.7.1832 Borek, svob. nevěsta: Šulcová Veronika manželská dcera + Peregrina Šulce domkaře z Vinařic 30 a matky Kateřiny rodilé Proškové z Vinařic okresu Beroun , 26-0-0,svob. nar. 29.1.1840 fara Všeradice

on: před 1885


Antonín - 17.11.1842 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 68 / Peregrin knihař z Vinařic 30 vlastní syn po + Matěji Šulci knihaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina vlastní dcera Václava Prošek ševce a domkaře z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 27,porodila vlastní bába Barbora Šulc

oo : Antonín Šulc + Anna Šeráková -


Anna - 20.4.1868 Tachlovice 11 / Tachlovice 23 / 187 / Antonín Šulc čeledín ve dvoře v Tachlovicích 8 bytem v č.p. 11, přísl. do Bikoše v okresu Beroun, syn Peregrina šulce knihaře z Vinařic 30, okresu berounského a matky Kateřiny rozneé Prošek z Vinařin 11, matka: Anna Šeráková přísl. do Buckova, okres. Unhošť dcera + Jakuba šeráka nádeníka v Jinočanech 10, okr. Unhoš´t a matky + Terezie rozneé Zdraskké z Unhošť 126

18.7.1868

Anna - 4.10.1869 Tachlovice 11 / Tachlovice 23 / 200 / Antonín Šulc čeledín ve dvoře v Tachlovicích 8 bytem v č.p. 11, přísl. do Bikoše v okresu Beroun, syn Peregrina šulce knihaře z Vinařic 30, okresu berounského a matky Kateřiny rozneé Prošek z Vinařin 11, matka: Anna Šeráková přísl. do Buckova, okres. Unhošť dcera + Jakuba šeráka nádeníka v Jinočanech 10, okr. Unhoš´t a matky + Terezie rozneé Zdraskké z Unhošť 126

Antonie - 1.1.1872 Tachlovice 46 / Tachlovice 23 / 212 / Antonín Šulc horník v Tachlovicích 46, přísl. do Bikoše v okresu Beroun, syn Peregrina šulce knihaře z Vinařic 30, okresu berounského a matky Kateřiny rozneé Prošek z Vinařin 11, matka: Anna dcera + Jakuba šeráka nádeníka v Buckova, okr. Unhoš´t a matky Terezie rozneé Zdraskké z Unhošť 126

11.7.1873


oo : Antonín Šulc + Kateřina Svobodová -


Josef - 26.3.1874 Mezouň 11 / tachlovice 18 / 58 / Šulc Antonín nádeník a obyvatel v mezouni 11, přísl Bykoš, okres. beroun syn + peregrina Šulce knihaře z Vinařic 30, okres. benešov a matky Kateřiny rozneé Prošek z Vinařic, matka: Kateřina dcera Jsoefa Svobody panského štěpaře v Jinočanech 8, okr. Unhošť a matky majdaleny rozený Sýkora dcery familianta z Bobříče, okr smíchov

oo : Josef Šulc + Antonie Lutzová -

ona: 23.8.1930 asi Hořelice / 94


oo : Josef Šulc + Anna roz. Langmaierová vdova Maierová - 6.8.1932 Dušníky 146 / Hořelice 25 / 91 / Josef šulc polní hlídač v Dušníkách 146, nar. v Mezouni 11 okr. beroun m. syn Antonína Šulce dělníka v mezouni a Kateřiny roz. Svobodové z Jinočan , 58-4-10, vdovec od ona: 23.8.1930 asi Hořelice / 94, nevěsta: Anna Maierová vdova po Josefu Maierovi obchondíku rozená langmajerová ze Skočic 44, m. dcera jakuba Langmajera souseda ze Skočic a Terezie roz. Královy z Blízova 43, 53-4-2, vdova, nar. 29.12.1879, vdova dle umrtního listu far. uradu z Mlečic, oddaná 17.9.1900


Antonín - 6.5.1876 Mezouň 31 / Tachlovice 18 / 65 / Šulc Antonín nádeník a obyvatel v mezouni 31, přísl Bykoš, okres. beroun syn + peregrina Šulce knihaře z Vinařic 30, okres. benešov a matky Kateřiny rozneé Prošek z Vinařic, matka: Kateřina dcera Jsoefa Svobody panského štěpaře v Jinočanech 8, okr. Unhošť a matky majdaleny rozený Sýkora dcery familianta z Bobříče, okr smíchov


Josefa - 1799

21.3.1829 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 48 / Josefa Schultz žebračka, 30-0-0

Kateřina - 2.11.1801 Vinařice 22 / Všeradice 03 / 71 / Matěj Schultz knihař poddani wojowy, Barbara rozená Hesová z Vinařic

11.6.1803 Vinařice 22 / Všeradice 11 / 31 / Catharina dcera Mateje Schultze knihaře , 2-0-0 psotník

Kateřina - 7.8.1805 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 76 / Matěj Schultz knihař poddani wojowský, Barbara dcera Franze Hessa z Vinařic 30

oo : Jiljí Pasecký + Kateřina Šulcová - 5.2.1828 Vinařice 37 / Všeradice 08 / 32 / jiljí Pasecký kramář a syn Matěje Paseckýho kramáře z bezděkova mesta Raudnice a matky , Rosarie rozený Kilian ad Sv. Dobrotivá , 25-0-0, svob. nevěsta:Kateřina dcera po Matěji Schultz kramari z Vinaric 30 a matky Barbory rozený Hess z Vinařic , 23-0-0, svob.

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Pasecký


Marie - 7.12.1807 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 80 / Matěj Schultz podruch, Barbara dcera France hessa z Vinaritza matky Katerini

19.4.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Maria dcera matěje Šulce, 1-6-0, psotník

Marie - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30


Anna - 18.5.1833 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 132 / nemanželská, otec nenapsán, matka: Marie dcera Matěje Šulce kramáře z Vinařic 30 a matky Barbory roz. hes z Vinařitc 30


oo : Josef Kocman + Marie Šulcová - 1.2.1842 Vinařice 30 / Všeradice 09 / 29 / Josef Kocmann recte Chottsmann domkař ve Vižině 34 syn po + Josefu domkaři ve Vižimě 34 a po mmatce Anne rozené , 50-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Ssulz vlasntí dcera po + Matějovi Šulc knihaři a domakři ve Vinařicích 30 a matky BArbory rozneé hes ze vsi Lety, 32-0-0, svob

hledam děti Všeradice 17 / 48P-50L nic 10-11

OSOv 31 - index K54P-56L


František - 18.7.1843 Vižina 34 / Osov 11 / 55 / Josef kocman domkař z Vižim 34 syn + josefa Kocmana z Lažovic domakře 18 a matky Anny Stibalovi z Vosova 51, matka: Marie Šulcová dcera + Matěje Šulce domakře z Vinařic 31 a matky Brbory N.


Barbora - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30

31.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Barbara dcera Matěje Schultze, 0-0-4, psotník


https://digi.ceskearchivy.cz/8683/59/1982/1340/76/0

oo : Jan Šulc + Marie Macháčková - možná Miřejov, okr Trutnov


Josef - hledám DoubraviceZáboří 21/ 93-85 zadny sulc krom https://digi.ceskearchivy.cz/8683/59/1982/1340/76/0

oo : Josef Šulc + Anna Kopecká - hledám MIrotice 16 / 3-12


Anna Marie - 7.5.1890 Písek / Písek 24 / 25 / Josef Šulc kočující majitel panoramy t.č. v Písku syn Jana šulce tkadlce v Doubravicích a jeho manželky Marie rozené macháčkové z Miřejova, okres Kralove Dvur, matka: Anna dcera. Tomáše Kopeckého kočujícího majitele panoramy z Mirotci a jeho manželky Josefy rozené Dubské z Vobůrky okres Písecký, svědek František Dubský ka jeho žena Marie

oo : Josef Andre + Anna Marie Šulcová - 6.2.1911 Chrást? / hledám Dýšina 21 / 196-199 / PlzeňOÚ 02 / -43 / Bílsko 21 / 63-70 / lašovice 13 / 148-156 / Tochvoice 13 / 103-116 / Kounice 20 / 151-162 / Benátky nad Jizerou 45 / 189 / Týnec nad Sázavou 19 / 200-211 / Úžice 18 / 3oo : Jan Šulc + Marie Rybáková - milevsko / hledam Okroulá fara Sepekov 24 / 18 nic

on: před 1835

hledám děti / Okrouhlá Sepekov 23 index S 22-22 nic


Jan - 14.11.1794 Borek 5 / Kozojedy 02 / 11 / Schulz Jan sviettak Rybaková Kateřina

oo : Jan Šulc + Magdalena Holzhauserová - 12.2.1828 Božetice 19 / Sepekov 12 / 3 / Šulc Jan vysloužilí capitulant od c.k. regimentu Salins a vlastní syn Jana Šulce světojdoucího člověka z Borku 5 t.č. bydlící v Božeticích a manželky Kateřiny roz. rybákové, 34-0-0, svob. , nevěsta: Magdalena vlastní dcera Anny Holchauser dcery Václava Holzhauser pohodného z Sklenky Předbořského panství, 44-0-0, svob.


Tomáš - 1797 hledam Milevsko 7 / 181-182 / Milevsko 06 / 148-149 nic

oo : Tomáš Šulc + Terezie Čandová - 27.1.1834 Zhoř 2 / Krásná Hora nad Vltavou 09 / 53 / Šulc Tomáš tiskař pod k Zhoři syn po + Janovi Šulc švci z Milevska a matky Marie Rybak z Milisku, 37-0-0, svobodný, nevěsta: Čanda Terezie dcera Jana Čandy komedianta z hostovnic a matky Barbory roz. Richter z Uher?, 30-0-0, svob,

on: před 1858 / hledam Milevsko 34 index S - 372-373 nic / Milevsko 33 hledam index S330-332 / Milevsko 32 hledam index S226-228

ona: 1.11.1888 Zhoř 22, okers Sedlčanský / Krásná Hora nad Vltavou 27 / 203 / Šulcová Terezie žebračka vdova po + Tomáši Šulcovi tiskaři ve Zhoři rozená Čandová z Hostovnice, 84-0-0, sešlost věkem


Josef - 27.8.1836 Žemličkova Lhota 9 / Obděnice 06 / 73 / Tomáš Šulc tiskař plátna v Záhoří N3 syn + Jana Šulce mistra ševcovského z Milewska 64 a + matky Magdalney rozneé Rybákové z Okrauhlé 6, matka: Terezie dcera Jna Čandy komedianta z Hostownice a Barbory matky rozené N z N v Uhřích

oo : Josef Šulc + Josefa Čandová - lexikon neví před 1874

on: 16.10.1894 Šebířov, okr. Tábor / Šebířov 13 / 44 / Šulc Josef světem jdoucí komediant narozen v Žemličkově lhotě a příslušný do Zhoř. okres Selčany, ostatní neznámo, 58-0-0, svobodný, rakovina žaludku


Anna - 1872 lexikon neví

12.4.1874 Mokřice 20 / Lašovice 17 / 80 / Anna manž. dcera Jsoefa Šulce světem jdoucího pocházejícího ze Zhoře 3 a Josefy roz Čandové z Hoštovnice, 2-2-3


Josefa - 6.4.1839 Chýšky 13 / Chýšky 8 / 25 / Tomáš Šulc tiskař z Zhoř blíž ??, matka: Terezie dcera Jána Čanda z Hostownice panství Chlumeckého


Josef - 2.2.1858 Mokřice 5, okr. Sedlčany / Lašovice 6 / 126 / otec nenpsán, matka: Josefa dcera + Tomáše Šulce podruha ve Zhoři , krej táborský matky terezie rozené Čandové z Hostovnice kraj Táborský

oo : Josef Šulc + Josefa Maninová -


Karolína - 3.7.1882 Meziříčí 19 / Dražice 8 / 34 / Josef Šulc světem jdoucí pilař, poběhlík, ze Zhoře okres Selčan, nem. syn Josefky nádenice poběhlice ze Zhoře dcery + Tomáše Šulce nádeníka poběhlíka ze Zhoře a Terezie roz. Čanda z Hostovnice, matka: Josefka Manina manž. dcera Martina Mániny hadrníka poběhlíka z Nadějkova okres Sedlec a matky Eleonory roz. Voráček z Pekanic okres Tábnor,

oo : Josef Hanták + Karolína Šulcová - 11.2.1902 Krásná Hora / Krásná Hora nad Vltavou 28 / 187 / Hanták Josef kočující kramář , bytem ve Zhoři narozen v Klisíně 1, okre. Milevský dce 11.2.1878, nemanž. syn Anny Hantákovy manž. dcery Františka Hantáka podruha ze Sepekova 45 a Rosalie rodem Jedlička ze Sepekova 13, 24-0-0, svob. nevěsta: Šulcová Karolína nar. v meziříčí 19, okre. Tábor dce 3.7.1882, manž. dcera Josefa šulce kočujícího pilaře ze Zhoře a Jsoefy rodem Maninovy z Nadějkova, 19-0-0, svob.


Emílie - 12.12.1884 Přestavlky / Prčice 17 / 323 / Josef Šulc brusič, nemanželský syn Josefy Šulcové dcery toomáše Šulce podomka v Záhoří a Terezie roz. Čandové z Hostovnice, matka: Josefa narozená v nadějkově dcera Martina Maniny kramáře ze Stružince a matky eleonory rozneé Voráčkovy z Čekanic, okr. Tábor

oo : Jan Šulc + Emílie Šulcová - 14.1.1909 Nadějkov / není online až po roce 2024


Barbora -


Jan - 11.5.1883 trestnice 216, Tábor / Tábor 21 / 229 / otec nenepsán, matka: Barbora Šulcová světem jdoucí cikánka svobodná v Táboře 216 trestnici, nemanželská dcera Josefy Šulcovy ostatní neznámé, dítě oddáno 14.1.1909 nadějkov

oo : Jan Šulc + Emílie Šulcová - 14.1.1909 Nadějkov / není online až po roce 2024


Jan - 16.7.1914 na silnici ve voze, Dolní Hbity / Dolní Hbity 20 / 49 / Šulc Jan kočující kramář t.č. ve Hbitech, nar. v Táboře 11.5.1883, přísl do Zhoře u Krásné Hory, nemanž. syn Barbory dcery Josefy dcery Tomáše Šulce ze Zhoře, matka: Šulcová Emilie nar. v Přestavlkách 5 u Prčice dne 12.12.1884, dcera Antonína Šulce kramáře v Kališti t. u Nadějkova a Josefy Manina z Nadějkova u Sedlčan, ordiče oddáni 11.1.1909 v nadějkově, dítě oddáno s Annou Pflegerovou ze Zhoře dne 17.6.1941 v Krásné Hoře

oo : Jan Šulc + Anna Pflegrová - 17.6.1941 Krásná Hora / není online


oo : Jakub Schmied + Josefa Šulcová - 4.11.1862 Zhoř / Šmied Jakub pomocník v tělocviku /komediatn/ z Nezdic syn Jana Šmieda kramáře z Nezdic a matky Rozálie rodem Richterovy z Březnice narozený v Štěpánovicích , příslušný k obci Nezdice , okr Přeštice, 37-0-0, vdovec, nar. 1825 dle kř. l. v Klatovech, vdovství dokryje úmrtní list z Netvořic dto: 20.4.1861, nevěsta: Šulcová Josefa dcera + Tomáše Šulce tiskaře ze Zhoře 4 a matky Terezie rodem Čandavy z Hostovnice narozená v Malé Chýšce příslušná do Zhoři(Zhoř u Tábora), okr. Selčan, okr. Táborský, 23-0-0, svob., nar. 1839 Malé Chýšky


Mikuláš - 1841 hledám Osov 31 / 99-106

5.12.1841 Zhoř 3 / Krásná Hora nad Vltavou 14 / 77 / Mikuláš syn Tomáš Šulce tiskaře a manželky jeho Terezie rozené Čanda z Hostomice, 0-0-77

Jan -

oo : Jan Šulc + Josefa Tříšková - Hostouň 27 hledam index S 88-90 / Krásná Hora nad Vltavou 25 / 28-31


Vincenc - 13.11.1865 Oříkov / Sedlčany 26 / 52 / Jan Šulc komediant ze Zhoře nyní ve Voříkově 7 se zdržující syn + Tomáše Šulce komedianta ze Zhoře a matky Terezie rozené Čandovy z Hoštornice?, matka: tříšková Josefa dcera + Antonína Tříšky komedianta z Mělníka a matky Alžběty rozneé Ševčíkovy


oo : Jan Šulc + Josefa Fialová - ona z Hostovnice / hledam Hostouň 27 / index S 88-90 / / Krásná Hora nad Vltavou 24 / 52-53 57-58 / Krásná Hora nad Vltavou 25 / 28-31 / Jistebnice 41 / 57-58 /


Barbora -


Václav - 8.4.1880 Branišovice 10 / Obděnice 23 / 4 / otec nenapsán, matka: šulcová Barbora dcera Jana Šulce komedianta ze Zhoře 1 a matky Josefy roz. Fialové z Hostovnice


Mikuláš - 1.9.1867 Zhoř / Krásná Hora nad Vltavou 19 / 231 / Šulc Jan světem jdoucí m. syn Tomáše Šulce obyvatele ve Zhoři 4 a matky Terezzie roz. Čandové z Hostovnice přísl. do Zhoře ,matka: Josefa Fialová m. dcera Jan Fialy kramáře(obchodníka v koních) z Jistebnice a matky Kateřiny roz N.


Marie -

Jan - 15.5.1849 Nová Ves 27 / Brloh 6 / 317 / Maria Schulz tochter des Thomas faziren der riemerhändlers aus zhoř kronlehe gut Berauner kreise u ihr Theresia tochter des Johan Čanda komedianten aus Chlumec Berrauner kreise

oo : Jan Šulc + Anna Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 92 / Šulc Jan záložník 24 praporu myslivce a herec s loutkami ze Zhoře u Sedlčan v Panoším Ujezzdě syn Marie dcery Tomáše Šulce řemenáře ze Zhoře a terezie Čandové z Chlumec, nar. 15.15.1849 v Nové vsi u brloh v ledci, 28-0-0,s vob. , nevěsta: Nedvědová Anna dcera + Václava nevdvěda řemenáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 20.4.1857 Hořejší Březí


Anna - 20.2.1881 Lomnička / fara Dolní Bělá / bude online až po roce 2045

oo : František Flachs + Anna Šulcová - 23.6.1903 Dobřichovice / Dobřichovice 21 / 173 / Flax František loutkoherec t.č. v Dobřichovicích přísl. do Předmíře nar. v kvásnovicích 34 dne 10.11.1879, manž. syn Jana Flaxe loutkoherce z předmíře a Karoliny roz. Kučerovvé z Knína, okr. DObříš, 23-7-0, svob. nevěsta: Šulcová Anna t.č. v Dobřichovicích ořísl. do Zhoře u Sedlčan nar. v Lomičce 8, hjt. Kralovice dne 20.2.1881 fara bělá u Plas, manž. dcera Jana Šulce řemenáře ze Zhoře u Sedlčan a Anny roz. nedvědové z Nového Strašecího, 22-4-0, svob.

potomci v rodokmenu Flachs


Marie - 23.2.1883 Rakovník

oo : Antonín Fink + Marie Šulcová - 3.5.1904 Dobřichovice

potomci v rodokmenu Fink


Emanuel - 22.5.1887 Loděnice 30 / Loděnice 12 / 36 / Šulc Jan řemenář ze Zhoře u Selčan přísl. do Zhoře okresu Selčanského syn Marie Šulcovy ze Zhoře dcery Tomáše Šulce řemenáře ze Zhoře a Terezie roz. Čandovy z Chlumce, matka: Nedvědová Anna rozená v Hořejší Bříze okresu Plzeňského dcera Václava Nedvěda řemenáře z Nového Strašecí okresu Slánského a matky Marie roz. Chaloupkovy z Hracholusk, okr. Rakovník, km: Emanuel Janeček majitel kolotoče z Vonoklas, mAjdalena Janečková manželka Františka Janečka z Vonoklas

24.12.1890 Kvílice

Josef - 3.1.1902 Velké Hořešovice / Hořešovice 0838 uveden v indexu , bude to na strane 63, ale není online v roce 2022

3.1.1902 Velké Hořešovice / Hořešovice 09 / 147 / Josef Šulc manželský syn Jan ašulce řemínkáře a potulného komedianta ze Zhoře u Sedlčan prodlévajcícího nyní právě ve Velkých Horešovicích a jeho manželky Anny rodem nedvědové z Nového Strašecí, nar. v VelHořešovicích dne 3.1.1902, 0-0-0


Václav -Josef -

oo : Josef Šulc + Uršula Vondráčková - 16.9.1779 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 03 / 298 / Schultz Josephus z Kněževes, Ursula Vondracek vidna

ona: 12.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 05 / 69 / Susanna uxor Josephi Schultz nundinatoris, 29-0-0


Jan - 6.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / 94 / Schultz Josephus nundinator Ursula mater

8.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / Joannes filius Josephi Schulz nundinatoris, 0-0-3


oo : Josef Šulc + Anna Krátká - z Lušce , ona z Kožlan Kožlany 05 / hledam 134-143 nic / Kožlany 12 / 1-6 23-24 26 29 / Kožlany 06 91-93/ Kožlany 07 / 81-83 95-97 106-107 / Tuchoměřice 08 / 20-21 37-39 / Lužec nad Vltavou 03 / 299-311 / / Cerhovice 02 / 292-305 / Lužec nad Vltavou 06 / 3-16 23-25 30-37 / koněšín 10540 / 55-61

on: před 1802 hledám Lužec nad Vltavou 06 / 132 / Lužec nad Vltavou 12 / 28


Anna - 1783 / hledam Svatý Jan pod Skalou 02 /90 -99 117-118 / Kožlany 11 / 137

oo : Antonín Karban + Anna Šulcová - 15.11.1802 Zaječov 47 / Svatá Dobrotivá 07 / 78 / Antonín Karban, kramář syn otce Jana Karbana kramáře z Zaječova a mateře Benigny Kilianové rozené Z Zaječova, 20-0-0, svob., nevěsta: Anna Šulcová dcera Josefa šulce kramáře z Lužce mater † Anna Kratká z Kozlan rozená z Lusce ze vsy, 19-0-0, svob.


Barbora - 16.12.1784 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 37 / Josef SChultz kramář, Anna Krátka

21.6.1787 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 115 / Barbora Šulcová 3-0-0

Josef - 11.3.1787 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 41 / Josef Schultz kramář svobodný, Anna Krátka

Marie - 16.11.1789 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 47 / Josef SChultz kramář, Anna Krátkaoo : Antonín Sedlmaier + ? -


Jan - 1761 Zdeslavice

oo : Jan Sedelmaier + Anna Holzhauserová - 11.1.1786 Sklenka 4 / Jažlovice 01 / 10 / Jan syn po + Antonínovi Sedelmajer pohodném z řadovic svobodný, 25-0-0, svobodoný, nevěsta: Anna dcea Václava Holzhauser pohodného z Solopysk svobodná, 25-0-0, vdova


Magdalena Holzhauserová - 1784

oo : Jan Šulc + Magdalena Holzhauserová - 12.2.1828 Božetice 19 / Sepekov 12 / 3 / Šulc Jan vysloužilí capitulant od c.k. regimentu Salins a vlastní syn Jana Šulce světojdoucího člověka z Borku 5 t.č. bydlící v Božeticích a manželky Kateřiny roz. rybákové, 34-0-0, svob. , nevěsta: Magdalena vlastní dcera Anny Holchauser dcery Václava Holzhauser pohodného z Sklenky Předbořského panství, 44-0-0, svob.


Vojtěch - 19.4.1788 Brzina 9 / Svatý Jan 01 / 43 / Sedelmayer Jan pohodnej patří ke Skrejšovu?, matka: Anna Hultzhauzrova

Josef - 6.6.1790 Žebrák 16 / Hříměždice 02 / 61 / Jan Sedlmayer pohodný z ???, matka: Anna rozená Holzhauserová ???

15.5.1793 Žebrák 16 / Hříměždice 02 / 100 / Josef Sedlmayer syn pohodnýho svobodný z Žebráku, 3-0-0

Václav - 9.9.1792 Žebrák 16 / Hříměždice 02 / 62 / Jan Sedlmayer pohodný z nadworku? matka: Anna rozená Holzhauserová

30.3.1794 Žebrák 16 / Hříměždice 02 / 101/ Václav syn Jana Sedlmayera podanýho z nadworky? svobodný, 2-0-0

Josef - 8.3.1795 Žebrák 16 / Hříměždice 02 / 63 / Jan Sedlmayer pohodný z nad???, matka: Anna rozená Holzhauserová

Alžběta - 1797

oo : Jan Krazl + Alžběta Sedlmaier - 14.11.1826 Veselíčko 34, okr. Písek / Veselíčko 5 / Jan Krasl domakř a vojak od 54 sís. kratenců? Baron Salini domakř z Veselíčka syn + Jana Krasl drahniho mistra ted odsusd a matky Marie Hamen, 26-0-0, svob. nevěsta: Alžběta dcera + Jana Sedlmaier drahniho mistra z Zdeslavic a mat: Anny roz. Holzhauser, 29-0-0, svob.

potomci zde http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/fp1.htm


Marie -


Vojtěch - 1814, jeoh otec byl patrně Schulz / nebylo to Nová Ves u Mladé Vožice 18

oo : Vojtěch Sedlmaier(vulgo Schulz) + Thekla Šoupová - 10.5.1842 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 108 / Vojtěch Settelmayer / obyčejmi Šulc nazvaný / svobodník z II čtvrni? Táborské bývalý nájemník v Malovicích herec čili přecházející komediant syn Marie Settelmayer dcery + Jána Settelmayera trávního mistra z Červených Janoviček a matky Anny rozené Holzhausrovy z Sklecky? , 28-0-0, svob. nevěsta: Thekla Spaub dcera ??? v Reicha Spauba nájmeníka z Trhových sviní 255 a matky Doroty rozené Radwonowsky z Lippova 19, 32-0-0, svob.

ona: 8.8.1890 Mutice 21 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 140 / Tekla šulcová světem se potulující komediantka vdova po + NB šulcovi komediantu z Mutic 3 rozená N?. z N?. Šoupová, 78-0-0, ženatá


Jan Šoupa - 8.9.1835 Tábor / tábor 13 / 335 / otec nenpsán, matka: Thekla ehel., tochter des + Adalbert Schoupa schuhmachermister zu Swinitz Gratzner hrscht Budweiser kreis u der mutter Dorotea geb. Radvanovský aus Lischau

oo : Jan Šulc + Františka Holzknechtová? -

on: 22.12.1885 Milínov 1 / Nový rychnov 21 / 101 / Ján šoupa vulgo Šulc komediant z Mutic , ženat, 45-0-0


Emanuel Holzknecht - 6.12.1867 Hrejkovice 9 / Milevsko 13 / 341 / nemaželské dítě, otec:šulc Jan komediant z Mutic 4 syn Vojtěcha šulce komedianta z Mutic 4 a Tekly rozené Šaub obecního posla z Trhových svin , matka: Františka dcera Josefa Holzknechta koemdianta ze Zbenic a Anny rozené Toral? šafáře na Karlově okresu blovského


oo : Jan Šoupa(vulgo Schulz) + Marie Blümlová - 26.6.1876 Zachotín 13 / Zachotín 7 / 29 / Jan Schaupa (vulgo Schulz) kočující tělocviční pomocník příslušný bydlištěm v Muticích t.č. v Zachotíně 13, nemanželský syn + Thekly dcery + Vojtěcha Schaupa mistra obuvnického v Trhových Svinech, 40-0-0, svobodný, nar. 8.9.1835 v Táboře, nevěsta: Marie Blümel příslušná v březí okres VltavoTýn t.č. v Zachotíně 13, manželská dcera Jakoba Blümel kočujícího herce s lutkami příslusná v březí a matky Kateřiny dcery + Jana Winklera kramáře v Trhových svinech , 20-0-0, svobodná , nar. 14.9.1855 v Lipnici fara Jílovice

ona: 26.12.1928 v Horní Cerekvi / dohledat není online do roku 2024


Josef Šoup - 9.3.1886 Buková 18 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 83 / Jan SChoup vulgo Schulz herec s loutkami příslušný do Mutic nemanž. syn thekly , manž. dcery Vojtěcha Schoupa mistra obuvnického z trhových Svin, matka: Marie manž. dcera Jakoba Blümla kočájícího herce s loutkami příslušný do Březí okres VlatavoTýn a ejho manželky Kateřiny rozneé Winkler kramáře z Trhových Svin


Vincenc - 1838 Malovice / Mutice fara Nová Ves to podle indexu neni

oo : Vincent Settelmayer(vulgo Schulz) + Marie Holzknechtová - 30.5.1865 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 117 / Schulz Vincenc / recte Vincenc Settelmayer vulgo Schulz/ kočující loutkoherec , komediant příslušný u mistni obce Novovísky z z Mutic okresu Mlado-Vožického kraje Taborského manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo SChulz kočujícího loutkáře z Mutic 4(syn Jána Settelmayera drnomistra z Červených Janodic? manž. dcery Thekly dcery Vojtěcha Soupa krejčího z Trhových Svin, 27-0-0, svob. matka: Marie Holzknechtová rodem ze Zbenic okresu Mirovského kraje Píseckého manž. dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic a Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tašnovic Taschlowitz a Anny rozené Jirkovské z Hradisti, 20-0-0, svob.

on: 11.1.1891 Plzeň 277 / Plzeň 087 / 204 / Šulc Vincec majitel kolotoče v Plzni, manžel Marie roz. Holzknechtovy ze Zbenic, 52-0-0, tubera


Cecílie - 11.4.1866 Újezd u Kasejovic 20 / Kasejovice 24 / 63 / nemanželské dítě, leg svatbou 30.5.1865 Nová Ves hjt. Táborské, otec: Schulz Vincenc provazochodec z Mutic 4, okres Mladá Vožice, syn + Vojtěcha Schulze provazochodce z Mutic 4 a Tekly rozené Šoupové z Trhových Sviň, matka: marie dcera Jana Holzknechta komedianta z Zbenic okres Mirovický a Anny rozené Vederblové z Škudry , ores Strakonický

Marie - 11.9.1868 Sepekov 64 / Sepekov 7 / 163 / Schulz Vincenc komediant světem jdoucí z Mutic 4 syn Vojtěcha Schulze komedianta a Mutic a a matky Thekly rozené Schalb z Trhových svinů, matka: Holzknechtová Marie dcera Jána Holzknechta komedianta z Kaniče? Mirovický okres, a matky Anny rozené Frtelblové ze Škůdry okres Strakonice

oo : ?? Vořech + Marie Schulzová - napsáno u jejího narození


Anna - 6.4.1873 Řeteč 8 / Chraštice 18 / Čeněk Šulc cestující pomocník herecký s loutkami a tělocvik provozující /Marionetttenspieler udn gymnaster/ v Reteč 8 do Mutic přináležející č4 syn Voojtěcha Šulce komedianta v Muticích a manželky jeho Thekly rozená Šoupová ze Svinů Trhových , matka: Marie Holzknecht manželská dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic 17 a téhož manželky Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tažovic

oo : Matěj Pluhař + Anna Šulcová -

on: 22.12.1900 Plzeň / hledám Plzeň 101 350-354 / Plzeň 109 / 231-236 / Domažlice 86 / 9-12


oo : František Vydra + Anna Šulcová - 23.1.1909 Domažlice 21 / Domažlice 84 / 290 / František Vydra nar. v Mirošově 77, okres. Rokycany majitel houpačky v Domažlicích 21, bezděkovské předměstí, manž. syn Martina Vydry hudebníka v Chválenicích u Blovic, ajeho manželky Marie rodem Horný z březí u Králova Hradce, 30-10-0, nar. 9.2.1878 fara Mirošov, nevěsta: Anna Pluhařová nar. Šulc z Řeteč vdova po + Matěji Pluhaři zámečníku v Plánici bydlící v Domažlicích 21 bezděkovské před. manž. dcera + Čenka Šulce cestujícího pomocníka s loutkami v Řeteči 8 a jeho manželky Marrie rodem Holzknecht ze Zbenic, 35-8-0,vdova, nar. fara Chraštice, ovdovělá v Plzni 22.12.1900


Marie Magdalena - 21.7.1878 Nova Ves 11 / Nová Ves u Mladé Vožice 6 / 244 / Vincec Schulz auch Settelmayer loutkář a gymnastiker v Muticích 4 syn Vojtěcha SChulze komedianta v Muticích 4 a jeho manželky Thekly dcery Vojtěcha šoupa krejčího z Trhových Svinu, matka: Marie manž. dcera Jana Holzknechta komedianta z Zbenic a Anny dcery Jana Verderber plechare z Taškovic/Taschlowitz/

Václav Vincenc - 8.11.1880 Skořice 17 / Skořice 16 / 142 / Šulc Čeněk herec s loutkami z Mutic, syn Vojtěcha Šulce herce sloutkami z Mutic 4 a Tekly rozené Šoupovy z Trhových Svinů, m,atka: Marie dcera Jana Holzkenchta herce s loutkami ze Zbenic a Anny rozneé Kazilovy ze Škudry

26.2.1881

Františka - 31.1.1882 Oprechtice 11 / Stanětice 12 / 87 / Vincenc SChulz kočující loutkář z Mutic fara Nová Ves , opkres Táborský, manž syn Vojtěcha Schulze komedianta z Mutic a jeho manželky Karoliny rozneé Šoup z Trhových Svin, matka: Marie manželská dcera Jana Holzknechta komedianta z Vorlických Zbenic fara Kraastice a jeho manželky Anny roz. Verderbel z Tažovic

druhý zápis jejím narození : 31.1.1882 Oprechtice 11, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 79 / Vincenc Settelmayer vulgo Schulz kočující loutkář v Mutějiíéch manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo Schulze kočujícího loutkáře z Mutějic a jeho manželky Karolíny dcery Vojtěcha Šoupa krejčího z thových Svin 255, matka: Marie manž. dcera Jána Holzknechta komedianta ze Zbenic u Vorlíka a Anny dcery Jána Verderber plechaře z taskovič Tachlowitz okres strakonický

oo : František Kellner + Františka Schulzová - 12.2.1903 Staňkov, okr. Horšovský týn / Staňkov 34 / 10 / Kellner František narozen v Grafenschlag 36, hejt. Pëggstall v Dolních Rakousích akrobat manž. syn + Václava Kellnera akrobata z Hluboše a Anny roz. Jung z Vonoklas , 27-8-0, nar. 26.5.1875, svobodný, nevěsta: Schulzová Františka narozená v Oprechticích 11 okres Nová Kdyně manž. dcera + Vincence SChulze akrobata z Mutic , okr Nová Vožice a MArie rodem Holzknechtové z Vorlických Zbenic, okr. Písek, 21-0-0, svob

potomci v rodokmenu Kellner


Marie - 1843, Zárybniční Lhota


Vincent - 8.5.1860 in Neudorf bei Jung Vožic / hledám Nová Ves u Mladé Vožice 6 / 39-46 87-98 152-154 170-177-184 229-234 293-304 / Nová Ves u Mladé Vožice 7 / 65-73 146-161 168-178 180-188 202-206 241-246

oo : Vincent Schulz + Terezie Buřičová - 9.2.1885 Kamenice nad Lipou 286 / Kamenice nad Lipou 21 / folie 12, psáno v KnL 21 / 38 / bude online až po roce 2024


Jan - 24.3.1886 Lhotice, okr. humpolec / Jiřice 30 / 28 / Schulz Vincenc kat. loutkář z Nové Vsi u Mladé Vožice syn Marie Schulzvoá komediantky z Nové Vsy dcery Vojtěcha Schulze loutkáře z Mladé Vožice 4 a Tekly rodem SChoupovy z Trhových svin, matka, Terezie Buřičova kat. manžel. dcera Josefa Buřiče šleifíře z Kamenice nad Lipou a Anny rozené Richter z Mezilesí

oo : Jan Schulz + Marie Šteinová - 2.11.1909 Liboc / LBC O34 / 47 / Jan Schultz kočující brusič přísl do Nové Vsi , okr. Ol. Vožice nar. ve Lhotici okre. Humpolec, dne 24.3.1886 syn kat. rodičů Vincence Schulze loutkáře z Nové Vsi okr. Ul. Vožice a terezie roz. Buřičovy z Kamenice nad Lipou, 23-6-0, svobodný, nevěsta: Marie Šteinová narozená v Srbech 33, hejt. Slaný dne. 22.1.1888 fara Tuchlovice, mž. dcera katol. rodičů Václava Šteina nádeníka z Ledců hejt. Slaný a Marie roz. Studené z Kardašovy Řečice, 21-9-0, svob.


Vilém - 22.4.1889 Samšín u Pacova, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 85 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samšíně se zdržující nemanželský syn Marie dcery Vojtěcha Schulze majitele loutkového divadla z Mutic, matka: terezie dcera josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a jeho manželky Anny rodem Richter cetera ignota

druhý záznam o jeho narození: Vilhem Schulz - 22.3.1889 Samšín 3 / Pacov 30 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samčině 3 příslušný do Nové Vsi u Vožice nemanž. syn Marie Dcery Vojtěcha Šulce majitele loutkového divadla z Nové Vsi, , Terezie dcera Josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a Anny rodem Richter

oo : Vilém Schultz + Anna Studená - 28.2.1921 Mladá Boleslav / Mladá boleslav 86 / 91 / Vilém Schulz brusič v Ml. boleslavi ve voze narozen Samšín 3 okr. Pelhřimov přísl do Nové Vsi okres tábor syn + čenka Schulze brusiče z Lužanech a terezie dcery josefa Buřiče obchodníka v Kamenici n Lípou, nar. 22.3.1889, 31-0-0 svob. nevěstA: Anna Studená brusička v ml.- boleslavi ve vozu naroz. v Pobistrajci 1 okr Pelhřimov, přisl. do Splavka fara Kr. hradec, dcera + Vojt. Studenýh obrusiče ve Stráži a Františky dc. Josefa Buřiče podruha ve Vlčetíně, nar. 24.5.1889, 31-0-0, svob.


Marie - 29.9.1896 Ploskovice 46, okr. Litoměřice / inv.č. 715 / 132 / Schulz Vincenc, katholisch, tagarbeiter in Ploschkowitzer Vleierhofe? 46 ein sohn der Marie Schulz, ehel tochter des + Adalbert SChulz marionetenmacher aus Jung Vožic und der Thekla geb. Schalup aus trhovy Sviny, geb. 8.5.1860 in Neudorf bei Jung Vožic, matka: Theresia buřič, kath. tochter des + josef Buřič schleifers aus kamenic a/Linde udn der Anna geb. Richter aus mezilesí ge. 6.9.1859, rodiče oddáni 9.2.1885, dítě oddáno s Tříška Emil v lobkovice 30.5.1916

oo : Emil Tříška + Marie Šulcová - 30.5.1916 Lobkovice / Lobkovice 12 / 63 / Tříška Emil, kočující loutkoherec t.č. v Lobkovicích , narozený v Čečeliích , hjt. Mělník 18.8.1889 fara Čečelice, syn kat. rodičů Antonína Tříšky kočujícího majitele kolotoče a Julie rozneé Floriánové z Nové Vsi , okr. Velvary, 26-0-0, svob. nevěsta: Šulcová Marie kočujcíí prodavačka krajek t.č. v Lobkovicích narozená v Ploskovicích 46, hjt. Litoměřice dne 29.9.1896 dcera kat. rod. + Vincence šulce kočujicího majitele kolotoče a terezie rozneé Buřišové z kamenice, 19-0-0, svob. , svědci: A Tříška kočující majitel kolotče a Václav Tříška syn kočujícho majitele kolotoče

potomci v roodkmenu Tříška


Anna - 29.3.1850 Nová Olešná 7 / Strmilov 24 / 25 / Vojtěch Šulc komediant z Malé Mutice, bývaly ouřad swobodníku 11, vlastní syn Jana Šulce komedianta z Božetic panství Milisko a AMrie rozené Ján Setlmajer panskýho hjnýho z Čáslavského kraje u Červených Jalowičkách, Tekla dcera Vojtěcha Šoupa posla v Trhových Svinách a Doroty rozené Josef Radbanovský policista v Lišově panství Třeboň

oo : Jan Kamenický + Anna Šulcová - 11.5.1874 Hluboš / Dolní Cerekev 6336 / 10 / Kamenický Jan gymnastik z Hluboše syn Václava Kamenického loutkáře světemjdoucího z Dobříše a Anny Kobrzkovy z Borotína, 24-2-0, svob. , nevěsta: Anna dcera po + Vojtěchu Šulcovi komediantu z Mutice okresu M. Vožického a Thekly r. Šoupovy z Trhových svinů

potomci v rodokmenu KamenickýJan -

oo : Jan Šulc + Barbora Malíková / Horáčková -


Františka - 24.1.1845 Římovice 19 / Zdislavice 05 / 116 / otec nenpsán matka: Malík Barbora dcera nemanželská Františky Malík komediantky z Měcholup , kraj Klatovský

oo : Jan Zajíček + Františka Malíková / Šulcová - 24.3.1871 Hrazany 4 / Chlum 16 / 55 / Zajíček Jan dovolenec vojenský nádeník na Hrazanech nar. v Sedlčanech 19.4.1843, syn Jana Zajíčka mistra obuvnického ze Sedlčan 254 a matky Marie rozené Zadákovy, svobodný, nevěsta: Malíková Františka dcery nemanželská dcera Barbory malíkovy z Měcholup dcery nemanželské Františky malíkové komediantky z Měcholup , krej Klatovy , nar. 24.1.1845 v římovicích 19, svob


Marie - 16.10.1869 Ústí 50 / Živohošť 03 / 93 / nemanželský otec, dtítě leg. 24.3.1871 fara Chlum, otec: Zajíček Jan na cestě jdoucí obuvník reservista rodilý v Selčanech syn jana Zajíčka obucníka a matky Marie rozené Zadákové z selčan, matka: Františka Šulc rodilá ze Zhoř okres Selčan dcra Jana Šulce dohazovače a matky Barbory rozené Horáčkové

potomci v rodokmenu GruberAntonín -

oo : Antonín Šulc + -


Marie -


Anna - 1830

oo : Jan Tyl + Anna Šulcová - 26.6.1848 Nesuchyně 77 / Mutějovice 16 / 44 / Till Ján kramář v nesuchyni syn + Františka Tilla kramáře v Kladne a matky Marie dcery josefa Homolky kramáře v Kladně, 32-0-0, vdovec, nevěsta: Šulc Anna dcera Marie šulcové dcery Antonína Šulce kramáře v Domaušicích, 18-0-0, svob.oo : Václav Šulc + Marie Petrová - -


František - -

oo : František Šulc + Anna Lislerová -


Františka Marie - 13.10.1837 Hořice 97 / 47-7 / 247 / František Šulc katolík obyvatel v Hořicích 97 manž. syn + Václava Šulce baráčníka v Dubenci 21, pasntví Žireckého a jeho manželky Marie rozené Peter šafáře v Poličanech, matka: Anna katolička manželská dcera po + Josefu Lisler kramáři v Hořicích a jeho manželky Alžběty rozené Trvanlivý kramáře v Boleslavi

oo : Jan Sova + Františka Šulcová - 25.2.1873 Smidary 192 / 148-3628 / 28 / Sova Jan kramář bytem v Smidarech 192, vlastní syn Josefa Sovy kramáře z Třeboule a jeho manželky Barbory rozené Tylovy z Třeboule , nar. 27.2.1839 Zámostí u Rožďálovic , 34-0-0, svob. nevěsta: Františka Šulcová bytem v smidarech 192, manželská dcera + Františka Šulce obyvatele v Hořicích a jeho manželky Anny rozené Listerovy , kramáře z Hořic, nar. 13.10.1837 Hořice, 35-0-0, svob.oo : Viktorín Štulc + Barbora - -


Marie - Velké Popovice

oo : Václav Gruber + Marie Štulcová/Šulcová - lexikon neví / nevím jeslti byli oddáni


Barbora - 6.5.1837 Lučiště 37 / Těnovice 06 / 80 / nemanželské dítě, Václav Gruber světem jdoucí komediant z Blovitz syn Frnatiška Gruber policajta z blovic a matky Eleonory rozneé jeřábek policajtovi dcery z Plánice, matka: Marie dcera Viktorína Štulce koňskýho handlíře z Velkých Popovic 20 a matky Barbory Fiřtovy pohodného dcery z Březnice , podaná k Vel. PopovicůmJan -

oo : Jan Šulc + Anna Nedvědová -


Marie - 23.2.1883 Rakovník

oo : Antonín Fink + Marie Šulcová - 3.5.1904 Dobřichovice

potomci v rodokmenu Fink
NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Josef Schulz + ? -


Antonín - 1775

oo : Antonín Šulc + Anna Řinská - 23.8.1796 Filipov 14 / SOA Litoměřice 9603 / 153 / Anton Schultz sohn des Joseph Schultz von Steingrub? Protosian? kramer, 21-0-0,s vob. nevěsta: Anna Řičkin tochter des Jakob Řička aus Philipsthal, 23-0-0, svob.


František - 1805

oo : František Šulc + Kateřina Prasková - 3.2.1828 Domoušice 22 / SOA Lit. 9603 / 13 / Franz Schulz kramer in Domauschitz sohn des + Anton Schulz ebensras? kramers in Domauschitz und der mutter Anna tochter des + Franz Řička? taglohners in Domauschoitz, 23-0-0, svob. nevěsta: Katharina tochter des + Bartolomeus Prask bauers aus Domauschitz und der + Anna tochter des + Adalbert Turen mullermeister aus Welhuten?, 23-0-0, sovb.


Anna -


Jakub - 24.7.1832

oo : Jakub Šulc + Marie Řeichová - 29.4.1862 Filipov 23 / 9603 / 63 / Jakub Šulc kramář v Domašicích , okresu Lounského nemanželský syn Anny Šulcové vlastní dcery Antonína Šulce kramáře v Domašicích 22 a matky Anny rozneé Řinzké z Chodolic 28, 29-9-5, svob. nevěsta: Marie vlasntí dcera Josefa Řeicha kramáře a obchodníka v Šliknově 38, kraj Litoměřický a matky Terezie rozneé Rettigové z Markersdorfu, okres Čskokamincký, 24-1-3, svob.oo : Josef Šulc + Mariana - on z Prahy ona z Vožic


Václav - 1764-1766 asi Praha

oo : Václav Šulc + Magdalena Bělohlávková - 27.4.1789 Luhy 1 / Dolní Hbity 05 / 56 / Václav Šulc kramář svobodný pocházející z Prahy, 25-0-0, sovb. nevěsta: Mařena dcera Petra bělohlávka pocházející z Kutné Hory též svobodná, 21-0-0, svob.

ona: 2.6.1828 Jablonná 10 / Holní Hbity 08 / 77 / Magdalena Šulcová manželka Václava Šulce kramáře z Jabloný, 75-0-0

on: 3.9.1837 Dolní Hbity 20 / Holní Hbity 08 / 8 / Václav Schulz kramář rodič z Prahy padanný k Smolotelum, 80-0-0

roku 1794 zmíněn v Novém Kníně jako kmotr Václava kelnera


František - 3.10.1791 Luhy 14 / Dolní Hbity 01 / 99 / Václav šolc kramář , amtka: Mariana Šulcova dcera AMrtina Bělohlávka havíře

Václav - 20.9.1792 Luhy 14 / Dolní Hbyty 01 / 100 / Václav Šolz kramář, Mariana Šulcová dcera po + martinu bělohlavovi

oo : Václav Šulc + Mariana Kopalová - 19.1.1813 Sedlčany 110 / Sedlčany 17 / 46 / Václav Šulc syn Václava a Marie Šulc kramáře z Dolejších Hbyt podaný k Smolotelům 3, 21-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Šimona Kopala kramářa z manželky Markyty rozený Svobodový z Borotína nevěsta rozená v Borotíně bytem v Sedlčanech 110, 19-0-0, sovb.


Antonín - 5.3.1817 Borotín 6 / Borotín 14 / 95 / Wencl Šulc kramář, matka: Marie dcera Šimona Kopala kramáře z Sedlčan

13.2.1818 Dolní Hbity 28 / Holní Hbity 07 / 15 / Antonín syn Václava šulce kramáře z Boretina, 1-0-0

Václav - 10.1.1819 Borotín / 87 / hledám Borotín 14 / 95-98 / Borotín 13 / 146-177

oo : Václav Schulz + Terezie Erpeková - 23.1.1844 Sedlčany 162 / Sedlčany 18 / 40 / Václav Schulz mistr knihařský měšťan Votický poddaný k panství Votickému pozůstalý vlastní syn po + Václavovi Schulz mistru knihařském z Borotina 5 a matky Marie Anny dcery manželů Šimona Kopal a Margarety Svoboda ze Sedlčan, nar. 10.1.1819 Dorotice fol 87, 25-0-0, svob. nevěsta: Terezie Erpek svobodná pozůstalá vlastní dcera po + Josefovi Erpek mistru krejčovským měšťanu Sedlčanskym z 258 amatky Marie dcery manželů Josefa Danhelovsky z Sedlčan 133 a Kateřiny Burda z Miliska 128, nar. 19.8.1823 Sedlčany fol. 137, sovb. 20-0-0


Mariana - 1.3.1795 Dolní Hbity / Dolní Hbity 01 / 12 / Václav Šulc kramář, matka: Mariana Šulcova dcera Martina Bělohlavka z Kutné Hory

5.2.1797 Dolní Hbity 21 / Holní Hbity 07 / 8 / Marie SChulzova, 1-9-0

Františka - 11.10.1796 Dolní Hbity 2 / Dolní Hbity 01 / 13 / Václav Šulc kramář, matka: Mariana dcera Martina Bělohlavka havíře z Kutné Hory

oo : František Bučil + Františka Šulcová - 15.2.1820 on Smolotely


Magdalena - 11.3.1819 Jablonná 34 / Dolní Hbity 02 / 64 / nemanželské dítě , otec: Franz Bučil sedlák ze Smolotel 34 syn Josefa, matka: Františka dcera Václava Šulce m. Magdaleny Bělohlávkové z Jablonnné svoboodní


Barbora - 2.11.1798 Dolní Hbity 1 / Dolní Hbity 01 / 15 / Václav Šulc kramář, matka:Marie dcera Petra Bělohlavka havíře z Kutné Hory

24.9.1800 Jelence 29 / Holní Hbity 07 / 33 / Barbora Schulzova dcera Václava Šulze kramáře, 2-0-0

Tomáš - 30.11.1800 Horní Hbity 30 / Dolní Hbity 01 / 36 / Václav Šulc kramář, matka: Anna Marie dcera Petra Bělohlavka havíře z Kutné Hory

8.12.1800 Dolní Hbity 30 / Holní Hbity 07 / 9 / Tomáš Šulc syn Václava Šulce kramáře, 0-1-0

Michal - 8.10.1801 Dolní Hbity 29 / Dolní Hbity 01 / 16 / Václav Šulc kramář, svobodný, matka: Mariana dcera po + Petrovi Bělohlavkovy kramáře z Kutné Hory

Mariana - 8.10.1801 Dolní Hbity 29 / Dolní Hbity 01 / 16 / Václav Šulc kramář, svobodný, matka: Mariana dcera po + Petrovi Bělohlavkovy kramáře z Kutné Hory

Jan - 22.5.1803 Dolní Hbity / Dolní Hbity 01 / 18 / Václav Šulc kramář, matka: Mařena rozená Bělohlawková z Kutný Hory

oo : Jan Šulc + Anna Pinnerová - 10.2.1829 Sedlec 104 / Sedlec-BN 17 / 25 / Jan Šulc tovaryš ševčovský syn Václava Šulce kramáře z Jablona 24 podaný k Smolotelnu, 26-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Marka Pinnera kramáře z Selce 104 matky Marie roz. Tupsovy z Selce, 18-0-0


Josefa - 19.3.1830 Dolní Hbity 10 / Dolní Hbity 03 / 10 / Johan Schulz kramer zum Unterhbitt 10 nach Smolotell unterthanig sohn des Wenzl Schulz in Prag nach Smolotell unterthanig nach dem mutter Magdalena geboren aus Kuttenberg, amtka: Anna tochter des markus Pinner kramer von Selz 104 unterthanig nach Hoch Chlumetx nach der muter magdalena geborenen Trips von Selc 34, nach hoch chlumetz unterthanig

Marie - 5.2.1837 Sedlec 40 / Sedlec-BN 09 / 18 / Jan Šulc šátkář z Chlumu syn Václava KRamáře z dolejší hbyty 33 z matky Magdaleny rozený Bělohlávek z Vlastibořickéhých hor, matka: Anna dcera Marka Pinnera kramáře ze Selce z matky Marie rozený Tripsovi z Selce

Anna - 15.4.1841 Sedlec 40 / Sedlec-BN 09 / 34 / Jan Šulc kramář z Chlumu syn Václava kramáře z dolejší hbyty 33 z matky Magdaleny rozený Bělohlávek z Vlastibořickéhých hor, matka: Anna dcera Marka Tinnera kramáře ze Selce z matky Marie rozený Tripsovi z Selce

Anna - 5.8.1844 Sedlec 16 / Sedlec-BN 10 / 5 / Šulc Jan kramář k Chlumci 16 syn Václava kramáře z Dolejších Hbyt statku Smolotel z matky Magdaleny roz. Bělohlávkovi z vlastibořských hor, matka: Anna dcera Marka Tinéra kramáře ze Selce 31 z matky Marie roz. Trypšova ze Selce


Anežka - 10.1.1858 Sedlec 16 / Sedlec-BN 10 / 120 / otec nenapsán, matka: Šulcová Marie dcera Jana Šulce kramáře v Sedlce 16 a makty Anny rodem Pinner ze Sedlec


oo : Emanuel Vodňanský + Anna Šulcová - 5.5.1863 Sedlec 8 / Sedlec-BN 17 / 125 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11701/125


Marie - 22.6.1806 Dolní Hbity 3 / Dolní Hbity 01 / 20 / Václav Šulc kramář, matka: Marina rozené Bělohlavková z Mladé Vožice


oo : Václav Šulc + Anna Dostálová vdova Šulcová - 9.2.1834 Dolní Hbity 3 / Dolní Hbity 05 / 117 / Wenzel Schulz kramer und handelsmann aus Unterhbit haus N3, unterthsan von Smolotel, sohn des + Joseph Schulz prager bürgens? und der mutter Mariane geborenen -- aus Vožic, 68-0-0, vdovec, nevěsta: Anna wittwe nach dem + Franz Schulz aus frauenberg geburtig jäger bei Fürsten Rohan in Prag 266 eheliche tochter des + jacob Dostal kutschers mutter Maria aus Podskal in Prag 370, 55-0-0, vodvaoo : Jiří Šulc + Kateřina Jírová -


Anna -

Jan - 18.5.1842 Železnice 22 / Železnice sign. 187-5 / 99 / dvojčata, Anna katolička manželská dcera Jiřího Schulce kramáře z Kotelska 15 a jeho manželky Kateřiny rozený Jirový z Kotiška 32 a Lomnic

Františka - 18.5.1842 Železnice 22 / Železnice sign. 187-5 / 99 / dvojčata, Anna katolička manželská dcera Jiřího Schulce kramáře z Kotelska 15 a jeho manželky Kateřiny rozený Jirový z Kotiška 32 a Lomnicoo : Václav Šulc + Rozálie Šustrová - rolník ze Zlosejně, ona z Velký Vsi okres Karlín


Karel -

oo : Karel Šulc + Zdeňka Tichá -

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13556/53

Marie - 12.10.1886 Velvary / dohledat / hledam Velvary 36 / 343

ona: 14.9.1905 Mlěník 55 / Mělník 47 / 290 / Šulcová MArie bytem na Mělníku 55, narozená ve Velvarech 63 dne 12.10.1886, svobodná manž. dcera + Karla Šulce kupce ve Velvarech 63 a Zdeňky rodem Tichý z Citova, 18-11-0

Emílie - 9.6.1888 Velvary 63 / Velvary 36 / 108 / Šulc karel katol. kupec ve Velvarech 63 syn + Václava Šulce rolníka ve Zlosejně 19 a jeho manželky Rosalie rozené Šustrovy z Velké Vsi okres Karlín, matka: Tichá Zdeňka kat. dcera Václav Tichého rolníka v Cítově 53 a jeho manželky Marie rozené Hracha z Cítova
oo : Josef Šulc + Alžběta Ryšavá -

ona: 12.9.1927 Tábor 926 / Tábor 55A / 234 / Alžběta Šulcová vdova po + Josefu šulcovi obchodníku t.č. v Táboře 926, rodem Ryšavá z Vídně XIV, 50-11-4, nar. ve Vídni XIV 8.10.1876, pohřbena ve Vídnisvatba František Šulc a Helena malá 1922

https://digi.ceskearchivy.cz/10384/55/2892/4164/43/0?fbclid=IwAR3ZbWJ5k13pL4IvxrZ94xYbDos6K4dj5c51IHDxnb_Zhu56jED9eBmfPjU


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11574/141

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11574/206


NESVĚTŠTÍ

oo : Antonín Šulc + Kateřina Poláčková / Šustrová - -


Kateřina - 11.9.1806 Vraňany 20 / Lužec nad Vlatavou 10 / 22 / Šulc Antonín sedlák, Kateřina rozené Schustrová dcea Antonína Schustra sedláka z Libkowitz

Anna - 27.9.1811 Vraňany 20 / Lužec nad Vlatavou 10 / 26 / Šulc Antonín sedlák, Kateřina dcera Václava Poláčka sedláka z Minic a matky Anni rozneo Řehakovi


ona: 27.9.1814 Vraňany 35 / Lužec nad Vlatavou 10 / 77 / Maria pozustala vdova po + Jiřím Šulcovi sedlákovi z Vranan , 63-0-0http://www.portafontium.cz/iipimage/30069075/susice-08_0230-t?x=40&y=124&w=723&h=317oo : Jakub Schulz + Anna Havránková - 5.8.1794 Zhoř 4 / Červené Janovice 13 / 54 / Schultz Jakub z panství Richnovského podaný do Janovitz, 23-0-0, svob. Anna Havrankova dcera Janna harvranka ze Zhoře, 17-0-0, svob.


Jan - 6.5.1795 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 98 / Jakub Schultz, Anna ?? Hawrankova

oo : Jan Schulz + Kateřina Štáfková? - 29.8.1816 Zhoř 27 / Červené Janovice 13 / 58 / Johan ehelicher sohn des Jakob Schulz weber zu Zhor, 21-0-0, svob. nevěsta: Katharina eheliche tochter des Franz Stafek? Schneider zu Zhor, 26-0-0, svob.


Jan - 14.3.1817 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 198 / Jan Schulz baráčník, Kateřina dcera Františka Štastka baračníka ze Zhoře

Josefa- 16.10.1819 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 203 / Jan Schulz tkadlec, Kateřina dcera Františka Štadek? baračníka ze Zhoře

Václav - 1.9.1822 Zhoř 4 / Červené Janovice 08 / 173 / Jan Schulc tkadlec, Kateřina dcera po + Františku Štasek? baracniku v Zhoři z matky Anny rozený Pebezcky?


Anna - 4.3.1798 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 101 / Jakub Schultz tkadlec, Anna Hawranek

Marie - 29.7.1807 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 184 / Jakub Schulz familiant, Anna dcera + Janovi Hawrankovi

František - 30.5.1811 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 188 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ze Zhoři

Kateřina - 27.2.1814 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 193 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ve Zhoři

Václav - 12.6.1818 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 200 / Jakub Schulz familiant a tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi ševci ve ZhořiBarbora - umrtí 15.1.1889 Všeradice 44 / 1 / 52-0-0 / není online


Bohumil - umrti 30.5.1861 Krtěnovice / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 85 / Bohumil SChulz pnáže znamky číslo 24733 u Františky Ledvinové domkaře ze Krtenovic 27, 0-4-0oo : Jan Šulc + Magdalena - -


Jiří Jiljí - 1.9.1750 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 24 / dítě Jana Šulce budoucího hospodáře a Maří magdalena manželka

Kateřina - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Alžběta - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Anna Kateřina - 18.1.1755 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 34 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Jan - 28.5.1757 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 38 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželkaoo : Jan Šulc + Alžběta - -


Magdalena - 1.10.1765 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 57 / Joannis Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Jan - 7.3.1768 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 62 / Joannis Nepomuceni Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Antonín - 9.3.1770 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 66 / Jois Schultz prodiani et Elisabetha materoo : Jiří Šulc + Magdalena - -


Kateřina Anna - 6.1.1775 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 77 / Schultz Georgius pradianus Elisabetha mater

Jiří Jan - 18.12.1777 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 86 / Schultz Georgius puldianus mater Magdalena

Kateřina - 3.7.1779 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 91 / Schultz Georgius rusticus Magdalena uxor subditi Roudnicoo : Michal Šulc + Veronika Zdenková - 19.11.1786 Milevsko 116 / Milevsko 20 / 31 / Michael Šulc pacholek svobodný, 21-0-0, nevěsta: Veronika dcera po + Martinovy Zdenkovy z Vosletina, 23-0-0, svob.

oo : Michal Šulc + Alžběta Vodičková - 14.6.1789 Milevsko 116 / Milevsko 20 / 34 / Michael Šulc pacholek , 27-0-0, nevěsta: Vodičková Alžběta dcera Václava Vodičky měšt. 35-0-0, svob.
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c02&scan=212#scan212


http://www.portafontium.cz/iipimage/30068808/strasice-08_1130-o?x=89&y=114&w=696&h=307https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11695/32


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11708/318


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/11561/116https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14567/60http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7334&scan=8d19194576d44e33a1fd3f2505f6751d

sedlmayer

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5125/125

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/5130/80

https://digi.ceskearchivy.cz/4071/188/3017/1993/72/0kramář https://ebadatelna.soapraha.cz/d/6386/115

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu