Rodokmen: Šulc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Matěj - -

oo : Matěj Schultzer + ?? - -


Matěj - 1765-1769 dohledat

oo : Matěj Schultz + Barbora Hessová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

on: 12.3.1821 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 46 / Matěj Šulc kramář 56-0-0, otok

ona: po roce 1842 je psaná u narození Antonína Šulce syna Peregrína, že ho porodila / hledam Všeradice 19 / 83-


Matěj - 25.8.1792 Vinařice 40 / Všeradice 02 / 39 / Matiej Šulce kramář svobodný, barbora rozená hesová svobodná

František - 27.3.1796 Vinařice 30 / Všeradice 02 / 42 / Matiej Šultz kramář, barbora dcera františka hese kramáře z Vinařic 30

oo : František Šulc + Anna Kautská - 5.2.1828 Všeradice 08 / 13 / franz Šultz kramář a syn po Matějovi Schultzovi kramáři z Vinařic a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, 32-0-0, svob. nevěsta:Anna dcera po † Ignaci rautskim mistru ševcovském ze Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Hostomic, 36-0-0, svob.

on: 25.5.1839 Všeradice 45 / Všeradice 13 / 10 / František Šulc kramář z Vinařic pocházející z Vinařic 30, 48-0-0, an abcehrung

ona: 11.6.1856 Všeradice 2 / Všeradice 14 / 61 / Schulz Anna vdova po † Františkovi Schultzovi kramáři z Všeradic, špitální 75-0-0,


Anna - 27.12.1829 Všeradice 58 / Všeradice 02 / 53 / Franz šultz kramář syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbora roz hess z Vinařic 30, matka: Anna dcera Ignace Kautskýho mistra ševcovského z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber ze Stachovitz


Magdalena - 12.9.1859 Všeradice 25 / Všeradice 06 / 194 / otec nenapsán, matka: šulcová Anna dcera + Františka Šulce kramáře ze Vinařic 30 a Anny roz. Koutský z Všeradic 38, zemřela 2.2.1860

2.2.1860 Všeradice 25 / Všeradice 14 / 79 / Šulcová MAgdalena nemanž. dcera Anny Šulcové dcery po + Františku Šulci kramáři z Vinařic 30, 0-5-14, freisen

Josef - 5.8.1864 Všeradice 25 / Všeradice 15 / 35 / otec nenapsán, matka: Anna šulcová dcera + Františka šulce kramáře z Všeradic 25 a Anny roz. Koucké z Všeradic

21.11.1864 Všeradice 1 / Všeradice 14 / 106 / Šulc Josef nemanž. syn Anny šulcové služky z Všeradic 1 dcery Frantika šulce handlíře z Vinařic, 0-3-7


oo : Jiří Jungman + Anna Šulcová - 17.11.1868 Všeradice 58 / Všeradice 10 / 99 / Jungman Jiří nádeník z Podbrd 2, nemaž. syn Barbory Jungman dcery Marie Jungman z Všeradic 5 jenž byla dcera Jana Jungmana truhláře z Všeradic 17, 25-0-0, svob., nevěsta: Šulcová Anna , dcera + Františka Šulce(SChulz) kramáře ze Všeradic 58 a matky Anny rodem OKucké ze Všeradic 38, 39-0-0, svob.Antonín - 1.6.1835 Všeradice 16 / Všeradice 05 / 5 / Franz šulc kramář z Všeradic syn po Matěji domkaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, matka: Anna dcera Ignáce Kaucký sšvce z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Stiechovic


Peregrin - 23.7.1798 Vinařice 22 / Všeradice 02 / 43 / Matiej Šultz kramář svobodný, barbora dcera františka hese kramáře Vinařického swobodný N22

oo : Peregrin Šultz + Kateřina Prošková - 11.6.1833 Vinařice 11 / Všeradice 08 / 33 / Peregrin Šultz domkař syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbory roz. Hes z Vinařic 30, 31-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Václava Proška ševce z Vinačic 11 a matky Kateřiny roz Wichtik? z Vinařic 13, 27-0-0, svob.

ona: 25.12.1869 Všeradice 4 / Všeradice 14 / 134 / Šulcová Kateřina vdova po † peregrinovi Šulcovi , kramáři z Vinařic 11, rozená Prošková z Vinařic, 63-3-0, marasmus


Anna - 10.4.1832 Vinařice 11 / Všeradice 04 / 129 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic 30 syn Matěje domakře z Vinařic 30 a Barbory rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Proška mistra ševcovského z Vinařic11 a matky Kateřiny roz. Vechtík? z Vinaritz 13

Marie - 3.7.1834 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 135 / Peregrin Šulc domakř z Vinařic 30 syn Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barboy rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic a matky Kateřiny rozené Wechtík

28.7.1835 Vinařice 30 / Všeradice 13 / 21 / Marie dítě Peregrína Šulce knihaře a domkaře z Vinařic , 1-2-0, ??? ??? z opařeniny

Marie - 14.7.1837 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 59 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic syn + Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barbory rozené Hes z Vinařic, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Wechtík z Vinařic 11

Veronika - 29.1.1840 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 64 / Peregrin domkař z Vinařic syn po + Matěji domakři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 11


Anna - 10.7.1860 Vinařice 30 / Všeradice 06 / 211 / otec neuveden, matka: Šulcová Veronika dcera + Peregrina Šulce domakře z Vinařic 30 a + Barbory roz. Hes téz z Vinařic

oo : Antonín Koláček + Anna Šulcová - 11.6.1883 Borek / dohledat / není online


Bohumil Blažej - 29.1.1883 Bykoš 30 / Borek 17 / 10 / nemanželské dítě, Kolaček antonín tovaryš pokrývačský z Bikoše 30, syn Antonína Kolačka domakře z Bikoše 30 a matky karolíny rozené šarové? z Bikoše 30, amtka: Šulcová Anna dcera Šulcové Veroniky , dcery + Peregrina šulce domakře z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z vinařic 30, matrimonium 11.6.1883 pag 136

Emilie Cecílie - 19.11.1884 Bykoš 36 / Borek 17 / 30 / Koláček Antonín tovaryš pokrývačský z Bykoše 36 syn Antonína Koláčka domakře z Bykoše 30 a matky Karoliny rozené Šircové z Bykoše, matka: Anna nemanž. dcera Veroniky Šulcové nyní ovdovělé Jakoubkové dcery + Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a matky + Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Antonie - 25.3.1898 Bykoš 9 / Borek 17 / 167 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 9 narozený v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře z bykoše 30 a Karolíny roz. Šircové z Bykoše 30, amtka: %Sulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera Veroniky šulcové dcery Peregrina šulce domkaře z Vinařic 30 a Barbory rozené hesové z Vinařic 30

Josef - 3.5.1900 Bykoš 7 / Borek 17 / 190 / Koláček Antonín pokrývač z Bykoše 7 narozen v Bykoši 30 syn Antonína Koláčka krejčího a domkaře v Bykoši 30 a Karolíny rozené Šircové z bykoše 30, matka: šulcová Anna rozená z Vinařic 30 dcera vEroniky Šulcová dcery Perregrína Šulce domkaře z Vinařic a Barbory rozené hesové z Vinařic 30 , oddán s Anežkou Císařovou ze Rpet dne 7.6.1924 na Smíchově

oo : Josef Koláček + Anežka Císařová - 7.6.1924 na Smíchově , ona ze Rpet


oo : ?? Jakoubek + Veronika Šulcová - psáno u emilie, ze je nyni ovdovela Jakoubková

on: před 1885


Antonín - 17.11.1842 Vinařice 30 / Všeradice 05 / 68 / Peregrin knihař z Vinařic 30 vlastní syn po + Matěji Šulci knihaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hes z Vinařic 30 , matka: kateřina vlastní dcera Václava Prošek ševce a domkaře z Vinařic 11 a matky Kateřiny rozené Vechtík z Vinařic 27,porodila vlastní bába Barbora Šulc


Kateřina - 2.11.1801 Vinařice 22 / Všeradice 03 / 71 / Matěj Schultz knihař poddani wojowy, Barbara rozená Hesová z Vinařic

11.6.1803 Vinařice 22 / Všeradice 11 / 31 / Catharina dcera Mateje Schultze knihaře , 2-0-0 psotník

Kateřina - 7.8.1805 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 76 / Matěj Schultz knihař poddani wojowský, Barbara dcera Franze Hessa z Vinařic 30

oo : Jiljí Pasecký + Kateřina Šulcová - 5.2.1828 Vinařice 37 / Všeradice 08 / 32 / jiljí Pasecký kramář a syn Matěje Paseckýho kramáře z bezděkova mesta Raudnice a matky , Rosarie rozený Kilian ad Sv. Dobrotivá , 25-0-0, svob. nevěsta:Kateřina dcera po Matěji Schultz kramari z Vinaric 30 a matky Barbory rozený Hess z Vinařic , 23-0-0, svob.

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Pasecký


Marie - 7.12.1807 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 80 / Matěj Schultz podruch, Barbara dcera France hessa z Vinaritza matky Katerini

19.4.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Maria dcera matěje Šulce, 1-6-0, psotník

Marie - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30


Anna - 18.5.1833 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 132 / nemanželská, otec nenapsán, matka: Marie dcera Matěje Šulce kramáře z Vinařic 30 a matky Barbory roz. hes z Vinařitc 30


oo : Josef Kocman + Marie Šulcová - 1.2.1842 Vinařice 30 / Všeradice 09 / 29 / Josef Kocmann recte Chottsmann domkař ve Vižině 34 syn po + Josefu domkaři ve Vižimě 34 a po mmatce Anne rozené , 50-0-0, vdovec, nevěsta: Marie Ssulz vlasntí dcera po + Matějovi Šulc knihaři a domakři ve Vinařicích 30 a matky BArbory rozneé hes ze vsi Letky, 32-0-0, svob

hledam děti Všeradice 17 / 48P-50L nic 10-11

OSOv 31 - index K54P-56L


František - 18.7.1843 Vižina 34 / Osov 11 / 55 / Josef kocman domkař z Vižim 34 syn + josefa Kocmana z Lažovic domakře 18 a matky Anny Stibalovi z Vosova 51, matka: Marie Šulcová dcera + Matěje %Sulce domakře z Vinařic 31 a matky Brbory N.


Barbora - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30

31.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Barbara dcera Matěje Schultze, 0-0-4, psotníkoo : Jan Šulc + Marie Macháčková - možná Miřejov, okr Trutnov


Josef -

oo : Josef Šulc + Anna Kopecká -


Anna Marie - 7.5.1890 Písek / Písek 24 / 25 / Josef Šulc kočující majitel panoramy t.č. v Písku syn Jana šulce tkadlce v Doubravicích a jeho manželky Marie rozené macháčkové z Miřejova, okres Kralove Dvur, matka: Anna dcera. Tomáše Kopeckého kočujícího majitele panoramy z Mirotci a jeho manželky Josefy rozené Dubské z Vobůrky okres Písecký, svědek František Dubský ka jeho žena Marie

oo : Josef Andre + Anna Marie Šulcová - 6.2.1911 Chrást?


oo : Jan Šulc + Marie Rybáková - milevsko

on: před 1835


Tomáš - 1797 hledam Milevsko 7 / 181-182 / Milevsko 06 / 148-149 nic

oo : Tomáš Šulc + Terezie Čandová - 27.1.1834 Zhoř 2 / Krásná Hora nad Vltavou 09 / 53 / Šulc Tomáš tiskař pod k Zhoři syn po + Janovi Šulc švci z Milevska a matky Marie Rybak z Milisku, 37-0-0, svobodný, nevěsta: Čanda Terezie dcera Jana Čandy komedianta z hostovnic a matky Barbory roz. Richter z Uher?, 30-0-0, svob,

on: před 1863 / hledam Milevsko 34 index S - 372-373 nic / Milevsko 33 hledam index S330-332 / Milevsko 32 hledam index S226-228

ona: 1.11.1888 Zhoř 22, okers Sedlčanský / Krásná Hora nad Vltavou 27 / 203 / Šulcová Terezie žebračka vdova po + Tomáši Šulcovi tiskaři ve Zhoři rozená Čandová z Hostovnice, 84-0-0, sešlost věkem


Josef - 27.8.1836 Žemličkova Lhota 9 / Obděnice 06 / 73 / Tomáš Šulc tiskař plátna v Záhoří N3 syn + Jana Šulce mistra ševcovského z Milewska 64 a + matky Magdalney rozneé Rybákové z Okrauhlé 6, matka: Terezie dcera Jna Čandy komedianta z Hostownice a Barbory matky rozené N z N v Uhřích

on: 16.10.1894 Šebířov, okr. Tábor / Šebířov 13 / 44 / Šulc Josef světem jdoucí komediant narozen v Žemličkově lhotě a příslušný do Zhoř. okres Selčany, ostatní neznámo, 58-0-0, svobodný, rakovina žaludku

Josefa - 6.4.1839 Chýšky 13 / Chýšky 8 / 25 / Tomáš Šulc tiskař z Zhoř blíž ??, matka: Terezie dcera Jána Čanda z Hostownice panství Chlumeckého

oo : Jakub Schmied + Josefa Šulcová - 4.11.1862 Zhoř / Šmied Jakub pomocník v tělocviku /komediatn/ z Nezdic syn Jana Šmieda kramáře z Nezdic a matky Rozálie rodem Richterovy z Březnice narozený v Štěpánovicích , příslušný k obci Nezdice , okr Přeštice, 37-0-0, vdovec, nar. 1825 dle kř. l. v Klatovech, vdovství dokryje úmrtní list z Netvořic dto: 20.4.1861, nevěsta: Šulcová Josefa dcera + Tomáše Šulce tiskaře ze Zhoře 4 a matky Terezie rodem Čandavy z Hostovnice narozená v Malé Chýšce příslušná do Zhoři(Zhoř u Tábora), okr. Selčan, okr. Táborský, 23-0-0, svob., nar. 1839 Malé Chýšky


Jan -

oo : Jan Šulc + Josefa Tříšková -


Vincenc - 13.11.1865 Oříkov / Sedlčany 26 / 52 / Jan Šulc komediant ze Zhoře nyní ve Voříkově 7 se zdržující syn + Tomáše Šulce komedianta ze Zhoře a matky Terezie rozené Čandovy z Hoštornice?, matka: tříšková Josefa dcera + Antonína Tříšky komedianta z Mělníka a matky Alžběty rozneé Ševčíkovy


oo : Jan Šulc + Josefa Fialová - -


Mikuláš - 1.9.1867 Zhoř / Krásná Hora nad Vltavou 19 / 231 / Šulc Jan světem jdoucí m. syn Tomáše Šulce obyvatele ve Zhoři 4 a matky Terezzie roz. Čandové z Hostovnice přísl. do Zhoře ,matka: Josefa Fialová m. dcera Jan Fialy kramáře(obchodníka v koních) z Jistebnice a matky Kateřiny roz N.


Marie -

Jan - 15.5.1849 Nová Ves-Brloh

oo : Jan Šulc + Anna Nedvědová - 18.2.1878 Panoší Újezd / Panoší Újezd 42 / 92 / Šulc Jan záložník 24 praporu myslivce a herec s loutkami ze Zhoře u Sedlčan v Panoším Ujezzdě syn Marie dcery Tomáše Šulce řemenáře ze Zhoře a terezie Čandové z Chlumec, nar. 15.15.1849 v Nové vsi u brloh v ledci, 28-0-0,s vob. , nevěsta: Nedvědová Anna dcera + Václava nevdvěda řemenáře z Nového Strašecí 42 a Marie Chaloupkové z Hracholusk 24, nar. 20.4.1857 Hořejší Březí


Václav -Josef -

oo : Josef Šulc + Uršula Vondráčková - 16.9.1779 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 03 / 298 / Schultz Josephus z Kněževes, Ursula Vondracek vidna

ona: 12.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 05 / 69 / Susanna uxor Josephi Schultz nundinatoris, 29-0-0


Jan - 6.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / 94 / Schultz Josephus nundinator Ursula mater

8.3.1780 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 02 / Joannes filius Josephi Schulz nundinatoris, 0-0-3


oo : Josef Šulc + Anna Krátká - z Lušce , ona z Kožlan Kožlany 05 / hledam 134-143 nic


Anna - 1783 / hledam Svatý Jan pod Skalou 02 /90 -99 117-118

oo : Antonín Karban + Anna Šulcová - 15.11.1802 Zaječov 47 / Svatá Dobrotivá 07 / 78 / Antonín Karban, kramář syn otce Jana Karbana kramáře z Zaječova a mateře Benigny Kilianové rozené Z Zaječova, 20-0-0, svob., nevěsta: Anna Šulcová dcera Josefa šulce kramáře z Locker? mater † Anna Kratká z Kozlan rozená z Lusce ze vsy, 19-0-0, svob.


Barbora - 16.12.1784 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 37 / Josef SChultz kramář, Anna Krátka

Josef - 11.3.1787 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 41 / Josef Schultz kramář svobodný, Anna Krátka

Marie - 16.11.1789 Lužec nad Vltavou 6 / Lužec nad Vltavou 06 / 47 / Josef SChultz kramář, Anna KrátkaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Karel Šulc + Zdeňka Tichá -


Marie - 12.10.1886 Velvary / dohledat není online 8.12.2018

ona: 14.9.1905 Mlěník 55 / Mělník 47 / 290 / Šulcová MArie bytem na Mělníku 55, narozená ve Velvarech 63 dne 12.10.1886, svobodná manž. dcera + Karla Šulce kupce ve Velvarech 63 a Zdeňky rodem Tichý z Citova, 18-11-0oo : Josef Šulc + Alžběta Ryšavá -

ona: 12.9.1927 Tábor 926 / Tábor 55A / 234 / Alžběta Šulcová vdova po + Josefu šulcovi obchodníku t.č. v Táboře 926, rodem Ryšavá z Vídně XIV, 50-11-4, nar. ve Vídni XIV 8.10.1876, pohřbena ve Vídni
oo : Antonín Sedlmaier + ? -


Jan - 1761 Zdeslavice

oo : Jan Sedelmayer + Anna Holzhauserová - 11.1.1786 Sklenka 4 / Jažlovice 01 / 10 / Jan syn po + Antonínovi Sedelmajer pohodném z řadovic svobodný, 25-0-0, svobodoný, nevěsta: Anna dcea Václava Holzhauser pohodného z Solopysk svobodná, 25-0-0, vdova


Alžběta - 1797

oo : Jan Krazl + Alžběta Sedlmaier - 14.11.1826 Veselíčko 34, okr. Písek / Veselíčko 5 / Jan Krasl domakř a vojak od 54 sís. kratenců? Baron Salini domakř z Veselíčka syn + Jana Krasl drahniho mistra ted odsusd a matky Marie Hamen, 26-0-0, svob. nevěsta: Alžběta dcera + Jana Sedlmaier drahniho mistra z Zdeslavic a mat: Anny roz. Holzhauser, 29-0-0, svob.

potomci zde http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/fp1.htm


Marie -


Vojtěch - 1814, jeoh otec byl patrně Schulz / nebylo to Nová Ves u Mladé Vožice 18

oo : Vojtěch Sedlmaier(vulgo Schulz) + Thekla Šoupová- 10.5.1842 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 108 / Vojtěch Settelmayer / obyčejmi Šulc nazvaný / svobodník z II čtvrni? Táborské bývalý nájemník v Malovicích herec čili přecházející komediant syn Marie Settelmayer dcery + Jána Settelmayera trávního mistra z Červených Janoviček a matky Anny rozené Holzhausrovy z Sklecky? , 28-0-0, svob. nevěsta: Thekla Spaub dcera ??? v Reicha Spauba nájmeníka z Trhových sviní 255 a matky Doroty rozené Radwonowsky z Lippova 19, 32-0-0, svob.

ona: 8.8.1890 Mutice 21 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 140 / Tekla šulcová světem se potulující komediantka vdova po + NB šulcovi komediantu z Mutic 3 rozená N?. z N?. Šoupová, 78-0-0, ženatá


Jan Šoupa - 8.9.1835 Tábor / tábor 13 / 335 / otec nenpsán, matka: Thekla ehel., tochter des + Adalbert Schoupa schuhmachermister zu Swinitz Gratzner hrscht Budweiser kreis u der mutter Dorotea geb. Radvanovský aus Lischau

oo : Jan Šulc + Františka Holzknechtová? -

on: 22.12.1885 Milínov 1 / Nový rychnov 21 / 101 / Ján šoupa vulgo Šulc komediant z Mutic , ženat, 45-0-0


Emanuel Holzknecht - 6.12.1867 Hrejkovice 9 / Milevsko 13 / 341 / nemaželské dítě, otec:šulc Jan komediant z Mutic 4 syn Vojtěcha šulce komedianta z Mutic 4 a Tekly rozené Šaub obecního posla z Trhových svin , matka: Františka dcera Josefa Holzknechta koemdianta ze Zbenic a Anny rozené Toral? šafáře na Karlově okresu blovského


oo : Jan Šoupa(vulgo Schulz) + Marie Blümlová - 26.6.1876 Zachotín 13 / Zachotín 7 / 29 / Jan Schaupa (vulgo Schulz) kočující tělocviční pomocník příslušný bydlištěm v Muticích t.č. v Zachotíně 13, nemanželský syn + Thekly dcery + Vojtěcha Schaupa mistra obuvnického v Trhových Svinech, 40-0-0, svobodný, nar. 8.9.1835 v Táboře, nevěsta: Marie Blümel příslušná v březí okres VltavoTýn t.č. v Zachotíně 13, manželská dcera Jakoba Blümel kočujícího herce s lutkami příslusná v březí a matky Kateřiny dcery + Jana Winklera kramáře v Trhových svinech , 20-0-0, svobodná , nar. 14.9.1855 v Lipnici fara Jílovice


Josef Šoup - 9.3.1886 Buková 18 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 83 / Jan SChoup vulgo Schulz herec s loutkami příslušný do Mutic nemanž. syn thekly , manž. dcery Vojtěcha Schoupa mistra obuvnického z trhových Svin, matka: Marie manž. dcera Jakoba Blümla kočájícího herce s loutkami příslušný do Březí okres VlatavoTýn a ejho manželky Kateřiny rozneé Winkler kramáře z Trhových Svin


Vincenc - 1838 Malovice / Mutice fara Nová Ves to podle indexu neni

oo : Vincenc Settelmayer(vulgo Schulz) + Marie Holzknechtová - 30.5.1865 Mutice 4 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 117 / Schulz Vincenc / recte Vincenc Settelmayer vulgo Schulz/ kočující loutkoherec , komediant příslušný u mistni obce Novovísky z z Mutic okresu Mlado-Vožického kraje Taborského manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo SChulz kočujícího loutkáře z Mutic 4(syn Jána Settelmayera drnomistra z Červených Janodic? manž. dcery Thekly dcery Vojtěcha Soupa krejčího z Trhových Svin, 27-0-0, svob. matka: Marie Holzknechtová rodem ze Zbenic okresu Mirovského kraje Píseckého manž. dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic a Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tašnovic Taschlowitz a Anny rozené Jirkovské z Hradisti, 20-0-0, svob.


Marie - 11.9.1868 Sepekov 64 / Sepekov 7 / 163 / Schulz Vincenc komediant světem jdoucí z Mutic 4 syn Vojtěcha Schulze komedianta a Mutic a a matky Thekly rozené Schalb z Trhových svinů, matka: Holzknechtová Marie dcera Jána Holzknechta komedianta z Kaniče? Mirovický okres, a matky Anny rozené Frtelblové ze Škůdry okres Strakonice

oo : ?? Vořech + Marie Schulzová - napsáno u jejího narození


Anna - 6.4.1873 Reteč 8 / Chraštice 18 / Čeněk Šulc cestující pomocník herecký s loutkami a tělocvik provozující /Marionetttenspieler udn gymnaster/ v Reteč 8 do Mutic přináležející č4 syn Voojtěcha Šulce komedianta v Muticích a manželky jeho Thekly rozená Šoupová ze Svinů Trhových , matka: Marie Holzknecht manželská dcera Jana Holzknechta komedianta ze Zbenic 17 a téhož manželky Anny dcery Jana Verderbera plechaře z Tažovic

oo : František Vydra + Anna Šulcová - 23.1.1909 Domažlice


Marie Magdalena - 21.7.1878 Nova Ves 11 / Nová Ves u Mladé Vožice 6 / 244 / Vincec Schulz auch Settelmayer loutkář a gymnastiker v Muticích 4 syn Vojtěcha SChulze komedianta v Muticích 4 a jeho manželky Thekly dcery Vojtěcha šoupa krejčího z Trhových Svinu, matka: Marie manž. dcera Jana Holzknechta komedianta z Zbenic a Anny dcery Jana Verderber plechare z Taškovic/Taschlowitz/

Františka - 31.1.1882 Oprechtice 11 / Stanětice 12 / 87 / Vincenc SChulz kočující loutkář z Mutic fara Nová Ves , opkres Táborský, manž syn Vojtěcha Schulze komedianta z Mutic a jeho manželky Karoliny rozneé Šoup z Trhových Svin, matka: Marie manželská dcera Jana Holzknechta komedianta z Vorlických Zbenic fara Kraastice a jeho manželky Anny roz. Verderbel z Tažovic

druhý zápis jejím narození : 31.1.1882 Oprechtice 11, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 79 / Vincenc Settelmayer vulgo Schulz kočující loutkář v Mutějiíéch manž. syn Vojtěcha Settelmayera vulgo Schulze kočujícího loutkáře z Mutějic a jeho manželky Karolíny dcery Vojtěcha Šoupa krejčího z thových Svin 255, matka: Marie manž. dcera Jána Holzknechta komedianta ze Zbenic u Vorlíka a Anny dcery Jána Verderber plechaře z taskovič Tachlowitz okres strakonický

oo : František Kellner + Františka Schulzová - 12.2.1903 Staňkov, okr. Horšovský týn / Staňkov 34 / 10 / Kellner František narozen v Grafenschlag 36, hejt. Pëggstall v Dolních Rakousích akrobat manž. syn + Václava Kellnera akrobata z Hluboše a Anny roz. Jung z Vonoklas , 27-8-0, nar. 26.5.1875, svobodný, nevěsta: Schulzová Františka narozená v Oprechticích 11 okres Nová Kdyně manž. dcera + Vincence SChulze akrobata z Mutic , okr Nová Vožice a MArie rodem Holzknechtové z Vorlických Zbenic, okr. Písek, 21-0-0, svob

potomci v rodokmenu Kellner


oo : Čeněk Schulz + Terezie Buřičová -


Wilhelm - 22.4.1889 Samšín u Pacova, zapsáno v Mutice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 85 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samšíně se zdržující nemanželský syn Marie dcery Vojtěcha Schulze majitele loutkového divadla z Mutic, matka: terezie dcera josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a jeho manželky Anny rodem Richter cetera ignota

druhý záznam o jeho narození: Vilhem Schulz - 22.3.1889 Samšín 3 / Pacov 30 / Čeněk Schulz majitel loutkového divadla t.č. v Samčině 3 příslušný do Nové Vsi u Vožice nemanž. syn Marie Dcery Vojtěcha Šulce majitele loutkového divadla z Nové Vsi, , Terezie dcera Josefa Buřice obchodníka v koních z Kamenice n/L a Anny rodem Richter

oo : Vilém Schultz + Anna Studená - 28.2.1921 Mladá Boleslav / Mladá boleslav 86 / 91 / Vilém Schulz brusič v Ml. boleslavi ve voze narozen Samšín 3 okr. Pelhřimov přísl do Nové Vsi okres tábor syn + čenka Schulze brusiče z Lužanech a terezie dcery josefa Buřiče obchodníka v Kamenici n Lípou, nar. 22.3.1889, 31-0-0 svob. nevěstA: Anna Studená brusička v ml.- boleslavi ve vozu naroz. v Pobistrajci 1 okr Pelhřimov, přisl. do Splavka fara Kr. hradec, dcera + Vojt. Studenýh obrusiče ve Stráži a Františky dc. Josefa Buřiče podruha ve Vlčetíně, nar. 24.5.1889, 31-0-0, svob.


Jan - 24.3.1886 Lhotice, okr. humpolec / Jiřice 30 / 28 / Schulz Vincenc kat. loutkář z Nové Vsi u Mladé Vožice syn Marie Schulzvoá komediantky z Nové Vsy dcery Vojtěcha Schulze loutkáře z Mladé Vožice 4 a Tekly rodem SChoupovy z Trhových svin, matka, Terezie Buřičova kat. manžel. dcera Josefa Buřiče šleifíře z Kamenice nad Lipou a Anny rozené Richter z Mezilesí

oo : Jan Schulz + Marie Šteinová - 2.11.1909 Liboc / LBC O34 / 47 / Jan Schultz kočující brusič přísl do Nové Vsi , okr. Ol. Vožice nar. ve Lhotici okre. Humpolec, dne 24.3.1886 syn kat. rodičů Vincence Schulze loutkáře z Nové Vsi okr. Ul. Vožice a terezie roz. Buřičovy z Kamenice nad Lipou, 23-6-0, svobodný, nevěsta: Marie Šteinová narozená v Srbech 33, hejt. Slaný dne. 22.1.1888 fara Tuchlovice, mž. dcera katol. rodičů Václava Šteina nádeníka z Ledců hejt. Slaný a Marie roz. Studené z Kardašovy Řečice, 21-9-0, svob.Marie *1843, Zárybniční Lhota

Anna - 29.3.1850 Nová Olešná 7 / Strmilov 24 / 25 / Vojtěch Šulc komediant z Malé Mutice, bývaly ouřad swobodníku 11, vlastní syn Jana Šulce komedianta z Božetic panství Milisko a AMrie rozené Ján Setlmajer panskýho hjnýho z Čáslavského kraje u Červených Jalowičkách, Tekla dcera Vojtěcha Šoupa posla v Trhových Svinách a Doroty rozené Josef Radbanovský policista v Lišově panství Třeboňoo : Jakub Schulz + Anna Havránková - 5.8.1794 Zhoř 4 / Červené Janovice 13 / 54 / Schultz Jakub z panství Richnovského podaný do Janovitz, 23-0-0, svob. Anna Havrankova dcera Janna harvranka ze Zhoře, 17-0-0, svob.


Jan - 6.5.1795 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 98 / Jakub Schultz, Anna ?? Hawrankova

oo : Jan Schulz + Kateřina Štáfková? - 29.8.1816 Zhoř 27 / Červené Janovice 13 / 58 / Johan ehelicher sohn des Jakob Schulz weber zu Zhor, 21-0-0, svob. nevěsta: Katharina eheliche tochter des Franz Stafek? Schneider zu Zhor, 26-0-0, svob.


Jan - 14.3.1817 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 198 / Jan Schulz baráčník, Kateřina dcera Františka Štastka baračníka ze Zhoře

Josefa- 16.10.1819 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 203 / Jan Schulz tkadlec, Kateřina dcera Františka Štadek? baračníka ze Zhoře

Václav - 1.9.1822 Zhoř 4 / Červené Janovice 08 / 173 / Jan Schulc tkadlec, Kateřina dcera po + Františku Štasek? baracniku v Zhoři z matky Anny rozený Pebezcky?


Anna - 4.3.1798 Zhoř 4 / Červené Janovice 06 / 101 / Jakub Schultz tkadlec, Anna Hawranek

Marie - 29.7.1807 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 184 / Jakub Schulz familiant, Anna dcera + Janovi Hawrankovi

František - 30.5.1811 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 188 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ze Zhoři

Kateřina - 27.2.1814 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 193 / Jakub Schulz tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi švecovi ve Zhoři

Václav - 12.6.1818 Zhoř 4 / Červené Janovice 07 / 200 / Jakub Schulz familiant a tkadlec, Anna dcera po + Janovi Hawrankovi ševci ve ZhořiFrantišek Sedlmayer + Marie Fialová - 10.11.1844 Zadní 3 / červené Janovice 15 / 108 / Sedlmayer franz inwohner u wasenmister in Senetín 21 ehelicher sohn des Josef Sedlmayer wasenmeister in Slawau 4 herrshaft Lange? Lhota u der mutter Magdalena geborene Franz nemec wasenmister in Bukova 3 , 25-0-0, svob. Mria eheliche tocher des Johan Fiala familianten in Zadni 3, u der mutter Anna geboren Wenzel Sova bauer in Opatowitz 8, 25-0-0, svob., svědci: Mathias kaiser wasenmistr in Klein Banicher? 53

Jan Setrmayer + Marie Šteblíková(vdova Tvrdíková)- 25.11.1845 Vilémovice 16 / Červené Janovice 15 / 159 / Setrmayer Johann inwohner in Villimovitz eheliche sohn des Johann Setrmayer lathen? in ? Janovitz 167herrrschaft Rataj und der mutter Maria geboren Maruščák aus Buzeschawitz gut Juditz, 20-0-0, svob. , nevěsta: Maria wittwa nach dem 12.11.1843 ?? larbeuea? Josef Tvrdík mauer gesellen in Hradistin 13 herrschaft Sedletz ein eheliche tocher des Johan Šteblik bauer in Vilimovitz 16 u der mutter Anna geboren Adametz aus Pabenitz herrshaft Kriselitz?, 42-0-0, vdovaBarbora - umrtí 15.1.1889 Všeradice 44 / 1 / 52-0-0 / není online


Bohumil - umrti 30.5.1861 Krtěnovice / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 85 / Bohumil SChulz pnáže znamky číslo 24733 u Františky Ledvinové domkaře ze Krtenovic 27, 0-4-0oo : Jan Šulc + Magdalena - -


Jiří Jiljí - 1.9.1750 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 24 / dítě Jana Šulce budoucího hospodáře a Maří magdalena manželka

Kateřina - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Alžběta - 25.12.1752 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 30 / dvojčata, Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Anna Kateřina - 18.1.1755 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 34 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželka

Jan - 28.5.1757 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 38 / Joannis Schultz soused Maří magdalena manželkaoo : Jan Šulc + Alžběta - -


Magdalena - 1.10.1765 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 57 / Joannis Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Jan - 7.3.1768 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 62 / Joannis Nepomuceni Schultz pradiani et Elisabetha uxor

Antonín - 9.3.1770 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 66 / Jois Schultz prodiani et Elisabetha materoo : Jiří Šulc + Magdalena - -


Kateřina Anna - 6.1.1775 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 77 / Schultz Georgius pradianus Elisabetha mater

Jiří Jan - 18.12.1777 Vraňany 20 / Lužec nad Vltavou 02 / 86 / Schultz Georgius puldianus mater Magdalena

Kateřina - 3.7.1779 Vraňany / Lužec nad Vltavou 02 / 91 / Schultz Georgius rusticus Magdalena uxor subditi Roudnic