Rodokmen: Šulc

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Matěj - -

oo : Matěj Schultzer + ?? - -


Matěj - 1765-1769 dohledat

oo : Matěj Schultz + Barbora Hessová - 16.10.1791 Vinařice 30 / Všeradice 07 / 18 / Matěj pozustalý syn po Matějovi Stulcrowy vojakovi z slawneho regimentu Senzevoiského , swobodný dle prokazaneho listu křticiho, 22-0-0, svob., nevěsta: Barbora pozustala dcera po † Františkovi Hessovi kramáři z Winaric, tez swobodná dle prokázání lystu swobod., 17-0-0, svob.

on: Matěj - 12.3.1821 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 46 / Matěj Šulc kramář 56-0-0, otok


Matěj - 25.8.1792 Vinařice 40 / Všeradice 02 / 39 / Matiej Šulce kramář svobodný, barbora rozená hesová svobodná

František - 27.3.1796 Vinařice 30 / Všeradice 02 / 42 / Matiej Šultz kramář, barbora dcera františka hese kramáře z Vinařic 30

oo : František Šulc + Anna Kautská - 5.2.1828 Všeradice 08 / 13 / franz Šultz kramář a syn po Matějovi Schultzovi kramáři z Vinařic a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, 32-0-0, svob. nevěsta:Anna dcera po † Ignaci rautskim mistru ševcovském ze Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Hostomic, 36-0-0, svob.

on: František - 25.5.1839 Všeradice 45 / Všeradice 13 / 10 / František Šulc kramář z Vinařic pocházející z Vinařic 30, 48-0-0, an abcehrung

ona: Anna - 11.6.1856 Všeradice 2 / Všeradice 14 / 61 / Schulz Anna vdova po † Františkovi Schultzovi kramáři z Všeradic, špitální 75-0-0,


Anna - 27.12.1829 Všeradice 58 / Všeradice 02 / 53 / Franz šultz kramář syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbora roz hess z Vinařic 30, matka: Anna dcera Ignace Kautskýho mistra ševcovského z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber ze Stachovitz


Josef - 1864 dohledat

21.11.1864 Všeradice 1 / Všeradice 14 / 106 / Šulc Josef nemanž. syn Anny šulcové služky z Všeradic 1 dcery Frantika šulce handlíře z Vinařic, 0-3-7


Antonín - 1.6.1835 Všeradice 16 / Všeradice 05 / 5 / Franz šulc kramář z Všeradic syn po Matěji domkaři z Vinařic 30 a matky Barbory rozené Hess z Vinařic, matka: Anna dcera Ignáce Kaucký sšvce z Všeradic 38 a matky Barbory rozené Weber z Stiechovic


Peregrin - 23.7.1798 Vinařice 22 / Všeradice 02 / 43 / Matiej Šultz kramář svobodný, barbora dcera františka hese kramáře Vinařického swobodný N22

oo : Peregrin Šultz + Kateřina Prošková - 11.6.1833 Vinařice 11 / Všeradice 08 / 33 / Peregrin Šultz domkař syn Matěje Šultze kramáře z Winařic 30 a matky Barbory roz. Hes z Vinařic 30, 31-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera Václava Proška ševce z Vinačic 11 a matky Kateřiny roz Wichtik? z Vinařic 13, 27-0-0, svob.

ona: Kateřina - 25.12.1869 Všeradice 4 / Všeradice 14 / 134 / Šulcová Kateřina vdova po † peregrinovi Šulcovi , kramáři z Vinařic 11, rozená Prošková z Vinařic, 63-3-0, marasmus


Anna - 10.4.1832 Vinařice 11 / Všeradice 04 / 129 / Peregrin Šulc domkař z Vinařic 30 syn Matěje domakře z Vinařic 30 a Barbory rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Proška mistra ševcovského z Vinařic11 a matky Kateřiny roz. Vechtík? z Vinaritz 13

Marie - 3.7.1834 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 135 / Peregrin Šulc domakř z Vinařic 30 syn Matěje Šulce domkaře z Vinařic 30 a manželky jeho Barboy rozené hes z Letů, matka: Kateřina dcera Václava Prošek ševce z Vinařic a matky Kateřiny rozené Wechtík

28.7.1835 Vinařice 30 / Všeradice 13 / 21 / Marie dítě Peregrína Šulce knihaře a domkaře z Vinařic , 1-2-0, ??? ??? z opařeniny


Kateřina - 2.11.1801 Vinařice 22 / Všeradice 03 / 71 / Matěj Schultz knihař poddani wojowy, Barbara rozená Hesová z Vinařic

11.6.1803 Vinařice 22 / Všeradice 11 / 31 / Catharina dcera Mateje Schultze knihaře , 2-0-0 psotník

Kateřina - 7.8.1805 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 76 / Matěj Schultz knihař poddani wojowský, Barbara dcera Franze Hessa z Vinařic 30

oo : Jiljí Pasecký + Kateřina Šulcová - 5.2.1828 Vinařice 37 / Všeradice 08 / 32 / jiljí Pasecký kramář a syn Matěje Paseckýho kramáře z bezděkova mesta Raudnice a matky , Rosarie rozený Kilian ad Sv. Dobrotivá , 25-0-0, svob. nevěsta:Kateřina dcera po Matěji Schultz kramari z Vinaric 30 a matky Barbory rozený Hess z Vinařic , 23-0-0, svob.

Jejich děti uvedeni v rodokmenu Pasecký


Marie - 7.12.1807 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 80 / Matěj Schultz podruch, Barbara dcera France hessa z Vinaritza matky Katerini

19.4.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Maria dcera matěje Šulce, 1-6-0, psotník

Marie - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30


Anna - 18.5.1833 Vinařice 30 / Všeradice 04 / 132 / nemanželská, otec nenapsán, matka: Marie dcera Matěje Šulce kramáře z Vinařic 30 a matky Barbory roz. hes z Vinařitc 30


Barbora - 27.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 03 / 83 / Matěj Schultz domkař, Barbara dcera France hessa z Vinaritz 30

31.11.1809 Vinařice 30 / Všeradice 12 / 42 / Barbara dcera Matěje Schultze, 0-0-4, psotník