Rodokmen: Toufar

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Jakub Toufar + ? - -


Pavel - před 1712

oo : Pavel Toufar + ? - -

on: 17.8.1722 Třebiště / Soběslav 2 / 7273 / sn.393 Pawel Taufar stari přes 60 let


Jan - 12.10.1676 Třebiště / Soběslav 1 / 161 / dítě Jana Toufara a Alžběty

oo : Jan Toufar + Kateřina Klobásová - 16.6.1706 Třebiště / Soběslav 2 / 285 / poctivy mladenec Jan vlastní syn Pavla Taufera s poctivou děvenkou Kateřinou vlastní dcerou Jana Klobasy za pritom: Jana Lukeš, jana ?ianka a ludmilu Brejch

on: 3.2.1730 Třebiště / Soběslav 2 / 404 / ex Trebisch Joannes Tauffar ultra 40 obi provisa

ona: 28.3.1749 Třebiště 3 / Soběslav 3 / 517 / Catharina vidna post + Joanem Taufar rusticum, 60-0-0


Vít - 21.5.1708 Třebiště / Soběslav 2 / 37 / Jana Taufara a Kateřiny

oo : Vít Toufar + Anna Hořejší - 5.11.1731 Třebiště / Soběslav 2 / 338 / Vitus filius + Joan Taufar, cum Anna filia Simonis Hořejší subditi Zelicenses

on : 23.12.1774 Třebiště 3 / Soběslav 6 / 27 / Vitus Toufar rusticy ex Třebiště sepultus in filiali Skalicz, 53-0-0

ona : 10.6.1780 Třebiště 3 / Soběslav 29 / 4 / Anna vidna post +ctum Vitum Toufar, 68-0-0

pozemková kniha : https://digi.ceskearchivy.cz/127829/241/1906/1183/47/0


Dorota - 19.1.1733 Třebiště / Soběslav 2 / 212 / Vitus Taufar Anna

Tomáš - 15.11.1734 Třebiště / Soběslav 2 / 229 / Vitus Taufar Anna sub Zeltzanhes

Matyáš - 8.1.1737 Třebiště / Soběslav 2 / 251 / Vitus Taufar Anna sub

oo : Matyáš Toufar + Marie vdova Pražáková - 12.11.1777 Skalice 21 / Soběslav 5 / 19 / Taufar MAthias filius post def. Vitum ex pago Trebist cum AMria vidna Prazakova na Skalic


Růžena - 23.1.1739 Třebiště / Soběslav 3 / 7 / Vitus Taufar rusticus Anna subditi Zelcenhes

Josef - 24.1.1743 Třebiště / Soběslav 3 / 51 / Vitus Taufar rusticus Anna subditi Zelcenhes

oo : Josef Toufar + Anna Vrkočová - 8.10.1776 Želeč 13 / Planá nad Lužnicí 13 / 22 / honestus sponsus Josephus Toufar z Třebiště cu honesta sponsa Anna filia Bartlomei Vrkocz rustiic Zeltsch


Václav - 31.8.1779 Třebiště 3 / Soběslav 23 / 4 / Taufar Joseph Anna uxor , avi: Vitus Bartolomeus Vrkoc

5.8.1780 Třebiště 3 / 5

Jakub - 8.7.1781 Třebiště 3 / Soběslav 23 / 6 / Taufar Josephus Anna filia Bartolomei Vrkoč

oo : Jakub Toufar + Růžena Janurová - 31.7.1810 Brandlín 13 / Tučapy 12 / 5 / Jakub Syn Josefa Taufera sedl. ze třebiště+, 25-0-0, svob., nevěsta: Rozina dcera Václava janury sedl z Brandl., 22-0-0


František - 30.9.1811 Třebiště 4 / Soběslav 42 / 28 / Jakub Taufar sed. a syn Jsoefa Taufara z Třebiště a Anny Vrkočovy z Zelče, matka: Rosalie dcera Vácalva Janoura zbrandlína a Marie Anny ze Čina?


Anna - 17.6.1785 Třebiště 3 / Soběslav 23 / 13 / Josef Tuwar Anna Vrkočova

oo : Bartoloměj Tupý + Anna Toufarová -


oo : Václav Kolář + Anna Toufarová - 14.2.1820 Skalice 28 / Soběslav 26 / 7 / Václav Kolář vysloužilý veteran syn Václava Koláře sedláka z Předboře 12 matky Mariany rozený Doležalovi z Chlaponice, staří 30-0-0, nevěsta: Anna dcera po + Josefu Taufarovi sedláku z třebiště , matky: Mariany rozené Vrkočovy ze Zelče pozůstalá vdova po + Bartoloměji tupoim sedláku ze Skalice 28 , stará 30-0-0

ona: 3.5.1863 Skalice 28 /


Václav - 26.7.1787 Třebiště 3 / Soběslav 23 / 14 / manželský syn, Josefa Toufara sedláka , Anna Vrkočová, oba poddaní k Zelči

oo : Václav Toufar + Anna Janurová - 31.7.1810 Brandlín 13 / Tučapy 12 / 5 / Václav syn Josefa Taufera sedl. ze třebiště, 19-0-0, svob., nevěsta: Anna dcera Václava janury sedl z Brandl., 25-0-0

ona: 14.10.1821 Brandlín 13 / Tučapy 15 / 18 / Anna Janurová z brandlína manželka Václava Taufara sedláka odtud, 28-0-0


Jan Křt. - 14.6.1811 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 20 / Václav Taufer sedlák, Anna dcera Václava Janury sedláka z Brandlína

Jakub - 24.6.1813 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 23 / Václav Taufar sedlák z Brandlína, Anna dcera Václava Janury sedláka z brandlína

oo : Jakub Toufar + Marie Pošlušná - 11.2.1851 Bradnlín 13 / Tučapy 13 / 34 / Jakub Taufar syn Václava Taufara sedláka z Brandlína matky Anny roz. Janury sedláka z Brandlína, 37-6-0, svob. nevěstA: Marie dcera Václava Poslušného výměnkáře z Tučap matky Doroty roz. Bočánek chalupníka z Mezného, 19-0-0, svob.


Jan - 6.12.1852 Brandlín 13 / Tučapy 9 / 28 / Jakub toufar domakř v brandlíně 39 syn Václava Toufara sedláka v Brandlíně 13 a + Anny roz. Janura z brandlína, matka: Marie dcera + Václava Poslušného výminkáře z Tučapech 34 a Doroty roz. Bocianek z mezné

4.6.1864

Vojtěch - 23.3.1859 Brandlín 39 / Tučapy 10 / 12 / Jakub toufar domakř z Brandlína 39 syn Václava toufara výminkáře z brandlína 13 a + roz. Janurovi z Brandlína 13, matka: Marie dcera + Václava Poslušného výminkáře v tučapech 34a + Doroty roz. Bocianek z mezné 12

oo : Vojtěch Toufar + ?? - dílovedoucí v lihovaru v Proseči POšné


Antonín - 5.5.1861 Brandlín 39 / Tučapy 10 / 20 / Jakub Toufar domkař z brandlína syn Václava Toufara vyminkáře z Brandlína 13 a Anny rozené Janurové z brandlína , matka: marie dcera Vácalva Poslušnýho výminkáře z Tučap 34 a Doroty roz. Bočankové z Mezné 12

oo : Antonín Toufar + Marie Záhorová - 28.10.1884 Brandlín 25 / Tučapy 14 / 27 / Antonín Toufar strojvedoucí v Tučapech 31 manž. syn Jakuba toufara domkaře z Brandlína 39 a Marie r. Poslušný z Tučap, 23-6-0,svob., nevěsta: Marie Zahora manž. dcera Františka Zahory domakře z Brandlína 25 a MAgdaleny roz. Turek, 22-9-0. svob.

ona: 15.2.1922 doma, Praha


Antonín - 17.8.1885 Brandlín 25 / Tučapy 11 / 191 / Antonín Toufar strojvedoucí z Brandlína 25, syn Jakuba Toufara domakře z Brandlína 39 a Marie roz. Poslušných z tučap, matka: Marie dcera Františka Záhory domkaře z Brandlína 25 a Magdaleny roz. Turkovy z Hlavatec, oddán 3.8.1913 s Boženou Kristeriusovou v PRaze u Nejsv. Trojice ve spálen ulici

oo : Ing. Antonín Toufar + Božena Kristeriusová - 9.8.1913 Kostel Nejsvětější trojice ve Spálené ul.

ona: 9.2.1927


Vladimír - 21.10.1914 Praha

on: 30.8.1983 Karlovy Vary


Jitka - 5.12.1916 Praha

oo : ?? Zima + Jitka Toufarová -

ona: 5.11.2006 LDN Mělník


Ratibor - 15.8.1923 Praha

on: 22.3.2001 Praha


oo : Ing. Antonín Toufar + Johanna Kristeriusová - 9.8.1913 Kostel Nejsvětější trojice ve Spálené ul.

ona: 8.4.1956 Nemocnice pod Petřínem, Praha, nar. 18.2.1892 Praha čp. 108/II


Božena - 20.6.1928 Praha

oo : ?? Zima + Božena Toufarová -

ona: 16.5.2006 ÚVN Praha


oo : Antonín Toufar + ? ? - po roce 1921

on: 9.3.1926 Praha


Jakub - 31.3.1870 Brandlín 39 / Tučapy 11 / 16 / Jakub Toufar chalupník z Brandlína 39 manž. syn Václava Toufara výminkáře z Brandlína 13 a Anny roz. Janurové z Brandlína, matka: Marie manž. dcera Václava Poslušnýho výminkáře z Tučap 34 a Doroty roz. Bočankové z Mezné

31.3.1870

Marie - 29.9.1872 Brandlín 39 / Tučapy 11 / 38 / Jakub Toufar chalupník z Brandlína 39 manž. syn Václava Toufara výminkáře z Brandlína 13 a Anny roz. Janurové z Brandlína, matka: Marie manž. dcera Václava Poslušnýho výminkáře z Tučap 34 a Doroty roz. Bočankové z Mezné

29.9.1872

Rozálie - 11.2.1821 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 35 / Toufar Václav chalupník z Brandlína syn Josefa Taufer sedláka z Třebiště, matka: Anna dcera Václava Januty sedláka z Brandlína matky Mariani Michalovy z Lycina?


Anna - 26.6.1843 Brandlín 13 / Tučapy 9 / 9 / Rozálie dcera Václava Taufara sedláka z Brandlína mt. Anny Janurový též odtud

1.7.1843

Matěj -

oo : Matěj Toufar + Barbora Broukalová -


Marie - 14.8.1882 Brandlín 9 / Tučapy 11 / 159 / Matěj Toufar domakř v Brandlíně 9 nemanželský syn Rosalie dcery Václava Toufara gruntovníka z Brandlína 13, matka: Barbora manželská dcera Jana broukala gruntovníka z Budislavi 23 a Petronily roz. havel z Budislavi


oo : Václav Toufar + Růžena Vejvarová - 20.11.1821 Brandlín 13 / Tučapy 12 / 63 / Toufar Václav sedlak z Brandlína syn Josefa Toufara sedlaka z Třebiště, matky Anny Wrkočovy Zelče , 27-0-0, vdovec, nevěsta: Rosyna dcera Martina Wejvary sedlaka z Tučap matky Mariany Ružičkovy z Tučap, 19-0-0, svob.

ona: 23.4.1864 Brandlín 13 / Tučapy 17 / 10 / Toufar Rosina manželka Václava Toufar , výminkáře z Brandlína dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap, 66-0-0

on: 28.12.1866 Brandlín 13 / Tučapy 17 / 13 / Václav Toufar vymínkař z Brandlína 13 vdovec po + Rosíně roz. Vejvar z Tučap 32, 71-0-0


Barbora - 19.10.1822 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 39 / Toufar Václav z Brandlína syn Josefa Toufara sedláka ze Třebiště matky Anny Vrkočové ze Zelče, matka: Rozina dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap matky Mariany Růžičkové z Tučap

Josef - 11.3.1824 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 42 / Taufar Václav sedlák z Brandl. syn Josefa Taufara sedláka ze Třebiště matky Anny Vrkočové ze Zelče, matka: Rozina dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap matky Mariany Růžičkové z Tučap

Barbora - 19.10.1825 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 46 / Tioufar Václav z Brandlína syn Josefa Toufara sedláka ze Třebiště matky Anny Vrkočové ze Zelče, matka: Rozina dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap matky Mariany Růžičkové z Tučap

Anna - 2.1.1829 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 53 / Taufar Václav sedl z Brandlína syn Josefa Toufara sedláka ze Třebiště matky Anny Vrkočové ze Zelče, matka: Rozina dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap matky Mariany Růžičkové z Tučap

Apolonie - 8.2.1831 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 58 / Václav Toufar sedl z Bradnlína syn Jozefa Toufara Reiz ze Třebiště matky Anny Vrkočovy ze Zelče, matka: Růžena dcera Martina Vervary sedl z Tučap Mat: Marie Ružičková z Tučap

oo : Matěj Staněk + Apolonie Toufarová - 27.11.1855 Tučapy 14 / Tučapy 13 / 9 / Matěj Staněk gruntovník v Tučapech 14 syn Františka Staňka výminkáře v Tučapech a Anežky roz. Chalupecký z nedvědic, 30-9-0, svob. nevěsta: Apollonia Taufar dcera Vácalva Taufara gruntovníka v Brandlíně v čísle 13 a Rosiny roz. Vejvar z tučap

on: 4.9.1868 Tučapy 14 / Tučapy 17 / 165 / Matěj Staněk gruntovník z Tučap 14 manžel Apolonie roz. Toufarové z Brandlína, 44-0-0, ochrnutí lic

potomci v rodokmenu Staněk


oo : František Jordák + Apolone Toufarová - 1.2.1870 Tučapy 14 / Tučapy 14 / 135 / František Jordak gruntovník z Tučap 33 manž. syn Jána Jordaka gruntovníka z Tučap 33 a Rosalie roz. Koubové z Dvorců, 26-4-0, svob. nevěsta: Apolonie Staňková , roz. Toufarová vdova po + Matěji Staňkovi gruntovnice z Tučap 14 manž. dcera Václava Toufara gruntovníka z brandlína 13 a Rosiny roz. Vejvanové z Tučap 39-0-0, vdova

potomci v rodokmenu Jordák


Prokop - 3.7.1834 Brandlín 13 / Tučapy 8 / 64 / Václav Toufar sedlak z Bradnlína syn Jozefa Toufara sedláka ze Třebiště matky Anny Vrkočovy ze Zelče, matka: Růžena dcera Martina Vervary sedl z Tučap Mat: Marie Ružičková z Tučap

oo : Prokop Toufar + Kateřina Bouchalová - 27.11.1855 Krtov 23 / Choustník 8 / 95 / Prokop Taufar rolník z Brandlína 13 syn Václava Taufara rolníka z Brandlína 13 a matky Rosalie rozené Vejvarové z Tučap, nar. 1834, svobodný, nevěsta: Kateřiba dcera Tomáše Bouchala rolníka z Krtova 23 a matky Anny rozené Vankové? z Kratošic 9, nar. 1835, svob.

ona: mezi 1858-1862


Václav - 7.9.1856 Brandlín 13 / Tučapy 10 / 4 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 syn Václava Toufara výminkáře v Brandlíně a Rosiny roz. Vejvar z Tučap, matka: Kateřina dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaněk z Kratošic

oo : Václav Toufar + Rozálie Kabešová -


Antonín - 14.6.1858 Brandlín 13 / Tučapy 10 / 10 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 syn Václava Toufara výminkáře v Brandlíně a Rosiny roz. Vejvar z Tučap 32, matka: Kateřina dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaněk z Kratošic


oo : Prokop Toufar + Marie Bouchalová - 24.2.1862 Krtov 23 / Choustník 24 / 69 / Prokop Taufar gruntovník z Brandlína 13 syn Václava Taufara rolníka z Brandlína 13 , syna Jána taufer rolníka z brandlína manželky Anny rozené Hřídové? z Brandlína , matky Rosálie rozené Vejvarové z Tučap, nar. 1834, vdovec, nevěsta: Marie dcera + Tomáše Bouchala rolníka z Krtova 23 syna Václava Bouchala sedláka z krtova a manželky Marie Anny rozené Valšové z Bečic a matky Anny dcery šimona Vaňka sedláka z Kratošic 9 a matky AMrie rozené Míkové z ????, nar. 30.10.1841

on: 10.3.1892 Brandlín 13 / Tučapy 17A / 49 / Prokop Toufar rolník z Brandlína 13, manžel marie rod. Bouchal z krtova 25, 57-0-0, rakovina žaludku

ona: 11.12.1911 Brandlín 13 / Tučapy 17A / 139 / Marie Toufar vdova po + Prokopu Toufarovi rolníku v brandlíně 13 roz. Bouchal z Krtova 23, 70-1-11, nar. 30.10.1841


Mrtvě nar. dcera - 9.9.1862 Brandlín 13 / Tučapy 10 / 23 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 syn Václava Toufara výminkáře v Brandlíně a Rosiny roz. Vejvar z Tučap 32, matka: Marie dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaněk z Kratošic

9.9.1862 Brandlín / napsáno u narození

Anna - 6.5.1866 Brandlín 13 / Tučapy 10 / 32 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 syn Václava Toufara výminkáře v Brandlíně a Rosiny roz. Vejvar z Tučap , matka: Marie dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaněk z Kratošic 9

oo : ?? Ledvina + Anna Toufarová - -


Mrtvě nar. dcera - 5.8.1867 Brandlín 13 / Tučapy 10 / 35 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 syn + Václava Toufara výminkáře v Brandlíně a Rosiny roz. Vejvar z Tučap , matka: Marie dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kratošic 9

5.8.1867 Brandlín / napsáno u narození

František - 28.11.1870 Brandlín 13 / Tučapy 11 / 22 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13 manželský syn Václava Toufara gruntovníka z Brandlína 13 a Rosiny roz. Vejvarové z tučap, matka: Marie manž. dcera Tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kontošic

oo : František Toufar + Anna Nováková - ona z Myslkovic


Antonie - 28.5.1900 Brandlín / dohledat / není online

oo : Antonín Pichner + Antonie Toufarová - 29.11.1947 Sbor božích bojovníků v Táboře

ona: 22.10.1977 možná Soběslav

on: 11.2.1979


Marie - 20.5.1901 Brandlín / dohledat / není online

oo : Josef Počinek + Marie Toufarová - 3.2.1938

ona: 7.12.1977 , pohřeb Ratibořické Hory

on: 25.11.1982, pohřeb Ratibořické Hory


Anna - 29.1.1912 Brandlín / dohledat / není online

oo : Blahoslav Drda + Anna Toufarová - asi 30.12.1937

on: 23.1.1987 Tučapy

ona: 5.11.1997 Tučapy

dva potomci na MH


Františka - 24.2.1914 Brandlín / dohledat / není online

ona: 30.5.1994 Tučapy, učitelka


František - 29.8.1916 Brandlín / dohledat / není online

on: 17.4.1998, pohřeb Soběslav


Jan -


Marie - 1.8.1872 Brandlín 13 / Tučapy 11 / 37 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13, manž. syn Václava toufara gruntovníka z Brandlína 13 a rosiny roz. Vejvarové , matka: Maria manž. dcera tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kratošic

19.8.1872 Brandlín / napsáno u narození

Marie - 23.12.1876 Brandlín 13 / Tučapy 11 / 101 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13, manž. syn Václava toufara gruntovníka z Brandlína 13 a rosiny roz. Vejvar z Tučap , matka: Maria manž. dcera tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kratošic

Karel - 18.1.1879 Brandlín 13 / Tučapy 11 / 124 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13, manž. syn Václava toufara gruntovníka z Brandlína 13 a rosiny roz. Vejvar z Tučap , matka: Maria manž. dcera tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kratošic

19.7.1879 Brandlín / napsáno u narození

Karel - 28.11.1882 Brandlín 13 / Tučapy 11 / 164 / Prokop Toufar gruntovník z Brandlína 13, manž. syn Václava toufara gruntovníka z Brandlína 13 a rosiny roz. Vejvar z Tučap , matka: Maria manž. dcera tomáše Bouchala gruntovníka z Krtova 23 a Anny roz. Vaňkové z Kratošic

11.12.1882 Brandlín / napsáno u narození


Kateřina - 13.3.1790 Třebiště 3 / Soběslav 42 / 14 / Josef aoufar sedlák, Anna Vrkočová, oba podani Zelří

Barbora - 5.2.1792 Třebiště 3 / Soběslav 42 / 15 / Josef taufar sedlák , Anna Vrkočová oab podaní k Zelčí

Alžběta - 2.5.1794 Třebiště 3 / Soběslav 42 / 16 / Josef Taufar sedlák podaný k Zelčí, Anna rozneá Vrkočová

Alžběta - 24.7.1795 Třebiště 3 / Soběslav 42 / 17 / Alzběta , vlastní dcera, Josef Taufar sedlak podany k mestu Sobieslavy, Anna cera Bartolomeje Vrkoše sedlaka matky Rosiny

oo : Ondřej Koblasa + Alžběta Toufarová - před rokem 1842

potomek na MH


Jakub - 8.7.1714 Třebiště / Soběslav 2 / 69 / Jan Taufara a Kateřiny

Alžběta - 28.9.1716 Třebiště / Soběslav 2 / 86 / Jan Taufer a Kateřiny

Otýlie - 8.12.1718 Třebiště / Soběslav 2 / 100 / Jan Taufar a Kateřiny

Václav - 24.9.1720 Třebiště / Soběslav 2 / 112 / Jan Taúfara a Kateřina

Jan - 3.5.1723 Třebiště / Soběslav 2 / 132 / Jan Taufar a Kateřina

Petr - 18.5.1726 Třebiště / Soběslav 2 / 158 / Jan Toufar Kateřina podaní do ZelceNEZAŘAZENÍ

oo : Tomáš Toufar + Ludmila Pasák - 9.7.1690 Vyhnanice / 6464 / 80 / tomáš taufar, syn Jana Řehoře Taufara z kameneho dvora s lidmilou vdovou po neb + Martinovi Pasakovi z Vyhnanic


oo : Jan Toufar + Anna Boháčová - 12.10.1773 Košice 31 / 6475 / 17 / juvenis spousus Joannes honestus filius legitimus Jacobi Taufar ex pago Trebischt, cum punta honesta swaha? Anna filia post + Mathaus Boháč sem Kubul ex Kohsict ambooo : Martin podruh u Toufaru + Ludmila -


Jan - 21.5.1646 Třebiště / Soběslav 1 / 38 / dítě Jan Martina podruha u Taufaru lydmila matka, levans: Vaclav Šimak ad flantes Jiřík Kovář, dorota dvořáková z týž vsyoo : Jakub Toufar + Alžběta -

on: před 1674

ona: 14.4.1677 Třebiště / Soběslav 1 / 293 / Alžběta stará Toufarka


Alžběta - 27.6.1647 Třebiště / Soběslav 1 / 42 / Alžběta Jakuba Taufara Alžběta matka

Vojtěch - 26.6.1651 Třebiště / Soběslav 1 / 56 / Vojtěch Jakuba Taufara Alžběta matka

Jan - 27.12.1652 Třebiště / Soběslav 1 / 62 P / Jan Jakuba taufara Alžběta matkaoo : Řehoř Toufar + Dorota - -


Alžběta - 12.12.1666 Třebiště / Soběslav 1 / 117 / dítě Alžběta Řehoře Taufara, dorota matka, sv: maryana bečková ad flantes Alžběta Bělohlavka z sklaice Václav Hořejšíoo : Jan Toufar + Alžběta Petrová - 30.1.1674 Planá nad Lužnicí / Planá nad Lužnicí 1 / 77 / Jan syn po nebožtíku Toufarovi z Třebiště s Alžbětou dcerou pozůstaloou po neboštíkovi petrovi z Plasy oba poddaní, s povolenim vrchnosti


Kateřina - 17.3.1675 Planá / Planá nad Lužnicí 1 / 3 / Kateřina, otec Jan Toufar ze Třebiště matka Alžběta

Jan - 12.10.1676 Třebiště / Soběslav 1 / 161 / dítě Jana Toufara a Alžběty

Lukáš - ?

15.10.1677 Třebiště / 293 / dítě Lukáš Jana Taufara

Anna - 1678 Třebiště / Soběslav 1 / 168 / Anna, Jana Taufara a Alzbety

Judita - 1680 Třebiště / Soběslav 1 / 174 / Juditha Jana Taufara a Alzbety

18.6.1680 Třebiště / 296 / dítě Judita pochováno u skaly Jana Toufara

Václav - 1681 Třebiště / Soběslav 1 / 180 / Vaclav Jana Taufara a Alzbety

Jakub - 1683 Třebiště / Soběslav 1 / 186 / Jakub Jana Taufara a Alzbety

18.5.1683 Třebiště / 298 / dítě Jakub Jana Taufara

Matouš - 1685 Třebiště / Soběslav 1 / 192 / Matěj Jana Taufara a Alzbety

Marianna - 1687 Třebiště / Soběslav 1 / 201 / Mariana Jana Taufara a Alzbety

Matouš - 1689 Třebiště / Soběslav 1 / 208 / Matouš Jana Taufara a Alzbety

Vojtěch - 1691 Třebiště / Soběslav 1 / 214 / Vojtech Jan Taufara a Alzbetyoo : Jiří Toufar + Anna -

ona: 31.12.1676 Třebiště / Soběslav 1 / 292 / ze vsy Třebiště Anna Toufarka


Dorota - 11.1.1674 Třebiště / Soběslav 1 / 148 / Dorota Jiříka Taufarra Anna matka

Růžena - 21.12.1676 Třebiště / Soběslav 1 / 162 / Rosyna Jirika Taufara a Anny

5.1.1677 Třebiště / Soběslav 1 / 292 / dítě Rosina Jiříka Taufaraoo : Jiří Toufar + Ludmila -


Zuzana - 1683 Třebiště / Soběslav 1 / 184 / Zuzana Jirika Taufara a Lydmilu

Adam a Eva - 1685 Třebiště / Soběslav 1 / 193 / Adam Jirika Taufara a Lydmily , Eva rodicov taktezoo : František Toufar + Marie Boháčová - -


František - 1852

oo : František Toufar + Marie Picková - 22.2.1881 Brandlín 15 / Tučapy 14 / 25 / František Toufar gruntovník ze Třebiště 12, manželský syn Františka Toufara gruntovníka ze Třebiště 12 a Marie roz. Boháč ze Zhoře, 27-8-0, fara Soběslav, svobodnýá, nevěsta: Marie Picek manželská dcerea Martina Picka gruntovníka z brandlína 15 a Anny roz. Kubka z Mezné, 20-1-0, svobodná


Dorota - *1.1.1691 z Vyhnanic / 6464 / 47 z Vyhnanic pokřtěna dcera jmenem Dorota z otce jakuba Taufara a matky Lidmily kmotry Anna Žáková z vyhnanic a Mariana kovářka z vyhannic . jan kovář z vyananic kmotr


umrti

Dorota - 13.4.1673 Radimov / Planá nad Lužnicí 1 / 66 / Dorota žena(dcera)? Taufarova ze vsy Radimova, pochovana v hlavatichc

Dorota - 7.1.1721 Třebiště / 7273 / 391 / Dorota Taufarová, staří 69 let

Vavřinec - 22.10.1721 Třebiště / 7273 / 392 / Vavřinec syn Taufarovic stary 50 let

Pavel - 17.8.1722 Třebiště / 7273 / 393 / Pavel(přeškrtlý Tomáš) Taufar stáří přes 60 let

N. - 12.5.1726 Třebiště / 7273 / 398 / chlapec Taufara , obi provisi okolo 16 let

Řehoř - 2.4.1727 Třebiště / 7273 / 399 / Řehoř Taufarů ??? 50 let

Jan - 3.2.1730 Třebiště / 7273 / 404 / Johannes Tauffar ultra 40

Alžběta - 6.3.1731 Třebiště / 7273 / 406 / Elisabetha filia N. Taufar Annor 18