Rodokmen: Tyl

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

oo : Josef Tyl + Anna Rešová -


Anna Ludmila - 4.2.1762 Kladno / Kladno 03 / 50 / Anna Ludmilla leg. filia Josephi Tille institos vulgo kramář vagabundus et conjugis ejus Anna

Ludmila - 12.4.1764 Řisuty / Smečno 5 / Ludmila leg. filia Josephi Tüle teplitio oriundi nundinatoris et Anna uxoris ejus parentum Liberorum

Jan - 1765

oo : Jan Tyl + Kateřina Kočková - 27.10.1794 Krakovec 5 / Rousínov 01 / 4 / Jan Josef Tiller kramař, 29-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Kočková , 20-0-0, svob.


František - 8.6.1796 Pátek 4 / Poděbrady 16 / 22 / Tiller Joannes vagabundus ??nditor et Kostelec ad Albim, matka: Catharina filia Joannis Kočka et Mater Joanna histrionis aus Rothe schloss

Jan - 1798 Lužec nad Vltavou / údaj z MH / nenasel jsem

oo : Jan Tyl + Marie Tojšlová - z Petrovic ,okres Řičanského, podraje jilovksého, kraje pražského matka z Kladna


Antonie - 1824

oo : Jan Tříška + Antonie Tylová - 24.11.1851 Martinov 1 / Brandýs nad Labem 46 / 88 / Tříška Jan cestující komediant rodilý z Kochánku , soud. okres Benátský , zdržující se v Martinově 1 syn manž. Františka Tříšky , vysloužilce z Brandejsa pocházejícího a matky Kateřiny rozneé Pítovy z Kochánku, 27-0-0, svob. nevěsta: Tylová Antonia manželská dcera + Jana Tyla kramáře z Petrovic ,okres Řičanského, podraje jilovksého, kraje pražského, a Marie rozené Touselovy z Kladna, 27-0-0,


Antonín - 23.7.1828 Nová Ves

Marie - 25.3.1834 Kosova Hora / Kosova Hora 16 / 47 / Jan Till komediant syn Jana komedianta z Kladna 33a Kateřiny Kočkovy z Čxervených zámků, matka: Marie dcera Františka Taušla komedianta z Skrečka? a Marie matky rozené z Kaladěje

Josef - 2.6.1835 Hrdly 4 / sig. L28/12 / 91 / otec: Jan Till komediant rozený Lužce panství roudnického, rsedlý (sic!) v Petrovici v Kouřimském kraji, syn Jana Till kramáře z Kladna a matky Kateřiny rozené Kočka z Červeného Zámku v rakovnickém kraji, matka: Marie rozená Taušl ze vsi Krnčko (=asi Krnsko) u Mladé Boleslavy, dcera neb. (+) Františka Taušla komedianta a matky Marie rozené Musilový z Kalounce v táborským kraji, kmotři: Josef Janeček komediant z Plas plzeňského kraje, Anna Vorlíčková dcera Josefa Vorlíčka souseda z Hrdlů, Marie Nováková dcera Jiřího Nováka souseda z Hrdlů


Klára - 1803

oo : Jan Herrgott + Klára Tylová - 12.10.1819 Kladno / Kladno 06 / 12 / Jan Herrgott kramář vlasntí syn Jana Herrgotta z Mirotic , 20-0-0, svob. nevěssta: Tillová Clara dcera Jana tille a matky kateřiny z Kladna, 16-0-0, svob

potomci v rodokmenu Hergott


Anna - 3.8.1808 Kročehlavy 11 / Kladno 04 / 83 / Jan týle kramář a měšťan Kladrubský poddany, matka: kateřina dcera Jana Kočky a matky Johanny z Červenýho zámku prahellebrant nyní kladenská podaná

kř.l. v roce 1834

Antonín - 28.5.1810 Hořovice 4 / Hořovice 05 / 124 / Jan Till kramář a soused z mista Kladna z kraje Slanskyho, matka: Kateřina dcera Jana Kočky kramáře z vesnice Červenýho zamku ze Slabeckýho panství kraje Rakovníka

Josefa - 1813

oo : Jan Velc + Josefa Tylová - 12.2.1839 Radnice 159 / Radnice 13 / 70 / Jan Welcz měšťan a kramář a vdovec z Radnic syn + Josefa Welc měšťa a kramář z Radnic a + Marie Hermann z Plzni, 29-0-0, vdovec, nevěsta: Josefa dcera Jána till kramáře z Mestečka Kladna kraje rakovnického a Kateřiny rozené Kočka, 26-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Velz


Kateřina - 1815 / údaj z MH

1815 / údaj z MH

Barbora - 12.4.1818 / údaj z MH


Ludmila Kateřina - 29.4.1768 Kladno / Slaný 06 / 203 / Ludmila Catharina filia leg. Josephi tille nundinatoris et Mat: Anna parentum liberororum

Antonín Josef - 12.7.1770 Kladno / Svárov 01b / 65 / filius leg. Josephi Tile mercatoris ex opido Kladna et uxoris ejus Anna parentum liberorum

oo: Antonín Tyl + Marie Anna Vachutková(Vohnautková) - 25.1.1796 Lhotka / Liteň 06 / 169 / Antonín Tille kramář (vagus), 20-0-0, nevěsta Marie Anna dcera + Ondřeje Wohnautka kovář ze Lhotky nini ale vaga, 20-0-0, oba svobodní, svědci : Matěj Schulz kramář z Vinařic


Anna - 1801 Slaný / napsáno v indexu Slaný 33 / 62 , že ot bude na straně 1798 -- 234 na straně 230 je Josef Tylle / nebo Kladno matka psaná jako Procházková

oo : Antonín Kilian + Anna Tylová - 11.10.1825 Zaječov 40 / Svatá Dobrotivá 08 / 16 / Anton (kramář) syn Josefa Killiana kramáře z Zajetšova mater: Marie rozená Holzapflova z mirotic, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Antonína Tiowa kramáře z Kladno mater: Marie rození N z Kladna 19, 24-0-0,

ona: 31.12.1876 Zaječov / Svatá Dobrotivá 19 / 184 / Kilian Anna vdova po + Antonínovi Kilianovi kramáři ze Zaječova 7, 86-0-0, stav vdovský, sešlost věkem


Jan Křtitel - 6.7.1805, Kladno / Narození Kladno str.6 rok 1805 / není online

oo : Jan Tyl + Marie Fialová - 22.2.1830 Mníšek pod brdy 96 / Mníšek pod brdy 13 / 6 / Jan Till kramář z Kladna kraje Rakovnického syn Antonína Tilla kramáře z kladna a mateře + MArie rozené Vachutková z Littně 17, 21-0-0, svob., nevěsta: Marie dcera Františka Fialy mistra kovářského z Mníška 96 a mateře Marie rozené Tiché z Mníšku, 19-0-0, svob. ,Ja antonín Tyll kramář z města Kladna 14 spolu otec povolení dawam mému nezletilému synu Janovy s Marii Fyalovou do stavu ?? manželstva stoupiti čehož nyní vlastním podpisem ztvrzuji

on: 30.4.1866 Mníšek pod Brdy 172 / Mníšek pod Brdy 28 / 164 / Till Jan kramář v Mníšku, 57-0-0, tubera


Barbora Kateřina - 29.8.1806 Úhonice 29 / Úhonice 08 / 86 / Antonín Tyl kramář podany panství Markytskymu z městis Kladna, matka: Marie

František - 11.10.1811 Uhřiněves 42 / UH N10 / 25 / Antonín Tyl kramář ze Dřevnic? panství Zbraslav , matka Marie dcera po + Ondřeji Vachutkoa ze Lhotky , oba svobodní

oo : František Tyl + Filipa Koželuhová - 14.11.1832 Skomelno 43 / Radnice 13 / 213 / František tyll kramář ze Skomelna syn Antonína Tylla kramáře z Kladna Svate-Makétského pstí, a matky Marie roz. Ryblové z Kladna, 21-0-0, nevěstA: Filipa dcea Magdaleny Koželuhové dcery + Víta Koželuha zednika we Skomelně, 15-0-0, svob.

on: 11.5.1858 Kytín128 / Mníšek pod Brdy 28 / 74 / Till František kramář v Kutíně, 46-0-0, lungenshaft


Václav - 1846

oo : Václav Tyl + Marie Dolejší - 25.2.1873 Bělčice 117 / 42 / Václav tyl kramář ze Skomelna nyní pobytem v bělčicích 117 syn po + Františku tylovi kramáři ze Skomelna 23 u radnic v Plzeňském kraji a matky + Filipiny roz. Koželuhové ze Skomelna, 27-0-0, svob. nevěsta: Marie Dolejší dcera po + Petru Dolejším kramáři z Velešic u Horažďovic a matky Kateřiny roz. Klimešové z Modřovic 20 u Zbraslavy, 23-0-0, svob. svědek: Antonín Tyl šlejfíř z bělčic


Josef - 20.1.1854 Skomelno / hledam Radnice 18 360-361 nic, nebylo to Skomelno

oo : Josef Tyl + Anna Kurková - 12.2.1878 Újezdec / Bělčice 11 / 97 / Josef Tyl kramářský pomocník a reservník c.k. pěšího pluku barona Filipoviče 35 setiny 13 ze Skomelna , syn Frant. Tyla kramáře v Kutíně 34 a Filipíny roz. Koželuhovy ze Skomelna , nar. 20.1.1854 , 24-0-0, svob. nevěsta: Anna kůrková dcera Františka Kůrky kramáře z jílového nyní bytem v Oujezdci a Anny roz. Dvořáčkovy z Nové hospody u Jílového , nar. 29.1.1856, 22-0-0, svob.

on: 26.7.1906 Zaječov / Svatá Dobrotivá 23 / 173 / Tyl Josef kramář , narozen ve Skomelně u Radnice syn Františka Tyla kramáře v Kytíně 34 a téhož manželky Filipiny roz. Koželuhovy ze Skomelan u radnic, nar. 20.1.1854, 52-6-6, mrtvice

ona : 13.6.1929 Příbram 84 / Příbram 108 / 265 / Anna Tylová roz. Kurková v Příbrami 199, narozneá v hudčicích dne 29.1.1856, vdova po Josefu Tylovi trhovci v Příbrami 199, 73-4-15


Marie - 9.11.1886 Zahrádka 6, okr. Milevsko / Kostelec nad Vltavou 4 / 125 / Týl Josef kramář ze Skomelna syn Františka Kramáře z Kýtině 34 a Filipíny rodem Koželuho ze Skomelna, matka: Anna dcera Fantiška Kurky kramáře z Jílového a Anny rodem Dvořaček z jílového ores Karlin

oo : Antonín Sova + Marie Tylová - 15.4.1907 Nové Dvory, okr. Slapy / Slapy 30 / 186 / Sova Antonín kramář v Nových Dvorech 29, přísl. do Praskoles, okr. Hořovice narozený 2.10.1879 v Hatích 9, okr. beroun , manž. syn Jana Sovy kramáře tamtéž a Marie rodem Tříska z brandýsa, 27-0-0, svob., nevěsta: tylová Marie bytem v Nových Dvorcích 29 narozená v Zahrdáce , okr. Milevsko dne 5.11.1886, dcera Josefa Tyla kramáře ze Skomelna 6 a Anny roz. Kurkovi z Jílového, 20-0-0, svob.

on : 29.7.1912 Trnová


oo : Antonín Kilián + Marie Sovovou(roz. Tylovou) - 4.3.1919 Přestavlky 60 / Slapy 37 / 39 / Killian Antonín vyučený podkovářský dělník, nyní kočující obchodník narozený v Červenám Újezdě 70 8.9.1895, manželský syn legitim. kat. rodičů Františka Killiana kočujícího obchodníka v Zaječově 36 a Josefy roz. bartoníček ze Všeradic, 23-6-0, svob. nevěsta: Marie Sova vdova po + Antonínovi Sovoi cestujícím obchodníku narozená v Zahrádkách 6 dne 5.11.1886 fara Kostelec u Milevska, manž. dcera kat Rodičů + Josefa Tyla kramáře ze Skomelna a Anny roz. Kůrkovy z Jílového, 32-3-0, ovdověla podle farního úřadu v Trnové 29.7.1912


Anna - 27.1.1889 Kozárovice, fara Chráštice

oo : Jan Dubský + Anna Tylová - 1.10.1912 Lnáře / dohledat není online

on: 23.10.1916 Velký Vír(Poličko) / Staré Sedlo 19 / 264 / Dubský Jan potulný obchodník t.č. vojín s.k.pluku polních mysllivců 6 příslušný do Předmíře manžel Anny rodem Tylové ze Skomelna narozený Náhošín, 30-0-0, nar. 30.5.1886, tubera, byl převezen z vojenské nemocnice z Uher


oo : Antonín Milý + Anna Tylová - 15.3.1927 Příbram III 199 / Příbram 107 / 114 / Antonín milý trhovec v Příbrami III 199, nar. v Zaječově 8.11.1875 Lom Zbrin?? man. syn kat. rod. Jana Milého trhovce v Zaječově a + Marie roz. Pasecké z Zaječova, 51-4-0, vdovec, nevěsta: Anna Dubská trhovkyně v Příbrami III 199 vdova po + Janu Dubském trhovaci přísl do Předmíře nar. v kozárovicích 3 dne 27.1.1889, okr. Mirotický, manž. dcera kat. rod. + Josefa tyla trhovce přísl do Skomelna u radnice a Anny roz.Kůrkové z Jílového , 38-1-0


Antonín - 1849

oo : Antonín Tyl + Marie Pobudová - 21.1.1873 Bělčice 47 / Bělčice 11 / 41 / Antonín Tyl šlejfíř a c.k. zeměbranec I setniny a nájemník v bělčicích 47 syn + Františka Tyla kramáře v Kytíně orkes Smíchov a jehomanželky Filipíny roz. Koželuhové ze Skomelna, 24-0-0, svob. nevěsta: Marie Pobudová dcera Václava Pobudy podruha z bělčic 47 a Barbory roz. Vitákové z Hošovic 21, 21-0-0, svob.


Adolf Antonín - 3.1.1890 Radnice 83 / Radnice 33 / 269 / Týl Antonín brusič v Radnicích 83 syn + Františka Týla kramáře z Kytína a matky Filipíny rozené Koželuhovy ze Skomelan , matka: Pobudová Mrie dcera Václava Pobudy podruha v Bělčicích 47 a matky Barbory rozneé Visákovy? z Hošovic 21

oo : Adolf Antonín Tyl + Barbora Červená - 16.8.1903 DobřanyMarie - 24.8.1815, Bezdědice 37 okr. Beroun / Bezdědice-BE 07 / 135 / Antonín Till kramář z Bezdědic, matka: Marie dcera + Ondřeje Vachutky kováře z Lhotky pasntvfí Svinař matky Marie

Marie - 31.7.1818 Bezdědice / Bezdědice-BE 08 / 107 / Antonín tyl kramář z Bezdědic, matka: Marie dcera Ondřeje Vachutky kováře z Litně matky Marie


oo : Antonín Tyl + Anna Milá - 5.11.1829 Příbram 140 / Příbram 045 / 105 / Antonín Tyll kramář z Kladna 14, podd tamtéž syn + Josefa tehož stavu tamž 14 a + Anny roz. Jana Rese kramáře tamtéž, 50-0-0, vdovec, nevěstA: Anna dc. + Jana Milého(MÜHLE) sprostého vojáka od sl. pluku Kahlenberku a + Marie rozené Jana Rubenhorníka v Příbrami, 30-0-0, svob.


Ludmila Apolonie - 7.2.1772 Kladno 8 / Kladno 03 / 79 / dvojčata, Tyll Josephus inquilinus exor Anna

Marie Anna Barbora - 7.2.1772 Kladno 8 / Kladno 03 / 79 / dvojčata, Tyll Josephus inquilinus exor Anna

Viktorín - 1779 (1332)

oo : Viktorín Tyl + Marie Kyselová - 18.1.1807 Žehuň 23 / Žehuň 06 / 10 / Viktorín Tyll soused Kladenský kramář, 28-0-0, vdovec, nevěsta: Marie vdova po + Jano Hamelovi? dcera matěje Kyseli kramáře z Žehuně, 28-0-0, vdova


František - 1783 Index Slaný http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12030/62oo : Jan Tyl + ? -


Dorota -

oo : Václav Hovorka + Dorota Tylová -


Marie - 1815

oo : Václav Dubský + Marie Hovorková - 30.9.1839 Kaňk 95 / Kaňk 04 / 41 / Dubský Václav obyvatel katolický z manželství syn Jana Dubský obyvatele z Kaňku 99 a jeho manželky Terezie rozené Jan Maisner obyvatele z Rychnova , 25-0-0, svob. Nevěsta: Marie katolická z manželství dcera Vcálava Hovorky kramáře z Červene Řačice 7 ?? Visovic 7 , kraj Táborský a jeho manželky Doroty rozneé Jan Til kramáře z mesta Kladna , 24-0-0oo : František Antonín Tyl + Anna Kašparová -


Františka - Markvartice u děčína


Augustýn - 5.11.1863 Markvartice 196 / sig. 106/9 / 168 / otec nenapsán, matka: Franziska legitimirte tochter des Franz Anton tille inwohners und galaneriewarenhändlers N 196 Kamnitzer Amtt bezirkes und der Maria Anna einer angeblich? ehelicher tochter des + Wenzel Münnich handelsma??? in Greber 140 Auscharr amts berzirk, getraut 11.6.1917 mit Anna Kilian witwe geboren Masner geb. in Neu Knin bz. Pribram, lt. ?shschft ? Ergdikanalamte Pilsen

oo : Augustýn Tyl + Terezie Kiliánová(vdova Urbanová) - 1.2.1888 Sedlice 198 / Sedlice 16 / 91 / Augustin Tille obchodník v drobném zboží v Sedlici 198 syn Františky Tille dcery + Františka Antonína Tille obyvatele a obchodníka v galantním zboží z markersdorfu 196 soud Kamnitz a jeho manželky Marie Anny rodem Münnich z Graber 140 soud Auscha., nar. 5.11.1863, 24-3-0, svob. nevěsta: Terezie Urban vlastní vlastně Procházka , vdova po + josefovi Urbanovi vlastně Procházkovi kramáři v Sedlici 106 manželská dcera Matěje Kiliána kramáře v Sedlici 39, okr. Blatna a jeho manželky Barbory rodem Bešta z Dolních Lukavic 28, okr. Přeštice, nar. 16.10.1846, 41-3-0, vdova dle umrt. matriky od 28.3.1884


František - 23.4.1865 Litoměřice 254(criminal) / sig. 98/115 / 80 / otec nenapsán, matka: Franziska Thiele geburstig aus Markersdorf, A Bq bonnsen gegenwärtig Inquisitin im firsigen gefangenläufe Stadt 254 eheliche tochter des Franz Thiele galanterwirwarenhändlers in Markersdorf u der Anna geboren Kaspar aus Soborten, Teplischen

oo : František Tille + Marie Kiliánová - 19.2.1889 Pocínovice 43 / Pocínovice 10 / 78 / František Thiele reservník ck pěšího pluku 42 a obchodník z Freudenbergu, okres Děčínský , bytem v Pocinovich 43, nemanž. syn Františky Thiele, manž. dcery Františka Thiele obchodníka v galanterním zboží v Markersdorfu a manžellky jeho Anny rodem Kašparové, 23-9-0, narozen dne 23.4.1865 v Litoměřicích čís.254, svobodný, nevěsta: Marie Kilianová manželská dcera Václava Kiliana kramáře z Pocinovich 43 a manželky jeho Kateřiny rodem Kabourekové z Domažlic 35, 19-2-0, nar. 10.12.1869 v Nodově 49


Vojtěch - 31.10.1889

5.11.1889

Terezie - 28.12.1890

23.2.1891

Marie Eva - 24.12.1891 Nový Kdyně 88 / Kdyně 37 / 54 / František Thiele kramáč z Freudenberku , okres Česká Kamenice , nemanželský syn Františky manž. dcery Františka Thiele kramáře v Markesdorfu a jeho manželky Anny rozené Kašparové z Markesdorfu, okres Děčínský, matka: Marie manželská dcera Václava Kiliána kramáře v Pocinovicích 43 a jeho manželky Kateřiny rodem Kabourek z Domažlic 35

Pavlina - 27.2.1893

2.1.1894

Sebastián - 3.4.1895

František - 4.10.1900

17.2.1905

Marie - 25.3.1902

Josef - 5.3.1903

Jan - 8.6.1904

Karel - 4.9.1905

14.9.1905

Adolf - 20.1.1907

Václav - 26.8.1908


oo : František Tille + Berta Pecková - 6.6.1922 Fiskem?oo : František Liška + Františka Tylová - před rokem 1878, Tylová psaná u vnučky jao z Chlumce

oo : Jan Dubský + Anna Tylová - 1.9.1912 Lnáře / online v roce 2020


oo : František Tyl + Vincencie Peková - on 1878NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Josef Tyl + Voršila Kranichová -hledám Kundratice / Žiželice 10 / 372 nic / Žiželice 09 / 184 nic -


Václav - Tursko, okr Smíchov / hledám Tursko 11 / 408 nic / možná ve vesnici ve faře Tursko, které nejsou online / Libčice nad Vltavou 10 / -58

oo : Václav Till + Anna Pfeifrová - nar ona Nahořřany 22.8.1862 Vrchoviny II / 16

nar. Anny Pfeifrové - 22.8.1862 Vrchoviny 39 / sign. 114-4304 / 526 / Kateřina kat. kramářka cestující vdova po + Filipu Dvořáku podruhu z Bělí Bělí bývalého panství Chroustovického nyní v kraji Chrudimském dcera Josefa Pfeifra souseda v Tiništi 259 z matky + Marie rozené Vojtěch Janoušek souseda z Ledce 278, první v okresu Kosteleckém druhá Kralove Hradeckém


Anna - 4.8.1892 Vejvanovice 5 / Vejvanovice / 120 / tyl Václav katolík kramář manž. syn Josefa Tyla obchodníka ze Chlum nad Cidlinou a jeoh manželky Voršily dcery Jana Kranicha kramáře z Kundratic u prahy ,narozený v Tursku okr. Smíchov, matka: Pfeiferova Anna katolička dcera Kateřiny Pfeiferovy manželské to dcery Pfeifera souseda z Týniště 159 a Marie dcera N. Janouška z Ledče, narozena ve Vrchovinách , okr. Nové Město

oo : František Bajer + Anna Tilová - 13.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / František bajer , kočující obchodník galant zbožím nar. v Jeseníku 35, okr. Nymburk syn tal. rodičů Václava Bajera kramáře z Kostelíka okr. Lomnice a Kateřiny roz. Tomáškovy z Obříství, 26-6-0, svob. nar. 8.3.1886 fara jeseník, nevěsta: Anna tillová kočující nar. ve Vejvanovicích 5, okr. Chrudim mž. dcera Václava Tilla kramáře z Chlumu n Cidl. a Anny roz. Pfeifrovy z Týniště 59, 20-0-0, nar. 4.8.1892 Vejvanoviceoo : Antonín Tyl + Anna Rolencová -


mrtvá dívka - 3.6.1881 Roztoky / Křivoklát 09 / 13 / Tyl Antonín kramář na cestách z Vlnoklas, okr Smíchov, matka: Anna roz. Rolencová (tolik sem na učiněný dotaz sděleno od farního úřadu ve Zdicích 14.6.1881)http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12089/8?fbclid=IwAR0mPJvpYFo0n-IUoeCkJiKAW_fMpuihRU5enkk_szBLiMv_yyUksvu7Z4Y

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9939/252?fbclid=IwAR2CCS8-Ao0IyqBq3gcY-vI3dZqr6-XAr78o6ryqy2-XTSVv1Ss33IzWRto

http://ebadatelna.soapraha.cz/d/10268/164

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7302/13