Rodokmen: Tyl

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

oo : Josef Tyl + Anna Rešová -


Anna Ludmila - 4.2.1762 Kladno / Kladno 03 / 50 / Anna Ludmilla leg. filia Josephi Tille institos vulgo kramář vagabundus et conjugis ejus Anna

Ludmila - 12.4.1764 Řisuty / Smečno 5 / Ludmila leg. filia Josephi Tüle teplitio oriundi nundinatoris et Anna uxoris ejus parentum Liberorum

Jan - 1765

oo : Jan Tyl + Kateřina Kočková - 27.10.1794 Krakovec 5 / Rousínov 01 / 4 / Jan Josef Tiller kramař, 29-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Kočková , 20-0-0, svob.


František - 9.6.1796 Pátek u Poděbrad / údaj z MH

Jan - 1798 Lužec nad Vltavou / údaj z MH

oo : Jan Tyl + Marie Tojšlová - z Petrovic ,okres Řičanského, podraje jilovksého, kraje pražského matka z Kladna


Antonie - 1824

oo : Jan Tříška + Antonie Tylová - 24.11.1851 Martinov 1 / Brandýs nad Labem 46 / 88 / Tříška Jan cestující komediant rodilý z Kochánku , soud. okres Benátský , zdržující se v Martinově 1 syn manž. Františka Tříšky , vysloužilce z Brandejsa pocházejícího a matky Kateřiny rozneé Pítovy z Kochánku, 27-0-0, svob. nevěsta: Tylová Antonia manželská dcera + Jana Tyla kramáře z Petrovic ,okres Řičanského, podraje jilovksého, kraje pražského, a Marie rozené Touselovy z Kladna, 27-0-0,


Antonín - 23.7.1828 Nová Ves


Josef - 2.6.1835 Hrdly 4 / sig. L28/12 / 91 / otec: Jan Till komediant rozený Lužce panství roudnického, rsedlý (sic!) v Petrovici v Kouřimském kraji, syn Jana Till kramáře z Kladna a matky Kateřiny rozené Kočka z Červeného Zámku v rakovnickém kraji, matka: Marie rozená Taušl ze vsi Krnčko (=asi Krnsko) u Mladé Boleslavy, dcera neb. (+) Františka Taušla komedianta a matky Marie rozené Musilový z Kalounce v táborským kraji, kmotři: Josef Janeček komediant z Plas plzeňského kraje, Anna Vorlíčková dcera Josefa Vorlíčka souseda z Hrdlů, Marie Nováková dcera Jiřího Nováka souseda z Hrdlů


Anna - 3.8.1808 Kladno / údaj z MH

Antonín - 28.5.1810 Hořovice 4 / Hořovice 05 / 124 / Jan Till kramář a soused z mista Kladna z kraje Slanskyho, matka: Kateřina dcera Jana Kočky kramáře z vesnice Červenýho zamku ze Slabeckýho panství kraje Rakovníka

Kateřina - 1815 / údaj z MH

1815 / údaj z MH

Barbora - 12.4.1818 / údaj z MH


Ludmila Kateřina - 29.4.1768 Kladno / Slaný 06 / 203 / Ludmila Catharina filia leg. Josephi tille nundinatoris et Mat: Anna parentum liberororum

Antonín Josef - 12.7.1770 Kladno / Svárov 01b / 65 / filius leg. Josephi Tile mercatoris ex opido Kladna et uxoris ejus Anna parentum liberorum

oo: Antonín Tyl + Marie Anna Vachutková(Vohnautková) - 25.1.1796 Lhotka / Liteň 06 / 169 / Antonín Tille kramář (vagus), 20-0-0, nevěsta Marie Anna dcera + Ondřeje Wohnautka kovář ze Lhotky nini ale vaga, 20-0-0, oba svobodní, svědci : Matěj Schulz kramář z Vinařic


Anna - 1801 Slaný / napsáno v indexu Slaný 33 / 62 , že ot bude na straně 1798 -- 234 na straně 230 je Josef Tylle / nebo Kladno matka psaná jako Procházková

oo : Antonín Kilian + Anna Tylová - 11.10.1825 Zaječov 40 / Svatá Dobrotivá 08 / 16 / Anton (kramář) syn Josefa Killiana kramáře z Zajetšova mater: Marie rozená Holzapflova z mirotic, 25-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Antonína Tiowa kramáře z Kladno mater: Marie rození N z Kladna 19, 24-0-0,

ona: 31.12.1876 Zaječov / Svatá Dobrotivá 19 / 184 / Kilian Anna vdova po + Antonínovi Kilianovi kramáři ze Zaječova 7, 86-0-0, stav vdovský, sešlost věkem


Jan Křtitel - 6.7.1805, Kladno / Narození Kladno str.6 rok 1805 / není online

oo : Jan Tyl + Marie Fialová - 22.2.1830 Mníšek pod brdy 96 / Mníšek pod brdy 13 / 6 / Jan Till kramář z Kladna kraje Rakovnického syn Antonína Tilla kramáře z kladna a mateře + MArie rozené Vachutková z Littně 17, 21-0-0, svob., nevěsta: Marie dcera Františka Fialy mistra kovářského z Mníška 96 a mateře Marie rozené Tiché z Mníšku, 19-0-0, svob. ,Ja antonín Tyll kramář z města Kladna 14 spolu otec povolení dawam mému nezletilému synu Janovy s Marii Fyalovou do stavu ?? manželstva stoupiti čehož nyní vlastním podpisem ztvrzuji

on: 30.4.1866 Mníšek pod Brdy 172 / Mníšek pod Brdy 28 / 164 / Till Jan kramář v Mníšku, 57-0-0, tubera


Barbora Kateřina - 29.8.1806 Úhonice 29 / Úhonice 08 / 86 / Antonín Tyl kramář podany panství Markytskymu z městis Kladna, matka: Marie

František - 11.10.1811 Uhřiněves 42 / UH N10 / 25 / Antonín Tyl kramář ze Dřevnic? panství Zbraslav , matka Marie dcera po + Ondřeji Vachutkoa ze Lhotky , oba svobodní

oo : František Tyl + Filipa Koželuhová - 14.11.1832 Skomelno 43 / Radnice 13 / 213 / František tyll kramář ze Skomelna syn Antonína Tylla kramáře z Kladna Svate-Makétského pstí, a matky Marie roz. Ryblové z Kladna, 21-0-0, nevěstA: Filipa dcea Magdaleny Koželuhové dcery + Víta Koželuha zednika we Skomelně, 15-0-0, svob.

on: 11.5.1858 Kytín128 / Mníšek pod Brdy 28 / 74 / Till František kramář v Kutíně, 46-0-0, lungenshaft


Josef - 20.1.1854 Skomelno

oo : Josef Tyl + Anna Kurková - 12.2.1878 Bělčice


Marie - 9.11.1886 Zahrádka 6, okr. Milevsko / Kostelec nad Vltavou 4 / 125 / Týl Josef kramář ze Skomelna syn Františka Kramáře z Kýtině 34 a Filipíny rodem Koželuho ze Skomelna, matka: Anna dcera Fantiška Kurky kramáře z Jílového a Anny rodem Dvořaček z jílového ores Karlin

oo : Antonín Sova + Marie Tylová - 15.4.1907 Nové Dvory , Slapy


oo : Antonín Kilián + Marie Sovovou(roz. Tylovou) - 4.3.1919 ve Slapech


Antonín - 1849

oo : Antonín Tyl + Marie Pobudová - 21.1.1873 Bělčice


Adolf Antonín - 3.1.1890 Radnice 83 / Radnice 33 / 269 / Týl Antonín brusič v Radnicích 83 syn + Františka Týla kramáře z Kytína a matky Filipíny rozené Koželuhovy ze Skomelan , matka: Pobudová Mrie dcera Václava Pobudy podruha v Bělčicích 47 a matky Barbory rozneé Visákovy? z Hošovic 21

oo : Adolf Antonín Tyl + Barbora Červená - 16.8.1903 DobřanyMarie - 24.8.1815, Bezdědice 37 okr. Beroun / Bezdědice-BE 07 / 135 / Antonín Till kramář z Bezdědic, matka: Marie dcera + Ondřeje Vachutky kováře z Lhotky pasntvfí Svinař matky Marie

Marie - 31.7.1818 Bezdědice / Bezdědice-BE 08 / 107 / Antonín tyl kramář z Bezdědic, matka: Marie dcera Ondřeje Vachutky kováře z Litně matky Marie


Ludmila Apolonie - 7.2.1772 Kladno 8 / Kladno 03 / 79 / dvojčata, Tyll Josephus inquilinus exor Anna

Marie Anna Barbora - 7.2.1772 Kladno 8 / Kladno 03 / 79 / dvojčata, Tyll Josephus inquilinus exor Anna

Viktorín - 1779 (1332)

oo : Viktorín Tyl + Marie Kyselová - 18.1.1807 Žehuň 23 / Žehuň 06 / 10 / Viktorín Tyll soused Kladenský kramář, 28-0-0, vdovec, nevěsta: Marie vdova po + Jano Hamelovi? dcera matěje Kyseli kramáře z Žehuně, 28-0-0, vdova


František - 1783 Index Slaný http://ebadatelna.soapraha.cz/d/12030/62oo : Jan Tyl + ? -


Dorota -

oo : Václav Hovorka + Dorota Tylová -


Marie - 1815

oo : Václav Dubský + Marie Hovorková - 30.9.1839 Kaňk 95 / Kaňk 04 / 41 / Dubský Václav obyvatel katolický z manželství syn Jana Dubský obyvatele z Kaňku 99 a jeho manželky Terezie rozené Jan Maisner obyvatele z Rychnova , 25-0-0, svob. Nevěsta: Marie katolická z manželství dcera Vcálava Hovorky kramáře z Červene Řačice 7 ?? Visovic 7 , kraj Táborský a jeho manželky Doroty rozneé Jan Til kramáře z mesta Kladna , 24-0-0oo : František Antonín Tyl + Anna Kašparová -


Františka - Markvartice u děčína


Augustýn - 5.11.1863 Markvartice 196 / sig. 106/9 / 168 / otec nenapsán, matka: Franziska legitimirte tochter des Franz Anton tille inwohners und galaneriewarenhändlers N 196 Kamnitzer Amtt bezirkes und der Maria Anna einer angeblich? ehelicher tochter des + Wenzel Münnich handelsma??? in Greber 140 Auscharr amts berzirk, getraut 11.6.1917 mit Anna Kilian witwe geboren Masner geb. in Neu Knin bz. Pribram, lt. ?shschft ? Ergdikanalamte Pilsen

oo : Augustýn Tyl + Terezie Kiliánová(vdova Urbanová) - 1.2.1888 Sedlice 198 / Sedlice 16 / 91 / Augustin Tille obchodník v drobném zboží v Sedlici 198 syn Františky Tille dcery + Františka Antonína Tille obyvatele a obchodníka v galantním zboží z markersdorfu 196 soud Kamnitz a jeho manželky Marie Anny rodem Münnich z Graber 140 soud Auscha., nar. 5.11.1863, 24-3-0, svob. nevěsta: Terezie Urban vlastní vlastně Procházka , vdova po + josefovi Urbanovi vlastně Procházkovi kramáři v Sedlici 106 manželská dcera Matěje Kiliána kramáře v Sedlici 39, okr. Blatna a jeho manželky Barbory rodem Bešta z Dolních Lukavic 28, okr. Přeštice, nar. 16.10.1846, 41-3-0, vdova dle umrt. matriky od 28.3.1884


František - 23.4.1865 Litoměřice 254(criminal) / sig. 98/115 / 80 / otec nenapsán, matka: Franziska Thiele geburstig aus Markersdorf, A Bq bonnsen gegenwärtig Inquisitin im firsigen gefangenläufe Stadt 254 eheliche tochter des Franz Thiele galanterwirwarenhändlers in Markersdorf u der Anna geboren Kaspar aus Soborten, Teplischen

oo : František Tille + Marie Kiliánová - 19.2.1889 Pocínovice 43 / Pocínovice 10 / 78 / František Thiele reservník ck pěšího pluku 42 a obchodník z Freudenbergu, okres Děčínský , bytem v Pocinovich 43, nemanž. syn Františky Thiele, manž. dcery Františka Thiele obchodníka v galanterním zboží v Markersdorfu a manžellky jeho Anny rodem Kašparové, 23-9-0, narozen dne 23.4.1865 v Litoměřicích čís.254, svobodný, nevěsta: Marie Kilianová manželská dcera Václava Kiliana kramáře z Pocinovich 43 a manželky jeho Kateřiny rodem Kabourekové z Domažlic 35, 19-2-0, nar. 10.12.1869 v Nodově 49


Vojtěch - 31.10.1889

5.11.1889

Terezie - 28.12.1890

23.2.1891

Pavlina - 27.2.1893

2.1.1894

Sebastián - 3.4.1895

František - 4.10.1900

17.2.1905

Marie - 25.3.1902

Josef - 5.3.1903

Jan - 8.6.1904

Karel - 4.9.1905

14.9.1905

Adolf - 20.1.1907

Václav - 26.8.1908


oo : František Tille + Berta Pecková - 6.6.1922 Fiskem?oo : František Liška + Františka Tylová - před rokem 1878, Tylová psaná u vnučky jao z Chlumce

oo : Jan Dubský + Anna Tylová - 1.9.1912 Lnáře


oo : František Tyl + Vincencie Peková - on 1878NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Václav Till + Anna Pfeifrová -


Anna - 4.8.1892 Vejvanovice fara Vejvanovice

oo : František Bajer + Anna Tilová - 13.11.1912 Liboc / LBC O34 / 72 / František bajer , kočující obchodník galant zbožím nar. v Jeseníku 35, okr. Nymburk syn tal. rodičů Václava Bajera kramáře z Kostelíka okr. Lomnice a Kateřiny roz. Tomáškovy z Obříství, 26-6-0, svob. nar. 8.3.1886 fara jeseník, nevěsta: Anna tillová kočující nar. ve Vejvanovicích 5, okr. Chrudim mž. dcera Václava Tilla kramáře z Chlumu n Cidl. a Anny roz. Pfeifrovy z Týniště 59, 20-0-0, nar. 4.8.1892 Vejvanovicehttp://ebadatelna.soapraha.cz/d/12089/8?fbclid=IwAR0mPJvpYFo0n-IUoeCkJiKAW_fMpuihRU5enkk_szBLiMv_yyUksvu7Z4Y