Rodokmen: Vacek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef(Matěj) Vacek + Veronika Kubínová - hledám Přílepy / Kněževes 16 / 1-7 nic

on: před 1819 / hledám Žebrák 15(hředle) / 212-213 / Žebrák 17 / 267 / Žebrák 16 / 105-109 / Radnice 22 /

ona: před 1841


Václav - 1794 možná Mutějovice 07 / 7-9 13 nic / možná Přílepy u Rakovníka / hledám Kněževes 09/ 1-24 / hledám Olešná / okr Rakovník, Olešná 07 / 44-45 nic hledám Olešná / Svatá Dobrotivá 1 / 53-78

oo : Václav Vacek + Barbora Velcová - 22.2.1819 Radnice 168 / Radnice 07 / 192 / Václav Vacek měšťan zdejší a obchodů kramářského vlastní syn po + josefovi Vackovi ze vsy hředl, krivoklatského panství a Veroniky Kubinovy manželky jeho, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Josefa Velec měšťana zdejšího a též obchodů kramářského a Marie Hermanový manželky, 16-0-0, svob.

ona: před 1868


Antonín - 5.12.1820 Radnice 218 / Radnice 10 / 43 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic syn matěje Macek mistra krejčovskýho z Mutovicz a matky Veroniky rozený Kubin, matka: Barbora dcera Josefa Velec kramáře a měśťana z Radnic a matky Marie rozené Hermonové z Plzni

Kateřina - 5.10.1821 Radnice 209 / Radnice 10 / 58 / Václav Vacek kramář a měšťan Radnický, matka: Barbora dcera Josefa Velec měšťana z Radnic a matky Marie rozené Hermanovy z Plzni, křtiny v Čerhovicích

Václav - 2.8.1823 Radnice 218, psáno potvrzení z Turnova / Radnice 11 / 33 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic, matka: Barbora dcera Josefa Velce kramáře a měsťana z města Radnic a matky amrie rozené Hermanové z Plzně

oo : Václav Vacek + Terezie Suchá - 21.6.1854 Řevničov 57 / Řevničov 11 / 56 / Vacek Wenzl kramer sohn des Wenzl Vacek kramers in radnitz und der mutter Barbara geboren Weck? aus Radnitz, 31-0-0, svob. nevěsta: Suchý Theresia tochter des Franz Suchý kramers in Rentsch 57 und der mutter Anna geboren Parsk?, 29-0-0, svob.


Antonín - 2.6.1860 Řevničov 5 / Řevničov 05 / 23 / Vacek Václav kramář syn Václava a Barbary Vacek kramáře v Radniích, Terezie dcera Františka a Josefky Suchý kramáře v řevničově 54

oo : Antonín Vacek + Josefa Slapničková - 15.1.1889 Řevničov 143 / Řevničov 14 / 21 / Vacek Antoníín kramář v Řenčově 143, manželský syn Václava Vacka kramáře v Řenčově 143, hjt. Slanké a terezie rodem Suché z Řenčova, 28-0-0, svob. , nevěsta: Josefa Slapničková manž. dcera Josefa Slepničky cestáře v řenčově 175 hjt. Slanské a Františky rodem Klognerové z Pochválova, 20-0-0, svob. , ona. nar. zdejší matr. fol 15


Antonín - 5.8.1891 Řevničov 143 / Řevničov 09 / 69 / Vacek antonín kramář v řenčově 143 syn Václava Vacka kramáře v Řenčově 143 a Terezie rodem Suché narozen v Řenčově 143, matka: Josefa dcera Slapničková dcera Jana Slapničky cestář v řenčově 175 a Františky rodem Klognerové narozena v řevničově 175

oo : Antonín Vacek + Anna Bíbová - 8.5.1920 Chotíkov / dohledat / napsáno u nar.

ona 22.9.1931 Plzeň / údaj z MH

ona 16.2.1959 / údaj z MH


Růžena - 11.6.1893 Kralovice 159 / Řevničov 09 / 87 / Vacek Antonín obchodník z Řenčova 143, manž. syn Václava Vacka obchodníka v Řenčově 143 a Terezie rodem Suché z Řenčova, matka: Josefa rozená Slapničková manž. dcera Josefa Slapničky cestář v řenčově 175 a Františky rodem Glocknerové z Pechvalova

oo : František Ibl + Růžena Vacková - 10.4.1920 Řevnice


Karel - 8.2.1902 Řevničov 143 / Řevničov 10 / 91 / Vacek Antonín obchodník v řenčově 143 v Řenčově rozneý dne 2.6.1860, syn Václava Vacka kramáře v řenčově 143 a Terezie rozneé Suché z Řenčova 54, okres Nové Strašecí, matka: Josefa rozené Slapničková v Pochválově dcera Jana Slapničky cestáře v Řenčově 175 a Františky Glockenrové z Pochválova 24, nar. 25.6.1868, oddáni 15.1.1889


Anna - 27.6.1825 Radnice 218 , psano potvrzení z rokycan / Radnice 11 / 34 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic, matka: Barbora dcera Josefa Velce kramáře a měsťana z města Radnic a matky amrie rozené Hermanové z Plzně

Josefa - 14.12.1829 Radnice 218 / Radnice 11 / 85 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a marie roz. Hermanové

Josef - 22.7.1831 Radnice 218 / Radnice 11 / 115 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubinové, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a Marie roz. Hermanové z Plzně

Jan - 25.11.1835 Radnice 62 / Radnice 12 / 28 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep Rakovnického kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a marie roz. Herman z Plzně

Josefa - 27.4.1838 Radnice 57, psáno Město Touškov / Radnice 12 / 77 / Václav Vacek kramář z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a Marie roz. Hermanové

Anna - 9.8.1840 Radnice 242 / Radnice 12 / 115 / Václav Vacek kramář z radnic syn + Matěje Vacka krejčího z Volešný panství Volešná a matky + Veroniky rozené Bartoloměj Kubín ranhojič z Radnic, matka: Barbora dcera + Josefa Welce kramáře a měsťana z radnic a matky + Anny rozené

Petronilla - 15.5.1844 / hledam Radnice 16 / 15-30 nic / hledam Radnice 25 / 39-41 nic

oo : Václav Kilián + Petronila Vacková - 10.2.1868 Radnice 79 / Radnice 17 / 135 / Kilian Václav kramář ze Zaječova 44, syn Josefa Kiliana kramáře od sv. Dobrotivé a matky Terezie Melicharové , nar.28.10.1835 možná Zbiroh, 32-0-0, svob. nevěsta: Vacková Petronila dcera Václava Vacka kramáře z Radnic 79 a matky Barbory Velcové, nar. 15.5.1844, 23-0-0, svob.

ona pred 20.5.1869 dohledat / podle druhé svatby kiliánaBartoloměj - možná že je to Josef výše

oo : Bartoloměj Vacek + Veronika Dušková - jeslti byla svatba tak až po roce 1802


Dorota - 23.1.1803 Radnice 99 / Radnice 07 / 48 / nemanželské, katolické, otec: Bartoloměj Vacek inmann aus Radnic, Veronika Duchkin tochter eines komedianten, kmotři: Dorota Heřmanová kramers frau, Wentzl Novej burger

oo : Kašpar Jan Řapek + Dorota Vacková - 20.6.1826 Radnice 218 / Radnice 13 / 13 / sponsa dihpcehata pub No. exh 157 ??, Kašpar Řapek tovaryš cvokařský, kat.,29-0-0, svob, nevěsta: Dorota dcera (přeškrtlé:Veroniky Vackovy tak rozené z Radnic) Bartoloměje Vacek obyvatele z Radnic a Veroniky manželky jeho rozené Dušek, kat, 23-0-0, svob

ona: 22.11.1841 Radnice 95 / Radnice 14 / 215 / Dorota Manželka Kašpara Řapek, tovaryše cvočkařskýho z Radnic 95, rozené Verus Bartoloměje Kubina, mestana z Radnic, 39 let, bauchwassenschaft

potomci v rodokmenu Řapek


unar. jejich deti psano

1822 - Dorota dcera Veroniky Vackovy jenž zase dcera Kateřiny Vackovy

1829 - Dorota dcera Veronika Vacek dcery Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1832 - Dorota dcera Veroniky dcery + Bartolomeje Kubina obyvatele z města Radnic

1834 - Dorota, dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1836 - Dorota ,dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Rubína? obyvatele z mesta Radnic

1840 - Dorota dcera (je tam přeškrnuté + Veroniky Bartouškové podruhyně z Radnic) France Wintra obyvatele z Radnic a tovaryše řeznického a Veroniky rozená Bartoloměje Kubína tiskaře z Radnic 14,


u svateb jejich dětí psáno

1845 - Annamutter Dorotyn geboren Wacek? aus Radnitc

1857 - Alžbětamatky + Doroty Vackovy,

1863 - Josef Doroty Kubinové z Radnic


u umrtí jejich dětí

1832 - matky Doroty rozené Kubinové z Radnic

1844 - Benignamatky Doroty rozené Vackovi z Radnic 178oo : Matěj Vacek + ? -


Kateřina -

oo : Matěj Svatopolský + Kateřina Vacková - 2.5.1781 Rožmitál pod Třemšínem 8 / Starý Rožmitál 06 / 155 / Svatopolský mathias post + Wenceslaum filus ex pago Rozmital cum Catharina post + mathiam Vaczek ex pago Hbit filiaa subditiNESVĚTŠTÍ

oo : Jan Vacek + ? -


Jiří - Hejná, okres Klatovy, Česká republika

oo : Jiří Vacek + Mariana -

on: Krejnice, okres Strakonice, Česká republika


Jiří - Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : Jiří Vacek + Magdalena -

on: Krejnice, okres Strakonice, Česká republika


František - 4.10.1705 Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : František Vacek + Mariana Králová - 8.11.1733 Krejnice, okres Strakonice / Volenice 15 / 19 / František syn Jiřího Vacka s Marianou dcerou Jakuba Krále


Dorota - 1.6.1738 Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : Josef Mates + Dorota Vacková - 27.10.1765 Volenice-Ohrazenice, okres Strakonice, Česká republikaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU