Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Vacek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef(Matěj) Vacek + Veronika Kubínová - hledám Přílepy / Kněževes 16 / 1-7 nic / hledám Hředle 07 / 58 nic / Panoší Újezd 22 / 86-87 nic

on: před 1819 / hledám Žebrák 15(hředle) / 212-213 / Žebrák 17 / 267 / Žebrák 16 / 105-109 / Radnice 22 / Hředle 09 / 106 / Kněževes 21 / 8-19

ona: před 1841

hledám děti


Drahoňův Újezd 04 / 283

Hlohovice 02 / 104

Hlohovice 03 / 116

Hlohovice 04 / 80

Hlohovice 05 / 118

Hlohovice 14 / 13

Jílové u Prahy 16 / 56- -111 -

Kněževes 09/ 1-24

Kněževes 12 / 48

Liblín 05 / 1-107

Lhota pod Radčem 05 / 263-266

Mirošov 06 / 256

Mlečice 01 / 339-340

Mutějovice 07 / 13 // 04 / 103 // 05 / 56 // 09 / 111 // 11 / 56

Mýto 07 / 224-225

Mýto 08 / 279-280

Mýto 09 / 230

Mýto 10 / 267

Osek 06 / 128

Panoší Újezd 22 / 86-87 nic

Radnice 07 / 144-145 134-135

Rokycany 07 / 144-145

Rokycany 08 / 171

Starý Knín 36 / 97-103

Starý Knín 37 / 53-55

Stupno 22 / 119-128

Velíz 09 / 57-59 83-84 129-130 152-162 174-176 219-221

Zbiroh 01 / 260-261

Zbiroh 02 / 238

Zbiroh 03 / 222

Žebrák 04 / 419-421

Žebrák 05 / 255-256


Václav - 2.7.1799 Hředle 22, okr. Rakovník / Hředle 02 / 23 / Vacek Josef ein herumziehender comediant von Radnic , Veronica beide Ihrer aussage nach frey und katholisch

oo : Václav Vacek + Barbora Velcová - 22.2.1819 Radnice 168 / Radnice 07 / 192 / Václav Vacek měšťan zdejší a obchodů kramářského vlastní syn po + josefovi Vackovi ze vsy hředl, krivoklatského panství a Veroniky Kubinovy manželky jeho, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Josefa Velec měšťana zdejšího a též obchodů kramářského a Marie Hermanový manželky, 16-0-0, svob.

ona: 26.2.1866 Radnice 79 / Radnice 20 / 53 / Wacek Barbora manželka Václava Wacka kramáře rozené Velcova z Radnic, 50-0-0

on: 14.6.1870 Radnice 42 / Radnice 20 / 94 / Vacek Václav kramář, 78-0-0


Antonín - 5.12.1820 Radnice 218 / Radnice 10 / 43 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic syn matěje Macek mistra krejčovskýho z Mutovicz a matky Veroniky rozený Kubin, matka: Barbora dcera Josefa Velec kramáře a měśťana z Radnic a matky Marie rozené Hermonové z Plzni

v roce 1851 byl jako svědek u druhé svatby Kašpara Řapka s Barborou Kovaříkovou

Kateřina - 5.10.1821 Radnice 209 / Radnice 10 / 58 / Václav Vacek kramář a měšťan Radnický, matka: Barbora dcera Josefa Velec měšťana z Radnic a matky Marie rozené Hermanovy z Plzni, křtiny v Čerhovicích

Václav - 2.8.1823 Radnice 218, psáno potvrzení Všeň u Turnova(5289 index nic) / Radnice 11 / 33 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic, matka: Barbora dcera Josefa Velce kramáře a měsťana z města Radnic a matky amrie rozené Hermanové z Plzně

oo : Václav Vacek + Terezie Suchá - 21.6.1854 Řevničov 57 / Řevničov 11 / 56 / Vacek Wenzl kramer sohn des Wenzl Vacek kramers in radnitz und der mutter Barbara geboren Weck? aus Radnitz, 31-0-0, svob. nevěsta: Suchý Theresia tochter des Franz Suchý kramers in Rentsch 57 und der mutter Anna geboren Parsk?, 29-0-0, svob.


Antonín - 2.6.1860 Řevničov 5 / Řevničov 05 / 23 / Vacek Václav kramář syn Václava a Barbary Vacek kramáře v Radniích, Terezie dcera Františka a Josefky Suchý kramáře v řevničově 54

oo : Antonín Vacek + Josefa Slapničková - 15.1.1889 Řevničov 143 / Řevničov 14 / 21 / Vacek Antoníín kramář v Řenčově 143, manželský syn Václava Vacka kramáře v Řenčově 143, hjt. Slanké a terezie rodem Suché z Řenčova, 28-0-0, svob. , nevěsta: Josefa Slapničková manž. dcera Josefa Slepničky cestáře v řenčově 175 hjt. Slanské a Františky rodem Klognerové z Pochválova, 20-0-0, svob. , ona. nar. zdejší matr. fol 15


Antonín - 5.8.1891 Řevničov 143 / Řevničov 09 / 69 / Vacek antonín kramář v řenčově 143 syn Václava Vacka kramáře v Řenčově 143 a Terezie rodem Suché narozen v Řenčově 143, matka: Josefa dcera Slapničková dcera Jana Slapničky cestář v řenčově 175 a Františky rodem Klognerové narozena v řevničově 175

oo : Antonín Vacek + Anna Bíbová - 8.5.1920 Chotíkov / dohledat / napsáno u nar.

ona 22.9.1931 Plzeň / údaj z MH

ona 16.2.1959 / údaj z MH


Růžena - 11.6.1893 Kralovice 159 / Řevničov 09 / 87 / Vacek Antonín obchodník z Řenčova 143, manž. syn Václava Vacka obchodníka v Řenčově 143 a Terezie rodem Suché z Řenčova, matka: Josefa rozená Slapničková manž. dcera Josefa Slapničky cestář v řenčově 175 a Františky rodem Glocknerové z Pechvalova

oo : František Ibl + Růžena Vacková - 10.4.1920 Řevnice


Karel - 8.2.1902 Řevničov 143 / Řevničov 10 / 91 / Vacek Antonín obchodník v řenčově 143 v Řenčově rozneý dne 2.6.1860, syn Václava Vacka kramáře v řenčově 143 a Terezie rozneé Suché z Řenčova 54, okres Nové Strašecí, matka: Josefa rozené Slapničková v Pochválově dcera Jana Slapničky cestáře v Řenčově 175 a Františky Glockenrové z Pochválova 24, nar. 25.6.1868, oddáni 15.1.1889


Anna - 27.6.1825 Rokycany 62 / Rokycany 11 / 31 / Václav Vacek kramář z Radnic syn + Matěj Vackovy měšťanu krejčovskému v Přílepech a mateře Veroniky rozený Kubínovy, matka: Barbora dcera Josefa Welce kramáře v Radnicích a mateře Kateřiny rozený Hermanovi z Plzně

duplicitni zaznam narozeni Radnice 11 / 34 / Václav Vacek kramář a měšťan z Radnic, matka: Barbora dcera Josefa Velce kramáře a měsťana z města Radnic a matky amrie rozené Hermanové z Plzně

Kateřina - 15.11.1827 / hledám rokycany 11 / 80-100-106-135 / Rokycany 12 / 556 / hledám Radnice 11 / 57-61 / Radnice 23 /

oo : Matěj Pelz + Kateřina Vacková - 8.7.1856 Radnice 202 / Radnice 17 / 75 / Pelz matěj hudebník z Lhotky 22, pasntví tuchlovic, okr. Unhošť, syn Josefa Pelze domkaře z Lhotky 33 a matky Majdaleny Vejvodovy, nar. 24.2.1826 Unhošť, 30-0-0, svob. nevěsta: Vacková Kateřina dcera Václava Vacka kramáře v Radnicích 202 a matky Barbory rozené Welzovy, nar. 15.11.1827 Rokycany, 28-0-0, svob.


Josefa - 14.12.1829 Radnice 218 / Radnice 11 / 85 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a marie roz. Hermanové

Josef - 22.7.1831 Radnice 218 / Radnice 11 / 115 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubinové, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a Marie roz. Hermanové z Plzně

on: 20.3.1884 špitál, Radnice / Radnice 20 / 197 / Vacek Josef, žebrák, vysloužilec, 53-0-0

Jan - 25.11.1835 Radnice 62 / Radnice 12 / 28 / Václav Vacek handlíř z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep Rakovnického kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a marie roz. Herman z Plzně

oo : Jan Vacek + Anna Blechová - 7.2.1866 Radnice 41 / Radnice 17 / 128 / Vacek Jan měšťan a obchodník z Radnic 79 syn Václva Vacka obchodníka a matky Barobry rozneé Velcové, nar. 25.11.1835, 30-0-0, svob. nevěsta: Blechová Anna dcera Václava Belchy měšťana z radnic 41 a matky Josefy roz. Nolčové, nar. 17.11.1846, 19-0-0, svo.b


Emanuel - 21.11.1874

22.11.1874 Radnice 56 / Radnice 20 / 129 / Vacek Emanuel syn Jana Vacka kramáře a Anny Blechovy, 0-0-1

Josef - 2.12.1875 Radnice 56 / Radnice 29 / 473 / Vacek Jan obchodník a měšťan z Radnic 56 syn + Václava Vacka měšťana z radnic 79 a matky + Barbory rozené Velcovy z Radnic 104, matka: Blechová Anna dcera Václava Blechy měšťana z Radnic 56 a matky Josefy rozneé Nolčovy z Radnic

oo : Josef Vacek + Marie Čermáková - 22.8.1908 Radnice 117 / Radnice 31 / 151 / Josef Vacek tovární dělník v Plzni 12, narozen v radnicích dne 2.12.1875 fol 471, syn + Jana Vacka obchodníka v Radnicích 56 a + Anny rozené Blechovy z Radnic 56, 32-8-0, svob. nevěsta: Marie rozená Čermáková z radnic 117 manželksá dcera kat. rod. Františka Čermáka cvokaře v Radnicích 117 a KAroliny roz. Blechovy z radnic 119, nar. 26-2-0, svo.b nar. 10.6.1882 fol. 100


Josefa - 27.4.1838 Radnice 57, psáno Město Touškov / Radnice 12 / 77 / Václav Vacek kramář z Radnic syn Josefa Vacka krejčího z Přílep , Rakovnic, kraje a Veroniky roz. Kubin, matka: Barbara dcera Josefa Welce kramáře a měšťana z radnic a Marie roz. Hermanové

oo : Jan Kadlec + Josefa Vacková - 9.2.1863 Radnice 79 / Radnice 17 / 111 / Kadlec Jan tovaryš pekařský v Radnicích 58 syn Václava Kadlce pekaře z Milova 15, okres Blovický a matky Johanny roz. Bendovy, nar. 14.7.1840, 22-0-0, svob., nevěsta: Vacková Josefa dcera Václava Vacka měšťana v Radnicích 79 a matky Barbory rozneé Velzovy 75, 27.4.1838, svob.


Anna - 9.8.1840 Radnice 242 / Radnice 12 / 115 / Václav Vacek kramář z radnic syn + Matěje Vacka krejčího z Volešný panství Volešná a matky + Veroniky rozené Bartoloměj Kubín ranhojič z Radnic, matka: Barbora dcera + Josefa Welce kramáře a měsťana z radnic a matky + Anny rozené

Petronilla - 15.5.1844 / hledam Radnice 16 / 15-30 nic / hledam Radnice 25 / 39-41 nic / Zbiroh 02 / 259 nic / Zbiroh 05 308-309 / Zbiroh 01 260-261 zbiroh 2 nic

oo : Václav Kilián + Petronila Vacková - 10.2.1868 Radnice 79 / Radnice 17 / 135 / Kilian Václav kramář ze Zaječova 44, syn Josefa Kiliana kramáře od sv. Dobrotivé a matky Terezie Melicharové , nar.28.10.1835 možná Zbiroh, 32-0-0, svob. nevěsta: Vacková Petronila dcera Václava Vacka kramáře z Radnic 79 a matky Barbory Velcové, nar. 15.5.1844, 23-0-0, svob.

ona pred 20.5.1869 dohledat / podle druhé svatby kiliána


Dorota -


Marie - 19.4.1824 Vranovice 3 / Stupno 01 / 130 / otec nenapsán, matka: Dorota dcera Josefa Vacka kramáře z Radnic a Veroniky Bartový manželky jehoBartoloměj - možná že je to Josef výše

oo : Bartoloměj Vacek + Veronika Dušková/Kubínová- pokud se vzali , tak az po 1809 hledam Žebrák 12 / index V - 128-129 nic


Dorota - 23.1.1803 Radnice 99 / Radnice 07 / 48 / nemanželské, katolické, otec: Bartoloměj Vacek inmann aus Radnic, Veronika Duchkin tochter eines komedianten, kmotři: Dorota Heřmanová kramers frau, Wentzl Novej burger

oo : Kašpar Jan Řapek + Dorota Vacková - 20.6.1826 Radnice 218 / Radnice 13 / 13 / sponsa dihpcehata pub No. exh 157 ??, Kašpar Řapek tovaryš cvokařský, kat.,29-0-0, svob, nevěsta: Dorota dcera (přeškrtlé:Veroniky Vackovy tak rozené z Radnic) Bartoloměje Vacek obyvatele z Radnic a Veroniky manželky jeho rozené Dušek, kat, 23-0-0, svob

ona: 22.11.1841 Radnice 95 / Radnice 14 / 215 / Dorota Manželka Kašpara Řapek, tovaryše cvočkařskýho z Radnic 95, rozené Verus Bartoloměje Kubina, mestana z Radnic, 39 let, bauchwassenschaft

potomci v rodokmenu Řapek


unar. jejich deti psano

1822 - Dorota dcera Veroniky Vackovy jenž zase dcera Kateřiny Vackovy

1824 - Dorota psaná jako dcera Josefa Vacka a Veroniky Bartový

1829 - Dorota dcera Veronika Vacek dcery Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1832 - Dorota dcera Veroniky dcery + Bartolomeje Kubina obyvatele z města Radnic

1834 - Dorota, dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Kubina obyvatele z mesta Radnic

1836 - Dorota ,dcera Veroniky dcery + Bartoloměje Rubína? obyvatele z mesta Radnic

1840 - Dorota dcera (je tam přeškrnuté + Veroniky Bartouškové podruhyně z Radnic) France Wintra obyvatele z Radnic a tovaryše řeznického a Veroniky rozená Bartoloměje Kubína tiskaře z Radnic 14,


u svateb jejich dětí psáno

1845 - Annamutter Dorotyn geboren Wacek? aus Radnitc

1857 - Alžbětamatky + Doroty Vackovy,

1863 - Josef Doroty Kubinové z Radnic


u umrtí jejich dětí

1832 - matky Doroty rozené Kubinové z Radnic

1844 - Benignamatky Doroty rozené Vackovi z Radnic 178oo : Matěj Vacek + ? -


Kateřina -

oo : Matěj Svatopolský + Kateřina Vacková - 2.5.1781 Rožmitál pod Třemšínem 8 / Starý Rožmitál 06 / 155 / Svatopolský mathias post + Wenceslaum filus ex pago Rozmital cum Catharina post + mathiam Vaczek ex pago Hbit filiaa subditiNESVĚTŠTÍ

oo : Jan Vacek + ? -


Jiří - Hejná, okres Klatovy, Česká republika

oo : Jiří Vacek + Mariana -

on: Krejnice, okres Strakonice, Česká republika


Jiří - Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : Jiří Vacek + Magdalena -

on: Krejnice, okres Strakonice, Česká republika


František - 4.10.1705 Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : František Vacek + Mariana Králová - 8.11.1733 Krejnice, okres Strakonice / Volenice 15 / 19 / František syn Jiřího Vacka s Marianou dcerou Jakuba Krále


Dorota - 1.6.1738 Krejnice, okres Strakonice, Česká republika

oo : Josef Mates + Dorota Vacková - 27.10.1765 Volenice-Ohrazenice, okres Strakonice, Česká republikaNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Ignác Vacek + Kateřina - -


Barbora Ludmila - 23.2.1754 Radnice / Radnice 03 / 43 / pare. liberoroum civium, Pr Ignatium Vaczek M Catharinaoo : Jan Vacek + Kateřina Fiksová - hledám Tučapy 20 / 22 10


Jan - 23.5.1858 Tábor 23 / Tábor 17 / 381 / Jan Vacek kramář z Podebrad, matka: Kateřina vlastní dcera + Jana Fixa kramáře z Kratošic 7, okr. Soběslav krej Tábor a + matky Marie rozené Podráškové z Křeče?

3.6.1858 Malšice 36 / Malšice 12 / 146 / Jan Vacek syn Jana Vacka kramáře z Poděbrad, okr. Poděbrady a Kateřiny Fiksové z Krátošic, okr. Soběslav, 0-0-14NESVĚTŠTÍ

Jan - 1858 hledám Starý Rožmitál 38 / 83-

oo : Jan Vacek + Marie Lejsková - 23.5.1887 Věšín 122 / Starý Rožmitál 35 / 167 / nesvětští

on: 23.8.1925 Věšín 27 / Starý Rožmitál 45 / 311 / Jan Vacek obchodník ve Věšíně 27 vdovec po + Marii rodem Lejskové z Rožmitála 66, 67-7-10nesvetsti

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0231-o?x=113&y=544&w=419&h=186

http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0055-o?x=60&y=479&w=499&h=221

Poděbrady 22 / 316-317

Poděbrady 35 / 1-310

Poděbrady 46 / 224-226

Poděbrady 49 / 152-158


Radnice 07 / 144-145 134-135

Radnice 17 / 332-


Vackovec

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067801/radnice-ro-15_0190-z?x=53&y=434&w=573&h=255

http://www.portafontium.eu/iipimage/30067801/radnice-ro-15_0350-z?x=48&y=156&w=584&h=261


Vacek majitel kolotoce evagelik

https://stare.vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/index.php?misto=usti&adresar=CZ_225204010_0008_0082_p00098&strana=341&nadpis=CZ_225204010_0008_0082_p00098&fbclid=IwAR2KEQ5BXOmBuW7x6mgI4DVQ3mz8OVGhwTJ_e-kjMmOt-aAZtMAMkV0VCCY

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu