Rodokmen: Vejvar

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Jiří -

oo : Jiří Vejvar + Alžběta -

on: před 1769 Chotěmice / Chotěmice před rokem 1774 neexistují, shořeli při požáru města


Václav - 1730 Chotěmice / Chotěmice před rokem 1774 neexistují, shořeli při požáru města

oo : Václav Vejvar + Marie Anna Magdalena Bartoňová - před 1765 / hledam Tučapy 1 / 251-263 , patrně byla v Chotěmicích a nenajdu ji

on: 15.10.1789 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 54 / Václav Vejvar sedlák z Tučap umřel 15tého, 59-0-0, na horkost

ona: 20.2.1798 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 62 / Magdalena Vejvarova vdova , 67-0-0, souchotiny


prosli index V Tučapy 2 / 159-161 vsichni Vejvar vypsani , kouknout na Bartoň

Martin se podle umrti 1763, narodil se patrně jako Bartoň, podle tohohle Růžena - 12.12.1796 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 40 / Martin Vejvar neb Barton, Mariana dcera po + matějovi Ružičkovi


Jakub - 24.6.1763 Tučapy / Tučapy 2 / 16 / Vojtěcha Bartoně matky magdalenay z tučap, lev: Jindřich Tywedle??? šenkýř z tučap, testes Tomás hlava z Tučap a Dorota Borovičková z Tučap

Martin - 14.10.1765 Tučapy / Tučapy 2 / 25 / WEnceslai Barton et uxoris ejus Magdalena ex pago tučap, levans: Henricus Zwetler Tuicapio, tests: Thomas Hlava esx pago Tucap et BVarbora Tywedlerova

oo : Martin Vejvar + Mariana Růžičková - 10.5.1785 Tučapy 5 / Tučapy 3 / 6 / Honestu juvenis Martin legitimy filis Wenceslai Wejvar rustici Tucapy, 21-0-0-(24),svob. nevěsta: honesta puella ligitima filia post defuntum Mathia Ruzicka rustiic Tucapy, 20-0-0, svob.

on: 25.8.1801 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 106 / Martin Vejvara sedlák, 38-0-0, na zatvrzení žaludku

ona: po roce 1837 nebo pri narozeni posledniho ditete


Marie Anna - 23.4.1786 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 16 / Martiny Wenceslai WEjvar rustici Tučapensis filius ex???? , amtka: Maria Anna filia post defuctu Mathai Ružička rustici Tucapensi

ona:možná zemřela 1859 , jsou soucty u jeji data narozeni

Václav - 19.9.1787 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 19 / Martin syn Václava Vejvara sedláka v Tučapech, matka Maria Anna po neb. Matějovi Růžičkovy sedlakovy z tučap

oo : Václav Vejvar + Kateřina Růžičková - 11.10.1817 Tučapy 32 / Tučapy 12 / 60 / Václav syn po + Martinovi Vejvarovi sedláku z tučap , 26-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera po + janovy Růžičkovy sedláku z Tučap 33, 28-0-0,s vob.


Dorota Růžena - 6.1.1789 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 22 / Martin Václava Vejvara sedláka v Tučapech syn sedlák zde, matka: AMrie Anna po neb. Janovy Růžičkovy sedláku z tučap.

24.1.1789 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 54 / Rozalie dcera MArtina Vejvara u otce svého očekávajícího statek v tučapech, 0-0-18

Dorota - 28.12.1789 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 24 / Martin po neb. Václavovi Vejvarovi sedláku v tučapech syn sedlák v tučapech, matka: Marie Anna po neb. Matějovi Ružičkovi sedláku z tučap

Anna - 27.2.1792 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 29 / Martin po nebož. Václavovy Vejavarovi sedláku v tučapech syn sedlák v Tučapech, matka: Marie Anna po nebož. Matějovi Ružičkovi sedláku v Tučapech

4.8.1792 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 56 / Anna dcera MArtina Vejvara sedláka v tučapech , 0-6-0

Anna - 18.6.1793 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 32 / Martin syn po nebož. Václavovi Vejvarovi sedlákovi z Tučap, matka: Marie Anna dcera po nebož Matějovi Růžičkovi sedlákovi v Tučapech

oo : Vojtěch Nemeškal + Anna Vejvarová - 26.1.1819 Tučapy 32 / Tučapy 12 / 61 / Vojtěch syn Matěje Nemeškala šenkýře ze Dvorců 4, 27-0-0, svob. nevěwstA: Anna dcera + martina Vejvara sedláku z tučap 32, 23-0-0, svob.

on: 23.12.1869 Dvorce 4 / Tučapy 17 / 54 / Vojtěch Nemeškal , ženaty výminkář ze Dvorců 4, 50 let ženatý s Annou roz. vejvarovou, 76-0-0

ona: 25.12.1871 Dvorce 4 / Tučapy 17 / 56 / Anna Nemeškalová výminkářka a vdova po + Vojtěchovi Nemeškalovi šenkýři ze Dvorců 4, 75-0-0


Jan - 25.4.1795 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 36 / Martin syn po nebož Václavovoi Vejvarovi sedláku v Tučapech, amtka: MarieAnna dcera po neb. Matějovi Růžičkovy sedláku v Tučapech

oo : Jan Vejvar + Anna Nemeškalová - 26.1.1819 Tučapy 32 / Tučapy 12 / 61 / Jan syn po + martinovy Vejvarovy sedláku z tučap 32 , 21-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Matěje Memeškala šenkýře z Dvorců 4, 19-0-0, svob.

6.2.1862 Tučapy 32 / Tučapy 17 / 133 / Jan Vejvar vyměnkář z Tučap , vdaný, 66-8-10, rothlauf


Marie - 7.1.1821 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 295 / Vejvar Jan sedlák z Tučap syn AMrtina Vejvara sedláka z Tučap, amtka: Anna dcera Matěje Nemeškala šenkýře ze Dvorců matky akteřiny Růžičkovi z Chvalkova

8.2.1821 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 137 / Marie dcera Jana Vejvari sedláka z Tučap a amtky Anny Nemeškalovi z Dvorců, 0-1-0

Kateřina - 5.1.1822 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 298 / Vejvar Jan sedlák z Tučap syn Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera Matěje Nemeškala šenkýře ze Dvorců matky Kateřiny Nemeškalovi šenkýřky z Dvorců

19.1.1830 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 154 / Kateřina dcera Jana Vejvara sedláka z Tučap , 8-0-0

Jakub - 1824

12.10.1824 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 146 / Jakub syn Jana Vejvary sedláka z Tučap , matky Anny nemeškalovi z Dvorců, 0-3-0

Marie - 13.10.1825 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 317 / Vejvar Jan sedlák z Tučap syn Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera Matěje Nemeškala šenkýře ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy šenkýřky z Dvorců

19.5.1826 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 148 / Marie dcera Jana Vejvari sedláka z Tučap a amtky Anny Nemeškalovi z Dvorců, 0-8-0

František - 25.8.1827 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 324 / Vejvar Jan sedlák z Tučap syn Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera + Matěje Nemeškala šenkýře ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy z CHválkova

oo : František Vejvar + Marie Kundrátová - 9.2.1847 Tučapy 32 / Tučapy 13 / 30 / František Vejvara syn Jana Vejvara sedláka z Tučap, Anny roz. nemeškalový z Dvorců 4, 18-0-0, svobodný, nevěsta: Marie Anna dcera MArtina Kundráta chalupníka z tučap , mateře Kateřiny roz. Máchový z Dráhles?, 19-0-0


Matěj - 24.1.1830 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 336 / Jan Vejvar sedlák z Tučap syn Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera + Nemeškalovi šenkýři ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy z CHválkova

8.10.1832 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 158 / Matěj Vejvar syn Jana Vejvari sedláka z Tučap, 3-0-0

Marie - 22.3.1832 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 345 / Jan Vejvar sedlák z Tučap syn + Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera + Matěji Nemeškalovi šenkýři ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy z CHválkova

29.6.1832 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 158 / Marie dcera Jana vejvara sedláka z Tučap, 0-0-98

Barbora - 11.10.1833 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 351 / Jan Vejvar sedlák z Tučap syn + Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera + Matěji Nemeškalovi šenkýři ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy z CHválkova

oo : Vincent Petrášek + Barbora Vejvarová - 28.1.1851 Tučapy 8 / Tučapy 13 / 33 / Vinenc Petřášek řezník v Tučapech a c.k. prsotý voják v obraně zemské v batalionu I patřící , syn + Jakoba , řezníka v Tučapech a Rosálie roz. Jílek z Dešné, 37-0-0, svob. nevěstA: Barbora VEjvarová dcera Jána Vejvara výměnkáře z Tučap a Anny roz. Nemeškal z Dvorců, podpis otce


Vojtěch - 1.4.1836 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 364 / Jan Vejvar sedlák z Tučap syn + Martina Vejvary sedláka odtad, a Mariany Růžičkovy z Tučap, matka: Anna dcera + Matěji Nemeškalovi šenkýři ze Dvorců matky Kateřiny Růžičkovy z CHválkova

22.6.1837 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 165 / Vojtěch syn Jana vejvara sedláka z Tučap, 1-3-0


Růžena - 12.12.1796 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 40 / Martin Vejvar neb Barton, Mariana dcera po + matějovi Ružičkovi

8.1.1797 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 61 / Rozalie dcera Martina Bartoně sedláka, 0-0-28

Růžena - 24.2.1798 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 41 / Martin Vejwar sedlák, Mariana Ružičková

oo : Václav Toufar + Růžena Vejvarová - 20.11.1821 Brandlín 13 / Tučapy 12 / 63 / Toufar Václav sedlak z Brandlína syn Josefa Toufara sedlaka z Třebiště, matky Anny Wrkočovy Zelče , 27-0-0, vdovec, nevěsta: Rosyna dcera Martina Wejvary sedlaka z Tučap matky Mariany Ružičkovy z Tučap, 19-0-0, svob.

ona: 23.4.1864 Brandlín 13 / Tučapy 17 / 10 / Toufar Rosina manželka Václava Toufar , výminkáře z Brandlína dcera Martina Vejvary sedláka z Tučap, 66-0-0

on: 28.12.1866 Brandlín 13 / Tučapy 17 / 13 / Václav Toufar vymínkař z Brandlína 13 vdovec po + Rosíně roz. Vejvar z Tučap 32, 71-0-0

potomci v rodokmenu Toufar


Jakub - 10.7.1799 Tučapy 32 / Tučapy 3 / 44 / Martin Vejvar sedlák, MAriana Růžičková z Tučap

oo : Jakub Vejvar + Kateřina Růžičková - 6.2.1825 Tučapy 1 / Tučapy 12 / 65 / Jakub Vejvar pasak z Tučap syn martina Vejvary sedláka z tučap a Marie Růžičkovy z Tučap, 25-0-0, svob. nevěstA: Kateřina dcera Jakub aRůžičky seldáka z Tučap 33 a Kateřiny Kundrátovy z Kojetina, 24-0-0, svob.


Václav - 12.8.1825 Tučapy 1 / Tučapy 8 / 316 / Jakub Vejvar panský pasak syn Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcea Jakuba Růžičky sedláka z Tučap a KAteřiny Kundratovy z Kajetina

11.1.1830 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 154 / Václav syn Jakuba Vejvara podruha z Tučap, 4-0-0

Tomáš - 20.12.1827 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 327 / Jakub Vejvar domkař z Tučap syn Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcera Jakuba Růžičky podruha z Tučap a Kateřiny Kundratovy z Kajetina

Matěj - 30.1.1829 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 331 / Jakub Vejvar domkař z Tučap syn Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcera Jakuba Růžičky podruha z Tučap a Kateřiny Kundratovy z Kajetina

5.2.1829 Tučapy 32 / Tučapy 15 / 153 / Matěj syn Jakuba Vejvara domakře z Tučap, 0-0-8

Marie - 16.11.1830 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 338 / Jakub Vejvar domkař z Tučap syn Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcera Jakuba Růžičky podruha z Tučap a Kateřiny Kundratovy z Kajetina

Josef - 1.3.1833 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 349 / Jakub Vejvar domkař z Tučap syn Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcera Jakuba Růžičky podruha z Tučap a Kateřiny Kundratovy z Kajetina

vydan krstní list 6.11.1862 , možná měl svatbu

Růžena - 10.7.1835 Tučapy 32 / Tučapy 8 / 361 / Jakub Vejvar domkař z Tučap syn + Martina Vejvara sedláka z Tučap a Marie Růžičkovy z tučap, matka: Kateřina dcera Jakuba Růžičky podruha z Tučap a Kateřiny Kundratovy z Kajetina


Barbora - 24.9.1769 Tučapy / Tučapy 2 / 43 / filia Barbara WEnceslai Barton ex pago Tučap fily post + Georgium WEywar ex pago Chotěmice, Elixabetha uxoris ejus /amter prolis Magdalena/ filia post + Joannem Barton ex pago Tučap Mariane uxoris ejus

25.6.1772 Tučapy 32 / Tučapy 2 / 193 / Vejvarova Barbora filia WEncesl Vejvar rustici , 3-0-0

Vojtěch - 15.4.1773 Tučapy 32 / Tučapy 2 / 56 / Wenceslai Vejvar rusticus Tucapensisi filij Georgy Vejvar rustici olim in Chotiemotz mater: Maria Anna filia Joan Barton rustici olim tucapensisi ambo sub.

2.5.1773 Tučapy 32 / Tučapy 2 / 194 / Vejvar Adalbertus filis Wencesla Vejvar rustiic , 0-0-17


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Šimon -

oo : Šimon Vejvar + ? - Dírná


Jakub -

oo : Jakub Vejvar + Marie Lukšová - 12.11.1771 Dírná 14 / Dírná 2 / 191 / Vejvar Jacobus filius Simonis vejvar rustici Dirnosis cum MAria Anna filia Andrea Lukschu aliter Zastudil rustiic et Judicis Zařicensis?


František -

oo : František Vejvar + Marie Bočanková -


Karel - 15.1.1813 Mezná 32 / Tučapy 8 / 187 / František Vejvar chalupník z Mezný, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka v Meznym

Marie - 8.3.1815 Mezná 12 / Tučapy 8 / 191 / František Vejvar chalupník z Mezný, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka v Meznym

Marie - 12.9.1816 Mezná 12 / Tučapy 8 / 194 / František Vejvar chalupník z Mezný, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka v Meznym

Matěj - 29.12.1819 Mezná 12 / Tučapy 8 / 198 / František Vejvar chalupník z Meznýho syn Jakuba vejvara sedláka ze Zařičí, matka: Marie dcera Matěje Vočanka chalupníka z meznýho matky Anny Pražmovy z Meznyho

Anna - 25.5.1823 Mezná 12 / Tučapy 8 / 204 / František Vejvar chalupník z Meznýho syn Jakuba vejvara sedláka ze Zařičí a Marie Lukšovy odtad, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka z meznýho matky Anny Pražmovy odtad

Jakub - 5.7.1827 Mezná 12 / Tučapy 8 / 214 / František Vejvar chalupník z Meznýho syn Jakuba vejvara sedláka ze Zařičí a Marie Lukšovy odtad, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka z meznýho matky Anny Pražmovy odtad

Růžena - 23.8.1833 Mezná 12 / Tučapy 8 / 222 / František Vejvar chalupník z Meznýho syn Jakuba vejvara sedláka ze Zařičí a Marie Lukšovy odtad, matka: Marie dcera Matěje Bočanka chalupníka z meznýho matky Anny Pražmovy z Meznýho