Rodokmen: Velc/Velec

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Matěj -

oo : Matěj Velc + Anna Vinopalová - Petrovice / Petrovice-Ra 03 / 108-109 nic / Petrovice-Ra 06 / 229-230 /Petrovice-Ra 07 / 258-


Josef - 1762 hledam Petrovice-PB 01 / 70-94

oo : Josef Velec + Marie Hermannová - hledám Radnice 23 / 51- nic / mozn aPlzen / hledam Plzen 047 / 306-308 nic / Bystřice 43 / Plzeň 02437-104 / Petrohrad 6126 / 154 / Petrohrad 6127 / 171 / Petrohrad 6128 / 170 / Petrohrad 6129 / 184 / Městečko 06 / 58 nic / Mýto 14 / Rokycany 20 / 110-111 / Rokycany 19 / 61-62 / Ledce 12 / nic /

on: 16.3.1827 Radnice 216 / Radnice 14 / 22 / Josef Welzt kramář a soused Radnický, 75-0-0, wassersucht

ona: 14.11.1833 Radnice 165 / Radnice 14 / 72 / Marie vdova po + Josefovi Welc měšťanu z Radnic rozené Herman z Plzni , 65-0-0

hledam potomky Plzeň 046 / 275-280 / Mýto 06 / 17-19L / Mýto 07 / 17-18 / Mýto 08 / 279-280 / Rokycany 07 / 144-145 / Rokycany 08 / 171 /


Terezie - 1799 / Petrohrad 6126 / 103 / Plzeň 046 / 275-280 / Petrovice-Ra 08 / 160

oo : Josef Růžička + Terezie Velcová - 30.12.1816 Radnice 33 / Radnice 07 / 186 / Josef Růžička synek Radnicky vlastní syn Josefa Růžičky měšťana Radn. obchodu kramářského a Zuzany Fuxovy manž. 20-0-0,s vob. nevěsta: Terezie vlastní dcera Josefa Velce měšťana Radn. a též obchodu kramářského a Marie Herrmanovy, 17-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Růžička


Barbora - 1803 nebylo to v Radnicích / Petrohrad 6126 / 103 / Petrohrad 6127 / 120 / Petrohrad 6128 / 120 / Petrohrad 6129 / 124 / Plzeň 046 / 275-280 / Petrovice-Ra 08 / 160

oo : Václav Vacek + Barbora Velcová - 22.2.1819 Radnice 168 / Radnice 07 / 192 / Václav Vacek měšťan zdejší a obchodů kramářského vlastní syn po + josefovi Vackovi ze vsy hředl, krivoklatského panství a Veroniky Kubinovy manželky jeho, 25-0-0, svob. nevěsta: Barbora vlastní dcera Josefa Velec měšťana zdejšího a též obchodů kramářského a Marie Hermanový manželky, 16-0-0, svob.

potomci v rodokenu Vacek


Anna - 1807 nebylo to v Radnicích / Petrohrad 6126 / 103 / Plzeň 046 / 275-280 / Petrovice-Ra 08 / 160

oo : Tomáš Rauch + Anna Velčová - 7.6.1825 Radnice 218 / Radnice 13 / 11 / Tomáš syn + Šimona Raucha sedláka z Deluče? pasntví Brod v Gransku a Magdaleny roz. SChmidová , 28-0-0, sovb. nevěsta: Anna dcera Josefa Welz měšťana z Radnic a Marie roz. hermannové z Plzně, 18-0-0, sovb.

potomci v rodokenu Rauch


Jan - 1809 nebylo to v Radnicích / Petrohrad 6126 / 103 / Plzeň 046 / 275-280 / Petrovice-Ra 08 / 160

oo : Jan Velz + Josefa Plechatá - 5.3.1832 Radnice 106 / Radnice 13 / 38 / Jan Welz měšťan a kramář z města Radnic vlastní pozůstalý syn po + Jozefovi Welcz měšťanu z Radnic a Marie rozené Hermannová, 23-0-0, svob. Jozefa dcera Jozefa Plechaty chalupníka z Lhotky statku Terešovského a matky Amrie roz. Telinová , 21-0-0, svob

ona: 6.8.1833 Radnice 106 / Radnice 14 / 69 / Josefa manželka Jana Wels měšťana a kramáře z Radnic roz. Plechata z Plaské Vobory, 23-0-0


Anna Karolína - 25.7.1833 Radnice 106 / Radnice 11 / 157 / Jan Welz měš´tan a kramář ze Radnic syn po + Josefovi Wels měšťanu z Radnic a Marie roz. hermann, matka: Josefa dcera Josefa Plechaty chalupníka z Lhotky statků Teršovi a matky marie rozneé Telinové

14.11.1833 Radnice 106 / Radnice 14 / 72 / Anna dcera Jana Welcz měšťana a kramáře z Radnic a + Josefy rozené Plechatý z Plaské obory , 0-0-112


oo : Jan Velc + Josefa Tylová - 12.2.1839 Radnice 159 / Radnice 13 / 70 / Jan Welcz měšťan a kramář a vdovec z Radnic syn + Josefa Welc měšťa a kramář z Radnic a + Marie Hermann z Plzni, 29-0-0, vdovec, nevěsta: Josefa dcera Jána till kramáře z Mestečka Kladna kraje rakovnického a Kateřiny rozené Kočka, 26-0-0, svob.Marie - 31.8.1812 Plzeň 13 / Plzeň 08 / 55 / P: Josef Welcz měšťan a kramáž z Radnic, matka: Anna Maria pozst. dcr. po + Ondřeji Hermanovi měšťanu a mat. Anny roz. Wildovy z Plzně

Marie - 3.2.1815 Radnice 164 / Radnice 10 / 4 / Josef Weltz kramář a měšťan Radnický syn Matěje W. lazebníka v Petrovicích a Anny Vinopalovy manž. matka: Marie dcera Ondřeje Hermana měšťana plzenského a Anny Wiltovy manž. jeho
Terezie -

oo : Jan Dubský + Terezie Velcová - před 1775


Petrohrad

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7d45&scan=18#scan18

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:30bdd2c7:1201ea2ef5b:-7d45&scan=165#scan165


oo : Josef Velc + Františka -


Anna Marie - 10.11.1789 Mutějovice 24 / Mutějovice 04 / 8 / Welcz Joseph comediant von Raudnicz, Franziska