Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Vrba

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Bedřich Vrba + Amálie Ševčíková - -

on: před 1846


Mariana -


Alžběta - 8.7.1837 v Budách u Uhlířských Janovic / hledám Sudějov 12 / 1-7 / Sudějov 07 / 52

oo : Antonín Serynek + Alžběta Vrbová - 10.10.1878 Milčice / Skramníky 26 / 29 / Serynek Antonín handléř v koních kočující , syn václava Serynka halíře v koních v Polupíně u Jihlavy na Moravě příslušného do Milčic u Poděbrad a Judity dcery matěje Růžičky řemínkáře , narozen v Dolní Krupé 38 u Něm Brodu. dne 26.2.1821, 68-0-0, svobo. nevěstA: Vrbová Alžběta kočující cikánka okolo Milčic dcera Mariany Vrbové dcery Fridricha Vrby koňského handlíře z Bukové 7 u Rožmitálu narodila se v Budách 11 u Uhlířských Janovic, 41-0-0, svob. nar. 8.7.1837


Matěj - lexikon Ví

oo : Matěj Vrba + Barbora Pochvalová - po roce 1835 / lexikon Ví

Třebotov je hodně Vrbů


František - 13.10.1835 Lhota 18 / Družec 11 / 116 / nemanž. dítě , oec: Mathias Vrba pferdhändler aus Lukovi(Bukovi) 6 sohn des Fridrich vrba pferdhändlers aus Bukovi 6, hrs. Rozmital u der mutter Maria, matka: Barbora Pochvalová dcera vlastní Antonína Pochvala kramáře z DObříše a matky Marie rozené Ševčíkové z Braslovy? panství z kramáře

oo : František Vrba + Františka Tříšková - 5.7.1875 Třebotov / Třebotov 24 / 78 / Vrba František cikán ze Solopisk syn matěje Vrby komedianta ze Solopisk a Barbary rozené Pochvalové z Dobříše, nar. 13.10.1835 ve Lhotě fara Družce, 39-0-0, svob. nevěsta: Tříšková Františka manž. dcera jana Tříšky komedianta z brandejsa a Theresie rozneé Metkové z Měcholup, rodiče ze křtili 2.6.1878 dítě Jan


Jan - 26.7.1858 Třebotov / Třebotov 39 / 111 / zapsáno až 2.7.1878 , otec: Vrba František komediant cikán ze Solopisk, manž. syn Matěje Vrby komedianta ze Solopisk a barbory rozené Pochvalovy z Dobříše, matka: Vrbová Františka rozneé tříškové manželos. dcera Jana třísky Komedianta z Brandejsa a Terezierozené melkové z Měcholupo

oo : Jan Vrba/Tříška + Kateřina Klocová - 30.6.1883 Třebotov / Třebotov 49 / 26 / Vrba Jan brusič, příslušný do Solopisk, syn Františka Vrby(cikána) komedianta ze Solopisk, ustavičně se potulujícího a Františky roz. Tříškové z Brandýsa, 25-0-0, nar. fara Třebotov, svob. nevěsta: Klocová Kateřina dcera po + Václavu Klocovi obchodníku z Církvice 45, okr. Kouřimského a Anny roz. Winterové z radnic u Rokycan, 24-0-0 fara Jirny, svob.


Božena - 20.11.1878 Hatě 1 / Všeradice 15 / 214 / nemanželské dítě, leg. svatbou 30.6.1883 Třebotov, okr. Smíchov, otec: Vrba Jan herec s loutkami světem jdoucí, syn Františka Vrby herce sloutkami, též světem jdoucího , oba patřící k Solopiskam , okr. Smíchov a matky Františky Vrbové roz. Tříškové roz. z brandýsa, matka: Klocová Kateřina dcera Václava Kloce obchodníka v koních z Cirkvice 45 a matky Anny roz. Vintrové z Radnic

oo : Antonín Blüml + Božena Vrbová - 20.11.1905 Řevničov / Řevničov 14 / 97 / Blüml Antonín, kočující brusič do Petrovic, hjt. Sedlčany příslušný, syn kat. rod. Františka Blümla šlejfíře z Dobřichovic a Marie rozené Eisenhammerové z Velbovic, 26.4.1881 Hvězda, okr. Slaný, 24-6-0, sovb. nevěsta: Vrbová Božena dcera katol. rod. Jana Vrby světem jdoucího komedianta ze Solopisk , okr. SMíchov a Kateřiny roz. Klocové z Čírkvice, do Třebotova přísl, nar. 20.11.1878 Hatě, okr. Hořovice, 27-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Blüml


František - 19.10.1880 Litoměřice 254 / 4686 / 9 / nemanželské, leg. svatbou 30.7.1883 Třebotov, otec: Vrba Johan herunziehender schleifer zustandig nach Solopisk bei třebotov(Smichov) ehel sohn des Franz vrba herunziehenden komedianten aus Solopisk u der Francisca geb. Tříška aus Brandeeis, matka: Kloc Katharina Straf. lingin im gefngenhause zu Leitmeritz 254 ehel. tochter des Wenzel kloc pferdhandlers im Cirkvice 45, bz. Kouřim u der Anna geb. Winter von Radnic 169, bz. Rokycan

Marie - 1886 lexikon ví

oo : Václav Smítka + Marie Vrbová - lexikon ví

potomci v rodokmenu Smítka


Jan - 13.1.1846 Kluky 32 / Chřesťovice 8 / 36 / Matěj Vrba hadrář wagensumler? z Vonoklas téhož panství syn + Frydrycha Vrby koňskýho handlíře z Rožmitála téhož pasntví , matky Amalie rozené Ševčík z Rožmitála, matka: Barbora dcera Antonína Buchwal kramáře z Dobříše a téhož panství matky marie rozené ___ ze Zbraslavy u Prahy

oo : Jan Vrba + Anna Růžičková - 5.7.1875 Třebotov / Třebotov 24 / 78 / Vrba Jan komediant ze Solopisk, manž. syn Matěje Vrby komedianta ze Solopisk a Barbory rozenéPochvalové z Dobříše, 28-0-0 nar. fara Chřestovice, svobodný, nevěsta: Růžičková Anna dcera kateřiny Růžičkové manž. dcery Václava Růžičky handlíéře ze žehuně a Anny manž. 32-0-0, nar. fara Konárovice,s vob.


Josef - 19.11.1870 Třebotov, okr. Zbraslav / Třebotov 39 / 111 / pokřtěn až 2.7.1878 zde, otec: vrba Jan koemdiant cikán ze Solopisk, manž. syn maěje Vrby koedianta ze Solopisk a Barbory rozené Pochvalové z Dobříně?, matka: Vrbová Anna rozené Růžičková nemanž. dcera Kateřiny Růžičkové manž. dcery Václava Růžičky handlíře ze Žehouně a Anny manž., rodiče oddáni v Třebotově 5.7.1875

oo : Josef Vrba + Anna Klocová - 22.7.1903 Řevničov


Jan - 27.3.1899 Šestajovice 80 / Jirny 36 / 72 / nemanž. dítě , leg. svatbou 22.7.1903 Řevničov, otec: Vrba Josef brusič kočujcíí toho času v Jirnech 111, syn Jana vrby komedianta ze Solopisk okresu Zbraslav a jeho manželky Anny rodem Růžičkové ze Žehouně, nar. 19.11.1870 v Třebottově , okr. Zbraslav, matka: Klocová Anna (přísl. do Církvice pol. okr. Kolín, dle dom. listu z Církvice) svobodná brusička světem jdoucí, dcera nemanž. + Terezie Klocové komediantky dcery Václava Kloce komedianta z Církvice okr. Kouřim, narozena 16.3.1873 v Loděnicích okresu Strašecí, hjt. Slané, opravil far. Václ. Brabec dle oddacího listu, dítě oddáno s Marií Vrbovou dne 16.4.1925 ve Vršovicích

oo : Jan Vrba + Marie Vrbová - 16.4.1925 Vršovice


Antonín František - 4.1.1911 Košíře 231, Praha / KOŠ N8 / 180 / Vrba Josef brusič syn Jana Vrby komedianta ze Solopisk o. Zbraslav a Anny ro. Růžičkové z Řehoně, matka Anna r. Klocová dcera Terezie Klocové komediantky dcery Václava Kloce komedianta z Církvice, o. Kouřim, on nar 19.11.1870, ona nar 16.6.1873, oddáni v Řenčově 22.7.1903 , dítě oddáno v Kundraticích 3.5.1939 s Marií Vinkovou

oo : Antonín Vrba + Marie Vinková - 3.5.1939 Kundratice


Kateřina - -

oo : Jan Růžička + Kateřina Vrbová - -


Eduard - 13.11.1885 Hřiměždice 48 / Hřiměždice 16 / 83 / Růžička Jan komediant světem jdoucí syn Jana Růžičky komediant v Bukové a josefy z Podbydžova, matka: Vrbová Kaeřian dcera Jan Vrba světem jdoucí cikán a handlíř a Anny růžičkové příslušné do Církvice

oo : Eduard Růžička + Terezie Růžičková - 3.4.1940 Hřiměždice / není online


Božena - 1880 lexikon ví


Marie - 18.8.1903 Dublovice

oo : Antonín Tichý + Marie Vrbová - 3.7.1928 Kamenné Žehrovice / Tuchlovice 40 / 150 / Antonín Tichý, brusič v Kam. Žehrovicích, nar. v Kašici, okres N. Strašecí, mžl. syn katol. rod. Jana Tichého, brusiče v Kamon. Žehrovice a Anny roz. Vicanové z Řepce, okr. Tábor, fara Opařany, 25-1-0, svob. nar. 26.5.1903 Kačice, nevěsta: Marie Vrbová z Kam. Žehrovic, nar. v Dublovicích 87, okr. Sedlčany, přísl do Solopisk u Zbraslavi, dcera BOženy provd. za Aloise Ševčíka ve Zbraslavi , dcery Jana Vrby majitele loutkového divadla nestáleého pobytu a Anny roz. Růžičkové z Podolanky u Vinoře, 24-10-0, svob. , nar. 18.8.1903 Dubloviích


oo : Alois Ševčík + Božena Vrbová - 1915 lexikon ví


Alžběta - lexikon neví /

ona: po roce 1892 , je jako svědek u dcery potomka


Marie - lexikon neví / Kozárovice / hledám Chraštice 14 / 96-98 / Chlumín 18 / 78-79


Alžběta - 11.3.1892 Orlické Zlakovice 31 / Těchnice 08 / 71 / otec nenapsán, matka: Marie Vrba katolička , nemanž. dcera Alžběty Vrbové cestující pomocnice herce s loutkami ze Solopisk obec Třebetovské v pol. okr. Smíchovském, katoličky tamtéž příslušné dcery matěje Vrby cestujícího herce s loutkami z Solopisk a Barbory rodem , dítě oddáno oo : Josef Rešek? + Alžběta Vrbová15.12.1938 Jílové

oo : Josef Rašek + Alžběta Vrbová - 15.12.1938 Jílové u Prahy / Jílové u Prahy 25 / 216 / Josef Rašek trhovec, t.č. Jílové , nr. 20,6,1897 v Mozerově, okr. Něm. Brod, manž. syn Josefa Raška trhovce v Kališti a + Anny roz. Zikmundové z Popovic u benešova, 41-0-0, svob. , nevěsta: Alžběta Vrbová, t.č. v jílovém nar. v Orlických Zlakovicích 11.3.1892, dcera Marie Vrbové, trhovkyně v Uhlíř. Janovicích , přísl do Solopysk, 46-0-0, svob.


Jan - 29.12.1908 všeob. nemocnice 207, Písek / Písek 26A / 361 / Marie Vrbová nar. v Kozárovicích 21, okr Mirovice, dcera Alžběty dcery Matějej Vrby herce s loutkami ze Solopisk okr. Zbraslav a jeho manželky Barbory


Ferdinand - lexikon neví /

oo : Ferdinand Vrba + Josefa Janečková - nevím jestli byli oddáni / lexikon neví /


Emílie - 17.4.1881 Vlčtejn / Blovice 33 / 243 / nemanželské dítě, za otce se přihlásil, Ferdinand Vrba loutkář ze Solopysk okres Zbraslavsky syn matěje Vrby koňského obchodníka ze Solopysk a Barbory rodem, matka: Josefa Janečková(dle udání) nemanželská dcera Barbory janečkové komediantky z Kozojed okres Kralivckýoo : Jan Vrba + Veronika Ševčíková - před 1840


Marie -

oo : Antonín Ševčík + Marie Vrbová -


Josefa - 12.3.1859 Báně 6, okr. Zbraslavský / ZBR N16 / 75 / Ševčík Anton nádeník, obyvatel na Báních 6 syn po Antonu ševčíkovi obyvately v Lipencích 11 a + Anny Klocové manželky, matka: Marie dcera po Janu Vrbovi obyvately v Bukovi okresu Příbram a + Veroniky ševčíkové ze Zbraslavi manželky z Mlčechvost, Velvar , Pražský

potomci v rodokmneu ševčíkJosef - 21.3.1838 Stará Dobev 19 / Kestřany 10 / 241 / Václav Lakron merionettenspieler komediant vlastní syn Josefa Lakrona ?? marionettenspielr z Dřešínku 7, matky Josefy rozené Rozenkranz kramáře z Jirškýho Chlumu 7, matka: Anna dcera po neb. Jiřím Paurmlovi kramářovi z Lojovin 19 , kraj Berounský jeho manželky Alběty rozneé Vrba kramář z Chejnova 19


Josef - 8.10.1813 Zaječov 41 / Svatá Dobrotivá 03 / 103 / otec nenpsán, matka: Karolína dcera + Matěje Holzäpfla kramáře z Mirotic , mateře Anny roz. Vrbovy z Prahy


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

František -

oo : František Vrba + ? - loutkář toho času v Poboři


František - 10.5.1891 Poboři(v povoze komediantově) / Svojšice 34 / 35 / Pasecký Václav , kramář z Vinařic 30 , manž. syn Jiljího Paseckýho kramáře z Vinařic 30 a KAteřiny rodem šulc z Vinařic 30, matka: Šátková Antonie dcera + Jana Šátka kramáře z Plaňan 52, hejtm. Kolín a Antonie rodem Liška z Louňovic 12, kmotrové: František Vrba loutkář toho času v Poboři, oddáni v Všeradicích fol. 67 , 13.5.1891oo : František Vrba + Františka Růžičková - -


Františka - 1883


Antonie - 18.10.1905 kučující vůz, u Doubravky / Plzeň 133 / 99 / otec nenapsán, matka: Vrbová Františka svobodná t.č. v Doubravici ze Solopisk, okr. Smíchov dcera Františka Vrby, obchodníka koňmi v Solopiskách a Františky roz. Růžička ze Solopisk, 1883

oo : Matěj Serynek + Antonie Vrbová - 21.10.1940 Smolnice


světští

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14710/72

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10999/129

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14728/194

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=cb48267622e949cfab63608ca53bcbc8&scan=157#scan157nesvetsky

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069372/svihov-03_2280-n?x=322&y=60&w=743&h=324

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069387/svihov-18_0740-rst?x=41&y=206&w=459&h=200

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu