Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Vrťátko

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Vavřinec -

oo : Vavřinec Vrťátko + Kateřina Malá - 5.2.1715 Kestřany / Kestřany 2/ 55 / Vavřinec Vrťátko s Kateřinou Malou družba Franz Zeman

ona: 29.3.1720 Kestřany / Kestřany 2 / 81 / Pochovana Kateřina Vrtatkova hospodine Svátostí zaopatřená z kestřan


Jakub - 20.7.1716 Kestřany / Kestřany 2 / 6 / dítě Vavřince Vrťátka a kateřiny manželů splozené též osady jemuž jméno dáno jest Jakub

12.7.1730 Chotibořice / Kestřany 2 / 85 / Jacobus filius laurenty Zeman 13-0-0

Šimon - 27.10.1718 Kestřany / Kestřany 2 / 8 / Vavřince Vrťatka a Kateřina rodičů

27.5.1720 Kestřany / Kestřany 2 / 81 / pochováno dítě Šimon Vavřince Vrťátka z Kestřan


oo : Vavřinec Vrťátko + Juliana Zemanová - 12.10.1721 Kestřany / Kestřany 2 / 56 / Vavrinec Vrtatko vdovec s Julianom po neb Jirikovy Zemanovy vdovoui

ona: 3.3.1753 Chotibořice / Kestřany 3 / 193 / Juliana Vrťátková 71-0-0


Ignác - 28.7.1723 Kestřany / Kestřany 2 / 11 / Vavřince Vrťátky a Juliany rodičů, všichni z Kestřan

18.3.1734 Chotibořice / Kestřany 2 / 87 / Ignacius(Ignác) filius(syn) Laurenty(Vavřince) Vrťátko, 11-0-0

František - 5.10.1726 Kestřany / Kestřany 2 / 13 / Vavrinec Vrtatko a Juliana rodičů poddanýchdole na stranec napsano: prafatus infans Franc: Vrtatko factus est sacerdos ecclesiasticus qui obiit A: 1772 Die 5.2.: qua fund: Capellanus Netolicii

Jan - 27.8.1731 Kestřany / Kestřany 2 / 16 / legitimorum parentum patris: Laurenty Zeman mat. Juliana

23.2.1733 Chotibořice / Kestřany 2 / 86 / Ignacius(Ignác) filius(syn) Laurenty(Vavřince) Vrťátko,1-6-0


oo : Vavřinec Vrťátko + Kateřina Budinová - 5.1.1754 Kestřany / Kestřany 3 / 137 / zenich Vavrinec Vrtatko vdovec ze vsy Kestřan , nevěsta kateřina Budinova vlastní dcera Řehoře Budina ze ze vsy Vytic

on: 2.4.1756 Chotěibořice / Kestřany 3 / 196 / Vařinec Vrťátko, manž. kateřina, 63-0-0


Matěj - 8.9.1754 Chotěbořice / Kestřany 3 / 36 / otec: Vavřinec Vrťátko matky Kateřiny podanných Protivínských

2.12.1755 Chotěbořice / Kestřany 3 / 196 / Matěj dítě Vavřince Vrťátka 0-15-0

Jakub - 14.7.1756 Chotěbořice / Kestřany 3 / 39 / otec: Vavřinec Vrťátko matky Kateřiny poctivých rodičů

19.10.1762 Chotěbořice / Kestřany 3 / 205 / Jacobus leg. filius post defunctum Laurentium Vrtatko cazarium Choteboric, 6-3-5

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu