Rodokmen: Wegschmied

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Wegschmied + Josefa Kopová - on z Mlazov 9 kraje Klatovského, ona z z Tábora 103


Jan -

oo : Jan Wegschmied + Anna Tříšková - on z Červeného Újezda okr Votice, ona z Brandýsa, před rokem 1863 / heldam Červ. Újezd 16 /


František - 3.2.1863 Hrazánky 18 / Petrovice-PB 04 / 14 / Vegschmied Jan herec s loutkami z Červeného Újezda číslo 15, okres Votice, kraj táborský syn + Jana Wegschmieda komedianta z Mlazov 9 kraje Klatovského a matky + Josefy Kopové z Tábora 103, matka: Vegshcmiedová Anna dcera Jana Tříšky komedianta z Brandejsa nad Labem 236 z makty Terezie Melkové z Měcholup v Klatovsku

oo : František Wegschmied + Anna Habadová - 22.1.1887 Nové Dvory 6, okr. Sedlčany / Červený Újezd 16 / 91 / Wegschmied František dělník na Nových Dvořích 6 syn Jana Wegschmieda herce s loutkami z Červeného Újezda 15 a matky Anny roz. Třískovy z Brandýsa 236, nar. 3.2.1863 v Petrovicích , 23-0-0, svob. nevěsta: Habadová Anna dcera Jana habady syna brusiče z Vacíkova a matky Marie Stiberovy z Horušan, nar. 26.7.1869 Sedlice okr Blatná, 17-0-0, svob.


Jana - 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice / dohledat / není online do roku 2020

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice


Josef - 18.1.1866 18.1.1866 Makov, okres Klatovy / dohledat / matrika Předslavy / není online do roku 2031

oo : Josef Wegschmied + Terezie Kočková - 19.10.1893 Arnoštovice / Arnoštovice 23 / 13 / Wegschmied Josef záložník ck. pěšíh oluku 102, loutkář příslušěný do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a matky Anny roz. tříškovy z Brandýsa, 27-0-0, svob.ženich narozen 18.1.1866 Předslavy?, nevěsta: Kočková Terezie dcera Jana Kočky komedianta z Jindřichvoic a matky marie Hubených z ledenic, 24-0-0, svob. nar. 28.4.1869 z fary Pištíny


Josef - 23.10.1895 Vrbice 8, okr. Sedlčany / Krásná Hora nad Vltavou 21 / 169 / Wegschmied Josef okmediant přísl. do Červeného Újezda hjt. Sedlčanského syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a makty Anny rodem Třískovy z Brandýsa , nar. 18.1.1866 v Makově , okres Klatovský, matka: Kočková Terezie , dcera Jana Kočky koemdianta z JIndřichovic 37, okres Klatovy a matky Marie rodem Hubený z Ledenic narozena 28.4.1869 v Plástovicích okres Hluboká, odddáni 19.10.1893 v Arnoštovicích, dítě oddáno 11.10.1921 v Červ. Újezdě s Janou Wegšmídovou sestřenicí

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice

on: 18.11.1924 Chlum / údaj z MH

Terezie -

oo : Matěj Schlehofer + Terezie Wegschmiedová - -

potomci v rodokmenu Schlehofer


Jan - 9.4.1869 Vlčetín 18, htj. Pelhřimov / Nová Včelnice 7 / 226 / jan vegschmied divadelní herec s lutkami z Červ. Újezda syn jana Wegscvhmieda komedianta z Mlázova z matky Jozefy roz. Kop z tábora, matka: Anna dcera jana Tříška komediatna z bradnýsa , matky Terezie roz. melkové z Vobic okresu Klatovského

oo : Jan Wegschmied + Marie Truhlářová - 13.5.1899 Vrcholtovice, okr. Tábor / Vrcholtovice 13 / 9 / Wegschmied Jan loutkář potulný , pčísl. do červeného Újezda v okr. Sedlčanském manž. syn Jana Wegschmieda loutkáře z Červeného Újezda a Anny rozené Třískovy z brandýsa , narozen ve Vletínci 18, okres Kamenický, hjt. Pelhřimov, dne 9.4.1869 far Nový Ctink?, nevěsta: Marie Truhlářová přísl. do Vyšetic manž. dcera Jana Truhláře brusiče z Vyšetic a Alžběty rozené Bicanovy z Vysoké Lhoty , narozená v Petříkovicích , okres Sedlčany, 19-0-0, nar fara nadějkov 28.4.1880


Anna - 10.11.1897 Sestrouň 31, okr. Příbram / Sedlčany 28 / 158 / nemanželské díte, otec: WEgshcmied Jan loutkář přísl. do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda loutkáře z Čer. Újezda a Anny rodem Třískovy z Brandýsa, narozen ve Vlčetínci , htj. Pelhřimov, matka: Truhlář Marie v Petříkovicích 9, hjt. Tábor 24.2.1880 narozená dcera Jana truhláře brusiče z Vyšetic 5, okres Vožice a Alžběty rodem Bican z Vyskoé Lhoty ores Pacovský, rodiče oddáni 13.5.1899 ve Vrcholtovicích, dítě oddáno 26.5.1921 v Červ. Újezdě s Františkem Maškem

oo : František Mašek + Anna Wegschmiedová - 26.5.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / František Mašek obchodník s biči t.č. v Čer. =Új. na drahách bydlící narozený v Cibolínu 3, okr Německý Brod, man. syn kat. rodičů Vojtěcha Maška kramáře světem jdoucího z Humpolce a matky terezie roz. Hubené z Mladošic, okre Tčeboň, 24-5-11, svob. nar. 16.12.1896 fara Česká Bělá? v Libotíně, nevěsta: Anna Wegschmiedová narozená v Sestrouni 31, okr. sedlčany, dcera Jana Wegschmieda loutkáře příslušného do Čer. Újezd a MArie roz. Truhlářové z Pewtříkovic 9, okr. Tábor, 23-6-16, svob.


Václav - -

oo : Václav Wegschmied + Anna Štibrová - -


Josefa - 23.2.1896 Lukavec u Pacova / dohledat / není online až po roce 2024

oo : Ignác Schlehofer + Josefa Wegschmiedová - 9.7.1918 Osvračín 81 / Osvračín 16 / 72 / Ignác SChlehofer řemenář a c.k. vojenský invalida v Balkovech , narozen v Hlohovčicích , manž. syn katol. rodičů Matěje SChlehofera cestujícího obchodníka a jeho manželky Terezie roz. Vegschmied z Červeného Újezda, 26-6-0, svob. , nevěsta: Josefa Vegschmiedová narozená ve Velké Vsi , manželská dcera kato. rodičů Václava Vegschmieda cestujícího obchodníka v Osvračíně 81 a jeoh manželky Anny roz. Štibr z Bernatic , ona nar. 23.2.1896 fara Lukovec u Pacova, on: 1.1.1892 fara Staňkovoo : Jan Wegschmied + Josefa Holzknechtová - 24.10.1923 Želetava(Morava)


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Václav -

oo : Václav Wegschmied + Anastázie Francová -

on: 12.12.1915 Osvračín IV l 75 / dohledat / není online do roku 2049


oo : Josef Dražský + Anastázie Francová - 21.8.1919 Osvračín 83 / Osvračín 16 / 76 / Josef Dražský brusič v osvračíně 83 dřívě bytem ve Všerubech narozen v Drachově 9, okres Blovice, vdovec po + Anastazii roz. Dražské z Borku Stěnovického , manž. syn kat. rodičů Františka Dražského brusiče z Přešína 10 a jeho manželky Barbory roz. Habingr z tábora, 33-0-0, vdovec, nar. 10.7.1886, vdovec v Plzni 28.4.1919 nevěsta: Anastazie Wegschmiedová vdova po + Václavu Wegschmiedovi obchodníku s kuchyňským nádobím v Osvračíně 83, narozena v Oplotu okres Přeštice manž. dcera kat. rodičů Jiřího France brusiče z Bernardic a jeho manželky Kateřiny rodem Bambásek z Bezděrovic, 30-10-0, vdova, nar. 8.10.1888, vdova od fary Osvračín ode dne 12.12.1915Josef -

oo : Josef Wegschmied + Josefa Krzáková -


Barbora - 17.3.1925 dohledat / není online

oo : Jan Kůrka + Barbora Wegschmiedová - 22.12.1941 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 195 / Jan Kůrka dělník na dráze v Dolním Shrýchově 31, okr Jindř. Hradec narozen v Novém Borděchově 22, úřad Kamenice nad Lipou syn + Jana Kurky zedníka ze St. Bozděchvoa 21 a Rosalie roz. Bělohlavovoé z Kratoišic 26, okr Soběslav, nar. 30.6.1919, 22-0-0, svob. nevěsta: Barbora Vegschmiedová zemědělská dělnice v Červ. Újezd. narozená na Chlumu 43, okr. Nepomuk dcera Josefa WEgschmieda zeměd. dělníka v Červ. Újezd. a Josefy rozené Krzákové z Heřmanic 4, nar. 17.3.1925 , 16-0-0, svob.


Zdenka - 4.2.1922 Červený Újezd dohledat / není online

oo : Stanislav Stýblo + Zdenka Wegschmiedová - 28.2.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / Stanislav Stýblo zemědělský dělník přísl a narozen v Dobronicích 17,okr. Bechyně manž. syn Josefa Stýbla dělníka v kačíně 17, okr. Příbram a Marie roz. Maškové , 25-1-0, svob. nar. 25.1.1913 fara Rataje, nevěsta: Zdenak Wegschmiedová v domáctnosti rodičů přísl a nar. v Červeném Újezd dcera Josefa WEgschmieda dělníka v Č. ÚJEZDĚ A jOSEFY ROZ. kRZÁKOVÉ, 17-0-0, SVOB. 4.2.1922 fol 29Josef -

oo : Josef Wegschmied + Karolína Hamerlová -


Jana - 21.1.1921 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Václav Füchs + Jana Wegschmiedová - 9.5.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/185


Růžena - 24.1.1919 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Antonín Zikmund vul . Rašek + Růžena Wegschmiedová - 4.4.1940 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 186 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/186Jan - -

oo : Jan Wegschmied + Johana Flachsová -


Josefa - 25.10.1916 Suché Vrbné fara Dobrá Voda / dohledat / není online do roku 2020

oo : František Stehlík + Josefa Wegschmiedová - 21.2.1937 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 180 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/180