Rodokmen: Wegschmied

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Wegschmied + Josefa Kopová - on z Mlazov 9 kraje Klatovského, ona z z Tábora 103


Jan -

oo : Jan Wegschmied + Anna Tříšková - on z Červeného Újezda okr Votice, ona z Brandýsa, před rokem 1863 / heldam Červ. Újezd 16 /


František - 3.2.1863 Hrazánky 18 / Petrovice-PB 04 / 14 / Vegschmied Jan herec s loutkami z Červeného Újezda číslo 15, okres Votice, kraj táborský syn + Jana Wegschmieda komedianta z Mlazov 9 kraje Klatovského a matky + Josefy Kopové z Tábora 103, matka: Vegshcmiedová Anna dcera Jana Tříšky komedianta z Brandejsa nad Labem 236 z makty Terezie Melkové z Měcholup v Klatovsku

oo : František Wegschmied + Anna Habadová - 22.1.1887 Nové Dvory 6, okr. Sedlčany / Červený Újezd 16 / 91 / Wegschmied František dělník na Nových Dvořích 6 syn Jana Wegschmieda herce s loutkami z Červeného Újezda 15 a matky Anny roz. Třískovy z Brandýsa 236, nar. 3.2.1863 v Petrovicích , 23-0-0, svob. nevěsta: Habadová Anna dcera Jana habady syna brusiče z Vacíkova a matky Marie Stiberovy z Horušan, nar. 26.7.1869 Sedlice okr Blatná, 17-0-0, svob.


Jana - 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice / dohledat / není online do roku 2020

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice


Josef - 18.1.1866 18.1.1866 Makov, okres Klatovy / dohledat / matrika Předslavy / není online do roku 2031

oo : Josef Wegschmied + Terezie Kočková - 19.10.1893 Arnoštovice / Arnoštovice 23 / 13 / Wegschmied Josef záložník ck. pěšíh oluku 102, loutkář příslušěný do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a matky Anny roz. tříškovy z Brandýsa, 27-0-0, svob.ženich narozen 18.1.1866 Předslavy?, nevěsta: Kočková Terezie dcera Jana Kočky komedianta z Jindřichvoic a matky marie Hubených z ledenic, 24-0-0, svob. nar. 28.4.1869 z fary Pištíny


Josef - 23.10.1895 Vrbice 8, okr. Sedlčany / Krásná Hora nad Vltavou 21 / 169 / Wegschmied Josef okmediant přísl. do Červeného Újezda hjt. Sedlčanského syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a makty Anny rodem Třískovy z Brandýsa , nar. 18.1.1866 v Makově , okres Klatovský, matka: Kočková Terezie , dcera Jana Kočky koemdianta z JIndřichovic 37, okres Klatovy a matky Marie rodem Hubený z Ledenic narozena 28.4.1869 v Plástovicích okres Hluboká, odddáni 19.10.1893 v Arnoštovicích, dítě oddáno 11.10.1921 v Červ. Újezdě s Janou Wegšmídovou sestřenicí

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice

on: 18.11.1924 Chlum / údaj z MH

Terezie -

oo : Matěj Schlehofer + Terezie Wegschmiedová - -

potomci v rodokmenu Schlehofer


Jan - 9.4.1869 Vlčetín 18, htj. Pelhřimov / Nová Včelnice 7 / 226 / jan vegschmied divadelní herec s lutkami z Červ. Újezda syn jana Wegscvhmieda komedianta z Mlázova z matky Jozefy roz. Kop z tábora, matka: Anna dcera jana Tříška komediatna z bradnýsa , matky Terezie roz. melkové z Vobic okresu Klatovského

oo : Jan Wegschmied + Marie Truhlářová - 13.5.1899 Vrcholtovice, okr. Tábor / Vrcholtovice 13 / 9 / Wegschmied Jan loutkář potulný , pčísl. do červeného Újezda v okr. Sedlčanském manž. syn Jana Wegschmieda loutkáře z Červeného Újezda a Anny rozené Třískovy z brandýsa , narozen ve Vletínci 18, okres Kamenický, hjt. Pelhřimov, dne 9.4.1869 far Nový Ctink?, nevěsta: Marie Truhlářová přísl. do Vyšetic manž. dcera Jana Truhláře brusiče z Vyšetic a Alžběty rozené Bicanovy z Vysoké Lhoty , narozená v Petříkovicích , okres Sedlčany, 19-0-0, nar fara nadějkov 28.4.1880


Anna - 10.11.1897 Sestrouň 31, okr. Příbram / Sedlčany 28 / 158 / nemanželské díte, otec: WEgshcmied Jan loutkář přísl. do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda loutkáře z Čer. Újezda a Anny rodem Třískovy z Brandýsa, narozen ve Vlčetínci , htj. Pelhřimov, matka: Truhlář Marie v Petříkovicích 9, hjt. Tábor 24.2.1880 narozená dcera Jana truhláře brusiče z Vyšetic 5, okres Vožice a Alžběty rodem Bican z Vyskoé Lhoty ores Pacovský, rodiče oddáni 13.5.1899 ve Vrcholtovicích, dítě oddáno 26.5.1921 v Červ. Újezdě s Františkem Maškem

oo : František Mašek + Anna Wegschmiedová - 26.5.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / František Mašek obchodník s biči t.č. v Čer. =Új. na drahách bydlící narozený v Cibolínu 3, okr Německý Brod, man. syn kat. rodičů Vojtěcha Maška kramáře světem jdoucího z Humpolce a matky terezie roz. Hubené z Mladošic, okre Tčeboň, 24-5-11, svob. nar. 16.12.1896 fara Česká Bělá? v Libotíně, nevěsta: Anna Wegschmiedová narozená v Sestrouni 31, okr. sedlčany, dcera Jana Wegschmieda loutkáře příslušného do Čer. Újezd a MArie roz. Truhlářové z Pewtříkovic 9, okr. Tábor, 23-6-16, svob.


Václav - -

oo : Václav Wegschmied + Anna Štibrová - -


Josefa - 23.2.1896 Lukavec u Pacova / dohledat / není online až po roce 2024

oo : Ignác Schlehofer + Josefa Wegschmiedová - 9.7.1918 Osvračín 81 / Osvračín 16 / 72 / Ignác SChlehofer řemenář a c.k. vojenský invalida v Balkovech , narozen v Hlohovčicích , manž. syn katol. rodičů Matěje SChlehofera cestujícího obchodníka a jeho manželky Terezie roz. Vegschmied z Červeného Újezda, 26-6-0, svob. , nevěsta: Josefa Vegschmiedová narozená ve Velké Vsi , manželská dcera kato. rodičů Václava Vegschmieda cestujícího obchodníka v Osvračíně 81 a jeoh manželky Anny roz. Štibr z Bernatic , ona nar. 23.2.1896 fara Lukovec u Pacova, on: 1.1.1892 fara Staňkovoo : Jan Wegschmied + Josefa Holzknechtová - 24.10.1923 Želetava(Morava)


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Václav -

oo : Václav Wegschmied + Anastázie Francová -

on: 12.12.1915 Osvračín IV l 75 / dohledat / není online do roku 2049


oo : Josef Dražský + Anastázie Francová - 21.8.1919 Osvračín 83 / Osvračín 16 / 76 / Josef Dražský brusič v osvračíně 83 dřívě bytem ve Všerubech narozen v Drachově 9, okres Blovice, vdovec po + Anastazii roz. Dražské z Borku Stěnovického , manž. syn kat. rodičů Františka Dražského brusiče z Přešína 10 a jeho manželky Barbory roz. Habingr z tábora, 33-0-0, vdovec, nar. 10.7.1886, vdovec v Plzni 28.4.1919 nevěsta: Anastazie Wegschmiedová vdova po + Václavu Wegschmiedovi obchodníku s kuchyňským nádobím v Osvračíně 83, narozena v Oplotu okres Přeštice manž. dcera kat. rodičů Jiřího France brusiče z Bernardic a jeho manželky Kateřiny rodem Bambásek z Bezděrovic, 30-10-0, vdova, nar. 8.10.1888, vdova od fary Osvračín ode dne 12.12.1915Josef -

oo : Josef Wegschmied + Josefa Krzáková -


Barbora - 17.3.1925 dohledat / není online

oo : Jan Kůrka + Barbora Wegschmiedová - 22.12.1941 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 195 / Jan Kůrka dělník na dráze v Dolním Shrýchově 31, okr Jindř. Hradec narozen v Novém Borděchově 22, úřad Kamenice nad Lipou syn + Jana Kurky zedníka ze St. Bozděchvoa 21 a Rosalie roz. Bělohlavovoé z Kratoišic 26, okr Soběslav, nar. 30.6.1919, 22-0-0, svob. nevěsta: Barbora Vegschmiedová zemědělská dělnice v Červ. Újezd. narozená na Chlumu 43, okr. Nepomuk dcera Josefa WEgschmieda zeměd. dělníka v Červ. Újezd. a Josefy rozené Krzákové z Heřmanic 4, nar. 17.3.1925 , 16-0-0, svob.


Zdenka - 4.2.1922 Červený Újezd dohledat / není online

oo : Stanislav Stýblo + Zdenka Wegschmiedová - 28.2.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / Stanislav Stýblo zemědělský dělník přísl a narozen v Dobronicích 17,okr. Bechyně manž. syn Josefa Stýbla dělníka v kačíně 17, okr. Příbram a Marie roz. Maškové , 25-1-0, svob. nar. 25.1.1913 fara Rataje, nevěsta: Zdenak Wegschmiedová v domáctnosti rodičů přísl a nar. v Červeném Újezd dcera Josefa WEgschmieda dělníka v Č. ÚJEZDĚ A jOSEFY ROZ. kRZÁKOVÉ, 17-0-0, SVOB. 4.2.1922 fol 29Josef -

oo : Josef Wegschmied + Karolína Hamerlová -


Jana - 21.1.1921 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Václav Füchs + Jana Wegschmiedová - 9.5.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/185


Růžena - 24.1.1919 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Antonín Zikmund vul . Rašek + Růžena Wegschmiedová - 4.4.1940 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 186 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/186Jan - -

oo : Jan Wegschmied + Johana Flachsová -


Josefa - 25.10.1916 Suché Vrbné fara Dobrá Voda / dohledat / není online do roku 2020

oo : František Stehlík + Josefa Wegschmiedová - 21.2.1937 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 180 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/180