Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Wegschmied

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan - 1786-1788 možná Radnice / hledám Radnice 07 / 144-145

oo : Jan Wegschmied + Františka Růžičková - 20.5.1806 Nepomuk 25 / Nepomuk 23 / 63 / Jan Wekschmied schleifíř z Jesolup 15 panství Vezerického?, 20-0-0, svob. nevěsta: Františka dcera Matouše Růžišky měšťana a kramáře z nepomuku 25, 20-0-0, svob.


oo : Jan Wegschmied + Barbora Lagronová/Hrbková - 12.7.1807 Dřešínek 12 / Dobrš 15 / 32 / Jan Wegschmied šlejfíř z Radnic 10, 19-0-0, svob. nevěsta: Barbora Lakronová z Dřešínka rodiče Andrys Lakron Veronika Ranklová podaný Dřesínku, 25-0-0, svob.


Jan - 1809

27.1.1810 Rožmitál pod Třemšínem 10 / Starý Rožmitál 20 / 118 / Jan syn Jana Wekšmída kramáře z Česticm 0-9-0

Anna - 17.1.1813 Dřešín 10 / Čestice 8 / 56 / Jan Wegschmied kramář, matka: Barbora dcera Ondřeje Hrbka sedl. z Sobečitz 6 a matky Veroniky rozneé z Dřešínku 8


oo : Jan Wegschmied + Josefa Hlavová - on z Mlazov 9 kraje Klatovského, ona z z Tábora 103 / hledám Kolinec 16 / 163-168 nic / Tábor 62 / 57-61 / Tábor 61 / 43-45 46


Jan - 1828 lexikon neví / možná Smilkov / hledám Arnoštovice 06 / 18-27 30 53 56-58-59-60 63 69 79-80 100-103 114 121-122 130-132 138-140 143 152-153 157 162 170-173-174 200-208-209 212

oo : Jan Wegschmied + Anna Tříšková - 30.8.1853 Říkov / Červený Újezd 05 / 23 / Jan Wegschmied ochodník v klempířském zboží z Aujezda 119 syn Jana Wegschmieda světem jdoucího komedianta z Mlazova býv. klatovského nyní plzenského kraje a matky Josefy Hlava z Tábora k obci Smilkovské podkraji Votického patřící, 25-0-0, svob. , nevěsta: Anna Tříška s janem Wegschmiedem světem jdoucí , dcera Jana Tříšky světem jdoucího komedianta z martinova 6 k obci Brandejs nad LAbem a matky TErezie rozneé Melkové z Měcholup 55, okresu Klatovského, 23-11-0, svob.

hledám děti Červený Újezd 07 / 25-27


Terezie - 13.8.1852 Mlékojedy 31 / Lobkovice 01 / 50 / nemanželské dítě leg. svatbou 30.8.1853 Červený Újezd, za otce se přihlásil Vegschmied Jan obchondík v klempířském zboží z Červeného Oujezda 11, syn Jana Vegschmiedda komedianta z Mlazova plzeňského kraje a matky Josefy rozené Hlava z Tabora, matka: Anna dcera Jana tříška heec z Brandejsa 48 a matky Terezie rozneé Melkové z Dolan, byv. panství Chudenického pasntví na Klatovsku

oo : Matěj Schlehofer + Terezie Wegschmiedová - 11.8.1873 Arnoštovice / Arnoštovice 23 / 4 / Matěj SChlehofer světem jdoucí komediant syn AMrtina Schlehofra podruha z Dolan(okr. Klatovský) a Terezie dcery bartoloměje Kolingra pohodnýho z Příbrami, 24-6-0, svobl. nevěsta: Terezie Wegsmiedová dcera Jna Vegschmida obchodníka v Klempířském zboží z Červeného OUjezda 11 a matky Anny rozené Tříška z Brandýsa nad Labem, 21-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Schlehofer


Anna - 1856

12.1.1858 Kovářov / Kovářov 17 / 110 / Anna dc. Jana Wegschmieda klempíře z Červeného Oujezdě okres Vorlického a matky Anny roz. Tříškové z brandejsa, 1-6-0, psotník

Václav - 5.4.1859 Ratibořice 1 / Ratibořické Hory 9 / 41 / Jan Wegschmied obchodník v kelmpířském zboží z Červeného Újezda okres Votice syn Jana Wegschmieda komedianta z Mlazova u Klatov a Jsoefy roz Kop z tabora, matka: Anna dcera Jana Tříšky komedianta z brandejsa a terezie roz. Melky z Pečetína u Klatov,sv: Václav Flachs komediant z Radkova , okr. Tábor , odd. ve Staňkově 21.4.1936 s Brborou Francovou z Kocelova

oo : Václav Wegschmied + Anna Štibrová - 1884 lexikon ví

ona: 27.1.1935 fara Osvračín / dohledat není online do roku 2025


Josefa - 23.2.1896 Velká Ves / Lukavec 22 / 56 / Wegschmied Václav katol. komediant ve Velké Vsi 6, manželský syn Jana Vegschmieda obchodníka v Klempířském zboží z Červeného Újezdu 19, okr. Selčany a jeho manželky Anny rodem Tříska z Brandýsa, matka: Anna Štíbr katolička manželská dcera Jsoefa Štibra brusiče z Bernatic , hjt. Klatovy a jeho manželky Terezie rodem Braun z bernatic

oo : Ignác Schlehofer + Josefa Wegschmiedová - 9.7.1918 Osvračín 81 / Osvračín 16 / 72 / Ignác SChlehofer řemenář a c.k. vojenský invalida v Balkovech , narozen v Hlohovčicích , manž. syn katol. rodičů Matěje SChlehofera cestujícího obchodníka a jeho manželky Terezie roz. Vegschmied z Červeného Újezda, 26-6-0, svob. , nevěsta: Josefa Vegschmiedová narozená ve Velké Vsi , manželská dcera kato. rodičů Václava Vegschmieda cestujícího obchodníka v Osvračíně 81 a jeoh manželky Anny roz. Štibr z Bernatic , ona nar. 23.2.1896 fara Lukovec u Pacova, on: 1.1.1892 fara Staňkov


oo : Václav Wegschmied + Barbora Draská vdova Francová - 21.4.1936 Vránov 23 / Staňkov 44 / 72 / Václav Wegschmmied obchodník hrčeným zbožím ve Vránově 23, narozen v ratibořicích , okr. Tábor dne 5.4.1859, vdovec po + Anně rozené Stiebrové ze Slabošovic, zemřelé 27.1.1935 fara Osvračím, manž. syn + Jana Wegschmieda obchodníka z Červeného Újezda(okres Votice) a Anny rozené Tříska z Brandysa nad Labem , oba kat., 77-0-0, vdovec, nevěsta: Barbora Francová vdova po + Jiřím Francovi brusiči v Říchovicích 11, manželksé dcera MArtina Draskýho brusiče z Přešína 10, okr. Blovice a MArie rozneé Stiebrové z Roupova , oba rod kat. nar. v kocelovicích 13.8.1873 fara Lnáře , jest vdovou od 24.2.1913 fara Statěnice


František - 3.2.1863 Hrazánky 18 / Petrovice-PB 04 / 14 / Vegschmied Jan herec s loutkami z Červeného Újezda číslo 15, okres Votice, kraj táborský syn + Jana Wegschmieda komedianta z Mlazov 9 kraje Klatovského a matky + Josefy Kopové z Tábora 103, matka: Vegshcmiedová Anna dcera Jana Tříšky komedianta z Brandejsa nad Labem 236 z makty Terezie Melkové z Měcholup v Klatovsku

oo : František Wegschmied + Anna Habadová - 22.1.1887 Nové Dvory 6, okr. Sedlčany / Červený Újezd 16 / 91 / Wegschmied František dělník na Nových Dvořích 6 syn Jana Wegschmieda herce s loutkami z Červeného Újezda 15 a matky Anny roz. Třískovy z Brandýsa 236, nar. 3.2.1863 v Petrovicích , 23-0-0, svob. nevěsta: Habadová Anna dcera Jana habady syna brusiče z Vacíkova a matky Marie Stiberovy z Horušan, nar. 26.7.1869 Sedlice okr Blatná, 17-0-0, svob.


Anna - 1886

3.10.1887 Trokavec / Skořice 19 / 196 / Wegschmiedová Anna dcera Františka WEgschmieda loutkáře z Nových Dvorů, okr. Selčany 6 a Anny Rozené habadové z Vlčkova? 1-3-0

Marie - 25.3.1888 Orlické Zlakovice

oo : František Šlehofer + Marie Wegschmiedová - 24.7.1909 Velhartice / lexikon ví

potomci v rodokmenu Šlehofer


Anna - 12.10.1898 Netunice/Vetonice / dohledam není online do orku 2050

oo : Václav Draský + Anna Wegschmiedová - 6.6.1923 Klatovy / KlatovyOÚ 01 / 50 / Václav Dražský nar. v Chocenicícj 1.1.1891, obchdoník, soudně rozloučený, syn Antonína Dražský brudič v Chocenicích a Alžběty roz. Hubingrovy, nevěsta: Anan Wegschmiedová , nar Vetonice 12.10.1898, svobodná, dcera Františka Wegschmieda pomocník při obchodu v Vetonicích a Anna roz. Hattadová?


Jana - 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice / dohledat / není online do roku 2020

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice


Josef - 18.1.1866 Makov, okres Klatovy / dohledat / matrika Předslavy / není online do roku 2031

oo : Josef Wegschmied + Terezie Kočková - 19.10.1893 Arnoštovice / Arnoštovice 23 / 13 / Wegschmied Josef záložník ck. pěšíh oluku 102, loutkář příslušěný do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a matky Anny roz. tříškovy z Brandýsa, 27-0-0, svob.ženich narozen 18.1.1866 Předslavy?, nevěsta: Kočková Terezie dcera Jana Kočky komedianta z Jindřichvoic a matky marie Hubených z ledenic, 24-0-0, svob. nar. 28.4.1869 z fary Pištíny


Josef - 23.10.1895 Vrbice 8, okr. Sedlčany / Krásná Hora nad Vltavou 21 / 169 / Wegschmied Josef okmediant přísl. do Červeného Újezda hjt. Sedlčanského syn Jana Wegschmieda komedianta z Červeného Újezda a makty Anny rodem Třískovy z Brandýsa , nar. 18.1.1866 v Makově , okres Klatovský, matka: Kočková Terezie , dcera Jana Kočky koemdianta z JIndřichovic 37, okres Klatovy a matky Marie rodem Hubený z Ledenic narozena 28.4.1869 v Plástovicích okres Hluboká, odddáni 19.10.1893 v Arnoštovicích, dítě oddáno 11.10.1921 v Červ. Újezdě s Janou Wegšmídovou sestřenicí

oo : Josef Wegschmied + Jana Wegšmídová - 11.10.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / Josef Wegschmied řemínkář v Červeném Ůjezdě na drahách bydlící narozený ve Vrbici okres Sedlčany , syn Josefa Wegschmieda komediatna přísl. do Červ. Újezda a matky terezie roz. Kočkové z Jindřichovic okres Klatovy , 26-11-17, svob. nevěsta: Johana Wegschmiedová narozená v Tajanově 9, okr. Klatovy manž. dcera Františka Wegschmieda obchodníka v kameném nádobí v Tjanově přísl. do Červ. Újezda a matky Any ro.z Habadové z Vacíkova, 21-7-18, svob.ona nar. 12.2.1901 Tajanov, fara Velhartice

on: 18.11.1924 Chlum / údaj z MH


Božena - 16.2.1902 Zelená Ves

oo : Jan Haváček + Božena Wegschmiedová - 14.1.1926 Kaňk 139 / Kaňk 13 / 154 / Jan Haváček kočující obchodník přísl. do Hor Ratibořských okres Tábor narozená v Horách Ratibořských dne 11.2.1903, syn manželů zemř. Jana Haváčka kočujícího obchodníka příslušného do Hor Ratibořských a Barbory rodem Josefa Truhláře brusiče z Vyšetic 25m 22-0-0, svob. nevěstA: Božena Wegschmiedová kočujcíí obchodnice příslušná do Červeného Oujezda okres soudní Votice , narozená v Zelená Vsi 27, okr. Pacov dne 16.2.1902, manž. dcera Josefa Wegschmieda kočujcíího obchodníka přísl. do Červeného Oujezda a zemř. Terezie z rodu Jana Kočky , 23-0-0,s vob.


Jan - 9.4.1869 Vlčetín 18, htj. Pelhřimov / Nová Včelnice 7 / 226 / jan vegschmied divadelní herec s lutkami z Červ. Újezda syn jana Wegscvhmieda komedianta z Mlázova z matky Jozefy roz. Kop z tábora, matka: Anna dcera jana Tříška komediatna z bradnýsa , matky Terezie roz. melkové z Vobic okresu Klatovského

oo : Jan Wegschmied + Marie Truhlářová - 13.5.1899 Vrcholtovice, okr. Tábor / Vrcholtovice 13 / 9 / Wegschmied Jan loutkář potulný , pčísl. do červeného Újezda v okr. Sedlčanském manž. syn Jana Wegschmieda loutkáře z Červeného Újezda a Anny rozené Třískovy z brandýsa , narozen ve Vletínci 18, okres Kamenický, hjt. Pelhřimov, dne 9.4.1869 far Nový Ctink?, nevěsta: Marie Truhlářová přísl. do Vyšetic manž. dcera Jana Truhláře brusiče z Vyšetic a Alžběty rozené Bicanovy z Vysoké Lhoty , narozená v Petříkovicích , okres Sedlčany, 19-0-0, nar fara nadějkov 28.4.1880


Anna - 10.11.1897 Sestrouň 31, okr. Příbram / Sedlčany 28 / 158 / nemanželské díte, otec: WEgshcmied Jan loutkář přísl. do Červeného Újezda syn Jana Wegschmieda loutkáře z Čer. Újezda a Anny rodem Třískovy z Brandýsa, narozen ve Vlčetínci , htj. Pelhřimov, matka: Truhlář Marie v Petříkovicích 9, hjt. Tábor 24.2.1880 narozená dcera Jana truhláře brusiče z Vyšetic 5, okres Vožice a Alžběty rodem Bican z Vyskoé Lhoty ores Pacovský, rodiče oddáni 13.5.1899 ve Vrcholtovicích, dítě oddáno 26.5.1921 v Červ. Újezdě s Františkem Maškem

oo : František Mašek + Anna Wegschmiedová - 26.5.1921 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 157 / František Mašek obchodník s biči t.č. v Čer. =Új. na drahách bydlící narozený v Cibolínu 3, okr Německý Brod, man. syn kat. rodičů Vojtěcha Maška kramáře světem jdoucího z Humpolce a matky terezie roz. Hubené z Mladošic, okre Tčeboň, 24-5-11, svob. nar. 16.12.1896 fara Česká Bělá? v Libotíně, nevěsta: Anna Wegschmiedová narozená v Sestrouni 31, okr. sedlčany, dcera Jana Wegschmieda loutkáře příslušného do Čer. Újezd a MArie roz. Truhlářové z Pewtříkovic 9, okr. Tábor, 23-6-16, svob.


Václav - 6.3.1909 Jelence 15 / Dolní Hbity 18 / 151 / Jan Wegschmied loutkář v jelenci 15, nar. ve Vlčetíně 7.4.1869, okres Kamenice n/L hjt. Pelhřimov, manž. syn Jana Wegschmieda loutkáře z Červeného Oujezda, ork. Sedlčany a Anny rod. Třískovy z brandejsa, matka: Marie rozená Truhlářová z Petříkovic 9, nar. 28.4.1880, okr. Sedlčany, manž. dcera Jana Truhláře potulného brusiče, přísl. do Vyšetic, okr. Mladá Vožice, a Alžběty rod. Bicanovy z Vys. Lhoty, rodiče dodáni 13.5.1899, dítě oddáno 8.1.1939 Miličín s Marií Černou , nar. 23.9.1909 v Malovicích

oo : Václav Wegschmied + Marie Černá - 8.1.1939 Miličín / není onlineVáclav -

oo : Václav Wegschmied + Anastázie Francová -

on: 12.12.1915 Osvračín IV l 75 / dohledat / není online do roku 2049


oo : Josef Dražský + Anastázie Francová - 21.8.1919 Osvračín 83 / Osvračín 16 / 76 / Josef Dražský brusič v osvračíně 83 dřívě bytem ve Všerubech narozen v Drachově 9, okres Blovice, vdovec po + Anastazii roz. Dražské z Borku Stěnovického , manž. syn kat. rodičů Františka Dražského brusiče z Přešína 10 a jeho manželky Barbory roz. Habingr z tábora, 33-0-0, vdovec, nar. 10.7.1886, vdovec v Plzni 28.4.1919 nevěsta: Anastazie Wegschmiedová vdova po + Václavu Wegschmiedovi obchodníku s kuchyňským nádobím v Osvračíně 83, narozena v Oplotu okres Přeštice manž. dcera kat. rodičů Jiřího France brusiče z Bernardic a jeho manželky Kateřiny rodem Bambásek z Bezděrovic, 30-10-0, vdova, nar. 8.10.1888, vdova od fary Osvračín ode dne 12.12.1915Josefa - 1870 Úhořilka u heralce / hledat MZA

oo : Václav Pelant + Josefa Wegschmiedová - hledám srbskoBoseň 22 / 252 / Boseň 24 / 220-221

ona: 23.10.1916 nemocnice, Chrudim / 7770 / 67 / Pelantová Josefa žena komedianta příslušná do Kobylnice,nar. v Ouhořilci u Heralce, rodem Wegčmídové dle ??? její dcery Filomény Šulcové 23/? 41 v Potehách 98, 46-0-0oo : Jan Wegschmied + Josefa Holzknechtová - 24.10.1923 Želetava(Morava) / není onllineNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Josef -

oo : Josef Wegschmied + Josefa Krzáková -


Barbora - 17.3.1925 dohledat / není online

oo : Jan Kůrka + Barbora Wegschmiedová - 22.12.1941 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 195 / Jan Kůrka dělník na dráze v Dolním Shrýchově 31, okr Jindř. Hradec narozen v Novém Borděchově 22, úřad Kamenice nad Lipou syn + Jana Kurky zedníka ze St. Bozděchvoa 21 a Rosalie roz. Bělohlavovoé z Kratoišic 26, okr Soběslav, nar. 30.6.1919, 22-0-0, svob. nevěsta: Barbora Vegschmiedová zemědělská dělnice v Červ. Újezd. narozená na Chlumu 43, okr. Nepomuk dcera Josefa WEgschmieda zeměd. dělníka v Červ. Újezd. a Josefy rozené Krzákové z Heřmanic 4, nar. 17.3.1925 , 16-0-0, svob.


Zdenka - 4.2.1922 Červený Újezd dohledat / není online

oo : Stanislav Stýblo + Zdenka Wegschmiedová - 28.2.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / Stanislav Stýblo zemědělský dělník přísl a narozen v Dobronicích 17,okr. Bechyně manž. syn Josefa Stýbla dělníka v kačíně 17, okr. Příbram a Marie roz. Maškové , 25-1-0, svob. nar. 25.1.1913 fara Rataje, nevěsta: Zdenak Wegschmiedová v domáctnosti rodičů přísl a nar. v Červeném Újezd dcera Josefa WEgschmieda dělníka v Č. ÚJEZDĚ A jOSEFY ROZ. kRZÁKOVÉ, 17-0-0, SVOB. 4.2.1922 fol 29Josef -

oo : Josef Wegschmied + Karolína Hamerlová -


Jana - 21.1.1921 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Václav Füchs + Jana Wegschmiedová - 9.5.1939 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 185 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/185


Růžena - 24.1.1919 Červený Újezd / dohledat / není online

oo : Antonín Zikmund vul . Rašek + Růžena Wegschmiedová - 4.4.1940 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 186 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/186Jan - -

oo : Jan Wegschmied + Johana Flachsová -


Josefa - 25.10.1916 Suché Vrbné fara Dobrá Voda / dohledat / není online do roku 2020

oo : František Stehlík + Josefa Wegschmiedová - 21.2.1937 Červený Újezd / Červený Újezd 16 / 180 / http://ebadatelna.soapraha.cz/d/14034/180http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=4EB69469061F4D57B91BA76D1B4711C5&scan=92#scan92

https://digi.ceskearchivy.cz/6077/118/2907/1026/80/0
hledám Čestice 28 / 87-


http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=EC3AB26D66BD431B9BC0E0ED64AF94E4&scan=7#scan7

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu