Rodokmen: Wertheim

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

U mě v rodokmenu

Karel -

oo : Karel Wertheim + Marie Urbanová - neni to Peruc / on z Peruce , ona ZČistý / hledma Smíchov SM I3 / 21-

on před 1853


Jan - 1815 možná Smíchov podle MH / hledám SM N1O1Z1 1702-1761 / 80-88 nic

oo : Jan Wertheim + Marie Janečková - 29.7.1834 Čím 28 / Živohošť 04 / 201 / Jan Wertheim syn Karla Wertheima kramáře z Peruce 52 a matky Marie rozené Urban z Čistý 29 pasntví Křičkemu? nyní podaní k Čimi, 17-19? , svobo. , nevěsta: Marie vlastní dcera Josefa Janečka kramáře ze Stradonit 20 patřici ke Křivoklátsku a matky Josefy rozené Král z Vejvanova 14 panství Zbiroh, 19-0-0, svob.


Václav - 12.4.1838 Řevničov 19 / Řevničov 03 / 69 / JOhann Wertheim marionettenspieler von Vonoklas sohn des Karel Wertheim kramers von Tschistay? Křitzer? herrschaft und der Maria tochter des JOhan Urban kramers von Tuschitay?(Čistá) , amtka: Maria tochter des Joseph Janeček kramers zu Čisa? 28herr. Čin? Berauner kreis udn der Josefa einer unehelicher tocher der Katharina Kral kramerin von Vejvanov herr. Zbirov

oo : Václav Wertheim + Anna Eichingerová - 30.9.1868 Vonoklasy 28 / Dobřichovice 16 / 204 / Wetheim Václav loutkář kočující z Vonoklas 28 narozený v Řenčově 19 panství Krušovice, syn WErtheima Jana loutkáře z Vonoklas 28 a MArie rozneí Janeček z Čími 28, nar. 12.4.1838 Renč, Tom III fol 68, 30-6-0, svob. nevěstA: Anna dcera Eichingera Jana pohodného z Panošova Újezda 24 a Rozalie rozené Chaloupekovi z Hracholusk 28 nevěsta kočující lotukářka jest narozena v Senkově , okresu Loun, nar. 16.9.1842 Velký Újezd matr 1810 fol 66, 26-0-0, svob.


Marie - 17.1.1865 Březina 14 / Stupno 06 / 451 / Wertheim Václav kočující loutkář z Vonoklas syn Jána Wertheima loutkáře z Vonoklas a matky Marie rozneé Janeček z Kozojed, matka: Eichingrova Anna dcera Jana Eichingra drnomistra z Panošova Aujezda 24 okresu Rakovnického a matky Rosalie rodilé Černé ve Vlčí Hoře 25, okres Rakovnciký

oo : Karel Beck + Marie Wertheimová - 7.10.1883 Kralovice 203, okr. Plasy / Kralovice 28 / 203 / Bek Karel loutkoherec z Klapího není v kralovicích syn Františka Beka komedianta z Imlingu 31 a Anny roz. Rapek z radnic, nra. 10.9.1857, 25-0-0, svob., nevěstA: Wetheim MArie dcera Václava Wertheima loutkáře z Vonoklas a Anny roz. Eichingrové z Panošova Újezda 24, nar. 17.1.1865 fara Horní Stupno , 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Beck


Celestín - 30.11.1875 Březina 14 / Dobřichovice 19 / 132 / Vertheim Václav kočující loutkář z Vonoklas, syn Vertheima Jana loutkáře z Vonoklas a Marie roz. Janečkovy z Kozojed, matka: Anna dcera Jana Aichingra drnomistra z Panošova Oujezda 24 a Rosalie roz. Černé z Vlčí hory 25, druhý zápis o tomto naro. Stupno 17 / 83 /

20.5.1876 Tuchoměřice / Stupno 17 / 83 /


oo : Václav Wertheim + Barbora Chaloupková -


Pavlína - 27.6.1882 Bubny, Praha / BBČ N20 / 82 / Václav Wertheim komedaint loutkář z Buben Malý 8 1 přísl. obce Vonoklas syn Jana Wertheima loutkáře z Vonoklas a matky ..., matka: Barbora rozené Chaloupková dceera Matěje Chaloupka řemínkáře na Křivoklátě a matky MArie roz. N z Plzně

oo : Jaroslav Janeček + Pavlína Wertheimová - 16.7.1906 Liboc / LBC O34 / 22 / Janeček Jaroslav kočující prodavač bičů, přísl do Vonoklas okr. Zbraslavského , nar. ve Velkém Přítočně dne 22.6.1877 hjtm. Kladno mž. syn Jana Janečka loutkoherce z VOnoklas a Anny roz. Finkovy z Ledců u Libáně, 29-0-0, svob. nevěsta: WErtheimová Pavlína kočující nar. v Bubnech dne 27.6.1882, mž. dcera Václava Wertheima loutkoherce z Vonoklas okr. Zbraslav a Barbory roz. Chaloupkovy z Křivoklátu , 24-0-0, svob.


Marie - 22.1.1886 Jarov / Otec Václav Wertheim komediant narozený v Řevničově syn Jana Wertheima loutkáře z Vonoklas a Marie roz. Janečkové z Čími, Matka Barbora Chaloupková dcera Matěje Chaloupky nádeníka z Hracholusk a Marie dcery Filipa Strady z Mrtníka http://www.portafontium.eu/iipimage/30067060/plana-ps-26_2200-n?x=86&y=288&w=265&h=100

oo : Rudolf Čech + Marie Wertheimová - 25.10.1910 Suchomasty?

potomci v rodokmenu Čech


Čeněk - 1843

oo : Čeněk Wertheim + Anna Holzknechtová - před rokem 1873

on: 3.2.1877 Olešná 8 u Sv. Dobrotivé / Svatá Dobrotivá 19 / 186 / Wertheim Vincenz herec s loutkami z Vonoklas, 34-0-0, horečka následkem nastydnutí


Celestín - 23.11.1872 Olešná 52 / Svatá Dobrotivá 14 / 478 / Wertheim Čeněk loutkář z Vonoklas syn Jana Vertheima loutkáře z Vonoklas a téhož manželky Marie roz. Janečkovi z Vejvanova hejt. Plzenské, matka: Anna dcera Františka Holzknechta loutkáře ze Zbenic a téhož manželky Kateřiny roz. Hubené

oo : Celestín Wertheim + Božena Hájková - 1.2.1899 Nov. Etinba


Vilemína - 4.8.1906 Bezděkov , okr Rokycany / Stupno 30 / 142 / Wertheim Celestin kočující loutkář z Vonoklas okres Zbraslav, narozen ve Volešné okres Zbiroh syn jana Wertheima loutkáře z vonoklas a Marie rozené Vanečkové z Vejvanova, matka: Hájiková Božena narozena v turnově okres Turnov dcera Jsoefa Hájka loutkáře z Poličan okres Hořice a Antonie roz. Hönigové z Chocně 172, on nar. 23.11.1872, ona : 29.7.1872 odd 1.2.1899 v Nov Etinbu

oo : František Kaluža + Vilemína Wertheimová - 15.10.1940 Stodůlky, on z Vídně


Emanuel - 22.9.1853 Plchov 6 / Kvílice 08 / 186 / Wertheim Jan kunštýř ze Smichova 28, kraje Pražského syn + Wertheima Karla komedianta z Čistý 20, matky Marie rozené Urban z Čistý 20, podkraje Krutovic, kraje Plzenského, matka: Marie dcera Janečka Josefa komedianta z Čein? 28, okr. DobříšPříbram a matky Josefy rozené Král z Vejvanova

oo : Emanuel Wertheim + Karolína Becková - 9.11.1875 Pozdeň ? dohledat není online


Anna - 5.12.1879 Dřivčice 78 / Sig. L183/16 / 66 / Emanuel Wertheim komediant , příslušenstvím do Vonoklas , hejt. Smíchov, narozený v Plchově 6, hejt Slaném, syn Jana Werthaima , světem jdoucího komedianta a matky Marie rozneé Janečkové dcery josefa Janeška komedianta, matka: Karolína Peková přislušenstvím z Hříškva hejt. Lounské narozená v hříškově 18 dcera josefa Peka světem jdoucího komedianta a matky Kateřiny dcery Jana Flaxa komediantam rodiče oddáni v Pozdni? dne 9.11.1875

oo : Vincenc Bek + Anna Wertheimová - 16.9.1902 Opočno u Loun / hledam 130/22 / 100-125 nic dohledat

potomci v rodokmenu Beck


František - 16.3.1886 řevničov 100 / Řevničov 09 / 14 / Wertheim emanuel komediant přísl. do Vonoklas, hjt. Smíchov, narozený v Plchově 6, hjt. Slanské, syn Jana Wertheima světem jdoucího komedianta a matky Marie dcery Josefa Janečka komedianta z Vejvanova, matka: Karolina rozneé Peková příslušná do Hříškova , hjt. Lounské narozená v Hřivicích 18, htj. Lounské dcera Josefa Peka světem jdoucího komedianta a matky Katečiny dcery Jana Flaxa komedianta

2.1.1888 / napsáno u narození

Josef - -

oo : Josef Wertheim + Anna Janečková -


Barbora - 3.5.1912 Poštovice / fara Kmetiněves / dohleda / není online Knětíněves VIII fol. 86 č.ř.17

oo : Josef Beck + Barbora Wertheimová - 3.10.1931 Bílá hora (obývací vůz) / Břevnov BŘV O11 / 149 / Josef Beck dělník a kočující obchodník nar. V Městečku 34 u Křivoklítu, okr. Rakovník přís. do Jimlína , manž. syn Čenka Becka majitele kolotoče v Roudnici nad Labem a Anny roz. Wetheimovy z Hrivčic u Loun, 25-0-0 svobodný, nar. 9.9.1906 Městečko IV fol. 251 čř.17, nevěsta: Barbora WErtheimová při kolotoči, nar. v Poštovicích o. Slaný manž. dcera Josefa Wertheima majitele houpaček , přísl do Vonoklas okr. Smíchov a Anny roz. Janečkovy z Boješic, okr. Písek, 19-0-0, svobodná , nar. 3.5.1912 mat. Knětíněves VIII fol. 86 č.ř.17


Karolína -

oo : František Janeček + Karolína Wertheimová -

potomci v rodokmenu JanečekNEZAŘAZENO DO RODOKMENUhttp://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=09ddd7cea03b9b8d:4e496e4e:12216bae987:-7c02&scan=130#scan130