Rodokmen: Wertheim

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.

U mě v rodokmenu

Karel -

oo : Karel Wertheim + Marie Urbanová - neni to Peruc / on z Peruce , ona ZČistý / hledma Smíchov SM I3 / 21-


Jan - 1815 možná Smíchov podle MH / hledám SM N1O1Z1 1702-1761 / 80-88 nic

oo : Jan Wertheim + Marie Janečková - 29.7.1834 Čím 28 / Živohošť 04 / 201 / Jan Wertheim syn Karla Wertheima kramáře z Peruce 52 a matky Marie rozené Urban z Čistý 29 pasntví Křičkemu? nyní podaní k Čimi, 17-19? , svobo. , nevěsta: Marie vlastní dcera Josefa Janečka kramáře ze Stradonit 20 patřici ke Křivoklátsku a matky Josefy rozené Král z Vejvanova 14 panství Zbiroh, 19-0-0, svob.


Václav - 12.4.1838 Řevničov 19 / Řevničov 03 / 69 / JOhann Wertheim marionettenspieler von Vonoklas sohn des Karel Wertheim kramers von Tschistay? Křitzer? herrschaft und der Maria tochter des JOhan Urban kramers von Tuschitay?(Čistá) , amtka: Maria tochter des Joseph Janeček kramers zu Čisa? 28herr. Čin? Berauner kreis udn der Josefa einer unehelicher tocher der Katharina Kral kramerin von Vejvanov herr. Zbirov

oo : Václav Wertheim + Anna Eichingerová - 30.9.1868 Vonoklasy 28 / Dobřichovice 16 / 204 / Wetheim Václav loutkář kočující z Vonoklas 28 narozený v Řenčově 19 panství Krušovice, syn WErtheima Jana loutkáře z Vonoklas 28 a MArie rozneí Janeček z Čími 28, nar. 12.4.1838 Renč, Tom III fol 68, 30-6-0, svob. nevěstA: Anna dcera Eichingera Jana pohodného z Panošova Újezda 24 a Rozalie rozené Chaloupekovi z Hracholusk 28 nevěsta kočující lotukářka jest narozena v Senkově , okresu Loun, nar. 16.9.1842 Velký Újezd matr 1810 fol 66, 26-0-0, svob.


Marie - 17.1.1865 Březina 14 / Stupno 06 / 451 / Wertheim Václav kočující loutkář z Vonoklas syn Jána Wertheima loutkáře z Vonoklas a matky Marie rozneé Janeček z Kozojed, matka: Eichingrova Anna dcera Jana Eichingra drnomistra z Panošova Aujezda 24 okresu Rakovnického a matky Rosalie rodilé Černé ve Vlčí Hoře 25, okres Rakovnciký

oo : Karel Beck + Marie Wertheimová - 7.10.1883 Kralovice 203, okr. Plasy / Kralovice 28 / 203 / Bek Karel loutkoherec z Klapího není v kralovicích syn Františka Beka komedianta z Imlingu 31 a Anny roz. Rapek z radnic, nra. 10.9.1857, 25-0-0, svob., nevěstA: Wetheim MArie dcera Václava Wertheima loutkáře z Vonoklas a Anny roz. Eichingrové z Panošova Újezda 24, nar. 17.1.1865 fara Horní Stupno , 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Beck


Celestín - 30.11.1875 Březina 14 / Dobřichovice 19 / 132 / Vertheim Václav kočující loutkář z Vonoklas, syn Vertheima Jana loutkáře z Vonoklas a Marie roz. Janečkovy z Kozojed, matka: Anna dcera Jana Aichingra drnomistra z Panošova Oujezda 24 a Rosalie roz. Černé z Vlčí hory 25, druhý zápis o tomto naro. Stupno 17 / 83 /

20.5.1876 Tuchoměřice / Stupno 17 / 83 /


oo : Václav Wertheim + Barbora Chaloupková -


Pavlína - 27.6.1882 Bubny, Praha / BBČ N20 / 82 / Václav Wertheim komedaint loutkář z Buben Malý 8 1 přísl. obce Vonoklas syn Jana Wertheima loutkáře z Vonoklas a matky ..., matka: Barbora rozené Chaloupková dceera Matěje Chaloupka řemínkáře na Křivoklátě a matky MArie roz. N z Plzně

oo : Jaroslav Janeček + Pavlína Wertheimová - 16.7.1906 Liboc / LBC O34 / 22 / Janeček Jaroslav kočující prodavač bičů, přísl do Vonoklas okr. Zbraslavského , nar. ve Velkém Přítočně dne 22.6.1877 hjtm. Kladno mž. syn Jana Janečka loutkoherce z VOnoklas a Anny roz. Finkovy z Ledců u Libáně, 29-0-0, svob. nevěsta: WErtheimová Pavlína kočující nar. v Bubnech dne 27.6.1882, mž. dcera Václava Wertheima loutkoherce z Vonoklas okr. Zbraslav a Barbory roz. Chaloupkovy z Křivoklátu , 24-0-0, svob.


Čeněk - 1843

oo : Čeněk Wertheim + Anna Holzknechtová - před rokem 1873

on: 3.2.1877 Olešná 8 u Sv. Dobrotivé / Svatá Dobrotivá 19 / 186 / Wertheim Vincenz herec s loutkami z Vonoklas, 34-0-0, horečka následkem nastydnutí


Celestín - 23.11.1872 Olešná 52 / Svatá Dobrotivá 14 / 478 / Wertheim Čeněk loutkář z Vonoklas syn Jana Vertheima loutkáře z Vonoklas a téhož manželky Marie roz. Janečkovi z Vejvanova hejt. Plzenské, matka: Anna dcera Františka Holzknechta loutkáře ze Zbenic a téhož manželky Kateřiny roz. HubenéEmanuel - 1853 Plchov / Kvílice kniha 9 / fol. 181 / dohledat / není online

oo : Emanuel Wertheim + Karolína Becková - 9.11.1875 Pozdeň ? dohledat není online


Anna - 5.12.1879 Dřivčice 78 / Sig. L183/16 / 66 / Emanuel Wertheim komediant , příslušenstvím do Vonoklas , hejt. Smíchov, narozený v Plchově 6, hejt Slaném, syn Jana Werthaima , světem jdoucího komedianta a matky Marie rozneé Janečkové dcery josefa Janeška komedianta, matka: Karolína Peková přislušenstvím z Hříškva hejt. Lounské narozená v hříškově 18 dcera josefa Peka světem jdoucího komedianta a matky Kateřiny dcery Jana Flaxa komediantam rodiče oddáni v Pozdni? dne 9.11.1875

oo : Vincenc Bek + Anna Wertheimová - 16.9.1902 Opočno u Loun / hledam 130/22 / 100-125 nic dohledat

potomci v rodokmenu Beck


Josef - -

oo : Josef Wertheim + Anna Janečková -


Barbora - 3.5.1912 Poštovice / fara Kmetiněves / dohleda / není online Knětíněves VIII fol. 86 č.ř.17

oo : Josef Beck + Barbora Wertheimová - 3.10.1931 Bílá hora (obývací vůz) / Břevnov BŘV O11 / 149 / Josef Beck dělník a kočující obchodník nar. V Městečku 34 u Křivoklítu, okr. Rakovník přís. do Jimlína , manž. syn Čenka Becka majitele kolotoče v Roudnici nad Labem a Anny roz. Wetheimovy z Hrivčic u Loun, 25-0-0 svobodný, nar. 9.9.1906 Městečko IV fol. 251 čř.17, nevěsta: Barbora WErtheimová při kolotoči, nar. v Poštovicích o. Slaný manž. dcera Josefa Wertheima majitele houpaček , přísl do Vonoklas okr. Smíchov a Anny roz. Janečkovy z Boješic, okr. Písek, 19-0-0, svobodná , nar. 3.5.1912 mat. Knětíněves VIII fol. 86 č.ř.17


Karolína -

oo : František Janeček + Karolína Wertheimová -

potomci v rodokmenu JanečekNEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jan Wertheim + Marie Vanečková -


Celestín - 23.11.1872 Volešná

oo : Celestín Wertheim + Božena Hájková - 1.2.1899 Nov. Etinba


Vilemína - 4.8.1906 Bezděkov , okr Rokycany / Stupno 30 / 142 / Wertheim Celestin kočující loutkář z Vonoklas okres Zbraslav, narozen ve Volešné okres Zbiroh syn jana Wertheima loutkáře z vonoklas a Marie rozené Vanečkové z Vejvanova, matka: Hájiková Božena narozena v turnově okres Turnov dcera Jsoefa Hájka loutkáře z Poličan okres Hořice a Antonie roz. Hönigové z Chocně 172, on nar. 23.11.1872, ona : 29.7.1872 odd 1.2.1899 v Nov Etinbu

oo : František Kaluža + Vilemína Wertheimová - 15.10.1940 Stodůlky, on z Vídně