Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Vittmann, Wittmann, Widtmann

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

oo : Václav Widtmann + Gertruda Eger - hledám Nejdek 23 / 43-44 / hledám labuťBohuslav 09 / 63 / Bohuslav 06 /

hledam děti Nejdek 23 / 110-113 zadny Wittmann / Bohuslav 18 / 101 / Bohuslav 04 / 88 / Bohuslav 02 / 55


Dominik - 28.4.1811 Javorná 54 / Javorná (KV) 01 / 32 / Widmann Wenzl ein hierzirender kramer von Neudek 20, matka: Egerin Gertrud des Johann Michl und Anna Maria hausler in Lobant eht. tochter N 25 in Pilsner kreise

oo : Dominik Wittmann + Karolína Žišková - 19.8.1851 Hoštice / Hoštice (u Tábora) 4 / 21 / Dominik Wittmann nádeník z Malovického Borku , okr. Mladovožický syn Václava Widtmana kramáře z neudeku 20 kraje Chebského a Gertrudy Eger z Labant 25, kraje Plzzeňského, 40-0-0, svob. nar. fara Gabhorn 28.4.1811, nevěsta: Karolina Šišková dcera josefa Šišky konského handlíře z Vobor, naství Netolické a Veroniky Holly z Vobor, 44-0-0, svob. nar. Předslavice 2.7.1807

on: 2.2.1857 Nová Ves u Mladé Vožice 29 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 418 / Witmann Dominik ženatý šlejfíř z Malovic 29, 46-0-0

ona: 25.12.1862 blíže Chlumu / Jistebnice 28 / 60 / Karolína Witman vdova po + Dominika Wittmanna kramáře z Malovic, okres Vožický, 50-0-0


Anna - 1827 , možná se narodila a její otec byl František Modrý, psano u jednoho z jejich dětí / hledám MuticeNová Ves u Mladé Vožice 6 / 203-209

oo : Josef Dubský + Anna Wittmannová - 21.1.1845 Šamonice 17 / Čížová 15 / 56 / Josef Dubský , komediant z hrádku pnstvií Hrádek, syn Václava Dubskýho domakře ze Šamonic 17 pnství Drhowel a matky Jozefy roz. Kotky ze Slabec, 24-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Dominika Rittermana Birstenbinder z Mutic a matky Karolíny Žiškovi z netolic 25, 18-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Dubský


Anežka Karolína - 18.11.1830 Temelinec 4 / Křtěnov 9 / 31 / otec nenpsán, matka: Karolína dcera Josefa Žišchky v. Žižky měšťan z Netolic m. Veronika

oo : Josef Staubert + Anežka Žišková - 8.1.1850 Vrtochovy Janovice 4 / Vrtochovy Janovice 06 / 51 / Jsoef Staubert brusíř z Desawy blíž Sušic příslušící k prawomosnosti Mutické okresu táborského pozůstalý vlastní syn po + Janu Staubertovi domkaři z Desawy a amtky terezie rozené Bauerové z Kantu statku Dewavského u Sušice, 23-6-0, svob. nevěsta:Anežka Karolína nemanželská dcera Karolíny Žiškové občanky z Netolic narozené v místě Temelinec farního okresu Křtěnov, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Štaubert


Kateřina - 30.9.1832 Vranov 6 / Chrášťany 7 / 432 / otec nenapsán, matka: Karolína dcera + Josefa Žiška ??? z Netolického panství , matky + Veroniky kramáře z Tábora poddaní netolicům

oo : Michael Kuliček + Kateřina Žišková - 4.8.1851 Trhový Štěpánov 160 / Trhový Štěpánov 17 / 31 / Kulíček Michal tovaryš soukenický, kramář v Štěpánově 160 syn + Filipa Kulička soukeníka v Štěpánově 160 a + barbory rozené Šebestianové z Pacova, 36-0-0, svob. on nar. Trh. štěpánov C II 23, nevěsta: Kateřina Žišková příchozí v Stěpánově 160 dcera karolíny dcery + Josefa Žišky sedláře z Netolického panství a + Veroniky, 19-0-0, svob. ona nar z fary Chrástanské

on: 1.1.1856 Trhový Štěpánov 160 / Trhový Štěpánov 23 / 28 / Kulíček Michal podruh v Štěpánově 160, 41-0-0, souchotiny

hledám děti Trhový Štěpánov 26 / 27-28


Anna - 5.3.1855 Trhový Štěpánov 192 / Trhový štěpánov 10 / 237 / Michal Kulíček nájemník v Štěpánově 192 syn Michala Kulička soukeníka v Štěpánově 160a manželky jeho Barbory rozené Šebestianové z Pacova, matka: Kateřina Kuličková dcera Karolíny dcery + Josefa Žišky sedláře v netolicích a Veroniky

Václav - 21.6.1858 Radihošť 9 / Hodušín 5 / 77 / otec nenpsán, matka dle udání: Kulíček Kateřina vdova po + Michalovi Kulíčkovi kramáři ze Stojanova 6, okr. Vlašim dcera Dominika Wittmana handlíře z malovic 7 a KArolíny rozneé josefa žišky handlíře z Netolic 26

oo : Václav Wittmann a. Žiška + Anna Netolická - 1.2.1893 Veliš / Veliš 14 / 30 / Vittmann Václav alias Žischka hrnčíř syn KAteřiny vdovy po + Michalovi Kuličkovi kramáři ze štěpánova 6, okres. Vlašim dcery Dominika Vittmanna ocbhodníka z malovic 7 a KAteřiny roz. Žiškové z netolic, 34-6-0, nar. v Radihošti 21.6.1858, svob. nevěsta: Netolická Anna dcera Barbory netolické dcery Josefa netolického brusíře z netolic a Kateřiny roz. Rozhoňové z Dobronic okres bechyňský, 32-10-0, nar. v Malkově 15.4.1860 fara Kádov

1900 Sčítání Stádlec 68 - https://digi.ceskearchivy.cz/634332/145/1774/2638/62/0


Josef - 8.10.1898 Tříklasovice 12 / Choustník 23 / 315 / Václav Wittmann alias Žischka hrnčíř syn Kateřiny vdovy po + Michalovi Kulíčkovi kramáři zeŠtěpánova 5 okres Vlašim dcery Dominika Vittmanna obchodníka z Malovic a KAteřiny rozem žiška z netolic 26,nar. v radihošti 9 21.6.1858, matka: Anna dcera Barbory Netolické dcery Josfa netolického brusiče z Netolic a Kateřiny rodem Rozhoňovy z Dobronic okres Bechyň, nar. v malkově 25 okres Blatná 13.4.1860, oddáni ve Veliši 1.2.1893

Rudolf - 10.2.1903 Planá nad Lužnicí 45 / Planá nad Lužnicí 11 / 343 / Vittmann Václav aliaz Žiška hrnčíř z malovic , nemanželský syn Kateřiny vdovy po + Michalovi Kulíčkovi kramáři z Štěpánova okres Vlašim dcery Dominika Vittmana obchodníka z malovic a kateřiny rozneé Žižkové z netolic, matka: Anna Vittmannová nemanželská dcera Barbory Netolické dcery Josefa netolického a manželky jeho Kateřiny rozené Rozhoňové z Dobronic, sv: Václav Vittman kramář ze Stálce a manželka jeho, on nar 9.1858, ona 1.1869

oo : Rudolf Wittmann + Marie Holzäpflová - 3.3.1930 Sedlice / není online

https://digi.ceskearchivy.cz/122222/38/1699/2731/68/0


Josef - 3.1.1938 Temelín

7.4.1938


oo : Jan Krzák + Kateřina Žišková - 10.1.1859 Malovice 27 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 322 / Jan Krzak světem jdoucí kramář a vdovec z Malovic 27, nemanželský syn Marie Krzákové kramářky a podruhyně z Malecic 37 dcery + Jakuba Krzáka nájmeníka z Dobronic a Anny rozneé urbanovy, nar. 3.2.1819 fara Speekov, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Kulíčková podruhyně z Malovic 27 vdova po + Michaeli Kulíčkovi + 1.1.1856 kramáři ze Štěpánova 160 nemanželksá dcera Karoliny Žišškové z Vranova dcery + Josefa Žišky sedlári z netolic a Veorniky dcery Frantoiška Holého z Livoca?, nar. 30.9.1832 fara Chráš´tany , 26-0-0, vdova

potomci v rodokmenu Krzák


Josef - 1834 Radobice? Radomilice ? / hledám Radobytce 22 / 118-121 151 / Radobytce 6 / 1-24

oo : Josef Wittmann + Barbora Fischerová - 5.9.1864 Malovice 21 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 348 / Josef Wittman kramář z Malovic 21 syn + Dominika Wittmana kalouníka z Hradiště 11, jindy panstív Lnář a Karolíny dcery Josefa žišky kramáře z Netolic , 30-0-0, svob. kř.l. v Radobicích?, nevěsta: barbora Fischerová manž. dcera Jana Fischera šlejfíře a domkaře ze Sedlce 102 a Terezie dcery Josefa Štibra kramáře z Horušan, 25-0-0, svob. nar. fara Sedlec


Jiří - 3.4.1868 Horní Novosedly 20 / Horní Záhoří 9 / 329 / Josef Vitman světem jsoucí kramář z Malovci 21 manželský syn + Dominika Vitmanan kramáře z Malovic a matky + Karolíny rodem Žiška kramáře z Netolic, matka: Barbora manželská dcera Jana Fišera domkaře ze Selce 102 a matky Terezie rod, Stíber z Horozan

František - 9.8.1870 Vesce, okr. Votický / Střezimíř 19 / 255 / Wittman Josef kramář z Malovic 1 syn Dominika Wittmana kala?káře z Hradiš?? okres žatecký a KArolíny dcery Josefa žišky kramáře z netolic, matka: Wittmannová Barbora dcera Jána Fišera domkaře a kramáře z Sedlce 102 a terezie dcery Josfa Stiber kramáře z Horušan

Terezie - 17.2.1875 Chyšky 37 / Chyšky11 / 59 / Josef Wittmannn brusíř z malovic 11, okr. Mladá Vožice syn DOminika Wittmannna brusíře z malovic 11 a matky karoliny dcery Jana žišky sedláře z Červeného Dvora u Prachatic, matka: Barbora Fišerová dcera Jana Fišera brusíře z Sedlce 30, okr. Sedlčany a matky kateřiny dcery Josefa Štýbra kováře ze Zálužan okres Kaltovy

Terezie - 9.3.1876 Semice / Písek 30 / 101 / Josef Wittmannn brusíř z malovic 11, okr. Mladá Vožice syn DOminika Wittmannna kramáře z malovic 11 a matky karoliny rozené Žižkové z Malovic, matka: Barbora Fišerová dcera Jana Fišera brusíře z Sedlce 30, okr. Sedlčany a matky Terezie rozené Štíbrové z Holužan okre spřeštice

Anna - 12.4.1878 Včelná 30, okres Prachatice farář v Hošticích / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 255 / Josef Wittmann kramář z Malovic 21 syn DOminika Wittmanna brusiče z Hradiště 11 a jeoh manželky Karoliny rodem Žička z netolic 80, matka: Barbora manželská dcera Jána Fischer domkaře ze Selce 102 okres Selčanský a jeho manželky Teresie rodem Stiber z Horušan 5, okres Tábor


Jan - 1.7.1836 Křtětice 2 / Vodňany 32 / 62 / manželské, Dominik Wittmann herumziehender bürstenbinder aus Malovic , matka: Karolina ehel tochter nach dem + Joseph Žižka rosshändler aus Vobora bei Netolic und dessen gemalin? Veronika geb. u ubebewust aus Lischan 2, : km: Josef netolický kramer aus Netolic , Kateřina Rozohon näherin aus Vopařan tab. kreise

oo : Jan Wittmann + Barbora Rozhonová - 20.6.1863 Malšice / Malšice 8 / 38 / Jan Wittmann brusič světem jdoucí syn Dominika Wittmanna štětkaře? svět. jdoucího z Malovic a Karoliny Žižkovy z Vobory u netolic, 27-0-0, svob. nevěsta: Barbora dcera nem. Kateřiny dcery Šimona Rozhoně kramáře z Dobronic , okr. Bechyně provdané za Josefa netolického ??? z Netolic, 20-0-0

on: 16.1.1924 Jindřichův Hradec 167 / Jindřichův Hradec 86A / 85 / Jan Witman hrnčíř v Doňově, nar. v Křtěticích , okr. Vodňany, okr. Písek, přísl. do Malovic , okr. Mladá Vožice manžel Barbory roz. Rozhoňové ve Hvožďanech 25, okr. bechyně, oddáni 26.6.1863 Malšice, 87-6-16

1880 Sčítání Malovice 20 - https://digi.ceskearchivy.cz/631413/35/1954/3093/54/0


Marie - 25.1.1864 Radomilice 13 / Bílé Hůrky 5 / 372 / Jan Wittmann šlejfíř cicaro? z malovic 12 syn Dominika Wittmanna kramáře z Malovic 12 okres Mladovožicíký a matky Karoliny roz. Žižkové z Červeného Dvora, okr. Netolický, matka: Barbora dcera Josefa netolického šlejfíře z netolic a Kateiny roz. Rozhoňové z Dobronic , okresu bechyň, dítě oddáno v lomci 5.9.1886 s Josefem Dubskym

oo : Josef Dubský + Marie Wittmannová - 5.6.1886 Malovice 13 / Lomec 15 / Josef Dubský loutkář cestující z Podháje 43 manž. syn Antonína Dubského loutkáře z Podháje 43 a manželky jeho Albíny Kopeckých z Mirotic 38, 26-0-0, narozen 11.3.1860 Křemže, svobodný, nevěsta: Marie Vitmanová manž. dcera Jana Vitmana brusiče z malovic 13 a manželky jeho Barbory rozené Netolické z Netolic , pres Prachatice, 22-0-0, nar. 25.1.1864 fara Bílé Hůrky


Anna - 28.11.1866 Albrechtice nad Vltavou 35 / Albrechtice nad Vltavou 7 / 10 / Jan Wittman kramář s dřevěným zbožím z Malovic okr. Mladovožický syn Dominika Wittmana štětkaře z malovic a matky Barbory roz. netolický z netolic, matka: Barbora dcera Kateřiny Rozhoňovy z Dobronic okr. Bechyně, km: Anton Florian loutkář z červeného Újezda a jeho choť magdalena

u narození psáno hodně vydání kř. l. k trestním záležitostem

oo : ?? ?? + Anna Wittmannová - okolo 25.12.1884 zapsáno u narození


Jan - 1.3.1869 Nihošovice / Volyně 35 / 130 / Jan Vittmann kramář z Malovic okres Mladovožický syn Dominika Vittmanna štětkaře z Malovic, matka: Barbora dcera kateřiny Rozhoňové, dle kopl. listu, km: Antonín Florian komediant z červeného Oujezda okres Selčanský a Marie manželka

Karel - 29.11.1872 Dříteň 26 / Bílá Hůrka 5 / 179 / Jan Wittmann brusič z Malovic okres Mladá Vožice syn DOminika Wittmanna štětkaře z Malovic a matky Karolíny roz. Žižkové z %Cerveného Dvora u netolice, matka: Barbara nemanž. dcera Kateřiny Rozhoňovy z Dobronic, okres bechyně

oo : Karel Wittmann + Marie Pavlátová - 12.11.1898 Dražice 96 / Dražice 11 / 261 / Karel Wittmann kramář v Dražicích 96 přísl. do Malovic okr. Mladá Vožice, mž. syn Jana Wittmanna kramáře z Malovic a Barbory roz. Rozhoň z Dobronic okres bechyň, nar. 29.11.1872 Dříteň fara Bílé Hůrky, 25-11-0, svob. nevěsta: Marie Pavlát kramářka v Dražicích 96, mž. dcera + Františka Pavláta kramáře z Jistbnice okres tábor a + Veroniky roz. Kittler ze Sternberka , hjt. Vlašim, kř. list z Jistebnice nar. 6.3.1867 Pohoř, Selčan, 30-8-0, svob.


Václav - 10.9.1874 Nestanice / Lomec 13 / 52 / Jan Wittmann kramář z Malovic, okr. Tábor, matka: Barbora dcera Josefa Netolickýho brusiče, km: Jan Fiala kramář z Bavorova, Barbora téhož manželka

oo : Václav Wittmann + Marie Weisová vdova Nováková - 23.8.1897 Votice 43 / Votice 29 / 217 / Wittmann Václav obchodník ve Voticích 43, narozen v nestanicích , okr. Prachatice dne 10.9.1874, manželský syn Jana Wittmanna kramáře z malovic , okre. Tábor a Barbory rozené Netolické, 22-0-0, svoboden, nevěsta: Nováková Marie obchodnice s kuchyňským nádobím ve Voticích 43 vdova po + Františku Novákovi narozena ve Staších okr. Sušice, dne 19.2.1865 manž. dcera Josefa Veise obchodníka z Kuchyňským nádobím ve Voticích 129 a Anny Marie rozené Kůsové ze Stach, 32-0-0, vdova

on: 23.8.1905 Tábor / Tábor 53 / 186 / Václav Wittmann obchodník ve stálci, okr. Tábor manžel Marie roz Veisovy z Votic , hjt Sedlčany, nar. v Nestanicích , okr. Prachatice 10.9.1874, oddáni ve Voticích 23.8.1897, 30-11-14, smrt zastřelením

1900 Sčítání - Stádlec 68https://digi.ceskearchivy.cz/634332/145/2448/1803/42/0


Marie - 7.2.1897 Votice

Josef - 5.3.1899 Votice Votice


Vojtěch - 15.4.1876 Chlumec fara Purkarec / pag. 15 je v indexu uveden/ není online do roku 2049

16.4.1878 Újezd 19 / Chelčice 48 / 29 / Vojtěch Wittmann, rodilý v Chlumci křtěn v Purkarci, manž. syn Jana Wittmanna kramáře přísl. do Malovic osady Milčínské a Barbory rodem Rozhoň z Dobronic u bechyně, 1-6-0, neštovice

Antonín - 5.1.1890 Pičín 24, okr. Sedlčany / údaj z MH / hledám Pičín 16 / 1-100-145-170-177-210-275-285-340-385

oo : Antonín Wittmann + Krystína Šmídová - ona nar. 11.1.1893 Lišice okr. Přeštice / není online

ona: 1945 / údaj z MH


Zdeňka - 22.4.1917 Koubalova Lhota / údaj z MH

oo : ? Kostohryz + Zdeňka Wittmannová -


Berta - 21.10.1920 Milevsko / rodný list na MH / folie 178 / online po roce 1925

oo : ? Mothejl + ? Berta Wittmannová -

ona: 1.4.2013 Český Krumlov


Jaroslav - asi 20.12.1921 / údaj z MH

on: 14.10.2004


Anna - 1923 / údaj z MH

oo : Zdeněk Viktora + Anna Wittmannová -

ona: 25.10.1948


Vlasta - Praha / údaj z MH

oo : Jiří Dvořák + Vlasta Wittmannová - -

ona: Praha


František - 24.4.1851 Božejovice 25 / Jistebnice / 25 / za otce toho nemanželského dítěte se hlásí a v knihu zapsán býti žádá Dominik Votmann dle listu domovního z Borku u Milevska 4, syn Václava Vitmana kramáře z Neudeka na Loketsku a Gertrudy z Lovant na Plzeňsku, matka: dle listu domovského z Borku 50 jest matka pokřtěnce 'Karolína Žišková dcera dle údání Josefa Žišky obchodníka v koních a matky Varuny Holý všichni z Malovic u milčína, rodiče, oddání 19.8.1851 Hoštice pag 38

oo : František Wittmann + Barbora Truhlářová v. Nachtigalová - 11.4.1894 Balkova Lhota 28 / Dražice 11 / 240 / František Witman cestující brusič z Malovic okres Mladá Vožice , hjt. Tábor mž. syn + Dominika Witmana nádeníka z Malovic a + KAroliny roz + josef žižka handlíř z netolic, nar. 24.4.1851 far ajistebnice, 42-11-1, svobodný, nevěsta: Barbora nachtigalová světem jdoucí nádenice z Malovic okres Mladá Vožice hjt. Tábor mž. dcera + Matěje nachtigala kramáře z Malovic a Marie roz. + Vojtěch Truhlář zedník z Pelhřimova, 41-8-0, ona nar. 5.7.1852 Chýšky, sv: Matěj lagron herec s loutkami ze Dřešinka

1869 Sčítání Malovice - prošlé celé nic

1880 Sčítání Malovice 20 - nic jen bratr Jan a jeho děti

1900 Sčítání Malovice 27 https://digi.ceskearchivy.cz/632173/51/4054/1215/37/0

1910 Sčítání Malovice 27 https://digi.ceskearchivy.cz/632635/64/1775/2896/54/0

1921 Sčítání Malovice 27 / https://digi.ceskearchivy.cz/633190/84/1346/2269/68/0


Marie - 21.7.1874 Podboří 5, okr. Milevsko / Opařany 5 / 410 / otec nenpsán, matka Barbora Nachtigalová švadlena z Malovic táborského hejtmanství dcera Matěje nachtigala kramáře z Malovic a Marie rodem Truhlářovy


Anna - 25.1.1896 Velký Ježov 5, okr. Tábor / Smilovy Hory 16 / 166 / dle legitimačního listu Marie Wittmannová z Malovice šlejffířka bytem přes noc ve Velkém Ježově 5 u Adamů , poznámka: oddána s Flachem

oo : ?? Flach(neob Flachs) + Anna Wittmannová -


František - 24.4.1877 Písek 121 / Písek 21 / 318 / nemanželské dítě leg. svatbou 194 Dražice, otec: František Witman cestující brusič z Balkové Lhoty příslušný do Malovic , manž. syn Dominika Witmana nádeníka z malovic a Karolíny rozneé Žižkové z Netolic, matka: Barbora dcera Matěje Nachtigala kramáře z Malovic a manželky Marie roz. Truhlářovy z Pelhřimova

Robert - 2.2.1879 Vojslavice 2, okr. Benešov / Popovice 12 / 138 / nemanželské dítě leg. svatbou 11.4.1894 Dražice, otec: František Witman cestující brusič narozený 24.4.1851 v Božejovicích , hjt. Tábor, přísl. do Malovic , okr. Mladá Vožice manž. syn Dominika Witmana nádeníka z malovic a Karoliny roz. Žižkové z Netolic, matka: nachtigal barbora příslnice obce Malovice okr. Mladá Vožice svobodná dcera Matěje Nahctigala kramáře z Malovic a matky Barbory roz. Truhlářové z Malovic, nar. 5.7.1852 v Chýšce


Jan - 16.5.1911 Mezilesí, okr. Pacov


oo : Robert Wittmann + Vincencie Schmiedová - 30.5.1916 Nezdice u Přeštic / asi fara nezdice https://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/nezdice / hledám Strašín 26 / 97-103 nic

on: před 1921


oo : Emil Faltus + Vincencia Witman - 28.1.1829 Malý Břevnov, Praha


Anna - 27.7.1882 Bojenice 29 / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 259 / nemanželská, legitimováná dle kř. l. v bernardicíchh 2.10.1902, otec: František Witman brusič a nádeník v Malovicích 27, manž. syn + Dominika Witmana nádeníka z Malovic a jeho manželky Karolíny rozne Josefa Žišky obchodníka z Netolic, matkA: Barbora nemanželská dcera Matěje Truhláře vulgo Nachtigala kramáře v Malovicích 21 a Marie dcery Vojtěcha Truhláře , nájemníka z Pelhřimova 5

duplicitní záznam o narození, včetěn místa a času oddání rodičů 11.4.1894 Dražice / Bernartice 12 / 260 / https://digi.ceskearchivy.cz/2176/260/1370/1087/83/0


Anna - 9.11.1902 Malovice 27 /

12.1.1903 Malovice 27 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 358 / Anna Witmanová nemanž. dcera Anny Witmanové služebné z Jiřetic dcery Farntiška Witmana nádeníka a brusiče z Malovic 27 a Barbory rozené Nachtigal z Malovic 21 nar. 8.11.1902 Malovice, 0-2-0


Jan - 5.12.1884 Brtec 24 / Jistebnice 16A / 10 / František Vitman šlejfíř z Malovic manž. syn Františka Vitmana kramáře z Malovic hjt. Tábor a jeho manželky Karoliny rodem Žižka z červeného Dvora hjt. Prachatice, matka: Barbora manž. dcera + Matěje Nechtigala kramáře z Malovic a jeho manželky Marie rozené Truhlář z Malovic

žil v roce 1929 podle fary Česlice

Josefa - 14.3.1887 Ješetice 12 / Miličín 19 / 197 / Vitman František světem jdoucí brusič z malovic 14, okr. hejt Táb. manž. syn Františka Vitmanna kramáře z malovic 14 a manželky jeho Karoliny rodem Žižka z Červeného Ujezda u netolic, matka: Nachtigal Barbora manželská dcera Matěje Nachtigala kramáře ze Malvoci a manželky jeho marie rodem truhlíř z Kamenice

žila v roce 1921 v Malovicích

Emílie - 17.3.1889 Chlístov, okr. Benešov / neustupov 23 / 246 / Witmann František brusič z Chlistova 13, hjt. Tábor m. syn Františka Wittmana kramáře z MNalovic a jeho manželky Karolíny rozneé Žižka z červeného Dvora hjt. Prachatice matka: Barbora m. dcera Matěje Nachtigala kramáře z Malovic a jeho manželky Marie rodem truhlář z Karonice? n. L. , okr. Pelhřimov


Jan - 16.5.1911 Žabovřesky 4, okr. Benešov / Benešov 63 / 133 / emílie Witmannová služebná v Žabovřeskách 4, nar. v Chlístově 13, hjt. Tábor, 17.3.1889, dcera Františka Witmanna brusiče z Chlistova 13 a Barbory roz. nachtigalové z malovic

11.10.1912 Malovice / dohledat / není online


Antonie - 5.5.1892 Prčice / Prčice 17 / 134 / nemanželské, leg. svatbou 11.4.1894 Dražice, otec: František Witman šlejfíř v Balkově Lhotě 28, přísl do Malovic okres Mladá Vožice , katolik, syn + Dominika Witmana nádeníka z malovic a + Karoliny rozené Žižkovy z Netolic , matka: Barbora Nachtigalová narozená v malé Chýši 26 dcera Matěje Nachtigala kramáře z Malovic 14 okres Tábor a matky Marie rozené Truhlářovy z Pelhřimova

Rozálie - 1.2.1894 Balkova Lhota 28 / Dražice 8 / 219 / nemanž, leg. svatbou 11.4.1894 Balkova Lhota, otec: František Witmann cestující brusič z malovic, okres Mladá Vožice syn + Dominika Witmanna nádeníka z malovic a + Karoliny roz. + Josef žižka handlíř z netolic, matka: Barbora Nachtigalová mž. dcera + Matějej nachtigala kramáře z Malovic a Marie roz. + Vojtěch Truhlář zedník z Pelhřimova

23.9.1918 Malovice

Josef - 1.7.1897 u cesty v lese, Balkova Lhota / Dražice 8 / 278 / František Witman cestujcí brusič z Malovic , okres Vožice Mladá a hjt. Tábor, mž. syn + Dominika Witmana nádeníka z Malovic a + Karoliny roz. + Josef %Zižka dohazovač z netolic , hjt. Prachatice, matka: Barbora nachtigalová mž. dcera + Matěje Nachtigala cestujcíího kramáře z Malovic , okr. Mladá Vožice hjt. Tábor a matky Marie roz + Vojtěch truhlář zedník z Pelhřimova

25.12.1897 Malovice 27 / Nová Ves u Mladé Vožice 13 / 369 / Josef Wittman, manželský syn Františka Witmana světem jdoucího brusiče příslušného do Malovic a ejho manželky Barbory rozené Nachtigal z Malovic , narozen 27.6.1897 v Dražicích . 0-6-0

NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Martin Franz + Magdalena Wittmanová - nebyl to Svojšín 17


Eva - 1.5.1796 Svojšín 46 / Svojšín 17 / 35 / Martin Franz kramer von Ittwa(Útvina), matka:Magdalena Bittmannin von ??? Ottenreith

Marie Anna - 19.6.1799 Svojšín 39 / Svojšín 17 / 37 / Martin Franz inwohner u kramer in Scheising, matka:Magdalena geboren Wittmannin von Otteronitc

NESVĚTSKÝ

https://digi.ceskearchivy.cz/10752/144/3726/2857/38/0

https://digi.ceskearchivy.cz/8056/79/1987/2263/89/0

https://digi.ceskearchivy.cz/2905/448/1848/978/111/0

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071238/manetin-29_0650-n?x=373&y=139&w=464&h=205

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065542/manetin-24_0060-o?x=139&y=368&w=405&h=179


Malovice

Vitman Bohumil - 1900-1901 Malovice XIII / 35

Vittmann Stanislav - 1905 Střítěž XIII / 80

VItmann Marie - XIII / 140

František - + 1911-1912 Malovice / XV 7

Jan Vittman - + 1911-1912 Malovice / XV 7

František Witmann - + 1914 Malovice / XV / 18

Josefa Witmannová - + 1914 Malovice / XV / 20

Marie Witmannová - + 1914 Malovice / XV / 21

Anna - 1915 Malovice XV / 30hledám Volenice 11 / 140-145 / Novosedly nad Nežářkou 15 / 82-83 / Kájov 8 / 54-91 / Nákří 10 / 100Bohuslav

https://www.portafontium.eu/iipimage/30060394/bohuslav-18_0280-n?x=-52&y=552&w=641&h=284Nová ves u ml vožice 11 / hledám 320-339

Netolice 64 / 153-170


nezvestky

Netolice 12 / Žiška - 146, 142

Netolice 10 / žiška - 54


Otín 03 / 65

Otín 02 / 162

Útvina 03 / 65,71 / Wittmann - nesvětské, děti a svatby Andrease Wittmanna 8, 11, 12, 13, 18, 22, 25, 38, 42

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu