Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Wohlmuth

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan Kašpar - 1680

oo : Jan Kašpar Wohlmuth + Apolena -


Jan - 6.6.1716 Blovice / Blovice 02 / 119 / Kašpara Wolmuta matka Apolena

oo : Jan Wohlmuth + Anna Marie Reichertová - 31.1.1758 Kustí / Malešice 03 / 197 / Jan Wohlmuth mládenec a pohodný z Nebílova s děvečkou Annou vlastní dcerou Michala Reichardta pohodného z Malešic, oba lidi svobodní


Magdalena - 12.5.1776 Hodoviz 16 / Křečov 04 / 137 / Bulmut Joannes Maria uxxor ejus excoriator in pago Hodovis, liberi

oo : Josef Eisenhammer + Magdalena Wohlmuthová - 7.6.1796 Hodoviz / Krecov 04 snimek 296


Josefa - -

oo : Bartoloměj Kaiser + Josefa Eisenhammrová - 10.1.1816 Bělbožice, okr. Rakovník

potomci na MH


Jiří - 25.4.1780 Hodoviz, okr. Plzeň Sever / Krecov 04 snimek 142

oo : Jiří Wohlmuth + Markéta Schoberová - 19.11.1805 Rokycany 21 / 105


Václav - 8.8.1808 Kamenný Újezd 46 / Rokycany 08 / 110 / Jiřík Wolmut chalupník a mistr travnický, matka: Marketa Šobrova z Čiškova dcera Petra Schobra mistra travnického a Kateřiny Přibilové z Čiškovic

oo : Václav Wohlmuth + Anna Langmayerová -


Anežka - 27.4.1881 Kamenný Újezd 46 / Rokycany 37 / 256 / Wohlmuth Václav drnomistr v Újezdě syn Václava Wohlmutha drnomistra v Újezdě 46 a KAteřiny Honalové z Veselé 3, matka: Anna dcera amtěje Langenmayera drnomistra z Dolců a Barbory rozneé Volnerové z Merklína

oo : Vojtěch Černý + Anežka Wohlmuthová - 1.6.1907

ona: 16.7.1950 Lhůta


Anna - 21.4.1909 Lhůta 23, okr. Plzeň-město / Starý Plzenec 47 / 91 / Černý Vojtěch rolník ve Lhotě 23, narozen v Doubravce 23 dne 2.2.1880 syn Vojtěcha Černýho rolníka z Doubravky 23 a Marie rodem Pešětové ze Sedlecka u Rokycan, matka: Wohlmutová Anežka narozena v Kamenném Újezdě 46, okre ORkycany dne 27.4.1881 dcera Václava Wohlmutha drnomistra z Kamenného Ujezda 46 a Anny rodem Langmayerové z Dolců 16, rodiče oddáni 1.6.1907

oo : Václav Řapek + Anna Černá -


Josef - 7.9.1782 Hodoviz 16 / Křečov 04 / 146 / Bulmut Joannes Maria uxxor ejus excoriator in pago Hodovis

oo : Josef Wohlmuth + Kateřina Langmayerová - 1.5.1804 Sloup 10 / Svatý Kilián 16 / 47 / Josef Wolmuth poctivy mládenec ze vsy Hodenic pod ochranou statku MArtinského , vlastní syn Jana wollmuta, 18-0-0,s vob. nevěsta: poctiva panna Kateřina vlastní dcera Petra Langmayra od Sloupu, 20-0-0, svob.


Václav - 17.2.1805 Sloup 10 / Svatý Kilián 11 / 195 / Josef Wohlmuth lahodný od Slaupu svobodný, matka: Kateřina dcera Petra Jiřím Langmayera od sloupu lahodniho 10

oo : Václav Wohlmuth + Marie Vlčková - 6.6.1826 Skuhrov 7, okr. Beroun / Všeradice 08 / 46 / Václav Wolmuth syn Josefa Wolmutha pohodnýho ze Sloup panství Slap, matky Kateřiny Landmaeyer ze Sloup, 21-0-0, svob. nevěsta: Maria dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov 7, matky Anny roz. Ortensky z Podbrd, 16-0-0

ona: 9.2.1872 Skuhrov 7 / Všeradice 14 / 147 / Volmutová Marie manželka Váýclava Volmuta drnomistra ze Skuhrov 7, dcera Václava Vlčka drnomistra ze Skohrov 7, 46 let manželskví, 60-11-23


Barbora - 23.5.1827 Skuhrov 7 / Všeradice 04 / 197 / Václav Wohlmuth wasenmeister a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Mat?? pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Slapu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

Jan - 4.6.1829 Skuhrov 7 / Všeradice 04 / 198 / Václav Wohlmuth pohodný a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Martiny pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

8.10.1829 Skuhrov 7 / Všeradice 12 / 71 / Jan syn Václava Wohlmutha wasenmeister, 0-0-3

Josef - 16.10.1830 Skuhrov 7 / Všeradice 04 / 199 / Václav Wohlmuth pohodný a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Martiny pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

oo : Josef Wohlmuth + Marie Turková - 28.8.1849 Mirotice / dohledat


Václav - 16.3.1862 Mirotice / dohledat

oo : Václav Wohlmuth + Josefa Piklová - 19.10.1889 Malá Tuná , okres Strakonice


Antonie - -


Františka - 29.10.1887 Mirotice

oo : Jindřich Niessner + Františka Wohlmuthová - 4.2.1907 Náchod 265 / Náchod 106-7296 / 6 / Jindřich Niessner záměčník příslušný do Libošic u brna, narozený v České Třebové 35, okres. Ústí n/O, hjt. lanškroun, manž. syn kat. rod. Matěje Niessnera sourkromníka v Nenoviícch u Brna 182 a Antonie rozneé Josefa Vápeníčka, vrchnostenského sluhy v Horní Libochové na Moravě, nar. 2.10.1879, svob. nevěstA: Františka Wohlmutová narozneá v Miroticích 54,m okr Písek, nemanž. dcera Antonie Wohlmutové provdané Popršteinové rodem Josefa wohlmuta domkaře v Miroticích 54 a Marie rodem Turkové všech katolíků, nar. 29.10.1887, sov.b


oo : ?? Poprštein + Antonie Wohlmuthová -


Václav - 14.1.1833 Skuhrov 7 / Všeradice 04 / 200 / Václav Wohlmuth pohodný a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Martiny pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

on: 6.3.1857 Skuhrov 7 / Všeradice 14 / 64 / Wohlmuth Václav syn Václava wohlmutha pohodného ze Skuhrov 7 a matky Marie rozené Vlček ze Skuhrov 7, 23-0-0

Jan - 11.2.1835 Skuhrov 7 / Všeradice 05 / 101 / Václav Wohlmuth pohodný a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Martiny pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

19.8.1835 Skuhrov 7 / Všeradice 13 / 34 / Jan Wohlmuith sítě Václava Wohlmutha pohodnýho ze Skuhrov, 0-6-0

Antonie - 22.8.1836 Skuhrov 7 / Všeradice 05 / 101 / Václav Wohlmuth pohodný a syn Václava Wollmutha wasenmeister az Martiny pasntví Slapy a matky Kateřiny roz. Landmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

Jan - 20.12.1838 Skuhrov 7 / Všeradice 05 / 102 / Václav Wohlmuth pohodný a domkař ze Skuhrova a syn Josefa pohodného z Sloup a matky Kateřiny roz. Langmayer ze Sloupu, matka: marie dcera Václava Vlčka pohodnýho ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

5.6.1857

František - 13.2.1841 Skuhrov 7 / Všeradice 05 / 103 / Václav Wohlmuth domkař ze Skuhrova a syn Josefa pohodného z Sloup panství Slapské a matky Kateřiny roz. Langmayer ze Sloupu, matka: marie dcera + Václava Vlčka domakři ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

oo : František Wohlmuth + Anna Krtková -


Josef - 7.4.1869 Skuhrov 5 / Všeradice 15 / 93 / Volmut František záložní vojín od c.k. vozatajství ze Skuhrov 5 syn Václava Volmuta chalupníka ze Skuhrov 7 a Marie roz. Vlčkové z Skuhrov 7, matka: Krtková Anna dcera Antonína Krtka mistra tesařského ze Skuhrov 5 a Anny rozené Proškové z Vinařic

Alois - 9.4.1870 Skuhrov 5 / Všeradice 15 / 106 / Volmut František záložní vojín od c.k. vozatajství ze Skuhrov 5 syn Václava Volmuta chalupníka ze Skuhrov 7 a Marie roz. Vlčkové z Skuhrov 7, matka: Krtková Anna dcera Antonína Krtka mistra tesařského ze Skuhrov 5 a Anny rozené Proškové z Vinařic

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7942/122

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7941/148

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7942/139


Antonín - 29.6.1843 Skuhrov 7 / Všeradice 05 / 103 / Václav Wohlmuth domkař ze Skuhrova a syn Josefa pohodného z Sloup panství Slapské a matky Kateřiny roz. Langmayer ze Sloupu, matka: marie dcera + Václava Vlčka domakři ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

Karel Prokop - 2.7.1845 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 11 / Václav Wohlmuth domkař ze Skuhrova a syn Josefa pohodného z Sloup panství Slapské a matky Kateřiny roz. Langmayer ze Sloupu, matka: marie dcera + Václava Vlčka domakři ze Skuhrov a matky Anny roz. Ortenský z Podbrd

Matěj - 10.4.1847 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 29 / Wohlmuth Václav pohodný ve Skuhrově 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného u Slaup u panství Slapskem a matky Kateřiny rozneé Langmayer ze Sloupu na Slapském , matka: Marie dcera + Václava Vlčka drního mistra na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenské z Podbad dcera mistra drního

oo : Matěj Wohlmuth + Barbora Veselá -

ona: 24.7.1874 Dobříš 174 / Dobříš 36 / 40 / Barbora Wohlmuthová manželka Matěje Wohlmutha drnomistra v Dobříši 174, 25-0-0


Barbora -

11.7.1874 Dobříš 174 / Dobříš 36 / 40 / Barbora Wolmuthová manželská dcera Matěje Volmutha drnomistra v Dobříši 174 a jeho manželky Barbory rozené Veselé, 0-0-12


oo : Matěj Wohlmuth + Petronilla Kolingerová - 20.10.1874 Příbram 430 / Příbram 078 / 15 / Wolmuth Matěj drnomistr v DObříši 174, syn Václava drnomistra v Drahlovicích a + Marie dcery Václava Vlčka drnomistra ze Skuhrov 7, nar. 10.4.1847, 27-0-0, vdovec, umrtní list jeho první ženy z Dobříše, nevěsta: . Kollingrova Petronilla dcera Josefa Kollingra drnomistra v Příbrami 430 a MArie dcery Jsoefa Turka souseda z Krásné Hory, nar. 25.12.1857 v Příbrami, svob.


Barbora - 3.10.1875 Dobříš 174 / Dobříš 32 / 154 / Matěj Wolmut katolík, rolník a drnomistr v Dobříší 174 syn Václava Volmuta drnomistra v Drahlovicích v okresu Berounském a Marie dcery Václava Vlček drnomistra ze Skuhrov 7 u Litně okres Berousnký, matka: Petronilla katolička manželská dcera Josefa Kollingra drnomistra v Příbrami 430 a Marie dcery Josefa Turka souseda z Krásné Hory soudním okresu Sedlčanském, dítě zemřela 12.11.1952 v Litoměřicích nemocnici

oo : Václav Kollinger + Barbora Wohlmutová - 4.9.1897 Rejkovice 16 / dohledat / hledám JInce 28 / 30-35 50-55 62 88-89 116-118 139-140 146-153 160-162 170-172

ona: 12.11.1952 nemocnice Litoměřice

potomci v rodokmenu Kolinger


Anna - 24.5.1884 Mořinka 32 / Budňany-Karlštejn 26 / 100 / Wolmuth Matěj rolník a drnomistr v Mořince syn Václava Wolmutha rolníka na Skuhrově 7 a matky + Marie roz. Vlček ze Skuhrova, matka: Petronilla dcera Josefa Kolingra rolníka v Příbrami a matky Marie roz. Turek z Krásné Hory okres. Sedlčany, km: Wolmut Vojtěch ze Sloup

oo : Jiří Herget + Anna Wohlmuthová - 14.11.1919 Mořinka 32 / Budňany-karlštejn 29 / 114 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/14213/114


Tomáš - 17.12.1748 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 44 / Wohlmuth Václav pohodný ve Skuhrově 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného u Slaup u panství Slapskem a matky Kateřiny rozneé Langmayer dcery pohodného ze Sloupu na Slapsku , matka: Marie dcera + Václava Vlčka drního mistra na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenské z Podbad dcera mistra drního

Vojtěch - 29.10.1850 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 69 / Wohlmuth Václav pohodný ve Skuhrově 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného u Slaup u panství Slapskem a matky Kateřiny rozneé Langmayer dcery pohodného ze Sloupu na Slapsku , matka: Marie dcera + Václava Vlčka drního mistra na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenské z Podbad dcera mistra drního

Josefa - 5.5.1852 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 88 / Wohlmuth Václav pohodný na Skuhrovech 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného na Sloupu a matky Kateřiny rozneé Langmayer dcery pohodného ze SLoupu, matka: Wohlmuth Marie dcera + Václava Vlčka pohodného na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenský dcery pohodného z Podbrd

oo : Václav Ubl + Josefa Wohlmuthová - 28.5.1872 Skuhrov 7 / Všeradice 10 / 124 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7937/124

potomci na MH


Alois - 2.1.1855 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 115 / Wohlmuth Václav pohodný ve Skuhrově 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného u Slaup u panství Slapskem a matky Kateřiny rozneé Langmayer dcery pohodného ze Sloupu na Slapsku , matka: Marie dcera + Václava Vlčka drního mistra na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenské z Podbad dcera mistra drního

7.1.1855 Skuhrov 7 / Všeradice 14 / 48 / Wohlmuth Alois syn Václava wohlmutha mistra drního ze Skuhrov 7 a matky Marie rozneé Vlček dcery mistra drniho ze Skuhrov 7, 0-0-6

Alois - 20.12.1856 Skuhrov 7 / Všeradice 06 / 142 / Wohlmuth Václav pohodný ve Skuhrově 7 syn Josefa Wohlmutha pohodného u Slaup u panství Slapskem a matky Kateřiny rozneé Langmayer dcery pohodného ze Sloupu na Slapsku , matka: Marie dcera + Václava Vlčka drního mistra na Skuhrovech 7 a matky Anny rozené Ortenské z Podbad dcera mistra drníhoJan - 7.7.1816 Sloup 10 / Svatý Kilián 11 / 200 / Josef Wohlmuth pohodný od Slaupu svobodný, matka: Kateřina dcera Petra Langmayera od sloupu lahodniho z Sloupu

oo : Jan Wohlmuth + Marie Lejsková - 6.9.1836 Bezděkov pod třemšínem 41 / Starý Rožmitál 18 / 127 / Jan syn Josefa Wolmuta drního mistra ze Sloupu 10 a KAteřiny Langmayer ze Sloupu 10, 20-0-0, svob. nevěsta: Marie vdova po + Josefu Heinrichu drním mistru a dcera Františka Leiska dromistra z bezděkova 41 a Marie neuberger z Hošic 23, 27-0-0, vdova


Josef - 31.7.1837 Sloup 10 / Svatý Kilián 13 / 189 / Jan Wolmut domkař a spolu pohodný na hadowur? , kraje Berounského a syn Josefa Wohlmuta pohodného z Sloupu 10 a matky Kateřiny roz. Langmaier , nevěsta: Marie dcera Františka Lejska travního mistra z bezděkova 41 a matky Marie roz. Naiberkové z Hurky

oo : Josef Wolmut + Marie Neubergová - 23.4.1861 Nové Dvory 9 / Slapy 18 / 40 / Wolmut Josef chalupník a pohodný ve Vojně 22, pasntví dříve Kamenského okresu Příbramského syn Jana Wolmuta chalupníka a pohodného tutéž a matky Marie rozneé Lejskové z Bezděkova , 24-0-0, nar. Fara Svatý kilián, nevěsta: Neugergová Marie dcera Josefa Neuberga pohodného a domkaře z Nových Dvorů 9 a matky Anny rozené Wolmutové ze Sloupů, 23-0-0, nar. Nové Dvory pag. 40, svob.

potomek na MH


Anna - 21.7.1849 Vojna 22 / Slivice 11 / 431 / Wollmuth Ján drnomistr z Vojny 22 k Vysoké syn Josefa Wollmutha drnomistra ze Slapp 10 a matky KAteřiny rozené Stolové z Vlachovo Březí, matka: Wollmuthová Maria dcera + Františka Lejska drnomistra z Bezděkova 41 k Rožmitálu a matky Marie rozneé Nauberg z Hurky 4 k Drahenicum

oo : Josef Hadač + Anna Wohlmuthová - 6.11.1865 Vojna / Slivice 32 / 83 / https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12073/82

potomci na MH


František - 15.8.1852 Vojna 22 / Slivice 12 / 206 / Wolmut Jan domkař z Vojny 22 syn Josefa Wolmuta drnomistra z Sloupo 90 ajeho manželky Katřiny rozené Stolová drnomistra z Vlachovo březí, matka: Marie dcera Frantšika Lejska drnomistra z Bezděkova , panství Rožmitál, a ejho manželky Marie rozené Neuberk drnomistrovi z Hurky

oo : František Wohlmuth + Antonie Neubergová - 7.11.1876 Nové Dvory 9 / Slapy 18 / 144 / Wohlmuth františek havíř v příbrami bytem ve Vojně 22 syn + Jana Wohlmutha domkaře a drnomistra ve VOjně a MArie rodem Lejskové z Bezděkova 41, 24-0-0, svob. , nevěsta: Neuberg Antonie dcera + Josefa neuberga domkaře a drnomsitra v Nových Dvorech 9 a Anny rodem Wohlmuthové ze Sloupu 10, 21-0-0, fara Příbram


Bohumil - 17.2.1890 Nové Dvory 33 / Slapy 28 / 232 / Wohlmuth František domkař v Nových Dvorech 33 syn + Jana Wohlmutha domakře a drnomistra ve Vojně 22a Marie Lejskové z bezděkova, matka: neuberg Antonie dcera + Josefa Neuberga domkaře a drnomistra z Nových Dvorů a Anny rozené Wohlmuthové ze Sloupu

oo : Bohumil Wohlmuth + Marie Jungrová - 14.5.1921 Příbram 135 / Příbram 095 / 268 /


oo : Jan Kašpar Wohlmuth + Barbora Malinková - 14.5.1720 Nebílovy / Prusiny 03 / 184 / Jan Kašpar Wulmutt vdovec ze skočic z osady Přeštický s Barborou Kamlinkovou otce Jana Jiříka Kamlinka z Faltz Neuburku


Jan - 24.12.1734 Skočice/ Přeštice 02 / 97 / Casparo Wohlmuth excoriatore matre Barbara conjugibus parochia Wicoviensisi liberis

oo : Jan Petr Wohlmuth + Alžběta Reiserová - 8.11.1756 Krotin a Skočice / Strážov 04 / 17 / Petrus adolescens Wohlmuth excoriator ex Skočic cum sua sponsa virgine elisabeth pria filia Jacobi reiser excoriatoris ad villam Protiw


Martin - 27.11.1757 Lazce u Bližejova / Blížejov 03 / 93 / Martinus heri ex thoro legitimo natus prens excoriator Petrus Wolgemuth mater elisabetha

oo : Martin Wohlmuth + Veronika Magdalena Mistolerová - 10.2.1782 Jince 15 / Osov 06 / 30 / laboriosus adolescens Martinus leg. dilias Petri Wollmut carpophori ex domino pořícenzi capitulari cum honesta virgine Veronica leg. filia post. def. Sebastianum Mistalle carpophorum ex pago Parvo Chlumec


Matěj - 26.12.1786 Rejkovice 16 / Jince 06 / 154 / Matěj Ulmuth pohodnej, Veronice

oo : Matěj Wohlmuth + Anna Radvaňovská - 18.7.1810 Červený Újezd / Svárov 05 / 10 / Wolmuth Mates syn po + Martinu domkaře ze vsy rejkovy pod. Lochcovic, 24-0-0, svob. nevěsta: Radwanowský Anna dcera Josefa pohodnýho z Červeného Oujezda, 19-0-0, svob.


Jan - 13.11.1811 Rejkovice 26 / Jince 07 / 188 / Matěj Wohlmuth pohodnej , matka: Anna dcera Josefa Radwanowskýho pohodnýho z Červeného Oujezda

oo : Jan Wohlmuth + Kateřina Neubergová -


Marie - 1.3.1840 Rejkovice 26 / Jince 08 / 277 / Jan Wollmutt mistr krejčovský podaný Lochovický sym Matěje Wollmutta havíře z Rejkovic 26 a matky Anny rozené Radvanowský z Červenýho Újezda, matka: Kateřina dcera Jakuba neubergra pohodnýho z Praskoles 61 a matky Kateřiny rozené Šmídový z Praskoles

oo : Václav Kolinger + Marie Wohlmuthová - 5.7.1864 Rejkovice 22 / Jince 14 / 140 / Kolinger Václav havíř z Příbrami 430 syn + Josefa Kolingra řemenáře z Příbrami 430 a Marie rozené Pštros z Buroan 430 okr Mirovice, 24-0-0, sovb. nevěsta: Volmut Marie dcera + Jána Volmuta mistra krejčovského z Rejkovic 22 a + Kateřiny rozneé Neuberg z Praskoles 61, okr. Hořovice, 24-0-0, svob.


Matěj - 4.9.1842 Rejkovice 26 / JInce 08 / 281 / Jan Wollmuth mistr krejčovský z Rejkovicpodaný Lochovický sym Matěje Wollmutha havíře též z Rejkovic 26 a matky Anny rozené Radvanowský drnomistra z Červenýho Újezda, matka: Kateřina dcera Jakuba Neubergra pohodnýho z Praskoles 61 a matky Kateřiny rozené Šmídový drnomistra z Praskoles 61

oo : Matěj Wollmut + Josefa Kvapilová - okolo roku 1863


Marie - 15.1.1866 Rejkovice 22 / Jince 26 / 233 / Wolmut Matěj nádeník syn + Jana Volmuta mistra krejčovského z rjeovic 26 a KAteřiny rozneé neuebrg dcery drnomistra z praskoles,matka: Wolmut Josefa dcera Matěje Kvapila havíře z Hatí 9, okr. Příbram a Jsoefy rozneé Kaiser dcery rolníka z Choděmyšle 17

Terezie - 27.2.1868 rejkovice 26 / Jince 26 / 236 / Wolmut Matěj nádeník syn + Jana Volmuta mistra krejčovského z rjeovic 26 a KAteřiny rozené Neuberg dcery drnomistra z praskoles,matka: Wolmut Josefa dcera Matěje Kvapila havíře z Hatí 9, okr. Příbram a Josefy rozené Kaiser dcery rolníka z Choděmyšle 17

Jan - 30.5.1870 Rejkovice 16 / Jince 26 / 240 / Wolmut Matěj nádeník syn + Jana Volmuta mistra krejčovského z rjeovic 26 a KAteřiny rozené Neuberg dcery drnomistra z praskoles,matka: Wolmut Josefa dcera Matěje Kvapila havíře z Hatí 9, okr. Příbram a Josefy rozené Kaiser dcery rolníka z Choděmyšle 17

17.4.1872


Jan - 27.2.1846 Rejkovice 26 / Jince 08 / 287 / Wollmuth Jan mistr krejčovský z rejkovic 26 syn Matěje Wollmutha havíře z rejkovic 26 a matky Anny rozené Radwanowské drnomistra z Červeno Oujezda, matka: Wollmuthová Kateřina dcera Jakuba Neuberga drnomistra z Praskoles 61 a matky Kateřiny rozneé Šmídové drnomistra z Praskoles 61

oo : Jan Volmut + Anna Pecharová - 8.5.1871 Jnice 39 / Jince 14 / 31 / Volmut Jan čeledín z rajkovic 26 syn + Jana Volmuta mistra krejčovského z rejkovic 26 a matky + Kateřiny rozené Neuberger drnmistra z Praskoles, 25-0-0, nar. 27.2.1846, svob , nevěsta: Pechar Anna dcera + Václava pechara kováře z Volcí a matky Anny rozneé kratochvíl kováře z Čenkova 25, 26-0-0, nevěsta: nar. 8.2.1845


Alois - 19.6.1872 Rejkovice 17 / Jince 26 / 244 / Wolmut Jan čeledín z Rejkovic 17 syn + Jana Wolmuta mistra krejčovského z Rejkovic a + Kateřiny Neuberg z Praskoles, okr. hořovice, matka: Wolmutová dcera + Václav apechara kováře z Velcí? a Anny rozené Kratochvílové kováře z Čenkova 15

Tekla - 25.1.1875 Rejkovice 17 / Jince 26 / 250 / Wolmut Jan čeledín z Rejkovic 17 syn + Jana Wolmuta mistra krejčovského z Rejkovic a + Kateřiny Neuberg z Praskoles, okr. hořovice, matka: Wolmutová dcera + Václav apechara kováře z Velcí? a Anny rozené Kratochvílové kováře z Čenkova 15

oo : Václav Lonk + Tekla Volmutová - 7.8.1894 Rejkovice 17 / Jince 28 / 149 / Lonk Václav kovář syn Jana Lonka cvokaře z Běchčína 32 a matky Anny rozené Benák dcery zedníka na Lhotce 51, nar. 28.9.1870 fara bezdědická. 23-9-0, svob. , nevěsta: Volmut Tekla dcera Jana Volmuta řeledína z rejkovci 17 a matky Anny rozené pechar dcery kováře z Velce, nar. 25.1.1875, 19-6-0, svob.oo : Ondřej Wohlmuth + Anna marie Zellnerová - http://www.portafontium.cz/iipimage/30063940/kolinec-16_1680-rst?x=369&y=264&w=543&h=238


Anna - 1728 Nebílovy

oo : Matěj Maier + Anna Wohlmuthová - 29.4.1743 VitinkaHudlice / Osek 03 snimek 113

potomci v rodokmenu Maieroo : Josef Wohlmuth + Anna Hollerová - http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/n4021.htm#2423


Marie -

oo : František Šmíd + Marie Wohlmuthová - 10.1.1843 Oselce / Kotouň 07 / 34


Kateřina - 15.5.1846 Bezděkovec 5 / Nepomuk 04 / 78 / Šmíd František podruh syn Václava Šmída podruha z Sedliště a Rozálie Holzknechtová z Kašové Lhůty, matka Marie(2 žena) dcera Josefa wohlmuta drnomistra z Voselce a Anny rodem Hallerové z Hrádku defonesoo : Martin Wohlmuth + Marie Ublová - -


Jan - -

oo : Jan Wohlmuth + Anna Králová -


Marie Barbora - 14.3.1871 Vejprnice 34 / Vejprnice 18 / 82 / Jan Wolmut drnomistr z Vejprnic 34 syn Martina Wolmuta drnomistra z Nalžov a matky Marie UBl z Plánice, matka: Ana KRál dcera Krištofa Krále drnomistra z Blízivy 43 a manželky Babory rodilé Holzknecht z Blovic


oo : Josef Maier + Anna Králová vdova Wohlmutová - 19.7.1879 Vejprnice 34 / Vejprnice 23 / 21 / maier Josef joňař(wasenmeister) z Vejprnic 34 syn po Josefu Maierovi koňaři ze Lhoty 23 okr ORkycany a matky Lidmily roz. Eisenhamerovy z Bílovic, okr. Kralovice, 22-0-0, svob. nevěsta: Anna wolmutotová vdova po Janu wolmutovi koňaři z vejprnic roz. Králové dcera krištofa Krále koňaře z Blížejeva 3 a matky Barbory roz. Neuberg z Blovic, 32-0-0, vdovaoo : Ondřej Wollmuta + Barbora Langmaierová -


Marie - 1814

oo : František Kaiser + Marie Wollmutová - 14.2.1832 Ústaleč 18 / Zavlekov 06 / 10 / František Kaiser vlastní syn + Matěje Kaisra měšťana v Plzni a matky Marie rozené Král z Podhuř, 64, 18-0-0, svob. nevěsta: Marie vlastní dcera Ondřeje Wolmuta hajnýho z Ustalce 38 a matky Barbory rozené Langmayer z Bezděkova 1, 18-0-0, sovb.NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Ondřej Wohlmuth + Barbora Kiliánová -


https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1011-n?x=479&y=584&w=412&h=180

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1021-n?x=333&y=456&w=701&h=306

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1051-n?x=17&y=188&w=584&h=255

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1091-n?x=392&y=88&w=584&h=255oo : Martin Wohlmuth + Marie Hollerová -


Jan - 1814

oo : Jan Wohlmuth + Barbora Ublová - 11.6.1833 Klášter 43 / Nepomuk 06 / 13 / Jan Wollmuth vlastní syn Martina Wollmuta drnomistra z Nejpenic, 19-0-0, svob. , nevěsta: Barbora dcera Michala Ubla drnomistra z Klaštera a Barbory Henruichový, 17-0-0


Václav - 21.8.1834 Klášter 43 / Nepomuk 06 / 88 / Jan Wohlmuth dravmistr z Vejprnic syn MArtina dravmistr z Vejprnic a MArie Hollerovy z Planice, matka: Barbora dcera Michala Ubla drnomistra z Kláštera 43 a Barobry Henrichovy z Kotěšovoo : Jan Wohlmuth + Kateřina Kubíková - -


http://www.portafontium.cz/iipimage/30066311/nepomuk-04_0460-n?x=420&y=309&w=691&h=306

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066311/nepomuk-04_0480-n?x=391&y=301&w=691&h=306

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066311/nepomuk-04_0510-n?x=38&y=173&w=691&h=306

Jan -

oo : Jan Wohlmut + Marie Reisera - 18.1.1858 Habartice 35 / Habartice 10 / 122 /oo : Martin Wohlmuth + Marie Ublová - on z Nalžov ona z Plánice


Jan -

oo : Jan Wohlmuth + Anna Králová -


Marie Barbora - 14.3.1871 Vejprnice 34 / Vejprnice 18 / 82 / Jan Wolmut drnomistr z Vejprnic 34 syn Martina Wolmuta drnomistra z Nalžov a matky Marie UBl z Plánice, matka: Ana KRál dcera Krištofa Krále drnomistra z Blízivy 43 a manželky Babory rodilé Holzknecht z Blovic


oo : Josef Mayer + Anna Králová vdova Wohlmutová - 19.7.1879


Jan - 7.10.1878 Vejprnice 34 / Vejprnice 18 / 184 / nemanželské, ptec: Josef Maier konař z Vejprnic 34 syn po Josefu Maierovi konaři ze Lhoty u Rokycan a matky Ludily Eisenhamerové z Bílovic u KRalovic, matka: Wolmutová Anna vdova po Janu Wohmutovi koňaři roz. Králová dcera Krištofa Krále koňaře z Bližíva, okr. Horš. Týn a manž. Barbory roz. Holzknecht z Blovic

16.8.1884VOJNICE

Matěj - 1744

oo : Matěj Wohlmuth + Magdalena Wohlmuthová - 29.9.1772 Trubce / Holysov 05 / 6


Matěj - 22.7.1773 Trubce / Holysov 02 / 15

oo : Matěj Wohlmuth + Terezie Králová -


Jan - 23.8.1795 Trubce / Holysov 02 / 224 /

oo : Jan Wohlmuth + Marie Spindlerová - 8.2.1820 Bukovník 17 / 9


Vavřinec - 1821

oo : Vavřinec Wohlmuth + ? -


oo : Vavřinec Wohlmuth + Anna Pokorná - 1.10.1860 Kladruby 5 / Volenice 18 / 148 / Vavřinec Wohlmuth mistr sedlářský ze vsi Střelo?-Hoštic 41, okr. Strakonice, rozený ze vsi Vojnice 18 vlastní syn + ? Jana Wohlmutha chalupníka ze vsi Vojnice 18a jeho manželky Marie Anny rozneé Spindler ze vsi Vojnice 18, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Anna Pokorný ze vsi Kladrub rozené vlastní dcera Bartoloměje Pokornýho domkaře ze vsi Kladrub a jeho manželky Kateřiny rozené Beř? z Kladrub, 37-0-0, svob.


František - 30.12.1826 Vojnice / Bukovník 10 / 81 /

oo : František Wohlmuth + Terezie Stahlová -

ona: 29.10.1876 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 10 / Terezie Wohlmuthová manželka Františka Wohlmutha chalupníka z Vojnic 18 rod. Stahl ze Sedlice , 49-0-0


Josef - 24.11.1851 Vojnice 18 / Bukovník 12 / 19 / František Wohlkuth drni mistr z Vojan syn po + Janu wohlmuthovi drnim mistru z Vojnic 18 matky Marie Spindlerovi z VOjnic, matka: Theresie dcera Jána Stáhla drního mistra v Sedlic 155 a matky Magdaleny Spindlerovi z Bilenic 62

oo : Josef Wohlmuth + Marie Eichlerová - 30.1.1877

on: 6.7.1917 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 405 / Wohlmuth Josef chalupník ve Vojnicích 18, manžel Marie Eichler z Hoslovic 33, okr. Volyň, 66-7-0

ona: 12.2.1937 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 412 / Marie Wohlmuthová domk. výměnkářka ve Vojnicích 18 vdova po + Josefu WOhlmuthovi drnomistra ve Vojnicích 18, rozená Eichlerová z Hoslovic 33, nar. 6.3.1856, 80-9-6


Vojtěch - 2.4.1878 Vojnice 18 / Bukovník 14 / 206 / Josef Wohlmuth drnomistr z Vojnic 18, mž. syn Fratiška Wohlmutha drnomistra z Vojnic 18 a jeho manželky Terezie rod. Stahl ze Sedlice, matka: Marie mž. dcera Václava Eichlera drnomistra z Hoslovic 33 okres Volyně a jeho manželky Anny rod. Hainberger z Čekanic 32

oo : Vojtěch Wohlmuth + Marie Rychtářová - 17.5.1904 Vojnice 18 / Bukovník 32 / 232 / Wohlmuth Vojtěch nádeník ve Vojnicích 18, manželský syn Josefa Wohlmutha chalupníka z Vojnic 18 a AMrie rozené eichler z Hoslovic, nar. zde 26-6-0, nar. 2.4.1878 pag 198, svobodoný, nevěsta: Marie manželská dcera Jana Rychtáře krejčího z Vojnic 21 a Barobry rozené Linsmajer z Vojnic , 23-1-0, nar. zde 26.8.1881, pag 29

on: 12.10.1931 Vojnice 1 / Bukovník 33 / 410 / Vojtěch Wohlmuth čeledín ve VOjnicích 1, manžel Marie rozené rychtářové z Vojnic 1, nar. 2.4.1878, 53-6-10


Marie -

19.9.1904 Vojnice 21 / Bukovník 33 / 398 / Wohlmutová Maria, m legitimovaná dcera Vojěcha Wohlmuth adělníka z Vojnice 18 a Marie rozené rcyhtář z Vojnic 21, okr. Strakonice, 0-7-2


Josef - 5.8.1879 Vojnice 18 / Bukovník 14 / 234 /

oo : Josef Wohlmuth + Antonie Dubová - 5.2.1907 / hledám Bukovník 32 / 229-237 95-101

on: 19.12.1941 Strakonice 336 / Bukovník 33 / 414 / Josef Wohlmuth výminkář z Vojnic 37, manžel Antonie rozené Dubové ze Lhoty nad Tařovicemi 22 narozen ve Vojnicích 18, nar. 5.8.1879, oddán 5.2.1907, 62-4-14


Václav - 4.3.1881 Vojnice 18 / Bukovník 15 / 30 / Josef Wohlmuth drnomistr z Vojnic 18, mž. syn Fratiška Wohlmutha drnomistra z Vojnic 18 a jeho manželky Terezie rod. Stahl ze Sedlice, matka: Marie mž. dcera Václava Eichlera drnomistra z Hoslovic 33 okres Volyně a jeho manželky Anny rod. Hainberger z Čekanic 32

1.10.1831 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 410 / Václav Wohlmuth zemědělský čeledín ve Vojnicích 18 a lesní obecní hajný syn Václava Wohlmuth adomakře ve Vojnovících 18 a Marie roz. Eichlerovi z Hoslovic, nar. 4.3.1881. 47-6-27

Růžena - 1891

4.1.1893 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 131 / Wohlmutová Růžena manželská dcera JOsefa Wohlmutha drnomistra z Vojnic 18 a jeho manželky Marie rodem Eichlerové z Hoslovic , okres Volyň, 1-6-14

Marie - -

8.9.1896 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 391 / Wohlmutová Marie manželská dcera JOsefa Wohlmutha chalupníka z Vojnic 18 a jeho manželky Marie rodem Eichlerové z Hostovic , okres Volyň, 0-0-3

Růžena - 9.10.1894

6.12.1898 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 393 / Wohlmutová Růžena manželská dcera JOsefa Wohlmutha chalupníka z Vojnic 18 a jeho manželky Marie rodem Eichlerové z Hoslovic , okres Volyň, 4-1-0


Marie - 1856

ona: 10.2.1879 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 30 / Marie Wohlmuthová mž. dcera Františka Wohlmutha drního mistra z Vojnic 18 a jeho manželky Terezie rod. Stoll ze Sedlice, 23-0-0


Ignác - 1837 fara Bukovník

oo : Ignác Wohlmuth + Anna Brožová - 7.11.1865 Krejnice / 1Volenice 18 / 183 / Ignác Wohlmuth nádeník ze vsi Krejnic 29 rozený ze vsi Vojnic 18 manželský syn + Jana wOhlmutha chalupníka ze vsi Vojnice 18 a jeoh manželky Marie rozené Spindler ze vsi Vojnic 18, 28-0-0, svob. nevěsta: Anna Brožová ze vsi Krejnice 35 tamtéž rozená manželská dcera Václva Brože drackáře? výminkáře ze vsi Krejnic 35 a jeho manželky Doroty rozené Vacek , 36-0-0, svob.


Antonín - 11.2.1867 fara Volenice

oo : Antonín Wohlmuth + Marie Řezanková - 26.1.1892 Krejnice 40 / Bukovník 20 / 165 /
František -

oo : František Wohlmuth + Rozálie Eichlerová - ona nar. 19.2.1865

ona: 4.1.1926 Vojnice 17 / Bukovník 33 / 408 / Wohlmutová Rozalie výměnkářka ve Vojnicích 17 vdova po + františku Wohlmuthová domkaři ve Vojnicích 17 rodem Eichler z Hoslovic 33, 60-0-0Jaroslav - -

oo : Jaroslav Wohlmuth + Anna ??au -


Jaroslav - 14.3.1933

21.6.1941 Vojnice 18 / Bukovník 33 / 413 / Jaroslav Wohlmuth manželksý syn Jaroslava Wohlmutha domkaře v Vojnicích 18 a Anny rozneé ??? ze Zálesí 23, nar. ve Vojnicích dne 14.3.1933, 8-3-7Jince

Kotoun

http://www.portafontium.cz/iipimage/30064112/kotoun-12_0230-z?x=34&y=509&w=603&h=266

http://www.portafontium.cz/iipimage/30064111/kotoun-11_0320-z?x=42&y=289&w=608&h=271

http://www.portafontium.cz/iipimage/30064111/kotoun-11_0280-z?x=34&y=415&w=730&h=326

Plzeň

http://www.portafontium.cz/iipimage/30067231/plzen-047_3060-s?x=-16&y=502&w=586&h=257

https://www.portafontium.eu/iipimage/30070123/vejprnice-15_1450-r?x=-10&y=37&w=599&h=259

https://www.portafontium.eu/iipimage/30073391/plzen-okresni-urad-29_3410-o?x=-6&y=121&w=961&h=527


Jince 26

hledam 233-250


Bukovník 14

210-224


Bukovník 32

hledma 229-


Volenice 31

hledam idnex V 170-171http://www.portafontium.cz/iipimage/30061045/dlazov-09_0740-o?x=-40&y=171&w=721&h=322

http://www.portafontium.cz/iipimage/30061045/dlazov-09_0360-rz?x=368&y=58&w=614&h=274


http://www.portafontium.cz/iipimage/30070545/zvikovec-02_3070-n?x=371&y=251&w=684&h=347


https://digi.ceskearchivy.cz/6876/295/1967/1927/52/0


http://www.portafontium.cz/iipimage/30065494/malesice-12_0329-o?x=82&y=244&w=499&h=221

http://www.portafontium.cz/iipimage/30066311/nepomuk-04_0100-o?x=20&y=431&w=492&h=218http://www.portafontium.eu/iipimage/30069377/svihov-08_0160-o?x=-156&y=388&w=978&h=428

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069377/svihov-08_0190-o?x=-96&y=236&w=978&h=428


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13464/160https://www.portafontium.eu/iipimage/30067587/prusiny-21_0080-o?x=24&y=260&w=725&h=317

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067587/prusiny-21_0370-o?x=-98&y=86&w=1048&h=459

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067574/prusiny-08_1150-o?x=-38&y=448&w=617&h=273

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067576/prusiny-10_0250-n?x=77&y=190&w=694&h=307


https://digi.ceskearchivy.cz/2612/160/1857/2032/67/0

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067203/plzen-019_2780-n?x=158&y=224&w=699&h=384


svatby pohodných

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066035/mysliv-31_0070-o?x=-16&y=486&w=720&h=316


https://www.portafontium.eu/iipimage/30065857/mlecice-01_0220-n?x=486&y=413&w=495&h=219

https://www.portafontium.eu/iipimage/30065857/mlecice-01_0830-n?x=53&y=172&w=718&h=318


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10238/82


kralovice

https://www.portafontium.eu/iipimage/30064268/kralovice-33_0400-n?x=328&y=385&w=561&h=308


https://digi.ceskearchivy.cz/2514/35/1507/1921/65/0

Mýto pohodný

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066055/myto-07_1350-n?x=349&y=100&w=725&h=316

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066055/myto-07_1380-n?x=1&y=129&w=725&h=316

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066055/myto-07_1390-n?x=419&y=547&w=604&h=264


https://www.portafontium.eu/iipimage/30067792/radnice-ro-06_0591-o?x=-11&y=265&w=625&h=273

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066056/myto-08_2130-n?x=286&y=270&w=565&h=247

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1021-n?x=269&y=438&w=701&h=306

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1051-n?x=-6&y=204&w=584&h=255

https://www.portafontium.eu/iipimage/30066054/myto-06_1091-n?x=402&y=78&w=584&h=255


stupno pohodny

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069050/stupno-11_1411-z?x=-89&y=205&w=772&h=337


https://www.portafontium.eu/iipimage/30066007/mysliv-03_0710-n?x=24&y=422&w=686&h=300

https://www.portafontium.eu/iipimage/30072024/horazdovice-36_1270-z?x=-7&y=147&w=863&h=574

dělník

https://www.portafontium.eu/iipimage/30071862/skorice-20_1960-o?x=-5&y=199&w=818&h=353https://www.portafontium.eu/iipimage/30067649/predslav-14_0410-o?x=-13&y=449&w=869&h=380

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067649/predslav-14_1870-n?x=116&y=314&w=930&h=510

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067638/predslav-03_0360-n?x=453&y=388&w=609&h=266

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067638/predslav-03_0400-n?x=66&y=99&w=609&h=266

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067638/predslav-03_0440-n?x=35&y=353&w=609&h=266

https://www.portafontium.eu/iipimage/30067638/predslav-03_1040-z?x=-20&y=450&w=756&h=330

https://www.portafontium.eu/iipimage/30073872/predslav-18_0130-z?x=5&y=41&w=983&h=540

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069529/tenovice-05_0950-n?x=348&y=69&w=709&h=309

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069530/tenovice-06_1130-n?x=20&y=170&w=858&h=375

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069534/tenovice-10_1240-o?x=-91&y=130&w=1064&h=584


https://www.portafontium.eu/iipimage/30072224/plzen-okresni-urad-25_0230-o?x=-84&y=60&w=1072&h=588

https://www.portafontium.eu/iipimage/30072224/plzen-okresni-urad-25_0740-o?x=-61&y=104&w=1087&h=597

https://www.portafontium.eu/iipimage/30072224/plzen-okresni-urad-25_3010-o?x=7&y=109&w=1026&h=563


https://www.portafontium.eu/iipimage/30069376/svihov-07_1260-z?x=438&y=220&w=563&h=246

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069376/svihov-07_1460-n?x=467&y=237&w=534&h=233

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069376/svihov-07_2260-n?x=19&y=189&w=580&h=253

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069377/svihov-08_1580-z?x=23&y=559&w=940&h=411

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3230-z?x=103&y=485&w=628&h=274

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069378/svihov-09_3650-z?x=81&y=210&w=627&h=274


https://www.portafontium.eu/iipimage/30069373/svihov-04_0910-n?x=-99&y=-41&w=902&h=394

https://www.portafontium.eu/iipimage/30069373/svihov-04_1240-n?x=-115&y=-21&w=902&h=394

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061651/habartice-10_0620-n?x=79&y=523&w=759&h=331

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061651/habartice-10_0890-z?x=-30&y=335&w=757&h=330

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_0200-n?x=73&y=154&w=1029&h=565

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_0320-n?x=83&y=139&w=1029&h=565

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_0810-n?x=45&y=147&w=1093&h=549

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_1140-n?x=16&y=120&w=1120&h=615

https://www.portafontium.eu/iipimage/30061652/habartice-11_1430-n?x=0&y=147&w=1151&h=578

https://www.portafontium.eu/iipimage/30074133/habartice-13_0040-o?x=-90&y=119&w=1129&h=620

https://www.portafontium.eu/iipimage/30074133/habartice-13_0205-o?x=32&y=127&w=771&h=336

https://www.portafontium.eu/iipimage/30074133/habartice-13_0700-o?x=-25&y=507&w=736&h=321https://www.portafontium.eu/iipimage/30064727/kydliny-03_0450-o?x=40&y=3&w=709&h=309

https://www.portafontium.eu/iipimage/30064728/kydliny-04_0370-n?x=262&y=48&w=711&h=310

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu