Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Zahradecký

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Silvestr - -

oo : Silvestr Zahradecký + Johana Homolková - on: kramář z Křince okres Chrudim / hledám Křinec 6 147-159 / Rožďalovice 16 / 69-70 / Hroby 21 / Křinec 10 / 104-126nic


Vojtěch - 22.11.1816 Pořín 2 / Hroby 3 / 56 / otec nenapsán, matka: Johanna dcera + Josefa Homolky kramáře z Křince a matky Marie

Mariana - 6.1.1819 Pořín 2 / Hroby 3 / 66 / otec nenapsán, matka: Johanna dcera + Josefa Homolky kramers z Křince a matky Marie

oo : Jan Janeček + Marie Zahradecká - 31.7.1843 Solopisky / Třebotov 23 / 31 / Jan Janetschek cestující komediant bytem v Solopiskách , statku Vonoklasů, rodem ze Chvalina panství Raudnického , manželský syn Jana Janetschka z Lašovic, oanství Beryličkého a matky Marie rozené Flettnerové z Lašovic , nar. 19.6.1818, svob. nevěsta: Marie Homolková bytem v Solopiskách statků Vonoklas rodem z Pořína 2, panství Hrobů , nemanželská dcera Johanny Homolkové cestující kramářky z Krína? panství Hrobl , nar. 6.1.1819


Jan - 1820 / lexikon neví

oo : Jan Zahradecký + Ludmila Horáková - lexikon ví / ona Nový Dvůr, ork. Benešov / hledám Červený Újezd 09 / 21 / Neustupov 25 / 122-123 / Pyšely 10 / 221 nic / Postupice 44 / 73-74 / Osov 31 / 128-131

on: 2.5.1880 Postupice 17 / Postupice 42 / 10 / Zahrádecký Jan kramář z Postupic 17 na Semništi, okr. Benešov, 60-0-0

ona: 4.3.1888 Postupice 36 / Postupice 42 / 74 / Zahrádecká Lidmila rodem Horák ve Vosově u Příbrami kramářka nájmenice z postupic 36, vdova po + Janu Zahradeckým kramáři z Postupic, 76-0-0


Anna - 16.10.1846 Bystřice 24 / Bystřice 08 / 24 / Til? Zahradecký Jan kramář pod k stelku? syn Silvestra Zahradeckýho šlejfíře z Vytanova pod. k Richmirku matky Johany rodilé Homolka z Rozdalovic , matka: Ludmila dcera Matěj Horáka domkaře z Nového ??? podaný k ??? matky Kateřiny rodilé Kordl z ??? k. Kralsteinu?


Josef - 6.1.1879 Kotýřina 2 / Kovářov 11 / 137 / Anna n. 1850 v Bystřici, dc. Jana Zahradeckýho kramáře z Postupic 24 okres Benešov a jeho manželky Ludmily rodem Horák z Vosova okres Dobřížský, svobodná


oo : Vincenc Matoušek + Anna Zahradecká - 11.11.1885 Cerhovice 45 / Cerhovice 35 / 13 / Matoušek Vincenc kramář v Cerhovicích 45 syn + Josefa Matouška, mistra provaznického z Cerhovic 146 a matky + Anny rozené Záhrobské z Cerhovic , 31-7-0, nar v Cerhovicích, nevěsta: Zahradecká Anna bytem v Cerhovicích 45 dcera + Jana Zahrádeckýho kramáře z Postupic okres Benešov a matky Lidmily rozneé Horákové z Nového Dvora 4, okres Benešov, 39-0-0, Bystřice, oba svobodní


Václav - 29.9.1883 na polích nedaleko školy, Radobytce / Radobytce 10 / 205 / Vincenc Matoušek kramář nyní řezbář v Cerhovicích manželský syn + Josefa Matouška provazníka z Cerhovic 14, okr. Hořovice a + Anny rodem Záhrubský z VErhovic , matka: Anna Zahrádecká cestující nádenice z Postupic u Benešova dcera + Jana Zahrádeckého kramáře z Postupic a Ludily rodem Hořák z Hošova u Příbrami


Terezie - 1854

23.9.1868 Postupice 117 / Postupice 37 / 153 / Zahradecká Terezie dcera Jana Zahradeckýho kramáře nájemníka z Postupic a Ludmilly roz. Horák z Vosova u Příbrami, 14-0-0

Františka -

oo : Jan Kec + Františka Zahrádecká -


Josef - 28.2.1889 Postupice 17 / Postupice 41 / 37 / Kec jan kramář z Postupic 17 syn Josefa Kece kramáře ve Velenkách 43 okr. Český Brod a matky marie roz. Bašusovy z Velanek, matka: Zahrádecká Františka dcera jana Zahrádeckýho kamnaře v Postupicích 17 a matky Lidmily roz. Horákovy z Nových Dvorů 1, okr. Příbram

29.10.1890 Čechtice


NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

Karel -

oo : Karel Zahradecký + Kateřina Šťástná - on Hlinsko, okr Chrudim ona Neusmag / hledám Hlinsko 2304 sign. 226 / 118 ic


Jan - 1785 Hlinsko 26, okr. Chrudim / 2291 sign. 219 / 3 / Karel Zahradecký šlejfíř, matka: Kateřina

Františka - 18.4.1788 Hlinsko 26, okr. Chrudim / 2291 sign. 219 / 34 / Karel Zahradecký šlejfíř, Kateřina

oo : Matěj Koníř + Františka Zahradecká - 4.11.1823 Strakonice 240 / Strakonice 27 / 10 / Mathias Koníř patental invalid und kramer sohn nach dem hierortigen + burger und satler Adalbert Koníř der mutter Eva geboren Kulíř, 38-0-0, svobodný, nevěsta: Franziska hinderlassene tochter nach dem + Karl Zahradecky Schleifer aus dem dorfe Hlinsko Schrudimer jreise u der mutter + Katharina geborenen Štastna ?? Neusmag?, 35-0-0, svobodná


Marie - 8.2.1831 Drahonice 27 / Skočice 8 / 48 / Matěj Koníř kramář syn Vojtěcha Koníře měšťana a sedláře z Strakonic matky Evy rozneé Kuliřové? z Strakonic, matka: Františka dcera Karla Zahradeckýho šlejfíře ze vsy hlinsko chrudimského praje matky Kateřiny roz. ŠťastnyKarel - 1779 hledam 2290 sign. 218 / 274-275 nic

oo : Karel Zahradecký + Anna Adamková - 24.11.1802 Hlinsko 24, okr. Chrudim / 2305 sign. 227 / 40 / Karel Zahradecký šlejfíř z Hlins, 23-0-0, sovb. nevěsta: Anna dcera Jana Adamka z Hlins, 22-0-0, svob.HLEDAM

2291 sign. 219

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu