Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Zeman

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Chalupa Kuchařovská - Zemanová

https://digi.ceskearchivy.cz/721570/193/5637/1904/36/0


Anna - před 1624

Chalupa Kuchařovská-Zemanů č.41 Roku 1654 na ní hospodařila Zemanka Anna. Roku 1675 její syn Tomáš. Roku 1700 byl hospodářem Jiřík Malý, po chalupě Zeman, který se asi přiženil k dceři Zemanově. Jiřík Malý Zeman zemřel roku 1721 a k vdově se přiženil Vavřinec Vrťátko, tesař, který zemřel 2.4.1756, bylo mu 63 let. Dne 29.10.1756 po zemřelém hospodáři Václavu Vrťátkovi připisuje prozatím chalupu jednomu synu Mařeny, dcery Vavřince Vrťátka Tomáši Pinterovi. Syn Vavřince Vrťátka Jakub *14.7.1756 zemřel 19.10.1762 a chalupa bula připsána Tomáši Pinterovi. Tomáš Pinter zemřel roku 1772 a chalupu převzal Bartoloměj Hovorka, neboť se oženil s vdovou po Pinterovi. Ten pak předal chalupu nevlastnímu synu Bartoloměji Pinterovi, kterému se po chalupě říkalo Zeman. Hospodařil do roku 1825, kdy chalupu postoupil Tomášovi Zemanovi Pinterovi. Tomáš Zeman-Pinter hospodařil do roku 1876, kdy postoupil chalupu synu Matějovi Zemanovi a jeho manželce Marii rozené Píšové. Po něm hospodařil jeho syn Josef Zeman a jeho manželka Marie rozená Rybáková.


Tomáš - před 1655

oo : Tomáš Zeman + ? -


Juliana - 1682-1690 Kestřany 41 / podle 1750 soupis podd. jUliana 63

oo : Jiří Malý al. Zeman + Anna -

možná jejich svatba oo : Jiří Malý al. Zeman + Anna - 19.2.1675 Kestřany / kestřany 1 / 100 / Georgium Maley filium Pauli Malej cum Anna virgine filia Luca fabrilignari(řezbář) in kestřan

1679 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 7 / 4 / Pavel Malej

1707 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 37 / 50 / KestřanyChalupa Zemanovská, Jiří hospodář 48, Anna žena 48, děti Terezie 20 u otce, mariana 22 u matky v Zátaví, Frantz 16 u otce, Anna 13 u Mašky v Zatavi, Kateřina 11 doma, Rozina 9 doma

1710 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 39 / Kestřany str 50 Chalupa Zemanovská, Jiří hospodář 51, Anna žena 51 tesař, děti Terezie 23 vdova za Jarolimka, mariana 25 u bednáře na Pisku?, Frantz 19 Anna 16 pri řodičích, Kateřina 14 u mašky v Zstt, Rosina 12 u otce

1712 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 54 / 61 / Chalupa Zemanovská , Jiří hospodář 52, Anna žena 52 umřela, nyní žena Juliana, děti Mariana 26, Frantz 26, Anna 17, Kateřina 15 u jarolimku, rozina 13, -- str 67 Jiřího zemana Jan syn 30, Alžběta žena https://digi.ceskearchivy.cz/50295/61/2663/1193/55/0

ona: mezi 1710-1712


Jan - 21.6.1682 Kestřany / Kestřany 1 / 8 / Georgius Zeman mater Anna, km: Jacobus Kotalik, Joachim Lang, Mandalena koczarouva sladkova kestranska

oo : Jan Zeman + Alžběta - v soupisu z roku 1712 on 30-0-0, ona 30-0-0


Marie Magdalena - 20.3.1685 Kestřany / Kestřany 1 / 12 / Gergius Zeman M Anna km: Magdalena Koczaurova sladkova, Catharina Maskova, Jacobus Koralik mlinar

1740 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 82 / 165 / po neb. Jiříkovi Zemanovi syrotek Mařena 54, v Malešicích na Dritenskym

Terezie - 6.10.1687 Kestřany / Kestřany 1 / 16 / Georgius Zeman, mater Anna, km: Mařena Standingerová z města Písku Catharina Mašková zatavska Jakub Kotalik mlinář Zátavský

Kateřina - 26.2.1690 Kestřany / Kestřany 1 / 21 / Georgius Zeman mater Anna

František - 30.3.1692 Kestřany / Kestřany 1 / 26 / Georgius Zeman mater Anna

Anna - 1695

Kateřina - 1697

Růžena - 1.3.1699 Chotěbořice / Kestřany 1 / 32 / Georgius Zeman M Anna


oo : Jiří Malý al. Zeman + Juliana Zemanová - svatba byla meiz 1710-1712

1714 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 56 / 57 / Chalupa Zemanovská , Jiří hospodář 54, Juliana žena 24 , děti mariana 28 na pisku u Jakuba Bečváře, frantz 21 doma, Anna 19 doma, Kateřina 17 u Štětinu v kestř. Rozina 15

on: 1721 měl umřít mezi lednem a říjnem ale na Kestřany 2(4781)/ 82 prostě neni, takže nevim kde jinde by mohl umřít


Alžběta - 1.9.1712 Zátava / Kestřany 2 / 3 / Jiřího Zemana a Juliany rodičů

Antonín - 10.6.1714 Kestřany / Kestřany 2 / 4 / Jiřího Zemana a Juliany rodičů

Marie - 19.7.1717 Kestřany / Kestřany 2 / 7 / Jiříka Zemana a Julyany rdódičů

oo : Jan Pinter al. Zeman + Marie Zemanová - 18.11.1742 Chotěbořice / Kestřany 3 / 122 / ženich Jan syn po neb. Šimonovi Pintrovy z Dobve, nevěsta: Mařena dcera po neb. Jiříkovy Zemanovy z Chotibořic

1740 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 82 / str. 168 po neb. Jiřím Zemanovi syrotek Mařena 22, ??? Tomáš 1, u Zemanů / str. 162chalupa ZemanovskáVavřinec Zeman 47, žena Juliana 53 děti Franz 13

1744 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 86 / str. 201po neb. zmehanej? Mařeně zemanový Auhuče? Tomáš 6 u vočního / str. 194 Chalupa ZemanovskáVavřinec zeman 51, žena Juliana 57, děti Franz 17, / str. 198 po neb + Jiříkovi Zemanovi syrotek Mařena 58

1750 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 92 / str. 206Jan Pinter 41, žena mariana 32, děti Tomáš 12, bydlí u Zemanů

1760 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 102 / str. 218po Janu Pinterovy vdova Mariana 42 u zemana

on: 1750-1761


Tomáš - 20.12.1738 Kestřany / Kestřany 2 / 96 / Tomáš jménem dítě pokřtěno ex thoro illegitimo, matky Mařeny dcery Zemana z Chotibořic

oo : Tomáš Pinter al. Zeman + Mariana Zedníková - 26.12.1758 Chotěbořice / Kestřany 3 / 144 / Thomam Pinter ex Kotiboric cum sua sponsa Marianna superhlte filia Martini Zednik ex Kestran

1760 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 102 / 215Tomáš Pinter 22, žena Mariana 20

on: 22.3.1772 Kestřany 41 / Kestřany 4 / 33 / Thomas Pinter casarius, 35-0-0


Bartoloměj - 20.8.1760 Chotěbořice / Kestřany 3 / 49 / Bartolomeus filis legit. Thoma Pinter aliter Zeman nata Kotibořice et Magdalena uxoris ejus

oo : Bartoloměj Zeman + Marie Anna Klímová - 9.11.1783 Kestřany 41 / Kestřany 4 / 9 / Zeman Bartolomej filius post + Thomam Zeman casarius cum sponsa Maria Anna filia Pauli Klima casarii ambo ex Kestrany subd. dominio Protivinsky, svědci: Florianus Zeman, Ludmila Wotavova , Thomas Jarolimek omnes ex kestřan

1820-1821 Kestřany čp 41 - Soupis poddanýchVelkostatek Protivín 196 / 338 / Bartl Zeman 59 chalupner, weib ZMariana 49, kind Mathias, 28, Frnz 24 verheirated in N 22, Thomas 14, Johan 11

ona: 30.10.1836 Staré Kestřany 41 / Kestřany 17 / 76 / mariana manzelka bartolomeje zemana, 76-0-0

on: 23.5.1841 Starý Kestřany 41 / Kestřany 17 / 104 / Bartolomej Zeman vejminkář poddany k Protivinu , 90-0-0


Anna - 28.12.1784 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 4 / Bartoloměj Zeman, Mariana Klimova

7.1.1785 Staré Kestřany 41 / Kestřany 15 / 3 / Anna Zemanová , 0-0-11

Marie - 10.8.1786 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 6 / Bartoloměj Zemna, Marie klimova

27.8.1786 Staré Kestřany 41 / Kestřany 15 / 5 / Maria Zemanova, 0-0-16, psotník

Terezie - 13.10.1787 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 7 / Bartolomě jZeman, Marie Klimova

oo : Havel Maška + Terezie Zemanová - 5.6.1814 Kestřany 41 / Kestřany 12 / 25 / Havel syn po + Michalu Maška soused z Kestřan 45 matky Alžběty Koničkovy N45, 33-0-0, svob. nevěsta: Terezie dcera Bartoloměje Zemana souseda matky Marie Klimovy N43, 26-0-0, svob.


Matěj Maška -

oo : Matěj Maška vul Koníček + Maria Anna Vaňatová - 6.2.1837 Kestřany 45 / Kestřany 13 / 33 / Matěj Maška vel. Koníček chalupník vlastní syn po nebožtíkovi Havlovi Maskovi vulgo Koníčkovi bývalým ??? ??? z Račic 29, a jeho manželky Terezie rozneé Zeman chalupnice z Starých Kestřan 41, 31-0-0, svob. nevěsta: Marie Anna vlastní dcera Josefa Vaňiaty knížecího poklasnýho v Starých kestřanech 1 a jeho manželky Anny rozený Haupek? vul. Štětina sedlák z Starých Kestřan , 21-0-0, svob.


Matěj - 30.1.1791 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 13 / Zeman Bartoloměj , MAriana Klimova

František - 3.10.1794 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 19 / Bartoloměj Zeman chalupník, Mariana Klimova z Kestřan 43

oo : František Zeman + Kateřina Řežábková - 13.9.1819 Kestřany 22 / Kestřany 12 / 41 / František syn Bartoloměje Zeman chalupníka ze vvsy kestřan 41, matky Marie dcery po + Pavlu klíma chalupníku z obce 43, 26-0-0, svob. nevěsta: Kateřina vdova po + Petru Anderlík domakři a mistra krejčovskýho rodila dcera po + akubu Řežábek sousedu ze vsy maletic 17, 36-0-0, vdova

on: 8.5.1866 Kestřany 22 / Kestřany 17 / 250 / František Zeman domkař odstouplý a ševcovský mistr žil s manželkou 47 roků, 73-0-0, věkem sešlý

ona: 3.12.1868 Kestřany 22 / Kestřany 17 / 270 / Kateřina Zemanová vdova po + Františku Zemanovi domakři ze St. kestřan, 85-0-0, sešlost


Jan - 28.5.1820 Kestřany 22 / Kestřany 7 / 28 / František Zeman domkař a mistr ševcovský matka: Kateřina vdova po + Petru Anderlikovi

František - 26.6.1825 Kestřany 22 / Kestřany 7 / 116 / Franz Zeman doamkř nl supna, matka: Kateřina dera jakuba Řežabka seláka z Maletic 14 a KAteřiny Našinec ze Štětic

oo : František Zeman + Kateřina Kodadová - 28.2.1859 Staré kestřany 22 / Kestřany 14 / 18 / František Zeman domakř a vlastní syn Františka Zemana vejminkáře z Starých kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rozneé Řežábek z maletic 14, 33-0-0, svob. nevěstA: Kateřina nemanželksá dcera Anny vlastní dcery Václava Kodada domakře z Zatavi 23 a manželky jeho KAteřiny rozneé Konkor z Zatavi 14, 23-0-0

ona: 14.5.1872 Staré Kestřany 22 / Kestřany 18 / 13 / Kateřina Zemanová manželka Františka Zemana , domkaře ze Strých kestřan 22, oddána 13 roků, 36-0-0


František - 20.2.1860 Kestřany 22 / Kestřany 9 / 127 / Franz Zeman domkař z Starých kestřan N 22 vlastní syn Františka zeman vejminkare z N 22 z Kestran a manzelky jeho Kateřiny rozené Řeřabek z maletic N 14 matka: Kateřina dcera Anny Kodakové domkařky dcery z Zatavi N 23 Vaclava Kodada a Anny rozene Kynkorové

oo : František Zeman + Marie Charvátová - 22.9.1885 Kestřany 4 / kestřany 14 / 166 / František Zeman čeledín ze Sarých Kestřan 4, manž. syn Františka Zemana domkaře ze St. kestřan 2 a jeho manželky + Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví, 25-5-0, nar. mat IV list 126 dne 20.2.1860, svob. nevěstA: Marie Charvátová manž. dcera Václava Charváta domkaře z Nových kestřan 56 a + jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřna 8, 24-4-0, svob, nar. mat. IV fol 99, dne 5.1.1861


Josef - 18.3.1885 Nové Kestřany 28 / kestřany 11 / 198 / nemanželské dítě, otec: František Zeman nádeník ze Starých Kestřan 22, manž. syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a + jeho manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví , matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domakře z Nových Kestřan 28 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 8, rodiče oddáni 22.9.1885, dítě oddáno 12.10.1908 v Strakonicích s Josefou Stulíkovou , nar. 16.3.1885

oo : Josef Zeman + Josefa Stulíková - 12.10.1908 Strakonice 137 / Strakonice 33 / 67 / Zeman Josef , krejčovský pomocník v Strakonicích 137, narozen v Nov. kestřanech 28 manž. syn Františka Zemana kočího v Nov. Strakonicích 137 a matky Marie rodem Charvátové z Nov. kestřan 28, nar. 18.3.1885, 23-6-0, svob. nevěsta: Stulíková Josefa manž. dcera + Auhustína Stulíka dělníka v Nov. Strakonicíh 97 zde narozena a matky Marie rodem Šerlové z Písku 116, nar. 16.3.1885, 23-6-0,s vob.


Marie Anna - 24.1.1887 Nové Strakonice 119 / Strakonice 18 / 63 / František Zeman domovník ze Nových Strakonicích 119, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví 23, matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 6

Anna - 19.7.1888 Nové Strakonice 119 / Strakonice 18 / 152 / František Zeman domovník ze Nových Strakonicích 119, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví 23, matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 6

oo : Jan Kolda + Anna Zemanová - 23.8.1909 Strakonice / hledam Strakonice 33 / 70-74 nic


Františka Alžběta - 15.11.1889 Nové Strakonice 156 / Strakonice 18 / 220 / František Zeman domovník ze Nových Strakonicích 156, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví 23, matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 3

12.1.1890 Nové Strakonice 40 / Strakonice 44 / 66 / Zemanová Františka, dcera Františka Zemana , kočího v Nových Strakonicích a manželky jeho Marie rodem Charvátz Nových kestřan 56, 0-1-27

František Václav - 3.2.1891 Nové Strakonice 156 / Strakonice 18 / 280 / František Zeman domovník ze Nových Strakonicích 156, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví 23, matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 3, dítě oddáno v Písku dne 1.3.1915 s Marií Bártovou z Písku, zemřel 19.4.1950 v Českých Budějovicích

oo : František Zeman + Marie Bártová - 1.3.1915 Písek / hledam Písek 45 / 135-143 / civil Písek 1 / 9-13 nic / strakonice 33 157-161 nic

rozvod : 19.12.1925 Písek


oo : František Zeman + Marie Pánková - 16.1.1926 Strakonice / civilní Strakonice 2 / 38 / František Zeman, , nar. Strakonice 3.2.1891, dílovedoucí, rozvedený, rodiče: František Zeman domovník v N. Strakonicích a AMrie roz. Charvátová , nevěsTA: Pánková Marie, nar. Netolice dne 31.12.1897, svobodná , služebná, rodiče: Josef Pánek dělník v Petrově Dvoře a Marie roz. Trachtová

on: 19.4.1950 v Českých Budějovicích

ona: 19.3.1990 Netolice


Božena - 13.11.1920

oo : Karel Havlíček + Božena Pánková - 6.12.1841

ona: 25.4.1968 Česká Budějovice


Bohumila - 1926

oo : ?? Hloušek + Bohumila Zemanová -

ona: 29.8.2008


Jan - 17.1.1893 Nové Strakonice 96 / Strakonice 19 / 76 / František Zeman domovník ze Nových Strakonicích 96, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví, matka: Marie , legitimovaná dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 3

17.1.1893 Nové Strakonice 96 / Strakonice 44 / 131 / o báby krteny Zeman Jan syn Františka Zemana domovníka v Nov. Strakonicích 96 a manželky jeho Marie rodem Charvátové z Nových kestřan 56, 0-0-1


Jůlie - 19.12.1896 Nové Strakonice 116 / Strakonice 19 / 289 / František Zeman kočí v Nových Strakonicích 116, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví, matka: Marie, dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 3

Karel - 3.11.1898 Nové Strakonice 116 / Strakonice 19 / 384 / František Zeman kočí v Nových Strakonicích 116, syn Františka Zemana domakře ze Starých Kestřan 22 a manželky Kateřiny rodem Kodad ze Zátaví, matka: Marie, dcera Václava Charváta domkaře z Nových Kestřan 56 a jeho manželky Anny rodem Novotný z Nových kestřan 3, zemřel 13.12.1952 v Jindřichově Hradci

oo : Karel Zeman + Anna Staňková - 15.12.1919 asi Tučapy / nebyla v Českých Buděkovicch Kniha 76 / v indexu neniani v Sobeslavi K52 / v indexu nicTucapy jsou do roku 2024 offline / neybla ani v Strakonicchc 33 / 344

potomci na MH


Tomáš - 19.12.1862 Kestřany 22 / Kestřany 9 / 138 / František Zeman domkař z Starých kestřan čís.22 vlastní syn Františka Zemana domkaře z St. Kestřan 22 a matky Kateřiny dcery Jakuba řežábka sedláka z Maletic 14, matka: Kateřina dcera Anny Kodakové vlastní to dcery Václava Kodada domakře ze Zátavy 23 a matky Anny rozené Kynkor ze Zátavy

oo : Tomáš Zeman + Marie Slepičková -


Václav - 29.7.1865 Kestřany 22 / Kestřany 9 / 151 / František Zeman domkař z Starých kestřan čís.22 vlastní syn Františka Zemana domkaře z St. Kestřan 22 a matky Kateřiny dcery Jakuba řežábka sedláka z Maletic 14, matka: Kateřina dcera Anny Kodakové hokynářky, vlastní dcery Václava Kodada domkaře ze Zátavy 23 a matky Anny rozené Kynkor ze Zátavy

oo : Václav Zeman + Terezie Kačírková - 21.11.1893 Putim 35 / Putim 14 / 99 / Václav Zeman nastávající domkař ve Starých kestřanech 22 reservník 11 c .a k. pěšího pluku píseckého syn Františka Zemana domakře ve Starých kestřanech 22 a jeho manželyk Kateřiny rod. Kodadové v Zátaví 23, 28-3-0, svob. nevěsta: Terezie Kačírková dcera Kačírkové marie provdané Kolaříkové dcery + Tomáše kačírka domakře v Putimě 25, 19-3-0, svob. nar. folie 156

on: 26.7.1940 Staré Kestřany 22 /

ona: 1.5.1957


Marie - 28.3.1894 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 43 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, oddána 20.41920 s Františkem Máchalem

oo : František Máchal + Marie Zemanová - 20.4.1920

potomci na MH


Josefa - 6.3.1896 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 71 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 8.2.1921 s Antonínem Kuthanem, zemřela dne 20.10.1952 v Praze II 499

oo : Antonín Kuthan + Josefa Zemanová - 8.1.1921

ona: 20.10.1952 Praha II / 499

on: 23.1.1976 Benešov

potomci na MH


Růžena - 22.12.1898 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 116 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 2.10.1922 s janem Vohryzkem

oo : Jan Vohryzka + Růžena Zemanová - 2.10.1922

on: 24.6.1959

ona: 31.10.1968

potomci na MH


Anna - 3.2.1901 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 150 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 12.2.1924 v BArotíně s antonínem Palečkem chalupníkem v Nv. kostelci 10

oo : Antonín Paleček + Anna Zemanová - 12.2.1924 Barotín

ona: 17.10.1969


Terezie - 22.12.1902 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 181 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 26.1.1922 s Janem Číškem

oo : Jan Čížek + Terezie Zemanová - 26.1.1922

ona: 21.1.1985


Václav - 5.6.1905 Kestřany 22 / Kestřany 11A / 216 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 23.2.1946 s Annou Šídlovou

oo : Václav Zeman + Anna Šídlová - 23.2.1946

on: 26.1.1956

ona: 26.4.1992

potomci na MH


Alžběta - 21.9.1907 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 238 / Václav Zeman domkař ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 28.10.1930 s Josefem Kotlínem z Třešně 20 ve Straých kestřanech

oo : Josef Kotlín + Alžběta Zemanová - 28.10.1930 Staré Kestřany

ona: 17.10.1995


František - 13.7.1909 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 253 / Václav Zeman chalupník ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 18.2.1933 v Putimě s Boženou Jerlovou? ze Smrkovic

oo : František Zeman + Božena Jerlová - 18.2.1933 Putim

on: 15.2.1975


Jaroslav - 22.11.1911 Staré Kestřany 22 / Kestřany 11A / 274 / Václav Zeman chalupník ze Starých Kestřan 22 manželksý syn Františka Zemana domkaře ze Starých Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví 23, matka: Terezie nemanž. dcera Marie Kačírkové dcery Tomáše Kačírka domakře z Putimě 35 a manželky jeho Barbory rodem Srnkové z Putimě 39, otec nar. 29.7.1865, matka: 28.9.1874, oddáni 21.11.1893, dítě odddáno 4.2.1947 s Annou Pichlíkovou

oo : Jaroslav Zeman + Anna Pichlíková - 4.2.1947

on: 10.4.1974


Jan Zlatoústý - 7.1.1869 Kestřany 22 / Kestřany 9 / 279 / František Zeman domkař z Starých kestřan čís.22 vlastní syn + Františka Zemana domkaře z St. Kestřan 22 a matky Kateřiny dcery Jakuba řežábka sedláka z Maletic 14, matka: Kateřina dcera Anny Kodakové hokynářky, vlastní dcery Václava Kodada domkaře ze Zátavy 23 a matky Anny rozené Kynkor ze Zátavy

Anna - 21.5.1871 Kestřany 22 / Kestřany 11 / 6 / František Zeman domkař z Starých kestřan čís.22 vlastní syn + Františka Zemana domkaře z St. Kestřan 22 a matky Kateřiny dcery Jakuba řežábka sedláka z Maletic 14, matka: Kateřina dcera Anny Kodakové hokynářky, vlastní dcery Václava Kodada domkaře ze Zátavy 23 a matky Anny rozené Kynkor ze Zátavy


Anna - 17.4.1890 Kestřany 22 / Kestřany 11 / 269 / otec nenapsán, matka: Anna manž. dcera Františka Zemana domakře ze St. kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rodem Kodadovy ze Zátaví

26.2.1891 Kestřany 22 / Kestřany 18 / 121 / Anna Zemanová nemanž. dcera Anny dcery Františka Zemana domakře z St. Kestřan 22 a manželky jeho Kateřiny rozneé Kodad ze Zátaví, 0-10-9, fraisen


oo : ?? Eisman + Anna Zemanová - mezi 1890-1920 napsáno u narozeníoo : František Egermajer + Anna Zemanová - 29.11.1920 Litice / napsáno u narození / hledám Litice 26 / 198-245 / Chotěšov 31 / 132-155


oo : František Zeman + Mariana Pecková - 24.9.1872 Staré Kestřany 22 / Kestřany 14 / 103 / František Zeman domkař ze St. kestřan 22 syn Františka Zemana domakře ze Starých kestřan 22 a matky Kateřiny dcery Jakuba Řežábka rolníka z maletic 14, 47-0-0, vdovec, nevěstA: Marie Pecka dcera Antonína Pecky plavce z Nových kestřan 16 a matky Kateřiny dcery + Bartoloměje Štolky plavce z Nových Kestřan, 31-0-0

on: 11.8.1897 Staré Kestřany 22 / Kestřany 18A / 11 / František Zeman, domkař v Starých kestřanech 22 manžel Marie, roze Peckové z Nových Kestřan 16 , 72-0-16


Tomáš - 30.12.1830 / hjledam Kestřany 8 / hledam 1-39-161 nic

on: 12.10.1887


Veronika - 28.10.1796 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 24 / Bartoloměj Zeman chalupník, Magdalena rozené Klimova z Kestřan

7.1.1800 Staré Kestřany 41 / Kestřany 15 / 18 / Veronika dcera Bartoloměje Zemana chalupníka, 3-0-0, neštovice

Bartoloměj - 20.8.1799 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 29 / Bartoloměj Zeman chalupní k, Mariana Klimova z Kestran 43

24.1.1800 Staré Kestřany 41 / Kestřany 15 / 18 / Bartoloměj syn Bartoloměje Zemana chalupníka, 0-6-0

Tomáš - 30.10.1800 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 50 / Zeman Bertoloměj chalupník, MAriana Klimova z kestran 43

oo : Tomáš Zeman + Kateřina Žišková - 22.1.1826 Putim / Putim 11 / 20 / Tomáš Zeman syn bartooměje Zemana chalupníka z Kestřan poddaný k Protivínu matky Marie Klimovy z kestran 43, 25-0-0, svob. nevěsta: Kateřina dcera FrantiškaŽišky neb Starého šenkýře chalupníka zdejšího matky Magdaleny Vaňatovy zdejší, 18-0-0

ona: 8.12.1878 Kestřany 41 / Kestřany 18 / 47 / Kateřina Zemanová manželka Tomáše Zemana výměnkáře ze Starých kestřan 41, 73-0-0

on: 12.10.1887 Kestřany 41 / Kestřany 18 / 99 / Tomáš Zeman výměnkář ze Starých ekstřan 41 vdovec po + AKteřině rodem Žiška z Putimi 40, 88-0-0


Marie - 23.10.1826 Kestřany 41 / Kestřany 7 / 139 / Tomáš Zeman chalupník , matka: KAteřina dcera france Ziška chalupníka z Putimi 42 a Marie Magdalena Srnek též z Putimy 26

oo : Josef Šindelář + Marie Zemanová - 16.8.1858 kestřany 41 / Kestřany 14 / 13 / Josef Šindelář reserinický a kolář a valstní syn Jana Šindeláře z Starých kestřan 59 a manželky jeho Kateřiny rozené Schizek? z jemnitz 3, 29-0-0, svob. nevěstA: Marie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka z Starých kestřan 41 a manželky jeho Kateřiny rozneé Žišschek z Putimi 25, 32-0-0, svob.


Marie - 4.8.1853 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 84 / nemanželské dítě, za otce se přihlásil Josef Šindelář, amtka: Marie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka z St. kestřan 41 a manželky jeho Kateřiny rozené Žiška z Putimi 40

Jan - 13.5.1858 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 99 / nemanželské dítě, za otce se přihlásil Josef Šindelář, amtka: Marie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka z St. kestřan 41 a manželky jeho Kateřiny rozené Žiška z Putimi 40

Anna - 8.6.1861 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 133 / Josef šindelář kolář ze Starých kestřan 59 vlastní syn Jána Šindeláře domakře ze Starých kestřan 59 a matky Kateřiny rozené Šípek z Jemnic u Oseka, matka: MArie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých ekstřan 41 a mAtky KAteřeiny vlastní dcery Františka Žišky chalupníka z Putimě

22.7.1861 Kestřany 59 / Kestřany 17 / 223 / Anna Šindelářová dítě Josefa Šindeláře koláře ze St. kestřan, 0-0-42

Josef - 17.5.1864 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 145 / Josef šindelář domkař a mistr kolářský ze Starých kestřan 59 vlastní syn Jána Šindeláře býv. domkaře ze Starých kestřan 59 a matky Kateřiny rozené Šípek z Jemnic 21 u Oseka, matka: MArie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých kestřan 41 a matky KAteřeiny vlastní dcery Františka Žišky chalupníka z Putimě 42

18.6.1864 Kestřany 59 / Kestřany 17 / 238 / Josef Šindelář vlastní dítě Josefa šindeláře domkaře a mistra kolářského , 0-0-63


Anna - 13.7.1829 Kestřany 41 / Kestřany 8 / 36 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma z Straých kestřan 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Maří AMgdaleny rozé Vanata z Putimi 42


Marie - 4.2.1863 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 139 / nemanželské dítě, adoptoval dne 5.6.1883 Čeněk Hamsas řídící učitel v Novém Domě , orke Křivoklát , podle soudu v Písku, matka: Anna Zemanová vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých Kestřan 41 a amtky Kateřiny rozneé Žižkové z Putimě 40


oo : Jan Čejka + Anna Zemanová - 12.6.1866 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 61 / Jan Čejka kovář obce Staré Kestřany rodič ze Svinětis , okr. Vodňanský vlastní syn Jana Čejky sedláka z Svinětic a matky Anny vlastní dcery Josefa Veselýho kováře ze Svinětic, 50-0-0, vdovec, vykázal se umrtnim listem far. uradu Bavorovského , mtrika zemřelích Kehlšaská číslo II, nevěsta: Anna Zemanová vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých kestřan a matky Kateřiny vlastní dcery Františka Žižky chalupníka z Putimě 42, 37-0-0, svob.

on: 22.7.1872 Kestřany 50 / Kestřany 18 / 14 / Jan Čejka obecní kovář ze Starých kestřan 50, 62-0-0


Alžběta - 18.1.1867 Kestřany 50 / Kestřany 9 / 198 / Jan Čejka obecní kovář ze St. kestřan 50 vlastní syn Jána Čejky sedláka ze Svinětic a manželky jeho Anny vlastní dcery Josefa Veselýho kováře ze Svinětic 20, matka: Anna Zemanová vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze St. kestřan 41 a matky Kateřiny vlastní dcery Františka Žižky chalupníka z Putimě 42

oo : Josef Šaul + Alžběta Čejková -


Barbora - 5.2.1872 Kestřany 50 / Kestřany 11 / 16 / Jan Čejka obecní kovář ze St. kestřan 50 vlastní syn Jána Čejky sedláka ze Svinětic a manželky jeho Anny vlastní dcery Josefa Veselýho kováře ze Svinětic 20, matka: Anna Zemanová dcera Tomáše Zemana chalupníka ze St. kestřan 41 a matky Kateřiny vlastní dcery Františka Žižky chalupníka z Putimě 42

29.12.1876 Kestřany 41 / Kestřany 18 / 36 / Barbora Čejka manž. dcera + Jana Čejky obecního kováře ze Starých kestřan 50 a jeho manželky Anny rodem Zeman ze St. kestřan 41, 4-11-2


Alžběta - 25.10.1831 Kestřany 41 / Kestřany 8 / 77 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma z Straých kestřan 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Magdaleny rozé Vaňata z Putimi 42

oo : Jan Bruník + Alžběta Zemanová - 26.11.1861 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 28 / Jan Bruník nádeník z Klouk vysloužilý vojín rozený v březí 14, dříve statku Křeštoviského nyní okresu Píseckého , vlastní syn Vojtěcha Bruníka podruha _?? z Březí a matky veroniky dcery + Vojtěcha Kačírka chalupníka z Březí 5, 34-0-0, svob. , nevěstA: Alžběta Zeman vlastní dcera Tomáše Zeman chalupníka ze Starých Kestřan 41 a matky Magdaleny rozené Vaňata z Putimy 42, 30-0-0, svob.


Václav - 28.8.1857 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 97 / nemanželské dítě , otec: Jan Bruník nádeník z Kluk vysloužilec rodič z březí 14 u Křeštovic vlastní syn Vojtěšcha Bruníka podruha z březí a matky Veroniy dcery Vojtěcha Kačírka chalupníka z březí, matka: Alžběta vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka z Starých Kestřan 41 a manželky jeho Kateřiny rozneé Žiška z Putimi 40, legitimován snatkem 26.11.1861


Terezie - 13.10.1833 Kestřany 41 / Kestřany 8 / 117 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma z Straých kestřan 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Magdaleny rozé Vaňata z Putimi 42


Josefa - 8.3.1858 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 98 / otec nenpsán, amtka: Terezie vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka z St. Kestřan 41 a manželky jeho Kateřiny rozené Žiška z Putimi 43

oo : Matěj Vlášek + Josefa Zemanová - 11.9.1883 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 157 / Matěj Vlášek domakř z jemnice 26 manželský syn + Jana Vláška domkaře z jemnic 26 a jeho manželky Anny rodem Kacbanda? ze Starých kestřan , 26-10-0, svob. nevěstA: Josefa Zemanová nemanž. dcera Terezie Zeman manž. dcery Tomáše Zemana rolníka ze St. kestřan 41 a ejho manželky Kateřiny rodem Žiška z Putimi 40, 25-5-0, svob.


Josef Bartoloměj - 24.5.1837 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 9 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma chalupník z Straých kestřan vel Chotiboř 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Máří Magdaleny rozené Vaňata sedlák z Putimi 42

6.2.1839 Kestřany 41 / Kestřany 17 / 90 / Josef vlastní syn Tomáše Zemana chalupníka a poddaný k protivínu, 1-6-0

Kateřina - 10.1.1840 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 21 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma chalupníka z Straých kestřan neb Chotiboř 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Máří Magdaleny rozené Vaniata sedlák z Putimi 42

oo : Josef Černý + Kateřina Zemanová - 13.5.1873 Kestřany 1 / Kestřany 14 / 108 / Josef Černý nížecí koňák ve dvoře Staro ekstřanském 1, nemanž. syn MArie Černý dcery + Václava Černýho chalupníka ze Starých kestřan 12 a Amrie rodem hrdinovy ze St. kestřan , 41-0-0,s vob. nevěstA: Kateřina Zemanová dcera Tomáše Zemana chalupníka ź 41 a matky kateřiny dcery + Františka žižky chalupníka z Putimi 4é, 33-0-0, svob.

ona: 20.4.181 Kestřany 29 / Kestřany 18 / 62 / Kateřina Černá manželka Josefa Černýho podruha ze St. kestřan 29 rodem Zeman ze St. kestřan 41, 41-0-0

on: 16.5.1882 Kestřany 29 / Kestřany 18 / 68 / Josef Cěrný podruh ze St. kestřan 29 manžel MArie rodem Štolka z Nových kestřan , 54-0-0


František - 2.1.1863 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 139 / nemanž. dítě za otce s epřihlásil Josef Černý knížecí koňák ve St. kestřanech 1 nem.syn marie Černý dcery + Václava Černýho chalupníka ze St. kestřan 12 a AMrie roz. hrdina ze St. kestřan , matka: Kateřian Zemanová vlastní dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých Kestřan 41 a matky akteřiny rozené Žižkové z Putímě 40


oo : Josef Černý + Marie Štolková - 1881-1882


Matěj - 16.2.1843 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 35 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn po neb. Bartoloměji Zemanovi vejminkáře z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma chalupníka z Straých kestřan neb Chotiboř 43, matka: Katřina vlastní dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Máří Magdaleny rozené Vaniata sedlák z Putimi 26

oo : Matěj Zeman + Marie Píšová - 25.1.1876 kestřany 41 / Kestřany 14 / 122 / matěj Zeman rolník ze St. kestřřan 41 syn tomáše Zemana rolníka ze St. kestřan 41 a matky Kateřiny dcery Františak Žižky chalupníka z Putimi 40, 32-0-0, svob. nevěstA: Marie dcera amtěje Píšy rolníka ze St. kestřan 1é a matky AAlžběty dcery Matěje Levýho rolníka z Petrovic 14, okr. Strakonce, 22-0-0, svob.


Václav - 16.9.1880 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 125 / Matěj Zeman , rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera + Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický , oddán 5.9.1908 ve Straém Rožmitálu s Marií matějkovou , zemřel 24.2.1915 v nemocnici Sjevdjelja v Srbsku na voj, hřbitově tamtéž pohřben, dle legionáře Josefa Černího -zátaví , dle zanesení v úmrtní knize čs. horský pluk č.4 I fol. 64 v pe?? dne 10.11.1920

oo : Václav Zeman + Marie Matějková - 5.9.1908 Starý Rožmitál / Starý Rožmitál 42 / 247 / Zeman Amtěj , mladší šafář v Pátku 1 nar. ve Strých kestřanech 41, manž. syn Matěje Zemana rolníka ve Starých kestřanech 41 a AMrii rod. Píša ze St. kestřan 10, 27-10-0, svob. nevěstA: Marie amtějková nar. ve Věšíně 1 okres Březnice hjt. Blatná manž. dcera Viléma matějky rolníka a hostinského ve Věšíně 1 a Anny rod. Felt z Věšína 15 , 21-7-0, nar. 15.12.1886, svobodná

on: 24.2.1915 zemřel v nemocnici Sjevdjelja v Srbsku na voj, hřbitově tamtéž pohřben, dle legionáře Josefa Černího -zátaví , dle zanesení v úmrtní knize čs. horský pluk č.4 I fol. 64 v pe?? dne 10.11.1920 -


Josef - 30.6.1882 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 152 / Matěj Zeman, rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera + Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10 a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický zemřel 13.8.1882

13.8.1882

Josef - 18.8.1883 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 168 / Matěj Zeman, rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10 a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický

oo : Josef Zeman + Anna Rybáková - 30.9.1913 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 296 / Josef Zeman narozen v Starých Kestřanech 41, rolník v Straých kestřanech 41 manželský syn Matěje zemana rolníka ze St. kestřan 41 a jeho manželky Marie rodem Píša ze St. kestřan 10, nar. 18.8.1883, 30-1-0, svob. nevěstA: Anna Rybáková narozena v st. kestřanech 42 dne 1.8.1893, manželská dcera Václava rybáka chalupníka ze Starých kestřan 42 a jeho manželky Barbory rodem Raba ze Starých kestřan 42, 20-2-0, svobodná

ona: 1920


Marie - 4.1.1915 Kestřany 41 / Kestřany 11A / 300 / Jsoef Zeman , narozen v St. kestřanech 41 dne 18.8.1883, rolník tatméž manž. syn Matěje Zemana rolníka ze St. kestřan 41 a jeho manželky Marie rodem Píša ze St. kestřan 10, matka: Anna Rybáková narozená v St. kestřanech 42 dne 1.8.1893, manž. dcera Václava Rybáka chalupníka ze Starých kestřan 42 a jeho manželky Barbory rodem Raba ze Starých kestřan 42, rodiče oddáni 30.9.1913

5.1.1915


oo : Josef Zeman + Marie Rybáková - 11.2.1920 Kestřany 41 / dohledat bude v archivu v roce 2024


Anna Josefa - 29.1.1923 Kestřany 41 / dohledat bude v archivu v roce 2049

Růžena - 10.1.1926 Kestřany 41 / dohledat bude v archivu v roce 2049


Marie - 26.8.1885 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 204 / Matěj Zeman, rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10 a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický

kř.l. 1939

Josefa - 10.3.1887 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 225 / Matěj Zeman, rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10 a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický

oo : Jan Eliášek + Josefa Zemanová - 18.11.1913 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 297 / Jan eliášek narozen v Budičovicích 13, okr. Vodňany domkař z Albrechtic 5, okr. Vodňany manž. syn Jana Eliáška domkaře v Albrechticích 5 a jeho manželky Marie rodem Kůbové z Budičovic 13, nar. 28.3.1880, 33-7-0, svob. nevěstA: Josefa Zemanová narozená v St. kestřanech 41, manž. dcera Matěje Zemana rolníka ze St. kestřan 41 a ejho manželky Marie rodem Píša ze St. kestřan 10, nra. 10.3.1887, 26-8-0, svob.


Anna - 29.1.1891 Kestřany 41 / Kestřany 11 / 282 / Matěj Zeman, rolník ze Starých kestřan 41, manž. syn Tomáše Zeman výměnkáře ze Starých kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem žižka z Putimi, matka: Marie manželská dcera Matěje Píšy rolníka ze Starých kestřan 10 a jeho manželky Alžběty rodem levý z Petrovic, okres Strakonický

29.8.1893 Kestřany 41 / Kestřany /


Barbora - 7.2.1847 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 53 / Tomáš Zeman chalupník z St. kestřan 41 a syn manžel. Bartoloměje Zemana chalupníka z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma chalupníka z Straých kestřan neb Chotiboř 43, matka: Kateřina manželská dcera Františka Žišky chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Magdaleny rozené Vaniaty z téhož města

oo : Václav Budín + Barbora Zemanová - 21.9.1880 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 140 / Václav Budín kovářský pomocník ze Stožic 24, manž. syn Tomáše Budína podruha ze Stožic a ejho manželky Kateřiny rodem baloušek z Krče, okrs Vodňany, 28-3-0,. svob. nevěsta: Barbora Zemanová manž. dcera Tomáše Zemana výměnkáře ze Starých ekstřan 41 a jeho manželky kateřiny rodem Žižkz z Putimi 41, 33-1-0


Růžena - 10.7.1849 Kestřany 41 / Kestřany 9 / 66 / Tomáš Zeman chalupník vlastní syn Bartoloměje Zemana chalupníka z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozene Klíma chalupníka z Straých kestřan, matka: Kateřina vlastní dcera Františka Čiška chalupníka z Putimi 40 a jeho manželky Magdaleny rozené Vaniaty z téhož města

oo : Jakub Havlíček + Růžena Zemanová - 17.5.1881 Kestřany 41 / Kestřany 14 / 145 / Jakub havlíček domakř z Nové Dobve 33, manž. syn Jsoefa Havlíčka domakře z Nové Dobvi 33 a jeho manželky Rosalie rodem Valvoda? z Nové Dobvi 1, 36-10-0, svob. nevěsta: Rosalie Zeman manželská dcera Tomáše Zemana chalupníka ze Starých Kestřan 41 a jeho manželky Kateřiny rodem Žižka z Putimi 40, 31-9-0, svob.

ona: 11.1.1889 Nová Dobev 33 / Kestřany 18 / 105 / Rosalie havlíček manželka Jakoba Havlíčka domkaře z Nové Dobvi 33 rodem zeman ze St. kestřan 41, 39-0-0, neštovice


Pavel - 30.6.1803 Kestřany 41 / Kestřany 5 / 54 / Bartoloměj Zeman chlaupník, MAriana Klimova z Kestran 43

11.3.1808 Staré Kestřany 41 / Kestřany 15 / bohužel záznamy mezi 12.10.1807-8.5.1808 nejsou snimek 30-31

Jan - 22.6.1806 Staré Kestřany 41 / Kestřany 5 / 76 / Bartoloměj Zeman chalupník, Magdalena Klimova z Kestran 43

oo : Jan Zeman + Barbora Rozhoňová - 31.1.1842 Staré kestřany 22 / Kestřany 13 / 59 / Jan Zeman podruch vlastní syn po nebožtíkovi Bartoloměji Zemanovi ??? pánovi z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozené Klima chalupnik z Starych kestran 43, 36-0-0, nevěsta: Barbara vlastní dcera po nebožtíkovi Šimonovi Rozhoňovi tesařským mistrovi od Řelly 33, pasntví Protivín a jeho manelky Rozalie rozené Blaha z Starých kestřan , 31-0-0, svobodná

ona: 1.2.1850 Kestřany 47 / Kestřany 17 / 163 / Barbora Zeman, manželka Jana Zemana domakře z Starých kestřan 47, 38-0-0


Marie - 11.2.1834 Kestřany 3 / Kestřany 8 / 124 / nemanželské dítě, Jan Zeman podruh vlastní syn po neb. Bartoloměji Zemanovi vejminkářovi ze Starých kestřan 41 a ejho manželky mariany rozené klíma chalupník z Starých Kestřan 43, matka. Barbora vlastní dcera po + %Simonovi Rozhonovi bývalém tesařským mistrovi knížecí dřevoplavby z Rechly 33, pasntví Protivín a jeho manželky ROzarie rozené Blaha knizeciho šafáře byvaleho v Votcirich?


Marie - 15.12.1858 Kestřany 47 / Kestřany 9 / 101 / otec nenpsán, matka: Marie vlastní dcera Jana Zemana domakře z Starých kestřan 47 a manželky jeho Rosalie rozené Rosho z Nových Kestřan 33, zemřela 10.1.1859

11.1.1859 Kestřany 47 / Kestřany 17 / 210 / Marie Zeman nemanž. dcera Marie Zemanové vlastní dcery jana Zemana domakř z Starých Kestřan 47 a manželky jeho Rosalie rozené Roston z Nových kestřan, 0-0-26


Jan - 13.7.1842 Kestřany 22 / Kestřany 9 / 32 / Jan Zeman podruh vlastní syn po nebož. Bartoloměji Zemanovi vejminkářovi z Starých kestřan 41 a jeho manželky Mariany rozneé klima chalupníka z Ratiboře 43, matka: Barbara vlastní dcera po nebož. Šimonovi Rozhonovi bývalým tesařským plav?y mistrovi z Ruchbik? 39 panství Protivín a jeho manželky Rozalie rozené Blaha ??? Štefan z Starých kestřan 1

oo : Jan Zeman + Kateřina Lišková - 20.11.1871 Kestřany 47 / Kestřany 14 / 100 / Jan Zeman vojenský dovolenec od 11. oluku pěchoty a nastávající podruh ze Starých Kestřan 47 syn Jana Zemana domkaře ze Starých kestřan 47 a matky Barobry dcery Šimona Rozhona bývalého tesařského plavby mistra v Rechlíchě 33, 29-0-0, nevěsta: Kateřina Lišková nemanž. dcera Mariany Liškové vdovy , dcery + Jana Kavalíra knížecího plavce z Nové Dobvi 32 a jeho manželky Barbory rozené Kovářové, 31-0-0, svob.


Marie - 17.9.1876 Kestřany 27 / Kestřany 11 / 71 / Jan Zeman podruh ze Starých ekstřan 27, manž. syn Jana Zemana domakře ze Starých Ksetřan 47 a jeho manželky Barbory rodem Rozhon z Rechlí 33 u Nových Kestřan , matka: Kateřina nemanž. dcera Marie Anny Liška vdovy dcery + Jana kavalíra palvce z nové Dobvi 32 a jeho manželky Barbory rodem Vobeník z Kovářova

Kateřina - 11.10.1878 Kestřany 48 / Kestřany 11 / 96 / Jan Zeman podruh ze Starých kestřan 48, manž. syn Jana Zemana domakře ze Starých Kestřan 47 a jeho manželky Barbory rodem Rozhon z Nových Kestřan 33, matka: Kateřina nemanž. dcera Marie Anny Liška vdovy dcery + Jana kavalíra palvce z nové Dobvi 32 a jeho manželky Barbory rodem Vobeník z Kovářova

oo : František Zelenka + Kateřina Zemanová - 26.11.1901 Kestřany 12 / Kestřany 14 / 249 / františek Zelenka narozen v Nové Vsi 9 nádeník v Straých Kastřanech 12 syn Matěje Zelenky nájmeníka z Nové Vsi 9 a manželky jeho Anny rodem mačíkové z nové Vsi 4, orkesPísek, nar. 6.3.1877, 24-0-0, svob. nevěsta: Kateřina Zemanová narozená v Straých kestřanech 47 dcera Jana Zemana nájemníka v Straých kestřanech 12 a manželky ejho KAteřiny rodem Liškové z Nové Dobvve 32, nar, 11.10.1878, 23-0-0


Josefa - 9.3.1882 Kestřany 48 / Kestřany 11 / 145 / Jan Zeman podruh ze Starých kestřan 48, manž. syn Jana Zemana domakře ze Starých Kestřan 47 a jeho manželky Barbory rodem Rozhon z Nových Kestřan 33, matka: Kateřina nemanž. dcera vdovy Marie Anny Liška manž. dcery + Jana Kavalíra palvce z nové Dobvi 32 a jeho manželky Barbory rodem Vobeník z Kovářova, okr. Milevský

oo : František Jůzek + Josefa Zemanová - 8.2.1909 Lhota u Kestřan 21 / Kestřany 14 / 281 / František Jůzek narozen v Písku Budějovickém předměstí 100, c.k. poštovní zřízenec v písku , Hálkova ul. 136, vdovec po + Josefa rozené Halek z Velkých Nepodřic , okr. Písek, manž. syn Vojtěcha Jůzka obuvníka v Písku a jeho manželky Marie rodem Zajíček z Písku, nar. 6.11.1870, 38-3-0, vodvoec, nevěsta: Josefa zemanová narozená v Starých kestřanech 48 bytem v lhotě 21, manž. dcera Jana Zemana nádeníka ve Lhotě 21 a jeho manželky Kateřiny nemanž. dcery vdovy Marie Liška manželksé dcery Jana Kavalíra plavce z Nové Dobve 32 a Abrbory rodem Voborník z kovářova , nar. 9.3.1882, 26-10-0, svobodná


Růžena - 9.5.1847 Kestřany 47 / Kestřany 9 / 55 / Jan Zeman domakř vlastná syn Bartoloměje Zemana vejminkáře z Starých kestřan 41 ajeho manželky Mariany Klima chalupnik z Starých Kestřan 43, matka: Barbora vlastní dcera Šimona Roshon byvaleho tesařského plavby mistra na Řechluh a jeho manželky Rosalie


Jan Evangelista - 22.10.1869 Kestřany 47 / Kestřany 9 / 282 / otec ennpsán, matka: Rosalie vlastní dcera Jána Zemana a domkaře ze St. kestřan Chotibořic 47 a matky + Barbory vlastní dcery Šimona Roshona tesařského mistra ??? z Rochlí u Nových kestřan


oo : Jan Zeman + Marie Filcová - 18.7.1850 Staré kestřany 47 / Kestřany 13 / 99 / Jan Zeman domkař vlastní syn Bartoloměje Zemana gruntovníka z Starých kestřan 41 a manželky jeho Marie rozené klima, 43-0-0, vdovec, manželka: Marie vlastní dcera Václava Filce pastýře z Starých kestřan 7 a manželky jeho marie rozené janeš, 30-0-0, svob.

on: 9.3.1890 Kestřany 47 / Kestřany 18 / 116 / Jan Zeman výminkář a podruh ze Starých Kestřan 47 manžel Marie rozené Filz z Npodřic , okr Písek, 86-0-0

ona: 17.1.1894 Kestřany 47 / Kestřany 18 / 135 / Marie Zemanová vdova po + janu Zemanovi domakři ze Starých Kestřan 47 rozená Filcová ze Starých Kestřan , 74-0-0


František - 16.7.1852 Kestřany 47 / Kestřany 9 / 79 / Jan Zeman domakř a vlastní syn Bartoloměje Zemana chalupníka z Starých Kestřan 41 a manželky jeho Marie rozené lima, matka: Marie vlastní dcera Václava Filce pastýře z Starých Kestřan 7 a manželky jeho Marie rozené Janeš

oo : František Zeman + Marie Trčková - 22.11.1875 Kestřany 47 / Kestřany 14 / 121 / František Zeman domkař ze Starých kestřan 47 syn Jana Zemana domkaře ze Starých kestřan 47 a matky Marie dcery Václava Filce obecního pastýře ze Starých Kestřan 7, 23-0-0, svob., nevěstA: Marie Trčková dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a matky Anny dcery matěje Mášky rolníka ze Sudoměře 4, 22-0-0, svob.

on: před 28.4.1892


Marie - 5.6.1875 Lhota u kestřan 18 / Kestřany 11 / 55 / nemanželské dítě , za otce se přihlásil František Zeman domkař ze Straýdh Kestřan 47 syn Jana Zemana domkaře ze St. kestřan 47 a Marie dcery Václava Filce obecního pastýře ze St. kestřan 7, matka: Marie dcera + Jana Trčky chalupníka ze LHoty 18 a matky Anny dcery Matěje mašky rolníka ze Sudoměře, dítě oddáno s Václavem Zedníčkem 1.6.1908 ve St. kestřanech tom IV fol 266

oo : Václav Zedníček + Marie Zemanová - 1.6.1908 Kestřany / Kestřany 14 / 278 / Václav Zedníček narozen v Nové Dobevi 35 dne 6.4.1882, čeledín v kížecím dvoře v St. kestřanech 1, manž. syn Jana Zedníčka domkaře v Nové Dobvi 67 a jeho manželky Rosalie rodem Foršt ze Staré Dobve 11, 26-4-0, svobodná, nevěstA: Marie Zemanová narozen ve Lhotě 18, dne 5.6.1875, dcera Františka Zemana nádeníka v Straých kestřanech 57 a jeho manželky Marie rodem Trčka ze Lhoty 18, 32-11-0, svobodná


Jan - 4.5.1877 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 81 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domakře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřam 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 9, zemřel 20.3.1953 Újezd u Vodňan

oo : Jan Zeman + Marie Klímová - 22.1.1901 Kestřany 57 / Kestřany 14 / 244 / Jan Zeman dělník v St. kestřanech 57 syn Františka Zemana nájemníka ze Starých kestřan 57 a manželky jeho Marie rodem Trčkové ze Lhoty 18, nar. 4.6.1877, 23-6-0, svobodný, nevěsta: Marie Klímová dcera Josefa Klímy nájemníka z Nových Kestřan 1 a mnaželky jeho Rosalie rodem Jankovské z NOvých kestřan 30, nar. 10.8.1876, 24-0-0, svobodoná

ona: 11.12.1907 Kestřany 1 / Kestřany 18A / 70 / Marie Zemanová narozená v Nových kestřanech 30 manželka Jana zZemana knížecího kočího ve dvoře v Straých kestřanech 1, rodem Klíma z Nových kestřan 30, nar. 10.8.1876, oddáni 22.1.1901, tubera


František - 29.12.1902 Staré Kestřany 62 / Kestřany 11A / 181 / Jan Zeman nájemník v St. kestřanech 62 syn Františka zemana nájeníka ze St. kestřan 57 a manželky jeho Marie rodem Trčkové ze Lhoty 18.,nar. v st. kestřanech dne 4.6.1877, nevěstA: Marie klímové dcera Josefa klímy nájmeníka z Nových Kestřan 30 a manželky jeho Rosalie rodem jankovské z Nových kestřan 30, nar. 10.8.1876, oddáni 22.1.1901, dítě oddáno 12.1.1929 Skočice s Aloisii marešovou

oo : František Zeman + Aloisie Marešová - 12.1.1929 Skočice


oo : Jan Zeman + Barbora Zedníková - 17.2.1908 Kestřany 1 / Kestřany 14 / 278 / Jan Zeman narozen ve Starých Kestřanech 47 dne 4.6.1877, čeledín v knížecím dvoře v Starých Kestřanech 1, vodovec po + marii roz. Klíma z Nových Kestřan 1, manž. syn Františka Zemana nájemníka v St. kestřanech 57 a jeho manželky Marie rodem Trčka ze Lhoty 18, 30-8-0, vodovec, nevěsta: Barbora Zedníková narozená v St. Kestřanech 58 dne 8.12.1870, služebná v knížecím dvoře v Starých kestřanech 1, manželská dcera Antonína Zedníka mistra krejčovského v St. kestřanech 58 a jeho manželky Anny rodem Vachtarovy ze Straých kestřan58, 37-2-0, svobodná

on: 20.3.1953 Újezd u Vodňan / dohledat není online / napsáno u narození


Alžběta - 14.11.1878 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 97 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domakře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4, zemřela 29.3.1953 v Písku

oo : František Man + Alžběta Zemanová - 30.1.1899 Kestřany 1 / Kestřany 14 / 232 / František man starší čeledín v knížecím dvoře v Starých kestřanech 1, manželský syn Frantšika Mananádeníka v St. kestřanech 30 a mnaželky jeho Marie rodem Doušové z Starých kestřan 56, nar. 14.12.1870, 28-0-0, svob. nevěstA: Alžběta Zemanová manželská dcera Františka Zemana nájemníka ze Straých kestřan 57 a manželky jeho Marie rodem Trčkové ze Lhoty 18, nar. 14.11.1878, 20-0-0, svob.

ona: 29.3.1953 Písek / napsáno u narození


František - 3.3.1881 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 131 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domakře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

kř l : 1920 a 1940


Anna - 1.7.1882 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 152 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domakře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

26.9.1882 Kestřany 47 / Kestřany 18 / 70 / Anna Zeman manželská dcera Františka Zemana domkaře z Nových kestřan 47a jeho manželky Marie rodem Trčka ze Lhoty 18, 0-2-26

Václav - 13.7.1883 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 167 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domakře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

9.2.1884 Kestřany 47 / Kestřany 18 / 78 / Václav Zeman manž. syn Františka Zemana domkaře ze St. kestřan 47 a jeho manželky Maie rodem Trčka ze Lhoty 18, 0-6-20

Anna - 2.5.1885 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 200 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana výminkáře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filce z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

kř.l. 8.10.1907 / dohledat

Tomáš - 19.12.1886 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 220 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domkaře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filec z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

kř.l. 1912

Antonie - 31.5.1889 Kestřany 47 / Kestřany 11 / 255 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domkaře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filec z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera + Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

oo : František Němec + Antonie Zemanová - 30.6.1915 Kestřany 65 / Kestřany 14 / 301 / Frnatišek němec, narozen v Milenovicích 5 okr Vodňany, dne 26.5.1878, domkař v Milenovicích 34 manž. syn Františka němce domkaře v Milenovicích 34 a jeho manželky Kateřiny rodem Koza z Milenovic 32, 37-1-0, svob. nevěsta: Antonie Zemanová narozna v Starých kestřanech 47, dne 31.5.1889, manž. dcera Františka Zemana nájemníka v Straých Kestřanewch 65 a jeho manželky Marie rodem Trčka z Lhoty 18, 26-6-0, svob.


Josef - 28.4.1892 Kestřany 47 / Kestřany 11A / 13 / František Zeman domkař ze St. Kestřan 47 manž. syn Jana Zemana domkaře ze St. Kestřan 47 okres Písek a jeho manželky Marie rodem Filec z St. kestřan 7, matka: Marie manž. dcera Jana Trčky chalupníka ze Lhoty 18 a jeho manželky Anny rodem Máška ze Sudoměře 4

29.12.1892 Kestřany 47 / Kestřany 18 / 130 / Josef Zeman syn Františka Zemana nájemníka ze Starých ekstřan 47 a manželky jeho Marie rodem Trčka ze Lhoty 18, 0-8-0, psotník


Magdalena - 21.2.1763 Chotěbořice / Kestřany 3 / 57 / Magdalena leg. filia Thoma Pinter cazary Kotiboricensisi et uxoris ejus Marianna

31.3.1764 Chotěbořice / Kestřany 4 / 11 / Magdalena legitima filia Thoma Pinter casary ex Kotiborice, 1-1-10

Magdalena - 1.2.1765 Chotěbořice / Kestřany 3 / 61 / Magdalena legitima filia Thoma Pinter aliter Zeman cazary Kotiborice, et uxoris ejus Magdalena subditorium Protivin lev: katerina Rutova ??,

Antonín - 12.6.1767 Chotěbořice / Kestřany 3 / 69 / Antonius filius leg. Thoma Pinter casary, et Marie Anna uxoris, svedci Antoni Vlach, testes: Paulus Pachaušek, aterina exor Martini Ruth ex pago Kestran

Kateřina - 30.8.1769 Chotěbořice / Kestřany 3 / 78 / Catharina leg. filia Thoma zeman casary et magdalena uxoris

Dorota - 8.2.1772 Chotěbořice 41 / Kestřany 3 / 85 / Thoma Zemann vel. Pinter casarius et Maria Anna subditi Protivensky lev: Dorota Madarova ??? ex pago Zattaw, testes Mariana Pechnuhikova? a Antonin Wlach ambo ex Kestran

23.12.1772 Kestřany 41 / Kestřany 4 / 35 / Dorota superstei filia post defunctum Thomam Pinter casari, 0-10-0


oo : Bartoloměj Hovorka + Mariana Zedníková - 19.5.1772 Kestřany 41 /kestřany 3 / 165 / honestus Bartholomeus proprius superstei filius post def. Laurentium Hovorka casarium ex kastran 4, cum honesta Maria Anna supertite vidna post def. Thomam Pinter casarium ex apgo Kestran , sponsus famulaus in pago Raciz subrio? 4 nun in pago kestran habitat sub uno 41

ona: hledam Kestřany 19 / 26-jako Hovorkovou


Florián - 6.5.1719 Kestřany / Kestřany 2 / 8 / Jiříka Zemana a Julyany rdódičů

3.6.1720 Kestřany / Kestřany 2 / 81 / ditě Florian Jiříka Zeman, 4-0-0

Barbora - 26.11.1721 Kestřany / Kestřany 2 / 9/ Jiříka Zemana a Julyany rdódičů


oo : Vavřinec Vrťátko al. Zeman + Juliana Zemanová - 12.10.1721 Kestřany / Kestřany 2 / 56 / Vavrinec Vrtatko vdovec s Julianom po neb Jirikovy Zemanovy vdovoui

ona: 3.3.1753 Chotibořice / Kestřany 3 / 193 / Juliana Vrťátková 71-0-0

on: 2.4.1756 Chotěibořice / Kestřany 3 / 196 / Vařinec Vrťátko, manž. kateřina, 63-0-0


Ignác - 28.7.1723 Kestřany / Kestřany 2 / 11 / Vavřince Vrťátky a Juliany rodičů, všichni z Kestřan

18.3.1734 Chotibořice / Kestřany 2 / 87 / Ignacius(Ignác) filius(syn) Laurenty(Vavřince) Vrťátko, 11-0-0

František - 5.10.1726 Kestřany / Kestřany 2 / 13 / Vavrinec Vrtatko a Juliana rodičů poddanýchdole na stranec napsano: prafatus infans Franc: Vrtatko factus est sacerdos ecclesiasticus qui obiit A: 1772 Die 5.2.: qua fund: Capellanus Netolicii

1750 - Soupis poddaných Velkostatek Protivín 92 / str. 202Vavřinec Zeman 57, žena Juliana 63, děti Franz 23, študíruje svobodnej


Jan - 27.8.1731 Kestřany / Kestřany 2 / 16 / legitimorum parentum patris: Laurenty Zeman mat. Juliana

23.2.1733 Chotibořice / Kestřany 2 / 86 / Ignacius(Ignác) filius(syn) Laurenty(Vavřince) Vrťátko,1-6-0NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

oo : Jiří Zeman + Alžběta -


Alžběta - 17.12.1682 Kestřany / Kestřany 1 / 7 / Georgius Zeman m Alžběta

112 - Dorota6.2. Kestřany / 6264 / 112 / 6.2.1707 Dorota, otec Jan Zeman, matka Alžběta

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu