Rodokmen: Žiška/Čížek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Čižek + Kateřina Petrášková -


Josef - 1792

oo : Josef Čížek/Žiška + Anna Hesová - 8.7.1822 Šbihov 2 / Švihov 06 / 26 / Josef vysloužilý kapitulant a syn Jana Žižka tesaře z Lauti svoboníka z N2 a matky kateřiny rozneé Petrašek z Jablan téhož panství, 30-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Františka Hesa kramáře a souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodský ze Seče pasntví Lukavicské, 22-0-0, svob.


Magdalena - 9.9.1822 Švihov 70 / Švihov 06 / 48 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozneé Hospodský ze Seče pasntví Lukavské

oo : Damián Leitner + Magdalena Žišková 1.7.1847 Rokycany 62 / Rokycany 23 / 66 / Damian Leitner měšťan a obchodník v střizném zboží v Rokycanech syn + Viktorína Leitnera měš´tana a obchodníka v střižném zboží z rokycan 62 a barbory rozené Wawrouškové z rokycan 62, 50-0-0, vdovec, Magdalena Žišková dcera Josefa Žišky kapitulanta vysloužilého a obchodníka v drobném zboží ze Švihova panství Chudenic 70 a Anny rozneé Hessové ze Švihova

potomci rodokmen Leitner


Josef - 13.3.1824 Švihov 70 / Švihov 06 / 52 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Anna - 12.2.1826 Švihov 70 / Švihov 06 / 58 / Josef Čížka soused zdejší, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře ze Švihova 80 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Zeleno Horské

Vojtěch - 23.12.1827 Švihov 70 / Švihov 06 / 64 / Josef Žiška obyvatle z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodksý z Nepomuku , pasntví Zelená Hora

Alžběta - 14.7.1829 Švihov 26 / Švihov 06 / 68 / Josef Čiška recte Žiška soused z Švihova , matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova a makty Evi ropzneé Hospodský z Nepomuku panství Zleneá hora

Terezie - 18.6.1831 Švihov 26 / Švihov 06 / 75 / Josef Žiška soused z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda z Švihova a matky evi rozené Hospodský z Nepomuku na Zinkovsku

oo : Emanuel Keller + Terezie Žišková - nebyl to Švihov, možná vesnice okolo ve farnosti

potomci v rodokmenu Keller


Anna - 26.7.1866 Radnice 234 / Radnice 29 / 31 / dvoče s Emanuelem, otec: Keller emanuel obchodník v Radnicích 234, syn Václava Kellera obchodníka v radnicích 114 a matky Barbory rozené Kelnerové ze Žebráku 74, matka: Žišková Terezie dcera Jsoefa Žišky obchodníka v Klatovech 60 a matky Anny rozneé hehsové ze Švihova okres Klatovský


Františka -

oo : Antonín Karban + Františka Čižková - hledám Klatovy 28 / 22-31 nic / Švihov 09 / 6-15 nic / Hořovice 13 /308-312

potomci v rodokmenu Karban


Antonín - 7.7.1857 Hořovice 4 / Hořovice 09 / 37 / Karban Antonín obchodník z Hořovic 4, syn Antonína Karbana obchodníka z Hořovic 4 a matky Anny rozené Šulc z Kožlan , okres Kralovický, matka: Karban Františka dcera Josefa Lišky obchodníka z Klatov 42 a matky Anny rozneé Hosové ze Švihova okres Švihovskýoo : Matěj Žižka + Kateřina - -


Marie - 1833

oo : Dominik Fiala + Marie Žižková - 1.2.1853 Bavorov / Bavorov 18 / 39 / Dominik Fiala kramář v Bavorově et supra 76 syn Václava Fialy hadráře z Bavorova a Johany Poberové z Nimejo? 20-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Matěje Žišky koňského obchodníka z Mardovic 3 kraje Plzeňského podkraje Vimberského okresu Volyňského a Apoleny Seidenberger kramářky z Pfeferschlagu 1, kraje Plzenský podkraj a okresu Prachatického , 20-2-0, svob.

potomci v rodokmenu Fialaoo : Josef Žiška + Veronika Holá -


Karolína -

Anežka Karolína - 18.11.1830 Temelinec 4 / Křtěnov 9 / 31 / otec nenpsán, matka: Karolína dcera Josefa Žišchky v. Žižky měšťan z Netolic m. Veronika

oo : Josef Staubert + Anežka Žišková - 8.1.1850 Vrtochovy Janovice 4 / Vrtochovy Janovice 06 / 51 / Jsoef Staubert brusíř z Desawy blíž Sušic příslušící k prawomosnosti Mutické okresu táborského pozůstalý vlastní syn po + Janu Staubertovi domkaři z Desawy a amtky terezie rozené Bauerové z Kantu statku Dewavského u Sušice, 23-6-0, svob. nevěsta:Anežka Karolína nemanželská dcera Karolíny Žiškové občanky z Netolic narozené v místě Temelinec farního okresu Křtěnov, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Štaubert


Kateřina -

oo : Michael Kulička + Kateřina Žišková -


oo : Jan Krzák + Kateřina Žišková -


Františka - 6.5.1862 Kukle 2 / Myšenec 4 / 209 / Jan Krzák světem chodící kramář , nemanželský syn Marie Krzákovi vdovy a dcery Františka Bílka domkaře z Dobronic, okresu Mlado Vožického, kraje Táborského, matka: Kateřina Kulička nemanželská dcera Karolíny Žiškové z Vranovi a dcery Josefy Žišky sedláka z Netolicra Karolíny Žiškové z Vranovi a dcery Josefy Žišky sedláka z Netolic

Alžběta - 18.4.1866 Obora 27 / Radobytce 9 / Jan krsák kramář z Malovic 27 syn + Marie Krsákové podruhyně z Dobronic 11 okres Běchyň,. kraj táborský, matka: Kateřina Kulička vdova + Michala Kuličky podruha z Štěpánova dcera Karolíny Žiška podruhyně z Vránova od dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic

Kateřina - 24.8.1868 ve Stalci, Malovice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 246 / Jan Krzák kramář z Malovic 11 syn marie Krzák, dcery Jakuba Krzáka domkařské chalupníka z Dobronic , okres bechyň a Anny rozené urbanové, matka: Kateřina jest vdova po + Michalu Kuliček kramáře ze Štěpánova 160, dcera Karoliny Žiška podruhyně z Červeného Dvora u Netolic dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic a Veroniky dcery Františka Holý občana z Lišova
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8411/46

Klatovy 59 / 147nesvetsti svihov

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0590-n?x=-7&y=442&w=504&h=223

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0750-n?x=-31&y=402&w=604&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0800-n?x=451&y=429&w=504&h=223

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0830-n?x=-42&y=339&w=604&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0350-o?x=304&y=131&w=733&h=321

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0330-o?x=346&y=331&w=733&h=321

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0320-o?x=394&y=394&w=611&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0260-o?x=382&y=203&w=509&h=223https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8750/29