Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Žiška/Čížka

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Jan -

oo : Jan Žiška + Kateřina Petrášková -


Josef - 1792

oo : Josef Žiška + Anna Hesová - 8.7.1822 Švihov 2 / Švihov 06 / 26 / Josef vysloužilý kapitulant a syn Jana Žižka tesaře z Lauti svoboníka z N2 a matky kateřiny rozneé Petrašek z Jablan téhož panství, 30-0-0, svob. nevěsta: Anna dcera Františka Hesa kramáře a souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodský ze Seče pasntví Lukavicské, 22-0-0, svob.


Magdalena - 9.9.1822 Švihov 70 / Švihov 06 / 48 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Švihova 70 a matky Evi rozneé Hospodský ze Seče pasntví Lukavské

oo : Damián Leitner + Magdalena Žišková 1.7.1847 Rokycany 62 / Rokycany 23 / 66 / Damian Leitner měšťan a obchodník v střizném zboží v Rokycanech syn + Viktorína Leitnera měš´tana a obchodníka v střižném zboží z rokycan 62 a barbory rozené Wawrouškové z rokycan 62, 50-0-0, vdovec, Magdalena Žišková dcera Josefa Žišky kapitulanta vysloužilého a obchodníka v drobném zboží ze Švihova panství Chudenic 70 a Anny rozneé Hessové ze Švihova

potomci rodokmen Leitner


Josef - 13.3.1824 Švihov 70 / Švihov 06 / 52 / Josef Čížka vysloužený kapitulant, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda ze Šihova 70 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Luakvské

Anna - 12.2.1826 Švihov 70 / Švihov 06 / 58 / Josef Čížka soused zdejší, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře ze Švihova 80 a matky Evy rozené Hospodský ze Serče pasntví Zeleno Horské

Vojtěch - 23.12.1827 Švihov 70 / Švihov 06 / 64 / Josef Žiška obyvatle z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova 70 a matky Evi rozený Hospodksý z Nepomuku , pasntví Zelená Hora

Alžběta - 14.7.1829 Švihov 26 / Švihov 06 / 68 / Josef Čiška recte Žiška soused z Švihova , matka: Anna dcera Františka Hesa kramáře z Švihova a makty Evi ropzneé Hospodský z Nepomuku panství Zleneá hora

Terezie - 18.6.1831 Švihov 26 / Švihov 06 / 75 / Josef Žiška soused z Švihova, matka: Anna dcera Františka Hesa souseda z Švihova a matky evi rozené Hospodský z Nepomuku na Zinkovsku

oo : Emanuel Keller + Terezie Žišková - nebyl to Švihov, možná vesnice okolo ve farnosti

potomci v rodokmenu Keller


Anna - 26.7.1866 Radnice 234 / Radnice 29 / 31 / dvoče s Emanuelem, otec: Keller emanuel obchodník v Radnicích 234, syn Václava Kellera obchodníka v radnicích 114 a matky Barbory rozené Kelnerové ze Žebráku 74, matka: Žišková Terezie dcera Jsoefa Žišky obchodníka v Klatovech 60 a matky Anny rozneé hehsové ze Švihova okres Klatovský


Františka -

oo : Antonín Karban + Františka Čižková - hledám Klatovy 28 / 22-31 nic / Švihov 09 / 6-15 nic / Hořovice 13 /308-312

potomci v rodokmenu Karban


Antonín - 7.7.1857 Hořovice 4 / Hořovice 09 / 37 / Karban Antonín obchodník z Hořovic 4, syn Antonína Karbana obchodníka z Hořovic 4 a matky Anny rozené Šulc z Kožlan , okres Kralovický, matka: Karban Františka dcera Josefa Lišky obchodníka z Klatov 42 a matky Anny rozneé Hosové ze Švihova okres Švihovskýoo : Josef Žiška + Magdalena Kryštofová - hledám Libínské SedloPrachatice 53 / 159-163 / Prachatice 52 / -58


Matěj - 5.2.1792 Marčovice 7 / Předslavice 27 / 5 / Josef Žiška kramář, matka: magdalena rozneá Kryštofová

oo : Matěj Žiška + Apolena Seidenberger - ona z Pfeferschlagu 1(Libínské Sedlo), kraje Plzenský podkraj a okresu Prachatického / Prachatice 54 / 125-128 / Prachatice 55 / 125-128


Marie - 1833

oo : Dominik Fiala + Marie Žišková - 1.2.1853 Bavorov / Bavorov 18 / 39 / Dominik Fiala kramář v Bavorově et supra 76 syn Václava Fialy hadráře z Bavorova a Johany Poberové z Nimejo? 20-0-0, svob. nevěsta: Marie dcera Matěje Žišky koňského obchodníka z Marcovic 3 kraje Plzeňského podkraje Vimberského okresu Volyňského a Apoleny Seidenberger kramářky z Pfeferschlagu 1, kraje Plzenský podkraj a okresu Prachatického , 20-2-0, svob.

potomci v rodokmenu Fiala


Josefa - -


Václav - 10.9.1822 Těšovice 25 / Prachatice 41 / 34 / otec nenapsán, matka: Josefa d: Josefa Žiška burger i Nettolitz u der Maria geb. Chistopher von Tábor

Marie - 1826

14.7.1826 Lékařova Lhota 11 / Netolice 35 / 102 / marie eine tochter der Josepha Ziška herumziehende kramerin, 0-0-28oo : Josef Žiška + Veronika Holá - hledám OboraNetolice 45 / 1-5 / Netolice 48 / 1-6


Karolína - 2.7.1807 Kakovice 1 / Předslavice 32 / 169 / Josef Žiška handlíř v koni patřící k pasntví Netolickému z Vobory 26, matka: Veronika Kryštof Holý právní posel , mater Veronika rozené z Ramlowskýho? mlýna, km: Josefa a manželk její Jan Rangl z městečka Kasejovic komediant

byla v kriminále Tábor 1828


Anežka Karolína - 18.11.1830 Temelinec 4 / Křtěnov 9 / 31 / otec nenpsán, matka: Karolína dcera Josefa Žišchky v. Žižky měšťan z Netolic m. Veronika

oo : Josef Staubert + Anežka Žišková - 8.1.1850 Vrtochovy Janovice 4 / Vrtochovy Janovice 06 / 51 / Jsoef Staubert brusíř z Desawy blíž Sušic příslušící k prawomosnosti Mutické okresu táborského pozůstalý vlastní syn po + Janu Staubertovi domkaři z Desawy a amtky terezie rozené Bauerové z Kantu statku Dewavského u Sušice, 23-6-0, svob. nevěsta:Anežka Karolína nemanželská dcera Karolíny Žiškové občanky z Netolic narozené v místě Temelinec farního okresu Křtěnov, 19-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Štaubert


Kateřina - 30.9.1832 Vranov 6 / Chrášťany 7 / 432 / otec nenapsán, matka: Karolína dcera + Josefa Žiška ??? z Netolického panství , matky + Veroniky kramáře z Tábora poddaní netolicům

oo : Michael Kuliček + Kateřina Žišková - 4.8.1851 Trhový Štěpánov 160 / Trhový Štěpánov 17 / 31 / Kulíček Michal tovaryš soukenický, kramář v Štěpánově 160 syn + Filipa Kulička soukeníka v Štěpánově 160 a + barbory rozené Šebestianové z Pacova, 36-0-0, svob. on nar. Trh. štěpánov C II 23, nevěsta: Kateřina Žišková příchozí v Stěpánově 160 dcera karolíny dcery + Josefa Žišky sedláře z Netolického panství a + Veroniky, 19-0-0, svob. ona nar z fary Chrástanské

on: 1.1.1856 Trhový Štěpánov 160 / Trhový Štěpánov 23 / 28 / Kulíček Michal podruh v Štěpánově 160, 41-0-0, souchotiny

potomci v rodokmenu Wittmann


oo : Jan Krzák + Kateřina Žišková - 10.1.1859 Malovice 27 / Nová Ves u Mladé Vožice 11 / 322 / Jan Krzak světem jdoucí kramář a vdovec z Malovic 27, nemanželský syn Marie Krzákové kramářky a podruhyně z Malecic 37 dcery + Jakuba Krzáka nájmeníka z Dobronic a Anny rozneé urbanovy, nar. 3.2.1819 fara Speekov, 39-0-0, vdovec, nevěsta: Kateřina Kulíčková podruhyně z Malovic 27 vdova po + Michaeli Kulíčkovi + 1.1.1856 kramáři ze Štěpánova 160 nemanželksá dcera Karoliny Žišškové z Vranova dcery + Josefa Žišky sedlári z netolic a Veorniky dcery Frantoiška Holého z Livoca?, nar. 30.9.1832 fara Chráš´tany , 26-0-0, vdova

potomci v rodokmenu Krzák


Františka - 6.5.1862 Kukle 2 / Myšenec 4 / 209 / Jan Krzák světem chodící kramář , nemanželský syn Marie Krzákovi vdovy a dcery Františka Bílka domkaře z Dobronic, okresu Mlado Vožického, kraje Táborského, matka: Kateřina Kulička nemanželská dcera Karolíny Žiškové z Vranovi a dcery Josefy Žišky sedláka z Netolicra Karolíny Žiškové z Vranovi a dcery Josefy Žišky sedláka z Netolic

Alžběta - 18.4.1866 Obora 27 / Radobytce 9 / Jan krsák kramář z Malovic 27 syn + Marie Krsákové podruhyně z Dobronic 11 okres Běchyň,. kraj táborský, matka: Kateřina Kulička vdova + Michala Kuličky podruha z Štěpánova dcera Karolíny Žiška podruhyně z Vránova od dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic

Kateřina - 24.8.1868 ve Stalci, Malovice / Nová Ves u Mladé Vožice 9 / 246 / Jan Krzák kramář z Malovic 11 syn marie Krzák, dcery Jakuba Krzáka domkařské chalupníka z Dobronic , okres bechyň a Anny rozené urbanové, matka: Kateřina jest vdova po + Michalu Kuliček kramáře ze Štěpánova 160, dcera Karoliny Žiška podruhyně z Červeného Dvora u Netolic dcery Josefa Žišky sedláře z Netolic a Veroniky dcery Františka Holý občana z Lišova


oo : Dominik Vittman + Karolína Žišková - 19.8.1851 Hoštice / Hoštice (u Tábora) 4 / 21 / Dominik Wittmann nádeník z Malovického Borku , okr. Mladovožický syn Václava Widtmana kramáře z neudeku 20 kraje Chebského a Gertrudy Eger z Labant 25, kraje Plzzeňského, 40-0-0, svob. nar. fara Gabhorn 28.4.1811, nevěsta: Karolina Šišková dcera josefa Šišky konského handlíře z Vobor, naství Netolické a Veroniky Holly z Vobor, 44-0-0, svob. nar. Předslavice 2.7.1807

potomci v rodokmenu Vittmanoo : Václav Žižka + Rozálie Vernerová - -


Vojtěch - 1795

oo : Vojtěch Žižka + Anna Hubená - -

on: 6.11.1870 Chlum u Třeboně 121 / Lutová 17 / 275 / Vojtěch Žiška domkař , kramář z Chluma 121, 75-0-0


Anna - 1818

oo : Josef Holzäpfel + Anna Žižková - 6.11.1838 Chlum u Třeboně 18 / Lutová 26 / 329 / Josef Holzapfel kramer ehl. sohn des Kaspar Holzapfle kramer daselbst und der Maria geb. Bodčkin, 17-0-0, svob. nevěsta: Anna ehel. tochter des Adalbert Žižka kramer daselbst und der Anna geb. Hubanin, 20-0-0, svob.


Jan - 1824

13.12.1824 Stráž nad Nežírkou / Stráž nad Nežárkou 12 / 10 / Johann ehel. sohn des Aldabert Žižka kramers zu Bergstadtl und der Anna geb. Hubená von ledenitz

Jan - 17.12.1829 Chlum u Třeboně 40 / Lutová 26 / 41 / Adalbert Zika hausler aus Chlum ehl sohn WEnzl Zika kramer und der Rosina geb. Wernerin von Katschin, matka: Anna ehl. tochter des Kaspar Hubeni kramer aus Ledenitz und der Maria geb. Lomin aus Deschna

Františka - 13.5.1832


Jakub - 1854

31.10.1869 Chlum u Třeboně 121 / Lutová 17 / 271 / Jakub Žižka(Kružek), syn Františky m. dcery Vojtěcha Žišky domkaře, kramáře z Chluma 121 a matky Anny rozené Hubeny z ledenic, 15-5-18


oo : Jakub Kružek + Františka Žižková - 21.8.1854 Stříbřec / Lutová 29 / 16 / Jakub Kružek hraběcí stadionský hajný ze vsi Stříbra, kraj Budějovický, okres Třeboňský, m. syn + Matěje Kružka chalupníka ze vsi Chluma 35 a manželky jeho Marie Anny rozené z otce Václva Šímy, sedláka ze vsi Lutové 13, okres Třeboňský, nar. 14.4.1814, 40-0-0, svob. , nevěsta: Františka Žižková, m. dcera Vojtěcha Žižky domkaře a kramáře ze vsi Chluma 121 a manželky jeho Anny rozené z otce Kašpara Hubeného kramáře z městečka Ledenic, okres Lišovský v kraji Budějovickém, nar. 13.5.1832, 22-0-0


Eleonora - 1834

25.3.1837 Chlum u Třeboně 121 / Lutová 26 / 404 / Eleonora ehel. tochter des Adalbert Žišchka kramer, 3-0-0
NEZAŘAZENO DO RODOKMENU

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8411/46


Josef - 1741

on: 9.1.1799 Obora 34 / Netolice 48 / 64 / Josef žiška bývalý právní posel zůstavajcíí ve Vlachovo Březí, 58-0-0nesvetsti svihov

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0590-n?x=-7&y=442&w=504&h=223

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0750-n?x=-31&y=402&w=604&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0800-n?x=451&y=429&w=504&h=223

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0830-n?x=-42&y=339&w=604&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0350-o?x=304&y=131&w=733&h=321

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0330-o?x=346&y=331&w=733&h=321

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0320-o?x=394&y=394&w=611&h=267

http://www.portafontium.eu/iipimage/30069375/svihov-06_0260-o?x=382&y=203&w=509&h=223


Boleslav

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/8750/29


Klatovy 59 / 147

Předslavice 33 / 168-


Netolice 64 / 153-170

Prachatice 54 / 125-128 /

Prachatice 55 / 125-128

Vlachovo březí 53 / -248 -
Různé Žiška nesvětský

Netolice 12 / Žiška - 146, 142

Netolice 10 / žiška - 54

netolice 46 / žiška - 8

netolice 58 / žiška - 34, 36, 38, Z 67, 69,


Prachatice 21 / Žiška - 6, 8, 9

Vlachovo březí 43 / Žiška - 18x2

Vlachovo březí 25 / Žiška - 35, 36,

Vlachovo březí 11 / Žížek - 101


pohodný

Hořiněves 49-4 matrika N 1796-1841 / 8, 11, 13, 17, 27, 30, 33, 38, 42, 55, 63, 67, 71, 85,

Josef František - 3.3.1819 Hořiněves 53 / Hořiněves 49-4 matrika N 1796-1841 / 38 / Josef Růžička pohodlný v Náchodě, matka: Anna dcera po + Jiřího Žišky pohodlnýho v Hořiněvsi

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu