Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu

Rodokmen: Zuzánek

Zde je přehled mých nálezů o této rodině v matrikách, pokud máte nějakou novinku nebo připomínku k tomuto rodokmenu, neváhejte mě kontaktovat.

Upozorňuji, že zápisy nejsou správně česky, jsou s překlepy. Prosím nehaňte mě za to a nepište mi to. Při tolika zápisech co budu sdílet, nejde neudělat chyby.

Zápisy rodokmenu nejdou přizpůsobit pro mobilní zařízení, doporučuji prohlížet na počítači.
Upozorňuji, že rodokmeny jsou průběžně aktualizovány, takže to co jste nenalezli při první návštěvě, možná najdete příště.


Pokud naleznete Vaši rodinu ve zveřejněných rodokmenech, dejte like mé Facebookové stránce SRAB.cz, děkuji.

Lexion světem jdoucích


U mě v rodokmenu

Josef -

oo : Josef Zuzánek + Anna Pařízková - on z Jilemnice ona z Velenic


Josef - 18.2.1820 Bechlín 88 / inv.č. 63, sig. L2/1 / 69 / Joseph Zuzanek Vieszutreibers? aus Domauschitz 56 daselbe unterthan, matka: hatsich ausgegeben für Anna tochter nach + Wenzl Pařízek wagner aus Velenitz 7 u der mutter Anna geb. Saukup

oo : Josef Zuzánek + Marie Brychová - 12.2.1860 Rabakov 4 / Řitonice 08 / 111 / Josef Zuzánek podruh a kramář z Rabakova 4, orkesu Soboteckého syn + Josefa Zuzánka sedláka z Jilemnice a matky Anny rodem Pařízkové z Velenic, 40-0-0, svob. nevěsta: Marie Brüch dcera + Antonína Brücha kramáře z Doleného Bousova a matky + Anny ordem Semerádové z Doleního Bousova, 43, svob


Josef - 5.4.1840 Řečany nad Labem 43 / Zdechovice 1915 matrika N index N 1832-1843 / 129 / nemanželské dítě, za otce Josef Zuzanek durchreiseden handelsmann ?? ???? ??? ??? ehl sohn des Joseph Zuzanek handelmann z Domauschitz 36 und dessen Anna geborenen Prřízekl ?? asu Velenitz? , matka: Marie tochter der Anna Davídek ehl tochter des Johann Davídek schneiders aus Dorf Břežan 26 Kouřimer kraises und dessen eehweib Anna geb. Sýkora kramer von dorf Skřivetz? 20 kresi Boleslav, křestní list vydán dne 3.1.1863 k zpočestněnní a k sňatku přejmul jej otec sám, matka jest vlastně dcera + Atnonína Brucha kramáře z Dolno Boušova a manželky + rodem Semerádové z Dolno Boušova

oo : Josef Zuzánek + Anna Kouřílková -


Marie - 7.2.1867 Rožďalovice

oo : Josef Brych + Marie Zuzánková - 13.2.1893

potomci v rodokmenu Brych


Marie Magdalena - 21.7.1844 Spyšova 1 / Sobotka 5231 / 152 / Josef Zuzánek kramář ze Břežan 36, kraj KOuřimský rodilý v Bechlíně 72 panství Roudnice syn Josefa Zuzánka obchodníka v hovězím dobytku a někdy sedláka v Jilmu, panství Jilemnického a Anny rodilé Janem Kaliberem ševcem a baráčníkem ve Velenicích 76, panství Poděbrady, matka: Marie manž. dcera Josefa Pity obchodníka v krajkách bytem Dolním Bouzově panství kosteleckého rozneé v Brodcích 32 panství Horeckého a Anny rodilý Sýkorovy ze Straz pasntví Benítského kraji Boleslavském

oo : Antonín Suchý + Marie Zuzánková - 12.2.1866 Řevničov 48 / Řevničov 11 / 108 / Suchý Antonín kramář syn Václava Suchýho kramáře v ??? 211 k.p. Krušowic? akt: neuschlose kraje Pražského a matky anny dcery Josefa a Kateřiny Mužíka hutníka z Harkruc?, 23-0-0, svob. nevěsta: Zuzánek Marie dcera Josefa Zuzánka kramáře z damkusnic? kraje Soboteckého , Mladá Boleslav a matky marie dcery Josefa a Anny Piky obchodníka v krajkách v Kunikách? vv Dolním Bouzově, 21-0-0, svob.

potomci v rodokmenu Suchý


Antonín - 1846 / lexikon ví

oo : Antonín Zuzánek + Marie Horáčková - Řitonice 08 / 179 nic


Antonie Albína - 27.3.1876 Lobeč 73 / Minice 22 / 84 / Zuzánek Antonín náb. kat. kramář z Lobči 73, přísl. obce Rabákov? okresu jičínském syn Jsoefa Zuzánka kramáře z Vodolec a matky marie rozene Davídkovy z Doleních Břežan 36, matka: Horáčková Marie náb. kat. dcera Michaela Horáčka kramáře na Frajdorfu(v hejt. Jičínském ) 13 a matky Anny rozené Novotný z Mladé Boleslavi

oo : Vincenc Pflégr + Antonie Zuzánková - 9.11.1903 Hostiný


Antonín - 2.3.1913 Kralupy nad Vltavou 523 / Kralupy nad Vltavou 11 / 55 / Pfleger Vincenc obchodník v Kralupech n/Vl. mžl. syn Antonína Pflegra obchodníka z Jankova u Votic, a Barbory roz. Černý z Mutic katol. nar. v Opařanech 97 u Bechyně dne 3.7.1880, matka: Antonie roz. Zuzánková mžl. dcera Antonína Zuzánka obchodníka v Hostíni 37 a Marie roz. horáčkovy z Freidorfu katolů. nar. v Kralupech 73 dne 27.3.1876, oddáni v Hostíni 9.11.1903


Václav - 10.5.1874 Lázně Toušeň / Brandýs nad Labem 43 / 232 / Zuzánek Antonín cestující kramář z Rabakova 13, okr. sobotecký syn jsoefa Zuzánka kramáře z Rabakova 13 a Marie rozené Davidkovy z Břežan 36, matka: Marie dcera Michala Horáčka kramáře ve frajdorfe 13, okres Soboteký a Anny rozené Novotné z Mladé Boleslavi,

oo : Václav Zuzánek + Barbora Štěpánková - 9.2.1901 Nezdice na Šumavě 104 / Strašín 23 / 182 / Václav Zuzánek kramář z Hostineč okres Velvarský, hjt. Slánské manž. syn Antonína Zuzánky kramáře z ??? 13 okresu Soboteckého hjt. jičínského a manželky jeho Marie rodem Horáček z Freidorfu okresu Sobotecký, 26-7-0, nar. 10.11.1874 fara brandýs nad LAbme, svobodný, nevěsta: Barbora Štěpánková manželská dcera Vojtěcha štěpánka kramáře z Výšové 34 okres jílové hjt. Karlínské a manželky jeho Terezie rodem Mužík z Voseka okres Rakovník, 24-1-0, nar. 28.12.1876 Koloveč


Marie - 28.8.1883 Škvorec 100 / Hradešín 32 / 135 / Zuzánek Antonín obchodník z Domousnic 13, okres Sobotka syn Josefa Zuzánka obchondíka z Domousnic a matky Marie rozené Brych z Břežan, matka: Marie dcera Michaela Horáčka obchodníka z Freiburgu 18, okr. Sobotka a matky Anny rozené Novonté z Lužan, ítě oddáno s Františkem Ryšlavým 6.10.1912 v Liboci

oo : František Ryšlavý + Marie Zuzánková - 6.10.1912 Liboc / LBC O34 / 69 / Františsek Ryšlavý kočující obchodník střízným zbožím, přísl. do městečka okr. rakovník narozená v Praseticích . hjt.- Teplice ,mž. syn kat. rod. Františka Ryšlavého brusiče z Hvězdy , okr. Slaný a Bohumily. roz. janečkovy z Církvice okr. Kolín, 25-0-0,s vob., nar. 30.5.1887 Prosatice, hjt. Teplice, nevěsta: Marie Zuzánková kočující narozena ve Škvorci , hjt. Č. Brod mž. dcera kat. rod. Antonína Zuzánka obchodníka z Domousnice , okr. Sobotka a Marie roz. horáčkovy z Freiburgu okr. Sobotka, 29-0-0, svob. nar. 28.8.1883 Škvorec

potomci v rodokmenu Ryšlavý


František - 10.9.1891 Odolena Voda 30 / Odolena Voda 15 / 18 / Zuzánek Antonín kramář ve Vodolce 30, přísl. do Rabakova okr. Sobotka syn po + Josefovi Zuzánkovi kramáři z Rabakova a matky Marie rozené Brichové z DOlního Bousova, matka: Marie dcera Michaela Horáčka kramáře ve Freidorfu, okr. Sobotka a matky Anny rozené

oo : František Zuzánek + Alžběta Bočková - 22.2.1919 Kralupy nad Vltavou 462 / Kralupy nad Vltavou 12 / 56 / František Zuzánek , obchodník v Kralupech nar. ve Vodolce, 10.9.1891 , mžl. syn kat. rod. + Antonína Zuzánka ochodníka ve Vodolce 30 a AMrie roz. horáčkové z Freidorfu, 28-6-0, sovb. nevěsta: Alžběta Bočková, nar. v Kralupech 93 dne 28.1.1899 , mžl dcera katol. rod. Josefa Bočka bednáře chem. továrny v Kralupech 311 a KAteřiny roz. Šlapákovy ze St. Lysé, 20-0-0, sovb.


Jindřiška - 12.10.1919 Kovanice, okr. Nymburk

oo : Jaroslav Preisler + Jindřiška Zuzánková - 29.9.1941 Kralupy nad Vltavou 224 / Kralupy nad Vltavou 13 / 152 / Jaroslav Preisler, klempíř v Kralupech 224, naroz. v Černčicíéch , okr. Louny, mžl. syn katol. rod. Josefa Presilera dílenského dráhy v Černčicích 71 a Josefy roz. Jelínkové z Rokycan, 30-6-0, nar. 20.3.1911 %Cernčice, svob. nevěsta: Jindřiška Zuzánková, obch. příručí v KRalupech 172, naroz. v Kovanicích , okr. Nymburk, mžl. dcera + Františka Zuzánka obchondíka v Kovanicích 7a Alžběty roz. Bočkové z Kralup, 21-11-0, nar. 12.10.1919 Kovanice


Jan - 1847

5.3.1861 Domousnice 8 / Řitonice 09 / 94 / Jan Zuzánek syn Josefa Zuzánka kramáře z Rabakova 8, okresu Soboteckého a matky Marie rodem Brichové z DOleního Bousova, 14-0-0

Kateřina - 1850 lexikon ví

oo : František Urban + Kateřina Zuzánková -

potomci v rodokmenu Urban


Václav - 5.1.1873 Řevničov 34 / Řevničov 08 / 72 / Urban františek kramář ze Seletic okres Libánský krej Jičínský syn + Josefa Urbana kramáře ze Seletic 31 a MArie rozneé Sova ze Železnice, matka: akteřina dcera Jsoefa Zuzánka kramáře na Vodolce 110, hjt. Karlínské a matky Marie rozené Bruchové z Dolního Bousova


Františka - 2.11.1852 Rabakov 13 / Řitonice 07 / 129 / nemanželské dítě, leg. svatbou 12.2.1860 pag 116, otec: Josef Zuzánek podruh a kramář z Rabakovic 4, syn + Josefa Zuzánka sedláka z Jilemnice a matky Anny rodem Pařízkové z Velenic, matka: Marie dcera + Antonína Brycha kramáře z DOlenéího Bousova a matky Anny rodem Semerádové z Doleního Bousova 17

24.2.1853 Rabakov 13 / Řitonice 09 / 145 / Františka Brychová nemanž. dcera MArie brychové kramářky z Rabakova 13, 0-3-21

Františka - 22.2.1854 Rabakov 13 / Řitonice 07 / 130 / nemanželské dítě, leg. svatbou 12.2.1860 pag 116, otec: Josef Zuzánek podruh a kramář z Rabakovic 4, syn + Josefa Zuzánka sedláka z Jilemnice a matky Anny rodem Pařízkové z Velenic, matka: Marie dcera + Antonína Brycha kramáře z DOlenéího Bousova a matky Anny rodem Semerádové z Doleního Bousova 17

oo : Jan Louma + Františka Zuzánková - 1.2.1875 Odolena Voda 12 / Odolena Voda 10 / 306 / Louma Jan vojenský záložník u 1. pluku dragoun, kramář t.č. bytem ve Vodolce 12, příslušný do železnice, hjt. Jičín syn Františka Loumy kramáře Zlámaného křížku u Mělníka z Drchkova matky Františky rodilé Náhlovské ze Železnice, 23-6-0, svob. nevěsta: Zuzánková Františka dcera Jsoefa Zuzánka kramáře na Vodolce 12 a matky Marie rodilé Bříchové z DOlního Bousova, 20-0-0,nar. fara řetenice

potomci v rodokmenu Louma


Václav - 25.10.1856 Straky 64 / Všejany 13 / 103 / nemanželská dvojčata leg. svatbou 12.2.1860 fara Řitonice, otec: Josef Zuzánek katolík, podruh a kramář z Rabakova 4, okres. Sobot. kr. Bolesl, syn + jos. Zuzánka sedláka z Jilemnice a téhož + manželky Anny rodem Pařízkovy z Velenic , matka: Brychová Marie katolická potulná kramářka z Rabakova 16, okresu Soboteckého v kraji Beleslavském, dcera + Antonína brycha kramáře z Doleního Bousova 18, a + Anny rodem Semradovy z Bousova Doleního 17

15.3.1857 Rabakov 13 / Řitonice 09 / 145 / Václav brych syn nemanž. Marie Brychové kramářky z Rabakova 13, 0-5-0

Anna - 25.10.1856 Straky 64 / Všejany 13 / 103 / nemanželská dvojčata leg. svatbou 12.2.1860 fara Řitonice, otec: Josef Zuzánek katolík, podruh a kramář z Rabakova 4, okres. Sobot. kr. Bolesl, syn + jos. Zuzánka sedláka z Jilemnice a téhož + manželky Anny rodem Pařízkovy z Velenic , matka: Brychová Marie katolická potulná kramářka z Rabakova 16, okresu Soboteckého v kraji Beleslavském, dcera + Antonína brycha kramáře z Doleního Bousova 18, a + Anny rodem Semradovy z Bousova Doleního 17

Václav - 23.1.1859 Rabakov 4 / Řitonice 07 / 132 / nemanželské dítě, leg. svatbou 12.2.1860 pag 116, otec: Josef Zuzánek podruh a kramář z Rabakovic 4, syn Josefa Zuzánka sedláka z Jilemnice a matky Anny rodem Pařízkové z Velenic, matka: Marie dcera Antonína Brycha kramáře z DOlenéího Bousova a matky Anny rodem Semerádové z Doleního Bousova 17


Vojtěch -

oo : Vojtěch Zuzánek + Barbora Sovová -

on: 29.6.1866 nemocnice, Praha / hledám u sv. apolináře / AP Z20 / 396-404

oo : František Náhlovský + Barbora Sovovová vdova Zuzánková - 8.2.1872 Železnice 54 / 187-3382 / 149 / František Náhlovský kramář ze železnice 54, nemanželský syn Kateřiny dcery Václava Náhlovský kramáře ze Železnice, 35-0-0,svob. nevěsta: Barbora vdova po Vojtěchu Zuzánkovi podruhu ze železnice dříve kramáře z Domousnic 13 dle úmrtního listu v PRaze v nemocnici 29.6.1866 zemřelém , manželská dcera Jana Sova kramáře ze železnice 54 a Anny rodem Soukupové ze Slouče, 38-0-0, vdovaŘitonice 07 / 263-264 283

Řitonice 08 / 167-179

Řitonice 09 / 222L 243

Nicov 11 / 4-5 47 / Řevnice 06 / 208-209 228 / Řevničov 04 / 198 / SOA Lit. 10307 / 10 172


http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=9AD8E1EA6AAF4764AED84C152B0B23CF&scan=112#scan112

Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu
Vytvoření rodokmenu za nejlepší cenu